SlideShare a Scribd company logo
Візитна картка ДНЗ №1 “ Малятко “
Адреса : поштовий індекс – 37240, вулиця Полтавська, будинок №1, м. Заводське
Лохвицького району Полтавської області.
Телефон: (05356) 3- 56-43
Електронна адреса: dnzmalatko657@gmail.com
Сайт ДНЗ: malyatkodnz.at.ua
Загальні дані:
Загальна площа всіх приміщень – 1366 кв. м., корисна площа - 760 кв. м.
Режим роботи – п’ятиденний; 10,5-годинний день із 7год.30хв. до 18 год.00хв.
Вид діяльності – освітня.
Мова навчання – українська.
Кількість місць – 116.
Кількість груп - 9.
Загальна кількість працівників – 45 осіб.
Кількість педагогічних працівників – 20 осіб.
Вартість харчування однієї дитини в день – 15 грн.
Батьківська плата за харчування однієї дитини в день – 9грн.00 коп.
Пільгами по оплаті харчування дітей користуються малозабезпечені сім’ї –
100%, багатодітні – 50% (відповідно до чинного законодавства).
Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 28.01.2010 р.
Атестація ДНЗ – 13.07.2006 р. (Наказ управління освіти і науки Полтавської
облдержадміністрації від 13.07.2006 р. №475).
Стежками історії ДНЗ
1938 р.  відкритий дитячий майданчик для дітей працівників цукрозаводу
у селищі Сталінка
1946 р.  відкритий дитячий садочок з однією різновіковою групою у
пристосованому приміщенні як відомчий Лохвицького ордена Леніна
цукрокомбінату
1948-1950 рр.  до існуючого приміщення добудовані 2 корпуси; дитячий садок
налічував 5 груп.
1978 р.  добудована двохповерхова будівля; функціонують 10 вікових груп
(300 дітей)
2002 р.  перехід у комунальну власність Червонозаводської (Заводської)
міської ради
Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному
закладі №1 «Малятко» здійснюється відповідно до:
• Закону України «Про освіту»
• Закону України «Про дошкільну освіту»
• Базового компонента дошкільної освіти (2012р.)
• Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді
• Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене
постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305)
• Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 року №629
• Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про
забезпечення санітарно-епідеміологічних норм»
• Санітарного регламенту для дошкільних навчальних
закладів(затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України
24.03.2016 №234)
• Колективної угоди між адміністрацією ДНЗ та трудовим колективом
• Правил внутрішнього трудового розпорядку
• Посадових інструкцій для всіх категорій працівників
• Статуту ДНЗ.
Кадрове забезпечення
Колектив дошкільного навчального закладу «Малятко» налічує 48 осіб, із них:
педагогічних працівників  20 осіб (1 завідувач, 1 вихователь - методист,
2 музичних керівники, 16 вихователів);
медичних працівників  2 особи
обслуговуючого персоналу  26 осіб.
1
5
33
4
2
Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу
Вища категорія
І категорія
ІІ категорія
9 тарифікаційний розряд
8 тарифікаційний розряд
звання вихователь-методист
Гімн ДНЗ “ Малятко “
“ Весело, весело у «Малятку» жити ”
1 куплет
Світле сонце у садочок
Посміхається здаля,
І промінчики веселі
В дитсадочок посила.
Приспів:
Весело, весело
В дитсадочку жити
І співати й танцювати,
З усіма дружити.
2 куплет
Вправно ми малюєм зорі
І калину, і вербу,
Фізкультуру полюбляєм,
В казку граєм чарівну.
Приспів.
3 куплет
Місто наше робітниче
Над Сулою процвіта.
Ми, малі  його надія,
Гідна зміна молода.
Емблема ДНЗ “ Малятко “
“ Наші руки  ангели “
Пріоритетні завдання діяльності педагогічного
колективу ДНЗ «Малятко»
Упроваджувати в роботу
особистісно орієнтовану
модель дошкільної освіти,
сприяти реалізації принципів
демократизації відповідно до
здібностей, інтересів та потреб
кожної дитини.
Удосконалювати роботу із
всебічного розвитку дітей,
сприяти розвитку у них
креативності та творчості.
Активізувати використання
сучасних освітніх
технологій, прогресивних
педагогічних ідей,
направлених на
різнобічний розвиток
дитини
Уроваджувати
здоров'язбережувальні
технології, сприяти
вихованню у дітей, батьків
та працівників закладу
здорового способу життя
Забезпечувати ріст
професійної майстерності
педагогів, сприяти їх
самореалізації,
удосконаленню педагогічної
творчості.
Активно залучати батьків
вихованців до співпраці, участі в
організації освітньо-виховного
процесу, впроваджувати нові
форми партнерської взаємодії
між родинами та працівниками.
ДНЗ
«Малятко»
Методична робота
Методична робота в ДНЗ «Малятко»  це комплексний процес, у
ході якого здійснюється теоретичне та практичне навчання педагогічних
працівників ефективним формам і методам навчально-виховної роботи з дітьми.
Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на підвищення
педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, організовується
з використанням інтерактивних форм роботи. Педагогічні працівники – активні
учасники районних методичних об’єднань і
семінарів завідувачів, методистів та вихователів ДНЗ
.
Завдання і напрямки освітньо-виховної роботи з дошкільниками
Гармонійний та різнобічний
розвиток дошкільника,
оснащення його системою
життєво необхідних знань,
умінь і навичок
виховання свідомої особистості
Розвиток інтересу до здорового
способу життя, збереження
психологічного та фізичного
здоров'я дошкільника
Розвиток емоційної сфери
дошкільника, його особистісних рис
Формування цілісної
картини світу - уявлення
про навколишнє
середовище та внутрішнє,
душевне життя
Розвиток креативних, творчих
здібностей
Розвиток досвіду, формування
здатності діяти в різних життєвих
ситуаціях
Формування шкільної зрілості
Розвиток елементарного розуміння
загальних законів природи, суспільства,
формування емоційно позитивного
ставлення до них
ЗАВДАННЯ
Розвиток вміння задовольняти свої
соціальні та індивідуальні потреби
Музичний (музично-
естетичне виховання)
Фізкультурно-
оздоровчий
(фізичне виховання)
Екологічно-
природничий
(екологічне виховання)
Народознавчий
(виховання поваги до
народних традицій)
Патріотичне
виховання
НАПРЯМКИ
Розвивальне середовище
У дошкільному навчальному закладі створено естетично-розвиваюче середовище:
забезпечується максимальна емоційна зручність, насичення життя дитини
позитивними емоціями, гармонійно поєднуються фізичні та психічні навантаження
з відпочинком, вихователі толерантно ставляться до невдач, незнань, помилок
дитини, дозволяють їй усамітнюватися, позбавляють страху.
Розвивальне
середовище
Природне
Соціальне
Ігрове
Інтелектуальне Предметне
Освітні лінії за Базовим компонентом
«Особистість дитини»
«Дитина в соціумі»
«Дитина в природному довкіллі»
«Дитина у світі культури»
«Гра дитини»
«Дитина в
сенсорно-пізнавальному просторі»
«Мовлення дитини»
Музично-естетичне виховання – пріоритетний напрямок
роботи ДНЗ
Свято Осені
Свято Нового року
Свято 8 Березня
Випускний бал
Фізичне виховання
Основні форми роботи
Систематичні Періодичні
Ранкова гімнастика Фізкультурні свята
Заняття з
фізкультури
Фізкультурні
розваги
Рухливі ігри
Спортивне дозвілля
День здоров’я
Тиждень безпеки
Піший перехід
Гімнастика
пробудження
Загартування
Психогімнастика Самомасаж Пальчикові ігри,
вправи
Зорова
гімнастика
Мімічна
гімнастика Кінезіологія
Біоенергопластика
Нетрадиційні методи
оздоровлення
Дихальна
звукова
гімнастика
Рухова активність та розвиток фізичних якостей дітей під час прогулянок
забезпечується завдяки обладнаним на території ДНЗ спортивному та
ігровим майданчикам.
Народознавчий напрямок
Народознавчий
напрямок
Усна народна
творчість
Заняття, бесіди з
народознавства
Народні ігри
Театралізація
українських
народних казок
Розвивальне
середовище
Етнографічний
міні-музей
Тематичні
виставки
Осередки
народознавства в
групах, вітальнях
Фотовиставка
«Рідне місто»
Природничо-екологічний напрямок
Природничо-
екологічний
напрямок
Заняття
Екскурсії в
природу
Спостереження
Дитячий
туризм
Використання
усної народної
творчості
Читання
екологічних
казок
Дидактичні ігри
та вправи
Дослідницька
діяльність
Праця в
природі
Куточок
природи,
живий
куточок
Патріотичне виховання
відбувається під час освітньо-виховних
заходів.
Робота з батьками, школою, громадськістю
Форми
роботи з
батьками
Маркетингові дослідження
Анкетування батьків.
Створення банку даних. Дні
відкритих дверей, інтерв’ю
Батьківські збори
Тематичні, групові збори.
Загальні збори.
Результативність роботи ДНЗ
Консультації
Консультації,
тестування,
опитування дітей
по запитах.
Бесіди і лекції
Допомога
батьків
Допомога в
організації та
проведенні
екскурсій,
походів, свят
Залучення батьків до участі діяльності
ДНЗ
Навчально-виховні заходи за участю
батьків, домашні завдання, спільні
проекти, огляди-конкурси
Пропаганда педагогічних знань
Інформаційні стенди, тематичні виставки,
пам’ятки для батьків, папки-пересувки, папки-
ширми, інформація на сайті ДНЗ
Напрямки роботи по залученню батьків до спільної діяльності:
• Інформаційно-аналітичний
• Педагогічний
• Науково-інформаційний
• Практичний
“ МАЛЯТКУ “  65
презентація днз малятко

More Related Content

What's hot

презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.
savonikgal
 
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptxІнноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
ssusere59b871
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
Olga Saulchak
 
ЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
ssuser7541ef1
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователяberizka7
 
Презентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвитку
Liliya Dmutrenko
 
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗБезпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
Ольга Ямник
 
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
ДНЗ №10
 
портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.
prime-1
 
досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1
Salogub Victoria
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef1
 
Дошкілля в Швеції
Дошкілля в ШвеціїДошкілля в Швеції
Дошкілля в Швеції
SKL International
 
презентація звіт 2012 13 нр
презентація звіт 2012 13 нрпрезентація звіт 2012 13 нр
презентація звіт 2012 13 нр
Катерина Богданова
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
KyvanjiValentina
 
презентация детского сада №39
презентация детского сада №39презентация детского сада №39
презентация детского сада №39
gurtova
 
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавствопрезентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
ssuser214789
 
патріотичне виховання в днз № 3
патріотичне виховання в днз № 3патріотичне виховання в днз № 3
патріотичне виховання в днз № 3
Александр Дрон
 
Малокомплектні днз
Малокомплектні днзМалокомплектні днз
Малокомплектні днз
Людмила Шведенко
 
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
school-2
 

What's hot (20)

презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.презентація досвіду вихователя зубик с.м.
презентація досвіду вихователя зубик с.м.
 
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptxІнноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
Інноваційні здоров’язберігаючі технології в роботі з дошкільниками.pptx
 
річний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..docрічний-план-2022-2023-н.р..doc
річний-план-2022-2023-н.р..doc
 
ЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
 
портфоліо вихователя
портфоліо вихователяпортфоліо вихователя
портфоліо вихователя
 
Презентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвиткуПрезентация з мовленнєвого розвитку
Презентация з мовленнєвого розвитку
 
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗБезпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
Безпека життєдіяльності дитини в ДНЗ
 
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
Семінар-практикум "Патріотичне виховання"
 
портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.портфоліо трубілко о.м.
портфоліо трубілко о.м.
 
досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1досвід педагога організатора 1
досвід педагога організатора 1
 
презентація полякової
презентація поляковоїпрезентація полякової
презентація полякової
 
Дистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
 
Дошкілля в Швеції
Дошкілля в ШвеціїДошкілля в Швеції
Дошкілля в Швеції
 
презентація звіт 2012 13 нр
презентація звіт 2012 13 нрпрезентація звіт 2012 13 нр
презентація звіт 2012 13 нр
 
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptxПортфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
Портфоліо асистента вчителя Ганчу О.А..pptx
 
презентация детского сада №39
презентация детского сада №39презентация детского сада №39
презентация детского сада №39
 
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавствопрезентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
 
патріотичне виховання в днз № 3
патріотичне виховання в днз № 3патріотичне виховання в днз № 3
патріотичне виховання в днз № 3
 
Малокомплектні днз
Малокомплектні днзМалокомплектні днз
Малокомплектні днз
 
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
Досвід роботи соціального педагога Тараненко К. В.
 

Similar to презентація днз малятко

департамент освіти та гуманітарної політики
департамент освіти та гуманітарної політикидепартамент освіти та гуманітарної політики
департамент освіти та гуманітарної політикиnelarina
 
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxзвіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxjuliy55
 
МО вихователів
МО вихователівМО вихователів
МО вихователівmetodistinf
 
1.Освітня програма.pdf
1.Освітня програма.pdf1.Освітня програма.pdf
1.Освітня програма.pdf
gorobchenko
 
Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020
solotvinsolotvin
 
Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020
solotvinsolotvin
 
виступ в хонмібо 1
виступ в хонмібо 1виступ в хонмібо 1
виступ в хонмібо 1olga_ruo
 
Звіт про оздоровлення 2015
Звіт про оздоровлення 2015Звіт про оздоровлення 2015
Звіт про оздоровлення 2015
Vadmila1
 
буклет новий
буклет новийбуклет новий
буклет новийlenqik_07
 
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
Olga Saulchak
 
звіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайтзвіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайтViktor Mostovoj
 
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборіТехнології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Ковпитська ЗОШ
 
брошура
брошураброшура
брошура
Liliya_Zbarovska
 
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копияПрезентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
Aniram11
 
план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)
hit1999
 
Zvit 20 21
Zvit 20 21Zvit 20 21
Zvit 20 21
Olga Saulchak
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
dnz6kazochka
 

Similar to презентація днз малятко (20)

департамент освіти та гуманітарної політики
департамент освіти та гуманітарної політикидепартамент освіти та гуманітарної політики
департамент освіти та гуманітарної політики
 
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docxзвіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
звіт керівника днз 2013 2014 н.р..docx
 
МО вихователів
МО вихователівМО вихователів
МО вихователів
 
1.Освітня програма.pdf
1.Освітня програма.pdf1.Освітня програма.pdf
1.Освітня програма.pdf
 
Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020
 
Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020Grishkovetskii zdo zvit_2020
Grishkovetskii zdo zvit_2020
 
виступ в хонмібо 1
виступ в хонмібо 1виступ в хонмібо 1
виступ в хонмібо 1
 
книга здоровя
книга здоровякнига здоровя
книга здоровя
 
Звіт про оздоровлення 2015
Звіт про оздоровлення 2015Звіт про оздоровлення 2015
Звіт про оздоровлення 2015
 
буклет новий
буклет новийбуклет новий
буклет новий
 
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
0 polojenya pro vnutrishnyu systemu zabezpechenya yakosty osvity
 
звіт2014
звіт2014звіт2014
звіт2014
 
звіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайтзвіт керівника (2014)на сайт
звіт керівника (2014)на сайт
 
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборіТехнології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
Технології організації відпочинку дітей у пришкільному таборі
 
брошура
брошураброшура
брошура
 
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копияПрезентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
Презентація до виступу на управлінській секції 2015 2016 - копия
 
Statut
StatutStatut
Statut
 
план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)план нашMicrosoft office word (2)
план нашMicrosoft office word (2)
 
Zvit 20 21
Zvit 20 21Zvit 20 21
Zvit 20 21
 
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptxЗвіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
Звіт керівника 2022-2023 н.р..pptx
 

More from Liliya Dmutrenko

Наш другий дім
Наш другий дімНаш другий дім
Наш другий дім
Liliya Dmutrenko
 
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівнаднз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
Liliya Dmutrenko
 
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Liliya Dmutrenko
 
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Liliya Dmutrenko
 
Нормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батькамиНормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батьками
Liliya Dmutrenko
 
ДНЗ "Ягідка"
ДНЗ "Ягідка" ДНЗ "Ягідка"
ДНЗ "Ягідка"
Liliya Dmutrenko
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
Liliya Dmutrenko
 
співпраця днз і родини
співпраця днз і родиниспівпраця днз і родини
співпраця днз і родини
Liliya Dmutrenko
 
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/рДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
Liliya Dmutrenko
 

More from Liliya Dmutrenko (9)

Наш другий дім
Наш другий дімНаш другий дім
Наш другий дім
 
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівнаднз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
днз Пролісок Гаврись Олена Григорівна
 
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
Інформаційна компетентність в управлінській діяльності завідувача ДНЗ як запо...
 
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
Компетентність менеджера освіти як важливий чинник ефективності реалізації га...
 
Нормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батькамиНормативна база по роботі з батьками
Нормативна база по роботі з батьками
 
ДНЗ "Ягідка"
ДНЗ "Ягідка" ДНЗ "Ягідка"
ДНЗ "Ягідка"
 
Формування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітейФормування екологічної свідомості у дітей
Формування екологічної свідомості у дітей
 
співпраця днз і родини
співпраця днз і родиниспівпраця днз і родини
співпраця днз і родини
 
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/рДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
ДНЗ "Ягідка" Римарівської с/р
 

презентація днз малятко

 • 1.
 • 2. Візитна картка ДНЗ №1 “ Малятко “ Адреса : поштовий індекс – 37240, вулиця Полтавська, будинок №1, м. Заводське Лохвицького району Полтавської області. Телефон: (05356) 3- 56-43 Електронна адреса: dnzmalatko657@gmail.com Сайт ДНЗ: malyatkodnz.at.ua Загальні дані: Загальна площа всіх приміщень – 1366 кв. м., корисна площа - 760 кв. м. Режим роботи – п’ятиденний; 10,5-годинний день із 7год.30хв. до 18 год.00хв. Вид діяльності – освітня. Мова навчання – українська. Кількість місць – 116. Кількість груп - 9. Загальна кількість працівників – 45 осіб. Кількість педагогічних працівників – 20 осіб. Вартість харчування однієї дитини в день – 15 грн. Батьківська плата за харчування однієї дитини в день – 9грн.00 коп. Пільгами по оплаті харчування дітей користуються малозабезпечені сім’ї – 100%, багатодітні – 50% (відповідно до чинного законодавства). Дата заміни свідоцтва про державну реєстрацію – 28.01.2010 р. Атестація ДНЗ – 13.07.2006 р. (Наказ управління освіти і науки Полтавської облдержадміністрації від 13.07.2006 р. №475).
 • 3. Стежками історії ДНЗ 1938 р.  відкритий дитячий майданчик для дітей працівників цукрозаводу у селищі Сталінка 1946 р.  відкритий дитячий садочок з однією різновіковою групою у пристосованому приміщенні як відомчий Лохвицького ордена Леніна цукрокомбінату 1948-1950 рр.  до існуючого приміщення добудовані 2 корпуси; дитячий садок налічував 5 груп. 1978 р.  добудована двохповерхова будівля; функціонують 10 вікових груп (300 дітей) 2002 р.  перехід у комунальну власність Червонозаводської (Заводської) міської ради
 • 4. Організація освітньої роботи в дошкільному навчальному закладі №1 «Малятко» здійснюється відповідно до: • Закону України «Про освіту» • Закону України «Про дошкільну освіту» • Базового компонента дошкільної освіти (2012р.) • Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді • Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305) • Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року №629 • Законів України «Про пожежну безпеку», «Про охорону праці», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічних норм» • Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів(затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України 24.03.2016 №234) • Колективної угоди між адміністрацією ДНЗ та трудовим колективом • Правил внутрішнього трудового розпорядку • Посадових інструкцій для всіх категорій працівників • Статуту ДНЗ.
 • 5. Кадрове забезпечення Колектив дошкільного навчального закладу «Малятко» налічує 48 осіб, із них: педагогічних працівників  20 осіб (1 завідувач, 1 вихователь - методист, 2 музичних керівники, 16 вихователів); медичних працівників  2 особи обслуговуючого персоналу  26 осіб. 1 5 33 4 2 Кваліфікаційний рівень педагогічного колективу Вища категорія І категорія ІІ категорія 9 тарифікаційний розряд 8 тарифікаційний розряд звання вихователь-методист
 • 6. Гімн ДНЗ “ Малятко “ “ Весело, весело у «Малятку» жити ” 1 куплет Світле сонце у садочок Посміхається здаля, І промінчики веселі В дитсадочок посила. Приспів: Весело, весело В дитсадочку жити І співати й танцювати, З усіма дружити. 2 куплет Вправно ми малюєм зорі І калину, і вербу, Фізкультуру полюбляєм, В казку граєм чарівну. Приспів. 3 куплет Місто наше робітниче Над Сулою процвіта. Ми, малі  його надія, Гідна зміна молода.
 • 7. Емблема ДНЗ “ Малятко “ “ Наші руки  ангели “
 • 8. Пріоритетні завдання діяльності педагогічного колективу ДНЗ «Малятко» Упроваджувати в роботу особистісно орієнтовану модель дошкільної освіти, сприяти реалізації принципів демократизації відповідно до здібностей, інтересів та потреб кожної дитини. Удосконалювати роботу із всебічного розвитку дітей, сприяти розвитку у них креативності та творчості. Активізувати використання сучасних освітніх технологій, прогресивних педагогічних ідей, направлених на різнобічний розвиток дитини Уроваджувати здоров'язбережувальні технології, сприяти вихованню у дітей, батьків та працівників закладу здорового способу життя Забезпечувати ріст професійної майстерності педагогів, сприяти їх самореалізації, удосконаленню педагогічної творчості. Активно залучати батьків вихованців до співпраці, участі в організації освітньо-виховного процесу, впроваджувати нові форми партнерської взаємодії між родинами та працівниками. ДНЗ «Малятко»
 • 9. Методична робота Методична робота в ДНЗ «Малятко»  це комплексний процес, у ході якого здійснюється теоретичне та практичне навчання педагогічних працівників ефективним формам і методам навчально-виховної роботи з дітьми. Методична робота з педагогічними кадрами спрямована на підвищення педагогічної майстерності, удосконалення професійної творчості, організовується з використанням інтерактивних форм роботи. Педагогічні працівники – активні учасники районних методичних об’єднань і семінарів завідувачів, методистів та вихователів ДНЗ .
 • 10. Завдання і напрямки освітньо-виховної роботи з дошкільниками Гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, оснащення його системою життєво необхідних знань, умінь і навичок виховання свідомої особистості Розвиток інтересу до здорового способу життя, збереження психологічного та фізичного здоров'я дошкільника Розвиток емоційної сфери дошкільника, його особистісних рис Формування цілісної картини світу - уявлення про навколишнє середовище та внутрішнє, душевне життя Розвиток креативних, творчих здібностей Розвиток досвіду, формування здатності діяти в різних життєвих ситуаціях Формування шкільної зрілості Розвиток елементарного розуміння загальних законів природи, суспільства, формування емоційно позитивного ставлення до них ЗАВДАННЯ Розвиток вміння задовольняти свої соціальні та індивідуальні потреби
 • 11. Музичний (музично- естетичне виховання) Фізкультурно- оздоровчий (фізичне виховання) Екологічно- природничий (екологічне виховання) Народознавчий (виховання поваги до народних традицій) Патріотичне виховання НАПРЯМКИ
 • 12. Розвивальне середовище У дошкільному навчальному закладі створено естетично-розвиваюче середовище: забезпечується максимальна емоційна зручність, насичення життя дитини позитивними емоціями, гармонійно поєднуються фізичні та психічні навантаження з відпочинком, вихователі толерантно ставляться до невдач, незнань, помилок дитини, дозволяють їй усамітнюватися, позбавляють страху. Розвивальне середовище Природне Соціальне Ігрове Інтелектуальне Предметне
 • 13. Освітні лінії за Базовим компонентом «Особистість дитини» «Дитина в соціумі» «Дитина в природному довкіллі» «Дитина у світі культури» «Гра дитини» «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» «Мовлення дитини»
 • 14. Музично-естетичне виховання – пріоритетний напрямок роботи ДНЗ
 • 19. Фізичне виховання Основні форми роботи Систематичні Періодичні Ранкова гімнастика Фізкультурні свята Заняття з фізкультури Фізкультурні розваги Рухливі ігри Спортивне дозвілля День здоров’я Тиждень безпеки Піший перехід Гімнастика пробудження Загартування
 • 20. Психогімнастика Самомасаж Пальчикові ігри, вправи Зорова гімнастика Мімічна гімнастика Кінезіологія Біоенергопластика Нетрадиційні методи оздоровлення Дихальна звукова гімнастика
 • 21. Рухова активність та розвиток фізичних якостей дітей під час прогулянок забезпечується завдяки обладнаним на території ДНЗ спортивному та ігровим майданчикам.
 • 22. Народознавчий напрямок Народознавчий напрямок Усна народна творчість Заняття, бесіди з народознавства Народні ігри Театралізація українських народних казок Розвивальне середовище Етнографічний міні-музей Тематичні виставки Осередки народознавства в групах, вітальнях Фотовиставка «Рідне місто»
 • 23. Природничо-екологічний напрямок Природничо- екологічний напрямок Заняття Екскурсії в природу Спостереження Дитячий туризм Використання усної народної творчості Читання екологічних казок Дидактичні ігри та вправи Дослідницька діяльність Праця в природі Куточок природи, живий куточок
 • 24. Патріотичне виховання відбувається під час освітньо-виховних заходів.
 • 25. Робота з батьками, школою, громадськістю Форми роботи з батьками Маркетингові дослідження Анкетування батьків. Створення банку даних. Дні відкритих дверей, інтерв’ю Батьківські збори Тематичні, групові збори. Загальні збори. Результативність роботи ДНЗ Консультації Консультації, тестування, опитування дітей по запитах. Бесіди і лекції Допомога батьків Допомога в організації та проведенні екскурсій, походів, свят Залучення батьків до участі діяльності ДНЗ Навчально-виховні заходи за участю батьків, домашні завдання, спільні проекти, огляди-конкурси Пропаганда педагогічних знань Інформаційні стенди, тематичні виставки, пам’ятки для батьків, папки-пересувки, папки- ширми, інформація на сайті ДНЗ
 • 26. Напрямки роботи по залученню батьків до спільної діяльності: • Інформаційно-аналітичний • Педагогічний • Науково-інформаційний • Практичний