Abaka 11 11-2013

709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
709
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
82
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 11 11-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1910 :RKOU<ABJI% 11 NO|:MB:R 2013 • VOL. XXXVI, NO 1910 • LUNDI, 11 NOVEBRE 2013 • MONDAY, NOVEMBER 11, 2013 |arouj <ijil;an .o,or a®au;louj;amb w;rentrou;zau Portø-Qarjihwili Qa[aqap;touj;an >orfourdi andam :yr;u dbaran 3an26 nyle a-a]5 sdaxova/ wyr]in dovyalnyrov ha6 ma2a3n5 No3ympyr 36in ga3axa/ Mon;reali ka6 .akabydagan undr o v 6 ;ivnnyrovn naqnagan artivnknyru 3a3dnyxin ;e Bord06Kar;iewil ,r]ani Ka.akabydov6 ;yan Qorhovrti antam w y r u n d r o v y x a v #arov; <i;ilyan5 ir mrxagixnyren qo,or a-avylov;yamp (48.88%)1 #arov; mas gu gazmer Duni Coderi qovmpin1 Coder sdaxav kovenyrov a-avylov;ivnu Mon;reali Ka.akabydi ba,d0nin5 saga3n ir .ygawara/ qovmpu [ovnyxav Ka.akabydagan Qorhovrti my/amasnov;ivnu5 ovsdi an bidi .ygaware ka.akabydov;ivnu` ‘okramasnagan ga-awarov;yamp mu1 Ha3 ;ygna/ovnyren Meri Deros wyrundrovyxav “ark6Eks;en,un ,r]ani Ka.akabydagan Qorhovrti antam1 Sen Loran ka.akamasi ka6 .akabyd wyrundrovyxav hama3nkis parygam` Alan Dusovza1 Myr ]yrmacin ,norhavorov;ivnnyru gu 3a3d6 nynk polor undryalnyrovn yv 3adgabes myr yri6 dasart ha3rynagix` #arov; <i;ilyanin5 an6 cam mu yvs ir ar2anacra/ badovapyr 3a.6 ;anagin hamar yv gu ma.;ynk ,arovnagagan 3a]o.ov;ivn ov wyrylk ir hanra3in /a-a3ov;yan asbarezin me]1 Aram Saj;an^ kompoxitorn;rou miouj;an na.agaf entrou;zau Gombozidornyrov yv yra=u,6 dacednyrov miov;ivnu Hogdym6 p y r 2 7 - i n u n d r y x n o r n a qa6 cah7 43 2a3now miov;yan naqa6 cah tar2av Aram Sa;yanu1 Miov;yan naqacahi mivs ;ygna/ovn` gombozidornyrov miov;ivnu wyr]in 22 dariny6 rovn .ygawara/ _opyrd Amir6 qanyanu sdaxav 41 2a3n5 2 2a3n al anwavyr jana[ovyxav1 In[bes Gombozidornyrov miov;yan hamacovmari =amanag5 undrov;yan 0ru no3nbes m;nolordu lar6 va/ er1 Gombozidornyru havakova/ ein a-dovune7 gu wijein5 ylo3;nyr g4ovnyna3in5 no3nisg gu hn[ein wiravoragan arda3a3dov;ivnnyr5 knnargovo. har6 xyrov ,ovr] mia3n 0rovan wyr]u garyli y.av cal unthanovr 3a3darari yv undrov;ivnu sgsav 19.30-in1 Sa;yani go.mnagixnyrov bahan]ow` undrov;ynen ydk kovenyru ha,ovyxin tahlijin me]` polor mas6 nagixnyrov nyrga3ov;yamp1 Halebi a.pivrnyren g4imanank5 or wyr6 ]yrs Haleb movdk cor/a/ yn harivravor py-navorova/ py-naga-kyr1 Ga-awarov;ivnu garylin g4une gaxov6 ;ivnu pnaganon wijagin wyratar2ny6 lov1 Wyro3i,yal py-naga-kyru py-xova/ yn 90 ;on ty.ora3k5 37 hazar ;on alivr5 snntam;yrk yv amen dysagi gynsagan niv;yr1 N,ynk nayv5 or Halebi ylygdraganov6 ;yan hosanku or an]adova/ er` nor sgsa/ e hyr;agan0ren wyragancnil1 Faoz Z;[aspanouj;an ou,ar]ane piti ka®ouzoui Ven;ui mh= Zovixyrio3 +unyvi ka.akabyda6 ranu wj-agan e Xy.asbanov;yanu novirova/ 3ov,ar2an ga-ovxylov har6 xow1 8#i,adagi labdyrnyr9 anova6 novmu gro. 3ov,ar2ani ga-ovxman oro6 ,ovmu ga3axova/ e 20116in1 Anor hy6 .inagu Mylik )hanyann e1 Zovixyrio3 me] Ha3asdani tysban <a-l Az6 navovr dy.agan mamovlin dova/ har6 xazro3xi mu un;axkin n,a/ e5 or 3ov6 ,ar2anu bedk [e tidargovi orbes 8yrgri mu tadabardovm91 Aznavovrin q0skow` +unyvi me] ga6 -ovxovylik 3ov,ar2anu bidi qorhrta6 nu,e Xy.asbanov;yan yn;argova/ polor =o.owovrtnyru1 +unyvi ka.akabydaranen 3ov,ar6 2ani naqaci/u wyrahsgo. Sami Kanaanu mamovli asovlisi un;axkin n,a/ e5 ;e 3ov,ar2anin wra3 8Xy6 .asbanov;ivn9 pa-u bidi [n,ovi1 Sa6 ga3n a3t 3a3dararov;ivnnyren ydk al t=ovar [e cov,agyl5 or adiga bidi anhancsdaxne :ovrkio35 gu cre a.6 pivru1 Zovixyrio3 Hamata,nov;yan yv :ovr6 kio3 mi]yv -azmawaragan 3arapy6 rov;ivnnyrov /avalman a3s 0ryrovn =u6 nyvyan 3ov,ar2ani naqaci/en :ovr6 kia gu ,arovnage t=cohil1 Zovixyrio3 AC naqararov;yan q0snagu ;rkagan 8Jihan9 cor/a6 galov;yan usa/ e5 or irynk i z0rov [yn tatryxnylov Xy.asbanov;yan novirova/ 3ov,ar2ani ga-ovxovmu1 8Cidynk5 ;e a3t harxu orkan xavod e :ovrkio3 hamar1 Mynk yrgov go.myrovn hyd gabi me] mnalow` :ovrkio3 yv Ha3asdani 3arapyrov6 ;ivnnyrov lavaxman ov..ov;yamp g4a,6 qadink956 usa/ e q0snagu1 Frkixoua‘ h^ Fa A®aq;lakan S& >ac ;k;[;zin Hogdympyr 27-in5 Ira6 ki yv <ami islamagan bydov;ivn (Dae,) qmpa6 vorovmi zinyalnyr Sov6 rio3 hivsis6aryvylku cud6 nuvo. _akka nahancin badgano. :yl Abiad civ.aka.akin me] hrgi6 za/ yn Ha3 A-akylagan S7 Qa[ ygy.yxin5 ovr abasdan cda/ ein ,r]anin me] pnago. arap undaniknyr1 Qmpa6 vorovmi antamnyru Gi6 ragi ov, yrygo3yan ygy6 .yxvo3 qa[u war a-a/ yn yv hrgiza/ nyrkin pa=inu` badyrovn wra3 8Liova Hamze9 go[ova/ ]ogadi sdoracrov;ivnu 2cylow1 Bedk e usyl5 or nyrga3 ba3mannyrovn dag _akka nahanci yv n,yal ka.akin me] m0d dasnyag mu ha3 unda6 niknyr g4abrin1 :yl Abiadu gu cdnu6 vi _akka ka.aken te6 bi hivsis 100 km hy-a6 vorov;yan wra3 yv :ovr6 kio3 hyd sahmanagix garyvor anxovma3in ged gu ngadovi` ngadi a-6 nylow5 or nahancin me] /anr mardyr gu m.ovin sovriagan panagi yv zinyal qmpavorovmnyrov mi]yv1 :yl Abiadi me] ha3yru abra/ yn 1915 ;ovagani ca.;i 0ry6 ren1 Sovrp Qa[ ygy.yxin ga-ovxova/ e 1932 ;ova6 ganin5 aba wyrano6 rocova/ e 1996 ;ovaga6 nin1 Ygy.yxvo3 go.kin5 min[yv sovriagan haga6 mardov;ivnu5 cor/a/ e nayv Sovrp Qa[ girag6 n0rya3 tbroxu1 Faastanhn ga[ja‘ h au;li qan 120%000 mard 8A3s darovan 9 amisnyrov un;ax6 kin Ha3asdanen ardaca.;a/ e 120 hazar 191 Ha3asdani ka.akaxi7 a3s xovxani,u hrabaraga/ e HH azca3in wijagacragan /a-a3ov;ivnu ir hyr;agan zygo3xow1 Ngadynk5 or a3s dari ardaca.;a/nyrov ;ivu 2012 ;ovagani #ovnovar6Sybdympyri xovxani,in hamymad avylxa/ e 12 hazar 7866ow5 naqort darovan 9 amisnyrov un;axkin Ha3asdanen hy6 -axa/ yv anonk [yn wyratar2a/ 109 hazar 405 HH ka.akaxi1 #adgan,aganu a3n e5 or HH ka6 .akaxinyru yrgiru gu lkyn himna6 gan0ren Pacrada,eni anxagedow1 2012-in Pacrada,enow ardaca.6 ;a/nyrovn ;ivu gazma/ e 26 hazar 961, isg a3s dari an gdrovg aja/ e` ta-nalow 60 hazar 821 Yrgrort dy.u 8Zovar;nox9 0tana6 vaga3ann e1 A3s xovxani,u5 ;yryvs5 amynalavu g4ardaxolaxne arda6 ca.;i badgyru7 isg Pacrada,eni anxagedow5 Wrasdani dara/kow Ha3asdanen himnagan0ren gu hy-a6 nan niv;abes anabahow ka.akaxi6 nyru` mygnylow _ovsia1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 “ov;in gu badasqane Z0ri Pala3yani namagin M0d amis mu a-a]5 Ha3asdani hanra/an0; cro. yv mdavoragan Z0ri Pala3yan yrga6 ra,ovn[ 8Pax namag9 mu hradaraga/ er5 ov..ova/` _ovsasdani Hanrabydov;yan na6 qacah Wladimir “ov;inin5 orovn me] Pala3yan qor mdahocov;ivn gu 3a3dner :ovrkio3 yv Adrbe3jani amynaartiagan zinam;yrknyrow 0=dovylov yv antrgowgasyan ,r]anin me] m06 davor abaca3in sba-nalik mu ta-nalov ma6 sin5 ov _ovsasdani naqacahin gu hasgxner ;e an bedk e naqazcov,agan mi]oxnyrov ma6 sin mda/e5 no3ninkn _ovsasdani ,ahyren myg6 nylow5 ov hydabnte Givlisdani ta,nacrow 1813-in5 _ovs6Barsgagan badyrazmi avardin gnkova/ hama2a3nov;yan oro,ovmnyru5 or Bars6 gasdan _ovsio3 zi]i a3s0rova3 Adrbe3jani5 Da.sdani yv Aryvylyan Wrasdani dara/k6 nyru1 No3n dramapanov;yamp Z0ri Pala3yan go[ gov..e “ov;ini z0rk ‘ov;axnylov >ara6 pa.i angaqov;ivnu yra,qavorylov hamar yv z0raxnylov hamar badovaru pan6;ovrkizmi tem1 Naqacah “ov;in gov- badasqanow mu5 a-anx pa-yru /am/mylov yv a-anx tivanaci6 dagan tar2ova/knyrov gu ,y,de oro, gedyr5 oronx bidi antrata-nank hagirj gyrbow5 dy.i sahmana’agovmi badja-av1 A-a]in hyr;in5 “ov;in gu 3a3dne ;e ha3 =o6 .owovrtu bedk e a3lyvs hamozovi or 8namag6 qntraciru zenkyri amyna;o3ln e9 (gu 3i,e|k Qrimyan Ha3rigi 8Yrga;e <yry’9i badmov6 ; i v n u 5 b a d m o v a / m 0 d 150 d a r i a - a ] )5 o v gavylxne` 8a3s0r tovk ovnik bydov;ivn5 isg mynk` ga3syragan ,ahyr 777 a3s0r gank5 wa.u grnank [ullal5 usd myr ,ahyrovn91 “ov;in gu 3i,yxne ;e Arxaqi =o.owovrtu /ovngi pyrav ampo.] Adrbe3janu i cin 7000 zohyrov yv 20 darie i wyr gu gyrde ir angaqov;ivnu7 an i wijagi [e| der gancnylov ir angaqov;yan1 <arovnagylow` an harx govda35 8In[o|v [ek ha6 vadovm 2yr yrgri hz0raxman5 ov man govcak 0dar yrgirnyr97 Iraki yv Sovrio3 dacnabnyru 3i,yxnylow an harx govda3 ;e in[o|v zancova6 /a3in nyrca.; [gazmagyrbovyxav a3t yrgir6 nyren tebi Ha3asdan yv Arxaq5 in[bes or Sdalini 0ryrovn nyrca.;a/ ha3yru ‘rgyxin Sowydagan Ha3asdanu1 A3s mda/ovmnyru gyz6 ra’age usylow5 8777 ov ty- q0sovm ek Naqi6 ]yvani yv Aryvmdyan Ha3asdani masin yrp 2yr yrgiru gu barbovi1 Ys hama2a3n ym5or Arxaqu polor a-ovmnyrow badganovm e ha3yrit5 saga3n mi q0sk ga3` ho.u nrann e5 ow abrovm e a3n6 dy.91 “ov;in gu ,arovnage5 8777Ys cnahadovm ym 2yr mdawaqov;ivnnyru5 cidagxovm nayv a3n wdancu5 oru gaqova/ e _ovsasdani clqin1 Y;e ;ovrk6adrbe3janxinyru glanyn Arxaqu5 o[n[axnyn Arxaqu5 yv mi 0r zcaxovi Arxaqi ba,dbanov;yan bagas5 ys gu mda/ym a3t ma6 sin91 “ov;in aba gu ,y,de ;e myr m0dalovd amy6 namy/ wdancu o[ ;e :ovrkio3 gam Adrbe3jani hz0raxovmn e5 a3l }awaqki ;rkaxovmu5 yv go[ gov..e a3xylylov hon yv dysnylov ;e in[yr gu gadarovin hon a3s0r1 }awaqaha3ov;ivnu [ovni bydaganov;ivn5 guse “ov;in ov gantrata-na3 18296i Adrianabolisi Ta,nacrin5 or _ovs6 ;rkagan badyrazmi avardin _ovsio3 gu 3an2ner Aryvmdyan Wrasdanu5 Aqalkalaki yv Aqalxqa3i pyrtaka.aknyrow5 azad anxk gov6 dar _ovsio3` Dardanelen5 ov Syv ?ow ;a’o. Yvroba3i my/aco3n cydi` Danovbi movdken1 A3s pa=ni do.untme] un;yrxovmen garyli e yzra6 gaxnyl ;e “ov;ini ka.akagan ,ahu` ampo.] Gowgasu ir aztyxov;yan dag a-nylov hamar5 gu 2cdi ha3gagan hz0r yv iryn havadarim Ha6 3asdan mu abahowyl1 Wyr]abes an gu 3ortore Ha3asdani =o.owovrtin ir abaca3in masin havadku gyrdylov hamar (inkzinkin hagasylo|w ;e` ta-naxa/) 8Mi namag el crek 2yr yrgri .ygawarov;yan5 or sdy./yn irawahavasar ov artar yrgir5 wyraxnyn go-ovbxian5 myna6 ,norhnyru5 sdy./yn angaq ov artar tadagan hamagarc1 Aha a3s ba3mannyrovm5 yrp govny6 nak parygyxig yrgir5 govnynak hz0r yv ba,dbanova/ Arxaq5 2yz` ha3yrit5 el o[ mi 8Civlisdan9 gam 8:ovrkmen[a3 bedk [e91 Hamalsaranagan bydagan gr;a;o,agnyr 10 hazar ovsano.nyrov Ha3asdani Gr;ov;yan yv Cidov;yan naqarar Armen A,odyan ha.orta/ e ;e by6 dov;yan m,aga/ ungyra3in /raren bidi 0cdovin ,ovr] 10 hazar ovsano.nyr5 oronk ha6 malsaranagan wjarovmnyrov darpyr asdijani zy.[ bidi ovnynan1 Ga-awarov;ivnu 70 milion tram dramatra/ e HH Yrida6 sartagan Himnatramin5 ovsa6 no.nyrov wjarovmnyru hadov6 xanylov hamar1 N,yal covmarin 60 milionu gu 3adgaxovi Ha3asdani ka.a6 kaxi ovsano.nyrov5 isg 10 mi6 lionu` Sovriaha3yrov1 Naqararu paxadra/ e ;e Sovriaha3 ovsano.nyrov 0=an6 tagov;ivn gu drovi nayv S’iv-6 ki naqararov;yan /racirny6 rovn mi]oxav1 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 _ovs hramanadaru` Arxaqi tem Adrbe3jani hnaravor badyrazmi baraca3in -ovsagan zinov=u grna3 nyrcravovi anor _ovsagan barpyraganin dova/ harxazro3xin un;axkin Ha3asdani me] -ovsagan 102-rt -azmaga3ani hramanadar5 cntabyd Antre3 _ovzinsgin annaqateb 3a3dararov;ivn mu ura/ e1 8_azmaga3ani badasqa6 nadovov;yan c0dii -azma6 ka.akagan irawijagu gu mna3 anhancisd yv gu pnoro,ovi a-ga3ov;yamp ,ark mu abaga6 3ovnaxno. cor/0nnyrov5 oronk gabova/ yn ha36adrbe3jana6 gan sahmanin larova/ov;yan hnaravor aji hyd1 Ly-na3in >arapa.i ngadmamp irava6 sov;yan -azmagan janabar6 how wyragancnman wyrapyryal Adrbe3jani oro,man bara6 ca3in -azmaga3anu grna3 nyr6 curavovil -azmagan cor/o6 .ov;ivnnyrov me]` HABG ,r]a6 nagen nyrs _ovsio3 Ta,nov6 ;yan ba3manacra3in barda6 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” vorov;ivnnyrovn hamabadas6 qan95 3a3darara/ e _ovzins6 gin1 “asdaxi5 Ha3asdani me] -ovsagan 102-rt -azmaga3ani <ar7 e] !%
 3. 3. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 3 Ngar[agan xovxahantes J0n Bo3ajyani sdy./acor/ov;ivnnyrovn Ovrpa;5 25 Hogdympyrin5 yry6 go3yan5 dy.vo3s :MM6i gyt6 ronady.iin me] paxovmu ga6 darovyxav yridasart cy.a6 ngari[ J0n Bo3ajyani sdy.6 /acor/ov;ivnnyrovn1 Arovysda6 ser hanrov;ivnu a-i;u ovnyxav yryk 0ryrov un;axkin ca6 .a’ar mu gazmylov myr ha6 ma3nki arovysdacedi mu 2ir6 kyrovn yv cnahadylov ir cor6 /yrovn a-an2na3adgov;ivn6 nyru1 Ir basda-nyrovn me] dirabydo. yn ka.akis hin ,r]annyrov zanazan 3adga6 n,agan angivnnyru1 Ir co3ny6 rov wa- yv hamar2ag cor/a6 /ov;ivnu5 masnavorapar nature mort ;ymanyrovn baraca3in5 3adgan,agan yn5 isg pnagan dysarannyrov yv ka.aki artia6 gan pa=innyrov qr;in ov a.0d nyrga3axovmu havanapar gu xolaxne anabahowov;yan ho6 cywijag mu1 #a]o.ov;ivn gu ma.;ynk myr siryli arovysdacedin1 8ABACA#9 NIU :ORQ 8Gyanku wantagi go.kow9 Hamazca3ini pymahar;agin wra3 |AKOB WARDIWAÂ:AN Naqkan ,norhavoragan q0skyru ,-a36 lylu5 dy.in gu cdnynk ar2anacryl Hog6 dympyr 18, 2013-in nyrga3axova/ Samovel Gosyani 8Gyanku wantagi go.kow9 py6 matrov;yan masin myr cnahadagan q0s6 kyru yv masnavor ,norhagalov;i4vn 3a3dnyl ha3 pymi yraqdavorin` Hrant Marcar6 yanin1 Y;e a3s0r xrdaxa/ Niv Yorki Hudsun cydi zo3c a’yrovn wra3 ki[ig mu ha3 ;adyragan ja,ag dagav gu qa36 da35 angasga/5 a3t hasdadovmu g4yr;a3 ,norhiv 42 yrga~r darinyre i wyr antat6 rovm ov a-anx to3zn 3ovsahadov;yan Hrantin clqavora/ Hamazca3ini ;ady6 raqovmpin1 Cyrazanxabes ha3gagan` y4v ociow5 y4v undrova/ azca3in ;adyra6 qa.yrow ov ha3yren lyzovin makovr di6 rabydovmowu5 Marcaryan` ;adronu or6 bes tbrox /a-a3yxovx yv ir nbadagin hasxovx1 Tivrin [e a3s my/ osdani ba3mannyrovn nyra/ [a’ow bahyl ha3gagan ;adyra6 qovmp mu5 orovn nyrga3ov;ivnu ullar dira6 gan ov ,ovn[u` ansba- ov yrgar7 ar2a6 nacryl mrxani, mu Amyriga3i dara/kin ir antranig 23 pymatrov;ivnnyrow1 Ullal a-a]in ha3gagan ;adyraqovmpu par26 ranalov )ff6Brodove3 yv ullal Hamazca6 3ini my/ undanikin mia4g ;adyraqovmpu5 masnagxylov 1991-in Ha3asdani me] dy.i ovnyxo. S’iv-kaha3 :adroni “a-ad06 nin1 An,ov,d a3s poloru gu bahan]yn an6 sahman novirovm ov hampyrov;ivn5 dysilk ov havadk hanteb cor/in5 or angasga/ =a-ancova/ e a3t myr yrykhazaramya3 ha3gagan ;adroni avanto3;nyren1 A3la6 bes m,ago3;ow harovsd myr a3s hama3nken nyrs5 Hrant ar=anavor =a-ancortn e5 angasga/5 a3t 8srpov;yan95 or gu go[ovi Ha3 Pym1 Ov hima gu wyrata-nank ;adyra6 qa.in1 Qorhrta3in garcyrov ‘lovzovmow Ha3asdani me] 3a-a] gov car ansowor yryvo3; mu1 {e| or sbasova/ angaqov6 ;i4vnn er or gu ,norhavorer ha3ov;yan1 Hin war[agarcin war= sowydaha3ov;ivnu5 my/av masamp5 tem 3antiman gu cdnover dar0rinag yryvo3;i mu5 aba i|n[ ein angaqov;ivn5 azadov;ivn5 -amgawa6 rov;ivn5 azad yr;yvyg5 azad q0sk5 hanrahavak5 xo3x ov bo-;govm1 Asonk t=ovar or pa-arannyrov me] ar2anacru6 va/ ulla3in1 Orowhydyv` 8Gyanku wantag9 mun er yv anor pnagi[nyru5 ;-[ovnnyrov nman5 dasnamyagnyr abrylow5 a3lyvs mo-xa/ ein ;-[il5 yr;al nor horizonnyr5 par2ranal wyr ov avyli wyr1 A3t wantagin mna3ovn pnagi[nyren ein {igu (:oros :erwizyan) ov Bo[egu (#a6 rov;ivn Barsovmyan)1 Ov yrp azadov;yan lovru hn[yx5 paxovyxan wantagin t-nyru yv Deru (Ca-nig Nyrsesyan) zirynk azad ar2agyx1 Deru hin -y=im6in` hama3na6 warov;yan martu gov,d er yv zanonk gu gyragrer a3nka4n mu or [mahana3in1 A3o4 t-nyru pax ein a3lyvs a,qarhi a-a]1 Tramadiragan a3t my~/ a,qar6 hin a-a]1 Pa3x a3s wantagi pnagi[nyru i|n[ cidein a3t hy-avo~r a,qarhi masin5 trami dndysov;yan masin1 O[i4n[1 {ig g4ovzer ‘or2 mu gadaryl yv gu cdner “ydrovhin` Azad :-[ovnin (Maria Bar6 sovmyan) ;-[ylov ir hyd ov dysnylov azad a,qarhu5 a3t ka.akagr;ova/ anda-u5 ov ta-nalov anor meg pnagi[u1 Pa3x Bo[eg mna4x ir wantagin` i4r Ha3asdanin me]5 inkzink avyli abahow zcalow ir a3t a,qarhin me]5 covxe ‘okr5 pa3x a3t er ir cidxa/ a,qarhu1 Min[ a3t5 yrgrin nor deryru (lov-` wsdahapar g4agnargovi Der Bydrosyan6 nyrovn) ‘oqova/ ein a3lyvs yv Deru tar6 2a/ er soworagan mahganaxov mu5 ink al tar2a/ er panovor5 ‘yryzag ov wyr]abes movraxgan5 min[yv a3n 0ru or tar2yal de6 ryru (wsdahapar5 a3s ancam Ko[aryan6 nyrovn e agnargu) gu ‘oqovein yv a3s ancam ink yvs gu mdner nor 0ligarc6nyrov tasin yv a3lyvs an gu bduder 8hasd w i z y r o w 9 ; i g n a b a h o w (# a g o p N y r s e s 6 yan)1 Ov tar2yal g4a3xyler ir anxyali dirov;yan dag y.o. wantagu ov noren ‘,ovrnyrow gu gyragrer Bo[egu1 {ig [timanalow Aryvmovdki Jangul6i azadov;ya~n gu wyrata-na3 ir hin wan6 tagu5 ir dovnu5 /nntawa3ru5 ir ha3ry6 niku777 yv hon al g4avante hocin1 Clqacir b-av0 mu :oros :erwizya6 nin5 or a-a]in ancam ullalow nman ba6 dasqanadov tyr mu gu wyrxne1 Nayv` Maria Barsovmyanin5 or ;eyv ovni pyma6 gan war=ov;ivnu orbes yrc[ovhi pym par2ranalov5 saga3n5 ir a3s antranig qa.argov;yamp g4yra,qavore ;adyraser6 nyrovs5 ;e Marian5 a3sovhydyv5 3ajaq wa3ylylov a-i;nyr bidi da31 <ad ynk cra/ Ca-nigin (or himnatir antam e :ekeyani ;adyraqovmpin) ov #arov;ivnin masin5 anonk mas gu gazmyn :MM 8Mhyr Mgrd[yan9 ;adyraqovmpin1 <ar7 e] !$
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Se3ran )hanyan antratar2av HH Ba,dbanov;yan Naqararov;yan 2014-i bivdjei 3avylovmin #a]ort dari ba,dbanov6 ;yan naqararov;yan bivdje6 da3in 3adgaxovmnyru 2013-i hamymad bidi avylnan ,ovr] 6 dogosow1 A3s masin Azca3in +o.owin me] lracro.nyrov hyd jybazro3xi un;axkin usav HH ba,dbanov;yan naqarar Se36 ran )hanyan` antrata-nalow 2014-i bydagan bivdjei na6 qaci/ow BN6i hamar na6 qadysova/ 3adgaxovmnyrovn1 8Trank a-a]in hyr;in ov.6 .uva/ yn linylov sba3agan an2nagazmi a,qadawar2yri par2raxmanu1 Paxi a3t5 mynk lov/ylov ynk zinova/ ov=yri a-6 ]yv trova/ cyraga3 qntirnyru5 trank yn sba-azinov;yan yv -azmagan dyqniga3i yv a3l niv;agan mi]oxnyri parylavov6 mu5 gabidal /aqsyri avyla6 xovmu5 nayv mi]azca3in yv az6 ca3in yra,qiknyri ov..ov;yamp hamabadasqan 3adgaxovm6 nyru956 usd 8Armen’res96i` n,a/ e naqararu` avylxnylow5 or oro,agi 3adgaxovmnyr bidi ullan` ov..ova/ 2014-in sbas6 vo. cnaji hyd gabova/ qntir6 nyrov lov/man1 Se3ran )hanyan untc/a/ e5 or a3=m 3adgaxovmnyru g40c6 nyn5 orbeszi a-ga3 qntirnyru cone mi]in [a’ow garcavor6 vin1 8Mynk ‘or2ovm ynk myr YAHG6n ov Yvrobagan Miov;ivnu knnarga/ yn Ly-na3in >arapa.i harxu YAHG6i ga3ke]u gu ha.orte5 or YAHG6i cor/o. .ygawa6 rov;ivnu hantibovm ovnyxa/ e Yvrobagan Miov;yan antam yr6 girnyrov ardakin cor/ox naqararnyrovn hyd` YAHG6i cor/o. naqacah5 Ovkranio3 ardakin cor/ox naqarar Leonid Ko6 =ara3i yv Li;ovanio3 ardakin cor/ox naqarar Linas Likia6 wi[ovsi naqacahov;yamp1 Go.myru knnarga/ yn YAHG6i dara/kin anwdancov;yan harxyru` 3adovg ov,atrov;ivn tar2nylow ,r]ana3in qntirnyrovn1 Hantibovmin masnagixnyru a]agxov;ivn 3a3dna/ yn YAHG6i Minski qmpagi hamanaqacahnyrovn ]ankyrovn` Ly-na3in >a6 rapa.i hagamardov;yan tivanacidagan lov/man ov Ha3asdani yv Adrbe3jani mi]yv yrgq0sov;yan nbadagow cor/atrovo. ]an6 kyrovn1 Hantibovmin un;axkin knnargova/ e Kiyvi me] ardakin cor6 /ox naqararnyrov qorhovrti nisdi naqabadrasdman harxu1 hnaravorov;yan sahmannyrovm gazmagyrbyl myr anwdancov6 ;ivnu1 A3s0r myr bydov;ivnu hnaravorov;ivn ovni yrgri ba,d6 banov;yan cor/in 3adgaxnyl myr HNA6i 3.5 dogosu5 ori mi]oxow mynk ‘or2ovm ynk hna6 ravorins lov/yl myr qntirny6 ru956 usa/ e an1 Ba,dbanov;yan naqararu n,a/ e5 or xangali g4ullar5 orbeszi ba,dbanov;yan cor6 /in 3adgaxovo. Mi]oxnyru avy6 li ,ad ulla3in` ,y,dylow5 or Ha3asdanu ir paxu gu lraxne nayv yrggo.m yv pazmago.m -azmagan arhysdacidov;yan yv -azmawaragan hamacor6 /agxov;yan ,norhiv1 Naqarar #agopyani masnagxov;yamp` 90-amyag By-lini ha3 hama3nki gazmavorman HH s’iv-ki naqarar Hrano3, #agopyanu masnagxyxav By-6 lini ha3 hama3nki 90-amyagi hantisavor araro.ov;yan1 @y-6 nargin gu masnagxein nayv <arlodynpovrc6Wilmyrstrofi ka.a6 kabyd` _e3niart Naovman5 Cyrmania3i Ta,na3in Hanrabydov6 ;ivnovm Ha3asdani Hanrabydov;yan tysbanov;yan nyrga3axov6 xi[nyr yv a3l hivryr1 A3s masin gu 3a3dne HH s’iv-ki naqara6 rov;yan mamlo3 /a-a3ov;ivnu1 Paxman q0skow hantes ygav By-lini ha3 hama3nki .ygawar Wartces Alyanaku1 O.]ovnylow araro.ov;yan masnagixnyru` HH s’iv-ki naqarar Hrano3, #agopyanu ,norhavoryx hama3nki sdy./man 906amya3 3opylyanu1 An par2r cnahadyx hama3nki gyrda/ badmov;ivnn ov anor nor0rya3 ]ankyru5 ha3abahbanov;yann ov..ova/ a,qa6 danki5 novirovmi yv azcasirov;yan hamar1 Naqararu masna6 vorabes n,yx7 8@yr ]ankyri ,norhiv e5 or cor/ovm yn meg0rya3 tbroxnyr ov m,agov;a3in dnyr5 ygy.yxi ov hamalsaranagan ha3gagan gytronnyr1 @yr amyn0rya3 a,qadanki artivnkovm e5 or ‘or2ovm ek ‘okrignyrin5 badaninyrin yv a.]ignyrin ‘oqan6 xyl 2yr lyzovn5 sdy./yl m,agov;a3in qmpyr5 dy.yag bahyl badmov;yanu yv5 i harge5 Ha3rynik a3xylylow` yridasartny6 rin /an0;axnyl irynx badmagan Ha3rynikin91 Tasaq0sov;yamp hantes ygav Poqovmi S’iv-ki yv xy.as6 banov;yan harxyru ovsovmnasiro. cidahydaz0dagan himnargi .ygawar Mihran Daba.u1 Yra=,dagan gadarovmnyrow hantes ygan Hra[ovhi Passynzu5 Silwa <mytinc6Farmasyanu5 Co- #arov;ivnyanu1 By-lini me] ha3 hama3nku himnatrova/ yv ba,d0nabes cran6 xova/ e 1923-in5 y.a/ e Cyrmanio3 me] co3ov;ivn ovnyxo. a-a]in ha3gagan hama3nku1 2006-in hama3nku wyranovanovyx 8By-lini Ha3 Ygy.yxagan yv M,agov;a3in hama3nk97 a3ndy. g4abri ,ovr] 1500 ha31 Hama3nku ovni gytron5 zor antamnyru g4anovanyn 8Ha3 Dovn91 Ivrakan[ivr Ovrpa; Ha3 Dovnu hajyli havakady.i e hama3nki antamnyrov yv polor ha3yrovn hamar1 Ha3asdan masnagxyxav A#SAF6i me] nyrcravova/ yrgirnyrov qorhrta=o.owin Ha3asdani ba,dbanov;yan naqarar Se3ran )hanyan5 Brivkseli NA:)6i gytrona6 wa3rin me] masnagxyxav` Af6 .anisdani Anwdancov;yan A]agxov;yan Mi]azca3in Ov=y6 rov cor/o.ov;yan me] nyrcrav6 va/ bydov;ivnnyrov ba,dba6 nov;yan naqararnyrov qorhur6 ta=o.owin1 Nisdi un;axkin knnargovyxan A#SAF cor/o6 .ov;yan nyrga3 un;axku5 in[6 bes nayv 2014-in5 A#SAF6i ‘oqaren mygnargylik 8Wj-a6 gan A]agxov;ivn9 a-akylov6 ;yan naqabadrasdagan a,6 qadanknyrovn a-n[ovo. har6 xyr1 )hanyan nayv masnagxyxav cyrmanagan hramanadarov6 ;yan nyrkyv cor/o. A#SAF 8Hivsis9 dara/a,r]ana3in hramanadarov;yan gazmin me] z0rkyr ovnyxo. yrgirnyrov ba,d6 banov;yan naqararnyrov nis6 din1 Go[ sovriaha3yrovn` badovasdyl mangagan antamalov/ov;yan tem HH a-o.]abahov;yan naqararov;ivnu ,dab 3a3dararov;ivn dara/a/ e sovriaha3yrovn hamar1 Sovrio3 me] gu sba-na3 mangagan antamalov/ov;yan (poliomyelitis) hamajaragu1 A-o.]abahov;yan hama,qarha3in gazmagyrbov;ivnu go[ ura/ e Sovrio3 haryvan yrgirnyrovn ganqarcyli[ mi]oxnyr 2y-nargyl` hivantov;yan dara/ovmu ganqylov hamar1 Mangagan antama6 lov/ov;ivnu ha,mantamov;ivn 3a-a]axno. Anpov=yli hivantov;ivn e1 Ha3asdani a-o.]abahov;yan naqararov;ivnu 3ortora/ e wyr]in meg amsovan un;axkin Ha3asdan nyrca.;a/ sovriaha6 3yrovn` min[yv 15 darygan yryqanyru nyrga3axnyl pnagov;yan wa3ri pov=aran` hivantov;ivnu 3a3dnapyrylov yv anwjar bad6 vasdovmnyr sdanalov hamar1 Ha3asdani me] mangagan anta6 malov/ov;yan tebk [e y.a/ arten 17 darie i wyr1
 5. 5. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 5 Hamaha3gagan Lracro.nyrov Miov;ivnu yv HH S’iv-ki naqararov;ivnu A-a]nov;yan mrxanag ,norhyxin Mirror-Specatator <apa;a;yr;in Yryvan 6 Hogdympyr 96in Hamaha3gagan Lracro.nyrov Hamagarci[ #an2naqovmpu ir =o.owu covmaryx HH S’iv-ki Naqarar Hra6 nov, #agopyani howanavorov;yamp1 S’iv-ki Naqararov;yan 5-rt darytar2in gabag6 xov;yamp Naqarar #agopyan nyrga3axovx dy.ygacrov;ivn mu yv dy.i ovnyxav midkyrov ‘oqanagovm S’iv-ki gariknyrov ngadmamp1 #an2naqovmpi zo3c adynabydnyrn yn` _AG Mamlo3 #an2naqovmpi hama6adynabyd #a6 gop Wartiwa-yan yv Lipanani me] hrada6 ragovo. Aztag ;yr;i qmpacir <ahan Can6 daharyan1 Wartiwa-yan ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Naqararin5 or cor/agxapar Ha6 maha3gagan Lracro.nyrov Miov;yan yv _ov6 sasdani Ha3ox Miov;yan a3s darovan lava6 co3n ;yr;i mrxanagu drova/ er Bosdon hra6 daragovo. The Armenian Mirror-Spectator ,a6 pa;a;yr;in1 8<norhagalov;ivn nayv +ovrna6 listnyri Miov;yan naqacah` Asd.ig Ceorc6 yanin5 or cnahadyx Mese[ovse;s hradarag6 vo. _AG6i ancliada- 0rganu5 orov a-aky6 lov;ivnn e Ha3asdani myr y.pa3rnyrovn yv ko3ryrovn lovryru pyrylov Amyriga5 yv ‘oqa6 tar2apar` myr ha3ryni =o.owovrtin pyrylow amyrigaha3 gyanki lovryru9 usav Wartiwa-6 yan1 Ba,d0nagan wga3acri go.kin 3adgaxova/ e nayv tramagan mrxanag mu1 Ha3asdani ovsovxi[nyrov a,qadawar2u bidi par2rana3 Ha3asdani Hanrabydov;yan 2014-i bydagan bivdjei na6 qaci/ow gr;ov;yan olordin bidi 3adgaxovi 122 milia- 170 milion tram5 or 14 milia- avyli e 2013-i 3adgaxovmen1 A3s ma6 sin gu 3a3dne Armenpress-u1 A3s masin Azca3in =o.owin H H 2014-i b y d a g a n b i v d j e i naqaci/i knnargman =amanag dy.ygaxovx HH ylyvmovdki ‘oq6 naqarar Bavyl Safaryan1 8A3s covmarnyru 3adgaxovyl yn ha,ovi a-nylow a,qadawar6 2yri naqadysova/ ‘o’oqov6 ;ivnnyru5 in[bes nayv` un;axig /aqsyru956 usav an1 Bavyl Safaryanu dy.yga6 Bavyl Safaryan xovx5 or 2014-i #ovlis 1-en tbroxnyrov me] mangawar=agan an2nagazmi a,qadawar2u bidi ta-na3 152 hazar 100 tram5 ha,ovabahnyrov a,qa6 dawar2yru` 132 hazar 300 tram1 8Ovsovmna0=antag an2nagazmi a,qadawar2u sahmanova/ e 78 hazar 100 tram5 oru novazaco3n a,qadawar2i 1.15 cor/a6 gixow avylaxova/ e956 n,yx ‘oqnaqararu1 Naqarar #agopyan` sovriaha3yrov qntirnyrovn masin Sovriaha3yrov qntirnyrovn yv anonx t=cohov;ivnnyrovn masin5 lracro.nyrov go.me ov..ova/ HH S’iv-ki naqarar Hranov, #agopyanin badasqanu y.av hydyvyalu7 8I wyr]o35 myr yrgiru amynazarcaxa/ harovsd yrgiru [e5 or henx trsix can5 polori qntirnyru garo.ana3 lov/yl5 polorin pnagarannyr garo. e dal1 Mynk yryk nyrca.; ynk ovnyxyl1 A3=m siriaha3yri nyrca.;n e5 yv amyna’a3lovn 2yvow lov/ovyl yn nranx polor qntirnyru1 A3s0r mynk siriaha3yri hamar polor ba3mannyrn ynk sdy./yl` darpyr harxyru garcavorylov hamar1 Hima el ‘or2ovm ynk hnaravorins a,qov=axnyl 8Nor Haleb9 ;a.amasi mi]oxow5 orbeszi nrank a3sdy. mnan5 hasdadovyn1 Nranx 30 dogosu pnagaran ovni5 yv <ar7 e] !$ Ha3ox Xy.asbanov;yan masin :anyr Ak[ami cirku jan[xova/ e orbes darovan lavaco3nu :ovrk badmapan :anyr Ak6 [ami` 8Martgov;yan tem yri6 dasart ;ovrkyrov gadara/ 3anxacor/ov;ivnu7 Ha3ox Xy6 .asbanov;ivnu yv e;nig zdovm6 nyru )smanyan ga3srov;yan m e ] 9 ( T h e Yo u n g Tu r k s ’ C r i m e Against Humanity: The Armenian Genocide and Ethnic Cleansing in the Ottoman Empire) a,qadov;ivnu Mi]in Aryvylki ovsovmnasirov;ivnnyrov miov;yan (Middle East Studies Association – MESA) go.me undrovyxav 2013-i lavaco3n cirku1 A3s masin gu ha.orte 8Armen6 ’res96u` wga3ago[ylow ;rkagan 8:araf9 ;yr;u1 Mrxanagu Ak[amin 3an2na/ yn 3a3dni cidnagannyr Wahacn Dadur6 yan yv _i[urd #owhannisyan1 MESA6i 3an2na=o.owu mrxa6 nagu :anyr Ak[amin 3an2nylov =amanag 3a3darara/ e7 8Asi6 ga Ha3ox Xy.asbanov;yan masin min[yv a3s0r y.a/ amy6 nahz0r badmagan ;ezn ov ,ad aztyxig cidagan a,qa6 dov;ivn e91 Barcyvin hyd gabova/ ba6 dasqan q0skin me] :anyr Ak[am usa/ e7 8Mrxanag ,nor6 hylow Ha3ox Xy.asbanov;yan masin cirkin` iraganov;yan me]5 MESA-n covxe yv gu 3a3d6 ne )smanyan badmacrov;yan ,r]ani mu avardin masin91 :anyr Ak[am /na/ e Arda6 h a n 5 23 H o g d y m p y r 1953-i n 5 ;ovrk badmacir5 ungyrapan yv hy.inag e1 An a-a]in ;ovrk cidnagannyren megn e5 or jan[xa/ yv paxa3a3d0ren gu knnarge Ha3ox Xy.asbanov6 ;ivnu1 :anyr Ak[am ka.akaganov6 ;yamp zpa.a/ e yridasart d a r i k e n 1 1976-i n 2 y r p a g a l 6 va/ e ipryv ovsano.agan ka6 .akagan barpyragani qmpa6 c i r y v t a d a b a r d o v a / e 10 darovan pandargov;yan1 Meg dari ydk ‘aqa/ e panden yv abasdana/ e Cyrmania 8Mi6 ]azca3in nyrovm9 gazmagyr6 bov;yan howanii dag1 1988-en sgsa/ e a,qadil Hambovrgi Ungyra3in ovsovmnasirov;ivnny6 rov himnargin me]1 A3tdy. sgsa/ e hydakrkrovil Ha3ox Xy.asbanov;yan a-n[ovo. har6 xyrow yv a3t ;yma3in ,ovr] togdoragan ;ez ba,dbana/ e 1996-in Hanowuri hamal6 s a r a n i n m e ] 1 2002-e n s g s a / ‘rofesori hraviryal 0cnagan e Minyso;a3i (AMN) hamalsa6 ranin me]1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Sbidag Dovnu gu myr=e xovxatryl ha3 orpyrov hivsa/ badmagan corcu In[bes avyli a-a] ha.orta/ eink 3a-a]iga3 16 Tygdympyrin naqadysova/ er hanrov;yan xovxatrov;yan 3an2nyl badmagan a3n corcu5 or hivsova/ er 1915-i a.edi wyrabro. Ha3 orpyrov 2y-kow yv or 1925-in orbes yraqdacidov;yan arda3a3dov;ivn novirova/ er Amyriga3i naqacah Kelwin Covlijin1 A3s corcu bidi nyrga3axover Smi;sonyan himnargi mna3ovn xovxahantesi me]5 saga3n Sbidag Dovnu myr=yx a3t corcu dramatryl him6 nargin1 Amyriga3i Ha3 Tadu a3t myr=ovmi masin dy.ygaxa/ e hy.inagavor 8Ova,ing;un “os;9 ;yr;en yv go[ ov..a/ e or amy6 rigaha3ov;ivnu po.oki namagnyr ov.argi Sbidag Dan yv Cong6 resi hasxenyrow1 #i,yal ;yr;i a,qadagix` “ovlixeryan mrxanagi ta’nygir5 lracro. Fili’ Kenik;un 3a3dnyx or ha3 orpyrov hivsa/ corcu arten ksan darie i wyr gu cdnovi Sbidag Dan bahysdnyrov me] yv an/an0; badja-nyrow a3=m Naqacahagan dovnu gu myr=e za3n dramatryl Smi;sonyan ;ancaranin1 :ancaranu nbadag ovner 16 Tygdympyrin sarkyl nayv #agop6Mardin Dy6 ranyani 8Naqacah Kelwin Covlijn ov ha3 orpyrov corcu9 qo6 racryal cirki ,norhantesu1 8Ova,ing;un “os;9 dy.ygaxovx nayv or Ha3asdani m0d Amyriga3i tysban Jon Hefurn al ]ankyr cor/atra/ er corci xovxatrov;ivnu abahowylov hamar5 pa3x a3t jicyru abartivn mnaxa/ yn1 8Marmara9 )ksfordi me]` Adrbe3jani yv Gowgasacidov;yan gytron Lovka,ynk0` 8{i paxa-ovir 3adovg garcawijag dal [jan[xova/ bydagan gazmavorovmnyrovn9 Bylo-ovsio3 naqacah Alyk6 sandr Lovka,ynk0 ABH6i an6 tam yrgirnyrov lradovami]ox6 nyrov nyrga3axovxi[nyrov hyd hantibovmin un;axkin` ba6 dasqanylow 8Arminf09 cor6 /agalov;yan ;.;agixin har6 xovmin5 3a3dna/ e5 ;e [i pa6 xa-yr jana[ovmi [ar=anaxa/ gam masnagi jana[ovmi der bydagan gazmavorovmnyrovn Maksa3in Miov;yan5 in[bes nayv nor 2yvavorovo. Miasna6 gan dndysagan miov;yan me] 3adovg garcawijag dal1 Bylo-ovsagan bydov;yan .ygawaru untc/a/ e5 or nman ca.a’ar [e knnargova/5 yv ink dagavin badrasd [e ory6 ve badasqan dalov1 8Saga3n adiga niv; mun e5 or grna3 knnargovil95 n,a/ e Lovka,yn6 k01 An hama2a3n cdnova/ e a3n gar/ikin5 or jana[ovmi [ar6 =anaxa/ gazmavorovmnyrovn (Ly-na3in >arapa.5 Myr2du6 nys;r5 Apqazia5 Harava3in )sy;ia) dndysov;ivnnyru am6 po.]owin hamargova/ yn Mak6 sa3in Miov;yan5 in[bes nayv dndysov;yan a3n yrgirnyrovn5 oronk mdatir yn Maksa3in Miov;yan mianalov1 Lovka,ynk0 nayv hama2a3n cdnova/ e5 or a3t gazmavo6 rovmnyrov ngadmamp dndysa6 gan arcylknyr tnylu ji,t bi6 di [ulla35 3adgabes y;e ha,6 ovi a-nynk anonx badmov;ivn6 nyrov o.pyrcagan bahyru1 Antrata-nalow .arapa.6 yan hagamardov;yan5 Alyk6 sandr Lovka,ynk0 n,a/ e5 or a3t harxi garcavorovmu am6 po.]owin gaqyal e Ha3asdani yv Adrbe3jani naqacahnyren1 8Anonk bedk e nsdin ov wyr]naganabes hama2a3nin yv orkan garyli e arac lov/yn a3t qntiru95 n,a/ e Bylo6 -ovsio3 naqacahu1 An untc/a/ e5 or lav 3ara6 pyrov;ivnnyr ovni Ha3asdani nyrga3 naqacah Syr= Sar6 csyani yv naqgin naqacah _obyr; Ko[aryani hyd1 8+amanag e or >arapa.u jan[xovi orbes angaq bydov;ivn9 6 MAG6i ‘or2aced My/ Pridanio3 )ksfordi hamalsaranin me] Nizami Gyanjyvi anovan Adrbe3jani yv gowgasacidov;yan cida6 gan gytron gu sdy./ovi1 Gyt6 roni sdy./man naqa2y-nov6 ;yan masin 3ov,aciru sdorac6 rova/ yn hamalsarani mi]az6 ca3in zarcaxman harxyrow dn0ren Lizl Elduru yv Mosgu6 va3i bydagan hamalsarani Bakovi masnajiv.i dn0ren5 Pridana6adrbe3janagan miov;yan hamanaqacah Nar6 giz “a,ayvan1 “a,ayva3i a3xu )ksford [e sahmana’agova/ mia3n 3ov,a6 ciri sdoracrovmow1 An ha6 malsarani aryvylacidov;yan pa=nin me] dova/ e adrbe36 janxi panasdy./ Nizami Gyanjoviin novirova/ tasaq06 sov;ivn5 orovn masnagxa/ e nayv no3n pa=anmovnki tygan Etmovnt Hyrzicu1 A-0rya3 mdorovmnyrix6 navor ar2acancnyri5 co3ov;ivn ovni a3t a,qadanku cidagxo. yv cnahado.5 tranx hydyvo.5 saga3n arda3a3dovylov 3arma6 rov;ivnu yv garyliov;ivnu [ov6 nyxo. =o.owrti mi hsga3agan panag5 ow ir mdkovm ka]aly6 rovm e yv coh e y.a/i hamar1 <ad badahagan lsovm ynk nranxix oryve megi barz pa6 -yrow5 tragan naqatasov6 ;ivnu5 orn isg pavarar e [a6 ’ylov arova/i garyvorov;ivnu1 <arovnagynk sgsa/ cor/u5 miyvno3nn e5 a3n un;anovm e a-a]in hyr;in myr havadkow5 [sbasynk 2a3navor ar2acanc6 nyri1 Ar2acanc Garine Der Ceorcyan Gan yryvo3;nyr5 oronx hamar hajyli e ovnynal ar2acancnyr` anhadi 0cda,ad ararknyru5 parysirov;ivnu5 cor/in sadar gancnylu5 ga-o3xi bahbanov6 mu5 ;yr;i hradaragov;ivnu5 ungyragxov;yan cor/ovneov;ivnu yv a3ln1 A-anx bardatranki gadarova/ a3s dysagi cor/y6 ru5 ka]alyrank lini gam o[5 miyvno3nn e5 ,arovnagvovm yn` tranx hy.inagnyri novirovmow1 Min[ mynk sbasovm ynk 2a36 Sdy’anagyrdi me] covmar6 va/ mi]azca3in hamacovmari mu un;axkin MAG6i Arta6 ratadov;yan Qorhovrti an6 tam5 tadavor Jefri Rober;6 sun 3a3dna/ e5 ;e mi]azca3in 0renscidov;ivnu manramasn gyrbow gu knnarge a3n has6 gaxo.ov;ivnu5 or ho.a3in am6 po.]aganov;yan sgzpovnku dy6 .i govda3 inknoro,man ira6 vovnkin yrp martgov;yan tem ojir mu gu cor/atrovi ,r]anin me]1 8Ly-na3in >arapa.u ovni polor 3adgani,yru bydaganov6 ;yan mu hamar1 >arapa. Adrbe3jani drovyxav ipryv hy6 dyvank badmagan anarta6 rov;yan mu1 Mi]azca3in 0renkow5 Ly-na3in >arapa.u ovni angaqov;yan polor [a’ani,yru5 no3nisg avyli kan ,ad mu ovri, bydov;ivnnyr1 An]adovmi iravovnku gu ,norhovi yrp =o.owovrti mu himnagan iravovnknyru gu odnagoqovin9 usa/ e an ir nyr6 ga3axman un;axkin1 “or2acedu no3nbes hasdada/ e ;e usd Mon;ewideo3i Ba36 manacrin5 bydaganov;yan wyr]nagan [a’ani,nyrn yn` mna3ovn pnag[ov;ivn5 sahmanova/ dara/k5 ga-awarov;ivn yv garo.ov6 ;ivn a3l bydov;ivnnyrov hyd 3arapyrov;ivnnyr hasdadylov1 An yzragaxovxa/ e5 8+amanagn e Ly-na3in >arapa.u jan[nalov ipryv angaq bydov;ivn mu91 Sdy’anagyrdi mi]azca3in hamacovmari ;yman er5 8Arxaqi Azca3in Azadacrov;yan Ba3karu7 Givlisdanen min[yv myr 0ry6 ru91
 7. 7. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 Suspect du meurtre de H. Dink arrêté en Turquie La police turque a arrêté un homme soupçonné d’être l’un des instigateurs de l’assassinat du journaliste Hrant Dink en 2007, ont annoncé des médias locaux. Erhan Tuncel se cachait à Istanbul dans une villa du quartier Kumburgaz depuis qu’un tribunal avait lancé un mandat d’arrêt contre lui le mois dernier, selon l’agence d’information privée Dogan. Un nouveau procès de cet assassinat a commencé le 17 septembre, la Cour de Cassation ayant reconnu qu’il s’agissait d’une conspiration, alors qu’en première instance un tribunal avait estimé que les tueurs avaient agi seuls. Hrant Dink, âgé de 52 ans, a été tué par balles en plein jour devant les locaux de l’hebdomadaire bilingue Agos. Sa mort avait soulevé une grande émotion qui a crû encore quand on a soupçonné les forces de sécurité d’avoir été au courant du projet d’attentat, mais de n’avoir pas agi. En juillet 2011, un tribunal d’Istanbul avait condamné à 23 ans de prison Ogun Samast, qui avait reconnu avoir tué le journaliste. Samast était mineur au moment de l’assassinat. Un an plus tard, le principal instigateur supposé du meurtre, Yasin Hayal, a été condamné à la prison à vie, mais 18 autres accusés ont été acquittés, le tribunal jugeant qu’il n’y avait pas eu de complot. En mai dernier, la Cour de Cassation a partiellement annulé ce verdict, maintenant la condamnation de Hayal, mais demandant qu’on examine à nouveau l’hypothèse d’un « crime en bande organisée ». Cette version avait été depuis longtemps avancée par les avocats et les défenseurs de la victime, qui soupçonnent la justice d’avoir choisi d’ignorer les implications politiques du crime et d’éventuelles complicités d’agents publics. Hrant Ding avait irrité les nationalistes turcs en qualifiant le massacre d’Arméniens en 1915 de génocide. L’Etat turc refuse ce terme. Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille, en visite à Erévan A l’invitation du maire d’Erévan, le sénateurmaire de Marseille Jean-Claude Gaudin, accompagné d’une importante délégation, effectuera une visite à Erévan du 23 au 27 octobre. Cette visite intervient une semaine après les deuxièmes Assises de la Coopération décentralisée franco-arménienne qui se sont tenues à Valence du 15 au 17 octobre et dans lesquelles la ville de Marseille s’est fortement impliquée. Pour sa venue à Erévan, le maire de Marseille est accompagné d’une importante délégation économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie Franco-Arménienne (CCIFA), qui a engagé une étroite coopération avec le Club d’Affaires Franco-Arménien (CAFA). Le maire de Marseille, qui aura des entretiens avec les plus hautes autorités du pays, sera également reçu par l’Ambassadeur de France, M. Henri Reynaud. Une visite de l’Université Française en Arménie (UFAR) est prévue lors de cette visite, la seule à l’étranger cette année pour le maire. Ilham Aliev « élu » président d’Azerbaïdjan... avant Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 19 octobre 2013 Alors que certains Arméniens poursuivent leur contestation de l’élection du président Serge Sargissian, l’électin en Azerbaïdjan est un scénario totalement différent. En effet, le site Internet « The Great Game round-up » a rapporté, le 13 octobre dernier, que « l’Azerbaïdjan a publié les résultats des élections avant même le début des votes. Pourtant, on s’attendrait à un certain rituel dans cette sorte d’élection autoritaire, du moins une fidélité envers une certaine apparence de démocratie, si ce n’est la démocratie elle-même. Il était donc un peu gênant de voir les autorités électorales d’Azerbaïdjan publier le résultat une journée complète avant le début même des votes. » Puisque les autorités avaient prévu les résultats longtemps avant l’élection, il n’était, par conséquent, pas difficile d’en prédire le résultat, à cause de leur impatience, de rendre le monde conscient que, pour les cinq prochaines années la dynastie Aliev continuera à gouverner l’Azerbaïdjan comme son propre cabinet privé de gestion immobilière, usant et abusant des pétrodollars pour répondre à son mode de vie opulent tout en construisant son matériel militaire afin de maintenir hermétique le couvercle sur n’importe quel mécontentement populaire. La politique alarmiste de l’administration d’Ilham Aliev est dirigée autant contre les Arméniens qu’envers le public azéri. Ni les réfugiés internes, ni les populations locales ne profitent de la manne pétrolière du pays, et le gouvernement azéri poursuit la tension avec l’Arménie, bouc émissaire causant la misère des réfugiés de l’intérieur de l’Azerbaïdjan. 70% de l’électorat aurait voté, dont 85% des voix pour Aliev, un scénario qui rappelle l’époque soviétique, lorsque le père d’Aliev remportait 99% des votes. Des 5,162 millions d’électeurs, 3,126 millions ont voté pour le président sortant. A la veille de l’élection, la BBC avait annoncé que l’élection azerbaïdjanaise était une formalité afin de consolider le gouvernement d’Aliev. L’atmosphère préélectorale a été décrite par la même agence de nouvelles comme « pleine de crainte et d’apathie. » Les sources officielles ont annoncé que le candidat de l’opposition a recueilli 200 000 voix, ce qui en réalité peut être beaucoup plus. La farce électorale se joue ouvertement devant l’ensemble de la communauté internationale; le parlement d’Azerbaïdjan a modifié la constitution du pays afin de permettre à M. Aliev de briguer un troisième mandat. Puis, de nombreux journalistes problématiques ont été emprisonnés et les candidats de l’opposition ont été harcelés et intimidés afin de faciliter l’élection de M. Aliev. Il n’est pas surprenant que le jour du scrutin, John Dalhuisen d’Amnesty International a caractérisé Aliev de « despote et de fossoyeur de démocra- tie. » Le Département d’Etat américain a froidement accueilli les « résultats » de l’élection, les qualifiant de « non démocratiques ». Cependant, le président Obama a souligné encore davantage la position américaine en envoyant un message : « Mon épouse Michelle se joint à moi pour adresser nos meilleurs vœux aux musulmans en Amérique et partout dans le monde à l’occasion de l’Aïd elGhorban, espérant qu’ils aient accompli leur pèlerinage avec succès. » Aliev a uniquement rencontré l’ambassadeur américain à Bakou, Richard Morningstar, se plaignant de cette déclaration, qui ne se compare en rien avec les élections de 2008 en Arménie « pleine de fraude massive ». Pourtant, les résultats ont été acceptés par le Département d’Etat. Il a également profité de l’occasion pour demander à Washington de lever les restrictions du paragraphe 907 de la Loi de soutien de la liberté (Freedom Support Act) « qui maintient l’Azerbaïdjan sous pression. » D’autre part, les représentants de l’Union Européenne ont annoncé que « nous acceptons les résultats des élections comme preuve que l’Azerbaïdjan progresse vers l’intégration européenne. » Le ministre russe des Affaires étrangères y est allé avec des sentiments chaleureux, ajoutant que la réélection d’Aliev contribuera davantage à la consolidation de l’amitié entre Bakou et Moscou. Comme nous pouvons le voir un despote est courtisé par l’Europe et la Russie, ce qui contribue au comportement irresponsable du régime Aliev. Peu importe combien ridicule peuvent être les élections en Azerbaïdjan, son pétrole l’absout. Indépendamment des élections frauduleuses et leur caractérisation négative dans les médias internationaux «The Great Game round-up » rapporte qu’en « Azerbaïdjan, l’UE se concentre sur l’énergie au lieu de la démocratie. La nouvelle est venue trois jours avant les élections fédérales allemandes du 22 septembre et sont passées presque inaperçues : EON, le plus grand groupe énergétique d’Allemagne, a signé un accord gazier avec l’Azerbaïdjan. La société va importer 40 milliards de mètres cubes de gaz naturel au cours des 25 prochaines années du champ de Shah Deniz, le plus grand champ de gaz naturel de l’Azerbaïdjan dans la mer Caspienne. » Cette duplicité politique fournit le permis à l’Azerbaïdjan de se comporter impudemment et en toute impunité. Juste après les élections présidentielles, les forces azéries ont rompu le cessez-le feu sur le front du Karabagh pour la 1400e fois cette année uniquement. Les représentants de l’OSCE n’osent même pas taper sur les doigts de l’Azerbaïdjan pour ce comportement belliqueux. Pour ajouter l’injure à l’insulte, l’Azerbaïdjan occupe actuellement un siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et peut influer sur une résolution concernant l’Arménie. Traduction N.P.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Visite en Arménie du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe Le ministre arménien de la Justice, Hrayr Tovmasian, a accueilli le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe (CoE) Nils Muiznieks le 21 octobre dernier. Nils Muiznieks est un défenseur des droits de l’homme letton. Il a été choisi par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe comme Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe en date du 1er avril 2012. Nils Muiznieks est arrivé en Arménie pour participer à la Conférence sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance en Europe, organisé dans le cadre de la présidence de l’Arménie au Comité des ministres du Conseil de l’Europe. Nils Muiznieks a demandé une réunion avec Tovmasian pour obtenir des informations sur la situation actuelle de la protection des droits de l’homme dans le pays. Tovmasian a expliqué la situation actuelle des droits de l’homme en Arménie, ainsi que les réformes apportées dans le domaine. Il s’agissait de la première visite de Nils Muiznieks en Arménie. Le président du Karabagh accueille le ministre de la culture arménienne Le président du Haut-Karabagh, Bako Sahakian, a rencontré le ministre arménien de la Culture Hasmik Poghosian le 22 octobre dernier. Un certain nombre de questions liées à la coopération entre les deux Etats arméniens dans le domaine de la culture ont été discutées pendant la réunion. La ministre de la Culture et de la jeunesse du Karabagh, Narine Aghabalian, a également assisté à la réunion. L’Arménie félicite le message du commandant russe concernant le Haut-Karabagh Les principaux groupes politiques de l’Arménie ont fait l’éloge du commandant de la station des troupes russes, qui a déclaré que ses forces pouvaient se battre pour l’Arménie si l’Azerbaïdjan tente une solution militaire au conflit du Haut-Karabagh. Le colonel Andrey Ruzinsky a cité dans une récente interview “ les obligations de la Russie dans le cadre de l’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC ) “. Les responsables azerbaïdjanais ont été prompts à condamner cette déclaration. Ils ont affirmé que depuis que le Karabagh est reconnu internationalement comme une partie de l’Azerbaïdjan, toute tentative azerbaïdjanaise pour reconquérir le territoire contesté ne peut être considérée comme une attaque sur l’Arménie, qui justifierait une action militaire par les alliés de l’OTSC. “ Il s’agit d’un indicateur de mauvaise subordination dans la hiérarchie de l’Etat russe“, a déclaté Mubariz Gurbanli, secrétaire général adjoint du parti au pouvoir en Azerbaïdjan. “ En vertu d’un système d’état ??normal, un soldat faisant une telle déclaration doit être renvoyé“. La réaction arménienne est diamétralement opposée. Le principal porte-parole pour le Parti républicain au pouvoir d’Arménie, Eduard Sharmazanov, a déclaré que la Russie avait ainsi ouvertement remis en question la souveraineté azerbaïdjanaise du Haut-Karabagh. “C’est un message clair à la direction de l’Azerbaïdjan : en cas de redémarrage des hostilités, ils vont se retrouver dans une très mauvaise situation“, a-t-il prévenu. Aghvan Vartanian, l’un des leaders de la Fédération Révolutionnaire Arménienne, a appelé la remarque du commandant russe “sans précédent “. “Cela signifie quelque chose “ , a-t-il dit. “ Bien sûr, pour nous, l’essentiel est d’être en mesure de nous défendre par nous-mêmes au Haut-Karabagh. Mais les Etats membres de l’OTSC ont certaines obligations ici “, a ajouté Vartanian. Tevan Poghosian, député du parlement représentant le Zharangutyun, a affirmé que la déclaration reflète la médiation de la réticence des pouvoirs d’aider l’Azerbaïdjan à reprendre le contrôle du Haut-Karabagh . « Ils se rendent compte que l'Artsakh ne fait pas partie de l'Azerbaïdjan », a-t-il dit , se référant à la Russie, la France et les Etats-Unis. Arménie : le choix d’un « ciel ouvert » Suivant les recommandations faites par un cabinet américain, le gouvernement arménien a décidé de libéraliser entièrement le secteur de l’aviation civile nationale, plus de six mois après la faillite de la compagnie aérienne nationale Armavia. Le gouvernement a annoncé que toutes les compagnies locales et étrangères répondant aux normes de sécurité seront désormais autorisées à voler vers et depuis l’Arménie sans autorisations spéciales ou autres restrictions. « Cela va créer de nouveaux emplois, rendre le transport aérien plus confortable et réduire les tarifs », a déclaré le Premier ministre Tigran Sargissian lors d’une réunion hebdomadaire de son cabinet. La décision historique annule une toute autre stratégie qui a été approuvée par le gouvernement en juin. Cette dernière envisageait une « libéralisation progressive » du secteur, dans lequel Armavia devait être remplacée par un maximum de trois compagnies aériennes arméniennes avec une certaine protection de l’Etat. Armavia bénéficie d’un droit exclusif pour les vols vers l’Europe, l’ex-union soviétique et le Moyen-Orient depuis près de dix ans. Les compagnies aériennes étrangères devaient obtenir la permission d’Armavia pour atterrir et décoller d’Arménie. Cela se traduisait par un coût disproportionnellement élevé du transport aérien. Le ministre de l’Economie Vahram Avanesian prédit que les prix des billets vont baisser de 10 % et que le trafic aérien augmentera d’au moins 20 % au cours des prochains mois. Avanesian a prévenu que la mesure aurait également un impact positif sur l’économie arménienne dans son ensemble, rendant le pays plus attrayant pour les investisseurs et les touristes étrangers. « Dans les moyens et long termes, cela pourrait conduire à une croissance économique supplémentaire de 1 à 2 % », a-t-il ajouté. La décision du gouvernement est tombée alors qu’Air Armenia, qui aspire à remplacer Armavia, a effectué son vol inaugural commercial de l’aéroport de Zvartnots d’Erévan. Son Boeing 737 a volé vers la ville russe méridionale de Rostov sur le Don. Des dirigeants d’Air Arménie ont déclaré que la compagnie privée louera deux Airbus 320 pour lancer des services de vols réguliers vers plusieurs villes en Russie et en Europe avant la fin de l’année. Des fonctionnaires du Wisconsin en Arménie Une équipe de fonctionnaires des Services correctionnels du Wisconsin passe deux semaines en Arménie dans le but d’aider à améliorer le système pénitentiaire du pays. La délégation de cinq personnes participe à la formation, à des discussions et à des observations sur le terrain, y compris des visites d’institutions ainsi qu’une nouvelle institution en cours de construction dans la province d’Armavir. Le groupe espère aider à élaborer des plans d’activation et des politiques de sécurité pour la nouvelle installation. La délégation est en Arménie du 27 septembre au 12 octobre.
 9. 9. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H Customs Union Countries Support Armenia’s Decision to Join Structure S E C T I O N MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Camp Nubar celebrates 50th Anniversary season The overcast weather couldn’t keep campers, counselors and alumni families from dancing around Camp Nubar’s flagpole during this year’s Open House. NEW YORK — The summer season may be over, but the buzz created by AGBU Camp Nubar’s 50th anniversary celebration is still in the air. For this year’s 300 campers or so and all those who came before them, it was another summer to remember. July’s milestone weekend brought camp alumni, family and friends to New York City and to Camp Nubar’s home in the Catskill Mountains, where many are continuing to use the grounds and take in the fall foliage through the offseason. Former campers and staff representing every Camp Nubar generation were present for the three-day weekend. Some had watched the camp first open its doors in 1963 and others travelled from as far as Holland and Switzerland to reunite with old friends in the place where they all grew up. Together with current camp families they helped raise a record $400,000, which will help future generations create more, lasting summer memories. The celebration kicked off on July 26, 2013 at a New York City reunion, where 400 attendees were welcomed with a replica of the Camp Nubar Buddy Board that has long occupied the Lake Arax waterfront. Keeping the crowd nostalgic throughout the night, Masters of Ceremony Armen Mirakian and Greg Yazujian sang favorite camp songs and presented slideshows from early summers. They also introduced the evening’s speakers, who remarked on the camp’s growth over the years: AGBU President Berge Setrakian, along with Camp Nubar alumni Sarah Partin, Dr. Barry Halejian and Christina Lalama. As Camp Nubar Committee Chair Sarah Partin expressed, it is a place where everyone can unplug, where television, computers and cell phones are cast aside as decadesold traditions thrive “where kids can be kids.” This year, in support of the 50th anniversary fundraising campaign, Nazar and Artemis Nazarian, Berge Setrakian and his wife Vera Setrakian, and the Toufayan, Apelian and Margossian families made significant contributions to Camp Nubar. Those donations will allow the camp to continue to build on decades of capital improvements, which more than 500 guests saw for themselves at the Camp Nubar’s open house on Sunday, July 28. Alumni musicians played live music, campers performed Armenian dances around the flagpole, children lined up for face painting and cotton candy, and many took hiking tours throughout the 365 acres. The open house brought, for the first time in Camp Nubar history, former campers, caretakers, counselors and directors from each of camp’s five decades together in their second home. No matter their age or the role they played in camp, the participants joined alongside one another as they relived memories from past summers. Many left camp years ago, unsure that they would ever return. They were welcomed back by two special guests: Reverend Father Vertanes and Yeretsgin Anahid Kalayjian, who devoted a combined 20 years to Camp Nubar, acting as director, nurse and spiritual guide, respectively. On the great lawn, Vertanes and Kalayjian participated in the blessing ceremony and rededication of Lake Arax, presided over by Khajag Barsamian, Primate of the Diocese of the Armenian Church of America. The Customs Union countries supported Armenia’s and Kyrgyzstan’s decision to join the organization. As reports “Armenpress” citing the Kremlin Press Service, the President of the Russian Federation Vladimir Putin stated this at the course of the press conference dedicated to the results of the session of the Supreme Eurasian Economic Council. Among other things the President of the Russian Federation Vladimir Putin underscored: “We support the intention of Armenia and Kyrgyzstan to join our integration project. We have also come to a conclusion to establish a working group, which must prepare the relevant “road map” within the shortest period of time.” In the result of the negotiations on September 3, 2013 in Moscow the Presidents Sarksian and Putin confirmed the aim of the Republic of Armenia and the Russian Federation in the direction of further development of economic integration processes in the Eurasian territory. In that context the President of the Republic of Armenia Serj Sarksian announced about Armenia’s decision to join the Customs Union and the necessity of implementation corresponding steps for that aim and in future about participating in formation of the Eurasian economic union. The President of the Russian Federation Vladimir Putin expressed his support to the abovementioned decision of Armenia and informed about the readiness of the Russian side to support the process. Peaceful transfer of power as Georgians elect new president TBILISI - The candidate backed by the prime minister of Georgia has won the country’s presidential election, exit polls and preliminary results show. The Central Election Commission published results from 75.38 percent of the country’s polling stations on Sunday, showing that the ruling party’s Giorgi Margvelashvili was winning with 62.18 percent of votes, while his closest rival Davit Bakradze from the outgoing President Mikheil Saakashvili’s party, had managed to reach only 21.84 percent. With Margvelashvili’s imminent victory in an unusually calm and predictable election, Bidzina Ivanishvili, Georgia’s prime minister, has cemented his political control. Bakradze, who now heads the opposition in parliament, quickly con- ceded defeat. The majority-Armenian-populated Javakhk region overwhelmingly voted for Margvelashvili, reported Akhalkalak.com news site. On Monday, President Serzh Sarkisian sent a congratulatory message to Margvelashvili on his victory, reported the presidential press office. Although Ivanishvili may now make more progress in decreasing tensions with Russia, he has maintained the pro-Western course set by Saakashvili. Ivanishvili has promised to step down next month and nominate a new prime minister, who is almost certain to be approved by parliament. His fortune, estimated at $5.3 billion, gives him considerable leverage in this country of 4.5 million people, which has a gross domestic product of $16 billion.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 / MONDAY NOVEMBER 11, 2013 AGBU YOUNG PROFESSIONALS’ “GO GREEN” MISSION PROMOTES ECONOMIC SUSTAINABILITY IN ARMENIA In recent years, the AGBU Young Professionals (YP) Network has focused its global initiatives in Armenia on environmentally-friendly green projects to help promote economic sustainability. Implemented this year, the Pan-YP Greenhouse Project for border village Barekamavan is the second collective initiative by the YP Network in Armenia, and builds on the success of the YPs’ first initiative, the construction of a new park in Khachik in 2010. Funded and developed entirely by a network of sixteen YP Groups two greenhouses were constructed in Barekamavan this year. Many groups who backed the Khachik Park Project in 2010 returned to lend their support to the Barekamavan Greenhouse Project by organizing a number of special benefit events such as YP Toronto’s Jingle Jam, YP Northern California’s San Francisco Winter Gala Weekend, YP Los Angeles’ Networking Mixer, YP Marseille’s Classical Concert, and YP Buenos Aires’ Friend Day Mixer. Other groups such as YP Athens, YP Boston, YP Lebanon, YP London, YP Montréal, YP Sofia, and YP Tehran joined their peers to support this year’s pan-YP initiative for the very first time. Barekamavan’s socio-economic development has long been hindered by steadily increasing emigration and ongoing tensions at the nearby border with Azerbaijan. Located in Armenia’s Tavush province, the village of 400 is home to a mere 33 youth, whereas, decades ago, it boasted over 300. Nevertheless, current residents refuse to abandon their homes and land on this strategically vital outpost. “It was amazing to see so many young Armenians from all over the world come together to help advance Barekamavan,” said YP Yerevan Coordinator Anna Aghajanian. Now, the families, relishing in the first harvest of the season, are assured a steady source of future income, cementing their resolve to remain in Barekamavan rather than searching for opportunities elsewhere. Karabakh Foreign Minister meets EU special representative On October 30, 2013, Minister of Foreign Affairs of the Nagorno-Karabakh Republic Karen Mirzoyan met in Yerevan with Philippe Lefort, EU Special Representative for the South Caucasus and the Crisis in Georgia. During the meeting, the sides exchanged views on a number of regional issues. They also touched upon the process of peaceful settlement of the conflict between Azerbaijan and Nagorno Karabakh. In this context, the sides emphasized the importance of the efforts of the OSCE Minsk Group Co-Chairs and the necessity of supporting them. The parties expressed their interest in the continuation and intensification of such contacts. Karen Mirzoyan invited Philippe Lefort to visit Artsakh within the framework of his mandate to learn about the current realities on the ground. European Union Special Representative for the South Caucasus Philippe Lefort THE YOUTH CORNER That got me thinking My library is an allegory of my life. During the summer, I decided to do a little clean-up of my library. I’ve always loved reading, ever since I was young. I would buy books in hopes of finishing every single one of them, which didn’t always happen. Over the years, they piled up. So I decided to put a good chunk of them away to make place for new ones. I packed them in an old vacuum box, to be stored away in my closet. However, as I finished piling them, before closing the box, something hit me: I was packing away my childhood. The reason why I decided to pack up and make space for new is that I realized that my library didn’t reflect who I was anymore. You don’t really realize that you’re growing up until it happens. Suddenly, you need new space. It’s really weird to see my library empty like this, but it makes me wonder what I’m going to fill it up with. What kind of books will I buy? How will I discover them? Will I stumble upon them accidently, will someone recommend them to me, or will I come around to reading the books I’ve always told myself I would read? The allegory of all this really made an impression on me. In so many ways, life is like my library. It might not seem like it though; I have control over which books I am taking out, which books I am keeping, and which books I am bringing in. In life, everything just sort of...happens. It’s a really scary thought, to realize that there are some things that you don’t need in your life anymore, and that it is time for you to find the new ones. Perhaps even the right ones. Without realizing it, we all sort out our libraries in some ways; whether it be by discovering new passions, letting go of different people or making new friends. And if you ever have trouble filling up your library, remember: just try. There is no point in reading a book that doesn’t fill you with intrigue. But who knows, it might lead you to something quite unexpected. Sananne Wartabetian Montreal Underwater Sensor Networks Projects: Internet under water Recent underwater sensor network research has focused on developing physical, medium access control, and network layer protocols to enable high data rate, energy-efficient and reliable acoustic communications. However, it is now essential to design and standardize architectures that will enhance the usability and interoperability of underwater networks. Scientists are testing a new WiFi network with a difference: it’s designed to work underwater. Current systems which track changes in the environment, for instance, including tsunamis and other emergencies, currently lack an easy way to communicate with each other. Oil exploration, surveillance and pollution monitoring are also hindered by current systems, which are not standardized in the same way as networks above-water. Now a team from the University of Buffalo, New York, say they have a system for underwater WiFi which could, in effect, create a “deep-sea internet”. Their network is based on a shared standard using sound waves, rather than radio waves. Sound waves are able to travel for longer, with less interference, than radio waves underwater - as shown by the long-distance communication between dolphins and whales using sonar. Instead of sending data from the sea floor to surface buoys, which convert acoustic waves to radio waves before sending them to satellites, the new network would use a standard- ized infrastructure to send data from existing sensor networks, straight to the regular internet. The team recently tested their network in Lake Erie, near Buffalo and say it was a success. “A submerged wireless network will give us an unprecedented ability to collect and analyze data from our oceans in real time,” said Tommaso Melodia, lead researcher, told the BBC. BBC said that more details of the system are set to be unveiled in Taiwan next month. Hovannes Kulhandjian Ph.D. Student Department of Electrical Engineering University of Buffalo
 11. 11. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 11 Siryli4 ha3rynagix Ha3asdan Hamaha3gagan Himnatramu arten ;yvagoqyx ir 20-rt darin yv mynk a3t amyagu n,yxink anxyal dari mias6 napar ca.ov;is me] cor/o. polor govsagxov;ivnnyrov5 miov6 ;ivnnyrov5 3aranovanov;yanx nyrga3axovxi[nyrov yv pazma;iv azca3innyrov nyrga3ov;yamp1 Mi,d wsdahylow 2yr yv 2yr nman azca3innyrov niv;agan a]agxov;yan5 war[ov;ivnu 2011-2012 darinyrov un;axkin am6 po.]axovx Arxaqi <ov,i ka.akin me] B-o,yan ‘o.oxi wy6 raga-ovxman /raciru 230.000.00 am7 dolari ar=o.ov;yamp1 A3t covmaru ampo.]ov;yamp ‘oqanxova/ e H7H7Himnatrami Yryvani crasynyagu1 A3=m5 war[ov;ivnu ,arovnagylow ir martasiragan a,qa6 danku5 oro,yx sdan2nyl Hama3nka3in Gytroni mu ,inov;ivnu Ha3asdani sahmanamyr2 Qanx civ.in me] 240.000.00 am7 dolari ar=o.ov;yamp5 orme bidi 0cdovin nayv ,r]aga3ki civ.yru1 A3s covmaru abahowylov midovmow myr darygan han6 canaga3in ja,gyro3;u bidi ‘oqarine paxa-ig hamyrcow mu5 orov un;axkin bidi 3i,ovi nayv a,qarhah-[ag yra=i,d Aram Qa[adovryani /nntyan 110-rt amyagu1 wyro3i,yal hamyrcu lavaco3n 2yvow 3a]o.yxnylov nbadagav war[ov;ivns 3a-a]axovx 3an2naqovmp mu1 @y-nargu dy.i bidi ovnyna3 16 No3ympyr 2013-in yrygo36 yan =amu 7.00-in Ha3 Avydaranagan A-a]in Ygy.yxvo3 srahin me] (11455 rue Drouart, Montreal) A3s polor /racirnyrov 3a]o.ov;ivnu5 in[bes mi,d5 gu bar6 dink polor a3n azca3innyrovn5 oronk darinyre i wyr [yn zlanar irynx niv;agan 0=antagov;yamp a]agxylov yv z06 rawic gancnylov a3s hsga3agan /racirnyrov iraganaxman1 A-avy4l5 mynk havakagan o3=ow e or mia3n bidi gyrdynk myr Ha3ryniku1 Ganqa3a3d ,norhagalov;yamp` H7H7Himnatrami hamyrci #an2naqovmp Nor mangabardez Sdy’anavani me] 8Da,ir9 parycor/agan himnatrami go.me Ha3asdani /an0; 8Da,ir9 parycor/agan himnatramu5 clqavorov;yamp Garen yv Sam6 vel Garabydyannyrov5 oro,a/ e =amanagagix [a’ani,yrov hamabadasqan mangabar6 dez mu ga-ovxyl nayv Sdy6 ’anavani me]5 8_ovminagan9 go[ovo. hamymadapar noraga6 -o3x ;a.amasin me]5 or qid pnagova/ ,r]an mun e yv man6 gabardez [ovni1 Pnagi[nyru yrgar jampa3 bedk e gdryn irynx zavagnyru mangabardez hasxnylov hamar1 Nor manga6 bardezi ho.a3in a,qadank6 nyru gu sgsin m0d 0ren1 Naqabes ha.orta/ eink or Garabydyan undaniku man6 gabardez mu sgsa/ e ga-ov6 xanyl Da,ir ka.akin me]1 Un;axki me] yn nayv no3n pa6 ryrarnyrov howanavora/ Ma3r A;o- S7 E]mia/ni wyharani himnanorocov;yan5 hantisov6 ;ivnnyrov srahi ga-ovxman yv Lo-i marzi hivantanox6/nun6 tadan ga-ovxman a,qadank6 nyru1 Yryvani ;iv 44 tbroxu gu go[ovi Hrant Dinki anovnow Yryvani ka.a6 kabydarani ava6 canii oro,mamp 3yd a3sov ;iv 44 tbroxu wyrago[6 vyxav Hrant Din6 ki anovnow1 N,ynk5 or tbro6 xi hantisavor pax6 man nyrga3 y.av Yryvani ka.aka6 byd Dar0n Mar6 caryan yv naha6 dag Hrant Dinki a3rin` digin _a6 kel Dink1 Osgyr[agan cor/i arti wijagu5 qntirnyrn ov hy-angarnyru Hogdympyr 29-in HH s’iv-ki naqarar Hranov, #agopyanu Garen Tymirjyani anovan Mar6 zahamyrca3in hamalirovm mas6 nagxyx 8Osgyr[agan cor/i arti wijagu5 qntirnyrn ov hy6 -angarnyru9 qoraciru gro. hama=o.owin1 Hama=o.owin masnagxovm ein harivrix avyli osgyri[nyr5 oronx himnagan masu s’iv-ka6 ha3yr yn1 Hama=o.owin paxman q0skow hantes ygav` Ha3 osgyri[nyri hama,qarha3in miov;yan na6 qacah5 HH naqacahi qor6 hurtagan Cacig Cyvorcya6 nu1 Nyrganyrin o.]ovnyx HH s’iv-ki naqarar Hranov, #a6 gopyanu1 Ir q0skovm HH s’iv-ki na6 qararu n,yx7 8#arcyli osgy6 ri[nyr5 arten 3-rt ancam ek xovxatrovm 2yr a,qadanknyru Ha3rynikovm5 oru xo3x e dalis 2yr ov=u5 gazmagyrbova/ov6 ;ivnu yv ja,agu1 Ha3 osgyr6 [ov;ivnu ovni hazaramyagnyri badmov;ivn7 ,ad azcyr tyb.in2 ein 0cdacor/ovm5 yrp ha3yru osgin ov atamantu nyr6 ga3axnovm ein Yvroba3ovm1 Ha3 osgyri[nyri a,qadanknyru sovl;annyrn ov ,ahyrn yn novi6 ryl ;acavornyrin1 A3s0r ha36 gagan S’iv-ki polor hama3nk6 nyrovm gan ha3 osgyri[nyr5 yv ovraq ym5 or tovk miavor6 vovm ek5 ta-novm meg p-ovnxk1 Ovraq ym5 or a3n in[ anovm ek5 hampav ov ‘a-k e pyrovm Ha3asdanin1 Tovk bedk e 2yr ]ankyrn ov..ek Ha3asdanu osge Ha3rynik tar2nylov ha6 mar91 O.]o3ni q0skow hantes ygav nayv Osgycor/ov;yan hama,6 qarha3in konfydyraxia3i na6 qacah Ga3ydan0 Kavalierin yv a3lk1 Mi]azca3in ama-na3in tbrox 8Ha3ox lyzovn yv m,ago3;u9 qoracirow 2014 ;ovagani #ovlis 18-en )cosdos 8 ha3gagan miov6 ;yan (ARMACAD) naqa2y-6 nov;yamp5 Ha3asdani me] bi6 di cor/e 8Ha3ox lyzovn yv m,ago3;u9 qoracirow mi]az6 ca3in ama-na3in tbrox /ra6 ciru` agatymagan hamacor6 /agxov;yamp yv 0=antagov6 ;yamp1 21 0rovan un;axkin masna6 gixnyru bidi gartan yv bidi ;arcmanyn darpyr =amanagnyrov ha3yren crov;ivnnyr` qoraxnylow irynx cidyliknyru nayv ha3 craganov;yan5 badmov;yan5 arovysdi olordnyrovn me]1 ?raciri mygnargu bidi drovi Da;yvi wankin me]5 or Ha6 3asdani mi]nataryan garyvoraco3n agatymagan gytronnyren megn e1 Masnagixnyrovn hamar naqan,ova/ e nayv a3xylov;ivn Yry6 van5 tasaq0sov;ivnnyr5 ovsovxo.agan ,norhahantesnyr1 Ama-na3in tbroxin un;axkin miov;ivnu bidi gazmagyrbe nayv a3xylov;ivnnyr` tebi darpyr badmam,agov;a3in wa3ryr1 Tasun;axki /irin me]5 antratar2 bidi gadarovi ha3gagan m,ago3;in5 avantov;ivnnyrovn5 ka.akagan qntirnyrovn5 bad6 mov;yan yv a3l hydakrkragan niv;yrov1 Ama-na3in tbroxu naqadysova/ e 18 daryganen par2r ovsa6 no.nyrovn hamar5 oronk o[ mia3n g4ovzyn himnavor cidyliknyr sdanal aryvylaha3yreni5 a3l nayv Ha3asdani wyrapyryal1 8Ha3ox lyzovn yv m,ago3;u9 qoracirow mi]azca3in ama-na3in tbroxin masnagxov;yan ar=eku 2200 dolar e5 masnagxil ‘a6 ’ako.nyren anonk5 oronk min[yv 2013-i Tygdympyr 20 gu timyn5 bidi sdanan 10 dogosi zy.[1 Masnagxov;yan timovm gada6 rylov wyr]in =amgedu 10 Mard 2014 e1
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 HA>ORTACROV:IVN S7 :arcman[ax d0nagadarov;ivnu H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=aranen nyrs 25 Hogdympyr5 Ovrpa; a-a6 v0dovn Alyk Manovgyan war6 =aranen nyrs d0nagan ocyvo6 rov;ivn gu direr1 Movdki untar2ag srahu gu ,o.,o.ar war=arani par26 raco3n garcyrov a,agyrdnyrov 2y-amp badrasdova/ covna6 cy. A3povpyni ;-[nacir crov6 ;ivnnyrow5 Sovrp ;arcmani[ny6 rov covnazartova/ badgyrny6 row1 War=arani hantisasrahen nyrs a,agyrdov;ivnu5 ovsovx6 [agan gazmu yv /no.nyr` ‘ok6 ryr yv my/yr anhampyr gu sba6 sein5 ‘a-apanylov hamar Os6 gytarov Sovrp ;arcmani[nyru1 Paxman q0sku gadaryx ‘oqdn0ren <ahe :ana,yan1 Imasdalix dy.ygov;ivnnyrow5 an a,agyrdnyrovn ‘oqanxyx a3n badmagan ‘asdu5 or a,qarhi wra3 co3ov;ivn ovnyxo. 20 A3povpynnyren meg hadu ha3gaga4nn e1 Azca3in hbardov;ivn bar6 cyvo. iro.ov;ivn mu5 or gu xo6 laxne ha3ox lyzovi ivra3adovg azca3in ar=eku1 A3novhydyv5 yrgrortagani a,agyrdnyr Lovsi N,an yv Y’6 rym “ov,yan un;yrxyxin ov6 .yr2` 0rovan qorhovrtu5 ha3y6 renow5 isg 6-rt garcen Naryg Sa.ryan yv ?ila Bilamjyan` fransyrenow1 #a]ortapar ardasanyxin a-a]inen min[yv 4-rt garci a,agyrdnyru5 yv hamaqovmp ovqdyxin lav sorwil ma3ryni lyzovn1 A3s dari Hogdympyr 6 M,a6 gov;a3in amis d0nagadarov6 ;ivnnyrov ,arkin5 HH ga-a6 warov;ivnu avylxovx Yryvani 0ryr 6 ‘a-ad0n5 13-14 Hog6 dympyr5 i ‘a-s myr hnaco3n5 saga3n mi,d yridasart Ery6 povni 6 Yryvan ma3raka.aki 2795-rt darytar2in1 Yrgror6 tagani a,agyrdovhi Sdyfani Mgrdi[yan un;yrxyx ,norha6 voragan Ov.yr2u5 isg 5-rt yv 6-rt garci a,agyrdnyru yrcy6 xin a3t d0nin 20nova/ 8Yry6 van9 yrcu5 .ygawarov;yamp yv novacagxov;yamp5 yrgaramya3 qmpawar5 Brn7 Ar;0 Mivhyn6 disyanin1 5-rt garci a,agyrdnyr irynx yraqdacidov;ivnu 3a3d6 nyxin S7 Mysrobin yv S7 :arcmani[nyrovn` inknacir ,aratrov;ivnnyrow yv qmpa3in ardasanov;ivnnyrow1 Ha3 panasdy./nyr pazmixs ban/axovxa/ yn ha3ox lyzovi cy.yxgov;ivnu yv garyvorov6 ;ivnu1 6-rt garcen 12 a,a6 gyrdnyr nyrga3axovxin hamat6 rovm mu5 ha3ox lyzovin novir6 va/ ka-yagnyrow1 Ha3 nahadag cro.nyren Taniel Warov=ani 8Mysrob Ma,dox9 kyr;ova/u5 panas6 dy./agan pa-akantag mun e5 novirova/ myr my/ Sovrpin7 za3n abrovmow asmovnkyx yrg6 rortagan garcen Maria #ow6 se’yan1 5-rt tarovn A3povpyni civdow himu trova/ er ha3ada- ha3 m,ago3;in5 ha3 tbroxin yv ha3yxi tasdiaragov;yan1 Ovrymn a3s0r al5 ha3 tbroxu yv ha3yreni ovsovxi[nyru ha3 a,a6 gyrdin gu ‘oqanxyn S7 Mys6 robi badcamnyrn ov avant6 nyru1 Yrgrortagan garcen Lara Jen;illin badovyx ovsov6 xi[nyru5 8q0sk ,norhagalov6 ;yan 6 ha3yreni ovsovxi[ny6 rovn9 ov.yr2ow1 Hantesi wyr]avorov;yan war6 =arani yrc[aqovmpu gadaryx 2 dbavori[ qmpyrc7 8Mysrob Ma,dox9 yv 8Sovrp :arcman6 [axu91 Nyrganyr srdi my/ cohovna6 gov;yamp cnahadyxin a,a6 gyrdagan a3s cy.yxig d0na6 gadarov;ivnu5 yv mygnyxan ha3rynagan sirow nyr,n[ova/1 War2ku gadar dn0renov6 ;yan yv ha3yreni ovsovxi[ny6 rovn1 WARTOVHI FUSDKJYAN Q0sk ,norhagalov;yan` S7 Mysrobin yv S7 :arcmani[nyrovn Siryli Mysrob Ma,dox5 <norhagal ynk or darinyrow ovsovmnasirov;ivnnyr gadaryxir yv [3ovsahadyxar7 sdy./yxir ha3ox A3povpynu1 <norhagalov;ivn W-am,abovh ;acavorin yv S7 Sahag Ga;o.igosin5 or mi,d 0cnyxin ov ka]a6 lyryxin kyz1 A-anx A3povpyni civdin5 myr ma3ryni lyzovn co3ov;ivn [er ovnynar5 hydyvapar` bidi [ovnyna3ink cy.yxig ha3 m,ago3;u1 Emili }anigyan “y;row 5-rt tasaran Siryli Sovrp :arcmani[nyr <norhagal ynk5 or Sovrp cirku ;arcmanyxik1 Tasungyrnyrs yv ys bidi [mo-nank ha3yrenow crova/ a-a]in naqatasov;ivnu7 Jana[yl zimasdov;ivn yv zqrad Imanal zpans hanjaro31 Yrp my/nam5 my/ ]ankow bidi ovsovmnasirym ampo.]agan ha3 m,ago3;u1 Grygori Demirjyan 5-rt tasaran Siryli S7 Mysrob :eyv kyz [ym dysa/5 saga3n hbard ym kov cor6 /yrowt yv ha3 ullalovs7 ovr or ha3yrenu gu q0sovi5 hon ha3yxi gyank ga3 yv azca3in oci ga31 Gu havadam5 or 0r mu myr Badmagan Ha3ryniku bidi wyratar2nynk5 isg ha3yrenu mi,d bidi sor6 wink ov cor/a/ynk7 Ha3yrenu myr lo43sn e5 Ha3yrenu myr o4v=n e1 Anahid Wartanyan 5-rt tasaran Siryli Mysrob Ma,dox5 A3povpyni civdu hanjary. ov ka]asird arark mun er7 tovn ha3 =o.owovrtu ‘rgyxir o[n[axovme` yraqdabard ynk kyz1 <norhagal ynk polor anonx5 or 0cnyxin kyz S7 cirku ha3ada- Asdova/a,ovn[i wyra/yl1 Diana Amirjanyan 5-rt tasaran Siryli Osgytaryan cor/i[nyr5 @yr hy-adys cor/in ,norhiv ha3yrenu y.av lo3s5 y.av 3o3s yv tr0, ha3ov;yan hamar` min[yv a3s0r1 Nyrga3 tarov myr angaq ha3rynik Ha3asdani bydagan lyzovn e ha3yrenu5 isg Asdova/a,ovn[u` amynagaryvor cirku1 Alyksia Ge0njyan Qa[igyan 5-rt tasaran Siryli ha3yreni a-a]in Ovsovxi[5 Amen 0r gu 3i,ynk kyz1 Y;e A3povpyni civdu [ullar5 Ha3asdanu kardesi wra3 bidi [ullar yv ha3ov;ivn al bidi [ullar1 <norhagalov;ivn5 or myz ha43 bahyxir1 :alin Divrgyryan 5-rt tasaran Myr a,agyrdnyrovn a3s srdapovq arda3a3dov;ivnnyru5 ipr an;a-am /a.ignyr5 ;o. hasnin ),agan5 anmah Mysrob Ma,6 doxi Sovrp ,irimin1
 13. 13. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 13 F&B&E&M& AL:Q MANOUK:AN WARVARAN Naqapan WARTOVHI FUSDKJYAN Tar2yal Hogdympyr` Ha3 M,ago3;i Amis1 Azca3in avantov;yan hama2a3n H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=arani a,agyrdnyru5 tbroxagan dary,r]ani a-a]in 0ryren isg5 ]anasirapar4 yv my/4 qantawa-ov;yamp l/ova/ yn Ha3asdani 6 Arxaqi angaqov;yan yv Ha3 M,ago3;i Amis d06 nyru pnoro,o. ovsovmnagan a,qadanknyrovn1 Anonk hydyvo.agan0ren syrdyxin badmagan dy.ygov;ivn6 nyru5 ivraxovxin azca3in a3t garyvor 2y-kpyrovmnyrovn badma6 gan ar=ekn ov qorhovrtu1 Sdoryv bidi un;yrxek5 Abaca36i badani un;yrxo.nyrovn inknacir ,aratrov;ivnnyru5 orbes srdacin ,norhavorov;ivn yv 3aradyvov;yan ma.;ank` Ha3 M,ago3;i Amis 6 Ha3 lracrov;yan 0r 6 38rt darytar2 a-i;nyrow5 20nova/ Siryli Abaca36in1 Ha3 m,ago3;u Ha3 m,ago3;u ,ad harovsd e5 orowhydyv ha3yru sdy./acor/ azc mun yn1 Hazaravor darinyr anonk gyrda/ yn jarda6 rabydagan ga-o3xnyr5 azca3in go;o.nyr1 Saga3n ha3ada- ha3 m,ago3;u sgsa/ e 5-rt tarovn` Ciryrov civdow5 Sovrp cirki ;arcmanov6 ;yamp5 or go[ovyxav Asdova/a,ovn[5 ydku Mowses Qorynaxin cryx a-a]in 8Ha3ox badmov;ivn9 cirku1 Ha3 =o.owovrtu 3avidyan bidi sdy./acor/e1 Abaca3in5 yrp my/nam5 gu ‘a’akim 0cdagar cor/yrow /a-a3yl Ha3 M,ago3;in1 Naryg Sa.ryan 6-rt tasaran Ha3ryniks yv ha3 m,ago3;u Hbard gu zcam ha3 inknov;yamps7 gu badganim azci mu5 or hnaco3n yv harovsd m,ago3; mu sdy.6 /a/ e1 Ovnink maca.a;ya3 pazmataryan madyannyr5 manrangar[ov;ivn5 hazaramya3 ygy.yxinyr5 qa[6 karyr5 taravor pyrtyr5 wankyr5 azca3in cy.y6 xig yrcyr ov baryr1 A3s ama- ys Ha3asdan a3xylyxi5 a-a]in ancam ullalow7 ,a~d siryxi1 Dysa3 a3n amynu5 in[ or sorwa/ ei tasyrovs me]7 Mady6 nataranu5 S7 E]mia/inu5 ?i/y-nagapyrtu5 3ov,ar2annyru yv ,ad mu ovri, dysar=an wa3ryr1 <ad yrgirnyr jamporta/ ym5 saga3n o[ megu ovni Ha3asdani annman m,ago3;u1 Ys` Myl0di Yacovbyan5 gu ma.;ym5 or 3avyr= mna3 myr ha36 rynikn ov ha3 m,ago3;u1 Myl0di Yacovbyan 6-rt tasaran Jan[xa3 inknov;ivns Gyxxe4 ha3 =o.owovrtu Taryre i wyr ha3 =o.owovrtu m.a/ e ,ad mu ba6 dyrazmnyr5 bahbanylov hamar ir azca3in ink6 nov;ivnu5 0rinag` Wartananx badyrazmu5 or dy.i ovnyxav 451 ;ovaganin5 Sartarabadi jagada6 mardu` 1918-in5 <ov,ii azadacrovmu` 1992-in yv a3ln1 Ha3yru jan[xova/ yn irynx qylaxiov;yamp yv a,qadasi6 rov;yamp1 Mi,d ga-ovxa/ yn pyrtyr5 wankyr5 tbroxnyr5 qa[6 karyr yv zanazan ,inov;ivnnyr ov go;o.nyr5 orbeszi bahbanyn yv avyli zarcaxnyn ha3 m,ago3;u5 gancovn bahyn ha3ryniku1 Nyrga3is ha3 m,ago3;u dara/ova/ e a,qarhi 4 /acyrovn1 Hbard gu zcam ha3 azci zavagu ullalovs1 Ovqda/ ym` mi,d hoc danil ma3ryni lyzovis1 ?ila Bilamjyan 6-rt tasaran Gyxxe4 ha3 m,ago3;u Hbard ym ha3 inknov;yamps1 Ha3gagan war=aran gu 3ajaqym yv gu sorwim ha6 3yrenu5 ha3ox badmov;ivnu yv ha3 m,ago3;i bad6 mov;ivnu1 :,naminyru grnan myr ho.u yv ovnyxova/ku cravyl5 saga3n myr m,ago3;u` [yn grnar cravyl1 Azcagixnyr5 ha3yrenu la4v sorwyxek5 or mi4,d abri Ha3 M,ago3;u1 Mania Bo3ajyan 6-rt tasaran Hbard ym Badiv gu zcam ha3 ullalovs5 ;eyv Canada /na/ ym1 Nayv hbard ym H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=arani a,agyrdu ullalovs1 A3sbesow e5 or sorwyxa3 ha3yrenu yv ,ad cidyliknyr ha3ov;yan masin1 Cidym or ha3 azcu zarcaxa/ e ci6 dov;yamp yv m,ago3;ow5 ovni n,anavor cracednyr5 yra=i,dnyr yv azca3in jardarabydov;ivn5 0rinag` ygy.y6 xinyr5 qa[karyr5 nayv` ,ad cy.yxig artiagan ,inov;ivnnyr1 Gu ‘a’akim 0r mu a3xylyl ha3rynik` Ha3asdan yv m0den ovsovm6 nasiryl a3t go;o.nyru1 _o3 Bosnakyan 6-rt tasaran Anxyal dari5 yrp sgsa3 3ajaqyl H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=aran5 amen in[ nor ov qor; gu ;over1 Ha3yrenow cryl5 gartal [ei cidyr5 g4am[na3i1 Pa3x ,ad lav ovsovx[ovhi mu ovnyxa31 Ir ,norhiv siryxi ha3ox lyzovn yv ha3ox badmov;ivnu1 A3s ama- Ha3asdan a3xylyxi5 dysa3 polor sorwa/6 nyrs7 Araradu5 Qor wirabu5 Syvana3 liju yv ovri, badmagan wa3ryr1 Hamdysyxi ha3gagan anov,apo3r /irann ov hamy. I,6 qana2ovgu1 Ha3asdanu cy.yxig yrgir mun e polorin hamar5 saga3n ha3y6 rovs hamar ancin e ov annman5 isg ha3yrenu ha3ov;yan hocin e1 Myline :yvonyan 6-rt tasaran Yraqdacidov;ivn A3s do.yru gu 20nym im ha3yreni ovsovx[ovhiis` Digin Wartovhiin5 orovn g4ovzym 3a3dnyl yraqda6 cidov;ivns5 ha3yxi tasdiaragov;yans yv sdaxa/ cidyliknyrovs hamar1 4-rt tasaranen i wyr an myz gu tasavante ha6 3ox lyzov5 ha3ox badmov;ivn5 ha3 m,ago3; yv gu ‘o6 qanxe zanazan cidyliknyr myr ha3ryniki yv azca3in avan6 tov;ivnnyrovn masin1 Nayv` gu d0nynk polor azca3in d0nyru` qmpa3in a,qadankny6 row yv hantesnyrow1 <norhagalov;ivn Mariam Ekmekjyan 6-rt tasaran Siryli ha3gagan war=aran 2-rt darin e5 or gu 3ajaqym H7P7U7M7 Alyk Manovgyan war=aran1 Amen 0r yryk lyzovnyrow ,ad cidyliknyr gu sorwim1 <ad hydakrkragan gu cdnym myr azca3in ink6 nov;yan wyrapyro. niv;yrn ov ha3ox badmov;ivnu1 <ad siryxi ha3 craganov;ivnu5 ha3gagan yrc6 [aqmpa3in yrcyrn ov qmpabaryru1 )dar war=arani me] mynk andy.yag eink a3s azca3in harsdov;ivnnyrovn1 Zarmovhinyrs yv ys ,ad ovraq ynk a3s war=arani a,agyr6 dovhinyrn ullalow1 Hbard gu zcank5 or S’iv-ki me] ha3 ,ovn[ow yv ha3 ociow gu my/nank1 <norhagal ynk1 <ov,anna Ekmekjyan 6-rt tasaran
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 BADIVS AR+ANAVORAX 8Gyanku Wantagi77 <ar7 e] 36en CRICOR YV _)Z DICRANYANNYROV AMOVSNOV:YAN 506AMYAGIN A_I:OW Hazovateb0ren gu hantibink amovs6 nov;yan mu 506amyagi d0nagadarov6 ;yan1 <ad avyli hazovateb e hantibil gyanki a3t hancrovanin hasa/ zo3ci mu5 or dagavin gu ,arovnagyn o[ mia3n irynx anhadagan cor/i yv undanygan barda6 vorov;ivnnyru5 a3l nayv hama3nka3in ov ygy.yxagan gyankin gu ,arovnagyn pyryl irynx niv;agan5 paro3agan yv cor/nagan ancnahadyli masnagxov;ivnu5 in[bes or pazma;iv dasnamyagnyre i wyr novi6 rapyra/ yn ana.movg5 mi,d =bdatem ov ampo.]agan novirovmow1 Cricor yv _0z Dicranyannyr irynx yridasart darikin #ovnasdanen ca.6 ;ylow hasdadova/ yn Mon;real1 Tivrin yridasartov;ivn mu [yn ovnyxa/5 pa3x ,norhiv a,qadasirov;yan5 ov..amdov6 ;yan yv irynx an2yren tovrs ovri,nyrov al 0cnylov angy./ov;yan5 anonk o[ mia3n 3a]o.yxan corcacor/ov;yan asbarezin me]5 gazmyxin yr]anig undanygan po3n mu5 hasxovxin yrgov qylaxi yv ovsyal za6 vagnyr5 a3l nayv myr ygy.yxin hocaxin in[bes irynx sy’agan dovnu yv hama3n6 kin` orbes irynx dara/ovn undaniku1 Garyli [e ampo.]ov;yamp 3i,adagyl Cri6 cor Dicranyani gadara/ an;iv yv an6 hamar paryrarov;ivnnyru5 ullan anonk niv;agan5 paro3agan gam cor/nagan mi]oxnyrow5 mi,d l-ylya3n wyhan2nov;yamp yv angy./ paryaxagamov;yamp1 S7 Cri6 cor Lovsavori[ Ma3r Dajaru avyli kan 80 darinyrov hnov;yamp ,inov;ivn mu ullalow5 3ajaqagi gyrbow ‘okr gam qo,or noro6 cov;ivnnyrov gu gar0di yv a-a]in 0cnov6 ;yan hasno.u` Brn7 Dicranyann e5 mi,d 30=ar yv mi,d badrasdagam1 :eyv Cri6 cor Dicranyani a-a]nahyr; seru y.a/ e ygy.yxvo3 ba3/a-ov;ivnu5 saga3n an yrpyk [e myr=a/ anqdir oryve azca3in gaz6 magyrbov;yan mu5 or ir 0cnov;ivnu qunt6 ra/ e1 Isg _0z Dicranyanu S7 Cricor Lovsa6 vori[ ygy.yxvo3 /iren nyrs5 orbes antam mu Dignanx Miov;yan5 yrgar darinyr ovnyxa/ e py.ovn cor/ovneov;ivn ov mana6 vant yrgar dasnamyagnyr amen Giragi H7 #agopyan777 <ar7 e] %6en abrovm yn irynx pnaga6 rannyrovm1 Nranx mi had6 va/u garo.axyl e ir fi6 nansnyrow lov/yl war2i qntiru yv abrovm e pary6 gyxig pnagarannyrovm5 isg a3n masu5 owkyr ki[ yn yv pavarar covmar [ovnyn5 nranx harxyru hnaravorins lov/ovm ynk1 A3s0r nranx hamar sdy./ovyl yn polor ba3mannyru` normal (pna6 ganon) abrylov hamar1 M0d 20 milion dolari 0c6 nov;ivn e 3adgaxovyl` nranx badrasda/ ov novira/ e ygy.yxvo3 ma6 su1 Aha a3s yn;aho.in wra3 e or S7 Cri6 cor Lovsavori[ ygy.yxvo3 hocyvor howivu5 ?qagan Qorhovrtu yv Dignanx Miov;yan antamnyru nyrga3 cdnovyxan undaniki antamnyrov yv parygamnyrov go.me wyr]yrs Chateau Vaudreuil6i ,ky. bantogin me] gazmagyrbova/ ‘a-avor ja,gyro3;in ov ar=ani0ren badovyxin Der yv Digin Cricor yv _0z Dicranyannyru1 Ja,gyro36 ;i un;axkin hocyvor howiv Der Wazcen khn37 Bo3ajyan 3anovn ?qagan Qorhovr6 tin5 HPUM Alyk Manovgyan war=aranin5 HPUM Alyk Manovgyan Gytronin5 :eke6 yan M,agov;a3in Miov;yan5 Bolsaha3 Miov;yan yv ampo.] hama3nkin5 ,norha6 voryx my/aryal amolu yv ma.;yx yrgar ov a-o.] gyank orbeszi myr ygy.yxagan yv azca3in ga-o3xnyrn ov myr hama3nku [zrgovin Dicranyannyrov 0rinagyli ho6 ca/ov;ynen1 Nyrga3 mu darapno3; qntirnyru lov6 /ylov hamar5 yv a3s0r [ga3 meg siriaha35 or ‘o.o6 xovm e mnaxyl1 A3nin[ Li6 pananovm5 #ortananovm5 :ovrkia3ovm siriaxinyru jamparnyrovm yn abrovm5 wad ba3mannyrovm ov 0r6 va3 ]ri ov haxi gar0d yn91 #agopyani q0skow` sov6 riaha3yrov t=cohov;ivnnyru garyli e hasgnal5 orowhy6 dyv anonk fizikabes ‘ur6 gova/ yn5 pa3x hocybes ty- /anr wijagi me] yn5 anonx parygamnyru da6 gavin Sovria gu cdnovin5 ovr amen 0r gu -mpago/ovin ha3a,ad ;a.amasyru1 An n,yx5 or Ha3asdani me] sovriaha3yrovn ;ivu 10 ha6 zaren avyli e1 8Mi kani dasnyag siriaha3yr Ha6 3asdanix mygnyl yn yvro6 bagan yrgrnyr1 Saga3n Yvroban ov Amyrigan el t-nyru la3n [yn paxyl nranx hamar1 Lipananix amen ,apa; dasnyag siriaha3yr calis yn Ha3asdan5 kani or a3ndy. abryln el ,ad ;ang e5 isg Ha3asda6 novm nranx hamar abrylu hamymadapar mad[yli e95 6 avylxovxa/ e S’iv-ki naqararu1 J,tovm Myr un;yrxo.nyrov ov,atrov;yan gu 3an2nynk hydyvyalu1 4 No3ympyr 2013-i ;ivin5 8Abaca39i darytar2i a-;iv noviradovnyrov anovnnyren5 dbacragan wribovmow5 n,ova/ d7 yv d7 Avydis yv Ar,0 Bahlawanyan ‘oqarinyl d7 yv d7 Avydis yv Sima Bahlawanyan6ow1 Samovel Gosyan lavaco3ns5 a3s ;adyra6 qa.ow grxa/ e dal iragan badgyru myr =o.owovrti gyankin5 3yd war[agarcin ‘lovzovmow1 A|3s er sbasova/ angaqov;ivnu5 ar6 ty04k1 A3s ancam ys harx bidi dam pymatri[in ov siryli parygamis` Hrantin5 orovn ca.a’aragan tbroxu y0;u das6 namyagnyr antatrovm gyrbow5 ,y’ora/ er a,qarhi amen angivnen5 azadovylov a3s pird garcyren ov wyratar2nylov azad angaq Ha3asdan mu ha3ov;yan par06 rov;yan hamar1 Arty0k Hrant Marcar6 yan pym bidi hane|r Hamazca3in :ady6 raqovmpu 60-70-agan ;ovagannyrovn a3s ;adyraqa.u777 covxe5 a3t 0ryrovn5 an ngadover Qorhrta3in garcyrov 8propa6 gandin9 /a-a3o. mu1 Angaqaxovmen ydk5 ka~ni ka~ni {igyr ;o.ovxin Ha3asdanu ov ;-an hy-avor Californianyru5 Sbanianyr5 Fransa6 nyr777 min[yv isg Sibyrio3 amynaqovl xovrd angivnnyru5 yrp Qorhrta3in 0ryrovn hon .rgovo.nyru g4ulla3in disidun;6nyr1 Anonk a3s0r gu mygnin Sibir gamowin5 bada- mu hax abahowylov ha3rynik mnaxa/ irynx harazadnyrovn1 Pa3x5 o4[5 mia3n be4dk ynk ,norhaga6 lov;ivn 3a3dnyl Hrantin5 or g4ovnyna3 mda6 voragan bargy,dov;ivnu yv hamar2agov6 ;ivnu dysnylov a3s0rovan Ha3asdanu yv za3n pa.tadylov yregi a3t hra,a’aHa3asdanin hyd5 ovr ha3 m,ago3;u gu /a.ger5 ha3yren lyzovn gu mnar cyriwyr5 ha3 cidov;ivnu gu dara/over a,qarhi agatymianyrovn me] yv meg milion ha3yr /nra[ok ?i/y-nagapyrti gamarnyrovn dag5 orbes iravaderu an=amanxyli Ha3 Tadin g4yrtnovr kalyl myr My/ Yrazi ja6 nabarhow5 orbes ov.yvornyr hasnylov <ov,i1 Hrant Marcaryan5 hy-ov e5 soworagan /i/a. ar;nxno.5 =amanagu qntovkow lyxno. ;adyraqa.yrov nyrga3axovmnyr pymatrylow1 :adyrasernyr bedk yn sra6 hen tovrs can yv ovnynan qor mda/ovm nyrga3axman me] y.a/ tebkyrovn ngad6 mamp1 Yv in[ov [e nayv` ka.akagan mda6 /o.ov;yan zarcaxovmnyr myr pymyren be4dk e arda3a3dovin1 Hrant a3t e or gu ‘or2e unyl amen ancam1 Ov a3s amynen ydk5 Hamazca3ini War6 [ov;ivnu5 adynabydov;yamp` Avydis Haj6 yani5 nyrga3axovmen ydk5 n,yx ;adyra6 qovmpin 45-amyagu yv Asd.ig Syvag py6 matri[in ov tyrasannyrovn 3an2nyx nover6 nyr1 _ovpen Barsovmyan nyrga3axovx py6 matri[5 ;adyracir tyrasan5 m,agov;a6 3in ov ka.akagan cor/i[ Togd7 Hrant Marcaryanin1 Ov arten =amanagu yga/ e5 or a3s a-;iv5 Hamazca3ini ;adyra6 qovmpu mgrdovi Niv Yorki Hamazca3ini 8Hrant Marcaryan9 ;adyraqovmp anovnow1 A43s e wa3ylu yv ar=ani 3arcanku was6 dagavor m,ago3;i cor/i[in un/a3ylov1 Yv orovn hamar a-a]in /a’aharo.nyru mynk` :MMi Mgrd[yanagannyrs bidi ullank5 angasga/1
 15. 15. LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 • ABAKA • 15 Briks6i antam yrgirnyru gu sdy./yn irynx angaq hamaxanxu Miaxyal Nahancnyrov anwdancov;yan cor/agalov;yan ,ovr] 3a-a]axa/ lrdysagan ca3;ag.ov;ivnu miavoryx hama,qar6 ha3in derov;ivnnyru` angaq hamaxanxyr sdy./ylov mdatrov6 ;yan ,ovr]1 Min[ Cyrmania gu ‘or2e sdy./yl sy’agan hamaxanxa3in trov;ivnu5 Briks6i antam yrgirnyru gu m,agyn nor 8a3laund6 ranka3in hamaxanx91 Briks6i antam bydov;ivnnyru` Brazil5 Harava3in A’rige5 Hntgasdan5 {inasdan yv _ovsia irynx /raciru hasxovxa/ yn yzra’agi[ hancrovanin1 Hamaxanxu cor/a/ov;yan bidi trovi 2015-i gisovn Saga3n5 arhysdacidov;yan masnacednyrovn gar/ikow5 lrdy6 sagan gazmagyrbov;ivnnyr tar2yal bidi 3a]o.in ;a’anxyl norasdy./ ga-o3xnyren nyrs1 Wrasdani norundir naqacah badrasd e _ovsasdani hyd ha,dyxman 8Janabarha3in Kardez9 gazmylov Wrasdani me] Hogdympyr 27i naqacahagan undrov;ivnny6 rovn 3a.;anag dara/ Georgi Margwyla,wilin5 or a-a]at6 ruva/ er war[abyd Bi2ina Ivani,wilii clqavora/ 8Wra6 xagan yrazank96in go.me5 3a3darara/ e5 or mdatir e a,qadanknyr danil _ovsas6 dani hyd 3arapyrov;ivnnyrov garcavorman ov..ov;yamp1 A3s masin` usd civilnet-i` an usa/ e BBC-i Newshour ha.ortman un;axkin1 _ovs6wraxagan 3arapyrov6 ;ivnnyru sa-yxova/ yn 2008 )cosdosi badyrazmen ydk1 Margwyla,wili usa/ e5 or badrasd e _ovsasdani hyd ha,dyxman 8Janabarha3in kardez9 gazmyl1 Garc mu ‘or2acednyrov gar6 /ikow` No3ympyrin Wilnivsi me] Yvromiov;yan hyd Untylovzman hama2a3nacri naqasdorac6 rovmu haziv ;e nbasde -ovs6 wraxagan 3arapyrov;ivnnyrov arac garcavorovmin1 JHQH:AN M<AKOUJA|IN MIOUJIUN Amhn Ourbaj :r;ko vame 7!30-hn sks;al Ya,i Spasarkoujiun Fran[isgos Babu mrxanag sdaxa/ e H-omi bab Fran[isgos ar6 =anaxa/ e 8Barz ,’ovm9 mrxanagin1 An gu ,norhovi Yrrort hazaramyagi yvrobagan insdidovdi go.me part panyru barz ov hasganali ma6 bdovxylov ovnagov;ivnnyrov ha6 mar1 8Ty- 10 dari a-a] t=ovar er badgyraxnyl5 or H-omi babu grna3 nman ,’ovo. an2 ullal956 3a3darara/ e insdi6 dovdi dn0ren Andrea Bixxikarolin1 Anor gar/ikow5 Fran6 [isgos babi ,’ovylov paxa-ig garo.ov;yan ca.dniku anor angy./ov;yan me] e1 :ovrkia3en hy-axa/ kivrd zinyalnyru gu sba-nan ;ovrkio3 me] tar2yal 3ar2agovmnyrov sgsil 8_o3;urz9 lradov cor/aga6 lov;ivnu` wga3ago[ylow KAG6i ka.akagan ;yvi .ygawari 3a3dararov;ivnu5 gu ha.orte5 or Sovrio3 me] un;axo. ba36 kari ov=y.axman yn;aho.in wra3 :ovrkia3en hy-axa/ kivrd zinyalnyru gu sba-nan :ovr6 kio3 me] nor 3ar2agovmnyr ga6 daryl1 Usd a.pivrin5 anonk bad6 rasd yn Hivsisa3in Iraken :ovrkia movdk cor/yl1 A3t badrasdagamov;yan badja6 -u a3n e5 or5 usd kivrdyrov5 :ovrkian gu sadare Sovrio3 Oro|nk yn 0daryrgrya3 nyrtrovmnyrov hamar amynacravi[ olordnyru` Ha3asdani me] )daryrgrya3 nyrtrovmnyrov a-ovmow Ha3asdani me] a-a]in tirki wra3 e 0ta3in ‘oqatrov;yan cor/ovneov;ivnu1 2013 a-a6 ]in y0;u amisnyrovn a3t olordin me] nyrtrovmnyrov daro.ov;ivnu 0daryrgrya3 unthanovr nyrtrovmnyrov m0davorabes 25 dogosu gazma/ e 72 milion dolarow1 Yrgrort olordu myda.a3in han6 kakaryrov artivnahanovmn e` 70 milion dolarow gam unthanovr nyrtrovmnyrov me] 24 dogos dndysagan g,i-ow1 Yrrort cravi[ olordu hy-aha.ortagxov;yan marzn e5 ovr a3s darova3 a-a]in y0;u amisnyrovn nyrtrova/ e 40 milion dolar1 Nyrtrovmnyr gadaro. Himnagan y-yagu gazmova/ e Ar=an6 ;inen5 _ovsasdanen ov Canada3en1 8MARMARA9 _ovs hramanadaru777 November 15 - ESCALOPE PANÉ November 22 - SOUS-BOUREG November 29 - MOULOUKHIA Apafow;zhq ];r ya,;re na.aphs f;®a]an;low (514) 747-6680 jiuin me] kivrdyrov tem islamagan zinyalnyrov ba3karin1 Anca6 ra gu hyrke a3t megu1 A.pivri cnahadmamp5 Sov6 rio3 hagamardov;ivnu partaxovxa/ e kivrdyrov hyd qa.a6 .ov;yan hasnylov :ovrkio3 ]an6 kyru1 Wyr]in yryk dasnamyagi un;axkin ;ovrk6krdagan pa6 qovmnyrov ipryv hydyvank avyli kan ka-asovn hazar zoh ar6 2anacrova/ e1 A3s darovan Mardin :ovr6 kio3 yv KAG6i mi]yv zinata6 tar hasdadova/ er1 <ar7 e] 26en hramanadaru gu 3a3darare5 or Arxaqi tem Adrbe3jani hnaravor badyrazmi bara6 ca3in -ovsagan zinov=u grna3 nyrcravovi anor1 A3tbisi 3a3dararov;ivnu gar/ys ;e annaqateb e5 kani or _ovsasdani ka.aka6 gan yv -azmagan cor/i[nyru min[ a3=m qovsa’a/ yn ov.i. q0sylov a3n masin5 ;e arty0k gu mi]amdyn5 y;e Adrbe3jan 3ar2agi Arxaqi wra31 A3s dysangivnix5 _ovzinsgov 3a3dararov;ivnu garyli e ana6 gungal hamaryl1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 11 NOVEMBRE 2013 - MONDAY NOVEMBER 11, 2013 Dirama3r Narygi ha3 ga;o.ige ygy.yxvo3 0/man 30 amyagin a-;iv Pazmalyzov Yrcahantes Gadaro.ov;yamp ygy.yxvo3s yrc[aqovmpyrovn` <apa; 7 Tygdympyr 2013-in yrygo3yan =amu 7-in5 No3n ygy.yxiin me] Noviradovov;ivn )r7 +ane; Demirjyan hancovxyal Anahid Demirjyani anmo-ax 3i,adagin5 a- i cnahadank yv parcavajov;ivn 8Abaca39 ,apa;a;yr;in5 gu novire 50 dolar1 Ha3ox Xy.asbanov;yan nor 0rinaci/ bidi badrasdovi :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca Fransa3i i,qanov;ivnnyru gu badrasdyn Ha3ox Xy.asba6 nov;yan masin nor 0rinaci/ mu or Ha3ox Xy.asbanov;yan =qdovmu 3anxacor/ov;ivn bidi ngade1 In[bes 3a3dni e5 na6 qabes nman0rinag 0rinaci/ mu wyr]in wa3rgyanin pygan6 va/ er a3n badja-apanov6 ;yamp ;e aniga gu hagaser Fransa3i Ma3r Sahmanatrov6 ;yan1 A3s ancam bidi bad6 rasdovi 0rinaci/ mu or ngadi bidi a-ne Ma3r Sahmanat6 rov;yan bahan]nyru1 Fransa3i Yryvani tysban Hanri Re3no3 tidyl dovav or 0rinac/in masin ;ovagan mu bidi [garyna3 dal5 pa3x qos6 daxav hanrov;yan paxadrov6 ;ivn dal anmi]abes or nor zarcaxovm mu iraganana3 a3t ov..ov;yamp1 Movdku` azad Darygan Bazar Dirama3r Narygi ha3 ga;o.ige ygy.yxvo3 <apa; 23 yv Giragi 24 No3ympyr 2013-in G7a7 =amu 10.00en min[yv g7y7 =amu 5:00 Noviradovov;ivnnyr 8Abaca39 ,apa;a;yr;i 386rt darytar2i a-i;ow Alyk Manovgyan war=arani 6-rt tasarani a,agyrdnyru gu novi6 ryn 100 dolar5 no3nbes d7 yv d7 Zaven }a3lakyan gu novi6 ryn 50 dolar1 W,dagxov;ivn Qor xavow dy.ygaxank ;e d7 yv d7 Ceorc yv Nensi :o6 rosyan5 t=paqdov;ivnu ovnyxa/ yn gorsnxnylov irynx si6 ryxyal ma3ru` Silwa Balakjyan6Issa orovn mahu badaha/ e 18 Hogdympyr 20136in5 Cordoba5 Ar=an;in1 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan yv 8Abaca39 ,apa6 ;a;yr;i war[ov;ivnnyrov anovnow myr qorin xavagxov;ivn6 nyru gu 3a3dnynk d7 yv d7 Ceorc yv Nensi :orosyani yv zavagnyrovn5 in[bes nayv irynx undanygan polor scagir baracanyrovn1

×