Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 2012-03-05

844 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 2012-03-05

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Faastani .orfrdaranakan entroujiunn;re^ 6 Maisin Ha3asdani Hanrabydov;yan naqacah Syr= Sarcsyani anxyal Hinc,ap;i 0r gadarova/ hramanacrow5 Ha3asdani 3a-a]iga3 qorhrtarana3in undrov;ivnny6 ru gu ga3anan Giragi5 6 Ma3isin1 Und6 raba3karu ba,d0nabes gu sgsi Mard amsova3 wyr]avorov;yan1 LX& TARI JIU 1825 :RKOU<ABJI% 5 MART 2012 • VOL. XXXVI, NO 1826 • LUNDI, 5 MARS 2012 • MONDAY, MARCH 5, 2012Tg;[ fakafa zoz Fa xinouor me ;us mafaza‘Isjanpouli mh= safmani wra Ha3asdani ba,dbanov;yan na6 qararov;ivnu gu dy.ygaxne ;e Ha6 3asdani Tawov, marzi {inari civ.i m0d Hinc,ap;i 0r sbannova/ e 206amya3 Albyr Adibegyan5 Azyri tibovgahari mu go.me clqovn sdaxa/ ‘am’ov,dow mu1 Ha3asdani ba,dbanov;yan na6 qararov;yan q0snag Tavi; Gara6 bydyan 3a3dnyx ;e Azyri zinyal ov=yrov a3s wyr]in wa3racov;ivnu bi6 di sdana3 ir ar=ani badasqanu5 yv avylxovxa/ e` 8Adrbe3jani zinyal ov=yrov hramanadarov;ivnu bidi sdibovi a3s ararkin badasqa6 nadovov;ivnu sdan2nylov91 Mi]azca3in lradov mi]oxnyr la3n0ren ar6 CSTO-n Faastane piti pa,tpanh2acanc hantisaxan Giragi 26 “ydrovarinIs;anbovli me] gadarova/ kani mu dasnyag ªygnavamain kazoujiunn;rouºhazaravor :ovrkyrov xo3xin` Qojalovi tebkyrov206amyagi badrovagow1 paragain Xo3xin gu masnagxein yv :aksimi hrabara6gin wra3 q0sk a-in :ovrkio3 nyrkin cor/yrov Havakagan Abaho6 Isg Adrbe3jan5 Wras6 nayv ka.akagan yv qa6naqararu5 i,qo. govsagxov;yan .ygawarnyr5 wov;yan Ta,inki Gaz6 dan5 Ovkrainia yv Mol6 .a.abahov;yan bar6Is;anbovli Govsagalu5 Adrbe3janxi yrys’o6 m a g y r b o v ; i v n u ( C S TO ) dowa gazma/ yn irynx davorov;ivnnyr1 An ar6qannyr yv a3l ba,d0nadarnyr1 Xovxararnyru bidi ba,dbane Ha6 ta,inku or gu go[ovi ten isg 3a]o.abes gugu grein masnacednyrov go.me badrasdova/ 3asdanin 8jcna=ama3in GUAM1 hydabnte ;mraniv;yrovmy/a/aval basda-nyr crc-i[ lozovncnyrow7 gaxov;yan9 mu bara6 Bordyov=a 3a3dna/ e macsanynkov;yan yv ca.68Tovk polort ha3 ek5 polort “’ij” ek9 gam ca3in5 3a3dnyx gaz6 ;e mivs antam yrgirny6 ;aganov;yan harxyrov8A3s0r :aksim5 wa.u Yryvan7 2yr wra3 3an6 magyrbov;yan unthanovr rov nman Ha3asdan ovni lov/ovmnyru5 syrd0rengar/agi bidi i]nynk ci,yrow95 yva3ln1 kardov.ar hramanadar ir iravovnknyru yv bar6 cor/agxylow 22 yrgirny6 :rkagan a.pivrnyr gu dy.ygaxnyn ;e no36 Nikola3 Bordyov=a Mos6 davorov;ivnnyru7 a3s rov hyd1nanman xo3xyr /racrova/ ein :ovrkio3 50 ka6 guva3en wideo3ow ga6 baraca3in nayv ira6.aknyrov me]1 darova/ hamacovmari vovnku` ir ho.a3in am6 No3n 0ru avyli ‘okr qovmp mu havakova/ er mu un;axkin1 po.]aganov;yan1 AnIvksel bo.oda3in wra35 or hanra3in mamlo3asovlisi pno3; gu grer1 Hon :ovrkio3 Ungyrwa6 Ha3asdan liirav an6 tam mun e naqgin Qor6 avylxovxa/ e ;e 0cnov6 ;yan [a’u hamaba6 ABAKAragannyrov Miov;ivnyan go.me gartaxovyxav hurta3in Miov;yan by6 dasqan bidi ulla3 ja6 HEBDOMADAIREha.ortacrov;ivn mu ovr gu ,y,dover azcyrov dov;ivnnyrov hasaraga6 gadacragan gaxov;yan CANADIENmi]yv parygamov;yan garyvorov;ivnu yv ;e Qo6 bydov;yan (CIS), orovn bahan]in1 ARMENIENjalovn bedk [e ,ahacor/ovi ha3yrov tem crcu6 gu badganin` Ha3as6 Unthanovr kardov.aru PM40015549R10945-ov;ivnnyr hrahrylov gam Ha3ox Xy.asbanov6 dan5 Byla-ovs5 Qaza6 j,tyx nayv ;e gazma6 ISSN 0382-9251;ivnu ovranalov hamar1 qsdan5 Krkizisdan5 gyrbov;ivnu mia3n zin6 $1.75 _ovsia yv Dajigisdan1 voragan pno3; [ovni5 a3l
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 5 MARS 2012 - MONDAY MARCH 5, 2012 Ha3asdani Gr;ov;yanZ;[aspanoujiune Naqararov;ivnu My/n Pridania3e yd bidifrhakan m;na,norf ch bahan]e Anahid [asdova/ovhii pygornyru dovmnyrovn tem hagatar2ov6 bedk e harxin m0dynank qy6 ARSHN NOUPAR ;ivnnyr al y.an :ovrkio3 yv laxi0ren7 a3sbisi oro,ovm mu 6 Ha3asdani Gr;ov;yan Na6 MAMOUR:AN Adrbe3jani hyd 3arapyrov6 jana[ovmi wyrapyryal 6 grna3 qarar Armen A,odyan ivra3a6 ;ivnnyru cyrataso. ka.aka6 ,ad lovr] -azmacidagan hy6 dovg a-a]atrov;yamp tima/ e A3s sivnagnyren #ovnovar 23 gan temkyrov yv bydagan an26 dyvanknyr ovnynal91 fe3sbovki un;yrxo.nyrovn yv;ovaganow lo3s dysa/ 8Isra6 navorov;ivnnyrov go.me5 haga6 Saga3n orbes ;e iraba,d a-a]arga/ e ir ungyrnyrovn`3eli go.me My/ Y.y-ni jana6 -ag or :ovrkio3 gyxova/ku ngada-ovmnyrow hasgnali a3s mianal iryn orbeszi miaxyal[ovmu garyli| e9 wyrnacrow Isra3eli ngadmamp /a3ra3y.06 badja-apanov;ivnnyren an6 sdoracrov;ivnnyrow timovm ga6wyrlov/ovmu wyr ga-ner :ovr6 ren o[6parygamagan tar2a/ tin5 “ydrovari a-a]in ,apa6 darovi Ha3asdani m0d My/nkio3 hyd Isra3eli 3arapyrov6 e5 3arapyrov;ivnnyrov cry;e ;awyr]in Isra3eli ardakin Pridanio3 yv Hivsisa3in Ir6;ivnnyrov arac wad;araxov6 sa-yxman badja- hantisa6 cor/ox naqarar` Awigdor Li6 landa3i Miaxyal :acavorov6mow5 nayv Isra3eli qorhrta6 nalow1 <r]abadova/ ullalow byrman tem garda3a3dover ;yan Tysbanov;yan5 bahan6rani oro, antamnyrov yv gov6 ir co3ov;yan sba-naxo. yr6 Ha3ox xy.asbanov;yan jana[6 ]ylow or Ha3asdan wyratar6sagxov;yanx .ygawarnyrov Ha6 girnyrow5 Isra3el :ovrkian man5 ir anuntovnyli ylo3;ow 2uvin Pridanio3 ;ancaranin3ox xy.asbanov;ivnu jan[nalov ngada/ e mi]in aryvylyan 3a3dnapyrylow ;e o|vr ;a.ova/ me] bahova/ Anahid [asd6go[ow5 My/ Y.y-ni jana[man dara/a,r]anin my] iryn miag e ,an clovqu1 Usd naqara6 va/ovhii hanra3a3d ar2anigaryliov;ivnu hrya3 bydov;yan ta,nagixu1 :ovrkian ,aha6 rin5 8Ir himnatrovmen astin pygornyru` clovqn ov 2y-kyru1go.me1 A-a]in ancamu [e or cor/ylow Isra3eli a3s dgar Isra3el tem gyxa/ e 8holokos;9 Naqararu usa/ e or m,a6a3sbisi ka.akagan pymat6 gedu5 manavant nyrga3is yzri cor/a/ov;yan a3l bady6 gov;a3in ar=ek nyrga3axno.rov;yan mu aganadys gullank a-a]nortovylow cyraga3ov;yan razmi gam o.pyrcov;yan ha6 iry.ennyru irynx povn ha3ryni6Holokos;i o.pyrcov;ivnu ab6 ansan2 parto3;ow5 Isra3eli mar1 Hrya3 =o.owovrtin o.pyr6 kin wyratar2nylov ‘or2yrra/ hrya3 =o.owovrti a3s0r6 tem sba-naliki ,y,dow azta6 cov;ivnu hama,qarha3in p7 arten gadarova/ yn asgevan bydagan .ygawarnyrovn rarov;ivnnyr al gar2age5 badyrazmi un;axkin pa.ta6 a-a] al1 Ycibdos 3a]o.a/ ego.me1 Saga3n ka.akagan oronx timax :yl Awiw gu mna3 dyli [e oryve a3l o.pyrcov;yan kani mu gdornyru yd a-nyl1[sbasova/ zarcaxovmnyre anz0r` ,arovnagylow Ha3ox hyd1 Oryve ‘or2 A’rigei5a-a]nortovylow 6 in[bes ;ovrk xy.asbanov;ivnu =qdylov ir Asio3 yv Balkannyrov me] ha66isra3elyan 3arapyrov;ivnnyrov ka.akaganov;ivnu1 gamardov;ivnnyrn ov ]artyruannaqun;ax wad;araxovmu 6 Anxyal darovan Ma3is 256 holokos; ngadylov` anuntovnylizcov,avor lavadysov;yamp yr6 in a3s iraganov;yan bad6 e1 O[ meg yrgir paxi Fran6pymn govzynk oro, [a’i tra6 gyraxovmu 3sdag gyrbow gov6 sa3en 0renkow untovna/ e Ha6gan ‘o’oqov;ivnnyr agngalyl dar Isra3eli qorhrtarani 3ox xy.asbanov;ivnu1 A3s0r <abajaj;rjHa3ox xy.asbanov;yan jana[6 naqgin ba,d0nadarnyren` badmagan tebkyr ka.akaganman c/ow Isra3eli ka.akaganwarkac/in me]1 Lavadysov6;ivnu iraba,dov;yamp pary6 Sovzan Ha;is5 8Jyrovzalym “os;9 ;yr;in me] 8Ha3yru5 hryanyrn ov Isra3elu9 wyr6 harxyrov wyra/ova/ yn1 A3s badja-ow ji,t [ym ngadyr Isra3eli hamar a3s harxow ABAKAqa-nylov hamar #ovnovar 236i nacryal ir crov;yamp1 Usd zpa.ilu91 Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251wyrlov/ovmu gyzra’agover hy6 30tova/acrin5 Isra3eli by6 Wyru 3i,ova/ Sovzan Ha;isidyvyal harxovmow1 8Arty0k dov;yan Ha3ox xy.asbanov6 crov;yan me] 30tova/aciru Publié par /Published by3ovsaqapov;ivn mu y|vs bidi ;ivnu orbes badmagan ira6 =qdovmi ka.akaganov;ivnu Le Centre de Publication Tékéyantimacravynk m0d abaca6 ganov;ivn andysylov clqavor artaraxno. a3l badja-a6 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,3in91 Québec H4N 1Z5 badja-apanov;ivnu a3n e5 or panov;ivn mu gu ngade nayv Xy.asbanov;yan jana[man Isra3el darinyre i wyr y.a/ e parto3;i hamaz0r a3n hamo6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162harxi knnargman un;axkin5 :ovrkio3 ta,nagixu7 hydyva6 zovmu5 ;e Ha3ox xy.asba6 E-Mail: abaka@bellnet.ca3sdag0ren i 3a3d govcar5 or par harg e [ar/ar/yl xy.as6 nov;yan jana[ovmow` gu ‘ok6 www.tekeyanmontreal.org/modules/newsngada-yli ,ar=ovm mu gar banov;yan harxu [wdancylov rana3 holokos;i o.pyrcov;yanKnysy;i oro, ;ivow yrys’o6 hamar ;ovrk6isra3elyan 3ara6 pno3;u1 >mbagroujiun^qannyrov m0d ba,d0nabes pyrov;ivnnyru1 A3s badja-a6 Pa3x manavant zarmanali e >MBAGRAKAN KAXMuntovnylov My/ Y.y-ni badma6 panov;yan wra3 himnova/5 or naqarar Libyrman [i ci6 AUAG A<>ATAKIZN:R^gan iro.ov;ivnu orbes xy.as6 Isra3el gartaraxne ir tir6 dyr5 ;e 21 yrgirnyr5 42 amy6 :rouand Axat;anbanov;ivn1 @aqago.myan My6 kavorovmu ,y,dylow or darpyr rigyan nahancnyr5 a3l yrgir6 Noupar Phrphr;anryx yv a]ago.myan Azca3in yrgirnyr yvs irynx ,ahyren nyrov nahanca3in war[ov;ivn- Ar,auir Khøny;anMiov;ivn govsagxov;ivnnyrov a-a]nortovylow` gu myr=yn nyr5 avyli kan 10 mi]azca3in |aroujiun Arxouman;anbadcamavornyr par2ra2a3n yv jan[nal Ha3ox xy.asbanov6 gazmagyrbov;ivnnyr untov6 Wardoufi Pal;ana-anx wyrabahov;yan go[ ;ivnu in[bes5 0rinag5 Miax6 na/ yn Ha3ox xy.asbanov6 |akob Wardiwa®;angunein jan[nalov ha3 =o.owovr6 yal Nahancnyru1 ;ivnu1 Niqøl Babax;an-F;rnanthx Qristin Trdat;an Gououmy;anti xy.asbanov;ivnu1 Yrys’o6 Arten #ovnovari un;axkin Haga-ag Isra3eli yrgov gov6qan Arie Eldad5 Azca3in Knysy;i me] dy.i ovnyxa/ sagxov;ivnnyrov5 ka.akagan CanadaMiov;ynen5 gu n,er ;e 8anx6 knnargovmnyrovn5 hagatar2ylow yv mdavoragan ,r]anagnyrov 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90yalin mi,d usova/ er or a3s darpyr govsagxov;ivnnyrov hydzhyde avyli hn[y. gyrbow U.S.A. 1st class (US)$90harxu [ynk grnar knnargyl` badgano. qorhrtaranagan6 par2raxo. go[yrovn5 or Isra3el Autres pays/Other:ovrkio3 hyd myr lav 3arapy6 nyrov go[yrovn` jan[nalov xy6 paro3agan yv badmagan bar- countries: 1st class (US)$120rov;yan badja-ow1 Isg hima .asbanov;ivnu5 Isra3eli ar6 davorov;ivnu ovni jan[nalov Dépôt légal: Bibliothèque du Québecmyzi gusovi5 ;e tar2yal [ynk dakin cor/yrov naqararov6 Ha3ox xy.asbanov;ivnu5 Li6grnar knnargyl` :ovrkio3 hyd ;ivnu gaztararer ;e jana6 byrmani ga-awarov;ivnu gu TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699a3=mov myr wad;ar 3arapy6 [ovmu lovr] antratar2nyr bidi ,arovnage holokos;6xy.as6rov;yan badja-ow1 {ynk ovnyna3 :ovrkio3 hyd Isra3eli banov;ivnu ngadyl hreagangrnar a3s niv;u andysyl myr 3arapyrov;ivnnyrovn wra31 Na6 myna,norh mu5 ar=yzrgylow xy6 “We acknowledge the financial,ahyrovn badja-ow91 Hyda6 qararov;yan meg nyrga3axov6 .a3in ampo.]agan pna]n]ovmi support of the Government ofkurkragan yv tibovg e nayv xi[u hydyvyalu guser7 8Nyr6 yn;argova/ ha3 =o.owovrtiIsra3eli qorhrtarani naqa6 ga3i m;nolordin me] a3s niv;u My/ Y.y-nu1 Canada through the Canadacahin 3a3dararov;ivnu` ;e grna3 wad;araxnyl myr gaby6 A3sbisi gyxova/k mu badiv Periodical Fund (CPF) for our8orbes azc yv yrgir5 Isra3el ru :ovrkio3 hyd7 myr 3arapy6 [i pyryr xy.asbanov;ivn ab6 publishing activities.”[i grnar ard0nyl a.edi mu rov;ivnu :ovrkio3 hyd nyrga3is ra/ hrya3 =o.owovrti byda6=qdovmu91 ,ad ‘qrovn yv zca3ovn e yv gan .ygawarov;yan1 Pnaganapar5 a3s hasda6 [ynk grnar 8ci/u anxnil97
 3. 3. LUNDI 5 MARS 2012 - MONDAY MARCH 5, 2012 • ABAKA • 3<norhagalagan yrygo3 Der yv Digin +ira3r yv Eliz8:ekeyan Gytron9i me] Derwi,yannyr $100,000 gu noviryn Canadaha3ox A-a]nortov;yan yv Hasdadova/ cy.yxig sowo6 S7 Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3rov;yan mu hama2a3n5 <apa;28 “ydrovarin Mon;reali :e6 A-a]in ancam [e5 or 3adovg nort Cyr,7 D7 Pacrad Ybs7keyan M,agov;a3in Miov;yan crov;yamp myr havadaxyalny6 Calsdanyani5 :ymagan Qor6war[ov;yan hraverow ga3axav rovn gu dy.ygaxnynk Der yv hovrti5 Ygy.yxvo3 Howivi yvzanazan 3an2naqovmpyrov me] Digin +ira3r yv Eliz Derwi,6 ?qagan Qorhovrti gov cankgam anhadabes Miov;yan cor6 yannyrov srdapovq novira6 qorin yraqdacidov;ivn 3a3d6/ovneov;ivnnyrovn sadaro. po6 duvov;yanx masin1 nylov Der yv Digin Derwi,yan6lor a,qado.nyrovn yraqda6 In[bes anxyalin5 a3s ancam nyrovn5 oronk m,dabes ka]a6cidagan yv cnahadagan un6 no3nbes Derwi,yan amolu gu lyra/ yn Ha3x7 A-ak7 S7tovnylov;ivnu1 ,arovnagyn irynx seru yv novi6 Ygy.yxin1 M0d 120 hraviryalnyr wa3y6 rovmu arda3a3dyl Canada6 A-a]nort Srpazan H0r hydlyxin hamy. yv joq ja,yrov ha3ox A-a]nortov;yan yv hantibman un;axkin Der yvbivfe mu5 ungyragan ]yrm Mon;reali S7 Cricor Lov6 Digin Derwi,yannyr a3sbesm;nolordi mu me]1 savori[ A-a]nortanisd Ygy6 arda3a3dyxin irynx zcaxovm6 War[ov;yan yridasart yv .yxvo3` gadarylow i,qanagan nyru7 8Mynk mi,d y.a/ ynk yvov=agan adynabyd Edi Hiv6 noviradovov;ivn` i nbasd asd6 gu mnank noviryal zavag5 qo6se3njyan o.]ovnyx hraviryal6 va/ahajo3 /racryrov yv ba36 narh /a-a35 havadarim an6n y r u o r b e s m y / u n d a n i k i m u Hti Fiushny;an /a-ov;yan1 tam Ha3 Ygy.yxvo35 orowhydyvantamnyru5 oronk a3s gytro6 Unta-a]ylow A-a]nort Sur6 gu havadank a,qarhas’iv-nen nyrs darpyr 0ryrov yv darpyr =amyrov 3an2naqovmpyrow gov6 pazan H0r go[in5 Der yv Ha3 Ygy.yxvo3 a-akylov;yan5can iracor/yl pazmago.mani m,agov;a3in yv ungyra3in /ra6 Digin Derwi,yannyr gu noviryn orovn mi]oxav Ha3 g4abri yv gucirnyr1 An qorin ,norhagalov;ivn 3a3dnyx polorin5 cnahadylow $100,000 yv irynx ‘a’akin bahbane ir azca3in yv hocy6anonx anxnovirov;ivnu yv zoho.ov;ivnnyru i nbasd hama3nka3in hama2a3n $40,000 Canada6 vor inknov;ivnn ov ngaraciruyv azca3in unthanragan ,ahyrov1 War[ov;yan =ra]an adyna6 ha3ox A-a]nortaranin5 isg yv ;o. myr a3s novirovmu ulla3tubir Byrj Kiv’elyan ;ovyx clqavor 3an2naqovmpyrov cor/ov6 $60,000 S 7 C r i c o r L o v s a v o r i [ nayv` 0rinagu myr S7 Ygy.yxvo3neov;ivnu yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx ivrakan[ivr qovmpi ba6 Ygy.yxvo3 ba3/a-ov;yan1 polor zavagnyrovn91dasqanadovnyrovn yv anonx cor/agixnyrovn1 #adovg 3i,a6 Anonx ‘a’akn e nayv5 or so3n Myr a.0;kn e5 or Asdova/dagov;yan ar=anaxan bazari ovdysdy.ennyrov yrgar amisny- noviradovov;yamp hasdadovi ir siro3 yv 0rhnov;yan me]rov badrasdov;yan yv bazari 0rovan /a-a3o.nyru5 3ov,acirki 8Derwi,yan9 Himnatram S7 bahe Der yv Digin +ira3r yv(agenda)5 8Syvan9 ama-na3in jampari5 ;adyragan5 Ovrpa; Cricor Lovsavori[ A-a]nor6 Eliz Derwi,yannyru` li a-o.6yrygonyrov ja,i5 ungyra3in ov m,agov;a3in 2y-nargnyrov5 tanisd Ygy.yxvo3 me]5 oru ]ov;yamp yv undanygan yr]an68Abaca39i 3an2naqovmpyru1 0cdacor/ovi mia3n Ygy.yxvo3 gov;yamp1 an3aba. yv anhra=y,d ga6 Tivan Canadaha3ox riknyrovn hamar1 A-a]nortarani #anovn Canadaha3ox A-a]6 Tbrax yv Ovraragiri @y-natrov;ivn Misisoga3i S7 Wartan ?ovqen Nyrs Arv& T& Miuron qfn& Sargis;an G i r a g i 5 # o v n o v a r 22, 2012-in5 Misisoga3i S7 Wartan /ovqen nyrs dy.i ovnyxav tbrax yv ovra6 ragiri 2y-natrov;ivn 2y6 -amp Canadaha3ox :y6 mi A-a]nort` Cyr,7 D7 Pacrad Ybs7 Calsdan6 yani1 S7 Qorani wyx /a-a3o.nyr` Hra[ Myl6 kon5 Wicen Movradyan5 Aris Movradyan5 SyvanToqj& ;u tikin L;uon ;u Maria Qhc;an ke stanan patouo gire Dovmanyan5 Y.ia Sar6];®amb Hti Fiushny;ani cisyan yv Gar0 :orosyan sdaxan Tbrax [ors asdijannyru5 isg Sar0 Qa[adovryanu ovraragrov;yan iravovnku1 )rovan S7 War[ov;ivnu amen dari goro,e badovyl amynacor/ovnya3 Badaracu madovxyx Misisoga3i S7 Wartan ygy.yxvo3 hocyvorantam mu1 Adynabyd Edi Hivse3njyan 3a3dararyx or a3s da6 howiv` D7 Miv-on Khn37 Sarcisyan1 #un;axs 2y-natrov;yanri myr polorin havakagan badivin gar=anana3 digin Maria A-a]nort Srpazan h0r a-un;yr y.av Hoc,7 D7 Isahag Wrt7Ke[yan5 a- i cnahadank pazma;iv darinyrov ir mna3ovn /a6 B0.osyan1 No3n 0ru 3avard S7 Badaraci hocyhancsdyan-a3ov;ivnnyrovn` :MM6i dignanxi cor/ovneov;yan me]1 araro.ov;ivn gadarovyxav i 3i,adag Hrant Dinki1 Aba hravirovyxav 8Abaca39i war[ov;yan adynabyd Dok;7 #avard 2y-natrov;yan Srpazan ha3ru ,norhavoryx nor 2y-6#arov;ivn Arzovmanyan 3a3dnylov yraqdacidagan zcaxovmnyr natryalnyrovn yv /ovqi havadaxyalnyrovn5 yv a-avyl manramasn;yr;in anqa’an hradaragov;ivnu abahowo. a3lazan pnaca6 paxadryx qorhovrti imasdn ov ,norhnyrov garyvorov;ivnu zorva-nyrov noviryal a,qado.nyrovn` war[agannyr5 qmpacirnyr5 sdaxan yridasartnyru1 <ad dbavori[ er Srpazan h0r hamy6a,qadagixnyr5 e]atro.5 do.a,ar5 kardov.ar5 ;eknik harxy6 madov;ivnu 0rovan qorhrtan,agan hocyhancsdyan ba,d0ninrov masnacednyr5 a-akman ov ;yr;in niv;agan gariknyru hyd1abahowo. polor sadaro.nyrovn1 Lraxovxi[ yv ka]alyragan 8A3s0r qorhrtan,agan 0r e poloris hamar5 orowhydyv megarda3a3dov;ivnnyrow hantes ygav Mon;reali :MM6i badova6 go.men gu 3i,ynk an2i mu or ba3karyxav j,mardov;ivnn i 3a3dgal naqacah Togd7 Ar,avir Ge0njyan1 pyrylov hamar5 pa3x [arin zoh cnax5 isg mivs go.men Asd6 Cnahadyli e war[ov;yan darygan a3s ,norhagalov;yan yry6 va/a3in j,mardov;ivnu tavano. yv [arin qa’ano. S7 Qoranigon or nor q;an mu gu hamtisana3 azca3in gyanki noviryal nor /a-a3o.nyr gu 2y-natrovin1 Hrant Dink5 2yzi bes er siry6/a-a3o.nyrovn1 li nor 2y-natryalnyr5 2yzi bes al Hrant Dink tbir er /a-a6 NYRGA# MU 3ylov Asdov/o3 yv j,mardov;yan1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 5 MARS 2012 - MONDAY MARCH 5, 2012Yrovant Baba3yanu zor jan[xa3(Harivramyagi symin) ,acro.nyr5 ga3 yrci/angari[ mu` Al7 an2amp5 manovg hasagin abra/ e Xy6DOKT& NOUPAR PHRPHR:AN Sarovqanu5 ga3 no3nisg jardaraced mu` .asbanov;yan arhavirknyru7 Baba3yan6 <ahe Ceorcyanu1 nyru undany0k ‘aqovsd dova/ yn A3n;a6 Ycibdosi myr ba,d0na;yr; 8Aryv9in Un;yrxo.u grna3 zarmanal or` in[o|v ben yv zinatataren ydk wyrata-nalowlman dasu dari (1948-1958) qmpacrov6 hy.inagu gu mdahocovi or anonk polorn A3n;ab1 An gu cre nayv7 8Yrovant5 y06;ivns 3ajaq gu 3i,ovi5 in[ or saga3n gu al mo-xovylov [yn5 kani or anonx me] ;u darygan yraqa35 hasagagixnyrov hyd3i,ovi5 in[ or saga3n cry;e yrpyk [i g4yryvin amynovs /an0; yv polores sirova/ kar ov ,a.aq gu gre inknaba,dba63i,ovir a3n iro.ov;ivnn e or` naqabes al anovnnyr5 in[bes Wahan :o;owynxu5 nov;yan badne,nyrov ,inov;yan5 ‘am6ba,d0nawara/ ym a3t 0ra;yr;in m0d7 Antranig ?a-ovgyanu5 Antranig Ant6 ’ov,dnyrov dy.adara’in dag91ipryv 0cnagan qmpacir5 Wahan :eke6 reasyanu5 Alyk Klujyanu5 Cyrsam Aha6 Aha4 a3sbisi ahavor mangov;yamp ha6yani qmpacrabydov;yan 0ryrovn5 ;ova6 ronyanu5 oronk [ynk gasga/ir or ,ovd sag nyda/ Yrova4ntn e or ir gyankn am6ganu ,ovr] y0;anasovn dari a-a]1 A3t mo-xovylik ;angacin cro.nyr y.a/ ulla6 po.] novira/ y.av ir ba,da/ ha3 azcin5=amanag5 mynk ovneink hamagryli =bdy6 3in1 tasdiarag[agan wsymaco3n a-akylov6rys ba,d0nya3 mu5 zor amen 0r gu dys6 Myr gar/ikow` Yrovant Baba3yan za6 ;yamp5 hasxnylow hazaravor ,r]anavard6neink1 :ekeyanu5 saga3n5 hasgnali nonk megdy.a/ yv mia=amanag havasa6 nyr5 oronk5 a3=m xrova/ a,qarhi meg /a36a-o.]agan badja-nyrow a-=amabes gu raz0ra/ e ;akovn badja-ow mu5 g4ovze ren mivsu5 min[yv a3s0r hiaxovmow ov yraq6pnager Hylovan5 Cahireen ki[ hy-ov gaz6 ,y,dyl ;e` gan nayv ovri,nyr5 oronk dacidov;yamp gu 3i,yn irynx hamag novi6tovrman wa3r mu7 amen 0r [er grnar cal7 [mo-xovylov ar=ani yn5 hoc [e pazma;iv rovm tar2a/ dn0renn ov ovsovxi [u1gov car ges0rovan tem qmpacragan cry6 baracanyrov pyrovmow 6 wa.ahas mahow Yrgrort cirku5 ir [ors pa=innyrow5lov yv ,ovdow gu mygner1 A3s0r5 a3t ha6 gam gamke polorowin angaq badja-nyrow g4ar2anacre sirova/ temkyr5 oronxme ,a6magryli ba,d0nyan cry;e o[ ok gu 3i,e5 6 grna3in ,adyrovn ov,atrov;ynen wribil dyr mahaxa/ yn5 in[bes Alyk Manovg6min[ty- ki[ yryvxo. :ekeyani anovnu /a6 gam 3i,o.ov;ynen anhydanal5 in[bes5 yanu5 Silwa Gabovdigyanu5 Hampar2ovmn0; e ov sirova/ amen dy. ovr ha3ov;ivn 0rinag5 in/i m0dig darapaqd Novbar Berberyanu7 ovri,nyr o.] yv a-o.] yn5g4abri1 Agi,yanu5 or ir gyankin wyr]in dasnam6 in[bes Wa[e yv :amar Manovgyanu7 No3nn e baracan myr pazmawasdag yagin5 ir m0dalovd mahu qorabes na6 yrgrort masu gu wyrapyri kani mu hra6Yrovant Baba3yanin5 orme cry;e mi,d qacov,agylow5 ir dasu hadornyru hra6 daragova/ cirkyr ov yrrort masu` ira6hy-ov abra/ ym7 iryn a,agyrdylov paqdu baragyx cyrmartga3in hianali ajaba6 cor/ovmnyrov5 3i,ylow Wahan :ekeyan[ym ovnyxa/ yv iryn ba,d0nagix al [ym rankow mu1 war=aranu5 Dicran Smsaryanu5 Syrop yvy.a/7 sagava;iv hantibovmnyr mia3n Un;yrxo.u grna3 nayv zarmanal or` Mar0 Bydrosyanu yv ovri, ar=anavorovnyxa/ ynk7 anonk pava/ yn saga3n hy6 in[o|v hy.inagu megov mu gynsacraganu an2yr5 i wyr]o3` ga3 nayv 8yva3ln9 pa-dyvxnylov hamar or` ha3yrs 6 yv a-avy6 kani mu do.ow dale ydk5 yrgar0ren gu mu5 or ;yryvs naqundryli bidi ullar orlapar s’iv-kaha3yrs 6 myr azcabahba6 gytronana3 anor meg cor/in wra31 A3s cone cirkin qoracrin me] dy. cravova/nov;yan a-akylov;ivnu zcali [a’ow pa6 zarmaxovmu n,maryxink nayv cirkin 3a-a6 [ullar7771rylavylov hamar garikn ovnink iryn nman ]apanu cra/ lr]aqoh qmpacir yv ir Myzi hamar5 pnaganapar5 Yrovantanhadaganov;yanx1 nrpyranc wyrlov/ovmnyrow agn3a3dni Wa[e Baba3yanu ir amovsno3n mi,d z0rawic Jana[ovmu [i co3anar anba3man yrga6 Symyrjyanen1 An gu paxadrer5 3a3dnylow gancno. an2nover Digin _ozinow5 gu nyr6radyv a-0rya3 soworagan 3arapyrov;ivn6 or nyrga3axova/ cragan cor/in paxa-ig ga3ana3 a-avylapar yv anmo-anali0rennyrow1 Jana[ovmu grna3 saga3n gazmovil garyvorov;ivnu bidi m.er un;yrxo.u a3t ipryv Be3rov;i Wahan :ekeyan War=ara6;eyv garjadyv pa3x qorovng hasgaxo.ov6 cro.in mivs cor/yrovn al /an0;analov1 ni hy.inagavor dn0renu5 or ir a-aky6;yamp1 Ga3 nayv ovri, unthanovr mdahocov;ivn lov;yan sahmannyru la3nxnylow5ir 0rina6 *** mu or [4yryvir anmi]abes5 pa3x ov,atir gyli paryaxagamov;yamp tro,mova/ 3ara6 A3s0r5 crasy.anis wra3 ovnim ir yrgov un;yrxo.u grna3 yryvan pyryl za3n7 a3t e pyrov;ivnnyrow yv hradaraga/ cirkyrow5cirkyru 6 8Bedk [e mo-xovin9u5 hrada6 Ha3ox Xy.asbanov;ivnu5 orovn arhavirk6 bedk e pari 0rinag ta-na3 s’iv-kaha3ragova/ 2009-in yv 8Sirova/ temkyr5 nyren darova/ 3ov,acro.nyr ar=anaxa/ yridasartnyrov5 ir hydyvortnyrovn5 or6cirkyr5 iracor/ovmnyr5 yv a3ln9u5 lo3s ein Baba3yani ampo.]agan ov,atrov6 beszi a3s0r5 ha3ryniki ba,dban hanti6dysa/ dari mu ydk5 oronk gu bardink ;yan1 saxo. S’iv-ku i4r garcin ba,dbanova/naqort cirkyrovn nman5 hy.inagin ar=a6 In[o|v1 mna3 3avidyan amen dysag a3lasyrovm6navor zavagnyrovn` Silwa3in5 Nyrsesin yv A3s eagan 8In[o|v9in badasqanu nyre1Ara3in naqa2y-nov;yan1 garyli e cdnyl ir yrgrort hadorin srdi Garj q0skow` a3s yrgov cirkyrovn un6 8Bedk [e mo-xovin9i me] Baba3yan q0skin me]5 crova/ amyrigaha3 /an0; ov ;yrxovmow5 3arajovn cohovnagov;yamp wy6g4arda3a3dovi ksan ha3yrov masin5 my/ sirova/ cro. :orcom “osdajyani go.me5 racda3 no3ninkn Yrovant Baba3yanu5masamp cro.nyr (ar2agacir5 wibacir5 or Yrovant Baba3yani ir hagirj gyn6 zor jan[xa/ ei1panasdy./) yv qmpacirnyr1 Gan nayv 3ov6 sacraganow5 gu 3a3dne ;e` hy.inagu BOSDONªSarø Manouk;anºFimnadrami nouiratououjiune Wa.amy-ig Sar0 Manovgyani 3i,adagu 3avyr=axnylov hamarundaniku hasdada/ er parysiragan himnatram mu5 orov ha6so3;nyru gu 3adgaxovin zanazan martasiragan nbadagnyrov1 A3s darova3 3adgaxovmu` 1500 dolar5 gadarova/ e 8Rêvesd’enfants9 Mon;reali fondin5 or anxyalin o.paxyal Saro3inngadmamp ,ad pariaxagam cdnova/ e1 Undaniku oro,yxanxno. darovan un;axkin Himnatramen co3axa/ covmaru novi6ryl a3s gazmagyrbov;yan a- i cnahadov;ivn` Saro3in anonxbarcyva/ ovraqov;yan1 Saro3i an=amanag mygnovmu a3s a,qarhen bidi 3avyr=ana3a3sbisi parysiragan 3adgaxovmnyrow1 Anxyalin gadarova/3adgaxovmnyrn yn` 7 HPUM Alyk Manovgyan War=arani cratarani cirkyrovjoqaxman tagov;ivn1 7 Mon;reali Manovgnyrov Hivantanoxin (Children’s Hos-pital) A3s 3adgaxovmnyru garyli tar2a/ yn 8Sar0 Manovgyan9 7 Harivravor /a-yrov dngovm Ha3asdani me] (Armenia Tree Himnatramin gadarova/ noviradovov;ivnnyrovn ,norhiv1 MyrProject) qorin ,norhagalov;ivnnyru gu 3a3dnynk polor noviradovnyrovn1 7 Ha3asdani yridasart yra=i,dnyrov ka]alyragan 0=an6 Arjø (P;ry)% Ani% Arhn ;u Lo®i Manouk;an
 5. 5. LUNDI 5 MARS 2012 - MONDAY MARCH 5, 2012 • ABAKA • 5 JORONJØWartananxi D0nagadarov;ivn Hinc,ap;i “ydrovar 16, vadkow calik syrovntnyrov2012 yrygo3yan =amu 8-in ga6 jampan lovsavorylow1 Warta6darovyxav Wartananx D0na6 nanx badyrazmu mia3n myrgadarov;ivn5 gazmagyrbova/ anxyalu i 3a3d pyro. tebk mu:oron;o3i mi]63aranovagan [e5 a3l iro.ov;ivn mu1 War6marmnin5 S7 Yrrortov;ivn tanank ha3 hociin harazadHa3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 arda3a3dov;ivnn e orovn bidime]5 masnagxov;yamp S7 Yr6 na3in yv hydyvin ha3 irav yvrortov;ivn A-ak7 ygy.yxvo35 cidagix syrovntnyru1S7 Cricor Lovsavori[ Ha3 Nyrganyru /a’yrow cna6Ga;o.ige5 S7 Asdova/a/in hadyxin panaq0sovhin1A-ak7 yv Ha3 Avydaranagan Howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7ygy.yxinyrov yv qov-nyram =o6 Khn37 Zarcaryan am’o’ylow.owovrti5 oronk yga/ ein War6 i mi]i a3lox usav7tananxi qorhovrtow ha.or6 Norocynk myr ovqdu5 ha6tuvylov5 yv avyli ha3analov1 maqmpova/ ,arovnagylov d06 D0nagadarov;yan nyrga3 nagadaryl Wartananx hyros6ein Hoc,7 D7 My.rig ?7 Wrt7 nyrov anmah 3i,adagu5 wa-Parikyan5 howiv` S7 Asdova6 bahylow yv hbard zcalow myr/a/in A-ak7 ygy.yxvo35 Hoc,7 azca3in ar=eknyrovn1D7 Isahag Wrt7 B0.osyan S7 <norhagalov;ivn 3a3dnyx mi]E]mia/nen5 Hoc,7 D7 Y.ia ?7 3aranovanagan marmnin orWrt7 Cirijyan5 howiv` S7 a-i; gun/a3yn a3sbisi yzagiCricor Lovsavori[ Ha3 Ga;o6 lyzovn yv craganov;ivnu1 Krisdoneov;yan Tar2i yv Ha3 0ryr ovqdi 0r tar2nylov ha6.ige5 ygy.yxvo35 Ar=7 D7 Za6 Dig7 Der #arov;ivnyanu Cryrov Civdin1 Antratar2av 3ortinyrovs1ryh A7 Khn37 Zarcaryan /na/ e :yhran5 naqnagan yv jagadacragan a3t covbarin <norhagalov;ivn 8Na3iri9Howiv` S7 Yrrortov;ivn A-ak7 yrgrortagan ovsovmu sdaxa/ e yv an[a’yli qorov;yamp a3t yrc[aqovmpi antamnyrovn5Ygy.yxvo35 yv wyrabadovyli :yhrani Ha3ox Kov,e,5 Wa[e hsga3 tebkin5 nyrga3axnylow .ygawar brn7 Sarcis Ham6Samovel Albaryan Howiv` Ha3 #owse’yan yv Mari Manovgyan Wartananx jagadamardin bo3yanin yv ta,nagahar Dig7Avydaranagan ygy.yxvo31 war=arannyren1 imasdn ov ov.in1 Lili; Smpadyanin 3a3daciru Havakagan Derovnagan 1987-in gu mygni Ha3asdan Antratar2av yryk temky6 joqaxnylovn hamar1 Ov [mo-6a.0;kow sgsav 3a3daciru5 ov gu gadarylacor/e Ha3ox rovn5 oronk jagadacragan nam ‘okrign Sima Margosyan1orovn 3a]ortyx S7 Cra3in Lyzovi yv Craganov;yan jiv.u5 paxa3a3d aztyxov;ivn ovnyxa/ Aba hraviryx S7 Cricorun;yrxovmnyr1 wga3ovylow Yryvani Bydagan yn5 ha3ov;yan polor taryrov Lovsavori[ Ha3 Ga;o.ige ygy6 I timax S7 Asdova/a/in Hamalsarani Panasiragan iratar2ov;ivnnyrov wra31 .yxo3 howiv` Hoc,7 D7 Y.ia ?7ygy.yxvo3 _affi Srg7 Demirj6 fagovldedi Ha3ox Lyzovi yv Anonk yn S7 Cricor Lov6 Wrt7 Cirijyanu bahbani[owyan un;yrxyx Sa.mos 49.1-8, Craganov;yan badovo3 3i,a6 savori[5 S7 Mysrob Ma,dox yv ‘agylov hantisov;ivnu5 ormea.0;k ba,dbanov;yan ha6 dagov;yamp yv wga3aganow1 Ka]n Wartan yryk temkyr 3ydo3 Derovnagan a.0;ki yr6mar5 Novrhan Srg7 Ipekyan 1995-i n g u h r a v i r o v i : y h 6 oronk ha3 =o.owovrtin pyrin cyxo.ov;yamp yv S7 Asdova6H - o m e a x i s 8-31-39, A s d o v / o 3 rani Hamalsarani Ha3acida6 yryk tebkyr5 Krisdoneov;yan /a/in ygy.yxvo35howiv` Hoc,7Seru #isovs Krisdosow5 i ti6 gan ambion orbes lyzovapa6 ‘arovm5 Ha3 Ciryrov Civd yv D7 My.rig ?7 Wrt7 Parik6max S7 Yrrortov;ivn ygy.yxvo35 nov;yan yv crapar lyzovi ta6 Wartananx Sovrp badyrazm5 yani ar2agman 0rhnov;yampAsdov/o3 Sba-azinov;ivnu5 i saq0s1 oronk ipr yryk anmar ]ahyr wyr]axav yrygo3;u1timax S7 Cricor Ha3 ga6 An a,qadagxa/ e :yhrani myr badmov;yan ban;eonin S7 Yrrortov;ivn Ygy.yxvo3;o.ige ygy.yxvo3 un;yrxyx bydagan -adi0ga3ani ha36 lovsa,o. asd.yrn yn1 nyrknasrahin me]5 ygy.yxvo3Mowses Srg7 Ha3i;yanu1 gagan pa=ni me] orbes ;arc6 451- Ma3is 26, avac Ovrpa; Dignanx 3an2naqovmpin go.me Aba wyrabadovyli Samovel mani[ yv qmpacir1 Pazovm 0r5 <avar,ani ta,di5 D.movd badrasdova/ hivrasirov;yanAlbaryani a-a]nortov;yamp 30tova/nyr sdoracra/ e :yh6 cydi a’in 60.000 ha3yr ja6 hravirovyxan nyrganyru1dy.i ovnyxav havakagan War6 rani Alik 0ra;yr;in5 a3la6 gadyxan 300,000 hsga3 barsig Imasdov;ivn yv 30=araga6tananxi A.0;k1 zan hantesnyrov in[bes nayv panagin tem5 ar,alo3sin sgsav mov; ivn ,norhe myz i ow D e r5 :oron;o3i miag yrc[aqovm6 :oron;oha3 amsa;yr;in1 Hy6 wyr]alo3sin wyr]axav7 1036 orbeszi anqaqd havadkowpu 8Na3iri9 .ygawarov;yamp .inagn e 8Ana.ard Bahynk zohyr dalow wasn #isovsi an3o.to.t gamkow yv an,aha6Sarcis Hambo3yani5 yrcyxin Ma3rynin9 yzagi crkin1 wasn ha3rynyax wsym ca.a6 quntir /a-a3ov;yamp badiv8Norahra, Bsagavor9 ,ara6 1998-in undany0k hasdad6 ’arin irynx gyankow ov ariv6 pyrynk Krisdosi Sovrp anov6ganu =o.owovrti masnagxov6 va/ yn :oron;01 A3=m gu ta6 now ha3 hocii 3a.;anagu nin1 Amen1;yamp5 8L-yx5 Ambyru9 my6 savante :oron;o3i ovsovmna6 ar2anacryxin1 A-akylagan Wardan Wardan;annagadarov;yamp #arov;ivn gan hasdadov;yanx m0d or6 sovrp ygy.yxvo3 ov..a’a- ha6Mardirosyani ungyragxov6 bes fransyreni ovsovx[ovhi1;yamp yrc[aqovmpin1 “okrign Hamacor/agxapar H7P76Sima Margosyan y-antow ov U7M76i :oron;o3i masnajiv.inabrovmow ardasanyx War6 ha3 lyzovi q0sagxagan tasun6 Wyr]axav Ha3asdanitananx D0nu1 ;axknyr gu tasavante 0da6 Yrc[aqovmpu yrgov qmpagan ralyzov [a’ahasnyrov1 Kosowo3i me] qa.a.abahyrcyrow ,arovnagyxin 3a3da6 Amovsnaxa/ e Ara Der #a6ciru5 ha3ovn yrcu yv Garmir rov;ivnyani hyd yv paqda6 a-akylov;ivnuWartan1 Dig7 Lili; Smpad6 vorova/ yn yrgov man[ zavagny6yanu ta,namovri wra3 ungy6 row1 Badivu ovnim hravirylov “ydrovar 8-in ga3axa/ mamlo3 asovlisi mu un;axkinraxav ;e Derovnagan a.0;ki myr a3s0rova3 panaq0sovhin1 Ha3asdani Ba,dbanov;yan Naqarar Se3ran )hanyanyrcyxo.ov;yan yv ;e qmpagan Nyrganyro v / a ’ y r u a -a ] 6 3a3dararyx ;e gu wyr]ana3 Kosowo3i me] ha3gaganyrcyxo.ov;yan1 nortyxin Dig7 _oza Der #a6 qa.a.abah ov=yrov a-akylov;ivnu1 Naqararu [dovav Mi] 3aranovanagani ady6 rov;ivnyanu tebi cragal q06 3avylyal paxadrov;ivnnyr1nabyd5 D7 #agop Janbazyan sylov Wartananki masin1 2004-in Ha3asdan miaxav NA:)6i qa.a.abah ov=yrovnnyrga3axovx 0rova3 panaq0sov6 Panaq0sovhin manramas6 yv masnagxyxav Kosowo3i aryvylyan pa=ni` Magytonia3ihin5 3an2inn panaser Dig7 n0ren antratar2av Warta6 Feriza[ ka.aki sahmanamyr2 qa.a.abah a-akylov;yan_oza Der #arov;ivnyani5 nanx yv anor ganqo. badma6 ov=yrovn1orovn masnacidov;ivnn e ha3 gan ;ovagannyrovn5 Ha3ox
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 5 MARS 2012 - MONDAY MARCH 5, 2012Ma3ryni lyzovi 0rovan novirova/2y-nargnyr Ha3asdani me] 2005 ;ovin Ha3asdani Az6ca3in +o.owi gr;ov;yan5 ci6dov;yan5 m,ago3;i yv yrida6sartov;yan m,dagan 3an2na6=o.owi naqa2y-nov;yamp ‘o6’oqov;ivnnyr gadarovyxan8D0nyri yv 3i,adagi 0ryrimasin9 0renkin me]5 yv ‘ydur6vari 216u hasdadovyxav orbesMa3ryni lyzovi 0r1 "ydrovar 216in Ma3rynilyzovi 0rovan a-i;ow HHS’iv-ki naqararov;yan na6qa2y-na/ mi]oxa-ovmnyrovna-a]inu dy.i ovnyxav YryvaniMadynataranin me]1 A-av0d6yan5 naqarar Hranov, #agop6yan5 ungyragxov;yamp mdavo6ragannyrov5 a,qadagixnyrovyv tbroxagannyrov5 /a.ignyrzydy.yxin Mysrob Ma,doxiar2anin a-]yv1 yrcyrow ylo3;nyr ovnyxan HH =o.owrtagan artisdnyr Azad Aba5 Mysrob Ma,doxi anovan hin 2y-acirnyrov himnargi Casbaryan yv Silwa Ivzba,yan5 S’iv-kaha3 0’yra3in yrci[nor cidagan hamaliri tahlijin me] nyrga3axovyxav 0rovan Ceorc Hajyan5 mynyrci[ #owse’ N,anyan5 in[bes nayv 8Cy6bad,aj 3a3dacir1 <norhavorylow nyrganyru5 naqarar #agop6 .art9 yv 8?a.gazart9 yrc[aqovmpyru1yan usav 8Lyzovn myr co3ov;yan5 myr linyliov;yan himkn e` in[6bes Ha3asdanovm5 a3nbes el S’iv-kovm1 Ma3rynin myr ha3rynikn No3n 0ru HH war[abyd Dicran Sarcsyan5 HH S’iv-ki na6e91 Naqararu 3a3dararyx ;e a3s d0ni a-i;ow gu gadarovin qarar Hranov, #agopyan yv a3l ba,d0nadarnyr a3xylyxingarc mu barcyvadrovmnyr5 yv 3ov,amydalnyr 3an2nyx HH =o.o6 ),agan5 ovr /a.ignyr zydy.yxin Mysrob Ma,doxi ,irimin5wurtagan artisd Ar;ovr Ov;mazyanin5 HH wasdagavor ar6 3arcanki dovrk madovxanylow anor 3i,adagin1 Ygy.yxvo3 gixtisd Sarcis Najaryanin5 Hanra3in hy-ovsdaungyrov;yan tbradan me] a,agyrdnyrov masnagxov;yamp nyrga3axovyxav 3adovg 3a3dacir` novirova/ Mysrob Ma,doxi yv ha3yren ciryrov1 No3n 0ru5 Ma3ryni lyzovi 0rovan novirova/ cida=o.ow mu gazmagyrbova/ er HH S’iv-ki naqararov;yan yv Yryvani Bydagan Hamalsarani =ovrnalisdagan fakivl;ein go.me 8Hy-ovsdadysov;ivnu yv hasaragov;ivnu9 ;yma3ow1 Hydakrkra6 gan zygovxovmnyrow hantes ygan panasiragan cidov;ivnnyrov t o g d o r 5 ‘ r o f e s e 0 r n y r _ o v p e n S a k a b y d o 3 y a n u (8 H a 3 g a g a nyrgaramya3 ha.ortawar Sovsanna <ahinyanin5 Lipananaha3hrabaragaq0s yv craced Hampig Mardirosyanin5 8Pacin9amsacri qmpacir #agop Balyanin (Lipanan)5 8Antratar29;yr;i qmpacir Anov, Nacca,yanin (Isra3el )5 Is;anbovliGytronagan war=arani dn0ren Silwa Cov3ovmjyanin (:ovrkia)5Glynde3li miaxyal tbroxnyrov qorhovrti ovsovmnagan5 masnaci6dagan zarcaxman /racirnyrov hamagarco. Marine Avacyanin(AMN)1 Naqararu Yryvani ,ark mu tbroxnyrov ha3ox lyzoviovsovxi[nyrov 3an2nyx HH S’iv-ki naqararov;yan badvocryr1 hy-ovsdadysov;yan lyzovn yv oju9)5 Mov,y. #owse’yanu (8Ma36 Cy.arovysdagan dbavori[ 3a3dacrin un;axkin asmovnkow yv rynii bahbanman yv madovxman a-an2na3adgov;ivnnyru HH hy6 -ovsday;yrovm)5 panasiragan ;ygna/ovnyr` Asd.ig Avydisyanu (8S’iv-kovm hy-ar2agovo. Hy-ovsdaungyrov;ivnnyri /racra3in ka.akaganov;ivnu9)5 Anahid Mynym,yanu (8Ar=eknyr Egra6 nix9) yv ovri,nyr1 Antrata-nalow hy-ovsday;yri me] ha3ox lyzovi a.ava.ovmn6 yrovn5 zygovxo.nyru untc/yxin olordi par2i;o.i wijagu5 or lovr] mdahocov;yan a-arga3 e5 yv 3o3s 3adnyxin or Ma3ryni lyzovi 0rova3 a-i;ow a3s lyzovagan himnaqntirnyru lov/man hnaravor ov.inyr gu cdnyn1 “ydrovar 246in dy.i ovnyxav Sovrp Mysrob Ma,doxi /nntyan 16006amyagi xovxahantes5 ovr xovxatrovyxan avyli kan 30 cy6 .angar[agan yv kantagnyrov sdy./acor/ov;ivnnyr1 Gazma6 gyrbi[nyrn ein Ha3x7 Ygy.yxvo3 Araradyan Ha3rabydagan ;ymu5 8A,qarhi ha3 ngari[nyrov miov;ivnu95 HH m,ago3;i na6 qararov;ivnu yv HH CAA 8Academi Galyrin91 Xovxahantesi avardin oro,ova/ e barcyvadryl lavaco3n ngar[ov;yan yv kantagacor/ov;yan 3a.;o.nyru S7 Sovrynyanxi anovan mydalow1
 7. 7. LUNDI 5 MARS 2012 / MONDAY MARCH 5, 2012 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA La France ne doit S E C T I O N LUNDI 5 MARS 2012 F R A N Ç A I S E pas laisser la TurquieCommentaires de la Turquie s’immiscer dans sescontre la négation du génocide affaires intérieures Le ministre turc chargé des relations avec l’Union européenne a répété son HARUT SASSOUNIAN l’hystérie et aux menaces turques etrefus de reconnaître que les Turcs ottomans avaient commis un génocide contre Éditeur de: The California il a bloqué la mesure, jusqu’à ce queles Arméniens, dans un défi aux autorités suisses qui enquêtent sur des observa- Courier finalement le Sénat l’approuve le 23tions similaires. janvier 2012. La Turquie a convoqué l’ambassadeur de Suisse pour se plaindre de la déci- Pendant presque un siècle, les L’opinion publique française estsion prise par les autorités suisses d’enquêter sur les commentaires du ministre leaders de la Turquie ont essayé de aujourd’hui, une fois encore,Egemen Bagis au Forum économique mondial de Davos. cacher le crime monstrueux du confrontée à une autre tentative « J’ai dit ce jour-là que ce qui s’était passé en 1915 n’était pas un génocide et génocide arménien, en dissimulant flagrante d’ingérence étrangère dansje le répète aujourd’hui. Si nécessaire, je retournerai dans cet hôtel à Davos et ce qui avait vraiment eu lieu dans le ses affaires intérieures. La semainedirai la même chose, » a déclaré Bagis lors d’une conférence de presse. camp de la mort que fut le désert dernière, l’Union des chambres et La loi antiraciale suisse rend illégal la négation d’un génocide. syrien, qui faisait alors partie de des bourses de Turquie (TOBB) a Le mois dernier, le Sénat français a approuvé une législation similaire, déclen- l’Empire ottoman. Le puissant État a loué les services d’une entreprisechant une réaction de colère de la Turquie. dédié ses vastes ressources finan- française de lobbying qui a exercé Un avocat du bureau du procureur de la République de Zurich a déclaré que cières et diplomatiques à la cause des pressions sur les législateursles autorités suisses avaient ouvert une enquête portant sur les remarques de abominable qu’est la négation du afin qu’ils déposent un recoursBagis après avoir reçu une plainte du groupe Suisse-Arménie. En tant que mi- génocide. contre la loi sanctionnant la néga-nistre, Bagis peut bénéficier de l’immunité contre les poursuites. Les dirigeants turcs ne semblent tion des génocides reconnus par la Les autorités suisses ont déjà accusé devant la justice plusieurs personnes qui pas comprendre qu’en niant, en France, le génocide juif et le génoci-ont nié le génocide arménien. Le cas le plus frappant est la conviction du politi- mentant, en clamant en vain leur de arménien. Autant pour lescien Dogu Perincek, qui a été condamné à une amende de 3 000 francs suisses innocence, ils aident en réalité à menaces turques de boycott desen 2007. rendre public leur acte lâche auprès entreprises françaises! d’un public mondial incrédule. Le président Sarkozy avait 15 De plus, même si les respon- jours à partir du 23 janvier pour pro-Le Ministre des Affaires sables turcs d’aujourd’hui ne sont mulguer la nouvelle loi, mais plus de pas ceux qui ont commis le génoci- 60 membres du Parlement et duétrangères Israélien ne veut de en 1915, ils s’associent sottement Sénat français ont agi avant lui en à leurs prédécesseurs criminels, se adressant une saisine au Conseilpas reconnaître le génocide rendant ainsi complices après les Constitutionnel qui doit à présent faits, en mentant et en cachant les statuer sur sa légalité. Alors que la société civile israé- preuves. Jour après jour, la gouver- L’ambassadeur turc, violant lelienne, des parlementaires, des intel- nance turque s’enfonce un peu plus mandat d’un diplomate étranger, quilectuels et journalistes se rassemblent dans sa propre fange. Examinons de est de ne pas s’immiscer dans lespour demander la reconnaissance du plus près son comportement sordide questions intérieures françaises, agénocide des Arméniens, le ministre dans le processus de prise de déci- usé de tous les moyens possibles dedes Affaires étrangères, Avigdor sions du gouvernement français. pression et “d’incitation” pour aiderLiberman s’est pour la première fois Il y a un peu plus de 10 ans, à l’obtention des 60, ou davantage,publiquement prononcé contre la lorsque la législature française a signatures nécessaires.reconnaissance du génocide arménien. adopté une loi reconnaissant offi- Le gouvernement turc fait peut-Une position incompréhensible de la ciellement le génocide arménien, le être une grave erreur en supposantpart du chef de la diplomatie israé- gouvernement turc a usé de son que le Conseil décrétera que la nou-lienne, bien que supposément habituel lot de tours de passe-passe velle loi est inconstitutionnelle. Lesexpliquée par le partenariat stra- pour tenter de bloquer, en vain, ce responsables turcs pourraient sapertégique existant avec l’Azerbaïdjan. développement. Après la reconnais- leurs propres intérêts si le Conseil S’adressant à la télévision RTVI, sance du génocide par le Parlement décidait que la loi est constitution-Liberman a déclaré que les souf- et le Sénat, le président Jacques nelle, excluant ainsi tous futursfrances que le peuple juif a subi au Chirac et le Premier ministre Lionel défis légaux des négationnistescours de la Seconde Guerre mondiale Jospin ont promulgué la loi suivan- turcs qui seraient arrêtés pour néga-ne peuvent être comparées à aucun séquent, je ne pense pas qu’Israël doit te, le 29 janvier 2001: «La France tion du génocide arménien, une foisévénement, soulignant que les autres intervenir », a-t-il ajouté. reconnaît publiquement le génocide la loi entrée en vigueur.conflits et massacres, en Afrique, en En mai 2011, Liberman avait arménien de 1915.» Ces derniers jours, les dirigeantsAsie et dans les Balkans n’ont aucun déclaré qu’il n’y avait aucune chance Bien que la loi française n’ait fait de la Turquie ont fait des déclara-rapport avec l’Holocauste. que la Knesset reconnaisse le génocide aucune mention de la Turquie ou de tions tout à fait ridicules sur la nou- « Pas un seul pays, sauf la France a arménien. l’Empire ottoman en tant qu’auteur velle loi. Le Premier ministrelégislativement reconnu le génocide En septembre il avait en revanche du génocide, les responsables turcs Erdogan a accusé la France de mar-arménien. Nous n’avons aucune inten- affirmé « Israël punira la Turquie : ont affiché une conscience coupable cher sur les «pas du fascisme».tion d’interférer. De nos jours, les parmi les mesures envisagées figurent avec leurs revendications exagérées Comment le dirigeant d’un pays quiévénements historiques se transfor- les questions du holocauste arménien d’innocence; ils se sont donc ainsi est l’un des plus grands violateursment en conflit politique. Par con- et du Mont Ararat. » identifiés aux coupables de l’hor- des droits de l’homme ose-t-il accu- rible crime, alors que personne ne ser la France de fascisme? Le prési- les pointait du doigt. dent Gul est entré en lice, accusant Les menaces creuses de la Turquie De nouveau en 2006, le long bras de l’État turc s’est immiscé dans les la France «de restreindre la liberté d’expression.» Le président turc Les statistiques sur le commerce, tirée de l’Organisation pour le développe- affaires intérieures françaises, s’est-il rendu dans les prisons de son ment économique, montrent que dix des pays qui ont reconnu le génocide lorsque les législateurs à Paris ont propre pays où des douzaines de arménien ont connu une croissance de leur commerce bilatéral avec la essayé d’instaurer une sanction pour journalistes pourrissent pendant des Turquie. À l’extrémité supérieure de la gamme la Russie, qui a connu une aug- ceux qui violeraient la loi adoptée mois sans procès, pour avoir simple- mentation de 912% dans le commerce avec la Turquie depuis sa reconnais- en 2001, avec les mêmes peines que ment écrit des articles critiquant le sance en 1995, puis la Grèce 399% depuis 1996, la Slovaquie 298% depuis 2004, celles imposées à ceux qui nient le gouvernement? la France 257% depuis 2001, la Belgique 174% depuis 1998, et le Canada 148% génocide juif. Malheureusement, le A-t-il lu l’Article 301 du Code depuis 2004. gouvernement français a cédé à Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 5 MARS 2012 / MONDAY MARCH 5, 2012Génocide arménien : Un petit Sarkozy est né en ArménieNicolas Sarkozy inquiet de la saisieauprès du Conseil constitutionnel Nicolas Sarkozy a déclaré aux par- sont nécessaires pour pouvoir saisirlementaires de la majorité que le les Sages.recours au Conseil constitutionnel Ces recours suspendent de fait lacontre le texte pénalisant la négation promulgation de la loi définitivementdu génocide arménien « ne [lui] rend adoptée par le parlement avec unpas service », ont indiqué plusieurs ultime vote du Sénat le 23 janvier. 86sénateurs UMP. sénateurs avaient voté contre ce texte Le chef de l’Etat a exprimé notam- et 126 pour. 236 sénateurs seulementment le risque que si la proposition de avaient pris part au vote sur un effectifloi était annulée, il y ait ensuite un global de 347 sénateurs (un siège est Un bébé arménien a reçu le nom du président français en l’honneur de la loirecours contre la pénalisation de la vacant à la suite d’une invalidation sanctionnant la négation du génocide.négation de la Shoah, selon les mêmes électorale). Un couple de Gumri a nommé leur premier enfant d’après le présidentsources. Le vote de la loi avait suscité la français Nicolas Sarkozyen reconnaissance pour son rôle pour l’adoption d’une Le Conseil constitutionnel a été colère d’Ankara et brouillé les rela- loi française criminalisant la négation du génocide arménien.saisi mardi 31 janvier de deux recours tions franco-turques. L’annonce de la Le bébé, nommé Sarkozy, est né le 1er Février. Le père du bébé, Karapetdéposés contre le texte pénalisant la saisine du Conseil constitutionnel a Avetisian, dit avoir suivi le débat au Sénat français et a décidé de modifier lenégation du génocide arménien : l’un, aussitôt été saluée par l’ambassade de choix initial du nom de son fils nouveau-né, Gevorg.à l’initiative du groupe RDSE (à Turquie à Paris. « Les relations franco- Il est grincheux, frêle, et tout petit. Il s’appelle Sarkozy. « Que notre enfant,majorité radicaux de gauche) au turques vont se détendre. On risquait Sarkozy Avetissian, devienne un homme aussi courageux et juste » que le prési-Sénat, est signé par 77 sénateurs ; une rupture. Pour le moment, cette dent français, s’est exclamée à sa naissance la grand-mère du bambin, Alvardl’autre, à l’initiative notamment des rupture a l’air d’avoir été évitée. Nous Manoukian. Pourtant, à l’origine, l’enfant n’était pas censé recevoir tant d’hon-députés de la Droite populaire (UMP, attendons maintenant la décision du neur : « Nous allions lui donner le nom de son grand-père, mais après que leGironde) et (UMP, Yvelines), est signé Conseil constitutionnel », a déclaré le Sénat français ait voté cette loi en dépit des menaces des Turcs, nous avonspar 65 députés. Or seules 60 signatures porte-parole Engin Solakoglu. décidé de le baptiser en l’honneur du président français », précise la grand-mère. « Au nom de tous le peuple arménien et moi-même, je remercie Sarkozy pour cette étape. Et le nom de mon enfant est en son honneur, » a déclaré le père.Deux vols réguliers hebdomadaires Dans une situation similaire en 2001, un autre couple Arménien a nommé les nouveau-nés, deux fils jumeaux, Jacques et Chirac, peu de temps après que laentre Israël et l’Arménie France ait officiellement reconnu les massacres de 1915 en Turquie ottomane comme étant un génocide. Jacques Chirac était alors le président français. La compagnie aérienne israélienne avril et l’automne prochain, seront mis« Eshet Tours » vient de signer un en place deux vols hebdomadaires suraccord avec « Armavia » pour être la des avions de près de 130 passagers Des spécialistes appellent la Knesset àcompagnie officielle desservant qui s’envoleront depuis l’aéroport Ben-l’Arménie depuis Israël. Ainsi à partir Gourion en direction d’Erévan. Un vol reconnaître les génocides assyrien et grecd’avril 2012 débuteront les vols d’une durée de deux heures. Selonréguliers directs depuis Israël vers « Newsru-Israël » la compagnie Selon world.greekreporter.com entier font campagne pour la recon-Erévan. « Eshet Tours » va vendre les billets près de 30 spécialistes de renommée naissance de leurs génocides aux Actuellement « Armavia » réalise un Israël-Arménie tout en distribuant des internationale de l’Holocauste et du côtés de celui des Arméniens.vol hebdomadaire en direction d’Israël brochures publicitaires liées à ses vols génocide ont écrit à la Knesset, par- « Beaucoup ne savent pas », faitavec un petit avion de 50 places. Entre Israël-Arménie. lement d’Israël, l’appelant à l’inclusion remarquer la lettre, « que le génocide a des génocides assyrien et grec dans la également été commis à l’encontre future loi sur la reconnaissance du d’autres groupes ethniques, à savoirUne imposante église arménienne génocide arménien. La lettre, envoyée le 27 janvier par les Assyriens et les Grecs, qui vivaient depuis des temps immémoriaux suren construction à Kiev le Centre de recherche assyrienne sur le génocide à de nombreux membres leurs terres ancestrales, à l’intérieur des frontières de l’Empire ottoman en de la Knesset, indique que des cen- 1914. » taines de milliers d’Assyriens et de Malgré le vaste corpus de la Grecs « ont fait face à des assassinats recherche universitaire et des docu- ciblés, le viol, l’abus, la destruction ments d’archives prouvant la réalité du des villages et des églises aux mains génocide, la République turque a des Turcs ottomans et leurs alliés kur- jusqu’à présent refusé de reconnaître des » pendant la campagne ottomane officiellement le génocide des contre les minorités chrétiennes de Arméniens, des Assyriens et des l’Empire entre 1914 et 1923. Alors que Grecs. le génocide des Arméniens a davan- De nombreux gouvernements, les tage attiré l’attention internationale, parlements et les organismes interna- les Assyriens et les Grecs du monde tionaux ont reconnu le génocide. La France ne doit pas... Suite de la page 7 pénal turc, “insulte à la turcité”, qui interdit toute référence publique au génoci- de arménien? Le ministre des Affaires étrangères Davutoglu avait peut être rai- Sur l’une des principales voies d’accès à Kiev, la capitale de l’Ukraine, se son quand il s’est plaint que la loi française était une tentative pour “nazifier ladressera une imposante église arménienne d’une quarantaine de mètres de hau- Turquie”, exception faite que ce n’est pas la France qui le fait, mais son propreteur. Les travaux débuteront dès cette année et finiront en 2015. Le plan de gouvernement qui continue de s’associer aux crimes d’un Empire ottomanl’église arménienne est déjà arrêté. Elle occupera une superficie d’un hectare aujourd’hui disparu.avec l’église mais également une école et un centre culturel. L’ouvrage est Cependant, la déclaration la plus risible a été celle de ce bravache ministrefinancé intégralement par la communauté arménienne d’Ukraine. Selon le jour- turc aux Affaires européennes, Egemen Bagis, lors de sa récente visite ennal « Ukrainia Komsomolskaïa Pravda », l’Eglise orthodoxe d’Ukraine accueille Suisse. Il a défié les autorités suisses de venir l’arrêter pour avoir nié le génocidefavorablement la construction de cette église arménienne. L’un de ses respon- arménien, car en Suisse, comme en France, une loi similaire sanctionne la néga-sables affirme « avec joie au regard de nos longues relations d’amitié avec tion du génocide. Le ministre Bagis a de la chance, car il ne peut être arrêté oul’Eglise arménienne. En tenant compte que les Arméniens vivent en Ukraine condamné en raison de son immunité diplomatique.depuis plusieurs siècles, leur volonté de construire une église est compréhensi- Néanmoins, il pourrait et devrait être expulsé de Suisse en tant que personable ». Après Kiev, les Arméniens d’Ukraine désirent bâtir une église à Donetsk. non grata!
 9. 9. LUNDI 5 MARS 2012 / MONDAY MARCH 5, 2012 • ABAKA • 9 U.S. Armenian militaries ABAKA E N G L I S H S E C T I O N to hold first joint drills MONDAY MARCH 5, 2012Dreaming of a‘Greater Azerbaijan’ Arab Spring approaches Iran, AzerisBY EDMOND Y. AZADIAN believe they can be an accessory to the(Mirror, Feb. 18, 2012) Western plan and become the first Rear Admiral Mark Montgomery of the U.S. European Command (third from left) and other U.S. officials meet with Defense Minister Seyran beneficiary of a potential Iranian disin- Ohanian in Yerevan If modern Turkey is permitted to tegration. Former government advisordream of — and design — a new Vafa Guluzadeh has stated recentlyOttoman Empire extending all the way that “had there been a single US mili- The United States and Armenia have finalized plans to hold in April first-everto Central Asia, and if the modern tary base on our territory, our neigh- joint military exercises that will be primarily aimed at improving the interoper-state of Israel is permitted to claim bors would not dare to use the lan- ability of their forces deployed in Afghanistan, the Defense Ministry in YerevanEretz Israel (described in Genesis 15 guage that they are talking to us with.” announced last Wednesday.and Exodus 23), why not allow However, Israel has been fulfilling that The announcement followed talks held between Defense Minister SeyranAzerbaijan to dream of a plan for a void through its military advisors and Ohanian and Rear Admiral Mark Montgomery, the visiting deputy director for“greater Azerbaijan,” covering almost selling of weapons, including strategic planning at the U.S. military’s European Command headquartered inthe entirety of the Caucasus region? unmanned drones, which are not only Stuttgart, Germany. Montgomery was accompanied by U.S. Ambassador JohnOnly Armenians are forbidden from directed at Karabagh, but also at Iran Heffern.harboring such plans, apparently. As in case of a major confrontation in the In a statement, the Armenian Defense Ministry said that they reached a “ten-one extremist Turkish writer stated region. The “Arab Awakening” or tative agreement” to hold the exercises in Romania in April. The exercises willrecently, “the dream of Greater regime change in countries hostile to last for one week and involve several dozen soldiers from the Armenian army’sArmenia will only remain a dream.” Israel, are being achieved by imploding special Peacekeeping Brigade that provides military personnel for the U.S.-led Azerbaijan, which had never been a those countries internally using sectar- multinational mission in Afghanistan.sovereign state before 1918, now has ian fault lines. Shiites, Kurds and Armenia almost tripled its participation in NATO’s International Securitybegun to concoct a history to justify its Sunnis were pitted against each other Assistance Force (ISAF) for Afghanistan, a move praised by U.S. officials. It cur-claims over its neighbors, since the to destroy Iraq. In Libya, tribal differ- rently has about 130 troops on the ground.collapse of the Soviet Union. However, ences became handy for the plan andwith all its faults of being an “Evil these days the Sunni majority in SyriaEmpire,” the Soviet system had is being armed and organized by surro- AGBU’s GORIZ Program holdsimposed a forced brotherhood gate Turkey against the ruling Alevis tobetween constituent nationalities to topple Bashar al Assad’s regime. Since 3rd annual leadership eventforbid any interethnic conflicts. Now the pattern of this plan is obvious,that the system no longer exists, the there is no doubt that Iranian“brotherhood” has also evaporated, Azerbaijan will be used to destabilizegiving rise to conflicts and bloody the Iranian regime and achieve itsclashes. Since the Karabagh war, eventual demise. That is why appetitesAzerbaijan has made outrageous are being whetted to benefit from aclaims against Armenia. The late Azeri potential collapse of neighboring Iran.president, Abulfaz Elchibey, was plan- The Baku leadership is a willing part-ning to occupy the entire territory of ner in the designs to bring regimeArmenia, to wash his feet in Sevan’s change in Iran, with the resulting dis-water and to drink tea on its shores. memberment of its territory.He also threatened to “liberate” Iranian Recently a nuclear scientist,Azerbaijan, or Northern Azerbaijan, Mostafa Ahmadi Roshan, was assassi- The group in the European Parliament in Brusselsand join it with the present Republic of nated in Iran, as an extension ofAzerbaijan. Elchibey was perceived as Western designs to disqualify Tehrana quixotic figure in the Caucasian poli- as a nuclear power. The Iranian gov- AGBU Europe’s GORIZ Program ness world were invited to speak totics and was dismissed as such. ernment was accusing Israel of com- held its third annual event from the new generation of leaders and But today, as the clouds begin to mitting that terrorist act, but now it December 3-6, 2011, in Brussels, share their experiences. Along withgather over Iran, Azeri leaders find a turns out that the culprit was from Belgium. Previously held in Venice and the meetings and seminars, severalrenewed chance of achieving those Azerbaijan, according to a government Yerevan with the support of the tours were organized to familiarize theambitious goals at the expense of a statement. European Commission, the most group with the presence of Armenianpartitioned Iran, with the fallout Recently, the US government aid to recent leadership program took place culture in Belgium.extending over Armenia. Armenia was announced to be $35.843 in the heart of the European Union, As a result of the positive outcomes Indeed, until recently, President million, down from last year’s $43.430 with 13 young diasporans from seven and partnerships generated duringIlham Aliyev’s bellicose rhetoric was (an 18-percent cut). The irony is that countries - Armenia, Bulgaria, France, both the 2006 and 2007 AGBU Projectdirected against Karabagh. But, in a military parity has been maintained Germany, Greece, Romania, and the Exchange and Development Seminarsspeech given recently to his armed between Armenia and Azerbaijan, Ukraine. The gathering of new talent for Young European Armenians spon-forces, he indicated that Armenians despite section 907 of the Freedom and leaders from different communi- sored by the Council of Europe thathad not existed in the Caucasus region Support Act forbidding direct US aid ties around Europe enabled the partici- took place in Brussels and Valenceand that they appeared in the area in to Azerbaijan. pants to network, discuss current top- respectively, GORIZ was established inthe 18th century to be tolerated as they Using his executive privilege, ics and issues, and share ideas and 2009 to cultivate future Armenian lead-lived on Azeri lands. And this out- President George Bush had suspended project initiatives for Europe and the ers in Europe. Young Armenian profes-landish claim was made not withstand- the ban, a policy still sustained by the Armenian community. “I was happy to sionals are selected for participationing Tigranes II’s empire, well before Obama administration, contrary to participate. The highlights of the semi- according to their academic achieve-Christ, or Echmiadzin’s founding in President Aliyev’s war mongering and nar were meeting and getting to know ment and professional background, as301 AD. perhaps for Baku’s participation in the participants, and exchanging ideas well as their leadership qualities and But the Azeri plans are not just anti-Iranian adventures. Historically, a with shared enthusiasm,” said a partic- involvement in their local Armenianrhetoric; they are based on recent number of opportunities have arisen in ipant from Bulgaria. community.developments in the region. As the Cont’d on page 10 Several individuals from the busi- Cont’d on page 10
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 5 MARS 2012 / MONDAY MARCH 5, 2012 97th Anniversary Overseas Press Club Assails Commemoration of the Turkey’s Crackdown on Media Armenian Genocide to be Below are parts of a letter from the Overseas Press Club of America to the arrested and held for nearly a year without being charged. On a single day held in Times Square, Turkish Government. “H.E. Recep Tayyip Erdogan in December, more than 25 journalists were taken into police custody in the course of operations against journal- April 22, 2-4 pm We mark with sadness and deep ists in six major cities. concern the first anniversary of our We concur with the Committee to For the 27th year, thousands of Armenian Americans and their suppor- letter to you about your government’s Protect Journalists that this “places ters will gather in Times Square to commemorate the Armenian Genocide repression of freedom of the press in Turkey firmly in the company of some (1915-23). To be held on Sunday, April 22, 2012 from 2-4 PM, this event will your nation. Turkey’s march away of the world’s most repressive coun- pay tribute to the 1.5 million Armenians who were annihilated by the Young from free speech, its open scorn of the tries. Turkish legislation provides a Turk Government of the Ottoman Empire. Major political figures will speak role of journalists in a democratic rich arsenal of ammunition to silence as well as civic, humanitarian and educational leaders will address the gath- society and its continued, focused reporters. Turkey is a dangerous ering. This event is free and open to the public. arrests of journalists are shocking con- place to be a journalist. The theme of the Commemoration is “Turkey Is Guilty of Genocide; tradictions of what now seem to be Your Excellency, we ask that Denying the Undeniable Is a Crime.” Most recently, France has strongly hollow promises to be a role model for Turkey end the lawsuits, incarcera- reinforced its position on denying the Armenian Genocide. Armenian the region and much of the world. tions and court sentencing targeting Genocide experts Dennis R. Papazian, PhD, and Dr. Arthur Kubikian, for- Since we wrote last year, the prob- journalists, and that freedom of the mer Chairman of the Armenian Genocide Commemoration in Times Square lems have only multiplied. At least 80 press be permitted to take root and (1999 and 2006), are available for media interviews. Armenian Genocide journalists remain jailed for alleged flourish in your country. Until Turkey survivors (ages 99+) are also available to discuss their eyewitness accounts terrorism-related charges that lack gets its own house in order, it will as refugees from the Armenian Genocide. Their painful accounts of the hor- foundation. Just this week, journalist never be a fully credible leading coun- rendous horrors and mass destruction they witnessed and lived through are Nedim Sener, and 13 other defendants try advising others in the region what critical contributions to world history. appeared in court on a variety of to do. Dr. Papazian comments, “There is no question that when genocide goes charges relating to abetting a terrorist Respectfully yours, unpunished, it makes other perpetrators discount the possibility of being organization. A respected journalist, Tom Squitieri punished for their transgressions. The Turkish government to this day con- who has a long record of exposing Larry Martz tinues to deny the reality of the first genocide of the 20th Century, the government corruption, Sener was Armenian Genocide, which opened the door to all the genocides of the 20th and 21st centuries, including the Holocaust, Cambodia, Bosnia, Rwanda and Darfur. New iBook from the Eastern Diocese The 97th Commemoration is organized by the Mid-Atlantic chapters of The Eastern Diocese of the Armenian Church of Knights & Daughters of Vartan, and co-sponsored by Armenian General America is proud to announce the release of the Benevolent Union, Armenian Assembly of America, Armenian National first-ever Armenian Church iBook designed for Committee of America, Armenian Council of America; and ADL- the iPad. In this dynamic publication, Hagop Ramgavars. Participating Organizations: Diocese of the Armenian Church, Nersoyan’s “The Story of Sts. Vartanants” is Prelacy of the Armenian Church, Armenian Missionary Association of brought to life on the iPad with interactive fea- America, Armenian Presbyterian Church, Armenian Evangelical Church, tures, including photo galleries, video and audio Armenian Catholic Eparchy for US and Canada, Mid-Atlantic ACYOA, AYF, recordings, a glossary, and more. and Armenian Youth Organizations. Users can browse images of historic maps, listen to St. Vartan and St. Ghevont’s stirring speeches, look up new terms, and highlight their favorite pas-AGBU’s GORIZ Program... sages as they read about the Battle of Avarayr. This compelling digital book invites readers to revisit St. Vartan’s stand against the PersianCont’d from page 9 army in defense of Armenia’s existence as a Christian nation. Visit the iBookstore to download the free book. Throughout the year, GORIZ participants work on joint projects, such as the The iBook is the latest in a series of digital efforts at the Easterncreation of a structure fostering foreign investments in Armenia, while getting Diocese. It complements the Diocese’s popular mobile phone applica-advice and feedback from AGBU Europe members. This year, the teams with the tion, Vemkar, which is available for free download on the iPhone andmost developed projects will have the opportunity to present them to AGBU Android platforms.Europe Board members during the AGBU Europe Board meeting scheduled for To learn more about the Eastern Diocese, visit www.armenianchurch-April in Milan. ed.net.Dreaming of a... may restore Azerbaijan’s sovereignty the Russian Empire and Qajar Empire tion for the loss of 20,000 Armenians on those lands, which they call (modern Iran). Earlier, the Iranians who moved to Georgia.Cont’d from page 9 Northern Azerbaijan. The master plan had ceded some territories to Russia The Treaty of Turkmenchay has is to unite Iranian Azerbaijan with the by the Treaty of Gulistan (1813). Later become a tool in the hands of Bakuthe past to dismember Iran; the first present Republic of Azerbaijan, and on Iranians reneged on their commit- leaders to claim territories transferredattempt was undertaken by Ottoman while doing that gobble up ments, which led to a new conflict to by one empire to the other in the yearTurkey at the turn of the last century, Mountainous Karabagh, the entire ter- be settled at Turkmenchay. 1828. In this design, the Azeris havethe second opportunity came in 1944- ritory of Armenia, Southern Dagestan, By the article 4 of the treaty, Iran become willing partners and partici-45 when Soviet occupation forces Akhalkalak and Akhaltzkha (the latter renounced all claims over the Erivan pants of a conspiracy to destroy Irandeclared the formation of “Azerbaijani two regions in Georgia). This plan Khanate (most of the present-day with enormous damage to Armenia.Democratic Republic,” a vassal state should worry not only Armenia, but Central Armenia), the Nakhichevan This is why Aliyev is tolerated in histo Moscow and the third attempt came also Russia and Georgia, whose terri- Khanate (most of the present-day unbridled war mongering and that isin 1989 when the border between tories are being compromised. The Nakhichevan autonomous Republic of why the Azeri regime is compensatedAzerbaijan and Iran was wiped out. Treaty of Turkmenchay is celebrated Azerbaijan), the Talysh Khanate, the by suspending the Freedom SupportThese precedents inspire hope to by Armenians as a historical event lib- Ourdubad and Mughan regions (now Act. If Elchibay’s claims were beingBaku rulers that they are on the first erating Armenia from Muslim rule and also part of Azerbaijan), in addition to laughed off, this time aroundline of the beneficiaries, should Iran transferring the territory under the all the lands annexed to Russia by the Azerbaijan means business. It is thefall. supposedly more tolerant Christian Gulistan Treaty. inherent law of politics that small The government circles, the media rulers, the Russians. What is important for the nations have to line up their interestsand academia have zeroed in on The first Eastern Armenian novelist, Armenians is that the treaty also stipu- with those of major ones.February 21, the anniversary of the Khatchadour Abovian, hails the event lated the resettlement of Armenians And today, that is Baku’s realpolitikTreaty of Turkmenchay of 1828 in his book, Wounds of Armenia, stat- from Persia to the Caucasus, which in pursuing this design of a “Greaterbetween Iran and Russia. The logic ing “blessed be the moment when also included an outright liberation of Azerbaijan.”behind this renewed interest in the Russian foot was set on Armenian Armenian captives who were brought Apparently, this philosophy of thetreaty is that it supposedly dismem- land.” Indeed Armenians had much to and had been living in Iran since 1804 new world order has gone too far, inbered “historic Azerbaijan,” ceding it celebrate. The treaty was signed at the and as far back as 1795. In addition, its destructive path, to be safelyto Russia. Therefore, another treaty conclusion of the 1826-28 war between the resettlement permitted compensa- renamed as the new world dis-order.

×