Abaka 2012-03-26

1,277 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Abaka 2012-03-26

 1. 1. AXGA|IN% M<AKOUJA|IN :U FASARAKAKAN <ABAJAJ:RJ Mard 186in Halebi ha3a,ad ;a.a6 masyren Sivle3manie3i me] dy.i ovnyxav hz0r ba3;ivn mu aganabadova/ inkna6 ,ar=i mu badja-av1 Gan [ors mahyr5 oronxme min e halebaha3 Araksi Byd6 rosyan5 usd Halebi m0d Ha3asdani clqavor hivbadosaranin1 Gan nayv avyli kan 30 wiravoryalnyr1 Ba3;ovmu badahy6 xav osdiganagan ,enkin m0d1 )r mu a-a]5 Mard 176in Tamasgosi me] ga6 darova/ yrgov ba3;ovmnyrov hydyvakow 27 mahyr badaha/ yn5 isg 140 wiravoryal6 LX& TARI JIU 1829 :RKOU<ABJI% 26 MART 2012 nyrovn me] ga3in hinc ha3yr1 • VOL. XXXVI, NO 1829 • LUNDI, 26 MARS 2012 • MONDAY, MARCH 26, 2012~ransoua Follantn al FFK-;an 13-rd famagoumare.ostoumn;r kouta fa;roun w;rentr;z S;rv Sargs;ane Fransa3i ha3gagan gazmagyrbov;ivnnyrov hama6 kousakzouj;an na.agafgarco. marmni antamnyru naqacah Sarkozienydk hantibovm ovnyxan Fransa3i naqacahaganundrov;ivnnyrov me] ungyrwaragan govsagxov;yan;ygna/ov Fransova Hollandin hyd5 or no3nbesqosdaxav or naqacah undrovyle ydk 0ragarciharx bidi pyre xy.asbanov;yan =qdovmu krea6ganaxno. 0renkin wawyraxman cor/un;axu1 Hol6land no3nbes 3a3dnyx ;e :ovrkio3 Yvromiov;yanantamagxov;ivnu grna3 iragananal mia3n yrp:ovrkia ba,d0nabes jan[na3 Ha3ox Xy.asba6nov;ivnu1 Naqacahagan ;ygna/ovn no3nbes 3a3d6nyx ;e 20156in5 Xy.asbanov;yan 100-amyagi a-i6;ow “arizi me] bidi paxovi xy.asbanov;yan;ancaran mu1 Badoviragov;yan mas gu gazmein`Mi,el >azaryan5 Alyksis Ge0wjyan5 “askal <a6masyan5 Movrad “a’azyan yv Ara :oranyan1Polso Patriarqouj;anmasnakzoujiune jrqakan Mard 106in Yryvani Marzahamyr6 rowu1 Yvromiov;yan go.me5 Ovilfridnor safmanadrouj;an ca3in Hamalirin me] ga3axav Ha6 Mar;enz5 naqacahu Partie Populairepatrastouj;an 3asdani Hanrabydagan Govsagxov6 Européene govsagxov;yan5 nyrga3a6 ;yan 136rt hamacovmaru5 masnag6 xovx namag mu ,norhavorylow hama6 xov;yamp avyli kan 1800 badcama6 covmaru1 :ovrkio3 o[6islam ha6 masnacednyr1 vornyrov yv nyrga3ov;yamp my/ ;ivow Naqacah Syr= Sarcsyan q0syxavma3nknyr wyr]yrs hra6 Mardi 126in Bad6 hraviryal tivanacidagan yv a3l gov6 yrgar ja- mu1 An naq antratar2virova/ ein :ovrkio3 nor riarkagan Unth7 Dy.a6 sagxov;ivnnyrov nyrga3axovxi[nyrov5 mu gadaryx anxno. darovan ka.a6sahmanatrov;yan masin bahu ungyragxov;yamp HHG6i ,arka3inyrov yv lracro.nyrov1 kagan yv ungyra3in gyankin5 hasda6a-a]argnyr nyrga3ax6 3an2naqovmpi yryk nyr6 _ovsasdani naqacah Wladimir dyx ;e Arxaqi hamar [ga3 anga6nylov1 ga3axovxi[nyrov5 mygny6 Pov;ini ov.yr2u gartax _ovsio3 Dov6 qov;yan amrabntovme zad a3lundu6 Naqacahov;yamp xav Ancara5 ovr bad6 ma3i (qorhrtarani) yrys’oqan yv rank5 yv aba hraver ov..yx polorin5Badriarkagan Unth7 viragov;ivnu naq un6 Miaxyal _ovsia govsagxov;yan an6 <ar7 e] 13Dy.abah Aram ark7 tovnovyxav qorhrtarani tam5 /acovmow ha3` Ar;ovr {ilinga6A;e,yani5 no3n nbada6 (Azca3in My/ +o.owi)gav covmarova/ =o.ownyr naqacah Jemil {i[ekiwyradysov;yan yn;ar6 go.me yv ovnyxav ka-ort ]argnyru5 oronk bad6 yn` havasarov;ivn5 ha6ga/ ein naqort =o.ow6nyrov ngadi a-nova/naqaci/u yv badras6 =amova3 qorhrtagxov6 ;ivn mu1 Aba badovi6 ragov;ivnu hantibyxav rasdova/ ein ngadi a-novylov hamar nor sah6 manatrov;yan me]1 magyxov;ivn5 azadadi6 rov;ivn5 gr0nki yv q.ji azadov;ivn5 mda/o.ov6 ABAKA HEBDOMADAIREda/ ein nor a,qada6 Nor Sahmanatrov;yan Hantibovmnyrov avar6 ;yan5 arda3a3d[ami6sirov;ivn mu himnova/ badrasdov;yan yn;a6 din5 Srpazan Ha3ru ]oxi yv gazmagyrbovylov CANADIENhama3nki dysangivnin yv 3an2naqovmpi yryk yrys6 badasqanyx ;.;agix6 azadov;ivn5 m,agov;a6 ARMENIENgariknyrovn wra31 A3s ’oqanagannyrov hyd1 nyrov harxovmnyrovn1 3in iravovnknyr5 galova6 PM40015549R10945a,qadankin masnag6 Aram Srpazan nyrga6 Nyrga3axova/ a-a6 /adiragan iravovnk5 ISSN 0382-9251xyxan nayv iravapan6 3axovx ha3 hama3nki ]argnyru am’o’ova/ ein ,r]abadi bahbanov6 $1.75nyr5 agatymagannyr yv dysagednyrn ov a-a6 10 clovqnyrov dag5 oronk ;ivn yv ha3rynagxov;ivn1
 2. 2. 2 • ABAKA • LUNDI 26 MARS 2012 - MONDAY MARCH 26, 2012 Ha3asdan bidiWlatimir "oujin masnagxi Eurovision Young Musiciansdar];al na.agaf mrxankin in[ mi]oxnyrow anhamymadyli xa-ovmnyr5 ta,nagxa3in ga6 Yvrowizioni ga3ke]in wra3 ARSHN NOUPAR harsdov;ivn tiza/ ‘okramas6 -awarov;yan go.me` ga-a6 3a3dararovyxav ;e Ha3asdan MAMOUR:AN nov;yan mi]yv hsga3 qramadu5 warylov iravasov;yan yv niv6 bidi masnagxi Eurovision an,ov,d or ,arovnagagan um6 ;agan a.pivrnyrov ‘oqan6 Young Musicians - 2012 mrxan6 _ovsasdani naqacahagan posdaxovmi bidi m.e =o.o6 xovmin garyliov;ivnu dy.agan kin or dy.i bidi ovnyna3undrov;yan a-n[ov;yamp gan6 wovrtu5 3adgabes yridasar6 ga-awarov;ivnnyrovn` ampo.] Wiynna3i me] Ma3isi 5-6 yvqacov,agovmnyru iraganaxan1 tov;ivnu1 Ani,qanov;yan da6 yrgri dara/kin1 Nayv5 an avardagan mrxovmu` 116in1 A3sWladimir “ov;in hamozi[ 3a.6 no. nyrga3i wad;ar gaxov6 hargatryx artarov;yan na6 mrxankin masnagxo. 14 yrgir6;anag darav a-anx undra6 ;ivnu a-i; dova/ e fa,isda6 qararov;ivnu paxadrov;ivnnyr nyrn yn` Ha3asdan5 Cyrma6gan yrgrort ‘ovli anhra=y,6 gan5 nor6naxiagan5 /a3ra3y. nyrga3axnylov anxyal darovan nia5 Avsdria5 Byla-ovs5 Bos6dov;yan5 2y-k 2cylow =o.owur6 a]ago.myan5 xy.aba,dagan un;axkin +o.owovrti Aza6 nia6Hyrxygowina5 Qrova;ia5ta3in kovenyrovn ^$ a- ha6 qmpavorovmnyrov5 oronk anga,6 dov;ivn govsagxov;yan ar2a6 {yqia5 Wrasdan5 #ovnas6rivru1 Nayv Aryvmovdki go.me gant0ren yv a-anx badi=i nacrov;yan myr=ovmin wyra6 dan5 Holanda5 Norwygia5agngalova/ knnatadov;ivnnyrn yn;argovylov waqin5 ‘o.ox pyryal5 orovn .ygawarnyru Lyhasdan5 Slowynia yv Ovk6al gadarovyxan undrov;yan gi]nyn gowgasyan ‘okramas6 unttimatir jagadi yryvyli rania1 Isg Yvrowizioni un;a6;yri 0rinaganov;yan wyra6 nov;ivnnyrov antamnyru hala6 temkyren yn1 I wyr]o35 an xig mrxankin5 or a3s daripyryal5 wsdahapar masamp /ylow5 zanonk canago/ylow yv bahan]yx unthanovr tada6 dy.i bidi ovnyna3 Bakoviartaranali1 +o.owrtawarov6 no3nisg sbannylow1 T=paqda6 qazen wyraknnyl kariv.i ,a6 me]5 Ha3asdan oro,yx [mas6;yan hasgaxo.ov;ivnn ov anor par a3s 8anpa.2ali9 ‘okra6 hacor/man naqgin cor/arar` nagxil5 orbes po.ok Adrbe36girargovmu _ovsasdani me] masnov;ivnnyrov ,arkin tas6 a3=m arcyla’agova/ Miqa3il jani hagaha3 3a3dararov;ivn6darpyr yn Aryvmovdki go.me va/ yn nayv ha3yru1 A3sbisi Qodorkowskii tadabardov6 nyrovn yv anabahow m;nolor6-amgawaragan sgzpovnknyrov hocywijag mu angasga/ und6 ;yan 0rinaganov;ivnu1 din1 Ha3asdani a3s tirkoro6ump-no.ov;ynen1 Saga3n in[ al rov;ivnnyrov ,r]anin a-avyl A3s poloru a-a3=m ;ov.;i ,ovmu ka]alyra/ e a3l yrgir6ullan undrov;yan un;axkin bo-;govmi gu m.e =o.owrta3in wra3 yn yv zanonk iraga6 nyr yvs gasga/ 3a3dnylov irynxngadova/ oro, qaqdovmnyru5 zancova/nyru artarov;ivn5 naxnylov bardavorov;ivnu gi36 masnagxov;yan masin5 orbes“ov;ini i nbasd 2a3nyrov ;ivi pary’oqovmnyr bahan]ylow5 na3 “ov;ini ovsyrovn wra35 or po.ok Adrbe3jani martga3inbagsyxovmu [i grnar wijyli 0rinaqaqdovmnyru tadabar6 ir garcin qosdaxa/ e knnov6 iravovnknyrov odnagoqovmin1tar2nyl anor 3a.;anagu5 i dylow5 naqacahagan ;ygna6 ;yan yn;argyl naqacahagantimax yrgrort hantisaxa/ /ovn aba undryal naqacahu undrov;yan wyrapyryal ga6hama3nawar govsagxov;yan tada’ydylow5 ulla3 an “ov6 darova/ po.oki ar2anacrov6.ygawar` Gynnadi Ziovganowi ;in gam a3l ;ygna/ov mu1 Or6 ;ivnnyru yv 3a3dnapyryl polorabahowa/ 17 a- harivr 2a36 bes hydyvank unttimatirnyrov 0rinazanxov;ivnnyru1 Nyrga3i <abajaj;rjnyrovn1 Hycnanki hamaz0r e hagabydagan xo3xyrovn5 i,6 o[ mqi;aragan ba3mannyrovnZiovganowi a3n 3a3dararov6;ivnu5 ;e -ovsagan i,qanov6;ivnnyru artar undrov;ivnnyr qanov;ivnnyrovn go.me ov=i cor/a/ov;ivnu unttem xovxa6 rarnyrovn yv anonxme omanx dag5 yrgrin nyrkin garc ov ganonu wyrahasdadylov5 dun6 dysagan6ungyra3in gaxov;ivnu ABAKAga3axnylov badrasd [yn da6 2yrpagalov;ivnnyru avyli gu parvokylov hamar5 pa.tad6 Hebdomadaire Arménien Armenian Weekly ISSN 0382-9251gavin1 Gomovnisd govsagxaby6 porpokyn girkyru1 mamp -ovs a3l ka.akagan .y6du [i n,yr ;e ampo.] 70 dari Wladimir “ov;ini grgin gawarnyrov5 “ov;in gu ngad6 Publié par /Published byir isg govsagxov;yan barda6 ancam i,qanov;yan clovq ca6 vi a3n an2u or ov=y. pazovgow Le Centre de Publication Tékéyantra/ miahy/an war[a2yvu5 lu orbes naqacah himnagan grna3 san2aharyl yrgrin ca6 825 rue Manoogian, Saint-Laurent,=o.owrtawaragan hasgaxo6 ‘o’oqov;ivn bidi [pyre _ov6 hawe= wa3re]ku1 Haga-ag a-6 Québec H4N 1Z5.ov;ivnnyrov nyrhag hocypa6 sasdani nyrkin ;e ardakin ga3 oro, ;ivow =qdagan yry6 Tél: (514) 747-6680 • FAX: (514) 747-6162nov;yamp tasdiaraga/ e 3a6 ka.akagan ov.yc/in me]1 Iro6 vo3;nyrov5 -ovs =o.owovrti ga6 E-Mail: abaka@bellnet.ca]ortagan syrovntnyr5 orovn .abes Mydwydyv ir ka-amya3 ryvor meg hadova/in yv hasa6 www.tekeyanmontreal.org/modules/newsartivnkn e undragan 0rina6 naqacahov;yan 0ryrovn ,arov6 ragagan ;e gr0nagan gaz6zanxov;ivnnyrov nyrga3i yryvo36 nago.u y.av “ov;ini a-a]in magyrbov;ivnnyrov m0d “ov;in >mbagroujiun^;u1 naqacahov;yan ,r]ani ka.a6 la3n =o.owrtaganov;ivn gu wa6 >MBAGRAKAN KAXM Calow =o.owrta3in haga6 kaganov;yan7 waraco3ri ydin 3yle1 A3t =o.owrtaganov;yan AUAG A<>ATAKIZN:R^”ov;in xo3xyrovn5 anonk sgsan “ov;in ,arovnagyx san2u ir hamymadov;ivnu andarago3s :rouand Axat;ananxyal Tygdympyrin5 yrp ga6 2y-kin bahyl7 Mydwydyvi na6 bidi avylna35 yrp ardakin Noupar Phrphr;an3axan qorhrtaranagan und6 qacahagan polor oro,ovmnyru ka.akaganov;yan /irin me] Ar,auir Khøny;anrov;ivnnyru1 “ov;ini Miaxyal 3a3dnabe s g u g r ei n “ o v ; i n i “ov;in ir gar/r gyxova/kow |aroujiun Arxouman;an_ovsasdan govsagxov;ivnu wavyraxman gniku1 sgsi hagatrovil AMN6i a,6 Wardoufi Pal;an‘okr a-avylov;yamp grxav 3a.6 “ov;in cor/naba,d mun e qarhagalagan 2cdovmnyrovn5 |akob Wardiwa®;an;anag danil5 in[ or dy.i or grna3 ,0,a’yli artivnknyrov zanonk odn2cov;ivnnyr hama6 Niqøl Babax;an-F;rnanthxdovav hanra3in bo-;govmi` hasnil5 y;e iradysov;ivnu rylow1 Omank a3s hy-angaru Qristin Trdat;an Gououmy;anundragan qartaqov;ivnnyrov ovnyna3 cor/naganaxnylov anx6 nor ba. badyrazmi mu sgizpu Canadawyrapyryal ampasdanov;ivnny6 yal Tygdympyr 226in 3a3da6 gu ngadyn5 manavant yrp 2nd Class $80 (QC & ON) 1ère classe/first class $90row5 ngarnyr yv dysyriznyr rarova/ azadagan pary’o6 ngadi a-novi ;e5 in[bes -ov6 U.S.A. 1st class (US)$90hrabaragylow orbes abaxo3x1 qovmnyrov ,arku1 #yd no3n am6 sagan _osiska3a Gazy;a Autres pays/OtherSaga3n mia3n undragan qaq6 suvan un;axkin dy.i ovnyxa/ 0ra;yr;u gu n,e5 “ov;in gov6 countries: 1st class (US)$120dovmnyrov badja-ow garyli [e qorhrtaranagan undrov;ivn6 ze -azmagan nbadagnyrov Dépôt légal: Bibliothèque du Québecpaxadryl =o.owovrtin po.ok6 nyrovn5 oronk la3n [a’i xo36 hamar 3a-a]iga3 10 dariny6nyru1 Qorhrta3in Miov;yan xyrov badja- tar2an5 naqa6 rov un;axkin 590 milia- yvr0 TPS/GST – R119209294 • TVQ/PST #1006268699darpa.atrovmen astin _ov6 cah Mydwydyv qosdaxav ,r]a6 3adgaxnyl` ba,dbanovylovsasdan nyrkin dndysagan6 na3in ga-awari[nyrov ov..agi hamar NA:)6i yv AMN6iungyra3in ‘o;orgovmnyrov dac6 undrov;yan 2yvin wyrata-nal5 Yvroba3i aryvylyan sahmanny6 “We acknowledge the financialnabali hancrovan mu gu ti6 barzyxnyl govsagxov;ivnnyrov rovn wra3 hagahr;i-a3in wa6 support of the Government ofmacrave5 or hasgnali0ren por6 yv naqacahagan ;ygna/ovny6 han hasdadylov /racri sba-6poko. untwzovmi dy.i govda31 rov ar2anacrov;ivnu yv has6 naliknyrovn tem1 Canada through the CanadaCohaxovxi[ a,qadanki gary6 dadyl azca3in badgyras’iv6 Arty0k ba. badyrazmi Periodical Fund (CPF) for ourliov;ivnnyrov novazovm5 gyn6 -i angaq ga3an mu1 A-avyl naqgin a,qarhaka.akagan publishing activities.”samagartagi angovm5 ga,a6 yvs5 an 3a3dararyx [ara,a6 yrgpyvy- co3awijagi|n bidi-agyrov;ivn5 =o.owovrti pa6 hov;yan yv ga,a-agyrov;yan wyrata-nank1xar2ag my/amasnov;yan yv in[ [ezokaxovmin hamar nor mi]o6
 3. 3. LUNDI 26 MARS 2012 - MONDAY MARCH 26, 2012 • ABAKA • 3JMM-i norakaxm “Vision Créative Tekeyan”marmnin `ilmarou;sti a®a=in n;rkaazoume^Carli Chlini nouiroua‘ Badmagan yv anmo-anali 0r mu bidi ra= dysyrizu5 ovr ancam mu yvs gu has6ulla3 angasga/ <apa;5 Mard 10, 20126u dadover {e’lini da.antu` a-anx 2a3niMon;reali :ekeyan M,agov;a3in Miov6 yv clqavorapar temki arda3a3dov;ivnny6;yan my/ undanikin hamar1 row yv ,ar=ovmnyrow sdy./yl zcaxovmnyrov A3nbes in[bes 206rt tarov a-a]in arda3a3dov;ivnu1gesin norasdy./ sinyma3i asbarezu nor #a3dacri avardin 3a3dararovyxav ;ee] mu paxav martov badmov;yan me]` Vision Créative Tekeyan-i 3a]ort /racirua-a]in asd.u ovnynalow {arli {e’linu5 bidi ulla3 Fransaha3 a,qarhah-[agno3n a-asbylagan asd.u` wyragynta6 filmardatri[ Henri Wyrno3i mahovannaxa/ {arli {e’linu5 3an2in yridasart 106rt darylixin novirova/ 3a3dacir mu yvgadagapan-arovysdaced Jerri Arzov6 ir clovq-cor/ox 8Ma3rig9 filmi xovxat6manyani5 movdk cor/yx :ekeyani m;ac6 rov;ivnu 3a-a]iga3 kani mu amisnyrovna/ srahu5 yv lovsar2agi ,r]anagow ov un;axkin13adovg yra=,dov;yamp5 {e’linagan 2y-6 A3s a-a]in nyrga3axovmu gadarovyxavnacavazanu j0jylow5 myr; ir syv ov glor arhysdawar= magartagow5 hyzasah ovclqargu wyrxnylow i 3arcank ir jampov ansa3;ac5 a-anx pymi5 waraco3ri ovwra3 digini mu gam 0riorti mu5 yrpymn 3artaranki5 a3l barzabes lo3si5 yra6sa3;acylow ir yrgar g0,ignyrov sovr ki6 =u,dov;yan5 qa.argov;yan yv q0ski;in badja-ow5 ir garj ov sy.m pajgonu jardar 0cdacor/ovmow sdy./ovyxav fil6war ka,ylow yv la3n ov ;o3l dapadu wyr marovysdi /novntu marmnaxno. cy.yxig ovka,ylow5 nyrganyrovn me]en 3a-a]axav ampo.]agan badgyr mu1 #a3dararovy6pym5 cor/ovneov;yan nor /ir mu panalow xav nayv ;e ,ovdow a3s nyrga3axovmengazmagyrbov;yan m,agov;a3in gyankin hadova/nyr garyli bidi ulla3 tidyl Yhrri Arxouman;an YouTube6i mi]oxav1 Nyrga3axman lovsavorovmi badasqa6 dagan0ren sdy./ova/ ‘o;orign ov z0ra6 badovn er Ma3k Bajakyan5 2a3na3in vor ‘ovken ir j.jim marmnin cry;e .ygawaru` Dok;7 Lyvon Ke[yan5 ;eknik ;-i[ku5 yvln1 Yv mygnyxav {arlin5 a3nbes harxyrov badasqanadovn` Eddi Hiv6 in[bes srah mda/ er` barz ov qy.j mar6 se3njyan5 isg 3a3daciru 3.axo.u5 m.i[ tovg mu5 or hasav ‘a-ki anhas par6 ov= hantisaxo.u5 pymatro.u yv ira6 2ovnknyr5 abryxav ‘o;orgalix gyank mu5 ganaxno.u5 cy.angari[5 dekori mas6 pa3x garo.axav =bid barcyvyl yv 3o3s naced5 naqac/o. (diza3nur)` Demsi nyr,n[yl a,qarhi mu5 or yryk dasnmyag6 Arzovmanyan5 orovn arovysdu par2r0ren nyrov un;axkin aganadysu y.av yrgov cnahadova/ e anxyalin Lipanani yv hama,qarha3in gor/ani[ badyrazmyrov5 Fransa3i me] yv wyr]in dasnamyagin` dndysagan hamadara/ ov sosgali dac6 Mon;reali me]1 8Nbadags e5 orbes nabi mu yv a3l badovhasnyrov1 In[bes war[agan :ekeyan M,agov;a3in Miov6 Byrnar <0 usa/ e` 8{arli {e’lin ‘ok6 ;yan5 sdy./yl mi]awa3r mu ovr arovys6 ragazm an2 mun er5 pa3x arovysdi me]` daser yridasartnyr l/ovin par2rorag hsga3 mu91 m,agov;a3in cor/ovneov;yan7 ovraq ym or M0d ges =am dyvo. a3s nyra/aganen ov=agan yv lovr] qmpag mu me]dy. ygav yv ydk xovxatrovyxav {e’lini tasagan syv6 a-a]in ‘or2u 3a]o. artivnk dovav95 j y r m a g y v a n 2 a 3 n f i l m y r e n (3 y d a c a 3 i n usav Demsi Arzovmanyan1 2a3navor tar2ova/) 8Gold Rush9 liamy;6 N;rka meMari Lor Simhjihme]1 Naq kan {arliin srah movdk cor/ylu5n o r a g a z m “ Vi s i o n C r é a t i v e Te k e y a n ” i3an2naqovmpin anovnow Mari Lor Sime;iefransyrenow o.]ovnyle ydk nyrganyru5dy.ygaxovxa/ er nor qovmpin nbadagny6rovn masin` cohaxnyl yridasart arovys6dasernyrov ‘a’aku par2rorag magar6tagow m,agov;a3in cor/ovneov;yan l/ovy6lov5 3adgabes lsadyso.agan /iren nyrs1 Srahu ampo.]ov;yamp lyxno. hanti6sagannyru5 ovr zcali er nayv yrida6sartnyrov nyrga3ov;ivnu5 hma3ova/ hydy6vyxan wyra/na/ {arli {e’lini dqrazu6vart yrgq0sov;yan (anclyren lyzovow)` irbadanygov;yan ovsovxi[ Fred Karno63i ociin hyd5 panalow ir ‘o;orga3o3zgyanki /alkyru5 3a]o.ov;ivnnyrn ovt=paqdov;ivnnyru5 yv ir asbarezi wyr6]avorov;yan5yrp hravirova/ er sdanalovhamar 8)skar9 badovo3 mrxanagu5 bidiuser` 8{arlin bedk [ovner )skarin7)skaru bedk ovner {arliin91 Ir yrg6q0sov;yan me]untme]5 {arlin gu nyrga6 +a.hn a=^ Maq Payaq;an% Thmsi Arxouman;an% Yhrri Arxouman;an% Htti Fiushny;an%3axner ir filmyrov me]i /an0; dysaran6 toqj& L;uon Qhc;an% Sargis Hqix;annyr5 in[bes` nganagnyrow baru5 arovys6
 4. 4. 4 • ABAKA • LUNDI 26 MARS 2012 - MONDAY MARCH 26, 2012 JORONJØ“rof7 Wahacn Dadryani 8Judgment at Istanbul9hadori hradaragman ,norhantes 8.00-in5 dy.i ovnyxav ,norhan6 ban Armen Ycanyanu1 nyrovn a-i;ow1 Yv yrgrort`MATAJ B& MAMOUR:AN tes 8Tadasdan Bolso3 me]9 @y-nargi avardin hy.inagu orowhydyv i darpyrov;ivn Xy6 hadorin hradaragman a-;iv1 magacryx waja-ova/ cirkyru1 .asbanov;yan novirova/ ,ad Gazmagyrbov;yamp Z0ryan Wyro3i,yal hadoru nyrga3a6 Xy.asbanacednyr Wahacn mu a3l hradaragov;ivnnyrov5Himnargi yv masnagxov;yamp` xovx “rof7 Wahacn Dadryan1 Dadryan yv :aner Ak[am oronk badmov;yan mygna6S7 Yrrortov;ivn Ha3x7 A-ak75 Nyrga3 er nayv Canada3i m0d un/a3a/ yn irynx hasaragax panov;ivnnyre gu pa.ganan5S7 Asdova/a/in Ha3x7 A-ak75 Ha3asdani Hanrabydov;yan a-a]in hadoru (anclyren)1 An a3s megu himnova/ e 0smanxiS7 Cricor Lovsavori[ Ha3 ga6 tysban N7C7 Armen Ycanyan gu go[ovi 8Tadasdan Bolso3 bydagan .ygawarnyrov go.me;o.ige5 Ha3 Avydaranagan yv craser hasaragov;ivn mu1 me]9 (8Judgment at Istanbul9), yrtman dag drova/ wga3ov6ygy.yxinyrov :oron;o3i Ha3 Paxman q0skow hantes ygav or hradaragova/ e Niv Yorki ;ivnnyrov wra35 oronk xo3x govAgovmpi5 Ha3gagan Parycor6 Brn7 Jorj <irinyan5 or 3anovn yv )ksfordi 8Bergan Bovks9 dan Ha3ox tem cor/ova/ oji6/agan Unthanovr Miov;yan5 Z0ryan Himnargi pari ca6 hradarag[ov;yan go.me1 rin /avalu1H7P7U7 Miov;yan yridasart lovsd ma.;yx yv hanrov;yan Hadorin niv;n e A7 A,6 Avyli kan 50 darinyrov hy6a r h y s d a w a r = y r o v (professio- nyrga3axovx hivr tasaq0su5 qarhamardi avardin` 1919-in5 daz0dov;ivnnyre ydk5 Dadur6nals), Armen Car0 Ovsano.ax dalow “rof7 Dadryani 3a6 0smanyan :ovrkio3 me]5 ha3 yan 3a3dnapyra/ e nayv5 orMiov;yan5 Bolsaha3 M,ag7 girj gynsacragan ci/yru7 pnag[ov;yan pna]n]man hy.i6 0smanyan ga-awarov;yan ba,6Miov;yan5 Canada6Ha3as6 “rof7 Wahacn Dadryan nagnyrov tadawarov;ivnnyru5 d0na;yr;u` 8:akwim6i Weka6dan a-yvdragan qorhovrti5 ha3yren yv anclyren lyzovnyrow 3adovg 3an2na=o.owi mu go.me1 3i9n zinovoragan a3t tada6Wartananx Asbydnyrov 8Ali6 nyrga3axovx ir yv :aner Ak6 “rof7 Dadryan g4use5 ;e rannyrov masin lradovov;yan,an9 tahliji5 Tsdyrk War6 [ami lo3s un/a3a/ irynx ha6 a3s megu garyvoraco3n a,qa6 my/aco3n a.pivru [er5 a3l gartananx 8Ardymis9 0;yagi5 saragax a-a]in hadoru anc6 dov;ivn e yrgov badja-ow1 nayv fransacir ha3yren ;yr;Mara,i Ha3rynagxagan Miov6 lyren lyzovow1 Dy.i ovnyxav Naq5 orowhydyv an himnova/ mu` 8_unysans95 or lo3s gu dys6;yan yv Ha3 Tadi 3an2na6 harx badasqan5 oronx ba6 e ;rkagan ‘asda;ov.;yrov ner Bolis5 orovn e]yru harovsdqovmpi5 Ovrpa; “ydrovar 10, dasqanyx “rof7 W7 Dadur6 wra35 zors 0smanyan i,qanov6 yn qntro3 a-arga3 tadawa62012-in H7P7U7 Miov;yan Gyt6 yan1 Ir srdi ov cnahadanki ;ivnnyru hargatrova/ yn hra6 rov;ivnnyrovn manramasnov6ronin me]5 yrygo3yan =amu q0sku ov..yx wsyma,ovk tys6 baragyl a3t tadawarov;ivn6 ;ivnnyrow1#i,adagi Yrygo3 O.p7 Wahe Minne;yaniMATAJ B& MAMOUR:AN Gazmagyrbov;yamp :oron;o3i :ekeyan M,agov;a3in Miov;yanwar[ov;yan5 <apa; Mard 10, 2012in Miov;yan Srahin me]dy.i ovnyxav 3ov, yrygo3 o.p7 Wahe Minne;yani mahovan ka-a6sovnkin a-;iv1 Dignanx Miov;yan go.me badrasdova/ joq ovdysdy.ennyrovyv zartara/ sy.annyrov ,ovr] dy. crava/ ein5 o.paxyaliundanygan baracanyru yv :ekeyani ,r]anagi parygamnyru1 Xavagxagan q0skyrow hantes ygav :7M7 Miov;yan ady6nabyd brn7 Wazcen De0kmejyan5 or gartax a3s a-;iv :7M7Miov;yan Gytronagan War[ov;yan xavagxagan ciru ov..ova/Dig7 An=el Minne;yani1 Brn7 Ceorc :iv;ivnjyan _7A7G7i go.me ir ungyra3in wyr6 }a.hn^ |akob Yanyik;an% Anvhl Minnhj;an% Ghorg Jiujiuny;an%3i,ovmnyru arda3a3dyx1 Cor/atrovyxav cy.arovysdagan gogig Al;qsan Palja;an% Virar B;t;r;an% Waxghn Thøqmhy;an ;u3a3dacir mu1 #a]ortapar ylo3; ovnyxan` dig7 Lina Be3leryan5 Hlixaphj Ouxoun;anor mynyrcyx Gomidasi 8Andovni9n yv Sa3a; Nowa3i 8Kani Wovr}an Im9u5 dig7 Madlen Sahagyan` asmovnkyx Wahan :ekeya6 azca3in yv hasaragagan cor/ovneov;ivnnyrovn masin yv usav`ni 8Ha,ovy3artar9u5 brn7 Sarcis Covndacjyan5 ta,nagi un6 8777 m0d 40 0ryr a-a] Ovrpa; yrygo3 mu a3s gytronin me]gyragxov;yamp5 dig7 Lina Be3leryani mynyrcyx Armen Dic6 parygamnyrow ,r]abadova/5 Wahein hyd gu zrovxeink hinranyani 8Covsani Yrcu9 yv Aram Maracovlyani 8Im ly-nyr 0ryru wyr3i,ylow1 Lman 0r mu ydk5 Giragi a-av0d sirylily-nyr9u5 brn7 +ira3r Pederyan ylo3; ovnyxav ir srdi yv mqi6 Wahein mahow co3=u ha.ortovyxav5 or xnxyx ampo.] parygama-;aragan q0skyrow5 brn7 Alyksan Bal;a3yan arda3a3dovyxav gan ,r]anagu7771 Wa;sovnagan ;ovagannyrovn sgizpu Min6o.p7 Wahe Minne;yani anxyali yv :oron;o3i me] dara/ ir ne;yan undaniku irynx darinyrov a,qadankow 2y-k pyra/ an2nagan cor/in azca3naxman badja-ow 1969-in undany0k gu ca.;yn Canada yv pnagov;ivn gu hasdadyn :oron;01 An ir 0cda,ad pa=inu pyra/ er E]mia/nagan jagadin i nbasd undragan ba3karin me]1 O.p7 Mysrob Cov3ovmjyani a-a]6 nortov;yamp miaxa/ er _7A7G7i ,arkyrovn1 Cahirei 8Gogan6 yan9 Srahi me] y.a/ er cor/0n masnagix m,agov;a3in 2y-narg6 nyrov ov ir 2y-nata,nagow sdy./a/ er qantawa- m;nolord1 Hos yvs ,arovnaga/ er ir cor/ovneov;ivnu` y.a/ e _7A7G7i :oron;o3i war[ov;yan adynabyd yv :7M7Miov;yan war[agan antam yv anor avantabah marmni antam1 Ir digno] An=eli hyd masnagxa/ e yrc[aqovmpyrov91 :7M7Miov;yan Adynabyd Brn7 Wazcen De0kmejyan o.pax6 yali go.agxin Dig7 An=elin 3an2nyx 3ov,adaqdag mu5 Minne;6 yan amoli yrgaramya3 /a-a3ov;yan a- i cnahadov;ivn1 Undaniki go.me q0sk a-av o.paxyali ‘ysan Brn7 #agop}a.hn^ Waxghn Thøqmhy;an% Sønia Yanyik;an% Anvhl Minnhj;an% Janjigyan5 dovav ir 3ov,yru yv ,norhagalov;ivn 3a3dnyxWiwian Potour;an% |akob Yanyik;an ;u Virar B;t;r;an :7M7Miov;yan War[ov;yan1 #arcank o.p7 Wahe Minne;yani 3i,adagin1
 5. 5. LUNDI 26 MARS 2012 - MONDAY MARCH 26, 2012 • ABAKA • 5Syvan Nacca,yaningar[agan xovxahantesu S7 Cricor lovsavori[ Ha3asdanya3x =ivrii antam1A-akylagan ygy.yxvo3 Wa[e #owse’yan Ir masin antratar2a/ yn canadagansrahin me]5 Ovrpa;5 2 Mard 2012 =amu ha3 ;e 0dar5 in[bes nayv darpyr yrgir68-in5 ngar[agan xovxahantesu dy.i ovny6 nyrov me] cor/o. mamovlu5 yv Mountainxav ka.akis yridasart ngar[ovhi Syvan Lake PBS hy-adysili ga3anu1 A3sdy.Nacca,yani5 ir 32 cor/yrow5 yv ,arov6 g4ovzym a-an2naxnyl Holandagan mamov6nagovyxav Mard 3-in yv 4-in1 l e n 5 m e ] p y r o v m n y r 7 6 4 4 In Gallery Noscka Nyrga3 er undrani arovysdacednyrov (Dordrecht Nederland), during the monthsyv arovysdasernyrov qovmp mu5 or hiax6 of October and November 2009, an extraor-movnkow hydyvyxav ivrakan[ivr ngari a,6 d i n a r y a r t i s t e x h i b i t s h e r o e u v re . S e v a nqadankin5 co3nin5 2yvavorovmin5 q0skin5 Naccashian from Canada presents her strik-badcamin5 ;-i[k dalow nayv ir yryva6 ing paintings and etchings in the heart ofga3ov;yan1 D o rd re c h t . I ’ a m s u re w e w i l l h e a r m u c h Syvan my/ masamp g4a,qadi iv.anyr6 more about her. Her work moves me, and isg o w 5 eau-forte, y v q a - n (mixed media) very high quality. You dream away while;ykniknyrow1 looking at her paintings; they take you away Artaryv5 1995;76in Yryvani Cy.ar6 because of their mystical appearance44.vysdi Agatymia3i ,r]anavard Syvani Syvan a3=m hasdadova/ e Yryvan5 ovnihamar tatar co3ov;ivn [ovni7 amen 0r ir arovysdanoxu5 mia=amanag g4a,qadisorwylik ovni7 wga3` ir qmpagan ;e an6 Narygaxi Arovysdi Miov;yan me]5 orbeshadagan avyli kan 45 xovxahantesnyru1 Concept Artist, Graphic Designer.Mon;reali5 Arts Club Annual Juried Art #a]o.ov;ivn5 nor ov= ampara/5 pariShow-i y r g o v 3 a ] o r t a g a n d a r i n y r o v n 5 S;uan Nagga,;an wyratar2 gu ma.;ynk iryn5 harsdaxnylov2004 yv 2005 ;ovagannyrovn ar=anaxav hamar ca.ov;is arovysdi a,qarhu1a-a]in mrxanagi5 isg 2007-in` Best O s c a r- i n , o v m i a r = a n a x a / ` ` L a Vi e i l l e <norhagalov;ivn S7 Cricor Lovsavori[Painter of the Year Award-in1 dame et les pigeons44 yv ``Les triplettes de Ygy.yxvo3 /qagan qorhovrti adynabyd` Syvanu ullalow Visual Artist / Anima- Belleville445 in[bes nayv Y.i,e {arynxi yv brn7 Mgrdi[ Kanonjyanin yv war[ov;yantor, a,qadagxa/ e pazma;iv filmyrov Ha3asdani masin wavyracragan filmyrov antamnyrovn5 oronk myzi a3s a-i;u bar6badrasdov;yan cor/in5 in[bisin yn wra31 Isg wyr]yrs 2011-in5 Reanimania cyvyxin5 m0den /an0;analov hamar Syvan_ovpen Haqwyrtyani ``Zadig445 _opyrd International Animation Film Festival-i n Nacca,yani arovysdinSahagyanxi ``Pinocchio445 Silwyn <omei masnagxa/ e orbes liamydra= filmyrov :.;agixMon;reali 8Ha3asdan9 Himnatramihowanavora/ Apowyani hivantanoxiwyragancnovmu gu ,arovnagovi 8Ha3asdan9 Hamaha3gagan =inu1 Nyrga3is un;axo. noro6Himnatrami Mon;reali dy.a6 cov;ivnnyren ydk hivantanoxigan marminu` canadaha3 pa6 /narana3in hadova/i hivant6ryrarnyr Wre= yv Imasdovhi nyru bidi sbasarge artia6Nigo.osyannyrov howanavorov6 gan ba3mannyrow1;yamp5 sgsa/ e Ha3asdani Y-aharg pov=aranu 19866enGoda3ki marzi Apowyan ka6 i wyr gu sbasarge Apowyan.aki /nntadan himnagan ka.aki yv ,r]aga3 20 civ.yrovnorocovmi yrgrort ‘ovlu1 Him6 pnagi[nyrovn1 Hivantanoxi clqavor p=i,g Larisa Mado36 yan gu dy.ygaxne ;e 20116in ovnyxa/ yn 1250 /novntnyr yv sbasarga/ yn 1320 3.i giny6 rov5 isg /nntadanu` 17,376 a3xylov hivantnyrov yv 2583 mna3ovn hivantnyrov1 Un;axki me] yn ]ramada6 gararman5 ]y-ovxman5 ylygdu6 ragan hamagarcyrov5 in[bes nayv cydni5 t-nyrov yv ba6 dovhannyrov ‘oqarinovmnyru noryrow1 Gu dy.atrovin haga6 hurtyha3in ov 0ta’oqov;yan hamagarcyru1 Avylxa/ yn 30-60 darika3in qovmpi gananx 3ajaqovmnyru5 ganin gu ganqyn anxangali ;ivnu yv myr hivantnyrovn anonx anwjar gyrbow polor hivantov;ivnnyrov 3ydaca3 anovnow myr yraqdacidov;ivnunowin gu wyranorocovin yrg6 anhra=y,d knnov;ivnnyrov 6 zarcaxovmu1 8Sa myz hamar gu 3a3dnynk Himnatrami Mon;6rort hargi /narana3in yv 3yd6 gadarovmnyru5 nyra-yal cyr6 my/ 2y-kpyrovm e9 avylxovxa/ e reali dy.agan marmni adyna6/ n n t y a n p a = i n n y r u 1 20106 i n 2a3na3in hydaz0dov;ivnnyru yv digin Mado3yanu1 byd Antranig <irinyanin yvno3n paryrar undaniki a]ag6 gr/kacy.2yrov znnovmnyru1 8Mynk par2r0ren gu cnaha6 paryrar Nigo.osyan undani6xov;yamp parygarcova/ er A-avyl` gadarova/ paxadra6 dynk hivantanoxin ngadmamp kin9 usa/ e Himnatrami Cor6/narana3in6wirahadagan pa6 gan a,qadanknyru5 himna6 a3s hydyvo.agan hocadarov6 /atir dn0ren Ara Wartyan1
 6. 6. 6 • ABAKA • LUNDI 26 MARS 2012 - MONDAY MARCH 26, 2012 NIU :ORQMIAXYAL AZCYROV GAZMAGYRBOV:YANHA#ASDANI HANRABYDOV:YAN ANTAMAGXOV:YANKSANAMYAGI UNTOVNYLOV:IVN hraviryalnyr ,am’a3ni cava;6|AKOB WARDIWAÂ:AN nyrow5 ‘oqatar2 ma.;anknyr yv ,norhavorov;ivnnyr ‘oqan6 Ka.aki 8”iyr9 bantogu xyxin1 Gu 3i,ym or _amgawary.a/ er =amatrawa3ru Miax6 Azadagan Govsagxov;ynenyal Azcyrov Gazmagyrbov;yan nyrga3 eink ungyrovhi Irmaantam my/ undaniki tys6 Der Sdy’anyan5 ungyrnyrbannyrovn5 tivanacednyrovn5 Papcen Mgryan5 Togd7 Wa[eMAGi kardov.arov;yan ba,6 >azaryan5 Ceorc Mara,lyand0nadaryrovn5 dy.agan zan6 yv ys1 Gins` o.paxyal ungyrov6cuva/a3in lradovami]oxnyrov hi Ar’in5 or yrgar dariny6;.;agixnyrov yv ha3 hama3nki row gu /a-a3er MAGin5 baronnyrga3axovxi[nyrovn1 A7 Arzovmanyani qntrankin A-i;u` Mard 2, 1992in5 unta-a] yr;alow5 sdan2na/Ha3asdani hyd miasin MAGi er ha3gagan badoviragov;yanantamagxa/ yrgirnyrov hama6 ‘ro;okoli badasqanadovov6dy. untovnylov;ivnn e5 ksan ;ivnu1darinyr a-a]1 Y-aco3nu a3novhydv sgsav Hantisov;yanx gu naqaca6 /a/anil MAGi gytronady.iinher yv clqavor q0skow hantes a-]yv7 a3lyvs Ha3asdan masgov car Clqavor Kardov.ar gu gazmer mi]azca3in hama3n6Ban Ki6Movnu1 #i,ynk or5 kin1 Arta4r iravovnku yryk6naqgin Qorhrta3in Miov;yan hazaramya3 badmov;ivn ovny6hanrabydov;ivnnyren` Ha3as6 azcowin ampo.]agan anga6 Q0sk a-av myr hanraby6 xo. =o.owovrtin ov anor ha36dan5 Adrbe3jan5 Kazaqus6 qov;yan mu diranalov hamar1 dov;yan a-a]in ardakin rynikin1dan5 Kurguzisdan5 Dajigis6 Myr ha3rynagixnyrovn a[ky6 cor/ox naqararu` _affi Ullal aganadysu hocybarardan yv :ivrkmynisdan no3n 0ru rovn me] gar arxovnk5 hocygan #owhannisyan5 or naq ha3yre6 a3t araro.ov;yan gu n,anagermiaxan MAGi antamagxov6 abrovmnyrov qdaxovm mu ha3ry6 now o.]ovnyx nyrganyru yv ,a6 ullal wga4n calik syrovntnyrovn;yan yv oronx tr0,agnyru nasirov;yamp ov hbardov;yamp rovnagyx anclyrenow ir q0sku hamar5 ;e i~n[bisi hbardov6sgsan /a/anil MAGi Niv Yor6 lyxovn1 Myr hanrabydov;ivnu dal5 3a3dararylow or ir yr6 ;yan bahyr abryxav i4m sy6ki gytronady.iin a-]yv1 Ar6 gu nyrga3axner ardakin cor6 giru gu 2cdi .arapa.yan rovntu a3t 0r12anacrynk or no43n 0ru San /ox naqarar` _affi #owhan6 qa.a. lov/ovmi1 Hama2a3n Ha3asdani Han6Marino3i ‘okr yrgiru yvs nisyanu1 Nyrga3 ein MAGi Hravirova/ yrgirnyrov nyr6 rabydov;yan m,dagan nyrga6gantamagxer Gazmagyrbov6 m0d HH a-a]in tysban Alyk6 ga3axovxi[nyrn ov yrysovni m0d 3axovx[ov;yan5 MAGi Ha3as6;yan1 Clqavor Kardov.aru san Arzovmanyan5 My/n Pri6 myr ha3rynagixnyru baron dani antamagxov;yan 3opy6cnahadankow arda3a3dovyxav danio3 Ha3asdani tysban >alii a-a]nortov;yamp5 ge6 lyanagan dary;ivi a-;iv5wyro3i,yal yrgirnyrov masin5 Armen Sarcisyan yv baron s0re ydk =amu 1:30-in5 hra6 a3s darovan un;axkin gu na6oronk garj =amanagi me] Mowses Apylyan5 or nyrga3is virovyxan tr0,agnyrov par26 qadyse ovnynal zanazan mi6grxa/ ein 3armaril MAGi mas gu gazme MAGi Abaho6 raxman araro.ov;yan1 MAGi ]oxa-ovmnyr yv hantibovmnyr1/racirnyrovn yv mas gazmyl wov;yan Qorhovrtin1 ,r]a’agen tovrs hazaravor Masnavorapar5 Abril 28ina3t undanikin1 Paxa-ig yry6 Ov ty- hama3ken nyrga3 ein ha3yr havakova/ ein5 oronx naqa2y-nov;yamp :ekeyanvo3; er or a3ska4n my/ ;ivow A-a]nort Qa=ag Ark7 Bar6 qantawa- /a’yru zarmank M,agov;a3in Miov;yan5 Nivhanrabydov;ivnnyr no3n 0ru samyan yv losahoci ha3rynaser badja-yxin 0dar badovi6 Yorki Murkun hamyrcasrahingantamacrovein MAGin1 hocyvoraganu` Mysrob Ark7 ragnyrovn yv ha3aser >aliin1 me] dy.i bidi ovnyna3 d06 A3t 0r hravirova/ ullalow A,jyan yv /an0; a3l azca3in _affi #owhannisyan hanti6 nagan hamyrc masnagxov;yampMAGi m0d Ha3asdani Hanra6 temkyr5 in[bes` Loviz Simon` savor gyrbow par2raxovx tr06 Ha3asdani ov S’iv-ki hanra6bydov;yan m,dagan nyrga3a6 HPUMi naqacahu yv Hra3r ,u1 Ha3gagan badoviragov6 3a3d yrci[nyrov1xovxi[ tysban Garen Nazar6 #ownanyan` Ha3gagan Hama6 ;ivnu5 a3novhydyv a-a]nor6 Niv Yorkyani go.me a3s ba,d0nagan covmari naqacahu1 Bydagan tuvyxav masnavor srah mu5 ovruntovnylov;yan5 mdowin ca6 myr nyrga3axovxi[nyru crava/xi yd5 ksanamyag mu a-a] ein a3n sy.anu5 ovr ar2anac6Mard 2, 1992, yrp MAGi Unt6 ruva/ er Ha3asdani Hanra6 Sivzan Qardalyanihanovr +o.owin naqacahu` bydov;ivn1Seovdagan Arapio3 tysbanu Ar2anacrylov ynk nayv a3s 8My/m0rs tajova/knyru9 =abavenubaron <yhabi gu gadarer yvs5 or Miaxyal Nahancnyrov5 xovxatrovyxav Is;anbovli me]=o.owin paxovmu1 Ha3gagan Yvroba3i Abahowov;yan yvhama3nken nyrga3axovxi[nyr yvs Hamacor/agxov;yan Gazma6 <ovedaha3 pymatri[ Sivzan Qardalyani 8My/m0rs taj6nyrga3 eink a3t a-av0d =o6 gyrbov;yan (YAHG)5 _ovsas6 va/knyru9 =abavenu Is;anbovli me] xovxatrovyxav Mard.owasrahin me]1 dani Ta,nov;yan yv Yvro6 156in yv 166in1 <ar=angaru gu badme hy.inagin my/m0r` MAGi 0rovan Clqavor Kar6 bagan Hama3ki antam yrgir6 Qanovm Ninei 19156i Xy.asbanov;ynen wyrabrovmin yv ab6dov.ar baron Bov;ros >ali nyrov nyrga3axovxi[nyrovn q0s6 ra/ t=oqa3in gyankin masin5 or bahova/ gu mnar qorhur60ragarci wra3 tra/ er wyro6 kyrovn me] 3i,adagovyxan >a6 tavor ca.dniknyrov ydin1 Filmi hy.inagin jicyru lo3s3i,yal yrgirnyrov timovmu Gaz6 rapa.i dacnabin lov/ovmnyr s’-ylov ir mahaxa/ my/m0r a3t mov; darinyrov iraga6magyrbov;yan antamagxylov5 cdnylov anhra=y,dov;yan ma6 nov;ivnnyrovn wra3 [a’azanx 3ovzi[ badmov;ivn mu gazme1or wavyraxova/ er Abahowov6 sin5 MAGi ovqdacri5 ‘okra6 8+abavenu grna3 yrgq0sov;yan har;ag mu hantisanal yv;yan Qorhovrtin go.me1 masnov;ivnnyrov yv martga3in nbasdyl yrgovsdek armadaxa/ ;abovnyru ‘aradylov9 usa/ An,ov,d badmagan anna6 iravovnknyrov bahbanman lo36 e Qardalyan5 or ir undaniki mivs antamnyrovn hyd mi,d iqun;ax 0r mun er norangaq sin dag qa.a. panagxov6 zovr ‘nd-a/ e yv ovsovmnasirov;ivnnyrov 2y-narga/ e5 iryrgirnyrovn hamar5 pa3x ma6 ;yanx jampow cdnylov hamar my/m0r l-agyax yv anha.ort wyrapyrmovnkin yv temkin ovnavant Ha3asdani yv ir ha6 a3t harxi lov/ovmnyru1 A3sbi6 2y-kyrovn wra3 cdnovo. tajova/knyrov (tattoo) ca.dnikinma3n =o.owovrtin hamar5 orow6 sow5 a3t 0r arten >arapa.i badasqannyru1hydyv ,a~d sov. wjara/ eink harxu mi]azca3naxa/ gullar1
 7. 7. LUNDI 26 MARS 2012 / MONDAY MARCH 26, 2012 • ABAKA • 7 LU POUR VOUS ABAKA S E C T I O N F R A N Ç A I S E Les perspectives LUNDI 26 MARS 2012 de retour de PoutineSerge Sarkissian réélu président Editorial écrit en anglais par Edmond Y. Azadian et l’effondrement de l’Union sovié- tique, la guerre froide n’est pas ter- publié dans The Armenian minée. Elle se poursuit, certes àdu Parti Républicain d’Arménie Mirror-Spectator en date une plus faible intensité. du 25 février 2012 L’ancien président Boris Eltsine Hier le Complexe sportif et culturel Karen était l’enfant chéri de l’Occident etDemirdjian d’Erévan était plein à craquer. L’Azerbaïdjan a décidé de tenir dans une position idéale pourDes milliers d’adhérents étaient venues au des jeux de guerre aux frontières maintenir la Russie dans le désar-13e Congrès du Parti Républicain d’Arménie, du Karabagh. La Turquie a entre- roi. C’est pourquoi le président Billle parti présidentiel. Des centaines de person- pris les mêmes jeux aux frontières Clinton l’a soutenu et s’est liénalités, diplomates ou invités étrangers, de l’Arménie. Ils ont tous deux d’amitié afin de prévenir ou demembres du gouvernement étaient présents. prévu de commémorer le 20e retarder le retour de la Russie surUn Congrès hautement médiatisé, la Chaîne anniversaire du « génocide » de la scène politique mondiale.Publique d’Arménie diffusant en direct le dis- Khojaly par de nombreuses mani- Arrive le président Poutine.cours du Président Serge Sarkissian. Wilfrid festations provocatrices. A Sous sa direction, la Russie revientMartens, le président du Parti Populaire Istanbul, sur la place Taksim, des à son rôle premier, mais non àEuropéen auquel a adhéré l’Arménie en manifestations parrainées par pleine capacité.décembre dernier à Marseille a dans une l’État sont dirigées par le ministre La communauté de deux mil-lettre, salué la tenue de ce 13e congrès et de l’Intérieur de Turquie. lions d’Arméniens de Russie,réaffirmé la place de l’Arménie dans la famil- Lors des manifestations, le menée par un sentiment de sécu-le européenne du PPE. Le député de la groupe ultra-nationaliste, « Loups rité, s’est ralliée à la candidatureDouma russe Arthur Tchilingarov -d’origine arménienne- a également lu un mes- gris », brandissaient des bannières de Poutine. Tant les laïcs que lessage de félicitations du président russe Vladimir Poutine. Fortement applaudi, le aux slogans menaçants : organisations religieuses ontprésident arménien a abordé de nombreux thèmes dont une Arménie forte et un « Aujourd’hui, sur la place Taksim, mobilisé leurs forces en appui àHaut Karabagh indépendant et qui ne retournera pas dans le giron de Bakou. demain à Erévan ». Bien sûr, une Poutine, parce qu’ils voient en luiDans un discours sur le fond duquel nous reviendrons, Serge Sarkissian a annonce pleine page dans le New la garantie d’une main forte pournotamment plaidé pour un changement à tous les niveaux de la vie politique et York Times, destinée à battre le maintenir l’ordre dans la viesociale du pays. Il a été réélu à l’unanimité à la présidence du Parti Républicain tambour de la guerre auprès des sociale et économique de lad’Arménie. Etats-Unis, commémorait l’inci- Russie. Malheureusement, la crise KRIKOR AMIRZAYAN dent de Khojaly. L’argent du pét- économique et le volte-face poli- role peut tout acheter sauf la tique de la Russie au cours des vérité. deux dernières décennies, aUn Arménien tué par une bande Pourquoi soudainement cet orchestre belliqueux dans un pays favorisé la montée des fascistes, des néo-nazis, des groupesde jeunes d’un quartier de Limoges dont le ministre des Affaires étrangères a affirmé qu’il avait d’extrême droite et des skinheads, qui s’en prennent à ceux du réduit à zéro les problèmes de la Caucase, en les harcelant et même Turquie avec ses voisins? en les assassinant. Les Arméniens Plus aggravant encore est la vo- sont également dans la catégorie lubilité d’Israël contre l’Iran, ce qui de ces minorités « indésirables », transforme toute la région en un des cibles à abattre. baril de poudre. Les politiques musclées de Dans ce contexte de rhétorique Poutine garderont ces gangs à de guerre et la montée des ten- l’oeil. La communauté russo- sions, l’Arménie doit tenir compte arménienne est la plus forte de sa sécurité. Les Arméniens ont ressource économique de versé trop de sang pour donner un l’Arménie. Cette communauté quelconque crédit aux nobles slo- supère toutes les autres commu- gans, dont l’Occident arrose la nautés pour les envois de fonds à région, sous l’égide d’ogives leurs familles et amis en Arménie. nucléaires. Poutine lui-même a conçu de nom- Plusieurs ont mis en doute le breux investissements et des pro- bien-fondé de la prolongation du jets économiques conjoints avec Un Arménien, Mardounig Alexanian début de soirée pour la remise de la dispositif de sécurité de l’Arménie l’Arménie. C’est la preuve qu’il n’yné au village de Sassounig (Arménie) voiture, le garagiste, accompagné du avec la Russie pendant encore 49 pas d’autre alternative pour leset arrivé en France il y a 5 ans, âgé de sexagénaire et du fils de ce dernier, ans. Même certains politiciens en Arméniens. La Russie a remis 50061 ans est mort dans la nuit du 1er Gor, âgé de 26 ans, étaient descendus Arménie se sont joints au chœur. millions de dollars à l’Arménie afinmars après avoir été grièvement blessé au pied de leur immeuble du Val de Aujourd’hui, la présence d’une de surmonter la récente crisepar balle lors d’une rixe à Limoges l’Aurence. Constatant que le véhicule base russe en Arménie est plus économique. De manière sim-alors qu’il tentait, avec deux autres volé n’avait pas été rapporté comme que jamais importante. pliste, aucun citoyen des États-membres de sa famille, de récupérer convenu, mais au contraire que les La Russie ne peut exercer la Unis ne devrait souhaiter l’essorun véhicule volé à l’un d’entre eux dix deux voleurs présumés s’étaient meilleure marque de démocratie d’une puissance concurrente. Maisjours auparavant. Selon les premiers présentés au rendez-vous en compag- dans la mesure où l’Occident est tout au long de la guerre froide, unéléments de l’enquête, un membre de nie d’une bande de jeunes, pour cer- concerné. Avoir la force de dissua- système politique bipolaire ala famille de la victime, garagiste dans tains cagoulés, les trois hommes sion nucléaire afin de garder les équilibré le monde, malheureuse-le quartier de la cité du Val de avaient menacé d’appeler la police. Un ennemis de l’Arménie à distance ment un équilibre de terreur. Maisl’Aurence à Limoges, avait été accosté des jeunes du groupe s’est alors saisi est la différence entre la vie et la depuis l’effondrement de l’Unionmercredi après-midi par deux jeunes d’un fusil à pompe et, alors que la ten- mort pour notre terre ancestrale soviétique et la création d’un sys-gens proposant deux voitures à la sion montait, a blessé légèrement le assiégée. tème unipolaire, de nombreuxvente. Reconnaissant parmi les deux fils au bras. Tentant de s’interposer, le Le 4 mars est une date cruciale pays sont victimes d’une soi-disantvoitures une Citroën C3 qui lui avait sexagénaire a alors été grièvement pour la Russie et ses alliés, parce « démocratisation » qui se pour-été dérobée le 16 janvier, le garagiste blessé d’une balle dans le dos. Il a qu’y auront lieu les élections prési- suit.leur avait proposé un marché, assu- été transporté au CHU de Limoges dentielles. Vladimir Poutine est le Notre politique moyen-orien-rant qu’il n’irait pas voir la police si les où il est décédé. “A cette heure, favori de ces élections au grand tale, sans surprise, n’est pasdeux hommes lui remettaient son aucune identification des auteurs des dam de l’Occident. En fait, malgré Suite à la page 8véhicule. A l’heure convenue jeudi en Suite à la page 8
 8. 8. 8 • ABAKA • LUNDI 26 MARS 2012 / MONDAY MARCH 26, 2012L’ambassade américaine fait don Le caricaturiste Krikor Amirzayande matériel au complexe expose l’Arménieéducatif de la police Le 21 février dernier, l’ambassadeur L’équipement comprend des ordina-américain en Arménie, John Heffern, teurs de bureau, des imprimantes, dess’est rendu au complexe éducatif de la projecteurs et des scanners.police et y a rencontré son directeur, Ce don fait partie du programme dule lieutenant-général. Hovhannes gouvernement américain destiné àVarian, pour lui remettre un don d’env- l’application des lois qui vise à ren-iron 50 000 $ de matériel informatique forcer la capacité de l’Arménie à com-pour les classes. L’équipement servira battre efficacement les crimes età l’éducation et la formation du per- administrer une justice pénalesonnel de la police d’Arménie. équitable. Donné par le Bureau de contrôle Le gouvernement américain fournitinternational des stupéfiants des Etats- chaque année environ 3 millions $Unis, l’équipement est destiné à dans l’application des lois et l’assis-améliorer les ressources en formation tance de la justice pénale en Arménie.de la police en Arménie.Le Premier ministre se rend sur latombe de Mesrop Machtots Georges Erétzian et Krikor Amirzayan Krikor Amirzayan, caricaturiste auprès de dizaines de titres de la presse arménienne a exposé du 24 au 26 février ses dernières œuvres baptisées « Arménies » - dont certaines inédites- à la salle des Clercs à Valence (France) par l’Association des Anciens combattants d’origine arménienne de Valence. Pour Georges Erétzian (président de l’Acofa-Anciens combattants d’origine arménienne de Valence) « Krikor Amirzayan n’est plus à présenter. Ses œuvres ont fait le tour du monde. Mais nous avons décidé de le présenter à Valence car le combat qu’il mène à travers ses caricatures nous touche particulièrement. D’autant plus que ses caricatures sont liées à l’actualité du génocide arménien et du négationnisme, des relations arméno-turques, de la situation de l’Arménie et du Haut-Karabagh ainsi que de la diaspora. Des thèmes qui nous interpellent sous la plume aigue des dessins de Krikor Amirzayan ». Prolixe, auteur de milliers d’articles et de centaines de caricatures, Krikor Amirzayan est également très engagé dans la vie de la communauté arménienne de France, élu municipal, il est également président de l’association culturelle « Arménia » et coordinateur du Collectif Mémoire et Avenir qui dénonce le néga- tionnisme. Un maitre mot revient pour qualifier le dynamisme de l’un des plus célèbres caricaturistes de la presse arménienne : la passion. Le Premier ministre arménien Tigran Sargissian a déposé des fleurs sur latombe du créateur de l’alphabet arménien, Mesrop Machtots. Un événement Le président arménien décoredédié à Mashtots et l’alphabet arménien a eu lieu au séminaire avec la participa-tion des élèves de l’école Mesrop Mashtots. Michel Legrand à l’occasion de ses 80 ans En 1999, le Fonds des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture A l’occasion du 80e anniversaire du chanteur compositeur Français d’origine(UNESCO) a proclamé le 21 février, comme Journée internationale de la langue arménienne Michel Legrand, le président arménien Serge Sargissian lui amaternelle. L’Arménie commémore l’occasion depuis 2005. décerné la médaille d’Honneur de la République d’Arménie. « Nous vous félici- tons à l’occasion de votre 80e anniversaire (...) vos créations ont fait le tour du monde.L’Azerbaïdjan détruit les monuments Vous consolidez les liens entre l’Arménie et la France, vos deux patries. Je me souviens avec chaleur notre rencontre en septembre 2009 à Erévan.arméniens du Nakhitchevan Selon l’expert Argam Ayvazian, il ne monuments arméniens et que la ques- Les perspectives... Il ne fait aucun doute que la démoc-subsisterait aucun monument armé- tion est sous les projecteurs du min- ratie n’est pas une qualité - ou une Suite de la page 7 valeur - colportée par le clan Assadnien au Nakhitchevan. M. Ayvazian a istère de la Culture.déclaré que le problème touche tout le Les khatchkars répertoriés au cours en Syrie. Le meurtre de civils inno-monde. « Les intellectuels, les fonc- de différentes périodes ont été princi- formulée à Washington. Elle a été cents est déplorable. Toutefois, ceuxtionnaires, les personnalités publiques palement éliminé au cours des années détournée pour la guerre en Irak, où qui veulent renverser le régime, ne len’ont pas le droit d’être indifférents. 1998-2006. le sang coule encore, et la « démoc- font pas pour y instaurer la démocra-L’on ne sait même pas dans quelles Il suggère que le public élève sa ratie », objectif déclaré des néo-con- tie, mais plutôt pour installer sur leconditions les monuments ont été voix pour la préservation de la culture servateurs dans les coulisses de trône leur marionnette.détruits, » a déclaré Ayvazian. Il a arménienne et exprime sa préoccupa- l’administration Bush II, n’est pas Comme on le voit en Egypte et enajouté que l’Azerbaïdjan vandalise les tion devant le tribunal international. plus proche que lorsque Saddam Libye, la chute du puissant chef a Hussein a été jugé en toute impunité. entrainé un chaos encore plus Elle a été détournée pour détruire un important. Les Etats-Unis ne sontUn Arménien... pays souverain comme la Libye et le pas le bénéficiaire de ces guerres, battement de tambour continue de pour lesquelles il paie le prix. Il neSuite de la page 7 tonner contre la Syrie. La Russie et gagne que plus d’ennemis. Le 4 mars la Chine ont voté contre une inva- s’avérera être un tournant pour laviolences n’a eu lieu, aucune interpellation n’est intervenue”, a indiqué cet après- sion de la Syrie au Conseil de sécu- Russie où le leadership tradition-midi le procureur de Limoges, Michel Garrandeaux, lors d’une conférence de rité des Nations Unies, exaspérant nellement fort est favorisé. Ce serapresse, précisant qu’une autopsie de la victime devait être pratiquée. Selon le ceux désireux d’apporter des un tournant pour l’Arménie aussi etprocureur, les deux victimes et le garagiste, issus de la communauté armé- changements au Moyen-Orient pour j’espère que cela entrainera un cer-nienne, étaient inconnus des services de police et le garagiste n’avait jamais été leurs propres besoins égoïstes, au tain équilibre dans cette fou furieuseimpliqué dans des affaires de trafic de véhicules. La Sûreté départementale et la détriment des contribuables des politique mondiale.police judiciaire de Limoges ont été chargées de l’enquête. États-Unis et du sang de ses soldats. Traduction N.P.
 9. 9. LUNDI 26 MARS 2012 / MONDAY MARCH 26, 2012 • ABAKA • 9 Noted scholar Joyce Apsel appointed ABAKA E N G L I S H S E C T I O N course director of Zoryan’s Genocide and Human Rights University Program Toronto, Canada — Prof. Joyce Apsel has been appointed Course MONDAY MARCH 26, 2012 Director of the Genocide and Human Rights University Program (“GHRUP”)Armenian Jerusalem by the Program Development Com- mittee. The program is held annually in partnership by the International Institute for Genocide and Humanin Limbo Rights Studies (“IIGHRS”) (A Division of the Zoryan Institute) and the University of Toronto. Greg Sarkissian, President of the Academic Board of Cyprus (and by extension Greece) the IIGHRS and Director of theBY EDMOND Y. AZADIAN might further fuel the Greek Patriar- Program made the announcement, chate’s churches rivalry with the explaining, “Dr. Apsel is a distin- Two Armenian patriarchs in vege- Armenians in the Holy City. guished scholar, a Master Teacher, andtating states — one in Istanbul and the But Armenians do not need foreign brings tremendous experience to over-other in Jerusalem — do not augur enemies. They are perfectly capable of seeing the implementation of thewell for the Armenian Church in gener- destroying themselves and their insti- course in the classroom. Joyce Apsel teaches Humanities in the Liberal Studiesal. Those two patriarchates are major tutions. Program of the College of Arts & Sciences at New York University, where shehierarchical seats within the structure It is believed that after the 1948 par- has taught a series of seminars on Genocide and Human Rights over the lastof the Armenian Church and they are tition, there were 16,000 Armenians liv- decade. She is a recipient of the NYU Distinguished Teaching Award (2008-both paralyzed by a tragic stroke of ing in Jerusalem. That number reached 2009). She is currently President of the Institute for the Study of Genocide and anature. But what is more tragic is the 25,000 at its peak. Today, their count is past president of the International Association of Genocide Scholars. She is alsoeerie silence reigning throughout the less than 1,000. One can rightfully ask director of RightsWorks International, established in 1999 to promote peace,Armenian world about these two if these people felt secure and enjoyed human rights and genocide education around the world.alarming situations. Both patriarchates the prospects of prosperity in the “only In reflecting on her new role, Prof. Apsel said, “For the past ten years, Rogerare situated in countries where there is democratic country in the Middle Smith has served as a model teacher, Director of the GHRUP and on-site sum-no love lost for the Armenians. East,” why they would seek opportuni- mer course director. Hence, with my appointment as Course Director of the In the case of Istanbul Patriarchate, ties in far away lands. 2012 GHRUP, I plan to build on his example and foundation by continuing histhe community proved to be ineffec- The answer to this question engaged pedagogy, weaving together disparate themes and case studies, as welltive in steering to a normal situation appeared in one of the Israeli papers as integrating guest lecturers and students to create a meaningful dialogue andwhen it was revealed that Patriarch (Ha’aretz) by a reporter named Nir learning environment. For the last eight years, I have participated in the GHRUPMesrob Mutafian was incurably inca- Hossan who wrote: summer program as a specialist teaching sections about the history and com-pacitated. Two different proposals “Jerusalem’s Christian community plexity of human rights and humanitarianism and links with genocide, as well aswere submitted to the Turkish govern- increasingly feels under assault, and an earlier module on teaching about genocide.ment: to elect a new patriarch or to that is especially true for Christians “The program provides a unique curriculum opportunity for students andelect a coadjutor patriarch to run the living in Jewish neighborhoods. Priests reflects the continuing need to write into the curriculum events that have all tooaffairs of the Patriarchate. The authori- in the Old City, especially Armenian long been ignored or diminished and still may be denied. In this respect, study ofties preferred the stalemate, which priests who must often transit the the Armenian Genocide and its denial provides a powerful example.”benefited Bishop Aram Ateshian, with Jewish Quarter, say they are spat on University credit is available; please inquire.a poor standing in the community but daily.” For more information visit the program’s website,in a good position to contribute to Spitting may yet be the least offen- www.genocidestudies.org/GHRUP or write to admin@genocidestudies.org.Turkey’s political agenda. sive act against the Armenians, who In the case of the Jerusalem are sitting on a gold mine, in terms ofPatriarchate, the handwriting was onthe wall. The aging Patriarch Torkom property they own. The creeping appetite of the Jewish settlers and TCA Arshag Dickranian School’sManoogian had already failed morethan once to defend the patriarchate’s developers will eventually expropriate the Patriarchate of its real estate hol- kindergartners visit local fire stationinterests in some real estate deals, and dings, under the benevolent eyes ofit was very obvious that he could fur- the Israeli authorities. Yet, againstther compromise the Patriarchate’s these raging appetites, we have a co-properties against the sharks vying for matose and moribund Patriarch and athose valuable pieces of property. divided Brotherhood unable to ma- Armenians have lived in Jerusalem nage its affairs.from time immemorial. In 95 BC, Although the smallest of the quar-Jerusalem became part of Tigranes II’s ters in Jerusalem, along with Jewish,empire. But the Patriarchate was Christian and Muslim quarters, theestablished in the seventh century (638 Armenian Quarter covers one-sixth ofAD) when the Caliph Umar Ibn the Old City. But the Patriarchate alsoKhattab proclaimed Abraham I, senior owns property outside the limits of thebishop of the Armenian Church, as the Old City, which it has notoriously mis-patriarch of the Armenian Church and managed over the centuries.the leader of the Eastern Orthodox Armenians have sporadically faceddenominations (Assyrian, Coptic and “Jerusalem crises” alarming the worldAbyssinian) to neutralize the authority Armenian community to run for res- Log Angeles, March 12, 2012 - The Kindergarten students of TCA Arshagof the Greek Orthodox Patriarch cue, but then, transparency and Dickranian School paid the local fire station a visit on Wednesday, FebruarySophronius. It is no coincidence that accountability are not in the lexicon of 22nd, which was both educational and fun for the children.another Muslim ruler, namely Fatih the Patriarchate. The Kindergartners walked to the nearby Fire Station #27, at 1237 Cole Ave.,Sultan Mohammed, helped the cre- The treasures and properties accu- accompanied by their teacher Mrs. Anahid Avanesian and T.A. Mrs. Tamaraation of the Istanbul Patriarchate, after mulated over the centuries are the Nahapetyan.he conquered that city in 1453, exactly gifts of the Armenian people entrusted At the station, the students were greeted by very friendly firefighters whowith the same political motivation, i.e. to the Brotherhood, who are supposed gave them a tour of the station, helped them climb into the fire trucks andto neutralize the power of the to act only as the custodian of that showed them how they put on their protective attire such as the knee lengthByzantine church. Of course, wealth. But very few spiritual leaders coats, boots, gloves, helmets and masks. The firefighters also showed the stu-Armenians benefited from these rival- have realized that role; most of them dents some of the tools that they use during fires in car accidents or other natur-ries, but they gained the perpetual hos- have acted as if they owned the holy al hazards like the power saw, bolt cutter, axe, hammer, oxygen tank, amongtility of Greek Orthodox Church, even places. others. The students also took turns pumping water through a giant hose. Afterto this day. Incidentally, recent rap- That is certainly not a criticism visiting the kitchen and the lunch area, the kindergartners thanked the fire-prochement between Israel and Cont’d on page 10 fighters and bid them farewell and walked back to school.

×