Abaka 24 03-2014

833 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
833
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
134
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 24 03-2014

 1. 1. Anxno. ,ap;ovan un;axkin Zovi6 xyria3i Artaratadov;yan Ta,6 nagxa3in Crasynyagu 3a3dararyx ;e bidi a-arge Yvroba3i Mart6 ga3in Iravovnknyrov Adyani oro6 ,ovmin tem5 or Tygdympyr 17, 20136in pygana/ er :ovrk ka.a6 kagan cor/i[ D0gov “erin[eki tem gadarova/ tadabardovmu Zovi6 xyriagan Hagaxy.aba,dov;yan Tadaranin go.me Ha3ox Xy.as6 banov;ivnu ovranalov 3an2ankow1 2007 ;ovaganin Zovixyrio3 me] Dogov “erin[ek hrabaragav yv tidovmnavor gyrbow =qda/ er Ha3ox Xy.asbanov;yan iro.ov6 ;ivnu orbes mardahraver Zovi6 xyriagan tadagan oro,ovmin5 or Ha3ox Xy.asbanov;yan ovraxovmu gu tadabarder azadazrgovmi yv tramagan dovcanki badi=ow5 himnova/ zovixyriagan hagaxy6 .aba,dov;yan 0renkin wra31 “e6 rin[ek tima/ er yrgov tadaranny6 rov orbeszi wyrana3over yv py6 ganover ir tem wj-ova/ tadabar6 dov;ivnu5 saga3n [er 3a]o.a/5 min6 [yv or an tima/ er Zovixyrio3 Ar6 taratadov;yan Ta,nagxa3in Cra6 synyagin5 or 3a3darara/ er ;e “e6 rin[eki tadabardov;ivnu gu haga6 ser q0ski azadov;yan sgzpovnkin5 yv zink anbard gu h-[ager1 <ar7 e] !% A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 2 9 : R K O U < A B J I % 2 4 M A R T 2 0 1 4 • V O L . X X X V I , N O 1 9 2 9 • L U N D I , 2 4 M A R S 2 0 1 4 • M O N D A Y , M A R C H 2 4 , 2 0 1 4 G;ragon Fog;uor >orfourdi endlanoua‘ vo[owe famapar'ak k;rpow qnnark;z avmhakan axgain-;k;[;zakan bolor farz;re Mard 11-13 Ma3r A;o- S7 E]mia/ni me] Amy6 na3n Ha3ox Ga;o.igos` DD Carycin P6i naqaca6 hov;yamp covmarovyxav Cyraco3n Hocyvor Qorhovrti hyr;agan =o.owu` untla3nova/ gazmow1 Nisdyrovn adynabydyxin Bolso3 badriarkagan unthanovr dy.abah` Cyr7 Aram Ark7 A;e,yan5 Amyriga3i Aryvylyan yv Aryvmdyan ;ymyrov a-a]nortnyr` Cyr7 D7 Qa=ag Ark7 Barsamyan yv Cyr7 D7 #ow6 nan Ark7 Derderyan1 Wyha’a- Ha3rabydi cnahadanki yv 0rhnov;yan q0skyren ydk Norin Srpov;ivnu nyrga3axovx Ma3r Dajari himnanorocov;yan yv amragalovmi /ra6 ciru5 orov naqaci/u badrasdova/ e yv m0d 0ren gu sgsin ;e wyranorocman yv ;e anhra=y,d cov6 marnyru ha3;a3;ylov a,qadanknyru1 2014 No3ym6 pyrin naqadysova/ Ybisgobosagan +o.owin ma6 sin dy.ygov;ivnnyr ‘oqanxyx Qa=ag Ark7 Bar6 samyan1 Zygo3xnyr nyrga3axovyxan Ha3ox Xy.asba6 nov;yan zohyrov srpatasman ov..ov;yamp ga6 darova/ a,qadankin5 Ygy.yxagan6nyrga3axovx6 [agan =o.owi Sybdympyr 7-9-i covmarman yv anor 0ragarcin ov ganonatrov;yan naqac/i badras6 dov;yan5 Ha3ox Xy.asbanov;yan 1006amyagin novirova/ Ma3r A;o-i yv a,qarhas’iv- ha3 ha6 ma3nknyrov me] girargovylik mi]oxa-ovmnyrovn yv ecovmenik araro.ov;ivnnyrovn masin1 Cyraco3n Hocyvor Qorhovrtu no3nbes manramasn0ren ngadi a-av 20156in ga3analik Miv-on0rhnov;yan ara6 ro.ov;yan hyd gabova/ harxyru1 Nyrganyru ovngntryxin 2013 darovan Ma3r A;o6 -i ha,ovydovov;ivnu5 gadarova/ untovnylov;ivnnyrov yv a3xylov;ivnnyrov masin dy.ygacrov;ivnu5 oronk gu 3a3dnapyrein ;e 2013 darovan un;axkin Amy6 na3n Ha3ox Ga;o.igosu ovnyxa/ e 70 ba,d0na6 gan hantibovmnyr5 a3xyla/ e My/n Pridanio35 AMN Aryvylyan5 Fransa3i5 <ovedi5 Nor Naqi6 ]yvani yv _ovsasdani Ha3ox ;ymyru5 pa,qylow ir ha3ragan 0rhnov;ivnnyru polorin1 N,ova/ e ;e Amyna3n Ha3ox Ga;o.igosov;yan ygy.yxaganov6 ;yan ;ivn e 6765 oronx 536u` akybisgobos yv <ar7 e] ^ Lawali S& >ac :k;[;zuo tar;kan endfanour andamakan vo[owe auart;zau o[=amit m;‘amasnouj;an g;rak,®ouj;amb Naqacahov;yamp Canadaha3ox :ymi A-a]nortagan Dy.abah Cyr7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyani yv masnagxov;yamp Lawali S7 Qa[ Ygy6 .yxvo3 112 dradov yv 0rinagan antamnyrov5 Darygan ?qagan Unthanovr Antamagan +o.owu covmarovyxav Giragi 16 Mard 20146in, 3yd mi]0rei =amu 2:006en sgsyal1 )rinagan my/amasnov;yan sdovcovmen ydk5 ga6 darovyxav 0rovan adynabydi undrov;ivnu5 yrp my/amasnov;yan koveow a3t ba,d0nin go[ovyxav ygy.yxvo3 yrgaramya3 an2nover /a-a3o.` Brn7 Wahacn Arabyan1 Nyrga3axova/ zanazan dy.ygacrov;ivnnyrov un;axkin gadarova/ qa-nag[ov;ivn sdy./ylov ‘or2yru zsbovyxan adynabydin yv Dy.abah Srpazan H0r hasdadagam ov..ovmnyrow1 ?qagan Qorhovrti ;ygna/ov` undro.agan 3an2naqovmpi go.me nyr6 ga3axova/ hinc anovnnyren megovn hra=arovmow undryli [ors anovnnyru inknapyrapar undrova/ 3a3dararovyxan a-anx or t=coh qmpagu oyve ;ygna/ov nyrga3axner1 No3nbes :ymagan Badcamavori undrov;yan hamar5 nyrga3axova/ yrgov ;ygna/ovnyren min wyrundrovyxav Brn7 Wahacn Arabyan1 Tar2yal unttimatir go.me oyve ;ygna/ov [a-a]argovyxav1 A3sbesow5 gagngalovi or` Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3 yrgov ,apa; a-a] ar2anacra/ ,ini[ yzragaxov;yamp5 zo3c ygy.yxinyrov a,qo3= hocyvor howivnyrov clqavorov;yamp noragazm .ygawar marninnyru novirovin hama3nkin timacrava/ ardagarc0ren qo,or t=ovarov;ivnnyrov lov/ovmnyr cdnylov a,qadankin5 qa.a. yv ,ini[ m;nolordi me]1 Xouiz;rio ka®awaroujiune k*a®arkh :uropai Mardkain Irauounqn;rou datarani wyi®in dhm
 2. 2. Ha3asdani ardakin cor/ox naqararov;ivnu ir q0snagi mi]oxow 3a3dna/ e xavagxov;ivn Ovkranio3 yv Ovkranaxi =o.owovrtin1 A3s ma6 sin` usd Siwilny;i` Mard 10-in Yryvani me] 3a3darara/ e Etovart Nalpantyan Syrbio3 ardakin cor/ox naqarar` Iwan Mrgi[i hyd hamady. asovlisi un;axkin` badasqanylow Ovkranio3 me] dy.i ovnyxo. zarcaxovmnyrovn ngadmamp Ha3asdani tirkoro,man wyrapyryal harxin yv a3n ngada-ovmin5 or Ha3asdani go.me cra-ovm [e gadarova/ Ovkranio3 tys6 banadan me] paxova/ sco3 madyanin me]1 8Gar/ovm ym5 trank andy.i yv animasd ,a6 hargovmnyr yn5 orowhydyv Ardakin cor/yri na6 qararov;ivnu ir q0snagi mi]oxow 3a3dnyl e xavagxov;ivn Ovkrania3in5 Ovkrania3i =o.o6 wurtin1 Ta y.yl e a3t sco3 madyani paxovmix meg yrgov 0r a-a]956 usa/ e Nalpantyan` avyxnylow5 or Ovkranio3 me] dy.i ovnyxo. ira6 tar2ov;ivnnyrov a-n[ov;yamp Ha3asdani m06 dyxovmnyru arda3a3dova/ yn 8amynapar2r magartagow` Hanrabydov;yan naqacahu q06 sa/ e ador masin91 HH ardakin cor/ox naqararu 3o3s 3a3dna/ e5 or gu 2y-nargovin polor hnaravor ka3lyru5 orbeszi 8iravagan ta,di me] qa.a. ja6 nabarhow lov/ovmnyr cdnovin5 oronk gu nbas6 dyn larova/ov;yan novazman yv govdagova/ harxyrov lov/man91 Antrata-nalow a3n harxin5 ;e arty0k knnargova/ e Havakagan anwdancov;yan ba3manacri gazmagyrbov;yan 2yva[a’in me] ovkranagan jcna=amu5 yv y;e knnargovi5 aba Ha3asdanu in[ tirkoro,ovm bidi ortycre5 Nalpantyan badasqana/ e5 or 8unthanrabes [i siryr 8y;e9nyrow q0sil91 8Iharge5 pnagan e5 or HABG ,r]anagnyrovm knnargvovm yn pazma;iv harxyr5 orowhydyv a3t ,r]anagovm ardakon ka.akaganov;yanu hama6 garcylov wyrapyryal ba3manavorova/ov;ivn ga31 Yrp or a3tbisi knnargovmnyr linyn5 a3t =a6 manag gu dysnynk` in[bisi zarcaxovmnyr gu linyn5 yv hamabadasqan in[bisi tirkoro,ovm6 nyr g4arda3a3dovyn956 usa/ e HH ardakin cor/ox naqararu1 Ovkranio3 Cyraco3n -adan “ydrovar 22-in oro,ovm untovnyx Ma3is 25-in ardahyr; naqa6 cahagan undrov;ivnnyr iraganaxnylov masin` Yanovkowi[in ba,d0nang unylow sahmanatra6 gan bardaganov;ivnnyrov gadarovmen1 Inku` Yanovkowi[u5 gu 3a3darare5 or gu ,arovnage mnal 0renkow undrova/ naqacah1 Cyraco3n -adan “ydrovar 23-i oro,ovmow naqacahi =amanagavor ba,d0nagadar n,a6 nagovyxav qorhrtarani q0snag Alyksandr :ovr[inowu5 or gu hamarovi Ovkranio3 naqgin war[abyd Yovlia Dimo,ynko3i 8a] 2y-ku91 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014, 2014 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Cyrmania gu mna3 Ha3asdani a-yvdovri 26rt my/aco3n cor/ungyru 2013 ;ovaganin Ha3as6 danCyrmania a-yvdovri ,r]ana-ov;ivnu gazma/ e avyli kan 366 milion do6 lar1 Naqort darovan hyd pa.tadylow` ar2anacru6 va/ e xovxani,i oro, an6 govm1 So3n dovyalnyru ‘o6 qanxyx Azca3in wija6 gacragan /a-a3ov;ivnu1 Hama2a3n no3n a.pivrin` Ha3asdanen Cyrmania ar6 da/ovmu gazma/ e avyli kan 85 milion dolar5 na6 qort darovan hamymad novazylow 18 dogosow1 Miyv6 no3n mi]oxin Cyrmania3en Ha3asdan nyra/ovmu aja/ e ,ovr] 6 dogosow1 Cyrmanian Ha3asdani yrgrort my/aco3n a-yvdov6 ri cor/ungyr6yrgirn e` _ov6 sia3en ydk1 Yvrobagan 3an2na=o.owu hydaknnov;yan sgsa/ e` gab6 va/ :ovrkio3 Yvrobagan Miov6 ;yan hyd harxyrow naqara6 rov;yan go.me Yvrobagan Miov6 ;yan fondyrov [ara,ahman tebkyrovn5 oronk dy.i ovnyxa/ yn :ovrkio3 me] ‘da/ov;yan ca3;ag.ov;yan me] nyrka,6 va/` naqararov;yan .ygawar Egymyn Ba.u,i 0row1 Ba.u,i ,ovr] co3ov;ivn ovni a3n gas6 ga/u5 or Yvrobagan Miov;yan fondyrov yv naqararov;yan gix Azca3in cor/agalov;yan me] a,qadanki dy.avorman harxyrov me] [ara,ahovmnyr gadara/ e` a3tbisow wdan6 cylow cor/agalov;yan cor/ov6 neov;yan hamar dramatrovo. mi]oxnyru1 “da/ov;yan a.mga3aro3x ca3;ag.ov;yan me] nyrka,ova/ Ba.u,u ‘oqarina/ e Myvlov; {avov,0.lov1 Yvrobagan Miov;yan hyd harxyrow naqararov;yan Az6 ca3in cor/agalov;yan me] ar6 2anacrova/ ‘da/ov;yan teb6 kyrovn masin 3a3dni tar2a/ e cor/agalov;yan naqacah Mov6 sa Je3lani` 9 Mard 2013-i y6namagen5 orovn me] an gu n,e Ba.u,i 0renkin hagaso. 3an2nararagannyru1 Je3lan cra/ e5 or ipryv cor/agalov6 ;yan naqacah gu grgne5 or 8cor/agalov;ivnu [i grnar gadaryl naqararin 3an2na6 raragannyru5 orowhydyv anonk gu hagasyn ga-o3xi ganonny6 rovn91 Wyr]yrs hrabaragova/ na6 magin himamp Yvrobagan 3an26 na=o.owu hydaknnov;yan sgu6 sa/ e1 Yvrobagan Miov;yan yv :ovrkio3 mi]yv hama2a36 naciri 27-rt 30tova/in hama6 2a3n5 Yvrobagan 3an2na=o.owu iravovnk ovni hydaknnov;yan sgsylov ir go.me 3adgaxovo. fondyrov ab0rini ga-awar6 man gasga/nyrovn baraca6 3in1 Yvrobagan Miov;yan harxy6 row :ovrkio3 nyrga3 naqarar Myvlov; {avov,0.lov5 i badas6 qan hn[o. my.atranknyrovn5 untc/a/ e ga-awarov;yan` 83anovn ir pari hampavi9 sdovcovylov yv hydaknnovylov badrasdagamov;ivnu1 8Mynk [a’azanx pax yv ;a’anxig ynk nman harxyrov me]1 Da3 Asdova/` ivrakan[ivr ok bidi dysne zygovxovmu hy6 daknnov;yan avardin95 8Hivr6 ri3e; De3li Niovz96in ‘oqan6 xovmow usa/ e {avov,0.lov yv n,a/5 or hydaknnov;ivnu 8sgu6 sa/ e ;rkagan go.min na6 qa2y-nov;yamp91 Hydaknnov;yan masin 3a3dni tar2a/ e a3n panen ydk5 yrp ;rkagan 8:araf9 0ra;yr;u cra/ e Yvrobagan 3an2na=o6 .owi gr;ov;yan yv m,ago3;i harxyrow clqavor dn0ren Yan :rov,inskii` Myvlov; {avov6 ,0.lovin5 Yvrobagan Miov;yan me] :ovrkio3 mna3ovn nyrga6 3axovxi[ Sylim Ynylin yv Az6 ca3in cor/agalov;yan naqa6 cah Bivlny; E0zjanin 3.a/ namagin masin1 Ha3asdani tirkoro,ovmu` Ovkranio3 jcna=amin ngadmamp Yvrobagan Miov;ivnu hydaknnov;yan sgsa/ e` :ovrkio3 dramatrova/ fondyrov [ara,ahman tebkyrovn ,ovr]
 3. 3. Yrgov,ap;i` 10 Mard 2014-in5 yrygo36 yan =amu 4:30-in5 Yvromiov;yan ardakin ka.akaganov;yan yv anwdancov;yan harxyrow cyraco3n 3an2nagadar` Ka;rin E,;un =amanyx Nor }ov.a3i S7 Amyna6 ’rgi[ wanku1 S7 Amyna’rgi[ wankin me] Ka;rin E,;unin yv anor ungyraxo. badoviragov;yan` Sbahani ha3ox ;ymi a-a]nort cyr,7 D7 Papcen ybs7 {arya6 ni clqavorov;yamp5 timavoryxin <ahin6 ,ahri hama3nki hocyvor dysov[ hoc,7 D7 Anania wrt7 Covjanyanu5 Badcamavo6 ragan =o.owi5 :ymagan5 Gr0nagan yv a3l marminnyrov adynabydnyru yv nyrga6 3axovxi[nyru1 A3s masin gu ha.orte 8ira6 naha3yr9 lradovagan ga3ku1 Badoviragov;yan antamnyru naq a3xylyxin ormnangarnyrow zartarova/5 350-amya3 hnov;ivn ovnyxo. S7 Amyna’rgi[ wanki 8S7 #owse’ Aryma;axi9 ygy.yxi5 ovr wanki 8Gomidas9 yrc[aqovmpu qmpa6 warov;yamp brn7 Armen Amirqanyani hantes ygav S7 Badaracen 8Marmin de6 rovnagan95 8Krisdos i me] myr 3a3d6 nyxav9 yv 8Sovrp5 sovrp9 yrcyrow yv ir ylo3;n avardyx 8Giligia9 yrcow1 Digin Ka;rin E,;un yv badoviragov;yan an6 tamnyru hiaxmovnkow ovngntryxin S7 Ba6 daracen yrcova/ gdornyru5 aba hma36 va/ tidyxin ygy.yxvo3 covnazart ormna6 ngarnyru5 oronk gu nyrga3axnyn Hin ov Nor gdagarannyrov ampo.] badmov;ivnu5 ygy.yxvo3 qorhovrtnyru5 S7 Cricor Lov6 savor[i [ar[aranknyru yv manavant Traqd6T=oqk skan[yli badgyru1 A3novhydyv badoviragov;yan antamnyru par2raxan wanki ?a.gya3 tahlij5 ovr a-a]nort Srpazanu pari calsdyan q0sk arda3a3dylow hivrin yv badoviragov;yan mivs antamnyrovn5 antratar2av irana6 ha3ov;yan gyankin ov anonx ovnyxa/ a-a6 vylov;ivnnyrovn yv iravovnknyrovn1 Pa6 xadryx ;e in[bisi gazmagyrbova/ ha6 ma3nknyr yn5 yv or in[bisi a,qo3= gyank gu waryn hocyvor5 azca3in ov m,agov;a3in olordnyrov me]1 An madnan,yx ga-awa6 rov;yan hyd syrd 3arapyrov;ivnu yv nyrga3axovx Iranu orbes hamacor/agxov6 ;yan yrgir yv n,yx5 or 400 darinyre i wyr ha3yru5 orbes krisdonyanyr5 islam y.pa3rnyrov ov ko3ryrov hyd abra/ yn 3arcankow yv sirow1 Srpazan Ha3ru ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Yvromiov;yan qorhrtaranin Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[nalovn hamar5 mia=amanag antra6 tar2av Zovixyrio3 tadaranin go.me tadabardova/ ;ovrk cor/i[ Do.ov “y6 rin[eki artaraxman wji-in5 3i,yxnylow5 or meg amis a-a] My/i dann Giligio3 Aram A Ga;o.igos5 namagow mu po.o6 karga/ e Zovixyrio3 tadaranin` un;yr6 xylow Wyha’a- Ha3rabydi namagen hadova/ mu1 Srpazan Ha3ru ir q0ski ,arovna6 gov;yan me] garyvorov;yamp untc/yx5 or Irani bydov;ivnu mi,d z0ragxa/ e myz` myr ygy.yxinyrov ov m,agov;a3in go;o.6 nyrov bahbanman cor/in5 min[ty- asge kani mu dari a-a] Adrbe3jani me] azyrinyru avyryxin Hin }ov.a3i badma6 gan ar=ek nyrga3axno. qa[karyru5 or inknin m,agov;a3in xy.asbanov;ivn e1 <ar7 e] !$ <norhantes Nor Hradaragov;ivnnyrov Aryvmdyan :ymen nyrs 8The Church of Armenia9 Togd7 Zaven A7 Khn37 Arzovmanyan Hinc,ap;i Mard 27, 2014 A-a]nortarani Armen Hampar Srahin me] Yrygo3yan =amu 8-in Wyr]yrs Aryvmdyan :ymen lo3s dysav anclyren lyzovow hador mu` The Church of Ar- menia did.osow ir hinc sdo6 rapa=anovmnyrow5 ovr am’o’6 va/ yn 275 e]yrov me] Ma6 dynacidagan5 Asdova/apa6 nagan5 Ygy.yxacidagan5 Bad6 magan yv Azcacragan 43 ov6 sovmnasirov;ivnnyr1 Cirkin hy.inagn e Togd7 Zaven A7 Khn37 Arzovmanyan or ir na6 qapanin me] gu 3a3dne cirkin a3lazan powantagov;ivnu` po6 lorn al a-n[ova/ Ha3x7 A-a6 kylagan Ygy.yxvo3 gazmavor6 man5 taragazmig 3opylyanny6 rov5 nyrkin ga-o3xin5 ganona6 gan =o.ownyrovn5 hnaco3n a,6 qarhacrov;yan yv asdova6 /apanagan amynahin a.pivr6 nyrov wyrapyryal1 <norhantesu gu wyrapyri nayv hy.inagin wyr]in yrgov darinyrovn ha3yren lyzovow hradaraga/ yryk hadorny6 rovn` Ha3 Ygy.yxvo3 Par2ras6 dijan hocyvoragannyr anovnin nyrkyv ovr am’o’ova/ yn 20-rt tarov yrga3nkin abra/ yv a3=m waqjanyal 40 ga;o.igosnyrov5 badriarknyrov yv arkybisgo6 bosnyrov gyankn ov wasdagu1 Noraco3n anclyren hrada6 ragov;yan me] g4yryvin nayv badmagan wyr]in ,r]ani Ha3 Ygy.yxvo3 gra/ ;rkagan yv sowydagan ka3ka3i[ ]artyrov yv hala/anknyrov /anraco3n lov/u5 orovn timatryxin yv sdo3c gor/anovme ‘rgyxin za3n myr a’ mu par2rasdijan novir6 yal ,r]anavard hocyvoragan6 nyru E]mia/ni Ceorcyan yv G7 Bolso3 Arma,ov hocyvor gr;a6 rannyren1 No3n a3t hocyvora6 gannyru5 Ceorcyan yv Arma6 ,agan ,ovn[ow /a.gyxovxin Yrovsa.emi yv Giligio3 Ga;o6 .igosov;yan tbrywanknyru1 #i,yal hinc yn;apa=anovm6 nyrovn me] ngadi a-nova/ yn mi kani a.pivracidagan niv6 ;yr oronk ki[ /an0; yn myr un;yrxo.nyrovn5 in[bes hna6 co3n Ganonacirk Ha3oxu5 A,6 qarhaxo3xu yv Gnik Havado3 2y-acir madyannyrov cida6 gan hradaragov;yanx myg6 nov;ivnnyru1 Gan nayv Hin yv Nor Domar6 nyrov5 ygy.yxagan D0naxo3xi d0nyrov pa,qovmu5 yv S7 Nyrses <norhalii <aragannyrovn sdorapa=anyal paxadrov;ivn6 nyru1 So3n ,norhantesu5 or dy.i bidi ovnyna3 yrygo3yan =amu 8-in5 gazmagyrba/ e ,r]anis :ekeyan M,agov;a3in Miov6 ;yan masnajiv.u` howana6 vorov;yamp Aryvmdyan :ymi paryqnam A-a]nort Cyr,7 D7 #ownan Arkybs7 Derderyani yv naqa2y-nov;yamp Miov;yan Adynabyd Wa[e Symyrjyani1 Ylo3; bidi ovnynan Ma,dox {obanyan5 Hra[ Sy’y;jyan yv cirkin hy.inagu5 Hantisa6 warov;yamp Nazig Coja3yani1 Srdacins gu hravirynk myr m,agov;aser hasaragov;ivnu nyrga3 ullal so3n hantisov;yan yv 0rinag mu orbes nover sda6 nal nor cirken` hy.inagin sdo6 racrov;yampu1 LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 3 Ka;rin E,;un` Nor }ov.a3i S7 Amyna’rgi[ wanku a3xylyx
 4. 4. Qrim ;yrag.zii ha3 hama3nki bad6 mov;ivnu gu sgsi 8-rt taren5 ;eyv ha3yrov a-a]in zancova/a3in ca.;u hon dy.i ovnyxa/ e 116rt tarov gesyrovn1 Hama,6 qarha3in hampavi diraxa/ pazma;iv Qrim /na/ ov abra/ ha3yrov garcin e n,anavor cy.angari[ #owhannes A3wa6 zowskin1 86rt tarovn Qrimu gu badganer Piv6 zantagan ga3srov;yan5 orov ha3 pnag6 [ov;ynen mas mu ca.;a/ e Qrim yv 0c6 duvylow dy.vo3n ga3ovn ov abahow wija6 gen5 gyrda/ e dndysabes parygyxig hama3nk mu5 no3nisg Mongolagan ar,a6 vanknyrovn timanalow1 Badmagan Ha3as6 dani t=ovarin gyanku badja- y.a/ e my/a;iv ca.;yrov tebi Qrimi ;yragu.6 zin5 ovr ha3yr gazma/ yn yrgrort qo6 ,oraco3n ‘okramasnov;ivnu5 a-a]inu ullalow` :a;arnyru1 Qrimu )smanyan Ga3srov;yan yn;argovyxav 14756in yv a3t 0ryrovn sgsav Krisdonyanyrov tem hala6 /anku1 Haga-ag islamagan gr0nki di6 rabydov;yan5 ha3yr zcali nyrga3ov;ivn gazmyxin ;yrag.ziin zanazan ,r]anny6 rovn me]5 in[bes` Kafka5 Karasovba6 zar5 Balaklawa5 Gezlew5 “yrykow yv Sovrqa;1 17786en 1799 avyli kan 22,000 ha3yr wyrapnagov;ivn hasdadyxin Azow nahancin me]1 _ovsia Qrimi ;yrag.zin novajyx 17936in yv ka]alyryx 0dar yrgirnyre nor nyrca.;u1 Pazma;iv ha3yr yvs a3t ,r]a6 nin ca.;yxin Qrim yv wyragyntanaxovxin hin ha3gagan gytronnyru1 19136in5 m0d 9000 ha,ovo. Ha3 ca.;0jaqu5 dari mu ydk par2raxav 1550006i1 19-rt yv 20-rt tarov ha3 nyrca.;o.nyru y.an my/ ma6 samp aryvmdaha3yr5 oronk Ha3ox Xy.as6 banov;yan yv ;rkagan hala/anknyre wyrabro.nyrn ein1 19446in Sowyd Miov6 ;yan nyrkin harxyrov comisar Lawrendi Peria aksoryx 37,000 Bovlgaraxinyr5 #o3nyr yv Ha3yr tebi hy-avor cava-nyr` min[yv :a;arsdan yv >azaqsdan1 18946in arten gazmavorova/ er Qrimi ha3 hama3nkin gyanku yrp hasdadovyxav ;yrag.ziin a-a]in azca3in6m,agov;a3in miov;ivnu` 8Ha3gagan Lo3s9u5 or 19966in wyranovanovyxav 8Qrimi Ha3gagan Ungy6 ragxov;ivn91 Nyrga3is a3t ungyragxov6 ;ivnu ovni 14 masnajiv.yr5 oronk gu .y6 gawarovin Qrimi Ha3gagan Azca3in Qorhovrtin go.me1 A3s wyr]inu [ors darin ancam mu gu covmare Azca3in Congresi =o.owu5 min[ cor/atir marmin mu gu zpa.i a-0rya3 harxyrow1 Hama3nku ovni 8Lo3s9 m,agov;a3in yv azcacragan gytron mu or gu hradarage 8Masis9 amsa;yr6 ;u1 Gu madovxovi ha3gagan hy-ovsdady6 sov;yan meg =am dyvo.ov;yamp 8Paryv9 3a3daciru amisu yrgov ancam5 in[bes nayv ha3gagan -adi0=am mu5 ,apa;u hinc ancam1 Ha3gagan A-akylagan ygy6 .yxinyr gu cor/yn 146rt taren i wyr Yal;a3i5 Fe0dosia3i yv Ew’a;0ria3i me]5 isg Gam[aki ha3gagan wanku ga6 -ovxova/ e 156rt tarovn Kafka3i me]1 14006agan ;ovagannyren i wyr Kafkan ovnyxa/ e ha3gagan dasnyag mu tbroxnyr yv ygy.yxinyr5 garawannyrov gaxaran6 nyr5 arhysdi gytronnyr5 tramadovnyr5 hantisaxa/ e clqavor ha3gagan gytron mu1 A-a]in ha3gagan yrgrortagan war6 =aranu paxova/ e 19986in Simfyro’oli me]1 A3l ka.aknyr ovr gytronaxa/ yn ha3gagan hama3nknyr` Armyansk5 Sewas6 do’ol yv Sovdak ka.aknyrn yn1 Nyrga3is ha3yrov unthanovr ;ivu gu cnahadovi 20,0001 Kafka3en ydk yrgrort ha3gagan qo6 ,oraco3n gytronu y.a/ e Sovrqa;u5 or ,ad havanapar a.awa.ovmn e 8Sovrp Qa[9i1 Sovrp Qa[ wanku hantisaxa/ e clqavor hocyvor gytron mu yv taryrow y.a/ e =o.owrtagan ovqdawa3r mu1 Anor m0daga3ku cdnova/ e Kazarak civ.a6 ka.aku5 ovr ha3 i,qannyru gu bahein irynx z0rkyru` 0cdacor/ovylov hamar Kafka3i ha3 hama3nki ba,dbanov;yan1 Qrimi ha3ov;yan ungyra3in gyanki zarcaxovmn ov gazmagyrbovmu dy.i ovny6 xav 19-206rt taryrovn5 yrp hasdadovy6 xan hama3nka3in gazmagyrbov;ivnnyr5 ov my/aharovsd azca3innyr7 ygy.yxinyr ov mdavoragannyr hasdadyxin artiagan ka.akagr;ov;yan himkyr yv parysiragan hasdadov;ivnnyr5 dramatrylow himna6 tramnyr5 galova/nyr5 yvln1 Qrimu ha3ov;yan bacyvyx aganavor an2navorov;ivnnyr1 A3wazowskien zad5 hon /na/ ov zarcaxa/ yn yrcahan6 yra=i,d Alyksandr Sbyntiaryan5 Kris6 da’or Gara6Movrza5 arovysdaced Wa6 han Sovrenyanx yv ovri,nyr1 Qrimi nyrga3 dacnabali ka.akagan gaxov;ivnu dagavin [e sdy./a/ yrgren hy-analov qovjabu5 saga3n a3=mov Ovk6 rania3i annaqadysyli gaxov;ivnu mda6 hoci[ gu ngadovi1 Oro,i[ bidi ulla3 darvo3s Mard 306in ga3analik han6 rakoven yv anor hydyvanknyru` yrpymni a3s ban/ali ha3gagan gytronin hamar1 4 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 Sovmga3i;i darytar2in Anna Asdova/adovryan nyrga3axovx ir cirku |AKOB WARDIWAÂ:AN Naqa2y-nov;yamp HPUMi Niv Yorki crasynyagin yv cor6 /agxov;yamp HH MAGi Nyrga6 3ax[ov;yan5 “ydrovar 27, 2014, Hinc,ap;i yrygo3yan5 Pary6 cor/agani crasynyagin me] n,ovyxav Sovmga3i;i zohyrovn 3i,adagu1 Artaryv5 1988-in yrp Qorhrta3in Miov;ivnu ‘lovz6 man a-]yv sgsa/ er cdnovil5 Adrbe3jani ;ovrk6;a;arnyru badyh a-i;u cda/ ein Bak6 vi5 Girowabadi ov Sovmga3i;i me] abro. avyli kan 300 hazar ha3yrov hanteb hala6 /ankn ov godora/u iracor6 /ylov1 A3t dqovr tebkyrovn un;ax6 kin5 das darygan Annan (Ano3,) undanikow grxa/ er abasdan cdnyl Yryvan5 cyd6 na3arg 3argapa=ini mu me]5 ovrge anxa/ er Mosgova yv aba Miaxyal Nahancnyr1 Annan a3t 0ryren baha/ er 0racrov;ivn` anxa/ tebkyrovn masin wga3ago[ylow da-aban6 ki janabarhu5 hala/anku5 zcov,avor nisd ov gaxu5 ab6 rova/ zcaxovmnyru5 anoro,ov6 ;yan 0ryru1 Avyli ov,5 arten Amyriga3i me] undanik gaz6 ma/5 iravapanov;yan wga3a6 gan sdaxa/ Annan zanonk gu hradarager hadori mu` anc6 lyren lyzovow` 8Nowhere9 A Story of Exile (O[ meg dy. 6Aksori mu Badmov;ivnu)1 <aris B0.osyan5 HPUMi 2y-nargnyrov badasqanadovn gadaryx paxman q0sku5 orme ydk q0sk a-av MAGi HH m0d havadarmadar Garen Na6 zaryan1 An n,yx Sovmga3i6 ;i zohyrov 3i,adagu yv han6 caman0ren arda3a3dovyxav MAGen nyrs Ly-na3in >ara6 pa.i harxow y.a/ a,qadank6 nyrovn masin1 Cnahadyx hy6 .inagin gadara/ cor/u ha3ox iravovnknyrov ba,dbanov;yan ci/ow5 manavant Amyriga3i zanazan nahancnyrov me] (in[bes` Me3n), bydagan ka6 .akagan temkyrovn ir gada6 ra/ timovmnyrovn5 oronk wyr]in darinyrovn artivnavorovyxan i nbasd >arapa.in1 Ir cirku nyrga3axovx Anna Asdova/adovryanu (:ivrko;), myr; unt myr; gartalow had6 ova/nyr ange1 An 3ovzovmna6 qa-n arda3a3dovyxav a3n polor dqovr tebkyrovn masin5 oronk kalyxin ir hyd dy.a6 hanov;yan a3s ampo.] un;ax6 kin1 An zcov,axovx nyrganyru ullalov ar;ovn5 yrp azyrinyr sgsa/ yn hagabrobaganti ar,avi mu Niv Yorki bo.oda6 nyren sgsa/` abago.mnoro,yl ]analow miamid anxortnyru5 ;e ha3yrn yn y.a/ badja-u Adrbe3jani me] dy.i ovnyxa/ sbantin1 Annan go[ urav nyr6 ganyrovn mianalov ha3 tadi hydabntman hamar darova/ a,qadanknyrovn5 in[bes nayv ,arovnagylov ba3karu a3t ov..ov;yamp1 An sira30=ar dovav ba6 dasqannyr nyrga3axova/ har6 xyrovn5 orme ydk nyrganyrovn dramatrova/ ir cirkyru an sdoracryx1 Qrimi ha3 hama3nku Anna Astoua‘atour;an ;u Karhn Naxar;an
 5. 5. LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 5 Ara <irazi a-o.]agan wijagu gu mna3 /anr Anovani panasdy./ #ow6 hannes <irazi ortiin` kanta6 gacor/ Ara <irazi a-o.6 ]agan wijagu gu mna3 /anr1 N,ynk5 or a3s masin lovr ‘o6 qanxa/ e Ha3ryni News. Am lradovagan ga3ku or a3t masin zrovxa/ e 8Na3iri9 p=,gagan gytroni clqavor p=i,g Anadoli Cnovniin hyd1 Cnovni nayv 3a3dna/ e5 ;e das 0re i wyr p=i,gnyrov qnamkin dag cdnu6 vo. Ara <iraz arhysdagan ,n[a-ov;yamp g4abri yv ;e anor wijagu gu mna3 /anr pa3x ga3ovn1 A,qarhah-[ag <a-l Aznavovri 90-amya3 3opylyani a-;iv` “arizi me] /racrova/ yn ,ark mu 2y-nargnyr yv iratar2ov;ivnnyr Ha3gagan Parycor/agan Unthanovr Miov;yan “arizi mas6 najiv.u yvs anmasn bidi [mna3 Aznavovrin novirova/ 2y-narg6 nyren5 oronk arten mygnarga/ yn1 HPUM “arizi masnajiv.i hamyrcnyrov gazmagyrbman ba6 dasqanadov Ha3g “o;ovgyanu 8Armen’res9in dy.ygaxovxa/ e5 or HPUM6i /racra/ 2y-nargnyru my/anovn yrci[in ngadmamp 3arcanki ivr0rinag arda3a3dov;ivn yn1 8A3s dari <a-l Aznavovru gu d0ne ir /nntyan 90-amya3 3o6 pylyanu1 Gu xangank anor 3arcanki dovrk madovxanyl` gaz6 magyrbylow darpyr 2y-nargnyr1 Fransa3i me] ha3 hama3nku z0ra,ar=i yn;argylu ,ad t=ovar e5 gu ‘or2ynk nman hamyrc6 nyrow bahbanyl ha3gaganov;ivnu95 n,a/ e “o;ovgyanu1 Ha3g “o;ovgyan dy.ygaxovxa/ e5 or Abril 28-in lo3s bidi dysne a,qarhah-[ag yrci[in darpyr darinyrov cor/yru am6 ’o’o. 32 2a3nasgava-agnyren gazmova/ 2a3nataranu1 @a36 nataranin me] nyra-ova/ yn Aznavovri` 1948-2011 ;ovaganny6 rovn sdy./ova/ angrgnyli cor/yru1 8Ullalow <a-l Aznavovri sdy./acor/ov;yan masnaced` ,ad a,qo3= masnagxov;ivn ovnyxa/ ym anor` 32 2a3nasgava-agnyren gazmova/ 2a3natarani badrasdman a,qadanknyrovn me]1 Soworapar g4a,qadim a3n amenovn hyd5 in[ or g4a-n[ovi Az6 navovri hyd` filmyr5 cirkyr5 2a3nacrov;ivnnyr95 avylxovxa/ e HPUM “arizi masnajiv.i hamyrcnyrov gazmagyrbman badas6 qanadovn1 Ha3g “o;ovgyan untc/a/ e5 or Aznavovru ,ovdow Ha3asdani me] hamyrc bidi ovnyna35 isg HPUM6u bidi ,arovnage my/aryl anovani yrci[u1 8Aznavovrin novirova/ 3a]ort hamyrcu dy.i bidi ovnyna3 “arizi me]` Anak0 zp0sanavi wra3` Ma3is 15-in1 Hamyrci un;axkin ylo3; bidi ovnyna3 yrc[ovhi Joana3 Myndilu ir jaz ;rio3i hyd95 avylxovxa/ e “o;ovgyan1 Yrc[ovhin naqort dari HPUM “arizi masnajiv.i naqa2y-nov;yamp ,anson3ein novir6 va/ 2y-nargi un;axkin gadara/ er Aznavovri yrcyru1 HPUM “arizi masnajiv.u Mard 7-in gazmagyrba/ er <a-l Aznavovri novirova/ hamyrc1 8<a-li gyanku9 dovrk,oovn dy.i ovnyxa/ e HPUM 8Alyk Manovgyan9 m,agov;a3in gytronin me]1 @y-nargi un;axkin yrci[ Bynova Mar,alu gadara/ e Az6 navovri sdy./acor/ov;ivnnyru1 Mi]azca3in ,ark mu n,ana6 vor hasaragagan cor/i[nyr a-a]arga/ yn` adrbe3janxi cro. Akram A3lislin a-a]at6 ryl Qa.a.ov;yan 2014-i No6 belyan mrxanagi ;ygna/ov6 ;yan` 8Adrbe3jani yv Ha3as6 dani =o.owovrtnyrovn mi]yv ;,namov;yan 3a.;aharman imasdow ir ovnyxa/ zarma6 nali qizaqov;yan hamar91 A3s lovru ha.ortyx 8APA9 lradovagan cor/agalov;ivnu1 8Qa.a. cor/un;axu [i grnar tovrs cal ‘agov.ien5 a3tbisow ‘qrovn qa.a.ov6 ;ivnu mi,d grna3 wyra/ovil nor badyrazmi1 Mia3n n,anavor martox 2a3nyru grnan qraqov6 syl yrgov azcyru` zirar ka6 ]alyrylov yv wyr]abes5 hama6 2a3nov;ivn co3axnylov1 Baron A3lislin y.a/ e pavagan ka]5 orbeszi a3t ka3lu a-ner yv 2y-ku mygner ha3yrovn1 Yv mynk hamozova/ ynk5 or Ha3asdani me] gan martig5 oronk bad6 rasd yn badasqanylov no3n 2yvow95 8APA9i hama2a3n` crova/ e Nobelyan mrxanagi 3an2na=o.owin 3.ova/ timovmin me]1 Timovmu sdoracra/ yn Syr6 ge3 Aba,inu (_ovsia)5 Andre3 Bi;owu (_ovsia)5 Gryg Kal6 qovnu (Pridania)5 Ceorci Tyrlovcyanu (Arapagan Miax6 yal Emirov;ivnnyr)5 Alyksandr Dodorqo;owu (_ovsia)5 Kyvun Hyrrisu (Miaxyal Nahanc6 nyr)5 _ovslan Qys;anowu (_ovsia)5 Miqa3el Ma3axgin (Zovixyria)5 Wladimir Mala6 qowu (_ovsia)5 Nikola “lo;6 nikowu (Cyrmania)5 :eodor <yninu (Miaxyal Nahancnyr)5 Endriv Waq;ulu (Miaxyal Nahancnyr)5 Emmanovel Wyl6 lyr,;a3nu (Miaxyal Nahanc6 nyr)5 yv Hasan Yovse3nowu (Zovixyria)1 Hasan Yovse3nowu Adrbe36 jani Cro.nyrov Miov;yan an6 tam e5 panasiragan cidov6 ;ivnnyrov togdor5 ‘rofyse0r5 arovysdi wasdagavor cor/i[ {ingiz Yovse3nowi ortin e1 Akram Naibowu (A3lisli) <ar7 e] !$ Akram A3lisli g4a-a]atrovi Nobelyan mrxanagi Mdorovmnyr A:O_NYROVN WRA# NSDYR YN … Havaki mu un;axkin er5 yrp ja-aq0su ir ylo3;i un6 ;axkin5 ki[ mun al niv;en ,y.ylow5 lor2na,ovr;n 3a3da6 raryx` 8Myr .ygawarnyru irynx a;o-nyrovn wra3 nsda/ yn yv ovri,in dy. [yn dar91 #a3dararov;yan 3a]ortyx orodun6 tosd /a’aharov;ivn mu7 nyrganyru ovraq ein yv a3s 2yvow irynx hamamdov;ivnu gu 3a3dnein1 A3sbisi ylo3;nyr yv arda3a3dov;ivnnyr 3ajaq lsa/ ynk ov dagavin gu lsynk1 +o.owovrti wavyraxovmn al mda/yl govda3 ;e orkanow anonk dy.yag yn gaxov;yan iraga6 nov;yan1 Dasnamyagnyr a-a] yrp a3s ca.;0jaqu nor gu gazmover ov nor hasno.nyrov qantu avyli my/ er azca3in hasda6 dov;ivnnyrov me] /a-a3ylov5 myr miov;ivnnyrn ov anonx war6 [agan gazmyru ,ovdow gampo.]axovein garo. ov oragavor ;ygna/ovnyrow1 A3n adyn govnyna3ink ;ygna/ovnyrov yrg6 badig gam y-abadig xangyr5 oronxme gundrovein 3an26 naqovmpyrov gam war[ov;ivnnyrov gazmyru1 Ava~.5 Ha3 =o.owovrt7 anxan a3t 0ryru5 ‘oqovyxan =a6 managnyru5 a3lasyrovmn ov an2nasirov;ivnu cor/yxin irynx avyrnyru 777 ov n0sraxan azcin /a-a3ylov girk ovnyxo.nyrov ,arkyru1 A3lyvs ovraqali yryvo3; gu ngadovi y;e garynank 8cravova/9 pa3x iraganov;yan me] ;a’ovr mnaxa/ a;o-6 nyru my/ t=ovarov;yamp lyxnyl ar=anavor noviryal /a-a3o.6 nyrow1 A3s0rova3 yridasartu5 gam mi]in dariki an2u5 harx govda3 (y;e o[ par2ra2a3n5 cone ir mdkin me])` 8i|n[ e im ,ahs5 in[o|v =amanags yv ov=yrs wadnym91 O~w mdahoc =o.owovrt7 cidxir or a;o-nyru hon yn yv dramatryli1 Miov;yanx t-nyrn al pax yn5 mia3n kyzi gu mna3 dramatir ullal badrasdagamov;yamp ov novirova6 /ov;yamp l/ovylov azcin /a-a3ov;yan1 Kov ,aht bidi ulla3 hocygan ansahman pavararov;ivnu or cin [ovni1 Ovrymn5 ‘oqan 8a;o-nyrov wra3 nsda/ yn 7779 lozovncny6 rovn /a’aharylov5 2y-kt par2raxovr5 badrasdagamov;ivnt 3a3dne yv A:O_ MU CRAVE1 AR:) MANOVGYAN
 6. 6. Myr anxyal ,ap;ova3 hama6 rin me] antratar2a/ eink Yrovsa.emi Ha3ox Badriark Amyn7 D7 Novrhan Ark7 Ma6 novgyani a3xylov;yan M7N7 Aryvylyan :ymi ha3a,ad gyt6 ronnyru ov 3adgabes Niv Yorki ,r]ani me] _AG6i yv :MM6i hivrungalov;yamp ga3axa/ un6 tovnylov;ivnnyrov yv havaknyrov masin1 A3s a-i;ow5 Bosdoni The Armenian Mirror-Spectator ,apa;a;yr;i clqavor qmpa6 cir Alin Cricoryan Ovo;ur6 ;aovni S7 #agop Ygy.yxvo3 me] ovnyxav ,ahygan harxazro3x mu Badriark Srpazan H0r hyd5 orme ;arcmanapar gu nyrga6 3axnynk oro, hadova/nyr myr un;yrxo.nyrovn hamar1 Srpazan Ha3ru qor co6 hovnagov;yamp 3a3dna/ e ;e HPUM6yan .ygawarnyrov hyd hantibovmnyrov un;axkin qos6 dovmnyr yv hama2a3nov;ivnnyr co3axa/ yn ‘oqatar2 cor6 /agxov;yan yv 0=antagov6 ;ivnnyrov ,ovr]1 HPUM6u bidi 0=antage war[agan yv irava6 panagan cydni wra3 garca6 vorylov an,ar= galova/nyrov madagararovmu5 in[bes nayv hasdadylov arqiva3in nor gyt6 ron mu5 bahbanylov hamar Ha6 3ox Xy.asbanov;yan wyrapyr6 yal ‘asdaxi niv;yr5 oronx meg masu anxyalin Bolso3 badriarkaranen abahowov6 ;yan hamar ‘oqatrova/ ein Yrovsa.em1 A3s nbadagin ha6 mar bidi 3adgaxovi 200 ha6 zar dolar1 Novrhan Badriark 3a3dna/ e ;e galova/nyre co3axa/ haso3;u haziv ;e gu pavarare wanki /aqsyrovn5 yv ;e ar6 dasahmanyan 0cnov;ivn cry;e [e gadarova/ wyr]in 30 da6 rinyrov un;axkin1 Srpazan ha3ru ,y,da/ e gynsagan ga6 ryvorov;ivnu my/ ;ivow ovqda6 vornyrov Yrovsa.em a3xylov6 ;yan5 orowhydyv Isra3eli ga6 -awarov;ivnu gu madnan,e ;e ha3yrov ;ivu ,ad ‘okr e1 Artaryv5 Badriark Ha3ru gu hasdade ;e ampo.] a,qarhi ha3ov;yan ;ivu [anxnir 10 milionu5 pa3x gu wyrahsgynk Sovrp Dy.yax meg wyxyrortu5 pa.tadmamp meg milia-i hasno. ga;o.ige yv 600 milion ha,ovo. Ov..a’a- ygy.yxvo3 badgano.nyrov1 Ovqdacna6 xov;ivnu zarcaxnylov hamar Badriark Ha3ru ga-a]atre badriarkarani sahmannyrovn me] ga-ovxyl 50-60 synyagow bantog mu5 orowhydyv a3xylov6 nyru gu naqundryn pnagil badriarkaranin m0d1 Novr6 han Srpazan guse5 8Mynk tram [ynk bahan]yr7 ovnink /racirnyr5 oronxmow hyda6 kurkrovo.nyru ;o. can yv wy6 rahsgyn a3t /racirnyrov ira6 ganaxovmu1 Aha hivranoxi /raciru5 orov ga-ovxmamp ;e nyrtro.u gu ,ahi yv ;e ovq6 davoru91 Badriark Ha3ru 3a3dna/ e nayv ;e ,norhiv Isra3eli bydagan ,r]anagny6 rov hyd panagxov;ivnnyrov5 garyli y.a/ e Nyrkin Cor/yrov naqararov;yan go.me ]n]yl Ha3asdanen ovqdavornyrov wiza3i bahan]u5 or ;eyv da6 gavin i z0rov [e tar2a/5 sa6 ga3n ,ovdow gu girargovi yv gu tivraxne Ha3asdanen ovqda6 vornyrov =amanovmu Yrovsa.em1 Q0sylow miapannyrov ;ivin masin5 Srpazan Ha3ru usa/ e5 8Yrovsa.emi me] mynk a-6 nuvazn 35 hocyvoragani bedk ovnink5 orbeszi garo.anank hocal Ma3r Dajari5 Srpox :arcman[ax War=arani5 Jy6 marani yv zanazan a3l cra6 synyga3in yv an,ar= co3kyrov madagararovmu91 Antrata-nalow a3l ,r]ani mi]azca3in part ka.akagan gaxov;yan yv haranovanov;ivn6 nyrov hyd mi,d 2cdyal 3ara6 pyrov;ivnnyrovn5 Novrhan Bad6 riark 3a3dna/ e ;e gu hydyvin g,-atadova/ ka.akaganov6 ;yan mu Isra3eli yv Ba.ysdi6 ni i,qanov;ivnnyrovn hyd5 isg #o3n Ov..a’a-5 Ga;o.ige yv >bdi ygy.yxinyrov hyd ba6 daha/ paqovmnyrov masin Srpazanu guse5 8Ji,t e7 mar6 dahravernyr gan5 pa3x a-a6 ]in hyr;in gu ‘or2ynk ha6 ma3nknyrov mi]yv qa.a.ov;ivnu bahbanyl1 Asonk =amanaga6 vor yv anxo.agi harxyr yn yv mynk my/ ov,atrov;ivn [ynk tar2nyr anonx wra35 ov gu ‘or2ynk mi,d cdnyl mi]in jampa3 mu qntirnyru lov/ylov hamar91 6 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 HPUM6u bidi 0=antage Yrovsa.emi Ha3ox Badriarkov;yan Ha3asdani Cro.nyrov Miov;ivnu gu z0ragxi Syvan N,anyanin Ha3asdani Cro.nyrov miov;ivnu 12 Mardin5 ha.or6 tacrov;yamp mu tadabarda/ e` Bolsaha3 cro. yv mdavo6 ragan Syvan N,anyani tem :ovrkio3 i,qanov;ivnnyrovn go.6 me cor/atrova/ p-natadovmnyrn ov sy.movmnyru1 Miov;ivnu nayv ngadyl dova/ e5 ;e N,anyan anartar oro,ovmow mu 3a3dnova/ e pandi ja.yrovn ydin yv go[ ov..a/ ;ovrkio3 badgan marminnyrovn anmi]abes azad ar2agyl ha3azci mdavoraganu1 Sdoryv gu hrabaragynk ha.ortacrov;ivnu1 8Ha3asdani cro.nyri miov;ivnu ir po.oki 2a3nn e par26 raxnovm :ovrkia3ovm iraganaxova/ hyr;agan anartarov6 ;yan` Bolsi ha3 mdavoraganov;yan agna-ov nyrga3axovxi[6 nyrix megi` n,anavor lyzovapan5 cro.5 hrabaragaq0s Syvan N,anyani azadazrgman gabagxov;yamp1 Jana[ova/ mdavoragani ngadmamp naqginovm yvs iracor/ova/ nman p-nov;ivnnyri ‘asdyru tadabardyli yn hynx nranow5 or trank 8himnavorvovm9 yn ab0rini ,inararov;ivn gadarylov yv a3l anhy;y; badja-apanov;ivnnyrow5 andysylow nayv a3n my/ avantu5 or Syvan N,anyanu nyrtryl e hynx :ovr6 kia3i cidagan6m,agov;a3in gyankovm` sdy./ylow 8:ovrkyreni /acovmnapanagan pa-aranu9 yv a3l himnarar a,qadov;ivn6 nyr1 Bedk e wyraxovyn polor dysagi jn,ovmnyrn ov p-nov;ivn6 nyru mi martov5 mdavoragani5 cro.i hanteb5 or miag yra6 zankn ov nbadagu a,qadyln ov araryln e5 artarov;yann ov j,mardov;yanu /a-a3ylu91 Ha3asdani Cro.nyrov Miov;ivn Cyraco3n Hocyvor Qorhovrti777 <ar7 e] !6en yv ybisgobos5 466u` /a3raco3n wartabyd yv wartabyd5 506u` apy.a35 421-u` kahana35 1066u` sargavac yn5 oronk gu /a-a3yn darpyr ;ymyrov yv ga-o3xnyrov me]1 Ha3asdani panagin me] gu /a-a3yn 47 hocyvoragannyr1 Ma3r A;o-i howaniin dag` Ceorc6 yan Hocyvor Jymarani5 Syvani Wazcenyan hocyvor tbranoxi yv Ha-ijawanki :rpanjyan un/a3arani me] govsanin 219 ovsa6 no.nyr yv a,agyrdnyr1 Ma3r A;o-i yv HPUM6i howanavo6 rov;yamp gu cor/yn 7 Ha3ortyax dovnyru` avyli kan 3000 a,a6 gyrdnyrow5 isg 2013 darovan un;axkin azca3in yv bydagan d0nyrov a-i;nyrow gazmagyrbova/ yn 176 pazmapno3; 2y-narg6 nyr1 Darovan un;axkin Ma3r A;o-i me] hasdadova/ e Ungyra3in ?a-a3ov;yan Crasynyagu1 Sybdympyr amsovan un;axkin covmarova/ Ybisgobosagan +o.owin go.me hasdad6 va/ er yrgov milion dolari tramaclovqow himnatram mu` Ha6 3asdani5 Iraki yv Sovrio3 garikavornyrov a]agxov;yan hamar1 +o.owi un;axkin Wyha’a- Ha3rabydu dy.ygacryx ;e Cy6 raco3n Hocyvor Qorhovrti nor antamnyr n,anagovyxan` Cyr6 mania3i a-a]nort D7 Carycin Ark7 Bekjyan5 Avsdralia3i yv Nor Zelanda3i a-a]nort` D7 Ha3gazovn Ybs7 Najaryan yv My/n Pridanio3 a-a]nort Wahan Ybs7 #owhannesyan5 ‘o6 qarinylow D7 Da;yv Ark7 >aribyani5 D7 Norwan Ark7 Za6 karyani5 D7 Mysrob Ark7 Cricoryani yv hancovxyal A.an Ark7 Baliozyani1 Norin Srpov;ivnu ir cnahadanku 3a3dnyx Cyraco3n Hocyvor Qorhovrti naqgin antamnyrov 0cdagar /a6 -a3ov;ivnnyrovn hamar1 +o.owi un;axkin knnargovyxan nayv Fransa3i5 Canada3i5 <ovedi5 Brazilia3i5 yv Wiraha3ox ;ymyrov ov Holanda3i yv Byljika3i hama3nknyrovn wyrapyro. harxyru yv garcabahagan qntirnyru1
 7. 7. LUNDI 24 MARS 2014 / MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 24 MARS 2014 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenin Mirror-Spectator en date du 8 mars 2014 Les récents développements poli- tiques en Arménie ont été éclipsés par les événements en Ukraine, qui à leur tour vont certainement avoir un impact sur les relations avec la Russie « l’étranger proche ». L’Arménie, se situant dans cet « étranger proche », ne va certainement pas être à l’abri des retombées de cette impasse politique. Tout au long de cette agitation créée par les événements ukrainiens, l’Arménie a commémoré les événe- ments qui ont suivi l’élection du prési- dent Serge Sargissian, le 1er mars 2008, et qui ont fait 10 victimes. Pour marquer cet évènement, le Congrès national arménien a organisé un rassemblement, avec un nombre tou- jours plus restreint de participants, où le premier président de la république, Levon Ter-Petrossian, a prononcé un interminable discours. Personne ne doute de l’éloquence de Ter- Petrossian. Son esprit d’analyse est précis, son éloquence est équilibrée et efficace et son charisme reste intact. Son discours sur l’analyse politique est digne d’être entendu et disséqué. Les gens continuent à l’écouter plus que n’importe quel autre politicien. Mais le Congrès national arménien, qu’il a fondé, a été réduit de moitié au cours des dernières élections législa- tives. Les membres de son groupe d’opposition sont pour la plupart des novices impétueux et personne n’a son sens politique ni son éloquence pour le remplacer. La plupart sont des opposants qui représentent un œil au beurre noir à la face de son parti. Si le mouvement avait pu recruter des membres de la trempe de Ter- Petrossian, l’opposition aurait pu avoir plus de pouvoir dans la vie politique de la République d’Arménie. Faute de fidélité ou d’une plate-forme cohérente au lieu d’être une simple opposition, la plupart de ses membres ont quitté le navire lorsque le mouvement a subi des pertes - et le premier à déserter a été l’ancien ministre des Affaires étrangères de Ter-Petrossian, Alex Arzoumanian, qui a formé plus tard son propre parti libéral démocrate. Dans son long discours, Ter- Petrossian a analysé la situation poli- tique en Arménie. Il a longuement insisté sur les événements de 2008 ainsi que le massacre choquant du Parlement en 1997, qui n’a pas encore fait l’objet d’enquêtes et dont les auteurs n’ont pas encore été traduits en justice. Le premier président aurait pu atteindre un public plus large s’il avait inclus d’autres événements trau- matisants agissant comme des taches sur le visage de l’histoire arménienne moderne, par exemple des assassinats politiques qui ont eu lieu sous sa gou- verne (l’ancien chef du KGB Marius Yuzbashian, l’ancien maire d’Erévan Hampartsoum Galestian, l’écrivain Vartkess Petrossian, pour n’en nom- mer que quelques-uns), ou bien les cas des investisseurs de la diaspora qui ont été ébouillantés ou tués au cours de son administration. Bien sûr, il a eu des mots très durs envers l’administration actuelle pour ne pas avoir répondu aux attentes tant dans l’arène politique nationale qu’étrangère. Ses critiques sont bonnes, si l’on fait abstraction des con- textes dans lesquels ces politiques sont formulées. La pauvreté, le déclin économique et le dépeuplement sont des préoccupations graves sur lesquels l’ancien président s’éternise. Il fustige spécifiquement l’actuel président pour avoir fait demi-tour sur les négocia- tions avec l’Union européenne et avoir adhéré à l’Union douanière avec la Russie. Pourtant, les événements actuels, en et autour, de l’Ukraine expliquent pourquoi l’Arménie n’avait pas d’autre choix que de s’accrocher à la Russie. En se concentrant sur la vie par- lementaire, il a exprimé sa satisfaction que, pour la première fois, le Parlement arménien est devenu un forum sérieux pour des discours poli- tiques graves et crédite la direction, du bout des lèvres, de « merveilleux quatuor » que sont le Congrès national arménien, le Parti de l’Héritage, Arménie prospère et la FRA. Il trouve également des tendances positives dans des mouvements soci- aux qui politisent les questions de pain et de beurre, comme la hausse des tar- ifs d’autobus et le nouveau régime de retraite que le gouvernement a tenté de mettre en œuvre. Bien sûr, sa conclusion finale est que Serge Sargissian doit démissionner pour mettre fin à sa « kleptocratie oli- garchique. » Comme il le dit « C’est sa seule issue honorable. » Ter-Petrossian n’est pas le seul homme politique prônant un change- ment de régime. D’importants seg- ments de la population croient que leur fortune va prendre un meilleur virage si une nouvelle direction arrive au pouvoir. Mais personne n’est en mesure d’annoncer comment et dans quelles conditions. Certes, le gou- vernement actuel n’a pas réussi à améliorer le bien-être économique de la population. Il n’a surtout pas réussi à trouver une solution viable afin d’enrayer la tendance à l’exode, qui dirige l’Arménie vers l’extinction. Mais tous ces changements sont condition- nés par des facteurs externes, sur lesquels les Arméniens n’ont pas de contrôle. La dépopulation est le résul- tat direct de l’étranglement économique. Si de nouvelles élections avaient lieu en Arménie, ou s’il devait y avoir une prise de contrôle violente du pou- voir, les Turcs et les Azéris ne lèveront pas le blocus. Ils ne se précipiteront pas non plus pour commercer avec l’Arménie . Les oléoducs, le système ferroviaire et les routes sont conçus pour le Caucase et son développement économique, mais par collusion géorgi- enne avec Ankara et Bakou, le tout contourne l’Arménie en l’isolant encore plus économiquement. Les ennemis ne s’attendent pas un changement de régime pour sauver l’Arménie de sa situation économique. Suite à la page 8 L’histoire se répète Signature de l’accord d’Union douanière avec la Russie L’Arménie termine la mise en œuvre d’une « feuille de route » pour rejoindre l’Union douanière dirigée par la Russie dès le mois d’avril, a déclaré le vice-min- istre des Affaires étrangères, Chavarch Kotcharian. Chavarch Kotcharian a déclaré aux journalistes que les autorités arméniennes ont pris toutes les mesures découlant du document et sont prêtes à signer un traité d’adhésion avec la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan au « milieu d’avril au plus tard ». La « feuille de route » de 250 pages a été décidée par les présidents des trois Etats membres de l’Union ainsi que l’Arménie lors d’un sommet à Moscou en décembre dernier. Elle répertorie 262 mesures administratives et législatives concernant 20 domaines de la politique du gouvernement. Au moins 150 de ces mesures devront être prises unilatéralement par la partie arménienne. La plupart d’entre elles sont des amendements qui mettront les lois et règlements arméniens en conformité avec la législation de l’Union douanière. Le parlement de l’Arménie n’a pas encore commencé à en débattre. Le processus d’adhésion nécessite également un accord sur les préférences commerciales recherchées par Erévan. Les derniers espoirs sont qu’au moins de 850 types de produits essentiels importés en Arménie soient exemptés des droits de douane élevés du bloc commercial. L’Arménie envisage d’entreprendre des démarches pour adhérer au plus vite à l’Union douanière et à l’Espace économique uni (Russie-Biélorussie- Kazakhstan), a déclaré le président arménien Serge Sargissian lors d’une con- férence de presse à l’issue des négociations avec son homologue russe Vladimir Poutine. Le chef de l’Etat russe a pour sa part réaffirmé la volonté de Moscou d’aider Erévan dans ce processus. Erévan devait signer un accord d’association avec l’Union européenne lors du sommet de Vilnius les 28 et 29 novembre. Cependant, le 3 septembre dernier, le président Serge Sargissian, en visite à Moscou, a annoncé la décision de son pays d’intégrer l’Union douanière et de prendre part à la création de l’Union économique eurasienne. L’Arménie est prête à contracter presque tous les engagements nécessaires pour adhérer à l’Union douanière réunissant la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan. La Moldavie sans visa pour les Arméniens Selon un accord intergou- vernemental signé entre la Moldavie et l’Arménie, les citoyens des deux pays pour- ront désormais avoir un accès dans ces 2 états sans nécessitée de visa, a rap- porté le service de presse du gouvernement arménien.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 / MONDAY MARCH 24, 2014 Un referendum pour le statut du Karabagh L’ambassadeur de Grande-Bretagne en Azerbaïdjan, Irfan Siddiq, a donné une conférence à l’Université de Khazar, Azerbaïdjan, sur le thème « La politique et la culture politique du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ». Lors de l’événement suivi par des étudiants universitaires, l’ambassadeur a parlé de la politique, des traditions, de la politique étrangère de son pays. Il a abordé la situation instable en Ukraine et dans d’autres pays. S’exprimant sur les relations avec l’Azerbaïdjan, Siddiq a déclaré que la Grande-Bretagne a des liens étroits avec l’Azerbaïdjan, en particulier dans les domaines de l’énergie et l’écono- mie : « Nos relations sont excellentes. La Grande-Bretagne est le premier investisseur étranger en Azerbaïdjan. La Grande-Bretagne représente 50 % des investissements. Cela est utile pour l’Azerbaïdjan, mais aussi pour la Grande- Bretagne » a-t-il dit. Selon lui, de nombreux azerbaïdjanais étudient en Grande-Bretagne : « Dans le même temps, beaucoup de touristes azerbaïdjanais visitent la Grande- Bretagne. Nous avons changé le système de visa, afin de l’améliorer. Parce que de plus en plus de touristes visitent chaque année la Grande-Bretagne » a-t-il dit. Il a ajouté que des débats sur la séparation de l’Ecosse de la Grande-Bretagne auront lieu dans les 6 prochains mois : « Tout le monde est d’accord pour que l’Arménie se retire des territoires occupés, et ces territoires doivent être rendus à l’Azerbaïdjan. Ce qui se passe au Royaume-Uni est intéressant. Beaucoup de gens en Ecosse ne veulent pas appartenir à la Grande-Bretagne. Plutôt que la guerre, nous allons organiser un référendum. Le futur statut du Haut-Karabagh doit être également déterminé par un référendum. Il s’agit d’un compromis logique pour déterminer de son statut. Il y a un conflit direct, certaines person- nes veulent être pour l’Azerbaïdjan, certaines non. Nous avons la même situa- tion. Certains veulent être au Royaume-Uni, certains non. Voyons ce qui va se passer » a-t-il conclu. L’histoire se... Suite de la page 7 Ironiquement, tous ces actes hos- tiles éclosent sous les yeux attentifs de notre « allié stratégique », la Russie qui n’a pas encore levé le petit doigt. Ilham Aliev a réitéré à maintes reprises sa politique d’isolement et la faillite de l’Arménie, et son désir de voir sa population rétrécir sous un seuil insoutenable. L’Azerbaïdjan non plus ne modère pas sa rhétorique belliqueuse, ce qui maintient l’Arménie sur le pied de guerre. Les Arméniens sont leurs pires ennemis. Et si la république d’aujourd’hui ne parvient pas à survivre, nous n’avons besoin de blâmer que nous-mêmes. Le nombre de personnes qui croient que le sort de l’Arménie sera meilleur si un nouveau gouvernement est porté au pouvoir est en hausse. Mais personne n’a encore abordé la résolution des facteurs externes qui ont conduit à la situation actuelle. Et personne ne peut, en toute bonne conscience, attester que toute ancienne administration était moins corrompue, y compris celle de Ter- Petrossian. Les Arméniens ont permis la chute de la ville médiévale d’Ani en infligeant des luttes intestines et la remise des clés de la ville à l’empereur byzantin. En outre, en raison de luttes intestines des princes et leurs poli- tiques de terre brûlée, ils ont affaibli le Royaume de Cilicie, tombé aux mains des Mamelouks en 1375. Nous pou- vons étendre cet instinct d’autode- struction jusqu’à la chute de la Première République, alors que les Arméniens se sont massacrés les uns les autres jusqu’à ce que la république assiégée ait été absorbée par l’empire soviétique. Il semble que la tendance se pour- suive et si nous tenons compte de l’avertissement de nos ancêtres, nous sommes destinés à permettre à l’his- toire de se répéter. Traduction N.P. Possible expulsion d’Arméniens de Russie Selon l’expert démographique Rouben Yeganian, quelques 220 000 citoyens arméniens devraient retourn- er en Arménie en raison d’une nou- velle loi sur l’immigration russe, entrée en vigueur le 1er janvier dernier. En vertu de cette nouvelle loi, les migrants en Russie, dont l’Arménie, peuvent rester sur le territoire de la Fédération de Russie uniquement 90 jours durant chaque période de 180 jours. Rouben Yeganian a déclaré, qu’au meilleur de sa connaissance, quelques 500 000 citoyens arméniens sont déjà interdits d’entrer en Russie au cours des 3 à 5 prochaines années. En outre, 170 000 Arméniens ont violé les lois d’immigration russe et font également face à une interdiction d’entrée en Russie. Rouben Yeganian a ajouté que la grande majorité de ces personnes sont des travailleurs migrants, dont les familles sont demeurées en Arménie et qui se joindront à l’armée locale de chômeurs une fois de retour en Arménie. Ils n’auront d’autre choix que de quitter à nouveau leurs familles pour les autres pays de résidence ce qui aggraverait encore la situation démo- graphique en Arménie. Selon lui, la seule solution favorable serait d’accorder quelques privilèges aux travailleurs migrants Arméniens en Russie. Anniversaire du traité sur la non-prolifération des armes de destruction massive La coopération en matière de non-prolifération des armes de destruction massive, entre l’Arménie et les États-Unis, le Service de sécurité nationale (NSS) et des gardes-frontière arméniens (ABG) a célébré, le 6 mars, ses deux années de coopération visant à réduire la menace de prolifération des armes de destruc- tion massive le long de la frontière nord de l’Arménie avec la Géorgie. L’Ambassadeur américain en Arménie, John A. Heffern, a assisté à l’événe- ment, ainsi qu’Arzouman Haroutiounian, directeur adjoint du NSS et le comman- dant major-général Armen Abrahamian. Le projet a été financé en Arménie de l’Agence de réduction des menaces mil- itaires (DTRA) et a fourni des équipements pour la détection des armes de destruction massive et l’identification, les communications, la surveillance, la mobilité, les infrastructures et les opérations de patrouille tactique et a organisé une formation pour l’utilisation et l’entretien de l’équipement. L’installation de l’équipement radio le long de la frontière nord améliore con- sidérablement les capacités de communication de l’ABG entre les patrouilles, les postes et les installations de commandements régionaux ainsi que les dispositifs de vision de nuit renforcent les capacités opérationnelles de l’ABG. Près de 200 violations du cessez-le-feu par l’Azerbaïdjan à la frontière du Haut Karabagh la semaine dernière Le ministère de la Défense de la République du Haut Karabagh informe que dans la semaine écoulée -du 2 au 8 mars- sur la ligne frontalière arméno-azérie, les forces azéries ont violé à près de 200 reprises le régime du cessez-le-feu. Plus de 1 300 projectiles de diverses dimensions furent tirés sur les positions armé- niennes. Le ministère précise également qu’en réponse les Arméniens ont procé- dé également à des tirs en guise de réponse, « imposant le silence » auprès de l’ennemi. Krikor Amirzayan dimanche 9 mars 2014 Rita Sarkissian et Bella Kotcharian côte à côte pour la Journée de la Femme à Erévan Et si les femmes pouvaient faire réconcilier les hommes ? Alors que les rumeurs à Erévan affirment que les relations entre l’ex-président Robert Kotcharian et le président Serge Sarkissian sont quelque peu tendues, à l’occasion de la Journée internationale de la Femme hier 8 mars, la Première dame d’Arménie, Rita Sarkissian s’affichait avec Bella Kotcharian, l’épouse de Robert Kotcharian. Les deux femmes étaient assises côte à côte lors d’un spec- tacle à l’Opéra Alexandre Spendiarian d’Erévan. Le spectacle était sous le haut patronage de Bella Sarkissian, et il était présenté par les humoristes Hrant Tokhadian et Narég Dourian. Précisons toutefois que si les femmes formaient la très grande majorité des spectateurs, sur scène l’ensemble des artistes était des hommes ! Les hommes qui pour une fois étaient au service des dames ? Krikor Amirzayan
 9. 9. LUNDI 24 MARS 2014 / MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY MARCH 24, 2014 Will Yerevan Emulate Kiev? BY EDMOND Y. AZADIAN If anyone tries to convince you that the Cold War is over, take that state- ment with a grain of salt. The Cold War is continuing, if not intensifying. After the collapse of the Soviet Empire, the West rushed in to fill the power vacuum left in the absence of a central Soviet regime, by engaging the newly-emancipated Eastern European countries into the European Union and NATO structures. It even drew the line in the sand for Russia after dis- membering former Yugoslavia. In 2008, Moscow drew its own line in the sand by attacking and “liberat- ing” parts of Georgia. Ukraine remained the center of a tug-of-war between Russia and the West, shifting allegiance at least three times. The Orange Revolution of 2004 brought to power Victor Yushchenko and Yulia Timoshenko, which nudged the country toward the West. By 2010, the erstwhile allies had become bitter enemies and during a three-way presi- dential election, former Prime Minister Victor Yanukovich won, shifting the country back towards Moscow. Thus the country teetered between the two tectonic centers of power until the recent revolt emerged at Kiev’s Maidan, which brought down Yanukovich’s administration. He had just struck a deal with the opposition, with the blessing of the foreign ministers of France, the UK and Poland. The agreement called for the revival of the 2004 constitution limiting the presidential powers and setting a December date for the elec- tion. The Maidan protestors, however, did not heed the agreement and the government fell. Yanukovich was deposed by the Ukrainian Rada (Parliament), which appointed Alexander Turchinov as interim presi- dent. Naturally, these developments were filtered through different and oppos- ing lenses; for the West, the will of the Ukrainian people had won, while for the Russians, street gangs and thugs had usurped power through violence. A pivotal role was played in this transition by Arsen Avakov, minister of the interior, an ethnic Armenian. There is no doubt that the tug-of- war will continue. Susan Rice, President Obama’s national security chief, has warned Moscow against any military intervention. Ukraine is a vast country with a population of 46 million. Seventy per- cent of its trade is with Russia. There is a precedent that Moscow has inter- rupted the flow of gas to Ukraine when things did not go to its liking. The eastern regions of the country are the most industrialized and are populated by Russian-speaking and Russophile Ukrainians, who have already been agitating. The Crimean peninsula, birthplace of Hovhannes Aivazovsky, by the way, is predomi- nantly populated by Russians. Incidentally, while former Politburo member Heydar Aliyev accused any Armenian who sought the return of Karabagh and Nakhichevan as reac- tionary and nationalist, Nikita Khrushchov, an ethnic Ukrainian, annexed Crimea to Ukraine in 1954 and no one accused him of national- ism. Of course, at that time, border adjustments within the Soviet Union did not have the same political signifi- cance as they will have today because the Russian Black Sea fleet is based in Crimea. A hostile neighbor with a potential of joining NATO will certainly irritate policy planners in Moscow, com- pelling them to take remedial action now before any further deterioration of the situation. That reaction may lead the country into a partition. Political analyst Igor Muradian believes that “there will be actual fed- eralization while maintaining Ukraine as a single internationally-recognized state and at the same time, the issue of the state budget, utilities and mobility of the people, foreign relations, army and law enforcement agencies will be addressed. At the same time, the process of separating Crimea from Ukraine will begin, which is apparent- ly inevitable.” There are striking parallels between Ukraine and Armenia, especially since both made their U-turn to join Russia’s Customs Union, at the same time interrupting their negotiations with the EU, ostensibly under Russian pressure. Before these events, Moscow had pledged $15 billion worth of aid to Ukraine. Now the new leaders believe that Ukraine needs $60-70 billion to avoid an economic collapse, it is doubtful if Moscow will abide by its early pledge. The US and EU have made some vague promises, which may or may not meet the expectations of the new leaders. In Armenia, there is no love lost for the Russians who are increasingly treating the country in a cavalier man- ner. Armenian political groups orga- nized a solidarity unit with Maidan and even travelled to Kiev to support the protestors. Political pundits are comparing the March 1, 2008 Armenian demonstra- tions which claimed 10 lives with Kiev’s Maidan. All opposition parties are wishing and trying to enact the repeat perfor- mance of Maidan in Armenia. Fortunately, or unfortunately, the opposition is so splintered that no two groups can agree on any common Cont’d on page 10 An Armenian political analyst on Monday drew parallels between Na- gorno-Karabakh and the autonomous region of Crimea, considering the status- es of both the result of major historical errors. Sergey Shakaryants said he thinks that in case Crimea becomes an indepen- dent state or is returned to Russia that will positively impact the settlement of the Nagorno-Karabakh conflict, signifi- cantly facilitating the process. “A historical fact was violated in both cases. Crimea’s handover to Ukraine resulted from an overnight decision, like- wise Artsakh [Nagorno-Karabakh] and Nakhicevan were handed over to Azerbaijan. Crimea’s independence or return will be extremely advantageous to Armenia,” he told a news conference. The expert said he doesn’t expect any war in Crimea, noting that the country does not have forces powerful enough to fight back the Russian Black Sea Fleet. “The Black Sea Fleet alone is powerful enough to solve the problem; even if there is an intervention by Turkey. The navy will fight back Turkey’s [forces] in just 48 hours,” he added. Addressing the Ukrainian crisis, Shakaryants said he doesn’t absolutely find it a revolution. He described the tensions as just an attempt to replace one class of oligarchs with another. International Institute for Genocide and Human Rights Studies Publishes Statement Regarding European Court of Human Rights Ruling in Swiss Papers Bern, Switzerland — The Inter- national Institute for Genocide and Human Rights Studies (A Division of the Zoryan Institute) produced a full- page informational advertisement that appeared in Switzerland’s leading German and French language newspa- pers Neue Zürcher Zeitung on March 6 and Le Temps on March 7. The adver- tisements were the product of collaboration between the Switzerland Armenia Association and the IIGHRS. Links to these articles in English, French, and German follow this article. The purpose of these ads was to raise awareness with the Swiss public that the December 17, 2013 ruling of the Perinçek vs. Switzerland case by the European Court of Human Rights, promotes racism and violence against Armenians in Turkey and elsewhere. The statement further argued that the Swiss government has a moral responsibility to appeal this ruling and defend its laws against racism. Seeing that to date the Swiss Government had not filed an appeal against the ruling of the European Court of Human Rights, the IIGHRS felt that it is crucial to educate the public about this critical legal and moral issue. Switzerland was not a bystander to the Armenian Genocide in 1915, and it should not be a bystander and allow its denial today. In this respect, the Institute endeavored to raise awareness of the facts of the Armenian Genocide through the speeches of the President of Switzerland in 1922 to the League of Nations, and in the words of the current President about the action needed against denial of the Holocaust or any other genocide. President Burkhalter noted that it is the duty of the Swiss people to remind people, ‘of the facts and the historical reality’, and stressed that Switzerland does not want to just ‘pay lip service, but to take concrete action’ to fight denial. Through the juxtaposing of these two historical speeches, the Institute explained that while it does not disagree with the right to freedom of speech, it takes issue with the ECHR’s highly debatable statements about the Armenian Genocide that went far beyond the Court’s mandate or competence. Crimea’s return to Russia to speed up Karabakh Settlement Armenia increases import of medical equipment The volumes of the medical devices and equipment imported to the Republic of Armenia in 2013, in comparison with 2012, increased by 16,5% and reached 45 million 742 thousand 700 pieces. The total customs value of the imported medical devices and equipment exceeded $22 million. According to the data provided by the State Revenue Committee of the Government of the Republic of Armenia, the major part of the equipment imported to our Republic in 2013 was from China (27,7 million pieces) and Germany (6,7 million pieces). They are imported also from Italy, Columbia and many other countries. Armenpress reports that at the same time in 2013 only 334,2 thousand pieces of medical equipment were exported from Armenia (in 2012 – 120,1 thousand pieces).
 10. 10. Troubadour and the Nightingale: A Juno Nomination for Isabel Bayrakdarian and Serouj Kradjian Dr. Araxie Altounian Cont’d from next issue... The most recent recording and Juno Awards nominee: Troubadour and the Nightingale (MCO Records, 2013), was made in collaboration with the Manitoba Chamber Orchestra, conductor Anne Manson, featuring soprano Isabel Bayrakdarian, and brings Kradjian’s versatile and creative talent to a cul- mination. In the detailed and infor- mative liner notes, the composer explains that the idea of this record- ing developed through his interest in “the lives, poetry and music of the trobairitz, who were the female trouba- dours of the 12th and 13th centuries, emerging from Occitania, in the South of France, bordering Spain.” Their art flourished during the Crusades, but with the return of men from the war, this “beautiful and unique tradition, which had a life span of about sixty years, simply dis- appeared”. Kradjian explains that he was especially fascinated by the enigma sur- rounding the life and work of one female troubadour, Trobairitz Ysabella, whose real identity remains a mystery. His original composition titled Trobairitz Ysabella is his interpretation of her journey, “while exploring her possible identities.” An instrumental overture is followed by A Woman from Périgord, which is based on two canzos (songs) composed by the most famous trobairitz of the period, Comtessa del Dia, who was a contemporary of Ysabella. This movement is sung in the Occitane language. The next piece explores her journey From Jerusalem to Andalusia. “The first part is a mystical and evocative medieval prayer in Hebrew”, which is followed by a Mouashah, “a sophisticated musical genre that originated in Arab Andalusia. The text is taken from a passionate and daring poem in Arabic by Hafza Bint al Hajj, who was one of the very few female poets in medieval Andalusia.” The final movement, Duel with Elias Cayrel, “is the English translation of the only surviving tenso (poem) originally written by Trobairitz Ysabella.” The theme of the troubadours presents an excellent opportunity to Kradjian and Bayrakdarian to introduce to their Western audience the great- est of 18th century Armenian troubadours, Sayat Nova, with four of his most beloved songs: Nazani, Blbouli Hit, Kani Voor Janim, and Kamancha. This is not a purist’s version, but rather one that aims at a universal audience with a taste for classical music. Kradjian’s orchestration for western orches- tra (with the addition of the oud and frame drum) evokes the traditional instruments and playing style that are habitually used in Sayat Nova’s’ songs. And lastly, the Mediterranean context evoked by Trobairitz Ysabella, invites the French composer Maurice Ravel to be part of the repertoire in this recording with Kaddish, a prayer in Aramaic, as well as the cycle Five Greek Songs. This recording also features a less frequently performed sixth Greek song, Tripatos, dedicated to the Armenian soprano Marguerite Babaian who had requested it from the composer, and who sang the cycle very often. All of these songs have been arranged for chamber orchestra by Kradjian. The “Nightingale” of this recording is of course Isabel Bayrakdarian. Her warm and captivating voice is in top shape. Radiant and supple, it reflects well the Mediterranean temperament. Her expressive range is wide and colourful. And finally, her ease with the various styles and languages perfect- ly matches her composer husband’s versatility. Partners in life and in music, Serouj Kradjian and Isabel Bayrakdarian have well understood the growing curiosity of Western audiences for new repertoire that has its roots in various cultures, new and old. Drawing on their own qualities as Eastern born and Western educated artists, and inces- santly researching original themes and repertoire, they have carved a dis- tinct niche for themselves in the highly competitive field of musical perfor- mance. It would be fair to state that the Canadian multicultural environ- ment that celebrates diversity, as well as the presence of a number of highly talented musicians in Toronto – including Kradjian’s partners in the Amici Ensemble, in addition to an eager audience, combined with their own talent and amazing versatility, have all contributed to the development of two exciting careers. Proud to integrate their Armenianness into their art, Bayrakdarian and Kradjian will be part of a special concert of the Toronto Symphony Orchestra dedicated to Armenian music, on April 22, 2015, just two days That got me thinking What I’ve Learnt about Ignorance and Social Justice Lately, I have been finding myself hearing more and more comments that make my blood boil. People around me say misogynistic, racist, and homo- phobic things without even being called out for them. The reason why I’ve been noticing it so much is because I have been reading about it a lot. The reason why other people don’t say anything, or worse, laugh, is because they do not realise what the comments really mean. Thankfully, we live in a day and age where controversial subjects are discussed at length, and where social justice warriors are ready to defend any community/minority that is in risk of being ill-treated by bigots and ignorant. However, I have realized that the biggest problem is not bigotry, but rather the lack of education. Over the last few months, I have found out about different types of social minorities, about different nuances regarding certain issues, and about problems that I haven’t even thought about; I did not even know that these issues existed. I’m going to use the example of feminism and misogyny. I know you have heard about this issue over and over again and I don’t want it to be overkill, but I need to talk about Blurred Lines. Have you realized that the song is about a guy assuming that a girl wants to have sex with him just because she is acting promiscuously with him? You might think that it is no big deal, but that song is a direct product of rape culture. What is rape culture? According to my best friends Google and Wikipedia, “Rape culture is a con- cept which links rape and sexual violence to the culture of a society, and in which prevalent attitudes and practices normalize, excuse, tolerate, and even condone rape”. A girl is acting a certain way, so she wants to have sex. Not once in the song does the singer mention actual consent. Do you see what I am saying? Most people don’t even realize how problematic this is. Social justice warriors, keep doing what you’re doing. Point out the error in people’s ways, and keep educating. There will always be idiots who will refuse to be anything other than idiots. Just remember that your target audience should also be those who will realize how wrong they are when presented with the correct information. Sananne Wartabetian Montreal 10 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 / MONDAY MARCH 24, 2014 THE YOUTH CORNER Will Yerevan... Cont’d from page 9 ground. The well-oiled media is entire- ly financed by foreign governments and agencies and they are trying hard to incite anti-Russian sentiments. Armenia’s well-being is the least of their worries. They finance the media for their own selfish purposes. Many starving journalists are serving these foreign agencies for their own sur- vival, oblivious of their cumulative impact on the fate of the country. Any veteran or novice in politics there begins his rhetoric with calls for regime change. But modern history has demonstrated time and again that any change will only rout one set of oligarchs and bring new ones to power. Corruption is endemic in all former Soviet republics. No country in the region can remain sanitized as long as they continue their former economic and business relations with each other. Georgia, the most Western-oriented state in the Caucasus, had trumpeted loudly that it had eradicated corrup- tion under Mikheil Saakashvili, that the rule of law had become para- mount. Former Prime Minister Bidzina Ivanishvili’s Georgian Dream Party rose to power, and last week former Prime Minister Ivane Merabishvili was sentenced to a five-year prison term for corruption. The Orange Revolution had cata- pulted Yulia Timoshenko to power in Ukraine and she landed in jail for cor- ruption. Even Greece, the cradle of democracy and civilization, and a member of the European Union, is plagued with corruption. This means that association with Europe alone is not a panacea. Corruption is a genuine cause for concern in Armenia. It has to be criti- cized. It has to be eradicated, but only for its own sake so that the lives of its people improve and not in order to feed the agenda of foreign powers who have a vested interest in Armenia without a strong central government. Events in Ukraine shook the world and its echoes reverberate more in Armenia, having the same predica- ment. But a repeat performance of Maidan will only bring chaos. before the 100th anniversary of the Armenian Genocide. Other Armenians taking part in this concert will be Maestro Peter Oundjian, artistic director of the TSO, and the award winning violinist Sergei Khachatryan, with a spe- cial contribution by Atom Egoyan. As for the program, it will feature the greatest of Armenian composers, Gomidas and Aram Khachaturian. A con- cert to look forward to.
 11. 11. Parygami mu hyd grgin Jivnii 8Naa6 man9 hradarag[ov;yan me] ynk1 Ha3ox Xy.asbanov;ivnu yv m,ago3;u nyrga3axno. a3lalyzov cirkyr gu novirynk Naaman m,ago3;i hasdadov;yan5 isg anor der ov dn0ren Ne=i Naaman ir garcin myzi gu novire ir go.me arapyrenow hradarag6 va/ wyxyag mu cirkyr5 oronx me] Ha3r Ceorc ?7 Wrt7 Y.ia3yani 8)ryr yv777 #a3dnov;ivnnyr9 hadoru1 A3s cirku hydakrkrov;ivn 3a-a]axovx naq ir go.ki ngarow` wyhaban/ Ara6 radu ir zo3c caca;nyrow5 sdorodin ha3gagan ygy.yxii mu ovrovaci/ow yv Ha6 3asdanen p-ni ardaksovo. ca.;aganny6 rov ovrovangarnyrow5 mani,agaco3n hyn6 kow5 oronk inknapyrapar m.yxin gartalov cirku1 Ha3 ga;o.ige hama3nkin badgano. wartabydu5 ha3gagan ,r]anagnyrov me] /an0; anovn mun e1 An Lipanani ov ara6 pagan a,qarhi lyzovow cra/ e a3s cir6 ku5 or ki[ ancam gu badahi myr 0ry6 rovn1 Ha3 mu arapyren lyzovow cirk mu cre ov hrabarage|5 pa3x in[ov o4[1 Ma6 navant yrp a3s cirku ir dasnyag e]yrovn me] wyr g4a-ne Ha3ox Xy.asbanov;yan yn;argovylov harxu5 wyrlov/ylow tar mu a-a] badaha/ a3s anmartga3in ov wa3rac y.ylov;ivnu1 Cyr3arcyli wartabydin a3s cor/u web mu [e yv o[ al inknagynsacragan mu5 pa3x kani or a3s cirkow myzi nyrga3axova/u ir gyankin 3sdag meg badgyru gu paxa3a3de` orbes ovsovxi[ yv karozi[5 g4usynk ;e dovyal cirkin e]yru gartalow un;yrxo.u wyrahasov gu ta-na3 warta6 bydin abra/ polor 0ryrovn5 anor jam6 portov;ivnnyrow hantyr21 Harovsd yn a3t 0ryru yv yraznyru1 Naq usynk5 or a3s hadoru novirova/ e Ha3asdanin5 o.]agizova/ Ha3asdanin5 or ir garcin wga3ov;ivn mu dova/ e o.] a,qarhin1 Novirova/ e nayv hy.inagin /no.nyrovn5 oronk ir me] amracra/ yn martasiragan yv ha3asiragan oci1 Gu hydyvi cirkin 3a-a]apanu5 ovr gu 3a3dnovi5 ;e a3s cirkin barovnagov;ivnu 30tova/nyrov ,ark mun e5 naqabes hra6 daragova/ o[ mia3n Lipanani arapagan mamovlin me]5 a3l nayv Canada3i mamovlin go.me yvs hivrungalova/5 ovr hy.inagu mygna/ er ba,d0now1 Ha3 ygy.yxagan6 nyru5 myr polor 3aranovanov;ivnnyrovn ygy.yxagannyru zinovornyr yn5 ho4n yn ovr gu .rgovin5 ho4n yn ovr gadarylik cor/ mu ovnin1 A3sdy. nyrga3axova/u ha3 gyankn e hy.inagin an2nagan gyanki 0ryrovn nyr6 ga3axovmow nayv5 ovr gu ba,dbanovin zrgyalnyr5 hamar2ag0ren gu hasdadovin j,mardov;ivnnyr 3anovn artarov;yan1 Cirkin a-a]in pa=inu gu paxovi sirde pqa/ 3arcanki q0skow mu novirova/ Li6 panani angaqov;yan1 Q0sk5 ovr [ga3 ,o.omank5 q0sk ha3 martov hocien nyr,n[yal1 :o. yrgrin pnig6 nyru imanan5 ;e ha3u orbisi 6 zcaxovm6 nyrow novirova/ e Lipananin ov gu sa6 dare anor wyrylkin` inkzink zcalow ira4v ka.akaxin zink hivrungalo. a3s yrgrin1 A3s 30tova/u crova/ e ha3 ga;o.ige Mys6 robyan war=aranin me] 21-11-2007 ;ova6 ganin tbrox` ovr gu ba,d0nawarer 3ar6 cyli wartabydu1 #a]orto. crov;ivnnyru xo3x gov dan novirovmi bahyr5 yrp par2r yn tasdi6 aragov;yan harxyru5 harxyru o.] Lipa6 nani me]5 tbroxnyru` ullan ha3gagan ;e arapagan1 Tasdiarag[agan harxyru gu wyrabrin a3s ha3rynikin me]1 Hy.inagu ir ,y,dat6 rovmu novira/ e undaniki gazmavorman5 anor tasdiaragi[ hancamankin1 Mia=amanag ka.xr e wartabydin q0sku Sovrp Mariami` B,ara Mariami d0nin gabagxov;yamp1 A3s c/ow ir qo6 hyrovn t-nyru pax gu bahe wartabydu a3n masin5 yrp bydov;ivnnyr irarov tem g4yllyn5 my/ wnas badja-ylow polor6po6 lorin1 :e irar hasgaxo.ov;ivnu diro.u bedk e ulla3 bydov;ivnnyrov 3arapy6 rov;ivnnyru garcavoro.1 A3s ov..ov;yamp Lipananu 0rinag gu pyrovi5 ovr pazma6 zan zavagnyr zirar 3arcyl bedk e cid6 nan 3anovn ha3rynikin1 Wartabydu a3s cirkin polor e]yrovn wra3 siro3 karozi[ e1 A-anx siro35 wi,du a,qarhu avyragi gu wyra/e5 in[bes or usa/ e ha3ryni panasdy./u1 Aha hy.inagin q0sku 1915;7 Abrili 24in masin e5 yrp ;rkagan bydov;ivnu g4ovrana3 ir xy.asban ullalu1 Hos ant6 ratar2 ga3 nayv Hrant Dinki sbanov6 ;yan1 Wa3racu mi,d no3n wa3racu mnaxa/ e1 }artyr manovgnyrov5 /yryrov5 gananx5 a-anx dariki qdrov;yan5 pan mu zor annyryli gu ngade H-omi Babu yvs1 Gu q0sovi Asdova/a3in Siro3 masin1 Nayv ga;o.ige ha3ox ygy.yxii sivnho6 dosin ,ovr]1 Nayv ha3 ygy.yxiin ga6 dara/ ‘rgarar tyrin masin` 3adgabes 1915i Y.y-ni ,r]anin ov Xy.asbanov;ynen ydk1 Wartabydu novirova/ ullalow han6 tyr2 Lipananin5 qorabes gu 3arce ir armadnyru yv ir ha3 ullalu o4[ mia3n gu ,y,de5 a3l gov da3 nayv 0rinagnyr ha3ox novirovmin ,ovr] hanteb a3s hianali yrgrin` Lipananin1 Ha3 ygy.yxiin masin q0sylov mi]oxin hy.inagu gu nyrga3axne Ha3ox My/ Y.y-6 nu manramasn0ren1 Ha3 martovn novirovmu Krisdosi Siro3 wartabydov;yan5 a3sdy. e]yr gu crave1 Wartabydu lavaco3nin gu hasni5 a3sinkn Asdov/o35 orme lavu [i cdnyr1 Aha tar2yal Ha3ox Xy.asbanov;yan masin e hy.inagin q0sku ovr g4use5 Ha3ox Xy.asbanov;ivnu ha3ox werku ullalow hantyr2 martgov;yan werkn e1 Q0sk ga3 nayv Sovrio3 masin yv a3ndy.i ha3ox wijagova/ gorovsdnyrovn ,ovr]` Sov6 rio3 me] diro. ahavor wijagin hydyvan6 kow y.a/ wnasnyru paxadro.1 Hy.inagu a3sdy. al tar2yal gu q0si Ha3ox Xy6 .asbanov;yan masin1 Namag mu aha ov..yal wartabyd Jorj Asadovryanin5 ,norhagalov;yan q0sk a3n masin5 or wartabydu hy.inagin 25 darovan ygy.yxvo3 ir novirovmin 3adgax6 va/ antratar2a/ er d0naqmpov;yamp mu1 Isgagan novirovm` Lipanani ka.akaxia6 gan badyrazmi un;axkin yvs1 Q0sk A-akyalnyrov yv Bynydik;os 16-rt H-omi Babin Lipanan a3xylov;yan ,ovr]1 Wartabydu ba,d0now Canada gu mygni 2010i Mard amsovn1 +amanagavor6 abes gu pa=novi ir a3nkan sira/ Lipa6 nanen1 Hos irabes 3ovzi[ yn ir q0skyru5 gu pa=novi ir harazadnyren5 parygam6 nyren5 Mysrobyan tbroxen5 2ivnabad Sanninen5 gabo3d Mi]yrgraganen1 T=ova6 rin5 sird m.gdaxno. pa=anovm5 pa3x tar2yal wasn novirovmi Canada3i ha3ox1 A3sbes gu ,arovnagovi gyanku war6 tabydin` cowku hivsylow nayv wartabyd Jorj Zabaryanin5 craced Mu;ri Naamanin5 orovn gu hydyvi pax namag mu a3nkan dy.in` ov..yal :ovrkio3 war[a6 byd _yjyb :a3i’ Erdo.anin5 anor 3i,yxnylow Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 Hy.inagu anhra=y,d gu cdne yrg6 q0sov;ivnu gr0nabydyrov mi]yv1 A3=m q0sku A3n;abi ha3 orpyrov masin e1 Yrp q0sku orpyrov masin e5 garyli| e [3i,yl My/ Y.y-nu ha3ox1 Hy.inagu gu q0si nayv ha3ox krisdoneov;ivnu byda6 gan0ren untovnylov masin yv manramas6 nov;yamp g4une ampo.] badmov;ivnu ha3ox Drtad ;acavorin ov Cricor Lovsavo6 ri[in1 Jamportov;ivn mun al ga3 tebi traqd5 3avidynagan gyank1 Tar2yal q0sk Ha3ox Xy.asbanov;yan ,ovr]1 Meg ov ges milionin5 anmy.nyrovn ,ovr]5 ovr j,mardov;ivnnyr gu paxa3a36 dovin1 Q0sk mun al ga3 Ha3 ga;o.ige Parycor/agan Miov;yan cor/ovneov;ivnu nyrga3axno.1 Cirkin yrgrort pa=nin me] drova/ yn q0skyru garc mu mdavoragannyrov5 nayv ir` Ceorc /Jorj/Y.ia3yan ?a3raco3n War6 tabydin untar2ag zygo3xu5 nyrga3axova/ 17 Abril 2013in Ne=i Naaman Has6 dadov;yan me] i Jivni5 ampo.]ov;yamp novirova/ Ha3gagan Harxin1 Arapyren lyzovow a3s cirku ha3ga6 ganov;ivn gu povre1 Ha3gagan ullalow nayv qorabes lipananyan e5 mart6 ga3nagan e5 li sirow ov novirovmow1 In[be|s ,norhagalov;ivn [3a3dnyl my6 /a3arc Ceorc ?7 Wrt7 Y.ia3yanin5 yrp anor ha3ov yv lipananxii noviragan ov 3an2na-ov q0sku gu hasni polor arapny6 rovn1 Cri[t talar wartabyd1 :OROS :ORANYAN LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 11 8)ryr yv777 #a3dnov;ivnnyr Hy.inag Ceorc ?7 Wrt7 Y.ia3yan 8Naaman9 hradarag[ov;ivn5 Jivni7 2013, 157 e] (arapyren)
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 F&B&E&M& AL:Q MANOUK:AN WARVARAN M;r 'a®auor maraqa[aqn;re Ha3ox hazaramyagnyrov badmov;yan un6 ;axkin5 ha3 =o.owovrtn ovnyxa/ e 13 ma36 raka.aknyr1 A3t ma3raka.aknyru qorhrtan,a/ yn ha3ox azca3in gazmagyrbova/ bydaganov;ivnu1 A-a]in ma3raka.aku Wann er5 or himnu6 va/ e Ovrardagan ;acavorov;yan ,r]anin5 9-6 taryrovn (K7a7) 8+a3- pyrtaka.ak9 go[a/ yn za3n1 Taryrov un;axkin an tar2av avyli zar6 tarovn yv harovsd ka.ak1 Wanyxinyr g4usein5 or Wanu traqdn e yrgri wra31 10-11-rt taryrovn Ar/rovni i,qannyru ancam mu yvs h-[agyxin Wanu ipryv` ma3raka.ak1 Nyrga3is Wanu :ovrkio3 my/ yv bad6 magan ka.aknyren megn e5 norocova/ A.;amari wankow5 hna6 co3n barisbnyrow ov ygy.yxinyrow1 Ovrardagan 3a]ort ma3raka.aku Armauirn er5 or ga-ovx6 va/ er 5-rt tarovn (K7a7): A3s ka.aku min[yv a3s0r co3ov;ivn ovni nyrga3 Ha3asdani dara/kin1 Pnag[ov;yan ;ivu` 33.8881 Ovrardagan ga3srov;yan 3-rt ma3raka.akn er :rouanda- ,at& ga-ovxova/ er 4-rt tarovn (K7a7)5 )ron;es T7 ovrardaxi ;acavorin go.me1 Wa[ar,apate ma3raka.akn er Ar,agovnyax ;acavorov6 ;yan5 120-330 (K7y7)1 A3t darinyrov un;axkin Ha3asdan untovnyx Krisdoneov;ivnu ipr bydagan gr0nk` Sovrp Cricor Lovsavori[in go.me5 Drtad C7 ;acavorin hramanow1 <ad darinyr ydk Wa.ar,abadu wyranovanovyxav5 yv Ma3r A;o- Sovrp E]mia/in dajarin anovnow go[ovyxav` ka.ak E]mia/in1 100-amyagnyr anxa/ yn5 a3s ka.aku yv Ma3r A;o-u dagavin gancovn yn yv paro3agan5 hocyvor gytronn yn hama3n ha3ov;yan1 #a]ort ma3raka.akn er Bagaran5 or ga-ovxova/ er Yrovant P7 ;acavorin go.me7 428-903 ;ovagannyrov Ha3asdani ma36 raka.akn er1 A3t mi]oxin Pacradovninyru himna/ ein <irakauan gam Yrazcavors irynx` Pacradovni i,qannyrovn ma3raka.aku` 89-929:My/aco3n ‘a’aks e a3xylyl ha3ov;yan badmagan ma3raka.aknyru5 nayv nyrga3 ma3raka.ak Yryvan yv m0den /an0;anal ha3rynikis hnaco3n yv harovsd m,ago3;in1 Mnaxyal ma3raka.aknyru 3a]ortapar` =amanagi garcow5 bidi nyrga3axnyn tasungyrnyrs1 Syrina #agopyan 7-rt tasaran Arta,at Ovsovmnasirov;yan nbadagow5 ha3gagan ma3raka.aknyren ys undra/ ym Arda,adu1 Ka.aku himnova/ e Arda,es A,qarhagal hz0r ;acavorin go.me5 185 ;ovaganin (K7a7)5 Araradyan ta,din wra3 (K7a7): Arda,adu 3ajaq yn;argova/ e h-omyaxinyrov yv bar6 signyrov 3ar2agovmnyrovn1 Arda,ad ka.aku dagavin co3ov;ivn ovni yv 2198-amyagu d0novyxav1 Arda,adu 3a3dni e Sovrp Qor Wirabi wan6 kow5 ovr pandargova/ er Sovrp Cricor Lov6 savori[` Drtad ;acavori hramanow7 nyrga3is tar2a/ e ovq6 dawa3r5 i badiv myr a-a]in ga;o.igos Sovrp Cricor Lovsa6 vori[in1 Nayv` Arda,adu nyrga3 Ha3asdani amynapyrka-ad ,r]ann e5 ir my.raham bdov.nyrow yv /a.ignyrow1 Adis Magaryan 7-rt tasaran Douin Tovin ma3raka.aku gu cdnover My/ Ha3ki Araradyan nahanci dara/kin1 A3s ka.aku himnatrova/ er 4-rt tarovn Drtad My/6i orti` Qosrow P7 Godagin go.me1 Badmaha3r Mowses Qorynaxii wga3ov;yamp 8Tovin9 pa-u barsgagan /acovm ovni5 or gu n,anage plovr1 Pnag[ov;yan ;ivu y.a/ e 100,000 yv paz6 mazc (ha35 barsig5 3o3n5 asori5 arap)5 sa6 ga3n mi,d my/amasnov;ivnu y.a/ yn ha3yru yv ka.aki i,qo. Lyzovn y.a/ e ha3yrenu1 A3s ka.aku y.a/ e h-[agavor a-yvdovri gytron1 Tovin ka.aku dagavin co3ov;ivn ovni` arti Ha3asdani a,6 qo3= yv pyrka-ad ka.aknyren megn e1 Co- #owhannisyan 7-rt tasaran Kars Taryrov badmov;ivn ovnyxo.5 mi]nataryan ka.ak mun e Gars (badmagan Ha3asdan)1 Gars Pacradovnyax ;acavorov;yan 2-rt ma3raka.akn er` 933-957: Ha3 badmi[nyrov wga3ov;yamp5 naq ga-ovx6 va/ er ipr pyrt1 Asdijanapar ,ovr]u ga6 -ovxovyr e ka.ak yv pyrtu wyra/ovyr e mi]6 napyrti1 :,naminyrov 3ar2agovmnyrov =amanag ba6 dusbaran y.a/ e1 Hydaca3in5 sahmanamyr2 ullalov badja6 -ow5 3avylyal ba,dbanagan amrov;ivnnyr avylxova/ yn povn pyrtin ,ovr]1 I wyr]o3 pyrtu wyra/ovyr e amroxi1 19-rt tarovn Garsu5 o[ mia3n Badmagan Ha3asdani5 a3lyv` a,qarhi amy6 naamovr yv paxa-ig garyvorov;ivn ovnyxo. pyrtyren megu jan[6 xova/ er1 Garsu bahbanova/ e yv nyrga3is gu cdnovi :ovrkio3 dara/6 kin1 Alyks Ovsisyan 7-rt tasaran Ani Anin Pacradovnyax 3-rt5 hra,ali ma3ra6 ka.akn er5 himnova/ 106rt tarovn5 Garsen o[ ,ad hy-ov1 Ani gu go[over 8Nor H-om95 ir jarda6 rabydagan ga-o3xnyrow yv harsdov;yamp1 Anin gu go[over nayv 81001 ygy.yxinyrov ka.ak91 Pnag[ov;yan ;ivu 100-200,000 er1 Anin Aryvmovdki yv Aryvylki mi]yv 8mydaksi janabarh96i wra3 cdnovo.5 a-yvdovri gytron ka.ak mun er1 <ar7 e] 13 Tigranak;rt Dicranagyrdu Ha3asdani 5-rt ma3raka6 .akn e1 A-a]in tarovn (K7a7) My/n Dicran ;aca6 vor 4 ka.ak himna/ e` miyvno3n anovnow1 A3s ka.aknyru ga-ovxova/ ein hin hyllynagan (3ovnagan) ojow5 ovnein pyrt yv cy.yxig pna6 gan dysarannyr1 Harava3in Dicranagyrdu nyrga3 :ovrkio3 dara/kin gu cdnovi` Diarbekir anovnow1 Bahbanova/ e pyrtu yv ha3gagan ,inov;ivn6 nyru1 Ovni 100,000 pnagi[1 Wyr]yrs Arxaqi5 Mardagyrd ,r]ani harav aryvylku5 Qa6 [ynacydi a] a’in 3a3dnapyrovyxav aryvylyan Dicranagyrdu7 ovsovmnasirov;ivnu dagavin gu ,arovnagyn ha3ryni cidnagannyru1 A3s niv;u ovsovmnasiryxi my/ hydakrkrov;yamp7 hbard ym ha3ox badmov;yamp1 Isahag Caradana3yan 7-rt tasaran
 13. 13. LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 13 Sis Sisu y.a/ e ta,da3in Giligio3 ka.aknyren min1 Giligio3 :oros A7 I,qan5 dy.i ha3yrov 0c6 nov;yamp5 Sisu azadacra/ e Pivzantagan dirabydov;ynen1 1173-in Mlyh i,qanabydu wyraga-ovxa/ e Sisu yv h-[aga/ e Giligyan Ha3asdani ma36 raka.ak1 Hydaca3in Lyvon P7 My/acor/ yv Hy;ovm A7 ;acavornyrovn go.me ,arovnagova/ e wyraga6 -ovxovmu1 Sisu y.a/ e unthanragan ga;o.igosov;yan gytron5 hama6 ha3gagan m,ago3;i yv gr;ov;yan gytron` n,anavor ir hamalsa6 rannyrow1 1266-en sgsyal Ycibdosi ;acavornyru ‘or2a/ yn cravyl Sisu7 [yn 3a]o.a/1 Saga3n5 1375-in ycibdaxinyru 3a]o.yxan cravyl Sisu5 cyri danylow Lyvon wyr]in ;acavoru yv i,qan6 nyru1 Sis ka.aki angovmu gorovsdn er ha3gagan bydaganov;yan yv angaqov;yan1 Galin Baccalyan 7-rt tasaran :raxe #ajaq polors5 yrp qor kovni me] gu mdnynk5 gu sgsink yraz dysnyl1 Pa3x i|n[ e yrazu1 Yrazu badgyrnyrov5 ca.a’arnyrov yv zcaxovmnyrov 3a]ortaganov;ivn e5 oru dy.i g4ovnyna3 gamken angaq5 kovni oro, ,r]ani me]1 Yrazi powantagov;ivnu yv nbadagu 3sdag0ren zcali [e5 ;eyv cidnagannyru 3ajaq ovsovmnasira/ yn a3s yryvo3;u5 saga3n 3sdag paxadrov;yan [yn hasa/1 A3s cidov6 ;ivnu (yrazi ovsovmnasirov;ivnu) gu go[ovi 80nyirolocia91 Yraznyru yrgov dysag yn` barz yraznyr5 oronk ovraq yv barz yraznyrn yn5 nayv ovnink 3ovzi[ yraznyr` a3s dysagi yraznyru g4ullan dqovr yv sarsa’yli1 A-a]in cidnaganu or ovsovmnasiryx yv paxadryx a3s yryvo3;u` Fro3dn er5 1899-in1 An hasav a3n yzragaxov;yan5 or martu yrazin me] gu dysne a3n panyru5 or g4ovze ir gyankin me]5 saga3n iraganov;yan me] [i grnar iraganaxnyl1 Nanor Kassis 8-rt tasaran Gar;gin Nvd;f Carycin N=tyh (Carycin Der #arov;ivn6 yan) y.a/ e ha3ox sbarabyd yv azca3in hyros5 /acovmow naqi]yvanxi1 An ir zinovornyrow pazma;iv jagada6 mardyrov masnagxa/ e` unttem ;ovrkagan panagnyrov yv azadacra/ e ha3ox ho.u1 N=tyh ba3kara/ e nayv unttem qorhrta3in garmir panagi5 orbeszi [odnagoqyn myr azca3in yrazanknyru1 An gu ‘a’aker an6 gaq dysnyl ampo.]agan Ha3asdanu1 Zancyzovri ly-nyrovn wra35 an sdy./a/ er ‘okrig ha3gagan bydov;ivn5 or mi,d yd gu m.er ;,naminyru1 Saga3n yrgar [timaxav7 ov=yru anhavasar ein1 An sdibova/ gu hy-ana3 Ha3asdanen5 2cylow ir sirdu` Sivniki me]1 Abrylow S’iv-ki me]5 ,arovnagyx ir ba3karu` ha3ry6 niki angaqov;yan hamar1 No3nisg panden nyrs5 an [gorsun6 xovx ir 3o3sn ov havadku dysnylov` angaq ov miaxyal Ha3as6 dan1 Gu gar/ym5 y;e ivrakan[ivr ha3 N=tyhin azca3in ocin ovny6 na35 mynk ,ovdow g4ovnynank /owe /ow Ha3asdan7 g4iraganana3 hama3n ha3ov;yan yrazanku1 Maria #owse’yan 8-rt tasaran :r;uan Myr srdi ma3raka.ak Myr hnaco3n5 pa3x mi,d badani wyr]in ma3raka.akn e Yryvanu` norangaq Ha3as6 dani Hanrabydov;yan ma3raka.aku1 Ys myr hnamyni Erypovni yv Nor Yryvanu si6 rovm ym qor yv knkov, sirow1 2013 ;ovagani Hogdympyr 13-14-in my/ ,ov6 kow d0novyx Erypovni6Yryvan 2795-amyagu1 Mynk` ha3yrs5 in[kan el hy-ov linynk myr siryli ma3raka.akix5 miyvno3n e5 nra /unnt6 yan 0ru` 8Erypovni6Yryvan9 d0nu 3i,ovm yv srdanx n,ovm ynk my/ ocyvorov;yamp1 Yryvanu ovni avyli kan meg milion pnagi[1 Ka.aki hin ;amanyanagan jardarabydagan ho3agyrd ,enkyri go.kin5 ga-ovxvovm yn nor` artiagan ga-o3xnyr1 Ga-ovxvovm yn nor ov la3n ma3rov.inyr5 artiagan cidagan gytronnyr1 Yryvanovm avyli ov avyli e zarcanovm m,agov;a3in gyanku5 gazmagyrbvovm yn Ha3asdani ov S’iv-ki ha3ov;yan miaxyal m,agov;a3in mi]oxa-ovmnyr5 gr;agan ov cidagan hamacovmarnyr1 Yryvanu a,qarhin nyrga3anovm e nayv ir marzagan gytronny6 row yv marzignyrow7 my/ wyrylk e abrovm jadragu5 odnacnta6 gu5 ump,amardu yv p-nxkamardu1 Xanganovm ym5 or abaca3ovm Yryvanu ta-na3 ampo.]agan Ha3asdani ma3raka.aku1 Emil Pazinyan 7-rt tasaran Makana.a[ (faqi) Im sira/ marzaqa.s e maganaqa.u7 man6 gov;yans ,ad gu qa.a3i` ;a.i ungyrny6 row1 A3s marzaqa.u wa3rac qa. mun e5 orowhy6 dyv mi,d g-iv g4ulla31 A3t badja-ow al5 marzignyru bedk e ,ad tram /aqsyn5 or polor abahow hantyr2nyru cnyn1 A3s qa.in povn ganonn e` qa.al sa6 -in wra37 2 haga-agort qovmpyr irar gu hrm,dyn5 bzdig cntagin dirylov hamar1 Ys I#nc h pare Baru arovysdi dysag mun e5 yrp marmni ,ar=ovmnyru yra=,dov;yan mianalow5 g4ar6 da3a3dyn mdkyr yv zcaxovmnyr5 gam` gu nyr6 ga3axnyn badmov;ivn mu1 Bari ,ad mu dysagnyr gan7 tasagan5 =o.owrtagan5 =amanagagix5 nayv` nor dysag mu ga35 or 8’o.oxi bar9 gu go[ovi1 Baryru g4ullan nayv` mynabar gam qmpabar1 Ys gu naqundrym qmpabaru1 Qmpa6 bar baro.u gu miavorovi baragix qovmpi antamnyrovn hyd` miasin mda/ylov5 zcalov5 a.0;ylov yv cy.yxig ,ar=ovmnyrow qantawa-ylov hantisadys- nyru1 Ys ,ad ovraq ym5 orowhydyv a3s dari ha3gagan bar gu barym im tasungyrnyrovs qovmpow1 Baru ovraqov;ivn gu badja-e5 ;e baro.in5 ;e tido6 .in1 Ka;ia Dygy,ia 8-rt tasaran gu gar/ym5 or a3s marzaqa.in me] 3a]o.ylov hamar5 bedk e z0ravor yv lav marzova/ marmin ovnynal1 Qa.axo.nyrovn wyr]nagan nbadagn e` harova/yl cntagu tebi haga-agortin tarbasu1 Ow or g4ovze 3a-a]atimyl a3s marzaqa.in me]5 bedk e ,ad marzovi7 lavaco3nu manovg dariken sgsiln e1 Taniel Agrians 8-rt tasaran ANI&&& <ar7 e] 126en Ani h-[agavor er ha3 m,ago3;i cor/yrow yv arovysdnyrow1 Anin avyrovyxav ;,naminyrov 2y-kow 11-rt tarovn5 isg wyr]naganabes gor/anyxav 1319 ;ovagani yrgra,ar=en1 Nyrga3is Anin avyrag e5 saga3n gu sbase ir zavagnyrovn7 an myz gu gan[e777 Lara Jyn;ili 7-rt tasaran
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 Ha3asdani me] 2013-in` 0daryrgrya3 ortycro.nyrov ;ivu cyrazanxa/ e Ha3asdani me] ortycrman yn;aga3 d.a3 yryqanyrov ;ivu anxyal dari 3-ow cyrazanxa/ e a.]ignyrov ;ivu1 )daryrgrya3 ortycro.nyrov ;ivu anx6 yal dari 1.6 ancam cyrazanxa/ e dy.axinyrovn1 HH Azca3in wijagacragan /a-a6 3ov;yan dovyalnyrow` 2013 ;ovaganin Ha3asdani me] gytronagan ha,ova-6 man wyrxova/ ortycrman yn;aga3 yryqanyru 103-n yn5 orme 50-u` a.6 ]ig1 Ortycrman yn;aga3 yryqanyrovn me] amynamy/ dysagarar g,i-u ovnin 1-6 darygannyru (30 hoci), a3novhydyv` 10- 15 darygannyru (22 yryqa3): 8Ar6 men’res96i ha.ortmamp` myr yrgrin me] ortycrman yn;aga3 yryqanyrovn unthanovr ;ivin m0d 36 dogosu gam 37 yryqa3 mnaxa/ e a-anx /no.agan qnamki5 33-u ovni yrgov /no. yv 29-u mia3nag m0r zavag e1 Ortycrman yn;aga3 yryqanyrov amynamy/ ;ivu pa=in inga/ e Yry6 vanin (57 yryqa3), in[bes nayv Lo-ii (17) yv <iragi (7) marzyrovn1 Harg e n,yl5 or naqort dari Ha3asdani me] gytronagan ha,ova-man wyrxova/ ortycro.i ;ygna/ovnyrovn ;ivu gazma/ e 241, orme 230 hocin` 30-65 dari6 ka3in qovmpin gu badganin1 Ortycro.i ;ygna/ovnyren 141-u ar6 dyrgri me] pnagovo. 0daryrgraxinyr yn1 Mia=amanag5 anxyal dari Ha3as6 dani me] ortycrova/ e 55 yryqa35 orme 34-u gam unthanovr ;ivin m0d 62 dogosu` ardyrgri me] pnagovo. 0da6 ryrgrya3 ka.akaxinyrov go.me` polorn al undanygan zo3cyr1 Akram A3lisli777 <ar7 e] %6en Adrbe3jani +o.owrtagan cro. (1988-en) yv arovysdi wasdagavor cor/i[ e5 Adur6 be3jani 8<ohra;9 (1997) yv 8Is;igla9 (2002) ,kan,annyrov asbyd1 8Kare Yraznyr9 webin me] A3lislin aganadysnyrov a[kyrow hancaman0ren ngaracra/ e Adrbe3jani me] anxyal tarasgizpin` 1918-in5 Naqi]yvani` Acov6 lisi me]5 yv 1988-1990 ;ovagannyrovn Sovm6 ga3i;i yv Bakovi me] gadarova/ ha36 gagan ]artyrn ov adrbe3janxinyrovn wa3racov;ivnnyru1 Webu 2012-i Tygdym6 pyrin hrabaragova/ e -ovsagan 8Drov=6 ba Narodow9 hantesin me]1 Ka;rin E,;un` Nor }ov.a3i777 <ar7 e] 36en :ymagal A-a]nortu avardylow ir arda3a3dov;ivnnyru` 3o3s 3a3dnyx5 or Yvroqorhrtaranu gu par2ra2a3ne a3s masin5 gu jan[na3 martga3in iravovnknyru yv gu tadabarde a3tbisi ararknyru5 orbeszi nman xy.asbanov;ivnnyr [ira6 cor/ovin1 Ir garcin Ka;rin E,;un5 wsdahyxovx or anba3man bidi hydyvi yv ba,dbane martga3in iravovnknyru yv nyrga3axova/ qntirnyru1 Ba,d0nagan hantibman avardin a-a]nort Srpazan Ha3ru 3anovn azca3in i,qanov;yan 3ov,anovernyr 3an2nyx Ka;6 rin E,;unin1 Aba badoviragov;yan antamnyru a3xylyxin S7 Amyna’rgi[ wan6 ki 8Qa[adovr Gysaraxi9 anovan ;an6 caran5 ovr A-a]nort Srpazan Ha3ru Ha3ox Xy.asbanov;yan da.avarin a-]yv yrgar paxadrov;ivnnyr dalow iracor6 /ova/ ojirin wyrapyryal5 kardesi wra3 xo3x dovav a3n wa3ryru5 ovr iracor/ova/ yn Ha3ox Xy.asbanov;ivnu5 in[bes nayv Der6Z0ren pyrova/ nahadagnyrov ajivn6 nyrov pygornyru5 a3novhydyv ,r]ylow ;an6 caranin me]` nyrga3axovx 10-rt taren min[yv 18-rt tarov 2y-acirnyru5 ygy.yxa6 gan sbasnyru5 iv.anyrg badgyrnyrn ov zanazan a3l ar=ekavor xovxanmo3,nyru1 Srpazan Ha3ru 3adgabes antratar2av ancliagan dbamykyna3in5 or S7 Amyna6 ’rgi[ wankin me] a,qada/ yrrort dbac6 ragan mykynan y.a/ e5 nayv q0syxav Qa[adovr wrt7 Gysaraxii masin5 or` ir yv ir cor/agixnyrov ]ankyrow5 S7 Amyna6 ’rgi[ wankin me] himnatra/ e Irani yv Mi]in Aryvylki a-a]in dbaranu1 A3xylov;yan avardin hivru cra-ovm gadaryx ;ancarani 3ov,amadyanin me]5 a3novhydyv ;ancarani movdki a-]yv badoviragov;yan antamnyru a-a]nort Srpazan H0r yv azca3in marminnyrov hyd havakagan lovsangarovyle ydk5 hra=y,d dovin1 Hrant Dinki sbanov;yan gabagxov;yamp pandargova/ yv :ovrkio3 osdiganov;yan cor/agal ngadovo. Erhan :ovnjyl tar2yal azad ar2agovyxav5 yrgiri hagaahapyg[agan 0renknyrov wyr]in ‘o’oqov;yanx lo3sin dag1 #i,yxnynk5 ;e an Dinki sbanov;yan a-a]in tadawarov;ynen ydk azad ar2agova/ er5 saga3n yrp tadu wyrapaxovyxav` za3n tar2yal 2yrpagalylov wji- ar2agovyxav1 Kani mu ,apa; bahovu6 dyle ydk5 :ovnjyl anxyal Hogdympyrin 2yrpagalovyxav1 Nor tadawarov;yan nisdyrovn un;axkin an kani mu a-i;ow bnta/ er5 ;e ink anmy. e yv ;e osdiganov;ivnu my.sagix e Dinki ojirin1 :ovrkio3 badmov;yan gaja-i naqgin naqacah5 isg a3=m Az6 ca3nagan <ar=ovm Govsagxov;yan yrys’oqanagan qmpagi ‘oq6 naqacah` Yovsovf Halaj0.lov wyr]yrs bnta/ e5 ;e :ovnjyl ha3gagan /acovm ovni1 8Halaj0.lov a3s sbantin my.kun al gyrbow mu ha3yrov ovsin py-xova/ e95 g4avylxne 8Marmara91 Erhan :ovnjyl azad ar2agovyxav Wyr]yrs Ha3asdani me] /qaqodi hanteb 8;ovlov6 ;ivn9 ovnin o[ mia3n ha6 sovn dariki gana3k5 a3lyv an[a’ahas a.]ignyr1 A3s masin5 usd Aysor.am-i5 gu ‘asde ov-ovxkapan5 unt6 hanovr yv gr/ka3in wira6 po3= Armen Ko[aryanu1 815-20 daryganix par2r gananx m0d 80 dogos teb6 kovm 0cdacor/ovm yn /qa6 qod956 usa/ e an1 Ant6 rata-nalow a3n harxin5 ;e an[a’ahasnyru in[be|s gu himnavoryn irynx a3t warku5 badasqana/ e7 816, 17, 18 darygan a.]igu [i garo. ir a3t 3imarov6 ;ivnu himnavoryl nranow5 ;e inku /qaqodi hanteb gaqova/ov;ivn ovni1 Na i|n[ bedk e hasgana3 is6 gagan gaqova/ov;ivnix5 yv a-hasarag5 ;e in[ e n,a6 nagovm /qyl91 Usd ov-ovxkapani` an[a6 ’ahasnyren ,adyru /qa6 qod g40cdacor/yn =ama6 nagagix yryvnalov hamar1 Ha3asdani me] 16 darygan Ha3 a.]ignyru gu /qyn` =amanagagix yryvnalov hamar Ar;ovr Apraham wyradiraxav arhys6 dawar= p-nxkamardi cyr6mi]in /an6 rov;yan garci WBO warga/ow a,qarhi aqo3yani did.osin1 Cyrmanio3 Magdy6 bovrg ka.akin me] 12 -aovndyrow ga3a6 xa/ mynamardin un;axkin5 Aprahamu gedyrov a-avylov;yamp t=ovar 3a.;anag mu darav cyrmanaxi _obyr; <;iglixi tem` 112-113, 115-110, 114-111: 32-amya3 <;iglix ,ad a,qo3= sgsav mynamardu5 saga3n Apraham asdijanapar a-avy6 lov;ivn 2y-k pyrav yv bahbanyx ir cyra6 ga3ov;ivnu1 <;iglix [orrort bardov;ivnu gu grer arhysdawar= -ingi wra35 isg 34-amya3 Aprahamu ar2anacryx 39-rt 3a.;anagu (28-n` Nok6aov;ow): Mrxovmen ydk5 Apraham 3a3dararyx5 ;e gyankin amynagaryvor 3a.;anagu ar6 2anacra/ er <;iglixi tem1 Ar;ovr Apraham wyradiraxav a,qarhi aqo3yani did.osin
 15. 15. LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014 • ABAKA • 15 Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement www.komitas.ca 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN DEMANDE Coiffeur / Coiffeuse et Barbier avec expérience Chaise à louer, Chomedey, Laval 514 808 3350Zovixyrio3777 <ar7 e] 16en A3s ararku anxyal Tygdym6 pyren sgsyal ,.;a3azyr/a/ er hama,qarha3in magartagow po.oknyrov alik mu clqavorov6 ;yamp Z0ryan Himnargi 8Xy6 .asbanov;yan yv Martga3in Iravovnknyrov Ovsovmnasirov6 ;yan Mi]azca3in Ungyragxov6 ;yan9 yv 8Zovixyria6Ha3as6 dan Ungyragxov;yan9 miax6 yal jicyrovn5 ov masnagxov6 ;yamp pazma;iv mdavoragan yv martga3in iravovnknyrov ‘or2acednyrov5 ha3gagan gaz6 magyrbov;ivnnyrov yv avyli kan 10 hazar sdoracrov;yamp bahan]acri mu` ov..ova/ Ar6 taratadov;yan yv Abahowov6 ;yan Naqararov;yan5 orbes6 zi Zovixyrio3 ga-awarov6 ;ivnu mi]amder yv pyganyr “e6 rin[eki anmy. ar2agman oro6 ,ovmu1 P=,gagan hanra3in tasaq0sov;ivn Kebeki Ha3 p=,gagan ungyragxov;yan (KHPU) war[agan gazmu havadarim ir a-akylov;yan` sadaryl =o.owovrtin a-o.]abahagan wyrylkin5 hajo3ku ovni 3arco3 hasara6 gov;ivnu ov ir ba,d0nagixnyru hravirylov hydyvyal ta6 saq0sov;yan` Hocypov=ov;ivnu 6 a-asby|l ;e~ iraganov;ivn Niv;u miasnapar bidi nyrga3axnyn P=,govhi _i;a Cov3ovmjyan 6 hocypo3= P=i,g Sytrag Ishag 6 hocypov=ov;yan badovirag (resident) Tasaq0sov;ivnu dy.i g4ovnyna3 Mard 27, 2014 =amu 19:306in` Mon;reali Ha3 gytroni` Aharonyan srahin me] 3401 Olivar – Asselin, Montréal (Qc) H4J 1 L5 #avylyal dy.ygov;yanx hamar ha.ortagxil` amag kavane@hotmail.com Tasaq0sov;yan avardin` harxazro3x ov hivrasirov;ivn @yz bidi timavore KHPU6i war[agazmu` Brn7 Apyl Arslanyan Ty.acor/ Adynabyd D0k;7 Syr0 Andonyan5 A-a]in ‘oq adynabyd D0k;7 Sytrag Ishag5 Yrgrort ‘oq adynabyd D0k;7 Lora “a;akfalwi5 Adynatbir Dig7S0si D0nabyd ty.acor/5 0cnagan6kardov.arovhi Dig7 :amar Yacovbyan5 ty.acor/5 can2abah D0k;7Rima Caprelyan 0cnagan6can2abah D0k;7 Cricor Pyderyan5 antam D0k;7J0ni A3n;ablyan5 antam )rt7Alin Borodyan ty.acor/5antam Brn7 Etovart “a3lan ty.acor/5 antam Togd7 ty.acor/ Ari Nazare;yan5 antam Togd7 ty.acor/ Adom Bovjicanyan7 ha.ortagxov;yanx ba,d0nadar Dans le cadre de ses activités éducatives continues L’Exécutif de l’Association médicale arménienne du Québec (AMAQ) ale plaisir de vous inviter à une conférence médicale ayant pour titre : Psychiatrie : mythes et réalités Le sujet sera présenté conjointement par : Dr. Rita Kuyumjian, médecin-psychiatre Dr Setrak Ishak, médecin-résident en psychiatrie Cette conférence publique aura lieu le 27 mars, 2014 à 19:30 heures : Salle Avedis Aharonian du centre communautaire arménien Sourp Hagop, 3401 Olivar- Asselin, Montréal (Qc) H4J 1L5. Renseignements additionnels par mél : amaq_kayane@hotmail.com Une période de questions et réponses fera suite à la présentation, agrémentée d’un buffet de petites bouchées et de rafraîchissements. Vous serez accueillis par les membres de l’Exécutif de l’AMAQ M. Abel Arslanian, pharmacien, président Dr. Sero Andonian, 1e Vice-président Dr. Setrak Ishak, 2e Vice-président Mme Sosi Donabet, pharmacienne, secrétaire adjointe Mme Tamar Yacoubian, pharmacienne, trésorière Dr Rima Kaprielian, trésorière adjointe Dr. Laura Patakfalvi, secrétaire Dr. Krikor Pederian, membre Dr. Johnny Aintablian, membre Melle Aline Borodian, pharmacienne M. Yetvart Paylan, pharmacien, membre Dr. pharm. Ari Nazaretian, membre Dr. pharm. Adom Boudjikanian, responsable des communications Noviradovov;ivn Miov;yans parygam mu5 a- i ka]alyrank ov cnahadank 8Abaca39 yv 8The Armenian Mirror Spectator9 ,apa;a;yr6 ;yrov a,qadankin5 ivrakan[ivrin gu novire 10006agan dolar1 EMBASSY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA FA|ASTANI FANRAP:TOUJ:AN D:SPANOUJIUN Mamlo3 Ha.ortacrov;ivn Press Release Canada3ovm HH tysbanov;ivnu dy.ygaxnovm e5 or HH gr;ov;yan yv cidov;yan naqararov;ivnu gazmagyrbovm e hamaha3gagan mangabadanygan ngar[agan 5-rt mrxo3;6 ’a-ad0nu` 8Meg tar yv avyli7779 qoracrow1 Mrxo3;in garo. yn masnagxyl gyrbarovysdow hydakrkur6 va/ 6-18 darygan yryqanyrn ov badaninyru1 Mrxo3; ‘a-ad0ni 3a3dararov;ivnn ov ngaraciru dy6 .atrova/ yn Canada3ovm HH tysbanov;yan ga3ke]ovm` http:/www.canada.mfa.am/hy/ hasxeow1 Timovmnyru nyrga3axnylov wyr]na=amgedn e #ovnis 8-u1 7 Delaware Avenue, Ottawa, Ontario K2P 0Z2 Telephone: 613 234-3710 Fax: 613 234-3444
 16. 16. 29 2014, 7:00- Vanier College- Auditorium- 821 St. Croix, Montreal, QC H4Z 3X9 15 10 450.973.1815 514.892.0363 Atken Armenian <NORHANTES Togd7 Zaven A7 khn7 Arzovmanyani THE CHURCH OF ARMENIA NORACO#N HY>INAGOV:IVNU Hradaragova/ Amyriga3i Aryvmdyan :ymin go.me Cirku bidi nyrga3axne hy.inagu Giragi5 6 Abril 2014, yrygo3yan =amu 7-in MON:REALI :EKEYAN M<AGOV:A#IN MIOV:YAN GYTRONIN ME} <norhantesu gu wyrapyri nayv hy.inagin wyr]in yrgov darinyrovn ha3yren lyzovow hradaraga/ yryk hadornyrovn` 8Ha3 Ygy.yxvo3 Par2rasdijan Hocyvoragannyr9 anovan dag5 ovr am’o’ova/ yn 206rt tarov a3=m waqjanyal 40 ga;o.igosnyrov5 badriarknyrov yv arkybisgobosnyrov gyankn ov wasdagu1 Siralir hraver myr craser yv m,agov;aser hanrov;yan Noviradovov;ivn O.paxyal Hampar2ovm A.azaryani mahovan ka-asovn6 kin a-;iv dok;7 yv d7 #arov;ivn yv Sima Arzovmanyan 8Abaca39 ,apa;a;yr;in gu noviryn 50 dolar1 16 • ABAKA • LUNDI 24 MARS 2014 - MONDAY MARCH 24, 2014

×