Abaka 17 03-2014

956 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
956
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
127
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 17 03-2014

 1. 1. Irlanda a,qadan6 ka3in a3xi /iren nyrs Ha3asdani Hanraby6 dov;yan Naqacah Syr= Sarcsyan Mard 6-i yry6 go3yan Dovblini me] han6 tibovm ovnyxav Yvroba6 gan Qorhrtarani 8Yv6 r o m i o v ; i v n 6 H a 3 a s d a n parygamov;yan qovmp96i .ygawar Elyni :eoqa6 rovsi yv Gibrosi 3a-a6 ]adar ka.akagan ov=y6 ren megovn` 8Gibrosi =o6 .owrtawaragan miavo6 rovm9 govsagxov;yan na6 qacah Awyrow Neofi;6 vi hyd1 In[bes gu ha.orte na6 qacahi mamlo3 /a-a6 3ov;ivne5 zrovxagixnyru knnarga/ yn Yvrobagan qorhrtarani /iren nyrs ‘oq,ahaved hamacor6 /agxov;ivn zarcaxnylov hnaravorov;ivnnyru5 ant6 ratar2a/ yn nayv ha36 gibragan yrggo.m 3a6 rapyrov;ivnnyrov amra6 buntman yv qoraxman wyrapyro. harxyrov la3n ,r]anagi1 A X G A | I N % M < A K O U J A | I N : U F A S A R A K A K A N < A B A J A J : R J L X & T A R I J I U 1 9 2 8 : R K O U < A B J I % 1 7 M A R T 2 0 1 4 • V O L . X X X V I , N O 1 9 2 8 • L U N D I , 1 7 M A R S 2 0 1 4 • M O N D A Y , M A R C H 1 7 , 2 0 1 4 Faastani na.agafi anounow ‘a[k;psak Waxghn Sargs;ani ,irimin Fangist T& <norfq ’& Wardap;t Gaspar;ani Amyriga3i Aryvylyan :ymi A-a]nortarani ga3ke]en xavow gu dy.yganank ;e Ha3x7 Ygy.yxvo3 yrgaramya3 an2nover hocyvoragan` Ho6 cy,n7 D7 <norhk ?a3raco3n Wartabyd Casbaryan waq6 jana/ e Bellwil5 Illino36i me] Mard 3, 20146in, 84 da6 ryganin1 Ha3r <norhk 19706agan ;ovagannyrovn ,r]an mu /a-a3a/ e orbes hocyvor howiv Mon;reali S7 Cricor Lovsavori[ Ygy.yxvo3 hama3nkin1 Ha3r Sovrpu5 avazani anovnow` Aram5 /na/ e A.yksantria (Ycibdos) 19296in1 Wga3ova/ e British School6i go.me London Chamber of Com- merce6i dibloma3ow yv aba untovnova/ e Yrov6 sa.emi Sovrp #agopa3 tbrywank5 ovr ir ovsman avardin 19596in 2y-natrova/ e sargavac1 19616in Cahirei me] 2y-natrova/ e govsagr0n ka6 hana3 Ycibdaha3ox :ymi a-a]nort D7 Mampre Ark7 Sirovnyani go.me1 #a]ort darin an gu hravirovi Brazilia3i :ymi a-a]nort D7 Papgen Ark7 Abadyani go.me /a-a3ylov San “aovlo3i ha3 hama3nkin ov aba5 H7 <norhk Wartabyd sdan26 na/ e Brazilia3i yv Ovrovgove3i dy.abahi ba,6 d0nu1 19696in hravirova/ e Ma3r A;o- orbes dn0renu S7 E]mia/ni tbrywankin1 19746in an gu sdanar ?a3raco3n Wartabydi asdijan Amyri6 ga3i Aryvylyan :ymi a-a]nort D7 :orcom Ark7 Manovgyani go.me1 H7 <norhk /a-a3a/ e nayv Miaxyal Nahancnyrov Ovs;uri5 Milovokii5 Belwili yv Prowidunsi ha3 hama3nknyrovn me] orbes hocyvor howiv5 in[bes nayv a3l hama3nkyrov orbes a3xylov howiv1 <ar7 e] !^ Na.agaf Sargs;an Touplini mh= ;rkko[m fandipoumn;r oun;zau Bydagan5 ka.akagan cor/i[5 Ha3asdani azca3in hyros yv Ha6 3asdani naqgin war[abyd Wazcen Sarcsyani /nntyan 55-amyagin a-i6 ;ow Ha3asdani Hanrabydov;yan naqacah Syr= Sarcsyani anovnow 5 Mardin y-aplovr ban;eonin me] /a.6 gybsag zydy.ovyxav Wazcen Sar6 cusyani ,irimin1 Lovru ‘oqanxova/ e Ha3asdani naqacahi a,qadagazmi hasara6 ga3nov;yan yv dy.ygadovov;yan mi6 ]oxnyrov hyd gabyrov war[ov;ynen1 Faastan minc;u tar;w;r= k*andamakzi Maqsain Miouj;an Yvrasiagan Dndysagan #an2na=o.owi adyna6 byd Wik;ur Kris;enk0 -ovsagan Nowos;i lradov ungyragxov;yan 3a3dnyx ;e ,ad havanapar min[yv 20146i wyr]avorov;yan Ha3asdan bidi ampo.6 ]axne a3n ba3mannyru oronk naqadysova/ yn Maksa3in Miov;yan antamagxylov5 _ovsio35 Byla6 -ovsio3 yv >azaqsdani go.kin1 Antam yryk yr6 girnyru ba,d0nabes dy.ygaxan Ha3asdani an6 tamagxov;yan timovmin masin Mard 5-in Mosgova3i me] covmarova/ #an2na=o.owi caca;i hantibman un;axkin1 8Grnank usyl5 or anxyal Tygdympyri wyha=o6 .owen ydk Ha3asdan qo,or ka3lyrow iracor/yx Miov;yan antamagxylov ba3mannyrov gadarovmu95 usav Kris;enk01 Ha3asdani antamagxov;yan hamar 250 e]yre pa.gaxa/ 8janabarha3in Kar6 des9u ortycrylov oro,ovmu a-nova/ er yryk antam bydov;ivnnyrov yv Ha3asdani go.me1 Kris;enk0 lavadysov;ivn 3a3dnyx ;e Ha3asdan bidi garo6 .ana3 cor/atryl Mosgova3i anxyal Tygdympyri caca;a=o.owi un;axkin naqadysova/ ga-a6 waragan 20 pa=innyrov 262 war[agan yv 0renstra6 gan ‘o’oqov;ivnnyru1 Cinastan% Ouqrania ;u &&& Faastan {inasdani Ardakin cor/yrov naqararov;yan meg 3a3dararov;yan me] qsd0ren gu tadabardovi _ovsas6 dani ortycra/ pird ka.akaganov;ivnu Ovkraina3i ngadmamp yv go[ gu gadarovi Ovkrania3i ho.a3in am6 po.]aganov;yan harxyru lov/yl qa.a. mi]oxnyrow1 {inasdan anxyalin milia-avor nyrtrovmnyr gadara/ e Ovkrania3i -ovsaq0s ,r]annyrov me]1 {inagan tirkoro,ovmu gu ‘or2e paxa3adyl -ovsagan hagasagan ka.akaganov;ivnu in[ gu wyrapyri >ara6 pa.i masin ir l-ov;yan5 min[ Apqazia3i yv Harava6 3in )sy;ia3i5 in[bes nayv nyrga3is Qrimi gabagxov6 ;yamp pird ov= girargylov ka.akaganov;yan1 Gu n,ovi ;e {inasdan yv Ha3asdan hama2a3nyxan :a3ovani gam >arapa.i harxyrovn me] yrgov bydov;ivnnyrov ,ahyrov haga-ag arda3a3dov;ivnnyr [ov6 nynal5 orbeszi arcylk [sdy./ovi yrgov bydov;ivnnyrov mi]yv cor/agxov;yan zarcaxman1 Gu n,ovi nayv5 or yrp _ovsasdan zenkyr gu dramatrer Adrbe3jani5 {inasdan no3n zenkyrovn avyli gadarylacor/ova/nyru gu dra6 matrer Ha3asdanin1 {inagan 3a3dararov;ivnu gu 3a3dne ;e Mosgovan Aryvmdyan bydov;ivnnyrov gu sba-nar {inagan ta,ink mu gnkylov7 isg Be36 jingu a3sbesow gu zrger Mosgovan a3t zenken1
 2. 2. |AROUJIUN SASOUN:AN 8Kalifornia Kovriur9 ;yr;i hradaragi[ yv qmpacir ?yragovdagan Jon Mugke3n wa- 0rinag e5 ;e in[bes Miaxyal Nahancnyrov ba,d0n6 yanyru ,ad 3ajaq sqal gu cnahadyn ardakin jcna=amyru5 hamarylow5 or oryve yrgri me] =o.owrtawarov;ivn hasdadylov lavaco3n mi]oxu AMN6i go.me zancova/a3in -mpago/ov;ivnn ov nyrqov=ovmn e1 Arizona3i nahanci /yragovdaganu qsd0ren gu knnatade naqacah )bama3i` 8absdamp6 nyru zinylov -azmawarov;ivnu9` go[ unylow amy6 rigyan avyli anmi]agan -azmagan mi]amdov6 ;yan Sovrio3 me]1 Gu ;ovi5 ;e /yragovdagan Mugke3n [i hasgnar5 or naqacah Ba,,ar Asadi dabalovmu gu 3ancyxne avyli my/ mart6 ga3in gorovsdnyrov yv avyra/ov;ivnnyrov` Sov6 rian wyra/ylow mi]azca3in ahapyg[ov;yan clqavor gytroni1 Avyli kan 30 hazar islama6 gan jihadagannyr dasnyag yrgirnyre gu g-ovin Sovrio3 ga-awarov;yan yv irarov tem5 o[ i harge5 Sovrio3 me] =o.owrtawarov;ivn hasdadylov hamar1 Usd eov;yan5 AMN naqacahi naqgin han6 rabydagan ;ygna/ovn a3nkan darova/ e badyrazmi ,y’or hn[yxnylow5 or in[bes gu ha.ortovi5 ,ad anbargy,d yv an3arcalix bahova/k trsyvora/ e Sovrio3 krisdonya3 par2rasdijan a-a]nortnyrov qovmpin hyd hantibman =amanag5 zovd a3n badja-ow5 or anonk go.mnagix [yn p-ni i,qana’oqov;yan1 Ygy.yxagan badoviragov;ivnu anxyal amis =amana/ er Ova,ing;un5 2cdylow sovriagan hagamardov;yan qa.a. garcavorman yv m0d yrgov milion krisdonyanyrov ba,dbanov;yan5 oronk gu gazmyn yrgri pnag[ov;yan dasu dogo6 su1 Miaxyal Nahancnyr =amana/ ygy.yxagan a-a]nortnyrov ,arkin ein Ha3 A-akylagan ygy.yxvo3 Tamasgosi ;ymi a-a]nort Der Arma, ybisgobos Nalbandyanu yv Sovrio3 ‘rysbi6 ;yragan5 avydaranagan5 sovriagan ov..a6 ’a- yv 3ovnagan ov..a’a- ygy.yxinyrov nyr6 ga3axovxi[nyru1 Badoviragov;ivnu hantiba/ e AMN Kongresi antamnyrov5 AC naqararov6 ;yan ba,d0nadarnyrov5 amyrigyan hasara6 gagan gazmagyrbov;ivnnyrov5 tasaq0snyrov5 gr0nagan a-a]nortnyrov yv lradovami]oxnyrov nyrga3axovxi[nyrov hyd1 Usd 8Judical Watch9 gazmagyrbov;yan nyr6 ga3axman` Sovrio3 hocyvoragannyru coh ein Ova,ing;un gadara/ irynx a3xen5 paxa-ov6 ;yamp Mugke3ni hyd ovnyxa/ dhaj hantibov6 men7 8Amen cnow 2cdylow zinyl Sovrio3 untti6 matir ov=yru5 haga-ag lovr] abaxo3xnyrov5 or anonx gu .ygawaryn islamagan ahapygi[nyru5 Jon Mugke3n trsyvoryx Miaxyal Nahancnyrov /yragovdaganin anwa3yl bahova/k` wyr]yrs Kongres a3xyla/ Sovrio3 krisdonya3 a-a]nort6 nyrovn hyd hantibman =amanag7771 Arizona3i nahanci hanrabydagan /yragovdagan Mug6 ke3n agn3a3d0ren [4ovzyr lsyl paxasagan bad6 mov;ivnnyr absdampnyrov masin5 oronx an g4a,qadi zinyl1 A3sbes5 an ;a’ow tovrs ygav Sovrio3 hocyvor a-a]nortnyrovn hyd anxyal ,apa; ga3axa/ t-n’ag hantibovmen7771 Usd hantibman nyrga3 par2rasdijan a.pivri ha.ortman` Mugke3n co-alow nyrqov=yx 3an26 na=o.owi synyag yv arac0ren tovrs ygav1 8An [a’azanx gobid er95 3a3dna/ e a.pivru 8Ju- dical Watch9in7771 Am0;ali bo-;govmen ydk5 Mugke3n wyratar6 2av synyag yv garj =amanagow nsdav5 saga3n qovsa’yxav masnagixnyrov ha3yaxknyrovn han6 tibylen5 ador ‘oqaren5 andysylow zanonk` na3yxav war trova/5 gar/ys ;e5 badaha6 gan0ren 3a3dnova/ ‘asda;ov.;yrovn91 Ova,ing;uni me] ga3axa/ hantibovmnyrov un;axkin Sovrio3 krisdonya3 a-a]nortnyru Miaxyal Nahancnyrov ba,d0nyanyrovn 3a3dna/ yn irynx yrgrin me] /avala/ zancova/a3in martga3in o.pyrcov;yan yv krisdoneagan <ar7 e] !$ <<aabbaajjaajj;;rrjj Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 2 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014, 2014 Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec ABAKA Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.” Wrasdani Naqacahi ov E]mia/nyxi ungyro] hantibovmu Wrasdani Naqacah Georgi Margwela,wili 8Timadydr9i ir ba,d0nagan ga3ke]in wra3 zydy.yx lovsangarnyr5 oronk ka,ova/ ein tebi Ha3asdan dova/ ir a3xylov;yan /iren nyrs5 E]mia/nyxi hin ungyro] _ober; Aprahamyani ov anor undanikin hyd ovnyxa/ han6 tibman a-i;ow1 Georgi Margwela,wili 1987- in5 yrp dagavin [er ‘lovzova/ Qorhrta3in Miov;ivnu5 ir zin6 voragan bardaganov;ivnu gu gadarer E]mia/ni z0ramasin me]1 An ka.akin me] bada6 hapar hantiba/ er Apraham6 yanin1 Iryn an/an0; a3t ha3u wraxi zinovoru hivrungala/ er ir dan me] yv anonx mi]yv himyru trova/ ein angy./ pa6 rygamov;yan1 8Wyx amis ,arovnag an zis qnamyx isgagan ;o-nigi mu nman1 <ar7 e] ^ 23 dari a-a]5 ji,t a3s amsin (j,crid` 1991 ;7 “ydur6 ovari 16), lo3s er dysnovm 8Azc9i a-a]in hamaru1 Sguz6 povm y-0rya35 a3novhydyv 0ra6 ;yr;5 ;yr;i ,ovr]u isgo3n ha6 vakovyx qantawa- yrida6 sartnyri mi ho/ qovmp5 ori antamnyrix omank5 hydaca6 3ovm yv a- a3s0r5 darpyr yrgur6 nyrovm nyrga3axnovm yn myr hanrabydov;ivnu5 min[ ovri,6 nyr sdy./yl yv 3a]o.ov;yamp ,arovnagovm yn waryl irynx sy’agan lradovami]oxnyru1 Qantawa-ov;yan badja-u 8Azc9i pyra/ norov;ivnnyrn ein dyqnolociagan polorowin nor mi]oxnyr (a-a]in hama6 garc[a3in dbacrov;ivnu o.] Antrgowgasovm)5 azca3in nga6 racir5 havasarag,i- yv han6 tovr=o.agan m0dyxovm5 aryv6 mudyan oji lracrov;ivn5 j,cur6 dov;yan wra3 himnova/ 0by6 radivov;ivn1 Yv a3t er bad6 ja-u5 or ;yr;u ,ovdow 2y-k pyryx un;yrxo.agan la3n ,r]a6 nag5 40 hazari hasno. dba6 kanagow1 A3=m5 23 dari anx5 yrgams6 ya3 tatarix 3ydo3 8Azc9u norix e lo3s dysnovm5 a3s an6 cam orbes wyrlov/agan ,apa6 ;ahantes1 )ra;yr;ix ,apa6 ;a;yr; a3s anxovmu ba3mana6 vorova/ e o[ mia3n ;yr;in niv;agan wijagow (a3s masin 12-rt e]ovm garyli e gartal War[agan aztu), a3lyv o[ bagas garyvor a3l hanca6 manknyrow7 A3=m5 23 dari anx5 ar6 madabes ‘oqovyl yn infor6 maxion dyqnolocianyru1 Y;e a3n =amanag5 8Azc9i a-a]in hamari qmpacraganovm ipryv clqavor a-akylov;ivn ,y,dvovm er ;yr;i lracir` 0byradiv lovr dovo. linylov hancamanku5 a3=m hamaxanxi hamadara/ dirabydov;ivnu avylort e tar2novm 0byradivov;yan ma6 sin amen mi 3avagnov;ivn5 ma6 navant ha3asdanyan dbacir mamovli myr qy.jovg ba3manny6 rovm1 “oqarenu anhra=y,d e ov,atir hydyvyl informaxion hoskyrin5 zdyl ov zadyl tran6 xovm garyvorn angaryvorix65 nayv a.pix65 yv informaxion 3or2anovdovm 3a3dnova/ ov ,’o;ova/ un;yrxo.i hamar mygnapanyl ov wyrlov/yl trank1 A3s0r 8Azc9u a3t a-a]at6 rankn e sdan2novm5 ir 3o3su tnylow Ha3asdani yv S’iv-ki ir pazmahmovd a,qadanknyri ov hy.inagnyri wra31 Sdan26 novm e a3t a-akylov;ivnu 3o3su tnylow5 a-a]in hyr;in5 Ha6 3asdani yv S’iv-ki ir un;yr6 xo.nyri wra35 oronx [i tidar6 govm orbes 3ajaqortnyri yv sba-o.nyri5 a3l orbes agdiv ka.akaxinyri5 noviryal ha3y6 ri5 oronx o[ mia3n ka]a6 lyranku5 a3lyv knnatadov6 ;ivnu5 ov..ortovmnyrn ov tido6 .ov;ivnnyri ;yr;u5 oryve ;yr;5 tar2novm yn hanra3in6hasara6 gagan angaq yv aztyxig am6 bion1 Sgsovm5 avyli ji,t` wyrsgsovm ynk777 ?yragovdagan Mugke3n gu wiravore AMN a3xyla/ Sovrio3 ygy.yxagan a-a]nortnyru 8AZC9 )RA:YR: Wyrsgsovm ynk
 3. 3. Gazmagyrbov;yamp Mon;6 reali :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan5 Giragi5 2 Mard 20146u y.av 3i,adagov;yan yv hbardov;yan yrygo3 mu5 novir6 va/ panasdy./5 ar2agacir5 ;adyracir yv mangawar=` Mov,y. I,qani cragan was6 dagin5 anor /nntyan 1006am6 yagin a-i;ow1 :M Miov;yan gytron ‘ov;a6 xa/ ein my/ cracedi naqgin a,agyrdnyren5 parygamnyren yv ir craganov;yan sirahar6 nyren sdovar qovmp mu1 @y-nargu sgsav Digin Silwa Amadovni :oka;lyani paxman q0skow1 An bad,aj gyrbow yv makramakovr ov sahovn ha3y6 renow barzyx 0rovan qorhovr6 tu5 i 3arcank Mov,y. I,qani5 ocygo[ylow anor bantovqd ho6 cin yv ir an2nagan badany6 gan dbavorov;ivnnyru Be3rov;i me]1 Aba an pym hraviryx Alyk Manovgyan war=arani a,agyrdnyren #asmig Cri6 coryann ov Maria #arov;ivn6 yanu5 oronk ardasanyxin Mov,y. I,qani 8Ha3 Lyzovn91 #arcyli hantisawaru aba m0den /an0;axovx 0rova3 pa6 naq0su` mdavoragan ov tas6 diarag Manovel {ar,afyanu1 An /na/ e Haleb ov yrgar darinyr sdan2na/ e dn0reni ov tasdiaragi ba,d0nnyr zanazan ha3gagan gr;agan hasdadov;ivnnyrov me]1 Brn7 {ar,afyan5 pympa6 saxi anovranali 2irkyrow5 3sdag a-ocanov;yamp yv ha3y6 ren lyzovi ampo.] cy.yxgov6 ;yamp macnisaxovx nyrganyru ir isg panasdy./agan ;-i[k6 nyrow1 Manovg ov badani Mov6 ,y. Jyndyryjyani otisaganu My/ Y.y-ni cyhynin me]5 orpaxa/ ov hala/agan5 irme ‘okr kro] ov y.p0ru baha6 banu5 or y.av g0,gagari a,6 gyrd5 pa3x ha3 gr;agan m,agi mu ka]alyrankow ov mi]nor6 tov;yamp anxav Gibrosi Myl6 konyan Gr;agan hasdadov6 ;ivnu ovr a,agyrdyx #agop ),agani1 Hon5 ir isg pa-y6 row` 8’oqanag g0,gagari war6 byd ullalov5 war=abyd gul6 lam9 cra/ er an1 Be3rov; wy6 rata-nalow ganxni “alanj6 yan Jymaran naq orbes ovsa6 no. ov aba orbes tasaq0s yv tyr6dn0ren min[yv ir gyanki wyr]u1 Garj =amanagow gu mygni Brivksel hydyvylov cra6 gan yv mangawar=agan gr;ov6 ;yan5 pa3x badyrazmu bad6 ja- gulla3 or an yrgov darien wyrata-nar Be3rov; yv ,arov6 nager Jymarani ir ba,d0nu1 Anxnylow M7 I,qani cragan wasdagin5 3arcyli panaq0su n,yx or an ardatra/ e 17 crkyr` 76u panasdy./ov;ivnny6 rov hadornyr5 yrgov webyr5 yryk hador 8Ha3 My/yrov Ti6 masdovernyr95 yrgov ;adyr6 cov;yan hadornyr yv yryk ha6 dor 3ov,acrov;ivnnyr5 in[bes nayv 8Arti Craganov;ivn9 anovamp y-ahador tasacirk mu1 Mov,y. I,qan martu nyrga6 3axnylow5 Brn7 {ar,afyan kani mu ovrovac/yrow badgy6 raxovx za3n` 8sagavaq0s5 qonarhamid5 mynaser5 hocy6 gan ir harsdov;yan me] am6 ’o’ova/ mdavoraganu5 or hy6 -ov mnax a.movge5 yryvovmnyre5 ‘a3lyle5 cragan yv tasdia6 rag[agan gyankin me] ‘nd-y6 low ov cdnylow ir cohaxovmu91 M7 I,qani polor cor/yrovn a-anxku gazma/ e 3yd6Y.y-n6 yan syrovntin badgano. zy6 .ovmnyrn ov zcaxagan nyra,6 qarh mu1 Panaq0su usav5 8Mov,y. I,qan mas gu gazme Y.y-nen wyr] ir a[kyru paxo. ‘ivnig syrovntin5 or hasag a-av aksoragan yv nahadag ha3ov;yan an3a3d cyryzmanny6 rovn myr2` ipryv 3a-novmu my-6 no.nyrov yrazin ov dyn[yrovn5 zavge zavag ‘oqanxyli a3n havadkin5 ;e ovr or al dani myz jagadaciru yv in[ [arik gam parik al or wyrabahova/ e myzi5 “Bidi hasnink ga6 darin”1 Yrygon ,arovnagovyxav Brn7 _ober Cricoryani asmovnkow Mov,y. I,qani yrgara,ovn[ ov azca3in zcaxovmnyrow zy.ovn 8A-a]in O.]o3n9 kyr;ova/ow5 or qorabes dbavori[ er yv ha.ortagan1 Srdi hagirj q0skyrow hantes ygan Mov,y. I,qani yryk naqgin a,agyrd6 nyren` Digin Dirovg Manjig6 yan5 Brn7 Wicen Frovnjyan yv Brn7 Cricor Tyr2agyan5 oronk ivra3adovg gyrbow ar6 da3a3dyxin irynx siryli ovsov6 xi[in5 tasdiaragin yv dn06 renin ;o.a/ 3ov,yrn ov dba6 vorov;ivnnyru5 orbes an]n]yli gniku azca3in5 m,agov;a3in ov martga3in hocygan wjid ny6 ra,qarhi mu1 Yv wyr]abes5 q0sk a-av gadarylacor/ova/ pymatri[ Nansi Issa :oros6 yan5 or m0d 0ren :MM6i 8Ha3 Pym9 ;adyraqovmpow bidi nyrga3axne Mov,y. I,qani 8My-nilu orka~n t=ovar e9 ;adryrcov;ivnu1 Hraviryalnyru aba hivra6 sirovyxan sovrjow yv anov,y6 .ennyrow1 Nyrganyrov temky6 rovn wra3 gu xolar cohovna6 gov;yan yv hbardov;yan zca6 xovmnyr1 <norhavoryli yn gazmagyr6 bo.nyru yv 3a3dacrin masnag6 xo.nyru a3s ,ad 3a]o. ov an6 mo-anali yrygo3;in1 |& A& Manouhl Car,a`;an LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 3 Nansi Issa Joros;an AR+ANAWA#YL OCYGO{OVM MOV<Y> I<QANI ?nntyan 1006amyagin a-i;ow Ha3gagan lradov cor/agalov;ivnnyr a3s0r gu ha.ortyn ;e in[bes a,qarhi zanazan angivnnyrov5 no3nbes Cahirei me] adrbe3janagan bydagan karoz[amy6 kynan wyr]in 0ryrovn gu ‘or2e a-avyla6 co3ns ,ahargov;yan niv; tar2nyl Qo6 jalovi o.pyrcov;ivnu1 Artaryv5 usd ha.ortova/ lovryrovn5 anxyal {oryk,ap;i5 26 “ydrovarin5 8El Ahram9 lracragan hasdadov;yan 3argin dag5 Cahirei m0d Adrbe3jani tysba6 nadan ;akovn a]agxov;yamp yv ka]aly6 rankow gazmagyrbova/ e knnargovm mu 8”okramasnov;ivnnyrov iravagan gar6 cawijagu mi]azca3in hagamardov;ivnny6 rov me]7 Ly-na3in >arapa.i baraca3i ovsovmnasirov;ivn9 ;yma3i ,ovr]1 A3s knnargovmi un;axkin panaq0sov;ivn sar6 ka/ e ka.akagan yv dy.ygadovagan ovsovmnasirov;ivnnyrov 8El hiovar9 gytroni ‘okramasnov;ivnnyrov pa=ni byd5 <ovra3i naqgin xryal qorhovrti antam Ema; Mah;i1 Hagaha3 zygovxman mygnapanov;yamp hantes yga/ e mi]azca3in iravovnki tasaq0s5 D0k;7 Sa3ed Abovr Qe3r5 min[ zro3xu wara/ e 8El Dimokra;e3a9 barpy6 ragani qmpacrabyd Be,ir Abdivl Fe;6 ;ah1 Havako3;in nyrga3 cdnova/ e Ca6 hirei adrbe3janagan tysbanadan an26 nagazmu1 Ha3gagan lradovami]oxnyr 3a3dna/ yn or Ha3 Tadi 3an2naqovmpi badasqa6 nadovnyren p=i,g Armen Mazlovmyan5 na6 q0rok dy.yganalow a3s masin5 qovmp mu ha3yrov hyd miasin a,qadank dara/ e a3t mi]oxa-man ha3yrov masnagxov;ivnu abahowylov ov..ov;yamp1 Ha3asdani tys6 banadan nyrga3axovx[i gxort Wartces #owse’yani go.kin5 a3s havakin nyrga3 cdnova/ yn Parycor/agani Ycibdosi ,r]ana3in war[ov;yan adynabyd Byrj :erzyan yv ycibdaxi /an0; badmapan D0k;7 Mohammed _efha; El Imam1 Avyli4n5 anonk arapyren ov anclyren cirk al pa=na/ yn >arapa.i ov Sovmga3i;i masin1 Cahirei me] Adrbe3jani hagaha3 karoz[ov;ivnu hagaztyxov;yan hantibyxav
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 Hamacor/agxov;yan sgizp` Ha3ox Xy.asbanov;yan ovsovmnarani yv “arizi <oa3i ;ancarani mi]yv “arizi me] Ha3ox Xy.asbanov;yan harivryrort darylixi 2y-nargnyru hamagarco. bydagan 3an2na=o.owi kardov6 .ar5 Ha3ox Xy.asbanov;yan ;ancaran6himnargi dn0ren Ha3g Tymo3yanu hantiba/ e <oa3i 3ov,ahamalir6;ancarani (Memorial de la Shoah) dn0ren +ak Fryji hyd1 A3s masin5 usd Armenpres.am-i5 dy.ygaxovxa/ yn HH CA agatymia3i Ha3ox Xy.asbanov;yan ;ancaran6himnargen1 Mard 4-in ga3axa/ hantibman un;axkin Ha3g Tymo3yanu yv +ak Fryju knnarga/ yn yrgov hasdadov;ivnnyrovn mi]yv hamady. hydaz0dov;ivnnyrov5 gr;agan /racryrov yv dy6 .ygadovov;yan ‘oqanagman olordnyrovn me] hamacor/ag6 xov;yan ov =qdo.aganov;yan tem ba3karin ov..ova/ ha6 mady. /racryrov m,agman harxyr1 Ha3ox Xy.asbanov;yan yv Holokos;i masin Ha3asdani yv Fransa3i me] hamady. xovxahantesnyrov iraganaxman ha6 mar 2y-k pyrova/ yn hama2a3nov;ivnnyr1 Hantibman ipryv artivnk go.myru hama2a3na/ yn m0da6 ga3 amisnyrov un;axkin sdoracryl yrgov hasdadov;ivnny6 rovn mi]yv hamacor/agxov;yan 3ov,acir1 Pag0 Sahagyan a3xylyx Sdy’anagyrdi hanrabydagan p=,gagan gytronu Arxaqi Hanrabydov;yan naqacah Pag0 Sahagyanu Mard 3-in a3xyla/ e Sdy’a6 nagyrdi Sarcis yv Amalya Garabydyannyrov anovan han6 rabydagan p=,gagan gytron yv /an0;axa/ hasdadov;yan cor/ovneov;yan1 A3s masin gu ha.orte L>H naqacahi ma6 movli yv dy.ygadovov;yan war6 [ov;ivnu1 Yrgri .ygawaru n,a/ e5 or hivantanoxi a,qadanku nor5 =amanagagix ba3mannyrovn hamabadasqano. Masna,en6 kin me] bedk e ir tragan nyrtrovmu ovnyna3 p=,gagan sbasargman oragi par2rax6 man wra3` avylxnylow5 or a-o.6 ]abahov;yan olordn ov a3sdy. a-ga3 qntirnyru a3sovhydyv no3nbes bidi ullan i,qanov6 ;ivnnyrov ov,atrov;yan gytro6 nin1 Cyrov;yan me] cdnovo. Qojo3yan dovn gu wyrata-na3 Bakovn wyratar2ovxa/ e cyrov;yan me] cdnovo. Ha3as6 dani ka.akaxi Mamigon Qo6 jo3yanu1 A3s masin5 gu dy.y6 gaxnyn Garmir qa[i mi]az6 ca3in gazmagyrbov;yan (GQMG) Ha3asdanyan crasynyagen1 Qojo3yanu ha3asdanyan ba,d0nyanyrov qnamkin 3an26 nuva/ e adrbe3janagan >a6 zaqi yv ha3gagan I]yvani mi6 ]yv anxno. janabarhin` mi]azca3in sahmanin wra31 GQMG badoviragnyru a3xyla/ yn wyr]inis min[yv ha3ryna6 tar2ovmu` azadazrgman ba3mannyru yv anor hanteb wyrapyr6 movnku cnahadylov hamar1 Gazmagyrbov;yan nyrga3axovxi[nyru nayv gab bahbana/ yn Ha3asdani me] anor undanikin hyd1 “o’ow` 8Dy.ygov;ivn [ovnink Arxaqi me] sovriaha3yrov zancova/a3in pnagyxman masin97 Dy.ygov;ivn [ovnink Ly-na3in >arapa.i me] Sovria3en ha3 undaniknyrov zancova/a3in pnagyxman masin1 A3s masin5 usd Azadov;ivn -adioga6 3ani5 usa/ e YAHG Minski qmpagi -ovs hamanaqacah Igor “o’ow` badasqanylow adrbe3janagan APA lradova6 gan cor/agalov;yan harxovm6 nyrovn1 8Garyli e yn;atryl5 or y;e no3nisg y.a/ yn pnagyxman tebkyr5 aba ki[ havanagan e5 or anonk gryn zancova/a6 3in pno3;1 A3t masin myzi dy.ygaxovxa/ e nayv MAG6i ca.;agannyrov harxyrow cy6 raco3n 3an2nagadaru956 avyl6 xovxa/ e an1 Wyr]in yrgov darinyrovn Ly-6 na3in >arapa. dy.a’oqova/ yn ,ovr] yryk dasnyag sovria6 ha3 undaniknyr5 oronx meg masu pnagov;ivn hasdada/ e Ka,a;a.i ,r]anu1 Sovria6 ha3yru g4usyn5 or Ka,a;a.i ,r]anu undra/ yn` ha,ovi a-nylow dy.vo3n yv irynx naq6 gin pnagawa3ri` Cami,lii5 glima3in unthanrov;ivnu1 A3t ,r]anu wyrahasdadova/ sovriaha3yru himnaganin me] ho.acor/ov;yamp gu zpa.in1 Yrgov darinyrov un;axkin5 dy.agan i,qanov;ivnnyru ma6 samp lov/ovm dova/ yn anonx pnagarana3in5 in[bes nayv a,qadanka3in qntirnyrovn1 Bakov anxyal dari po.oka/ er MAG6in` bntylow5 ;e Ha6 3asdanu 80cdovylow hrata6 taren` Adrbe3jani cravyal dara/knyrovn me] sovriaha3yr gu wyrapnagyxne91 Arxaqi ardakin cor/ox naqararov;ivnu hagatar2a/ er a3s bntovmin` usylow7 8Dar6 va/ linylow hagamardov;yan eov;ivnu qy.a;ivrylov yv mi6 ]azca3in hanrov;ivnn aba6 go.mnoro,ylov ir molovxkow` Adrbe3jan [i waranovm no3nisg timyl agn3a3d gy./iknyri ov abady.ygadovov;yan1 Mas6 navorabes5 pavagan e n,yl5 or namagin gix MAG6i kar6 dov.arov;yanu ‘oqanxova/ a3sbes go[ova/ 8wyrapnagyx6 va/ an2anx9 xovxagovm n,ova/ an2anxix oyve megu yrpy4k [i y.yl yv nyrga3ovms el [i cdnvovm L>H dara/kovm91 Civ.axinyrov po.oki havaku ‘agyx Yryvan6Wana2or clqavor ma3rov.in Araca/odni marzin me] cdnovo. Ha3gagan wyx civ.yrov pna6 gi[nyr 6 Mardin po.oki havak ga3axnylow ‘agyxin Yry6 van6Wana2or clqavor janabarhu1 N,ynk5 or )hanavan5 Gar6 pi5 Nor Yrznga35 Ov,i5 Arda,avan yv Sa.mosavan civ.yrov pnagi[nyru gu po.okein Abarani ]ramparin m0d ga-ovxovo. Ylykdraga3ani ga-ovxman tem 3adgabes5 or a3t ga3ani ga-ov6 xovmu grna3 zrgyl civ.axinyru pyrkyru ]rylov la3n hnaravo6 rov;ivnnyren1 #i,ynk5 or bydagan cor/i[nyr ,r]an ‘ov;alow panagxov;ivnnyr gadaryxin civ.axinyrovn hyd5 orovn artivnkow ‘agova/ janabarhu wyrapaxovyxav1
 5. 5. MATAJ B& MAMOUR:AN S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-ak7 Ygy.yxvo3 91-rt Unthanovr antamagan =o.owu cov6 marovyxav Giragi Mard 2, 2014-i 3ydmi6 ]0rei =amu 2:00-in5 ygy.yxvo3s 8Magaros Ar;inyan9 srahin me]1 +o.owin gu naqacaher Hocyvor Howiv` Ar=7 D7 Za6 ryh A7 Khn37 Zarcaryan1 (:ymis A-a]6 nortagan Dy.abah Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan5 mygna/ er Wan6 kovwur5 naqacahylov S7 Wartan Ha3x7 A-ak7 Ygy.yxvo3 darygan unthanovr =o.owin): +o.owin nyrga3 ein nayv howivi 0cnagan Ar=7 D7 Da;yv Khn37 Menen6 gi[yan yv :ymagan Qorhovrti nyrga3a6 xovxi[ Dig7 Jovlia Dovmanyan5 Misiso6 ga3en5 =o.owi nyrga3 75 dradov antam6 nyrov nyrga3ov;yamp =o.owu ngadovyxav 0rinavor1 Ar=7 D7 Zaryh A7 Kahanan gartax Dy.abah Cyr,7 D7 Na;an Srpazani ci6 ru ov..ova/ =o.owis1 Naqort darova3 (2013)-i Unthanovr +o.owi tivani adynabydovhi` Dig7 Ape; Alpa3 ylo3; ovnyxav paxman yv pari ca6 lusdyan q0skyrow1 Aba hraviryx Der Zaryh A7 Kahanan or a.0;kow pana3 =o.owu1 Tivani adynabydov;ivnu sdan2nyx Diar +ac Sdy’anyan5 ha3yren ady6 nacrov;ivnu Dig7 S0si Baronyan yv anc6 lyren adynacrov;ivnu Dig7 Ani Sarwar6 yan1 )rova3 qorhrtaranagan (parliamen- tarian) n,anagovyxav Dig7 Ape; Alpa31 Hocyvor Howiv Ar=7 Der Zaryh A7 Ka6 hanan un;yrxyx ir miamya3 cor/ovneov6 ;yan dy.ygacrov;ivnu1 Der H0r dy.y6 gacrov;ivnu untovnovyxav cnahadankow1 Wavyraxovyxan naqort antamagan (2013) =o.owi adynacrov;ivnu5 in[bes nayv cnahadankow wavyraxovyxan5 ?qagan Qorhovrti yv 3aragix marminnyrov paro3a6 gan dy.ygacirnyru1 #anovn ha,ovyknni[ 3an2naqovmpi dy.ygaciru nyrga3axovx Diar Ara Der Ceorcyan1 #yd knnov;yan yv drova/ lovsapanov;yan5 =o.owagannyru wavyraxovxin niv;agan dy.ygaciru1 Nayv 2014 dary,r]ani naqaha,ivu1 Undro.agan 3an2naqovmpi anovnow Dig7 Diana B0.osyan nyrga3axovx ?qagan Qorhovrti5 :ymagan Badcamavornyrov5 ygy.yxvo3 himnatrami5 ha,ovyknni[ yv undro.agan 3an2naqovmpyrov ;ygna/ovny6 rov anovanaxangu1 Ngadi ovnynalow or ?qagan Qorhovr6 ti5 ygy.yxvo3s himnatrami5 undro.agan ov ha,ovyknni[ 3an2naqovmpyrov baraca3in undrovylov ;ivow ;ygna/ovnyr ga3in5 und6 rov;ivn dy.i [ovnyxav yv ;ygna/ovnyru ngadovyxan undrova/1 Dy.i ovnyxav badcamavornyrov undrov;ivnu1 Koveaqo3z marmni antamnyr n,anagovyxan Brnk7 Mada; P7 Mamovryan5 B0.os I,qanyan yv #agop Zmrovqdyan1 Undrov;ivnnyrov artivnku gov dank sdoryv76 ?QAGAN QORHOVRT Dig7 Sylla Cal;akjyan (wyrundrova/)5 <ar7 e] !% 8Wyx darinyr oronk ‘oqyxin Ha3ox A,qarhu9 -1988-1994 MATAJ B& MAMOUR:AN Gazmagyrbov;yamp :oron6 ;o3i Wartananx Asbydnyrov 8Ali,an9 Tahliji yv Tsdyrk Wartananx 8Ardymis9 );ya6 gi5 Srpox Wartananx Z0ra6 warax yv >yvontyanx Hyrosa6 mardi 1563-rt5 in[bes nayv >arapa.yan <ar=ovmi 26-rt darytar2nyrov d0nagadarov6 ;ivnnyru n,ovyxav hydyvyal pa=anmovnknyrow1 Giragi 23 “ydrovar 2014- in5 :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-ak7 Ygy.yxvo3 me] dy.i ovnyxav S7 Badarac` Srpox >yvontyanx yv Warta6 nanx Hyrosamardi d0nin a-i6 ;ow1 )rova3 badaraci[n er ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Za6 ryh A7 Khn37 Zarcaryan5 or q0syxav 3avovr bad,aji ka6 roz mu1 Araro.ov;yan nyrga3 er Fransa3en hivrapar ka6 .aks cdnovo. ygy.yxvo3s a-a6 ]in mna3ovn naqgin howiv` (1961-1975) Hoc,7 D7 +ira3r ?7 Wrt7 :a,jyan1 Yrcyxo6 .ov;ivnu gadarovyxav ygy.yxvo3 tbrax tasin go.me5 .ygawa6 rov;yamp <ahe Al;ovnyani5 yrcyhoni ungyragxov;yamp S06 na Ar;inyani1 #un;axs S7 Badarci dy.i ovnyxav ca.ov;is me] cor/o. m,agov;a3in5 parysiragan yv ha3rynagxagan miov;ivnnyrov war[ov;yanx nyrga3axovxi[nyrov 0rhnov;ivnu1 #avard S7 Ba6 daraci dy.i ovnyxav hocy6 hancsdyan ba,d0n` Warta6 nanx Asbydnyrov y.pa3rag6 xov;ynen yv Tsdyrk Warta6 nanxi );yagen 3aved pa=nova/ asbyd y.pa3rnyrov yv ko3ryrov hocinyrovn i hancisd1 Ygy.yxvo3 araro.ov;ynen 3y6 do35 ges0re ydk =amu 2:00-in5 nyrganyru ygy.yxvo3s 8Maga6 ros Ar;inyan9 srahin me] sy6 .annyrov ,ovr] dy. cravyxin yv wa3ylyxin ko3ryrov go.me bad6 rasdova/ ;y;yv ja,i yv sovrji sbasargov;ivnu1 Sy.ani 0rh6 nov;ivnu gadaryx Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryan1 Hraviryalnyrov ,arkin ein S7Y7H7A7 ygy.yxvo3 howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7 kahanan5 ?qagan Qorhovrti Adynabyd` Diar )han )hanesyan5 8Ali6 ,an9 Tahliji Sbarabyd Mov6 rad N,an yv ir diginu5 8Ar6 dymis9 );yagi Dirovhi yv 0rova3 hantisawarovhi` Dia6 na B0.osyan5 ko3ryrov Mi]6 Aryvmdyan <r]ana3ini nyr6 ga3axovxi[` N7D7 M0na Syl6 yan5 ca.ov;is me] cor/o. gazmagyrbov;ivnnyrov nyrga6 3axovxi[nyr yv hantisadys6 nyr1 Hantisov;ivnu sgsav Cana6 da3i5 Ha3asdani yv <avar6 ,ani ka3lyrcnyrow5 ta,nagi gadaro.ov;yamp` Dig7 Eliza6 be; A,uki1 )rova3 hantisawarovhi Dia6 na B0.osyan gadaryx paxman q0sku5 dalow 0rova3 badca6 mu1 Srpox >yvontyanx d0nin a-;iv5 3anovn 8Ali,an9 Tah6 liji yv Tsdyrk Wartananx 8Ardymis9 );yagi an ,norha6 voryx ;ymi polor hocyvoragan6 nyru i masnavori ygy.yxvo3 =ra]an howiv` Ar=7 D7 Zaryh A7 Kahanan5 orovn kahana6 3agan 2y-natrov;yan 22-am6 yagu gu zovcatibi Warta6 nanxi d0nin1 Hantisawarovhi 8Ardymis9 );yagi Dirovhi` Diana B0.osyan hancaman06 ren nyrga3axovx 0rova3 bad6 camapyru` Diar Mgrdi[ Mgur6 di[yanu5 dalow hama-0d gyn6 sacragan ci/yru1 Brn7 M7 Mgrdi[yan /na/ e Bolis5 Wanyxi /no.nyre1 Ir naqnagan gr;ov;ivnu sdaxa/ e Mqi;aryan War=aranen nyrs5 ,r]anavard y.a/ e Bolso3 _ober; Colejen5 mas gazma/ e ir cdnova/ ka.ak6 nyrov m,agov;a3in gyankin5 y.a/ e S7Y7H7A7Ygy.yxvo3 ?qagan Qorhovrti antam5 ir cor/0n masnagxov;ivnu pyra/ e ygy.yxvo3s ,inov;yan a,qa6 danknyrovn1 1993-en i wyr Ady6 nabydn e 8Ha3asdan Hama6 ha3gagan Himnatrami9 :oron6 ;o3i masnajiv.in1 >arapa.i me] ir dara/ darinyrov a,6 qadanki ipr artivnk barcy6 vadrova/ e [ors naqacaha6 gan myda3lnyrow5 oronxme 2000-in sdaxa/ Arxaqi wyxy6 rort tarov ;acavornyrov 8Wa6 [agan Paryba,d96i myda3lu garyvoraco3nn e5 orowhydyv so3n myda3lu gu drovi mia3n >arapa.xinyrovn7 ink a-a]in s’iv-kaha3n e or sdaxa/ e so3n myda3lu1 Amovsnaxa/ e naqgin Esa3yanxi Ani Hanum6 yani hyd1 Paqdavorova/ e yrgov zavagnyrow` Anov, yv Sar0 yv yryk ;o-nignyrow` Aris5 Jiwan yv _emi1 Aba hantisawarovhin hraviryx 0r6 va3 badcamapyru` Diar Mgur6 di[ Mgrdi[yan1 Brn7 Mgrdi[yan hadova/ mu ardasanyx Wazcen )wyani panasdy./ov;ynen 8A3s >ara6 pa.n e9 A3s >arapa.n e hy;anosov6 hin5 No3i dabanix ;-a/ a.av6 nin5 Dy. er oronovm i]nylov hamar Yv dy.n a3t y.av gadarn a3n lyran5 Ovr Cdi[ wanku bidi par26 ranar7777 Brn7 Mgrdi[yan antratar6 2av Wartananx Jagadamar6 din ov a3t gabyx nyrga3 0ry6 rov Arxaqi ,ar=man novajovm6 nyrovn5 yv usav ;e avyli kan <ar7 e] !% LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 5 JORONJØ Dirovhi` Diana B0.osyan5 3i,adagi nover gu 3an2ne Brn7 Mgrdi[ Mgrdi[yani S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-ak7 Ygy.yxvo3 91-rt Antamagan Unthanovr +o.owu
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 Wrasdani naqacahi ov777 <ar7 e] 26en Ha3asdan a3xylov;yan un;axkin ys [ei grnar [hantibil anor ov anor undanikin1 Pnaganapar g4ovzei ancam mu yvs ,norha6 galov;ivn 3a3dnyl iryn91 A3s do.yru cra/ e Wrasdani naqa6 cahu lovsangarnyrov mygnapanov;yan me]5 untc/ylow nayv or asonk ji4,t a3n 3arapyrov;ivnnyrn yn5 oronk badmagan0ren gaba/ yn ha3yrn ov wraxinyru1 Ekivmenik hantibovm Wrasdani Ha3ox A-a]norti clqavorov;yamp “ydrovar 25-in Wiraha3ox A-a]nort D7 Wazcen Ybs7 Mirzaqanyani clqavorov;yamp ga3axav gr0nagan hama3nknyrov qorhovrti hantibovmu1 Gu masnagxein Antrgowgasi Ladin Ga;olignyrov A-a]nort` D7 Jivze’’e Ark7 Pazott05 Wrasdani Avydaranagan6Lovdyragan A-a]nort` D7 Hans6 Ioahim Ybs7 Gidyrlen5 Wrasdani Avydaranagan6Bap6 ;is;nyrov ygy.yxvo3 naqacah` D7 Myrab Ybs7 Gabrinda,wili5 yv no3n ygy.yxvo3 ybisgobos` Malqaz Son.ola,wili1 Hantibman un;axkin knnargovyxan Qorhrta3in ,r]ani gr0nagan hama3nknyrov hasxova/ wnasi ‘oqhadovxman yv gr0nagan harxyrow bydagan cor/agalov;yan hyd gabova/ harxyru1 Anonk oro,yxin timyl Wrasdani war[abydin yv Wrasdani i,qanov;ivnnyrovn5 qntrylow wyrana3il hama[a’0ren polor wnas gra/ gr0nagan gazmagyrbov;ivnnyrov hamamas6 nov;yan sgzpovnki ha,ova-ovmow mi]oxnyr 3adgaxnylov hnaravo6 rov;ivnu1 Avsdriaxi badcamavoru ba,dbana/ e Arxaqi inknoro,man iravovnku Sovmca3i;yan xy.asbanov6 ;ivnu tadabardo. yv Arxaqi inknoro,man iravovnku ba,d6 bano. ylo3;ow Yvroqorhrta6 rani me] 0ryrs hantes yga/ e Avsdrian nyrga3axno. bad6 camavor Eovald <;adluru1 Arxaqi hamar ba3karu aza6 dacragan ,ar=ovm pnoro,ylow` avsdriaxi badcamavoru ir ylo3;in me] n,a/ e5 or Ly-na6 3in >arapa.u badmagan0ren yv pnag[ov;yamp ha3gagan da6 ra/k e5 yv hasgnalow` gyanku wdancova/ e Adrbe3janagan i,qanov;yan dag5 Ly-na3in >arapa.i =o.owovrtu 1991 ;ovagani Tygdympyr 10-i han6 rakovein ampo.]owin ir 2a3nu dovav 3anovn angaqov;yan` mi]azca3in tidortnyrov nyr6 ga3ov;yamp1 Eovald <;adluri cnahadov6 mow5 Arxaqu Harava3in Gow6 gasi me] ov=yrov havasaragu,6 -ov;ivnu abahowo. cor/0n e yv garyvor tyr gu qa.a3 da6 ra/a,r]ani ga3ovnov;yan aba6 howman harxow1 8Yvromiov;ivnu sadar ganc6 nyxav Ly-na3in >arapa.i aza6 dacrman ,ar=ovmin` anor sgzpnagan ‘ovlyrovn1 Nyrga3is Hamacor/agxylow Arxaqi Han6 rabydov;yan hyd` Yvromiov6 ;ivnu havadarim gu mna3 aza6 dov;yan yv =o.owrtawarov6 ;yan sgzpovnknyrovn956 usa/ e Eovald <;adluru1 MI}AZCA#IN KA>AKAGAN AGNARG Martga3in Iravovnknyrov Yvrobagan Adyani wji-u artar [e Yv grna3 wdancavor hydyvanknyr ovnynal5 Y;e hagaztyxov;ivnu usd pavaganin hz0r [ulla3 DOKT& NOUPAR PHRPHR:AN Ha3yrs5 cone ardasahmani me]5 unt6 hanrabes ,ad [ynk hydakrkrovir ta6 dasdanagan wji-nyrow5 oronk log az6 ca3in pno3; gu gryn1 Paxa-ov;ivnnyru 3arcyli yn saga3n1 A3sbes5 Tygdympyr 17, 2013in5 Mart6 ga3in Iravovnknyrov Yvrobagan Adyanu (YMIA6n) ar2agyx powantag ha3ov;ivnu za3raxno. wji- mu5 orow gu tadabarder Zovixyrian5 or tadabarda/ er Ha3ox Xy.asbanov;ivnn ovraxo. ;ovrk mu5 Do.ov “erin[ek anovnow1 A3s an2u5 or a3l badja-nyrow a3=m ;rkagan pandin me] ir azadov;ivnu polorowin gorsnxovxa/ e5 iryn tem pax6 va/ tadu ,ahyxav5 Adyanin go.me iryn ,norhova/777 arda3a3dovylov azadov6 ;yamp1 “erin[ek5 orovn masin naq0rok 3ajaq arda3a3dova/ eink5 g4abrer a3n =ama6 nag Zovixyrio3 me] yv ampasdanov;yamp hrabaragav Ha3ox Xy.asbanov;ivnu 3or]or]a/ er 8mi]azca3in sovd mu91 A3novhydyv5 amisnyr anxan yv mart a3lyvs [hydakrkrovyxav a3s anbadga- ovraxo.ow5 min[yv or anxyal Tygdym6 pyrin5 o[ meg cidagix anhadi mdken [anxa/u ,an;aharyx polors1 YMIA6n xart unthanragan wsdahov;yan ar=a6 naxa/ yv Yvroba3i Miov;yan anbagas howanavorov;ivnu wa3ylo. tadavoragan marmin mun er5 or ir a3t anartar wji6 -ow g4ancidanar5 mo-axov;yan gov dar5 no43nisg g4arhamarher ha3 =o.owovrtu1 A3sovhantyr25 ygek a3s harxu knnynk a-arga3agan0ren5 a-anx azca3nagan covnavorovmi1 Wyro3i,yal unthanraxo. dbavorov;yan tem 3antiman5 ,ovdow garyli e dysnyl [a’azanxov;ivnnyr5 oronk myr moly-ant ha3ov midku m,ov,a6 bada/ yn1 Artaryv5 myr dysangivnu azca3in e7 myr tidylagyrbu` no3nbes5 min[ty- Adyanu harxu knna/ er oro,abes sahmana’ag untla3novmow7 xy.asbanov6 ;yan ;eyv agnarga/ er5 pa3x anor ovsovmnasirov;yan [er 2y-narga/5 ngadi ovnyxa/ er a-an2napar “erin[eki mas6 na3adovg baracan5 in[ or ir garcin dramapanagan gu cdnynk5 mnax or` no3ninkn “erin[ek [er ovraxa/ ha3yrovn tem 1915in badaha/u5 pa3x ir gar/ikow` dy.i ovnyxa/u xy.asbanov;ivn [er nga6 da/5 hydyvapar bedk [er or zovixyria6 gan Bad=agan Tadaranin /anrag,i- dovcankin yn;argova/ ullar1 Ovrymn5 a3s sahmana’ag m0dyxovmow e or` YMIA6in y0;u tadavornyren hinc hadu mia3n5 mda3nov;yan andy.i ,y.ov6 mow mu5 gytronaxa/ ein arda3a3dovylov azadov;yan sgzpovnkin wra35 or i wyr]o3` ir co3ov;yan clqavor qarisqnyren min gu gazme andarago3s7 a3l q0skow` Ha3ox Xy.asbanov;ivnu [er ovraxa/1 Arten in[bes grnar Yvrobagan Miov;yan yn6 ;aga3 tadasdanagan marmin mu ovra6 xa/ ullal xy.asbanov;ivnu5 zor ink wa6 .ovx jan[xa/ er7771 A3sovhantyr25 my.atryli [e yrpyk zovi6 xyriagan tadaranin` “erin[eku tada6 bardylov wji-u5 kani or a3t bydov6 ;ivnu` ir garcin jan[xa/ er Ha3ox Xy6 .asbanov;ivnu yv avyli4n` ir Bad=agan )rinacirkin me] avylxovxa/ er nor 30tova/ mu5 [a’azanxyal dovcanki yn6 ;argylow a-an2napar Zovixyria abro. pnagi[nyru5 in[bes “erin[eku a3n =a6 manag1 Amen baraca3i dag` zovixyriagan Bad=agan Tadaranu iravovnk ovni5 oro, =amgedow5 yrgrin Wyraknni[ Ad6 yanin timylov5 qntra3aro3x qoxyli wji6 -u wyradysov;yan yn;argylov ard0nov6 ;yamp1 A3s polor ngado.ov;ivnnyrn untovnylow hantyr25 a3t anparyqi.j wji-u lr]0ren wnasagar gu ngadynk7 Yrp myr knnov;yan kowen g4anxunynk “erin[eki tadawarov;yan ;.;a/raru5 gu cdnynk hon ngada-yli gedyr5 oronk ha3yrovs tirku gu dgaraxnyn1 )rinagi hamar` ;ovrku gu ,y,der ;e` 190 bydov6 ;yanx mimia3n ksanyag mu jan[xa/ e Ha3ox Xy.asbanov;ivnu1 Ha3yrs bedk [e| or a-avyl a,qadankow a3t ksanyagu avyli kan harivri hasxneink1 <ar7 e] !%
 7. 7. LUNDI 17 MARS 2014 / MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 7 ABAKAS E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 17 MARS 2014 Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian Mirror-Spectator en date du 1er mars 2014 Si quelqu’un essaie de vous convaincre que la guerre froide est ter- minée, prenez cette déclaration avec un grain de sel. La guerre froide se poursuit, sinon s’intensifie. Après l’effondrement de l’empire soviétique, l’Occident s’est précipité pour combler le vide de pouvoir laissé en l’absence d’un régime soviétique central, en engageant les pays de l’Est nouvellement émancipés dans les structures de l’Union européenne et de l’OTAN. L’Occident a même dessiné une ligne dans le sable pour la Russie après le démembrement de l’ex- Yougoslavie. En 2008, Moscou a tracé sa propre ligne dans le sable en attaquant et en « libérant » certaines régions de la Géorgie. L’Ukraine est demeuré le centre d’un bras de fer entre la Russie et l’Occident, changeant d’allégeance au moins trois fois. La Révolution orange de 2004 a porté au pouvoir Viktor Iouchtchenko et Ioulia Timochenko, ce qui poussa le pays vers l’Occident. En 2010, les anciens alliés sont devenus des enne- mis acharnés, et au cours d’une élec- tion présidentielle à trois, l’ancien Premier ministre Viktor Ianoukovitch l’a remporté, déplaçant l’arrière-pays vers Moscou. Ainsi, le pays vacillait entre les deux centres tectoniques jusqu’à ce que la récente révolte apparaisse sur la place Maïdan de Kiev, qui a fait chuter l’administration de M. Ianoukovitch. Il avait paraphé un accord avec l’opposition, avec la bénédiction des ministres des Affaires étrangères de France, du Royaume-Uni et de Pologne. L’accord appelait à la relance de la constitution de 2004 limitant les pouvoirs présidentiels et fixait une date pour l’élection de décembre. Les manifestants de Maïdan, cependant, n’ont pas tenu compte de l’accord et le gouvernement a été renversé. Ianoukovitch a été déposé par la Rada ukrainienne (Parlement), qui a nommé Alexander Tourtchinov président par intérim. Naturellement, ces développements ont filtré à travers des lentilles dif- férentes et opposées ; pour l’Occident la volonté du peuple ukrainien l’avait emporté, tandis que pour les Russes les gangs de rue et les voyous avaient usurpé le pouvoir par la violence. Un rôle central a été joué dans cette transition par Arsène Avakov, ministre de l’Intérieur, d’origine arménienne. Il ne fait aucun doute que le bras-de- fer se poursuivra. Susan Rice, chef de la sécurité nationale du président Obama, a mis en garde Moscou contre toute intervention militaire. L’Ukraine est un grand pays avec une population de 46 millions d’habi- tants. Soixante-dix pour cent de son com- merce se traite avec la Russie. Il existe un précédent, Moscou interrompt le flux de gaz vers l’Ukraine quand les choses ne vont pas à son goût. Les régions de l’est du pays sont les plus industrialisées et sont peuplées par des russophones et des russophiles Ukrainiens, qui se sont déjà mani- festés. La péninsule de Crimée, lieu de naissance de Hovhannes Aivazovsky, arménien d’origine, est principalement peuplée de Russes. Par ailleurs, alors que l’ancien membre du Politburo Heydar Aliev avait accusé une arméni- enne de réactionnaire et nationaliste pour avoir demandé le retour du Karabagh et du Nakhitchevan, Nikita Khrouchtchev, un pur Ukrainien, a annexé la Crimée à l’Ukraine en 1954 et personne ne l’a accusé de national- isme. Bien sûr, à cette époque, les ajustements de frontières au sein de l’Union soviétique n’avaient pas la même portée politique, car aujourd’hui la flotte russe de la mer Noire est basée en Crimée. Un voisin hostile voulant se joindre à l’OTAN va certainement irriter les planificateurs de politiques à Moscou, les obligeant à prendre des mesures correctrices immédiatement avant toute nouvelle détérioration de la situ- ation. Cette réaction peut entraîner le pays vers la partition. L’analyste politique Igor Mouradian estime qu’« il y aura fédéralisation réelle tout en maintenant l’Ukraine comme un seul État reconnu interna- tionalement mais la question du bud- get de l’État, des services publics et de la mobilité des personnes, des organ- ismes de relations extérieures, de l’armée et de la police sera abordée. Simultanément, le processus de sépa- ration de la Crimée de l’Ukraine va commencer, ce qui est apparemment inévitable ». Il y a des parallèles frappants entre l’Ukraine et l’Arménie, d’autant plus que les deux ont fait une volte-face pour se joindre à l’Union douanière de la Russie, interrompant ainsi leurs négociations avec l’Union Européenne (UE), apparemment sous la pression russe. Avant ces évènements, Moscou avait promis une aide de 15 milliards de dollars à l’Ukraine. Maintenant, les nouveaux dirigeants estiment que l’Ukraine doit entre 60 et 70 milliards de dollars pour éviter un effondrement économique, il est douteux que Moscou respecte son engagement pré- coce. Les États-Unis et l’UE ont fait de vagues promesses, qui peuvent ou ne peuvent répondre aux attentes des nouveaux dirigeants. En Arménie, il n’y a pas d’amour perdu pour les Russes qui traitent le pays de façon de plus en plus caval- ière. Des groupes politiques arméniens ont organisé une unité de solidarité avec Maïdan et se sont mêmes rendus à Kiev afin de soutenir les manifes- tants. Les experts politiques comparent les manifestations de Maïdan à Kiev, à celles du 1er mars 2008 à Erévan qui Suite à page 8 Erévan prendra-t-elle exemple sur Kiev ? Les Etats-Unis déterminés à un règlement pacifique au Karabagh Jen Psaki, porte-parole du Département d’Etat a déclaré, le 28 février, que les pertes tragiques au Karabagh rendaient impossible toute solution militaire au conflit. « Seul un règlement durable et paci- fique peut apporter la stabilité, la pros- périté et la réconciliation dans la région », a déclaré Psaki. Elle a rappe- lé qu’en tant que co-président du Groupe de Minsk de l’OSCE, les États- Unis demeure fermement engagé à tra- vailler avec les deux parties afin de parvenir à une paix durable. Des parlementaires Français lancent un appel pour la reconnaissance du Karabagh Dans un article du quotidien Le Monde, les députés français François Rochebloine, UDI, René Rouquet, PS, et Guy Teissier, UMP, tous trois membres- fondateurs du Cercle d’Amitié France-Karabagh ont lancé un appel à la paix au Karabagh. « Nous, membres du Cercle d’Amitié France-Karabagh, soucieux de la paix dans le Caucase du Sud, appelons les protagonistes au réalisme et au pragmatis- me : ni les menaces, ni la rhétorique belliqueuse, ni les actes de guerre ne convaincront l’ancienne colonie du Karabagh de revenir dans le giron de l’Azerbaïdjan. Vingt ans après le cessez-le-feu, des tentatives d’incursions militaires se sol- dent, presque chaque mois, par de nouvelles victimes civiles et militaires et par de nouvelles pertes parmi les soldats azerbaïdjanais dont les assauts sont repoussés. La répétition de telles tragédies nous éloigne chaque jour un peu plus de toute perspective de coexistence pacifique. Pour nous, reconnaitre le Karabagh, ce n’est en aucune manière être l’ennemi de l’Azerbaïdjan. Comme tous les autres visiteurs du Karabagh, nous avons été déclarés personae non grata par le régime azerbaïdjanais : c’est une pratique aussi dérisoire que contreproductive. » « Gagner la paix, c’est aussi, tout particulièrement, soigner les blessures du passé. Le conflit du Haut-Karabagh a été marqué par des exactions sur lesquelles il faudra faire la lumière, que les victimes soient arméniennes - comme à Soumgaït, Kirovabad ou Maragha - ou meshkètes, comme à Khodjalou. Le pogrom de Soumgaït, qui a fait plusieurs centaines de victimes le 27 février 1988, a été le déclencheur du conflit : il a certes conduit à des arrestations et à des condamnations de la part des autorités soviétiques, mais seuls les exécutants avaient été mis en cause. » « Pour nous, la reconnaissance du Karabagh ne signifie pas devenir un enne- mi de l’Azerbaïdjan » a ajouté le législateur français. « Nous espérons que cet appel, que notre propre démarche, trouveront un écho au sein de la société civile d’Azerbaïdjan, que de nouvelles forces y appa- raitront, capables de se détourner des propagandes haineuses et de regarder vers l’avenir. Si ces forces se révélaient, si des initiatives de dialogue et d’échanges voyaient le jour, qu’elles soient bien assurées de trouver dans notre modeste Cercle un appui et un facilitateur. » Les auteurs ont exprimé l’espoir que leur appel sera en résonance avec les « nouvelles forces qui y sont créés en Azerbaïdjan, qui rejetteront la propagande haineuse et regardera vers l’avenir. »
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 / MONDAY MARCH 17, 2014 Le Musée du Général Andranik commémore son 149e anniversaire de naissance Le 149e anniversaire de la naissance du symbole du mouvement de libération arménien, Andranik Ozanian, a été célébré le 25 février dernier à Erévan. Le ministère de la Culture a indiqué que le personnel du Musée Andranik avait orga- nisé une visite à Yerablur où il est enterré. Ensuite, le groupe a organisé un évè- nement théâtral et musical avec la participation d’élèves. Le général Andranik, héros national, est né à Chabin Karahissar, en Asie Mineure en 1866 et est décédé en 1927. Pourquoi les Arméniens le chérissent-ils et se le rappellent-ils si souvent ? Parce qu’il était un homme brave qui luttait contre la violence de l’Empire otto- man. Il faut noter qu’il ne voulait que défendre la liberté de son peuple que les Ottomans ont exterminé. Les luttes qu’il a menées sont restées dans la mémoire des Arméniens comme de bons exemples patriotiques d’un homme qui a consa- cré sa vie à l’avenir radieux d’un peuple innocent. Ozanian s’est joint au mouvement feddaï à la fin des années 1880, luttant d’abord contre les Turcs et les Kurdes dans les rangs du parti Hentchak, plus tard comme membre de la Fédération révolutionnaire arménienne. Ses activités révolutionnaires ont duré jusqu’en 1904, lorsqu’il a quitté l’Empire ottoman. En 1907, il quitte la FRA. En 1912-1913, avec Garegin Nzhdeh, il dirige la société arménienne de Macédoine contre les Ottomans pendant la Première guerre des Balkans. Erévan prendra-t-elle... Suite de la page 7 ont fait 10 morts. Tous les partis d’opposition sont désireux et essayent de répéter Maïdan en Arménie. Heureusement, ou malheureusement, l’opposition est si morcelée que deux groupes ne peu- vent se mettre d’accord sur une action commune. Les médias bien huilés sont entièrement financés par des gou- vernements et des organismes étrangers qui s’efforcent d’exciter des sentiments anti-russes. Le bien-être de l’Arménie est le cadet de leurs soucis. Ils financent les médias pour leurs propres fins égoïstes. Beaucoup de journalistes affamés servent ces agences étrangères pour leur propre survie, oubliant leur impact cumulé sur le sort du pays. Tout ancien combattant ou novice en politique commence son discours par des appels à un changement de régime. Mais l’histoire moderne a démontré à maintes reprises que tout changement mettra en déroute un groupe d’oligarques pour en placer de nouveaux au pouvoir. La corruption est endémique dans toutes les anciennes républiques soviétiques. Aucun pays de la région peut rester aseptisé tant qu’ils poursuivent leurs anciennes relations économiques et commerciales avec l’autre. La Géorgie, l’état le plus pro-occi- dental du Caucase, avait claironné haut et fort qu’il avait éradiqué la cor- ruption sous Mikhaïl Saakashvili, que la règle de droit était devenue primor- diale. Le Rêve géorgien du parti de l’ancien Premier ministre Bidzina Ivanishvili a pris le pouvoir, et la semaine dernière, l’ancien Premier ministre Ivan Merabichvili était con- damné à une peine de prison de cinq ans pour corruption. La révolution orange a catapulté Ioulia Timochenko au pouvoir en Ukraine et elle a atterri en prison pour corruption. Même la Grèce, berceau de la démocratie et de la civilisation, et membre de l’Union européenne, est en proie à la corruption. Cela signifie que l’association avec la seule Europe n’est pas la panacée. La corruption est un véritable sujet de préoccupation en Arménie. Il doit être critiqué. Il doit être éradiqué, mais seulement pour lui-même afin que la vie des habitants s’améliore et non pour alimenter l’ordre du jour des puissances étrangères qui ont un intérêt direct en une Arménie sans un gouvernement central fort. Les évènements en Ukraine ont sec- oué le monde et ses échos résonnent encore plus en Arménie, vivant la même situation. Mais une répétition de Maïdan sèmera uniquement le chaos. Traduction N.P. L’UGAB de Nouvelle-Angleterre présente un programme de Saint-Valentin L’Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB) de la Nouvelle-Angleterre a présenté, le 6 février dernier, un programme spécial mettant en vedette le chef pâtissier du Ritz Carlton de Boston, Nathan Kibarian. Nathan Kibarian a montré comment les bonbons en chocolat et les truffes étaient préparés. Il a fabri- qué un chocolat blanc fourré à la liqueur d’abricot en forme de montagne et nommé, à juste titre, le mont Ararat, un bonbon à base de jus de grenade, une truffe au chocolat noir parfumé au cognac arménien et beaucoup plus. Diplômé de l’Université Johnson and Wales de Floride, il a poursuivi sa passion pour la cuisson et l’art de la pâtisserie. Une femme sur seize serait atteinte du cancer du sein en Arménie En Arménie, une femme sur seize souffre du cancer du sein. Affirmation de Khatchanouch Hagopian, le directri- ce du Centre de santé arméno-améri- cain lors d’une conférence de presse à Erévan le 15 janvier. Kh. Hagopian a informé que son centre recevait entre 35 000 et 36 000 malades par an. Lors des 17 années de son activité, le Centre de santé arméno-américain a accueilli 325 164 personnes dont 182 831 pour examen des seins. Parmi ces dernières furent révélés 8 000 cas de cancers. Selon Kh. Hagopian les cas de cancers du sein sont en augmentation constan- te en Arménie. Ses services rendent également visite dans les régions d’Arménie pour dépister les cas de can- cers du sein. La région de Kégharkounik recensant le plus fort taux de cas. Kh. Hagopian a également confié que les Arméniennes et les Juives sont les plus exposées à cette maladie avant l’âge de 25 ans. Selon elle, comme la « maladie d’Erévan » les facteurs génétiques sont importants dans cette maladie. Les plus affectées sont les femmes de 35 à 60 ans. Le Centre de santé arméno-américain n’étant pas un établissement public, les examens médicaux ne sont pas gratuits et vont de 20 000 drams pour la mammographie à près de 1000 dollars pour des contrôles plus poussés. « Mais chaque jour nous recevons une douzaine de malades pour des examens gratuits » confie Kh. Hagopian et de conclure « le dépistage précoce est l’un des gages de succès de traitement ». Washington réduit son aide à l’Arménie pour 2015 Les Etats-Unis réduiront de 11 millions de dollars leur aide à l’Arménie en 2015 par rapport à 2013, a annoncé jeudi l’Armenian National Committee of America (ANCA). Selon un projet publié jeudi par la commission d’attribution de crédits de la Chambre des représentants, Washington compte accorder 24,7 millions de dollars à l’Arménie. Cette aide est destinée à soutenir l’économie et les organes judi- ciaires du pays, à organiser des exercices et la formation des militaires arméniens. Le montant d’aide américaine prévue pour l’Azerbaïdjan atteint aussi 24,7 mil- lions de dollars, alors que la Géorgie bénéficiera d’une assistance de 53,5 mil- lions de dollars. L’Armenian National Committee of America (ANCA) est la plus grande et influente organisation de la communauté arménienne des Etats-Unis qui a un représentant auprès de l’UE et des représentations en Arménie, dans la répu- blique autoproclamée du Haut-Karabakh, en France, en Italie, en Grande- Bretagne, au Canada, à Chypre, en Australie.
 9. 9. LUNDI 17 MARS 2014 / MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 9 ABAKAE N G L I S H S E C T I O N MONDAY MARCH 17, 2014 Spanish inquisition revisited BY EDMOND Y. AZADIAN Spain is making amends to the Sephardic Jews expelled more than 500 years ago, during the height of the Spanish Inquisition. The Spanish par- liament is about to approve a bill which will offer citizenship to anyone whose Sephardic origins can be veri- fied. The legislation was first presented in November 2012 by Spain’s Foreign and Justice Ministries as a conciliatory gesture to Sephardic Jews whose ancestors were expelled from Spain in 1492. The year, of course, is also noted for the discovery of America. There is a reference to the expulsion edict in Christopher Columbus’ diary which states that “In the same month, in which the Majesties [King Ferdinand and Queen Isabella] issued the edict that all the Jews should be driven out of the kingdom and its territories, they gave me the order to undertake, with sufficient men, my expedition of dis- covery to the Indies.” That was also the year Grenada was won back from the Moors, unifying the entire Spanish territory under the rule of Ferdinand and Isabella. The expulsion of the Jews, instigat- ed by the head of the Spanish Inquisition, Fr. Tomas de Torquemada, saw some 200,000 to 300,000 Jews loaded aboard ships and forced to roam the Mediterranean Sea. Some were dumped in the sea by ruthless ship captains, others landed on African shores, but the lucky found a new home in Turkey, where they were welcomed by Sultan Bajazet, who used to say, “How can you call Ferdinand of Aragon a wise king? He impoverished his own land and enriched ours.” Indeed, Jews had contributed to Spain, as they later did to the Ottoman Empire, much like the Armenians there. The descendants of Sephardic Jews can receive Spanish citizenship with- out the stipulation of renouncing their current citizenship. We have to remind our readers that on the 500th anniversary of the expul- sion, King Juan Carlos officially apolo- gized to the Jews whose ancestors were subjected to expropriation, tor- ture and death at the orders of King Ferdinand. A delegation of major American Jewish leaders recently visited Spain for high-level meetings, including with King Juan Carlos. On this occasion, Malcolm Hoenlein, executive vice chairman of the Conference of Presidents of the American Jewish organizations has said, “The bill will help assure that history of the violence and exile will never be forgotten.” This statement is a telling lesson to some European quarters who pontifi- cate that Armenians should forgive or forget the Genocide. It is never too late to make amends, if the Turkish leaders could emulate the Spanish and the Germans before them, who not only apologized, but to this day have been compensating the Jewish state, which was not even in existence during the Holocaust. Turkey’s leaders are still in denial mode, offering blanket statements to the international community that their archives are open for any one to come and explore the facts of the “so-called Genocide,” which Mr. Dogu Perinçek also labels as an “international lie.” Presidents Obama of the US and Hollande of France as well as Chancellor Angela Merkel of Germany have directly appealed to Prime Minister Erdogan to make peace with Turkey’s dark history, yet the Turkish government has moved only an iota to label the “deportations” as inhumane, through Foreign Minister Ahmet Davutoglu. All the above indicates that there is no room to manoeuver in Armenian-Turkish relations. The much-maligned Turkish Armenian Reconciliation Commission (TARC) was doomed as were the Protocols. In each case, however, an incremental move was recorded. In the first case, the International Court for Transitional Justice approved that what is described as massacres was indeed a genocide, as defined by the United Nations. Unfortunately, this ruling could not convince the European Court of Human Rights in absolving Perinçek. In the second case, Turkey was censured diplomati- cally as former Secretary of State Hilary Clinton announced that the ball was in Turkey’s court after Armenia’s parliament approved the Protocols. As Armenians face the wall of denial with the Turkish government, the only possible road to influence the Turkish side remains contacts between the two nations’ civil soci- eties. The realistic approach teaches us that Armenians will never be able to convince the Turks of their past; only enlightened Turks can influence their fellow countrymen. Many Turkish scholars have already published seminal works on the Armenian Genocide and the publica- tion process is continuing. Recently, the European Commission composed a consortium of four Armenian and four Turkish organizations to develop awareness among the Turkish public of Ottoman history. Prime Minister Erdogan is under tremendous political pressure and his former allies have turned against him. His Ottomanist dreams are in jeopardy Cont’d on page 10 NEW YORK – Dr. Yervant Terzian, the Tisch Distinguished University Professor of Cornell University’s Department of Astronomy and one of the world’s leading astro- nomers, was honored last Thursday by the Fund for Armenian Relief’s Board of Directors at the Diocesan Center of the Armenian Church in New York City. Dr. Terzian is the Founder and Chairman of FAR’s Armenian National Science and Education Fund (ANSEF). During the celebration, Armenia’s Ambassador to the United Nations Karen Nazarian presented Dr. Terzian with the Armenian State Award, the Anania Shirakatsi Medal, on behalf of the President of the Republic of Armenia. The Ambassador praised Dr. Terzian’s leadership in supporting the collabora- tion of Armenian astro- physicists with renowned scientists around the world in the peaceful exploration of space science. Members of FAR’s Board of Directors, and ANSEF’s Board of Directors and founders, including President of the Carnegie Corporation Vartan Gregorian; Aram Chobanian, President Emeritus of Boston University; and FAR Founder and esteemed Columbia University neurosurgeon Dr. Edgar Housepian, Dr. Raffy Hovanesian, Dr. John Nercessian, Anahid Longobardo, also attended. In addition to being one of the most acclaimed teachers and scientists in astrophysics and radio astronomy, Dr. Terzian has written over 220 scientific publications and has been the editor of six books, including Carl Sagan’s Universe. Armenian Arsen Avakov elected as Ukraine’s Interim Interior Minister KIEV — Following the events of the past weekend, as a result of which Ukraine President Viktor Yanukovich was stripped of his powers, the Ukrainian Parliament elected opposi- tion lawmaker Arsen Avakov as interi- or minister last Saturday until the for- mation of a new coalition government. Avakov takes over the powerful post after lawmakers on Friday dis- missed Vitaly Zakharchenko, an ally of embattled President Viktor Yanuko- vich, following two days of carnage in the capital, Kiev. Arsen Avakov was born on January 2, 1964 in Kirova town which is now a district of Baku (Azerbaijan) into a mi- litary family and is of Armenian ethni- city. Since 1966 Avakov has been permanently residing in Ukraine. He has worked as a laboratory assistant in Kharkiv Polytechnic Institute. In 1988 he graduated from the same Institute as a systems engineer with a major in automated control systems. From 1987 to 1990 Avakov was employed by All- Union Scientific-Research Institute on Water Protection (Kharkiv) as an engi- neer. In 1990 Arsen Avakov founded “Investor” JSC, and “Basis” Commercial Bank in 1992. In 2002 he was elected a Member of the Executive Committee of Kharkiv City Council. In 2005 by the Decree of the President of Ukraine Arsen Avakov was appointed the Head of Kharkiv Regional State Administration. In 2006 he was elected a member of the Standing Committee on Budgetary Issues. Armenia’s Ambassador to the United Nations Karen Nazarian (right) presented Dr. Yervant Terzian with the Armenian State Award, the Anania Shirakatsi Medal, on behalf of the President of the Republic of Armenia. FAR Honors ANSEF Founder Dr. Yervant Terzian in New York
 10. 10. Troubadour and the Nightingale: A Juno Nomination for Isabel Bayrakdarian and Serouj Kradjian Dr. Araxie Altounian It is with great plea- sure that we learned about yet another Juno nomination for soprano Isabel Bayrakdarian and pianist-composer Serouj Kradjian for their most recent recording, Trou- badour and the Nightin- gale. Beloved by audi- ences world wide, this young and talented cou- ple have seen their ef- forts crowned with sever- al awards. Bayrakdarian has re- ceived Juno Awards for Best Classical Album (vocal) for several of her recordings: Azulão, a selection of Spanish, Brazilian and Argentinian songs, Cleopatra, baroque arias with Tafelmusik, and Mozart Arie e Duetti with two other talented Canadian singers, tenor Michael Schade and baritone Russell Braun. Bayrakdarian’s and Kradjian’s first recording together, a collection of songs by French composer Pauline Viardot-Garcia (Analekta label, 2004) also received a Juno Award in 2006, whereas Gomidas Songs (Nonesuch label, 2008) received a Grammy nomination. In the latter recording, and for the first time, Kradjian reveals his talent as orchestrator-arranger, as he develops Gomidas’ original piano accompaniments into orchestral ones, while remaining faithful to the original style. Moreover, his carefully researched liner notes allow the listener to further understand the back- ground history of these Armenian national gems. Between those two record- ings, Kradjian and Bayrakdarian had the time to release another critically acclaimed recording, Tango Notturno (Canadian Broadcasting Corporation, 2007), a collection of tangos from various countries. Here again, Kradjian displays his talent as arranger and improviser, in addition to that of a bril- liant pianist, whereas Bayrakdarian, who enchants the listener with her warm and passionate singing, sounds equally at ease in Armenian, Arabic, Spanish, Finnish, French, German and Italian. Perhaps the most striking aspect of their brilliant career is how well Bayrakdarian and Kradjian have integrated their Armenian identity and cul- ture into their success, thus emphasizing their own versatility as musicians, while helping to introduce Armenian music, culture and history to a wider audience. Bayrakdarian’s first recording with the Canadian Broadcasting Corporation, Joyous Light, was dedicated to Armenian spiritual music, and gained considerable popularity with various hosts on the Canadian public radio station. A subsequent documentary made again in collaboration with the CBC, A Long Journey Home, followed the singer on her first trip to Armenia, providing an excellent opportunity to Canadian spectators to get introduced to her fatherland, its history and culture. Gomidas Songs was equally popular with some radio hosts. All this of course was done in paral- lel to a successful operatic and concert career that covers a vast portion of the mainstream soprano repertoire, taking the singer to some of the most prestigious opera houses in the world, and having her collaborate with some of the most renowned conductors. Kradjian has been equally successful in placing his Armenian and Middle Eastern heritage in the core and centre of his musical activities. Soon after he joined the Amici Ensemble of Toronto in 2008, his first recording with the group, titled Armenian Chamber Music (ATMA Classique, 2010), received a Juno nomination in 2011. A bold first step for the new pianist of an ensemble that for over twenty years had been focusing primarily on Western reper- toire. The selections on this CD consist of some of the most outstanding chamber works of the Armenian repertoire, such as Arno Babajanian’s Trio for violin, cello and piano, Aram Khachaturian’s Trio for clarinet, violin and piano, Alexander Arutiunian’s Suite for clarinet, violin and piano. Perhaps the most unexpected novelty of this recording is an original composition by Serouj Kradjian, Elegy for Restive Souls. Written in memory of the 20,000 plus victims of the earthquake that devastated Armenia in December 1988, the work is rich with allusions to Armenian traditional music, folk as well as spiritual. Following it is Parsegh Ganachian’s Lullaby, Oror, arranged for clarinet and four cellos by Kradjian, and exquisitely sung by Bayrak- darian. Kradjian’s exploration of cross-cultural compositions grows steadfastly 10 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 / MONDAY MARCH 17, 2014 Spanish inquisition... Cont’d from page 9 and even his political survival is in danger. To assuage his European counterparts, he may make a half- hearted statement, like he did in the case of the Dersim Kurdish massacres. Armenians have to be prepared for such a surprising turn of events. Turks are well aware of internal chaos reigning among Armenians and they may further aggravate the situa- tion by an unexpected move. There is no national consensus among Armenians. Views are far apart on the spectrum of political demands. Some will not be satisfied with any- thing less than territorial annexation of lands outlined in the Treaty of Sevres, while others are willing to set- tle for far less. There are even people who will be satisfied with a simple apology from Ankara. Those who are assimilated or have let their identity or consciousness fade can be added to the Turkish side of the ledger. The main purpose of the Genocide was to wipe out a surviving Armenian nation- al consciousness regarding their rights and their demands for justice. There has to be a realistic national consensus to which all or most Armenians can subscribe. The Armenian government is the only legal guardian of our historic claims, but based on the relative political clouts of Turkey and Armenia, its leadership realizes that any territorial claim or even the quest for the revision of the Kars Treaty of 1923, which established the current border between the two countries, is tantamount to a declara- tion of war against a far more power- ful enemy. Although timid steps have been taken recently by the former Minister of Justice Aghvan Hovsepian, who made a reference to historic Armenia and the Minister of Education Armen Ashotyan, who proposed to the parlia- ment to rename the country as the Republic of Eastern Armenia, which tacitly meant to rectify the issue of Western Armenia. Normally, official channels in Turkey ignore statements by individu- als and groups, but the claims originat- ing in official Yerevan hit a raw nerve in Turkey and the government lodged protests in both cases. The tenets of diplomatic negotia- tions require the parties to begin with maximalist demands and settle for minimal possible results. Raffi Bedrosyan, in an interesting article, (“Dialogue Can Lead to Acknowledgment,” Mirror-Spectator, February 1, 2014), has come up with seven different possibilities through which the Turkish government can right some historic wrongs. His first recommendation is to open the bor- der. Interestingly, his second recom- mendation is exactly what the Spanish government is offering the Sephardic Jews: “Grant citizenship to all living descendants of the deported Ottoman Citizen Armenians,” he writes. Although very few Armenians would be takers of that citizenship offer, always mindful that bloody coup per- petrator Kenan Evran is still alive and the “deep state” is still active. His fifth option may satisfy some but not all Armenians. As he says, “5: Offer a symbolic but meaningful apol- ogy to the Armenian people for the crimes of 1915, by returning Mount Ararat and Ani to Armenia, perhaps as part of a territorial exchange based on equivalent land area.” Even if all seven proposals do not enjoy the support of the majority of Armenians, it is good to stimulate a national debate and formulate our maximum demands, meanwhile be prepared to settle for the minimum. The international community opposes any territorial exchange but borders are being redrawn from the Balkans to the Caucasus, from East Timor to South Sudan and even Peru and Chile have begun negotiations on their hundred-year-old territorial claims. There is no statute of limitation for crimes perpetrated against humanity. If attempts can be made to make right the wrongs of the Spanish Inquisition after 500 years, Armenian demands for justice from Turkey after only one century are hardly unusual. from here. In his own words, when he presented the idea of a CD dedicated to music evoking the Levant (Western Asia) and including works by Middle Eastern composers, his Amici colleagues were “amused” and “intrigued”. The recording won a Juno Award in 2013, the first in the Amici Ensemble’s twenty-five year history, and a “proud moment” for Kradjian. As he explains in the liner notes, “Numerous musical traditions have influenced what we now call Middle Eastern music. The musical instruments of ancient Greece; Jewish music [...]; medieval Armenian and Syriac hymns; the strongly melodic Arabic scale [...]; Arabic stringed and percussion instru- ments – all have played an important role in developing a musical culture that has inspired and fascinated composers of western music in the last two centuries.” The selections on this CD are mostly new to the Western listener, with a few exceptions such as Sergei Prokofiev’s Overture on Hebrew Themes for clarinet, string quartet and piano, Op. 34, and Alexander Glazunov’s Rêverie orientale, Op. 14, No. 2 for clarinet and string quartet. For the rest, the lis- tener is invited to explore a very original repertoire by such composers as the Greek-Armenian spiritual teacher George Gurdjieff, the Armenian com- poser and musicologist Gayané Chebotarian, the Iraqi-born Syrian conduc- tor, composer and educator Solhi Al-Wadi, the Lebanese Rabih Abou-Khalil, the Yugoslav composer and educator Marko Tajcevic, and Jewish-Argen- tinian composer Osvaldo Golijov whose work Levante gave its name to this CD. Extensive liner notes by Kradjian are very helpful in understanding the background of each composer and their work. To be Cont’d in the next issue...
 11. 11. 23 “ydrovar 2014 ;ovaganin5 Yryvani me] gu hanc[i myr =amanagnyrov ha3 my6 /aco3n cidnagannyren` Cricor Covrzad6 yanu5 gorovsd mu o[ mia3n myzi` ha3yrovs hamar5 a3l hama,qarha3in cidov;yan hamar yvs1 Cricor Covrzadyan /na/ e Ba.dadi me]5 1922 ;ovaganin5 sypasdaxi /no.6 nyre5 oronk 1915-in Der Z0ri t=oqken wyrabro.nyren y.an1 1924 ;ovaganin Covrzatyan amolu g4oro,e mygnil Ha3asdan5 yrgir mdnylov wiza abahowylow Ba.dadi ha3 nyrga3a6 xovxi[en1 Saga3n in[be|s mygnil Ha3as6 dan5 yrp undaniku o[ meg mi]ox ovner1 g4oro,yn kalylow yr;al1 Ha3r Covrzatyan gu crge manovg Cricoru5 or a3t 0ryrovn yrgov darygan er5 isg ma3r Covrzatyanu ir yrgrort zavgi /novntin gu sbaser1 Aha a3t wijagow5 Covrzatyan unda6 niku Ba.dad6:avriz jampan gu gdre kalylow5 orbeszi yrgir yr;an5 yrp a3t 0ryrovn Ha3asdani me] ovdylov hamar kar gar mia3n7771 :avrizi me] hoca/ov ha3yrov gu han6 tibin5 oronk zirynk inkna,ar=ow Araksi a’ gu hasxnyn1 Gu hasnin Ha3asdan1 Ta=an dndysagan =amanagnyr1 Gu /ni yrgrort yraqan5 or saga3n5 hamajaragi zoh g4yr;a31 Cricor Covrzatyanu g4ab6 ri41 An g4anxni ovsman polor asdijan6 nyren5 g4avarde Yryvani ‘oli;yknikagan ins;i;iv;u5 g4anxni Mosgova ov Lyningu6 rad yv gu ta-na3 asd.afizikos1 Yrg6 rort y.pa3r mu g4ovnyna3` Sarcis5 or yrg6 rin pazma,norh jardarabydnyren megu bidi ta-nar1 Cricor Covrzatyan ksanhinc dari gu cor/agxi a,qarhin 3a3dni agatymigos Wigdor Hampar2ovmyanin` Araca/i lan6 ]yrovn1 Ovsovxi[6a,agyrd5 yrgov cidnagan5 cidagan daragar/ov;ivnnyr g4ovnynan5 pa3x irynx parygamov;ivnu gu mna31 Agatymigos Hampar2ovmyanu g4user76 Cricor ]an5 prty.en hacir5 gu mrsys5 gu hivantanas5 tov bedk ys azcin1 Cricor Covrzatyan gu pa=novi ir siryli ovsovxi[en yv Ca-nii zow a’in gu himne cidagan gytron mu` ir ,ovr] hama6 qmpylow 500 cidnagannyr5 en=ene0rnyr yv sarkacednyr1 Aha a3s qovmpn e5 or Covrzatyani a-a]nortov;yamp gu badrasde )rion yrgov ov.y/ira3in asd.atidaranu` or qorhrta3in diyzyranavin mianalow my/ 3a]o.ov;yamp gu gadare ir bardaga6 nov;ivnu5 diyzyrken ‘a3lovn ngarnyr abahowylow1 Ngarnyrovn filmyru g4ov.argovin NASA` amyrigyan diyzyranavyrov gytronu1 A3l e cidov;ivnu5 a3l` ka.akaganov;ivnu1 Aha ;e ovr hasa/ er cidov;ivnu Qor6 hurta3in Ha3asdani me]1 Cricor Covrzatyan agatymigosu mia3n cidnagan [er1 Zarmanali0ren5 wyra6 /unovnti ,r]ani martoxme min ullar gar6 /ek1 An mia=amanag cy.angari[ er ov cy.arovysdagan q0ski warbyd5 ma3ryni lyzovn` garga[ovn cyd5 isg yrp gu ta6 saq0ser5 avardin ovngntirnyru ir 2y-ky6 ru gu hampovrein1 Ys a3tbisi dysarani mu aganadys y.a/ ym Halebi HPUM HYU6i srahin me]1 A3o45 Cricor Covrzatyani mahow o[ mia3n mynk5 a3l unthanrabes diyzyraci6 dov;ivnu gorsnxovx ir meg noviryalu1 Cr7 Covrzatyani cidagan cor/yru ;arc6 manova/ yn anclyreni yv garc mu yrgirny6 rov me] orbes tasacirk g40cdacor/u6 vin1 Aha ;e in[ov my/ gorovsd gu go[ynk ir ,i]ovmu1 Garc mu mda/ovmnyr dank my/5 anung6 jyli ha3ovn mda/ovmnyren5 oronx bedk ovnink a3s0r1 Aha ir q0sku angaq Ha6 3asdanen ha3ox ardaca.;i masin7 8Yrgrix hy-analov5 yrgiru lkylov a3sbisi dymb [i y.yl myr yryk hazar darova3 badmov;yan me]777 Sa mda/ylov pan e777 Anxyalovm ha3u pyrt e ga-ovxyl5 ha6 rivravor5 hazarix avyli pyrtyr5 orbeszi badsbarovi ardakin ;,namovx5 mi gyrb timana35 mia3n ;e xak ov xriv [lini5 [hy6 -ana3 ir ho.ix777 hima hy-analov me] yn dysnovm ‘rgov;ivnu5 ab,yl garyli e1 Yrgir linylov5 bydov;ivn linylov5 =o6 .owovrt linylov amynagaryvor ba3manu sa e` ga-[a/ mnal ma3r ho.in5 y;e ancam a3n karago3d e /a3rix /a3r91 A3l midkyr Covrzatyani cri[en7 8Ar6 vysdu o[in[ anyl [i garo. a3ndy.5 ordy. dirovm yn ov=n ov p-nagalov;ivnu1 Mart sbanno.u arovysdn el gu sbanni91 Ir mdorovmnyru cidov;yan wyrapyryal7 8Mynk sdy./yxink hr;i-a3in asd.ati6 darannyr5 oronk ar2agova/ ein pava6 ganin par2r5 min[yv hinc hazar kilo6 my;r5 aba mynk sdy./yxink ov.y/ra3in asd.atidarannyr5 oronk a,qadovm ein avdomad -e=imow yv diyzyracnaxi mas6 nagxov;yamp1 A3sdy. mynk cidagan ar6 tivnknyr sdaxank a-a]i4nu a,qar6 hovm7771 Myr a[kyri a-]yv paxovyx a3n5 in[u naqabes hasov [er myz91 Yrp an gu q0ser cy.angar[ov;yan masin7 8Saryanu im ba,damovnkn er5 yryvo3;5 or 3a3dni [e5 ;e myr =o.owrti badmov;yan me] yrgrort ancam el y4rp garo. e linyl1 Saryanu paxyx co3nyri a,qarhu1 Aha a3sbes sgsovyx tara,r]a6 nu5 or go[vovm e saryanagan5 oru ,arov6 nagovyx i tems hanjary. Minasi yv mivs6 nyri91 Tar2yal diyzyrki masin7 8Ys dysyl ym diyzyrku a’i me]5 yv ji,t gu liner asyl5 or diyzyrki ansahmanov;ivnu sarsa’ e a-a]axnovm5 orowhydyv diyzyrkovm amen in[ wyr]avor e5 paxi yrgov panix5 megn inku` diyzyrku5 orbes dara/ov;ivn5 yv yrgrort` =amanagu1 A3t yrgovsu sahman yn yv a3t badja-ow sarsa’ yn a-a6 ]axnovm91 Grgin inkn e7 8Ys im gyanku [ym garo. badgyraxnyl a-anx arovysdi91 Aha ;e in[ov pazmaharivr pnagaran6 nyrov hy.inag e Cricor Covrzatyan cid6 naganu1 8Garyvor ym hamarovm mda/o.ov6 ;ivnu91 Yv isgabes5 wyrxnynk mda/o.ov;ivnu5 i|n[ gu mna37 o4[ meg sdy./acor/ov;ivn1 8Martu diyzyrki amynamy/ hanylovgn e77791 6 Ha3u in[o|w grna3 bar/ynal56 harx gov da3 Covrzatyan ov ink al gu badas6 qane5 6 Yryk my/acor/ov;yamp7 a) Myr lyzovn5 ta mi gadarylov;ivn e5 diyzyragan mi ca.dnik5 oru ys [ym ga6 ro.anovm hasganal1 Lyzovapannyru ,ov6 myragan pa-yr yn cdyl myr lyzvovm1 Ta n,anagovm e5 or ,ad hy-ovix e calis myr lyzovn1 Ma,doxyan hanjaru havasaru [ovni1 p) Myr mi]nataryan jardarabydov6 ;ivnu1 c) Narygaxin e1 Na diyzyragan harsdov;ivn e1 Nra go.kin trovylik o[ ok [ga31 Nra amen mi do.u /a/gacir e91 Q0sylow myr ma3ryni 0cdacor/man masin7 8Im gar/ikow myr a3s0rova3 lyzovi pa-aba,aru a.kadanovm e1 Yv t=ovar e asyl5 ;e ordy. e wijagu 3adgabes dqovr` q0sagxaga|n lyzvovm5 ;e cravor1 Paxek xangaxa/ ;yr; gam amsacir yv gu dysnek5 sagav paxa-ov;yamp5 jaba. ,aratrank5 ga.abarova/ tar2ova/knyr5 q.jovg pa-aba,ar1 Ys [ym ha,ovyl5 pa3x havan0ren mi kani harivr pa-u hyrikovm e amen0rova3 ;yr;yru lo3s un/a3ylov ha6 mar1 Avyli wad e wijagu ba,d0nagan crov;ivnnyrovm` angaq tranix ;e in[ lyzovow e crvovm91 Hima5 siryli un;yrxo.5 ‘okr ca.a’ar mu gazmyxik Cricor Covrzatyan ha3ovn5 cidnaganin5 cy.angari[in5 cro.in yv hrabaragaq0sin masin1 Gu mna3 avyli m0den jan[nal zink5 gartalow anor dasnyage avyli cidagan ov qohacragan (esse) cor/yru5 oronk lyzovi ov mda/ovmi coharnyr yn5 manavant yrp an gu q0si azca3in ar=eknyrov yv myr ma3rynii bah6 banovmin masin5 grag =a3;kylow ansas6 do.nyrov tem1 Aha a3sbisi cidnagan mu5 ha3 mu5 ha3 lyzovi ba,dban mu5 hama,qarha3in m,ago3;i cidag gorsnxovxink a3s0r1 Cricor yv Mariana Covrzatyannyru ovnyxan yrgov orti1 Yrgovkn al irynx h0ru cor/u ,arovnago. my/ar=ek cidnagannyr1 1924-in Ba.daden kalylow Ha3asdan ygo. Covrzatyannyru a-avyl cy.yxga6 xovxin Ha3asdanu5 gyanki ,ad mu asba6 reznyrovn me]1 A3s0r lo3s mu bagsyxav Ha3asdanen5 lo3si ci/yr 2cylow ir ydin1 Mi|;e amen 0r ha3 =o.owovrtu Covrzatyannyr gu /ni1 Cricor Covrzatyan my/ ha3ovn dy.u Yryvani Gomidasi Banteonn e5 mivs ha3 my/yrovn hyd1 ?nratir 3arcank my/n Covrzatyanin1 :OROS :ORANYAN LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 11 Tatryxav ,n[yle diyzyrki qovzargovn` agatymigos5 asd.afizikos Cricor Covrzatyanu
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 Siryli manovgnyr yv badaninyr Mard amisu ;eyv qynt gu sybovi saga3n ovraqov;ivn pyro. amis mun e1 Yrgar yv qsda,ovn[ 2mran y.anagen ydk Mard 21in carnan a-a]in 0ru gu sgsi orovn polors anhampyr gu sbasynk1 Mard amsov sgizpu sgsav My/ Bahki ka-asn0rya3 ,r]anu1 Bahki 0ryru gu qorhrtan,yn anabadin me] Kris6 dosi ka-asn0rya3 a.0;ki5 /omabahov;yan yv aba,qarov;yan ,r]anu1 A3s ,r]anin havadaxyalnyr hydyvylow Krisdosi 0rinagin5 gu ‘or2yn hy-ov mnal joq sy.annyre yv pavararovil hamysd ovdyliknyrow5 gu ‘or2yn pari cor/yr gadaryl yv a.0;ylow avyli m0dynal Asdov/o31 Ovrymn Bahki ,r]anu gu hamarovi inknamakrov;yan ,r]an mu1 Tovk al siryli a,agyrdnyr bedk e a3s ,r]anin ‘or2ek gadaryl pari cor/yr` dovnu yv tbroxu5 ullak hnazant zavagnyr yv a,agyrdnyr1 Nyro.amid ullak 2yzi ny.axno.nyrovn hanteb yv 2yr pari wark ov parkow 0rinag ta-nak 2yr ,r]abadin1 {mo-nak yv a.0;ku1 A.0;ku Asdov/o3 hyd q0sylov miag lyzovn e1 An gu hancsdaxne myr hocinyru yv myzi govda3 gamki z0rov;ivn timanalov my/ yv ‘okr t=ovarov;ivnnyrov1 @yzi gu ma.;ym ovraq carnanamovd yv 0rhnapyr My/ Bahk1 Mard Amisin Badmov;ivnu 8Darin9 /yr my/ ma3rig mun er5 or ovner 4 a.]ignyr5 oronk gu go[ovein` Carovn5 Ama-5 A,ovn yv @my-1 Carovnu amynen bzdig a.]ign er5 an mi,d gu hacner gana[ ov ‘a3lovn hacovsdnyr5 co3nz6 co3n =abavennyr gu gaber ir mazyrovn yv /a.ignyr gu tner5 a[kyru gabo3d ein5 ba3/a- yrginkin bes5 =bdovn ov cy.y6 xig gin mun er Carovnu1 Yrgrort a.]igu orovn anovnu Ama- er5 gu hacner osgyco3n yv sirovn hacovsd5 3ajaq gu bduder bardeznyrovn5 ardyrovn yv anda-nyrovn me]5 ,ad gu sirer a,qadankn ov yrcu1 Yrrort a.]igu` A,ovnu5 soworapar gu hacner ty.in hacovsdnyr5 oronx wra3 bdov.i badgyrnyr ga3in7 a,qadaser gin mun er an1 Go.ownyru gu lyxner pan]ary.ennyrow5 bdov.nyrow yv ovri, pyrkyrow yv zanonk ,ovga3 gu daner /aqylov1 Isg [orrort a.]igu5 orovn anovnu @my- er5 amynen my/n er7 jyrmag mazyr ovner yv 2y-kyru gu ;o.a3in1 lovr] gin mun er an5 ir zavagnyru amovsnaxyr ein ,adonx5 ink a-an2in gabrer1 Carovnu ovner man[ mu5 Mardig anovnow yv yrgov a.]ignyr` Abrilu yv Ma3isu1 Mardigu ,ad [ar er 5 za3n gu go[ein 8Qynt Mardig91 )r mu 8Dari9 my/ ma3rigu gu gan[e ir [ors tovsdryru yv guse anonx7 6 Cidek5 harovsd ym ys5 365 0r ovnim yv zanonk bidi novirym im 12 ;o-nignyrovs1 Aha5 a3s sndovgin me] yn 365 0ryru5 zanonk pa=nyxek 2yr 12 zavagnyrovn mi]yv1 {ors ko3ryru ,ad govraqanan yv anmi]abes gu gan[yn irynx zavagnyru1 Anonk gov can7 pa3x o|w mia3n paxaga3 er5 an,ov,d Mardigu5 or anda-nyrovn me] gu bduder5 kar gu nyder ;-[ovnnyrovn yv ,ad hy-ov er dovnen1 Mardigu [gar777365 0ryru gu pa=nyn 11 masi ¥yv o[ ;e 12 masi»1 :o-nignyru ga-nyn irynx inga/ pa=inu yv gu mygnin1 Mardigu yrp gu lse y.a/u [a’azanx gu pargana35 gu bo-a35 gu j[a3 yv ir pa=inu govze7771 6 Y;e pari d.a3 mu ullas56 guse Ma3isu5 6 polors gyr;ank my/ ma3rigin dovnu yv irme gu qntrynk or pa~n mu une7771 Mardigu gu qosdana3 pari ullal7 poloru govraqanan yv miasin gyr;an my/ ma3rigin kow1 My/ ma3rigu bah mu mda/yle ydk guse76 8Aha ;e in[ bidi unynk7 mivs <ar7 e] 13
 13. 13. LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 • ABAKA • 13 ª"oun=ºe ke patrasth^ Søsi Iskhn;an-~arra Mard amisin badmov;ivnu777 <ar7 e] 126en 11 ;o-nignyres ivrakan[ivru5 ir pa=inen kani mu 0r gov da3 Mardigin yv a3sbisow an al a-a/ gulla3 ir pa=inu77791 Poloru gu hama2a3nin ov gu gadaryn my/ ma3rigin oro,ovmu yv Mardigu ga-ne ir pa=inu7775 pa3x777 Pa3x777 Mardigin 0ryru dysagavor ullalovn hamar5 Mard amisin me] meg 0ru gulla3 ba3/a-5 mivs 0ru ambod5 meg 0ru` dak mivs 0ru` xovrd5 meg 0ru` qa.a. mivs 0ru` ‘o;orgod7771 Ov hima usek qntrym5 a3s polorin hamar Mardi|gn e 3anxavor7771 Bahbanynk Pnov;ivnu Ci,adi[ ;-[ovnnyr Ci,adi[ ;-[ovnnyru gu badganin pazeanmannyrov undanikin1 A3s ;-[ovnnyru gabrin darpyr dy.yr` anabadnyrov5 da’asdannyrov5 anda-nyrov me] gam par2r ly-nyrov wra31 Ci,adi[ ;-[ovnnyr yn ar/ivnyru5 pazenyru5 anc.yru5 povyru 5 ovrovrnyru yv jov-agnyru1 Anonx marminu ,ad lav 3armarova/ e ovri, gyntaninyr orsalov1 Anonk ovnin sovr5 z0ravor5 gar;anman gdovxnyr1 ;yvyru yrgar yn yv macilnyru sovr yv gy-5 dyso.ov;ivnu yv lso.ov;ivnu ,ad lav zarcaxa/1 Anonx govr/ki yv srovnki mgannyru ,ad z0ravor yn1 Soworapar ec ;-[ovnnyru avyli qo,or yn a-ov ;-[ovnnyren1 Ci,adi[ ;-[ovnnyru darpyr orsalov 2yvyr ovnin1 Ar/ivu grna3 ,ad par2ren dysnyl ir orsu yv qo3anal anor wra3 a3nkan arac or o[ meg a-i; govda3 zohin ‘aq[ylov5 an 2ovg mu orsalov hamar grna3 yrgov my;r mqrjovil /owovn gam cydin me] yv grgin ;-[il1 Anc.i dysagnyru gu ;-[in ,ad par2r yv gu snanin mia3n le,yrow yv ovri, gyntaninyrov orsyrov mnaxortny6 row1 Povyrov tebi a-]yv ov..ova/ a[kyru g0cnyn dysnyl no3nisg ;an2r qavari me] yv ji,t oro,yl orsin dy.u1 Anonx ‘ydovrnyrov tasavorovmu a3nkan novrp e or grnan ;-[il ana.movg yv irynx zohin o[ lsyli1 Pazea6ors Pazea6orsu hin marza2yv mun e5 orov =amanag ci,adi[ ;-[ovnnyr g0cdacor/ovin1 Anonx gu sorwyxnyn wa3ri ;-[ovnnyr yv gyntaninyr orsal1 A3s orsi 2yvu gu gar/ovi ;e sgsa/ e {inasdani me]` 4000 dari a-a]5 aba dara/ova/ e Yvroba3i me] mi]in taryrovn5 isg nyrga3is grgin sgsa/ e dara/ovil1 Orbes orsi ;-[ovn g0cdacor/ovin pazenyru gam karar/ivnyru oronx gu p-nein wa3ri pnov;yan me]5 saga3n hima zanonk gu pazmaxnyn wantagnyrov me] arcyla’agylow1 Taryrov un;axkin martig anqna3 o[n[axovxa/ yn ci,adi[nyru` ;agartow5 zenkow5 arcyla’agylow gam zanazan ;o3nyrow5 orovn ipr artivnk ,ad dysagi gyntaninyrov yv ;-[ovnnyrov ;ivu novaza/ e a,qarhi me]1 Nyrga3is zarcaxa/ yrgirnyrov me] arcylanoxnyr gu ,inovin5 ovr gu pazmaxovin o[n[axman wdanci mad6 nuva/ gyntaninyrov dysagnyr1 A3s arcylanoxnyrovn me] orsalu paxar2agabes arcilova/ e1
 14. 14. Ir waqjanman 10rt da6 rylixin yr]anga3i,adag D7 Mysrob Ark7 A,jyani ygy.yxa,inagan wyr]in na6 qa2y-nov;ivnu avardin ha6 sa/ S7 Asdova/a/na3 wyra6 ’oqman d0nin y7 0ru` 22 )cosdos 2013-in5 Ha3as6 dani :alin ,r]ani A.nag civ.i Sovrp Asdova/a/in ygy.yxvo3 0/man araro.ov6 ;ivnu dy.i ovnyxav1 )/man garcin naqacanyx Ara6 ca/odni ;ymi paryqnam a-a]nort Cyra,norh D7 Mgrdi[ Ybs7 B-o,yan1 Araro.ov;yanx mas gaz6 myxin ;ymi Ar=7 kahana6 3ix tasen D7 Ha3g yv D7 Y’rym ha3ryru5 naqgin Bolsaha3 Warov=an Srg7 Qa[igyan5 Arman Srg7 Aharonyan in[bes nayv dy.vo3n yrcyxig qovmpyren min1 #avard sovrp dajari 0/man5 ygy.yxaganax ;a6 ’0ru a-a]nortovyxav ygy6 .yxvo3 pagu ovr dy.i ovny6 xav noraga-o3x qa[karin 0/ovmu1 )/man araro.ov;yanx avardin gadarovyxav ho6 cyhancsdyan ba,d0n wa6 sun hocvoxn Bondagan Ama6 sio3 ov Sasovn cava-i ha6 ma3n nn]yxylox1 #un;axs hocyhancsdyan araro.ov6 ;yan5 yvs a-avyl 3i,ovyxan yr]anga3i,adag D7 Mys6 rob Ark7 A,jyan5 pnig Amasiaxi5 Qa[igyan cyr6 tasdani ham0ren nn]yx6 yalnyru1 Aba5 Cyr,7 D7 Mgrdi[ Srpazan ov Warov=an sar6 gavac iryra3a]ort gyrbow irynx srdi q0skyru 3a3d6 nyxin wyr a-nylow waq6 janyal Mysrob srpazan h0r parymasnov;ivnnyrn ov dy.axi =o.owovrtin novi6 rovmu ngadmamp myr ma3r ygy.yxvo3 yv ha3ryniki1 )rovan hantisov;yanx avardin dy.i ovnyxav ma6 da.0rhnov;ivn5 siro3 sy6 .an ov a,qarhig 3a3dacir mu5 orovn un;axkin dy.axi civ.axinyr Sasovni 3adovg baryre nmo3,nyr nyrga3a6 xovxin1 A3s polorin nyrga3 ein bydagan ba,d0nya3k ov harivravor civ.axik1 Usd badmagan a.pivr6 nyrov5 Ha3asdani Araca6 /odni marzin mas gazmo. A.nag civ.u himnova/ e Y7 tarovn :alini ,r]gytronen 15 kil0my;r hy-avorov6 ;yamp5 sarahar;i mu wra31 Civ.i nyrga3 600 hoci ha,ovo. pnag[ov;yan my/amasnov;ivnu y.a/ yn a3n ca.;agannyrov ,a-a6 vi.nyren oronk 1915en 3ydo3 ;o.ylow Sasovni5 Dar0ni ov Qnovsi ,r]annyru has6 dadova/ yn A.nagi me]1 <ovr] 1500 darinyrov anxyal ovnyxo. S7 Asd6 va/a/in ygy.yxvo3 wyra6 norocman ca.a’aru 3.a6 xa/ er Ha3asdanya3x A-a6 kylagan ygy.yxvo3 yrpymni noviryal /a-a35 yr]an6 ga3i,adag D7 Mysrob Ark7 A,jyan1 Waqjanyal srpa6 zan ha3ru tima/ er naq6 gin G7 Bolsyxi Zakar yv Warov=an Qa[igyan sar6 gavac y.pa3rnyrovn orbeszi irynk timacravein a3t <ar7 e] !% 14 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 A[naki ;k;[;zuo a®=;u T& M;srop Arq& ,r=apatoua‘ t;[azi giu[azin;row }a.hn a=^ Thr :'r;m% Warouvan Srk&% G;r,& T& Mkrtic :ps& ;u Arman Srk& A[naki S& Astoua‘a‘in ;k;[;zin ?yragovdagan Mugke3n777 <ar7 e] 26en hama3nknyrov an3ovsali wijagi masin1 Krisdonya3 ybisgobosnyrov5 kahanany6 rov5 ma3rabydnyrov yv anhavadaxyalnyrov a-yvancovmnyr5 krisdoneagan civ.yrov wra3 3ar2agovmnyr5 ygy.yxinyrov yv srpa6 wa3ryrov srpab./ovm yv /a3ra3y.agan zinova/ islamagannyrov go.me gr0nagan azadov;yan odnaharovmnyr1 Ha,ovi a-nylow arivnahy.ov;yan hrahrov6 mu Sovrio3 me]5 ygy.yxagan a-a]nortnyru qntra/ yn Miaxyal Nahancnyren7 6 Tatryxnyl polor dysagi -azmagan yv finansagan 0=antagov;ivn zinova/ isla6 magannyrovn7 6 Bahan]yl AMN ta,nagixnyren` Seov6 dagan Arapia3en5 Ka;aren yv :ovr6 kia3en5 [a]agxil ahapygi[nyrovn7 6 Qntryl hagamardov;yan polor go.6 myren tatryxnyl p-nov;ivnnyru5 oronx ,arkin` -mpago/ovmnyru yv ahapyg[ov;ivnu7 6 Hagamardov;ivnu lov/yl yrgq0sov;yan mi]oxow5 a3l o[ ;e -azmagan janabarhow7 6 Abahowyl Sovrio3 =o.owovrtin an6 wdancov;ivnu7 6 Ba,dbanyl krisdonya3 ‘okramas6 nov;ivnnyru7 6 Bahbanyl ygy.yxinyru yv mzgi;nyru7 6 Bahbanyl gr0nagan5 badmagan yv m,agov;a3in 3ov,ar2annyru7 6 A]agxil martasiragan 0cnov;yan pa,qovmin Sovrio3 me]1 Sovriaha3ov;yan ,dab 0cnov;yan yv wyragancnman marmni (A<)WM) ga3ku` www.syriashdab.com, gu dy.ygaxne5 or 2013 ;ovagani Sybdympyr 30-i trov6 ;yamp5 badyrazmu lovr] wnas hasxovxa/ e ha3gagan hama3nkin7 cor/o.ov;ivnnyrov un;axkin sbannova/ e 64 yv wiravorova/ e 172 qa.a. pnagi[5 a-yvancova/ e 110 mart yv zohova/ 15 zin/a-a3o.1 Paxi a3t5 wnasova/ yn ha3gagan darpyr ga6 -o3xnyr7 y0; a-akylagan yv yryk ga;o.i6 ge ygy.yxi5 dasnyryk tbrox yv dasu ha6 ma3nka3in gytron1 Sovriaha3yrov 65 haza6 ranox hama3nki cry;e gesu ‘aqa/ e Ha3asdan5 Lipanan yv a3lovr1 Sovrio3 inu clqavor ha3gagan ungyra6 3in5 gr0nagan yv ka.akagan gazmagyr6 bov;ivnnyren gazmova/ A<)WM6u gu ha6 .orte5 or min[yv naqort darovan Syb6 dympyri wyr]u sdaxa/ e 1.7 milion dolar ardasahmanin ha3gagan ga-o3xnyren1 :eyv asiga ‘okr mas mun e anhra=y,d covmarin5 saga3n A<)WM6u grxa/ e adow snovnt5 abasdan5 anwdancov;ivn5 p=,gagan yv gr;agan a]agxov;ivn aba6 howyl sovriaha3yrovn5 nyra-yal` 500 hazar dolar ovsman war2` 38 tbroxnyr 3ajaqo. 6436 a,agyrdnyrov hamar1 Lav g4ulla35 or /yragovdagan Mugke3n yv Miaxyal Nahancnyrov a3l arga/aqntir ba,d0nyanyr ansan AMN =amana/ Sovrio3 krisdonya3 a-a]nortnyrovn imas6 dovn qorhovrtnyrovn1 Avyli my/ kana6 gov;yamp zenki a-akovmu Sovria mia3n gu sre ba3karu` 3ancyxnylow anwyr] ariv6 nahy.ov;yan1 A.nag civ.i S7 Asdova/a/in ygy.yxin wyranorocova/ i 3i,adag Amasia ka.aki Ham0ren Nahadagax
 15. 15. 8Wyx darinyr oronk777 <ar7 e] %6en :acavorax :acavori ga3s6 rov;ynen i wyr myr =o.owovrti badmov;yan me] hazovateb y.a/ yn 3a.;agan jagada6 mardnyr yv havanapar Arxa6 qi azadacrovmu hantisaxav a-a]in jagadamardu5 ovr ha3gagan panagu ho. [gorsn6 xovx5 a3l azadacryx taryre i wyr cyrywarova/ ho.adara/k6 nyru1 Yzragaxnylow ir nyr6 ga3axovmu5 Brn7 M7 Mgrdi[6 yan usav ;e Arxaqi aza6 dacrovmu ha3ox badmov;yan pazma;iv trovacnyren megu [e mia3n5 a3l an bedk e tasa6 vantovi myr tbroxnyrov a,a6 gyrdov;yan orbes Wartananx Hyrosamardi hamaz0r angiv6 natar2 mu1 Oragavor badrasdova/ sa6 hignyru5 panaq0sin diraby6 do. 2a3na3in yv ha.ortagan madovxovmi 3adgov;ivnnyru gab6 va/ bahyxin ovngntirnyru avyli kan yrgov =am5 or ar6 =anaxav /a’aharov;yan1 Avardin 0rova3 hantisawa6 rovhi Diana B0.osyan ,norha6 galov;ivn 3a3dnyx Brn7 M7 Mgrdi[yanin ,ahygan a3s ta6 saq0sov;yan hamar5 or nyr6 ga3axova/ er 11 ancamnyr Canada3i dara/ken min[yv Bovenos A3res yv San “aovl01 Aba 3anovn Wartananx As6 bydnyrov ov Tsdyrk Warta6 nanxi5 Dirovhi Diana B0.os6 yan 3i,adagi nover mu 3an26 nyx Brn7 Mgrdi[ Mgrdi[ya6 nin1 <norhagalov;ivn a3n ko3ry6 rovn yv y.pa3rnyrovn5 oronk irynx nyrtrovmu ovnyxan so3n 2y-nargi 3a]o.ov;yan1 LUNDI 17 FEVRIER 2014 - MONDAY FEBRUARY 17, 2014 • ABAKA • 15 A.nag civ.i Sovrp777 <ar7 e] !$6en badmagan ygy.yxvo3 wyra6 norocman /aqku1 A3sbes5 a3=m Bos;onapnag Qa[igyan y.pa3rk unta-a]a/ ein srpa6 zan H0r go[in ov ,inarara6 gan a,qadanknyru sgsa/ ein 2002-in jardarabyd Hra[ya3 Casbaryani hsgo.ov;yan nyr6 ko31 2003i 2m-an sgizpu ,i6 nararagan /raciru cry;e ir avardin hasa/ er yrp D7 Mysrob Srpazan ansbasyli06 ren waqjanyxav1 <ovr] meg dari a-a]5 Qa6 [igyan y.pa3rk Cyr,7 D7 Mgur6 di[ Srpazani a]agxov;yamp garo.axan wyranorocman /racri wyr]nagan ‘ovlu sgsil1 A3s un;axkin5 ygy.yxvo3 movd6 kin wyryvi masu zydy.ovyxav zartarovn qa[ mu ov a3s sovrp dajaru 0=dovyxav nor tov-ow1 Isg ygy.yxvo3 pagin me] dy.6 vo3n wra3 ga-ovxovyxav nor qa[6 kar mu1 A3s qa[karu novir6 va/ er badmagan Amasia ka.aki Ham0ren Ha3azci na6 hadagax anmo-ax 3i,ada6 gin1 N7S7)7D7D7 Carycin P7 Wyha’a- Ga;o.igosi Ha3ra6 bydagan dn0rinovmow a3s qa[6 karu badrasdova/ er }ov.a3i (Naqi]yvan) ha3ox hin cyryz6 manadan adrbe3janxinyrov go.me o[n[axova/ hazaravor qa[karyren megovn orbes gurg6 n0rinagu1 Paxi ir taravor anxyalen5 A.nagi S7 Asdova/a/in ygy6 .yxin jardarabydagan dy6 sagede ovro3n ar=ek mu gu nyrga3axne1 Ygy.yxvo3 ga-ovx6 man 3a]orto. darinyrovn an ,r]abadova/ e pyrtanman barisbnyrow5 ta-nalow Ha6 3asdan a,qarhi a3t oji yza6 gi pyrt6ygy.yxinyren min1 <i6 nararagan a,qadanknyrov un;axkin ygy.yxvo3 avyragny6 rovn me] 3a3dnapyrova/ yn mi kani hnataryan qa[karyr5 danikin wyryvu ygy.yxvo3 ;an6 gacin iry.ennyrn ov an0;nyru bahylov hamar cor/a/ova/ 3 ka-agovsi my;r dara/kow ca.dni bahysdanox yv ti6 daran mu1 Anxyalin a3s ti6 darani bahagnyru mi,d ha.ortagxov;yan me] gu cud6 novein civ.i haryvanov;yamp ga-ovxova/ S7 Krisda’or wanki movdkin cdnovo. ti6 darani bahagnyrovn hyd1 A3s trov;yan ,norhiv civ.yrov mi]yv ha.ortagxov;yan hamagarc mu sdy./ova/ er yv usd a3nm5 0darazci ;,namyax ar,a6 vanknyrov un;axkin traxi civ6 .yr zirar zcov,axnylov hna6 ravorov;ivnu g4ovnyna3in1 Naqkan S7 Asdova/a/in ygy.yxvo3 wyrapaxovmu5 A.6 nagi pnagi[nyru gu hargatru6 vein :alin a3xylyl irynx ho6 cyvor gariknyrovn madaga6 rarman hamar1 <r]ani =o.o6 wovrti dndysabes jn,ova/ garcawijagu yvs a-avyl gu t=ovaraxner a3t ovqdacna6 xov;ivnnyru1 Cyr,7 D7 Mgrdi[ srpazani oro,ovmow D7 Ha3g kaha6 na3 Sahagyan n,anagova/ e A,nag civ.i hocyvor howiv ov amen ,apa; S7 Badarac gu madovxovi a3s srpawa3ren nyrs1 Amasiazi nafatakn;roun nouiroua‘ .acqar Martga3in iravovnknyrov777 <ar7 e] ^6en A3s dysagedu ha3anbasd e andara6 go3s1 Garyli| e saga3n5 myr tirku ba,d6 banyl5 usylow or` iraganov;yan me] arten gan harivren avyli bydov;ivnnyr5 oronk ;eyv haga-ag [yn Ha3ox Xy.as6 banov;ivnn untovnylov5 pa3x pazma;iv a3l badja-nyrow ov badja-apanov;ivnnyrow gu t=gamagin ba,d0naganaxnylov za3n1 )rinag my/ ;ivow mahmydagan yrgirnyr5 oronk Ha3asdani Hanrabydov;yan yv ha3 =o.owovrtin hanteb paryaxagam wyrapy6 rovm xovxapyrylow hantyr25 gr0nagan badja-nyrow gam arcylknyrow [yn ovzyr gam [yn grnar ba,d0naganaxnyl irynx tirkavorovmu5 anyl gaxov;ivn5 orovn ha6 mar mynk badasqanadov [ynk1 Yzragaxnylow` bedk e avyli gazmagyrb6 va/ a,qadank gadaryl5 myr tirku a-avyl yvs z0raxnylov nbadagow1 Bedk e manavant hagaztynk 6 dy.i4n yv ara4c06 ren 6 yrp myz tovrs gu nydyn “erin[eki tadawarov;yan go.myru` “erin[ekn ov zovixyriagan bydov;ivnn yn1 :ovrkian mi]amda/ e5 i nbasd “erin[eki an6 ,ov,d5 in[ or untovnyli sybova/ e1 Mynk o|vr eink5 ha3 =o.owovrtu nyrga3axova/ [er5 yrp ha3yrs eink povn zohyru 6 megov6 ges milion zohyru1 O[ Ha3asdani Han6 rabydov;ivnu5 o[ al s’iv-kaha3ov;ivnu nyrga3axova/ ein5 ba,dbanylov hamar ha3ovn azca3in ar=anabadovov;ivnu5 abaxovxanylov` Xy.asbanov;yan anhyr6 kyliov;ivnu5 madnan,ylov ;e` ;ovrk mu iravovnk [ovni paxacan[ylov7 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu mi]azca3in sovd mun e95 yv a3n al Zovixyrio3 me]1 Avyli4n ga37 8+unyv629 Hama=o.owu gu covmarovi Sovrio3 dacnabu lov/ylov 0ra6 garcow7 gu hravirovin 39 bydov;ivnnyr5 oronx me] Ha3asdani Hanrabydov;ivnu [ga35 in[o|v [ga31 Ha3asdann ov ha3yru avyli m0d y.a/ yn Sovrio3 yv sovriaxiny6 rovn5 kan =o.owin masnagxo.nyren ,a6 dyr1 In[o|v mynk tovrs 2cova/ ynk1 A,qarhi me] amen dy. ovr ha3 mu ga35 a,qarhi me] amen dy. ovr sdaq0s ;,na6 mi mu ga35 mynk a3sovhydyv a[alovr] gyr6 bow hsgylov ynk5 naq` myr nyrga3ov;yamp5 aba` usd pavaganin hz0r hagaztyxov6 ;yamp5 orbeszi myr azca3in ar=ana6 badovov;ivnu [wiravorovi yv meg ov ges mi6 lion ha3 nahadagnyrov 3i,adagu [m,ov,a6 badovi1 A4l [ynk ovzyr lsyl ancam mu yvs7 8Ha3ox Xy.asbanov;ivnu mi]azca3in sovd mun e91 Bosdon5 “ydrovar 28,2014 S7 Yrrortov;ivn Ha3ox7 A-ak7 Ygy.yxvo3777 <ar7 e] %6en Dig7 Sovsanna #arov;ivnyan (wyrundrova/)5 Dig Hovri Az6 navovryan5 Brn7 )han )hannesyan (wyrundrova/)5 Brn7 Bydros {in[inyan (wyrundrova/)5 Brn7 Masis Isa.ovlyan (wyrundrova/) yv Brn J0n Der )hannesyan1 :YMAGAN BADCAMAVORK Dig7 Diana B0.osyan5 Brn7 Aram I,nar (wyrundrova/)5 Brn7 Antranig {ilingiryan (wyrundrova/)5 Brn7 Bydros Cocoryan yv Brn7 Ara Bo3ajyan (an2na’oqanort)1 YGY>YXVO# HIMNATRAM Dig7 Ape; Alpa3 (wyrundrova/)5 Dig7 Knar Basmajyan (wy6 rundrova/)5 Dig7 Diana B0.osyan (wyrundrova/) yv Brn7 Sdy6 ’an Ekmekjyan1 HA<OVYKNNI{ #AN2NAQOVMP Brn7 B0.os I,qanyan Brn7 Ara Der Ceorcyan (wyrundrova/) yv Brn7 #agop De0kmejyan (wyrundrova/)1 UNDRO>AGAN #AN@NAQOVMP Dig7 A3da Afaryan (wyrundrova/)5 Dig7 Elizabe; A,uk (wyrundrova/)5 Dig7 Fil0r Bo3aju (wyrundrova/)5 Dig7 Frans Candaharyan yv Dig7 Ani Sarwaryan1 Der Zaryh A7 Kahanan ir ‘agman q0skin me] ,norhavoryx 0rova3 tivani adynabyd Brn +ac Sdy’anyan5 Adynatbirnyr Dig7 S0si Baronyan yv Dig7 Ani Sarwaryan norundir an6 tamnyru5 isg ?qagan Qorhovrti ,r]anavard antamnyrovn Brn7 Sdy’an Ekmekjyani yv Brn7 Cricor Apeli yv badcama6 vornyren Brn7 Ara Bo3ajyani5 ,norhagalov;ivn 3a3dnyx irynx dara/ a,qadankin hamar1 Der H0r bahbani[ow yrygo3yan =amu 5:30-in ‘agovyxav ygy.yxvo3s 91-rt antamagan unthanovr =o.owu1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 17 MARS 2014 - MONDAY MARCH 17, 2014 Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement www.komitas.ca 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN 2014-i civ.adndysagan a,6 qadanknyrovn hamar byda6 gan a]agxov;yan /racri /i6 ren nyrs Ha3asdani civ.a6 dndysnyrovn mad[yli cinyrow azodagan5 fosforagan yv galiovmagan barardaniv;y6 rov dramatrovmu mygnarga/ e Mard 4-in1 Madagarar gazmagyrbov6 ;ivnnyru gu naqadysyn ba6 rardaniv;yru Ha3asdan nyr6 mov/yl _ovsia3en5 Wrasdanen yv Iranen1 HH marzyrov ho. 0cdacor6 /o.nyrovn5 L>H6in ,ark mu gazmagyrbov;ivnnyrov yv syr6 mardatrov;yamp zpa.o. dndy6 sov;ivnnyrovn bidi 3adgaxovin 33 hazar 821.95 ;on azoda6 gan5 2645.2 ;on fosforagan yv 1618.9 ;on galiovmagan ba6 rardaniv;yr1 Ha3asdani Hanrabydov6 ;yan marzyrov ho. 0cdacor6 /o.nyrovn yv Arxaqi Hanra6 bydov;yan 50 kil0 1 barg azodagan barardaniv;u bi6 di dramatrovi 6000 tramow5 fosforagan yv galiovmagan barardaniv;yru` 7000-agan tramow1 8Yryvan Mol9i yv 8Slawmed9 p=,gagan gytroni hantisavor paxovm Yryvani me] 20 “ydrovarin5 Yryvani me] ga3axan 8Slawmed9 p=,gagan gytroni ov 8Yryvan Mol9 a-yv6 dovri gytroni paxman han6 tisov;ivnnyru5 oronx nyrga3 cdnovyxav Ha3asdani Naqa6 cah Syr= Sarcsyan1 8Slawmed9i paxman un;ax6 kin A-o.]abahov;yan Naqa6 rar Tyrynig Dovmanyan lrac6 ro.nyrovn 3a3dnyx or hivan6 tanoxu pazmatimaci/ e5 ovr bidi madovxovin nayv wira6 pov=agan /a-a3ov;ivnnyr1 Hivantanoxn ovni nayv /nun6 tadovn5 0=dova/ e ;eknik amynen noraco3n sarkyrow1 Gytroni himnatir Armine #owagimyan untc/yx or himnu6 va/ e yvrobagan [a’ani,6 nyrovn hamabadasqan hivan6 tanox mu5 or mivsnyren gu za6 nazanovi nor 2yva[a’ow ov par2rorag masnacednyrow1 Hivantanoxi me] bidi a,qa6 din 180 an2yr1 Hasdadov;ivnn ovni 60 mah6 jagal5 isg hivantasynyagi meg 0rova3 cinu 10-15 hazar tram e (25-30 dolar), or gu nyra-e yryk ancamova3 snovnt1 #adgan,agan er nayv 8Yry6 van Mol9i paxovmu7 yrg3argani a-yvdovri yv zpa.ovmnyrov gyt6 ron e5 orov 3argi dag paxova/ yn 120 qanov;nyr1 Gytroni dn0ren Wazrig Sego3yan n,yx or garc mu anovani waja6 -ani,yr a3s hanraqanov;i ,norhiv Ha3asdan yga/ yn1 Q0sylow sy’aganaderyrovn masin5 an n,yx or [ors ungy6 rov;ivnnyr pa=nyderyr yn5 oronxme megu Ha3asdanxi e` Nora3r Qa[adryan5 isg mivs6 nyru ardasahmanen yn1 Dn06 renin hama2a3n5 gytroni unt6 hanovr nyrtrovmnyru gu gazmyn m0davorabes 50 milion dolar1 8Marmara9 LO#S A<QARH Ovraqov;yamp gu dy.ygaxnynk5 ;e Silwia yv Je3sn H0’ Janjigyan amolu5 5 “ydrovar 2014-in5 paq6 davorova/ yn a-]inyg man[ za6 vagow mu yv za3n anovana/` Jivlian Wahe1 A3s ovraq a-i;ow` nora/inin my/ha3rn ov my/ma3ru` der yv di6 gin #agop yv S0nia Janjigyan :7M7M6in yv 8Abaca39in gu noviryn 506agan dolar1 No3n a-;iv nora/ini m0r my/ ma3ru` digin An=el Minne;yan (:oron;0) 8Abaca39in gu novire 50 dolar1 Ha3asdani civ.axinyrovn mad[yli cinyrow barardaniv;yr gu dramatrovi CRAVOVA? :OVAGAN <apa; 19 Abril 2014 :ekeyan M,agov;a3in Miov;yan` Q;man ci,yrova3 avantagan 2y-nargin Gu qntrovi [qa[a2yvyl Hancisd D7 <norhk777 <ar7 e] !6en 1979-in an havirova/ e Bol6 so3 Badriark Lovsahoci D7 <norhk Ark7 Calovsdyani go.6 me5 /a-a3ylov orbes ir 0cna6 gan ;arcmanu yv mi]6ygy.yxa6 gan 3arapyrov;ivnnyrov me] Badriark H0r nyrga3axov6 xi[u1 Mdavoragan qa-nova/kow5 Ha3r <norhk hydyva/ e amy6 rigyan zanazan par2raco3n gr;arannyrov yv asdova/apa6 nagan himnargnyrov tasun6 ;axknyrovn1 An sahovn gyrbow gu q0ser 9 lyzovnyr1 Ha3r Sovrpi Dan Garcu /ra6 curova/ e gadaryl Mard 156in Belwili S7 <o.aga; ygy.yxvo3 me] yv 3a]ort 0ru no3n ygy.yxvo3 me] bidi gadarovi wyr]in 0/ovmi S7 Badaracu1 Ha3r Sovrpi ajivnnyru bidi ‘oqa6 trovi S7 E]mia/in5 ovr bidi gadarovi ;a.ovmu1 BOLSAHA# M<AGOV:A#IN MIOV:IVN MEG M<AGOV:A#IN #AN@NAQOVMP :ORON:O#EN #ADGABES HRAVIROVA? BRN7 SARCIS HAMBO#YAN BIDI PANAQ)SE BOLSO# MARMARA :YR:I QMPACRABYD BRN7 _)BER HADDEJYANI MASIN 8BDO#D MU _)BER HADDEJYANI CRAGANOV:YAN BARDEZIN ME]9 ?AN): TYRASANOVHI DIG7 SIRAR”I AJEMYAN BIDI NYRGA#AXNE HADDEJYANI :ADRYRCOV:IVNNYREN MASYR 19 MARD 2014, {ORYK<AP:I YRYGO#YAN +AMU 8-IN ARAM QA{ADOVRYAN SRAHIN ME} AVARDIN SOVRJI SBASARGOV:IVN

×