SlideShare a Scribd company logo
Комунікація медичних
установ з закладами
освіти в
питаннях медичного
обслуговування дітей
Хто ми?
Віктор Пенькач
керівник ФОП Пенькач,
лікар педіатр,
амбасадор
Дніпропетровської
спільноти ТСЛ
Оксана Шапкаріна
медична директорка мережі клінік
«Первинка», сімейна лікарка
лідерка Дніпропетровської спільноти
ТСЛ
Довідка для вступу
в навчальний заклад
ДНЗ ЗОШ ВНЗ
Нормативний
документ
Наказ МОЗ №1351 від 25.07.2023
Форма довідки Ф086/о
Хто видає Лікар ПМД
Обсяг профогляду
Лікар ПМД,
стоматолог,
ЗАК, ЗАС, зішкріб
на я/г
Лікар ПМД,
стоматолог,
цукор крові, ЗАК,
ЗАС, зішкріб на я/г
Лікар ПМД
Коли
проводиться
Протягом року перед вступом до закладу освіти
Термін дії довідки 12 місяців з дня завершення огляду
ДНЗ ЗОШ ВНЗ
Нормативний
документ
Наказ МОЗ №234 Наказ
МОЗ №434
Наказ МОЗ № 862
Не передбачений
чинним
законодавством
Форма довідки Довільної форми Ф086-1/о
Хто видає Лікар ПМД
Обсяг профогляду
Лікар ПМД,
стоматолог,
ЗАК, ЗАС, зішкріб на я/г
Залежить від віку
Коли проводиться Протягом року
Термін дії довідки 12 місяців з дня завершення огляду
Довідка про
щорічний
профогляд
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб
Стаття 15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється.
Наказ МОЗ України № 682 від 16.08.2010.
Форму ф086-1/о заповнюють на всіх учнів загальноосвітніх навчальних
закладів, що пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд.
Наказ МОЗ України № 234 від 16.08.2010.
6. Обов’язкові профілактичні медичні огляди дітей можуть здійснюватися в
дошкільних навчальних закладах або здійснюються в закладі охорони здоров'я.
Лікарі на підставі результатів медичного огляду дитини надають висновок
про стан її здоров`я, за наявності показань дають рекомендації щодо
додаткових обстежень, лікування, профілактичних щеплень, режиму
харчування тощо.
Довідка про щорічний
профогляд
Довідка про
щорічний профогляд
Закон України Про загальну середню освіту
Учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються
медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними
працівниками, які входять до штату цих закладів або
відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.
Постанова КМУ № 1318 від 08.12.2009
Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає:
- проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів;
- проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем;
- здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час
навчання;
постанова Верховного суду від 20.03.2018 року
по справі №337/3087/17
постанова Верховного суду від 17.04.2019 року
по справі №682/1692/17
АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН
тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН
Індивідуальне право (інтерес) відмовитися від
щеплення матір`ю дитини при збереженні обсягу
прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в
дошкільних закладах освіти, протиставляється
загальному праву (інтересу) суспільства, інших
батьків та їх дітей, які провели у встановленому
державою порядку щеплення, зокрема перед
направленням дітей до навчального закладу для
здобуття освіти. Внаслідок встановлення такого
балансу досягається мета - загальне благо у формі
права на безпеку та охорону здоров`я, що
гарантовано статтями 3, 27та 49 Конституції
України.
тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН
«у силу приписів статті 15 Закону України «Про
захист населення від інфекційних хвороб» до
навчального закладу не може бути прийнято
дитину без проведення відповідного медичного
обстеження та надання висновку лікарсько-
консультативної комісії (у разі відсутності у
дитини обов`язкових щеплень) про можливість
відвідування дошкільного навчального закладу. …
відповідач правомірно відмовив у прийнятті дитину
до садочка без висновку лікарсько-консультативної
комісії (при відсутності у дитини щеплень) про
можливість відвідування дошкільного навчального
закладу.»
тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
Профілактичні
огляди працівників
закладів освіти
У якому форматі видається:
Медична довідка форми 1-ОМК (особиста медична книжка)
Nota bene!
Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців
Витрати, пов'язані з проведенням обов'язкових медичних оглядів
працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за
рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання
відповідного закладу та установи охорони здоров'я (п 2 Постанови
КМУ № 559).
Чим регламентовано:
Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002
Постанова КМУ №559 від 23.05.2001
Профілактичні огляди
працівників закладів освіти
Постанова КМУ №559 від 23.05.2001
14. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби під час
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду
перевіряють своєчасність проходження обов'язкового медичного
огляду та наявність особистих медичних книжок у працівників, які
підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.
Закон України Основи законодавства про охорону здоров’я
Цивільний кодекс України
Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або
навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної
особи.
Профілактичні огляди
працівників закладів освіти
Профілактичні огляди
працівників закладів освіти
Попередній профілактичний огляд:
терапевт,
дерматовенеролог,
стоматолог,
ЛОР
кишкові інфекції, гельмінтози,
черевний тиф
патогенний стафілокок
ФГ
Флюорографія - за наявності симптомів, захворювань
та ризиків, при яких особі проводять специфічні
внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження
та бактеріологічне дослідження мокротиння
Профілактичні огляди
працівників закладів освіти
ДНЗ ЗНЗ
Адміністрація
Викладачі/
вчителі/
вихователі
Медперсонал
Інший персонал
терапевт
дерматовенеролог
сифіліс, гонорея
2 рази на рік
кишкові інфекції,
гельмінтози, ФГ
1 раз на рік
терапевт, ЛОР,
дерматовенеролог
сифіліс, гонорея
кишкові інфекції,
гельмінтози
1 раз на рік
Харчоблок
терапевт, дерматовенеролог, стоматолог, ЛОР
2 рази на рік
кишкові інфекції, гельмінтози, ФГ
1 раз на рік
ДНЗ ЗОШ ВНЗ
Нормативний
документ
Наказ МОЗ №110
Наказ МОЗ №234
Наказ МОЗ №110
Постанова КМУ № 684
Наказ МОЗ №110
Форма довідки У разі хвороби - Ф095/о
Хто видає Лікар закладу охорони здоров’я
Альтернативні
документи
-
письмове
пояснення батьків
(одного з батьків)
учня
-
Довідка про
відсутність
Довідка в школу про відсутність
Довідка в школу про відсутність
Чим регламентовано:
Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017
В яких випадках видається:
Для підтвердження причини відсутності учня на навчальних заняттях (п
13 Постанови КМУ 684).
У якому форматі видається:
Медична довідка ф095/о АБО письмове пояснення батьків (одного з
батьків) учня. (п 13 Постанови КМУ 684, п 2 інструкції заповнення ф095/о).
N.B! Постанова КМУ 684 не уточнює в яких випадках потрібно надавати
медичну довідку, а в яких заяву батьків.
З юридичної точки зору ці два документа мають однакову силу.
Яким лікарем видається:
Лікарем закладу охорони здоров’я (п 2 інструкції заповнення ф095/о), що
здійснював медичне спостереження, встановлював діагноз і терміни
лікування
Довідка в садочок про
відсутність
Чим регламентовано:
Наказ МОЗ № 234 від 24.03.2016
В яких випадках видається:
Після перенесеного інфекційного захворювання (п 2 Розділу ХІІ
Наказу 234).
У якому форматі видається:
Медична довідка ф095/о з вказанням рекомендацій щодо
індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на
перші 10-14 днів. (п 2 Розділу ХІІ Наказу 234, п 2 інструкції заповнення
ф095/о).
N.B! Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному
закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови
відсутності явних ознак захворювання. (п 2 Розділу ХІІ Наказу 234)
Довідка для заселення в
грутожиток
ВІДСУТНЯ ВИМОГА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ
ДОВІДОК ДЛЯ НАДАННЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ В
ГУРТОЖИТКУ АБО ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ
ГУРТОЖИТКОМ.
В той же час в усіх гуртожитках
одностайно вимагають ФЛГ строком
давності не більше року і заключення
лікаря-дерматолога про коросту
строком давності не більше 7 днів.
Чим регламентовано:
Наказ МОН України № 1452 від 21.11.2019 Про
затвердження Положення про особливості
користування гуртожитками закладів
фахової передвищої та вищої освіти
Довідка в
оздоровчий
табір
У якому форматі видається:
Медична довідка форми ф 079/о
Яким лікарем видається:
Медичні працівники шкіл, фельдшерсько-акушерських
пунктів, лікарі-педіатри дитячих поліклінік, лікарі загальної
практики-сімейні лікарі (п 3 інструкції заповнення ф079/о)
N.B! Ф 079 в пунктах 7-9 дозволяє вказати дані про
щеплення, епідоточення і огляд на коросту та педикульоз,
що звільняє від необхідності видавати окремо перелічені
довідки
Чим регламентовано:
Наказ МОЗ України № 435 від
29.05.2013
Наказ МОЗ України №1351 від
25.07.2023
В яких випадках видається:
Є обов’язковим медичним
документом для дітей, які
від’їжджають в дитячий заклад
оздоровлення та відпочинку
Довідки в санаторій (1)
Чим регламентовано:
Наказ МОЗ України № 110 від
14.02.2012 (довідка для
одержання путівки)
В яких випадках видається:
Видається особам, яким показано санаторно-
курортне лікування або оздоровлення в санаторії-
профілакторії для подальшого отримання путівки
(п 2 Інструкції заповнення ф 070/о).
У якому форматі видається:
Медична довідка форми ф 070/о (п 2 інструкції
заповнення ф070/о)
Яким лікарем видається:
Видається за рішенням санаторно-курортної
відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної
комісії (ЛКК) (п 3 інструкції заповнення ф070/о)
N.B! Ф 070 не має терміну дії, але зазвичай її
просять оновлювати щороку.
N.B! В пунктах 7-9 чітко вказується профіль і назва
рекомендованого санаторію та пора року для
оздоровлення. Виправлення в цих пунктах не
допускаються.
Довідки в санаторій (2)
В яких випадках видається:
Не пізніше ніж за 10 днів до початку санаторно-
курортного лікування, за наявності ф 077/о «Путівка
до дитячого санаторію» і після завершення
обстеження (п 4-5,17 Інструкції заповнення ф076/о).
У якому форматі видається:
Медична довідка форми ф 076/о (п 2 інструкції
заповнення ф076/о)
Яким лікарем видається:
Заповнюється лікарем-педіатром, лікарем ЗПСЛ (п 2
інструкції заповнення ф076/о), засвідчується
завідувачем відділення та завіряється печаткою
закладу охорони здоров’я.
Заповнена форма подається на розгляд санаторно-
курортної відбіркової комісії, яка робить заключний
висновок (п 16 інструкції заповнення ф076/о)
N.B! Ф076/о - іменна і є невід’ємною частиною
Путівки ф077/о
Чим регламентовано:
Наказ МОЗ України № 435 від
29.05.2013 (Санаторно-
курортна карта)
Довідки в санаторій (2)
Довідка для
гуртків/
секцій
Чим регламентовано:
Відсутній документ, що затверджував би цю довідку
В яких випадках видається:
Для зарахування учнів до позашкільних навчальних закладів
У якому форматі видається:
Формат не встановлено. Зазвичай вимагається вказання
діагнозу «здоровий» або формулювання
«відвідувати секцію _______ може»
Довідка для участі в
змаганнях
МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ 15.07.2020 № 603/1608
Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів
1) до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань різного рівня
в обов’язковому порядку залучаються медичні працівники, загальна чисельність яких
визначається організаторами цих заходів з урахуванням вимог відповідних міжнародних
спортивних федерацій, правил спортивних змагань з виду спорту, специфіки цього виду
спорту та регламентних документів, що регулюють проведення відповідного заходу;
2) залучення окремих медичних працівників, та у разі потреби, закладів охорони здоров’я
усіх форм власності здійснюється організаторами фізкультурно-оздоровчих та/або
спортивних заходів на підставі цивільно-правових договорів відповідно до наказу
Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617 «Про
затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних
змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх
учасників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за №
264/31716;
Чим регламентовано:
Відсутній документ, що затверджував
би цю довідку.
В яких випадках видається:
Для допуску дитини до плавання в
басейні
У якому форматі видається:
Формат не встановлено. Зазвичай
вимагається наявність огляду
дерматолога і аналізу на яйця глистів.
Довідка для басейну
Довідка про епідоточення
Чим регламентовано:
Відсутній документ, що затверджував би цю довідку. Згадки про неї є
лише в окремих наказах, що вимагають її подачі разом з іншою
медичною документацією
В яких випадках видається:
Перед заселенням дитини в місцях скупчення інших дітей (оздоровчий
табір, стаціонар тошо)
У якому форматі видається:
Формат не встановлено. Зазвичай вимагається наявність фрази «За
останні 21 день дитина з інфекційними хворими не контактувала»
N.B! Термін дії довідки – 3 дні.
Давайте
дружити!
Медичний центр
Первинка
вул. Е.Фукса 59 а
Кабінет сімейного
лікаря
ФОП Пенькач В.С.
вул. Івана Авраменка, 21,
Маленькі вчинки, помножені на
мільйони людей змінюють світ
Говард Зінн

More Related Content

Similar to 06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf

Реформа охорони здоров'я
Реформа охорони здоров'яРеформа охорони здоров'я
Реформа охорони здоров'я
Ruslan Bortnik
 
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
ssuserd0ab23
 
Путівки за рахунок ФСС, Марія Донець
Путівки за рахунок ФСС, Марія ДонецьПутівки за рахунок ФСС, Марія Донець
Путівки за рахунок ФСС, Марія Донець
ZEST Outsourcing
 
Положення про медичний кабінет.docx
Положення про медичний кабінет.docxПоложення про медичний кабінет.docx
Положення про медичний кабінет.docx
ssuser7b850e1
 
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієлітуРекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
Игорь Солонский
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
Наташка Білан
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
Наташка Білан
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
Оксана Савко
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
Наташка Білан
 
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
Yuzko Olexandr
 
данченко о. презентація 03 11_2016
данченко о. презентація 03 11_2016данченко о. презентація 03 11_2016
данченко о. презентація 03 11_2016
Olga Danchenko
 
харчування
харчуванняхарчування
харчування
olga_ruo
 
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
UBA-komitet
 
For site grintsova241111
For site grintsova241111For site grintsova241111
For site grintsova241111
Ann Dardalan
 
Pologenie
PologeniePologenie
Pologenie
Олег М
 
Vrachi
VrachiVrachi
Vrachi
Nashe_misto
 
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
Medprosvita
 
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
DeponDe
 

Similar to 06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf (20)

Реформа охорони здоров'я
Реформа охорони здоров'яРеформа охорони здоров'я
Реформа охорони здоров'я
 
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
Algoritm dii shchodo_organizatsiyi_protiepidemichnikh_zakhodiv_na_period_kara...
 
Путівки за рахунок ФСС, Марія Донець
Путівки за рахунок ФСС, Марія ДонецьПутівки за рахунок ФСС, Марія Донець
Путівки за рахунок ФСС, Марія Донець
 
Положення про медичний кабінет.docx
Положення про медичний кабінет.docxПоложення про медичний кабінет.docx
Положення про медичний кабінет.docx
 
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієлітуРекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
Рекомендації щодо проведення вакцинації проти поліомієліту
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
 
Правила прийому
Правила прийомуПравила прийому
Правила прийому
 
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
ДОНАЦІЯ ЯЙЦЕКЛІТИН ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ
 
данченко о. презентація 03 11_2016
данченко о. презентація 03 11_2016данченко о. презентація 03 11_2016
данченко о. презентація 03 11_2016
 
10
1010
10
 
харчування
харчуванняхарчування
харчування
 
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
Правові аспекти запобігання гуманітарним ризикам в сфері ДРТ людини - Оксана ...
 
For site grintsova241111
For site grintsova241111For site grintsova241111
For site grintsova241111
 
Pologenie
PologeniePologenie
Pologenie
 
кирилюк лй презентація
кирилюк лй презентаціякирилюк лй презентація
кирилюк лй презентація
 
Vrachi
VrachiVrachi
Vrachi
 
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
2_Шунько_Є_ Індикатори_якості_базової_та_високотехнологічної_допомоги_новонар...
 
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
Збірник рецептур страв, рекомендованих для харчування дітей в закладах освіти...
 

More from ssuser46127c

Apl718276999999999999999999999999999.pdf
Apl718276999999999999999999999999999.pdfApl718276999999999999999999999999999.pdf
Apl718276999999999999999999999999999.pdf
ssuser46127c
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ssuser46127c
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
ssuser46127c
 
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdfКолективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
ssuser46127c
 
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdfВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ssuser46127c
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
ssuser46127c
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
ssuser46127c
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
ssuser46127c
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
ssuser46127c
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
ssuser46127c
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
ssuser46127c
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
ssuser46127c
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
ssuser46127c
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
ssuser46127c
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
ssuser46127c
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
ssuser46127c
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
ssuser46127c
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
ssuser46127c
 
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
ssuser46127c
 

More from ssuser46127c (20)

Apl718276999999999999999999999999999.pdf
Apl718276999999999999999999999999999.pdfApl718276999999999999999999999999999.pdf
Apl718276999999999999999999999999999.pdf
 
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdfЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
ЛТО КАНКУЛИ..........................pdf
 
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdfСОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
СОНЯЧНИЙ УДАР///////////////////////.pdf
 
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdfдод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
дод._Е-брошура_«Азартні_ігри_розваги_чи_проблеми».pdf
 
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdfКолективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
Колективний договір КГ № 124 КМР.....pdf
 
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdfВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
ВЕСНЯН_ КАН_КУЛИ////////////////////.pdf
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 (професійне спрямування).pdf
 
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdfЗaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
Зaмовлення 7 клас 26 02 24.............pdf
 
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdfНаказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
Наказ 167 Про організацію виховної роботи в гімназії.pdf
 
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdfІнформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
Інформаційно_методичні_ День_ГНС_2024. (1).pdf
 
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdfУказ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
Указ Президента України Концепція державної мовної політики.pdf
 
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdfСтаття 9 Закону України3423423234243.pdf
Стаття 9 Закону України3423423234243.pdf
 
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdfСтаття 21212121212121212121212121212.pdf
Стаття 21212121212121212121212121212.pdf
 
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdfd484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
d484006-202312чва5455пваппккеккеуе31.pdf
 
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdfd507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
d507423-2021071433234232кцуаукцппіва.pdf
 
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdfСтаття 54 Закону України Про освіту.pdf
Стаття 54 Закону України Про освіту.pdf
 
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdfСайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
Сайт гімназії Психолог КГ № 124 КМР.pdf
 
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdfПрофорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
Профорієнтаційний путівник - 2024 - академічне спрямування.pdf
 
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptxФотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
Фотоальбом гордість гімназії КГ № 124.pptx
 
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
3Microsoft PowerPoint Presentation .pptx
 

06.06.2024 ТСЛ Медичні довідки для закладів освіти.pdf

 • 1. Комунікація медичних установ з закладами освіти в питаннях медичного обслуговування дітей
 • 2. Хто ми? Віктор Пенькач керівник ФОП Пенькач, лікар педіатр, амбасадор Дніпропетровської спільноти ТСЛ Оксана Шапкаріна медична директорка мережі клінік «Первинка», сімейна лікарка лідерка Дніпропетровської спільноти ТСЛ
 • 3. Довідка для вступу в навчальний заклад ДНЗ ЗОШ ВНЗ Нормативний документ Наказ МОЗ №1351 від 25.07.2023 Форма довідки Ф086/о Хто видає Лікар ПМД Обсяг профогляду Лікар ПМД, стоматолог, ЗАК, ЗАС, зішкріб на я/г Лікар ПМД, стоматолог, цукор крові, ЗАК, ЗАС, зішкріб на я/г Лікар ПМД Коли проводиться Протягом року перед вступом до закладу освіти Термін дії довідки 12 місяців з дня завершення огляду
 • 4. ДНЗ ЗОШ ВНЗ Нормативний документ Наказ МОЗ №234 Наказ МОЗ №434 Наказ МОЗ № 862 Не передбачений чинним законодавством Форма довідки Довільної форми Ф086-1/о Хто видає Лікар ПМД Обсяг профогляду Лікар ПМД, стоматолог, ЗАК, ЗАС, зішкріб на я/г Залежить від віку Коли проводиться Протягом року Термін дії довідки 12 місяців з дня завершення огляду Довідка про щорічний профогляд
 • 5. ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист населення від інфекційних хвороб Стаття 15 Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. Наказ МОЗ України № 682 від 16.08.2010. Форму ф086-1/о заповнюють на всіх учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що пройшли обов'язковий медичний профілактичний огляд. Наказ МОЗ України № 234 від 16.08.2010. 6. Обов’язкові профілактичні медичні огляди дітей можуть здійснюватися в дошкільних навчальних закладах або здійснюються в закладі охорони здоров'я. Лікарі на підставі результатів медичного огляду дитини надають висновок про стан її здоров`я, за наявності показань дають рекомендації щодо додаткових обстежень, лікування, профілактичних щеплень, режиму харчування тощо. Довідка про щорічний профогляд
 • 6. Довідка про щорічний профогляд Закон України Про загальну середню освіту Учні (вихованці) закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форм власності забезпечуються медичним обслуговуванням, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цих закладів або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Постанова КМУ № 1318 від 08.12.2009 Медичне обслуговування учнів навчальних закладів включає: - проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів; - проведення профілактичних щеплень згідно з їх календарем; - здійснення профілактичних та оздоровчих заходів під час навчання;
 • 7. постанова Верховного суду від 20.03.2018 року по справі №337/3087/17 постанова Верховного суду від 17.04.2019 року по справі №682/1692/17 АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
 • 8. АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН Індивідуальне право (інтерес) відмовитися від щеплення матір`ю дитини при збереженні обсягу прав дитини на здобуття освіти, у тому числі в дошкільних закладах освіти, протиставляється загальному праву (інтересу) суспільства, інших батьків та їх дітей, які провели у встановленому державою порядку щеплення, зокрема перед направленням дітей до навчального закладу для здобуття освіти. Внаслідок встановлення такого балансу досягається мета - загальне благо у формі права на безпеку та охорону здоров`я, що гарантовано статтями 3, 27та 49 Конституції України. тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
 • 9. АДВОКАТ ОЛЕГ ЮДІН «у силу приписів статті 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» до навчального закладу не може бути прийнято дитину без проведення відповідного медичного обстеження та надання висновку лікарсько- консультативної комісії (у разі відсутності у дитини обов`язкових щеплень) про можливість відвідування дошкільного навчального закладу. … відповідач правомірно відмовив у прийнятті дитину до садочка без висновку лікарсько-консультативної комісії (при відсутності у дитини щеплень) про можливість відвідування дошкільного навчального закладу.» тел.067 925 08 36 e-mail : yudinlawyer@gmail.com
 • 10. Профілактичні огляди працівників закладів освіти У якому форматі видається: Медична довідка форми 1-ОМК (особиста медична книжка) Nota bene! Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців Витрати, пов'язані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я (п 2 Постанови КМУ № 559). Чим регламентовано: Наказ МОЗ України № 280 від 23.07.2002 Постанова КМУ №559 від 23.05.2001
 • 11. Профілактичні огляди працівників закладів освіти Постанова КМУ №559 від 23.05.2001 14. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду перевіряють своєчасність проходження обов'язкового медичного огляду та наявність особистих медичних книжок у працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Закон України Основи законодавства про охорону здоров’я Цивільний кодекс України Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
 • 13. Профілактичні огляди працівників закладів освіти Попередній профілактичний огляд: терапевт, дерматовенеролог, стоматолог, ЛОР кишкові інфекції, гельмінтози, черевний тиф патогенний стафілокок ФГ Флюорографія - за наявності симптомів, захворювань та ризиків, при яких особі проводять специфічні внутрішньошкірні тести, рентгенівське обстеження та бактеріологічне дослідження мокротиння
 • 14. Профілактичні огляди працівників закладів освіти ДНЗ ЗНЗ Адміністрація Викладачі/ вчителі/ вихователі Медперсонал Інший персонал терапевт дерматовенеролог сифіліс, гонорея 2 рази на рік кишкові інфекції, гельмінтози, ФГ 1 раз на рік терапевт, ЛОР, дерматовенеролог сифіліс, гонорея кишкові інфекції, гельмінтози 1 раз на рік Харчоблок терапевт, дерматовенеролог, стоматолог, ЛОР 2 рази на рік кишкові інфекції, гельмінтози, ФГ 1 раз на рік
 • 15. ДНЗ ЗОШ ВНЗ Нормативний документ Наказ МОЗ №110 Наказ МОЗ №234 Наказ МОЗ №110 Постанова КМУ № 684 Наказ МОЗ №110 Форма довідки У разі хвороби - Ф095/о Хто видає Лікар закладу охорони здоров’я Альтернативні документи - письмове пояснення батьків (одного з батьків) учня - Довідка про відсутність
 • 16. Довідка в школу про відсутність
 • 17. Довідка в школу про відсутність Чим регламентовано: Постанова КМУ № 684 від 13.09.2017 В яких випадках видається: Для підтвердження причини відсутності учня на навчальних заняттях (п 13 Постанови КМУ 684). У якому форматі видається: Медична довідка ф095/о АБО письмове пояснення батьків (одного з батьків) учня. (п 13 Постанови КМУ 684, п 2 інструкції заповнення ф095/о). N.B! Постанова КМУ 684 не уточнює в яких випадках потрібно надавати медичну довідку, а в яких заяву батьків. З юридичної точки зору ці два документа мають однакову силу. Яким лікарем видається: Лікарем закладу охорони здоров’я (п 2 інструкції заповнення ф095/о), що здійснював медичне спостереження, встановлював діагноз і терміни лікування
 • 18. Довідка в садочок про відсутність Чим регламентовано: Наказ МОЗ № 234 від 24.03.2016 В яких випадках видається: Після перенесеного інфекційного захворювання (п 2 Розділу ХІІ Наказу 234). У якому форматі видається: Медична довідка ф095/о з вказанням рекомендацій щодо індивідуальних особливостей режиму дитини-реконвалесцента на перші 10-14 днів. (п 2 Розділу ХІІ Наказу 234, п 2 інструкції заповнення ф095/о). N.B! Діти після тимчасової відсутності у дошкільному навчальному закладі з інших причин приймаються без медичних довідок за умови відсутності явних ознак захворювання. (п 2 Розділу ХІІ Наказу 234)
 • 19. Довідка для заселення в грутожиток ВІДСУТНЯ ВИМОГА НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ДОВІДОК ДЛЯ НАДАННЯ ЖИЛОЇ ПЛОЩІ В ГУРТОЖИТКУ АБО ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ ГУРТОЖИТКОМ. В той же час в усіх гуртожитках одностайно вимагають ФЛГ строком давності не більше року і заключення лікаря-дерматолога про коросту строком давності не більше 7 днів. Чим регламентовано: Наказ МОН України № 1452 від 21.11.2019 Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти
 • 20. Довідка в оздоровчий табір У якому форматі видається: Медична довідка форми ф 079/о Яким лікарем видається: Медичні працівники шкіл, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарі-педіатри дитячих поліклінік, лікарі загальної практики-сімейні лікарі (п 3 інструкції заповнення ф079/о) N.B! Ф 079 в пунктах 7-9 дозволяє вказати дані про щеплення, епідоточення і огляд на коросту та педикульоз, що звільняє від необхідності видавати окремо перелічені довідки Чим регламентовано: Наказ МОЗ України № 435 від 29.05.2013 Наказ МОЗ України №1351 від 25.07.2023 В яких випадках видається: Є обов’язковим медичним документом для дітей, які від’їжджають в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку
 • 21. Довідки в санаторій (1) Чим регламентовано: Наказ МОЗ України № 110 від 14.02.2012 (довідка для одержання путівки) В яких випадках видається: Видається особам, яким показано санаторно- курортне лікування або оздоровлення в санаторії- профілакторії для подальшого отримання путівки (п 2 Інструкції заповнення ф 070/о). У якому форматі видається: Медична довідка форми ф 070/о (п 2 інструкції заповнення ф070/о) Яким лікарем видається: Видається за рішенням санаторно-курортної відбіркової комісії або лікарсько-консультаційної комісії (ЛКК) (п 3 інструкції заповнення ф070/о) N.B! Ф 070 не має терміну дії, але зазвичай її просять оновлювати щороку. N.B! В пунктах 7-9 чітко вказується профіль і назва рекомендованого санаторію та пора року для оздоровлення. Виправлення в цих пунктах не допускаються.
 • 22. Довідки в санаторій (2) В яких випадках видається: Не пізніше ніж за 10 днів до початку санаторно- курортного лікування, за наявності ф 077/о «Путівка до дитячого санаторію» і після завершення обстеження (п 4-5,17 Інструкції заповнення ф076/о). У якому форматі видається: Медична довідка форми ф 076/о (п 2 інструкції заповнення ф076/о) Яким лікарем видається: Заповнюється лікарем-педіатром, лікарем ЗПСЛ (п 2 інструкції заповнення ф076/о), засвідчується завідувачем відділення та завіряється печаткою закладу охорони здоров’я. Заповнена форма подається на розгляд санаторно- курортної відбіркової комісії, яка робить заключний висновок (п 16 інструкції заповнення ф076/о) N.B! Ф076/о - іменна і є невід’ємною частиною Путівки ф077/о Чим регламентовано: Наказ МОЗ України № 435 від 29.05.2013 (Санаторно- курортна карта)
 • 24. Довідка для гуртків/ секцій Чим регламентовано: Відсутній документ, що затверджував би цю довідку В яких випадках видається: Для зарахування учнів до позашкільних навчальних закладів У якому форматі видається: Формат не встановлено. Зазвичай вимагається вказання діагнозу «здоровий» або формулювання «відвідувати секцію _______ може»
 • 25. Довідка для участі в змаганнях МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ 15.07.2020 № 603/1608 Про медичне забезпечення проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 1) до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів та спортивних змагань різного рівня в обов’язковому порядку залучаються медичні працівники, загальна чисельність яких визначається організаторами цих заходів з урахуванням вимог відповідних міжнародних спортивних федерацій, правил спортивних змагань з виду спорту, специфіки цього виду спорту та регламентних документів, що регулюють проведення відповідного заходу; 2) залучення окремих медичних працівників, та у разі потреби, закладів охорони здоров’я усіх форм власності здійснюється організаторами фізкультурно-оздоровчих та/або спортивних заходів на підставі цивільно-правових договорів відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від 09 лютого 2018 року № 617 «Про затвердження Положення про порядок організації і проведення офіційних спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів та порядок матеріального забезпечення їх учасників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 березня 2018 року за № 264/31716;
 • 26. Чим регламентовано: Відсутній документ, що затверджував би цю довідку. В яких випадках видається: Для допуску дитини до плавання в басейні У якому форматі видається: Формат не встановлено. Зазвичай вимагається наявність огляду дерматолога і аналізу на яйця глистів. Довідка для басейну
 • 27. Довідка про епідоточення Чим регламентовано: Відсутній документ, що затверджував би цю довідку. Згадки про неї є лише в окремих наказах, що вимагають її подачі разом з іншою медичною документацією В яких випадках видається: Перед заселенням дитини в місцях скупчення інших дітей (оздоровчий табір, стаціонар тошо) У якому форматі видається: Формат не встановлено. Зазвичай вимагається наявність фрази «За останні 21 день дитина з інфекційними хворими не контактувала» N.B! Термін дії довідки – 3 дні.
 • 28. Давайте дружити! Медичний центр Первинка вул. Е.Фукса 59 а Кабінет сімейного лікаря ФОП Пенькач В.С. вул. Івана Авраменка, 21,
 • 29. Маленькі вчинки, помножені на мільйони людей змінюють світ Говард Зінн