Abaka 15 04-2013

1,259 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,259
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
668
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 15 04-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ HA#ASDAN 6 Abril 4-in5 Ha3ryni osdiganov;ivnu Goda3ki B-o,yan civ.in me] [ors an2yr 2yrpagala/ er civ.abyd Hra[ Movradyani sbanov;yan cor/in hyd gab ovnynalov my.atrankow1 Ha3ryni lradovagan a.pivrnyr cra/ yn5 ;e no3n cor/in hyd gab ovnyxo. yrgov himnagan ampasdanyalnyr gan oronx anovnnyrn yn Ardag yv Ara3ig Bydrosyannyr1 N,ynk or Ha3ryni knn[agan /a-a3ov;yan mar6 minnyru gu ,arovnagyn irynx anhra=y,d a,qadanknyru ojiri paxa3a3dman ha6 LX& TARI JIU 1882 :RKOU<ABJI% 15 APRIL 2013 mar1 • VOL. XXXVI, NO 1882 • LUNDI, 15 AVRIL 2013 • MONDAY, APRIL 15, 2013Â& Jowmas;an qnnadata‘ h Xaraqolou^ ª:jh Jourqia pa,tønaphsÂ& |owfannis;anin n;ro[oujiun .ndrh Faoz Z;[aspanouj;an Ha3asdani hama3na6 famar% apa jourq vo[owourdi norwar govsagxov;yan a-a]6nort _ovpen :owmasyan s;roundn;rn al fog;phs au;li3a3dararov;yamp hantes a®o[= k*ellanºcalow knnatada/ e 8+a6-ancov;ivn9 govsagxov;yan Ha3ox Xy.asbanov;yan jana[mana-a]nort _affi #owhan6 harxu :ovrkio3 hamar bydagan an6nisyani a-a/ ka3lyru1 wudancov;yan harx e1 Sa e badja6 :owmasyan 3a3dna/ e5 -u5 or arten yrgar darinyr e5 or;e ink an2nabes a3xy6 yrgrovm myr=o.aganov;yan m;nolordla/ e _affi #owhannis6 2yvavorova/ e1 A3s masin lracro.6yanin haxatovli a-a]in nyrov hyd hantibman =amanag 3a360ryrovn yv anor qorhovrt dararyx ;ovrk 3a3dni mdavoragan5dova/ e wyr] dalov haxa6 cro.5 8Bylge9 hradarag[adan dn06tovlin1 Avardin :owmasyan 3a3dna/ e nayv ;e ren _acu’ Zarakolov` antrata-na6_affi #owhannisyanu nyrga3is gu cdnovi ,ovara/ low Ha3ox Xy.asbanov;yan harivram6wijagi mu me] yv anor m0d pavarar nyrov= [ga3 ya3 darylixin unta-a] :ovrkio3 me],arovnagylov hamar ir sgsa/ ba3karu1 un;axo. naqabadrasdagan a,qa6 danknyrovn1ªAkøsºi .mbagir Rophr 8In[bes qorhrta3in ,r]anin er mamp956 usav ;ovrk mdavoraganu1 martox 3ocnyxovxa/ ba,d0nagan An untc/yx5 or y;e :ovrkia ba,6Qobja, f;tapndman tak badmacrov;ivnu5 a3nbes al :ovrkio3 d0nabes nyro.ov;ivn qntre Ha3ox me] a3s qntiru 3ocnyxovxa/ e ;ovrk Xy.asbanov;yan hamar5 aba ;ovrk Bolso3 8Ag0s9 ;yr;i =o.owovrtin1 Haga-ag :ovrkio3 me] =o.owovrti nor syrovntnyrn al hocy6qmpacir Rober Kop;a,i a-ga3 arcylknyrovn5 a3novhantyr2 myr bes avyli a-o.] g4ullan1 8:e` ;ovr6tem hydaknnov;ivn bidi 0ryrovn ,adxa/ yn a3n mdavoragan6 kagan5 ;e` krdagan5 ;e` ha3gagangadarovi1 A3s masin nyru5 owkyr gu hamozovin5 or gadar6 go.mi hancsdov;yan hamar bedk ecra/ e Bolso3 ha3gagan ova/u xy.asbanov;ivn y.a/ e956 n,yx garynank ;a.yl myr my-ylnyru1 Kani8Ag0s9 ;yr;i ga3ku1 Zarakolov1 Anor q0skow` wyr]in gu myr=ynk Ha3ox Xy.asbanov;yanN,ynk or hydaknnov;ivn ,r]anin yrgri me] ,adxa/ yn a3n iro.ov;ivnu5 myr my-ylnyru gu ,arov6paxova/ e nayv cro. ;ovrk mdavoragannyru5 owkyr sgsa/ nagyn pax mnal irynx cyryzmannyrovOvmi; Kuwanji tem yv yn lr]0ren mda/ylov gadarova/i me]956 3a3dararyx Zarakolov1tadagan hydaknnov6 ,ovr]` zovcun;ax garyvorylow nayv :ovrk 3a3dni mdavoragan5 cro.5;ivnnyru gab ovnin wyr6 mdavoragannyrov ovnyxa/ tyru1 hrabaragaq0s _acu’ Zarakolov]innyrovs ;rkagan bad6 8Xavali e5 or ;rkagan myr=o.a6 Ha3asdan a3xyla/ er 8Ha3ox Xy.as6gyras’iv-i ga3annyren ganov;ivnu gu hasni anor5 or xy6 banov;ivn7 Mardahravernyr hariv6Hrant Dinki sbannov6 .asbanov;yan o.pyrcov;ivnu gu ‘o6 ramyagi naqa,ymin9 qoracirow;yan masin 3a3dna/ qanxovi nor syrovntnyrovn1 :ovrkian mi]azca3in yrg0rya3 cida=o.owingyxova/knyrovn hyd1 iravovnk [ovni a3tbes warovylov5 ani6 masnagxylov nbadagow1 ga ,ad ta=an e syrovntnyrov ngad6 <ar7 e] !% Artaga[je kas;zn;lou famar^ :M-n Faastanin mhk milion Jrqakan banakin mh= spannoua‘ ;urø ke tramadrh S;uak Paleqyei ‘no[qe ke patrastoui ;uropakan at;an dim;lou Ha3asdani a,qadanki yv soxialagan har6 xyrov naqararov;ivnn ov People in Need gaz6 :ovrkio3 panagin me] sbannova/ ha3 zinovor magyrbov;yan naqacah Sa-a Grod 26 Mard Syvag <ahin Balukjui harxow zinovoragan 2013-in Yryvani me] sdoracra/ yn h-[agacir5 tadaranin dova/ anpavarar wji-en ydk5 Syvagi or g4yn;atre hamacor/agxov;ivn Yvrobagan undaniki ‘asdapan Jym Halawov; n,a/ e5 ;e Miov;yan go.me iracor/ovo. 8;iraqa3in na6 irynk 3o3s [ovnin5 or tadawji-u artaraxi0ren qa2y-nov;ivn Ha3asdani hamar9 /racri /iren bidi knnovi wj-apyg tadaranin go.me5 yv a3t nyrs5 anor iraganaxman hamar YM6n Ha3as6 badja-ow5 arten isg badrasdov;ivnnyr gu ga6 danin dramatra/ e meg milion yvr05 a3s darovin timylov Martga3in iravovnknyrov yvroba6 masin gu dy.ygaxne 8Ha3gagan +amanag9u1 gan adyan1 ?racri [ors ov..ov;ivnnyren megu arda6 8Adyanu martov gyanku [ba,dbanylov a-n[ov6 ca.;u ganqyln e yv an a-a]in hyr;in bedk e ;yamp untovna/ e pazma;iv wji-nyr5 oronk 3o3s gu iraganaxovi Ha3asdanen ardaca.;ylov xan6 nyr,n[yn5 ;e a3s tebkow yvs :ovrkian bidi bad6 gov;ivn ovnyxo. martox hyd soxialagan yv ho6 =uvi95 usa/ e Balukju undaniki ‘asdapanu1 cypanagan a,qadank anxnylov mi]oxow5 Syvag <ahin Balukju sbannova/ er 2011-i Abril in[bes nayv abahowe a,qadankow yv ga3ovn 24-in5 ir zinagixin go.me1 a,qadawar2ow1 Zinovoragan adyanu mia3n 4.5 darovan pandargov;yan tadabardyx ojracor/u` sbanov;ivnu tidavoryal [ngadylow1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 15 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 15, 2013Xy.asbanacednyri ov Sovrio3 hagamardov;yanlobbisdnyri hama=o.ownyr me] :ovrkio3 ngrdovmnyru Aram A6i howanavorov;yamp 8tro,ma;ov.;i9 wyrapyryal1|& AU:TIQ:AN gazmagyrbovo. a3t 2y-nargi Pa3x [e| or 8mia2yv pno3;i ov Amyrigyan 8Du Loul San9 3a3dararov;yan me] in2 tovr powantagov;yan9 n,anapan6 0ra;yr;u zca3axovnx 3a36 [ygav ;ovrkyri tem bahan]a6 logo3i harxi ,ovr] arten oro6Yryvanix 3ydo3` diragan 8a.movg par2raxnylov ,ovm ga3axova/ e Gyndronagan dararo;ivnnyr gadara/ e Sovrio3 hagamardov;yan me]Lipananovm ov mi]azca3in hanrov;yan 3an2na=o.owi wyr]in` syb6 :ovrkio3 nyrcravova/ov;yan ov,atrov;ivnu cravylov9 wyra6 dympyryan nisdovm yv hama6 wyrapyryal1 “asda;ov.6 Mardi 21-in yv 22-in Yry6 pyryal gazmagyrbi[nyri a-a6 ha3gagan mrxo3;n el e 3a3da6 ;yru gu paxa3a3dyn5 ;evanovm Ha3ox Xy.asbanov;yan ]arga/ /racra3in tro3;u1 rarova/1 Garik ga|3 mia2yvov6 :ovrkia 3o3s ovni5 or i,qa6100-rt darylixin unta-a] Arten 50 dari mynk a3t pann ;ivnix ,y.ovylov1 nov;ivnnyrovn tem ba3kary6gazmagyrbova/ mi]azca3in ynk anovm1 Yv myr hana/ 8a.6 Hincyrort` hamacovmari low yv absdampnyrovn dar6cida=o.owix 3ydo35 Abrili 6- movgu9 mia3n mynk ynk lsovm1 hraverin gxova/ Annex II-ovm5 pyr pno3;i 0=antagov;ivnin5 An;iliasovm5 My/i Dann Isg ovri,nyri lsylov tebkovm el oru grovm e 8Hamacovmari ha3;a3;ylow5 bidi 3 a]o.iGiligio3 Ga;o.igosov;yan ;an6 a3l a.movgnyr calis qlaxnovm midk panin9 wyrnaciru5 na6 Haleben ardaksyl avylicaranovm gazmagyrbovyx ha6 yn myrinu1 Wa.ovx arten ,y,6 qabes crova/in dar0rinag kan 60 hazar ha,ovo. ha3ma=o.ow 8Ha3ox Xy.asbanov6 datrovmnyru bedk e gadara/ hagatrov;yamp q0svovm e S7 hama3nku5 mia=amanag` yra,6;yan 100-amyagi a,qadank6 lineink mna3o4vn cor/yri5 mna6 Sarcsyani cor/o. Gyndrona6 qavoryl islamisd ov=yrovnyrov hamatrovmn ov cor/agxov6 3o4vn a,qadanknyri wra35 or6 gan 3an2na=o.owi masin yv cyraga3ov;ivnu1 )ra;yr6;yan garyliov;ivnnyru9 ;yma6 dy. 8a.movgu9 3ajaq qanca6 anmi]abes avylaxvovm myr zo3c ;u g4avylxne5 ;e ;rkagan3ow1 Yryvanyan cida=o.owin ro. tyr garo. e ovnynal1 ga;o.igosnyri anovnnyru yv5 comandosnyrov ca.dni sdo6harg [ynk hamarovm antra6 Yrrort` hamacovmari hra6 meg ancam yvs5 Carycin P rapa=anovmnyr cor/o.ov6ta-nal5 kani or myr ;yr;n verin gxova/ 0ragarcix dy.y6 Wyha’a- ha3rabydi anovnu ;ivnnyr sgsa/ yn iraga6arten hagirj antratar2ovm ganovm ynk5 or paxman q0sku n,vovm e orbes 8S7 E]mia/ni naxnyl ha3 hama3nkin tem`gadaryl e5 ;eyv ar=er wyra6 ardasanylov e 8Ha3asdan6 Amyna3n Ha3ox Ga;o.igos91 a3rylow ov go.obdylow anonxta-nal tran5 manavant or S’iv-k Ha3ox Xy.asbanov;yan Did.os` or o[ badmagan yv o[ pnagarannyru5 galova/nyrumasnagix ardasahmanyan Ha3asdani Gytronagan 3an26 el cor/nagan oryve gira-ov6 yv hasdadov;ivnnyru1‘or2acednyru qisd t=coh ein na=o.owi naqacah N7S7)7D7 ;ivn [ovni yv [i garo. ovnynal5cida=o.owi gazmagyrbagan D7 Aram A7 Wyha’a- Ha3ra6 paxi An;iliasi ov nran yn6a,qadanknyrix5 cdnylow5 or bydu91 Yrgov ancam badiv ym ;aga3 oro, ga-o3xnyri ny. ovirynk Yryvan ein =amanyl o[ ovnyxyl masnagxylov Xy.asba6 ny.mid ,r]anagix1 :e Aram;e tasaq0sov;ivn gartalov nov;yan 100-amya3 darylixi Ga;o.igosu ov nra cor/agix6gam ylo3; ovnynalov5 a3l` cor/6 bydagan 3an2na=o.owi nis6 nyru i4n[ nbadag ovnyn a3t <abajaj;rjnagan a-a]argnyri yv tranx dyrin5 HH naqacah Syr= anhy;y;ov;ivnu antatar gurg6iraganaxman ,ovr] knnargovm6 Sarcsyani naqacahov;yamp nylovx5 3a3dni e polorin1 Pa3xnyr gadarylov1 Meg a3l a-i;iwyrabahylow a3t qntri wy6 covmarova/5 ordy. yrgov an6 camin el My/i Dann Giligio3 or a3t 8dy.a3nagan9 did.o6 su5 or drvovm e Amyna3n Ha3ox ABAKArar/ar/ovmu5 a-a3=m mi kani Ga;o.igosu iryn ar=ani nyr6 Ha3rabydin nay4v nman` ha6 Hebdomadaire Arménienq0sk an;iliasyan hama=o.owi ga3ov;ivnn e ovnyxyl1 Par26 3ov;yan hamar a3tkan garyvor Armenian Weekly ISSN 0382-9251wyrapyryal5 usd myz hasa/ raco3n a3t 3an2na=o.owi na6 a-i;ow ansbasyli5 avylin` Publié par /Published byniv;yri1 qacahu5 saga3n5 e` yv mnovm e am0;ali e isgabes5 nayv` Le Centre de Publication Tékéyan A-a]in` pazovm ancam ,y,6 Syr= Sarcsyanu1 Hydyvapar wdancavor1 “a-amol ovri, 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,duvylovx 3ydo35 or Ha3ox Xy6 daragovsyli e Aram Ga;o.i6 ygy.yxagannyr el ovnynk5 Québec H4N 1Z5.asbanov;yan baraca3ovm gosin nman nor go[ovm ov ba,6 oronx qylkin garo. e ‘[yl8100-amyag9 arda3a3dov;ivnu d0n ,norhylu gazmagyrbi[nyri irynx5 asynk5 badriarkov6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 E-Mail: abaka@bellnet.cabedk [e 0cdacor/yl5 Lipa6 go.mix1 Micovxe ga|3 a3l 3an26 ;ivnu gam ;ymu yv gam /ovqu www.tekeyanmontreal.org/modules/newsnani gyndronagan marmni` Mi6 na=o.ow nman anovanovmow h-[agyl ga;o.igosov;ivn5 a3n]in Aryvylki hamanman mar6 yv naqacahow5 orin /an0; el` 8amyna3n ha3ox9777 Patas.anatou .mbagir^minnyrin y.a/ masnagxov;yan [ynk1 Wyr]ovm [ym garo. drdmov6 AU:TIS PAGGAL:ANhraver6namagovm henx a3tbes e {orrort` 0ragarci wyr]in ;yamp [ar2anacryl5 or ;e4crovyl` 8Ha3ox Xy.asbanov6 gedovm5 8havakagan un;rikix9 hraveru5 ;e4 0ragarcu yv ;e ’anouzoumn;rou%;yan harivramyag91 8Amyag9 anmi]abes a-a]5 naqadys6 gxyal mivs crov;ivnnyrn sqa6 nouiratououjiunn;rou ;upa-i cor/a/ov;ivnu avyli 3ar6 vovm e qorhrtagxov;ivn anx6 la,ad yn yv ancraced lyzovow gras;n;aki patas.anatou^mar e /nntyan darytar2nyri gaxnyl 8mia2yv pno3;i ov po6 ,aratrova/5 oru badiv [i SALBI MARKOS:ANyv gam parypasdig a3l a-i;6 wantagov;yamp 2y-nargnyr pyrovm a3t 3an2na=o.owin ov Joronjoi patas.anatou^nyri wyrabahyl1 iracor/ylov garyliov;yan ,ovr]95 lipananaha3ov;yanu1 MATAJ MAMOUR:AN Yrgrort` My/i Dann Giligio3 yv a3t ;vovm 8n,anapani95 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90Halebi me] zinyalnyr ‘or2a/ yn U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries:nyr;a’anxyl ha3gagan ;a.amasyru 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Pyrio3 ;ymi Azca3in a-a]nortarani panpyr ,dab0cnov;yan marminu gu ‘or2e usd garylvo3n Dépôt légal: Bibliothèque du Québec+ira3r _e3isyan 8Armen’res9 lradov cor/a6 hoc danil anonx1galov;yan hyd zro3xin un;axkin dy.ygaxovx5 _e3isyan nayv dy.ygaxovx5 or a3s 0ryrovn PM40015549R10945or naqort kani mu 0ryrovn Halebi me] pov-n zinyalnyru ‘or2a/ yn nyr;a’anxyl a3t TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699paqovmnyr un;axan Sovrio3 ga-awaragan ;a.amasyru yv kani mu -ovmpyr ba3;a/ yn a3tov=yrovn yv unttimatir zinyalnyrovn mi]yv5 yv ;a.amasyrovn me]1 Ba3;ovmnyrovn badja-owanonk m0dyxa/ yn ha3gagan ;a.amasyrovn1 An kani mu ha3yr wiravorova/ yn1 Parypaqda6 “We acknowledge the financialavylxovx5 or paqovmnyr g4un;ana3in masnavora6 par5 anonk lovr] wnasova/knyr [yn sdaxa/1 support of the Government ofpar <e3q Maqsovd ;a.amasin me]5 or pava6 Wdanc ga35 or ha3gagan ;a.amasyru grnan Canada through the Canadagan m0d e ha3gagan ;a.amasyrovn1 A3t paqovmi ,r]annyrov wyra/ovil1 Periodical Fund (CPF) for our;a.amasu himnaganin me] kivrdyrow pnagova/ 81 Abrilin5 yrp martig soworapar my-yloxin publishing activities.”e yv a3ndy. nayv ki[ ;ivow ha3yr gan1 Dy.vo3n cyryzmanadovn g4yr;an5 a3s dari adiga dy.iha3yru5 abahowov;yan ngada-ovmnyre mygny6 [ovnyxav5 kani or ,r]anu ;e= paqovma3in ,r]anlow5 dy.a’oqova/ yn a3l ,r]annyr1 Halebaha3 <ar7 e] !$
 3. 3. LUNDI 15 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 15, 2013 • ABAKA • 3Sovrp Zadgi q;man d0nagadarov;ivnu:ekeyan M,agov;a3in Miov;yan gytronin me] Avantov;ivnu gu ,arovnag6 savori[ a-a]nortanisd ma3rvi1 Q;ovm e tar2yal1 Srp7 dajari hocyvor howiv ar=a6“rg[in #arov;yan d0nu ygy.y6 nabadiv Der Wazcen khn7xagan araro.ov;ivnnyrow =o6 Bo3ajyanu5 or sy.annyrov 0rh6.owovrtin ha.ortovyle wyr]5 nov;ivnu gadare1 Zovar; m;no6usd ha3gagan myr avantov6 lordi me] sgsav gyrovqovmu1;yan5 undaniknyr un;riki Dk;7 Der Ceorcyan pari ca6sy.annyrov ,ovr] polorova/ gu lovsd ma.;yx nyrganyrovn1d0naqmpyn S7 Zadgi naq0r6 <norhavoryx polor #arov;ivnyagu1 anovnu ovnyxo. baronnyru yv :ekeyan M,agov;a3in Miov6 pari abakinovm ma.;yx a3s;yan my/ undaniku ir sy’a6 2y-nargin m.i[ ov=u hatisaxo.gan dan me]5 Dk;7 #arov;ivn War[ov;yan adynatbir Brn7yv Sima Arzovmanyan srahi yv Byrj Kiv’elyanin13aragix pa=ini ampo.]ov;yan Ka.aken yrgar paxaga3ov6me]5 ja,agow 3artarova/ sy6 ;yne 3ydo35 anhampyr gu sbas6.annyrov ,ovr] untovna/ er ver sirova/ yrci[ Mar;en Yor6avyli kan 200 hivryr1 ganxi ylo3;in1 ?a’o.]o3nnyrow My.m yra=,dov;ivnu gu hn[er untovnovyxav anor a-a]in yrcuD.J. An;unii hamatra/ hajyli 8Siryxi9 or irme qntra/ ery.anagnyrow1 :ekeyan M,a6 Brn7 Byrj Kiv’elyanu1 Am6gov;a3in Miov;yan war[ov;yan po.] yrygo3;i un;axkin Mar6anovnow Dk;7 Hra3r Der Ceorc6 ;en Yorganx ir yrcyrov hn[y. ov 2ovgu5 [e0regn ov havgi;6 Ar;0 Manovgyan ,norhaga6yan hraviryx S7 Cricor Lov6 aztyxov;yan dag barahar6 nyru1 lov;ivn 3a3dnyx nyrganyrovn ;agu lyxovn bahyx1 D.J. An6 Sira30=ar lovr] a,qadanki irynx ka]alyrankin hamar yv ;uni 0dar srahnyrov me] ir artivnkn er a3s yrygo3;i ,y,dyx a3n iro.ov;ivnu ;e :e6 garo.ov;yamp ‘nd-ova/ ar6 3a]o.ov;ivnu adynabydov6 keyanu o[ mia3n qraqjanknyr vysdaser mun e5 or ir nyr6 ;yamp Brn7 Edi Hivse3njyani gu gazmagyrbe5 a3l ovni m,a6 ga3axovxa/ yvrobagan yv ar6 yv ir 3an2naqovmpi antamny6 gov;a3in la3n yv lovr] cor6 tiagan gdornyrow5 qantawa6 rovn` Diginnyr Ani Mansogivli5 /ovneov;ivn7 m0d 0ren5 ampo.6 -ov;ivnu hasxovx caca;nage6 Manov, Der Ceorcyani5 S0nia ]owin yridasartnyrov qa.ar6 din1 Janjigyani5 Mar0 N,anyani5 gov;yamp dy.i bidi ovnyna3 )rovan m;nolordin bad,aj Warsynig Nazo3yani5 Livsi _i[urd Calinoskii 8Cazanu norov;ivn mu y.av5 yrp Yor6 #owse’yani5 nayv Dk;7 Hra3r Lovsnin wra39 mi]azca3in ham6 ganx nyrganyrovn a-a]argyx5 Der Ceorcyani5 Baronnyr Ar6 pav ovnyxo. ;adyraqa.u1 miasnapar yrcyl azca3in yr6 ;0 Manovgyani5 _ovpen N,an6 A-av0dyan ov, =amyrovn5 cyr5 hydyvylow naqabes pa=6 yani5 Dk;7 Lyvon Ke[yani5 yrcn ov baru hn[yxin zovar; nuva/ ;.;ignyrov wra3i crov6 Sarcis Mara,lyani1 ov qntovn5 3amyxo. nyrganyrovn ;ivnnyrovn1 Wijagahanov;yan domsyru wra3 2cylow q;man ka.xraham Agnyryv er oro, [a’ow yri6 arac0ren sba-yxan yv paq6 3i,adagnyru1 dasartnyrov nyrga3ov;ivnu1 davornyr sdaxan ar=ekavor Krisdos #aryav i my-ylox Yrexnyr yv yridasartnyr un6 novernyr1 )rhnyal e #arov;ivn Kris6 danygan ]yrm m;nolordi me] :ekeyan M,agov;a3in Miov6 dosi1 ja,agyxin hamy. a.antyrnyrn ;yan anqon] adynabyd Brn7 W& PAL:ANNorundir Babu 20056in 3a3dna/ e ;e gu ‘a’aki ;a.ovilBovenos A3resi Ha3ox Xy.asbanov;yan 3ov,ar2anin dag Armen’resi ‘oqanxmamp5 Ha3 A-akylagan Ygy.yxvo3 Ar6=an;ini yv {ilii a-a]nort` Cisag Ark7 Movradyan 8Myrparygam Babu9 qoracrow 30tova/in me] 3a3dna/ e ;e 20056in5Ha3ox Xy.asbanov;yan 90-rt darylixin5 Bovynos A3resi Ma3rDajarin me] Ha3ox Xy.asbanov;yan 3i,adagin novirova/qa[kar63ov,ar2ani paxman yv 0/ovmin a-i;ow5 a3t 0ryrov Ar6=an;ini Arkybisgobos yv Bovenos A3resi Cardinal QorqeMari0 Byrgolio3` norundir Fransisg0 Babu5 or masnagxa/ erararo.ov;yan5 ir ylo3;in un;axkin 3a3dna/ er5 ;e gu ‘a6’aker ;a.ovil Ha3asdanen pyrova/ a3t 3ov,ar2anin dag1 8H-omeagan Ga;o.ige Ygy.yxov norundir Srpazan Babu myrparygamn e` an2nabes im5 Bovynos A3resi ha3 hama3nki yvunthanrabes ha3 =o.owovrti9 gu cre Movradyan Srpazan5 yvgavyxne ;e Cardinalu ,y,dyle ydk Ha3 Ygy.yxvo3 A-akyla6ganov;ivnu5 :ateos yv Par;o.imeos a-akyalnyrov ,norhiv5q0sa/ e ha3 =o.owovrti nahadagov;yan masin yv go[ ura/ e:ovrkio3` untovnil Xy.asbanov;yan iro.ov;ivnu ov qa.a. lov/ovm‘nd-yl Ha3gagan Harxin1 Movradyan Srpazan gu 3a3dne nayv ;e no3n Ma3r Dajarinme] ;a.ova/ yn Bovynos A3resi naqgin a-a]nortnyru5 yv ;eFransisk0 Srpazan Babu Ma3r Dajarin me] abrilyan na6hadagnyrov novirova/ hocyhancsdyan araro.ov;ivnnyrovn mi,dmasnagxa/ yv ylo3; ovnyxa/ e1 Ir crov;yan me] Cisag Ark7Movradyan wsdahov;ivn gu 3a3dne5 ;e norundir Srpazan Babugu ,arovnage mda/yl yv cor/yl [kavornyrov yv da-abyalnyrov }a.hn^ G;r& Gisak Arq& Mourat;an% N&S&Ø&T&T& Gar;gin B& Am;nan Faoz Kajo[ikos ;u Gartinal >or.h Mariø Phrkøliø% Pouhnoshamar ov ba,dban gu mna3 anartarov;yan zoh tar2a/ polor Arhsi Mar tayarin mh= (2004)azcyrovn5 oronx garcin` ha3 =o.owovrtin yv ha3ox tadin1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 15 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 15, 2013Figure d’Armen nor wavyracragan =abavenugu nyrga3axovi Mon;reali yv );;aova3i me] Ha3asdani yv ha3 =o.owovrti masin ha6 badgyrnyrow joqaxa/ a3s dysa=abavenu3yren lyzovow badrasdova/ a3s liamy;6 ardatrova/ e Mon;reali Fauvfilm ungyrov6ra= nor filmu hy.inagov;ivnn e naqgin ;yan yv dara/ova/` Multi-monde ungyrov6lipananaha3 arovysdacidovhi Marlen ;yan go.me5 oronk /an0; yn irynx ardat6Edo3yani1 Filmu gu xovxatrovi fransyren ra/ pazma;iv hydakrkragan wavyrac6gam anclyren wyrda-ov;ivnnyrow1 74 wa3rg6 ragan filmyrow1yan dyvo.ov;yamp a3s filmu gu nyrga3ax6 Figure d’Armen gu xovxatrovi Cinémane wyr]in ka-ort tarov un;axkin Ha3as6 Excentris-i me] (3536 Bould.St-Laurent)5dani ungyra3in yv ka.akagan wyriwa36 sgsyal Abril 19-en5 fransyren wyrda-ov6rovmnyrn ov maka-ovmnyru` Sowydagan trov6 ;yamp5 yv Cinéma du Park6i me] (3575;yan ka3ka3ovmen5 ahavor yrgra,ar=i a.y6 P a r k Av e . ) 5 a n c l y r e n w y r d a - o v ; y a m p 1den5 >arapa.i azadacragan 3a.;a6 );;aova3i me] gu xovxatrovi St. Paul Uni-nagen min[yv myr 0ryrov dacnabnyru yv versity auditorium-in me] Abril 20, yry6inknov;yan bahbanovmi mdasyvy-ovmu5 go3yan =amu 86in1Ha3ox Xy.asbanov;yan unthanovr hocypa6 tin q0sagxov;yamp1 Manramasnov;ivnnyrov hamar a3xylyxeknagan aztyxov;yan dag5 pnig =o.owovr6 Ha3asdani civ.agan gyanki cy.yxig www.figuredarmen.ca ga3ke]u1ANI 1050Gadarova/n ov gadarovylikuP7 Anii novirova/ xovxahantesi o[6ha3a,ad ka.aknyrovn me]5avarden ydk5 i|n[ hy-angar6 aba Miaxyal Nahancnyrov5nyr grnan paxovil myr a-]yv5 ov ange antin` a,qarhi dar60cdovylow Ha3asdani hyd cor6 pyr yrgirnyrovn me]1 Asiga o[/agxov;yan myr a3s ‘or2a6 mia3n m,agov;a3in harsdaxovm-ov;ynen5 ‘or2a-ov;ivn mu5 or mu gu ta-na3 amenovryk5 kanitasdiaragi[ y.av yrgovsdyk5 or Anin UNESCO-i isg go.meyv jampa3 grna3 panal abaca3 3a3dararova/ e orbes hama,6naqa2y-nov;ivnnyrov5 oronk qarha3in m,agov;a3in =a-an6avyli hy,d gyrbow grnan ira6 cov;yan garyvor meg masu5cor/ovil1 a3lyv gu ,y,de Anii dy.u myr Art5 a-a]in hyr;in grna3 badmov;yan ov myr Tadinhradaragovil xovxahantesi dysangivnen1albomu5 or ganqav /racrova/ Nyrga3 xovxahantesi ,r]a6er5 pa3x =amanagi s.ov;yan bdo3du meg pan5 nor xovxa6badja-av [iraganaxav1 Amy6 hantesnyrov badrasdov;ivnnnen garyvor aztagu5 or an ov gazmagyrbovmu` ovri, pan1hima grna3 2yv a-nyl` niv;yrov Ha3asdani jardarabydagana-ga3ov;ivnn e1 :e4 ngarnyru ;ancarani martov=u grna3 myryv ;e4 crov;ivnnyru5 yryk ly6 jardarabydov;yan darpyrzovow` badrasd yn1 Gu mnan yryvo3;nyrovn novirova/ a3l xov6‘okr 3avylovmnyr5 manr srpac6 xahantesnyr iracor/yl1 Yv o[rov;ivnnyr5 ov cy.arovysdagan mia3n badmagan dysangiv6qmpacrovmu5 or hamymadapar nen1 Meg go.men =amanagagix` ulla43 hamaha3gagan5 ulla43 sdy./ovmu` ir ;ancaranow5tivrin yn5 ov Gamari yv Ha6 +:76en IA7 taryrov5 mi]az6 mi]azca3in a-ovmow5 ar/ar6 madynataranow5 hradarag63asdani jardarabydagan ca3in hampavi diraxa/ ha3 /ylow ka.aka,inagan5 ,ina6 [aganow5 tasaq0sov;yan srah6azca3in ;ancaran6himnargi jardarabydnyrov ov jardara6 raragan5 ov asonx a-n[ova/` nyrow ov masamp norin1ov=yrow garyli e garj =ama6 cednyrov wasdagu grna3 lovsar6 ungyra3in5 gr;agan ov paz6 Yv i harge ga3 2009-i him6nagi un;axkin me]dy. pyryl1 2agi dag pyrovil5 mivs go.me ma;iv a3l qntirnyr1 Ha3as6 natir hamacovmaren hydzhydeI harge a3s a-a]atrov;ivnn nyrga3is cor/o. yridasart dani me] s’iv-kaha3 mas6 2yv a-no. jardarabydnyroval gu gar0di niv;agan nyr6 s’iv-kaha3 ;e ha3asdanxi nacednyrov tasaq0sov;ivnny6 jardaracednyrov hamaha3ga6turovmi5 saga3n ‘or2a-ov;ivnu ov=yrov trsyvorovmu gadarovil5 rov yv tasun;axknyrov gaz6 gan ungyragxov;yan ‘asdaxixo3x dovav5 or myr azniv az6 ;yryvs mrxo3;nyrov5 aba mrxo3;6 magyrbovmu1 co3a-ovmu` Gamari nman gaz6ca3innyru nman naqa2y-nov6 nyrov artivnknyrov xovxatrov6 Anonxme` ha3 jardarabyd6 magyrbov;ivnnyrov ov anhad;ivnnyr cidyn ka]alyryl1 ;yan jampow7 mi]azca3in mas6 nyrov6jardaracednyrov ar6 ha3 masnacednyrov anor an6 Albomin iracor/ovmu anhra6 nacidagan mi]oxa-ovmnyrov qivnyrov havakovmn ov bahba6 tamagxov;yamp5 a3tbisow al=y,d e5 orbeszi avyli mna3ovn (in[bes Wynydigi ygamya3 xov6 novmu5 anonx (anhadnyrov ;e a,qarhi polor yrgirnyrovn me]artivnk mu mna3 myr xovxa6 xahantesu) havakagan mas6 ,r]annyrov) novirova/ albomny6 abro. ov cor/o. a3s masna6hantesen1 Albomin grnan un6 nagxov;yan jampow5 yv a3ln1 rov hradaragov;ivnu1 cednyru /an0;axnylow irarov5gyranal ormaztyr ov namaga6 Ha3asdani jardarabyda6 Anonxme` tasacrkyrov ov pa6 ov anonx havakagan nyrov=u3in kardyr5 no3nisg qdasa6 gan ;ancarani dn0ren jard7 -arannyrov hradaragov;ivnu` wyra/ylow ha3ov;yan hz0rax6lignyr5 oronk o[ mia3n g4unt6 togd7 ‘rof7 A,od Cricor6 jardarabydagan6jarda6 man /a-a3o. g-ovani1la3nyn ungalovmi /iru5 a3lyv yani hyd Gamar jardara6 racidagan marzyru ha3yreno4w Asonk anmi]agan cor/atry6grnan niv;agan a.pivrnyr bydnyrov ov jardaracednyrov =amanagagix magartagnyrov li /racirnyre min[yv yrazi3a-a]axnyl1 Garyvor e5 or 3an2naqovmpin ovnyxa/ 3adovg hasxnylov ov myr masnacida6 olordnyru hasno. ca.a’arnyranonk hanrov;yan dramatryli =o.owin q0syxav a3s polorin gan lyzovn 0darapanov;ivn6 yn5 or gu ;o3ladrovi myziullan calik xovxahantesnyrov masin1 Yv o[ mia3n1 nyre 2yrpazadylov hamar1 arda3a3dyl5 himnova/ myr a3sadyn5 kani or ulla43 myr5 A3sbes5 ar/ar/ovyxan ,ark Dagavin5 yv in[ov o[` Ha3as6 ‘or2a-ov;yan5 cor/o. an2anxulla43 Ha3asdani myr cor/un6 mu a3l harxyr yvs5 oronk gu dani myr ;ancaranin pary6 xovxapyra/ badrasdagamov6gyrnyrovn xangov;ivnn e5 or 3ovzyn ;e4 ;ancarani dn0re6 zartovmu5 no3nisg nor5 artia6 ;yan yv ov=aganov;yan wra31Anii =a-ancov;ivnu /an0;ax6 nov;ivnu yv ;e4 myz1 Anonxme gan5 Ha3asdanin wa3yl` mi6 Gu mna3 ovnynal havadkn ovvi Mon;realen tovrs` naq Ca6 cida=o.ownyrov gam tasun6 ]azca3in magartagi jar6 gamku ov ,ar=i4l a-a]1nada3i darpyr5 ha3a,ad ;e ;axknyrov gazmagyrbovmu5 darabydagan gytroni mu WRE+6ARMEN
 5. 5. LUNDI 15 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 15, 2013 • ABAKA • 5 LOUR:R NIU :ORQHNNiv Jurzii Sp7 :owmas ygy.yxin d0nyxir himnatrov;yan 48-rt darytar2u|AKOB WARDIWAÂ:AN Avantov;ivn mu5 or gu 3arcovi m0d gestare i wyr1 Amen ?a.gazarti 0ru gud0novi :ynufla3i (Niv Jurzi) Sp7 :ow6mas Ha3asdanya3x ygy.yxvo3 darytar2uyv orov hantisov;yan nyrga3 gu cdnovi0rovan ;ymagal a-a]nortu1 A3s dari5Mard 24in5 Giragi 0r wa3yl[0ren n,ovy6xav a3s darytar2u5 orovn naqacahyxQa=ag Ark7 Barsamyan1 Bedk ynk ,y,dyl5 or a3s ygy.yxin gumna3 amynen avantabahu ,r]ani /qaganygy.yxinyrovn me]5 orbes ha3yren lyzovimadovxmamp ;e ygy.yxagan /isaganararo.ov;ivnnyrow1 G4avylna3 nayv ha3y6ren lyzovi yv ha3ox badmov;yan ovsovxman Na3iri Arslanu yv tasagan gi;a-ow ,ad Hovsg q0sk a-av Amyriga3i Aryvylyanhamar ,apa;0rya3 8Kirikyan9 ha3 tbro6 3a]o. gyrbow ylo3; ovnyxav Sindi Mov;6 :ymi paryqnam a-a]nort srpazan ha3ru`xu5 or amynen pazmamart tbroxn e1 f0.lovn1 Qa=ag Ark7 Barsamyan1 <norhavoryx Badaracen anmi]abes ydk5 ygy.yxvo3 A3novhydyv hadovyxav darytar2i a-;iv ygy.yxvo3 howivu5 /qagan qorhovrtn ovsrahin me] dy.i ovnyxav ja,gyro3;5 ovr masnavor badrasdova/ gargantagu1 A3s /qagannyru5 oronk 48 darinyre i wyrcor/atrovyxav gogig 3a3dacir mu1 Hocy6 dari yvs dy.i ovnyxav hancanagov;ivn i gancovn gu bahyn ha3ovn amovr havadku5vor howiv Papcen ?7 Wrt7 Anov,yan mas6 nbasd ygy.yxvo3 /aqsyrovn1 Hancanagov6 ha3ovn krisdoneagan ;e ha3gagan ha6navor ,norhagalov;ivn 3a3dnyx Ca-nig yv ;yan ar,avu gadaryxin Der yv Digin vadku ha3ryniken hy-ov a3s a’yrovn wra31Haji >aribyan y.pa3rnyrovn5 oronk Alyks yv Talar Sarafyannyr1 Talar Nayv an antratar2av tebi badmagan3an2n a-a/ ein hivrasirov;ivnu1 manramasn0ren antratar2av hancana6 Ha3asdan5 anxyal dari gazmagyrbova/ )rovan hantisawarn er #agop Warti6 gov;yan ar,aven ygo. noviradovov;yanx ovqdacnaxov;yan5 ovr arten sgsa/ e iwa-yan5 or avyli kan 35 darinyre i wyr artivnknyrovn yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyx 3a3d cal asdova/a3in hra,ku5 yrp guantam e no3n ygy.yxvo31 An cnahadankow nyrga3 y.o. noviradovnyrovn1 Usynk or5 dysnynk ‘ladagnyren ov moqirnyren wyrarda3a3dovyxav hocyvor sbasargovin yv ygy.yxvo3 yridasartax 3an2naqovmpu5 ir hydzhyde par2raxo. Ha3ox havadki dov6ha3 tbroxi ovsovxi[nyrovn yv dn0renovhiin` garcin5 hazar dolari [ek mu 3an2nyx nyru` myr ygy.yxinyrn ov ovqdady.inyrudigin Ani {a’ani gadara/ lovr] a,qa6 ha3r sovrpin1 myr ho.yrovn wra31danknyrovn masin1 Dqrov;yamp nayv 3a36 Hantisov;yan un;axkin my/arovyxan A3t 0r nyrga3 er -ovsaha3 /an0; =a6dararyx5 or ygy.yxvo3 ha3 tbroxin pary6 Byrj yv N,an :urpanjyan y.pa3rnyru5 managagi[ ha3 yrci[ Apraham _ovs05 orraru` Garbis Kirikyan kani mu 0r a-a] oronk ansagarg gyrbow irynx niv;agan cy.yxg0ren /a.gyxovx m;nolordu1 Anmahaxa/ e Florida3i me]1 ;e paro3agan /a-a3ov;ivnu gu pyryn ygy6 naqgin Qorhrta3in Miov;yan yrgirnyrov <norhagalov;yan q0skow hantes ygav .yxvo3 ba3/a-ov;yan hamar1 Ha3r Papcen me] yv 3adgabes _ovsagan Ta,nov;ynen/qagan qorhovrti adynabyd Dok;7 Lyvon wyr a-av anonx anmnaxortax /a-a3ov6 nyrs ‘nd-ova/ yrci[n e yridasartov;yan{a’an5 or wyr a-av ygy.yxvo3 ivrakan6 ;yan ocin1 Irynx garcin5 osgyri[ y.6 hamar1 :eyv naqgin halebaha35 saga3n[ivr 3an2naqovmpi antamnyrovn gadara/ pa3rnyru osgya3 2y-ki qa[ mu noviryxin -ovsagan yrcarovysdi lavaco3n mygna6cor/u1 ygy.yxiin5 3a3dnylow irynx srdi q0sku yv pannyren e1 Undaniku gu mna3 Niv Jurzi5 #owhannes :ovmanyani 8Lovsavor[i gan6 qosdovmu` ,arovnagyl pyrylov no43n ygy.y6 anonk antam yn myr ygy.yxvo3 ov hava6;y.9u ardasanyx ha3 tbroxi a,agyrd xasirov;yamp irynx novirovmu1 daxyal krisdonyanyr wyr]abes18Howivu` Cricor Narygaxi9 filmi xovxatrov;ivnu ganin yv avardyr` 2012in1 Wann ov Wasbovragan a,qar6|AKOB WARDIWAÂ:AN Clqavor tyrow hantes gov ca3 hu1 ha3ryni /an0; yv da.antavor Miov;yan hamaadynabyd My/aco3n Niv Yorki :eke6 tyrasan Ar;ovr Garabyd6 Dok;7 Wa.inag Tarpinyanyan M,agov;a3in Miov;yan yanu1 Zanazan tyryrov me] nyrga3axovx pymatri[u5 or irnaqa2y-nov;yamp Mard 15, pa=innyr wyrxovxyr yn _opyrd garcin5 xovxatrov;yan avar6Ovrpa; yrygo3yan5 Sp7 :ow6 #arov;ivnyan5 Ha3g Sarcus6 din5 dovav paxadragan irmas ygy.yxvo3 srahin me] xov6 yan5 Aita Simon5 Ar;ovr bad,aj q0sku1xatrovyxav ha3ryni pymatri[ Nalbantyan5 Howag Calo36 Misdig ‘iliso’a3 wanaganuArdag Avdalyani Cricor Na6 yan5 Wro3r #arov;yan5 Sofig (951-1003) hy.inagn e 8Na6rygaxiin 8Howivu91 Sarcsyan yv An=yla Sar6 ryg9in5 or orbes pov=i[ cirk5 Ngarahanovmnyru dy.i ovny6 cusyan1 taryr ampo.]5 myr ma3ryruxyr yn Ha3asdani yv Bad6 Pymatri[in clqavor nbada6 baha/ yn irynx ov irynx siry6magan Ha3asdani Wana3 lji gu orkan y.a/ e Narygaxin linyrovn par2in dagu1m0d cdnovo. Naryg civ.in nyrga3axnyl myr =o.owovrtin5 Norov;ivn mu5 angasga/5me]5 ovr m0daga3ku gu cdnovin saga3n` ange avylin an g4ovze amyrigaha3ov;yan hamar5 sa6kara3rnyr1 #i,adagynk or za3n orbes hamamartga3in ho6 ga3n ;ylatryli` or ,ovdow a3sCricor Narygaxin5 or Ha3x7 cyvor sbasargov srpaxnyl dal Artak Autal;an cor/u ;arcmanovi anclyreni5Y g y . yxin srp axov xa/ e zink unthanrabes Krisdoneagan avyli la3n hasaragov;yan muabaca3in5 a3t kara3rnyrov a,qarhin me] yv anor hamar mivs sovrpyru1 hasnylov hamar5 [na3a/` orme] jcna/ e5 in[bes nayv` al Avdalyani ‘a’akn e a3s Nyrganyrovn hamar5 paxi aryvylaha3 lyzovow yvs q0sag6Aryvylyan Ha3asdani darpyr cor/u ;arcmanyl dal zana6 Narygaxii gyanken a-nova/ xov;ivnu a3nkan al tivrinwa3ryrov ;e wankyrov me]1 zan lyzovnyrov1 cy.yxig trovacnyren5 ov,acrav hasgnali [e myr =o.owovrtin Filmi a,qadanknyrovn py6 Ovni nman ,ark mu5 ovr no3n er wa3ylyl Badmagan Ha3as6 hamar1matri[u sgsyr e ty- 2010 ;ova6 ;yma3ow g4ovze nyrga3axnyl myr dani pnov;ivnu5 ma4navant` Niv York
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 15 AVRIL 2013 - MONDAY APRIL 15, 2013Q)SK #I<ADAGI Arsen Demirjyan nugad mnalov irynx ara/u or ,ad eir hbardanovm koSOVREN :7 SARCSYAN tr0,ag [tar2nylov hamar1 anmo-anali _ovpen Yrga;CAA Badm7 insdidovdi Mi kani dari a-a]5 ci6 ha3rigow1 Mart5 or Hajunia-a]adar cida,qado.5 bz; dov;yan hamysd m,ags5 im innamsya3 maka-man hyros6 cor/ungyr ,adyri nman5 hy6 nyrix er5 Ha3 Tadi isgagan Linovm yn tebkyr5 yrp a-a6 .inaga3in crkyrs dbacrylov zinovor5 or arhamarhylow]in ha3yaxkix ann,an ;ova6 qntir ovnei1 Kani or trank amen dysag t=ovarov;ivnnyr5xo. oryve arark5 iratar6 badmacidagan ovsovmnasi6 andysylow no3nisg mahovan2ov;ivn5 ;vovm e5 ,ad arac gu rov;ivnnyr ein yv novirova/ iragan co3ov;ivnu5 timaga3yxqamri5 gu mo-axovi5 saga3n ein _amgawar Azadagan p-nagal ;ovrkin yv badovow3ydo35 =amanagi un;axkovm Govsagxov;yan armadnyrin ov tovrs ygav a3t ‘or2ov;ivnix1trank garyvorvovm yn a3nkan5 anxa/ ov.ovn5 timyxi a3t 0ry6 Mia3n a’sos5 or ov=yru qisdor untmi,d mqrjvovm5 dy.avor6 rin ha3rynikovm cdnovo. s’iv-6 anhavasar ein1 Amen ancam5vovm yn ov.y.it /alkyrovm ov kaha3 n,anavor mdavoragan5 yrp a-i; er nyrga3anovm oryvea3lyvs [yn hy-anovm5 [yn mo6 agatymigos Yrovant Azad6 lav cor/ gadarylov5 anba3man-axvovm1 yanin1 Zarmanali zovcati6 2cdovm eir a3n noviryl nra Yrp lsyxi mahaco3=u5 an6 bov;yamp5 nrank yrgovsn el 3i,adagin1 Ahavasig a3tbesgy./ xav abryxi1 {e5 amyri6 mimyanxix angaq5 in2 asa6 bes timir in21 Ovnym5 ungyr y.av nayv im mynacrov;ivnnyrigaha3 Arsen Demirjyanu a3n6 xin5 or a3t ha3rynanbasd Temirjyan1 Mia=amanag cryl tebkovm1kan el 3a3dni [e myr hasara6 cor/n amyna3n havanaganov6 avardyl ym yvs yrgov a,qa6 Isgabes xavali e cidag6gov;yanu5 a-an2nabes my/ ;yamp gani _AG yrgaramya3 dov;ivn5 yrgovsn el wyrapyrovm xyl5 or a3lyvs [i papaqovmdid.osnyr [ovni5 saga3n nra antam Arsen Tymirjyanu1 Isg yn kyz ,ad 3ovzo. ha3 azca3in ha3rynagar0d sirdt5 [ynkgorsdyan xavu my/ e1 Orow6 yrp m0digix /an0;axa35 inks azadacragan ba3kari [lov6 lsylov ha3rynapa.2 /racryrithydyv na nman er martov a3n el hasgaxa35 or na an2amp sapanova/ go.myrin5 myr avan6 masin1 Asovm yn` martu hra6dysagin5 owkyr my/acor/ov6 [a3rovo.5 saga3n amen in[ow tagan govsagxov;ivnnyri bah6 =y,d dalow yrgra3in gyankin5;ivnnyr ov hyrosagan ararknyr martga3in hocov hrtyhin nbas6 ova/kin5 nranx go.mix ;o3l dy.a’oqvovm e yrgna3in a,6covxe [yn anovm5 saga3n irynx do. anhad e5 3iravi mart6 dova/ sqalnyrin ov wribovm6 qarh1 Ovrymn pari janabarh5co3ov;yan polor =amanagny6 ga3in wyh nyra,qarhi der nyrin5 oronk xavali0ren an6 pari ov lav mart1 Qa.a.ov6rovm5 irynx nyrwa3in hamagar6 an2navorov;ivn1 ta-nali hydyvanknyr ovnyxan ;yamp cnas5 lav ov imasdalixci polor ;ylyrow nbasdovm yn A-anx waranylov5 in[bes myr azadacragan ba3karn ov ys abryl1 Isg kyz m,dabesovri,nyri parcavajmanu1 Isg asovm yn nman tebkyrovm 3ydo3 nayv co3ag-ivu pary3a]o. dan]o. mormoku gu ‘aradovi5amynaa-y./ova/a3inu5 or grovm a-anx a[k ;ar;ylov Arsen hancrovani hasxnylov hamar1 ko hocovm an;y.ova/ gorovsyalyn martov a3t dysagi nyrga6 Temirjyann irar hydyvix ho6 Iharge5 trank gu hradarag6 ha3ryniku wyratar2nylov yra63axovxi[nyrn5 a3n zarmanali ov wanavoryx im yrgov mynacrov6 vyn5 mia3n5 a’sos5 tov [ys zu5 wsdah y.ir5 y;e o[ a36myr 0ryrovm ,ad ki[ hantibo. ;ivnnyri dbacrov;ivnu1 Avy6 dysni5 in[bes a3n pazovm s0r5 aba wa.u hasdad ira6pno3;n e5 or lav5 pari5 mar6 lin5 yrgrix mygnylovx a-a] /racryrit iraganaxovmu5 ganov;ivn gu ta-na31 Qa.a6tanbasd ararknyr gadarylow badoviryx5 or henx badrasd oronk ;yri mnaxin1 .ov;ivn ko martaser hocovn1nrank anovm yn amen in[ an6 a,qadank govnynas5 anmi]a6 Ungyr Temirjyan5 ys cidym5 8AZC9Wyr]in hra=y,d yv 3ov.argavorov;ivn 8Armavia96nngari[ #agop #agopyani hasdadyx ir snangov;ivnu Naqabes ha.orta/ eink =ama6nagagix my/aco3n ha3 cy.angari[6 8Armavia96n oro,ovm ga6nyren yv azca3in harxyrov srdxav 3axovxa/ e Abril 1-en sgus6cro.nyren` #agop #agopyani mah6 yal tatryxnylov ir ;-i[k6van co3=u5 or badaha/ er Mard nyru1 A3t masin ungyrov69-in5 Yryvani me]5 srdi dacnabi ;ivnu ha.ortacrov;ivn da6mu hydyvankow5 90 daryganin1 ra/a/ e1 Gazmova/ er ga-awaragan 3adovg 8Aviaxian a3n olordn e53an2na=o.ow mu clqavorov;yamp ordy. [i garyli ganc a-6War[abyd Dicran Sarcsyani yv nyl 2y-kpyrovmnyri wra31masnagxov;yamp M,ago3;i Naqarar Yryk darova3 un;axkovm# a s m i g B 0 . o s y a n i 1 M a r d 13-i n 5 8Armavia9 ungyrov;ivnuyrygo3yan5 Yryvani S7 #owhannes mi]oxnyr e nyrtryl a3lygy.yxvo3 me] dy.i ovnyxav hocy6 biznysnyrix 8Armavia96ihancisd yv 3ov.argavorov;yan garc5 zarcaxovmu bahbanylovhantisabydov;yamp Ma3r A;o- S7 E]mia/ni yra=,dov;yan dan me] dy.i ovnyxav scahan6 hamar1 Saga3n5 a3s0rova3Wan0reix Qorhovrti naqacah Na;an ark7 tes5 ovr War[abyd Dicran Sarcsyan yv by6 trov;yamp5 irawijagn a3n6#owhannisyani5 or ‘oqanxyx Amyna3n Ha3ox dagan avacanien a3l temkyr an2nabes xa6 bisin e5 or a3t gyrb a,6Ga;o.igos Carycin P7i xavagxov;ivnnyru han6 vagxov;ivn 3a3dnyxin my/ ngari[i harazadny6 qadanku ,arovnagylov hna6covxyali harazadnyrovn yv polor ha3yrov7 ir rovn1 Naqacah Syr= Sarcsyani go.me un6 ravorov;ivn [ga35 ovsdiq0skyrovn me] Wyha’a- Ha3rabydu guser` danikin ov..ova/ xavagxacirin me] gusover` oro,ovm e ga3axovyl tata68#agop #agopyan hsga3agan =a-ancov;ivn 8#agop #agopyani waqjanu my/ gorovsd e ha3 ryxnyl ;-i[knyrn ov sgsyl;o.a/ e irme wyr] calik syrovntnyrovn hamar91 gyrbarovysdi yv myr o.] m,agov;a3in ov ha6 snangov;yan cor/un;ax1Araro.ov;yan nyrga3 ein War[abydu5 M,a6 saragagan ta,di hamar1 Na y.av paxa-ig Ungyrov;ivnu ,norhagalov6go3;i Naqararu5 S’iv-ki Naqarar Hranov, arovysdaced yv anpasir ka.akaxi` marmna6 ;ivn e 3a3dnovm polor ov.y6#agopyan5 Ha3asdani a-a]in naqacah Lyvon vorylow ha3rynik wyratar2o. ha3i isgagan vornyrin5 oronx hyd a,6Der Bydrosyan5 ka.akagan yv hasaragagan 0rinagu91 q a d y l e p o l o r 12 d a r i 6temkyr5 m,ago3;i cor/i[nyr yv scagir ho/ paz6 Aba o.paxyalin taca.u ‘oqatrovyxav Go6 nyrin yv 3a]o.ov;ivn e ma.6mov;ivn mu1 midasi anovan ban;eon5 ovr ho.in 3an2novyxav ;ovm1 #a]ort 0ru Yryvani 8Gomidas9 synyga3in anor marminu1
 7. 7. LUNDI 15 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 15, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Le 25e anniversaire du Mouvement de libération LUNDI 15 AVRIL 2013 de l’Artzakh selon le généralLE PREMIER MINISTRE DE LA Hayk KotanjianRÉPUBLIQUE DU HAUT-KARABAGH Article écrit en anglais et pour la protection des droits desEN VISITE DE TRAVAIL À PARIS publié dans Azg en date du 10 mars 2013 Arméniens de l’Artzakh durant la pérestroïka et la glasnost s’est trans- formé en un défi contre l’inertie du Partie - I système stalinien qui ne donnait pas Le général Hayk Kotanjian est un la priorité des droits individuels et ancien ministre du gouvernement et collectifs de la personne, tout en titulaire d’un doctorat en sciences ignorant les aspirations des politiques. Vingt-cinq ans plus tôt, minorités ethniques qui ont été arbi- de retour d’une mission à long terme trairement détournés par la volonté en Afghanistan et en tant que mem- du « père des peuples » vers des bre du Comité central du Parti com- mini-empires de type Azerbaïdjan muniste d’Arménie – il a assisté aux soviétique. Les Arméniens ont pogroms arméniens de Soumgaït, a répondu aux pogroms - suivant la mené des entretiens fructueux avec volonté démocratique du peuple la partie azerbaïdjanaise et organisé d’Artzakh - organisés par les l’échange entre trois mille autorités azerbaïdjanaises à Arméniens de Bakou et trois mille Soumgaït, Kirovabad et Bakou par Azerbaïdjanais - les résidents de la une loi référendaire en Artzakh qui aArayik Haroutiounian région arménienne de Hrazdan – consigné la volonté inflexible de son leur fournissant des droits de pro- peuple à la liberté. priété. Durant la Pérestroïka, Hayk Au sens politico-juridique, la Le Premier Ministre de la République du Haut-Karabagh, Monsieur Arayik Kotanjian, sous les ordres du République du Haut-Karabagh a étéHaroutiounian a fait une visite de travail à Paris les 28 et 29 mars. Premier secrétaire du Comité cen- confirmée à la suite du référendum Cette visite s’ouvre dans un contexte de développement progressif des tral du Parti communiste d’Arménie, basé sur la loi de l’URSS à l’époqueéchanges commerciaux entre la République du Haut-Karabagh et les entreprises il a coordonné et analysé la politique de la pérestroïka régit par « deset investisseurs français. du mouvement Karabagh. Il est procédures de règlement des ques- Le Haut-Karabagh, s’est en effet engagé à œuvrer pour un renforcement de la l’auteur des « Conflits et consensus tions relatives à la séparation descoopération, tout particulièrement dans le domaine des énergies renouvelables. des politiques ethniques : Sécurité Républiques soviétiques » durant sa Le Premier Ministre vient également présenter les mesures incitatives prises nationale et Directives concernant prise d’effet - avant la signature depar son Gouvernement pour favoriser l’investissement pour le Haut- Karabagh. l’élaboration d’une stratégie arméni- la Déclaration d’Alma-Ata sur la dis-Ces investissements permettront aux agriculteurs du Haut-Karabagh d’avoir enne dans le contexte de sécurité solution officielle de l’Union sovié-accès à des micro-crédits à taux préférentiels. régionale du Caucase du Sud », sous tique. les auspices du Centre de Une autre caractéristique du méthodologie de recherche des rela- référendum du Karabagh, c’est queL’Arménie a reçu 4 653,6 tonnes tions internationales de l’Académie la minorité azérie, en conformité diplomatique du MFA, URSS-RF avec la loi soviétique précitée, a par-de marchandises d’aide humanitaire (1990-92) et de l’Institut national des ticipé à la préparation du référen- études stratégiques de l’Université dum, bien que l’ayant boycotté, par américaine de défense nationale la suite, sur les ordres des autorités (2003-2004). Le Docteur Kotanjian a de Bakou. Cela est attesté par les été chercheur invité à la Kennedy documents consignés par la School of Government de Commission du référendum. La l’Université Harvard (États-Unis, création de la République légitime 2010) et professeur invité à l’Institut d’Artzakh à la suite d’un référendum d’études stratégiques nationales tenu en conformité avec la législa- (États-Unis, 2011). Le général tion de l’URSS durant la pérestroïka Kotanjian est membre du Conseil est devenu une étape importante académique du Collective Security dans la lutte de la communauté Treaty Organization (CSTO). internationale contre le colonial- D’avril à décembre 1991, au seuil isme et le précurseur du processus de l’effondrement de l’URSS, Hayk de mise en œuvre du droit à Kotanjian a été ministre par intérim l’autodétermination des peuples du des Affaires étrangères du gouverne- Timor oriental, du Monténégro, du ment du Haut-Karabagh en exil à Kosovo et du Sud-Soudan. La pra- Entre janvier et novembre 2012 L’aide humanitaire est principale- Moscou. tique universelle montre que del’Arménie a reçu 4 653,6 tonnes de ment assuré par les Etats-Unis, la Pour avoir participé au processus cette manière - sans l’interventionmarchandises d’une valeur de plus Chine, la Suisse, l’Iran, l’Allemagne, politique lié au mouvement de de la métropole - le droit des peu-de 22,3 milliards de drams ou 55,9 la France, l’Italie et la CEI libération national du Karabagh ples à l’autodétermination dumillions de dollars, selon le Service (Communauté des Etats indépen- depuis février 1988, je considère Bangladesh, de l’Érythrée, du Timornational de la statistique se référant dants). qu’il est de mon devoir comme oriental, du Monténégro, et égale-au Comité national des impôts. armenews.com politicien, diplomate et militaire de ment du Sud-Soudan a été implanté parler de l’anniversaire du mouve- grâce à des référendums librementLE PROJET DE RÉSOLUTION SOUMIS PAR ment de libération nationale du énoncés, par l’autodétermination Karabagh, qui a vaincu la mainmise des peuples, et non par la popula-L’ARMÉNIE EST ADOPTÉ coloniale de l’Union soviétique et de tion de leurs anciennes métropoles l’Azerbaïdjan postsoviétique au nom Pakistan, Ethiopie, Indonésie, Le 22 mars, à Genève, le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies a des droits et liberté des Arméniens Yougoslavie - Serbie et Soudan.adopté à l’unanimité, le projet de résolution soumis par l’Arménie sur la pré- de l’Artzakh, qui ont, à l’heure Au cours des dernières années,vention des génocides. actuelle, construit un état démocra- une nouvelle génération a grandi Ce projet de loi, entre autres, prévoit un travail de mémoire plus soutenu con- tique. dans la République démocratique etcernant les génocides perpétrés, afin de mieux assurer la prévention de ce genre Le mouvement civil pacifique Suite à la page 8d’horreur.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 15 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 15, 2013 A LIRE LANCEMENT D’UN NOUVEAU PROJET POUR L’ARMÉNIE CONCERNANT LE RETOUR AU PAYS« La Catastrophe d’Asie Le projet « Initiative ciblée pour l’Arménie » financé par l’UE est lancé, enMineure et le génocide grec présence du chef de la délégation de l’Union Européenne (UE) en Arménie, l’Ambassadeur de France en Arménie, le Directeur Général de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), M Yannick Imbert, des « The Asia Minor Catastrophe and représentants des Ministères arméniens des Affaires Étrangères, de la Diaspora,the Ottoman Greek Genocide : Essays du Service des Migrations etc. Selon la directrice du projet, Virginie Artot, le buton Asia Minor, Pontos, and Eastern du projet est de renforcer les capacités de gestion de l’Arménie avec un accentThrace, 1913-1923 (La Catastrophe particulier sur les activités de réinsertion. « Nous travaillons avec les autoritésd’Asie Mineure et le génocide grec compétentes et la société civile pour accroître leur capacité à soutenir active-ottoman : études sur l’Asie Mineure, le ment le retour digne et durable et la réintégration des Arméniens dans leur paysPont et la Thrace Orientale, 1913- d’origine », a-t-elle dit, ajoutant : « Nous allons également lutter contre l’immi-1923), édité par George N. Shirinian, gration irrégulière en promouvant une migration sûre et légale, nous tenteronsdirecteur exécutif de l’Institut Zoryan, aussi de renforcer l’impact positif de la migration sur le développement socialest une compilation de conférences en l’Arménie ». Selon l’Ambassadeur de France, depuis 2005, 750 Arméniensnovatrices présentées par d’éminents sont rentrés en Arménie de France grâce à la mise en œuvre de 172 pro-chercheurs lors de deux colloques uni- grammes. Le taux de succès de ceux-ci dépasse 95%.versitaires, organisés par le Centre de Ce projet de l’UE est mis en œuvre par l’Office Français de l’Immigration etRecherches sur l’Asie Mineure et les de l’Intégration (OFII), avec le soutien d’organisations et d’experts venus deGrecs Pontiques à Chicago. Belgique, de Bulgarie, de République Tchèque, de France, d’Allemagne, des « […] Notre connaissance des Pays-Bas, de Pologne et de Roumanie. Le budget du projet est de trois millionsévènements catastrophiques, qui ont d’euros pour une durée de trois ans.affecté des millions de personnes, auxprises avec l’énorme mutation poli- Le 25e anniversaire... et d’Arménie à travers le mouvementtique et sociale liée à la dissolution de du Karabagh est d’une grande impor- Suite de la page 7 tance. Les services de Robertl’empire ottoman et à l’émergence dela république de Turquie, n’a pas Kotcharian, Serge Sargissian, Arkadyretenu l’attention scientifique qu’elle indépendante d’Artzakh, né dans un Ghoukassian et Bako Sahakian dans lamérite. Même l’ouvrage qui a le mieux pays libre indissociable d’un millé- construction de l’Etat démocratiqueétudié ces évènements tragiques, sujets tels que les effets multigénéra- naire de patrimoine historique et cul- d’Artzakh sont également extrême-« The Armenian Genocide », est tionnels du génocide grec et les prob- turel national, et intégré à la commu- ment importants. Avec toutes les con-dépourvu de la mise en contexte lèmes d’identité des réfugiés d’Asie nauté internationale des nations libres. tradictions politiques prises par lespanoramique d’une tragédie qui Mineure en Grèce, les obligations A travers l’indépendance de autorités de la première Républiquetoucha profondément l’existence de actuelles de la Turquie au regard du l’Artzakh, obtenue par une lutte poli- d’Arménie au seuil d’un défi complexeplusieurs autres groupes religieux et traité de Lausanne (1923), ainsi que tique héroïque, puis à travers le dégout et largement inattendue du rétablisse-ethniques, tels que les Grecs et les les défis liés à l’obtention d’une re- de l’agression coloniale de ment de l’Etat arménien indépendant,Assyriens, » observe Theofanis G. connaissance des génocides otto- l’Azerbaïdjan, un certain nombre de il faut également noter la contributionStavrou, professeur d’histoire à l’uni- mans. figures émergent qui ont apporté une de Levon Ter-Petrossian, Vazgenversité du Minnesota. Le professeur Vahakn N. Dadrian, contribution particulière à la libéra- Manoukian, Babken Ararktsian, Ashot Cet ouvrage et son traitement atten- directeur de recherches sur le géno- tion nationale démocratique du Manucharian et d’autres au sein dutif de l’expérience grecque, dans le cide à l’Institut Zoryan, écrit : « Cet Karabagh et à la protection de sa sou- mouvement de libération nationale ducadre du génocide plus large des ouvrage apporte une contribution pré- veraineté. Je considère qu’il est de Karabagh.minorités chrétiennes dans l’empire cieuse à notre compréhension de mon devoir de signaler parmi eux les Justice doit être rendue aux contri-ottoman, vise à combler un vide dans l’expérience grecque du génocide, premiers fleurons de la lutte pour la butions, au mouvement dissidentla littérature scientifique sur le géno- durant la première partie du vingtième liberté du Karabagh, Genrikh d’autodétermination nationale, decide grec et est l’un des premiers à siècle et ses lendemains. Il montre le Poghosian (chef de la région Paruyr Hayrikian et Ashottraiter les expériences génocidaires lien entre les expériences des autonome du Haut-Karabagh et pre- Navasardian, ainsi que le Karabaghdes Arméniens, des Assyriens et des Arméniens, des Assyriens et des mier dirigeant élu du parti soviétique, souterrain, forcé de mener une lutteGrecs de façon comparatiste et en tant Grecs, lors de la fin de l’empire dont les efforts ont mené au retrait du de libération nationale sous un régimequ’histoire intégrée. ottoman et la création de la république Kremlin de la RSS d’Azerbaïdjan en de dictature militaire établi par les Les études présentées dans ce livre de Turquie. » 1988), Arcady Manucharov (président autorités de Moscou et de Bakou à laqui fera date sont des plus documen- Pour commander un exemplaire de du Comité Krunk), Vachagan suite des pogroms anti-arméniens et latées et incluent des rapports diploma- l’ouvrage, veuillez contacter les ser- Gabrielian (président du Conseil punition infligée aux responsables destiques américains révélateurs et jusque vices de l’Institut Zoryan au 416-250- national de la région autonome du pogroms de Bakou en janvier 1990. Illà inédits, concernant la destruction 9807 ou zoryan@zoryaninstitute.org. Haut-Karabagh) et Artur Mkrtchian est difficile de surestimer le rôle, ende Smyrne. Outre les chapitres his- Prix unitaire : 40 dollars. (premier président du Parlement 1991, à Moscou du gouvernement entoriques, ces essais explorent des d’Artzakh et président du Conseil exil du Haut-Karabagh en matière de suprême de la République du Nagorny- diplomatie politique, lors de l’échec de Karabagh). la pérestroïka, de la perte du contrôleL’APPEL HISTORIQUE DU LEADER Le rôle des chefs spirituels du mou- de l’URSS sur son propre territoire de vement de libération nationale de puissance et de superpuissance. EnKURDE ABDULLAH ÖCALAN l’Artzakh est inestimable, dont le 1991, le gouvernement en exil à Catholicos de Tous les Arméniens Moscou, dans le secret le plus strict, a Le leader emblématique des Kurdes Abdullah Öcalan, plus connu sous le nom Vazgen 1er, les intellectuels Abel rendu d’inestimables services àd’Apo, a lancé, comme prévu, un appel historique à la paix, à l’occasion de la Aghanbekian, Viktor l’Arménie et l’Artzakh en étant rapide-fête kurde de Newroz. Dans un message lu en kurde et en turc, il a appelé à un Hampartsoumian, Henrik Igitian, Zori ment averti de l’imminence des men-cessez-le-feu et demandé aux combattants de l’organisation rebelle PKK de se Balayan, Silva Kapoutikian, Sergei aces internes et externes à leur exis-retirer du territoire turc. Hampartsoumian, Serge Mikoyan, tence. Ici, il convient de souligner les Ci-dessous un extrait important de son appel. Andreï Sakharov, Galina Starovoïtova, mérites du ministre de la Sécurité ...Il incombe à chacun d’entre nous une immense tâche pour faire en sorte Lyudmila Haroutyounian, Rafael nationale du gouvernement en exilque l’ensemble des sociétés d’Anatolie et du Kurdistan puissent vivre ensemble, Ishkhanian, Hrachik Simonian, Rafael Marius Yuzbashyan, d’avril à décem-dans l’égalité et dans la paix. À l’occasion de ce Newroz, j’appelle les Arméniens, Ghazarian, Rafael Papayan, Konstantin bre 1991, et du ministre de la Justiceles Turkmènes, les Assyriens, les Arabes et les autres peuples à considérer Khoudaverdian, Lendrush Iouri Barsegov dans la protection descomme les leurs les lumières de liberté et d’égalité nées de ce feu. Khourshoudian, Razmik Navasardian, intérêts de sécurité de la République Le peuple turc doit savoir que s’il peut, aujourd’hui, vivre sur les terres Karen Yuzbashian et le chef du du Haut-Karabagh et de l’Arménie.antiques de l’Anatolie, sous le nom de Turquie, il le doit à son alliance millénaire diocèse de l’Artzakh, l’Archevêque Le rôle des derniers dirigeants com-avec les Kurdes, sous la bannière de l’Islam. Pargev Martirosian, et d’autres qui ont munistes de l’Arménie, Vladimir La colonisation, la négation, l’oppression, l’assimilation forcée et l’annihila- conçu les valeurs et fondements Movsesian, Stepan Poghosian, Aramtion ne devraient pas avoir de place dans une telle fraternité. philosophiques du futur Nagorny- Sargissian et Sergei Badalian, qui ont Les politiques menées au siècle dernier par la modernité capitaliste et fon- Karabagh. L’activité des hérauts assuré un transfert des pouvoirs sansdées sur la violence, l’assimilation et l’annihilation ne puisaient pas leurs forces d’actions démocratiques comme Igor effusion de sang, a été crucial.dans le peuple, et le peuple ne pouvait pas non plus s’en défaire. Ces politiques Mouradian et Zhanna Galstian dans lane représentent que les visées d’une petite élite au pouvoir niant toutes les lois... protection des Arméniens de l’Artzakh (à suivre la semaine prochaine)
 9. 9. LUNDI 15 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 15, 2013 • ABAKA • 9 Karabakh liberation ABAKA E N G L I S H S E C T I O N marked at UK Parliament MONDAY APRIL 15, 2013Erdogan and Oçalan:Odd Bedfellows was proclaimed on the Kurdish NovruzBY EDMOND Y. AZADIAN (new year) in Diyarbakir, the unofficial capital of Kurds in Turkey, to a cheer- Turkey’s rise in power is inversely ing crowd. LONDON — A round-table discussion entitled, “The 25th anniversary of theproportionate with Armenia’s interest. Time will tell whether this develop- Karabakh Movement: Struggle for Independence and Justice” was held at theAnd Turkey recently scored two break- ment is a temporary respite or ruse British House of Commons on March 25 . The event was organized by thethroughs which will enhance its posi- until the Erdogan-Davutoglu team can British-Armenian All-Party Parliamentary Group and the Armenian Embassy intion as a regional superpower. One achieve its immediate goals, or is a Great Britain.achievement was on the domestic fundamental policy change in resolv- The discussion was chaired by Vice-President of the British-Armenian All-front and the other, in international ing Turkey’s Kurdish problem. Party Parliamentary Group John Whittingdale, Chairman of the Houserelations. Erdogan’s immediate priority is the Committee on Press, Sport and Culture. Three decades of bloody conflict removal of one of the main hurdles to Making presentation at the conference were Armenian Parliament memberbetween Kurdish liberation forces and Turkey’s admission in the European Vahan Hovannesian, Deputy Foreign Minister of the Nagorno-Karabakhthe government, which claimed 40,000 Union, as his government’s cruel treat- Republic Felix Khachatryan and Director of the Regional Research Centercasualties — mostly on the Kurdish ment of the Kurdish minority has given Richard Giragosian. Topics ranged from the 25th anniversary of the Artsakhside — came to a halt with a unilateral a black eye to his administration. The Movement, the Sumgait pogroms and the peaceful resolution of the Nagornocease-fire by the jailed Kurdish leader, other goal is to win the support of Karabakh conflict.Abdullah Oçalan, who is currently Kurdish members of the parliament to The meeting featured President of the British-Armenian All-Partyserving a life term as a “traitor.” change the current constitution — a Parliamentary Group, Baroness Caroline Cox, members of the House of His organization, the Kurdish relic from the 1980 military junta — to Commons and the House of Lords, diplomats accredited to London, representa-Workers’ Party (its acronym, PKK in enhance the president’s role and to tives of the Armenian community, analysts, historians and students.Kurdish) has also been labeled as a ter- pave his way for an ascendance to thatrorist organization and is banned in position.Turkey. Anyone affiliated with the Last but not least, Turkey hopes to Gainful employmentorganization is considered a terro- tone down Israel’s encouragement ofrist. Kurdish aspirations in Iraq and conse- in households declining Basically, PKK has been a national quently throughout Kurdish-populatedliberation organization having the regions. YEREVAN (Arminfo) — Gainful employment of Armenia’s households isunique goal of upholding the human After achieving these goals, declining, the results of the Caucasus Barometer 2012 survey say. The surveyand ethnic rights of Turkey’s 22-25 mil- Erdogan can deal a devastating blow was conducted by the Caucasus Research Resource Centers (CRRC) andlion Kurds who have been persecuted to Kurdish aspirations from a position Eurasia Partnership Foundation.by successive Turkish regimes since of power, or may come to an accom- In 2010, 61 percent of Armenia’s households had gainful employment, in 2011World War I. The Treaty of Sevres in modation, taking into consideration this index dropped to 59 percent, and in 2012, to 58 percent. In 2010, 26 percent1920 had promised freedom and auton- political factors that will be present at of the households wanted to move to another country for permanent residence,omy to the Kurds, which did not mate- the time. in 2011 – 23 percent. In 2012, this index rose to the level of 2010. In the mean-rialize, just as the pledges made to the It is not yet known what concession time, 59 percent of the households would have moved to another country forArmenians for an expanded homeland was promised to the Kurds, but one temporary residence in 2010, 56 percent in 2011 and 54 percent in 2012.never materialized. thing is certain, that it has infuriated Ironically, Oçalan had anointed his the Turkish right, mostly representedorganization as a Marxist movement — by Nevlet Bahceli’s Grey Wolves Party US Intelligence Serviceperhaps to please his Soviet support- (Milli Haraket), which has accuseders at that time — providing the Erdogan of endangering Turkey’s concerned with NKRexcuse to the Turkish government to future. In its statement, the partyconveniently call it a terrorist organi- claims that whatever 30 years of YEREVAN (Armenpress) —zation and convince the European Kurdish insurgency could not achieve, The US National IntelligenceUnion and US to list it with other ter- Erdogan presented to them on a silver Service has published a reportrorist organizations. platter: the prospect of Turkey’s parti- highlighting that Nagorno- Although divided into many factions tion. Karabagh conflict continues towith different — and at times conflict- This brings us to the other break- pose serious risks to internation-ing — goals and ideologies, their lead- through which will benefit Turkey, al safety.ers have always tried to take advan- although the credit is given to During special hearings in thetage of shifting political alliances in President Obama. Indeed, minutes US Senate, Head of Nationalthe region. Their sustained struggle, at before he left Israel for Jordan, Obama Intelligence Service Jamesthe risk of tremendous sacrifices, mediated between Prime Ministers Clapper presented the document,seems to be paying off with the cre- Erdogan and Netanyahu for the latter “Report of US Intelligenceation of a Kurdish region in Northern to apologize for the Israeli raid on the Services on Worldwide Threat Assessment.”Iraq, with the creation of an armed Turkish-owned and Gaza-bound Mavi “Conflict remains to be a pos-autonomous region in Northern Syria, Marmara flotilla, which killed nine sible heart of the outbreak.and building pressure in Turkey where people. Mutual distrust between Armeniamany surprising developments are Israel also promised to compensate and Azerbaijan and regularly repetitive violence in the contact line increase thetransforming society. the families of two Turkish citizens possibility of [incorrect] calculations which may cause the tension of the situa- Turkey’s mercurial Prime Minister who had lost their lives during the tion,” said Clapper, quoting from the report regarding Armenia and Nagorno-Erdogan reading correctly trends of raid. Karabagh.history resorted to an unprecedented The third condition which was set According to the predictions of the US National Intelligence Service, increa-initiative by negotiating with Oçalan, by Turkey to restore relations with Tel sing social discontent in Russia will also cause noticeable political tensionsstill in prison in Imrali Island for the Aviv was to ease the miserable condi- there.last 17 years. It looks like the negotia- tions in Gaza. Israel made some vague The report also touched on recent events in Georgia, especially the victory oftions have yielded some results that promises to allow some food items Prime Minister Bidzina Ivanishvili and his party in the parliamentary elections,Mr. Oçalan issued a statement which Cont’d on page 10 as well as the Syrian conflict.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 15 AVRIL 2013 / MONDAY APRIL 15, 2013NEW BOOKS Artsakh heroThe Sea Scene on My Mother’s Day Hratch Mouradianby H. I. Pilikian, an English poem and its translation into 19 languages assassinatedReviewed by Jirair Tutunjian Books with multilingual translations of poetry are said that, we would be remiss not to mention thenot new to Armenians. However, Hovhanness I. richness of polymath Pilikian’s poetic language, thePilikian’s The Sea Scene on My Mother’s Day must mythical allusions and alliterations, the neologisms,be one for the record books; No less than transla- the play on words (Ho-kiss, Luce-tania, See-worthy)tions into 19 languages of Pilikian’s single poem – – The poem, dedicated to his dying mother, is a festi-originally written in English – are compiled in the val of metaphors—the sea coast and the sea are thebook. beginning and end of life, the father of all water was Concept originator and project manager was a mother too …The nurse burst the shores of hisArtsvi Bakhchinian, an old hand at translating into temper/ Flooding me with furious oceanic anger;Armenian. The translations into as diverse languages the last bubble of her universal breath as her soulas Latvian, Peruvian Quechua, and Nigerian departed Golgotha and titanic Okeanus sank myYoruba, in addition to a number of Middle Eastern mother’s ship.and Oriental languages, were done by an internation- The poem is also full of surrealist images. Oneal group composed of a music promoter, an econo- such evocative line, A funeral cortege on its way tomist, a university lecturer, a potter, gallery owner, the seaside is right out of a Federico Fellini movie.editor, painter… Keeping up with the international To add to the mystery and the dreamy last minutesconcept of the book, the cover illustration is by of his mother, Pilikian has written the elegy without YEREVAN — The body of Hratch Mouradyan,Elizabeth Romhild, née Davidian, who lives in punctuation. It works. the head of the Proshian village in the Kotayk regionBangkok. The poem is a tribute and a farewell to the poet’s of Armenia was found Tuesday in front the village Some of the translators include their appreciation mother Tefarik. It’s a resignation to and a rebellion municipal headquarters. He was 50 years old.of the poem or talk about their methodology. Some against Death. Expressing his indignation to the Mouradian, a member of the Armenianhave provided their photos. Others have let the Grim Reaper/Charon, Pilikian calls Death God’s very Revolutionary Federation and an Artsakh War herotranslation speak for itself. Bakhchinian explains own Rapist as he ends the gut-wrenching eulogy. had an exemplary career from the onset of thethat the inconsistency reflects Pilikian’s belief that Interlaced with the farewell is the indomitable Karabakh liberation movement until its end. He waspoetry-books should contain some mysteries… “… I silence of Death. When the poet was young, Tefarik awarded the Military Cross and several medals forhave not harmonized or coordinated everything for- often asked him: Son, tell me, now! At this very his service to his country and heroism on the battle-mally strictly with each other,” says Bakhchinian in moment, what’s in my heart? How would you field in Artsakh.his introduction. know it? Mouradian served as the head of the village since Picking on Pilikian/Bakhchinian theme, we At his mother’s deathbed, the poet asks his moth- 2005 and enjoyed the support and popularity of hisbelieve poetry is a mystery. It is meant to be sung er the same question. The answer is that of Death’s: villagers, which, according to the ARF Supremeand to be heard. Poetry can die when dissected. I’ve nothing to say. Council of Armenia, had made certain circlesThus, we would let the poem speak for itself. Having unhappy.Erdogan and... had already inflamed the Palestinian compromise with Armenia? Recently Ilham Aliyev in his belligerent rhetoric and Arab imagination, crediting Ahmed Turk, a Kurdish member of the or even encourage him into an armedCont’d from page 9 Erdogan as the champion of the parliament in Turkey, had apologized conflict with Armenia. Palestinian cause. for Kurdish participation in persecut- It is incumbant upon the Armenianand medicines to reach the suffering Yesterday’s jailed terrorist in ing Armenians. It is very doubtful that leadership to have a sober assessmentpopulation of Gaza. That was more to Turkey overnight became the inter- should the Kurds achieve indepen- of these developments and put itsappease the UN and outraged interna- locutor of the country’s prime minis- dence, they would be willing to cede house in order, rather than be carriedtional community than Erdogan him- ter, who began his negotiations with an inch of their newly-liberated home- away with internecine fights. Theself, although the Arab masses gave the Kurdish leader through his internal land, which squarely sits on historic Turkish media and government agen-credit to the Turkish leader. security agency, MIT. Armenian territory, because cies have been gleefully announcing Although Tel Aviv and Ankara had It is interesting that in his call for a Armenians have not played a signifi- that the “Arab Spring has jumped tobeen working through back channels cease fire, Oçalan, an avowed Marxist- cant role in their liberation. Perhaps Armenia.”for the last two years to restore bro- atheist invokes the Muslim religion as some compromise may be reached in The Arab Spring — or rather theken diplomatic relations, the break- a common bond between the Kurds salvaging, preserving and rebuilding nightmare — has brought a continuingthrough was used as a feather in Mr. and the Turks. He also refers to Armenian architectural monuments, bloodbath to Iraq and Libya, hasObama’s cap to add some drama to his FethullahGulen, Erdogan’s nominal deliberately destroyed by the Turkish pushed Egypt to the brink of disinte-trip to Israel, since he had been going opponent, who has been successful in government over a full century, or con- gration and has been knocking at theto the region empty handed. His prima- running hundreds of charter schools verted into mosques, movie theaters, door in Damascus, with the samery aim was to put to rest Israel’s reser- throughout the US. jails and stables. anticipated results. Meanwhile,vations about his policies and above Oçalan’s statement does not advo- Erdogan’s government will come despotic regimes in Saudi Arabia,all to thank Prime Minister Netanyahu cate a “farewell to arms.” It only pro- out the winning party in all these Jordan and Qatar — euphemisticallyfor refraining from meddling in the US claims a ceasefire, asking PKK mili- developments, with enhanced called “moderate regimes” — are hardpresidential election, which could tants to leave Turkish soil and wait for prospects for joining the European at work to destroy Arab sovereignhave cost Obama his second term. the government’s corresponding steps. Union, which has put on the back governments and let their peoples Obama’s trip was the straw that The PKK’s military leaders have posi- burner its earlier condition of Turkey’s fight each other and thus refrain frombroke the camel’s back in the Middle tively responded to Oçalan’s call, recognizing the Armenian Genocide. bothering Israel.East peace process; until his trip the effectively solidifying his position as After restoring relations with Israel, A conniving media is also at work,US official policy and the president’s their spokesman. Turkey will become one of the two vilifying the people of these countriespersonal position was that Israeli set- Erdogan’s plans are anyone’s guess. strongest pillars of US hegemony in accusing them of not being able totlements in the West Bank and East Among the many rumors are that the Middle East. Turkey was able to govern themselves, oblivious to theJerusalem presented an impediment to Oçalan’s life sentence may be commut- cripple Greece’s economy with its fact that turmoil in those countries isthe peace process. This time around, ed to house arrest, some cautious unrelenting arms race, and these days, often introduced — if not abetted —not only did he not renounce that poli- steps may be taken to demilitarize the economic collapse also has been visit- externally, with flagrant armed inter-cy, on the contrary, he advised Kurdish region, Kurdish schools and ing Cyprus, a Turkish victim of aggres- ventions, like Iraq and Libya yesterday,Palestinian Authority President publications may be allowed without sion, losing its northern sector to that Syria today and perhaps Iran tomor-Mahmoud Abbas to resume negotia- any autonomous local self-govern- nation, where a sham republic has row.tions even though Israel may continue ment, which may expedite the inde- been set up. Therefore, coupled with a Any kind of “spring” can promiseits policy of settlement expansion. pendence movement. booming economy, Turkey will clamor mayhem to Armenia and comfort to After Obama left Israel, Mark What do all these developments for the role of regional super power, Turkey.Ragen, Netanyahu’s spokesman, blunt- mean for Armenia and Armenians? To challenging any party that would ask As we can see, the “love affair”ly announced,“Mr. Obama’s visit has begin with, the Kurds — who seem to its leadership to recognize the between two odd bedfellows hasnot shifted Israel’s position.” In fact, be apologetic for their ancestors’ grisly Armenian Genocide or lift the crip- broader regional ramifications, withIsrael was thumbing its nose at both to role in executing the Genocide — will pling blockade of Armenia. Turkey’s ominous fallout for Armenia.Obama and Erdogan, but that charade their apology translate into a territorial status will further embolden President

×