Abaka 11 03-2013

746 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
334
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 11 03-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Ovrpa;5 1 Mard 20136in5 Haleben Li6 panan mygnylov un;axkin a-yvancova/ e ha3 mu1 A3s masin dy.ygaxovxa/ e Pyrio3 ;ymi azca3in a-a]nortarani mamovli kardov.ar +ira3r _e3isyanu1 A-yvancu6 vo.u 19616i /novnt Nazare; Sabovnj6 yann e5 orovn a-yvancman masin a-a3=m manramasnov;ivnnyr 3a3dni [yn1 Antrata-nalow Halebi me] diro. ira6 wijagin` _e3isyan n,a/ e5 or ha3gagan ;a.amasyru5 a3s 0ryrovn5 hamymadapar hancisd yn` haga-ag anor5 =amanag a- LX& TARI JIU 1877 :RKOU<ABJI% 11 MART 2013 =amanag gu lsovin gragoxnyrov 2a3nyr1 • VOL. XXXVI, NO 1877 • LUNDI, 11 MARS 2013 • MONDAY, MARCH 11, 2013:r;uani mh= :>>W S;rv Sargs;an ;rkrordna.agafouj;an nist;r;uro.orfourdi mh= Faastani angam piti ;rdouina.agafouj;an a®ijow Ha3asdani Hanrabydov;yan wy6 rundrova/ naqacah Syr= Sarcsyani yrtmnagalov;yan araro.ov;ivnu dy.i bidi ovnyna3 Abril 9-in1 A3s masin 3a3darara/ e Azca3in =o.owi na6 qacah #owig Aprahamyan1 8No3n 0ru ga-awarov;ivnu hra=aragan gu nyrga3axni956 usa/ e Aprahamyan` me]pyrylow Sahmanatrov;ivnu5 orovn hama2a3n` hanrabydov;yan naqa6 cahu war[abyd gu n,anage ga-a6 warov;yan hra=aragani untovnovmen ydk` das 0rovan un;axkin1 Sahmanatrov;yan 54-rt 30tova/in hama2a3n` hanrabydov;yan naqa6 cahu ba,d0nu gu sdan2ne 0renkow Yvroba3i qorhovrtin me] Ha3asdani naqacahov6 sahmanova/ garcow` Azca3in =o.owi;yan sdan2man a-n[ov;yamp YQ qorhrtaranagan 3adovg nisdin5 =o.owovrtin drova/wyha=o.owi naqacahagan gomidei5 pivro3i yv hydyvyal yrtovmow56 8Sdan2nylowm,dagan 3an2na=o.owi nisdyru Yryvani me] dy.i Ha3asdani Hanrabydov;yan naqa6bidi ovnynan Ma3is 29-31: A3s masin gu dy.yga6 cahi ba,d0nu` yrtvovm ym7 anwyra6 i par0rov;ivn Ha3asdani Hanra6nank HH ga-awarov;yan ba,d0nagan ga3ken1 bah0ren gadaryl Sahmanatrov;yan bydov;yan =o.owrti91 Ha3asdanu a3s darovan Ma3isin bidi naqa6 bahan]nyru` 3arcyl martov yv ka.a6 Hanrabydov;yan naqacahi go.mecahe Yvroqorhovrti naqararnyrov gomiden1 HH kaxov iravovnknyrn ov azadov;ivn6 ga-awarov;yan hra=aragani untov6ardakin cor/ox naqarar Etovart Nalbandyan nyru5 abahowyl Hanrabydov;yan novmen ydk` ga-awarov;yan antam6naqabes n,a/ er5 or adiga ,ad badovavor5 angaqov;ivnu5 dara/ka3in ampo.6 nyru gu ,arovnagyn irynx bardaga6pa3x yv badasqanadov a-akylov;ivn e1 8Mynk ]aganov;ivnu yv anwdancov;ivnu` i nov;ivnnyrov gadarovmu min[yv nornaqabadrasdovm ynk a3t =amanaga,r]ani myr ‘a-s Ha3asdani Hanrabydov;yan yv ga-awarov;yan gazmavorovmu1a-a]nahyr;ov;ivnnyru5 hamabadasqan /racir em,agvovm5 oru gu nyrga3axovi Abrilin956 dy.yga6xovxa/ er AC naqararu1 ?racirin /an0;analovnbadagow Abrilin Ha3asdan bidi a3xyle Yvro6 Na.agaf Bakø Safak;an arga‘ hqorhovrti clqavor kardov.aru1 Soumgaiji anmaf xof;rou i,atakeJourqia ;u Atrphyan na;u Sovmca3i;i ]artyrov 25-rt darylixin a-i;ow5 Arxaqi naqacah Pag0 Sa6Kars-Na.i=;uan ;rkajou[ii hagyan “ydrovar 28-in a3xyla/ e,inararouj;an piti sksin Sdy’anagyrdi 3ov,ahamalir yv /a.ignyr tra/ zohyrov 3i,adagu 3avyr=axno. S;ambovli me] nisd covmarova/ e Bakov6:iflis6 3ov,ago;o.in1 Naqacah SahagyaninGars yrga;ov.ii ,inararov;yan harxow5 orovn ungyragxa/ yn Ha3 A-akylagan Ygy6masnagxa/ yn Adrbe3jani5 :ovrkio3 yv Wrasdani .yxvo3 Arxaqi ;ymi a-a]nort` Barcyv‘oqatrami]oxnyrov naqararnyru1 :ovrkio3 ‘o6 arkybisgobos Mardirosyanu yv hanra6qatrami]oxnyrov naqararu nisden ydk 3a3dara6 bydov;yan par2rasdijan .ygawarov6ra/ e5 or min[yv a3s darova3 wyr]u Bakov6:iflis6 ;ivnu1Gars yrga;ov.iow ‘or2nagan yr;yr bidi gadar6ovin5 isg a3s naqaci/in avarden ydk gu sgsiGars6Naqi]yvan yrga;ov.ii ,inararov;ivnu1 Q;jrin Sara`;ani ªPrhwºe ªØsqarº me .l;zÂousio d®n;re baz ;n Sourioenddimouj;an a®=;u Los Anjylus76 Giragi5 “ydrovar 24in5 Los Anjylusi 8Dolbi9 ;adyrasrahin me] dy.i _ovsio3 ardakin cor/ox ‘oqnaqarar` Miqa3il ovnyxav 8)skar96nyrov 85rt mrxanagapa,6Bogdanow 3a3darara/ e5 ;e Mosgova3i t-nyru pax qov;ivnu1 Darovan lavaco3n pymatri[ h-[ag6yn Sovrio3 unttimov;yan 8Azca3in miavorovm9i vyxav Eng Li5 lavaco3n =abaven` Ben Aflykinaqacah Ahmad Muhad Al Qa;ibi yv unthan6 8Arg09n5 lavaco3n tyrasannyr` Jynifurrabes Sovrio3 unttimov;yan a-]yv1 Bogdanow usa/ Loruns yv Dyniul De3 Lovis5 isg lavaco3n 0dare5 ;e Ba,,ar Asad i,qanov;yan wra3 gu mna3 o[ film` 8Amor9u (Avsdria)1 8)skar9i ar=a6;e -ovsagan nyxovgin badja-ow a3l anor hamar5 naxav nayv Ky;rin Sarafyani ardatra/or sovriaxi =o.owovrten mas mu dagavin z0rawic 8Bre3w9 ,ar=angaru (animation), or nayv 8Gol6gu gancni iryn1 dun Glob9 mu qla/ er1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 11 MARS 2013 - MONDAY MARCH 11, 2013L>H6n hama,qarha3in hanrov;yan Walyri Bova3e yrpy4k bidi [a3xylesovmca3i;yan ]artyrov wyrapyryal :ovrkiagdrovg tirkoro,ovm 3a3dnylov go[ g4une Fransa3i me] Ha3ox Xy.as6 banov;yan ovraxovmu krea6 L>H ACN6n sovmca3i;yan ganaxno. nor 0rinaci/ mu]artyrov darylixi wyrapyryal nyrga3axovxa/ badcamavor`hantes yga/ e 3a3dararov6 Walyri Bova3e 3a3darara/ e5;yamp5 zor gu nyrga3axnynk or ir gyankin sba-naxo.sdoryv7 wdancin badja-ow yrpy4k bi6 81988 ;ovagani “ydrovar di [a3xyle :ovrkia7 a3s masin27-29 Adrbe3jani ma3raka.ak gu dy.ygaxne ;rkagan 8Mil6Bakovix untamenu 30 kilomy;r li3e;9 ;yr;u1hy-avorov;yan wra3 cdnovo. Bova3e gu bnte5 ;e ;rkaganSovmca3i; ka.akovm dy.i ga-awarov;yan go.me anarcu6ovnyxan ha3yri zancova/a3in va/ e yv sba-naliknyrov yn6sbanov;ivnnyr yv ]artyr1 Yryk ;argova/1 Bova3e 3a3darara/0r ,arovnag i,qanov;ivnnyri e nayv5 or 8YouTube9 ga3kin;o.dvov;yan yv iravabah mar6 wra3 ir hasxein ha3ho3ank yvminnyri liagadar ancor/ov6 anarcank barovnago. hariv6;yan ba3mannyrovm martganx ravor niv;yr gan1sbannovm ein5 p-naparovm yv 8Im yv undanikis tem sba-6qy.ovm log a3n badja-ow5 or =yliov;ivnu janabarh paxyxin dadylov 0cdin5 ahapygvovm e naliknyr sdaxa/ ym1 Sdib6nrank ha3yr ein1 Sovmca3i;ovm Adrbe3jani ampo.] dara/kow yv ta=an ha,ovy3artari yn6 ova/ y.a3 ,r]an mu osdigan6dasnyag sbanova/nyru hariv6 meg e;nig zdovmnyr iraga6 ;argvovvm i,qanov;ivnnyri go.6 nyrov ba,dbanov;yan dagravor qy.tova/nyrn ov haza6 naxnylov hamar5 oronk irynx mix1 Miyvno3n =amanag adur6 abrylov1 Ys ha36fransaganravor wdarova/ ha3yru tar6 caca;nagedin hasan 1990 ;7 be3janxi sban5 or Hovnca6 parygamov;yan qmpagi ‘oq62an a-a]in zohyrn Adrbe36 #ovnovarin Bakvovm ha3yri ria3ovm xmah azadazrgman e naqacahn ym1 Ha3ox Xy.as6jani ahapyg[agan ka.akaga6 arivnahy. godora/i yv p-na6 tadabardovyl ir ha3 hama6 banov;yan ovraxman bad=y6nov;yan` unttem Ly-na3in >a6 dy.ahanman =amanag5 isg govrsyxovn sovmca3i;yan ]ar6 liov;yan hamar ba3kars bidirapa.i ha3yri5 owkyr tranix 3ydaca3ovm el 3ancyxrin Ly-6 tararnyri 2y-acrin hama2a3n ,arovnagym95 usa/ e an1meg ,apa; a-a] ba,d0nabes na3in >arapa.i Hanraby6 ta=an0ren sbanylov badja63a3dararyl ein inknoro,man dov;yan =o.owrti tem ov..u6 -ow5 ‘a-apanvovm e orbesirynx iravovnkn iraganaxnylov va/ la3na/aval -azmagan ag6 azca3in hyros yv 0rinag yri6mdatrov;yan masin1 {na3a/ rysia3i1 dasart syrnti hamar1a3t bahan]nyrn irynx pno36 Sovmca3i;i o.pyrcagan ira6 25 dari anx mynk clovq ynk <abajaj;rj;ow qa.a. yv 0rinagan ein5 tar2ov;ivnnyru barard ho. qonarhovm sovmca3i;yan o.pyr6Adrbe3jann i sgzpane hra6=arovyx yrgq0sov;ivnix5 ‘o6qarenu timylow sba-naliknyri sdy./yxin yv nbasdyxin ha6 3yri yv amen ha3gagani ngad6 mamp go3r adylov;yan 3ydaca3 cov;yan anmy. zohyri 3i,ada6 gin yv hama,qarha3in han6 rov;yanu go[ ynk anovm ir ABAKAyv ahapygman lyzovin5 Ly-na6 sasdgaxmanu5 in[u hydyvo6 gdrovg tirkoro,ovmn arda3a36 Hebdomadaire Arménien3in >arapa.i =o.owrti azad Armenian Weekly ISSN 0382-9251 .agan0ren yv 3a]o.ov;yamp dyl martgov;yan tem gadar6gamarda3a3dman p-najun6 syrmanvovm e Adrbe3janovm yv va/ a3t 3anxacor/ov;yan ngad6 Publié par /Published by,ovmnyrin1 nra hasaragov;yan me]1 mamp1 Le Centre de Publication Tékéyan Xav0k5 a- a3s0r sovmca3i6 A3s0r Adrbe3janovm5 [na3a/ Zancova/a3in sbanov;ivn6 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,;yan ]artyru [yn ar=anaxyl mi]azca3in hanrov;yan` ir nyri yv ]artyri 3sdag ov mia6 Québec H4N 1Z5mi]azca3in hanrov;yan ha6 pnag[ov;yanu qa.a.ov;yan5 nu,anag cnahadaganu5 tranx Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162mar=ek ka.akagan yv irava6 a3l o[ ;e badyrazmi naqa6 ydyvovm gancna/ ov=yri ta6 E-Mail: abaka@bellnet.capanagan cnahadaganin1 Avy6 badrasdylov go[yrin5 karoz6 dabardovmu ;o3l gu dan o[ www.tekeyanmontreal.org/modules/newslin5 sovmca3i;yan godora/i vovm yn a3ladyxov;ivn5 anhan6 mia3n ganqyl nman 3anxacor6masin j,mardov;yan [par26 tovr=o.aganov;ivn yv -azma6 /ov;ivnnyri grgnov;ivnu5 a3l Patas.anatou .mbagir^ra2a3novmu5 tra iragan bad6 molov;ivn1 Xangaxa/ ok5 or nayv gu nbasdyn adrbe3ja6 AU:TIS PAGGAL:ANja-nyri bardagovmu yv isga6 hantes e calis ha3yri hyd nagan hasaragov;yan paro3a6 ’anouzoumn;rou%gan gazmagyrbi[nyri anbad6 in[6in[ 3arapyrov;ivnnyr has6 gan abakinmanu91 nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:ANNA:)6i clqavor kardov.aru ,norhavora/ e Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:ANNaqacah Syr= Sarcsyann ov ha3 =o.owovrtu Canada 2nd Class $80 (QC & ON) NA:)6i clqavor kardov.ar` Andyrs Fog 1ère classe/first class $90_asmovsynu ,norhavora/ e HH Naqacah Syr= U.S.A. 1st class (US)$90Sarcsyann ov ha3 =o.owovrtu` mi]azca3in [a6 Autres pays/Other countries:’ani,nyrovn hamabadasqan undrov;ivnnyrov 1st class (US)$120iraganaxman cor/in c/ow 3a-a]un;ax ar2a6 Per issue $1.75nacrylovn hamar1 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec NA:)6i q0snag )ana Lovnjyskovi ‘oqan6xa/ ov.yr2in me]7 8Mynk himk g4untovnink mi6 PM40015549R10945]azca3in tidortagan a-akylov;yan naqnagan TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699artivnknyru5 oronk gu ‘asdyn5 or undrov;ivn6nyru anxa/ yn lav gazmagyrbova/ ov 3arcova/yn martov himnarar azadov;ivnnyru1 Mynk “We acknowledge the financialg4o.]ovnynk Ha3asdani ar2anacra/ 3a-a]un6 support of the Government of;axu naqort undrov;ivnnyren ydk inga/ =a6 Canada through the Canadamanagahadova/in yv wsdah ynk5 or 3ydaca3 Periodical Fund (CPF) for ourka3lyr bidi 2y-nargovin ;yrov;ivnnyrov lrax6 publishing activities.”man ov..ov;yamp956 usova/ e NA:)6i 3a36 ,arovnagylov naqacah Sarcsyani hyd a,qa6dararov;yan me]1 danku` NA:)6Ha3asdan cor/ungyrov;yan 3y6 NA:)6i clqavor kardov.aru badrasd e daca3 zarcaxman ov..ov;yamp1
 3. 3. LUNDI 11 MARS 2013 - MONDAY MARCH 11, 2013 • ABAKA • 3<norhagalagan havak` Mon;reali :ekeyanM,agov;a3in Miov;yan gytronen nyrs Orkan cnahadyli e novir6 ;ivnnyrovn1va/ov;ivnu5 no3nkan yv avyli Gorowi adynabyd Ar;0anhra=y,d yv aznovagan e Byrj Manovgyan5 pari calovs6yraqdabardov;yan arda3a36 di q0skyre ydk5 kani mudov;ivnu1 zovarjali badmov;ivnnyrow5 Mon;reali :ekeyan M,agov6 zovar; m;nolord mu sdy./yx1;a3in Miov;yan .ygawarnyru5 Aba war[ov;yan anovnow` po6ka] cidagxylow a3s iro.ov6 lor nyrganyrovn5 unthanragan;yan5 darinyre i wyr5 has6 ,norhagalov;ivn 3a3dnyx yv megdadyxin 8<norhagalagan Yry6 a- meg antratar2av :ekeyango39i cy.yxig avantov;ivnu1 M,agov;a3in Miov;yan hy6<apa;5 23 “ydrovar 2013-in5 dyvyal cor/ovneov;ivnnyrovn`war[ov;yan hraverow5 :ekeya6 8Abaca39 ,apa;a;yr;i5 8Sy6ni my/ undaniku ir 3an2na6 van9 ama-na3in jampari5 ovr6qovmpyrov yv 3adovg /racirny6 pa;0rya3 ja,yrov badras6rov iracor/man a,qado.ny6 dov;yan yv madagararman5rov5 in[bes nayv niv;abes gam darygan bazari5 darygancor/nabes ov paro3abes 0=an6 0 r a c i r k i (Agenda) c y . a d i btago.nyrov gazmow5 havakova/ hradaragov;yan5 Ha3 Pym ;a6ein :ekeyan M,agov;a3in Miov6 dyraqovmpi nyrga3axovxa/;yan` Dok;7 #arov;ivn yv Si6 8Angarylin garylin9 ;adryr6ma Arzovmanyan ,ky. srahin cov;yan yv anor 2y-k pyra/me]1 3a]o.ov;yan5 aba antratar6 JMM Monjrhal masnayiu[i at;nap;t Arjø Manouk;an gnafatanqi My/ ;ivow ;ekeyanagannyr5 2av 3a]ort ;adryrcov;yan` ou,anouhre ke an]nh tik& Ast[ik :axey;aninirynx go.agixnyrow5 a3s an6 8Cazanu Lovsnin Wra39 cor6cam yga/ ein o[ ipryv =o.ow /un;axi manramasnov;ivnny6 mu Ha3 yridasartnyr5 3a]o.y6 nyrganyru anhampyr0ren g4ov6gam bardavorov;ivn5 a3l han6 rovn5 3a3dararylow5 or an xav gabyl yv sirxnyl Ha3 m,a6 zein imanal my/aryalu` Dig7cisd ov hajyli mi]awa3ri me] bidi nyrga3axovi 3a-a]iga3 go3;in yv Miov;yan1 Asd.ig Yazujyanu5 sirova/miasnapar un;rylov yv ancam Abril amsovn1 Nayv Adyna6 #ydo35 brn7 Adynabydu5 yv 3arcova/ an2navorov;ivn mu5mu yvs hbardov;yamp lyxovylov5 bydu par2r cnahadyx pymat6 3adovg ,norhagalov;yan ir or gu marmnaxner dibar yvirazyg ta-nalow ampo.] dar6 ri[` Nansi Isa :orosyani q0sku ov..yx diar Byrj Kiv6 paryhampo3r pnavorov;yanva3 mu un;axkin gadarova/ a,qadanku5 manavant anor ’elyanin5 or a3s yrygo3i polor an2navorov;ivn5 ir ana.movgiracor/ovmnyrovn yv 3a]o.ov6 3adovg garo.ov;ivnu5 or qovmp badrasdov;ivnnyru gadaryal /a-a3asirov;yamp yv novirov6 gyrbow gazmagyrba/ er1 mow1 Aba brn7 adynabydu In[bes cidynk5 untovnova/ hravirylow my/aryalu5 anor soworov;yan mu hama2a3n5 3an2nyx cnahadanki 3ov,a6 war[ov;ivnu amen dari g4oro,e nuveru5 min[ nyrganyru 3odun6 badovyl amynacor/ovnya3 an6 ga3s irynx /a’aharov;ivnny6 tamnyren min1 row gu 3a3dnein irynx hava6 A3s dari yvs war[ov;yan ha6 nov;ivnn ov yraqdacidov;ivnu1 vakagan badovin gar=ana6 Yrygo3i avardin5 polor nyr6 nar an2 mu5 orov nyrga3axovmu ganyru irarme gu pa=novein Diar Ar;0 Byrj Manovgyan ovraq m;nolordi me]5 anxyalu hancaman0ren sgsav gadaryl5 cnahadylow yv abaca3in na6 saga3n a-anx madnan,ylov 3ylow tragan dramatrov6 gam anovnu 3a3dararylov1 An ;yamp5 3ovsatro. 3a]o.ov;ivn6 antratar2av my/aryalin an6 nyrow5 lyxovn` /a-a3ov;yan sahman novirovmin ov /a-a3ov6 havadkow yv ociow1 ;yan yv hamysdov;yan1 Polor NYRGA# MUAngaqov;ivnu Ha3asdani ,aqmadi Angaqov;ynen anmi]abes ydk5 19926in5 Ha3asdan tar2av ,aqmadida.antu /an0;axovx a,qarhin a,qarhi qmpa3in a-a]nov;yan osge mydalagir5 o.imbiagani y-agi Ha3asdani ,aqmadi (jadrag5 chess) agatymia3i dn0ren aqo3yan yv novajyx a3l barcyvnyr1Smpad Lpovdyan 8)ryr9 barpyra;yr;in dova/ harxazro3xi mu Ki[ yrgirnyr gan oronk garo. ynun;axkin 3a3dnyx ;e angaqov;ivnu 8,aqmadi mi]oxow myr hbardanal nman 3a.;anagnyrow1yrgiru tar2ovx jana[ova/95 orowhydyv myr aqo3annyru a3lyvs o[ Myr anhad ,aqmadisdnyren avyli;e Qorhrta3in Miov;ivnu gu nyrga3axnyn5 a3l` Ha3asdanu1 ,ad5 3a.;anagnyr gadarova/ yn Smpad Lpovdyan ,aqmadow zpa.a/ e y0; daryganen qmpa3in mrxo3;nyrov me]1 8Ys yrgarsgsyal1 Crosma3sder tar2a/ e 25 daryganin5 y.a/ e o.im6 darinyr ym qa.axyl myr ;imovm yvbiagan aqo3yan5 [ors ancam ,aha/ e Yvroba3i a-a]nov6 ngadyl ym5 or yrp mynk miasnagan;ivnu5 yryk ancam y.a/ e a,qarhi bronze mydalagir1 Anxyal ynk5 mynk ta-novm ynk hz0r ov=9dari5 ga-awarov;yan go.me ,aqmadu Ha3asdani tbroxnyrov guse Lpovdyan1 Pnaganapar5 ,aq6me] orbes bardatir tasavantov;ivn oro,ovmen ydk Lpovdyan madi ovsovxovmu tbroxnyrov me] abaca3in bidi ovnyna3 ir tra6sdan2nyx gazmagyrb[agan ampo.]agan a,qadanku1 gan anratar2u anor a-avyl zarcaxovmin wra31 Usd Lpovdyani5 a3s0r ,aqmadu gu tasavantovi Ha3asdani Isg ha3gagan ,aqmadi 3a]o.ov;yan ca.dniki masin an1200 tbroxnyrov yrgrort yv yrrort tasarannyrovn me] ,apa;u guse` 8A3n hmdov;ivnnyru5 oronk anhra=y,d yn lav ,aqmad qa6yrgov =am1 <aqmadi agatymian gu gazmagyrbe ovsovxi[nyrov .alov hamar5 ha3yri m0d pavaganin lav yn zarcaxa/91 An guwyrabadrasdov;ivnu5 tasacrkyrov yv 0=antag niv;yrov ha36 3a3dne nayv5 ;e S’iv-ki me] yvs ovnink lav ,aqmadisdnyr5;a3;ovmu1 :eyv hamaxanxi wra3 darpyr gar/iknyr arda3a36 oronxme ,adyr govcan Ha3asdan5 sorwylov yv avyli masnaci6duva/ yn5 saga3n =o.owovrti my/amasnov;ivnu qantawa-ov6 danalov1 A3=m Ha3asdani me] ,aqmadu gu tasavantovi nayv;yamp untovna/ e ,aqmadi ovsovxovmu5 orowhydyv ca.dnik [e5 hamaxanxow1 Ha3asdani Bydagan mangawar=agan hamal6or ,aqmadu my/abes gazte mda/ylagyrbi wra3 yv gu zar6 saranin me] paxova/ e ,aqmadi yv s’ori ambion5 ov a3scaxne sdy./acor/agan midku5 dramapanov;ivnu yv oro,ovmnyr poloru wsdahapar bidi q;anyn ,aqmadi a-avyl zarcaxovmu5a-nylov untovnagov;ivnu1 yzragaxovxa/ e Smpad Lpovdyan1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 11 MARS 2013 - MONDAY MARCH 11, 2013 nag6]ov;ag 8Clarinett9i hamar 30rinovmuHa3 M,ago3;i Parygamnyrov 8Le Voyageur sans Bagage9 [ors masyre pa.gaxa/ 8suit9u1 A3s 8suit9u gu bad68Ararad9 Yrryagi Ylo3;u gyraxner 8A-anx jamprovgi jamporti mu zovar; an’ov;ov;ivn9u1 Hajyli er ovngnt6 10 “ydrovar 2013, Giragi yrygo3yan ryl1Bolsaha3 M,agov;a3in Miov;yan Aram Hamyrcu ,arovnagovyxav polorowin an6Qa[adovryan hamyrcasrahin me] nyrga3 ]ad 3a3dacrow mu oru anagngal mu y.avyra=,dasernyrov hamar isgagan wa3ylk ,adyrovs5 novirova/` Anmah Gomidasi1mu y.av ovngntryl 8Ararad9 Yrryagin #angar/ lsyli y.av ir harazad 2a3noworagavor novacn ov brn7 Naryg >azar6 yrgov =o.owrtagan yrcyr7 ar2acanc mu`yani asmovnku7771 anxyali qorkyren ygo. qisd 3ovzovmnali Hamyrcasrahin movdkin agnyryv er An6 ov dbavori[1 Aba` ovngntryxink yri6mah Gomidas Wrt7i syv6jyrmag my/atir dasart warbyd asmovnko. Naryg >a6zo3c ngarnyru min` a,qarhagan5 mivsu zaryanin bardatro. dbavori[ 2a3now yvg.yragan skymow5 oru gu 3ov,er ylo3;in ,y,davorovmnyrow un;yrxovmu Gomidasi irpno3;u1 isg cr[en kyr;ova/nyrn ov omank ar2ag Ir gra/ anovan 8Ararad9i par2rov6 crov;ivnnyrn ov anonx hydyvo.aganov6;yan wa3yl novaci gadaro.ov;yamp ;yamp 30rinovmnyru5 nayv Baro3r Syvaginyrga3axan yridasart arovysdaced6 8Anl-yli Zancagadovn9en undrova/ e]y6nyru5 artivnk` p/aqntir a,qadov;yamp ven Zakaryan 8Clarinett96 (Avacasrinc ren ,ad dbavori[ ‘ovn] mu1badrasdova/ irynx havasarag,-yal gam Pampasrinc)-ow ir srdapovq ,ovn[ow Ir ampo.]ov;yan me] qisd 3ovzi[ a3s3a3dacrin5 drova/ ullalow 8Clarinett96ow qisd dbavori[ ein1 un;yrxovm6novac pa=inu gar/ek am’o’6y r r y a g n y r o v (Trio) 3 0 r i n o v m u / a n 0 ; a 3 l Yrgrort gdoru idalaxi /acovmow5 8Requiem9 mu y.a/ ullar5 a3nkan oryrryagnyrov;iven1 A7M7Nahancnyr ca.;a/ Gian Carlo srahin me] gu direr kar l-ov;ivn1 #a3dacrin a-a]in gdorn er Mozart-i Menotti-i ta,nag5 ]ov;ag yv 8Clarinett96i Ovngntryxink Gomidas Wrt7i 8Habur6ta,nag6]ov;ag yv Clarinettei hamar 306 hamar tasagan yv ;e artiagan ojow ba9n5 8{inar Ys95 8Gakavig95 8Ha3rrina/ K.V.498 8Des Quilles9 yrryagu zor 30rina/5 yryk masyre pa.gaxyal yrryagu Myr95 8Carovn9 yv 8Ala3lov.s9 30rinovm6hazovateb0ren g4ovngntrover1 A3s ,ad (Trio)- (Capriccio-Romanza-Envoi) 3a]o. nyru1 Polorn al yrryagi hamar m,agova/novrp yv Mozart6yan ivra3adovg my.ytiny6 gyrbow badgyraxova/ er ;e4 30rino.i yv gam ‘oqatrova/ ein1ru barovnago. yrryagin me] ta,naga6 ;e 8Ararad9 Yrryagin go.me1 Serge3 Aslamazyani (5 had), Wan Ar6harovhi "a;il Harbo3yan ir novrp nova6 Tataren wyr] ovngntryxink part yv mynyani (4 had)5 Zaven Zakaryani (2cow5 ]ov;agahar yv yrryagi himnatir hydakrkragan yryvaga3ov;yan der fran6 had) yv Carp D0mba3ewi (1 had) go.mane1Wan Armynyan ir zca3ovn a.y.ow yv Za6 saxi 30rino. Darius Milhaud6i ta,6 <ar7 e] %Ha3r Y.ia ?7 Wrt7 Cire]yani kahana3agan 2y-natrov;yan#isnamya3 #opylyani n,ovm` :oron;o3i me]|AROUJIUN D:R}AK:AN Gazmagyrbov;yamp` :oron;o3i S7 Cricor Lovsavori[ Ha3 Ga6;o.ige ygy.yxvo3 hama3nki yv hocapar2ov;yan5 27 #ovnovar 2013Giragi5 so3n ygy.yxvo3 me] gr0nagan hantisov;yamp n,ovyxavygy.yxvo3 himnatir Hocyvor Howiv` Cyr3arcyli Ha3r Y.ia ?7Wrt7 Cire]yani kahana3agan 2y-natrov;yan yv 0/man 50-am6yagu (1962-2012): S7 Cricor Lovsavori[ Ha3 Ga;o.ige ygy.yxin ganovq =amyrensgsyal ampo.]ov;yamp lyxova/ er havadaxyalnyrow i 3arcansHa3r Y.ia3i1 Ha3r Y.ian ir hyzahampo3r5 pari5 azniv ovhamysd pnavorov;yamp :oron;o3i ha3 ca.ov;in me] sirova/ ov3arcova/ ar=anavor hocyvoragan mun e yv ir osgya3 3opylynaganhantisov;ivnn al ir barzov;yan me] dy.i ovnyxav1 S7 Badaracin yv n,ovmi hantisov;yan nyrga3 ein Canada3im0d Ha3asdani Hanrabydov;yan ardagarc yv liaz0r tysban`wsyma,ovk Armen Yganyan ov ir go.agixu5 Amyriga3i yv Cana6da3i Ga;o.ige Ha3ox A-a]nort` Arhiabadiv Cyraba3/a-Mika3el Ybs7 Movradyan5 ko3r ygy.yxinyrov hocyvor howivnyrD7 My.rig ?7 Wrt7 Parikyan5 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcar6yan5 D7 Gomidas A7 Khn37 “anosyan5 D7 Sarcis A7 Khn37 Iraki5 Sovrio35 #ovnasdani5 Ycibdosi5 #ortanani yv Yrov6Givlyan5 D7 Miv-on Khn37 Sarcisyan5 Wyr7 Ysa3i Sarmazyan5 sa.emi Ha3 Ga;o.ige hama3nknyrovn1Wyr7 Samovel Albaryan5 yrys’oqan J0 Daniel5 Ka.akaxia6 Ha3r Y.ian 1973-in gu =amane :oron;05 gazmagyrbylov Ha3gan Tadavor Aris Babigyan5 in[bes nayv ha3 ka.akagan Ga;o.ige hama3nkn ov hasaragov;ivnu yv ir howovagan /a-a6govsagxov;ivnnyrov5 gr;agan5 m,agov;a3in miov;ivnnyrov yv gaz6 3ov;ivnu 40 darinyre i wyr min[yv a3s0r ansagarg novirovmow gumagyrbov;ivnnyrov nyrga3axovxi[nyr1 ,arovnage /a-a3yl ygy.yxiin1 An ir hocyvor a-akylov;yan go.6 #opylyar Ha3r Y.ia ?7 Wrt7 /na/ e 1939-in Bovrj Hamovd kin gu ba,d0naware nayv ka.akis ga;o.ige amyn0rya3 war6Lipanan5 naqagr;arani ovsovmu Mysrobyan Ha3 Ga;o.ige =arannyren nyrs orbes fransyreni5 idalyreni yv gr0naparo6war=arani me] sdanale ydk5 gu mdne Zmma-yan Ar/ivyan =a6 3acidov;yan tasadov1-ancavorax wanku5 aba ir ovsovmu gu ,arovnage fransagan #a3daciru sgsav Ha3 Ga;o.ige <apa;0rya3 war=arani8No;r Dam9 yrgrortagan war=aranin me]5 ovr gu sdana3 ba6 a,agyrdnyrov yrc[aqovmpi yrcyxo.ov;yamp5 ta,nagi ungyrag6kaloryan1 A3novhydyv gu mygni H-om Idalia5 Lyvonyan Par26 xov;yamp yv qmpawarov;yamp` H-i’sime Demirjyani1raco3n +a-ancavorax Un/a3aranu yv y0;u darinyr gu 3ajaqe #opylynagan Badaracu madovxanyx Miaxyal Nahancnyrov8Gregoriana9 Mi]azca3in Hamalsaranu1 25 Tygdympyr 1962-in Yv Canada3i Ga;o.ige Ha3ox A-a]nort` Arhiabadiv Mika3elH-omi me] 2y-amp` Gardinal A.ajanyani govsagr0n wartabyd Ybs7 Movradyan6ygy.yxien movdk cor/yx 8Hra,a’a-9i yrcyxo6gu 2y-natrovi1 1964-in5 hamalsaranagan ir ovsman avardin .ov;yamp yv ;a’0ri ov.ygxov;yamp a-a]nortovyxav tebi S7 qo6“iliso’a3ov;yan yv Asdova/apanov;yan pa=anmovnknyrov Ma6 ran5 iryn a-un;yraga3 ovnynalow Cyr37 Ha3r Y.ian1cisdrosi zo3c wga3agannyru sdanale ydk an gu wyrata-na3 S7 qoranin sbasargyxin sargavacnyr ov tbirnyr5 isg ba6Lipanan5 orbes tasadov yv dysov[ gu ba,d0naware Zmma-i daraci yrcyxo.ov;ivnnyru qisd dbavori[ gyrbow yv mynaga6Ha3 Ga;o.ige Tbrywanken nyrs1 Mia=amanag5 orbes ,r]ovn darov;ivnnyrow gadarovyxan yrgsy- yrc[aqovmpin go.meHocyvor Howiv howovagan /a-a3ov;ivn gu pyre Barsgasdani5 <ar7 e] !$
 5. 5. LUNDI 11 MARS 2013 - MONDAY MARCH 11, 2013 • ABAKA • 5M0r a.0;ku mahaxa/nyri 3i,adagin Dagavin mi kani dari ar2anu1 A3s a-i;ow zrov6a-a] Lawali me] Ha3ox Xy6 xyxink Canada3i cy.arovysdi.asbanov;yan zohyri 3i,a6 ;acavoragan agatymia3i an6dagin novirova/ 3ov,ar2an tam brn7 {akmak[yani hyd5ovnynalu mia3n pa.2ank er1 or 1975 ;76ix pnagvovm ePa3x amen in[ ‘oqovyx5 yrp Mon;realovm yv 1978 ;76ix ta6polor /racryrn ov ca.a’ar6 savantovm e Kebeki hamalsa6nyru q0skix cor/ tar2an1 ranovm1Sdy./ovyx 8Lawali Ha3ox Xy6 6 Brn7 {akmakjyan5 usd @yz5.asbanov;yan #ov,ar2ani o|rn e Lawali me] Ha3oxMiaxyal #an2naqovmpu95 oru Xy.asbanov;yan zohyri 3i,a6pa.gaxa/ e Sovrp Ceorc Ha6 dagin novirovo. 3ov,ar2an3asdanya3x A-akylagan ygy6 ovnynalov garyvorov;ivnu1.yxvo35 Sovrp Qa[ Ha3asdan6 6 #ov,ar2ani paxman imas6ya3x A-akylagan ygy.yxvo35 dow a3s ‘asdu ,ad avyliDirama3r Narygi Ha3 Ga;o6 garyvor e5 kan dy.atrovylik.ige yv Mon;reali Ha3 Avy6 ar2anu1 In[o|v5 orowhydyv bedk e ha,ovi a-nyl trovylik ar2ani imasdn ov ar=eku1 A3sinkn` in2anix avyli5 a3s ar2ani ar=eku myr =o.owrti m,ago3;n e5 yv myr =o.owrtow dagin95 yv martga3ini hamar naxnylov ha3 =o.owrti pa.2an6 bidi oro,ovi5 ;e ha3 =o.o6 ys a-a]inn ym5 im cor/yri ku1 wovrtu in[ azc e1 Yv ys ,ad angivnakarn e5 isg mart6 ,norhagal ym 8Lawali Ha3ox ga3inu ansba- e5 yrpyk [i 6 Isg i|n[ un;axki me] yn Xy.asbanov;yan #ov,ar2ani my-ni1 ar2ani 2ovlman a,qadank6 Miaxyal #an2naqovmpin9 im #ov,ar2anu go[ovyx nayv nyru1 a,qadanku undrylov hamar5 8#o3s95 kani or a.0;ku mi,d 6 In[bes cidek5 Idalian orowhydyv ys garo. ym badiv 3o3si hyd e gabova/5 a.0;kn hamarvovm e hama,qarha3in pyryl im =o.owrtin 0darnyri ir me] 3o3s e barovnagovm yv m,ago3;i gyndron1 A3n 3a3dni a-a]1 a3t 3o3sn e5 or a-a] e m.ovm1 e bronzi par2r oragow yv Ha3 ma3rn a.0;ovm e` 3o3s ovny6 2ovlman a,qadanknyrow [i 6 A3=m q0synk 3ov,ar2ani nalow5 or Ha3ox Xy.asbanov6 zi]ovm oryve a3l bydov;yan1 ardakin yv nyrkin imasdnyri ;yan a3s ta=an badgyrn #an2naqmpi hyd knnargylovx masin1 a3lyvs [i grgnovi1 Mi tydal el 3ydo3 oro,ovyx5 or 3ov,ago;o.u 6 Bahbanylow ar2ani ar6 avylaxnym5 a3t ,yrdyru5 or /novnt a-ni Idalia3i cy.ar6 =eku` a,qadyxi5 or miyvno3n me]dy.i hadova/ovm gan5 ovysdagan 2ovlaranovm1 #ov6 =amanag tivrump-nyli lini trank tara,r]annyrix yga/ ,ar2anu govnyna3 3,5m par26Arjø Caqmaqc;an tido.in1 A3n barz e5 qa-6 ha3 gr0ni ,yrdyrn yn5 oru rov;ivn yv 1m la3nov;ivn5 bad6 na,’o;ov;ivn [a-a]axno.5 hasyl e min[yv a3s0r1 Yv y;e vantani hyd miasin gu hasnidaranagan ygy.yxinyri nyr6 pa3x amynagaryvoru` qor ov,atir na3ek5 me]dy.u` nyr6 m0davorabes 5 my;ri1ga3axovxi[nyrix1 Lawali ka6 imasd ov ca.a’ar ovnyxo.7 kyvovm5 paxova/k ga35 a3t yr6 #ov,ar2anu martganx 3i,a6.akabydarani yv Miaxyal 8M0r a.0;kn e mahaxa/nyri gov gr0nnyru mianovm yn` ta-6 dagu yv iratar2ov;ivnnyru#an2naqovmpi oro,mamp undur6 3i,adagin95 yv ta arda6 nalow meg ampo.]aganov;ivn1 3avyr=axno. arovysdi sdy.6vyx trovylik 3ov,ago;o.i wa3ru5 3a3dova/ e ,ad ki[ mi]oxny6 A3t an]adova/ yrgov had6 /acor/ov;ivn e1 Ovsdi mias6a3novhydyv gadarovyx ho.0rh6 row5 no3nisg g-ahovmnyrow1 va/nyru gu mygnapanym a3s6 napar gyanki go[ynk a3s ha6neki araro.ov;ivnu1 Yv5 ihar6 Ha3 ma3ru5 2y-kyru wyr par26 bes7 mynk ovnynk yrgov Ha3as6 3anbasd /raciru` 3avyr=axny6ge5 mrxo3;i artivnkovm5 un6 raxra/5 a.0;ovm e5 yv a3t dan` iragan Ha3asdan5 mivsn low Ha3ox Xy.asbanov;yan 1,5durovyx a,qarhah-[ag kan6 a.0;ki 2yvu5 a3t wyr par26 el norix iragan5 pa3x S’iv-6 milion anmy. zohyri 3i,adagu1tagacor/ Ar;0 {akmak[yani raxo. 2y-kyru wyra/vovm yn kovm1 Yv a3t yrgov hadova/6 Harxazro3xu waryxgo.mix nyrga3axova/ bronze qa[i` novirova/ zohyri 3i,a6 nyri miaxovmn e ampo.]aga6 LILI: MARDIROSYANUHa3 M,ago3;i777 Wsdah ym5 or a3s novacahantesu ir orowhydyv yra=,dov;ivnu amynen makovr par2r mygnapanov;yamp5 Qa[adovryan ha3ylin e xy.in5 amynen harazadn ov<ar7 e] 46en hamyrcasrahin badyrovn wra3 ga-[a/ gyntanin anor polor arda3a3dov;yanx bidi mna35 in[bes anxyali anmo-anali me]` gyntani5 orkan gyntani e a3t Xy.u5 Yrp hamyrcu hasav ir avardin5 nyr6 hamyrcnyru1 ov=y.5 orkan ov=y. e iryn /novnt dovo.ganyrovn 3odnga3s yv yrgaradyv /a’aha6 “a’akyli e5 or hamyrcin wyr]in masu =o.owovrtu91rov;yanx unta-a]ylow5 Ararad Yrryagu abaca3in Gomidas Wartabydi 3i,ada6 Gomidas Wartabydipr bis novacyx Gomidasi 8Wa.ar,a6 gov;yan 3adgaxovyli 3adovg hanti6 8Im yrazovm9 panasdy./ov;ivnu1badi bar9u5 yrryagi hamar m,agova/ sov;yan mu garyvor meg masu gazme1Wan Armynyani go.me5 Avardyle a-a] 3armar ngadyxi un;yr6 Im Yrazovm Q a [ a d o v r A v y d i s y a n i 8 K a noni Ele6 xo.in ‘oqanxyl my/n Gomidasi Ha3 Yra6gia9n nmanabes5 tar2yal m,agova/` Wan =u,dov;yan masin ;angacin qorhur6 Yv a3s ci,yr5 im yrazovm5 kyz hyd meg6Armynyani go.me1 ta/ov;ivnnyren pa=in mu yv ir meg panas6 dy. baryxink5 Ha3 M,ago3;i Parygamnyrov go.me ar6 dy./ov;ivnu zor un;yrxa/ er brn7 Naryg Syr6ocinyr sovrp sy.anovm my.ramomyrvysdacednyrovn novirovyxan meg meg cy6 >azaryan5 dy.in mda/ovmow1 ,aryxin1.yxig /a.gy’ovn]yr1 In2 hamar el hydakrkir er5 ;e in[ Osgi6ar/a; ambi /alin novrp ov parag Aba5 in[bes mi,d5 amenkow hravir6 bidi ullar anonx dbavorov;ivnu yra6 ko. Jaryxink5vyxan polorovylov hivrasirov;yan sy.a6 =,dov;yan mu masin5 zor xart5 ir 3o-i In/i6kyzi garmir6gana[ siro3 ,abignin ,ovr]1 nmov,nyren tadylow5 gu ngadein ipryv garyxin1 Hos5 Ha3 M,ago3;i Parygamnyrov ady6 my.g5 dqovr5 mylama.2od yra=,dov;ivn Gomidas Wrt7nabyd brn7 Wahe Keres;ejyan5 3anovn mu1#an2naqovmpi arda3a3dovyxav5 3a3dnylow Min[ty-5 Ha3 Yra=,dov;ivnu5 o[ mia3n ARA# ELAGE)Zir ,norhavoragan5 cnahadagan 3a]o.ov6 my.g yv dqovr [e5 a3l hamag ov= e yv gyn6 15 “ydrovar 2013;yan zcaxovmnyrn ov ma.;anku` men mi tanov;ivn ov ir me] gu snovxane ‘i6arovysdacedin1 liso’a3ov;ivnn isg5 ocin isg Ir Xy.in5
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 11 MARS 2013 - MONDAY MARCH 11, 2013 LOUR:R NIU :ORQHN<norhahantes novirova/OSGI DA>DELENI8Yrazanki bahyr gyanki darinyres9Cirkin lo3s un/a3man a-i;ow Osgin` My/arynxi nman gu ‘nd-e ir 3ov,yru5 oronk ;arm ov an]n]yli mnaxyr yn ir hociin me]5 a-a]in 3ov,yrn isg1 Togd7 Wart <igahyr no3nhyda3n ,norhavorylov wy6 ha3ox lyzovn irynx ampo.]agan gesyrovn hantisov;yanx masna6|AKOB WARDIWAÂ:AN rundrova/ myr siryli naqa6 qor imasdowu5 in[bes tar mu gixnyrov p/aqntrov;ivnu ,nor6 cahin` Syr= Sarcsyanin1 a-a] yrca/ er Wahan :eke6 hagalov;yamp 3i,ylov meg6meg Yrga~r adyne i wyr niv )rovan hantisawaru` ca6 yan1 Avantabah ir syrovnti 3a3dacrin pa=in wyrxno.nyrovyorkaha3 cragan ,r]anagu .ov;i azca3innyren 3arcova/ wyr]in mohigannyren e Digin yv gazmagyrbo. Miov;ivnnyrova43skan marta,ad [er y.a/1 A r ; 0 Q r i m y a n (a d y n a b y d u ` Osgin5 pa3x yrp hydaqo3z a[k anovnnyru5 a-an2in5 a-an2inOrkan al a3s ka.aki m,a6 Sanovx Miov;yan) qnamyal mu gu bddxneink srahin wra35 nyrga3 y.o. hocyvragannyrugov;a3in miov;ivnnyru miaxa/ gyrbow waryx pavaganin joq gu n,mareink ;e dagavin ocin (bolsaha3 soworov;ivn)1 Abaein Esayan6Gytronagan Sa6 3a3daciru1 M0d ges =am dy6 ov lyzovn ba,dbano.nyrov ‘a6 garj trovacnyr Esayani 0ry6novx Miov;yan a3s 2y-nargu vo. Dysayrizi nyrga3axovmow .ank mu co3ov;ivn ovni yv orovn ren5 or ,ad novrp hivmurow mu3a]o.ov;yamp bsagylov mdat6 nyrganyru aganadys y.an Bol6 hamar mia3n grnank yr]anig an yzra’agyx pavagan yrgarrov;yamp5 saga3n my/arovo. so3 me] dy.i ovnyxo. ,norha6 ullal1 dyvo. hantisov;ivnu 3i,ylow irc r a c i d o v h i n ` 90a m y a 3 D i g i n hantesen trovacnyrov5 ovr Cy.arovysdagan 3a3dacirow ovsovxi[nyren megovn a3lagyrbu6Osgi Da.delen (Marzwanyan` q0sk ein a-a/ myr zo3c war6 ta,namovri wra3 novacyx yri6 va/ cnahadagan q0skyrovSypasdia /na/) ir darinyrov =arannyrov dn0renovhinyru` dasart myr da.antnyren Ar6 hamowo;yamp1gr;agan gyankow ov ir ha6 diginnyr Sa;ynig N,an (Esa6 ;ivr Ipek5 hantes calow am6 Wa3yl[0ren arda3a3dovyxavrovsd anhadaganov;yamp bad6 yan) yv Silwa Cov3ovmjyan (Gyt6 po.]ov;yamp ha3gagan 3a3da6 nayv hy.inagin niv yorkapnag,aj y.a/ ein or garynar i mi ronagan), in[bes nayv` 8Mar6 cirow1 tovsdru` _i;an5 orovn ka]a6havakyl yrpymni ir ovsano.6 mara9 0ra;yr;i qmpaciru` <norhahantesin clqavor pa6 lyrankow ov mygynasov;yamp alnyru5 un;yrxo.nyru yv craser6 _ober Haddejyan5 orovn dba6 naq0sn er myr hama3nki ,nor6 lo3s a,qarh yga/ er a3s cirku1nyru1 ranin me] qmpacrovyxav ov hali arovysdacidovhinyren ov Q0sk a-av ygy.yxvo3 howiv “ y d r o v a r 23, 2013, < a p a ; ,arovyxav cirku5 hsgo.ov;yanu azca3in gyanki zanazan yrys6 Apraham Khn37 Malqasyan5yrygo3yan pyrne pyran lyxovn dag Makrovhi #agopyani1 nyrow ir masnagxov;ivnu pyra/ or antrata-nalow a3s cirkinsrahi mu me] ullalov hajo3ku Cracidovhin unta-a]ylow ir Zovar; Balukjyan5 or ir gar6 usav ;e hoci ov midk mada6wa3ylyxin amen anonk5 oronk harazadnyrov qntrankin ar6 cin ,r]anavard e Esaya6 gararo. cor/ mu ullale paxi nen1 Cirkin 3adgan,agan an ovsanyli hador mu ngadyx1 yrysnyru wyr a-av an5 myr; Hovsg q0sk a-av a-a]nort u n t m y r ; g a r talow pa=innyr srpazan ha3ru` Qa=ag arky6 zanazan clovqnyre1 Qnamyal bisgobos5 or a3s hantisov6 lyzovin5 dramapanov;yamp un6 ;yan naqa2y-nov;yan me] ;axo. mda/ovmnyrov me] az6 ovnyxa/ er my/ tyr5 ov ,ar=a6 ca3in ociin ,y,davorovmu cna6 -i;in antrata-nalow go[ urav hadyx hy.inagin1 or nman0rinag cragan havak6 8Ir 3ov,acrov;yanx me] gu nyr 3ajaq gadarovin5 bar6 do.anxyn gr;agan marzin me] daganov;ivn dalow myr m,a6 novajovmnyr ar2anacra/ ovsov6 gov;a3in miov;ivnnyrovn5 a3sov6 xi[nyr5 oronx aztyxov;ivnu hydyv5 naqa2y-narg ullal1 a43nkan ov=y. y.a/ e1 Ha3yren lyzovin /arav syrovnt Anonk syrovntnyr yn tar6 mu dagavin hrabaragin wra3 puna/ ovsman par2r magarta6 a3s0r gu ,arovnage pyryl mas6 gow1 Anonk nyrga3axova/ yn nagxov;ivn azca3in gyankin1 irynx tasdiarag[agan yv E]mia/inen pyra/ ha3gagandagavin a3s a’yrovn wra3 gu 2anacryl sgsa/ er ir gyanki pnavorov;yan /an0;acrov;ivn6 corc mu 8a3povpyn9ow hivsova/havadan ha3yren cirki da6 3adgan,agan badaharnyr5 nyrow5 badgyraxnylow a3nbes orbes 3i,adagi nover an 3an26ra/man a-akylov;yan5 ha3yren bahyr ov tebkyr5 oronk gu in[bes or ein1 nyx Digin Da.delenin1lyzovi bahbanov;yan1 Anonk gazmein Bolis abra/ ir 0ry6 A3tbisinyren er anmahanovn Anagngal er nyrganyrovnyga/ ein Srpox Nahadagax rov azca3in gyanki hyvkod dn0ren Avydik Mysrobyanu d0nyl Digin Da.deleni /nunt6Ygy.yxvo3 8Calovsdyan9 srahu pa3x anov, 0ryru1 1986-en sgus6 (1923-1941), or usd Digin Os6 yan 90-amyagu badrasdova/ha.ortovylov ancam mu yvs ma36 yal cri a-a/ ir kronignyrn ov gii Ze3;ovnxi harazad nyr6 masnavor gargantagow5 orryni lyzovi anov,ov;yampu1 3ov,acrov;ivnu5 oronk a3labes ga3axovxi[ er91 hadyx yr]angov;yamp1 UsynkSrahin me] agnyryv er nayv al harsdaxovxa/ y.an bolsa6 8Ir 30tova/nyru li yn qra6 nayv or a3s ,norhahantesin,r]ani ha3 mdavoragannyren ha3 craganov;ivnu yv orovn dagan yv ‘iliso’a3agan do6 me] naqa2y-nov;yan ir pa=inu,adyrov nyrga3ov;ivnu7 /an0; untme]en un;yrxo.u gu sgsi .yrow1 Tragan e ir pnavorov6 ovni Hilda Adil yvs1anovnnyr5 hy.inagnyr5 yra6 jan[nal Esayanu5 Gytrona6 ;yan ci/u1 Gu ]ana3 lavady6 G4ar2anacrynk hamacor6=i,dnyr5 wyr]abes undrani ganu5 Wos’ori a’u1 Paxi sov;yamp timavoryl gyanki /agxo. gazmagyrbov;ivnnyrovnmu5 orovn papaqovn sirdu gu a3t5 nayv Niv Yorki azca3in wyriwa3rovmnyru1 Pna/i|n e anovnnyru5 :ekeyan M,agov6dro’e mia3n ha3yren lyzovow1 gyanku5 a3s ancam5 bolsaha3 a3t ci/u` ;e arti4vnk undany6 ;a3in Miov;ivn5 Bolso3 Ha3Ov a3s parypaqdapar1 mamovlin mi]oxav /an0;axnylov gan tasdiaragov;yan7 pa3x Hasdadov;ivnnyrov )=anta6 <norhahantesu gu howana6 ;rkaha3ov;yan1 Hos yvs5 gu yv a3nbes ir gorowi yv dogovn gov;yan Ungyrov;ivn5 Hamaz6vorer Aryvylyan Amyriga3i do.anxyn myr ka.aki amen0r6 qa-nova/kow Digin Osgin 3a.6 ca3in Ha3 Gr;agan yv M,a6paryqnam a-a]nort Qa=ag ya3 war=aranu5 myr d0nagan ;agan ka3lyrow anxa/ e ov gu gov;a3in Miov;ivn5 8Ha3 Dovn9Ark7 Barsamyanu5 or garylin ov azca3in 0ryrov hantisov6 ,arovnage ir yr;u gyanki ja6 yv Tbrywank Sanovx Miov;ivn1ura/ er hasnylov a3t yrygo3 ;ivnnyru5 avantov;ivnnyru5 nabarhin91 My/ Bahki 0ryrovn bad,a6wyrata-nalow E]mia/inen5 ovr amyrigaha3 abrova/ gyanku1 Hravirovyxav ir srdi q0sku jov;yamp joq hivrasirov;yampcaxa/ er masnagxylov Cyra6 Pa3x a3s amenovn me] dira6 dalov Digin Osgi Da.delen1 nyrganyru yrgar =amyr hamy6co3n Qorhovrti nisdyrovn yv ganu gu mnan ha3ov hocin ov An myzi 3i,yxovx anxyal tarov xan srahin me]1
 7. 7. LUNDI 11 MARS 2013 / MONDAY MARCH 11, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Découverte choquante pour l’Azerbaïdjan : l’argent ne LUNDI 11 MARS 2013 peut acheter tout le monde !Le ministre de l’Education Editorial écrit en anglais par Harout Sassounian et publié envolés pour Moscou afin de lui remettre un livre et un DVD concer-d’Arménie demande à dans The California Courier en date du 21 février 2013 nant le projet des Iles Khazar. Une fois à Bakou, le journaliste a été frappé par le style de vie somptueuxApple un clavier arménien L’argent peut aider à résoudre des problèmes, mais il ne les résout de l’oligarque – « assis sur le siège arrière d’une Rolls-Royce noire, tan- Le ministre de l’Education et des pas tous. Et c’est même parfois con- dis qu’elle traversait à toute allureSciences d’Arménie a demandé au treproductif ! l’île No. 1 de son futur archipel.PDG d’Apple que son entreprise L’Azerbaïdjan est le parfait exem- Nigar Huseynli, son assistante de 23fasse les efforts nécessaire en vue de ple d’un pays riche comme Crésus ans, était assise sur le siège avant,lancer un clavier en langue arméni- qui utilise ses milliards de pétrodol- vêtue d’une jupe noire et blanche àenne pour sa technologie iOS. lars afin de s’associer à des hommes motifs floraux, de collants noirs et Dans une lettre à Tim Cook, politiques et des individus de tout de lunettes de soleil rectangulairesArmen Achotian loue le rôle des horizon, dans l’espoir d’améliorer noires. Elle semblait plus ou moinsappareils d’Apple dans le processus son image dans le monde entier. inquiète, toujours. Elle était abon-d’apprentissage, notant que leur utili- De fait, le terme « diplomatie du damment parfumée, et le parfum, a-sation est de plus en plus répandue caviar » a été spécialement imaginé t-elle dit, venait d’Italie. « Quand ilen Arménie et dans la diaspora pour décrire les « petits cadeaux » est en Azerbaïdjan », a déclaréarménienne. que les responsables azéris dis- Huseynli, « M. Ibrahimov conduit « Inutile de dire à quel point les tribuent régulièrement et généreuse- toujours sa Rolls-Royce noire. Àétudiants arméniens et les écoliers ment, dans le but d’atteindre leurs Dubaï, il en a une rouge. »favorisent les iPhones et les iPads. objectifs sinistres. Portant « des chaussures bleues Cependant, leur utilisation par les Par exemple, Bakou a versé 5 mil- Stefano Ricci, en peau de crocodile,Arméniens comporte certaines limites, puisque le système iOS n’a pas de lions de dollars à la ville de Mexico assorties à son jean bleu Stefanoclavier arménien. De nos jours, les appareils mobiles tendent à devenir pour qu’elle rénove un parc, à condi- Ricci, une veste bleue Zilli et uned’importants outils d’apprentissage, intégrés à l’enseignement. Il n’est pas tion que la statue de l’ancien prési- chemise bleue boutonnée Zilli »,souhaitable que des iPads de haute qualité, qui peuvent servir les étudiants dent Heydar Alyev y soit exposée. Ibrahimov a déclaré à Savodnik queet les enseignants de diverses manières deviennent moins compétitifs que Des activistes mexicains ayant pris la Tour Azerbaïdjan seraitles tablettes Androïd seulement parce qu’ils n’offrent aucune possibilité de conscience du projet, ont obtenu inévitablement dans le Livretravailler, de communiquer, de collaborer et de créer en langue arménienne. que la statue du dictateur soit Guinness des records. Si l’ArabieJe crois que l’installation d’un clavier arménien dans iOS est dans nos démontée et remisée sans plus de Saoudite ou les Émirats, ouintérêts communs. Nous sommes prêts à apporter notre soutien à cette cérémonie. quiconque, tentaient de construireaffaire », indique la lettre du ministre Achotian. Les responsables azéris sont en une tour plus haute, Ibrahimov a dit train de découvrir que tout ne peut qu’il en construirait une encore plus être acheté et qu’il existe encore des haute !L’Université américaine d’Arménie personnes honorables et incorrupt- ibles sur terre ! Une personne possé- Savodnik écrit que l’oligarque azéri a décrit le président Ilham dant cette parfaite intégrité est Peter Alyev, le Chef de tous les Chefs,lancera un programme d’études Savodnik du New York Times. Au comme étant un « grand partisan, un début du mois, le journaliste améri- allié, le fils du sauveur du peuple dede premier cycle à l’automne 2013 cain a été invité à Bakou par le mul- l’Azerbaïdjan. » Lorsque le journal- timilliardaire azéri, Ibrahim iste du NY Times a posé des ques- Ibrahimov, dont l’objectif était tions à Ibrahimov « sur d’autres car- d’obtenir que The New York Times actéristiques de son régime : le écrive un article ronflant sur son manque de transparence, le manque projet de construction gar- de libertés civiles, la détention des gantuesque. activistes de l’opposition », sa Peu impressionné par les excès réponse a été la réponse typique de des nouveaux riches de l’oligarchie tous les oligarques : « Je ne connais azérie, Savodnik a écrit un article rien en politique. » très critique, ridiculisant la vision Le journaliste américain a vail- grotesque d’Ibrahimov. Voici lamment écrasé Ibrahimov et son quelques brefs extraits du long arti- pays : l’Azerbaïdjan « ne construit cle du journaliste : rien que veuille le reste du monde et Ibrahimov prévoit construire « un n’a pas d’universités reconnues Ces dernières années l’Université abilité, la gestion, le marketing et la complexe tentaculaire en forme de internationalement. Il a cependantaméricaine d’Arménie (UAA) a initié communication d’affaires ; et finale- homard, appelé Khazar Islands — du pétrole. » Dans un article suivant,nombre de changements ayant pour ment en « anglais et communica- un archipel de 55 îles artificielles Savodnik a conclu : « Sous tout ceobjectifs d’élargir et de développer tion » traitant le journalisme, les re- dans la mer Caspienne, avec des verre, cet acier et ces néons,ses activités et ses projets éducatifs. lations publiques, l’interprétation et milliers d’appartements, au moins l’Azerbaïdjan est toujours un ÉtatLors d’une récente conférence de d’autres aspects de communication. huit hôtels, un circuit de Formule 1, autoritaire. »presse le Président de l’UAA, le Dr. « L’UAA est fière de faire ce un club nautique, un aéroport et le Ce n’est pas la première fois queBruce Boghosian, a annoncé la mise qu’elle peut afin d’améliorer l’état de plus grand édifice du monde, la The New York Times publie un arti-en place d’une maitrise en Sciences l’économie quantitative, Tour Azerbaïdjan, qui s’élèvera à 1 cle sur l’Azerbaïdjan. Dans son édi-économiques à partir de l’année l’économétrie et la modélisation 050 mètres. A la fin du projet, 800 torial du 27 octobre 2003, le journalacadémique 2013-2014. Ce pro- économique en Arménie», a déclaré 000 personnes vivront à Khazar avait écrit : « Ilham Alyev, hommegramme vise à accueillir plus de 300 le recteur de l’UAA, le Dr Bruce Islands, et il y aura des chambres d’affaires, playboy et homme poli-étudiants en 2013, puis 1200 étudi- Boghosian, soulignant l’importance d’hôtels pouvant en accueillir 200 tique novice, a reçu un beau cadeauants d’ici 2017. de ce nouveau programme, conçu 000 autres. Le coût total est d’envi- de son père – le pays d’Azerbaïdjan. Le premier cycle offrira un cursus spécifiquement avec les besoins de ron 100 milliards de dollars. » Heydar Alyev a gouvernéen « sciences Informatiques » inclu- l’Arménie à l’esprit. Le nouveau pro- Savodnik raconte que la veille de l’Azerbaïdjan pratiquement sansant les mathématiques, l’informa- gramme préparera les étudiants à son arrivée en Azerbaïdjan, les interruption pendant 34 ans, d’abordtique et l’ingénierie ; en « Affaires » des carrières et des études avancées représentants d’Ibrahimov se sont Suite à la page 8comprenant l’économie, la compt- Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 11 MARS 2013 / MONDAY MARCH 11, 2013Le Karabagh et l’Arménie n’ont jamais politisél’ouverture de l’aéroport de Stepanakert L’Arménie et l’Azerbaïdjan se sont « proposition de travail visant à faire Mammadyarov n’avait pas présenté de L’aéroport de Stepanakert serviramutuellement accusés de porter la avancer le processus de paix » que les propositions à Paris. « En fait, la partie uniquement à des fins civiles etresponsabilité de l’échec des dernières médiateurs avaient soumis aux parties azerbaïdjanaise continue obstinément humanitaires ».négociations sur le Haut-Karabagh en conflit en octobre. La déclaration à refuser ou à essayer de réviser toutes Les dirigeants azerbaïdjanais ont(selon l’expression d’un diplomate n’a signalé aucun accord concret, dis- les propositions faites par les trois menacé à plusieurs reprises de s’atta-azéri) auxquels se sont essayés leurs ant seulement que Nalbandian et coprésidents, lors de la dernière réu- quer aux vols entre Erévan etministres des Affaires étrangères à Mammadyarov ont réaffirmé leur nion qui s’est tenue à Paris, » a déclaré Stepanakert, au motif qu’ils allaientParis. « détermination à poursuivre les négo- Tigran Balayan, le porte-parole du violer la souveraineté internationale- Les Ministres des Affaires ciations. » ministère. ment reconnue de Bakou sur le Haut-étrangères Edouard Nalbandian et « Il y aura bientôt des élections en Les discussions ont également porté Karabagh. L’armée arménienne, pourElmar Mammadyarov se sont rencon- Arménie. Peut-être que quelque chose sur le projet arménien de lancer des sa part, a mis en garde contre destrés en présence des médiateurs des va changer ensuite. Nous devons con- vols commerciaux au Karabagh. Une mesures de rétorsion.Etats-Unis, de la Russie et de la tinuer à travailler ensemble avec les initiative farouchement combattue par « La partie azerbaïdjanaise ne per-France, le 28 janvier dernier, dans le coprésidents », a déclaré Azimov. Il a l’Azerbaïdjan. Selon Edouard mettra de vols illégaux dans sonbut de relancer le processus de paix au en même temps accusé Erévan de Nalbandian « notre position sur cette espace aérien », a déclaré Azimov, il aKarabagh. vouloir gagner du temps. question est très claire: le Haut- souligné que Bakou n’abattrait pas Une déclaration conjointe des trois Le ministère arménien des Affaires Karabagh et l’Arménie n’ont jamais d’avions civils, mais qu’il les forcerait àcoprésidents du Groupe de Minsk de étrangères a insisté pour sa part plus politisé et ne politiseront pas l’ouver- atterrir dans les aéroports azerbaïd-l’OSCE indique qu’ils ont discuté d’une tard dans la journée sur le fait que ture de l’aéroport de Stepanakert. janais.« La tragédie de Soumgaït : un Témoin surprisepogrom d’Arméniens en Union dans l’affaire Hrant Dinksoviétique » publié en italien Le procureur d’Istanbul en charge de l’assassinat de Hrant Dink a reçu une lettre, Pendant trois jours, en février 1988, le 13 février dernier, d’unla population arménienne de la ville de détenu qui prétend avoir desSoumgait, en Azerbaïdjan, a connu un informations sur les tueurs devéritable massacre. Des dizaines de Hrant Dink, a rapportétués, de torturés et brulés vifs. l’Agence de nouvelles Dogan. Le tableau atroce de cette L’informateur, qui dit purg-sauvagerie est présenté d’après les réc- er actuellement une peine deits des survivants. prison dans la province de D’abord publié par l’Institut Zoryan, Tokat en Anatolie centrale, aune nouvelle édition en langue itali- offert de la documentationenne vient de paraitre, « La Tragedia di relative à l’assassinat deSumgait: 1988, Un pogrom di Armeni Hrant Dink dans sa lettre et anell’Unione Sovietica ». L’édition a été accepté de coopérer à l’enquête, à condition que la protection de sa famillepréparée par Pietro Kuciukian et pub- soit garantie par les autorités.lié par Guerini e Associati de Milan et Dans cette lettre, l’informateur a révélé que l’assassinat avait été planifiémarque la neuvième langue dans laque- par un groupe dont il avait était membre avec Erhan Tuncel, un ancien infor-lle le travail de l’Institut Zoryan a été mateur de la police et suspect, puis relâché après le procès.publié. Cette édition inclut les préfaces Selon l’Agence de nouvelles Dogan, l’informateur a affirmé avoir effectuéà la fois de l’édition anglaise de la mili- une surveillance en face de l’immeuble du quotidien Agos avec Tuncel avanttante des droits humains, Elena Bonner, et l’édition française du militant des l’assassinat.droits de la personne, politicien français, et co-fondateur de Médecins Sans Le procureur d’Istanbul Muammer Akkas aurait pris des mesures et auraitFrontières, Bernard Kouchner. accordé la protection tant à l’informateur qu’à sa famille. La publication de ce livre est tout à fait propice, car il expose les origines du Hrant Dink était le rédacteur en chef d’Agos, un quotidien publié en turcconflit actuel, l’Azerbaïdjan continuant à utiliser un langage de guerre contre et en arménien, lorsqu’il a été abattu devant son bureau à Istanbul le 19 jan-l’Arménie et l’Artzagh. vier 2007. Le tireur, Ogün Samast, a été condamné à 22 ans de prison, mais La tragédie de Soumgaït a été brutale, une tentative organisée pour bloquer l’incapacité des procureurs à révéler l’identité des autres acteurs de l’assas-une solution politique à la demande pacifique des Arméniens du Karabagh mon- sinat a provoqué la colère générale.tagneux, à plus de 1 000 km de Soumgait, profondément ancré à l’intérieur del’Azerbaïdjan. Ces évènements ont marqué le début d’un plan prémédité dedépeupler des Arméniens d’Azerbaïdjan et, éventuellement, des Russes et des L’Université américaine...Juifs. Suite de la page 7 Le livre est une compilation d’entretiens menés par le journaliste arménienSamvel Shahmuratian avec les survivants de Soumgait immédiatement après lesévènements de février 1988, alors que la mémoire était encore fraiche. dans un large éventail de domaines de l’économie. Les possibilités de car- Une vague de déclarations anti-arméniennes et des rassemblements ont rière incluront des secteurs tels que le système bancaire public et privé, lesdéferlé sur l’Azerbaïdjan. Cela a abouti à trois jours (27-29 février) des pogroms assurances, les conseils, l’analyse quantitative, et autres.de masse sans entrave contre les Arméniens vivant à Soumgait, une ville d’envi- L’événement a également été l’occasion d’accueillir le Dr David Blake,ron 250 000 habitants, a des kilomètres du Nagorny-Karabagh. doyen du College of Business and Economics de l’UAA. Les auteurs des massacres ont fait irruption dans les maisons arméniennesaidés par des listes préparées contenant les noms des résidents. Ils étaient Découverte... tion. »armés de barres de fer, de pierres, de haches, de couteaux, de bouteilles, de The New York Times a conclu sonbidons d’essence. Selon des témoins, certains appartements ont été attaqués par Suite de la page 7 éditorial très critique en exhortant lesdes groupes de 50 à 80 personnes. Des foules semblables regroupant jusqu’à 100 États-Unis à maintenir le présidentpersonnes, ont pris d’assaut les rues. comme agent du Politburo soviétique, Alyev « à distance et à éviter de repro- Il y a eu des dizaines de victimes et 53 meurtres - la plupart des personnes ont puis en tant qu’autocrate de son pro- duire la malheureuse histoire de leursété brulées vives après avoir été agressées et torturées. Des centaines de person- pre droit. Lorsqu’il a été trop malade soutien aux autocrates assis sur desnes innocentes ont aussi été blessées. Beaucoup de femmes, y compris des ado- pour continuer, il a nommé son fils richesses pétrolières. »lescentes, ont été violées. Plus de 200 appartements ont été perquisitionnés, des candidat à la présidence à sa place. Malheureusement, cet avertissement adizaines de voitures brulées, de nombreux magasins et ateliers pillés. Des mani- Ilham Alyev a manipulé la campagne, été ignoré par les administrationsfestants ont lancé des meubles, des réfrigérateurs, des téléviseurs, et des lits par utilisant tous les pouvoirs de l’État, américaines successives.les balcons et les ont brulés. Le résultat direct et indirect de ces atrocités a fait puis a célébré sa victoire en arrêtant Traduction N.P.des dizaines de milliers de réfugiés arméniens. la majorité des membres de l’opposi-
 9. 9. LUNDI 11 MARS 2013 / MONDAY MARCH 11, 2013 • ABAKA • 9 First Rising Talents Art Fair by AGBU YP ABAKA E N G L I S H S E C T I O N Lebanon raises $3,000 for three AGBU schools in Beirut MONDAY MARCH 11, 2013Post-Election developmentsin Armenia Raffi Hovannisian projects a veryBY EDMOND Y. AZADIAN positive image. He is charismatic, hon- est and reliable. He can look imposing The February 18 presidential elec- and authoritative, yet he is mild-man-tion produced a new and unexpected nered and respectful.political landscape in Armenia. Based Raffi Hovannisian and Vartanon parliamentary elections of last May, Oskanian (through his Civilitasmost of the pollsters were forecasting Foundation) have much in common,an uneventful presidential election, including the fact that they bothranking the incumbent President Serge served as foreign ministers and thatSargisian as the uncontested front-run- they both were born outside ofner. Armenia. Their most noted similarity is Over 200 guests came out for the AGBU Young Professionals of Lebanon’s In all, seven candidates were com- that both introduced a political culture (YP Lebanon) very first Rising Talents Art Fair, prompting the group to turn anpeting but the pollsters had been pre- alien to a country recently emancipat- inaugural event into an annual tradition. The exhibit, which featured the work ofdicting only single-digit percentage of ed from Soviet authoritarian rule. Most local Armenian and non-Armenian artists, brought in close to $3,000, which willthe votes to every other contender of the votes cast in Hovannisian’s benefit directly the three AGBU schools in the greater Beirut area.including Raffi Hovannisian, founder favor indicate that this political culture On opening night, December 13, 2012, guests crowded the popular downtownof the Heritage Party, which had barely has made inroads in the thinking of the restaurant SUZ. Each presented three pieces in different styles and mediums,met the 5-percent requirement at the Armenian electorate. Also, it seems showcasing their work and selling the majority of their pieces.parliamentary elections last May. bias against diasporan representatives Also on sale throughout the three-night fundraiser was a special collection ofLiterally, they received 6 percent of the is eroding. Perhaps in his mind, limited edition prints donated by John Guvder, the famed Lebanese artist, whovotes. Hovannisian has been trying to emu- received the coveted Arshile Gorky medal from the Republic of Armenia on the But at the conclusion of the presi- late Georgian President Mikheil same day the YP exhibit was unveiled. Now 92-years old, Guvder was born indential election, the pollsters were sur- Saakashvili, a US-educated lawyer sup- Lebanon to a family of Armenian refugees. He studied in both Paris and Romeprised to find out that Hovannisian, in ported by the US and the West. before establishing his own art institute in Beirut and later joining the city’sfact, had garnered 37 percent of the Although Saakashvili was able to curb Académie Libanaise des Beaux-Arts, where he still teaches today. Throughoutvotes. Perhaps that result even sur- corruption and developed the econo- the event, he engaged each of the participants, and later commented, “I wasprised the candidate himself. my at a fast pace, his current predica- extremely happy to present my work to the local community and to see many This unforeseen outcome will have ment is not that enviable; thus, hope- young talents emerging in Lebanon. At my age, imparting my knowledge toa far-reaching impact on the political fully, the similarity of the two states- youth makes me feel that I am in a continuous learning process.”developments in Armenia for a long men does not go any further.time to come. To begin with, Raffi’s Hovannisian has come a long way Sargisian to show up at the rally the about that perception. In his originalstrong showing demotes Levon Ter- from the days he made a legitimate next day at 5 p.m. and to surrender to platform Hovannisian had questionedPetrosian’s HAK (Armenian National claim at the wrong place and the “the will of the people.” As expected, the existence of the Russian militaryCongress) coalition as the major oppo- wrong time, which cost him his posi- no one showed up at the given time, base in Armenia and asked for thesitional force. The coalition, lately, tion as the first foreign minister of therefore, Hovannisian himself headed revision of the treaty. That statementwas striving to reform itself as a full- Armenia. Indeed, during a visit to to the presidential palace for a one- clearly indicated where he was comingfledged political party, after many Turkey he raised the issue of the and-a-half-hour meeting with from. During his speeches he has alsodefections. Therefore, a tectonic shift Armenian Genocide, without coordi- Sargisian, where he made three outlined his foreign policy: He has saidoccurred in the opposition camp. nating with the president, who was in requests: 1. Recognize the “people’s that the issue of Protocols is dated. By It is yet too early for Hovannisian to the process of negotiating a grain deal victory” (meaning that of Raffi 2015 either Armenia establishes itsbe intoxicated with his election with Ankara to forestall the specter of Hovannisian). 2. Hold early parliamen- diplomatic relations with Turkey with-results, because most of the votes cast famine in Armenia. tary elections and 3. Punish those out any preconditions or Yerevan pre-in his favor are actually votes against The results of the voting have been responsible for the fraudulent elec- sents its claims to Turkey. He has alsothe present administration. People are rated as the best yet in Armenia since tions. None of the above requests have said that one should not assume thatdesperate and they don’t anticipate its independence 21 years ago. Kathryn been met, although the conversation the recognition of Nagorno Karabaghany improvement in their plight. The Ashton from the European Union (EU) has been courteous and non-con- is out of the question, since Kosovorich are getting richer and they are has given credit to the authorities in frontational. People truly appreciate and East Timor have been recognized.demonstrating their obscene level of Armenia for their efforts to raise the Hovannisian’s civil demeanor in all This, of course, is easier said thanopulence in an arrogant manner, while level of electoral process towards these dealings. done.the majority is sustaining a life below European standards. The US State He has returned to the Freedom He makes it sound as if these politi-the poverty level, or abandoning the Department spokesperson, Victoria Square rally and has vowed to contin- cal goals are easily attainable and it ishomeland and heading away, towards Nuland, has endorsed the evaluation of ue the struggle through constitutional this particular administration which isan uncertain future. the Organization for Security and means until he achieves victory. His unwilling or incapable of achieving According to the tabulation of one Cooperation in Europe (OSCE) moni- slogan is “salute to Armenia” and them.independent pollster, Aharon tors, marking a few dark areas that many people have already began to First of all Armenia may ask toAdibekian, the Heritage Party, which, need to be addressed. The ARF and characterize his movement as the restore diplomatic relations within cooperation with Free Democrats, HAK representatives, however, evalu- “Revolution of Salute.” This, of course, Turkey without preconditions, buthad garnered 5 percent of the votes of ated the elections as “stolen” through is reminiscent of the “Rose what about the other party, Ankara?the electorate last May, this time bribes, irregularities, ballot-stuffing Revolution” in Georgia and the Doesn’t Ankara have its own precondi-around has received votes from the and so on. “Orange Revolution” in Ukraine. Both tions?followers of all the parties, including Although President Sargisian has movements were replete with youth Second, the recognition ofthe ruling Republican Party. Thus 6 claimed victory with 58 percent of the trained through the Soros Foundation. Karabagh by the Armenian govern-percent of Republicans voted for him, vote, Raffi Hovannisian is claiming to They were alien injections in those ment is equivalent to a declaration of36 percent of Gagik Zaroukian’s be the true president-elect with 80 per- respective societies and not home- war. Historic justice is on theProsperous Armenia Party, 40 percent cent of the votes, without indicating grown movements. Armenian side but the other side is theof Ter-Petrosian’s HAK, 38 percent of just how he has arrived at that figure. There is no doubt in anyone’s mind one with the global political might.the ARF, 29 percent of the Land of His first reaction was rather Quixotic in Armenia that the Heritage Party is Throughout the election campaignLaws Party and 77 percent of the as he went to Freedom Square and supported by the West and particularly the ARF was waiting in the wings. ItHeritage Party. gave an ultimatum to President by the US and there are no qualms Cont’d on page 10

×