Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Abaka 09 09-2013

755 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 09 09-2013

 1. 1. )cosdos 27-in5 93 darygan hasa6 gin mahaxa/ e a,qarhah-[ag fran6 saha3 ngari[ +ansemu1 +an (#owhannes) Symyrjyan /na/ e 1920 ;ovagani Mard 9-in Se0le0z5 Aryvmdyan Ha3asdan5 mangov;ivnu anxovxa/ e #ovnasdani Salonigi me]5 aba ir h0r mahen ydk un6 danikin hyd dy.a’oqova/ e Fran6 sa5 ovr anxovxa/ e ir ampo.] gyan6 ku1 +ansem 1934-in gu 3ajaqe 8Mon6 pa-nas9i cy.arovysdi war=aranu yv 1938-in g4avarde “arizi zartar6 vysdi par2raco3n agatymian1 +an6 sem Fransa3i darpyr ka.aknyrovn me] xovxatrovil gu sgsi 1944 ;ova6 ganen sgsyal1 +ansem ovni ,ad mu azca3in ;y6 manyr ,0,a’o. 3a3dni cy.angarnyr oronxme g4a-an2naxovin 8Ha3ovhin95 8Ha3gagan harsanik9 yv 8:a.ovm9 qoracirnyru gro. cor/yru1 +ansem orovn cor/yru xovxatrova/ yn a,qarhi garyvoraco3n ma3raka6 .aknyrovn me]5 a3n hazovateb nga6 ri[nyren e orovn anovnow yv ir o.]ov6 ;yan mna3ovn yrgov ;ancarannyr paxova/ yn Japoni me]1 <ar7 e] !$ )cosdos 26-in Sovrio3 ma3raka.ak Tamasgosi me] ar2agova/ hra6 santnyren yrgovku har6 va/yxin dy.i Ha3 A-a6 kylagan S7 Sarcis ygy6 .yxvo3 ,enku yv :arc6 man[ax jymaranu1 :y6 ;yv0ren wnasova/ e ygy6 .yxvo3 cmpy;u5 xanga6 baden mas mu5 isg garc mu badovhannyrov aba6 ginyru ‘,rova/ yn5 wnasova/ yn nayv jyma6 rani badovhannyru1 Ba,d0nagan a.pivr6 nyr ha.ortyxin5 or hra6 santi harova/nyru wnas6 nyr hasxovxin nayv aso6 ri ov..a’a- ygy.yxvo3 ,enkyrovn megovn ov 3o3n ov..a’a- 8Ze3;ovn9 ygy6 .yxvo3 ,enkin yv badja6 -yxin yrgov dasnyag wiravornyr1 Hasda6 dynk5 or wiravornyrov ,arkin yn yrgov ha3yr` ygy.yxvo3 bahagu` :oros Sarcisyan5 or pov=ovm sdanale ydk wyratar6 2av5 yv _affi Jabovr6 yan5 or dagavin hivan6 tanoxu pov=ovm gu sda6 na35 isg #agop Sarcis6 yan5 or a-a]in har6 va/in badja-a/ wira6 vornyrovn 0cnylov ‘ov;a6 xa/ er5 garj =amanag anx ir sdaxa/ werky6 rovn badja-ow gu na6 hadagovi1 Ba,d0nagan 3ov.ar6 gavro;yan araro.ov6 ;ivnu gadarovyxav Ta6 masgosi S7 Sarcis ygy6 .yxvo3 me]` )cosdos 27- in1 N,yalnyru antam yn 8Ka.akaxiagan ba,d6 banov;yan ‘rgarar ov=yrov9 yv a3l antamny6 rov go.kin gu hsgein Bab <arki gamarin yv ygy.yxvo3 movdkin1 N,ynk5 or Bab <arki ;a.amasu gu ngadovi 8Hin Tamasgos96i bad6 magan ka.aki gytronu5 or n,anavor e nayv ir hnaco3n gamarow5 ovr gu cdnovin S7 Sarcis ygy6 .yxin yv a3l ygy.yxi6 nyr1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 0 1 : R K O U < A B J I % 9 S : P T : M B : R 2 0 1 3 • V O L . X X X V I , N O 1 9 0 1 • L U N D I , 9 S E P T E M B R E 2 0 1 3 • M O N D A Y , S E P T E M B E R 9 , 2 0 1 3 ARZA>I MH+ FA| XINOUOR ME WIRAUOROUA’ H J<NAMII KRAKOZHN 28 )cosdosin hivsisa3in ov..ov;yamp dy.aga3ova/ z0ramasyren megovn bah6 banov;yan dy.amasi mardagan tirkyren megovn me] haga-agortin go.me ar2ag6 va/ cntagen wiravorova/ e zinovor Ar,ag Mgrd[yan (/nyal` 1994-in)1 Wiravorova/ zinovorin wijagu mi]ag e1 Mi]atebin hyd gabova/ manramas6 nov;ivnnyru barzylov hamar gu gadarovi knnov;ivn1 Faastani ªQar;rou sim`oniaº pastare yanczoua‘ h lauagone MAG6i Zp0sa,r]a3in hama,qarha3in gazmagyr6 bov;yan (UNWTO) 2013;7 8Vettor Giusti9 zp0sa6 ,ur]a3in basda-nyrov mrxo3;in` Yvroba pa=inin me]5 3a.;o. jan[xova/ e Ha3asdanu1 A3s masin ba,d0nabes 3a3dararova/ e Zambia3i yv Zim6 babovei me] )cosdos 24-29 un;axo. 8UNWTO96i 20-rt clqavor Asamblea3i nsda,r]anin1 Ha3asdani azca3in mrxovnagov;yan himnatrami yv HH dndysov;yan naqararov;yan go.me nyrga6 3axova/ Ha3asdani 8Karyrov simfonia9 basda-u jan[xova/ e lavaco3nu 8UNWTO96i Yvroba3i 3an26 na=o.owi 44 antam6yrgirnyrov ,arkin1 8Vettor Giusti9 zp0sa,r]a3in basda-nyrov mrxo3;u g4iraganaxovi yrgov darin meg ancam 8UNWTO96i clqavor Asamblea3i nsda,r]anin a-i;ow7 a3s dari Asamblea3in gu masnagxer ,ovr] 140 yrgir1 Yvroba3i lavaco3n zp0sa,r]a3in basda- did.osu abaxo3xn e Ha3asdani pazmapno3; yv pazmapowantag zp0sa,r]ov;yan q;anman ov.6 .ov;yamp iraganaxovo. pazma;iv ka3lyrov1 Aniga 3adgabes garyvor gu hamarovi Ha3asdani bad6 mam,agov;a3in yv azca3in6hocyvor =a-ancov;yan` hama,qarha3in har;agi wra3 jana[yliov;yan par2raxman yv nyrkin zp0sa,r]a3in hoskyrov q;anman dysangivnen1 Ha3asdani 8Karyrov simfonia9 basda-u bidi xovxatrovi 8UNWTO96i madridyan crasynyagi naqasrahin me] yv ylygdrona3in darpyragow dy.aga3ova/ bidi ulla3 8UNWTO96i ba,d0nagan ga3kin me] min[yv 3a]ort` 2015-in ga3analik mrxo3;u1 Oc ;us h ~ransafa a,.arf®cak nkaric Vanshme Sourio tagnapi w;r=in iradar]oujiunn;re Min[ Sovrio3 wra3 aryvmdyan 3ar2agovmi mu masin dara2a3nov;ivnnyru gu ,arovnagein lovsar2agnyr qlyl5 Sovrio3 naqacah Ba,,ar Asad Hinc,ap;i )cosdos 29in 3a3dararyx5 ;e yrgrin zinovoragan ov=yru garo.ov;ivn ovnin =o.owovrtu ba,dbanylov ardakin oryve 3ar2agovme1 Mivs go.me5 Sovrio3 ardakin cor/ox ‘oqnaqarar Fa3sal Mkdad usav5 or MAGi hydaknni[nyrovn 3an2nova/ yn ‘asdyr5 oronk xo3x gov dan5 ;e 8zinyal ahapyg[agan qmpavorovmnyru9 yn;atryal 3ar2agovmnyrov polor wa3ryrovn me] 8sarin9 gazu 0cdacor/a/ yn1 <ar7 e] !$ Damaskosi S& Sargis ;k;[;zin ;njarkou;zau frasandi faroua‘i& kan ;rkou fa wirauorn;r ;u mhk xof^ |akob Sargis;an
 2. 2. Ha3asdani Naqacah Syr= Sarcsyan )cosdos 28-in a36 xylyx gr;ov;yan yv cidov;yan naqararov;ivn5 /an0;axav a,qadanka3in ba3manny6 rovn5 zrovxyx a,qadagixny6 rovn hyd5 aba hantibovm ovnyxav naqararov;yan .yga6 war an2nagazmin` ‘oqnaqa6 rarnyrovn5 a,qadagazmi .y6 gawarin5 war[ov;ivnnyrov yv a-an2in sdorapa=anovmnyrov .ygawarnyrovn hyd1 Naqacahu q0syxav naqa6 rarov;yan yv anor yn;aga3 bydagan hasdadov;ivnnyrovn me] a,qadanka3in ba3manny6 rov parylavman5 ungyra3in qntirnyrov lov/man ov..ov;yamp bydagan ka.akaganov;yan 3a-a]iga3 /racirnyrovn5 mrxov6 nag5 oragyal martov= bad6 rasdylov yv mia=amanag ha36 rynaser ka.akaxinyr gr;ylov ov..ov;yamp marzi badasqa6 nadovnyren agngaliknyrovn masin1 8Gu gar/ym dy.yag ek5 or mynk 2014 ;ovaganen g4anxnink a,qadawar2yrov darygan par2raxman cor/ylaojin5 y;e garyli e a3tbes usyl1 Bidi par2ranan ;e4 novazaco3n a,6 qadawar2u5 ;e4 a,qadanki hamar war2adrov;ivnu1 2017 ;ovaganin mynk bidi hasnink 90 000 trami novazaco3n a,6 qadawar2i95 n,yx Syr= Sar6 cusyan1 8Hima gu t=ovaranam usyl5 ;e orka4n bidi ulla3 clqavor masnacedi gam pa6 =anmovnki wari[i mu a,qada6 war2u5 pa3x wsdah0ren grnam usyl5 or 1 #ovnovar 2014-en sgsyal5 0rinag5 naqararov6 ;yan clqavor masnacedu bidi sdana3 200-280 hazar tram ipryv a,qadawar25 pa6 =anmovnki bydu5 y;e [sqalim5 280-350 hazar tram` a,qa6 danka3in ‘or2en gaqova/1 Adiga zovd ha,ovarga3in a,6 qadawar2n e1 Gu gar/ym5 pnagan e5 or anor bidi avyl6 nan nayv dndysovmnyren co3a6 xo. barcyvadrovmnyru5 oronk m,dabes gan1 Bidi untla36 nynk nayv ungyra3in /rarny6 ru91 Naqacahu untc/yx5 or 2018 ;ovaganin a,qadawar2i ma6 gartagu bidi ulla3 a3nbisin5 or bydagan /a-a3o.in gary6 liov;ivn bidi da3 ir a,qa6 dawar2ow abahowyl ir un6 danikin novazaco3n garik6 nyru1 Naqacahu n,yx5 or gan darpyr /racirnyr5 in[bes` pnagarana3in ba3mannyrov parylavovm5 yridasartagan qovmpyrov 3adovg /racir5 pna6 garannyrov dramatrovm5 a-o.6 ]abahagan abahowacrov6 ;yan hasanyliov;ivn1 Naqa6 cah Sarcsyan ,y,dyx5 or 0c6 dacor/ovylik mi]oxnyru bedk e ullan artivnaved yv bad6 rasdyn mrxovnag masnaced6 nyr1 Sarcsyan badasqanyx na6 qararov;yan .ygawar an2na6 gazmi ,ark mu harxyrovn5 oronk gu wyrapyrein yrgrin abahowov;yan ba,dbanov6 ;yan5 zinovoragan6artivna6 pyragan hamagarci zarcax6 man5 yv yrgrin hyd gabova/ zanazan harxyrov gabag6 xov;yamp1 <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Gu knnatadovi Adrbe3jani naqacahagan undrov;ivnnyru Adrbe3janagan 8Azadluk9 2a3nas’iv-i ga3anu harxa6 zro3x mu ovnyxa/ e 8Martga3in iravanx ted9 mi]azca3in iravaba,dban gazmagyr6 bov;yan +unyvi crasynyagi .ygawar Florian Irmingyri hyd5 or garyvor 3a3dararov6 ;ivnnyr ura/ e Adrbe3jani me] Hogdympyrin ga3analik naqacahagan undrov;ivnnyrov symin` yrgrin me] sdy./ova/ irawijagin masin1 Usd Irmingyri` naqundra6 gan wijagu mdahoci[ e` mart6 ga3in iravovnknyrov dysage6 den5 orowhydyv Adrbe3jani ga-awarov;ivnu gu ,arovnage jn,yl po.oki xo3xyru1 8Adrbe36 jani me] poloru cidyn abaca3 naqacahin anovnu1 Yvroba6 gan oryve yrgri me] a3tbisi pan [ek dysnyr1 Gu n,anage5 ;e polorn al arten cidyn5 or undrov;ivnnyru bidi gy./u6 vin95 usa/ e Irmingyr1 <ar7 e] !$ Ha3asdanyan mamovlu gu ,arovnage ar2a6 canc hantisanal 13 )cosdosin _ovsasdani Naqacah “ov;ini Bakov a3xylov;yan manra6 masnov;ivnnyrovn1 Ha3asdani mamovlu pnaga6 napar lovryrovn me]en g4orsa3 a3n manramas6 nov;ivnnyru oronk Ha3gagan go.min cohovna6 gov;ivn gu badja-yn1 Asonxme megovn antra6 tar2a/ e Yryvani 8Niovz9 cor/agalov;ivnu1 Cor/agalov;ivnu tidyl govda3 or a3s a3xylov6 ;yan un;axkin “ov;in [a3xylyx Bakovi Azyri Nahadagnyrov Cyryzmannoxu1 Naqacah Aliyv mi]oxe mu i wyr amen in[ g4une5 orbeszi Bakov a3xylo. 0dar par2rasdijan ka.akacednyr anba3man ancam mu a3xylyn Nahadagnyrov Cyryzmannoxu1 Asiga Adrbe3jani hamar ka6 roz[ov;yan cor/ik mu tar2a/ e1 Isg “ov;in5 [a3xylylow cyryzmannoxu5 usd Ha3gagan go.mi mygnapanov;yan5 my/ harova/ mu dova/ e Na6 qacah Ilham Aliyvin1 8Niovz9 lradov cor/agalov;ivnu gu 3i,yxne ;e Bakovi Nahadagax Cyryzmannox usylow Azy6 rinyru gu hasgnan a3n Azyrinyru5 oronk 1990 ;ovaganin Bakovi me] Ha3yrov tem gazmagyr6 bova/ ]artyrov un;axkin` sbannovyxan Ha3yru ‘rgylov hamar .rgova/ _ovsagan z0rki hyd paqovmnyrov un;axkin1 Ha3gagan a.pivru gu 3a3dne ;e ahavasig nman0rinag ]artararnyr ;a.ova/ yn a3n ho.amasin wra3 or hima Azy6 rinyrov go.me gu nyrga3axovi orbes 8Azadov6 ;yan hamar zohova/nyrov /a-ov.i91 Art` “ov6 ;in [a3xylyx a3t /a-ov.in1 Yrgrort ged mun al ga3 zor Ha3gagan go.mu g4o.]ovne cohovnagov;yamp1 A3t al a3n e ;e Naqacah “ov;in pnav [antratar2av Naqa6 cah Aliyvi go.me mi,d grgnova/ a3n q0skyrovn5 usd oronx Ha3asdan p-nacrava/ e Adrbe36 janagan ho.amasyrov 20 dogosu1 Miady. sarkova/ mamlo3 asovlisi un;axkin Aliyv gurg6 nyx no3n dysagedu ov usav or MAG6i Aba6 howov;yan Qorhovrti go.me untovnova/ pana6 2yvyru [yn cor/atrovir >arapa.yan harxi me]5 pa3x Naqacah “ov;in pnav [antratar2av a3s gedyrovn ov barzabes usav or >arapa.6 yan qntiru bedk e lov/ovi mimia3n ka.akagan ov.iow1 An knnatadyx 3ar2ago.agan a3n q0s6 kyrn ov oju zor omank gu cor/a/yn a3s har6 xin me]1 Agnargov;ivnu g4yr;ar an,ov,d azy6 rinyrovn5 orowhydyv5 in[bes tidyl govda3 8Niovz9 cor/agalov;ivnu5 mia3n Adrbe3jann e or gu cor/a/e nman0rinag 3ar2ago.agan oj mu1 8MARMARA9 Naqacah “ov;in Bakovi Me] {a3xylyx Azyri Nahadagnyrov Cyryzmannoxu Naqacah Sarcsyani hantibovmu gr;ov;yan yv cidov;yan naqararov;yan .ygawar an2nagazmin hyd
 3. 3. LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 3 Mon;reali :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan` 2013 8Camp Sevan96i cor/ovneov;ivnu In[bes garyli bidi ullar5 a3s dari yvs dysnyl 8Camp Sevan96i yryqanyrovn ovraqov;ivnu yv [antrata-nal :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan5 avantagan tar2a/ Camp Sevan6i cor/ovneov;yan1 #ovlis 8-en min[yv )cosdosi 16-u5 6-en 12 darygan dasnyag mu yryqanyr irynx ama-na3in ar2agovrtu anxovxin :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan go.me gazmagyrbova/ 8Camp Sevan9 jamparin me]1 Jampari a-0ryan g4un;anar5 usd naq0r0k hasdadova/ 0ragarcin5 orovn clqavor badasqanadovn er Dig7 Syta Asdovryan5 or manramasn0ren gu hydyver jampari polor /ra6 cirnyrovn yv ir gazmagyrba/ a,qadankin ,norhiv` ovraqov;yan arda3a3dov;ivnnyru gu c/acrovein jampari masnagxo. polor yryqanyrovn temkyrovn wra31 Ngadyli er ha3gagan ocin yrp 0ru sgizp g4a-ner Canada3i yv Azad ov Angaq Ha3ryniki 0rhnyrcnyrow5 nyrga3 er nayv S7 Mysrob Ma,doxi cirn ov ocin5 no3nbes S7 E]mia/inen ja-a6 ca3;o. havadku anbagas gu mnar myr sirasovn manovgnyrovn ,r;nyrovn wra3 yrp poloru miasin g4ardasanein derovnagan a.0;ku1 <apa;nyr ,arovnag yryqanyru anxovxin` c/ylow5 qa.alow5 zanazan dysagi 2y-a3innyr gadarylow yv badmov;ivnnyr un;yrxylow1 Yryqanyrovn hamar sbasyli 0r er ovrpa;0rya3 bdo3dnyru5 ovr anonxme ivrakan[ivru ovner zovarjov;yan yv cy6 .yxig =amanxi go.kin ir tasdiarag[agan yv ovsovmnagan nba6 dagnyru1 A3s poloru in[be|s garyli bidi ullal iraganaxnyl a-anx nyrga3ov;yanu ,ad siryli brn7 ?yron )hanyanin5 or angarylin garyli gu tar2ner ir pari gamyxo.ov;yamp yv anngovn gamkow1 A3sbisow a,qov=0ren cor/o. Syvan Jamparu gu hasni ir avardin1 ?no.nyrn ov yryqanyru par2r cohovnagov;yamp lyxovn zcaxovmnyrow gu ‘a’akein jampari yrgara2cman5 pa3x hasa/ er avardi =amu5 ovr :7M7Miov;yan go.me yryqanyrovn hramxu6 vyxav wyr]in 0rova3 hamy. ja,u5 orovn badrasdov;ivnu si6 ra30=ar sdan2na/ er Brn7 Byrj Kiv’elyanu1 Ha3adro’ a3t 3argin dag yryqanyru ovraq m;nolordi me] irar xdysov;ivn usylow pa=novyxan irarme1 Darinyre i wyr cor/o. M,agov;a3in ov marzagan a3s azca6 nuver cor/ovneov;ivnu5 a3s dari yvs 3a]o. 2yvow hasav ir avar6 din5 ,norhiv :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan .ygawarov;yan yv a3s azcanover cor/ovneov;ivnu sdan2no. badasqanadovnyrovn1 War2ku gadar polorin1 ?no.k mu
 4. 4. Adrbe3jani ardakin cor6 /ox naqarar Elmar Mamyd6 yarow {oryk,ap;i5 )cosdos 21-in ba,d0nagan namagow mu tima/ e MAGi unthanovr kar6 dov.ar Ban Ki Movnin` qntry5 low5 or an gdrovg mi]oxnyrov time5 orbeszi tatryxovin Adrbe3jani 8p-nacravyal dara/knyren nyrs Ha3asdani ab0rini cor/o.ov;ivnnyru91 8Ha3asdanu5 0cdacor/ylow hratataru` gu ,arovnage ]an6 kyr i cor/ tnyl` Adrbe3jani cravyal dara/knyrovn me] =o.owrtawaragan5 m,agov;a6 3in ov fizikagan pno3;i ab06 rini ‘o’oqov;ivnnyr iraga6 naxnylov1 Hon pnagawa3ryr gu ga-ovxovin7 0taga3anu gu wy6 ragancnovi5 pnagyli ;a.ama6 syr gu himnovin5 janabarhnyr gu ga-ovxovin5 ab0rini gyr6 bow gu ‘oqovin a,qarhacra6 gan anovnnyru yv a3ln95 crova/ e namagin me]1 Mamydyarow namagin me] 3adgabes gu n,e5 ;e Ha3as6 dan gu ,arovnage ir 8ab0rini ka.akaganov;ivnu9` Sovria3en ha3yr wyrapnagyxnylow 8Adr6 be3jani p-nacravyal dara/k6 nyrovn me]91 Mivs go.me5 badasqanylow sovriaha3yrovn i nbasd Miax6 yal Nahancnyrov me] gadar6 vo. tramahavaknyrovn masin Bakovi i,qanov;yanx har6 xovmin` Adrbe3jani m0d Miax6 yal Nahancnyrov tysbana6 dovnu 3a3darara/ e5 ;e amy6 rigyan qovmpyru5 oronk tra6 mahavak gu gazmagyrbyn Ly-6 na3in >arapa.i me] sovria6 ha3yr wyrapnagyxnylov nba6 dagin hamar5 gabova/ [yn Miaxyal Nahancnyrov ga-a6 warov;yan yv anor ka.aka6 ganov;yan hyd1 Usd adrbe3janagan a.6 pivrnyrov5 Arxaqi me] sovria6 ha3yr wyrapnagyxnylov hamar Miaxyal Nahancnyrov me] xart havakova/ e 1.3 milion dolar1 8Cidynk5 or hazaravor martig sdibova/ lka/ yn Sov6 rian yv oro, sovriaha3yr yga/ yn Ha3asdan1 Mynk /an0; ynk Ly-na3in >arapa.i me] sov6 riaha3yr hasdadylov masin dara/ova/ dy.ygadovov;yan5 saga3n manramasn dy.ygov6 ;ivnnyr [ovnink a3t masin95 crova/ e tysbanadan mamlo3 /a-a3ov;yan namagin me]1 8Hrant Dink9 himnargu hrabaraga/ e 8Lradovami]oxnyrov me] adylov;yan arda3a3dov;yan9 masin ir darygan zygovxov6 mu5 or xo3x gov da35 ;e :ovrkio3 lradovami]oxnyrovn ame6 nen 3ajaqagi yryvo3;u adylov;yan arda3a3dov;ivnnyrn yn yv 30tova/acirnyru gu gazmyn 3anxacor/nyrovn my/amasnov6 ;ivnu1 Zygovxovmu gu ha.orte5 or a3s darovan a-a]in [ors amsovan un;axkin adylov;yan arda3a3dov;yanx amenen 3ajaqagi ;iraqnyru ha3yru5 hryanyrn ov krisdonyanyrn yn5 yv adylov6 ;yan hamymadov;ivnn ov srov;ivnn al a3t ,arkow g4un;ana31 :ovrkio3 3o3n yv kivrd hama3nknyru qdraganov;yan yn;argu6 va/ yrgov mivs qmpagnyrn yn5 saga3n anonx tem y.o. 30tova/6 nyrovn ;ivu ,ad avyli ki[ e5 kan a-a]in yrykinu1 A3s =amanagahadova/in un;axkin nayv adylov;yan arda6 3a3dov;yanx tem crov;ivnnyrov aj ar2anacrova/ e5 in[bes` kivrdyrov ngadmamp adylov;yan arda3a3dov;yanx tem5 Qo6 ]alovi ]artyrovn ocygo[man5 “arizi me] “ydrovarin sbannova/ KAG6i antam yryk ginyrov yv Malii me] fransagan zinovora6 gan cor/o.ov;yan baracanyrovn1 4 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Hlmar Mam;t;arow Yrgov Ha3 zinovornyr ;iraq` Adrbe3janagan gragoxnyrovn Ha3asdani ba,dbanov;yan naqararov;yan dy.ygadovov6 ;yan yv hasaragov;yan hyd gabyrov war[ov;ivnu 8Azadov6 ;ivn9 2a3nas’iv-i ga3anin ha.ortyx5 or Ha3asdani yv Adrbe3jani Naqi]yvani ink6 nawar hanrabydov;yan sah6 manin5 naqnagan dovyalnyrow haga-agorti gragen ha3gagan panagi zinovor mu mahaxa/ e5 isg ovri, mu` wiravorova/1 No3n war[ov;ivnu dara/yx ha.ortacrov;ivn mu mi]atebin wyrapyryal1 823 )cosdosin5 =amu 11:00- 11:30i sahmannyrovn me] (Yry6 vani =amanagaxo3xow) Ha3as6 dani ba,dbanov;yan naqa6 rarov;yan N z0ramasi mar6 dagan 3ynagedyren megovn me] hrazena3in marmnagan wnas6 nyrow 3a3dnapyrova/ yn no3n z0ramasi =amgeda3in zinovor6 nyr5 ,arka3innyr Nora3r Byd6 rosyan yv Ar;ovr Aso3yan95 usova/ e ha.ortacrov;yan me]1 8Wyr]innyrs dy.a’oq6 va/ yn Acaragi p=,gagan gytron5 ovr Nora3r Bydrosyan sdaxa/ marmnagan wnasnyren mahaxa/ e1 Ar;ovr Aso3yani gyankin wdanc [i sba-nar91 Tebkin manramasnov;ivnnyru j,tylov a-n[ov;yamp Ha3as6 dani ba,dbanov;yan naqa6 rarov;yan knn[agan /a-a3ov6 ;yan go.me gu gadarovin an6 3yda2cyli knn[agan cor/o.ov6 ;ivnnyr1 Bakovi me] ba,dbanov;yan naqararov;ivnu 3a3dararov6 ;yamp mu =qda/ e badaha6 ru1 Ha3yru ;rkagan lradovami]oxnyrovn me] gu mnan adylov;yan arda3a3dov;yanx clqavor ;iraqu 8Arxaqi wyrapnagyxman holowo3;u amynen garyvor qntirnyren e9 g4use Ar;ovr A.apegyan Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov6 ;yan ‘oqwar[abyd Ar;ovr A.apeg6 yan go[ ov..yx nyrtrovmnyr gadarylov Araksi howidin me]5 masnavorabes zpa.ylow haxahadiga3in m,agapo36 syrov ajyxovmow yv a3cycor/ov;yamp1 8Ga-awarov;ivnu lovr] nyrtrovmnyr gu gadare5 or Araksi howidin me] hamadara/ gyrbow zarcana3 y4v ha6 xahadiga3in m,agapo3syrov m,agovmu5 y4v a3cycor/ov;ivnu1 Ga-awarov;ivnu gadara/ e lovr] nyrtrovmnyr5 orbeszi abahowe Araksi harava3in a’u ylyg6 duraganov;yamp7 m0d 27 km hosanki ci/ ga-ovxovyxav5 anhra6 =y,dov;yan baraca3in` m.i[nyr bidi dy.atrovin5 nyrtrovmnyr gadarova/ yn yv gu gadarovin yn;aga-o3xnyrovn me]` jana6 barha,inararov;yan me]1 A3s0r nayv a3ndy. hamabadasqan ungyrov;ivnnyru zpa.a/ yn o[ bidani tar2a/ ho.adara/knyru m,agyli tar2nylov cor/ow95 8Abara=96in dova/ harxazro3xin me] usav ‘oqwar[abyd Ar;ovr A.apegyan1 Ar;ovr A.apegyani hama2a3n5 zinatataren ydk Arxaqi me] haxahadiga3in m,agapo3syrov ajyxovmow noren sgsan zpa.il5 saga3n Ly-na3in >arapa.i Hanrabydov;yan i,qanov6 ;ivnnyru g4agngalyn or haxahadiga3in m,agapo3syrov ajyxovmow zpa.in ador hamar avyli nbasdavor` Ka,a;a.i yv Hadrov;i harava3in ,r]annyrovn me]5 ovr pavagan my/ naqatryalnyr gan ador hamar5 saga3n /raciru hy-ov [cnax1 In[ gu wyrapyri wijagaqa.i iraganaxman ‘oqwar[abydu n,yx5 or masnavo6 rabes coh e Ha3asdani a3n cor/i[nyren5 oronk a,qov=0ren gu masnagxin wijagaqa.i sba-man holowo3;in5 saga3n t=coh e5 ;e in[bes aniga gu sba-i ha3 mamovli grbagnyrovn me]1 8A3s0r Arxaqi Hanrabydov;yan me] wyrapnagyxman holowo3;u amynen garyvor qntirnyren e yv a3s wijagaqa.in mi]oxow oyve cno. gu ta-na3 ador masnagixu95 n,yx A7 A.apegyan1 Bakov tima/ e MAG6in` sovriaha3yr Arxaq pnagyxnylov harxow
 5. 5. <apa;5 )cosdos 24 ;ova6 gir ir noraco3n ;ivin me]5 Pridanagan hy.inagavor 8Iko6 nomis;9 ,apa;a;yr;u dba/ er 8Moqirnyren9 qoracirow yv 8:ovrk ha3yru gu sgsin d0nylov yv ocygo[ylov irynx anxyalu9 yn;aqoracirow 30tova/ mu` 8Ciryr yv arovysdnyr9 pa=inin me]5 or novirova/ e Dicrana6 gyrdi (Diarbykir) S7 Giragos Ha3ox ygy.yxvo3 gix ha3gagan ;ancaran mu himnylov /raci6 rin1 #i,yxnynk5 ;e Diarbykiri ka.akabyd )sman Ba3dymir yv S7 Giragos ygy.yxvo3 :a6 .a3in qorhovrti adynabyd Ergivn A3uk ba3manacir mu sdoracra/ ein #ovlisi gisovn5 ygy.yxvo3 gix ka.aka3in ;an6 carani mu ,inov;yan 2y-nar6 gylov nbadagow1 Anonk oro,a/ yn a3t ;ancaranin me] xov6 xatryl ha3ox wyrapyryal hnov6 ;ivnnyr5 ka.aku avyli lav 2y6 vow /an0;axnylov hamar 0dar6 nyrovn1 Ygy.yxien pa=in mu anwjar gyrbow dramatrova/ e ka.a6 kabydov;yan5 isg ka.akaby6 dov;ivnu g40cne :a.a3in qor6 hovrtin5 orbeszi hin ha3gagan iryr5 ‘asda;ov.;yr yv a3l ha3abadgan dy.ygov;ivnnyr abahowovin yv 3an2novin ;an6 caranin1 Ka.akabydov;ivnu 3an2n bidi a-ne ;ancarani makrov;ivnu5 in[bes nayv ]ovri yv ylygdraganov;yan /aqsyru bidi abahowe1 8Ikonomis;9i 30tova/u g4ant6 rata-na3 nayv ygy.yxvo3 wyra6 ga-ovxman` za3n ngadylow ha6 3ov;ivnu sira,ahylov :ovrkio3 i,qanov;yanx ka.akaganov6 ;yan masnig mu5 mia=amanag 3i,yxnylow5 ;e :ovrkia gu ,a6 rovnage hyrkyl Ha3ox Xy.as6 banov;yan badmagan iro.ov6 ;ivnu1 Hon nayv gu n,ovi5 ;e 0ragan harivravornyr g4a3xylyn ygy.yxin5 anonx me] gan nayv islamaxa/ ha3yr5 nayv gu q0sovi Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[nalov yv kivrdyrovn my.6 sagxov;yan hamar nyro.ov;ivn qntrylov nbadagow oro, kivrd .ygawarnyrov gadara/ go6 [yrovn masin1 81915i iraganov;ivnu garyli [e bahyl5 pa3x ipryv yrida6 sart ha35 ys nayv [ym ovzyr ipryv zoh jan[xovil5 orowhydyv hbard ]ahagirn ym harovsd ka.akagr;ov;yan mu5 or o[ mia3n wyrabra/ e5 a3l gu ,arovnage ajil95 usa/ e :a6 .a3in qorhovrti adynabyd Ergivn A3uki tovsdru` “ylinu1 LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 5 Pridanagan 8Ikonomis;9 ,apa;a;yr;u g4antrata-na3 Dicranagyrdi Ygy.yxvo3 wyraga-ovxman M,o3 Ha3gagan dovnyrovn harxow sba-nalik` 8Ag0s9 ;yr;in Anxyal ,apa; ha6 .orta/ eink lovr mu5 usd orovn` Ha3gagan bntovmnyrovn tem ba36 kari miov;ivnu bun6 ta/ er5 ;e A.;a6 mari S7 Qa[ ygy.y6 xin ha3gagan ygy6 .yxi [e5 a3l ‘y[ynyk krisdonya3 ;ovrky6 rovn gu badgani1 A3s ardasowor bntovmen ydk5 Giragi5 )cosdos 18-in ha.or6 tovyxav nayv5 ;e M,o3 Cale ;a.amasin me] kantovo. Ha3gagan dovnyru 8iraganov;yan9 me] ;rkagan dovnyr yn7 8Mynk bidi [kaxnynk M,o3 me] sarkova/ ha3gagan a3s qa.u95 usa/ e no3n miov;yan meg nyrga3axovxi[u` Irfan Ermi,1 In[bes ha.ortova/ er naqabes5 M,o3 Cale ;a.amasin me] ka.akabydov;ivnu 2y-narga/ er hin ;a.amasu nor hamalirny6 row ‘oqagyrbylov5 yv a3s gyrbow` lov/ylov ka.akin pnagara6 na3in dacnabu1 Pa3x garc mu ,r]anagnyr a3s /racirin tem ygan tidyl dalow5 or ‘lovzovmi yn;aga3 hin ,enkyru ha3yre mnaxa/ badmagan pnagarannyr yn yv anonk bedk [e kantovin1 Ka.akabydov;ivnu a3s masin knnov;ivn paxav yv ovzyx sdovcyl5 ;e a3t hin dovnyru isgabes ha3gaga|n ein1 Ermi, usa/ e5 or 1957-in gadarova/ ar2anacrov;yan mu me] n,ova/ e5 ;e a3s ho.amasu naqabes ;a’ovr ho. er1 Ovrymn5 a3t dovnyru [ein grnar ha3yrov dovnyr ullal1 8Oro, ,r]anagnyr M,o3 me] hima ha3gagan nor qa3/ mu sarkylov gu ]anan5 pa3x mynk arcylk bidi hantisanank ov bidi qancarynk anonx a3s qa.u95 usa/ e Ermi,1 An nayv anov..agi sba-nalik mu ura/ e 8Ag0s9 ;yr;i has6 xein` a3t ;yr;u ampasdanylow :ovrkio3 nyrkin qa.a.ov;ivnn ov antorrov;ivnu qancaryl ‘or2ylov 3anxankow1 An usa/ e7 8Go[ g4unym 8Ag0s9 ;yr;in5 or yrgri ha3yru gu crc-e5 ov 8M,o3 Ha36 gagan dovnyru gu kantovin9 bo-[dalow` g4ovze qancaryl :ovr6 kio3 nyrkin qa.a.ov;ivnn ov antorrov;ivnu1 Ha3yrov wyracrova/ a3t dovnyru ;rkagan yn yv anonk wyr]naganabes bidi ar2a6 nacrovin ipryv ;rkagan1 Mynk gu ,norhavorynk M,o3 ka.aka6 bydn ov cor/agixnyru5 oronk ka.akin hamar hra,ali a,qa6 dank gu danin ov nyrga3is gu badrasdovin lov/ylov ,ad garyvor harx mu1 Cale ;a.amasi dovnyru ;rkagan dovnyr yn5 badyrovn wra3 trova/ sovl;anagan zinan,annyren 3a3dni e1 O4[ megu grna3 crc-yl myr ha3 ha3rynagixnyru5 o4[ megu a3sbisi ‘a’aknyr ;o. snovxane1 :ovrk =o.owovrtu nman0rinag qa.i [i car95 usa/ e Ermi,1 Adrbe3jan mdatir e =amanagagix sba-azinov;ivn cnyl Korea3en Adrbe3jani ga-awarov;ivnu mdatir e Harava3in Korea3en 3 milia- dolar unthanovr ar6 =o.ov;yamp =amanagagix sba6 -azinov;ivn cnyl5 a3s masin gu 3a3dne ABA cor/agalov6 ;ivnu` koreagan a.pivre 3.ovm gadarylow1 A3s a-n[ov;yamp sgzpnagan panagxov;ivnnyru arten sgsa/ yn5 saga3n Harava3in Korea3i i,qanov;ivnnyru cor/arku ga6 darylov hama2a3nov;ivn [yn dova/ dagavin1 Koreagan ga-awarov;ivnu mdahoc e5 or -azmagan sarkyrov mada6 gararovmu grna3 dara/a,r]a6 nin me] qaqdyl ov=yrov hava6 sarag,-ov;ivnu1 Dagavin 3sdag [e5 ;e y4rp grna3 sdoracrovil hama2a3nov6 ;ivnu1 Naqabes yvs ha.ortu6 va/ er5 or Adrbe3jan yv <ar7 e] ^ Ha3gagan go.mu badrasd e cyrinyru ‘oqanagylov Garmir qa[i mi]azca3in gomidei nyrga3axovxi[nyru naqort ,apa; Ha6 3asdani me] a3xylyxin adrbe3janxi cyri Firovz Farajowin1 Adrbe3jani me] Garmir qa[i mi6 ]azca3in gomidei nyrga3axovx[ov;ivnu A”A lradov cor/agalov;yan ‘oqan6 xyx5 or 23 )cosdosin dy.i ovnyxa/ hantibman =amanag gazmagyrbov6 ;yan mi]oxow dy.ygadovov;ivn ‘oqa6 nagova/ e cyriin yv anor undanikin mi]yv1 Adrbe3janxi zinovoru cyri inga/ er naqort darovan 26 #ov6 lisin1 Wyr]yrs ha3gagan go.mu Farajowu Adrbe3jani me] bahovo. ha3 -azmacyri #agop In]i.ovlyani hyd ‘oqanagylov harxu knnargylov badrasdagamov;ivn 3a3dnyx1
 6. 6. :okion mdatir e wyx yrgir6 nyrov me] nor tysbanadovnyr himnyl yv avylxnyl ardasah6 manyan yrgirnyrov me] tiva6 nacidagan an2nagazmi kana6 gu1 A3s masin gu 3a3dnyn ja6 ponagan lradovami]oxnyru1 A.pivri hama2a3n oro,man nbadagu japonagan biznysi untla3nman ov yrgri ka.akaxi6 nyrov anwdancov;yan abahow6 man a]agxov;ivnn e1 Japoni ardakin cor/yrov naqararov;ivnu mdatir e tys6 banov;ivnnyr panal masnavorabes Bov;ani5 Namibia3i5 Mar,alyan g.zinyrov5 Barbadosi5 Ha3asdani yv :ovrkmyns6 dani me]1 Yrgri ACN nyrga3axovxi[i q0skow` g4agngalovi5 or n,ova/ yrgirnyrov me] japonagan ungyrov;ivnnyrov cor/ovneov6 ;ivnu g4aji1 Mia=amanag ACN6n mdatir e ardyrgri tivanacidagan nyrga3axovx[ov;ivnnyrov a,qadagazmu avylxnyl 70 a,qado.ow1 6 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Naqarar Nalpantyan untovnyx Fili’yan g.zinyrov tysbanu Ha3asdani ardakin cor6 /ox naqarar Nalpantyan5 22 )cosdosin5 untovnyx Ha3as6 dani me] Fili’yan g.zinyrov nor n,anagova/ tysban Aly6 qandr0 Moskyran (nsdawa3ru` Mosgova)` havadarmacirnyrov badjeni 3an2novmin a-i;ow1 <norhavorylow tysban Mos6 kyran ir n,anagman a-i;ow` naqarar Nalpantyan n,yx5 or Ha3asdan garyvor gu nga6 de Haravaryvylyan Asio3 3a6 -a]adar bydov;ivnnyren megu hantisaxo. Fili’yan g.ziny6 rovn hyd 3arapyrov;ivnnyrov zarcaxovmu1 Ardakin cor/ox naqararu avylxovx5 or ]yrmov6 ;yamp gu 3i,e naqort dari Manila gadara/ ir ba,d06 nagan a3xylov;yan un;axkin naqacah Bynini0 Akino3i yv ardakin cor/ox naqarar Al6 byr; Dyl _osario3i hyd han6 tibovmnyru1 Etovart Nalpant6 yan 3o3s 3a3dnyx5 or nor n,anagova/ tysbanu ]ankyr bidi cor/atre yrgov yrgirny6 rovn mi]yv 3arapyrov;ivnny6 rov zarcaxman` iravaba3ma6 nacra3in` ta,di untla3nman5 a-yvdragan6dndysagan ha6 macor/agxov;yan q;anman yv m,agov;a3in gabyrov qoraxman ov..ov;yamp1 <norhagalov;ivn 3a3dnylow untovnylov;yan hamar` tysban Moskyra n,yx5 or haga-ag yrgov yrgirnyrovn mi]yv co3ov6 ;ivn ovnyxo. hy-avorov;yan5 an ir a-akylov;yan un;axkin ir garyli nbasdu bidi pyre ha36fili’inyan ‘oqatar2 cor/agxov;yan untla3nman yv qoraxman cor/in1 Hantibman un;axkin zrov6 xagixnyru knnargyxin yrggo.6 mani 3arapyrov;ivnnyrovn yv mi]azca3in 0ragarcin wyra6 pyro. ,ark mu harxyr1 Ha3asdani me] Japon tysbanadovn bidi pana3 Ycibdosi naqgin naqacah` Hivsni Movbarak azad bidi ar2agovi Ycibdagan tadaran mu hrama3yx ‘da/ov;yan wyrapyryal tadagan cor/ow tadovo. Ycibdosi naqgin naqacah Hivsni Movbaraku yra,qavoracinow azad ar2agyl1 Badasqanylow a3n harxovmin5 ;e Movbarak y|rp grna3 pan6 den tovrs cal5 anor ba,dban ‘asdapan Farid Dib 8_o36 ;urz9 lradov cor/agalov;yan 3a3dnyx5 or 8;yryvs wa.u91 85-amya3 Movbarak wyrsdin tadawarov;yan g4yn;argovi 2011-in zink i,qanov;ynen hy-axovxa/ umposdov;yan un;axkin xovxararnyrov sbanov;yan harxow1 An anxyal dari xgyans pandargov;yan tadabardova/ er5 saga3n hydaca3in a3t oro,ovmin wijargovmin untovnovylen ydk5 oro,ova/ er tada6 warov;ivnu grgnyl1 A3t harxow tadawarov;ivnu sgsav Ma3isin5 saga3n Movbarak a3=m tadawarov;ynen a-a] arcyla’agman ard0nyal =amanaga,r]anu avarda/ e5 ovsdi azad bidi ar2agovi1 Ycibdosi unthanovr tadaqazov;ivnu 3a3dnyx5 or Movbaraku azad ar2agylov oro,ovmu bidi [wijarge1 Ycibdosi =amanagavor naqacah Adli Mansovr 3a3dnyx5 or ardagarc trov;yan 0renkin himamp yv yrgrin me] abaho6 wov;yan ov qa.a.ov;yan ngadmamp naqan2aqntrov;ynen m.ova/5 hrama3a/ e Movbaraki azad ar2agovmen ydk za3n dna3in galanki dag bahyl1 Mynk aryvmovdki qamajigi [ynk wyra/ovir5 Sovrian angaq bydov;ivn e yv bidi ba3kari ahapyg[ov;yan tem5 Ba,,ar Al Asad Sovrio3 me] -azmagan cor/o.ov6 ;ivnnyrov ,arovnagovylov badja6 -u anunthad ardyrgren Sovrio3 dara/kin nyrqov=o. ahapygi[nyrn yn5 3a3darara/ e yrgri naqacah Ba,,ar al Asad` -ovsagan 8Iz6 vysdia9 barpyraganin dova/ har6 xazro3xi un;axkin1 Ba,,ar al Asad 3a3dna/ e5 or irynx cor/ovneov;ivnu ov..ova/ e ahapyg[ov;yan tem yv yrgiru ,ad ;ang gu wjare Sovrio3 me] polor ahapygi[nyru o[n[axnylov hamar1 Asadi q0skow5 y;e AMN6n oro6 ,e harova/yl Sovrian gam nyrqov=yl yrgir7 an 8gu 2aqo.i in[bes Amyriga3i go.me san2azyr/ova/ naqort badyrazmnyrovn91 Asad hyrka/ e bntovmnyru ga-awaragan z0rkyrov go.me absdampnyrov ngadmamp kimiagan zenk gira-ylov masin` bnty6 low haga-agu or ;ovnavor gazyrow hr;i-u ar2aga/ yn abus6 dampnyru1 8Nman 3a3dararov;ivnnyr paxa-abes ka.akagan yn oronx hamar ,ar=a-i; y.a/ e ahapygi[nyrovn tem ga-awara6 gan ov=yrov ,ark mu 3a.;anagnyr95 usa/ e Asad` avylxnylow5 or Sovrio3 i,qanov;ivnnyru ;o3ladra/ yn5 or MAG6i dysov[nyru a3xylyn kimiagan 3ar2agman wa3ru1 Asad n,a/ e nayv5 or y;e mi]azca3in hanrov;ivnu irme 3a3dararov;ivn gu sbase5 aba mia3n meg pan ovni usylov 8Y;e oyve megu g4yraze Sovrian wyra/yl Aryvmovdki qamajigi5 aba a3t megu [i gadarovir1 Mynk angaq bydov;ivn ynk yv bidi ba3karink ahapyg[ov;yan tem1 Ba,,ar Asadi gar/ikow aryvmdyan yrgirnyrov .ygawarov6 ;ivnu -azmagan cor/o.ov;ivn [i gira-yr Sovrio3 me]1 8_azma6 gan nyrqov=man hamar qo[untodu95 Sovrio3 bydov;yan .yga6 wari gar/ikow masnavorabes 8polori go.me a3n ump-novmn e5 or Sovrio3 me] dy.i ovnyxo.u =o.owrtagan 3y.a’oqov;ivn [e yv pa6 ry’oqovmnyrov bahan] [e1 Aniga ahapyg[ov;ivn e91 Asadi q0skow a3n bydov;ivnnyr5 oronk Sovrio3 me] paxa6 3a3d0ren ba,dbana/ yn ahapygi[nyrov cor/o.ov;ivnnyru Ka6 ;arn ov :ovrkian yn1 Adrbe3jan mdatir e777 <ar7 e] %6en Harava3in Korean grnan -azmagan sarkavorovmnyrov a-n[ov6 ;yamp hamacor/agxov;yan 3ov,acir sdoracryl1 <norhiv a3t hama2a3nov;yan5 go.myru grnan ‘oqanagyl -azmagan yv5 havanagan e5 sba-azinov;ivnnyrov m,agman olordin me] oro, ‘or2a-ov;ivn1
 7. 7. LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 15 août 2013 Le célèbre poète national armé- nien, Vahan Tékéyan, a écrit une série de poèmes qui décrivent d’une manière efficace et concise les malheurs qui se sont abattus sur le peuple arménien tout au long de son histoire. L’un de ses poème s’intitule « Une nation en poussière » et commence par : « Toi petite, terre réduite, plus fine qu’un grain de poussière. » Cette courte déclaration pleure la situation du peuple arménien et sa patrie, réduite en poussière, conséquence du crime perpétré par les Turcs ottomans. Le poète, la plupart du temps pessimiste, conclut cette fois son poème avec optimisme, en écrivant : « Des grains de poussière qui pourraient, un jour, redevenir une fois de plus pierre. » Les Turcs ont décidé d’anéantir le peuple arménien de sorte qu’il ne puisse plus revendiquer sa patrie ancestrale. Nonobstant la conclusion opti- miste de Tékéyan, les Arméniens restent une « nation en poussière » en raison des luttes et querelles intestines autodestructrices. Le but des Turcs est de nous réduire en poussière et nous prolongeons ce statut de notre propre chef. Nous sommes à l’aube du cente- naire du génocide et mis à part quelques discours et plans grandioses, nous, en tant que nation, poursuivons l’auto-flagella- tion, tandis que la Turquie a déjà pris des contremesures afin d’affaiblir tout effort des Arméniens d’accéder au monde. Les Turcs ont déjà leurs plans stratégiques en place, car ils se rendent compte de la menace à leur sécurité nationale que cette « nation en poussière » peut engendrer. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmet Davutoglu, a annoncé des plans pour commé- morer en 2015 le centenaire de la campagne de Gallipoli, où les forces turques, sous la direction de Mustapha Kemal, ont défait les troupes alliées dans le détroit des Dardanelles. Certes, les sociétés de lobbying bien nanties de Turquie vont engendrer assez de bruit sur la scène internationale pour noyer toutes les initiatives arméniennes. A la suite de l’Ergenekon et des procès de l’Etat profond et les con- damnations récentes, qui a mis derrière les barreaux tous les hauts gradés sapant les initiatives du Premier ministre Erdogan, le Conseil militaire suprême de Turquie a nommé de nouveaux chefs à la tête de ses forces aéri- enne, terrestre et marine, afin de pouvoir faire face à tous les voisins qui peuvent, d’une quel- conque manière, menacer les intérêts nationaux de la Turquie. Militairement, l’Arménie ne peut rivaliser avec la Turquie, mais poli- tiquement la direction à Ankara est convaincue que le lobby arménien aux Etats-Unis a compromis les relations américano-turques. Ce n’est pas une coïncidence si la Turquie a nommé Hulyusi Akar commandant des forces terrestres. Il se trouve que M. Akar est l’un des « experts » de la Turquie sur la question arménienne. En fait, sa thèse de doctorat à l’Univer- sité Bogazici d’Istanbul était intit- ulée, « la question arménienne et l’impact du lobby arménien sur les relations américano- turques. » Alors que la Turquie investit des ressources considérables en argent, puissance militaire et influ- ence politique, que font les Arméniens pour contrer la menace ? Nous pouvons énumérer quel- ques actes méprisables et désap- prouver notre statut de nation réduite en poussière. Récemment, l’un des thèmes prévus lors d’une réunion du Conseil spirituel suprême à Etchmiadzine était la planification des programmes du centenaire. Mais personne ne s’intéressait au sujet. Au lieu de cela, une campagne abjecte a été déclenchée afin de dénigrer la hiérarchie de l’Eglise comme pour saboter les questions les plus pressantes. En effet, la coïncidence peut laisser croire à la théorie du com- plot. A ce jour, peu importe les mérites ou démérites des questions posées, le moment était certaine- ment regrettable. Une autre question est la situa- tion captivante créée par les cabi- nets d’avocats qui recherchent une compensation pour les survivants des victimes du génocide arménien par les compagnies d’assurance. Un communiqué publié le 24 juillet 2013 annonçait que « Yeghiayan, Kabatek et Geragos avaient réglé à l’amiable leurs différends. » Il est important de citer une déc- laration sérieuse du communiqué de presse : « Les cabinets d’avo- cats de Vartkes Yeghiayan, la firme de Katabeck Kellner et le cabinet de Geragos et Geragos annoncent conjointement qu’ils ont réglé à l’amiable leurs différentes quant au règlement du litige sur le génocide arménien contre AXA devant la Cour fédérale. » Plus précisément, la plainte Suite à la page 8 « Une nation en poussière » L’Arménie affirme être attachée aux droits de la personne L’Arménie a proposé de libérer un prisonnier de guerre azerbaïdjanais alors qu’elle essaye d’obtenir la libération d’un soldat arménien qui a été cap- turé par les troupes azerbaïdjanaises près du Haut-Karabagh. Firuz Farajev, un soldat azerbaïdjanais qui est entré en Arménie il y a un an, a « changé d’avis et a exprimé le désir de retourner en Azerbaïdjan. » Le porte-parole du ministère, Artsrun Hovannisian, a admis que l’offre est d’échanger Firuz Farajev contre Hagop Injighulian, un soldat arménien qui a franchi la ligne de contact au Karabagh dans des circonstances non encore élucidées. « La partie arménienne est prête à ramener ses citoyens à n’importe quel prix » a dit Artsrun Hovannisian. La Commission a également exprimé sa préoccupation devant le fait que le CICR n’a pas, jusqu’à présent, rendu visite à Hagop Injighulian. Elle a souligné le sort des deux captifs arméniens qui sont morts en Azerbaïdjan en 2008 et 2010 avant d’être en mesure de rencontrer des représentants de la Croix-Rouge. Quelle que soit la décision des autorités azerbaïdjanaises, l’Arménie restera fidèle à ses engagements envers les droits humains internationaux, a déclaré le porte-parole du ministre arménien de la Défense, Artsrun Hovhannissian. Plus de 17 000 passagers en juillet pour le téléphérique de Tatev Le téléphérique plus long du monde « les ailes de Tatev » d’une longueur de 5,7 km, inauguré le 16 octobre 2010, relie les spectaculaires gorges du Vorotan jusqu’au monastère médiéval de Tatev. A son point culminant au- dessus de la gorge, le téléphérique se situe à une altitude de 320 mètres. Le téléphérique part du village de Halidzor, près d’une autoroute qui dessert la capitale d’Erévan et la commune de Tatev, d’où l’on rejoint le monastère à Suite à la page 8 Aznavour et la joaillerie Yeprem soutiennent les écoles arméniennes La joaillerie libano-arménienne, Yeprem, a lancé une initiative pour soutenir les écoles arméniennes du Liban, mais aussi du monde entier. L’entreprise a produit un bracelet en or orné de diamants sur lequel est incrusté le célèbre « Khachkar », une croix sculptée dans la pierre ou pierre-croix, si particulière à l’art arménien. Selon l’agence Armen- press, 5% des revenus de la vente du bracelet sont offerts aux écoles arméniennes.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Reprise des fouilles dans les ruines d’Ani Les fouilles vont recommencer dans l’un des sites les plus impression- nants de la Turquie, la ville antique d’Ani, située à la frontière de la Turquie et de l’Arménie, dans la province orientale de Kars. « Les fouilles les plus récentes ont été effectuées en 2011. Deux ans après, nous faisons nos propres fouilles avec un budget de 110 000 lires turques. Après avoir mis en place une équipe dirigée par le conseil d’administration du musée, nous allons commencer les fouilles dès que possible », a déclaré le directeur de la Culture et du Tourisme, Hakan Doganay. Doganay a dit que quatre campagnes de fouilles avaient été menées à Ani à ce jour, ajoutant que les dernières étaient en 2010, et qu’il était impossible de dégager Ani en simplement trois ou quatre fouilles. « Les Russes ont fait des fouilles pendant 14 ans à Kars, qui a été sous occupation russe pendant 40 ans. Les artéfacts de valeur ont été pris au cours de ce processus. La rumeur dit que quatre wagons sont partis en Russie. De nombreux objets se trouvent dans les musées de Moscou », a-t-il déclaré. Henrikh Mkhitarian « je suis attaché à mon pays l’Arménie et mes origines et je ne changerai pas mon nom ! » L’international arménien, joueur de soccer, Henrikh Mkhitarian n’est pas prêt à changer son prénom et son nom ! Car au regard des Allemands à prononcer son nom et prénom, quelques journalistes pro- posaient d’appeler l’Arménien par des appellations plus courtes et en conformité avec l’usage de la langue allemande, par exemple remplacer Mkhitarian par Mikitarian ou simple- ment Miki. « Je suis venu dans un pays étranger et je respecte les lois et tra- ditions, mais je désire que l’on respecte également mon amour et mon attachement pour ma patrie et mes origines. Je ne prendrai pas un autre prénom et je ne changerai rien. Lorsque je marquerai des buts, ils se souviendront tous de mon nom ! » a déclaré Henrikh Mkhitarian dans une entrevue au journal russe « Sovetski Sport ». « Une nation »... Suite de la page 7 déposée par Geragos et Kabatek Brown Kellner (cas no. 2:11-cv- 03043-CAS-AGA) contre M. Yeghia- yan, Rita Mahdessian et un certain nombre d’organismes de bienfais- nce a été rejetée avec préjudice toutes affaires cessantes. » La morale se trouve plus loin dans le communiqué : « Les avo- cats qui ont déposé les plaintes sont conscients que le cas d’AXA représente une maigre compensa- tion pour l’insondable injustice commise envers le peuple arménien. Ils savent que s’ils ne peuvent défaire les pages sombres de l’histoire arménienne, ils doivent continuer à lutter au nom de la justice. » M. Yeghiayan a également ajouté : « Nous ne devons pas perdre de vue notre principal objectif - une mesure de justice pour les héritiers des vic- times. » On peut se demander si ces émi- nents avocats savaient que l’objec- tif était de combattre pour la jus- tice ou s’ils l’ont appris après avoir fait honte à l’autre et à la communauté arménienne toute entière. Ce sont de vénérables cabinets d’avocats qui ont fait tant de bien pour la communauté et avec toute leur expertise juridique, ils sem- blent avoir perdu le sens commun. C’était une petite victoire contre la Turquie - pas même contre la Turquie, mais contre une compag- nie d’assurance étrangère - et nous sommes devenus la risée des Turcs. Cette affaire symbolise aussi notre vulnérabilité, au cas où les Turcs décideraient de discuter d’une quelconque compensation. Les Turcs savent déjà que tout ce qu’il faut pour créer le chaos parmi les Arméniens est de lancer un ballon d’essai. Une autre question de principe vient de bouleverser notre commu- nauté d’érudits; une conférence avait lieu à Tbilissi, en Géorgie, avec pour sujet le génocide arménien. Bon nombre d’organisa- teurs et de participants étaient des négationnistes du génocide. La FRA par l’entremise de ses médias a demandé aux Arméniens de ne pas y assister et nombreux sont ceux qui en ont tenu compte. Il s’agissait de ne pas légitimer les négationnistes du génocide, ce qui est un argument valable. Cependant le professeur Gérard Libaridian a accepté d’y participer. Mais il n’a pu se présenter pour des raisons de santé. Les médias FRA des côtes Est et Ouest (nommément Armenian Weekly et Asbarez) ont uni leurs forces pour attaquer la décision du professeur Libaridian. Depuis de nombreuses années, les spécialistes arméniens partici- pant à ce type de réunions sont peu préparés ou laissent la porte ouverte aux experts turcs et leurs mercenaires. Certains universi- taires ont soutenu qu’ils n’étaient pas des spécialistes du génocide, d’autres croyaient que faire face aux négationnistes du génocide les placerait en position de défense, ce qui grugerait leurs diplômes. Dans sa longue réplique, le pro- fesseur Libaridian soutient que nous devrions répondre aux attaques du lion dans sa tanière. Il semble que son raisonnement détaillé n’ait pas réussi à convain- cre ses adversaires qui ont produit une autre version, cette fois-ci abandonnant les subtilités du dis- cours académique. Si nous devons faire face aux négationnistes, nos experts doivent être aussi bien préparés que leurs adversaires, sinon, nous tomberions dans le piège d’un exercice chimérique. Mais ce que nous apprenons de ce débat est que les médias FRA ont réglé de vieux comptes avec le professeur Libaridian, qui est un ex-membre de la FRA. Comme conseiller principal du président Lévon Ter-Petrossian, il est perçu comme l’architecte de la soi-disant politique « pro-turque » du prési- dent. Tous ces ressentiments accu- mulés au fil des ans sont ressortis sous le couvert d’un débat académique. La FRA estime en outre disposer d’un monopole sur la question arménienne et les questions de génocide. Nous avons besoin d’une discussion dans notre commu- nauté afin de décider si oui ou non nous devons faire face aux néga- tionnistes du génocide et utiliser ces réunions d’une manière posi- tive pour modifier les orientations. Dernier point mais non le moin- dre, la question du Musée du Génocide à Washington. La Fondation de la famille Cafesjian a remporté la bataille juridique et a pris le contrôle du site du musée. Mais il semble que la bataille soit perdue pour le musée lui-même puisqu’il s’avère n’y avoir aucune perspective pour son ouverture en 2015 - du moins à la magnifique échelle envisagée initialement. C’est une tragédie par-dessus la tragédie du génocide lui-même. Si le poète Tékéyan ressuscitait, il réviserait l’optimisme de son poème, de l’état d’une nation réduite en poussière par l’ennemi, nous luterions afin de survivre comme « nation en poussière. » Traduction N.P. Plus de 1700 passagers... Suite de la page 7 pied. Il circule à une vitesse de 37 kilomètres à l’heure et un trajet aller se fait en 11 minutes. Le nombre de touristes étrangers visitant le Haut-Karabagh continue d’augmenter rapidement après une croissance importante enregistrée au cours des dernières années selon les autorités du territoire. Plus de 17 000 passagers, en majorité des citoyens d’Arménie, de Russie, des Etats-Unis, de France et d’Allemagne ont utilisé les services des « Ailes de Tatev » en juillet. Selon les données d’un sondage effectué parmi les passagers, plus de 91% des répondants prenaient les « Ailes de Tatev » pour la première fois. Le 23 octobre 2010, le téléphérique a été enregistré dans le livre Guinness des records comme le plus long téléphérique à deux voies du monde (5 752 mètres) construit en un temps record (10 mois).
 9. 9. LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Former Member of the Canadian Parliament and CIC judge Sarkis Assadourian has sent a letter to the Stamp Advisory Committee of Canada Post Corporation asking to issue a commemorative stamp dedicated to the Georgetown Boys. A detailed explanation is offered in the letter about these young orphans of the Armenian Genocide who were accept- ed by Canada and settled in farms around Georgetown, Ontario and worked hard; some even volunteered to fight as part of the Canadian Forces during WWII. “They were Canadian heroes” says Sarkis Assadourian. Recently, a special plaque was placed, dedicated to their memory by the Town Council of Georgetown. “I am confident that, this stamp will be sold as widely as the stamp series ded- icated to the 1700th Anniversary of Christianity in Armenia as a State Religion”, concludes Assadourian. Readers are encouraged to write hard copy support letters in English or French, to the Stamp Advisory Committee, Canada Post Corporation, 2701 Riverside Drive Suite N1070, Ottawa, ON K1A 0B1. Canada Post is asked to issue stamps in commemoration of the “Georgetown Boys” BY EDMOND Y. AZADIAN Ever since Armenia’s indepen- dence, Turkey and Azerbaijan have been engaged in a war of attrition against Armenia by blockading the lat- ter and by forcing upon it an arms race. Azerbaijan’s President Ilham Aliyev only recently remarked cynical- ly that Armenia’s population was dwindling rapidly and pretty soon the country would be ripe for takeover. Following Azerbaijan’s disastrous defeat in 1994, the Baku government seemed willing to settle the conflict with the return of seven Azeri regions around Karabagh, kept under Armenian military control for security reasons. As Azerbaijan’s petrodollars began flooding the country, the gov- ernment’s arrogance rose commensu- rately and the Baku leadership began demanding the return of the entire ter- ritory of Nagorno Karabagh itself. Adding insult to injury, President Aliyev’s ambitions reached a new high by demanding the entire territory of Armenia as “historic Azeri” land. Azerbaijan’s arrogance is fed by the indifference — or, rather the encour- agement — of the international com- munity. All ceasefire violations by the Azeri forces are routinely ignored by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) repre- sentatives, who, during their seasonal visits to the region do nothing but spin their wheels. Their respective govern- ments — France, the US and Russia — issue annual declarations insisting that the status quo is no longer tolerable, but the status quo continues to remain exactly that, year after year, because those declarations are not backed by any meaningful actions. This all means that Azerbaijan uses its petrodollars to buy sophisticated armaments and political influence, shielding its authoritarian rule from any outside criticism. Recently 317 delegates from 42 US states went on a junket bankrolled by the Baku government. The delegation included 11 sitting members of Congress and 75 state representatives. An article by Larry Luxner in the Washington Advocate, describing the trip, stated: “Plouffe, Messina and Gibbs were all called out in a Washington Post story that was pub- lished at the height of our trip. The article, ‘For Obama’s Ex-aides, It’s Time to Cash in on Experience,’ said all three were given five-figure checks to speak at the forum as part of Azerbaijan’s charm offensive to woo Americans.” After such large-scale and blatant bribing, is there any other explanation as to why the Obama administration continues to grant dispensation of the Freedom Support Act whose Section 907 refers to penalties on Azerbaijani misbehavior? Azerbaijan is on a media offensive to portray Armenia as aggressor by forcing or begging countries to blame Armenia as a “perpetrator of Genocide” in Khojaly. The last victim of that propaganda was the largest Moslem country of Indonesia, whose recent past is tainted with the murder of 500,000 ethnic Chinese and crimes against the people of East Timor. Azerbaijan, pushing the envelope further, was recently engaged in war games with Turkish armed forces using the Azeri mainland and the exclave of Nakhichevan. According to the Turkish daily Milliyet, that was Ankara’s tacit response to Aghvan Hovsepian, Armenia’s prosecutor gen- eral who recently made a reference, during a conference of jurists, about Armenia’s territorial claims from Turkey. On the heels of all these develop- ments Azerbaijan’s defense minister contributed his share of tension, reit- erating Aliyev’s claims: “Azerbaijan has no other way but to liberate the occupied territory by strengthening its army,” said Safar Abiyev during the visit of a Korean parliamentary delega- tion to Baku on July 12. Against all these odds, Armenians were lulled to believe that they enjoy some security thanks to a strategic alliance with Moscow. But that guar- antee proved hollow as Moscow began arming Azerbaijan. Moscow’s actions will do nothing except to escalate the tension in an already-volatile region. Should war break out, it will be an existential conflict for Armenia. In view of the growing dangers, one would think that Armenians them- selves should sober up and raise the level of their defenses. But unfortu- nately, over there people are engaged in self-flagellation, concocting scan- dals and sapping the vitality of the nation. Electronic media in Armenia, employing locals, is mostly financed by self-serving outside sources who can only add more fuel to the existing tinder. Some people are alarmed but the majority is indifferent. The danger- ous trend of depopulation continues and everybody blames someone else, but that does not add a single number to the statistics nor does it tackle ways to keep the population at home and happy, i.e. jobs, housing, rule of law, etc. It looks like Armenians are infected Cont’d on page 10 Fate of Armenia in the Balance Armenian, Russian troops hold joint drills YEREVAN (RFE/RL) — Hundreds of Armenian and Russian soldiers held a week-long military exercises in central Armenia that are aimed at testing and boosting their interoperability. In a statement, the press office of Russia’s Southern Military District said the “tactical” exercises, which began on last Monday, involved two battalions from the Russian military base in Armenia and the Armenian army’s special Peacekeeping Brigade. The latter contributes troops to ongoing NATO-led mis- sions in Afghanistan and Kosovo. “During a simulation of hostilities, the servicemen repelled attacks, went on the offensive and destroyed the retreating detachments as well as a detected sabotage-reconnaissance squad of the imaginary enemy,” said the statement. The participating troops are backed up by tanks, helicopters and various artillery systems. According to the statement, the purpose of the war games that took place near Mount Aragats was to “improve coordination of command centers in com- bat operations.” Russia and Armenia practice joint military operations on a regular basis in line with their close military ties. Soldiers from the two nations also train togeth- er within the framework of the Collective Security Treaty Organization (CSTO), a Russian-led military alliance of six former Soviet republics. Armenia hosted CSTO exercises in September last year. Flour, sugar prices decrease in Armenia YEREVAN (Armenpress) — The recent results of the Armenian moni- toring State Commission for Economic Protection recorded a decrease in both flour and sugar prices. “Sugar prices decreased by 10-20 AMD according to monitoring held in five major supermarkets,” said Gayane Sahakyan, press secretary for the commission, adding that f lour price decreased by 15 AMD. The increase of gas and electricity prices in Armenia led to price increas- es for various goods such as bread, beer, mineral water and etc.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 / MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 TEL AVIV — Israel’s former for- eign minister Avigdor Liberman told the Jerusalem Post on Wednesday that Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan’s hateful and incitement filled words against Israel is reminiscent of Nazi propagandist Joseph Goebbels. Liberman, who currently heads the Knesset’s Foreign Affairs and Defense Committee, spurned the restraint demonstrated by the Prime Minister’s Office and the Foreign Ministry toward Erdogan’s charge Tuesday that Israel was behind the downfall of deposed Egyptian president Mohamed Morsi. “Everyone who heard Erdogan’s words full of hate and incitement under- stands without a doubt that we are talking about the successor to Goebbels” the Dreyfus trial, and the Protocols of the Elders of Zion, he said as reported by JPost. Liberman, who opposed any type of apology to Turkey over the 2010 Mavi Marmara affair, said that those who “attacked” him and his party for that posi- tion should “draw the conclusions and do some soul searching.” Erdogan, speaking at a meeting of his AK Party in Ankara on Tuesday referred to the developments in Egypt and said, “Who is behind [Morsi’s ouster]? There is Israel. We have [a] document in our hands.” The document, it emerged, was a video of a discussion held at Tel Aviv University on the Arab Spring in June 2011. Lévy, during the symposium, said, “If the Muslim Brotherhood arrives in Egypt, I will not say democracy wants it. Of course not. Democracy, again, is not only elections, it is also values.” Israel’s former Foreign Minister Calls Erdogan Nazi ropagandist Fate of Armenia... Cont’d from page 9 with the rare disease of self-destruc- tion. Historic precedents do not inspire much hope, since in the middle of the 11th century Armenians voluntarily surrendered the bustling metropolis of Ani to Byzantium. In 1375, they were so engaged in court intrigues and internecine quarrels that the Cilician Kingdom fell easily to the Mamluks and in 1920 the infighting was so intense and senseless that the inde- pendent republic was taken over by the Soviets. But then again, one thing we are good at, is creating heart-wrenching songs about freedom and indepen- dence and singing them nostalgically for six centuries. Is it time to be sarcastic or to sober up to face the impending war? Azerbaijan plans $3 Billion arms purchase from S. Korea BAKU (APA) — Azerbaijan intends to purchase a slew of weaponry from South Korea, according to a source in the South Korean parliament, Hankook Ilbo publications reports. According to the source, the intention to purchase modern mil- itary weaponry was expressed during the visit of a South Korean parliamentary delegation to Azerbaijan. The Azeri leadership has expressed its wish to pur- chase submarine boats, mine ves- sels, transport ships, T-50 training planes, K-9 self-propelled artillery vehicles, and drones worth $3 billion from South Korea. These proposals have been submitted to the government of South Korea, but the Korean side has not yet given consent to the deal. Meanwhile, Azerbaijani Defense Minister Safar Abiyev announced that his government will have to use military force against Armenia if negotiations don’t progress. “If this situation continues, we will face the necessity to use the capabilities of our military,” Another Armenian woman attacked in Turkey Avigdor Liberman, former Israeli foreign minister. (Reuters photo) ISTANBUL (The Armenian Weekly) — An 80-year –old Armenian woman was the victim of a recent assault in Istanbul’s Ferikoy neighborhood on Aug. 17, reported Agos. The victim was Markırıt Cam- kosoglu, who lived alone. The assault happened in her apartment on Savash Street. Camkosoglu recounted the follow- ing to Agos: rst, I was not suspicious. The man was of medium height, and was dark and ugly. I thought he was one of the neighbors and was going upstairs. The building I live in is mas- sive, and so it is impossible to recog- nize everyone. However, as soon as I opened my apartment door, the man attacked me. I fell on the floor, and as I lay there, he started hitting me in the head. I believe he attempted to murder me. I don’t know his voice—he did not say a single word to me to hide his identity. After beating me, he stole my purse, which was on the table and which contained only 70 Turkish liras. Then, he ran away.” Camkoso_lu added that she had been living in her apartment for 50 years, and this was the first time that such an incident had taken place. During the investigation, the neigh- bors stated that the attacker must have been familiar with the entrance to the building. Moreover, he knew that Camkoso_lu lived by herself. For these reasons, he had chosen to attack at a time the building was calmest in terms of foot traffic. This incident is reminiscent of earli- er attacks on old Armenian women that took place in the Samatia district of Istanbul between December 2012 and January 2013. One of these earlier assaults led to the death of Maritsa Küçük. Police apprehended a suspect, Murat Nazaryan in March 2012. His trial is ongoing, although Nazaryan claims he has no memory of assaulting the women, and that his initial confes- sion was extracted under psychologi- cal duress. The lawyers representing Maritsa Küçük's family have demand- ed the court to launch a broader inves- tigation into the issue. South korean K-9 Thunder mechanizes artillery, developed by Samsung Techwin AGBU’S MUSICAL ARMENIA PROGRAM LAUNCHES YOUNG ARTISTS’ CAREERS In just one year, the AGBU Musical Armenia Program (MAP), which was launched last summer to connect tal- ented young artists with their cultural heritage, has given participants even more: career opportunities. With MAP’s support, Shaghig Amy Kazandjian, a recent college graduate from Canada and a French horn play- er, has landed a spot in the Yerevan State Opera and Ballet orchestra. The contract will keep Kazandjian in Yerevan through the upcoming fall season, where she’s building on the weeks of intensive training that all MAP participants enjoyed. During the program, which ran from July 15 to August 4, 20135 per- cussionist and composer Andrea Godoshian, who hails from Michigan, played alongside celebrated jazz musi- cian Armen “Chico” Tutunjian and his band in a live show-and each of MAP’s seven participants have their sights set on performing in the 2014 Renaissance International Music Festival in Gyumri after receiving a personal invitation from the festival’s director, pianist Karine Avdalyan. Several world-famous performers taught back-to-back MAP seminars, including mezzo-soprano Anna Mayilyan and music historians Gagik Ginosyan, Mher Navoyan, Araxy Saryan, and Arthur Shakhnazaryan. Each offered instrumental and vocal lessons in addition to lectures, which spanned genres and years, such as those on 19th century Armenian classi- cal music, Armenian jazz and folk music, medieval spiritual music, and 18th century Armenian minstrel music. For the MAP artists, who call Bulgaria, Canada, and the United States home, it was an experience they could only find in Armenia. When the MAP participants weren’t training with professionals, they were collaborating with some of Armenia’s youngest artists. MAP brought the stu- dents to the house-museums of cultur- al icons Aram Khachaturian, Sergei Paradjanov, Alexander Spendiarian, and Hovhannes Tumanyan for an inti- mate look at their lives and work. At Yerevan’s Charentz Museum they had the opportunity to see firsthand the manuscripts and instruments owned by Armenia’s earliest musicians, including Sayat Nova and Jivani. At the final MAP gala concert on Sunday, August 4, in the salon of Khachaturian’s house-museum, the participants showcased their own work; the entire MAP ensemble, together with their instructors, per- formed an original piece composed by student Andrea Godoshian especially for the event. The final gala concert marked the end of a summer of learning and creat- ing. But for the students, it was only the beginning.
 11. 11. Arty0k an2i mu temkin 2yvu grna|3 paxa3a3dyl anor ow ullalu1 Gyryvi ;e a3o1 Garyli e martox nyrkinu dysnyl ov gartal anonx temkin wra35 orovn 2yvu gu paxa3a3de nyra,qarhu yv pna6 vorov;ivnu hydyvyal 2yvow7 6 Glor temk1 Gullan anhoc yv zrovxaser1 Govnynan ,ad ungyrnyr yv gu 2cdin ta-nal ov,atrov;yan gytronu1 Gu siryn gyanki wa3ylk6 nyru yv unthanrabes ,adagyr yn1 #a]o.ov6 ;ivn gu cdnyn a3n a,6 qadanknyrovn me]5 oronk gu ba6 han]yn hantibil yv zrovxyl martox hyd5 ,norhiv irynx ungyra3in pna6 vorov;yan1 6 Ka-agovsi temk1 Gullan wj-agan5 ,r]a6 ha3yax yv a,qadaser1 {yn grnar yrgar =ama6 nag ancor/ mnal1 Oro6 ,ovm mu a-nyle a-a] manramasn0ren gu wyr6 lov/yn irynx a-nylik ka3lyru5 orovn hamar al anonk grnan sdan2nyl .ygawari ba,d0nnyr1 6 Y-angivn temk1 Gu siryn /racirnyr m,a6 gyl1 Niv;agan ovnyx6 va/ku garyvor tyr [i qa.ar irynx gyankin me]1 Gullan ‘a-aser pa3x o[ an3ac1 Avyli my/ garyvorov;ivn gun6 /a3yn irynx undanikin yv ungyrnyrovn1 Gu siryn nayv 0cnyl ovri,nyrovn yv irynx mdavor ovnagov6 ;ivnnyru g0cdacor/yn a3l martox qntirnyru lov/ylov hamar1 6 Yrgar temk1 Unt6 hanrabes gullan has6 dadagam5 gynsovraq yv angy./1 Gu cor/yn nyrkin m.ovmow1 6 “okr temk1 Gullan zovsb5 ,r]aha3yax5 bardajana[5 garca6 bah5 hamagyrbo. yv qora;a’anx1 LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 11 E N K : R A | I N H + As h=e patrast;z^ Salbi Falay;an Markos;an Syrdova/ snntaganoni go.kin anhra6 =y,d e marzank gadarylu orbeszi gary6 nank hasnil myr nbadagatra/ artivn6 kin1 Hydyvyalu mrzanki 7 2yvyr yn5 oronxme ivrakan[ivru ir 3adovg 0covdu ovni myr marmnin yv gu 3armari polor martganx1 A3s marzanku mda3in yv fizikagan havasarag,-ov;ivn gabahowe marmnin1 G-nagin wra3 ba-ga/5 odkyru pax5 ;yvyru` marmnin yrga3nkin5 ]anaxek 10 ancam 2yr ‘orn ov gonku par2raxnyl5 aba cydin tbxnyl1 Aba ]anaxek 10 an6 cam 2yr odkyrovn madnyru tebi yd ov a-a] danil1 G-nagin wra3 ba-ga/5 ;yvyru` marmnin yrga3nkin5 odkyru miaxa/ yv /ovngyru /ala/` ]anaxek 10 ancam 2yr g-nagu yv gonkyru par2raxnyl5 aba cydin tbxu6 nyl1A3s marzanku gu brge 2yr ;ovlxa/ mgannyru1 Jgovn tar2no. a3s ,ar=ovmin hamar5 cydin nsda/5 yrgov 2y-kyrow p-nyxek odkin madnyru naq g-nagu ov.i. baha/5 aba 10 ancam /-yxek ov ,dgovyxek1 No3n ,ar=ovmu gadaryxek` a3s ancam mivs od6 kin madnyru p-na/1 A3s marzanku gu gytronana3 ,n[a6 -ov;yan wra31 Pax badovhani mu a-6 ]yv 10 ancam qo6 rovng ,n[yxek yv ar6 da,n[yxek 2yr ;oky6 ru makrylov hamar5 aba no3n 2yvow ,n[y6 xek yv arda,n[yxek 2yr ‘orin mganny6 rovn ,ar=ovmu zca6 low1 Masnacednyrov gar/ikow5 a3s mar6 zanku nayv ovni aqor=ag gdrylov 3adgov;ivnu1 “ori a3s marzanku gadarylov hamar od6 kyru pax5 odki tir6 kow gyxek5 yrgov 2y-6 kyru dy.avoryxek /ovn6 gyrovn wra35 aba ki[6 ki[ /ovngyru /alyxek qorovng ,n[ylow yv arda,n[ylow7 3ydo3 no3n 2yvow asdijana6 par ov..yxek 2yr /ovn6 gyru mi,d qorovng ,n[y6 low yv arda,n[ylow1 Bntov;yan tem ba3karylov yv a.ik6 nyru hancsdax6 nylov hamar ‘und6 -yxek 2yr 2y-kin wra3 qo,or a.ikin gedu or gu cdnovi pov;amadin yv xov6 xamadin mi]yv1 A3s gedu mar2ylow` garyli e 2yrpazadovil bntov;ynen1 Tar2yal zovd ,n[a6 -agan marzank mu1 Bidi 8barbek9 2yr midku yv bidi gytro6 nanak 2yr qorovng ,n[y6 lovn yv arda,n[ylovn wra3 yv bidi ‘or2ek makovr ;;ova/inu zcal 2yr ampo.] marmnin me]` sgsylow clovqen yv has6 nylow min[yv odkyrovn /a3ramasyru1 Bedk e n,yl ;e a3s marzankyru [yn ‘o6 qarinyr kalylu5 hy/ig k,ylu yv lo.u1 Niharnalov snntaganonin zovcahy- marzanknyr TEMKIN @YVU YV NYRA<QARHU 8ALZHA#MUR9 Hivantov;ivnu Canadaxi cidnagannyrov wyr]in ovsovmna6 sirov;ivnnyru xo3x dova/ yn5 or adamnyru a-o.] baho.` adamnapo3=in barpyrapar a3xy6 lo.5 in[bes nayv lav dyso.ov;ivn ovnyxo. martig avyli ki[ hagova/ yn 8alzha3mur9 hivantov;yamp hivantanalov1 In[bes gu cre Daily Mail-u5 oro, hivantov6 ;ivnnyr ov..agi anqovsa’yli yn yv /yrovnagan marazmen qovsa’ylov lavaco3n mi]oxu ganonavor p=,gagan hydaz0dov;ivnnyrn yn1 Ovsovmnasi6 rov;ivnnyru xo3x dova/ yn5 or aryan me] ko6 lys;yroli par2r dogosu5 jarbagalovmu5 srdi hivantov;ivnnyru5 in[bes nayv adamnyrov wi6 jagu5 agna3in yv lso.agan hivantov;ivnnyru oro,agi a-n[ov;ivn ovnin ov.y.i a3s /anr hivan6 tov;yan hyd1 8Mynk barza/ ynk5 or sah6 mana’ag ,ar=ovnaganov;ivn ovnyxo. martig yvs hagova/ yn 8alzha3mur9 hivantov;yamp hivan6 tanalov1 8<ad garyvor e bahbanyl a,qadov6 nagov;ivnu xangaxa/ dariki9 usa/ e p=i,g Myri Jyksun1 Saga3n5 masnacednyru ty- [yn ,dabyr adamnyrov yv dyso.ov;yan wijagu an6 mi]agan0ren gabyl dgaramdov;yan zarcaxman hyd4 saga3n anonk gu gar/yn5 or anhra=y,d e barpyrapar sdovcovmnyr anxnyl p=i,gnyrov m0d1
 12. 12. Cidov;ivnu yv arovysdu naqnataren i wyr darpyr ov.inyrow mi,d al gu hanti6 bin irarov1 ?inagan noranor 3a3dnapyrovmnyrov a3s tarovn arovysdaced iryrov wra3en gu havake /inagan =a-ancov6 ;yan badasqanadov p]i]nyr yv zanonk g40cdacor/e` yryk dara[a'ov;yamp timangar6 nyr sdy./ylov hamar1 Gu ;ovi5 ;e an gaqartagan a,qarhi cidylik mu i cor/ gu tne` gyanki go[ylow ;akovn hyd6 kyr1 Omank ;yryvs artivnku untovnin ipryv hajyli gadag5 ovri,nyr grnan anhancisd zcal777 8Du Kolosul9 gu nga6 racre yzagi hovm niv;ow yv zarmanali 2yvow /novnt a-a/ dara,qarhig arovysdu1 Gu kalys Brovklini meg ‘o.oxen` ,arovnagylow /amyl pyrnit me] ma,a/ /amonu1 I wyr]o3 za3n cydin gu nydys` a-anx wa3rgyan mu isg mda/ylov yv gu ,arovnagys jampat1 +amyr ydk qorhrta6 vor gin mu gu hasni wa3ru5 ma3;in wra3en /a/ovg gu havake gb[ovn /amonu yv za3n gu nyde gyrbngale ;a’anxig dobragi mu me]5 orovn gu gxe bidag mu1 I|n[ gu badahi kani mu amis ydk7 gu kalys tebi xovxasrah mu yv hon` badin wra3 gu dysnys /an0; temk mu5 or gu na3i kyzi1 Zarmanali0ren (gam` sarsa6 ’yli0ren) aniga 3 dara[a’ov6 ;yamp badgyrn e kov temkit5 or sdy./ova/ e /inagan =a6 -ancov;yan badasqanadov a3n p]i]nyrow5 zors kov ydit 2ca/ eir5 a3t badahagan /amonin me]5 or a3=m zydy.6 va/ e /inagan =a-ancov;yan badasqanadov a3n p]i]ny6 row5 zors kov ydit 2ca/ eir5 a3t badahagan /amonin me]5 or a3=m zydy.ova/ e dar6 ralov/arani 3adovg bnagi mu me] yv xovxatrova/ e tima6 nugarin dag1 Kani mu dari a-a] asiga cidayryvaga3a6 gan =abaveni mu dbavorov6 ;ivnu bidi sdy./er7 bidi ta-nar niv;u` 8Ga;;aka9i nman =abaveni mu1 Saga3n dy.ygov;ivnnyr 0cdacor/o. arovysdaced Hydur Dovi6Hyg6 borg a3s 2yvow gu sdy./acor/e a3s0r5 2013-in1 (Arovysdi me] a3s0r gu cor/a/ovi informe3,un ar;is; yzru5 or ylygdrona3in arovysdi nora3a3d marz mun e5 ovr gu megdy.ovin hama6 garc[a3in cidov;ivnu5 dy.y6 gadovagan arhysdacidov;ivnu yv arovysdi avyli tasagan 2yvyru)1 G4usovi5 ;e garyli e nyr,un6 [ovil oryve pane1 Dovi6Hygborg ir nyr,n[ovmu ovnyxa/ e hyr6 ;agan tarmanovmi mu bahovn1 An gu tider baden gaqova/ yv ,r]anagi me] a-nova/ badgyr mu5 yrp za3n /a/go. abagiin parag meg jy.kin me] n,mara/ er mazi ;yl mu1 Dovi6Hygborg sgsa/ er mda/yl ir dysa/in masin yv yryva6 ga3yl5 ;e arty0k oro|v gu badganer a3t ann,an mazi ;ylu5 yv masnavorapar` arty0k i|n[ yryvo3; ovner anor deru1 A3t 0ren sgsyal arovysdacedu 3adovg hydakrkrov;ivn sgsa/ e xovxapyryl a-0rya3 gyanki me] ivrakan[ivr an2i go.me ir ydin 2ca/ /inagan hydkyrovn wyrapyryal1 An sgsa/ e harx dal5 ;e arty0k i|n[ pnoro, 3adgani,nyr garyli er cdnyl` ovsovmnasirylow /amoni gdori mu gam /qaqodi mnaxorti mu wra3 2cova/ /inagan =a-an6 cov;yan badasqanadov p]i]6 nyru1 Dovi6Hygborgi zarmanahra,5 ki[ mu ,’o;yxno. harxov’or6 2yrovn yv ‘or2argov;ivnnyrovn artivnku 8S;re3njur wi=unz9 (0dar dysilknyr) wyrnacrow xovxahantesn e1 Aniga gu barovnage 3 dara[a’ov;yamp timangarnyr5 oronk sdy./ova/ yn Brovklini ‘o.oxnyrovn me] 2cova/ iryrov /inagan =a-an6 cov;yan p]i]nyrovn 3adga6 ni,nyrow1 Dovi6Hygborg a,qa6 da/ e Jins’e3s anovnow gyn6 sapanagan cida,qadanoxi mu hyd5 ovr hantiba/ e ,ark mu gynsapannyrov5 oronk iryn sorwyxovxa/ yn a3n poloru5 or a3=m cide ink molykivla3in gynsapanov;yan yv /inagan =a-ancov;yan badasqanadov p]i]nyrovn wyrapyryal1 Dovi6Hygborg hydyvyal 2yvow gu ngaracre ir arovysdu7 8Ovrymn5 cida,qadanoxin me] gu zadym /inagan =a-an6 cov;yan badasqanadov p]i]6 nyru5 aba anonx oro, masy6 ru gu my/xnym` 0cdacor/ylow /inagan =a-ancov;yan nor p]i]nyr yv goriza3in ;;ovnyr 3a-a]axno. hagaztyxov;ivn6 nyrov ,.;a3 mu1 Asiga in/i a-i; gov da3 ovsovmnasirylov /inagan kardesin a3n masy6 ru5 oronk gu darpyrin an2e an291 8Hagaztyxov;ivnnyrov a3s ,.;a3in artivnku g4ov.argym cida,qadanox mu5 ovr gu gazmovi /inagan =a-ancov6 ;yan badasqanadov p]i]ny6 rovn pa.atri[ goriza3in ;;ovnyrovn 3a]ortaganov;yan badgyru1 Gynsady.ygadova6 gan (ba30informa;iks) /racir mu 0cdacor/ylow` gu ,arym zanonk yv gu sdovcym5 ;e <ar7 e] !$ 12 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Hadabdov.nyr Y.anagn e hadabdov.nyrov5 jan[nank a3t cy.a;ow ov cy6 .apo3r ‘okrig bdov.nyru yv anonx ha3yren pa-yru1 Naq a-nynk anclyren – berry 6 anovn gro. hadabdov.nyru7 Strawberry 6 ylag 6 fransyren fraise Blueberry 6 habalas Kebeki me] bleuet Fransa3i me] myrtille Blackberry6 ;ov; 6 fr7 mûre 6 ;eyv mi]yrgragan yrgirnyrovn nman [yn5 hos syv ylagi gu nmanin Raspberry 6 moryni 6 fr7 6 framboise Raspberry 6 ‘,aha.ar] 6 fr7 6 groseille à maquereau Raspberry 6 loramrci6 fr7 6 canneberge Co3ov;ivn ovnin nayv huckleberry, mulberry (myr cidxa/ ;ov;u5 ,yramin ;;ynin) salmonberry yv zanazan berry-i dysagnyr ha6 ma2a3n irynx my/ov;yan5 my/xa/ wa3ryrovn yv co3nyrovn1 A3l hadabdov.nyr Red or white currant 6 ha.ar] 6 groseille Anclyreni me] currant gu n,anage nayv bzdig [ami[ Grabapple 6 wa3ri ‘okr qn2or 6 fr7 6 pomme sauvage Ground cherry 6 cydnagy-as gam himkgy-as 6 fr7 6 cerise de terre Qumquat 6 dak glima3i narin]i undaniken povrovmnaved bdov.7 Gu ngadynk or zanazan a.pivrnyru no3n ;arcmanov;ivnu [yn dar1 A-ink mia3n amynacor/a/agan pa-yru1 Badrasdyx` K7 DRTADYAN COV#OVMJYAN Anii me] by.ovmnyr sgsan By.ovmnyrovn nbadagn e y.yr 3a3dnapyryl Aniin andysanyli qorov;ivnnyru Anii avyragnyrov dara/ov;yan wra3 by.ovmnyru sgsan1 M,a6 go3;i ov zp0sa,r]ov;yan naqararov;yan go.me a3s nbadagin 3adgaxova/ 110 hazar lira3ow bidi gadarovi by.ovm mu or m0davorabes bidi dyve 45 0r1 Nahanci M,ago3;i dn0ren Ha6 kan Do.ana3 Anadolov cor/agalov;yan ;.;agxin ha.ortyx ;e Anii zp0sa,r]agan a3xylov;ivnnyru wyr]yrs nor ;a’ sdaxa/ yn5 Ba3rami ar2agovrten wyr] my/ ;ivow zp0sa,r]ignyr Ani yga/ yn1 8Anii me] min[yv a3s0r [ors garyvor by.ovmnyr ga6 darova/ yn5 amenen wyr]inu` 2010 ;ovaganin1 A3n ka-asovn darinyrov un;axkin yrp Garsu mnaxa/ er _ovsyrov cravman dag5 -ovsyru 14 by.ovmnyr ura/ ein Anii me] yv by.ovm unylov badrovagin dag 3a3dnapyrova/ badmagan iry.ennyru Mosgova dara/ ein1 Gu bntovi or -ovsyru 4 wagon lyxovn hnov;ivn _ovsasdan dara/ ein a3t ,r]anin1 Mosgova3i :ancaranin me] gu xovxatrovin hosge darova/ my/ ;ivow hnov;ivnnyr95 usav Do6 .ana31 Do.ana3 usav or irynk Anii Avyragnyru gu ngadyn sa-nago3d mu orovn mia3n /owovn wra3i masu dysanyli e1 8Myzi hamar garyvor a3n masn e or dagu mnaxa/ e ov [i dysnovir95 usav an1 #a3dni e or an a3s q0skyrow usyl g4ovzer or a3s0r dysanylin unthanrabes Ha3gagan ygy.yxinyrov dysarann e5 min[ty- asonx dag avyli garyvoru ga3 yv bedk e za3n 3a3d6 napyryl1 Do.ana3 usav nayv or 3-4 by.ovmnyrow garyli [e 3a3dnapyryl ampo.] Anin1 8In,allah a3s by.ovmnyrov ,norhiv andysanyli masyrn al me]dy. bidi yllyn5 a3s by.ovmu havanapar bidi dyve 45 0r9 usav Do.ana31 Mivs go.me saga3n Garsi ka.akabydu n,yx or t=paqdapar Anin kani mu darie i wyr lkyal wijag ovni1 :eyv manr6movnr a,qadanknyr gu gadarovin5 saga3n a3t cor/yrov hamar bivd6 jen ,ad ‘okr e yv a3s g,-o3;ow5 no3nisg 3isovn darova3 me] [ynk grnar odki hanyl Anin5 usav an1 8Marmara9 )dar Dysilknyr
 13. 13. #a3dni ;ovrk lracro. ov kronigacir Yasemin {ongar or nyrga3i anclyren 30tova/nyr gu hradarage hamaxanxi wra35 hradaragyx nor 30tova/ mu or gu wyrapyri Ycibdosi hyd a-n[ova/ yv ha3gagan harxu 3ovzo. wyr]in iratar2ov;ivnny6 rovn1 In[bes bidi 3i,ovi5 Ycibdosi a-=amya3 Naqacah Adli Mansovri wyracrova/ er 3a3dararov;ivn mu usd orov Ycibdos5 wre= lov/ylov hamar :ovrkio3 gyxova/ken5 bidi jan[nar Ha3ox Xy.asbanov6 ;ivnu1 A3s niv;i ,ovr] ir wyr6 lov/ovmnyrn e or g4une Yasemin {ongar1 Pa3x a3s wyrlov/ovmen a-a] ovni tidargov;ivn mu or ,ad ov,acrav e1 An m0davo6 rabes hydyvyalu gu badme (Hama-0d gyrbow gu ;arc6 manynk anclyrenen). 8Ys a-a]in ancam Ycib6 dosi me] e or sorwyxa3 ;e Ca[kar in[ gu n,anage1 Ange a-a]5 in[bes :ovrkio3 me] poloru cidyn5 in/i hamar Ca[karu Anadolovi Hivsis6 Aryvylyan ,r]anin me] lyran mu anovnn er1 :e in[ov a3tbes go[ova/ er a3t ly-u5 lav [eink cidyr5 pa3x im yridasarti dramapanov;ivns in/i mda/yl govdar a3s ly-u5 or 2ivna/a/g er mi,d5 Ca[kar go[ova/ er ;rkyren 8Ca[9 (qo3s dovr) yv kar9 (2ivn) pa-yren1 Im a3s dbavorov;ivns 3angar/ polo6 rowin dabalyxav yrp 0r mu Ycibdosi Ha3ox Sovrp Cricor Lovsavori[ ygy.yxvo3 pagin me] gancnyxa3 ganan[ marmarya3 badi mu a-]yv1 A3t badin wra35 a[ki par2rov;yan wra3 kantagova/ ein yrgov a.av6 ninyr oronx arankin me] al kantagova/ er qa[ mu1 Ycib6 daha3 ba,d0nagixs Garen Movradyan5 or g4ungyranar in/i5 usav7 6 Cy.yxig Qa[kar e7 [e|1 Ys xnxovyxa3 a3s pa-u ima6 nalow5 Garen zarmaxav1 6 A3s pa-u lsa/ ys5 cidys ;e in[ gu n,anage5 [e|5 usav1 #ydo3 an in/i paxadryx ;e Qa[karu mi]nataryan Kris6 doneagan avantov;ivn mun e or kantagova/ ov zartarovn Qa[ gu n,anage1 A3n adyn hasgxa3 or myr 2ivna/a/g lyran anovnu Ha3gagan anovn mun er5 a3n Ha3gagan anovn gu grer in[bes gu gryn Anadolovi me] pazma;iv pnagawa3ryr ov dy.yr1 Mynk ;ovrkyrs5 gam cone in/i nman hydakrkir ;ovrkyr5 ivrakan[ivrs darpyr badaharow mun e or 3angar/ g4ar;nnank ov gu sgsink sorwil panyr oronk myzme ;aknova/ ein avyli a-a]1 Yv asiga inknazarcaxovm mun e unttem a3n dcidov;yan zor gr;agan myr trov;yan me] myz go3r tar6 2ovxa/ e myr naqninyrovn go.6 me cor/ova/ ojirnyrov timax1 Cahirei Sovrp Cricor Lovsa6 vori[ ygy.yxi im a3xylov;ivns in/i hamar a-a]in ka3l mun er ahavasig1 A3novhydyv paz6 ma;iv Ha3yrov hyd harxa6 zro3xnyr uri 1915-i masin5 3adgabes ygy.yxi a3xylyxi dysnylov hamar megovges milion Ha3yrov i 3i,adag zydy.ova/ 3ov,ar2anu1 Garenu in/i gu ;arcmaner a3t 3ov,ar2anin wra3 crova/nyru91 A3s hyda6 kurkragan movdken wyr] e or Yasemin {ongar gu wyrlov/e nayv Ycibdosi a3s0rovan gyx6 va/ku Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[nalov gabagxov;yamp1 8MARMARA9 MYLANIA BADALYAN Elipegyannyri arovysdanoxi badyrin5 haryvanov;yamp5 ngar[agan mda/o.ov6 ;yan darpyr arda3a3dov;ivnnyrix megu pnov;acrovm e ha3r Elipegyani gisa6 fan;as;ik a,qarhi covna3in mira=nyru` an3a3din midovo.5 mivsu` ortov mon;rea6 lapnag ngari[ Aryc Elipegyani` a,qarhi iragan dy.anknyri5 martganx ov nranx zanazan mi]awa3ryri badgyrovmnyrn yn5 oronx qorkovm ov,atir na3ylis cdnovm ys ;aknova/ a3n no3n zcaxovmu` tar2yal an6 3a3din ov..ova/5 or gamr]ovm e a3s un6 daniki yrgov syrnti arovysdacednyrin1 Aryc Elipegyanu abra/ mi]awa3rn ov pnagawa3ru gdavin 8dy.a3naxnylov9 3a6 dovg 2irk ov ,norh ovni1 Nra ngarnyrovm ka.aka3in gyankn abrovm e iragani zcaxo.ov;yamp1 8Nyr,n[ovm e5 hocovs ha6 razad e5 no3nkan pnagan ov hantard asovm e5 in[bes ir ngarnyrovm ta ngarovm e16 Sirovm ym gyanku5 ka.aknyrn ov tranx mi]awa3ru5 ‘o.oxi dysarannyru5 ‘arizyan bis;ronyrn ov srjarannyru91 Molbyrti a] ov 2aq go.myrovm meg6meg hantard dy.atrovm e wyr]in ,r]ani ir mi kani cor/yr6gdavi ‘okr dara/kix ‘oqanxvovm e “arizi5 Mon;reali5 :ov6 lovzi5 Marse3li5 Yryvani amynaharazad ov cdnova/ dramatrov;ivnu` 0rova3 oryve bahi5 oryve irawijagi5 3a3dni e ta-novm a3s ka.aknyri hanteb ngar[i corowali wyrapyrmovnku1 Na zcovm e ivrakan[ivr pnagawa3rin pnoro, lo3sn ov co3nu5 nra yrgnki ov aryvi ]yrmov;ivnu5 a3n m;nolor6 du5 or 2yvavoryl yn dovyal ka.aki bad6 mov;ivnu5 anxyaln ov a3s0ru1 Ngari[n abrovm e a3t wa3ryrn a3nbes5 in[bes co3nu gdavi qorkovm1 Arovysdow abro. martov gyankn a-6 hasarag amenovr hy,d [e5 yv parybady6 hov;ivn ov 3a]o.ov;ivn e5 y;e na garo6 .anovm e arovysdi hamar anxangali a3s =amanagnyrovm abrovsdu hocal masnaci6 dov;yamp1 A3sbes abrovm e Aryc Elipeg6 yanu5 ngar[ov;ivn e tasavantovm Mon;6 reali Cy.yxig arovysdi ;ancaranovm yv ka.aki Syn Loran ;a.amasi m,ago3;i yv arovysdi gyndronovm1 :ang ‘nd-ovo. =amanagu sdy./acor/ylov hamar5 ihar6 ge5 mi,d cdnvovm e5 yv orn anhra=y,6 dapar mi,d el [i pavararovm1 Arycu sirow e q0sovm ngar[ov;yan tasavantman masin1 Asovm e5 a,agyrdnyru amena6 darpyr dariki 13-18 yv avac syrnti martig5 no3nisg daryxnyr yn5 ovm hamar arovysdu hajo3k gam gyanku lxno. Hy6 dakrkragan zpa.movnk linylovx paxi5 hocyvor snovnt e nayv5 isg ,adyru ngar6 [ov;yan tasyr a-novm yn orbes mi]ox5 a3sbes asa/5 8py-na;a’ovylov95 lixka6 ;a’ovylov hamar5 in[bes arten 3a3dni e wa.ovx5 orbes ard;yra’ia3i 2yvyrix megu1 Aryci hocovm ka.aknyrn abrovm yn asys irar hyr;aca3ylow5 gamr]vovm 3i,o6 .ov;yan mi trovacow5 zcaxa/ abrovmow5 gam zovd ardakin cy.yxig dbavorov6 ;yamp5 3a3dnvovm gdavnyrin pnagan irynx un;axkow` a-av0dova3 ;armov;yamp5 ges0ri cor/naganov;yamp5 yrygo3i mda/6 god 8hantardov;yamp91 Yryvanyan a3s am-anu aha a3sdy.5 arovysdanoxovm na ,arovnagovm e ka.a6 ka3in gyanki ngar[agan ir 8-omansu91 Sdy./acor/ovm e5 ngarovm5 mda/ovm5 abrovm gyanki pyra/ amen nor iro6 .ov;ivn5 dramatrov;ivn ov wijag5 trank 3a3dnvovm yn gdavnyrin co3ni darpyr m;nolordow5 darpyr qdaxovmnyrow1 A3s6 dy.` Yryvanovm 8Aramy9 badgyrasrahovm nyrga3axova/ yn ir mi kani a,qadank6 nyru1 Hamacor/agxov;ivnu badgyrasrahi hyd sgsovyl e polorowin wyr]yrs1 Ngari[u lavadys0ren e dramatrova/5 nbadag ovni mdnyl ha3asdanyan arovysdi ta,d5 avyli ,ad cor/yr ‘oqatryl a3sdy. nga6 di a-nylow badgyrasrahi ‘rofysional cor/ovneov;ivnu5 or 10 darova3 bad6 mov;ivn ovni5 cnahadylow ngari[nyri undrov;yan sgzpovnku yv gazmagyrb[agan magartagu5 orow 8Aramyn9 ha3 ngari[6 nyrin ganonavorabes nyrga3axnovm e o[ mia3n Ha3asdanovm5 nayv ardyrgrovm5 Miaxyal Nahancnyrovm5 Myr2avor Aryvyl6 kovm (Lipanan)1 Aryci cor/yru wa.ovx jana[ovm5 cna6 hadovm yv nyrga3axnovm yn mi ,ark bad6 gyrasrahnyr Mon;realovm5 “arizovm5 Miaxyal Nahancnyrovm1 Wyr]yrs _od A3lyndi “rowidyns (AMN) ka.aki 8Z9 badgyrasrahovm ga3axav Elipegyan ngari[nyri yryk syrnti a,qadanknyri 3a]o.ova/ xovxahantesu1 Yvs meg hajyli anagngal5 or badahyx ngar[in5 Hava6 na3i ir anhadagan xovxahantesn er5 Kovba3in novirova/ pnangarnyri5 ka.a6 ka3in dysarannyri5 timangarnyri ,ar6 kow5 ka.aki lavaco3n ,r]annyrix megovm (Miramar)5 8Syrwandys Gatry-a9 bad6 gyrasrahovm arovysdapannyri5 arovys6 dasernyri pavaganin la3n hydakrkrov6 ;yan ba3mannyrovm1 Aryci hamar Hava6 nan Mon;reali5 “arizi ov Yryvani bes ivradysag po3r ov co3n ovni1 Asovm e7 8Sirovm ym a3s g.zin ov 3ajaq ym a3xy6 lovm5 nyr,n[ova/ ym a3t =o.owrtow ov nra m,ago3;ow1 Nranx m0d el ba3mannyr hy,d [yn5 in[bes myz m0d5 pa3x nrank gyn6 sovraq yn1 A3sdy.5 Yryvanovm no3nbes aryvi bagas [ga35 pa3x darpyr yn a,qarhaha3yaxknyru91 8Ngar[ov;yamp abrylu oryve dy. hy,d [i95 asovm e a3nbes hantard5 or o[ ;e <ar7 e] !$ LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 13 Gyanku5 ka.aka3in mi]awa3ru cy.acid0ren ungalylov wa3ylku Yasemin {ongari #0tova/u Qa[kar i|n[ gu n,anage
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 Gyanku ka.aka3in mi]awa3ru777 <ar7 e] 136en hamagyrbovm e n,anagovm5 a3l gyankin timatrylov arovysdacedi yn;acidagxa6 gan zcaxovm ov midk1 8Wyr]in ,r]anovm dndysagan jcna=ami badja-ow ,ad badgyrasrahnyr ‘agovyxin1 Masnavor badgyrasrah bahylu hy,d [e1 Hima galyria bahylu o[ mia3n Yryvanovm5 nayv “arizovm5 Mon;realovm joqov;ivn e91 Harx e /nvovm a3sbisi ba3mannyrovm maro|vm e arovysdi hanteb hydakrkrov6 ;ivnu5 amen0rya3 gyanku 3a3dni e tar26 novm5 ;egovz ngar[ov;yan im tasun;axk6 nyru5 yv tranx masnagxov;yan pazma6 martov;ivnn ov wyrapyrmovnku arten q06 sovn ‘asdyr yn91 Aryc Elipegyani sdy./acor/ov;yan ;ymadig sahmannyru oro,agi yn5 ka.a6 ka3in badgyrnyri cyraga3ov;yamp ihar6 ge5 mia=amanag nra pnabadgyrnyru pnov;yan mdyrim zcaxo.ov;yan arda3a36 dov;ivnnyrn yn5 or paxa3a3dovm yn ngar[i novrp naqasirov;ivnnyrn ov m0dyxovmnyrn a3s =anrovm ]ryri qohovn hantardov;yan5 a,nana3in co3ni antimatryli crav[ov;ivn5 2my-a3in ‘e3za=nyri zarmanali knara6 ganov;ivn1 +amanagagix a,qarhu ;ylatrovm e irynu5 ir bahan]nyru5 ir ja,agn ov an6 hura=y,dov;ivnu1 Saga3n arovysdu5 sdy./acor/agan midku [yn garo. yn;ar6 guvyl gam sahmana’agovyl mia3n ardakin a,qarhix yga/ aztagnyrow1 J,marid arovysdu polor =amanagnyrovm /nvovm e par2r mda/o.ov;yan ov zcaxo.ov;yan anhadaganaxova/ abrovmix1 +amana6 gagix a,qarhovm a3s0r el ,arovnagovm yn go.k go.ki abryl arovysdi5 ngar[ov;yan amynadarpyr dysagnyr ov ov..ov;ivnnyr` tasaganix min[yv cyrmody-n5 trank poloru5 in[bes im zrovxagixn e asovm5 ovnyn irynx galyrisdnyru5 knnatadnyru5 nyrga3axno.nyru5 naqasiro.nyru1 Qnti6 ru` in[bes5 arovysdi in[ magartagow5 in[bisi ‘rofysionalizmow nyrga3axova/ linyln e1 A3nbes or tasagan arovys6 di mo;ivnyrow sdy./acor/ylu gam a3t sgzpovnknyrow mda/ylu pnav [i n,anagovm linyl o[ artiagan7 cnahadylin mi,d el mnovm e sdy./acor/agan warbydov;ivnu5 j,marid abrovmu5 or ‘oqanxovm e gdavin arovysdacedu1 Q0ska3in5 pa-a3in arda3a3dov;ivnny6 rovm ,-a3lov;ivn [siro. ngar[i [asova/ mdkyru ‘or2ovm ym gartal ir gdavnyrovm5 lo3si ov co3ni anmi]agan wyrabrovmi me] zcal iraganov;ivnix dbavorova/5 saga3n sy’agan gyankn ov mi]awa3ru ngarnyrovm sdy./a/ yv irynu tar2ra/ m;nolordi` orkan cravi[5 no3nkan qohovn drama6 trov;yan hantardov;ivnu` o[ mia3n pna6 nugarnyri5 no3nisg ka.aka3in pazmamart dysarannyri me]5 oronx zcaxo.ov;ivnu qorkovm5 a3novamyna3niv5 mnovm e no3nu1 Cyrmanio3 me] 8lo.axo.9 ygy.yxi 8Yovromag9 ha6 .ortyx5 or cyrma6 nagan Hambovrg ka6 .aki pnagi[nyrovn ov hivryrovn paxa6 -ig garyliov;ivn un6 2y-ova/ e wa3ylylov yrgrin me] a-a]in 8lo.axo.9 ygy.yxvo3 l-ov;ivnn ov hancsdov;ivnu1 In[bes gu n,ovi5 ygy.yxin ovni 26 my;r yrgarov6 ;ivn yv 7 my;r la3nov;ivn1 Aniga gu cdnovi cry;e meg tarya3 navov mu wra31 Ygy.yxin sdaxa/ e 8Ankyra9 anovnu1 A3=m aniga my/ hy.inagov;ivn gu wa3yle o[ mia3n zp0sa,r]ignyrov5 a3l nayv nora6 bsagnyrov ,r]anagin me]1 A3sdy. martig gu bsagatrovin5 gu gnkyn yraqanyru5 in[6 bes nayv barzabes g4a3xylyn1 )dar dysilknyr777 <ar7 e] 126en /ina3in 3adgoro, i|n[ darpyrov;ivnnyr co3ov;ivn ovnin91 8Aba a3s dy.ygov;ivnu gu zydy.ym hamagarci[i /raciri mu me]5 or ys badrasda/ ym1 Hamagarci[u gu garta3 /inagan fizikagan 3adgov;ivnnyru yv zanonk gu dara/e 3 dara6 [a’ov;yamp timaci/i mu wra3` nyrga3axnylov hamar zanonk1 )rinag gu sgsim ‘nd-yl dovyal an2in sy-a3in badga6 nyliov;ivnu5 /acovmu5 a[kin yv mazyrovn co3nu5 mor;in pi/yru5 co3nu5 in[bes nayv` timaci/i oro, 3adgov;ivnnyr7 k;in la3nku5 a[kyrovn mi]yv hy-avorov;ivnu91 8Wyr]nagan kani mu srpacrov;ivnnyr gadaryle ydk sdy.6 /uva/ badgyru gu zydy.ym 3 dara[a’ov;yamp dbacri[ cor/iki mu wra31 Gu cor/a/ym ZKor’ waja-ani,ow covnavor dbo. cor/ik mu yv ‘o,i mylan5 or avazi yv ma/o3xi bes pan mun e91 Yv myr timax gu dysnynk an/an0; an2yrov dar0rinag yv m0davor timangarnyr1 An2yr5 oronk ancidagxapar irynx /ina3in hydkyru 2ca/ yn badahagan ‘o.oxi mu me]1 Isg orka|n j,crid yn /inagan a3s ‘or2argov;ynen /novnt a-a/ temkyru1 Arovysdacedu gu naqundre usyl5 ;e anonk ovnin 8undanygan nmanov;ivn mu95 yv ;e` i darpyrov;ivn sgizpi ngaracrov;yan5 o[ ok inkzink jan[xa/ e ir xovxahantesnyrovn a-i;ow1 A3sovhantyr25 oro, 3adgani,nyr5 in[bes` darik5 an6 garyli e cidnal sosg /inagan =a-ancov;yan badasqanadov p]i]nyrov ovsovmnasirov;yamp1 Hydyvapar Dovi6Hygborg ivra6 kan[ivr timangar gu c/e a3nbes` gar/ek badgyrova/ an2u ,ovr] ksanhinc darygan e1 L7 Givlo3yan6Srabyan 8+amanag9 Nmo3,u a-nova/ e 6 #ovnovar 2013-in5 ges0rovan =amu 12.30- in5 Brovklini Ovilsun bo.oda3in wra31 An2u pnig amyrigaxi e5 harava3in amyrigaxi5 d.amart e5 a[kyru srjaco3n yn1 Gu knnatadovi777 <ar7 e] 26en Mivs go.me5 Adrbe3jani Martga3in Iravovnknyrov agovmpu yv Martga3in iravovnknyrov hylsingyan himnatramu 3a3dararyxin5 or naqacah Ilham Aliyvi yrrort ancam ;ygna/ov nyrga3analu nyrhag e 0renki cyraga3ov;yan5 martga3in iravovnknyrov yv ;a’anxigov;yan sgzpovnknyrovn1 #i,yxnynk5 or Adrbe3jani naqacahagan undrov;ivnnyru dy.i bidi ovnynan 3a-a]iga3 Hogdympyr 9in1 O[ yvs e Fransaha3777 <ar7 e] !6en #a3dnynk5 or my/ ngari[u a-a]in ancam Ha3asdan a36 xyla/ e 1973 ;ovaganin5 isg 2001-in5 Ha3asdan yrgrort a3xi un;axkin5 34 gdavnyre pa.gaxa/ 8Y.y-n9 qoraciru gro. ir sdy./a/ ngarnyrov ,arku novira/ e Ha3ox Xy6 .asbanov;yan ;ancaranin5 ovr 3adovg pa=ni mu me] mi,d gu xovxatrovi a3xylovnyrovn1 In[bes nayv5 garyvor e 3i6 ,yl5 or HH naqacahnyr _o6 ber; Ko[aryann ov Syr= Sar6 cusyanu hanrabydov;yan par2raco3n mydalnyrow bad6 va/ yn arovysdacedu1 Avardin 3a3dnynk5 or ha6 ma,qarha3in ngar[ov;yan wa- anovnnyren gu ngadovi +ansem orovn arovysdi ,ovn[in ov co36 nyrov angrgnyli ociin masin ty- yrgar bidi q0sovi ar6 vysdi par2r olordnyren nyrs1 Sovrio3 dacnabi777 <ar7 e] !6en No3n 0ru5 -ovsagan panagi sba3ago3du 3a3dararyx5 or Syv ?owov dormi.in mas gaz6 mo. hr;i-ar2ag mardanav mu Mi]yrgragan /ow g4ov..ovi5 isg avyli ov, ha.ortovyxav5 ;e hivsisa3in navadormi.en a3l mardanav mu bidi miana3 anor1 N,ynk5 or My/n Pri6 danio3 Qorhrtarann al 29 )cosdosin5 ardahyr; nisden ydk oro,yx [masnagxil Sovrio3 wra3 3ar2agovmi mu cor/o6 .ov;yan1 Nayv MAG6i Abaho6 wov;yan Qorhovrtn al [er grxa/ 3ar2agovmi a-n[ov;yamp mia6 2a3nov;ivn co3axnyl1 Mivs go.me5 Sbidag dovnu naqabes 3a3darara/ er5 or )bama ta,nagixnyrov hyd gu qorhrtagxi sovriagan war[a6 garcin tem 3armaraco3n ha6 gatar2ov;yan ,ovr]1 Avyli ga6 novq )bama amyrigyan byda6 gan badgyras’iv-i ga3anin hyd harxazro3xi mu un;axkin 3a3dnyx5 or ir war[agazmu hasdad ‘asdyr ovni5 or sov6 riagan war[agarcu >ov;a <arki3a3i me] kimagan zenk 0cdacor/a/ e1 An n,yx5 or Sovrio3 harxow dagavin oro6 ,ovm [e dova/1 8Sovrio3 hava6 nagan harova/ mu hasxnyle a-a] bedk e ngadi ovnynank garc mu ngada-ovmnyr5 oronx6 me yn kariv.i madagararovmu yv Isra3eli abahowov;ivnu95 usav an` avylxnylow5 or ir war[agazmu amyrigyan panagi .ygawarov;ynen ir sdaxa/ undranknyru gu syrde5 naq6 kan oryve oro,ovm dalu` wsda6 hyxnylow5 or 8Miaxyal Na6 hancnyrov azca3in ,ahyru grnan wdancovil5 y;e kimia6 gan zenkyru sqal 2y-kyrov me] i3nan91 Fransagan ga-awarov;ivnu 3a3dararyx5 or Sovrio3 tem zinovoragan ka3lin nbadagu mia3n Tamasgosu bad=yl [e5 a3l nayv` sovriagan dacnabin ylk mu cdnyl1 W7 “ov;in yv A7 Myrkyl hy-a6 2a3na3in ha.ortagxov;yan mu un;axkin garyvor ngada/ yn5 or Abahowov;yan qorhovrtu mi]azca3in hydaknni[nyrovn zygovxovmu ovsovmnasire1
 15. 15. LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013 • ABAKA • 15 Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement www.komitas.ca 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN CRAVOVA? :OVAGAN 8Abaca39 ,apa;a;yr;i 386rt darytar2i m,agov;a3in n,ovmu dy.i govnyna3 19 Hogdympyr5 20136in Manramasnov;ivnnyru m0d adynen Gu qntrovi [qa[a2yvyl <NORHAGALOV:IVN :MMiov;yan Ke,i,yan crataranu` ,norhagalov;yamp sdaxa/ e Noviradovov;ivn D7 yv d7 Warov=an yv Wyr=in Carabovlov; irynx ant6 ranig ;o-nigi (Ha3g Lovcas)i /nntyan ovraq a-i;ow5 nayv` L0ra Carabovlov;5 :oron;o3i :7M7M7in gu noviryn 50-agan dolar1 No3n a-i;ow 50-agan dolar gu noviryn 8Abaca39 ,apa;a;yr;in1 :0’capovi S7 Nigo.a3os ygy.yxin gu wyradirana3 ir 3 galova/nyrovn :0’capovi S7 Nigo.a3os ygy.yxvo3 :a.a3in qorhovrtu 3a]o.a/ e 2y-k 2cyl ir yryk galova/nyru1 :a.a3in qorhovrti Galova/ox 3an2naqovmpu Wacufnyrov dn06 renov;yan tima/ er` bahan]ylow ir y0;u darpyr galova/ny6 ru1 Xart wyratar2ova/ yn anonxme yryku mia3n1 A3s masin gu 3a3dne Bolso3 8Marmara96n1 Galova/nyrn yn7 6 Fa;ih ;a.amasin me] 41.47 ka-agovsi my;r ‘a3da,en an]ad dovn mu (me]u meg hoci gu pnagi nyrga3is)1 6 Fa;ih ;a.amasin me] 55.13 ka-agovsi my;r ho.amas (wran gu cor/e yrga;ya3 ny.ennyr havako. mu)1 6 Fa;ih ;a.amasin me] 33.7 ka-agovsi my;r ho.amas1 A3s yryk garyvor ho.amasyrovn yv dan sy’agana;ov.;u sdaxovyxav yv a3s 2yvow` :0’capovi ygy.yxin ampo.]ov;yamp wyradiraxav anonx1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 9 SEPTEMBRE 2013 - MONDAY SEPTEMBER 9, 2013

×