Abaka 11 02-2013

586 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
586
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
73
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 11 02-2013

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Sovrio3 me] mi kani 0r a-a] tar2yal ha3 mu zohova/ e5 1980-in /na/ #owse’ Apcaryan sbannova/ e Be3rov;en La;a6 kia mygnylov janabarhin1 Mi]atebu dy6 .i ovnyxa/ e Jable ka.aki m0daga3kin1 Avyli wa. dy.ygaxovxa/ eink5 or Ta6 masgosi me] a-yvancova/ ha3 mu azad ar2agova/ e` my/ ‘rgacini timax1 Isg unttimatir zinyalnyrov go.me a3l zin/a-a3o.nyrov hyd cyri inga/ ha3 =amgyda3in zin/a-a3o.i masin dy.ygov6 ;ivn [ga31 Anonk qosdaxa/ ein hyda6 LX& TARI JIU 1873 :RKOU<ABJI% 11 ":TROUAR 2013 knnyl yv azad ar2agyl anmy.nyru1 • VOL. XXXVI, NO 1873 • LUNDI, 11 FEVRIER 2013 • MONDAY, FEBRUARY 11, 2013 FF na.agafi j;kna‘ou^ AIM na.agaf Paror Farik;an mafaor]i ;njarkoua‘ h |A|TARAROUJIUN Yryvani gytron war[agan ,r]ani Dbacri[nyrov ‘o.oxin me]5 Hinc6 Naqacahagan naqundragan karozar,avi ,ap;i 31 #ovnovar 20136i ov, yry6 y-ovn ,r]anovm5 yrp amen in[ un;anovm er go3yan5 =amu m0davorabes 23.306in5 hancisd5 qa.a.5 hantovr=o.agan ov cor/6 ir dan m0d maha’or2i yn;argovyxav nagan m;nolordovm5 yrp ga3in polor hnaravo6 naqacahagan ;ygna/ov5 8Azca3in rov;ivnnyru wyr]abes Ha3asdanovm =o.owrta6 Inknoro,man Miavorovm9 govsagxov6 waragan undrov;ivnnyr anxgaxnylov hamar5 ;yan a-a]nort` Baro3r Ha3rigyanu1 Dbacri[nyri ‘o.oxovm naqacahi ;ygna/ov5 Baro3r Ha3rigyan hrazena3in wnas AIM naqacah Baro3r Ha3rigyani ov..ov;yamp sdaxa/ e ovsin ov orowa3nin yv dy6 ar2aga/ gragoxnyru qa;aryxin a3t pnaganon .a’oqova/` 8Sovrp Cricor Lovsavo6 un;axku1 A3s amenu harxyr yn a-a]axnovm ov ri[9 p=,gagan gytron1 P=,gagan wnas hasxnovm HH hy.inagov;yanu5 sasanovm gytronen 3a3dna/ yn5 or Baro3r Ha36 ha3 =o.owrti pari hampavn ov wargu mi]az6 rigyan [e gorsnxovxa/ ir cidagxov6 ca3in ga-o3xnyrovm1 ;ivnu5 ovni hrazena3in meg wnas ov nonk5 orowhydyv gragoxnyru ir g-na6 anor wijagu mi]in /anr e1 gen ar2agova/ yn1 Ir garcin war6 _amgawar Azadagan Govsagxov;ivnu ta6 AIM naqacahin a3xyla/ yn HH [abyd` Dicran Sarcsyan usa/ e5 or dabardovm e gadarova/ ksdmnyli ararku5 war[abyd` Dicran Sarcsyan5 HH Baro3r Ha3rigyani tem maha’or2u a3n oragovm wdancavor ov wiravoragan5 orn Azca3in +o.owi naqacah` #owig harova/ er i,qanov;ivnnyrov yv by6 ov..ova/ e nayv HH bydaganov;yan5 nyrga3 Aprahamyan5 HH osdiganabyd` daganov;yan tem1 i,qanov;ivnnyri yv unthanrabes ha3 =o.owrti Wladimir Casbaryan yv HH a-o.6 Mivs go.me HH naqacah` Syr= hasxein ov hamabadasqan ga-o3xnyrix ba6 ]abahov;yan naqarar` Tyrynig Dov6 Sarcsyan Baro3r Ha3rigyani hyd han]ovm` garj =amgedovm paxa3a3dyl o[ mia3n manyan1 Ha3rigyan #owig Apraham6 dysagxyle ydk lracro.nyrov hyd 3anxacor/ov;ivnu gadaro.nyrin5 a3lyv nranx yanin usa/ e5 or maha’or2u dy.i ovnyxa/ e garj zoro3x mu1 8A3s ;igovnkovm gancna/ polor ov=yrin yv bad=yl ovnyxa/ er o[ ;e meg5 a3l yrgov an6 zazryli 3anxacor/ov;ivnn ov..ova/ e 0renki o.] qsdov;yamp1 2yrov go.me5 pa3x ink [e dysa/ za6 <ar7 e] 13 _amgawar Azadagan Govsagxov;ivnu cdnovm Dokt& Âaxmik "anos;an^ ªKiulphnk;anº e5 or a3lyvs anxyl yn gragoxnyrow harxyr lov6 /ylov =amanagnyru yv polor nrank5 owkyr 3o3s Fastatouj;an Fakakan bavini tnørhn ovnyn nman anmartga3in my;odnyrow qa;aryl hanrabydov;yan cor/nagan ov ga3axo. =o6 Calovsd Givlbengyani rov1 Yrgar darinyr .owrtawarov;yan mi]awa3ru5 badasqan bidi anovan himnargu ba,6 /a-a3a/ e orbes ka.a6 dan 0renki da-in hamabadasqan1 d0nagan ha.ortac6 kaganov;yan5 /racir6 _amgawar Azadagan Govsagxov;ivnu ,ovda6 rov;yan mu dy.ygaxovx5 nyrov yv /racrovmi dn06 ’o3; a-o.]axovm e ma.;ovm Baro3r Ha3rigya6 or togd7 _azmig “a6 ren` Mon;reali me] ga6 nin yv xanganovm5 or na hnaravorin garj =a6 nosyan n,anagova/ e -awaragan gazmagyr6 managahadova/ovm wyrata-na3 a,qo3= ka6 8Givlbengyan9 himnargi bov;yne mu nyrs1 Gu q06 .akagan gyank1 Ha3gagan pa=ini wa6 si anclyren5 fransyren ri[dn0ren1 yv ha3yren1 _AMGAWAR AZADAGAN GOVSAGXOV:YAN “anosyan ir togdo6 8G4untovnim a3s ba,6 Hanrabydagan War[ov;ivn ra3i avardaja-u ba,d6 d0nu ovraqov;yamp yv bana/ e Londoni Dndy6 qonarhov;yamp95 usa/ e sov;yan yv ka.akagan “anosyan ov avylxov6 cidov;yanx hamalsara6 xa/7 8Asiga S’iv-kiPajoum^ Jourqio maraqa[aq nin me]5 ovr nayv tasa6 amenen garyvor ba,6 usa/ e7 8In/i my/ co6Angarai AMN d;spanatan mh= vanta/ e1 An pazma;iv d0nnyren megn e1 Bad6 hovnagov;ivn gu badja6 hradaragov;ivnnyr ovni rasd ym ,arovnagylov im -e a3n iro.ov;ivnu5 or Ancara3i Amyriga3i Miaxyal Nahancnyrov tys6 ha3gagan niv;yrov wy6 naqortnyrovs a,qa6 togd7 “anosyan` Ha36banadan dara/kin wra3 ba3;ovm mu y.a/ e1 rapyryal5 in[bes nayv danku yv a4l avyli am6 gagan pa=ini dn0ren Badaharen anmi]abes ydk tebkin wa3ru hador mu5 or novirova/ raxnylov ov untar2agylov n,anagova/ e1 An pa6=amana/ yn osdiganagan yv abahowagan mia6 e ha3 azca3in inknov6 himnargin cor/u` gytro6 xa-ig ‘or2a-ov;yampvornyr5 in[bes nayv hr,e]nyrn ov ,dab0cnov;ivnu1 ;yan ov ar=anaxa/ naxyal ov hamagarcyal gov ca3 a3s ba,d0nin yvBa3;ovmu badaha/ e AMN tysbanadan baha6 e masnacidagan ]yrm 2yvow5 a,qarhas’iv- myzi gu pyre mi]azca3ingagedin me]5 or ‘la/ e yv badja-a/ e zohyr ov cnahadanki1 An la3n ha3 hama3nknyrov hyd91 ov hamatragan anhra6wiravornyr1 ‘or2a-ov;ivn govdaga/ Mar;in Ysa3yan` Ha36 =y,d hy-angar1 N,a6 Aganadysnyru 3a3dna/ yn5 or an3a3d an2 mu e avac ga-awarman gagan hama3nknyrov pa6 nagovmu hydyva/ e mi6ba3;yxovxa/ e ir wra3 amraxova/ aganu an2nas6 me]5 nyra-yal pazma6 =ini badasqanadov ]azca3in ‘nd-dovkibanagan cor/o.ov;yamp1 Naqnagan dovyalnyrow milion dolarnox /ra6 hocapar2ov yv himnargi mu5 orovn me] untcrgu6gu ha.ortover yrgov martov mahovan yv wiravornyrov cirnyrov yv mi]azca3in himnatir Calovsd Givl6 va/ ein pazma;iv ar6masin5 oronk hivantanox dy.a’oqova/ yn1 zarcaxman nbasdny6 bengyani ;o-nortin5 =ani ;ygna/ovnyr91
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 11 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 11, 2013H7H7 Naqacah Syr= Sarcsyani ov.yr2u` Gu novaziHa3gagan Panagi 21-rt darytar2i a-i;ow :ovrkio3 Aryvylyan HH Naqacah Syr= Sarcsyan ir ,norhavora6gan ov.yr2u 3.a/ e Panagi 0rovan a-;iv5 ovr ka.aknyrovg4use7 8Siryli ha3rynagixnyr5 srdanx ,norha6 pnag[ov;ivnuvorovm ym 2yz Panagi 0rovan gabagxov;yamp1Zinova/ ov=yr [ovnynalu ;yryvs o[ mi =o.owrtigyankovm [i ovnyxyl a3nbisi /anr ov o.pyrca6 :ovrkio3 wijagacragangan hydyvanknyr5 orkan myz hamar1 Covxe sa himnargu gu dy.ygaxnee badja-u5 or myr panagi sdy./man 0rovanix ;e 2012 darovan un;ax6zcaxyl e myr =o.owrti a-an2na3adovg wyra6 kin yrgrin pnag[ov;ivnupyrmovnku1 Sdy./ova/ 0rovanix y.yl e =o.o6 avylxa/ e 1.2 dogosow5wrtagan panag1 Avylort [e 3i,yl5 or mynk` or6 74,724,000-e 75,627,0006i1bes azc yv hasaragov;ivn5 mdatrov;ivn [ynk Saga3n martahamaru guovnyxyl sdy./ylov yv bahylov a3nbisi panag5 3a3dnapyre ;e yrgrin Ary6in[bisin ovnynk a3s0r1 Mynk sdibova/ ynk y.yl vylyan ,r]annyrov ka.ak6gazmagyrbylov myr ov=yru myz bardatrova/ nyrov pnag[ov;ivnu arda6badyrazmovm ba,dbanovylov hamar1 Mynk ca.;i badja-av novaza/sdibova/ ynk gazmagyrbovylov` ganqylov hamar e Samsovni5 Amasia3i5a3n godora/nyrn ov e;nig zdovmnyru5 oronk Arxaqi yv Ha3asdani tem badyrazmu san6 Yozga;i5Swazi5 Arda6my;odapar iraganaxvovm ein myr yv a,qarhi 2azyr/ovyl e yv barpyrapar porpokovyl e him6 hani5 Garsi5 A.rui5 Mov6a[ki a-a]1 Avylin` myz hrabaragav ba,d06 naganovm meg badja-ow5 myr ov=u yv nyrov=u ,i5Erzrovmi5 Papyrti me]1nabes sba-novm ein nor godora/nyrow ov nor ;yracnahadyl yn1 Isgabes mda/yl yn5 or ga6 Min[ty-5 Is;anbovli pnag6e;nig zdovmnyrow1 A3t sba-naliknyrn avyli ryli e hy,d yv arac 3a.;anag danyl1 A3s ;y6 [ov;ivnu avylxa/ e 1.7 dogo6kan iragan ein1 Tranx mi masu no3nisg ira6 racnahadovmu ,ad /anr e nsdyl polori wra35 sow5 hasnylow 13,854,006i5ganaxovyx in[bes a3t 0ryrin5 a3nbes el hyda6 ovnyxyl e o.pyrcagan hydyvanknyr ;e4 Ha3as6 Ancaran aja/ e 6.6 do6ca3ovm1 Aha a3s jagadacragan bahin er5 or dani5 ;e4 Arxaqi5 ;e4 Adrbe3jani =o.owovrt6 gosow5 Izmiru` 5.3 do6myr =o.owovrtu cry;e zro3ix sdy./yx ir pa6 nyri hamar1 gosow5 in[bes Bovrsan yvnagu1 Badyrazmi5 ,r]a’agman ov sowi ba36 Ha3asdani zinova/ ov=yrn a3s0r a3lyvs Adanan1mannyrovm ha3 =o.owovrtu sdy./yx ir panagu` t=ovar e ;yracnahadyl1 Sa lr]aco3n g-ovan e`asylov hamar mia3n meg naqatasov;ivn7 30covd qa.a.ov;yan bahbanman1 Hy,d yv8Pavagan e91 Ha3i hyd yv a,qarhovm oryve me6 arac badyrazmnyri masin hykia;nyrin a3lyvsgi hyd [i garyli q0syl ya;a.ani ov sba-na6 o[ ok [i havadovm1liknyri lyzovow1 Ha3ox panagi siryli4 zinovornyr yv sbanyr5 Ha3ox panagu wyr qo3axav a3nbes5 in[bes mynk badyrazm [ynk sgsyl ov [ynk sgsylov1 Sa <abajaj;rj[er ha,ovargyl ov [er garo. ha,ovargyl haga6 agn3a3d e1 No3nisg a3n bahyrin5 yrp g-ovi-agortu1 Mardi ta,d i]av Garmir Wartan6 ta,dovm ovnyxyl ynk mian,anag a-avylov;ivn5nyri mi a3nbisi syrovnt5 ori co3ov;yan masinca.a’ar [ovnein o[ haga-agorti karoz[ov6 mynk [ynk tataryl bntyl5 or Arxaqi harxu [ovni -azmagan lov/ovm1 Ma.;ovm ym 2yz5 or ABAKA;ivnu yv o[ el a3t karoz[ov;yamp molorova/nyru1 2yr masnacidagan yv paro3agan par2r ovna6 Hebdomadaire ArménienI]av asylov7 8Pavagan e91 gov;ivnnyru xovxapyrek mia3n z0rawar=ov;ivn6 Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Ungan hyrosnyr5 owkyr irynx gyanki cnow nyri =amanag5 in[in mynk aganadys ynk y.yl Publié par /Published bymyz wyratar2rin abrylov myr iravovnkn ov myr pazmixs1 Ma.;ovm ym5 or 2yr a3t garo.ov;ivn6 Le Centre de Publication Tékéyanar=anabadovov;ivnu1 Mynk qonarhvovm ynk nyru yrpyve bedk [can 2yz5 yv tovk sdibova/ 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,nranx 3i,adagi a-]yv5 oronx qizaqovmow [linek trank gira-yl badyrazmi ta,dovm1 Québec H4N 1Z5a3s0r myr panagn ar=ani0ren go[ovm ynk 3a.6 Siryli4 ha3rynagixnyr5 Panagi /nntyan 0ru;agan panag1 Ov=5 or bardatryx haga-a6 d0n e5 oru mynk n,ovm ynk azcowi1 Grgin ,nor6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 E-Mail: abaka@bellnet.cagortin zinatatar yv 3arapyragan qa.a6 havorovm ym 2yz a3s my/ ov ‘a-avor d0ni a-6 www.tekeyanmontreal.org/modules/news.ov;ivn1 Ov=5 or bahbanovm e a3t qa.a.ov6 ;iv1 Ma.;ovm ym polorit par2r dramatrov;ivn5;ivnn ov ga3ovnov;ivnu myr dara/a,r]anovm5 or qa.a. yrgink1 A3t qa.a. yrgnki hamar mynk Patas.anatou .mbagir^y.av ov linylov e Arxaqi 3ovsali ;igovnku1 grgin ov grgin bardagan ynk myr panagin1 AU:TIS PAGGAL:AN Siryli ha3rynagixnyr5 im hamozmovnkn e5 or “a4-k Ha3ox Panagin91 ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;uHa3gagan Panagi 21-amyagin a-i;ow gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:ANHa3asdani .ygawarov;ivnu a3xylyx 8Y-aplovr9 Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Ha3asdani zinyal ov=y6 Canadarov gazmavorman 21-am6 2nd Class $80 (QC & ON)yagin a-i;ow naqacah 1ère classe/first class $90Syr= Sarcsyan5 Amyna3n U.S.A. 1st class (US)$90Ha3ox Carycin P7 Ga;o6 Autres pays/Other countries:.igosi ov Ly-na3in >a6 1st class (US)$120rapa.i Hanrabydov;yan Per issue $1.75naqacah Pag0 Sahag6 Dépôt légal: Bibliothèque du Québecyani hyd yv hanraby6dov;yan par2raco3n .y6 PM40015549R10945gawarov;yan ov.ygxov6 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699;yamp 28 #ovnovar5 2013-in a3xylyx 8Y-aplovr9zinovoragan ban;eon yv “We acknowledge the financial3arcank madovxyx irynx support of the Government ofgyanku ha3ryni anga6 Canada through the Canadaqov;yan hamar zohapy6 Periodical Fund (CPF) for ourra/ ha3ortinyrov 3i,a6 publishing activities.”dagin1
 3. 3. LUNDI 11 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 11, 2013 • ABAKA • 3Yrgq0sov;ivn :ekeyan panasdy./in hyd(?nntyan 135-amyagin a-i;ow) nam5 yv im hocis kyzi ca3 yr6 hocvo3n me] to.tu.acin bidiARAM S:":JY:AN giv.a/ ov /nratir1 Ys kovgt d.as oronym5 yv an/an0; ym a3s ci,yr5 isg tovn ims1 Ov bidi my-ni|m anonx tem7779 Ci,yr mun e a3s lov- ov han6 ys amen ancam or panam Isg yrp cdar tovn kyz d.ovtard5 3ar yv nman im a3n ci6 ,r;nyrs a- kyz5 kov pa-yrowt mu timax5 kov agnargt 3a-a/,yrnyrovs5 yrp nsda/ cirkyrovs kyz bidi yrcym ov usym` anor ,,n]axir`hyd tem a- tem5 gu ;.;adym 8In[ or dovir5 gu tar2nym 8Ygovr5 anxyals ov nyrgatzanonk ys5 in[bes gyanku mar6 za3n kyzi7779 ;o. crgovin ca.dnabes91tyrovn1 {e| or5 im a3s ci,yrs ys ky6 Ov min[ hocit g4ajer ir Yv aha cirk mu or 2y-ks e zi ym 20nyr1 3o3zyrow yv 3o3syrow5 3angar/a3s bahovs5 kov cirkt war6 Cidym5 darinyr a-a]5 yrp a,qarh dagnovwra3 y.av1by4d5 ko hocit5 kov gyankt or 8Da.aran9it wyr]in e]n al Caxin anhyd kov cr[y.pa3r6a3s ;ov.;i4n ys 3an2nyr1 Tovn tar2ovxir5 anagngal0ren kov nyrt polor5 azct gisovyxav yvdarinyrow cryxir anunthad 8meg hadig9t ‘agovyxav a3s tovn y.ar daracir Ny.osi8hocinyrov parygamov;yan9u a,qarhin lo3sin ov sdovyrin5 a’in1 Kov hrtyhova/ hocit5hamar5 in[bes sowor ein usyl5 carnana3in a-a]in ci,yrnyren co-ax ;ovrkin yrysin`yv ame4n e]5 ame4n do.5 ame4n megovn5 abrilyan ci,yr mu1 8Bidi i3nas5 g4i3nas a4l777pa- kov cirket5 gyntani wgan Ov hima ys nsda/ ji,t ti6 orovn777 8midket a-a]5 sirdt pa3x orbeszi ty- jan[nas kove kov mda/ovmit5 ko4v abrovm6 maxu ngarit5 gu zcam ;e 8kov ‘aryxav91 anarc sirdut /ago. my/aco3nnyrovt1 3i,adagt a3s ci,yr zis lalov Siryxir kov 8/nntawa3ru` xavu wyr]in` bidi zarnyn kyz Yv i4n[ usym warbyd5 a3s [a’ gu 3ovze77791 Gu mdnym hocvo3t9 zor 8gu dysnys a[kt anonk or kyz 3ajaq ‘rgy6abrilyan ci,yrow5 yrp daga6 bah mu kov gyankit bardezen cox97775 8Orovn ydyv sgihin xin7779vin hocis anhanta4rd e ov nyrs5 ov gu ;o.ovm or agnargs me]5 g4i]ne i4nku Asdova/9777 Isg 3ydo3 kov alygo/ ov q-o4wq-ow1 Do4vr in/i qa.a.ov;ivn ir bdo3du gadare5 lo~v- ov yv kov serowt sirxovxir myzi hociow usi4r Asdov/o3`kov hociet or anmah e7 [e| or mia3nag1 a43n5 or ir 8Men mi karin dag 58Myz tu=oqk5 tu=o~qkhocin al lo3si nman [e garyli 8Kyzi nman ov kyzmow gu cydni5 tebi yrgink par2ra6 .rge4 ancam m4al5;a.yl5 tampany4l1 na3im ys al wurat5 yrgar6 xo. ca.dni jampa3 mu ovni91 {e| or za3n lav gu jan[6 Ov hima5 yrp gu panam 0ren5 /anr0ren77791 Siryxi4r tovn warbyd5 i~n[ nank5 za3n jan[xovxi~r myzcirkt5 gu dysnym kyz nsda/ Ov g4yryvaga3ym kyz bah mu1 cidnam5 ca.dni serow7 [e| or ,ad lav5ov 8meg hadig9t 3a-a/ mad6 Naq d.ov hocit gu cdnym ys5 usir` Yv ;ovrkyrovn 3adgaxo4vrnyrovt5 oronk ci~r gu cryn5 gyxa/ im timax5 ov gu dysnym 8Sers a3n tov-n er gar/ys arka3ov;ivnt anpav7779hnazantylow kov sdy./aco4r/ kov wrat a3n poloru or gu ha6 Ovrge o[ ok mudav nyrs5 Garyli| er arty0k asgemidkit5 orbeszi kov ‘a-kt 3axne kyz1 ?a.ignyrow /a/guova/` avyli q0so4vn5 gyntani pa-y6gyrdys5 ipryv havasarabes Da-abyxar tovn yv a3nka4n Ca.dni bardez mun e row arda3a3dyl myr xavu5my4/ Ha35 Panasdy./ ov avyli` orkan my/xar5 tar2ar sers91 t=oqa3in myr gyanku5 war6Mart1 yridasa4rt ov da-abankow A3labes bidi [useir 3ydo3` by4d5 garyli| er1 Ivrakan[ivr To4vn marcare mu5 or myr aznovaxav kov hocit5 ha43 8Ys siryxi pa3x o[ ok hn[yag kyzme papaqo. sirdahavor y.y-nen anmi]abes eir5 ov mnaxir ha435 y.ar Sira/nyres cidxav ;e mun e5 orme garyli [e cir m4isgydkn isg ovnyxar dysilku myr ma4rt5 zcyxa/ wrat ampo.]a6 Zinku orkan siryxi7 zy.[yl1 Tovn nman ys zca3ovngyanki4n5 ha3ovn wyra/no. gyan6 gan imasdn anor5 ov kov 8Hra6 O|w gartal sirdu cide7779 ]yrma[a’i mu5 myr jaga6kin 8Hra,ali 3arov;yan9u1 ,ali #arov;ivn9owt y.ar pa6 Yv a3t seren ydk ca.dni5 dacirin ylyve]nyru ar2anac6 To4vn5 qorhrtani,u S’iv-ki nasdy./5 8ira4v9 panasdy./1 zavag mu ovzyxir7 ov bo-axir ro.5 zcaxovmow5 hociow5 gyan6myr andovn gyankin1 To4vn5 yridasart mu ty-5 kov dyn[t Anor5 or 8zlaxav kow dro’ovn1 Gov la4s tovn5 To4vn5 panasdy./ ha3yrcov6 nman a3n polor d.ox5 siryxir kyzi777 zavgi mu ,norhn an6 g4a.a.agys myr azcin xavin;yan ov siro3 dajarin1 gyanku an3ac0ren5 ‘aryxa4r cam9 ov 3ydo3 tovn drdmacin timax1 Pa3x [ys wiravoryr5 :o3l dovr in/i5 or a3s ci,yr anor ampo.] z0rov;yampu yrcyxir` 3ovsahad ji[yr g4ar2agys5kyzmow lyxovim5 kyzmow arpy6 hociit1 Siryxir ha3rynikt5 8)dar d.ox a[ovunyrovn5 <ar7 e] 138Narygaxi9 ,kan,anu bidi ,norhovi‘rof7 _i[urd #owhannesyani Kalifornio3 hamalsarani Los Anjylusi masna6 lifornio3 hamalsarani Los Anjylusi masnajiv.injiv.i (UCLA) 8Ha3yren lyzovi yv m,ago3;i ovsmanx me]5 1962 ;ovaganen sgsyal5 hantisanalow hamal6parygamnyr9 gazmagyrbov;yan darygan 11rt 2y-6 saranen nyrs hasdadova/ Ha3 gr;agan himnar6nargin un;axkin5 or dy.i bidi ovnyna3 <apa;5 gov;yan Arti ha3ox badmov;yan ambioni a-a]inMard 16-in5 Iranaha3 miov;yan Glynde3li srahin dn0renu (1987-2011)1 A3s ba,d0nen hy-analov anorme]5 gazmagyrbov;yan 8Narygaxi9 ,kan,anow bidi oro,ovmen ydk5 ambionu go[ovyxav _i[urd #owhan6my/arovi Ha3ox badmov;yan yrgaramya3 tasaq0s nesyani anovnow1 An nayv hy.inagn e kani mu ha6‘rof7 _i[urd #owhannesyanu1 dornyrov5 hamalsaranen nyrs gazmagyrba/ e cida6 A,qarhi a-a]nagarc ha3acednyren megu hanti6 =o.ownyrov ,ark mu` novirova/ badmagan Ha3asdanisaxo. ‘rof7 #owhannesyanu5 ar=ekavor nyrtrovm ka.aknyrovn yv nahancnyrovn1 An ar=anaxa/ eovnyxa/ e ha3ox badmov;yan yv unthanrabes ha3a6 ,ark mu mrxanagnyrov yv ,kan,annyrov1cidagan ovsmanx zarcaxman me]` mia=amanag han6 Mard 16i 2y-nargu bidi sgsi cirkyrov xovxat6tisanalow ka.akaxiagan ov martga3in iravanx rov;yamp ov ungyra3in bahow mu5 orme ydk bidigaryvor ]adacow mu1 hramxovi un;riku5 aba dy.i bidi ovnyna3 ,kan,ani 8Myzi hamar 3adovg badiv mun e ‘rof7 #owhannesyanu my6 dov[ov;yan 2y-nargu1/arylu 8Narygaxi9 ,kan,anow1 An a-a]norto. ovsovmnasirov6 Ylo3;nyr bidi ovnynan #asmig Baran5 ‘rof7 “i;ur Kaovi5;ivnnyrow yv tasdiaragylov ivra3adovg marma]ow ka]alyra/ e ‘rof7 De3wid Ma3urz5 ‘rof7 S’iros Wrionis ov my/aryalinovsano.nyrov kani mu syrovntnyr5 orbeszi novirovin ha3acida6 zavagu` Armen #owhannesyan5 in[bes nayv ink` my/aryalu1gan ovsmanx95 gu 3a3dne gazmagyrbi[ miov;yan adynabydovhi @y-nargin haso3;u bidi dramatrovi Ha3yren lyzovi yv m,a6#asmig Baran1 go3;i ovsmanx 8Narygaxi9 ambionu zarcaxnylov a,qadankny6 “rof7 _i[urd #owhannesyan 50 dari tasavanta/ e Ka6 rovn1
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 11 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 11, 2013YAHG6i Minski qovmpi hamanaqacahnyru gu qorhrtagxinHa3asdani yv Adrbe3jani naqararnyrovn hyd Fransa6 28 #ovnovar 2013-in gar/iknyr ‘oqanaga/ yn ‘o6“arizi me] dy.i ovnyxa/ e qatar2 wsdahov;yan amra6hantibovm` Ly-na3in >arapa6 buntman havanagan darpy6.i himnaqntri ;.;a/rarow ragnyrovn wyrapyryal1zpa.ovo. Minski YAHG6i qovm6 Mi]nortnyru wga3ago[a/ ynpi hamanaqacahnyrovn yv Ha6 14 Abril5 2011-in yv 13 #ovlis53asdani ov Adrbe3jani ar6 2012-in gadarova/ 3a3dara6dakin cor/ox naqararnyrovn rov;ivnnyrn ov naqararnyrovnmi]yv1 Edovard Nalpantyanen hyd knnarga/ yn Ly-na3inyv Elmar Mamydyarowen paxi >arapa.i 0taga3ani yv honge=o.owin masnagxa/ e nayv ka.akaxiagan ;-i[knyr ga6YAHG6i qovmpi naqacahi an26 darylov harxu1 Naqararnyrunagan nyrga3axovxi[ An=e3 nayv hasdada/ yn irynxCasbur[ig1 #a3dnynk5 or han6 a]agxov;ivnu dacnabin qa6tibman masnagixnyru garyvo6 .a. lov/man` 3a3dararylow5 orrov;yamp q0sa/ yn L>H dac6 badrasd yn panagxov;ivnnyrunabi lov/man Minski YAHG6i ,arovnagylov1 Naqararnyrn ovqovmpin my/ tyragadarov;yan hamanaqacahnyru hama2a36masin1 na/ yn 3a-a]iga3 ,apa;nyrovn Hamanaqacahnyru ,arovna6 ,arovnagyl qa.a. holowo3;inga/ yn naqararnyrovn hyd knnargovmu1 0ragarci niv; tar2ovxa/ e ka3lyru 8ab0rini yv anuntov6knnargyl qa.a. holowo3;u Mivs go.me5 adrbe3janagan Arxaq hasdadovo. sovria6 nyli yn91 Mamydyarow ab06a-a] m.ylov a,qadanka3in 8E37”i7E379 lradov cor/aga6 ha3yrov harxu yv a3t gabag6 rini ngada/ e nayv Sdy’a6a-a]argnyru5 oronk go.myrovn lov;ivnu gu ha.orte5 or han6 xov;yamp Bakovi mdahocov6 nagyrdi 0taga3ani 0cda6nyrga3axova/ ein anxyal dar6 tibman un;axkin adrbe3jan6 ;ivnnyru ‘oqanxa/ e` mia6 cor/ovmu1ovan Hogdympyrin1 Anonk nayv xi naqararu ancam mu yvs =amanag bntylow5 ;e nmanAmyna3n Ha3ox Ga;o.igosn untovnyx Bolso3 Sama;io3 me]`H7P7U7M7 naqacahin daryx ha3ovhinyrov tem 3ar2agovmnyru gu pazmanan Tygdympyr 28in Bolso3 ha3a,ad ;a.amasyren Sama;io3 me]5 Mari2a Kiv[ivki ksdmnyli sbanov;y6 nen ydk a3s0r gu barzovi5 ;e ha3 daryx ginyrov tem cor/ova/ yn pazma;iv a3l ararknyr1 Nyrga3is tar2yal sama;iapnag mu` 80-amya3 Sovl6 ;an A3kar5 mazabovr/ ‘rgova/ e mahen` 3ar2agman yn;argovylow ir pnagaranen nyrs movdk cor/ylov bahovn1 #ovnovar 22in an/an0; mu anor clovqu g-‘aharyle ydk5 cydin nyda/ e ha3 ba-avu ov ,a6 rovnaga/ e gixyr zarnyl anor1 Ginu gyanku gu bardi ir ji[yrovn arac hagazta/ traxinyrovn5 oronx calovsdow 3anxacor/u qovjaba6 har ‘aqovsdi tima/ e1 S7 A3kar clovqen yv a[ken wiravorova/ hivantanox ‘oqatrova/ e5 ovr wira6 hadova/ e1 In[bes 3ajaq gu badahi` tebki mu hrabaragovmen ydk gu sgsin lsyli ta-nal nman a3l badaharnyr yvs1 A3sbes a3s0r gu q0sovi a3l 3ar6 2agovmnyrov masin al5 oronxme megu badaha/ e Tyg6 #ovnovar 24-in Ma3r A;o- S7 a3l yrgrnyrovm hasdadova/ siria6 dympyri sgizpu7 zohu y.a/ e tar2yal sama;iaxiE]mia/novm N7S7)7D7D7 Carycin P ha3yrin 0cnov;ivn xovxapyrylov ov.i6 ha3ovhi mu1 A3s megn al 87amya3 gin mun e` :7A75?a3raco3n Badriark yv Amyna3n nyru1 Zro3xi un;axkovm diar Byrj orov cohary.enu 3a’,dagova/ e1 Yn;argova/ fizi6Ha3ox Ga;o.igosn untovnyx Ha3ga6 Sytragyan mdahocov;yamp antra6 kagan prdov;ivnnyrovn badja-ow` an gorsnxovxa/ egan Parycor/agan Unthanovr Miov6 tar2av S’iv-kovm a-ga3 ha3abah6 meg a[ku5 yrgar =amanag mnaxa/ e qdaxyal qnamki;yan naqacah Byrj Sytragyanu1 banov;yan qntirnyrin yv yrida6 dag1 Hantibman un;axkovm Wyha’a- sart syrnti ha3yxi gr;ov;yan an6 Badaha/ e nayv a3l tebk mu #ovnovar 6-in` S7Ha3rabydu yv Brn7 Sytragyann hra=y,dov;yan1 ?nntyan 0ru5 no3nbes Sama;io3 me]1 A3s ancam al 3antratar2an Yrovsa.emi Ha3ox HPUM Naqacahu tranx 3a.;a6 an/an0;nyr ‘or2a/ yn p-nov;yamp irynx ga-kin me]Badriarki undrov;yanu` wsdahov6 harman5 in[bes nayv Ha3rynik6 mdxnyl darikod ha3 gin mu5 or ygy.yxi g4yr;ar1;ivn 3a3dnylow5 or norundir Bad6 S’iv-k 3arapyrov;ivnnyri amra6 Ygy.yxien hasa/ a[alovr] an2yrov ,norhiv` ‘rgova/ eriark D7 Novrhan arkybisgobos buntman cor/ovm garyvorov;yamp an1 Yryvo3;u isgabes mdahoci[ sahmannyrov hasa/Manovgyanu y-antow ov novirovmow untc/yx Ha3 Ygy.yxov tyragada6 e5 a3n asdijan5 or :ovrkio3 Martganx Iravanx Un6gu l/ovi badmagan Sovrp A;o-i rov;ivnu1 gyragxov;ivnu oro,a/ e mi]amdyl1 Anor nyrga3a6z0raxman yv Sovrp dy.yax me] ha6 Hantibman Amyna3n Ha3ox Ga;o6 xovxi[nyru #ovnovar 23in g4yr;a3in Aksara3i osdi63ox iravovnknyri ba,dbanov;yan .igosu yv HPUM Naqacahu knnar6 ganadovnu (orovn gabova/ e Sama;ia)` dysagxov;ivncor/in1 Q0sylow Siria3ovm diro. gyxin nayv Ma3r A;o- Sovrp E]6 ovnynalov hamar par2rasdijan badasqanadovnyrovmdahoci[ gaxov;yan yv siriaha3 mia/ni yv Ha3gagan Parycor/a6 hyd1hama3nki wijagi masin` Norin gan Unthanovr Miov;yan hamady. Martga3in Iravanx Ungyragxov;ivnu a3s masinSrpov;ivnn ov HPUM naqacahu has6 iraganaxovo. /racryri un;axku1 g4use7 8Gu gar/ynk5 or gazmagyrbova/ 3anxacor/ov6dadyxin5 or Ha3ox ygy.yxin yv A3s a-n[ov;yamp Wyha’a- Ha3ra6 ;ivn e yv bidi ,arovnagovi1 Bidi bahan]ynk5 orH7P7U7M7u bedk e ,arovnagyn amen bydn ir cnahadanku 3a3dnyx diar knnov;ivnnyru5 hydaknnov;ivnnyru gadarovin gaz6gyrb a]agxyl siriaha3 hama3nkin` Byrj Sytragyanin` Ha3 Ygy.yxovn magyrbov;yan warga/ow yv o[` anhadagan 3anxa6;y;yvaxnylov /anr gaxov;yan me] xovxapyrovo. ,arovnagagan z0rag6 cor/ov;yan7 nayv bidi qntrynk5 or a3s ;.;a/raru3a3dnova/ ha3ortinyri gariknyru1 xov;yan hamar1 ‘oqanxovi Ahapyg[ov;yan tem ba3kari 0renkinKnnargovyxin nayv Ha3asdanovm yv a-n[ovo. harxyrow badasqanadov tadaqazin91
 5. 5. LUNDI 11 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 11, 2013 • ABAKA • 5Isra3elyan 0tov=u Sovrio3 me] Isma3il Be,igjii ylo3;uharova/a/ e zinovoragan cidagan 1915-i masinovsovmnasirov;yanx gytron mu 8Ha3yrn ov Kivrdyru a3s ho.yrovn dy.axinyrn yn5 :ovrkyru ygovor yn9 8Me3dan9 hantisasrahin yan1 me] ga3axav 8Hrantin ungyr6 Hrant Casbaryann al ir nyru gu q0sin 1915-i masin9 ylo3;in me] usav or a3s By6 ;yma3ow hama=o.owu5 orovn dov;ivnu mia3n :ovrkyrovn hantisawarn er Agatymagan bydov;ivnu [e1 Oro, ,r]anag6 Sibel E0zbovdovn1 E0zbovdovn nyr g4ovzyn or untovnovi or ir paxman q0skin me] tidyl bydov;ivnu mia3n :ovrkyrovn dovav or Ha3yrov tem xy.as6 bydov;ivnn e5 pa3x a3tbes [e banov;yan mda3nov;ivnu gu yv ador haga-agu bnto.nyru ,arovnagovi1 An 3i,yxovx or meg a- meg gu sbannovin in[6 fov;boli mrxovmnyrov un;axkin bes sbannovyxav Hrantu1 odki [yllo.nyrovn 8Tovk Ha3 :ovrkio3 me] ‘okramasnov;ivn6 ek9 usova/ e5 gam ;e Qojalovi nyrov ov 0daragannyrov tem xo3xi un;axkin 8Polort al Ha3 hydyvo.agan 3ar2agovm mu ga31 ek5 polort al ab0ren zavag 1915-in Ha3yrovn in[kyru crav6 ek9 usova/ e1 Asiga xo3x gov6 vyxan5 6-7 Sybdympyrin al da3 or sbanti mda3nov;ivnu #o3nyrovn1 Isra3elyan 0tov=u 29 #ovnovar5 Yryk,ap;i ci,yr harova/a/ e ty- gu ,arovnagovi1 Hama=o.owi un;axkin nyr6Sovria6Lipanan sahmanu` a-anx dy.n ov ;iraqu n,ylov1 A3s Hama=o.owin masnagxyxan ganyren omank q0sk ovzyxin ovmasin gu 3a3dne 8_o3;urz9 lradov cor/agalov;ivnu1 pazma;iv hasaragagan gaz6 ylo3;nyr ovnyxan1 Cro. Fikre; Mivs go.me5 isra3elyan badgyras’iv-i 2-rt ga3anu ha6 magyrbov;ivnnyrov nyrga3axov6 Ba,ka3a usav or sbantnyrovn.ortyx5 or Isra3el isra3elyan lradovami]oxnyrovn arcila/ e xi[nyr ov Kivrd5 :ovrk5 Ha3 clqavor badja-n e 8Srpazantebkin ,ovr] oryve dy.ygov;ivn hrabaragyl1 mdavoragannyr1 Bydov;ivn9 ump-novmu1 :ovrkio3 8Haaryx9 0ra;yr;i ga3ke]u ha.ortyx5 or lovru hraba6 E0zbovdovnen wyr] ylo3; ovny6 me] ba,d0nagan badmov;ivnuragovyle ydk5 isra3elaxinyrovn go.me gazyre ba,dbanov;yan xav ungyrapan6cro. Isma3il sqal e1timagnyrov abahowovylu ngada-yli aj ar2anacra/ e1 Kiria; Be,igji or bntyx ;e a3s ho6 Agatymagan Baskun )ran<mona3i ka.akabydu 3a3dnyx5 or larova/ m;nolordin badja6 .yrovn povn dy.axinyru Ha3yrn al usav or Hrant Dink lav gu-ow sgsa/ yn abasdarannyru knnyl1 ov Kivrdyrn yn5 isg :ovrkyru jan[nar ;e4 Ha3yru5 ;e4 :ovr6 Avyli ov,5 “yn;agonu 3a3dararyx5 or isra3elyan 0tov=u 0dar ov ygovor yn1 :ovrkyru kyru1 8Dink grxav aqda6Sovrio3 me] ;iraq mu harova/a/ e1 Nayv5 sovriagan panagu Ha3yrov tem xy.asbanov;ivn jana[yl :ovrkyrovn ‘arano3anhasdadyx5 or isra3elyan 0tov=u harova/a/ e _if Dima,ki me] cor/yxin5 Ha3yre a-nova/ ab6 yv Ha3yrovn werkyru1 Hrantcdnovo. zinovoragan cidagan ovsovmnasirov;yanx gytron mu1 ranknyru Kivrdyrovn dovin ov g4ovzer or a3s harxu lov/ovi 8Tovk :ovrk ek9 usin anonx1 a-anx yrrort go.myrov mi]amu6 Hama=o.owin gu masnagxein dov;yan95 usav Baskun )ran1Kivrd yrys’oqan g4use 8:ovrkio3 me] nayv Garen Mika3elyan5 Said24 Abrilin Ha3 zinovoru sbannylu {e;in0.lov5 Hrant Casbar6 8MARMARA9badahagan [er9 :ovrkio3 me] dy.aga3ovo. Dicranagyrdi 0tov=i yrg6 Novrsylrort zinovoragan tadaranin 8”a;rio;96nyru _ovsio3 tem ov..ova/ A3do.anme] dy.i ovnyxa/ e zinovora6 yn yv grnan Ha3asdanu -mpago/yl5 y;egan /a-a3ov;yan =amanag 24Abril 2011-in meg a3l zinovori sahmanamyr2 ,r]ani mu me] zydy.ovingo.me sbannova/ Syvag <ahinBalukjui tadagan harxow :ovrkio3 me] dy.aga3ovo. yv Cyrmania3en pyrova/ 8”a;rio;9hyr;agan tadagan nisdu1 hagahr;i-a3in hamagarcyru .ygawaro. zinovornyrov hramana6 :rkagan 8Diarbykirse0z9 dar` Markovs Iurman 3a3dnyx5 or a3t hamagarcyru paqovmnyrovga3ke]u gu ha.orte 5 or bol6 un;axkin [yn 0cdacor/ovir5 a3l mia3n a3l dy.e mu 0ti jampowsaha3 Syvag <ahin Balukjui ygo. sba-naliki mu timaga3man hamar5 orowhydyv hr;i-ny6sbanov;yan cor/ow hyr;agan ovori` Kovan[ A.a0.lovi go.me1 ru g4ar2agovin a3t sba-naliku 0tin me] wnasazyr/ylov ha6nisdi un;axkin tadaranu Zinovoragan osdiganov;ivnu mar1 A3s masin gu 3a3dne 8In;urfaks9 lradov cor/agalov6tar2yal a3s harxow gasga/6 3a3darara/ er5 or aniga dy6 ;ivnu1yal Kovan[ A.a0.lovi tem .i ovnyxa/ e /a-a3agix ungy6 Iurman 3a3dnyx nayv5 or NA:)6i cor/o.ov;ivnnyrov bara6galanman oro,ovm [e dova/1 ro] hyd gadag unylov un;ax6 ca3in anor antamnyru /aqsyru gu pa=nygxin` n,ylow5 or cyr6 Antrata-nalow a3s am0;ali kin badahapar ar2agova/ managan qorhrtaranu 25 milion yvro3i naqnagan bivdje mutadawarov;yan` krdagan Qa6 gragoxen1 Syvagi /no.nyru gu j,ta/ e1.a.ov;ivn yv +o.owrtawarov6 bntyn5 or irynx ortin sban6 _ovsio3 0tov=i naqgin hramanadar Ana;oli Kovrnikow -ov6;ivn govsagxov;yan yrys’oqan na/ yn azca3naganov;yan sagan 8In;urfaks9 lradov cor/agalov;yan 3a3dnyx5 or :ovr6Novrsyl A3do.an n,a/ e5 or ho.i wra3` ha3 ullalovn hamar1 kio3 me] dy.aga3ovo. amyrigyan hamagarcyru himnaganin me]Syvagi mahu badahaganov;ivn Tadaranu a-a]in tada6 ABH6i yrgirnyrovn tem5 a3sinkn` naq yv a-a] _ovsio3 tem[er1 gan nisdin isg azad ar2a6 ov..ova/ yn1 8Ha3yrov godora/i 0r han6 ga/ er A.a0.lovn` n,ylow5 or An hamozovm 3a3dnyx5 or anonk o[ a3nkan Sovrio3 tem ov.6tisaxo. 24 Abrilin a3sbisi an ‘aq[ylov a-i; [ovni1 Dic6 .uva/ yn5 orkan _ovsio3` n,ylow5 or sahmannyru m0d yn5 yvpan dy.i ovnynalu xo3x gov ranagyrdi zinovoragan ta6 Adrbe3jan :ovrkio3 ta,nagixn e5 anonk grnan ,ad tivrov6da35 or aniga badaha6 daranin me] par2rasdijan ;yamp Ha3asdanu -mpago/yl5 y;e a3t hamagarcyru sahmaninganov;ivn [er1 Aniga 3adovg zinovoragan mu5 orovn anovnu m0d cdnovo. ly-nyrovn wra3 dy.aga3yn1m,agova/ sbanov;ivn er95 [i 3a3dnovir5 3a3darara/ e5 Pa3x yv a3nbes5 an n,yx5 or a3t hr;i-nyrovn haso.ov;ivnu 75usa/ e kivrd yrys’oqanu1 or Syvagi sbanov;ynen ydk kilomy;r e yv mia3n :ovrkio3 sahmana3in ,r]anu bidi ba,d6 N,ynk5 or Syvagi zinovora6 aganadys zinovor mu iryn m06 banyn5 a3l q0skow` oryve harx [yn lov/yr5 saga3n y;e irynxgan bardatir /a-a3ov;yan dynalow usa/ e5 ;e Kovan[ haso.ov;yan dag cdnovo. 0tanav mu i 3a3d ca35 anba3manavardin mnaxa/ er 23 0r5 yrp A.a0.lov Syvagin usa/ er7 war bidi a-nyn5 isg y;e a3t hr;i-nyrovn tirkyrn ov ha624 A b r i l 2011-i a - a v 0 d y a n 8:ovmbovlig5 kyzi bidi sban6 so.ov;ivnu /an0; ullan5 aba garyli e anonxme qovsa’il5 a3lan sbannova/ er meg a3l zin6 nym91 q0skow` 8”a;rio;96nyru mia3n paro3agan aztyxov;ivn ovnin1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 11 FEVRIER 2013 - MONDAY FEBRUARY 11, 2013Wiraha3ox hama3nku parycor/agan 2y-nargnyrow`gu ,arovnage 0cnyl sovriaha3ov;yan :iflisi me] gu ,arovnagovin ha3 ha6ma3nka3in ga-o3xnyrov naqa2y-nov;yamp8)cnynk Haleb ka.aki ha3gagan ;a.a6masyrov pnagi[nyrovn9 ,arken gazmagyr6bovo. parycor/agan 2y-nargnyru1 A3smasin gu 3a3dnyn Wiraha3ox :ymi mamlo3tivanen1 #ovnovar 29-in Wan0 Saraji,wiliianovan yra=,danoxi ‘okr tahlijin me]ga3axa/ e tasagan yra=,dov;yan ha6myrc5 orovn sirow irynx masnagxov;ivnupyra/ yn darpyr azcov;yan badgano.yrc6yra=,dov;yan warbyd gadaro.nyr1 Hamyrcin nyrga3 y.a/ yn Wrasdanime] HH ardagarc yv liaz0r tysban`#owhannes Manovgyanu5 Wiraha3ox :ymia-a]nort` Cyra,norh Der Wazcen ybis6gobos Mirzaqanyanu5 hama3nka3in ga6-o3xnyrov ba,d0neov;yan yv hasaraga36nov;yan nyrga3axovxi[nyr1 ta’nygirnyr Na;ia Mdinara2ei5 _ygi6 Myhrabowi yv a3lox warbyd gadarovm6 Hamyrcu sgsa/ e mardagan cor/o6 na yv Krisdine Myhrabowannyrov5 Lizi nyru1.ov;ivnnyrov hydyvankow -mpago/ov;ivn6 _ami,wilii5 hanrabydagan yv mi]azca6 Parycor/agan hamyrcin masnagxov;yannyrov yn;argova/ Sovrio3 Haleb ka.aki 3in mrxo3;nyrov ta’nygir Ysa3i Apow6 hamar 2y-nargnyrov gazmagyrbi[ gomidenha3gagan ;a.amasi nyrga3 irawijagu yani5 :iflisi 0’yra3i yv bale3i ;ad6 ,norhagalacryr 3an2na/ e hamyrci polorardaxolo. badgyrnyrov xovxatrovmow5 or roni tyrasanovhi Irina :abori2ei5 masnagixnyrovn1 Domsyrov waja-ken movdkov.ygxova/ e gi;a-i mylama.2od nova6 Wrasdani filharmonia3i mynyrc[ovhi cor/a/ covmaru bidi ‘oqanxovi 8sovria6cow1 Sovedlana Tatoyva3i5 :iflisi Wan0 ha3yrov 0cnov;yan himnatram91 Hantisadysi pov-n /a’aharov;ivnny6 Saraji,wilii anovan yra=,danoxi ‘ro6 Wiraha3ox hama3nkin me] gu ,arov6rovn ar=anaxa/ yn mi]azca3in mrxo3;6 fes0r E-nes; A-akylowi5 pazma;iv nagovi parycor/agan 2y-nargnyrov ,ar6nyrov 3a.;o. yv 8Gran “ri9 mrxanagi mrxo3;i ta’nygirnyr Inal Jioyvi5 Anri ku1“asadyna3i me] Xy.asbanov;yan 8Zovar;nox96u jan[xova/ e3ov,ago;o.en darygan 1.5 milion ABH lavaco3n 0taga3an8Arxovnk9 bidi ;a’i Ky;rin Mynard AMN Kalifornia nahanci “asadyna ka.aki me] Ha3oxXy.asbanov;yan 3ov,ago;o.i jardarabydagan naqac/manhamar 3a.;o. jan[xova/ e Arovysdi gytroni` 2yvavorman kolejiovsano.ovhi Ky;rin Mynard1 A3s masin gu dy.ygaxne Aysor-u`wga3ago[ylow 8Los Angeles Times9 barpyraganu1 Ha3ox Xy.asbanov;yan zohyrov 3i,adagi gomiden cowapana/e anor go.me nyrga3axova/ naqaci/u` za3n anovanylow 8zca6xagan5 aztyxig naqaci/95 or bidi ocy,n[e calik syrovntu1 8Zarcaxo. 0taga3annyrov Ha3asdani 8Zovar;nox9 mi6 Mynardi 2yvavorman naqaci/i a-an2na3adgov;ivnu anor amynamya3 2-rt hama=o.ow6 ]azca3in 0taga3anu lavaco3nkare avazani me] gancnyxova/ y-odani ga-o3xn e5 orovn wyri xovxahantes 20139-i un;axkin e ABH dara/kin me]1masen yryk wa3rgyanu meg gi3na3 meg arxovnki ga;il5 or gu hrabaragova/ yn avyli kan 20 8Zovar;nox9 mi]azca3inqorhrtan,e Ha3ox Xy.asbanov;yan =amanag zohova/nyren anovanagarcyrov koveargov6 0taga3anu Dovba3i me] cor/o.ivrakan[ivri gyanku1 ;ivnnyrov artivnknyru1 Xovxa6 Arabian Reach g a z m a g y r b o v 6 Meg darovan un;axkin 1.5 milion arxovnk bidi ;a’e ava6 hantesu dy.i ovnyxa/ e #ovn6 ;yan go.me 3a-a]atrova/ erzanin me] yv a3t ;ivu gu qorhrtan,e 1915-en min[yv 1918 )sman6 var 30-in Dovba3i me]1 A3s 8Zarcaxo. ,ovganyrov 0ta6yan ga3srov;yan go.me 1.5 milion ha3yrov Xy.asbanov;ivnu1 masin gu 3a3dnyn 8Arme6 ga3annyr mrxanagapa,qov6 A3s /raciru gu naqadysovi avardin hasxnyl 2015-in` Ha3ox nia9 mi]azca3in 0taga3annyr ;yan9 (8EMAA968EmergingXy.asbanov;yan 100-rt darylixin1 “PU6en1 Markets Airports Award9): 8Sgizpu ys inkzinks anar=an zcaxi` ow ym ys5 in[bes ar2a6 Anovanagarcyru y.a/ yn 8Zovar;nox96en paxi ABH6cancyl nman gorovsdin1 Saga3n arovysdu martga3in ‘or2i 8A,qarhi lavaco3n 0taga6 en undrova/ ein yvs [ors` Mos6hamar gu dramatre qorin5 amynamov; ,r]annyru1 An grna3 3an95 8Mi]in Aryvylki lava6 gova3i 8Domodydow09 yv 8<y6sdy./yl garygxank5 ‘oqump-novm1 Ys gu xanga3i a3t sar6 co3n 0taga3an95 8Yvroba3i rymytyv095 S7 “y;yrzbovrgisa’aztov iratar2ov;ivnu ‘oqarinyl dramatrov;ivn par26 lavaco3n 0taga3an9 yv a3ln1 8Bovlcow09 yv Bi,kyzi 8Ma6raxno. cy.yxig in[6or panow mu` janabarh 3i,adagman hamar1 Usd 8ABH5 _ovsasdani5 yv nas9 0taga3annyru1 Kovear6Ys yryk darpyr ca.a’arnyr gu mda/ei5 saga3n ys ganc a-i Bal;yan yrgirnyrov lavaco3n gov;ivnu dyva/ e avyli kan mega3n naqaci/i wra35 orme ys amyna,adu sarsa’yxa3 yv 3ovz6 0taga3an9 anovanagarci amis1vyxa3956 n,a/ e 26-amya3 fransaxi Mynard1 koveargov;yan artivnknyrovn5
 7. 7. LUNDI 11 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 11, 2013 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E La Turquie réclame des antiquités non-turques LUNDI 11 FEVRIER 2013 en menaçant les muséesBakou confirme étrangersses menaces visant Editorial écrit en anglais par Harut Sassounian et publié dans The California s’est pas approprié cette relique antique de manière détournée. Olivia Rickman, le directeur desl’aéroport de Stepanakert Courier en date du 24 janvier 2013 relations publiques du musée, a déclaré à l’IBT que les sculptures du Mausolée d’Halicarnasse com- Le gouvernement turc s’est prises dans la collection du musée, lancé dans une campagne agres- ont été acquises en 1846, 1857 et sive, exerçant des pressions sur un 1859. Rickman a ajouté que « ces grand nombre de musées pièces ont été acquises lors de européens et américains, afin deux campagnes britanniques, et qu’ils restituent des antiquités sor- ont toutes deux bénéficié de fir- ties du pays à l’époque ottomane. mans (permis légaux émis par les Bien qu’il soit compréhensible autorités ottomanes) qui leur que des nations désirent récupérer accordaient l’autorisation de des reliques antiques faisant partie fouiller et de ramener le matériel de leur patrimoine, certaines du site (1857 et 1859) et du anomalies méritent d’être exam- Château de Bodrum (1846) au inées plus en détail dans le cas de British Museum. » la Turquie. L’IBT a cité Charlotte Si ces antiquités de grande Woodhead, une spécialiste du valeur avaient été sorties de droit sur l’héritage culturel, de Turquie à une époque récente, l’Université de Warwick en sans autorisation, on pourrait Angleterre, qui a déclaré qu’à sa soutenir que le gouvernement turc connaissance jamais la législation Le gouvernement d’Azerbaïdjan a officialisé le 18 janvier dernier un docu- a peut-être le droit de les récupé- sur les droits de la personnement relatif à son espace aérien, qui autoriserait l’armée azérie à abattre tout rer, même si elles proviennent de n’avait été utilisée pour réclameravion civil dont elle considèrerait qu’il viole l’espace aérien national. civilisations anciennes qui exis- de tels objets. « Si une plainte est Ce texte, qui répond ouvertement à l’annonce, par les autorités du Haut- taient avant la conquête des Turcs déposée auprès de la CourKarabagh, de l’ouverture de l’aéroport de Stepanakert, autorise le gouvernement ottomans. européenne des droits humains, ild’Azerbaïdjan à déclarer l’interdiction ou la limitation de certaines parties de L’ironie de cette affaire est que sera intéressant de voir sur quelleson espace aérien, et ainsi, à frapper tout avion censé violer les règles relatives le pays qui réclame ces antiquités base l’argumentation sera dévelop-aux limitations de l’espace aérien azéri. est l’un des plus grands pilleurs et pée et quel sera le résultat », a « Si l’appareil n’obéit pas aux ordres d’atterrissage qui lui sont transmis ou si voleurs de l’héritage culturel déclaré Woodhead.l’on ne dispose pas d’informations précises selon lesquelles il transporte à son d’autres nations, tels des églises, La Turquie a également utilisébord d’innocents passagers, la législation autorisera le gouvernement à abattre des monastères, des monuments une loi ottomane interdisantl’avion », précise l’agence de presse azérie APA, qui se faisait l’écho de ces nou- et des écoles appartenant aux l’exportation d’artefacts, dans levelles menaces de Bakou visant l’aéroport de Stepanakert. Arméniens, aux Grecs et aux but de revendiquer la propriété L’Arménie a répondu à de telles menaces en assurant que ses forces aéri- Assyriens. Avant d’avoir le front d’objets antiques se trouvant dansennes garantiraient la sécurité de l’aéroport de la capitale du Haut-Karabagh, d’accuser les autres de vol, mieux de grands musées du mondeque le président arménien Serge Sargissian entend bien inaugurer personnelle- vaut avoir soi-même les mains pro- entier, tels le Louvre à Paris, lement, puisqu’il s’est engagé à figurer au nombre des passagers à bord du premier pres. Musée Getty à Los Angeles, leavion devant assurer la liaison Erévan-Stepanakert. Le ministre de la Défense Le plus choquant est que le gou- Metropolitan Museum of Art àd’Arménie, Seyran Ohanian, a indiqué de son côté aux journalistes le 18 janvier vernement turc prépare un procès New York, le Museum of Art deque « l’armée de l’air d’Arménie superviserait les opérations de vol de l’aviation contre le British Museum auprès Cleveland et le Dumbarton Oakscivile », et était prête à assurer la sécurité de ces vols. de la Cour européenne des droits de Harvard. Si la Turquie est en Stepanakert est doté depuis 1974 d’un aéroport qui, à l’époque soviétique, de l’homme, sur la base du 1er mesure de réclamer des biensassurait essentiellement les liaisons avec Erévan et Bakou. L’aéroport a cessé article du protocole de la datant de l’époque ottomane, alorsses activités en 1992 alors que les combats faisaient rage entre Arméniens et Convention européenne des Droits elle doit être tenue pour respons-Azéris pour le contrôle du Karabagh. En 2008, les travaux de construction d’un de la personne, qui stipule : « able du passif de l’époquenouveau terminal de passagers ont commencé. Le petit aéroport a la forme d’un Toute personne physique ou ottomane, tel le pillage, la con-aigle déployant ses ailes. morale a droit au respect de ses quête territoriale et le génocide ! Les pistes ont été aussi réaménagées, en rasant des collines alentour, et biens. » En intentant ce genre de procès,l’aéroport répond aux normes les plus modernes. Depuis que les autorités du Selon un article de Ceylan la réelle intention de la Turquie estHaut-Karabagh ont annoncé la mise en opération de l’aéroport, Bakou a multi- Yeginsu dans le journal d’intimider les musées afin qu’ilsplié les déclarations belliqueuses, allant jusqu’à menacer d’abattre tout avion International Business Times restituent les artefacts réclamés.civil qui aurait l’audace d’utiliser l’aéroport de Stepanakert. Les autorités azéries (IBT), se servir des lois sur les Si les musées ne cèdent pas auxavaient dû baisser d’un ton face aux réactions des médiateurs internationaux du droits de la personne pour recou- pressions de la Turquie et refusentGroupe de Minsk de l’OSCE, qui ont appelé les deux parties à régler la question vrer des antiquités est un nouveau de rendre ces objets, il serapar la voie diplomatique. concept, jamais encore utilisé par intéressant de voir si le gouverne- Mais la décision annoncée par le gouvernement azéri montre que les autorités un pays. Il est incroyable que l’un ment turc ira jusqu’au bout dude Bakou n’entendent pas se conformer aux normes et règlements interna- des plus grands violeurs des droits processus juridique d’intimidation.tionaux, et n’hésitent pas à menacer des civils. humains dans le monde, s’apprête Le gros risque pour la Turquie est Indifférente à ces menaces, la Télévision nationale de l’Artzakh a diffusé un à poursuivre en justice le British que si la cour rejette sa plainte,clip entièrement tourné à l’aéroport de Stepanakert dont il fait la promotion. Museum pour violation des droits plus jamais un musée n’acceptera Après la diffusion de ce clip, la chaîne de télévision a été submergée d’appels des citoyens turcs. de restituer une seule des antiqui-de téléspectateurs désireux de savoir quand précisément l’aéroport serait en La Turquie doit déposer sa tés réclamées.activité. plainte le 30 janvier pour restitu- Si toutefois un musée étranger Selon les autorités de l’Artzakh, il reste d’infimes questions logistiques à tion du Mausolée d’Halicarnasse, souhaitait restituer un objetrégler pour que l’aéroport soit complètement opérationnel. « l’une des sept Merveilles du antique à la Turquie, il devrait L’Arménie et le Nagorny-Karabagh ont émis des avertissements à monde antique. » Cependant, le poser comme condition que lel’Azerbaïdjan après avoir intensifié ses menaces par la force stopper les vols British Museum affirme qu’il ne Suite à la page 8commerciaux prévus.
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 11 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 11, 2013Commémoration de l’assassinat de Hrant Dink Des milliers de personnes se sont Dink », créée en mémoire du journal-rassemblées dans le quartier de Sisli à iste, a déclaré que presque tous lesIstanbul pour commémorer le sixième fonctionnaires qui ont été impliquésanniversaire de l’assassinat de Hrant dans la mort du journaliste ont été pro-Dink, le 19 janvier. tégés et promus par le gouvernement. La foule a rendu hommage à 15h05, Un certain nombre d’expositions,heure exacte de la mort de Dink, en de tables rondes et des spectacles ontface de l’immeuble du journal Agos, où également été proposées à l’entrepôtil a été tué. Hidayet Sevkatli Tuksal, un de tabac (tutun Deposu) depuis lejournaliste du quotidien Taraf, le lin- début de la semaine à la mémoire deguiste américain Noam Chomsky et Hrant Dink.Rakel Dink, la veuve de Hrant Dink, se « Je me sens comme une colombesont adressés à la foule présente parlé. dans cette société, qui doit être trèsL’on a également entendu un discours vigilante, donc je tourbillonne de basenregistré par Hrant Dink avant sa en haut et de droite à gauche, pourmort. éviter le danger, mais je n’ai pas peur Hrant Dink a été assassiné le 19 jan- car les colombes ne sont pas viséesvier 2007, devant les bureaux d’Agos, dans cette société », a écrit Dink dansle journal où il travaillait, par Ogün son dernier article.Samast, un nationaliste turc de 17 ans. Hrant Dink a été récompensé à titreAprès un procès de deux ans, Samast a posthume en 2007 par le présidentété reconnu coupable d’assassinat arménien. Dink était parmi les 18avec préméditation et a été condamné écrivains, artistes et scientifiques Unies pour le développement (PNUD) Unies.à 22 ans et 10 mois de prison. ayant reçu en 2007, une dotation spé- du Bureau régional européen de En Turquie, le Parti pour la paix et Le tribunal a également statué que ciale présidentielle mis en place avec Bratislava, en Slovaquie, à Istanbul. Ils la démocratie (BDP) a présenté unel’assassinat de Hrant Dink n’était pas l’aide d’un Français d’origine arméni- se sont plaints que le pays « avait com- proposition visant à ouvrir uneun crime organisé en dépit des affir- enne, Robert Bogossian. mis un génocide - le génocide contre enquête parlementaire sur l’assassinatmations graves de certains fonction- « L’Arménie est la plus grande les Arméniens vivant sur leurs propres de Dink. La proposition, soumise aunaires liés à l’« Etat profond » « indi- patrie et la diaspora sont ses îles », a terres historiques, et certaines parties Bureau du Président du Parlement lerectement » impliqués, au grand dam déclaré Dink. Les Turcs des échelons de l’Empire ottoman, qui a débuté à 21 janvier, par un groupe de députésde la famille de Hrant Dink. supérieurs étaient bien au courant de Istanbul le 24 avril 1915. du PDE conduit par le député du Après la commémoration, la foule l’idée d’assassiner Hrant Dink. Tous ces crimes sont jusqu’à groupe parlementaire Idris Baluken, as’est dirigée vers la place Taksim, en Les représentants de la société aujourd’hui ouvertement nié par les déclaré les fonctionnaires qui ont nég-criant des slogans tels que « Nous civile de l’Arménie avaient adressé une autorités turques, en dépit du fait que ligé leurs activités délibérément ousommes tous Hrant, nous sommes lettre au Secrétaire général Ban Ki- le génocide arménien de 1915 a été involontairement n’ont pas tous subitous arméniens ». moon, en ce qui concerne le transfert reconnu et condamné par un certain une enquête. (Hurriyet et Armenpress L’organisation « Les Amis de Hrant éventuel du Programme des Nations nombre d’Etats membres des Nations ont contribué à ce rapport.)La statue du dictateur azéri Heydar Aliev Une autre femme âgée arménienneà Mexico va être déboulonnée sévèrement battue à Istanbul Après l’assassinat de Marissa Kuchuk (Küçük), une vieille femme arménienne de 84 ans (mise à nue, gorge tranchée, poignardée à sept reprises, une croix taillée sur sa poitrine) le 29 décembre dernier à Istanbul, la tentative d’enlèvement le jour du noël d’une autre femme arménienne se rendant à l’église apos- tolique, l’assassinat le 10 janvier d’un enseignant turc d’une école arménienne (gorge tranchée), une autre femme arménienne âgée a été agressée, à Istanbul dans le quartier de Samatya, a rapporté le journal Agos. La femme a été attaquée près d’un commis- sariat de police local. L’agresseur était âgé d’environ 35 ans et portait des vêtements noirs. Cette personne a été sévèrement battue, notamment au visage, ce qui a causé des dommages à un œil nécessitant une intervention chirurgicale. Le Bureau d’Istanbul de l’Association des droits de l’homme de Turquie a Le Tribunal de Mexico vient de depuis août 2012 dans le parc. Les appelé à une manifestation, contre ces violences à motifs xénophobes.rejeter la demande de l’Azerbaïdjan mexicains ont depuis cette date étéqui désirait maintenir la statue de l’ex- informés de la personnalité de Heydar La Turquie... unique de faire connaître à grandeprésident-dictateur azéri Heydar Aliev Aliev qui est plus proche de Hitler que échelle le détournement ou lale père du dictateur actuel. de Gandhi... L’an dernier dans la ville Suite de la page 7 destruction de milliers d’églises, de La statue, placée dans un parc pub- de Niagara on the Lake au Canada, le monastères, d’écoles, de forteresseslic de Mexico sur l’une des plus buste de Heydar Aliev qui avait été gouvernement turc identifie offi- et de cimetières arméniens.grandes artères de la capitale mexi- placé un an plus tôt sur une place ciellement l’origine réelle de l’antiq- Les Arméniens devraient user ducaine devrait être déboulonnée dans publique avec le soutien de uité en question, hittite, romaine, droit de pétition auprès de la Courles prochaines semaines, suite aux l’Ambassade d’Azerbaïdjan...avait grecque, arménienne ou assyrienne. européenne des droits de la person-protestations de nombreux Mexicains. également été déboulonné. Cela est rendu nécessaire en raison ne et s’opposer au retour d’artefactsL’Azerbaïdjan, en contrepartie d’un En novembre dernier, l’ambas- du fait que la Turquie a omis de men- en Turquie, à moins que le gouverne-don de 5 millions de dollars pour les sadeur d’Azerbaïdjan au Mexique, tionner toutes les références concer- ment turc ne fasse la promesseaménagements de deux parcs publics, I.Muktarov, a déclaré que l’Azer- nant l’origine des anciennes églises légalement contraignante deavait signé en août 2011 un accord baïdjan annulait les 4 milliards de dol- et monuments arméniens, sur les préserver et d’identifier tous lesavec les autorités mexicaines pour lars dans des projets d’investissement panneaux d’information actuelle- monuments arméniens se trouvantplacer la statue du dictateur Aliev pour le Mexique, disant que si Mexico ment apposés à l’entrée de ces sites. sur son territoire. L’étape suivantedans un parc en compagnie d’hommes décidait d’enlever le monument, les Les tentatives turques de réclamer serait d’exiger que la Turquiecélèbres tels qu’Abraham Lincoln ou projets seraient annulés et nuirait à la des antiquités auprès des plus restitue les quelque 2 000 églises auMahatma Gandhi. La statue qui irrite relation entre les deux pays. » grands musées du monde four- Patriarcat arménien d’Istanbul.bon nombre de mexicains est placée nissent aux Arméniens une occasion Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 11 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 11, 2013 • ABAKA • 9 Relations with Azerbaijan cannot ABAKA E N G L I S H S E C T I O N be improved without mutual trust – President of Armenia not optimistic YEREVAN. - Relations with MONDAY FEBRUARY 11, 2013 Azerbaijan cannot be improved with- out mutual trust, said the presidential candidate, incumbent President ofChristian Armenia and Armenia Serzh Sargsyan, speaking to voters in Noyemberyan region. “I am often asked how and whenIslamic Iran: An unusual we can expect to establish relations with Azerbaijan. I cannot say anythingpartnership explained optimistic about this. Every day as you do, I also see the statements of the Azerbaijani leadership that the lands ue, softening or sharpening at times. I say this with such ease in front of you, national isolation, Iran has recently of Armenia are their historical territo- the residents of the bordering region.By Harout Harry Semerdjian, Ph.D. enhanced its economic, political and ries. And it is said by the head of a And do not really worry about all that.candidate, University of Oxford, cultural relations with Armenia. country, the name of which came less Of course, our common goal is to haveUK - 01/14/13 Additionally, northern Iran is inhabited than a hundred years ago. Hence, a neighbor with whom we can peace- by over 15 million Azeris (double the [according to Azeri logic] there was fully coexist. All we want, to eliminate While the West has recently tight- population of the Republic of not state with such name, but the land losses in our army. Most of all, I wouldened its sanctions against Iran, its only Azerbaijan), driving Iran’s concern of a was already there? And this attitude like us to cut spending on the militaryChristian neighbor has taken a differ- potential secessionist movement. Wary towards Armenia and Armenians is needs for ten times, to ensure theent approach towards the Islamic of this threat, a weak Azerbaijan is in considered normal. peaceful development of the country.Republic. Political constraints and lack Iran’s best interest and Armenia It is impossible to solve this prob- But now the defense spending for us isof options have coerced landlocked becomes an important leverage point lem without free will, without mutual necessary, so that the results of ourArmenia to adopt a policy dissimilar to in this regard. Hence, we observe an trust. And if the problem is not solved, work not to slip through the fingers,”the West’s for one basic reason – sur- unusual international relations then this state of relations will contin- stressed Serzh Sargsyan.vival. predicament in which the interests of Armenia is located in the South an Islamic republic coincide withCaucasus - one of the most volatile those of a Christian state at the Amnesty International calls onregions in the world, where East meets expense of another Muslim country. InWest and North meets South. It lies at response, leaders of both Iran and Turkey to investigate attacksthe crossroads of Islam and Armenia are quick to point out the his-Christianity. This is where NATO and toric relations between the two coun- against armenian womenthe USSR once drew their boundary, tries that span several thousand years,but where war and history have main- as well as the presence of a substantial LONDON — Amnesty International called on the Turkish authorities totained closed borders even after the Armenian community in Iran number- carry out a prompt, thorough and impartial investigation into the series ofcollapse of the Soviet Union in 1991. ing 150,000. Two seats in the Iranian attacks on elderly Armenian women in Istanbul.This is also where expansive oil and Parliament are appointed for In the last two months, four attacks, one of them fatal, took place in Samatya,gas pipelines traverse, supplying Armenian representation and northern an area historically inhabited by Armenians in central Istanbul. All four womenEurope with energy resources from Iran, once a part of several Armenian are Turkish citizens of Armenian origin.the hydrocarbon-rich Caspian Sea. kingdoms, is also home to ancient The Turkish authorities have an obligation to investigate any alleged racist Of all the countries in the region, Armenian monasteries designated as and/or religious bias behind the perpetration of these crimes. A failure to do sogeography and history have been the UNESCO World Heritage Sites that may amount to a violation of the European Convention of Human Rights, rati-cruelest to Armenia. The country is enjoy national and international pro- fied by Turkey, and the prohibition of discrimination set forth by it.blockaded by two of its four neighbors tection – in stark contrast to some Hate crimes constitute a serious form of discrimination. State authorities– Turkey to the West and Azerbaijan to three thousand Armenian churches in have not only to refrain from discriminating themselves but also exercise duethe East and Southwest – accounting Turkey that fell victim to cultural diligence to prevent and combat discrimination from private parties.for some eighty percent of the coun- destruction during and after 1915. It is regrettable that Turkish legislation does not foresee any legislative andtry’s boundaries. Its border with an Ultimately, for Armenia, embracing policy measures ensuring that hate motives are systematically and thoroughlyoften unstable Georgia remains open Iran becomes a matter of basic sur- investigated and duly taken into account in the prosecution and sentencing.to the North as well as a tiny 22-mile vival, and for Iran, tiny Armenia Police insist that they are investigating the cases thoroughly. However,Southern border with Iran – termed as becomes an outlet for global reconnec- Amnesty International is concerned at public statements made by the authori-a “lifeline” for the culturally-rich yet tion and a means to put pressure on ties discounting the possibility of a racist motivation to the attacks.resource-poor country of 3 million. Azerbaijan. Meanwhile, Armenia has Amnesty International believes that the authorities must carry out a thorough Despite a current cease-fire, made it clear that this relationship investigation into these attacks without discarding the possibility of hate moti-Armenia is technically still at war with does not come at the expense of its vation from the outset and take steps to prevent further attacks.Azerbaijan over the region of Nagorno- relations with the West or Russia.Karabakh, where a de-facto indepen- Russia remains Armenia’s strategicdent republic was proclaimed in 1992 ally and Armenia has very warm and AGBU leadership attends specialafter Armenian forces established con- developing relations with the Unitedtrol over the territory and several dis- States and the EU. Large and influen- divine liturgy commemoratingtricts surrounding it. As a result,Turkey also severed ties with Armenia tial Armenian Diaspora communities, particularly in the United States and 21st anniversary of Republicand closed its border in solidarity with France, become an important bridge of Armenia’s armed forcesits ethnic kin, the Azeris. Armenia’s between their ancestral and adoptedrelations with Turkey also remain homelands and act as catalysts for His Holiness Karekin II, Catholicos of All Armenians, celebrated a specialtense over the 1915 Armenian Westernization. Over the years, Divine Liturgy at Holy Etchmiadzin on Sunday, January 27, 2013, to commemo-Genocide, when nearly the entire Armenia has espoused a policy of rate the 21st anniversary of the formation of the Republic of Armenia’s ArmedArmenian population of the Ottoman European orientation and integration Forces. Present during this occasion were AGBU President Berge Setrakian andEmpire, two million people, was wiped and hopes to become an EU member Central Board of Directors members Vasken Yacoubian and Yervant Zorian, asout through massacres and deporta- in time. As a means of engaging region- well as Armenia’s Defense Minister Seyran Ohanian, national army officials, andtions. Turkey still denies the Genocide al and global powers without having to primates of the Armenian Church.despite historical evidence and inter- “pick and choose” alliances, Armenia An official reception followed at the Gevorgyan Seminary Hall, where Hisnational pressure to acknowledge the has carefully crafted a policy of “com- Holiness offered his blessings to all those present, and awarded the St. Nersesscrimes committed by its predecessors. plementarity” to survive and navigate Shnorhali Medal of Honor to a number of high ranking army officials for their Given Iran’s historic rivalry with difficult geopolitical terrain. service and devotion to their homeland and its people.Turkey and Russia for influence in the Last year marked the apex of Additionally, by Defense Minister Ohanian’s decree, 20 clergymen, all ofCaucasus, its strained relations with Iranian-Armenian relations when the whom veterans of the Karabakh War, were awarded with the army’s MarshalAzerbaijan over that country’s rejec- two countries embarked on important Baghramian, Andranik Ozanian, Drastamat Kanayan, Garegin Njdeh, Vazgention of an Islamic order, and its inter- Cont’d on page 10 Sargsyan and Admiral H.S. Isakov Medals.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 11 FEVRIER 2013 / MONDAY FEBRUARY 11, 2013Turkish parliament’s Kurdish Gulbenkian Foundationparty condemns attacks Appoints Panossian Armenianon Armenian women Communities DirectorKurdish Peace and Democracy party representatives LISBON — The Caloustein the Turkish parliament condemned the violence Gulbenkian Foundation announced today the appointment of Dr. Razmikagainst ethnic Armenian women in the Istanbul Panossian as the new Director of theSamatya district. Armenian Communities Department in Lisbon. He will assume the post on February 1. Panossian holds a Ph.D. from the London School of Economics and Political Science, where he also taught. He has published widely on Armenian- related issues, including a critically acclaimed book on Armenian national identity. He has extensive experience in senior management, including the administration of multi-million dollar programs, as well as the allocation and distribution of international develop- ment grants. For many years he served as the Director of Policy, Programs and Planning at a Canadian governmental organization based in Montreal. He has worked for the United Nations Development Program. He is fluent in English, French and Armenian. Party’s deputy chairman Gultan “We know how Armenians were Razmik Panossian received his MA from York University in Toronto, Canada,Kicanak reminded that five women annihilated, massacred. It is still the and his BA (honors) from McGill University in Montreal. Panossian has taught atwere attacked in the district, one of aching wound for Turkey. Now not the London School of Economics and at the School of Oriental and Africanthem was killed, the others injured. ensuring their security is the shame of Studies (University of London) on the subjects of nationalism, ethnic conflict, “The periodicity of this attacks and this country. These attacks continue post-Soviet transition/democratisation, and comparative politics. In 2004 hehow they occur make it clear that for already second month but neither assumed the position of Director of Policy, Programs and Planning at thethese are hatred crimes. These attacks police nor government makes any International Centre for Human Rights and Democratic Development, awere manifestations of racism and comments. It is shameful for the coun- Canadian federal institution devoted to the promotion of democracy and humanhatred,” she said. try,” she said. rights. Kicanak said during one of the Gultan Kicanak also noted that their He managed the Centre’s international programming in Latin America, Africa,attacks the criminal left money on the party condemn the attacks and the Middle East and Asia. His work took him to countries as diverse astable of the victim which proves that expresses its support to the Armenian Afghanistan, China, Haiti, Colombia, Egypt, Morocco and Congo. Between 2010the crime was not for robbery purpose. compatriots, saying they are not alone. and 2012 Panossian worked as an international consultant, including at UNDP in New York. He has delivered numerous lectures and conference papers throughout the120 buses to be granted to world, has participated in Turkish-Armenian workshops and the Armenia- Diaspora conferences. He has published many academic articles on Armeniansubstitute minibuses in Yerevan national identity and nationalism, as well as on Armenia-diaspora relations. Razmik was born in Lebanon and immigrated to Canada at the age of 12. He has lived in English and French Canada as well as the UK. The Calouste Gulbenkian Foundation is one of the top ten Foundations in Europe and one of the largest in the world with assets of 3 billion and annual spend of around 100 million. It operates in four areas defined in its statutes: Arts, Education, Science, and Social Welfare. It was founded by Calouste Sarkis Gulbenkian, an Armenian businessman and art collector who became a British citizen, conducted much of his work in Britain and France, and finally settled in Portugal. The Foundation was established in Portugal in 1956, a year after his death. Christian Armenia... ensure Armenia’s access to Europe and beyond through Turkish territory. Cont’d from page 9 The United States should also enhance 120 buses will be granted to the Announcements regarding the free its efforts in bringing forth a solutioncapital of Armenia Yerevan in the first vacancies for the drivers have already economic projects, including the con- to the Nagorno-Karabakh conflictpart of 2013. As reports been publicized. struction of a hydro-electric plant on peacefully and resolutely.Armenpress.am, the Head of the The buses were imported to their shared border – a welcome Furthermore, the United StatesTransportation Department of the City Yerevan in accordance with the agree- development for energy-hungry should assist Armenian integration inHall of Yerevan Henrik Navasartian ment reached during the visit of the Armenia. There are talks now of con- regional economic and transportationhad stated that 112 buses from 120 will President of the Republic of Armenia structing an ambitious railway system projects and to energize U.S.-Armeniabe imported to the capital from the Serzh Sargsyan to the People’s and an oil pipeline between the two economic relations via a bilateralSouth African Republic and the rest of Republic of China in 2010. The official countries. Both projects could eventu- Trade and Investment Frameworkthem from other countries. It has been ceremony of the bus’s entering the ally be extended to Europe through Agreement. The United States willprovisioned in the new intracity route itineraries took place in Republic Georgia, which will help alleviate thus help Armenia reduce its depen-network of Yerevan to substitute 31 square and President Serj Sarksian Armenia’s isolation in the region. dence on Iran by ensuring the coun-acting microbus routes with bus participated in it. After the ceremony American tolerance of these growing try’s integration with the West.routes. During 2012 bus routes have President Serj Sarksian accompanied ties still remains to be seen. Thus far, Armenia and its people want no lessalready substituted 8 microbus routes. by the Transport and Communication the United States has been cautious and need American and European A part of the buses brought to Minister Manug Vartanian and the but largely understanding; however assistance to achieve this objective.Armenia from China are not exploited Mayor of Yerevan Daron Markarian, this could change in the future. Otherwise, Armenia will have noyet because of absence of drivers with together with the chargé d’affaires of In order to keep Iranian-Armenian choice but to continue looking toappropriate qualification. the Ambassador of the People’s relations in check and to assist Iran.Notwithstanding the Transportation Republic of China to the RA Chzhao Armenia in expanding its options in Semerdjian is a Ph.D. CandidateDepartment of the City Hall of Yerevan Min Ven toured about as first passen- the region, the Obama administration at the University of Oxford. He holdsassures that the drivers of the gers and got acquainted with the con- must put pressure on Turkey to open M.A. degrees from The Fletchermicrobuses will drive buses, which are veniences of the buses and assessed its border with Armenia immediately School of Law & Diplomacy and thegoing to substitute them. the capacities of the buses. and without preconditions. This would University of California, Los Angeles.

×