Abaka 03 06-2013

1,325 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
940
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 03 06-2013

 1. 1. A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R JL X & T A R I J I U 1 8 8 9 : R K O U < A B J I % 3 | O U N I S 2 0 1 3• V O L . X X X V I , N O 1 8 8 9 • L U N D I , 3 J U I N 2 0 1 3 • M O N D A Y , J U N E 3 , 2 0 1 3S:RV SARGS:AN W:RENTROU:ZAUFA|ASTANI YATRAKI ~:T:RASIONINA>AGAFYryvani Dicran Bydrosyani dan me]dy.i ovnyxav Ha3asdani jadragi fy6dyrasioni ha,ovydov6undragan qorhrta6=o.owu1 A3s mi]oxin5 Syr= Sarcsyanmia2a3nov;yamp wyrundrovyxav Ha3as6dani jadragi fydyrasioni naqacah1Hydyvapar naqacah Sarcsyan 3a-a]i6ga3 yrgov darinyrovn yvs bidi .ygawareha3gagan jadragu1Libanani Jrioliiba.oumn;re ke,arounakouinLipanani :ri’oli ka.akin me] gu dire anaba6how wijag mu5 orovn un;axkin gu ,arovnagovinBab :ubbanei yv +abal Muhsyni mi]yv zinyalpaqovmnyru` badja-ylow zohyr ov wiravornyr5oronx ;ivu zohyrovn baraca3in hasav 20-i5 isgwiravornyrovn baraca3in m0davorabes 200-i1Ar2agazinov;ivnn ov gragoxnyru ,arovnagovyxanBakkari5 Baal Daraovi,i5 +abal Muhsyni yv_iwa3i ,r]aga3ku1 A3t paqovmnyrovn un;axkincor/a/ovyxan nayv 8Er7 “e7 +e79 dibi n-naga6nydyr1 Zinyal ov=yru go[ ov..yxin ka.akaxinyrovnmnalov irynx pnagarannyrovn me]1 Aba paqovmnyruuntla3nyxan` nyra-ylov hamar nayv Buhsasi5 Mi6na3i5 Abi Samra3i5 Mallovlei5 <aaranii5 Bud6daovii yv Kubbe6Ma=dalia ,r]annyru1 N,ynk5 or23 Ma3isi ges0rin ,e3q Nabil _ahimi ,kaqovmpuBab :ubbaneen anxnylov un;axkin ;iraq tar62a/ er ar2agazinov;yan1 Ar2agazinov;yan bad6ja-ow wnasova/ er ,e3qu ‘oqatro. Inkna,ar=u1Wal;ri Pouah ~ransai AGN-inkoc era‘ h^ a=akzil St;anak;rtiødakaani bazmanFransa3i Azca3in +o.owi bad6camavor Walyri Bova3en cravor ti6ma/ e yrgri ardakin cor/ox na6qararov;yan` n,ylow Ha3asdani yvLy-na3in >arapa.i mi]yv ov.i. 0ta63in ha.ortagxov;yan wyragancnmananhra=y,dov;yan masin yv go[ ura/ ea]agxil Sdy’anagyrdi 0taga3anipaxman1Badcamavorin namagin me] mas6navorabes g4usovi7 81992-in Ly-na3in>arapa.i wyrahsgo.ov;yan hamarha3yrov yv adrbe3janxinyrov mi]yvm.ovo. ba3karu Sdy’anagyrdi 0ta6ga3anu 0cdacor/man hamar an0c6dacor/yli tar2ovxin1 2008-en Ly-na63in >arapa.i me] wyraga-ovxova/ e0taga3anu yv ;-i[kov.in18A3tovhantyr25 yrp 0taga3ani wy6raga-ovxovmu arten avarda/ e yv angu hamabadasqane anwdancov;yan[a’ani,nyrovn5 Adrbe3jani ga-a6warov;ivnu g4arcile 0ta3in dara/ki0cdacor/ovmu5 isg adrbe3janaganpanagu gu sba-na3 q’yl ka.akaxi6agan 0tanavyru1 Y;e ancam ov.6.a;i-nyrov oro, ;-i[knyr g4iraga6naxovin5 saga3n adiga pavarar [emygovsaxovmu wyraxnylov hamar5 3ad6gabes or y.anaga3in qisd ba3man6nyru gu qancaryn 2my-na3in ,r]aninov..a;i-nyrov ;-i[kin91Bova3e go[ ura/ e a]agxylov Ha63asdani yv Ly-na3in >arapa.i mi]yv0ta3in ha.ortagxov;yan wyraganc6novmin1 8Hratataru hasdadovylenydk ty- ,arovnagovo. larova/ov;yanba3mannyrov me] garyvor e5 or Fran6san a-a]adar tyr ovnyna3 Yryvaniyv Sdy’anagyrdi mi]yv ov.i. ha6.ortagxov;yan hasdadman cor/inYAHG Minski qovmpi /iren nyrs956n,a/ e fransaxi badcamavoru` qunt6rylow 3a3dnyl a3n cor/o.ov;ivnnyrovmasin5 or Fransa3i ardakin cor/oxnaqararov;ivnu mdatir e iraga6naxnyl a3t ov..ov;yamp1Ganatafaoz J;mi norentirA®a=nord Far Arhn Yhphy;anWyr]in bahovn dy.ygaxank ;e <apa;5Ma3is 256in Canadaha3ox ;ymi dary6gan Badcamavoragan +o.owin go.mehncamya3 a-a]in ,r]ani hamar Cana6daha3ox :ymi a-a]nort undrovyxav <i6kago3i S7 Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3hocyvor howiv` Ha3r Aren Jebejyan1:ymi Badcamavoragan =o.owu ga3a6xav Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ a-a]6nortanisd ygy.yxvo3 me]5 Ovrpa;5 Ma3is246in yv avardyxav <apa;5 Ma3is256in1 +o.owin masnagix ein :ymi polorhocyvoragannyrn ov polor ygy.yxinyrovbadcamavornyru1Usd Canada3i Ha3asdanya3x A-aky6lagan Ygy.yxvo3 ganonatrov;yan5 :yma6gan Qorhovrtin go.me badrasdova/ era-a]nortagan ;ygna/ovnyrov y-anovnxang mu` D7 Pacrad ybs7 Calsdanyan5Ha3r Dajad ybs7 Yardmyan yv Ha3r Aren Jebejyan7 a3s xangu wavyraxova/er Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos Carycin P6i go.me1Badcamavoragan +o.owi yv 3aragix manramasnov;ivnnyrovn bidi antra6ta-nank myr 3a]ort ;ivow1Polsafa l;xouaban ;ugro[ S;uan N,an;anedatapartou;zau mhktaroua bantarkouj;anUsd ;rkagan 8_adikal9 barpyra;yr;in5 anx6yal ,apa; Is;anbovli 146rt tadaranu bolsaha3hanra/an0; lyzovapan yv cro. Syvan N,anyanutadabardyx 13.5 amis pandargov;yan` Movham6med Marcaren anarca/ ullalov 3anxankow5 yv a3sbadi=u garyli [e ‘oqarinyl tramagan dovcan6kow1Syvan N,anyan 3a3dna/ e ;e a3s harxu ka6.akagan yn;aho. ovni5 orovn me] ga-awarov;ivnnal tyr ovni1 8Asiga tadarani ga3axa/ oro,ovm[e9 usa/ e an yv 3a3dna/ e ;e Martov Iravovnk6nyrov Yvrobagan Tadaranu bedk e lovr] ov,at6rov;ivn tar2ne a3s harxin1N,anyani tem tadagan cor/u sgsa/ er a3sdarovan Mardin yrp ir 30tova/nyren megovn me] anusa/ er` 8Mahmydaganov;yan hanteb im ha36yaxknyru tragan [yn7 gu gar/ym` iravovnk ovnimca.a’arnyrs ovza/ wa3ris yv ovza/ lyzovows ar6da3a3dylov91
 2. 2. <<aabbaajjaajj;;rrjjHebdomadaire ArménienArmenian Weekly ISSN 0382-9251Publié par /Published byLe Centre de Publication Tékéyan825 rue Manoogian, Saint-Laurent,Québec H4N 1Z5Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162e-mail: abaka@bellnet.cawww.tekeyanmontreal.caPM40015549R10945TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #10062686992 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013Canada2nd Class $80 (QC & ON)1ère classe/first class $90U.S.A. 1st class (US)$90Autres pays/Other countries:1st class (US)$120Per issue $1.75Dépôt légal: Bibliothèque du QuébecABAKAPatas.anatou .mbagir^AU:TIS PAGGAL:AN’anouzoumn;rou%nouiratououjiunn;rou ;ugras;n;aki patas.anatou^SALBI MARKOS:ANJoronjoi patas.anatou^MATAJ MAMOUR:AN“We acknowledge the financialsupport of the Government ofCanada through the CanadaPeriodical Fund (CPF) for ourpublishing activities.”#ovlis 56ingu sgsin MEABe3rov;6Yryvan6Be3rov; ;-i[knyru)tanava3in Armawia ungy6rov;yan snangaxman badja6-av t=ovaraxav Be3rov;6Yry6van ov.yvorov;ivnu5 or garyvorer masnavorapar sovriaha3yrovyv Lipanani ov haryvan yrgir6nyrov cor/arar gam zp0sa,ur6]ig martganx1 Omank sdibo6.apar Yryvan gu hasnin Dov6ba3i gam “arizi wra3ow5 or3avylyal ;e =amanag yv ;eniv;agan mi]oxnyr gar=e1Pnagan er ovrymn or a3t ci/iganonavor ;-i[knyr hasdaderlipananyan Middle East Air-lines ungyrov;ivnu1MEA6i ;-i[knyru ,apa;a6gan yrgov 0ryrov bidi ullan`Ovrpa; yv Yrgov,ap;i5 sgsyal#ovlis 5-en1Yvromiov;yan yv Yvrasia3i Miov;yan mrxagxov;ivnuAntrgowgasi me]7 ga|3 a3lundrankA3s ;,ova- 8Anov,9u hy-avor gab ancam [ovni min[0rs srpov;yamp bahova/ cohari hyd7 pax namagMy/a3arc baron naqacahC7 Sovntovgyani anovan ;ad6ronovm dy.i ovnyxav Syr= Avy6dikyani pymatra/ 8Anov,90’yra3i ‘rymiyran1 Iraga6novm pymatrov;yan wa3ru ba6dahagan0ren [er undrova/1Pymatri[u bntovm e5 or8Anov,9u tasagan 0’yra [e5ovsdi bedk el [e a3n nyr6ga3axnyl 802yri pnovm9 (ngadiovni 0’yra3in ;adronu)1Myr nbadagu [e antrata-6nal a3t nyrga3axmanu5 ga6daryl tido.ov;ivnnyr1 A3tamenn arvovm e ki[ ;e ,ad3a]o.ova/ mi pymatrov;yanhamar5 orn ovni manr6movnr;yrov;ivnnyr5 oronk ,dgylovx3ydo3 a3n avyli gadaryal ga6ro. e linyl1O[1 A3sdy. mynk cor/ ovnynkpaxar2agabes anuntovnyli mipymatrov;yan hyd1 Tidylow 1=am 40 robe dyvo. nyrga3a6xovmu` a3n dbavorov;ivnn yssdanovm5 or pymatri[i hamar#owhannes :ovmanyanu logsoworagan mi librydo3i hy.i6nag e5 isg Armen Dicranyanucryl e mi barzovnag ov an3a6]o. mivzikul5 oru omn A7 Si6monyan cor/ikavoryl e yv wy6ram,agyl` qaqdylow har6monia3i yv cor/ikavorman an6cam darragan ganonnyru1 Isgin[6or megn el :ovmanyanicra/u ‘oqyl ov inkn e cryl777)’yra3in arovysdovm garyvordy. e cravovm gyrbaru1 Min[6ty- avydikyanagan pymat6rov;ivnu zovrg er gyrbar6nyrix1 Paxaga3ovm e siv=e6da3in hynku1 Nyrga3axovmuzovrg e dramatik zarca6xovmix5 isg novacaqovmpn irq.jovg5 haziv lsyli 2a3nyrowo[ mia3n [i a]agxovm trama6tovrgia3i zarcaxmanu5 a3lyvhaga-agu` a3n wyra/ovm e mo6nodon hn[ivnnyr ardapyro.go3di1 8Noramov/ov;ivnnyrix9 e,ovii5 tovtovgi yv tholi 0cda6cor/ovmu5 min[ty- o[ ok ira6vovnk [ovni nman mi]amdov6;yan1 +amanagagix pymat6rov;ivnn agngalovm e 2yvavor6man5 hacovsdnyri5 pa3x o[hy.inaga3in dyksdi5 yra=u,6dov;yan gdrdyln ov a.a6va.ylu1 Armen Dicranyann irmahganaxovn gnkyl e 1950;ovaganin` gadarylov;yanhasxnylow 0’yran polor a-ovm6nyrow1)’yra3i hanjary. naqyr6canku gadarovm yn yrgov6yrykcor/iknyr` miyvno3n my.ytinq.jovg ovnison (in[bes o.]nyrga3axovmu) novacylow1 La6xy|s5 ;e| qntas1A3o5 a3t yrygo3 Dicranyaninov :ovmanyanin sbanyxin` ha6magar/ik eink ,adyrs1Nman m0dyxman masin avan6tagan5 saga3n yv amyna;armgar/iku 3a3dnyx 0ryrs Marin6yan ;adroni yrgrort pyma6har;agi paxman a-;iv n,a6navor mays;r0 W7 Cyrcinu1Na mi ancam yvs hasdadyx5or 8tasagan tar2a/ hanra63a3d5 hanjary. sdy./acor/ov6;ivnnyru grjadylu5 srpacryluhamarovm e o[ mia3n arada6vor5 a3lyv apsovrta3in91Usd Avydikyani 3a3dna6cor/ov;yan` 0’yra3i amyna6himnagan hanco3xu anha3rSaro3in Mosii go.mix a.]ig[daln e1 Agn3a3d e5 or py6matri[u o[ mia3n yrpyve 8Anov,9ia3l nyrga3axovm [i dysyl5 a3lyv:ovmanyan [i gartaxyl5 zca6xyl yv a3sdy.ix6a3ndy.ix lsa/pampasanknyri himan wra3libryd0 e sarkyl1 Yv an3a6]o.aco3n libryd01 Avydikyanipymatrov;ivnu o[ ;e cy.]gagangyank e nyrga3axnovm5 a3lcy.]gagan magartag ovnyxo.mi pan1 A3n oryve a-n[ov;ivn[ovni hama,qarha3in yra6=,dagan marcaridnyrix meguhantisaxo. myr 8Anov,9i hyd1Sa o[ mi tebkovm [i garylinyrga3axnyl ipryv ha3 0’yra3inarovysd1 A3s nyrga3axman8avydikyanagan ar=eku9 fran6saxi barovso3xi go.mix pyma6turova/ odapobig5 syvaxa/nyrpannyrow ,abigavor cy.]6govhinyri ayropika3in5 -okun6-ola3in animasd5 c-yhgov;yanhasno. xadg-dovmnyru [yn5oronk o[ mi a-n[ov;ivn [ovnynbari5 a3n el` ha3gagan barihyd1 Tranow pymatri[u xan6ganovm e nor syrovntnyri ha6mar nyrkin azadov;ivn 2y-kpyrylov q;an hantisanal18<ad garyvor e5 amrabntylazadov;ivnu nayv syksoval 3a6rapyrov;ivnnyri harxovm5 or/no.nyru [oro,yn5 ;e ovm si6ryn5 ovm hyd abryn956 karo6zovm e na18Anov,9i mi]oxow syksovalazad 3arapyrov;ivnnyri a3skarozi[u gar/ovm e5 or 0’y6ran bedk e lsyl 3adovg agan]6nyrow1 I|n[ agan]nyrow e a3nlsyl yra=,dagan darragancidyliknyrin o[ hasov5 el [ynkasovm 0’yra3in m,agov;a3in isba- an/an0; a3s martu1Wavyracragan gino3i nyrga3a6xovxi[u yv yra=,dagan sdy.6/acor/ov;yan5 a3n el tasagan0’yra3i pymatri[u miancama3nanhamady.yli yn1 In[be|s ebadahovm5 or gana[ lo3s ewa-vovm nmannyri a-]yv1Nyrga3axman miag ar=eku;yryvs 35 hazar yvr0 ar=yxa/‘lasdmasa3ix gamovr]n e`i badasqan ardasahma6nix yv Ha3asdanovm ,-a3l0rendramatrova/ yv 8marsova/9ah-yli covmarnyri1 A3s cov6marnyrow mi hra,ali 0’yra3innyrga3axovm garyli er danyl0darnyrin i xo3x1#arcar=an baron naqa6cah5 a3s ;,ova- 8Anov,9u hy6-avor gab ancam [ovni min[0rs srpov;yamp bahova/ co6harnyrix amyna;angacinihyd1 {i garyli ;o3l dal5or a3n ta-na3 ,ovga3agan<ar7 e] ^Yvroba3i Qorhovrti ‘or2acedi mu hyd zro3xigabagxov;yamp5 Times.am-i ;.;agixu harxgovda3 ;e Ha3asdani yv Harava3in Gowgasiyvrointygraxovmi mrxagxov;yan me] o|w bidiulla3 3a.;aganu 6 Yvromiov;ivnu| ;e _ovsio3naqa2y-na/ Yvrasia3i Miov;ivnu1Usd ‘or2acedin5 Harava3in Gowgasi o[ megyrgir antam e Yvrasiagan Miov;yan1 Mrxag6xov;ivnu sovr hancamank sdaxa/ e Ovkra3nia3iyv Byla-ovsia3i baracanyrovn5 min[ty- Ha3as6danu yv Wrasdanu gu badrasdovin sdorac6rylov Yvromiov;yan hyd ungyragxov;yan hama62a3nacir mu5 orme ydk a3lyvs anhnar gulla3Yvrasiagan Miov;yan hyd anonx miaxovmu1“or2acedu gu 3i,yxne ;e a3s0r Ha3asdani po6lor cor/0n ka.akagan ov=yrov tirkoro,ovmu inbasd Yvromiov;yan e1Isg Deuche Welle cyrmanagan -adi0ga3anugu dy.ygaxne ;e Yvromiov;nen yv YvrasiaganMiov;ynen zad ga3 nayv ovri, a3lundrank mu`{inasdani hyd dndysagan zarcaxovmu1 Usd-adi0ga3anin5 Cyrmanio3 me] cor/azrgov;yanmagartagi zcali gyrbow noazyxovmu wyr]indasu darinyrov un;axkin 3a]o.a/ e clqavo6rapar [inagan ungyrov;ivnnyrov Cyrmanio3 me]gadara/ nyrtrovmnyrov 25 ancam 3avylovmin` 25milion dolaren 626 milion dolari1 Gu naqa6dysovi or sgsa/ 2020 ;ovaganen5 a3t covmarugu hasni darygan 2.5 milia- dolari1 No3nhydyvo.ov;yamp5 y;e [inagan ungyrov;ivnnyrunyrtrovmnyr gadaryn Ha3asdani me]5 garyli e3ovsal Ha3asdani cor/azrgov;yan ampo.]aganwyraxovmin1 Ovrymn {inasdanu 3sdag0ren grna3ullal Ha3asdani hamar YM yv Yvrasia3i Miov6;yan a3lundranku1
 3. 3. Ma3is 106in m0d 400 hociNiv Yorki “laza Ho;elin me],ky. ja,gyro3;ow mu badovy6xin azca3in paryrar Nazaryv Ardymis Nazaryan amo6lu1Hantisov;yan gu naqaca6her Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosCarycin P or 3adgabes a3sa-i;ow =amana/ er S7 E]6mia/nen1 Yrygo3;u gazmagyr6buva/ er Amyriga3i Aryvyl6yan :ymi A-a]nortov;yan yvHPUM6yan Gytronagan War6[agan +o.owin go.me5 miaxyalhowanavorov;yamp A-a]nortD7 Qa=ag ark7 Barsamyaniyv HPUM6yan naqacah DiarByrj Sytragyani1Irynx nyrga3ov;yamp my/ar6yalin gu badovein` Ova,in6g;uni m0d A-a]nortaganBadovirag D7 Wicen ark7 A36kazyan5 Ha3asdani ‘oq war6[abyd Armen Ceorcyan5 MAG6im0d Ha3asdani tysban GarenNazaryan5 MAG6i Abahowov6;yan Qorhovrti Dn0ren Togd7Mowses :a;ovlyan5 Congre6sagan Frank Pallon5 _AG6iyv :MM6yan .ygawarnyren`Papcen Mgryan5 Dok;7 Wa6.inag Tarpinyan5 #agop War6tiwa-yan5 Ba3/ig Cala3j6yan1)rovan hantisawar5 HPUM6yan can2abah Yrovant De6mirjyani paxman q0sken ydkA-a]nort Qa=ag Srpazanparicalovsd ma.;yx Wyha’a-Ha3rabydin or 3an2n a-a/ ercal Ma3r A;o- S7 E]mia/nen5pa=nylov hamar 0rovan ovra6qov;ivnu5 yv cowapanyx Na6zar yv Ardymis Nazaryan6nyrov 0rinagyli novirovmu ha3krisdoneagan =a-ancov;yanngadmamp` ha3ryniki5 gr;a6gan5 m,agov;a3in5 azca3in yvhocyvor olordnyrov an’oqari6nyli novirapyrovmnyrow1My/aryalnyrov tovsdru` Sy6ta Albryqd Nazaryan ]yrmq0skyrow yv manrabadovmny6row antratar2av ir paryrar/no.kin pazmago.mani ,norh6nyrovn1#a]ortapar5 dysayrizow munyrga3axovyxav Nazaryan un6daniki badmov;ivnu ovr gu3a3dnover anonx clqavor pa6ryrarov;ivnnyru` Lipanani me]HPUM Lyvon Nazaryan war6=aranu5 HPUM Novbar Na6zaryan ,enku or y.av Ha3as6dani tysbanadan nsdawa36ru5 California3i me] ArdymisNazaryan war=aranu5 Bove6nos A3resi HPUM6yan gytronu5Yryvani Mqi;ar Hyraxii an6van bydagan p=,gagan ha6malsarani Lyvon yv Kl0diaNazaryan -e0ntgenolo=ii pa6=inu5 Yryvani me] HPUM6yangytronady.in or ga-ovxmanme] e5 in[bes nayv HPUM6yanYryvani me] yridasartaganbadrasdo.agan /raciru5pazma;iv gr;a;o,agnyrov has6dadovmu5 E]mia/ni me] tiva6nadan wyranorocovmu yv a3l,inararagan iracor/ovmnyr5nayv Yryvani S7 Cricor Lov6savori[ Ma3r Ygy.yxvo3 S7Drtad madov-u5 isg Amyri6ga3i me] Nazaryannyru him6na/ yn Niv Yorki 8NovbarJampar9u5 y.a/ yn Niv YorkiS7 Wartan Ma3r Dajari gnka6ha3ryru5 paryraru y.a/ ynNiov Jurzii S7 :owmas ygy6.yxiin yv pazma;iv /racirny6rov ortycirnyru5 in[bes` S7Nyrses Asdova/apanagan war6=aranu1Paryrarnyrovn zavagu` P=i,gLyvon Nazaryan ir garcin5lsadyso.agan mi]oxnyrow yvhajyli nyrga3axmamp /an06;axovx ir /no.ki undanygangyanken trovacnyr1HPUM6i naqacah Byrj Syt6ragyan ir digno] ky-iin` Na6zari masin no3nbes ]yrm 3i6,adagnyr nyrga3axnylow 3a3d6nyx ;e an 35 darinyre i wyrmas gazma/ e HPUM6i Gyt6ronagan War[ov;yan yv usav58,ad ki[ anhadnyr jan[xa/ym oronk a3nkan hoca/ov y.a/yn HPUM6in5 Ha3 Ygy.yxiin yvha3 azcin5 orkan Nazaru91Ha3asdani ‘oq war[abydArmen Ceorcyan gartax na6qacah Syr= Sarcsyani cna6hadaciru1Me]untme]5 yra=,daganka-yag mu novacyx Gomidas6yan yv Aslamazyane hamatrovm6nyr1A-a]nort Qa=ag Srpazanaba nyrga3axovx Wyha’a-Ha3rabydu5 or ir q0skyrovnme] 3a3dnyx ;e Nazaryannyru0rinagn yn ha3gagan undany6gan5 azca3in yv ygy.yxagancan2yrov1 8Nazaryannyru dy6san azad yv angaq ha3rynikiiraganov;ivnu7 Ha3asdan guzarcana3 ,norhiv ir aznova6gan zavagnyrov parycor/ov6;ivnnyrovn9 usav an yv 0rhnyxArdymis ov Nazar Nazar6yannyru yv hraviryx zanonk orsdanan Ha3rabydagan 8S7E]mia/ni Asbyd9 ,kan,a6nu1 Nyrganyrov cmahadagan]yrm /a’aharov;ivnnyrovn dagDigin Ardymis Nazaryan iryv go.agixin anovnow yraq6dacidagan q0skyr ov..yxAmyna3n Ha3ox Ha3rabydin5nyrga3 =o.owovrtin yv han6tisov;yan gazmagyrbi[ny6rovn1Hantisov;ivnu ‘agovyxavWyha’a- Ha3rabydin yv Qa6=ag Srpazani 0rhnov;yan q0s6kyrow5 min[ nyrganyru gu ‘ov6;a3in irynx ,norhavorov;ivn6nyru 3a3dnylov my/aryal pary6rarnyrovn1LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 3A®a=nord >avak SrbaxanAm;nan Faoz Kajo[ikos Gar;gin B% thr& ;u tik& Naxar ;u Art;misNaxar;ann;rou f;t}a.hn^ P;ry S;drak;an% tik& Art;mis Naxar;an% tik& W;raS;drak;an ;u prn& Naxar Naxar;anAZCA#IN PARYRAR NAZAR NAZARYANI<NORHOVYXAV 8ASBYD S7 E}MIA?NI9DID>OS YV HA#RABYDAGAN <KAN<AN
 4. 4. Y;e 3ydatar2 agnarg mu nydynk mart6gov;yan badmov;yan wra35 bidi n,ma6rynk ;e an a3l pan [e5 y;e o[ anuntme]ba3kari ov maka-ovmi cor/un;ax mu1Ba3kar ha3ryni ho.i ba,dbanov;yanhamar5 ba3kar` ca.a’ari5 ba3kar ar6tarov;yan yv wyr]abes ba3kar` 3anovnmartga3in iravovnknyrov artar hadovx6man1 Bidi n,marynk nayv5 ;e hon y;e3a.;anag dano.nyr gan5 anonk 3arady6vo.nyrn ov zarcaxovm ar2anacro.nyrn ynunthanrabes5 oronk irynx isg me] gucdnyn anpasir avivn` timaga3ylov hamaranqon] ov hanabaz0rya3 gyanki ovca.a’ari ba3karu1 Ba3kari 2cdo. an6hadin hamar anhocov;yan ka.akaganov6;ivn warylu nyryli [e7 o[ al inknahosi2cova/ jagadaciru` untovnyli yryvo3;5a3l qroqd ov wj-agam gyxova/k xovxa6pyrylu` ha3awa3yl jagadapax arark1Y;e pazmahazar darinyrov myr az6ca3in badmov;yan un;axkin mynk co3a6dyva/ ynk` aba a3t 3a]o.a/ ynk ,norhivmah ov gynax amyn0rya3 ba3kari1 G4un6tovnink5 or myr azci wyr]in meg ov geshazaramyagin un;axkin paro3a6ka.a6kagan a3l hancamanknyrov pyrovmow5 myrazca3in timatro.aganov;ivnu a3nkandgaraxav5 or haga-ag timatro.aganhsga3agan jicyrovn5 i wijagi [eink bah6banylov myr Ha3ryniki ampo.]agan sah6mannyru1 Myzme p-ni gyrbow qlovyxanha3ryni aryvov gizi[ ja-aca3;nyrovn daghasovnxa/ myr badmagan a3cinyrn ovantasdannyru yv amen jic i cor/ trovy6xav ha3 m,agu ir dohmyrow isg o[n[ax6nylov1Haga-ag myr azcin ngadmamp xovxa6pyrova/ amynata=an wyrapyrovmin` mynkcidxank wyragancnil yv a-avyl yvs z06raxa/ ov hasdad ka3lyrow ov..ovyxanka-a]1 Saga3n min[ m,agov;a3in5 craganov arovysdnyrov pnacava-nyrovn me] gunovajeink noranor par2ovnknyr5 antinsdrgamdov;yan hiv/aqdu dagavin po3ntra/ myr hocinyrovn me]` [eink ovzyr aga6nadysu ullal noranor ar,alo3snyrovn1Qorhrta3in Ha3asdani y0; dasnamya3darinyrovn a-;a/ ,ky.ov;ivnu5 arovysd6nyrov5 craganov;yan ov tivanacidov;yanmarzyrovn me] ar2anacrova/ 3a]o.ov;ivn6nyru myzi ,norha/ ein mia3n azca3inhbardov;ivn5 saga3n mi,d al gu cdnovein‘a.ancnyr5 oronk irynx gyanki hajo3kugu cdnein mia3n lavn ov cy.yxigu knna6tadylov ararknyrovn me]1{ov,axav saga3n badmagan0ren ovanagngal0ren myzi ,norhova/ 8yraza3in9angaqov;ivnu1 :eyv an 2y-k pyrovyxavdknankow5 aryamp ov xavow5 anor bdov.6nyru y.an nayv ta-n5 pa3x angaqov;ivnu,arovnagyx mnal ka.xr polorin hamar1Yrgov dasnamyage i wyr5 gu ‘or2ynkpov=yl taravor ;,namiin badja-a/ wer6kyru5 gu wyragancnynk anor avyra/ civ6.yrn ov ka.aknyru5 gu ga-ovxynk myrdnyrn ov tbroxnyru5 yv wyr]abes gu ,enx6nynk myr ha3ryni ho.u1 A3s0r hama3na,qarhin mynk gu par2ra2a3nynk5 ;e myrHanrabydov;ivnu ga3axa/ bydov;ivn e`0re 0r avyli zarcaxo. yv =o.owrtawar1A3s iro.ov;yan gama3 ;e agama3 aga6nadysu gu ta-na3 ampo.] a,qarhu11991-in5 yrp Arxaqi =o.owovrtu ir bad6magan oro,ovmow untovnyx ir angaqov6;ivnu5 mynk azcowin myr q0sku usinkAdrbe3janin5 or ha3 =o.owovrtin hydmia3n jagadapax garyli e q0sil1 Mynkhama3n a,qarhin 3a3dnyxink5 ;e haga6-ag or mynk qa.a.aser =o.owovrt eink5saga3n nayv badrasd eink ariaparg-ovylov 3anovn ha3ryni ho.in1Angaqov;yan hrabo3rn ov qantawa6-ov;ivnu darpyr yranc sdaxa/ einS’iv-ki dara/kin1 8Iv;opia9 mun er anmyzi hamar7 anhas yraz mu5 or 0re 0rgu ‘a3’a3over ovsovxi[6a,agyrd ‘oq3a6rapyrov;yan me]1 Myzi hamar ahavor era3n yryvo3;u5 or 3yd angaqov;yan dari6nyru ygan abaxovxylov5 ;e azadov;yanjanabarhnyrovn noranor ‘or2ov;ivnnyr gusbasein myzi1 :eyv mynk hagaha3 mar6tasbannyrovn ngadmamp ari gyxova/k guxovxapyreink5 saga3n ;,namin gu ,arov6nager iracor/yl ir 3sdag ha3adyaxka.akaganov;ivnu` pna]n]ylov ha3ov;ivnua-novazn Arxaqi dara/kin p-naca.6;yxnylow arxaqaha3ov;ivnu5 isg Ha3as6dani dara/kin` nyrkin5 saga3n 8y.pa36rasbanov;yan9 bidagin dag ojirnyrcor/ylow1My/ xasovmow gu wyr3i,ym a3n 0ru yrpmi]azca3in lradovami]oxnyr orbes clqa6vor lovr gu hy-ar2agein 27 Hogdympyr1999-in5 ;e Ha3asdani Hanrabydov;yanAzca3in +o.owu ;adyrapym tar2ovxa/ein ka.akagan arivnali ha,ovy3artarimu1 Annyryli ojir mu5 orovn ta=anov;ivnua,agyrdnyrovn badmylov ov nyrga3axnylovhamar ,ad dgar gu ;ovein ullal ov=yrs1<ar7 e] !$4 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013Ba3kar` 3anovn artar hadovxman“lowdiwi HPUM masnajiv.i Yridasart Arhysdawar=nyru(AGBU YP) Ma3is 19-in5 gazmagyrba/ ein 8Ha3 cirki d0na6waja-95 ovr nyrga3axova/ ein wyr]in darinyrovn Bovlgario3 me]lo3s dysa/ ha3 hy.inagnyrov hradaragov;ivnnyru bovlgary6renow1 D0nawaja-in nyrga3 ein my/ ;ivow ba,d0nagan hiv6ryr5 par2rasdijan hocyvoragannyr1 Badovavor hivryrov ,arkiner bovrgasaha3 janabarhort yv cro. Gar0 A.ji3yanu5 or nyr6ganyrovn nyrga3axovxa/ er ir wyr]in cirkyru1 Mi]oxa-manun;axkin Bovrgasi Sovrp Qa[ ygy.yxvo3 qmpawar yv mynyrc[ovhiMyri Mowsisyanu nyrganyrovn nyrga3axovxa/ e kani mu ha36gagan ,aragannyr1 Isg “lowidiwi Malwina Manovgyani an6van mangagan ;adroni sanyru5 Warta3 Marovkyani clqa6vorov;yamp` nyrga3axovxa/ yn ha3 yv bovlgar panasdy./nyren,ark mu sdy./acor/ov;ivnnyr1 Nyrganyren ,adyr grxa/ yn ha6rusdaxnyl irynx an2nagan cratarannyru nor cirkyrow5oronxme ,adyru hy.inagnyrov magacrov;yamp1 Bovlgario3 me]hradarag[agan cor/i me] my/ tyr ovnyxa/ e HPUM “lowdiwimasnajiv.u5 ha3 paryrar5 masnajiv.i adynabyd _ovpen {a6vov,yani clqavorov;yamp5 or ]ank yv mi]ox [e qna3a/5 orbesziha3 craganov;ivnu hasanyli ta-na3 bovlgaraq0s hasara6gov;yan1Wyr]in darinyrovn HPUM “lowdiwi masnajiv.i howanavo6rov;yamp bovlgaryreni ;arcmanova/ yv hradaragova/ yn 8Sa6sovnxi Tavi;9 boemu (;arc7 Mihran B0.osyan)5 8Ha3 an2na6novnnyrov pa-aranu9 (;arc7 #agop )rmanjyan)5 Qa[ig Ta,6dynxi 8_an[barnyri gan[u9 Hrant Dinki 8Yrgov m0d =o.o6wovrt5 yrgov hy-ov haryvan9 mynacrov;ivnu5 Nahabyd Kov[agisdy./acor/ov;ivnnyru yv ovri, cirkyr1 Mia=amanag hra6daragova/ yn bovlgaraha3 hy.inagnyrov cirkyr5 oronx me]Ceorc Ar’inyani 8Amirdowla; Amasiaxii 3ydnortnyru5 “low6diwaha3 p=i,gnyr5 adamnapov=nyr95 Elena Diwarowa3i8Cnaxknyr9 =o.owa/ovn5 +ira3r Badovganyani 8Civlisdanenmin[yv Mosgova7 Badmagan ba3manacirnyr yv Ha3asdani ja6gadaciru95 Gar0 Dombakyani 8H0r mu 3i,o.ov;ivnnyr9 inkna6gynsacraganu yv a3ln1HPUM “lowdiwi masnajiv.i hradarag[agan cor/in me] irovro3n dy.u ovni anor ba,d0na;yr; 8Parycor/agani @a3n96u5orovn clqavor qmpacir H-i’sime E-niasyanu ]ank yv y-ant [eqna3a/ za3n a-avylaco3ns hydakrkragan tar2nylov hamar1:yr;in a-]yv trova/ amynagaryvor a-a]atranknyren eha3abahbanov;yan cor/u yv ha3 arovysdi ov m,ago3;i dara6/ovmu ir un;yrxo.nyrov ,r]anagin me]1N,ynk5 or E-niasyanu mia=amanag HPUM “lowdiwi masna6jiv.i 0=antagov;yamp cor/o. 8Gan;y. Araradyan9 dy.yga6duvagan ga3ki bovlgaryren lyzovow hrabaragovo. niv;yrov clqa6vor srpacri[n e1Wsdah ynk5 or 3a-a]iga3in yvs bovlgaraq0s un;yrxo.nyrua-i;u bidi ovnynan irynx cratarannyrov me] ovnynal nor;arcmanov;ivnnyr5 in[bes nayv bovlgaraha3 hy.inagnyrov norhradaragov;ivnnyr1HPUM “lowdiwi masnajiv.in tyru`Ha3 cirki dara/man cor/in me]
 5. 5. <apa;5 16 Mard 2013-u53i,ar=an 0r mun er ycibdaha3hama3nki darycrov;yan me]5kanzi a3t 0ru yrygo3yan dy.iovnyxav my/ hamyrc mu Hylio6bolso3 Bulukdanyan srahinme]5 i badiv 20-rt tari ha63azci my/aco3n novacahan`Aram Qa[adovryani (1903-1978), orovn /nntyan 110-am6yagu gu d0ne hama3n 3a-a]a6tem martgov;ivnu a3s dari1Howanavorov;yamp :ymisparyqnam A-a]nort Cyr,7 D7A,od Ybs7 Mnaxaganyani yvgazmagyrbov;yamp CahireiAzc7 I,qanov;yan5 a3s my/hamyrci clqavor 8tyraga6darn9 er 8Araks9 yrc[aqovm6pu5 cy.arovysdagan .ygawa6rov;yamp da.antavor yv hmovdqmpawar ov yra=,daced` Mih6ran >azelyani1A3s 3opylynagan hamyrciun;axkin gadarovyxan yrgovdysagi ylo3;nyr5 qmpyrcyr ovmynyrcyr5 oronx q0skyru myzhasa/ yn Qa[adovryani 0ry6ren yv anonk5 oronx q0skyru83armaryxova/9 yn arti ka6.akagan ba3mannyrovn1Ovngntryxink nayv Qa[a6duryanagan yra=,dov;ynenbara3in hadova/nyr5 oronx8gragod9 g,-o3;nyrov hama[a6’ov;yamp baryxin 8Sartara6bad9 yv 8Zancyzovr9 bara6qovmpyrov badaninyru1Hamyrci a-a]in gesi un6;axkin xo3x drovyxav A7 Qa6[adovryani masin garyvor wa6vyracragan ,ar=angar mu5 orgu nyrga3axner hanjary. war6bydin sdy./acor/ov;yan a-un6[uva/ garyvor trovacnyr5oronk a3s0r arten badmaganmna3ovn ar=ek ovnin hama,6qarha3in m,ago3;i dysangiv6nen1<ar=angaru gu barzapanermy/anovn ha3ov 8sdy./acor/a6gan yrgovnk9i oro, ca.dnik6nyru5 0rinag` h-[agavor 8Sov6ryrov Bar9u yv 8Sbardag9 py6mabaru1Calow 8Araks9 yrc[aqovm6pin5 orovn gazmavorov;yan 10-amyagu bidi lrana3 a3s dar6ovan No3ympyrin5 bidi n,ym oraniga ,norhiv ir himnatir ovcy.arovysdagan .ygawar M7>azelyani 3aradyv ]ankyrovn5a3s0r m0dyxa/ e arhysdawar=yrc[aqovmpi mu magartagin`arda3a3d[agan qorov;yan ovdarpyr 2a3na3in qovmpyrovhavasarag,-ov;yan dysage6den1Pa3x garyvor e nayv n,ylyrc[aqovmpin novacagxo. Ha3gAvacyani nman yra=,dacedta,nagahari mu masin5 or8hasdadovn badovantan9i munman amovr himyrov wra3 bahyxza3n1Cowyli er nayv mynyrci[nyrovmagartagu7 Ara Ke0hnelyaninknawsdah a-ocanov;yamp mugadaryx 8Bebo3i Yrcu91 Sil6wa :erziba,yan folklora3inyrancow mu 0=dyx 8Yrc A.]u6ga3 Masin9u1Isg _ovpen Saad5 or 0re60r xo3x gov da3 gadaro.aganhasdadovn 3a-a]un;ax mu5inknawsdah0ren gadaryx 8Gy6nax Yrc9u1Ovneink nayv y-yrc mu8Manganx Lovse Yrazu9 wyr6nacirow5 or 3a]o.ov;yamp ga6daryxin Ana3is Saleh5 CoharWartanyan ov Wartovhi Ar6;inyan1Wyr]abes q0sylow Cohar>azelyani masin5 an gada6ryx Qa[adovryani 8@0n Xn/ov6;yan9 sdy./acor/ov;ivnu1Bedk e n,yl or aniga miagarhysdawar= mynagadaro.uullalow` sdan2na/ er gada6rovmu 8my/ gdavi9 cor/i mu5or soworagan mynyrc mu [e5a3l la3na/aval 8kan;a;a9mu1 Coharu a3s t=ovarin yrgugadaryx my/ hmdov;yamp ovqorovng mygnapanov;yamp1Hamyrci yrgrort gesi un6;axkin5 ir hagirj5 pa3x po6wantagalix q0skow hantesygav hmovd yra=,daced ovta,nagahar Ha3g Avacyan1Aniga arhysdawar= magar6tagow 3o3= garyvor harxi mumasin n,yx7 Qa[adovryaniyra=,dov;yan ngadmamp aryv6mudyan yrgirnyrov garc muknnatadnyrov paxasagan tir6koro,ovmu barzapanyx5 usylowor a3t tirkoro,ovmin badja-uzovd ka.akagan er7 an Sowy6dagan Miov;yan arovysdacedmun er777An2nagan gar/iks e or wy6ro3i,yal tirkoro,ovmu gar _ov6sagan yv Pridanagan ga3s6rov;ivnnyrovn mi]yv yv 3ydo3 al`8Sa-u Badyrazm9i ,r]anin yvmin[yv 0rs al5 yrp arten So6wydagan Miov;ivnu co3ov;ivn[ovni777Aryvmovdki gy./ knnatad6nyru [yn grnar yv [yn ovzyrdysnyl yv untovnil sowydaganm,ago3;u5 or ampo.] martgov6;yan ka.akagr;ov;yan bad6mov;yan me] nor orag mun er5ir havakagan ov lavadysaganpowantagov;yamp5 orovn a-a6]in ancam ullalow hasaragciv.axin yv cor/avoru 0’yrag4yr;a3in5 {a3kowskii 8Gara6bi Liju9 gam Qa[adovryani8Ca3iane9 pymabaryru wa3y6lylov1Wyrata-nalow myr 8Araks96in yv anor cy.arovysdagan.ygawarin5 bedk e n,ym orpolorn al miasnapar my/ ]ank;a’yxin a3s #opylynagan ha6myrci 3a]o.ov;yan hamar1In2 gu zarmaxne myr ma63ys;r0 Mihranin hydyvo.agana,qadylov garo.ov;ivnu5 anampo.] wyx amisnyr 3adga6xovxa/ er a3s hamyrci my//raciru iraganaxnylov ha6mar5 ;eyv mi,d zpa.ova/ er(yv e) darpyr pno3;i ov par6tov;yan yra=,dagan 6 yra6=u,dacidagan dasnyag mua,qadanknyr clovq hanylovov..ov;yamp1A3s hamyrci ampo.]agancor/in mas gu gazmer nayvbadrasdov;ivnu 3a3dacir6cur6ko3gi mu5 or isgabes mna3ovnar=ek ovni1A3s crko3gu badrasda/ ernayv inku` Ma3ys;r0n5 nyra-6nylow ir go.me 30rinova/ garcmu panasdy./ov;ivnnyr1A3s 30tova/is avardin g4ov6zym 3i,yl nayv anonx oronksdan2na/ ein hamyrcin 0=an6tago. ;yknik a,qadanknyru1Pyma3artarovmu gadara/ erCar0lin Arslanyan1 Pyma2a36na3in sarkavorovmnyrovn ba6dasqanadovn er )han Janig6yan1 #a3dacir6crko3gi hama6garc[a3in 2yvavoro.u` <aheLovsararyan5 isg dbacrov6;ivnu` 8Novbar Dbacradovn9u1A3sbisow garyli e usyl orycibdaha3 hama3nku usdar=anvo3n d0nyx ha3azcia,qarhah-[ag novacahanAram Qa[adovryani /nntyan110-amyagu1Q0sks yzra’agylow A7 Qa6[adovryani masin5 bidi n,ymor aniga hama,qarha3in yra6=u,dov;yan badmov;yan me]a-a]in ancam ullalow 3a]o.y6xav 8Yra=,dagan lyzov9 musdy./yl or gadaryal 8sin;ez9mun e Mi]in Aryvylki yv Yvro6ba3i hazaramyagnyrov yra6=u,dagan =a-ancov;yan1A3sbisow5 Qa[adryanaganyra=,dov;ivnu himnakaru y.avyra=,da6sdy./acor/agan norov..ov;yan mu5 or grna3 orbes8[a’anmo3,9 /a-a3yl polorAryvylki =o.owovrtnyrov ha6mar1A3s e A7 Qa[adovryani qo6,or 8Badmagan n,anagov;ivnu9(an,ov,d garc mu anmah clovq6cor/oxnyrovn go.kin)1Hrant Ke,i,yanArovysdacedLUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 5Aram Qa[adovryani /nntyan 110-amyagihantisov;ivnu Cahirei me]:rkagan badmov;yan tasacirkyrutar2yal bidi crovin:rkagan mamovlu gu ha.orte lovr mu or 3y.a,r]agan pno3;ovni yv or govca3 Gr;agan Naqararov;ynen1 Artaryv Gr;aganNaqarar Nabi Awju5 ylo3; ovnynalow Marmara hamalsaranime] gazmagyrbova/ ;rkyren lyzovi yv badmov;yan ovsovxmanhama=o.owi un;axkin5 3a3dararyx ;e gu badrasdovin ira6ganaxnyl garyvor nor /racir mu1 Ir q0skyrow 3y.a,r]agan a3s2y-nargu havanapar my/ hagaztyxov;yan bidi ar=anana3zanazan ,r]anagnyrov go.me5 pa3x garyvor anhra=y,dov;yanhancamank ovni1 Harxu gu wyrapyri badmov;yan tasacirky6rovn1 Naqarar Awju 3a3dararyx ;e badmov;yan tasacirkyrovme] a-ga3 garc mu sqalnyru srpacrylov hamar tasacirkyrutar2ya4l bidi crovin1 Usd Naqararin5 badmov;yan tasa6cirkyren g4agngalovi or a3t cirkyru hamaqmpyn =o.owovrtu5saga3n haga-agn e or gu badahi5 ovsdi an]ado.agan a3tniv;yru tasacirkyren makrylov hamar nor cirkyr bidi bad6rasdovin1 Naqararu manramasnov;ivnnyr [ha.ortyx ;e in[6bisi| srpacrov;ivnnyr bidi gadarovin ov n,yx ;e ged a- ged[i grnar n,yl anonx masin5 saga3n gr;agan 3an2naqovmpubadmov;yan polor cirkyru meg a- meg 2y-ke bidi anxune ovsrpacrov;ivnnyren ydk badmov;yan tasacirkyru ‘oqova/powantagov;yamp bidi trovin a,agyrdnyrov yv ovsano.nyrovdramatrov;yan nyrkyv1
 6. 6. Naqacah Syr= Sarcsyan]yrm0ren ,norhavora/ e az6ca3in paryrar Loviz Manovg6yanu` anor /nntyan 80-amya6gin a-;iv18Tovk ‘a3lovn ,arovnago.nek parycor/ov;yan a3n lava6co3n avanto3;nyri5 oronk y.ylyn yv gan ha3 iraganov;yanme]1 Darpyr =amanagnyrovm yvba3mannyrovm Tovk garo.axylek sdan2nyl badasqana6duvov;ivn yv iraganaxnyl az6canbasd yv ha3rynanover /rac6ryr1 @yr /anrag,i- 3an2na6-ov;ivnnyrow5 dyvagan yv ar6casapyr cor/ovneov;yamp ar6=ani0ren wasdagyl ek my/hy.inagov;ivn ;e4 ha3rynikovm5;e4 s’iv-kovm956 usova/ eHanrabydov;yan Naqacahi,norhavoragan ov.yr2in me]16 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013A3s ;,ova- 8Anov,9u777<ar7 e] 26ene=anacin a-yvdri manra6tram1 Azca3in myr hbardov6;ivnnyri hyd nman srpabi./2yvow warovo.nyrin bidi qsda6co3ns bad=yl1Orbeszi /i/a.i a-arga3[ta-na3 myr m,ago3;i coharia.ava.ova/ ,ar=u5 yv /a.ria-arga3 [ta-na3 myr =o.o6wovrtu5 qntrovm ynk arcylyla3s nyrga3axman 8ardahanov6mu9 ardasahman1Pymatrov;yan hanra3in kun6nargman a-arga3 tar2nylumy/abes gu nbasder nmanaradavor qy.a;ivrovmnyrowzpa.ovo. ov [a’azanx my/aqor=ag ovnyxo. ‘or2arar6nyrin1 :o3l [dank5 or nman6nyrn irynx dcidov;yan hamarwre=qntrov;yan a-arga3 tar26nyn myr m,ago3;i coharnyru1Ma3isi 6, 2013 ;7 YryvanQorin 3arcankow`Wartovhi WartyrysyanQSHM +o.owrtaganardisdovhi+ynia AvydisyanHH +o.owrtaganardisdovhiArsen Ark7 BerberyanYrovant >azan[yanHH +o.owrtagan ardisdWahe <ahoverdyanHH +o.owrtagan ardisd_ovpen Ma;yvosyanHH +o.owrtagan ardisdHra[ya3 A,ov.yanHH +o.owrtagan ardisdHynrig AnasyanGombozidor5 diri=or5cro.Nylli <ahnazaryanAr2agacir5 tramadovrg5hrabaragaq0sAra BydrosyanDiri=or_obyr; Tav;yan“rofys0r5 arovysdapan5craknnatadSovsanna Mardirosyan“rofys0r5Gomidasi anovanKonsyrwa;oria3i wogalambioni wari[#asmig Sdy’anyanBadm7 cid7 togdor5HH naqacahi mrxanagiNaqacah Syr= Sarcsyan,norhavoragan ov.yr2 3.a/e azca3in paryrarLoviz ManovgyaninSyrge3 Lavrow` >arapa.yanhagamardov;ivnu grnan lov/ylmia3n ,ahacrci- go.myruAdrbe3jann ov Ha3asdanu myrharyvannyrn yn5 isg ga3ovnov;ivnuGowgasi me] _ovsasdani ardakinka.akaganov;yan a-a]na3nov;ivnne1 A3t masin Mosgova3i me] 3a36darara/ e _ovsio3 ardakin cor6/ox naqarar Syrge3 Lavrow iradrbe3janxi ba,d0nagix ElmarMamydyarowi hyd hamady. mamlo3asovlisi mu un;axkin1 _ovsasdansgizpen masnagxa/ e .arapa.yan garcavorman1 8Mynk amengyrb g4a,qadink a-a] danil garcavorovmu darpyr 2yva6[a’yrow1 Mynk tar2ank YAHG Minski qovmpi hamanaqacah6nyr956 n,a/ e an1 Usd Lavrowi` a-a]nahyr; qntiru a3n e5 orhimnagan sgzpovnknyru wyra’oqovin 3ydaca3 ka3lyrov1 8A3nbesor a3t cor/un;axnyrovn bedk e a]agxil1 Mynk 3ydaca3in yvspolor ba3mannyru bidi sdy./ynk5 ;eyv hasganali e5 or haga6mardov;ivnu grnan lov/yl mia3n ,ahacrci- go.myru5 isg mynkmia3n g40cnynk1 8#ydaca3in yvs ‘oqzi]ovmnyr g4oronynk1 A,6qadanku gu ,arovnagovi956 avylxovxa/ e an1Naqarar` Nalbandyaniba,d0nagan a3xylov;ivnuMiaxyal :acavorov;ivnMa3is 20-in mygnarga/ e HH ardakin cor/ox naqararEtovart Nalbandyani ba,d0nagan a3xylov;ivnu Miaxyal:acavorov;ivn1 A3s masin gu ha.orte HH CAN lradovagan/a-a3ov;ivnu1Londoni me] Etovart Nalbandyan hantibovm ovnyxa/ e My/Pridanio3 ardakin cor/yrov kardov.ar Ovilyum He3gi hyd1O.]ovnylow naqarar Nalbandyanu` Ovilyum He3g usa/ e5 oryrgov dari a-a]` Ha3asdani AC naqarari naqort a3xen iwyr5 yrggo.m 3arapyrov;ivnnyrovn me] ar2anacrova/ e tragan3a-a]un;ax` 3ajaqagiaxa/ yn par2rasdijan a3xyru5 a,qo36=axa/ yn cor/ararnyrov mi]yv gabyru5 or lav naqatryalnyr gusdy./e darpyr olordnyrov me] ‘oqcor/agxov;yan a-avyl amra6buntman yv untla3nman hamar1Etovart Nalbandyan yv Ovilyum He3g hancamanalix knnarga/yn yrgov yrgirnyrov mi]yv ka.akagan yrgq0sov;yan q;anman5mi]azca3in ga-o3xnyrov me] ‘oqcor/agxov;yan5 cor/arar ga6byrov a,qov=axman nbadagow 2y-nargovylik ka3lyru1 A3s /irennyrs naqarar Nalbandyan 3a3dna/ e5 or ha36pridanagan 3a6rapyrov;ivnnyru zarcaxman lovr] nyrov= ovnin5 or hamady. ]an6kyrow garyli e 3a-a] m.yl yv garyvor hamara/ e darpyr olord6nyrov me] wyr]in ,r]anin hamacor/agxov;yan a,qov=axovmu1Naqararnyru antratar2a/ yn Ha3asdan6Yvrobagan miov6;ivn 3arapyrov;ivnnyrovn1 A3s a-ovmow Miaxyal :acavorov;yanardakin ka.akagan cyradys[ov;yan .ygawar Ovilyum He3go.]ovna/ e Ha3asdan6Yvrobagan miov;ivn hamacor/agxov;yanamrabntman ov..ov;yamp ar2anacrova/ 3a-a]un;axu1Ha3asdani yv Miaxyal :acavorov;yan ardakin ka.akagancyradys[ov;ivnnyrov .ygawarnyru knnarga/ yn dara/a,r]a6na3in hagamardov;ivnnyrov garcavorman qntirnyru1 NaqararNalbandyan nyrga3axovxa/ e .arapa.yan himnaqntri qa.a.hancovxalov/man ov..ov;yamp Ha3asdani yv mi]azca3in han6rov;yan go.me 2y-nargovo. hamady. ]ankyru5 untc/ylow5 orAdrbe3jani go.me hamabadasqan ka.akagan gamki yv ga-ov6xo.aganov;yan trsyvorman baraca3in hnaravor bidi ulla3 3a6-a]un;ax ar2anacryl panagxa3in cor/un;axin me]1 A3s /irennyrs Miaxyal :acavorov;yan ardakin cor/yrov kardov.aru iryrgri a]agxov;ivnu 3a3dna/ e .arapa.yan himnaqntri qa.a.garcavorman ov..ov;yamp Minski qovmpi hamanaqacahnyrov]ankyrovn1
 7. 7. LUNDI 3 JUIN 2013 / MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 7ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S ELUNDI 3 JUIN 2013Editorial écrit en anglaispar Edmond Y. Azadian etpublié dans The ArmenianMirror-Spectator en datedu 11 mai 2013Les élections municipales ont eulieu à Erévan le 5 mai dernier. EnArménie, un autre terme est utilisé –« l’élection des anciens d’Erévan. »Bien que les résultats aient étéprévisibles, les candidats ont menéune campagne électorale activeparce que contrairement à la plupartdes pays, près de la moitié de lapopulation arménienne habite lacapitale.A la suite des élections parlemen-taires et présidentielles, les élec-tions municipales d’Erévan ontdonné presque les mêmes résultats,ce qui signifie que le Parti républi-cain au pouvoir, est arrivé en tête.L’opposition avait déjà préparé sonarsenal d’accusations, en anticipantles résultats - fraude électorale,intimidation, corruption, etc.Il y a eu certes quelques irrégular-ités et certaines des accusationssont fondées, mais le parti au pou-voir avait si bien préparé sonmécanisme d’élection que les obser-vateurs locaux et internationaux onteu bien peu à détecter. Une centainede bénévoles de la diaspora s’étaientjoints aux 150 bénévoles locauxpour surveiller les élections sous ladirection de l’organisme « Trans-parency International ».Il y a, à Erévan, 464 circonscrip-tions. Selon les résultats annoncéspar la Commission électorale cen-trale, le Parti républicain a obtenu55,89% des suffrages (235 512);Arménie Prospère a obtenu 23,07%(97 189); Parev Erévan 8,48% (35732); l’opposition HAK 4,39%; FRA-Dachnak a reçu 3,8%; OrinantsYerkir (Pays des lois) 3,73% etArakeloutioun (Mission) 0,64%. Misà part les trois premiers partis,aucun n’a recueilli le minimum devoix nécessaires, soit 6%, en con-séquence, leurs votes combinés de12,56% seront répartis proportion-nellement entre les gagnants.De nombreux analystes avaientprédit ces résultats, même durantles élections présidentielles et par-lementaires, qui ont mis la tablepour les résultats municipaux.Bien que les partis d’oppositionaient pris part aux élections législa-tives, ils se sont abstenus de propos-er un candidat à l’élection présiden-tielle, à l’exception du Parti Héritagede Raffi Hovannissian. Ils ne se sontpas non plus regroupés autour d’uncandidat unique de l’opposition.Quand Hovannissian a créé la sur-prise avec ses 38% des voix, tous lesautres partis de l’opposition ontaffirmé qu’il avait gagné grâce àleurs votes. Par conséquent, le seulchangement apporté aux électionsmunicipales a été le succès du partiParev Erévan de Hovannissian, sansles votes présumés des autres partisd’opposition, qui avaient leurs pro-pres candidats.Les partis d’opposition n’ont puse rallier autour d’un candidat com-mun ce qui a amoindri automatique-ment leurs chances de succès. Alorsqu’en Géorgie voisine, où raresétaient ceux ayant prédit la chute deMikhaïl Saakashvili, la Coalition durêve géorgien a regroupé les princi-paux partis d’opposition, qui, malgréleurs différences idéologiques etpolitiques, ont porté au pouvoirBidzina Ivanishvili.Actuellement, le Parti républicaincontrôle la majorité des voix et feracertainement réélire TaronMargarian, le maire sortant. Le partin’a besoin d’aucun partenaire afinde former une coalition parce quedans le conseil municipal, ainsiqu’au parlement, une résolution ouune loi peut être adoptée sansencombre. Mais la sagesse politiqueen a décidé autrement; dans un petitpays comme l’Arménie, c’est uneénorme responsabilité de concentr-er le pouvoir entre les mains d’unseul parti et compte tenu de la struc-ture, pratiquement tout le pouvoirest concentré entre les mains duprésident. Par conséquent, cedernier, ainsi que son Parti républi-cain porteront la responsabilité detoute l’action du gouvernement etde la législation. En outre, toutes lesactions, positives ou négatives, nedépendront que de ce seul parti - lechômage, l’absence de primauté dudroit et en particulier l’émigrationseront le fardeau du parti dirigeant.Il y a une autre raison qui vaforcer la main du parti au pouvoir, àchercher des partenaires de coali-tion. Lors de l’élection présiden-tielle, le Parti Arménie prospère deGagik Zaroukian jouait le rôle del’opposition, courtisant le HAK deLévon Ter-Petrossian dans l’espoirde vaincre le président SergeSargissian. Ce jeu a continué jusqu’àla dernière minute, lorsqueZaroukian a annoncé qu’il n’était pascandidat, laissant le champ libre àl’opposition.Arménie prospère a gardé enhaleine l’administration ainsi quel’opposition. Il peut y avoir de petitsgriefs entre les Partis République etArménie prospère, mais sommetoute, les intérêts des deux partiesconvergent, puisque les deux sontcomposées d’oligarques au servicedes intérêts de l’oligarchie. Un partid’opposition sain et solide main-tiendrait l’administration dansl’eau bouillante. Sans véritableSuite à la page 8Nouvel exploit auxélections municipalesà ErévanL U P O U R V O U SCommémoration du 24 avrildevant le Congrès des Etats-UnisLes Arméniens et non-Arméniens ont commémoré le 98e anniversaire dugénocide arménien sur la colline du Capitole, à Washington, sous la direc-tion du Caucus du Congrès sur les questions arméniennes, coprésidé par lesélus Frank Pallone Jr. (D-NJ) et Michael Grimm (R-NY). Des dizaines demembres sur une base bipartisane ont observé le 98e anniversaire du géno-cide arménien avec un programme de la soirée du 24 avril.Avec vue sur le Capitole, la commémoration du génocide arménien a eulieu à l’étage supérieur du Hart Building Bureau du Sénat, et était organiséeavec le soutien de l’Ambassade de la République d’Arménie et le Bureau dela République du Haut-Karabagh, en collaboration avec des organismesarméniens américains, dont le Comité National arménien d’Amérique etl’Assemblée arménienne d’Amérique.Hommage aux victimes dugénocide arménienLa délégation conduite par leprésident de la Chambre de Contrôledes Emirats arabes unis (EAU) DrAmin al Harib s’est rendu au mémor-ial de Tzitzernakaberd et y a déposéune couronne à la mémoire des vic-times du génocide arménien.Le Dr Al Amin a également effec-tué une visite au musée du génocided’Erévan, où il a regardé photos,documents et littérature arméni-enne. Il a également écrit une notedans le livre commémoratif : « Jecondamne ce qui s’est passé. Aucunereligion ou nation ne peut accepterde tels faits. »Contrairement au plus de 24 paysqui reconnaissent et condamnent legénocide, les EAU ne l’ont pasencore reconnu.Première à Erévan dudocumentaire «Kessab»Kessab est tout d’abord un village syrien situé près de Lattaquié dans lenord ouest du pays. Une forte communauté arménienne y est présente, avecnotamment une église.Au printemps 2012, la Russie y a installé une station d’observation perme-ttant au régime syrien de surveiller à la fois les installations de l’OTAN enTurquie, notamment la base militaire américaine d’Incirlik et par ailleurs lesopposants de l’Armée syrienne libre repliés du côté turc de la frontière.Mais « Kessab » est également un documentaire réalisé par NaneBagratuni, présenté en première au Centre d’art Narekatsi, le 7 mai dernier.Le documentaire dure 30 minutes et est présenté en arménien avec sous-titres anglais.Selon Nane Bagratuni « le film est d’une certaine importance du point devue culturel et ethnographique, car il existe peu d’informations sur Kessab.Le film est dédié à l’histoire des Arméniens vivant dans la colonie ».
 8. 8. Nouvel exploit...Suite de la page 7opposition, il n’y a aucun frein nicontrepoids. Les pouvoirs exécutif etlégislatif sont contrôlés par le Partirépublicain et la municipalité d’Erévans’y est jointe. La Cour suprême, ouCour constitutionnelle, qui devraitmaintenir l’équilibre entre l’exécutif etle législatif, n’a jusqu’à présent, servique de tampon.Les trois élections à ce jour ontrendu les partis d’opposition impuis-sants, à l’exception du parti Héritage,qui, bien que les médias aient tournéen dérision son chef, RaffiHovannissian, est attrayant pour lajeune génération. La coalition HAK deTer-Petrossian, qui est récemmentdevenu un parti politique officiel, estune coalition d’intérêts hétéroclites etses membres influents ont quitté lenavire voyant venir l’impasse.La FRA n’a pu se bâtir une crédibil-ité comme parti de l’opposition, car ila trop partagé avec le Parti républicainlors de l’apogée de la coalition au pou-voir. Ainsi une partie de l’électorat acontinué de le soupçonner d’oppor-tunisme. Le Parti Arakeloutioun(Mission) est trop marginal pour jouerun rôle significatif. Malgré sa préten-tion d’être un parti d’opposition,Arménie prospère de Zaroukian s’estavéré être utile, toujours prêt a aiderdiscrètement l’administration.Ainsi, l’Arménie n’a pas de partipolitique d’opposition.Or, les problèmes vont croitre etgrever le pouvoir de l’administration ;le chômage augmente au détriment dela dépopulation ; le blocus se poursuitet les déclarations belliqueuses enprovenance de la frontière azérie sontde plus en plus fortes. Depuis leséisme de 1988, il y a encore 20 000personnes qui ont besoin d’un loge-ment et dans le meilleur des cas, ilsseront logés dans un délai de cinq ans.La table est mise pour l’administration.Elle a besoin de toute l’aide possiblepour que cette victoire ne s’avère pasêtre une victoire à la Pyrrhus.Traduction N.P.8 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 / MONDAY JUNE 3, 2013Habitations aléviesprofanées en TurquieDes habitations appartenant à des citoyens alévis ont été marquées dumot « mort » par des inconnus.Les Alévis sont une minorité religieuse propre à la Turquie qui rassemblequelque 15 millions de fidèles. Un groupe de résidents de Maltepe et desmembres de l’Association culturelle Sultan Abdal Pir ont manifesté dans lesrues, exigeant que les auteurs soient arrêtés.« Notre pays glisse dans le chaos à un moment où les bombes explosentchez notre voisin. Alévis, Sunnites, Kurdes, Turcs et Arabes se considèrentcomme des ennemis les uns des autres. Ce n’est pas par hasard que cet hor-rible incident se soit produit lors de la commémoration des décès de DenizGezmis, Yusuf Arslan et Hüseyin Inan », a déclaré un manifestant.Gezmis, Arslan et Inan étaient des leaders étudiants révolutionnaires pen-dus à la suite du coup d’état du 12 mars 1971.Auparavant, des dizaines de maisons appartenant à des Alévis avaient étémarquées à la peinture rouge dans plusieurs provinces.Ces derniers incidents ont suscité inquiétude et malaise parmi la popula-tion alévie du pays.Trois petites villes prochesd’Erévan, les municipalités deAshtarak, Etchmiadzine et Masis,serviront à recevoir des milliersd’Arméniens de Syrie qui ont fui lepays. Le ministère de la Diaspora adéjà commencé à informer les réfugiésdu schéma proposé.Firdus Zakarian, chef de cabinet auministère de la Diaspora, a déclaré quelors de la conclusion réussie du pro-gramme, d’autres sites seront égale-ment attribuées. Zakarian a soulignéqu’il y avait trois éléments dans le pro-gramme. Le gouvernement de laRépublique d’Arménie contribuera auprogramme. La communauté syro-arménienne payera pour une certainepartie du coût, et le reste sera payé parle promoteur. De plus, un premiermécène a déjà été trouvé.La faculté d’architecture del’Université d’Etat d’Erévan offrira sesservices gratuitement et les sites deconstruction ont été attribués surl’ordre du président Serge Sargissian.Logements pour les réfugiéssyriens en Arménie« Les plaies du Karabagh »présentée en Australie« Les plaies du Karabagh », film documentaire de la journaliste bulgareTsvetana Paskaleva a été présenté au Parlement de la Nouvelle-Galles du Sud,en Australie, le 7 mai dernier. Son film-témoignage sur la guerre relate le cal-vaire innommable qu’a subi la population arménienne lors des pogroms deSoumgaït et Kirovabad, en 1988 perpétrés par l’Azerbaïdjan.Nous sommes en 1991, Tsvetana Paskaleva étudie à l’institut du Cinéma. Onlui donne des informations sur la déportation des Arméniens de Guetachen et deMartounachen (Karabagh). Son expérience de la guerre en Ossétie du Sudpousse la jeune journaliste à se rendre au Karabagh pour faire son métier. Elleaidera un confrère, Vartan Hovhanessian, à sortir de prison. « Je n’ai puapprocher Vartan mais ne voir que son avocat », déplore-t-elle. Grâce à l’aide deMikhaïl Gorbatchev, en visite à cette époque, en Grande Bretagne et à la cam-pagne des médias occidentaux, le journaliste arménien à recouvré laliberté ».Elle restera trois ans dans l’enfer de la guerre et réalisera ainsi sept films surle sujet qu’elle présente, actuellement, lors d’une tournée internationale. « Je neme sentais pas capable de laisser ces pauvres gens dans un malheur extrême,car à chacun de mes départs, ils me demandaient de revenir. »Après la projection de deux de ses reportages, Tsvetana Paskaleva a parlésans ambages et en toute objectivité de la situation et de sa vérité d’un combatpour l’autodétermination qu’elle n’arrête pas de clamer. « Le monde doit aider leHaut-Karabagh a être absolument reconnu par les Instances Internationales », amartelé la jeune femme devant une assistance en état de choc et silencieuse, carl’Azerbaïdjan, est profondément arménophobe ». « Ce n’est pas une guerre pro-pre, classique pour récupérer des terres mais bien de haine raciale dont ils’agit », a articulé lentement la journaliste.« Les valeurs humaines sont plus importantes que l’argent et il faut qu’onpuisse faire comprendre au monde, aux médias que le Karabagh, territoireancestral arménien doit être indépendant et ne pas être sous le joug del’Azerbaïdjan, arménophobe avec lequel il n’y aura aucune chance de Paix », dittout haut la journaliste. « Cela fait vingt ans que la cause du Karabagh est sur latable des négociations. On a gagné des guerres, il nous reste à présent à menerle plus dur, le combat diplomatique », a conclu Tsvetana Paskaleva qui présen-tera son documentaire à Londres après sa visite en Australie.Après l’ouraganHamo SahianArès l’ouraganLe ciel est plus bleu,Les herbes dont plus vertes,Le lys blanc est plus blanc,Le coquelicot plus rouge.Après l’ouraganLes montagnes semblent plus hautes,Les vallées plus profondes,Les arbres sont dépouillés de feuilles.Les oiseaux hauts sur nos têtes,Appellent les autres de tout cœur.Après l’ouraganLe soleil est plus doux,Le monde est toi vous êtes plus cohérentsEt nous sommes plus aimantsA nous souhaiter bonne journée ….Adapté parArpi M. Baghdjian
 9. 9. BY EDMOND Y. AZADIANIt is well said by English historianand writer Lord Acton that powertends to corrupt and absolute powercorrupts absolutely. There can be nobetter example to demonstrated theveracity of the above adage then citingthe names of a political duo at the topof the power pyramid in WashingtonDC: President Obama and Secretary ofState John Kerry.On the eve of Turkish PrimeMinister Recep Tayyip Erdogan’s visitto Washington, they have already sac-rificed the most dispensable issues inhonor of the visiting dignitary: Arme-nians and the Armenian Genocide.Obama and Kerry seemed to beespousing the most humanistic andmoral causes while serving in the sen-ate. Mr. Kerry is extremely knowledge-able on the Armenian Genocide and attimes he has made the most stirringremarks in favor of its official recogni-tion. Yet during his recent shuttlediplomacy between Washington andAnkara, he praises Turkey’s positionas a positive one in resolving theKarabagh conflict. And he makes thestatement with a straight face, show-ing little concern with this politicalabout face. He has no comments onthe continuing illegal blockade ofArmenia.As to Mr. Obama, he has alreadyrepeated his “Medz Yeghern” charadeon April 24 and continues to keepGuantanamo Bay gulag, which hadgiven a black eye to the US humanrights position during the Bush-Cheneyera and continues the stigma on theObama administration’s rhetoric ondemocracy and human rights.Mr. Obama has given more toTurkey than the latter even expected,because on the political market,Armenian rights and issues haveproven to be the most disposable ones.He had already reduced US aid toArmenia dramatically and now pre-sents a legal gift to Mr. Erdogan on asilver platter. Indeed the Obamaadministration has urged the SupremeCourt not to hear the appeal of theNinth Circuit Court of Appeals’ 2012striking down of a California lawextending the statute of limitations onthe Armenian Genocide-era life insur-ance claims. This is a third-world prac-tice of exerting political pressure onthe judiciary to abort justice. Had thisbeen undertaken by a private citizen, itwould be labeled as obstruction of jus-tice. Rather than leaving the SupremeCourt to determine the merits of thecase, the administration has alreadyintervened to block the adjudication ofthe case.It is reported that Prime MinisterErdogan will receive the highest statewelcome during his visit to the US onMay 16-17. He will receive two full mil-itary honors, one at the airport and theother at the White House, as the for-mal guest of US President BarackObama.The agenda of their discussion willcomprise a full plate, Syria being themost dominant issue. The other itemson that agenda will certainly includeAnkara’s initiative to open a dialogwith the Kurdish minority, relationsbetween Israel and Turkey, whichhave always constituted the center-piece of US Middle East policy underany administration, because, Israel,using the US muscle can continue itshegemony in the entire region, withthe tacit collusion of medieval poten-tates (“moderate Arab nations”inWashington’s lexicon.)Iran and Iraq have been viewed bydivergent views at their respective cap-itals. Despite US sanctions againstIran, Turkey is continuing its policy ofbusiness as usual, and in the case ofIraq, Turkey was scared of that coun-try’s position of Kurdistan emerging asan independent state. But ironically atthis time, Ankara has embraced IraqiKurdistan, at the expense of destabiliz-ing Iraqi Premier Maliki’s central gov-ernment, because Erdogan’s adminis-tration believes they have containedKurdish aspirations in their own coun-try, eliminating any spillover ofKurdish irredentism from IraqiKurdistan.As the political agenda is reviewed,we certainly doubt that Mr. Obama willask Mr. Erdogan whether he has givenany thought to his suggestions at theTurkish Parliament during his firstterm; meaning modern Turkey wouldmake peace with its ugly Ottoman his-tory.Mr. Erdogan is being accorded allthese accolades because he is comingwith bloody hands as the front man indestabilizing a sovereign country —Syria — which has refused thus far tobow down on Palestinian rights andcontinues to make claims on its confis-cated territories by Turkey in 1939, theSanjak of Alexandretta and GolanHeights in 1967 by Israel.The recent bombs that killed 46people and injured more than 100 inReyhanli, which is located in the Hatayregion mostly populated by Arabs andAlevis, may have been a warning bythe restless Arab populace, agitatingagainst Erdogan’s shipment of merce-naries and armaments in Syria. But forMr. Davutoglu and for the West, it ismost convenient to point the fingerat the Assad regime in Syria. ThatCont’d on page 10LUNDI 3 JUIN 2013 / MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 9ABAKAE N G L I S H S E C T I O NMONDAY JUNE 3, 2013Turkish Prime Minister’striumphant visit to WashingtonAGBU Performing Arts pays tributeto the Armenian Composers of theOttoman EmpireThe Italian Academy at Columbia University was a packed house on theevening of April 25, with 200 guests in attendance for a musical tribute toArmenian composers of the Ottoman Empire in Commemoration of theArmenian Genocide, hosted by the AGBU Performing Arts Department. Some ofthe rarely performed compositions were played at the event.The event attracted an enthusiastic and diverse audience, thanks to the par-ticipation of co-sponsors Armenian Society of Columbia University and, theArmenian Center at Columbia University, as well AGBU University Outreach,who helped draw such a diverse group.Dr. Hayk Arsenyan, theevening’s artistic directorand MC, delivered the open-ing remarks, discussed themusical contributionsArmenians made in theOttoman Empire, andremembered the 1.5 millionpeople who perished as aresult of the ArmenianGenocide. Throughout the program, guests enjoyed the works of Armenian com-posers from the Ottoman Empire, including Komitas, Alemshah, Elmas,Kanachyan, Manas, Sinanian, and Tchouhajian.As the lights in the theater grew dim, pianist Karen Hakobyan gracefullyplayed the precious works of Komitas, beginning with “Erangi” and ending with“Het u Araj.” The evening continued with beautiful music surrounding the wallsof the theater, performed by Solange Merdinian (mezzo soprano), MargaritaTerzyan (soprano), Karen Hakobyan (piano), Cecee Pantikian (violin), AniBukujian (violin), Aleksandr Nazaryan (viola), and David Bakamjian (cello).Kanachian’s songs, originally written for a vocal quartet, were adapted for asoloist accompanied by a string quartet, were superbly performed by SolangeMerdinian. The concert concluded with a string quartet of Komitas’ music fol-lowed by a loud applause and standing ovation by attendees.Performers and organizers at the curtain call: from left, David Bakamjian, AniBukujian, Karen Hakobyan, Cecee Pantikian, Solange Merdinian, AleksandrNazaryan, Margarita Terzyan, concert artistic director Hayk Arsenyan, andColumbia University Armenian Society president Narek SevacheryanArmenias Minister of Health,Derenik Dumanyan, received a delega-tion, led by Rector Renato Lauro ofTor Vergata University of Rome,which is in the country on a charitablemission.Lauro informed that the Universityof Rome will build a childrens hospi-tal in Yerevan, as a result of talks withRuben Karapetyan, Armenias formerAmbassador to Italy.Tor Vergata University of Rome,which has 40,000 students, has builtchildrens hospitals in Albania and inCongo. This time Armenia was chosenfor such a project considering thefriendship between the two countries,the fact that Armenia is the cradle ofChristianity, and because theArmenians have given a lot to Europe,specifically to Italy.In addition, the Italian delegationexpressed willingness to collaboratein bone marrow transplantation and inpharmacy.“The childrens hospital shall notcompete with your other clinics. Butwe will assist that center, and it willhave a positive impact on the progressof pediatrics; your country has consid-erable foundations in this direction,”the Tor Vergata University rector stat-ed.In his turn, Armenias health minis-ter extended his thanks to theGovernment and the people of Italyfor such assistance.Rome University to buildchildren’s hospital in Armenia
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 / MONDAY JUNE 3, 2013Turkish Prime Minister’s...Cont’d from page 9accusation, compounded by theorchestration of “the use of chemicalweapons” constitutes a concoction forcasus belli.By serving as a proxy for the Westin the Middle East, Turkey hasacquired the status of a regionalpower, and an independent one atthat. That status renders Armenia’smaneuvering room very limited. Thatis why during Erdogan’s visit toWashington no one will give him a slapon the wrist to lift the blockade ofArmenia.The Turks have also planned theirversion of a Genocide centennial in2015, as quoted in an article by RobertFisk in London’s Independent (May 12,2013, see it reproduced below). Theannouncement by Turkey’s ForeignMinister Davutoglu is most revealing:“We are going to make the year of1915 known to the world over, not asthe anniversary of a genocide, as somepeople claimed and slandered [sic] butwe shall make it known as a gloriousresistance of a nation in our defense ofGallipoli.”There is no conciliation or repen-tance in Davutoglu’s tone. Turkeyintends to drown calls for ArmenianGenocide recognition in the drumbeatof a dubious victory in Gallipoli thatwas one of history’s mysteries as tohow a crumbling Ottoman armydefeated French and British forcesunder Winston Churchill’s command,while troops from Australia and NewZealand were slaughtered by MustafaKemal. The jury is out on the issuebecause suspicion lingers that Britainbetrayed its own army to deny accessto its World War I ally, Russia, accessto the warm waters of theMediterranean and the strategic Straitof Bosporus.Armenians could counter Mr.Erdogan’s triumphant march on thered carpet in Washington by a massiverally (not just 50-100 youth, which canprove to be counterproductive), withslogans such as “Recognize theGenocide,” “Lift the Blockade” and“Bloody hands off Syria.” But we haveopted for the more comfortable posi-tion of armchair diplomats, additional-ly sacrificing the completion of theGenocide Museum in Washington.Mr. Erdogan will think “If this is thepolitical clout of one million plusAmerican Armenians, then I can walktriumphantly — not only on the redcarpet but also over the bones of 1.5million Armenian martyrs.”Armenian Union of InformationTechnology Enterprises ExecutiveDirector Karen Vardanyan stated dur-ing a press conference last week thatthe sixth annual DigiTec BusinessForum will take place in Yerevan, onJune 21 and 22. Sixty companies,including from Italy, Singapore, theUS, Russia, and Georgia will partici-pate in the event.Vardanyan also stated that a radicalbreakthrough has taken place inArmenia in the last five years, as thebusiness sector has started to pay aserious attention to technologicalsolutions.In his turn, Union of Manufacturersand Businessmen of Armenia (UMBA)President Arsen Ghazaryan added thatthere is no longer any big company inArmenia that does not have at leastone computer engineer and program-mer.He also noted that the country’smajor commercial networks are inter-ested in investing in management pro-grams, and that, in the past five years,the cost of such programs has dimin-ished and the quality has risen.Armenia’s businesses startusing IT solutionsThe historical Armenian Church Saint John, located in Dih District ofEruh city in Turkey, without any permission is being converted into anIslamic religious school for girls. As reported by Armenpress, quoting theTurkish Demokrathaber.net, this was announced by the representatives ofthe Siirt branch of the Human Rights Protection Company at the press con-ference.“This is violence towards the religion and the right to live of the Armenianpeople. It is necessary to launch administrative and criminal investigationagainst the responsible people”, – said the representatives of the Company.One of the representatives of the branches of the Human Rights ProtectionCompany Serdar Batur showed the corresponding photos and stated that thestones with Armenian encryptions and crosses are used to build other struc-tures.Another member of the Human Rights Protection Company Zana Aqsunspoke about the Armenian graves in Eruh-Siirt region, which are being dis-covered during the construction works of the roads. “During the worksabout 100 square meters of graves have been discovered. The villagers gath-ered the bones and put them into their places. But the authorities have donenothing on that issue”, – said Zana Aqsun, highlighting as well the necessityto face the historical tragic events of 1915.Armenian Church in Turkish Eruh citybeing converted into Islamic schoolYerevan – More than 420 trees were planted by the representatives of the UNOffice in Armenia, Government, international community and civil society dur-ing a Tree Planting Day organized by the Ministry of Foreign Affairs, the UNOffice in Armenia, the Charitable Foundation “Armenia Tree Project” in theAvan administrative district of Yerevan. The event was supported by theadministration of the Avan district.The tree planting was organized to celebrate the International Mother EarthDay within the framework of the International Year of Water Cooperation. Thetrees and all necessary planting equipment were kindly provided by the“Armenia Tree Project”.Bradley Busetto, UN Resident Coordinator said: “Every citizen has a right tolive in a safe and healthy environment and it is our obligation to protect it.”Edward Nalbandian, Minister of Foreign Affairs highlighted that theArmenian Government pays special attention to the protection of forests, green-ing of our cities and villages and preservation of other natural resources throughbroader involvement of local communities. I call on each of my fellow citizensto plant at least one tree every year, thus personally contributing to restorationof parks and forests.“The planting of these trees reinforces ATP’s commitment to the well beingof Armenia’s citizens and to the protection of the Armenian environment,” com-mented Thomas Garabedian, Managing Director of the Armenia Tree Project.The event is organized within the framework of activities aimed to achievethe Millennium Development Goals (MDG), since on April 5th, the world marked1,000 Days to the end of 2015 – the deadline for achieving MDGs.Armenia Tree Project (ATP), a non-profit program based in the USA andArmenia, is implementing environmental projects in Armenia’s impoverishedand deforested zones. Since 1994, over 4,000,000 trees have been planted andrestored, and hundreds of jobs have been created for Armenians in seasonaltree-regeneration programs. ATP works to further Armenia’s economic andsocial development by mobilizing resources to fund reforestation.Turkey’s state-run channelbroadcasts Western Armeniansong for the first timeISTANBUL - A Western Armeniansong, “Tzyuni Patil” (Snow Flake) byArmenian musician Erlin Tomaglu, wasaired on May 11 for the first time everin the history of the state-ownedTurkish TV channel TRT. The songdepicts the story of a snowflakedreaming of melting into water andflowing from mountains and waterfalls.Speaking about her album “DarinerVertch” (After Years), Tomaogluexpressed her thanks to TRT forbroadcasting the music video, allowingit a chance to go before Turkish audi-ences.A few years ago, TRT broadcastanother Armenian music video, but itwas in the Eastern Armenian dialect.Western Armenian, which is on the listof UNESCO’s endangered languages, isa rich dialect used by most of the worldwide Armenian community except inArmenia and Iran. Tomaoglu said: “The TRT broadcast was a significant step,but it is not enough alone. My contacts with other TV channels for the broadcastof the video are ongoing. This bears importance in going beyond our communityand reaching larger masses. We also have a concert planned for the wintermonths; I would like to meet Turkish audiences at that concert.” Tomaoglu, whois a music teacher at a historic Armenian school in Istanbul, said she began lis-tening to Western Armenian songs with tapes from abroad during her childhood.“My biggest dream is to meet audiences both in Turkey and the world. I knowthat songs keep languages alive and form a language of love and friendship,” shesaid.Erlin TomaogluUnited Nations, Armenian Governmentand their Partners Contribute tothe Greening of Yerevan“Virtual Tour” of Yerevan’s Genocide Museumnow available, courtesy of Memco Inc.On the eve of the 98th anniversary of the 1915 Armenian Genocide, theAmerican-based Memco Inc. has updated and released a virtual tour of theArmenian Genocide Museum-Institute in an interactive 3-D format.The virtual tour allows visitors from around the world walk through theArmenian Genocide Museum and the surrounding grounds. Additionally, inremembrance of the victims of the genocide the visitors can place flowersby the eternal flame. Memco Inc. President Garen Melikian says the idea forsuch a format came about since he lives in the States and isn’t able to visitTzitzernakaberd on a yearly basis.
 11. 11. LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 11BOLISAVARDYLOV M)D E BOLSO# CARAGE)ZYAN34 #ARGANI NORAGA_O#X <ENKUBolso3 8Marmara9 0ra;yr6;en ka.ova/apar gu nyrga63axnynk Carage0zyan war6=arani qnamagalov;yan ady6nabyd brn7 Dicran Givl6mezgili hyd gadarova/ har6xazro3xen ocyvori[ dy.ygov6;ivnnyr` <i,lii par2ratir nor,enkin yv anor 3aragix ,ina6rarov;ivnnyrov masin1Ji,t dasu dari a-a] /rac6rova/ er Carage0zyani gixho.adara/ku makracor/ylza3n cravo. waja-ortnyren yvhon ga-ovxanyl par2ratir yv,ahov;apyr ,enk mu1 Haga-agor a3t 0ryrov 0renknyru ;o36ladov [ein nman hasov;apyr3antovcn /racri mu iraganax6man5 yrp no3nisg tbroxu nyr6gylov hraman garyli [er ovny6nal5 pazma;iv t=ovarov;ivnnyr3a.;aharyle ydk5 a3s yraza63in /raciru trovyxav iracor/6man hovni me]1<enkin wyri 18 3argyru ar6ten war2a/ er 8Mario;9 ban6tognyrov ungyragxov;ivnu5 or,inov;yan a-a]in isg 0ryrengu hsger yv ,inararov;yanmanramasnov;ivnnyrow gu zpa6.er1 A3s baracan 0cdagary.av nayv or wari 16 3argyruyvs no3n artiagan ;ekniknyrowga-ovxovein1 <enkin a3s 3ar6gyru bidi 0cdacor/ovin or6bes cor/ady.inyr yv a-yvdov6ri gytronnyr5 ‘oqanag pna6garannyrov5 ngadi ovnynalowor a,qadady.inyru avylihasov;apyr yn yv ka.akin a3t,r]anu avyli 2y-ndov e cor6/arar a,qadanki1 Arten mikani cor/ady.inyrov hamarhama2a3nov;ivnnyr gnkova/ yn1<enku bidi ovnyna3 nayv 0;06’ark mu yv yrgrort 3arginwra3` 4500 ka-7 my;r dara/6kow m,ago3;i gytron mu1 A3snbadagav 2y-nargova/ e Lon6doni darpyr [a’yrow pazma6;iv ;adyrasrahnyrov 3adovgovsovmnasirov;yan mu5 a-avy6laco3n cor/naganov;yamp m,a6gov;a3in gytron mu ovnynalovhamar1Q0sylow a3s noraga-o3x ,en6kin gix cdnovo. ho.a,yrdinmasin5 ovr gu cor/er Cara6ge0zyan Sanovx Miov;ivnu5 gu3a3dnovi ;e bidi wyraga-ovx6vi Sanovx Miov;yan naqgin,enku5 or [ors 3argyrov wra34000 ka-7 my;row bidi go[ovi8Carage0zyan M,agov;a3inGytron91 Hos bidi gytrona6nan arhysdawar= marzasrahmu5 250 dy.anox ;adyrasrahmu yv war[agan pa=innyr1 A3syrgrort /raciru bidi ar=em0d 3.5 milion dolar5 orovnmeg milionu bidi dramatrovibantogin cor/arar ungyrov6;yan go.me5 orowhydyv par26ratir ,enki ,inov;yan un;ax6kin5 cor/agadar ungyrov;ivnua3t dara/ku 0cdacor/yxa-anx 3adovxovmi1Ha3gagan qa[yr` Bovlgario38Qa[u yvrobagan m,ago3;in me]9xovxahantesinSofia3i Azca3in azcacragan ;ancaranin me] Ma3is 13-27 dy.i ovnyxa/ e 8Qa[u yvrobagan m,ago3;in me]9 xovxa6hantesu1 Xovxatrov;ivnu gu hantisana3 a3n himnagan m,a6gov;a3in 2y-nargu5 or gu gazmagyrbovi Bovlgario3 me]` Yvro6bagan Miov;yan Qorhovrti I-landagan naqacahov;yan/iren nyrs1Ha3asdanu5 in[bes yv Yvrobagan Miov;yan polor by6dov;ivnnyru5 ovni n,anagalix krisdoneagan avanto3;nyr5oronk ar2acanc gu cdnyn Yvroba3i cy.arovysdagan =a-an6cov;ivnu hantisaxo. qa[yrov harovsd pazmazanov;yan me]1A3t ngada-ovmnyren mygnylow` xovxahantesin masnagxa/ enayv Bovlgario3 me] Ha3asdani Hanrabydov;yan tysba6nov;ivnu5 nyrga3axnylow “lowdiv ka.aki Sovrp Ceorc ygy6.yxvo3 ;ancaranen nmov,nyr5 in[bes 8Krisdosi Qa[ylov;yanSovrp :acavori Pyvy-96i masovnku barovnago. qa[u1 A3smasin gu dy.ygaxnyn A-a]nortarani mamlo3 tivanen1Xovxahantesin I-landa3i qa[yrov pnoro,i[ avanto3;nyrugu zovcortovin Ha3asdani yv YM yrgirnyrov qa[yrov hyd`gazmylow cy.arovysdagan yv gr0nagan avanto3;nyrov ov,ac6rav ampo.]ov;ivn mu1 Dasnyrgov bydov;ivnnyrov go.me nyrga63axova/ xovxanmov,nyr barovnago. a3s xovxahantesu gu wga3ein[bes yvrobagan =o.owovrtnyrov unthanovr armadnyrov5a3tbes al unthanovr yvrobagan dan harovsd m,agov;a3inpazmazanov;yan masin1Xovxahantesi paxman nyrga3 y.a/ yn Sofia3i me] Ha3as6dani Hanrabydov;yan tysban Arsen Sho3yanu yv Ha3 A-a6kylagan ygy.yxvo3 Bovlgaraha3ox ;ymi a-a]nortagan dy.a6bah hocy,norh D7 Apcar wartabyd #3owagimyanu1Kanni ,ar=abadgyri ‘a-ad0ninnyrga3axova/ e Ly-na3in >arapa.imasin 8Floris;9 ,ar=angarinaqaci/uKanni ,ar=abadgyri ‘a6-ad0ni -ovsasdanyan da.a6varin me] dy.i ovnyxa/ e mia6=amanag [ors ,ar=abadgyr6nyrov ,norhantesu5 oronk bidingarahanovin kani mu yrgir6nyrov go.me1 Usd 8Armen6’res9i nyrga3axova/ naqa6ci/yrov ,arkin e 8Floris;9,ar=angaru5 or amyrigaxiJyf Calsdyani go.me crova/badmov;ivn e1 My/ a.movga-a]axnylov 3avagno. ,ar=a6ngaru bidi ngarahane MariaSahagyanu1 Badmov;ivnu Ly-6na3in >arapa.i me] abro. yvmyqagnyr ajyxno. Wartanimasin e1 Ha3asdani yv Adur6be3jani mi]yv sgsa/ bady6razmu dagnovwra3 g4une 60-am6ya3 d.amartovn gyanku1 Anoravac ortin gu mygni bady6razmi yv gu gorsovi1 Grdsyrortin gu mygni Yvroba5 ovr gu‘or2e gyanki go[yl ir yra6=u,dagan garo.ov;ivnnyru1Ancam mu Wartani a3cin gu3a3dnovi wiravor zinovor mu1Sgizpu Wartanu gu gar/e5 ;ezinovoru ir ortin e5 saga3n gubarzovi5 or zinovoru ;,namie` adrbe3janxi1 Wartanuza3n cyri gu wyrxne5 kani orwsdah er5 or adrbe3janxiin/no.nyru ov, gam ganovq gucdnyn yv gu ‘oqanagyn irortiin hyd18>arapa.yan hagamar6dov;ivnu [i lov/ovir arten m0d15 dari e5 yv oryve meg bahovbadyrazmu grna3 grgin sgsil1Mynk gu xanganank cravylhanrov;yan ov,atrov;ivnu a3sa,qarhacragan gedi yv a3smartga3in badmov;yan ,ovr]95usa/ e Maria Sahagyan1Aryvi ]yrmov=i a-a]in ga3anuHa3asdani me]Yryvani 8Azc9 0ra;yr;i ‘oqanxmamp5 A&B Cooperation pa6rysiragan ungyragxov;yan yv Ara Cy.yxig Mi]azca3in gazma6gyrbov;yan cor/agxov;yamp gu sgsi Ha3asdani me] aryva3inov=aniv;i xanxi sdy./man ov zarcaxman /raciru1A-a]in yv amynahz0r ga3ani dy.atrovmu naqadysova/ ehasdadyl #ovlis amsov me] yrgrin amynapar2r ly-an` Araca/icaca;in1Ampo.] dara/ka,r]anin me] miagu hantisaxo. a3s ga3anubidi ulla3 aryvi ov=in ‘oqagyrbovmow ]yrmov=i a3lundranka3ina.pivr mu Ha3asdani artivnapyragan gazmagyrbov;ivnnyrovhamar5 orbes ansba-5 a=an yv mi]awa3rin hamar anwnas]yrmov= ha3;a3;o. mi]ox mu1
 12. 12. Mardini angaq yrys’oqanAhmed :ivrk yv BE6DE6”EenWani yrys’oqan Nazmi GivrAmyriga3i me] ,’ovmnyr ovny6xan AMN6i Ardakin Naqa6rarov;yan ba,d0nawarnyrovn5masnavorapar :ovrkia3e ba6dasqanadov ,r]anagnyrov hydyv a3s masin :ovrk lrac6ro.nyrov hyd mamlo3 asovlismun al sarkyxin Ova,ing;unime]1 Ahmed :ivrk a-a]in c/iwra3 tidyl dovav or AMN6iArdakin Naqararov;yanliaz0rnyru z0rawic gu ganc6nin :ovrkio3 me] ha,dov;yannor cor/un;axin yv g4usyn ora3s cor/un;axu irynx sba6sa/en al avyli arac g4un;a6na31 Ahmed :ivrk Amyriga6xinyrovn paxadryx ;e Krda6gan go.me oryve ny.ov;ivn [ovniha,dov;yan ov “KK6i :ovr6kio3 sahmannyren tovrs yllylova3s cor/un;axi gabagxov6;yamp yv ;e hima cntagu gucdnovi ga-awarov;yan go.mu1:ivrk usav or polor ,r]anag6nyru bedk e z0rawic gancninlov/man cor/un;axin18:ovrkio3 me] =o.owrtawa6rov;yan gabagxov;yamp myrbahan]nyru mia3n Kivrdyrovgabagxov;yamp [e5 mynk g4ov6zynk or :ovrkio3 polor havaka6ganov;ivnnyren nyrs iracor6/uvi ampo.]agan =o.owrtawa6rov;ivn mu95 usav an1 Yv a3s6bisi lov/ovmi mu baraca3inmia3n Kivrdyru [e or ,ahavortovrs bidi can5 a3l ampo.]:ovrkian bidi ,ahi5 :ovrkiamu or ir Kivrd =o.owovrtincirg gu pana35 Mi]in Aryvylkime] avyli aztov tyragada6rov;ivn mu bidi ovnyna31 :ovr6kia bidi ta-na3 tyrasan muor =o.owrtawarov;ivn bididani Mi]in Aryvylk1 :ivrkavylxovx or a3s lov/man hamarardakin a,qarhen oryve mi6]amdov;ivn [yn sbasyr1Ahmed :ivrk antratar2avnayv nor Sahmanatrov;yan me]8:rkov;ivn9 hasgaxo.ov;yancor/a/ov;yan yv a3s masinurav garyvor 3a3dararov;ivnmu1 An usav hydyvyalu78Mynk bahan]k mu [ynkzcar orbeszi Ma3r Sahma6natrov;yan me] crovin :ovrk5Kivrd5 Laz5 {erkez yva3ln1Omank gu bntyn ;e 8:rkov6;ivnu 2y-ke bidi yr;a391 Y;eg4ovzyn Sahmanatrov;yan polore]yrovn wra3 8:rkov;ivn9 ;o.cryn5 mynk ador tem a-ar6gov;ivn [ovnink5 mynk mia3ng4ovzynk or darpyr inknov;ivn6nyrn ov m,ago3;nyrn al aba6howov;yan dag a-novin5 ovra6xovmi [yn;argovin1 A3labesmynk :rkov;yan gam :ovrk=o.owovrtin hyd qntir [ov6nink1 I wyr]o3 asiga :ovrkio3Hanrabydov;yan Sahmanat6rov;ivnn e5 :ovrk =o.owovrtiniravagan inknov;yan unt6c/ovmu bidi gadarovi5 pa3xmynk g4usynk or darpyr ha6vakaganov;ivnnyru mi ovra6nak918Marmara9CRYX` ARA# GARMIRYAN#arov;ivn Ysa3yan /na/ e Is;anbovl51922in1 Im darygixs gu hamarovi7 in2memia3n yrgov dari ‘okr` pa3x ungyrs [ey.a/1 Ki[ mu zarmanali e5 saga3n ys irh0ru ungyru y.a/ ym1 In[bes ovri, a-;ival cra/ ym7 yrp 1951in hravirovyxa3antamagxil Bolso3 Azca3in War[ov;yan3aragix Dndysagan Qorhovrtin5 a3tgazmin adynabydn er badga-yli an26navorov;ivn mu` Brn7 Yrovant Ysa3yan5 orqisd timagin dag tivramad[yli` h0r munman m0dig mdyrmov;ivn xo3x dovav in/ihanteb1 Mon;reali me] 2010-in hrada6raga/ im 8Yrazi bes7779 crkis me] dova/ym ir timacrov;ivnu yv i me] a3lox usa/ym7 8Ir qsdov;ivnu 3a-a] govcar irov..amdov;ynen yv p/aqntrov;ynen1777 A-anx ovsovx[ov;yan ga.abari me]mdnylov Brn7 Ysa3yan ir gyxova/kow yva,qada2yvow in/i hamar y.av 0rinag muyv ov.yxo3x mu5 azca3in /a-a3ov;yan,r]ac/in me]91Ir h0ru hanteb ba,damovnki hasno.cnahadanki yv ser ovnyxo. #arov;ivnYsa3yan gartalow Canada3i me] ir h0rmasin cra/nyrs5 pnagan er or ‘nd-erzis yv a-anx zirar jan[nalov5 ‘oqa6tar2 hamagrov;yan wra3 himnova/ angy./parygamov;ivn mu /novnt a-ner1Ys nor e or sorwyxa3 im a3s #arov;ivnparygamis Ha3asdani me] dara/ pary6cor/agan a,qadanknyrovn masin7 pa3xpan mu zis trtyx or hamar2agim avyli,ad cidnal ]anam manramasnov;ivnnyrua3t barz ;ovaxo. ‘oqatar2 3arapyrov6;ivnnyrovn7 kani or gu zca3i or Ha3as6dani wyrapyryal panyr mu bidi sorwei5oronk im hydakrkrov;ivns gu ,ar=ein1A-i ir ard0nov;ivnu sorwylov yv crylovparycor/ov;yan baracanyrov masin5a-anx or hamysdov;ivnu wiravorovi1 Yvpanix tovrs ygav5 or #arov;ivn nmana-i;i mu gu sbaser sirdu panalov1 Ar6ten zcali er adonx masin q0sylov ga6riku1Ir gynsacragan dovyalnyrn al n0;ac6ryxi parycor/agan ararkin hyd1 A3swyr]in /an0;ov;ivnnyru dova/ adyn dy6vagan 3ovzovm mu5 or ‘oqanxig er yv paxer amen mygnapanov;yan1#arov;ivn Mqi;aryan war=arani mi]6nagarcu avardyle ydk anxyr e Avsdria6gan San; Ge0rg war=aranu5 orme wyr]ovsanyr e Is;anbovli Hamalsarani Dndy6sagan yv Waja-agan Fakivl;ei me](1943-1947)1 Ma3ru gorsnxovxyr e 1947-in5isg ha3ru` dasu dari ydk1 N,anavor 6-7Sybdympyri tebkyren wyr] mygnyr e Ca6nada (1958) yv hasdadovyr e :oron;01No3n darin amovsnaxyr e ycibdaha3Silwa3i hyd5 zor gu jan[nar Bolisen11992in mdyrim ungyr mu5 +ira3r :orig6yan jamportov;ivn mu uryr e tebi Ha63asdan yv wyratar2in ha3rynikin a.y6qar, wijagu paxadrylow5 angy./ 3ovzov6mow usyr e ;e bedk e anba3man panyr muunyl1 Yrrort ungyro] mu5 Bydros {ilin6giryani (Ycibdosen) hyd miasnaparl/ovyr yn tramahavaki mu yv yryk amsovanme] =o.wyr yn 23.000 dolar1+ira3r :origyan yv Bydros {ilingir6yan caxyr yn Ha3asdan5 ovr /an0;axyryn Ara Minasyan anovn p=i,gi mu hyd5or bydagan hivantanoxi mu dn0renn ey.yr1 A3s p=i,gu hamozi[ dy.ygov;ivnnyrdovyr e hivantanoxin anmi]agan garik6nyrovn masin5 manavant ]ovri yv ylyg6draganov;yan sarkavorovmi gariku1 Myrd.aku cnyr yn =enera;e0r mu5 norocyr yndaniku5 badovhannyru5 abaginyru yvtov-nyru1 Xo3x drovyr e nayv orpanox6tbrox mu5 hivantanoxen o[6,ad hy-ov5or no3nbes qy.j wijag mu ovni y.yr1#an2n yn a-yr norocyl a3s ananovntbroxn al yv anovnu tryr yn 8BydrosTovryan war=aran91 Sgsyr yn war=a6ranin bivdjen 3an2an2yl5 nayv 3a]ortdarinyrovn5 darygan m0d 30-35 hazardolar11993in5 yrp Ha3asdani Himnatramitrov;ivnu sdy./ovyr e5 :oron;o3i A-a]6nort #ownan Ybs7 Derderyani qntrankinunta-a]ylow 100.000 dolar dramatryr ynyv irynx tramu sba-yr e1#arov;ivn Ysa3yani badmov;ivnu norun;axki me] gu mdne 2010in5 yrp artenir ginu zoh caxa/ e ano.ok hivantov6;yan mu1 Gu 3i,e anor meg ‘a’aku5 ore4r hivantanoxi mu gix /yranox mu ,inyl5gam y;e ga3 nman hasdadov;ivn mu5 za3nnorocyl yv artiaganaxnyl1 Anmi]aganoro,ovmow mu gu cre namag mu D0k;7 AraMinasyanin5 orovn wra3 my/ wsdahov;ivnovner1A3s hamagryli p=i,gu ,apa; mu ydk eor grxyr e badasqanyl5 ‘nd-yr yv cor6/in niv;agan daro.ov;yan masin al,’ovmnyr unyle wyr] ir badasqanu 2yva6voryr e7 1) S7 Cricor Lovsavori[ Hivan6tanoxu bedk ovni anmi]agan norocov6;yan5 orovn yrrort 3argin wra3 al an6hra=y,d e avylxnyl yrigamnapanov;yan(nephrology) pa=in mu5 unthanovr /aqkugu naqadysovi 150.000 dolar1 Ga3 nayvno3nkan garyvor harx mu5 or e4 m0dyrucdnovo. /yranoxi mu q.jali wijagu5orovn yrgrort yv yrrort 3argyru my/ noro6cov;yan garik ovnin7 a3s cor/in hamaral hargavor gu dysnovi 150.000 dolar1My/ parik bidi ullar y;e a3s yrgovkenmin5 usd paryrarin naqasirov;yan5clovq hanover1<ar7 e] 1512 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013Ahmed :ivrki 3a3dararov;ivnu Ova,ing;uni me]8Y;e g4ovzek sahmanatrov;yan polor e]yrovn wra3 8:rkov;ivn9cryxek5 pa3x mivs havakaganov;ivnnyrn al mi ovranak9#arov;ivn Ysa3yan parygams6 Paryrarov;yan mu 3ovzi[ badmov;ivnu6
 13. 13. HH s’iv-ki naqarar Hra6no3, #agopyan hantibovm ovny6xav 8Ha3asdan9 hamaha3ga6gan himnatrami dy.aganmarminnyrov 20 yrgirnyrov me]cor/o. adynabydnyrov yv war6[ov;ivnnyrov antamnyrovn hyd1A3s masin gu 3a3dne HH s’iv-6ki naqararov;yan mamlo3 /a6-a3ov;ivnu1Hantibman un;axkin naqa6raru garyvoryx 8Ha3asdan9himnatrami tyru yv ,norha6galov;ivn 3a3dnyx hocapar2ov6nyrov qorhovrti antamnyrovn`S’iv-ki naqararov;yan /ra6cirnyrovn a]agxylov hamar1Naqararu n,yx5 or ga-awa6rov;yan a3s darova3 /racrime] a-avyl my/ ov,atrov;ivnbidi tar2ovi dndysov;yanzarcaxman5 cyraga3 jiv.yrovme] bidi iraganaxovin lovr]nyrtrovmnyr5 oronk al irynxhyr;in bidi pyryn nor a,qa6dady.yrov sdy./ovm yv a-avylpar2r a,qadawar2yrov aba6howovm1 Hantibman masna6gixnyrovn ov..ova/ ir q0skinme] naqararu garyvoryx ,arkmu artiagan qntirnyr7 3orto6ryl s’iv-kaha3yrovn Ha3asda6ni me] a,qadady.yr sdy./yl5ov,atrov;ivn tar2nyl ha3oxlyzovin5 orbeszi yridasart6nyru q0sin ha3yren5 haga-agbaraca3in anonk gu gorsnxnynha3 mnalov garyvoraco3n pa6.atri[u1 Lyzovi bahbanmanharxow naqararu garyvoryxs’iv-kaha3yrov masnagxov;ivnunaqararov;yan go.me gaz6magyrbova/ 8ama-na3in tbro6xi9 a,qadanknyrovn5 orovnun;axkin gu tasavantovin y4varyvylaha3yren5 y4v aryvmda6ha3yren1Naqararu a-a]nahyr;ov6;ivn hamaryx nayv S’iv-ki me]abro. Yryqanyrov Ha3asdana3xylylu1 N,ovyxav5 or 8AriDovn9 /racirow 2009-en min[0rs Ha3asdan a3xyla/ yn ,ovr]3000 badaninyr yv a.]ignyr1Sovriaha3yrov himnaqntirny6rovn wyrapyro. Zygovxovmowhantes ygav HH s’iv-ki na6qararov;yan a,qadagazmi.ygawar Firdovs Zakaryan1An nyrga3axovx a3t ov..ov6;yamp naqort darova3 un;ax6kin gadarova/ a,qadank6nyru1 F7 Zakaryan n,yx5 or‘asda;ov.;yrov me] gadar6va/ yn 10-e avyli iravagan‘o’oqov;ivnnyr5 oronk gu hy,6daxnyn sovriaha3yrov movdknov gyxov;ivnu Ha3asdani me]1N,ovyxav5 or sovriaha3yrovna-n[ovo. Gr;agan5 a-o.]a6bahagan polor qntirnyru lov/6va/ yn anwjar himovnknyrow1Q0sovyxav nayv A,daragi me]sovriaha3yrov hamar pnagyli;a.amas himnylov masin18Siriaha3yri qntirnyru ha6magarco. Gytron9 hasaraga6gan gazmagyrbov;yan .yga6war Lyna Halajyan sovria6ha3yrov anovnow ,norhagalov6;ivn 3a3dnyx paryrarnyrovn78Ha3asdan9 hamaha3gaganhimnatramin yv S’iv-ki na6qararov;yan1Naqarar Hrano3, #agopyandy.ygaxovx5 or sovriaha3yrovndramatra/ e 500 000 dolareavyli xa/ dogosow wargyr5orbeszi irynx cor/u sgsinHa3asdani me]1 Par2r cna6hadylow sovriaha3yrov mart6ga3in ov masnacidagan orag6nyru` naqararu usav7 8Si6ria3i ha3yru ,ad a,qadaseryn5 or pnacava- mdnovm yn`/a.gyxnovm yn91Nyrganyru S’iv-ki naqa6rarin a-a]argyxin5 or na6qararov;ivnu 0cdovi 8Ha3as6dan9 himnatrami darpyr yr6girnyrov hnaravorov;ivnnyren5a3t yrgirnyrov ha3gagan tys6banadovnyrov me] S’iv-ki na6qararov;yan nyrga3axovxi[nyrovnynalov1Hrano3, #agopyan avylxovx5or _ovsasdani5 Fransa3i5AMN6i yv Lipanani ha3gagantysbanadovnyrov me] artengan S’iv-ki naqararov;yannyrga3axovxi[nyr5 pa3x anhra6=y,d e a,qarhacrov;ivnuuntla3nyl1LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013 • ABAKA • 13Ha3asdani ga-awarov;yan a3s darova3 /racri me]a-avyl my/ ov,atrov;ivn bidi tar2ovi dndysov;yanzarcaxman7 HH S’iv-ki NaqararuOv; ;ygna/ovnyr Iraninaqacahagan undrov;ivnnyrovnIrani Qorhrtadovnyrov Qorhovrtu nyrkin cor/ox naqara6rov;yan hyd ir knnargovmnyru avardyle ydk5 hrabaragyxnaqacahagan undrov;ivnnyrovn masnagxov;yan iravovnk sdaxo.;ygna/ovnyrovn anovnnyru` Sa3id Jalili (Irani mi]ovga3in/racri harxow clqavor panacnax)5 >ovlamali Hadad Adel(Islamagan Hanrabydov;yan qorhrtarani naqgin naqacah)5Mohsen _yza3i5 Hasan _ohani5 Mohammed _yza A-ef5 Mov6hammed >a-azi5 Movhammed Ba.yl >alibaf yv Ali AkbarWila3e;i1:ygna/ovnyrov ba,d0nagan ar2anacrov;ivnu sgsa/ er 7Ma3isin yv avarda/ 11-in1 Naqacahov;yan hamar ;ygna6/ov;ivn a-a]atra/ ein 680 ka.akaxinyr1#adgan,agan e5 or nyrkin cor/ox naqararov;ivnu myr=yxnaqgin naqacah Ha,ymi _afsanjanii ;ygna/ov;ivnu1Undrov;ivnnyrov naqundragan ar,avu g4avardi 12 #ovnisin1Naqacahagan undrov;ivnnyru dy.i bidi ovnynan 14 #ovnisin1Adrbe3jan gu wdareArxaq a3xyla/ lracro.uBAKOV5 8E#7”I7E#7976 Adrbe36jani ardakin cor/ox naqararov6;ivnu Ma3is 23in hasdadyx5 ;eBakovi i,qanov;ivnnyru ardaksa/ ynlracro. yv wraxagan 8Go GroupMedia9 lradovagan sbasargov;yanbadasqanadovnyren Margari;aAqwlydianinin5 barzabes5 orowhy6dyv an Ly-na3in >arapa. a3xyla/ e1Adrbe3jani ardakin cor/ox na6qararov;yan mamlo3 /a-a3ov;yan .y6gawar Elman Abdovllayv a3s a-;iv3a3darara/ e7 8A-anx Adrbe3jani hamabadasqan marminny6rov hama2a3nov;yan` Adrbe3jani p-nacravyal dara/knyra3xylylu an0rinagan e1 A3t ka3lu Adrbe3jani dara/ka3inampo.]aganov;yan yv inkni,qanov;yan hanteb anarcankitrsyvorovm e yv gu qaqde Adrbe3jani 0renstrov;ivnu5 in[besnayv` mi]azca3in iravovnki sgzpovnknyru91Ha3asdani yv Arxaqi osdiganov;ivnnyrovnmi]yv knnargovmnyrArxaqi Hanrabydov;yan naqacah Pag0 Sahagyan hanti6bovm ovnyxav Ha3asdani Hanrabydov;yan osdiganov;yan bydWladimir Casbaryani hyd1 Arxaqi hanrabydov;yan naqa6cahi a,qadagazmi dy.ygadovov;yan clqavor war[ov;yan go.6me ‘oqanxova/ lovryrovn hama2a3n5 hantibman un;axkin5 orovnnyrga3 y.a/ e Arxaqi Hanrabydov;yan osdiganov;yan bydGam0 A.ajanyanu5 knnargova/ yn iravabah marminnyrov a,6qadankin yv a3t olordin me] Ha3asdani ov Arxaqi osdiganov6;ivnnyrovn mi]yv hamacor/agxov;yan untla3nman harxyr1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 3 JUIN 2013 - MONDAY JUNE 3, 2013Ba3kar` 3anovn777<ar7 e] $6enXaso|vm5 a’sosa|nk5 am0;qa/ov;i|vn ;eani/yl bedk er angaqov;yan ca.a’arusdy./o.in1 Na3iri #ovnanyan anovn oj6racor/i mu clqavorov;yamp ar2agazenmartasbannyr qov=a/ ein tahlij yv 0rxyrygow5 Ha3asdani C7 angaqov;yan-ahwiranyru clqadman yn;argylov /an6raco3n ojiru cor/a/1Mi]azca3in hanra3in gar/iki yv 3ad6gabes powantag ha3ov;yan zarhovra/a[kyrovn a-]yv cor/ova/ y.pa3rasbanarivnahy.ov;ivnu qla/ er gyanku marda6waragan ov tivanacidagan agn3a3d y0;anhadnyrov5 3adgabes 0rovan war[abydWazcen Sarcsyani yv Azca3in +o.owinaqacah Garen Tymirjyani1 A3novhydyv5o[ mia3n my/ gorovsd gryxin Ha3asdann ovhama3n ha3ov;ivnu5 a3lyv /anr0ren war6gapygovyxan wyrangaqaxyal Ha3asdaniHanrabydov;yan norahasdad =o.owur6tawarov;ivnn ov ha3ox bydaganov;ivnu1S’iv-ki dara/kin cdnovo. ivrakan[ivrha3 gu sbaser5 or ,ovdow yryvan ca3ina3s ojirin ydin gancno.nyru1 #yda3nov5amen dari Hogdympyr amsovn dagavinxasovmow gu 3i,ynk o[ mia3n ojra3in a3tahavor yryvo3;u5 a3lyv gu tadabardynka3n 8l-ov;yan9 ka.akaganov;ivnu orxart gu ,arovnagovi ha3ryni iraganov6;ynen nyrs1Nman dqovr iratar2ov;ivnnyr a[kisa-a] ovrovac/ovyxan 3adgabes yrp 0ryra-a] 8Bosdon Mara;on9i wyr]aci/inaganova/ -ovmpi mu hydyvankow zoh ca6xin [ors mart eagnyr ov 180 /anr wira6vornyr1 Ahavor m;nolord sdy./ovyxav ha6marya ampo.] ka.akin me] yv bydagana3ryren min[yv amynagrdsyr anhadug4ovzer ir lovman pyryl 3a3dnapyrylov ha6mar ir yrgrin me] nman ojra3in yryvo3;sdy./o.nyru1 Amenovryk ,r]a’agmanahazanc hn[yxovxa/ er5 o[ oki ard0n6va/ er ir dovnen tovrs cal5 zinovoragan5mardagan ov tivanacidagan polor p]i]6nyru qov-nyram pazmov;yamp lyxova/ ein‘o.oxnyrovn me] oronman ov qovzargmana,qadanknyr danylov hamar1 Ys albardavor ei dovnu mnalow hydyvylov ,r]a6na3in ov ;a.a3in a3n iratar2ov;ivnny6rovn5 oronx aganadysu gu ta-na3i aga6ma31 Ka.ak mu` ir ampo.]agan daro.ov6;yamp zcasd wijagi me] er` 3a3dnapyry6lov hamar 19 darygan ojracor/ mu5 ormah s’-a/ er ir ho.in wra31#ovzovmow yv in[ov [e5 na4yv naqan2owgu hydyvei dy.vo3n iratar2ov;ivnnyrovn1Agama3 gu mdapyrei im azcis ov ha36rynikis hyd a-n[ovo. yryvo3;nyrovn masin1Pnaganapar xasovmow gu lyxovei7771_afa3el Lymkin yrp ir hanra3a3d 8xy6.asbanov;ivn9 yzrin masin cidaganm0dyxovmnyru 3a3dnapyryx5 an 3a3dnyxnayv or y;e A7 Hama,qarha3in bady6razmi un;axkin Ha3ox Xy.asbanov;ivnuiracor/o.nyru bad=ovein` P7 Hama,6qarha3in badyrazmin o[ ok bidi ha6mar2ager iracor/yl hreagan 8holo6kosd9u1 Mi;e im ha3ov iravovnks [e nayvmda/yl5 or y;e ha3rynikis me] 27 Hog6dympyr 1999in badaha/u ir artar ba6di=in ar=ananar5 gam ;egovz 2yvaga6n0ren mi kani =am Azca3in +o.owi,r]a’agn ov dara/ku ,r]abadylow5ojracor/nyru p-nylov ‘or2 mu gadarover5aba wsdahapar 1 Mard 2008i am0;aliq-owov;yanx qov=ana3in yryvo3;nyru bidibarzovein5 ov havanapar wyr]in dariny6rov wadoci sbanov;ivnnyru dy.i bidi[ovnyna3in yv angasga/` _affi #owhan6nesyan nman daro.ov;yamp hanraha6vaknyr bidi [3antcner gazmagyrbyl5 ovir sin qosdovmnyrow Ha3ryni ma3raka6.akis antorru bidi [;ovnavorer ovinkzink yrgrort naqacah mu bidi [h-[a6ger1Bosdoni ,r]a’agman wyraxman 3a3da6rarov;ynen anmi]abes ydk yrp dy.n ovdy.in 3a]o.abes galanki dag a-novyxan[e[en /acovmow amyrigaxin5 lradovaganpolor mi]oxnyru 3a3dararov;yamp mu han6tes ygan7 8Martasbanov;ivnu wyr]cdav5 ojracor/u galanavorovyxav5 isgartarov;ivnu hadovxovyxav91 +o.owovrtuho/ pazmov;yamp ‘o.oxnyrovn me] /a‘a6harov;ivnnyrow5 ovraqov;ivnnyrow ov a.a6.agnyrow o.]ovnyx ir hyros zin/a-a3o.6nyrn ov bydagan marzi badgano. an6hamar badasqanadovnyru5 oronk 20 =a6me i wyr Ovo;ur;aovni bo.odanyrovn me]ein5 dovn a- dovn qovzargov;yan g4yn6;argein1 #ovzovmi yv hrjovanki dar06rinag zcaxovmnyr glana/ ein nyra,qarhsi dys martga3in artarov;yan5 yv agama3gu mda/ei7 o|vr er i4m azca3in arta6rov;ivns1 In[o|v hamar in/i bidi zlax6ver ovnynal azca3in a3n hbardov;ivnu5 ori4m yrgris me]5 i4m ha3ryni ho.is wra3 yvscor/atrovein jicyr 3anovn martga3inartarov;yan1Gu havada4m5 or ha3ox taravor yr;ubidi ,arovnagovi ir badmagan noranoryryvo3;nyrow1 Gu cidagxim nayv5 or no6rangaq Ha3ryniki mu hamar a3s han6curovanu part ,r]a’ovl e5 ov ty- bidipaxovin nor ar,alo3snyr1+amanagagix a,qarhi cry;e polornorangaq yrgirnyru5 pnaganapar biditimaga3yn nman mardahravernyr1 Anga6qov;yan ,norha/ bdov.nyru g4untovnink5or yrpymn ta-n yn5 yrpymn al` hajyli1Saga3n gu havadank nayv5 or miasnaganan,ahaqntir ]ankyrow azcowin grnankamovr himkyrov wra3 tnyl myr bydov;ivnu`Ha3ox ha3ryniku yv miasnapar` S’iv-kowov ha3rynikow calik syrovntnyrovn ‘o6qanxynk nor 3a.;anagnyrov avydisu1BA#?IG CALA#JYANBosdonHama,qarha3intramadovnu`Ha3asdanin 30milion dolar wargbidi 3adgaxneHama,qarha3in tramadan cor6/atir dn0rennyrov qorhovrtu` Ma3is23-in5 hasdada/ e O-ocman hama6garcyrov artiaganaxman /racrinyrko3 30 milion dolar wargi 3adga6xovmu Ha3asdanin1 A3s /raciru bidi0=antage Ha3asdani ga-awarov6;yan ,arovnagagan a,qadanknyrovn5oronk ov..ova/ yn [ors ;iraqa3ino-ocman hamagarcyrov mi]oxow ar6tivnaved5 o[ /aqsadar yv ga3ovno-ocovm abahowylovn` sba-ylow avyliki[ ov=aniv; yv ]ovru sba-o.nyrovn=amanagin hasxnylow1 Paxi a3t5/raciru bidi 0cne oro,ovm ga3axno.6nyrovn ov ,ahacrci- go.myrovn` aba6howylov olordi wyrapyryal 3ovsalidovyalnyrow ov dy.ygadovov;yamp1Himnagan nyrtrman nbadagu ,a6hacor/man /aqsyrov grjadovmn e`]rhanow (pump) o-ocman [ors hama6garcyr inknahos hamagarcyrov wy6ra/ylov janabarhow1 O-ocman hama6garcyrov artiaganaxman a-a]argu6vo. /racirow bidi finansavorovininknahos o-ocman hamagarcyrov 2y6vavorman a,qadanknyr My.rii5 Cy6.artaliji5 Pa.ramyan6Noragyrdi yvKa.xra,eni me]1 Undrova/ 13 ]rha6na3in o-ocman hamagarcyrov hydgabova/ bidi wyragancnovin ,ovr] 52km7 yrgarov;yamp ]ranxknyr5 orbeszinovazyxnyn ]rhannyrow m.ova/ par2rinknar=ek ovnyxo. 20 milion qoranartmy;r ]ovri qna3o.ov;ivn1 Asiga hna6ravor bidi ta-na3 himnagan0ren]ovri gorovsdnyrov novazyxman mi]o6xow1 Ha,ovargnyru xo3x gov dan5 orivrakan[ivr 100 my;r ]raci/i hamargadarova/ ‘o’oqov;ivnnyrov artivn6kow yrgwa3rgyanu 1.2 li;r ]ovri qna63o.ov;ivn bidi abahowovi1?raciri unthanovr finansavorovmugu gazme 37.5 milion dolar5 orme 7.5milion dolaru gu 3adgaxne HH ga-a6warov;ivnu1 Wyraga-ovxman yv zar6caxman mi]azca3in tramadan a3snbadaga3in nyrtrovma3in wargu ovni30 dari marman =amged yv 5 darovanard0nyal =amanaga,r]an1Ha3asdanin5 or g4antamagxi Ha6ma,qarha3in tramadan 1992-en yvmi]azca3in zarcaxman ungyragxov6;yan 1993-en5 dramatrova/ e ,ovr]1.734.600 milion dolar1Sovrio3 bydagan ov=yrucrava/ yn Lipanani sah6manin m0d Kovse3r ka.a6ku5 or unttimatirnyrov-azmawaragan clqavorgytronnyren megovn` Homsen30 km hy-avorov;yan wra3gu cdnovi1 Kovse3ri cra6vovmow bydagan panagubidi garyna3 wyrahsgylSovrio3 /owanya3 ,r]anuyv no3nisg garyli biditar2ne Homsi tirkin dga6raxovmu yv jampan ‘ageLipananen unttimatrov6;yan zenki madagara6rovmu1 Ipryv hydyvank5 ga6-awaragan z0rkyru avylila3n hnaravorov;ivnnyr gov6nynan yrgrin hivsisa3in`;rkagan sahmanamyr2 ,ur6]annyrov wyrahsgo.ov;yan1A3s zarcaxovmnyrovn gun6gyrana3 nayv war2gan zin6vornyru hocaxo. islama6gan yrgirnyrov sivnni yv,ia pa=anovmnyrov mi]yvqoraxo. jy.ku or dgara6xovxa/ e unttimov;yan ha6maqmpovmu yv nbasda/ eor Asadi war[agarcu ga6ryna3 hydzhyde dara/ylir wyrahsgo.ov;yan ta,6du1 Asadi a3s a-avylov6;ivnnyru no3nbes bidi z06raxnyn anor tirku a3s0ryrovn +unyvi me] naqa6dysova/ mi]azca3in ha6ma=o.owin me]1Sovrio3 bydagan ov=yru gu 3a-a]timyn

×