Abaka 06 01-2014

1,076 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,076
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
267
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Abaka 06 01-2014

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ LX& TARI JIU 1918 :RKOU<ABJI% 6 |OUNOUAR 2014 • VOL. XXXVI, NO 1918 • LUNDI, 6 JANVIER 2014 • MONDAY, JANUARY 6, 2014 Phrouji afab;kcakan pajoume .l;z Mofam;t <ajafi k;anqe Na.agaf Sargs;an arganqi tourq matouz;z :®ablouri mh= HH Naqacah Syr= Sarcsyan Aman0rya3 d0nin unta-a] 30 Tyg6 dympyrin5 a3xylov;ivn mu dova/ e Y-aplovr5 ovr 3arcanki dovrk madov6 xa/ e Ha3ryniki ba,d6 banov;yan cor/in ha6 mar irynx gyanku novi6 rapyra/ hyrosnyrov 3i6 ,adagin1 #a3dnynk5 or a3s masin gu dy.ygaxne President.Am ga3ku orovn ha.ortmamp naqacah Sarcsyanin ungyraxa/ e Amyna3n Ha3ox Cary6 Ovrpa; 27 Tygdympyr 2013-i a-av0dyan =amu cin P7 Wyha’a- Ha36 9 : 3 5 - i n o v = c i n b a 3 ; o v m m u x n x y x m a 3 r a k a . a k rabydu1 Be3rov;u1 Gytronagan Be3rov;i S;ark0 gytronin m0d ba3;a/ aganova/ inkna,ar= mu ;iraq tar6 2ovx ylyvmovdki naqgin naqarar yv naqgin war6 [abyd Saad Haririi ka.akagan qorhrtadov Mohamyd <a;ahu5 or g4ov..over tebi Saad Ha6 ririi Gytronagan Be3rov;i pnagaranu5 ovr dy.i bidi ovnynar Mard 14-i ka.akagan ov=yrov nisd HH war[abyd Dicran mu1 Sarcsyan untovna/ e <a;ahi yv anor ;ignabahin` :aryk Badri sbanov;yan go.kin5 ingan nayv 5 a3l zohyr5 in[6 MAG6i mangagan him6 natrami UNICEF ha6 bes nayv 70 wiravornyr1 Ba3;ovmin badja-ow zohovyxav nayv Ova;ova;i 3asdanyan crasynyagi p n a g i [ n y r e n 1938-i n / n a / j a r d a r a b y d C e o r c n y r g a 3 a x o v x i [ ` M a n y a Antranig :aq;ajyan5 orovn crasynyagu gu Hynriy; Ahrynsu1 A3s masin gu dy.ygaxnyn cdnover S;arko3i gix1 Ba3;ovmu badja-yx niv;agan hsga3 avyr5 wnas6 HH ga-awarov;yan dy6 vyxan 42 inkna,ar=nyr5 6 ,enkyr yv 14 waja-a6 . y g a d o v o v ; y a n y v h a 6 saraga3nov;yan hyd ga6 dovnyr1 Tadaqaznyrovn dy.ygov;ivnnyrovn hama2a3n5 byrov war[ov;ynen1 Ga-awarov;yan .y6 aganova/ inkna,ar=u 8Honda Si7 Ar7 Wi79 dibi gawaru cnahada/ e co.xova/ inkna,ar= mun er5 or gu barovnager Ha3asdani yv UNICEF-i 50-60 kg7 ba3;ovxig niv;1 Ba3;ovmin wa3ru ov..ovyxan nayv kreagan mi]yv hamacor/agxov6 <ar7 e] !% ;yan nyrga3 un;axku yv ,norhagalov;ivn 3a3dna/ Manya Hynriy; Ahryn6 Au;li qan 100 milion tolar sin` a3ndy. ir ovnyxa/ n;rdroum ªXouarjnozº an2nagan nyrtrman ha6 mar1 ødakaanin Hantibman =amanag knnargova/ yn yrggo.m Ga-awarov;ivnu Tygdympyr 26i nisdin hasda6 da/ e 8Zovar;nox9 0taga3anu .ygawaro. ungy6 h a m a c o r / a g x o v ; y a n Warcap;t Tigran Sargs;an gnafata‘ h Faastani ;u UNICEF-i mi=;u famagor‘akzoujiune rov;ivnnyrov go.me nyrga3axova/ 2013-2017-i my/ /raciru5 orovn hama2a3n` 8Corporation America9 ungyrov;ivnu 101,1 milion dolar nyrtrovm bidi ga6 dare 0taga3anin1 Gu naqadysovi 45 milion dolar /aqsyl avyli la3n dara/k abahowylov jamportny6 rov nsdyxman hadova/in hamar yv garyli gu tar26 ne or kani mu 0tanav mia=amanag wa3re]k gam ;-i[k gadaryn1 War[abyd Dicran Sarcsyani hama2a3n 8Zovar;nox9u .ygawaro. ungyrov;ivnny6 rov go.me gadarovo. nyrtrovmnyru garyliov;ivn g4un2y-nyn bahbanylov 0taga3ani sbasargman oragu nayv` za3n par2raxnylov5 or gu nbasde zp0sa,r]ov;yan zarcaxman1 /irin me] iraganaxovo. yv 3a-a]iga3 /racir6 nyru1 Zrovxagixnyru co6 hovnagov;ivn 3a3dna/ yn untylovzova/ hasaraga6 gan /a-a3ov;ivnnyrov hamagarci nyrtrman yv hasaragagan a,qa6 do.i himnargi ga3ax6 man ,ovr] /avala/ ha6 macor/agxov;yan a-un6 [ov;yamp1 Go.myru bad6 rasdagamov;ivn 3a3d6 na/ yn ,arovnagylov a3t yv nor /racirnyrov ira6 cor/man ov..ov;yamp hamady. a,qadank6 nyru5 oronk bidi nbas6 dyn yryqanyrov ira6 vovnknyrov ba,dbanov6 ;yan5 anonx a-o.]ov6 ;yan ov gyanki ba3man6 nyrov parylavman qntir6 nyrov lov/man1 Ir hyr;in digin Ah6 ryns ,norhagalov;ivn 3a3dna/ e HH war[aby6 din` artivnaved hama6 cor/agxov;yan hamar yv untc/a/5 or iryn hamar my/ badiv e Ha3asdani me] a,qadilu yv 3yda6 ca3 cor/ovneov;ivnu ,a6 rovnagylu1 Mar Ajo® S& h=mia‘ni 100 faxar tolari nouiratououjiune ?nntyan d0nyrovn a-i;ow` Ma3r A;o- Sovrp E]mia/inu 100 hazar dolar ‘oqanxa/ e Tamasgosi Ha3ox :ymin` Sovrio3 ha3gagan tbroxnyrov garikny6 rovn hamar1 Lovru ha.orta/ e Ma3r A;o-i dy.adovagan gytronu5 avylxny6 low5 ;e Sovrio3 me] diro. dacnabali gaxov;ivnu gu ,arovnage mnal Amyna3n Ha3ox Carycin P7 Ga;o.igosin yv S7 E]mia/ni ov,atrov;yan gytronu1 Artaryv Ha3x7 A-akylagan Ygy.yxvo3 a,qarhas’iv- ;ymyru Ma3r A;o-i jampow barpyrapar a]agxov;ivn gu xovxapyryn dy.vo3n ha3ov;yan 3a.;a6 harylov hamar t=ovar ba3mannyru1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 Adum <if` 3an2narara/ e 8Orpyrov Corc96u 3an2nyl Smi;suni ovsovmnaranin AMN congresagan Adum <if namag 3.a/ e AMN naqacah Barak )bama3in` Sbidag dan bahysdanoxin me] bahova/ 8Ha3 orpyrov corc96in wyrapyryal1 Usd PanArmenian.net6i5 <ifu pazmixs 3ortora/ e 3an2nyl corcu Smi;6 suni ovsovmnaranin` xovxatrov;yan hamar1 Namagin me] Adum <if n,a/ e7 8Amyriga6 xinyrovn my/ masu5 nyra-yal congresi im cor6 /ungyrnyru5 [yn cidyr amyrigyan ar2acancny6 rov masin Ha3ox Xy.asbanov;yan1 Myr yrgiru 0cna/ e ‘aqsdagannyrovn ov wy6 rabra/nyrovn darinyr ,arovnag Xy.asba6 nov;ynen ydk1 1925-in ha3 orpyrov qovmp mu5 oronk g4abrein Lipanani orpanoxin me]5 corc hivsa/ yn` novirylow za3n AMN naqacah Kal6 vin Covlijin1 Mynk mdatir ynk hravirylov Xy6 .asbanov;ivnu wyrabra/ wganyru5 badma6 pannyru5 ha3 hama3nki nyrga3axovxi[nyrn ov congresagannyru` badmylov hamar Ha3ox Xy6 .asbanov;yan masin yv xovxatrylow corcu5 or gu qorhrtan,e Xy.asbanov;yan o.pyrcov;ivnn ov ha3 =o.owovrti wyra/novntu1 Ys gu qntrym corcu dramatryl myr 2y-nargin hamar91 N,ynk5 or 8Orpyrov Corc96u ha3 orpyrov novern e ipryv yraqdacidov;yan n,an AMN naqacah Kalovin Covlijin Ha3ox Xy.asba6 nov;ynen ydk1 Yryqanyru za3n cor/a/ yn dasu amis ,arovnag5 corcu ovni 4,404,206 hanco3x1 :ovrkian jn,ovm gu cor/atre naqacah )ba6 ma3i war[agazmin wra35 [y.yal 3a3dararylov hamar Ova,ing;uni Smi;suni ovsovmnaranin me]5 ha3 orpyrov hivsa/ corcin xovxatrov;ivnu5 oronk wyrabrylow Ha3ox Xy.asbanov;ivnu5 novira/ yn za3n ipryv yraqdacidov;yan n,an amyrigaxi paryrarnyrovn yv AMN naqacah Kalovin Covlijin1 A3=m aniga gu bahovi Sbi6 dag dan me] i ;ivs AMN naqacahnyrov sda6 xa/ noviradovov;ivnnyrov1 Ha3ox Xy.asbanov;ivnu jan[xa/ ;rkagan Gana[nyrov yv abaca3i 2aq govsagxov;ivnu nyrga3axovxa/ e 100-amya3 darylixin unta-a] ir /racirnyru :ovrkio3 me] meg dari a-a] sdy./ova/5 Ha3ox Xy6 .asbanov;ivnu ipryv /rac6 ra3in tro3; jan[xa/ Gana[6 nyrov yv abaca3i 2aq govsag6 xov;ivnu (YSGP) anxyal ,apa6 ;awyr]in iraganaxovxa/ ha6 macovmari un;axkin hraba6 raga/ e xy.asbanov;yan 100amya3 darylixin unta-a] naqan,a/ /racirnyrn ov cor6 /o.ov;ivnnyru1 A3s masin gu ha.orte armenpress.am6u` wga6 3ago[ylow ;rkagan 8T 249 an6 gaq lradovagan ;yr;u1 Hamacovmarin govsagxov;yan polor antamnyrovn untovna/ oro,6 man me] n,ova/ e5 or 2015 ;7 unta-a]` YSGP-u polor ]an6 kyru bidi cor/atre xy.as6 banov;yan 100-amya3 darylixu hasaragov;yan go.me ump-nyl dalov5 Ha3ox Xy.asbanov;yan darinyrovn :ovrkia3en ar6 daksova/ gam ]artyrov =a6 manag dov=a/ ha3yrov ngad6 mamp iracor/ova/ anarta6 rov;ivnnyru wyraxnylov hamar ka.akaganov;ivn zarcaxnylov ov..ov;yamp1 8Ha3 =o.owovrti ngadmamp iracor/ova/ godo6 ra/i xy.asbanov;ivn ullalu qi.j ovnyxo. oyve martov a3lyvs knnargylik ;yma [e1 Paxi myr govsagxov;ynen5 a3t iratar6 2ov;ivnu xy.asbanov;ivn an6 vana/ yn :ovrkio3 me] paz6 ma;iv ka.akagan ,r]anagnyr yv hasaragagan gazmagyr6 bov;ivnnyr1 Govsagxov;ivnu Etihad 0tanava3in ungyrov;ivnu ,apa;agan [ors ;-i[knyr gu hasdade Abov Dhabii yv Yryvani mi]yv Arapagan Miaxyal Emirov6 ;yan Etihad 0tanava3in ungy6 rov;ivnu 3a3darara/ e ;e sgsyal 2014 #ovlisi 26en5 ,apa;agan [ors [ovyr; bidi iracor/e Abov6Dhabii yv Yry6 vani mi]yv1 Bidi 0cdacor6 /uvin 136 nsdady.iow 0tana6 vyr5 oronk ,apa;agan bidi ‘oqatryn 1,088 ov.yvornyr1 Nor hasdadovo. a3s [ovyr;6 nyru nayv bidi tivraxnyn Ha6 3asdan6Miaxyal Nahancnyr jamportov;ivnu5 Abov6Dhabin 0cdacor/ylow orbes hanco3x1 )tanava3in ungyrov;yan dn06 reni havasdiaxovmow5 nor ;-i[ki ov.yci/u 8Gu nbasde ;ovrizmi zarcaxman tebi Ha6 3asdan yv avyli gov=y.axne a-yvdra3in gabyru AME6i hyd91 <abajaj;rj ABAKA Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251 Publié par /Published by Le Centre de Publication Tékéyan 825 rue Manoogian, Saint-Laurent, Québec H4N 1Z5 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162 e-mail: abaka@bellnet.ca www.tekeyanmontreal.ca Patas.anatou .mbagir^ AU:TIS PAGGAL:AN ’anouzoumn;rou% nouiratououjiunn;rou ;u gras;n;aki patas.anatou^ SALBI MARKOS:AN Joronjoi patas.anatou^ MATAJ MAMOUR:AN Canada 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90 U.S.A. 1st class (US)$90 zpa.a/ e iratar2ov;yan lov6 /ovm cdnylov hamar ka.aka6 gan ci/ m,agylow956 n,ova/ e YSGP-i oro,man me]1 Gu n,ovi5 or govsagxov;ivnu ir cor/ovneov;yamp hydamovd bidi ulla3 hasaragov;yan havakagan 3i,o.ov;ivnu ;ar6 maxnylov5 ivrakan[ivrin sdi6 bylov inkn iryn harxnylov` 8I|n[ g4unein myr ha3ryru 1915 ;ovaganin95 gorsova/ ovnyx6 va/ku =a-ancortnyrovn wyra6 tar2nylov5 ‘oqhadovxman ba6 han]nyru gadarylov5 ha36 ;rkagan sahmanu panalov5 a3s yrgren hargatrapar hy6 -axa/ ha3yrov yryqanyrovn grgnagi ka.akaxiov;yan ira6 vovnk wyrabahylov5 ma3ryni lyzovow gr;ov;ivn sdanalov iravovnk abahowylov5 xy.as6 banov;yan jana[man tem cor6 /ovneov;ynen hra=aryxnyl da6 lov5 wyrata-nal ovzo. ha3yrovn ;ovladrylov5 :ovrkio3 me] ab06 rinapar a,qado. ha3yrov a,qadanki yv gr;ov;yan ira6 vovnku jan[nalov harxyrovn me]1 Govsagxov;ivnu gu 3i,yxne5 or 8werkyru ‘oqatar2apar gu lavanan a3n =amanag5 yrp o[ ;e dov=o.nyru5 a3l 3anxa6 cor/nyru gu sgsin q0sil91 Autres pays/Other countries: 1st class (US)$120 Per issue $1.75 Dépôt légal: Bibliothèque du Québec PM40015549R10945 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699 “We acknowledge the financial support of the Government of Canada through the Canada Periodical Fund (CPF) for our publishing activities.”
 3. 3. LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 3 Mangagan Nor Darova3 hantisov;ivn S7 Cricor Lovsavori[ Ma3r Ygy.yxvo3 me] Naqort darinyrovn nman a3s dari yvs5 Tygdympyr 86in ovraq yv qantawa- m;nolordi me] d0nagadarovyxav manga6 gan Nor Darova3 hantisov6 ;ivnu5 nyrga3ov;yamp yv mas6 nagxov;yamp /no.nyrov yv pa6 rygamnyrov1 )rovan clqavor asd.n er S’iv-kaha3 /an0; =o.owrtagan yrci[` Yorganx1 Ngarin me] gyryvi Yorganx Ga.ant Babovgin hyd1 Anwjar tasacrkyr Ha3asdani garikavor yraqanyrov hamar Yryvani 8:ekeyan Gytron9 Himnatramu 2010 ;ovaganen sgsyal gu cor/atre 8Anwjar tasacrkyr9 /raciru hinc ka6 .aknyrov :ekeyani anovan war=arannyrov garikavor /no.nyrov zavagnyrovn tasacrkyr ha3;a3;ylow1 Himnatrami dn0ren A7 ?ovligyan ,r]a/ e Yryvani5 Gar’ii5 Givmrii5 Sdy’anavani yv Arxaqi Pyr2or civ.i :ekeyan war6 =arannyru yv havaka/ e ivrakan[ivrin crynagan bahan]6 nyru1 #a3dnova/ 319 garikavor a,agyrdnyrov anhra=y,d er 3,958 tasacirk 2013-2014 dary,r]ani hamar1 Isg /racri [ors darova3 wra3 dramatra/ tasacrkyrov cov6 maru y.a/ e 5,785 yv ar=a/ e 4.5 milion tram (m0d 12 hazar dolar)1 A3s /raciru giracor/ovi ,norhiv noviradovov;ivnnyrov5 or gu 2y-narge :ekeyan Gytron Himnatramu5 cor/agxov;yamp Lon6 doni :ekeyan :rasdin1 Go[ gov..ovi Ha3asdani yv S’iv-ki gazmagyrbov;ivnnyrov 0=antagylov so3n /racrin orbeszi garyli ulla3 za3n ,arovnagyl yv untla3nyl1 Gu qntrovi gab hasdadyl Yryvani :ekeyan Gytroni hyd` Qanjyan 505 Yryvan 0025 hasxeow1 MDOROVMNYR JA<GYRO#:5 TRAMAHAVAK YV777 ODN@COV:IVN +amanage mu i wyr zro3xnyr gu lseink ;e Canadaha3ox naqgin a-a]nort` D7 Pacrad Ybs7 Calsdanyan an2nagan a3xow Mon;real bidi cdnovi1 Ngadi a-nylow anxyal gisamyagi un;axkin Canada6 ha3ov;yan anxovxa/ ‘o;orgali ,r]anu5 gagngalover or a3t a3xu ullar ana.movg yv a-anx ;mpgaharovmi1 Hamyra,qov;yan yv tebi abaca3 miaxyal a,qadylov gariku gu bahan]er or nman a3xylov;ivn mu nor crc-ov;yanx tov- [panar1 Pacrad Srpazani [wyrundrovylov artivnken untwza/ qmpag mu saga3n bidi [zlanar a3sbisi badyh a-i; mu 0cda6 cor/yl5 yd panalov hamar anxyali ba-agdi[ e]yru1 Ovrymn gazmagyrbovil sgsan Pacrad Srpazani hyd ja,gyro3; yv ir anovnow Alyk Manovgyan War=arani hamar Fondi mu has6 dadovmin i nbasd tramahavak1 Wyxamsya3 paxaga3ov;yne mu 3ydo35 parygamnyrow ov hama6 gir ,r]anagow 8hax gisylov9 yrygo3 mu darragan iravovnk mun e5 ;armaxnylov 3i,adagnyr yv parygamagan zcaxovmnyr1 Alyk Manovgyan War=arani hamar fond mu sgsiln al cnahadyli yv ka]alyranki ar=ani e5 orowhydyv nman fondyrov ygamovd6 nyrow e or bidi hocank tbroxi niv;agan hsga3 gariknyru1 A3sdy. bedk e ,y,dynk ;e fondi anovnn e or ny. gaxov6 ;yan a-]yv gu tne Alyk Manovgyan War=arani dn0renov6 ;ivnu1 A3s wyr]innyru irynx oro,ovmu gu 3ancyxnein i nbasd fondin5 haga-ag a3t oro,man crc-i[ pno3; ovnynalovn1 Yrp nbadagu sadaryl e tbroxi niv;agan gariknyrovn5 a3t tramahavaku garyli er gytronaxnyl tbroxin i nbasd arten isg co3ov;ivn ovnyxo. Der Par;o. Kahana3 Qrkajyani yv Dok;7 Ar,avir Ge0njyani anovnow fondyrovn1 Saga3n nbadagu a3t [er1 Nbadagu barzabes tbroxi dn0renov;ivnu ny. gaxov;yan madnylow5 harova/ mu dal er ca.ov;in cyraco3n .ygawar darrin1 Arten /an0; qntra6 3aro3x anhadnyr HPUM6i yv Alyk Manovgyan War=arani war[ov;ivnnyrovn a3lundrank [dalow gazmagyrba/ ein pymat6 rov;ivnu1 Ja,arani me] dy.i ovnyxa/ ja,gyro3;i dysyrizu habjybow badrasdovyxav ov my/ ;mpgaharov;yamp xovxatrovyxav1 HPUM6i nyrga3axovxi[n al my/ p/aqntrov;yamp trovadyx Ovrpa; (Tygdympyr 13) 0rova3 tramahavaki ylo3;u5 a3s poloru usd war[ov;yan havanagan wavyraxmamp1 Hima or qa.u hasa/ e ir avardin5 myr ma.;ankn e or tbroxin a3s nor fondu hasni cyrazanx artivnknyrov…1 Lav gulla3 or myr gazmagyrbov;ivnnyru a[alovr] ullan5 or nman crc-i[ gaxov;ivnnyrov [yn;argovin1 Anonx ovsyrovn wra3 gi3na3 ba,dbanyl anxyal 50 darinyrov ga-ovxo.agan a,6 qadanku yv aba miasnaganov;yamp un;analov tebi ‘a3lovn abaca31 AR:) MANOVGYAN
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 :MM war[ov;ivnu gu badove Mhyr Mgrd[yan ;adyraqovmpi himnatirnyren` #agop Wartiwa-yanu :MM Mhyr Mgrd[yan :a6 dyraqovmpi war[ov;ivnu ir himnatrov;yan 15-amyagu n,yx hantisavor ja,gyro3;ow mu1 Yrg0rya3 pary3a]o. nyrga6 3axovmnyrov naqacahov;ivnu sdan2na/ er naqgin be3rov6 ;aha3 mi]azca3in a-yvdragan ov ca.ov;en nyrs parysird azca3in Hynri Dimijyanu1 A3s a-i;ow hradaragovyxav nayv cy.yxg0ren badrasdova/ ar6 =ekavor 3i,adagi albom mu5 or gu qorhrtan,er 15amyagu ;adyraqovmpin1 Giragi No6 3ympyr 24, 2013-in5 :ynufla3i Sp7 :owmas ygy.yxvo3 srahin me] Mhyr Mgrd[yan ;adyra6 qovmpu m,agov;a3in joq yrygo36 ;i mu un;axkin badovyx ;a6 dyraqovmpin irynx ansagarg /a-a3ov;ivnu pyro. ov hamys6 d0ren cor/o. an2nagazmu1 Ja,gyro3;u irynx nyrga6 3ov;yamp badova/ ein :MM Mhyr Mgrd[yan :adyraqovmpi himnatir antamnyr5 _AG My6 /aco3n Niv Yorki havadavor antamnyr5 in[bes nayv :MM my/ undanikin parygamnyrn ov harazadnyru1 Yrygo3;in hantisawarov6 ;ivnu sdan2na/ er Diran Jy6 byjyan5 or iryn wa3yl pyma6 ganov;yamp waryx badovo3 yrygo3;u1 Amyriga3i a3s a’y6 rovn5 yrg0rya3 trov;yamp Ha3 ;adroni qa.argov;ivn mu ti6 dyle ydk5 ha3gagan joq yry6 go3;i mu nyrga3 cdnovylow5 mia3n garyli er abril ha3ov hbardov;ivn mu5 or o[ mia3n darpyr er a3l m;nolordnyre5 a3lyv no3ninkn ha3gagan a3n yryvo3;nyren5 or 0dar m,a6 go3;nyrov qa-narani mu bad6 gyru grna3in nyrga3axnyl1 Yrygo3;i un;axkin joq dra6 matrov;yamp gu hn[er ha3 yrcn ov yra=,dov;ivnu5 ,norhiv Sp7 Lovsavori[ Ma3r ygy.yxvo3 8#o36 syr9 yra=,dagan qovmpin5 .ygawarov;yamp #arov; Bar6 samyani1 A3t 0r paxa-ig cy.yxgov;yamp mygnapanovyxan ha3gagan tasagan yrcyru ga6 daro.ov;yamp Maria Bar6 sovmyani5 Diran Jybyjyani yv #arov; Barsamyani5 oronk ;e4 pymagan gadaro.ov;yamp yv ;e4 yra=,dagan da.antow 0=dova/ hantes ygan ha3ga6 gan sirova/ yrcyrow1 M,agov6 ;a3in 3a3dacrin ir masnag6 xov;yamp ylo3; ovnyxav Ha3ga6 gan -adi0=ami q0snag 8tem6 kyr yv tebkyr9 pa=ni wari[ Dig7 Syta Jybyjyan5 asmovn6 kylow #owh7 <irazi 8Yryvann e Gan[ovm9 kyr;ova/u1 :ekeyan M,agov;a3in Miov6 ;yan Gytronagan War[ov;yan anovnow ,norhavoragan q0sk ‘oqanxyx Ba3/ig Cala3jyan1 An 3ydatar2 agnarg mu nydy6 low ;adyraqovmpin badmagan anxyalin` 3a3dnyx 8polors ka6 ]ady.yag ynk ;e in[bisi t=ovar ba3mannyrov me] sdy.6 /uvyxav an5 orowhydyv anor anhra=y,dov;ivnu gu zcaxover amenovryk1 Artaryv qor ha6 vadkow ov ;ekeyanagan ociow docorova/ a,qadankin ,nor6 |arouj Cajmay;an |akob Wardiwa®;an hiv Mhyr Mgrd[yan ;adyra6 qovmpu ,arovnagyx ir co3yr;u ov myzi ‘oqanxova/ ]ahu an6 mar bahylow` lovsavoryx ir un;axa/ ov.in5 jampa3 pana6 low 3a]ortagan norahas sy6 rovntin91 Ar=yvorylow mgrd[6 yanagannyrovn /avala/ cor6 /ovneov;ivnu5 an antratar6 2av5 ;e 815 amya3 ir jana6 barhin5 ha3 ;adyrarovysdi badmov;yan me] :MM Mhyr Mgrd[yan ;adyraqovmpu ir ivra3adovg tro,mu 2cylow5 ha3 pymin wra3 do.anxyxin hbar6 d0ren5 nyrga3axnylow hama,6 qarha3in yv azca3in lavaco3n cor/yr yv a3tbisow` ha3 m,a6 go3;i sdy./arar ta,din me] bahyxin ha3 hantisadysu91 Cala3jyan ir yraqdacida6 gan q0sku ov..ylow My/aco3n Pa‘ik Galay;an Niv Yorki :MM6i adynaby6 din` #agop Wartiwa-yanin5 8or noviryal ov an,ahaqntir ir eov;yamp5 an hantisaxav a-a]norto. lovsavor ‘aros mu ;e4 dy.vo3n masnajiv.in yv ;e4 ;adyraqovmpin unthanra6 bes91 :MM Mhyr Mgrd[yan :a6 dyraqovmpi anovnow ir srdi q0sku ‘oqanxyx ;adyra6 qovmpi himnatir antamnyren #arov; {a;majyan5 or iryn wa3yl ivra3adovg 8hivmur9ow nyrga3axovx 0rovan my/aryal` #agop Wartiwa-yanu1 Artaryv5 {a;majyan ir q0sken ydk pymahar;ag hra6 viryx #agop Wartiwa-ya6 nu5 :MM Wari[ dn0ren` Ba36 /ig Cala3jyanu yv yrygo3;u <ar7 e] !$ Nora Azadyan gu my/arovi Di;ro3;i :MM6yan 20-amya3 /a-a3ov;yan a-;iv 8M,ago3;i gin mu5 pazmawasdag arovysdacidovhi mu5 ty6 rasanovhi mu5 ocyvoro. ovsovx[ovhi mu yv Ha3 cor/i[ mu9 ora6 gagannyrow go.]ovner Dok;7 _affi Belyan 0rovan my/aryal Digin Nora Azadyanu5 Di;ro3;i :ekeyan M,agov;a3in Miov6 ;yan ir 20-amya3 adynabydov;yan yv hancsdyan go[ovylov a-i;ow5 No3ympyr 24-in Belyan Arovysdi Gytronin me] sarkova/ untovnylov;yan paxman q0skyrovn me]1 Hantisov;ynen a-a] k0k;e3li un;axkin nyrganyru wa3ylyxin no3n gytronin me] my6 /aryal arovysdacidovhiin sdy./acor/ov;ivnnyrov xovxahatesu1 Yrygo3;i un;axkin cor/agixnyr yv parygamnyr arda3a3dovy6 xan Digin Azadyani an2nover /a-a3ov;ivnnyrovn masin5 oronk ha3 hama3nkin /an0;axovxin ha3gagan arovysdn ov m,ago3;u yv ka]alyryxin Ha3asdani 0cnov;yan zanazan gr;agan yv ungy6 ra3in /racirnyrov iracor/ovmu1 Cnahadanki yv ,norhavoragan q0skyr nyrga3axovxin “rof7 Ceorc Bardakjyan5 mi]azca3n0ren /an0; filmyrov pymatri[ Nora Armani yv :MM6i war[ov;yan norundir adynabydovhi` Diana Alyksanyan5 or my/aryalin noviryx pivry.abagya3 cna6 hadacir mu1 Saga3n amynahydakrkragan ov an2nagan cna6 hadaganu gadaryx my/aryalin amovsinu` /an0; hrabara6 gacir yv azca3in .ygawar` Yrovant Azadyanu5 or q0syxav Cahirei me] irynx a-a]in hantibovmin masin yrp qmpacirn er 8Aryv9 0ra;yr;in yv yrp Nora I’ekyan6Azadyanu ir arovysdi xovxahantesnyrow yv ;adyragan nyrga3axovmnyrow a[ka-ov nyrga3ov;ivn mun er Ycibdaha3 ca.ov;in me]1 A3s0r5 ir ar6 ovysdi hydkyru /a.ga/ yn mi]azca3in hampavi diraxa/ an26 navorov;ivnnyrov` cy.angari[ <an; Avydisyani5 filmardatri[ Nora Armanii5 ir zavagin +ira3r Papazyani yv ovri,6 nyrov sdy./acor/ov;ivnnyrovn me]1 Yrygo3;i m,agov;a3in pa=nin un;axkin ylo3; ovnyxan ta,na6 gaharovhi Ar,0 Avydikyan5 ]ov;agahar Hari #owagimyan5 asmovnko. Anahid :ovmajan5 ]ov;agahar Henrig Garabyd6 yan yv ta,nagahar Ma3k Ar6 zovmanyan1 Qor 3ovzovmow gadarova/ ir arda3a3dov;ivnnyrovn me] my6 /aryal Nora Azadyan ,nor6 hagalov;ivn 3a3dnyx Belyan undaniki ]yrm untovnylov;yan hamar5 :MM6i ivrakan[ivr antami yv iryn 0cnagan cor6 /agixnyrovn5 3i,ylow 3adga6 bes #agop Alyksanyani5 Garine Covndakjyani yv Zabel Belyani anovnnyru1 Ir q0skyrov avardin an usav5 8Yrp an2 mu gu mahana35 ir parygamnyru gu q0sin o.paxyalin iracor/ovm6 nyrovn masin7 orkan hajyli e saga3n imanal a3t zcaxovmnyrov masin yn;aga3in o.]ov;yan91 Am’o’ova/` The Armenian Mirror-Spectator ,apa;a;yr;en
 5. 5. LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 5 :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 /ovqi gazmavorman yv a-a]in ygy.yxvo3 0/man grgnag darytar2nyrov gr0nagan yv a,qarhig d0nagadarov;ivn Mataj B& Mamour;an Giragi5 8 Tygdympyr 2013-i a-av0dyan5 ygy.yxvo3s /ovqi gazmavorman 85-rt yv S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan a-a6 ]in ygy.yxvo3 0/man 60-rt zo3c darytar2nyrov sovrp ba6 daracu mado3x Canadaha3ox :ymi A-a]nortagan Dy.abah Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan5 iryn a-un;yraga3 ovny6 nalow ygy.yxvo3s howiv Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryanu yv howivi 0cnagan Ar=7 D7 Da;yv Khn37 Menengi[yanu7 araro6 .ov;yan mas gu gazmer nayv Anglikan ygy.yxvo3 Der Harold Khn37 Nahabydyan5 S7 Sy.anin sbasargyxin pary,norh sar6 gavacnyr ov parygr0n tbirnyr5 yrcyxo.ov;ivnu nyrta,nag gyr6 bow gadarovyxav tbrax tasin go.me5 .ygawarov;yamp tbra6 byd <ahe Al;ovnyani5 yrcyhoni ungyragxov;yamp Dig7 S0na Ar;inyani1 Dy.abah Srpazan ha3ru ygy.yxvo3s darytar2i a-i;ow5 ha.ortagan ojow nyr,n[yal karoz mu q0syxav1 #avard sovrp badaraci dy.i ovnyxav masnavor hocyhancusd6 yan ba,d0n Tygdympyr 7, 1988-in Ha3asdani me] badaha/ <ar7 e] 12 LOUR:R NIU :ORQHN Ani yv A3da Cawafyan ]ov;agahar ko3ryru Givlbengyani abarankin me] g4ovnynan hamyrc |AKOB WARDIWAÂ:AN A-a]in ancam [e or niv yorkapnag azca3in pary6 rar Der yv Digin Edovurd yv Carmen Givlbengyannyr irynx “aovnd Riji abaranken nyrs gu hivrungalyn hanra3a3d ar6 vysdacednyr1 D0nagan 0ryrov naq0rein My;ro’oli;un )’y6 ra3i yv Niv Yorki Filharmonik novacaqovmpi asd.yr 3ajaq ovnyxa/ yn ylo3; untar2ag yv arovysdi cor/yrow harovsd a3s dan me]5 ovr yga/ yn arovysdaser lovr] hasara6 gov;ivn mu1 A3s dari yvs5 ,arovnagylow a3s cy.yxig avantov;ivnu5 Givlbengyannyr5 No3ympyr 24, 2013in5 Giragi 0r ges0re ydk =amu 3in hravira/ ein naqgin bolsaha3 ov a3s0r arten a,6 qarhah-[ag Ani yv A3da Cawafyan ko3ryru dalov irynx ]ov;agi hamyrcu1 8Maovn; Kisk0 Hamyrca3in Ungyrag6 xov;ivnn e or gu hravire yra6 =u,dasernyru nman hamo3;in1 Usynk nayv or AMN naqgin naqacah Der yv Digin Bil yv Hiluri Clin;unnyr mas gu gaz6 myn a3s hamyrca3in ungyrag6 xov;yan abrylow hamanovn ka6 .akin me]1 #a3dacrin ta,nagi ungy6 ragxov;yamp gu masnagxer Jo6 na;an Fyldmun1 #a3daciru ovner yrgov pa6 =in7 a-a]in masu novirova/ er Yohan Sybas;iun Baqi (1685- 1750) sdy./acor/ov;ivnnyren` 8 Tr i o O n a t a i n C m a j o r, B W V 1037 yv yrgrort` Mori;x Mos6 koovskii (1854-1925) Suite for Tw o Vi o l i n s , a n d p i a n o i n G Minor, Op. 71: usynk or Anin gu novace S;adiwarius ]ov6 ;agow5 isg A3dan gu novace yv ]ov;ag yv wiola1 Garj tatare mu ydk5 3a36 dacrin yrgrort pa=inow nyr6 ga3axan Bohovslaw Martinovi ( 1 8 9 0 - 1 9 5 9 ) S o n a t a f o r Tw o Violins and Piano, H213, Byla Bar;oki (1881-1954) Selections from 44 Duos for Two Violins, BB104, Sz. 98, ov wyr]abes` “abl0 du Sarasa;ii (18441908) Navarra (Spanish Dance) for Two Violins and Piano, Op. 33: Bedk [ovnink dalov yv crylov anonx cy.arovysdagan ma6 gartagin masin7 mi]azca3in mamovln ov arovysdi knnatad6 nyru darinyr a-a] cnaha6 dankow ar2anacra/ yn anonx gadaro.agan magartagu1 Amyriga3en tovrs5 arovysdi my/ osdannyrov me] Anin ov A3dan ar=anaxa/ yn arovys6 dasernyrov yrga~r /a’o.]o3n6 nyrovn1 A3t yrygo35 a3t salonin me]5 ,r]abadova/ /owangari[ A3wazowskii cor/yrow5 azca6 3in hbardov;yan 0r mun er or hramxovxin hivrungal zo3cu1 Givlbengyannyru zarmignyrn yn Calovsd Givlbengyani1 Anonx ha3ru paryrarn e Niv Yorki a-a]nortanisd S7 Wartan Ma3r Dajari a-a]nortarani hamalirin5 or gu go[ovi 8Givl6 labi Givlbengyan9 Gytron1 Paryrarnyrn yn nayv` Halebi 8Givlbengyan Ma3ranox9in1 A3s0r yvs anonk irynx novi6 radovov;yamp 0cdagar g4ullan ha3 tbroxin5 :ekeyan M,a6 gov;a3in Miov;yan yv myr ma6 movlin1 Hocygan pavararov;yamp nyrganyru wyratar2an dovn5 bahylow a3t yrygo3;i ka.xr 3i,adagnyru1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 ZRO#X YRA+I<D <AHAN AR?ROVNII HYD My/ ovraqov;yamp myr un;yrxo.nyrovn gu nyrga3axnynk harxazro3xu a,qarha6 hu-[ag yra=i,d <ahan Ar/rovnii hyd5 ir Mon;real cdnovylov a-;iv5 27/11/2013-in1 Grna|k 2yr a-akylov;yan yv cor/ovneov;yan ,ovr] unthanovr agnarg mu dal :yryvs 8a-akylov;ivn9 pa-u mi ki[ /anr ;ovi1 Wyr]in 40 darinyrovn un;axkin im nbadags y.av ha3gagan yra=,dov;ivnu /an0;axnyl o[ mia3n Ha3yrovn5 a3l yv nyr6 ga3axnyl mi]azca3in hasaragov;yan5 kani mynk Ha3yrs harovsd m,ago3;i mu dern ynk5 ov bardavor` a3t joqov;ivnu dara/ylov1 Tbroxagan darinyrovs5 :ovrkio3 me]5 Gytronagan War=aran 3ajaqa/ ym5 ovr tasyru g4avantovein ha3yrenow1 Ngadylow dan me] al ha3yren gu q0sover5 xart ink6 zinks tivrov;yamp g4arda3a3dym1 A3nov6 hanteb5 /an0; [ei ha3gagan m,ago3;in` lsyl ha3gagan yra=,dov;ivn5 gartal az6 ca3in craganov;ivn5 cnahadyl ha3ryni arovysd1 Yrp ,r]anavard y.a3 yv Amyriga ‘o6 qatrovyxa35 a3n adyn cidxa3 myr m,a6 go3;in ar=eku1 70-agan ;ovagannyrovn ovsovmnasiryxi myr yra=,dov;ivnu` mana6 vant myr arti ha3asdanyan yra=,dov6 ;ivnu1 Naqkan Amyriga cals cidei Gomidasi masin5 saga3n a3t al magyrysa3in gyr6 bow1 Hima /an0;axa3 Qa[adovryanin5 Babajanyanin yv Mirzo3yanin5 in[bes {ovqajyanin5 #owhannesin yv Bar;yvya6 nin1 Ngadylow or ys inks an/an0; ei a3s joq =a-ancin5 hydyvxovxi or ovri,nyr al grnan dy.yag [ullal a3s niv;in1 Oro6 ,yxi hamyrcnyrov un;axkin novaci go.6 kin paxadrov;ivnnyr al dal yra=,dov6 ;yan masin1 1975-in a3s /raciru Ha3gagan Pary6 cor/agan Unthanovr Miov;yan dn0ren Ha3gynxin nyrga3axovxi5 a-a]argylow or hamyrcnyrov 2yvow a3s niv;u nyrga3axovi gazmagyrbov;yan zanazan masnajiv.y6 rovn me]1 Ha3gynx qantawa-ov;yamp untovnyx /racirs1 A3sbes al5 Hivsisa3in ;e Harava3in Amyriga3i5 Mi]in Aryvyl6 ki5 Yvroba3i yv Avsdralio3 zanazan ka.aknyrovn me] hamyrcnyr sarkovyxan i ‘a-s ha3gagan yra=,dov;yan1 A3s ,r]abdo3dnyrov hydyvankow im me]s avyli yvs z0raxav ha3gagan yra=,dov6 ;yan hanteb ovnyxa/ sers1 A3sbes ovsovmnasiryxi myr hocyvor ;e a,qarhig yra=,dov;ivnu5 qazacrov;ivnu yv anor dysagan himkyru1 Zanazan barpyra6 ;yr;yrov yv hama3nacidarannyrov me] 30tova/nyr sdoracryxi5 hamacovmarnyrov masnagxyxa3 yv tasaq0sov;ivnnyr gar6 taxi1 80-agan ;ovagannyrov gesyrovn Pary6 cor/agani unthanovr dn0ren Loviz Simoni hyd sgsa3 cor/agxil1 Badrasdyxi ha36 gagan yra=,dov;yan ov; par2rorag sga6 va-agnyr5 gadarovmowu ha3 arovys6 dacednyrov1 A3s 2y-nargin nbadagn er zancova/a3in m0dyxovmow ha3gagan m,a6 go3;u /an0;axnyl yv dara/yl 0dar qa6 vyre nyrs1 A3t 0ryrovn Ha3asdanen Amyriga pyrink {ekijyani agatymagan yrc[a6 qovmpu1 A3t a-;iv ka]a/an0; amyrigaxi yra=i,d Ned Rorem Nahabyd Kov[agi pa-yrovn wra3 ,ark mu yrcyr 30rinyx5 oronk my/ 3a]o.ov;yamp gadarovyxan Amyriga3i me]1 Ha3asdani angaqov;ynen ydk` gaxov6 ;ivnu t=ovaraxav1 Manavant yrex mda6 voragannyru ;,ova-ov;yan madnovyxan1 A-a]nort Cyr,7 D7 Qa=ag Ark7 Bar6 samyani garcatrov;yamp hancanagov6 ;yan ,ark mu ar,avnyr gazmagyrbyxi5 manavant 0dar ,r]anagnyre nyrs5 has6 dadylow himnatram mu5 orow garyli y.av wyr]in 20 darinyrov un;axkin ;o,ag 3adgaxnyl ,ad mu daryx yra=i,dnyrov1 A3s noviradovov;ivnnyru pa=nylov hamar Ha3 )cnov;yan Fondin yv Ha3asdani Qa.a.ov;yan Himnargin hyd cor/ag6 xyxa35 orovn naqacahn er Edovard Mirzo3yan1 A3s un;axkin im hasdada/ gabyrovs ,norhiv5 2003 ;ovin Ha3asdani M,agov;a3in Naqararov;ivnu zis Aram Qa[adovryani harivramyagi hantisov6 ;ivnnyrov s’iv-ki liaz0r nyrga3axovxi6 [u garcyx1 A3t a-i;ow Qa[adovryani novirova/ film mu 2yvavoryxi ov ir ta,6 namovri cor/yrovn hyd miasin a3t 3a36 daciru nyrga3axovxi 27 ka.aknyrov me]` garcatrov;yampu Parycor/aganin1 Gomidasi masin Mi kani dari a-a] ngadyxi or :ovr6 kio3 me] Gomidasi hanteb lovr] hy6 dakrkrov;ivn sdy./ova/ er1 :ovrkyru wyracda/ ein Gomidasu yv orbes ;rka6 ha3 my/ arovysdaced5 g4ovzein der ganc6 nil anor1 Min[yv a3s0r Gomidasi masin :ovrkyrovn me] cro. gam q0so. mu [er y.a/1 Oro,yxi a-i;en 0cdovil yv ;ovrk ungyrov;yan mu a-a]argyxi 2a3nacryl Gomidasi ta,namovri hamar cri a-a/ polor sdy./acor/ov;ivnnyru1 Is;anbovla6 ha3 mygynas Der yv Digin Dicran Givl6 mezgili al a]agxov;yamp a3s a,qadov;ivnu Bos;oni me] amynaartiagan ba3mannyrow 2a3nacrovyxav5 qmpacrovyxav yv garcavorovyxav1 Ar2anacrova/ master-u Is6 ;anbovl ov.argovyxav5 ovr Kalan ungyrov;ivnu ,ad ja,aga6 vor go.k mu badrasdyx` /i6 rani yv syv co3nyrow ov osgyco3n da-yrow1 Dov’u gu barovnage crko3g mu5 zor ys ,aratryxi yryk lyzovnyrow5 naq ha3yren5 3ydo3 ;rkyren ov anclyren5 or manramasn0ren gu ngaracre Gomidasi gyanku5 cor/ovneov6 ;ivnu yv 2a3nacrova/ yrgyrovn wyrlov/ovmu1 Xart avyli kan 2.000 0rinag sba-a/ e5 orovn garyvor meg pa=inu waja-ova/` Cyrmanio3 me]5 yv cnova/` Kivr6 dyrov go.me1 I mi]i a3lox5 3i6 ,ynk or Gomidas 1899-in By-6 lini ir avardagan ;yzu cra/ e krdagan yra=,dov;yan ma6 sin1 An qor agna/ank gu wa6 3yle kivrd =o.owovrtin go.me1 So3n sgava-agu garyli e abahowyl Parycor/aganen (1212 319-6383), in[bes yv Amazon.com u n g y r o v ; y n e n (Komitas-Complete Works for Piano): Anxyalin` Bolso3 me] 19 da6 ryganis 8Yra=,dov;ivn9 qo6 racryal tasacirk mu cra/ ym1 Isg avyli ov,5 yridasart6 nyrov hamar badrasda/ ym 8Osgy’orig9 anovn hador mu5 hradarag6 va/ Niv Yorki a-a]nortaranin go.me1 A3s hadoru 3isovn hocyvor yrcyrov hava6 ka/o3 mun e ov gu barovnage badmagan dy.ygov;ivnnyr ivrakan[ivr my.ytii masin1 Badcam` Nor syrovntin Amynagaryvoru Ha3 mnaln e1 Yv Ha3 mna6 lov hamar anhra=y,d e ha3gagan lyzovn cidnalu` cirn ov panu1 Ha3gagan oci ovnynalu gynsagan e5 saga3n a-an2inn pavarar [e ha3gaganov;ivnu` myr eov;ivnu bahbanylov hamar1 Mynk ha3 mnaxyr ynk ,norhiv myr yzagi lyzovin1 {e| or mia3n Ha3yru ha3yren gu q0sin ov gu gartan1 “okr Asio3 me] +:7 tarovn civ.yrov me] =o.owovrtu y;e no3nisg ;rkyren q06 ser5 pa3x ir an2nagan Avydaranu ha3a6 da- er5 pa3x ;rkyren lyzovow ,aratrova/1 Gomidas min[yv 11 daryganu yrp E]mia/in cnax5 pa- mu ha3yren [er q0syr5 ;eyv ha3yren da-yru gu jan[nar1 Ha3yren ly6 zovn Ceorcyan jymarani me] sorwyxav1 Abaca3i /racirnyr Nyrga3is gu badrasdym nor 2a36 nacrov;ivn mu` or bidi barovnage +:7 tarov ha3gagan ta,namovra3in yra=u,6 dov;ivnu5 unt ors {ovqajyani5 Sinan6 yani5 Ygmalyani5 Elmasi (Lis;i a,a6 gyrd), Micovlii (<o’eni a,agyrd), yv >or.anyani sdy./acor/ov;ivnnyru 1 G4ovzym anxyali sgava-agnyrs al wa6 vyracryl1 Nyrga3is zanonk gu wyra/ym digitize 2yvi yv g4ovzym orbes CD-nyr wy6 rahradaragyl1 Pax asdi5 hamyrcnyr gu sarkym5 gu tasaq0sym5 ha3gagan yra6 =i,dnyrov masin amen amis 30tova/ mu g4sdoracrym yv gu ]anam 3aradyvyl1 ªAPAGA|º
 7. 7. LUNDI 6 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 7 ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E LUNDI 6 JANVIER 2014 Une délégation du CCAF reçue le 16 décembre à l’Elysée Une délégation du CCAF composée de Messieurs Alexis Govciyan, Mourad Papazian et Ara Toranian a été reçue le 16 décembre à l’Elysée par M. François Hollande, Président de la République. Les représentants des associations ont évoqué la préparation des commémorations du centenaire du génocide en 2015, leurs attentes concernant un projet de loi pénalisant le négationnisme et leur préoccupation par rapport au processus d’adhésion de cette Turquie en Europe. Le président de la République a rendu hommage aux activités du CCAF en particulier dans le domaine de la mémoire arménienne. Il a confirmé ses engagements ainsi que sa visite en Arménie en mai 2014 à l’invitation du président Sarkissian. L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère de franchises et de cordialité. Conseil de Coordination des organisations Arméniennes de France mardi 17 décembre 2013, Ara©armenews.com A lire, le dernier livre d’Armen Ayvazyan Armen Ayvazyan dont le livre en anglais « The Armenian Military in the Byzantine Empire » a rencontré un grand succès dans les pays anglosaxons et en Europe, vient d’être traduit en français : « Les Forces militaires arméniennes dans l’Empire byzantin » et publié aux éditions Sigest avec un avant propos de Ilkka Syvanne (PhD) dont voici un extrait : « Armen Ayvazyan réussit à mener à bien une tâche quasiment insurmontable. Il prouve ici que, malgré l’apparente carence de preuves historiques pertinentes, il n’en demeure pas moins possible de procéder à une reconstitution de la révolte arménienne de 538-539 qui apporte un traitement renouvelé du sujet, tout en demeurant constamment rigoureuse et solidement argumentée. » Cet ouvrage permet de découvrir l’une des périodes les plus mouvementées, mais aussi l’une des plus méconnues, de l’histoire militaire de l’Arménie. Il permet aussi de prendre la mesure de toute la complexité des relations entretenues avec l’Empire byzantin. Dans la première partie, Armen Ayvazyan entreprend une analyse du soulèvement de l’Arménie contre l’empereur Justinien en 538-539. Pour mieux identifier ou évaluer les différents schémas tactiques et stratagèmes employés par les forces arméniennes, il prend en compte des documents antérieurs ou postérieurs qui permettent une meilleure compréhension de leurs opérations militaires, conventionnelles ou non, comme par exemple l’élimination ciblée de chefs militaires ennemis ou de dirigeants de l’administration coloniale. Suite à la page 8 La paix semble supplanter la guerre au Moyen-Orient Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et publié dans The Armenian MirrorSpectator en date du 3 décembre 2013 Le Moyen-Orient est une poudrière prête à s’enflammer lorsque frappée par une étincelle. L’administration Bush-Cheney n’a pas seulement échoué à éviter de déclencher l’étincelle, mais il a délibérément et imprudemment commencé une guerre contre l’Irak qui baigne toujours dans le sang. Le jour où la prédiction de M. Cheney s’accomplira - les Irakiens embrassant leurs agresseurs avec des fleurs – n’est pas encore là. Dans l’ensemble, la guerre lancée sur un mensonge par les acolytes nommés ci-dessus, a assassiné plus de civils que le dictateur Saddam Hussein ne l’a jamais fait. En outre, la guerre a coûté la vie à 4 500 jeunes Américains, en plus des 50 000 combattants blessés ou mutilés, souffrant de maladies physiques et mentales qui sont devenus dépendants à vie des contribuables américains. La guerre en Irak a coûté trois mille milliards de dollars, ce qui met l’économie américaine à genoux. La guerre ourdie par Paul Wolfowitz et ses alliés néoconservateurs a été menée principalement dans le but d’éliminer une menace pour Israël. Saddam Hussein n’avait pas menacé, et il n’était pas en position de menacer, les États-Unis. On croit que le plan de M. Cheney était destiné à étendre la guerre à l’Iran et à la Syrie dans le cas où l’aventure irakienne se soit avérée être un succès, comme il l’avait imaginé. En attendant les fleurs, M. Cheney a quitté son bunker de la Maison Blanche. Il ne restait qu’au président Obama à nettoyer le gâchis. Le président a essayé de tenir ses promesses de campagne électorale et de créer des situations plus pacifiques dans les régions troubles. Pourtant, presque à mi-chemin de son second mandat, il n’a pas encore de grandes victoires dans ses politiques intérieures : l’Obamacare est en difficulté, la loi sur l’immigration est encore floue et le reste de l’ordre du jour national est encore dans les limbes. Renier sa promesse de campagne et ne pas reconnaître le génocide n’aura pas d’impact sur son image d’artisan de la paix mais il aura déçu la communauté arménienne. Mark Laudler a écrit dans The New York Times : « La méfiance profonde des Américains envers la guerre a renforcé l’instinct de M. Obama à vouloir négocier des ententes sur des actions unilatérales. Alors que les responsables de la Maison Blanche suggèrent que le président a toujours prévu d’arriver à ce point et que tout – l’augmentation des troupes en Afghanistan pour le raid du commando qui a tué Oussama Ben Laden – servait à nettoyer les actes de ses prédécesseurs ». Grâce à une navette diplomatique intense, le secrétaire d’État John Kerry a été en mesure de rapprocher les Israéliens et les Palestiniens à la table des négociations, alors que la colonisation de la Cisjordanie se poursuit inexorablement, contrairement à l’avertissement donné aux Israéliens de geler l’expansion des colonies. Personne ne sait où ces négociations pourraient mener, mais au moins les parties se parlent, après une longue et stérile interruption. Jodi Rudoren a écrit dans son « Mémo de Jérusalem » (New York Times, 25 novembre) : « L’image de soi de Benjamin Netanyahu est d’abord et avant tout façonné en voulant sortir Israël de l’ombre de la bombe iranienne. Son image n’est pas celle d’un pacificateur, la création de deux Etats et la division de Jérusalem, » ce qui signifie que les négociateurs peuvent discuter en vain. D’autre part, l’administration américaine a saisi deux occasions de faire des percées dans deux problèmes insolubles, qui auraient pu causer la dévastation : des négociations sur les installations nucléaires d’Iran et la convocation d’une conférence sur la guerre en Syrie. Ces deux problèmes ont une incidence vitale sur les Arméniens du Moyen-Orient. Le Président Ruhani d’Iran a lancé une offensive de charme devant l’Assemblée générale des Nations Unies, en septembre dernier, et après une série de appels spectaculaires, il a finalement parlé au président Obama au téléphone et la conversation diplomatique a permis d’obtenir un accord provisoire conclu entre l’Iran et cinq grands pays du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans les six mois, les parties négocieront un accord final, qui, en cas de succès, attribuera une victoire claire à la politique étrangère de l’administration Obama. Cet accord permet à l’Iran de maintenir son programme d’enrichissement d’uranium à un maximum de 5% et de convertir son stock d’uranium enrichi de 20% à 5%, l’arrêt de la construction d’un réacteur à eau lourde et de permettre des inspections internationales intrusives, qui peuvent détecter toute tricherie ou non-respect de l’accord à un stade précoce. La communauté internationale, quant à elle, allègera les sanctions contre l’Iran, ce qui permettra l’utilisation de 4 milliards de dollars d’actifs gelés et 30 milliards de dollars de la vente de produits pétroliers et pétrochimiques, qui stimuleront l’économie chancelante de l’Iran. L’accord inquiète Israël, qui veut se contenter de rien de moins que de bombarder les installations nucléaires iraniennes. Le Premier ministre Netanyahu a lui-même été à la tête d’une campagne contre l’accord, qualifiant le président Obama de naïf et de faible contre un Iran rusé. Bien sûr, le lobby israélien est tenté de faire dérailler l’accord. Le Wall Street Journal a même publié une photo de Neville Chamberlain signant, en 1938, son accord sur une politique d’apaisement avec Hitler, qui ne Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 6, 2014 Première compagnie aérienne moins chère lancée en Arménie Selon Armen Khachatrian, directeur exécutif de la Fondation nationale de la compétitivité, au moins une compagnie aérienne moins chère sera lancée en Arménie l’an prochain. Selon A. Khachatrian, la société offrira des prix plus compétitifs que les transporteurs aériens nationaux. « En raison des services limités, les compagnies aériennes à petits budgets parviennent à fournir des correspondances aériennes à des prix plus bas. La première société commencera à fonctionner, probablement au printemps 2014, en connectant Erévan avec environ 10 villes d’Europe », a déclaré Khachatrian. Bientôt une loi sur le génocide arménien ? Le gouvernement devrait présenter dans les prochains mois un projet de loi pénalisant la négation du génocide des Arméniens, conformément à l’engagement pris par François Hollande pendant la campagne présidentielle. Pour des raisons diplomatiques, rien ne devrait cependant être officiellement annoncé avant le déplacement du chef de l’Etat en Turquie, prévu fin janvier 2014. L’annonce pourrait en revanche être faite quatre mois plus tard, en mai 2014, lors de son déplacement en Arménie, a confirmé lundi 16 décembre à l’issue de la réception à l’Elysée des représentants du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France (CCAF). Lire la suite, voir lien plus bas mardi 17 décembre 2013, Jean Eckian©armenews.com La paix semble... Suite de la page 7 Des témoignages de survivants publiés en turc Un livre de l’ethnologue Vergine Svazlian, intitulé « Le génocide arménien : témoignages de survivants », en turc a été présenté à la communauté internationale. Le livre, publié en langues arménienne et anglaise en 2011, comprend 700 témoignages de survivants du génocide arménien. Le défenseur turc des droits de la personne Ragip Zarakolu a également participé à sa publication en Turquie et a assisté à la présentation du livre, le 10 décembre, à la Bibliothèque nationale d’Erévan. Zarakolu a dit du livre, « Je me sens ici comme entouré de ma famille. Merci à Vergine Svazlian pour le travail effectué. » V. Svazlian, chercheuse principale à l’Institut d’archéologie et d’ethnographie de l’Académie des Sciences d’Arménie, a présenté ses travaux de recherche sur la tradition orale des survivants du génocide arménien, à travers leurs témoignages et des chansons qu’ils ont composées et qui révèlent leurs expériences. La présentation de Svazlian est basée sur les nombreuses histoires orales des survivants du génocide arménien, qu’elle a recueillies à partir de 1955 dans plus de 100 localités d’Arménie occidentale. L’Arménie fabriquera des Smartphones Le service de presse du gouvernement a annoncé que l’Arménie lancera ses propres tablettes et smartphones l’an prochain, sur les pas du lancement du premier smartphone de Russie au début du mois. Des prototypes ont été présentés lors d’une réunion du Conseil industriel du pays, présidé par le Premier ministre arménien Tigran Sargissian. T. Sargissian a déclaré qu’une coentreprise américano-arménienne, Science et Technologie Dynamics Inc / Armtab Technologies, commencera à produire les tablettes Armtab et les mobiles Armphone dès le début de 2014. A lire, le dernier livre... Suite de la page 7 Dans la seconde partie, Ayvazyan analyse les perceptions communes chez les Byzantins des Arméniens et de leurs soldats. Il met ainsi en évidence, parmi bien d’autres apports, que la raison majeure permettant de rendre compte de la permanence des mêmes préjugés anti-arméniens qu’à l’époque romaine tient avant tout à des raisons géopolitiques. Armen Ayvazyan possède un Doctorat en histoire et un autre en Sciences politiques. Il est l’auteur de nombreux articles et ouvrages, parmi lesquels L’Eglise arménienne du XVIIIe siècle au Cœur du mouvement de libération nationale (2003), Langue maternelle et origines du nationalisme. Etude comparée des sources primaires arméniennes et européennes (2001), Le Code d’honneur des militaires arméniens, IVe et Ve siècles (2000), Le soulèvement arménien de 1720 et la menace de représailles génocidaires (1997). menait nulle part à l’époque et qui a permis à Hitler de préparer ses plans stratégiques. Quiconque met en doute la volonté de M. Obama devrait garder à l’esprit qu’il vient de diriger des bombardiers B-52 vers une zone contestée entre le Japon et la Chine - et la Chine est une puissance mondiale, et non régionale. Il est ironique qu’alors que l’administration Obama négociait l’accord, le Congrès américain rédigeait un projet de loi pour des sanctions plus sévères envers l’Iran. Une coalition bipartite soutenait le projet de loi, avec le sénateur démocrate Chuck Schumer, fer de lance du mouvement en collaboration avec Harry Reid, leader de la majorité au Sénat, également un démocrate. Alors que le débat fait rage sur les mérites ou les dangers de l’affaire, le magazine The Economist affirme : « Des bombardements mettraient probablement l’Iran à terre durant quelques années, mais il faudrait certainement refaire le Moyen-Orient d’une manière très différente. Personne ne sait si le pari avec l’Iran sera payant. Mais il est déjà clair que les risques sont faibles, le prix est potentiellement vaste et l’alternative est désastreuse. » L’autre percée est venue de la guerre en Syrie. Après la débâcle de l’Irak et la Libye - sous le nez de la Russie et de la Chine – la Syrie s’est avérée être une dure à cuire. Le président Obama a été à un doigt de bombarder la Syrie, accusant le régime de Bachar Al-Assad d’utiliser des armes chimiques contre sa population. Tel un guerrier réticent, il a renvoyé la question devant le Congrès des États-Unis, tout en perdant le soutien d’une alliée proche, la GrandeBretagne, gravement brûlée en Irak, en raison des mensonges de l’ancien Premier ministre Tony Blair et sa gymnastique verbale à l’appui de la ligne Bush-Cheney. La Russie a fourni la feuille de route nécessaire à l’administration Obama, en proposant de démanteler le stock d’armes chimiques de la Syrie, réalisé depuis avec succès. Alors que les négociations internationales avançaient, les forces de Bachar Al-Assad ont gagné du terrain sur le champ de bataille avec le soutien inconditionnel de la Russie et de l’Iran. Les forces en présence se neu- tralisent parfois les unes les autres, mais elles ont surtout soulevé le spectre d’un autre régime islamiste extrémiste dans la région, alarmant l’Occident. L’opposition est surtout composée de mercenaires, recrutés par le Qatar, l’Arabie Saoudite, la Turquie et la Jordanie, le même mélange qui a été envoyé en Libye pour renverser le colonel Mouammar Kadhafi. Maintenant, une réunion est prévue le 22 janvier à Genève. The New York Times écrit : « Le changement de régime en Iran et même en Syrie est hors de question ; des offres entre anciens adversaires est possible. » Sous Hafez Al -Assad et son fils, Bachar Al-Assad, la Syrie a été l’un des pays du Moyen-Orient - avec l’Irak - où la politique et la religion ont été séparés. Par ailleurs, Bachar Al-Assad a été extrêmement bienveillant envers les minorités chrétiennes, y compris les Arméniens. Alep a été le dernier bastion de la culture et de la littérature arménienne, même au cours des dernières années. Assiégés, les Arméniens de Alep jouissent aujourd’hui de la protection du gouvernement et reçoivent des vivres. Ses adversaires ont déjà détruit les églises arméniennes, ou ont remplacé les croix par des drapeaux noirs. En temps de paix, la Syrie a été un pays ami de l’Arménie. En Iran, les enjeux sont encore plus grands pour les Arméniens. Si l’Iran avait été bombardée, l’Arménie aurait perdu l’une de ses routes fiables vers le monde extérieur. L’Occident conserve toujours l’intention d’utiliser n’importe quelle occasion pour nuire à l’intégrité territoriale de l’Iran, en faisant don du nord du pays à l’Azerbaïdjan, ce qui augmenterait la population de l’Azerbaïdjan de 20 millions dirigée par la dynastie Aliev qui crache des mots de haine, à la frontière de l’Arménie. La perspective de la paix est bénéfique pour la région et en particulier, pour l’Arménie. D’autre part, les entreprises américaines se préparent à de bonnes affaires avec l’Iran. Après avoir subi tant de guerres, l’extrémisme, le terrorisme et le colonialisme, les pays de la région méritent la paix et la sécurité, qui, après tout, offriront une victoire diplomatique et économique bien méritée aux ÉtatsUnis. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 6 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 9 ABAKA E N G L I S H S E C T I O N MONDAY JANVIER 6, 2014 Unwelcome guest in Armenia By Edmond Y. Azadian During a recent trip to Armenia, President Vladimir Putin of Russia was met with hostile demonstrations by some groups who genuinely believe in Armenia’s adherence to Europe and by other groups acting as surrogates to the forces interested in undercutting Russia’s influence in the Caucasus region. Now another political guest is on his way to Yerevan — the highlycontroversial Foreign Minister of Turkey Ahmet Davutoglu. The latter is the author of two foreign policy theories much debated in the international circles: Turkey’s zero problem with its neighbors and its plans to counter Armenian efforts to bring worldwide recognition of the Armenian Genocide on its centennial. The commemoration or celebration of the Gallipoli campaign of 1915 seems to be the most potent weapon against the Armenian onslaught, per the foreign minister. Mr. Davutoglu will be arriving in Yerevan on December 12 to participate in the Conference of Black Sea Economic Cooperation. His decision to visit Yerevan comes after much dilly-dallying. At first Turkish news media close to the Erdogan administration floated some trial balloons stating that Mr. Davutoglu would refuse Armenia’s invitation to visit, unless the Armenian side transfers to Azerbaijan at least two districts outside Karabagh, currently under Armenian control. In return, Turkey may open borders with Armenia, they said. To begin with, territorial concessions could not be bought against the arbitrary decision of lifting or instituting a blockade, because opening the border is an administrative decision which can be reversed under any pretext. By contrast, to reverse Artsakh’s territorial concessions, Armenians need to wage another costly war to recover them. However, such decisions are not left only to Armenia to implement because Karabagh has become a strategic factor for all the powers having an interest in the region, besides Armenia and Azerbajan — the US, Iran, Europe and Russia. The importance of the Karabagh issue was highlighted recently when Victoria Nuland, the State Department representative, revisited it at the Vilnius meeting. It has been reported that Azerbaijan’s Foreign Minister Mammadyarov will also accompany his elder brother. If a decision has been arrived at regarding territorial transfer, that cannot be done unilaterally by Yerevan; the transfer would mean that consensus has been arrived between the conflicting parties. Erdogan’s recent visit to Moscow may have something to do with it. Now it seems that not only Karabagh but Armenia as well has become an asset after agreeing to join the Russian-led Customs Union, which seems to be more than an economic structure; parties dealing with Russia have to consider Armenia in their strategic games in the region. Mr. Davutoglu would not have come to Armenia, had Turkey’s foreign policy been flying high, like it did during the last several years; although Turkey maintains its sway in the Balkans, especially through Kosovo, but in general its “zero-problem” policy has failed miserably. Turkey’s active participation in the campaign against Syria has backfired, domestically and regionally. As Turkey was overreaching its neighbors, trampling the interest of its benefactors (a case in point was its $20 billion energy deal with Iran, while the US was reinforcing sanctions against that country,) similarly those countries, especially the US, have been cutting deals with Turkey’s neighbors, over Ankara’s head. The US-Russia brokered deal over Iran’s nuclear program and especially the Geneva Conference next January on Syria, have left Turkey out of the game. Turkey’s protocols with Armenia remain unsigned, despite strenuous efforts by the former Secretary of State Hillary Clinton. Even after Netanyahu’s apology, relations with Israel remain strained. Davutoglu’s Egyptian policy blew up in his face when Turkey continued its support of the deposed President Mohamed Morsi and his Muslim Brotherhood party. Indeed Erdogan and Davutoglu were dreaming of a Sunni hegemony over the Middle East in cooperation with Egypt’s Islamists. In Turkey’s continued support for the Muslim Brotherhood, Ankara also confronted Saudi Arabia, whose leaders decided to back the military regime fighting the Muslim Brotherhood. On the sidelines Turkey had been successful in making inroads in the Egyptian scholarly and media circles against the claims of the Armenian Genocide — But when Cairo expelled the Turkish Ambassador, that effort sustained a setback and today Egyptian media is debating the Armenian Genocide freely and there is even talk of recognizing the Genocide. Turkey had been Cont’d on page 10 OSCE Minsk group leader optimistic about Karabakh BAKU — Azerbaijani and Armenian Presidents Ilham Aliyev and Serzh Sarkisian have made it clear that they intend to build on the momentum of their meetings and intensify the peace process, which indeed gives ground for optimism in 2014, Personal Representative of the OSCE Chairper-sonin-Office, Andrzej Kasprzyk, told Azerbaijan’s Trend newspaper. “In the last few weeks I have heard cautiously optimistic assessments from Armenian and Azerbaijani officials,” Kasprzyk said. “With the permission and assistance of the sides, OSCE mission members have visited the contact line on 17 occasions in 2013,” Kasprzyk added. “Local commanders, as well as civilian authorities, have raised a number of serious concerns during these visits,” he said. “These concerns include: the risk to life posed to civilians and military personnel, both from ceasefire violations and mine-related incidents; and the debilitating psychological and economic impact on those living close to the contact line.” “The number of those reported killed or wounded as a result of ceasefire violations in 2013 is less than in 2012,” Kasprzyk said. “However, the ceasefire remains self-regulated: the risks remain as serious as ever, and those living close to the contact line will continue to suffer hardship until such time as the ceasefire is strengthened.” “The Minsk Group Co-Chairs and the Personal Representative have mandates to work with the parties to develop confidence-building and other measures,” he said. “Presidents Aliyev and Sarkisian have called for additional steps to strengthen the ceasefire and carry out confidence-building measures in all fields in order to create a better atmosphere for the negotiations,” he said. “One confidence-building measure would be to develop humanitarian contacts among the two sides’ intelligentsia, academic and public circles,” Kasprzyk said. Moreover, Kasprzyk’s team has been helping to elaborate a mechanism for investigating potential incidents. “Implementation of some confidence-building measures is more complicated than that of others,” he said. “But these measures can and – sooner or later – will help reduce tensions on the contact line and the international border; reduce the risks faced by military personnel and those living close to the front lines; and create a better atmosphere for the negotiations, allowing Presidents Aliyev and Sarkisian to make demonstrable progress towards a lasting political settlement.” Armenia improves position in corruption index YEREVAN (Arka) — Armenia has improved its standing in the 2013 Corruption Perception Index (CPI) compiled annually by Berlin-based Transparency International, rising to 94th place among 177 countries, up from 105th in 2012. Head of Transparency International’s Armenia office Varuzhan Hoktanyan, however, attributed the improvement to poor performances by a number of other countries rather than to Armenian authorities’ efforts to reduce corruption. New Zealand ties with Denmark for first place due to strong access to information systems and rules governing the behavior of those in public positions. Afghanistan, North Korea, and Somalia scored the lowest points. Armenia’s neighbor Turkey was ranked 50th, Georgia 49th, Azerbaijan was ranked 127th and Iran 144th. Russia, Kazakhstan and Belarus, the members of the Customs Union, which Armenia is preparing to join, all were ranked far below Armenia.
 10. 10. 10 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 / MONDAY JANUARY 6, 2014 ARA THE LITTLE PARROT That got me thinking By Ara Avedissian It took my parents a long time to decide what to christen me: I presume my Viennese mother wanted something Austrian, while my father must have insisted on an Armenian name. Finally I was baptized on the fourth of July, three months and four days after my birth. Father Nerses Akinian of the Mekhitarist congregation in Vienna dipped my nude and kicking little body into a basin – in accordance with old Armenian rites. My birth certificate reads: ONNIG (for my father), ARA (for my godfather, sculptor Ara Sarkissian) and last but not least – as it was the old established European custom – also my grandmother’s name: Elizabeth (my mother’s younger sister, Elsa von Lorinczy). The parrot story came much later, my parents told me. When I was about four years old we went to visit my grandparents in Aleppo, Syria. I don’t remember too much of those early years, but that particular incident was told and retold many a times. One day an Arab street vendor banged angrily on our door: “I am going to kill him,” he yelled and shook his fist madly at my father who had opened the door. “Where is that little sun of a dog” he called and added some unprintable words. I was the only person on top of the house and my dad quickly guessed the truth. “Ya habibi, - my dear,” he tried to sooth the man. “It’s my little son. He is too young to know what he is saying; he only speaks Armenian and German but no Arabic. He’s just repeating words he heard from the street urchins!” “No no no, he called me the worst names,” insisted the man, his black eyes flashing madly, “I will tear his tongue out…!” My father tried a different approach: “All right, I’ll call my boy and YOU talk to him. If he under- THE YOUTH CORNER Cultural appropriation or culture appreciation? stands a word you say, I’ll tan his hide – agreed?” The Arab’s anger seemed to simmer down a little and my father summoned me to his side: “Ara, hos yegour…!” I came running down and immediately the stranger began to yell at me: “YA ALIL ADAB – you insolent, rude son of a …” But I just stood there, as wide eyed as a lost little angel, turned to my dad and asked, now somewhat intimidated, “Papi, intch eh? Why is this man yelling at me?” The Arab looked at my mop of long hair, the innocent childish features and suddenly roared out in laughter: “Ya Allah, you are a little parrot! No, you DIDN’T know what you said to me…!” He ‘salaamed’ my father, raised his finger at me in a pretense of anger grinning all over his face, shaking his head in disbelief and amusement. ARA … the most showy of parrots are the large, long-tailed macaws of South American forests, brilliant in scarlet, blue, green and yellow. But I would rather be known as ‘Ara’ the star – an ancient southern constellation, invisible in Europe, situated on the south of Scorpio, - or even better: as ‘Ara Keghetsig’, the handsome, legendary king of ancient Armenia… Computer tablet made in Armenia An Armenian-American joint venture company, Technology and Science Dynamics Inc./Armtab Technologies has launched the first-ever tablet computers and smart phones designed in Armenia, with 3G and WiFi capabilities. Both the software and the hardware are designed in Armenia, yet the manufacturing currently is being done in US and Hong Kong. Armenian honey exported to superpowers The volumes of the natural honey exported from the Republic of Armenia during the months of January-September have increased by about 2,3 times in comparison with the same period of the previous year, making 6,2 tons. The total customs value of the exported honey made $93,400. According to the data provided by the State Revenue Committee of the Government of the Republic of Armenia, during the months of January-September of 2012 2,7 tons of honey were exported from our Republic with the total customs value of $23,900. Armenpress reports that during the current year Armenia exported honey to China (3 tons), the United States of America (2 tons) and the Russian Federation (1,2 tons). “I want to marry someone who is Arab or Indian, declared my friend during lunch, because I want an Arabic or Indian wedding.” “Well you could still plan one even if your husband-to-be is from a different culture”, I answered. “No, I couldn’t, because that would be cultural appropriation”, she answered solemnly. Her answer surprised me, so I decided to do a little research. As most subjects regarding ethnicity and respect, cultural appropriation is quite touchy and complicated. Cultural appropriation is defined as adopting a certain aspect of a culture and integrating it in your own. After my friend explained to me that if she had such a wedding, she would be stealing what she likes from Arabic or Indian cultures without having taken part in its struggles, I started thinking about people who take part in cultural appropriation without realizing what they are doing. I also realized that the line is thin between appreciating and appropriating. There are so many different cultures in the world and they have their different customs and habits, and they are all beautiful. It is hard not to marvel at the beauty and diversity of the human ways. Everyone appreciates cultures. Some people enjoy a certain culture so much that they are willing to move to that country and start a life there. Others are so fascinated by a specific religion that they decide to convert to it. People learn new languages. These types of things broaden minds and allow cultures to share amongst themselves and to develop. However, it is highly offensive to borrow something from a culture and declare that it is yours. Certain things might be aesthetically pleasing but they might have important historical, religious or emotional values attached to them. For example, Native Americans find it disrespectful to see other people wear their traditional headdresses. Those headdresses were worn in times of war and have a great spiritual significance to them. Today, they are still worn for special occasions. They should not be worn because they are pretty. Same goes for all people who appropriate bits of culture for their aesthetics. Every aspect of a culture has meaning and you cannot decide to remove the significance by taking it. That’s why my friend thinks that she cannot have an Indian or Arabic marriage. These cultures are vast and complex and their weddings are part of it. They are not detachable pieces that you can integrate in your own life. Sananne Wartabetian Unwelcome guest... Cont’d from page 9 a conduit for arms and mercenaries fighting in Syria, in cooperation with the tiny Emirate of Qatar, which in a reversal of policy, has been reaching out to the Assad regime, not to be marginalized at the forthcoming Geneva Conference. Qatar’s policy on Syria is at odds now with that of Saudi Arabia, whose chief of intelligence and master of international intrigue Prince Bandar Sultan has publicly ridiculed Qatar as a country of “300 people and [a] TV station,” meaning Al-Jazeera. Iraq is another aspect of Turkey’s “zero-problem policy.” Turkey was conducting bombing raids with impunity in Iraq’s autonomous Kurdish region, whose rising clout has forced Ankara to change course. In an effort to win over the Iraqi Kurds before they inspire their brethren in Turkey, Ankara recently struck oil deals with the regional Kurdish government, in violation of the Iraqi constitution, angering the central government in Baghdad. Therefore, Mr. Davutoglu is heading to Yerevan after his “zero-problem” policy yielded zero results. The only positive card remains Russia’s goodwill. Indeed during President Putin’s visit to Armenia, the Russian Ministry of Defense refuted the statement by Russian Military Chief in Armenia Col. Andrey Ruzinski that Russian forces will intervene if Karabagh is attacked by the Azeris. That seems to be in deference to Mr. Erdogan who is negotiating a deal with Russia to build $20-billion nuclear power plant in Turkey. A Turkish expert sheds some background light on Davutoglu’s visit to Yerevan. The head of the Turkish Center for Strategic Studies of the Caucasus, Dr. Hasan Oktay, gave an interview to the Azerbaijani news outlet, haqqin.az. He stated that Turkish foreign policy has become a hostage to Baku when it comes to dealing with Armenia. “I think this is the wrong approach, as Turkey is a large country and it should take initiative in all matters, and not to look back at Baku,” he said. “Whether we like it or not, Armenia is an integral part of the South Caucasus, and we are forced to reckon with its existence.” According to Oktay, who is believed to be close to Erdogan’s circle, Turkey will not open its border with Armenia on the centennial of the Armenian Genocide. He added, however, “But my personal opinion is that Turkey should open the borders.” There is much anticipation and speculation about Mr. Davutoglu’s visit, similar to the eve of President Gul’s visit to attend a football game between Armenia and Turkey in Yerevan. We hope that this visit will not prove to be another game of football diplomacy with a 0-0 outcome.
 11. 11. LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 11 Amanoryan mdorovmnyr ARAM S:":JY:AN Hama3n a,qarh g4y-yvy’i jcna=ama3in /anra/anr gynsagan yv lr]aco3n ivra6 3adovg qntirnyrov hydyvanknyrow1 8777Yv 3yrgir qa.a.ov;ivn yv i martig hajov;ivn9 sovrpcra3in do.u yraz mun e xangali1 Pa3x yv` aniracor/yli1 Anxno. darin (2013;7), hra=y,d g4a-ne myzme5 mianalov` badmov;yan an3i,adag ;e cravor pazmahazar cra-ovmu e]yrov py-nadar cnaxkin5 or anwyratar2 gu sovra3 iryn hyd danylow cra-ovmu hama3n martgov;yan myzi /an0; ;e an/an0;5 amen garci ararknyrov1 Arark yv ararovm5 oronk gov can myzi zcal ov mda/yl cidxo. mart anhadnyrov pari ;e [ar 3.axovmnyren ov /racirnyren1 PARIn` gu pqi ‘oqatar2 siro3 wra3 himnova/ hocyvor yv imaxagan sdy./a6 cor/ovmnyren5 isg {ARu mi,d nyrga3 e myr ,ovr]5 ov gu hrahre adylawa- molovxke pqo. anmartga3in a,qarhakant bady6 razmnyr5 hagunttem ojra3in ararknyr5 yv gu hasdade ir dirabydov;ivnu PARIin wra31 Yryvo3; mun e a3n5 or gu mna3 martga3in hagag,i-en tovrs yv i z0rov gu tar2ne hnataryan wa3ri anda-a3in cazana3in anzovsb aqor=agnyru1 Pazovm e ;ivu a3n yrgirnyrovn ovr 3a36 dararova/ gam o[` badyrazmnyr gu m.ovin5 ov gu qlyn amen 0r harivravor zo6 hyr yv gu badja-yn niv;agan ah-yli go6 rovsdnyr1 No3nkan xav ov da-abank gu wyra/ovi hamas’iv- [ariki5 or gu pqi paro3adndysagan jcna=amyren1 Artaryv5 Amanori yv anor 3a]orto. Asdova/a3a3dnov;yan qorhovrtu5 taryre i wyr5 e4 ov gu mna3 Mart Anhadin wy6 ratasdiaragov;yan ov hocygan gyrba6 rana’oqov;yan lavaco3n a-i;u1 G4untwzink {ARin tem56 ovrymn co3ov;ivn ovnink ipryv mart arara/56 in[bes gu pana2yve ir midku Alber Kamiv fransaxi my/ cracedn ov imas6 daseru5 orovn /nntyan 100-amyagu 2013-i No3ympyrin n,yx mi]azca3in craganov6 ;ivnu1 Mart arara/u tem 3antiman gu cdnovi ir +AMANAG anovn 8Tadavor9in nyr6 ga3ov;yan1 Isg myzi hamar5 ipryv ha3 Mart5 no3n6 ka4n garyvor e myr ha3gagan inknov;yan jana[o.ov;ivnu5 azca3in cidagxov;yan ]ampovmu nyrga3 ov calik norahas sy6 rovntnyrovn5 S’iv-ki dara/kin ;e myr angaq ha3ryniki yv Arxaqi ho.in wra31 Anxno. Darin` 90-amyagn er bardatir ha3 daracir S’iv-kin1 Wahan :ekeyani 8S’iv-k9 wyrnacryal kyr;ova/u gu gre 1923 ;ovaganu1 Pazmixs hradaragova/ a3s kyr;ova/u g4ar=e wyrsdin gartal5 ipryv mna3ovn ar=ekow e] mu myr Badmacirken1 My/ Dysano.u a3t kyr;ova/in me] qdaxovxyr e an]n]yli imasdov;ivnu a,qarhas’iv- ha3 =o.o6 wovrtin5 or gov ca3 myzi myr jagada6 ciren1 7778Qlova/ irynx armadnyru amenkn al Myr hin5 hin azcu aha5 O[ [i grnar ir ho.yrovn wra3 munal5 {ornal ovri, dy. g4yr;a3777 Asdova/5 ys i|n[ a.0;k grnam ov..yl kyz5 Da|s5 anonx gyank mu anwi,d5 Hanc[i4n5 hanc[in a3lyvs5 ;e o[ wri6 =agez A3rin5 ov yd na3in mi,d77791 Dasnamyage dasnamyag5 wyr]in ka6 -ado.u gu grgnynk 3ajaq1 G4abrink za3n 0rn i povn1 Yrpymn5 myzme omank g4abrin` 8Gyank mu anwi,d9 S’iv-ki meg a’in5 isg no3n adyn5 myzme ,adyr ov ,adyr 8Wri=agez (g4)a3rin ov yd (gu)na3in mi,d91 Ov haga-ag a3s ba3mannyrovn5 s’iv-6 kaha3u ir angodrovm havadkow gaz6 magyrbova/ yv tar2a/ e inknapav` ha3 azca3in havakaganov;ivn mu5 ga-[a/` ir aryvmdaha3yren lyzovin ov m,ago3;in1 Ha3ovn pazmataryan ha3ryniku gu go[ovi Ha3asdan1 Amanori symin5 ancam mu yvs anmna6 xort sirow ov covrcovrankow g4o.]ovnynk ha3ryni yrgir6=o.owovrt6bydov;ivn5 m,ago3; ov ma3r ygy.yxi amragov- himku myr co3ov;yan1 +amanagagix ha3 martu ir me] am6 para/ e anxyal taryren myzi =a-an6 cuva/ ampo.]agan badma6m,agov;a3in ‘or2a-ov;ivnu ha3 =o.owovrtin1 An ir me] gu qdaxne =amanagi un;axkin govdag6 vo. dysilknyr5 3o3syr yv 3ovsaqapov;ivn6 nyr1 An ka3l gu bahe anxyali myr 3a.6 ;anagnyrovn ov bardov;ivnnyrovn zov6 cahy-` a3s 0ryrov hrama3agannyrov hyd1 An5 ipryv ovsano.u myr sy’agan =a-an6 cov;ivnnyrovn5 cide nyr,n[ovil anxyali hbarda-i; iracor/ovmnyren ov novajovm6 nyren5 pa3x yv cide tasyr ka.yl 0dar6 nyren myzi 8bardatrova/9 y.pa3radyax zcaxovmnyre5 oronk bidi [grgnovin a3lyvs1 Ipryv gazmagyrbova/ S’iv-ki mdahoc meg antamu5 liowin o.]ovnylow naq yv a-a] norangaq ha3ryniki me] gadarova/ TRAGAN amen garci 3a]o.ov;ivnnyr yv iracor/ovmnyr5 Amanoryan myr pary6 ma.;anknyrovn zovcahy-5 g4agngalynk nor zarcaxovmnyr` i qntir ha3ryni ho.in ov =o.owovrtin par0rov;yan1 1.- Miancam untmi,d gasyxnyl arda6 ca.;u orovn ‘oqaren zarg dal azca6 havaki my/ cor/in1 2.- Ha3rynikin yv ir =o.owovrtin anwu6 dancov;yan harxin miaxnyl nayv ha3yren lyzovin bydagan yra,qiku5 ipryv 8miag ba,d0nagan yv dirabydo. lyzov9 a-anx yrgrorti gam yrrorti mu anarcyl movd6 kin1 Ha3yren lyzovn e4 nayv myr ha36 ryniku1 3.- Ha3asdani azcapnag[ov;yan ka6 .akaxiagan ‘oq3arapyrov;ivnnyrov /iren nyrs5 MYR+YL amen garci o[6pnaganon 8yrgnaco3n9 go[ova/ 3arapyrov;ivnnyrov ba,d0naganaxovmu5 ipryv haga6kris6 doneagan yv abaparo3agan ,ar=ovmi na6 qatryalnyr1 4.- 8O{9 usyl cidnal )DAR lyzovnyrov ovsovxman 3adovg war=arannyrov paxman nbasdo. oro,ovmnyrov5 saga3n5 a]agxil ha3 azca3in6bydagan tbroxnyrov yv par2raco3n ovsovmnarannyrov me] 0dar lyzovnyrov par2ragarc ovsovxman1 5.- #sdag0ren myr=yl a.antavoragan ,ar=ovmnyrov movdku Ha3asdanen nyrs yv nyxovg gancnil E]mia/na3 Ma3r A;o-i hy.inagov;yan amrabntman1 Mynk5 s’iv-6 kaha3yrs gu ‘a’akink dysnyl sovrp cr3in dasnapanya3i girargovmu ipryv gr0naparo3acidagan ovsovxovm yv gyn6 sacor/ovm ha3 a,qarhagan ;e hocyvor tasyrovn hamar ANQDIR yv a-anx my6 na,norhyal garcawijagnyrov1 6.- Ha3yren lyzovi ANA>ARD cor/a6 /ov;ivnu hrabaraga3in polor ylo3;nyrov un;axkin1 Hy-ov mnal 0daramovd pa-yrov ,-a3l girargovmen5 manavant bydagan ga-o3xnyre nyrs1 7.- Ngadi a-nyl sahmanamyr2 civ.yrov gisatadarg wijagu yv yrgra,ar=i ba6 dahari 25-rt darylixin a-i;ow5 avyli kan 4000 pnagarannyrov ,inov;ivnu hasxnyl ir avardin1 8.- Wyr] dal Ha3ox Badmov;yan qy6 .a;ivrovmin nbasdo. azcakant 0dara6 /in ,ar=ovmnyrovn5 za3n 3an2nylow ira4v ha3rynaser Azca3in Cidov;ivnnyrov Aga6 tymia3i hsgo.ov;yan5 orbeszi 2cdink ovnynal myr Azca3in ?raciru5 min[yv Ha3ox Xy.asbanov;yan 100-rt darylixu5 or i m0do3 bidi ;age myr hocinyrovn tov-nyru1 A3s mda/ovmnyrow o.]ovnynk Nor Darin ov ma.;ynk irarov 83yrgir qa.a.ov;ivn yv i martig hajov;ivn91 Yryvani bovrag` Havlapari me] Wrasdani ma3raka.ak :if6 lis gadara/ ba,d0nagan a36 xi /iren nyrs` Yryvani ka.a6 kabyd Dar0n Marcaryani clqavora/ badoviragov;ivnu masnagxa/ e Yryvani bovragi paxman hantisavor araro.ov6 ;yan1 A3s masin gu 3a3dnyn ka.akabydarani hasaraga36 nov;yan hyd gabyrov yv lra6 duvov;yan war[ov;ynen1 :iflisi ha3gagan Havlapar ;a.amasi yryvanyan bovragi 3ov,adaqdagi hantisavor pax6 man badivu wyrabahova/ e yrgov ma3raka.aknyrov ka.a6 kabydyrovn1 Yryvani bovragi sdy./man naqa2y-nov;ivnu yv iraganaxovmu gu badgani :iflisi ka.akabydaranin1 Nyrganyrovn ov..ova/ o.]o3ni ir q0skin me] :iflisi ka6 .akabyd Ceorci Ovgovlavan n,a/ e5 or ha3gagan avan6 to3;nyrow harovsd ;a.amasin` Havlapari me]5 a3sovhydyv ir ovro3n dy.u bidi ovnyna3 nayv Yryvani bovragu1 An nayv avylxovxa/ e5 or :iflisi ka6 .aka3in i,qanov;ivnu iraga6 nov;yan me] my/ sirow gyanki go[a/ e Yryvani bovrag sdy.6 /ylov /raciru5 3adgabes ha,6 vi a-nylow5 or asiga yvs meg himnakar bidi avylxne yrgov =o.owovrtnyrov taravor pary6 gamov;yan1
 12. 12. 12 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 Xovxahantes novirova/ :oron;o3i S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 badmov;yan S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-a6 kylagan ygy.yxvo3 ?qagan qorhovrtu yv 85-amyagi gaz6 magyrbi[ 3an2naqovmpu5 Tyg6 dympyr 7 yv 8, 2013-i ,apa6 ;awyr]in d0naqmpyx ygy.yx6 vo3s /ovqi gazmavorman 85-rt amyagu1 D0naqmpov;yan ,arkin a-a6 ]inu xovxahantes mu anxno. 85 darinyrov ygy.yxvo3 badmov6 ;yan hyd a-n[ovo. lovsangar6 nyrov yv zanazan a-argany6 rov5 dy.i ovnyxav <apa;5 Tygdympyr 7 yv 8, 2013-in5 ygy6 .yxvo3s 8Magaros Ar;inyan9 srahin me]5 yrygo3yan =amu 8:00-in7 nyrga3 hasaragov6 ;ivnu hivrasirovyxav ciniow yv ovdysdy.ennyrow badrasdu6 va/ ygy.yxvo3s Dignanx Miov6 ;yan go.me5 orme wyr] gaz6 magyrbi[ 3an2naqovmpi anov6 now D0k;7 Iza Basmajyan gadaryx paxman q0sku pari calovsd ma.;ylow nyrganyrovn5 paxadryx yrygo3;i nbadagu yv antratar2av ir badany6 gov;yan anxyali 3ov,yrovn7 3a]ortapar irynx srdi yv pa6 ryma.;ov;yan q0skyrow han6 tes ygan A-a]nortagan Dy6 .abah Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan yv ygy.yxvo3s howiv Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryan5 orme ydk nyrganyru hydakrkrov;yamp ,r]yxan xovxasrahin me] yv aganadys y.an basda-i wra3 xovxatrova/ ygy.yxvo3s anxyali yv nyrga3i cor/ovneov6 ;yanx dysyrizin7 war2ku ga6 dar xovxahantesi 3adovg 3an26 naqovmpi dara/ p/aqntir a,qadankin5 ,norhagalov6 ;ivnnyr nayv a3n azca3inny6 rovn oronk myzi dramatryxin anxno. 85 darinyrov ygy.yxvo3 badmov;yan hyd a-n[ovo. lov6 sangarnyr yv zanazan a-ar6 ganyr1 S7 Yrrortov;ivn Ha3asdanya3x777 <ar7 e] %6en yrgra,ar=i zohyrovn5 ygy.yxvo3s waqjanyal hocyvoragannyrovn5 in[bes nayv naqgin ?qagan Qorhovrtnyrov nn]yal antamnyrovn5 paryrarnyrovn yv gnkaha3ryrovn hocinyrovn i hancisd1 Ges0re ydk =amu 2:00-in H7P7U7 Miov;yan 8Baba3yan9 cy6 .yxg0ren zartarova/ srahin me]5 ja,gyro3;6hantisov;yamp n,ovyxan /ovqi gazmavorman yv a-a]in ygy.yxvo3 0/man 60-rt darytar2nyru5 ho/ pazmov;yan nyrga3ov;yamp1 So3n 2y-nargu gu howanavorer ;ymis A-a]nortagan Dy.abah Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan yv gazmagyrbova/ er 85-amyagi 3adovg 3an2naqovmpi go.me ov masnagxov;yamp5 ca6 .ov;is me] cor/o. m,agov;a3in yv parysiragan gazmagyr6 bov;ivnnyrovn` H7P7U7 Miov;yan5 :7M7Miov;yan5 8Nor Sy6 rovnt9 M,ag7 Miov;yan5 Bolsaha3 M,ag7 Miov;yan5 Mara,i Ha3rynagxagan Miov;yan5 :oron;o3i ha3 agovmpi5 Wartananx Asbydnyrov5 Tsdyrk Wartananxi yv S7 Qa[ Tbrywanki Sanovx Miov;yan91 Badvo3 sy.anin ,ovr] dy. crava/ ein Cyr,7 D7 Na;an Ark7 #owhannisyan5 Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryan yv yrexgin Na3ira Zarcaryan5 :ymagan qorhovrti Adynabyd brn7 Ara Bo3ajyan5 yv Dig7 Calabrina Bo3ajyan5 ?qagan Qorhovrti Adynabyd brn7 )han )han6 nesyan yv Dig7 Ani;a )hannesyan5 8Baba3yan9 himnargi Adynabyd Brn7 Ha3g Sylyan yv Dig7 Alis Sylyan yv Dignanx miov;yan Adynabydovhi` Dig7 +aclin Isa.olyan yv Brn7 Ma6 sis Isa.olyan1 I badovi ein nayv howivi 0cnagan Ar=7 D7 Da;yv Khn37 Menengi[yan5 Anglikan ygy.yxien Ha3r Harold Khn37 Na6 habydyan5 ca.ov;is me] cor/o. gazmagyrbov;ivnnyrov nyr6 ga3axovxi[nyr5 naqgin ?qagan qorhovrti antamnyr5 gnka6 ha3ryr yv paryrarnyr1 Nyrganyru 3odnga3s ovngntryxin Canada3i yv Ha3asdani ka3lyrcnyru5 gadaro.ov;yamp S7 Y7 H7 Ygy.yxvo3 S7 Sahag6S7 Mysrob Azc7 <apa;0rya3 war=arani qovmp mu a,agyr6 dov;yan5 orme wyr] ylo3; ovnyxan ‘ovn] mu qmpyrcyrow .yga6 warov;yamp Nada Navasartyani1 A-a]nortagan Dy.abah Srpazan ha3ru gadaryx sy.ani 0rhnov;ivnu5 aba dy.i ovnyxav ja,i sbasargov;ivnu1 Ja,i sbasargov;ynen 3ydo35 0rova3 hantisawar Diar Mgrdi[ Mgrdi[yan ir paxman q0skin me] usav7 badmov;yan e]yru ly6 xovn yn pazma;iv ;ovagannyrow7 gan unthanragan ;ovagannyr yv gan nayv ;ovagannyr oronk my/ garyvorov;ivn govnynan mas6 navor azci mu7 calow :oron;o3i ha3 hama3nkin5 myz hamar garyvor yn 1928u5 1953u5 yv 1987u5 myr a3s0rova3 hantisov;ivnu gu 3yni masnavorabes 1928-i wra3 yrp a’ mu ha3ortinyr himu trin /ovqi gazmavorman a,qadanknyrovn7775 S’iv-ki me] anx6 yalen sgsyal ygy.yxin y.a/ e pyrtu azcabahbanman ov az6 ca3nagan co3adyvman ov gu ,arovnage ha3ryni a’yren hazara6 vor m.onnyr hy-ov7 :oron;o3i myr S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-a6 kylagan ygy.yxin a3t wyryvi madnan,ova/ barisbnyren megn e1 Ir q0skyru wyr]axovx usylow7 85 darinyrov wra3 yrgaro. myr ygy.yxin ovnyxav wyriwa3rovmnyr5 pa3x mnax dogovn5 ,norhiv anxyali yv nyrga3i z0ravor ?qagan qorhovrti yv z0ravor howivi7 ,norhavor 85 amyag 2yz polorit yv pari yr; tebi 100amyag1 Cy.arovysdagan 3a3dacri irynx masnagxov;ivnu pyrin ca6 .ov;is /an0; yridasart yrc[ovhinyren` Ani Baba3yan7 mynyr6 cyx Gomidasi 8Yrginkn ambyl e95 8<o.yr ]an9 yv 8Ys saren govca3i97 ta,nagi ungyragxov;yamp Iwe;;a Mylkonyani ir knkov, yrcyxo.ov;yamp qlyx pov-n /a’aharov;ivnnyr1 Ta,namovri wra3 tasagan gdornyrow cy.yxg0ren nyrga3axovx Iwe;;a Mylkonyan ar=ananalow ]yrm cnahadanki1 Aba 3a]ortapar irynx o.]o3ni q0skyrow hantes ygan ?qagan qor6 hovrti Adynabyd Diar )han )hannesyan5 or ,norhavoryx 85-amyagi gazmagyrbi[ 3an2naqovmpi antam6antamovhinyru5 pari calovsd ma.;yx nyrganyrovn yv antratar2av ygy.yxien nyrs gadarova/ a,qadanknyrovn5 ;ymagan qorhovrti ady6 nabyd Diar Ara Bo3ajyan ir cnahadanku 3a3dnyx yv ,norha6 voryx ygy.yxvo3s 85-rt darytar2u5 in[bes nayv hocyvor howivn ov /qagan qorhovrti antamnyru ygy.yxvo3s /iren nyrs darova/ a,qadanknyrovn hamar5 ,norhavoragan yv ka]alyragan ir srdi q0sku ‘oqanxyx 8Baba3yan9 himnargi adynabyd Diar Ha3g Sylyan1 #anovn so3n 2y-nargi gazmagyrbi[ 3an2naqovmpi Adynabydovhi Dig7 Diana B0.osyan hantes ygav ,norhagala6 gan yv ,norhavoragan ]yrm q0skyrow5 8ir srdi q0sku arda6 sanylov hamar hravirovyxav Anglikan ygy.yxvo3 hocyvoragan Der Harold Khn37 Nahabydyan5 ov usav ;e` ovraq ym a3s0r 2yz hyd d0naqmpylov ygy.yxvo3 himnatrov;yan 85-rt darytar2u5 pa3x in/i hamar S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 0/man 60-rt darytar2n e5 orowhydyv yrp dy.i ovnyxav 0/ovmu 2y-amp Cyr,7 Diran Ark7 Nyrso3yani5 ys 14 darygan momagal ei7 q0skyru wyr]axovx usylow Asdova/ 0rhne a3s ygy.yxin iryn hocyvor howivow ?qagan qorhovrtow5 yv 3a]o.ov;ivn ma.;yx abaca3i /racirnyrovn hamar i ‘a-s ygy.yxvo3 ba3/a-ov;yan1 <ar7 e] 13
 13. 13. LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 13 :aner Ak[ami 30tova/u 8:araf9i me] 8Movs;afa Kemaln ov 2015-u9 8:araf9 ;yr;u hradara6 ga/ er ;ovrk badmapan :a6 ner Ak[ami nor meg 30tova/u5 or gu grer 8Movs;afa Kemal ov 2015-u9 qoraciru yv orovn me] :aner Ak[am tar2yal ha3yrov i nbasd novrp mygna6 panov;ivnnyr g4uner1 #0tova/in dovn dovo. Harxu War[abyd Erdo.ani go.me Diarbakuri me] ardasanova/ 8Kivrdis6 dan9 anovnn er1 War[abyd Erdo.an Kivrdisdan pa-i cor/a/ov;ivnu artaraxovxa/ er ardacrovmnyr unylow Movs6 ;afa Kemalen1 Ak[am a3s geden mygnylow5 harx govdar or y;e Kivrdis6 dan anovni cor/a/ov;ivnu g4artaraxover Movs;afa Ke6 mali q0skyrow5 no3nu garyli [e|r unyl 1915i Ha3ox Xy.as6 banov;yan harxi me]1 A3sinkn War[abydu [i| grnar I;;i6 hadagannyru5 gam a3t ,r]ani hrosaqovmpyru gam ojracor/6 nyru ampasdanyl orbes ojra6 cor/ yv untovnil or 1915-in ha3yrov tem ahavor ojirnyr cor/ovyxan yv a3t ojirnyrovn nbadagn er ampo.] =o.owovrt mu o[n[axnyl1 War[abydu5 y;e a3sbisi arda3a3dov;ivn mu ovnynar yv y;e anor tem a-ar6 gov;ivnnyr gadarovein5 a3n adyn grnar ir q0skyru arta6 raxnyl tar2yal Movs;afa Ke6 malen ardacrovmnyr unylow1 A3s niv;i gabagxov;yamp :aner Ak[am avyli gu 3sda6 gaxne ir q0sku yv ipr 0rinag gu 3i,e 8Minber9 anovn ;yr; mu or hradaragova/ er A;a6 ;ivrki m0dig ungyr Ferhi )cyari yv A;a;ivrki go.me miasnapar1 A3s ;yr;u 1 No6 3ympyr 1918in hradaragovyxav yv 51 ;iv wyr] ‘agovyxav1 A3s ;yr;in me] unthanrabes gu hradaragovein ansdoracir gam /a/ganovnnyrow sdorac6 ruva/ 30tova/nyr1 #a3dni [e ;e Movs;afa Ke6 mal o|r 30tova/nyru cri a-a/ e1 Pa3x i wyr]o3 a3s ;yr;u anor ;yr;n er yv hon 3a3d6 nuva/ ca.a’arnyru grnank iru ngadyl1 )rinag 6 No3ym6 pyri ;ivin me] ,ad /anr ar6 da3a3dov;ivnnyr ga3in a3n I;;ihadagannyrovn masin oronk qo3s dova/ ein yrgren1 Ak[am gu 3i,yxne ;e a3s ;yr;in go.me hradaragova/ crov;yan me] I;;ihadagan6 nyru gu ngadovin hrosaqovmpyr yv g4usovi or ha3yrov tem ga6 darova/u 8a.ed e9 yv anny6 ryli wyrapyrmovnk1 :aner Ak[am nor ;rkyreni wyra/ylow ampo.]owin govda3 wyro3i,yal 30tova/in badjenu1 Hon ma3r ca.a’arn a3n e ;e garyli [e =o.owovrt mu me]dy6 .en wyrxnyl5 no3nisg y;e a3t =o.owovrtu ovni lyzov mu5 cra6 ganov;ivn mu yv ir ungyra3in inknov;ivnu1 Ir a3s 3adgov6 ;ivnnyrow an azc mun e5 yv sy.ani mu clovqu havakova/ kani mu hoci [i grnar a3t azcu me]dy.en wyrxnyl1 Mnax or oyve megu5 g4ovze naqarar ulla3 g4ovze darpyr .ygawar gam hrosaqovmpi antam5 o4[ megu iravovnk ovni ovri, azci mu masin q0sylov1 Y;e azc mu cidagix e ir inknov;yan5 orkan al dgar ulla3 an5 me]6 dy.en [i wyrnar1 #0tova/u sabes gu ,arov6 nagovi1 Anonk oronk yreg irynx ba,d0nnyru 2cylow qo3s dovin yrgren (I;;ihadagan6 6 S7 Yrrortov;ivn Ha3asdanya3x777 <ar7 e] 12 6en Pari ma.;anknyrov m;nolordin me] nyrs pyrovyxav darytar2i gargantagu5 or badrasdova/ er 0rt7 Maral I,qanyani go.me7 dy.i ovnyxav momawa-ov;ivn gnkaha3ryrov go.me5 ?qa6 gan qorhovrti can2abydovhi Dig7 _0zin Imasdovnyan un;yr6 xyx 3aragix marminnyrov novernyrov ‘oqanxovmu1 #anovn ygy6 .yxvo3s 3aragix marminnyrov5 ,norhavoragan q0skyrow hantes ygav Dignanx Miov;yan Adynabydovhi Dig7 +aclin Isa.0lyan1 <arovnagylow cy.arovysdagan 3a3daciru5 ha3gagan qan6 tawa- baryrow ylo3; ovnyxav ygy.yxvo3s 8Sasovn9 baraqovmpu5 .ygawarov;yamp baraso3x brn7 J0 Avacyani5 ygy.yxvo3s =ra]an howiv Ar=7 D7 Zaryh A7 Khn37 Zarcaryan ‘oqanxyx ir badcamu5 yv usav cohovnag srdow ‘a-k govdank or S7 Yr6 rortov;ivn ygy.yxin anxno. dasnamyagnyrovn un;axkin o[ mia3n y.a/ e Asdov/o3 a.0;ki dovn5 a3l nayv parysiragan5 gr;a6 gan5 m,agov;a3in yv azca3in ar=eknyrov bahbanman amrox5 cnahadyx 3opylinagan darytar2i gazmagyrbi[ 3an2naqovmpu5 in[bes nayv ;oron;oha3 ca.ov;i a3n gazmagyrbov;ivnnyrovn oronk 0=antagyxin yv mas gazmyxin so3n hantisov;yan1 <arovnagylow howivi yv ?qagan qorhovrti ortycra/ avan6 tov;ivnu5 irynx madovxa/ /a-a3ov;yan a- i cnahadank5 3ov6 ,adaqdagnyrow barcyvadrovyxan 8Darova3 ginu9 Dig7 Ardy6 mis Mov,yan yv 8Darova3 martu9 Brn7 Novrhan I’ekjyan1 Yri6 dasart syrovnten barcyvadrovyxan 0rt7 Alykia {i;ag yv Brn7 Naryg Zarcaryan5 ipryv 8Darova3 yridasartovhi yv yri6 nyru)5 anonk irynx badmov6 ;yan tem amyna/anr yv amenen annyryli badasqanadovov6 ;ivnnyren megu ovnyxan ha3 azci tem irynx xovxapyra/ warmovnkin badja-av1 Y;e garyli ullar ha3 =o.owovrtu yrgracovntin wra3en ]n]yl5 a3n adyn asiga ovri, i|n[ artivnk grnar ovnynal y;e o[ badja6 -yl ahavor niv;agan wnas mu1 Kani mu hocii qylabadagen yla/ a3s sqal oro,ovmu ovri, i|n[ grnar unyl y;e o[ taryre i wyr no3n ha3ryniku pa=no.5 irarov hyd orbes pari traxi abro. yv ungyra3in gyanke nyrs ir polor bardaganov6 ;ivnnyru sdan2na/ =o.owovrti mu wsdahov;ivnn ov abahowov6 ;ivnu ]n]yl1 Artaryv a3tbes y.av1 Omank bidi bntyn or ha3yrov me] al oro, darryr /a3ra3y.ov;yan caxin5 pa3x arty0k ‘okra;iv martox sqa6 lin badja-av garyli| e am6 po.] =o.owovrt mu sovre anxu6 nyl1 Asiga niv;agan dysage6 de al ,ad wnasagar e1 :aner Ak[ami go.me nor ;rkyreni wyra/ova/ 30tova/in me] gu bntovi or ha3yrov pna6 ]un]ovmow :ovrkia gorsnxovx dovrkyrov tramagan my/ cov6 marnyr1 Movs;afa Kemali hrada6 raga/ ;yr;i a3s 30tova/u amenen wyr] gu 3i,yxne or hi6 nen i wyr ha3yru ngadova/ yn Krisdonya3 :ovrkyr1 :ovrky6 rov yv Ha3yrov mi]yv ov=y. wsdahov;ivn gar5 ;ovrkyru zinovor mygnyle a-a] irynx ha3 traxinyrovn gu wsdahein1 A3s yrgov azcyrov mi]yv angy./ yv siralir 3arapyrov;ivnnyr ga6 3in1 Anonx mi]yv tavaja6 nov;yan oryve badmov;ivn [gar1 :ovrku ho.acor/ov;yamp gu zpa.er yv anor kow ha3n al arovysdow yv a-yvdovrow gu zpa.er1 I wyr]o3 yrgovkn al lovr] yv miasin g4a,qadein1 Ha3ovn miag darpyrov;ivnu a3n er or an mzgi; yr;alov dy. ygy.yxi g4yr;ar1 A3s ‘oqa6 tar2 wsdahov;ivnu a3nkan ov=y. er or amenen my/ ‘o6 ;orign ancam [er grnar o[n[axnyl za3n1 A3tbes al y.av a3skan my/ a.ede mu ydk noren a3s yrgov darryru la36 naqoh gyrbow na3yxan irarov1 Wyro3i,yal 30tova/in yzra6 gaxov;ivnu sa e7 8Ha3 azcu a3s hasaragax a.edin timax y;e grxav masmakovr yv ir xy.in ar=ani l-ov;ivn mu ba6 hyl5 arty0k ador hamar wna|s gryx1 A3s harxovmin anwaran grnank 8yrpyk9 badasqanyl1 Ha3yru a3sovhy6 dyv bidi wa3ylyn polor a3n iravovnknyru zors iravagan cydni wra3 ovnein )smanyan ,r]anin yv anonk ;o. wsdah ullan or )smanyan ,r]ani badmov;yan me] yvs anonk mi,d bidi 3i,ovin yraqdaci6 dov;yamp1 Ahavasig a3s 30tova/n e or usd :aner Ak[ami g4arda6 3a3de Movs;afa Kemalin5 a3sinkn A;a;ivrkin mygna6 panov;ivnu ha3yrov tem cor/u6 va/ sbantnyrov gabagxov6 ;yamp1 Yv a3s 30tova/u garyli e cor/a/yl orbes ‘asd mu ;e A;a;ivrk tadabarda/ e 1915-i sbantnyru Ha3 =o.o6 wovrtin tem1 8MARMARA9 04-12-2013 dasartu5 badvo3 cir sdaxan ?qagan qorhovrti ,r]anavard antamnyr Dig7 Frans Candaharyan5 Dig7 Talar Cara6 balov; yv brn7 _osdom Mirza3yan1 Darova3 80rinagyli un6 danik9 cnahadacir 3ov,adaqdagi ar=anaxan Der yv Dig7 Zadig yv Novart Mirza3yan yv irynx zavagnyru1 #ov,anover sdaxav ygy.yxvo3s jardarabyd Diar :acvor #opyan yrgar darinyrov un;axkin ygy.yxvo3s yv ;ymagan qorhovrti havadavor yv an,ahaqntir ir /a-a3ov;yan a- i cnahadank7 3ov,anoveri ar=anaxav nayv ?qagan qorhovrti ‘oq adynabyd Diar Sdy’an Ekmekjyan or wyx darinyr havadarm0ren /a-a3a/ e ygy.yxvo3s1 Ar=anabadiv D7 Sarcis A7 Khn37 Givlyan (anhancsdov;yan badja-av nyrga3 [grxav ullal)5 barcyvadrovyxav S7 Yrror6 tov;ivn Ha3x7 A-akylagan ygy.yxvo3 8S7 Qa[9 ,kan,anow` a- i cnahadank ir yrgaramya3 /a-a3ov;yan1 ?qagan qorhovrtu /a.gy’ovn] mu noviryx yrexgin Na3ira3in yv gazmagyrbi[ 3an2naqovmpi Adynabydovhi Dig7 Diana B0.osyani1 “agman q0skow ylo3; ovnyxav A-a]nortagan dy.abah Cyr,7 D7 Na;an Srpazan ha3ru yv cnahadyx hocyvor howivin5 ?qa6 gan qorhovrtin5 3aragix marminnyrovn yv so3n 2y-nargi gaz6 magyrbi[ 3an2naqovmpi dara/ Asdova/ahajo3 a,qadanknyru1 Srpazan h0r 8Bahbani[9ow wyr] cdav #opylinagan Ja,6 gyro3; hantisov;ivnu1 <norhagalov;ivn gu 3a3dnynk 3opylinagan darytar2i gaz6 magyrbi[ 3an2naqovmpi antam6antamovhinyrovn5 clqavorov;yamp Dig7 Diana B0.osyani5 or o[ meg jic [ein qna3a/ 3a]o.ov6 ;yamp bsagylov so3n hantisov;ivnu1
 14. 14. 14 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 Usd Wahab Bygy[i` Aryvmdyan bydov;ivnnyru irynx gu /a-a3yxnein )smanyan ,r]ani ‘okramasnagan war=arannyru :rkagan 8Habyr 39 lra6 dov ga3ke]in wra3 gu cud6 nynk lradovov;ivn mu5 or tar2yal gu crc-e hin ha6 ,ivnyr yv 0smanyan ,r]ani yrpymni ‘okramasnagan tbroxnyru gu tne gasga6 /yli hasdadov;ivnnyrov ,arkin me]1 A3s masin gu ha.orte Bolso3 8Nor Mar6 mara96n1 Usd n,yal dy.ygov;yan` Mala;io3 nahanci m,ago36 ;i yv zp0sa,r]ov;yan dn06 renov;yan hydaz0do.nyren Wahab Bygy[ panaq0sov6 ;ivn mu dovav Covbila3 li6 sei ovsovxi[nyrovn yv a,a6 gyrdnyrovn ov..yal1 Pana6 q0sov;yan niv;n er` 8Ha36 gagan qntri me] misio6 narnyrov yv 0dar war=a6 rannyrov aztyxov;ivnu91 Wahab Bygy[i hama2a3n5 aryvmdyan yrgirnyr 0sman6 yan bydov;yan wra3 irynx ov=n ov aztyxov;ivnu z06 raxnylov hamar irynx ba,d6 banov;yan dag a-in o[ islamnyru yv zanonk ovzy6 :MM War[ov;ivnu777 <ar7 e] 46en naqacaho. :MM azniv paryrar` Hynri Dimijyanu 3an2nylov hamar :MM6i war6 [ov;yan go.me novirova/ badovo3 3ov,a6 daqdag1 Ir garcin Wartiwa-yan ‘o6 qanxylow 3avovr bad,aji ir q0sku5 antratar2 mu gadaryx :MM ca.a’a6 raq0sov;yan` 8Ir himnatrov;yan 0ren sgsyal :7M7Miov;yan cyraco3n nbada6 gu y.a/ e hz0raxnyl azadacrova/ Ha6 3asdanu yv anor Ha3ryni bydov;ivnu5 ipryv miag cravaganu ha3ox azca3in co3adyvovmin1 Hydabntyl aryvmdaha3ox ho.a3in iravovnknyrovn hadovxovmu` myr noviragan ov ampo.]agan Ha3rynikin me]1 A3tbes un;axav :MMi co3yr;u7 ba,d6 banyx ov amrabntyx s’iv-kaha3yrovn hocinyrovn me] azca3in ocin` wa- bahy6 low anonx me] ha3rynasirov;yan ]ahu5 seru` hanteb Qorhrta3in Ha3asdani5 zrahyx yridasartov;ivnu Ha3 m,ago3;ow5 ha3gagan avantov;ivnnyrow ov a3tbisow :MMu a-avyl yvs yridasartaxav ov a-avyl yvs pivry.axav Ha3ox badmov;yan e]yrovn me]91 Wartiwa-yan 3adovg yraq6 dacidagan ir q0sku ov..yx polor anonx oronk 2y-k 2y-ki dalow himu trin :MM Mhyr Mgrd[yan ;adyraqovmpin5 hava6 dalow anor a-akylov;yan dysilku ovny6 nalow a3s0rova3 3a]o.ov;ivnu dysnylov1 An ir ,norhagalagan amyna]yrm q0skyru 3a3dnyx :MM6i havadavor parygam5 yrg0rya3 ;adyragan yrygo3;nyrov naqa6 cahov;ivnu sirow sdan2no. Hynri Dimij6 yanin5 or qor havadk da/ylow Ha3 yri6 dasartov;yan5 anor untme]en grna3 dys6 nyl wa.ovan 3a]o.ag Ha3 anhadu1 Artaryv5 war[ov;ivnu ar=anawa3yl gyrbow badovyx ;adyraqovmpi antam6 nyru5 cor/o. an2nagazmn ov pymatri[` xin cor/a/yl irynx nba6 dagnyrovn yv ,ahyrovn i nbasd1 Aryvmovdki ga3sy6 raba,d yrgirnyrovn a3s ka.akaganov;ivnu ir /ov6 .agin me] g4a-ner 0sman6 yan bydov;ynen pa=novil ovzo. o[ islamnyru5 kani or anonx ka.akagan5 dndysagan yv gr0nagan nbadagnyrovn zovcahygyrbow gu cor/er1 Aryv6 mudyan bydov;ivnnyru him6 nyxin 0dar war=arannyr yv abahowyxin amen dysag 0=antagov;ivn5 orbeszi ‘okramasnov;yan a3t war6 =arannyren nyrs5 ovsovx6 man a-un;yr sdy./ovi nayv irynx nbadagnyrovn /a6 -a3ylov badrasd syrovnt6 nyrov m;nolord1 A3s gyrbow aryvmdyan bydov;ivnnyru irynx aztyxov;yan dag a-a/ ein 3o3nyru5 ha3yru yv hryanyru1 Ipryv artivnk` fransa6 xinyru 0cnyxin ga;o.ige war=arannyrovn5 anclia6 xinyru` ha3 po.okagan war6 =arannyrovn5 -ovsyru` ov.6 .a’a- war=arannyrovn5 amyrigaxinyru` ha3 po.o6 kagan war=arannyrovn5 #ovnasdan` 3ovnagan war6 =arannyrovn1 <ar7 e] !% Cacig Garabydyanu5 or darinyrov wra3 yrgaro. havadarmov;yamp5 arovysdi syr6 myr xanyx ;adyraqovmpin ov baraqovm6 pin me] yv a3=m 3a.;aharylow 15 yr;u5 gov..ovin tebi noranor 3a]o.ov;ivnnyr1 <norhavoragan ir q0sku ‘oqanxyx nayv Niv Yorki Hamazca3in M,agov;a3in Miov;yan adynabyd Hrant Marcaryan5 or ,norhavoryle ydk :MM6u ir noranor ;adyragan novajovmnyrovn gabagxov6 ;yamp5 an q0sku ov..ylow 0rovan my/ar6 yal` #agop Wartiwa-yanin5 par2r cna6 hadylow anor /avala/ cor/ovneov;ivnu5 3ocnil [cidxo. an2navorov;ivnu yv wyr6 ]abes anor me] ansasan gyrbow abro. _amgawaru5 3a3dnyx ;e haga-ag or irynk yrgovku darpyr ca.a’araq06 sov;ivnnyrow a-a]nortovo. anhadnyr yn5 saga3n yrgovkin al cyraco3n seru Ha36 rynikn e5 or amen pane wyr e1 Yzra’agylow yrygo3;in hantisavor pa=inu war[ov;ivnu pymahar;ag hraviryx Der yv Dig Wartiwa-yannyru hadylov hamar gargantagu1 War[ov;yan wasda6 gavor antamnyren` Misak B0.osyan 3ar6 mar ngadylow a-i;u trovacnyr badmyx ;adyraqovmpi antamnyrov a-0rya3en hamymylow anonx ungyra3in gyanki yry6 vo3;nyru5 orme ydk 3avovr bad,aji 3ad6 gan,agan barcyvadrovm mu gadaryx Dig7 Mari Z0kyanin5 or 15 darova3 dyvo.ov;yan un;axkin o[ meg jic qna3a/ er :ekyanin ov ;adyraqovmpin 3a-a6 ]un;axin sadar hantisanalov hamar1 #yd hantisavor araro.ov;yan5 nyr6 ganyru ovraqov;yamp hydyvyxan min[yv ov, yrygo3yan ,arovnagovo. ha3gagan joq 3a3dacrin5 ovr hin ov nor ;ekeyanxinyr irynx azca3in ngaracri qantawa-ov6 ;yamp a-avyl yvs ,enxovxin m;nolordu5 gynaxnyr par2raxnylow 3anovn Ha3ryni6 kin5 Azcin ov :ekeyanin1 NYRGA# MU Ha3ox panagi zin/a-a3o.i mu tiagu 3a3dnapyrova/ e Ha3asdani Hamrabydov;yan ba,d6 banov;yan naqararov;yan meg panpyru 11 Tygdympyrin5 3a3dararov;ivn mu hra6 baraga/ e 3a3dnylow5 ;e HH zinova/ ov=yrov N z0ramasin me] =amgeda3in zin/a-a3o.i mu tiagu 3a3dnapyrova/ e1 N,ynk5 or zin/a-a3o.u gu go[ovi Wa6 ni[ga Arama3is #owagimyan yv anor /n0din nyrkyvi panin wra3 gragoxi hyd6 kyr gan1 Gu gadarovi hydaknnov;ivn1 Adrbe3janxi sahmana3in zinyal ov=yr sbannyxin ha3 zinovor mu Tygdympyr 166in Ha3asdani sahmana6 bah ov=yren Hrant B0.osyan zoh cnax Adrbe3jani go.men gragova/ cntage mu1 Tebku badahyxav YAHG6i Minski qmpa6 vorovmi hamanaqacahnyrov dara/ka6 ,r]anu a3xylov;yan un;axkin1 Ha3asdani Ba,dbanov;yan naqararov;yan ha.or6 tacrov;ivnu gu n,e5 ;e unta-a]ylow Minski Qmpavorman Hamanaqacahnyrov go[in5 yv Ha3asdani Ba,dbanov;yan Naqarar Se3ran )hanyani hramanow5 ha3gagan go.mu o[ isg meg ‘am’ov,d ar2aga/ er No3ympyr amsova3 sgzpna6 vorov;ynen i wyr1 8Saga3n a3s wyr]i ba6 daharen ydk5 yrp Adrbe3jan gu ,arov6 nage gragamari qaqdovmi ir ka.aka6 ganov;ivnu5 manavant Hamanaqacahnyrov a3xylov;yan un;axkin5 Ha3gagan Ov=yrov hagatar2ov;ivnu bidi ulla3 arcyli[ yv qisd95 gu n,e ha.ortacrov;ivnu5 ov gavylxne ;e Adrbe3jani naqacah Aliev gu ;ovi ;e ga-[a/ e a3n oro,ovmin5 or ivrakan[ivr mi]azca3in magartagow qa6 .a.ov;yan i nbasd hancrovan mu ;yva6 goqylov =amanag5 nor 3ar2agovmow maha6 xov ararknyr gu cor/atre sahmannyrovn wra31 Nman wa3racov;ivn mu gadarovyxav yrp anxyal #ovnisin5 0rovan M7N7 By6 dagan Kardov.ar Hiluri Klin;uni Ha6 3asdan yv Adrbe3jan a3xylov;yan un;ax6 kin5 Azyri ov=yru sahmanin wra3 sban6 nyxin yryk ha3 zinovornyr1
 15. 15. LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 • ABAKA • 15 _ovsio3 Wolgogradi me] nor Yvroba3i Martga3in Iravanx tadaranu iravaxi ba3;ovm` gan a-novazn 15 zohyr ngadyx “erin[eku` Ha3ox Xy.asbanov;yan niv;in ,ovr] Ha3asdan po.ok nyrga3axovx ar2agova/ oro,ovmi tem Yvroba3i Martga3in Ira6 vanx tadaranu (YMIA)5 knnargov;yan orbes artivnk5 iravaxi cdav Panovoragan Govsagxov;yan Unthanovr Na6 qacah` D0.ov “erin[eku5 or 2008-in Zovixyrio3 ga-awa6 rov;yan tem tad paxa/ er Ha3ox Xy.asbanov;yan niv;in masin1 In[bes /an0; e5 “erin[ek 2005-in5 Zovixyrio3 Win;en;ovr ka.akin me] gazmagyrbova/ hama=o.owi mu un;axkin 8Ha6 3ox Xy.asbanov;ivnu ga3syra6 ba,dagan sovd mun e9 usa/ yv ir a3t arda3a3dov;yan hamar Lozani tadaranin go.me 8xy6 .aba,dagan an]ado.aganov6 ;ivn9 unylov badja-apanov6 ;yamp 90 0r pandargov;yan yv 90 hazar Zovixyriagan Frank badi=i yn;argova/ er1 Ta6 daranu a3s badi=u yrgov darovan zy.[a/ er1 A3novhydyv “erin[ek 2008-in timovm gadara/ er Zovixyrio3 YMIA6i m0d5 iryn badi= sahmanova/ ullalovn hamar1 “erin[ek5 Tadarani m0d ga6 dara/ timovmin me] gu 3a3dner or Zovixyrio3 ga-awarov;ivnu g4odnagoqe YMIA6i Hama2a36 nacrin me] n,ova/ 8arda3a36 dov;yan azadov;yan ira6 vovnk9u1 A3s tadin mi]amovq y.a/ er nayv :ovrkio3 Hanrabydov6 ;ivnu5 orbes bydov;ivn1 Dy.agan ,r]anagnyr gu 3a3d6 nyn or a3s wji-u garyvor e5 orowhydyv a-a]in ancam e or tadaran mu 8Ha3ox Xy.as6 banov;yan9 niv;ow tadi mu me] a3sbisi wji- mu g4ar2a6 ge1 Mivs go.me5 /an0; e or “e6 rin[ek Ergenekoni tadin me] xgyans pandargov;yan badi6 =i yn;argova/ er1 _ovsio3 Wolgograd ka.akin me]5 30 Tygdympyri a-av0dyan5 nor ba3;ovm mu orodaxa/ e1 N,ynk5 or lovru drova/ e 8_o36 ;urz9i go.me orovn havasdmamp ba3;ovmu y.a/ e hanraga-ki mu me]1 Ba3;ovmi hydyvankow5 avyli kan 15 ka.akaxinyr zohova/ yn1 #i,yxnynk5 or a3s yrgrort ba3;ovmn e` or gu xnxe Wol6 gogradu7 a-a]in ba3;ovmu dy.i ovnyxa/ er yrgrort ba3;ovmen mi kani =amyr a-a]5 ‘oqatraga3ani mu me] orovn hydyvankow avyli kan 17 ka.akaxinyr zohova/ ein yv oronx me] ga3in yrgov ha3yr1 Ha3asdani po.oku Ha3asdan hagaztyx YMIA6i go.me a-nova/ oro,ovmin tem5 3a3dnylow or ,ad wijyli oro6 ,ovm e Zovixyrio3 tadaranin go.me a-nova/ oro,ovmu1 Co3ov;ivn ovni oro,man tem po.ok nyrga3axnylov iravagan hnaravorov;ivn yv a3t a-ovmow ha3gagan go.mu bedk e Zovi6 xyrio3 ga-awarov;yan hyd hamabadasqan a,qadanknyr dani5 orbeszi wj-in tem po6 .ok nyrga3axovi yv hnara6 vorov;ivn sdy./ovi or tada6 ranu ‘asdyrov5 badmagan j,mardov;yan yv iravagan miasnagan m0dyxovmnyrov hi6 man wra3 oro,ovm ga3axne1 Sovriaha3yrov 0cnov;yan i nbasd xovxahantes6d0nawajaYryvani me] Tygdympyr 206in HH S’iv-ki naqararov;yan naqa2y-6 nov;yamp Yryvani Aram Qa[adovryan hantisasrahin me] dy.i ovnyxav 8Siriaha3 M,ago3;i <ovn[u Yryvanovm9 xovxa6 hantes6d0nawaja-u5 orovn masnagxyxan ,ovr] 40 sovria6 ha3yr1 Xovxatrovyxan yv waja-ovyxan sovriaha3yrov 2y-a6 3in a,qadanknyr5 osgyr[agan zartaranknyr yv ka.xra6 vynik1 Xovxahantesen ydk dy.i ovnyxav 8Nor Gyankin Unta-a]9 hamyrcu /an0; arovysdacednyrov masnagxov;yamp1 Nyr6 ga3axovyxan Gomidasi5 Qa[adovryani5 A,od Sa;yani5 Covsan Ha3gazovni5 sovriaha3 yrcahan Sarcis Atamyani sdy./acor/ov;ivnnyru5 gadaro.ov;yamp my/ masamp sovria6 ha3 arovysdacednyrov yv qovmpyrov go.me1 Haso3;u gu ‘o6 qanxovi Nor Haleb ;a.amasi ga-ovxman himnatramin1 Naqarar Hranov, #agopyan ir q0skyrovn me] cowapanyx sovriaha3yrov paryqi.j yv lav a,qado.i 3adgov;ivnnyru yv badovocryrow cnahadyx 3a3dacri masnagxo.nyru1 Ha3asdan hasdadova/ sovriaha3yrov hamar gazmagyr6 buva/ yrrort hamyrcn er a3s megu7 a-a]inu` 2012 Hog6 dympyrin5 isg yrgrortu` 20136i Ma3isin ein1 Be3rov;i ahapyg[agan ba3;ovmu777 <ar7 e] 16en osdiganov;yan ‘asdahavaknyru yv panagin ca.dni sbasar6 gov;ivnu` anmi]abes hydaknnov;ivn panalow a3s anarc ojirin a-n[ov;yamp1 Hanrabydov;yan naqacah z0r7 Mi,yl Sle3man qsdiv tadabardyx Be3rov;i ba3;ovmu5 or ;iraq tar2ovxa/ er Mohamyd <a;ahu1 Qorhrtarani naqacah Nybih Burri qsdiv tadabardyx <a;ahi sbanov;ivnu` ,y,dylow5 or a3t ararkin nbadagn e Li6 pananu larova/ov;yan ta,di wyra/yl yv arcilyl anor 3a6 rov;ivnu1 Hra=aryal war[abyd Ny=ib Mika;i tadabardyx <a;ahu ;iraq tar2ovxa/ ba3;ovmu1 Naqgin war[abyd Saad Haririi go.me hradaragova/ ha.ortacrov;ivn mu <a;ahi sbanov;ivnu ngadyx ahapyg[agan nor badcam mu` ov..ova/ Movs;akbal hosankin yv Mard 14-i ka.akagan ov=yrovn1 Sovrio3 dy.ygadovov;yan naqarar )mran Zohbi ,y,dyx5 or lipananxi ka.akagan temkyr anhimn ampasdanov;ivnnyr ov..a/ yn5 in[bes gu gadaryn ivrakan[ivr ba3;ovmi bara6 ca3in1 Zohbi untc/yx5 or ahapyg[ov;ivnu polorin ;,namin e yv bedk e anor timatryl` hy-ov mnalow ka.akagan ampasdanov;ivnny6 ren1 Mivs go.me5 Huzballa3i .ygawarov;ivnu hrabaragyx ha6 .ortacrov;ivn mu5 orovn me] tadabardyx <a;ahi sba6 nov;ivnu1 8Nman ahapayg[ov;yne miag 0cdovo.nyru Lipanani ;,naminyrn yn1 Isg nman ararknyr mas gu gazmyn Lipananu kantylov nbadagow cor/ovo. ahapyg[ov;ivnnyrovn95 n,ovyxav ha.ortacrov;yan me]1 Lipanani me] -ovsagan tysbanadovnu qsdiv tadabardyx ba3;ovmu` untc/ylow Lipanani abahowagan ga3ovnov;yan yv ka.akaxiagan anwdancov;yan 3an2na-ov mnalov garyvorov6 ;ivnu1 Usd Wahab777 <ar7 e] 146en Bygy[ ir mygnapanov;ivnnyru a3s ov..ov;yamp ,arovnagylow` usav7 8Aryvmdyan yrgirnyrovn nbadagn er a3s tbroxnyrovn m i ] o xo w ‘ o k r a m a n o v ; i v n n yrov azca3in zcaxovmnyrn ov ci6 dagxov;ivnu ar;nxnyl yv aba6 howyl5 or anonk ‘r;in 0sman6 yan bydov;ynen5 o[ krisdon6 yanyru krisdonya3 ta-nan5 krisdonyanyru [mo-nan irynx gr0nagan inknov;ivnu5 nayv irynx gr0nin go.mnagixnyr cdnyn5 0smanyan bydov;yan a-yvdovru5 jardararovysdu yv dndysov;ivnu irynx myna,nor6 hu tar2nyl5 my/ ;ivow kris6 donya3 gr0navor hasxnyl yv anonx mi]oxow mahmydagan ;ovrkyrn al ‘rxnyl irynx ink6 nov;ynen yv gr0nen1 Aryvmdyan bydov;ivnnyru polor a3s mi]oxnyrow gu ]a6 na3in 0smanyan bydov;ivnu a-nyl irynx nbadagnyrovn yv ,ahyrovn ,r]ac/in me]1
 16. 16. 16 • ABAKA • LUNDI 6 JANVIER 2014 - MONDAY JANUARY 6, 2014 Fy3sal Mikdad` 8O[ ok A|Z:L:ZHQ grna3 qancaryl Asadin masnagxylov naqacahagan www.tekeyanmontreal.ca undrov;yan9 Tavi; Safaryan` darovan lavaco3n marzigu kaqh=e :A>MANAGAN SBASARGOV:IVN Funéraille Traditionnel Monument Pré-arrangement 5180, rue Salaberry Montréal, Québec H4J 1J3 Tél. : 514 331-0400 www.komitas.ca O[ ok grna3 qancaryl Ba,,ar Asadin` masnag6 xylov 2014-in ga3analik naqacahagan undrov;ivn6 nyrovn1 A3s masin 3a3da6 rara/ e Sovrio3 ardakin cor/ox ‘oqnaqarar Fy3sal Mikdad1 An n,a/ e5 or masnagxylov hamar Asad grna3 oro,ovm ga3axnyl yv o[ ok iravovnk ovni mi]amdylov ador1 Al Mikdad nayv ant6 ratar2a/ e 8+unyv-29 ha6 ma=o.owin Sovrio3 masnagxov;yan` n,ylow5 or Sovrian liowin badrasd e masnagxylov hama=o.owin5 isg badoviragov;yan antamnyrovn anovnnyru ,ovdow bidi 3a3dararovin1 Naqararin q0skow` Zovixyrio3 me] ga3analik hama=o.owin garyvor e knnargyl ahapyg[ov;yan tem ba3kari harxu5 or sovriaxinyrovn hamar himnagan harxn e5 isg ange ydk grnan knnargovil mivs polor harxyru1 An go[ ura/ e mi]azca3in hanrov;yan jn,ovm cor/atrylov Seovdagan Arapio3 wra3 ahapygi[nyrovn a]agxylov hamar1 An a’sosank 3a3dna/ e5 or Fransan yv AMN6u tem yn Irani masnagxov;yan hama=o.owin5 min[tySovrian avyro. Seovdagan Arapian nyrga3 bidi ulla31 +unyvyan mi]azca3in hama=o.owu dy.i bidi ovny6 na3 22 #ovnovar 2014-in1 Azad oji ump,amardi a,qarhi aqo36 yan Tavi; Safaryan Ha3asdani mar6 zagan lracro.nyri fydyraxia3i ira6 ganaxovxa/ harxaqo3zi mu artivnkow jan[xova/ e 2013-i Ha3asdani lava6 co3n marzig1 In[bes gu dy.ygaxne 8Ar6 men’res96u5 2-rt dy. gu crave Ar;ovr Alyksanyanu5 3-rt yv 4-rt dy.yru Arsen }ovlfalagyanu yv _omig Amo3yanu5 po6 loru` 3ovnah-omeagan oji ump,amardig5 a,qarhi a-a]nov;yan mrxanagagirnyr1 5-rt dy.u` sampo3i a,qarhi aqo3yan A,od Tanielyanu5 6-rt dy.u` marmna6 marzig5 Yvroba3i aqo3yanov;yan mrxa6 nagagir Aram Avacyanu5 8-rtu` 3ovna6 h-omeagan oji umpi,5 hama,qarha3in ovsano.agan qa.yrov mydalagir Maksim Manovgyanu5 9-rt azad oji umpi,5 Yv6 roba3i aqo3yanov;yan mrxanagagir Mov6 sa Movr;azaliyvu5 isg dasnyagu g4yz6 ra’age 3ovnah-omeagan oji umpi,5 yvro6 bagan aqo3yanov;yan mrxanagagir Ar;ovr <ahinyanu1

×