План роботи на 2023-2024 н.р..pdf

ккк

СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
рішення педагогічної ради
ЗДО «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району
Полтавської області
від ЗО серпня 2023 року
протокол №1
наказ від 30 серпня 2023 № 112
Директор ЗДО «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району
/ закл*« % їтавської області
Галина МОСКАЛЕНКО
е?' горішкьошіАвнтськйіг
ЗАКЛАД
МІСЬКОЇРАДИ .
ПЛАН РОБОТИ
Закладу дошкільної освіти «Чебурашка»
Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
на 2023/2024 навчальний рік
1
ЗМІСТ
РОЗДІЛ 1. Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний
рік з визначенням річних завдань на майбутній період………………….4
Проблема та головні завдання …..………………………………………………26
РОЗДІЛ 2. Діяльність структур колегіального управління
Блок 2.1. Загальні збори (конференція колективу) ………………………………....27
Блок 2.2. Виробнича нарада ………………………………………………………….28
Блок 2.3. Адміністративна нарада…………………………………………………….30
Блок 2.4. Педагогічна рада ……………………………………………………………34
Блок 2.5. Атестація педагогічних працівників……………………………………....38
Блок 2.6. Комісія з харчування ……………………………………………………….40
Блок 2.7 Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та
пожежної безпеки ……………………………………………………………………..41
Блок 2.8. Комісія з організації та проведення експертизи цінності документів..... 43
РОЗДІЛ 3. Методична робота з кадрами
Блок 3.1. Підвищення професійної компетентності ………………………………..45
Блок 3.2. Розвиток професійної творчості ……………………………………….....53
Блок 3.3. Індивідуальна траєкторія розвитку педагогів ……………………………57
Блок 3.4. Підвищення кваліфікації, атестація педагогів та їх участь у методичній роботі
різного рівня …………………………………………………………………………..61
Блок 3.5. Система моніторингу якості освіти (розвиток компетентностей дітей, професійної
компетентності педагогів) ……………………………………………........................63
РОЗДІЛ 4. Діяльність методичного кабінету
Блок 4.1. Створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків ….…65
Блок 4.2. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду ………....68
Блок 4.3. Зміцнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету ………. 69
РОЗДІЛ 5. Адміністративно-господарська діяльність
Блок 5.1.Забезпечення навчально-методичних та матеріально-технічних умов…..71
Блок 5.2. Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності ……………….75
РОЗДІЛ 6. Організаційно-педагогічна робота
Блок 6.1. Взаємодія з батьками …………………………………………………….....76
Блок 6.2. Співпраця зі школою …………………………………………………….....82
Блок 6.3. Співпраця з іншими установами та організаціями ……………………….84
РОЗДІЛ 7. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності
(контрольна функція управління)
Блок 7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу ………………………......85
Блок 7.2. Вивчення процесів функціонування у ЗДО охорони праці та безпеки
життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки …………………………88
Блок 7.3. Вивчення процесів функціонування у ЗДО охорони дитинства …………97
Блок 7.4. Вивчення процесів функціонування у ЗДО організації харчування …….
Блок 7.5. Вивчення процесів функціонування у ЗДО медичного
обслуговування…………………………………………………………........................
ДОДАТКИ
1. План заходів з національно-патріотичного виховання у ЗДО «Чебурашка» на
2023/2024 навчальний рік.
2. Річний цикл діяльності структур колегіального управління (комісії).
2
3. Річний цикл діяльності методичної роботи з кадрами
4. Річний цикл діяльності методичного кабінету
5. Річний цикл адміністративно-господарської діяльністі.
6. Річний цикл організаційно-педагогічної діяльністі.
7. Річний цикл Внутрішньої системи оцінювання якості освітньої діяльності
(контрольна функція управління
8. План санітарно-просвітницького навчання учасників освітнього процесу
9. План проведення свят, розваг, театральних дійств на 2023/2024 навчальний
рік.
10. План фізкультурних розваг на на 2023/2024 навчальний рік.
3
Розділ 1. Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти
за 2022/2023 навчальний рік з визначенням річних завдань на
майбутній період
Загальні відомості про заклад дошкільної освіти
Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради
Кременчуцького району Полтавської області – є ясла-садком загального розвитку та
знаходиться у комунальній власності Горішньоплавнівської міської ради.
Юридична адреса: Проспект Героїв Дніпра, 29, місто Горішні Плавні,
Полтавської обл., 39800, тел. (05348) 4-42-43, e-mail: cheburashkadn@ukr.net. Сайт
Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» розпочав свою діяльність в грудні 1980 року.
Побудований за типовим проєктом, розрахований на 14 груп.
Режим щоденної роботи ЗДО та тривалість перебування в ньому дітей відповідає
вимогам листа МОН України від 24.01.2007 № 1/9 – 36 «Про режим роботи дошкільних
навчальних закладів»: заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем: вихідні дні –
субота, неділя, святкові.
На даний час функціонує 9 груп з 10,5 годинним режимом перебування дітей.
Початок роботи – 07 годин 00 хвилин. Закінчення роботи - 17 годин 30 хвилин.
Режим роботи закладу затверджується наказом директора закладу та в цілому
задовольняє потреби батьків у тривалості перебування дитини в дошкільному
навчальному закладі:
Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до потужності та
санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі з
урахуванням побажань батьків.
Наповнюваність груп дітьми становить: для дітей віком до 3-х років – 15; для
дітей віком від 3 до 6 років – 20.
Діяльність закладу дошкільної освіти «Чебурашка» у 2022/2023 навчальному році,
освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти,
визначених Законом України «Про дошкільну освіту», конкретизованих у Програмі
розвитку ЗДО, освітній програмі закладу та у Плані роботи на навчальний рік; на
забезпечення якості освітньої діяльності; підвищення фахового рівня педагогічних
працівників; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу. У
період карантину, за сприятливої епідемічної ситуації у регіоні, та у період воєнного
стану у закладі були створені максимально безпечні умови для вихованців та працівників
відповідно до Постанов Головного державного санітарного лікаря України, КМУ, МОН,
МОЗ.
Освітню діяльність колектив ЗДО здійснював на основі розробленого Плану
роботи на навчальний рік і літній період та адаптували її під умови адаптивного
карантину та воєнного стану. Працівники забезпечували зміст дошкільної освіти
відповідно до БКДО, вимог освітньої програми закладу, складеної на основі програми
розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», використовуючи навчально-
методичні посібники, затверджені в установленому порядку Міністерством освіти і
науки. Усі завдання протягом навчального року намагалися реалізовувати у тісній
співпраці з батьками дітей.
4
З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, питання
щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників
освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти
«Чебурашка» залишалися пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того,
особлива увага приділялася роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між
усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської
компетентності дітей дошкільного віку.
Пріоритетні напрямки освітнього процесу у ЗДО на 2022/2023 навчальний рік
спрямовувалися як на розв’язання основних завдань колективу, так і підвищення
результативності освітньої діяльності.
Для вирішення питань організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного
стану орієнтувалися Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію
трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства
освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників
ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про
зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 22.06.2022 №
1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх
працівників».
Організовували освітній процес у 2022/2023 н. р. відповідно до Базового компонента
дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховували під час взаємодії з дітьми
«Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти».
Здійснювали першочергове зарахування дітей із числа внутрішньо-переміщених
осіб до ЗДО.
Створення безпечних умов організації освітнього процесу.
В умовах воєнного стану зазнала змін і організація роботи ЗДО. Попри жорстокий
збройний наступ РФ ЗДО продовжує надавати дітям освітні послуги.
З метою створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу у 2022-
2023 н.р. вихованці та працівники закладу перебували у двох ЗДО «Росинка» та
«Дюймовочка», де були вжиті відповідні заходи з посилення безпеки, а саме:
- обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність
вибухонебезпечних предметів;
- перевірка готовності систем оповіщення;
- перевірка наявності у кожному закладі освіти планів евакуації та обладнаного
укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами води та їжі, спальних місць,
засобами захисту, аптечкою тощо);
- проведення тренувань з учасниками освітнього процесу відповідно до алгоритму
дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації;
- проведення з працівниками закладу занять за темами: збереження життя та
здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги;
- інформування батьків про створення безпечних умов для організації освітнього
процесу.
5
Намагалися, щоб освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в нових
соціальних умовах воєнного стану, були не лише безпечним, а й інформативним, цікавим,
змістовним, стимулювали когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий
розвиток дітей.
Внутрішній простір приміщень укриттів облаштували таким чином, щоб воно було
комфортним, містило все необхідне обладнання для організації освітнього процесу.
Облаштували в укриттях різні ігрові осередки (куточок творчості, читання, тощо).
Використовували мобільні телефони, дидактичні, настільно-друковані ігри, різні
види театрів, шашки, залучали дітей до малювання та поробок з паперу, природного
матеріалу тощо.
У грудні місяці опрацювали «Поради рятувальників щодо безпечного
встановлення ялинки».
Педагоги в роботі з дошкільниками постійно тримали на контролі питання безпеки.
28.10.2022р. проведено «Урок з мінної безпеки», під час якого відбулася зустріч
вихованців передшкільних груп з інспектором ювенальної превенції відділу превенції
Кременчуцького Районного управління в Полтавській області Семенюк Марією
Валеріївною та з дільничним офіцером поліції Романюком Богданом Володимировичем.
Тема зустрічі сприяла отриманню дітьми знань про основні і дуже важливі правила
поводження на вулиці, правила поводження з вибухонебезпечними предметами.
Звернули увагу на те, що на вулиці не можна брати сторонні предмети, іграшки,
піднімати пакети, адже це може бути дуже небезпечно. що дитина повинна перебувати
на вулиці під наглядом дорослого, і бути з ним постійно на зв’язку. Згадали правила
поведінки під час сигналу «Повітряна тривога», закріпили алгоритм дій дітей і дорослих
та отримали пам’ятки для вихованців щодо мінної безпеки.
Немає нічого дорожчого за життя й здоров’я людини. «Про знання дошкільнят
дбаємо - безпеки навчаємо» - під таким гаслом 18 січня 2023 р. був проведений цікавий
і повчальний захід за участі інспектора сектору ювенальної превенції Кременчуцького
РУП Марії СЕЛЮК і головного інспектора ВЗНС Краматорського районного управління
ГУ ДСНС в Донецькій області Сергія Яковенко. Навчали правилам безпечної поведінки,
зокрема, на водоймах взимку, під час танення льоду, на вулицях і дорогах. Отримали
важливу інформацію про вибухонебезпечні предмети.
Керівні кадри закладу пройшли навчання з охорони праці та безпеки
життєдіяльності, про що отримали відповідні посвідчення.
З метою мінімізації та запобігання виникненню посттравматичного синдрому під час
перебування дітей в укриттях здійснювали їх психологічний супровід.
Психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу.
Сьогодні, в умовах війни, педагогу необхідно володіти елементарними навичками
подолання тривожності, нападів панічної атаки, вміти переспрямувати увагу
конкретної дитини, або дітей на позитивні явища, зацікавити їх, знайти способи
піднесення їхнього настрою, знати елементарні способи розслаблення дитини у стані
нервового напруження.
Тому педагогічні працівники ЗДО у контексті роботи з подолання кризових
ситуацій та ліквідації їх наслідків в освітньому середовищі використовували Пам’ятку
для керівників закладів освіти, запропоновану методичними рекомендаціями МОН
України.
6
Для педагогічних працівників, як і для батьків вихованців, надзвичайно важливо
володіти елементарними навичками самодопомоги, психологічної допомоги
дитині/дорослому у стані стресу.Тому педагоги закладу переглянули Цикл вебінарів за
підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією
«ЛаСтрада-Україна». Пройшли безоплатний курс підвищення кваліфікації «Перша
психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення
воєнних дій».
Протягом навчального року працювала «Скарбничка від психолога». З її
допомогою створювали атмосферу безпеки, педагоги та батьки отримали суттєві
поради про те, як нaдати первинну психoлогічну допомогу дитині під час війни, що
робити з дітьми коли немає світла.
порятунку.
Стоп насильству!
Питання запобігання та протидії домашньому насильству і жорстокому
поводженню з дітьми є одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного
колективу ЗДО ''Чебурашка'' Провідну роль у цій роботі відіграє психологічна служба.
У закладі безпосередньо працює практичний психолог, який здійснює психологічний
супровід учасників освітнього процесу, надає групові та індивідуальні консультації, у
тому числі дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинахі сім'ям
ВПО (станом на 01.08.2023 р. у ЗДО нараховується 17 таких дітей). Насамперед,
важливо, що в Україні діє Закон «Про запобігання та протидію домашньому
насильству», і з початку 2019 року домашнє насильство в нашій країні є злочином. Крім
того, Закон передбачає низку послуг та сервісів, які може отримати людина, що зазнала
домашнього насильства, та гарантує невідворотність покарання для її кривдника.
Поширювали інформацію про те, куди ж звернутися людині, яка стала жертвою або
свідком домашнього насилля.
Щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Акція "16
днів проти насилля". Мета акції - привернення уваги суспільства до проблем
подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі
людьми та захисту прав жінок. Для вирішення актуальної проблеми гуманного
ставлення людей одне до одного та соціальної зрілості суспільства педагогічний
колектив ЗДО ''Чебурашка'' долучився до активної участі в Акції. Протягом 16 днів
проводено різноманітні просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії
насильству, дискримінації, приниження.
З метою формування у людей уміння діяти в конфліктних ситуаціях, протидіяти
насильству по відношенню до себе та до інших людей, приймати правильні рішення,
володіти навичками самозбереження, знати свої права та обов’язки 06.12.2022 р.
відбулась зустріч колективу закладу дошкільної освіти ''Чебурашка'' з працівниками
правоохоронних органів Кременчуцької поліції Головного управління органів превенції
поліції.
Окрім цього 01.12.2022 р. відбулася соціально – психологічна панорама: «Стоп
агресії і насильству у сучасному світі». Її результат - привернули увагу спільноти до
актуальних проблем: запобігання і протидія домашньому насильству та торгівлі
людьми, а також сприяли активізації діяльності державних установ, закладів освіти,
громадських організацій заради захисту прав людини. Захід відбувся за участі
7
начальника відділу профілактики та соціальної роботи служби у справах дітей, сім’ї та
молодіжної політики виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради
Полтавської області Запсельської Олени Олександрівни.
12.12.2022 р. в рамках проведення акції «16 днів проти насилля» організована
наступна зустріч педагогічних працівників ЗДО «Чебурашка» з начальником відділу
профілактики та соціальної роботи служби у справах дітей сім`ї та молодіжної політики
виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Оленою
Запсельською, під час якої пригадали про різні види домашнього насильства (фізичне,
психічне, економічне, сексуальне), ознаки, особливості проявів насильства. О.
Запсельська надала рекомендаці, щодо звернення при виявлення різних видів
насильства, повідомила алгоритм дій при виникненні випадку домашнього насильства,
вказала на засоби впливу на кривдника. Ця зустріч стала дуже повчальною і цікавою.
У ЗДО працювала «Скринька довіри», група реагування та допомоги у разі
виникнення та протидії, запобіганню домашнього насильства і домашнього насильства
за ознакою статі та вирішування конфліктної ситуації з допомогою служб допомоги і
порятунку. Практичний психолог ЗДО провела психологічну просвіту: «Як захистити
себе і дітей. Україна це світ без насильства», психологічну панораму: «Літо – літечко
прийшло, дітям радість принесло», тимбілдінг: «Світ без насильства очима дітей».
Педагоги співпрацювали із соціальними службами міста, виготовили та розповсюдили
інформаційну брошуру: «Насильству скажемо – НІ», практичні рекомендації:
«Інформаційні листівки», для підвищення рівня поінформованості про форми, прояви,
причини і наслідки, запобіганню, протидії домашнього насильства та насильства за
ознакою статті. Провели тематичні бесіди з дітьми щодо правил поведінки в людних
місцях: « Як поводити себе коли ти сам вдома», «Куди треба звертатися і до кого у разі
потреби», «Як себе вести коли тебе ображає дорослий, до кого звертатися».
Провели заходи начальник відділу зв’язків з громадкістю батальону патрульної
поліції м. Кременчука Євгенія Кривошапка та інспектор кременчуцького районного
управління ГУ ДСНС України в Полтавській області - Ірина Вітко.
Підготували та провели консультацію для батьків "Емоційний стан дитини в
родинному середовищі", обговорили та рекомендували для перегляду з дітьми цікавий
і корисний мультфільм щодо рівних прав і протидії насильству та гендерної рівності
«Жив собі Чорний Кіт».
Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку.
Одним із провідних напрямів діяльності ЗДО у 2022/2023 н. р. стало формування
соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Ми консолідували
зусилля педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка
виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей позитивного образу своєї
країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення
до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури.
Через подяку героям ЗСУ навчали проявляти повагу до людей, які ризикують своїм
життям заради нашого благополуччя.
В умовах сьогодення кожен день воїни Збройних Сил України віддають своє життя,
борючись за мир і безпеку нашої країни. Вони далеко від рідних, важко працюють та
8
ризикують своїм здоров’ям та життям для того, щоб ми могли спокійно жити і
працювати. Вони проміняли своє безтурботне життя на службу в армії та віддають багато
сил і часу, щоб захищати нашу Україну від ворога. Як вдячність від вихованців
дошкільного закладу «Чебурашка», 23 грудня, Inna Ruda та Сергій Рудий передали
представникам Штаб волонтерів "Славутич"/ Volunteer Headquarters "Slavutych" частину
намальованих і змайстрованих дитячими руками малюнків та поробок для воїнів ЗСУ.
Вже вдосвіта дитячі подарунки юних горішньоплавнівців волонтери доправили на
передову та передали українським захисникам. Таким чином, підтримуємо ЗСУ,
наближаймо Перемогу разом!
Зміст сучасного патріотичного виховання старших дошкільників збагачували
категоріями особистісної та національної гідності, реальності сприйняття соціального
сучасного життя – входження в яке є неодмінною умовою соціалізації дитини, життєвого
досвіду, що стає надбанням особистості та актуалізує стан постійної готовності до
безпеки, милосердя та практики підтримки життя, що, в цілому, характеризує
гуманістично орієнтовану поведінку дитини.
Оформили та вручили пам’ятки для батьків «Патріотизм починається з родини»
Консультації для батьків «Емоційний стан дитини в родинному середовищі», «Дітям
про Різдво», «5 причин читати дитині на ніч», «Як боротися з дитячою істерикою».
Мультфільм «Ввічліві слова», відео для дітей «Культура спілкування».
У нашому садочку ми змалечку привчаємо дітей до добрих справ. Заохочуючи
допомагати іншим, даємо дітям можливість відчути і зрозуміти, що таке добро, як воно
здатне змінити наш світ.
Працівники, вихованці та їх батьки проявили турботу, чуйність та небайдужість до
нелегкої долі безпритульних тварин та через громадську організацію "Надія для
хвостиків" зробили свій внесок для підтримки знедолених і нужденних тварин, зібравши
такий необхідний корм для підопічних.
Придбали та використовуємо у роботі кольорову абетку нашого міста,
виготовлену в рамках проєкту «Телеекспресу» до Дня першопрохідців.
Кадрове забезпечення навчального закладу
Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100 % від штатного розпису.
Загальна кількість педагогічних працівників – 13, з них: директор -1; вихователь-
методист - 1; вихователі – 11. Працюють за сумісництвом - музичний керівник - 1;
практичний психолог-1.
Педагогічними кадрами заклад дошкільної освіти на початок навчального року
було укомплектовано наступним чином:
Кількість працівників, що мають повну вищу освіту 11
В т.ч. кількість працівників, що мають повну вищу дошкільну освіту 9
кількість працівників, що мають повну вищу педагогічну освіту 11
Кількість працівників, що мають неповну вищу освіту 9
В т.ч. к-сть працівників, що мають неповну вищу дошкільну освіту 3
В т.ч. к-сть працівників, що мають базову освіту (бакалавр) 6
Кількість працівників, які навчаються заочно 1
Кількість молодих спеціалістів немає
Кількість осіб, що мають кваліфікаційні категорії: 10
9
Працівники. що мають вищу категорію 2
Працівники, що мають першу категорію 3
Працівники, що мають другу категорію 5
Кількість працівників, що мають педагогічні звання 1
В т.ч. звання «старший вихователь» 1
Атестація педагогічних працівників у ЗДО «Чебурашка» має систематичний та
плановий характер і здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази.
Порядок проведення атестації в закладі регламентується відповідними щорічними
наказами директора ЗДО, проводиться в зазначені терміни відповідно
до перспективного планування на п'ять років з урахуванням щорічного коригування.
Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового
положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від
06.10.2010 р. №930 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 р..
Система освітньої діяльності педагогів, які атестувалися, вивчалася у відповідності
до Планів вивчення професійної діяльності на період атестації 2022/2023 навчального
року. У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної
діяльності працівників. Простежувалося постійне підвищення професійної
компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи,
забезпечення ефективності освітнього процесу. Педагоги, які атестувалися, були
активними учасниками методичної роботи у закладі.
У 2022-2023 н.р. було проатестовано 5 осіб:
№
Прізвище, ім′я, по
батькові
Посада Наслідки атестації
1. Москаленко Галина
Миколаївна
Директор Підтверджено відповідність
займаній посаді
2. Овчаренко Алла
Василівна
Вихователь Підтверджено відповідність
кваліфікаційній категорії
«спеціаліст першої категорії»
3. Мироненко Наталія
Василівна
Вихователь Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст першої
категорії»
4. М’яка Світлана
Іванівна
Вихователь Присвоєно кваліфікаційну
категорію «спеціаліст другої
категорії»
5 Кисляк Катерина
Геннадіївна
Вихователь Встановлено 11 тарифний розряд
У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення
кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації
педагогічних працівників на п’ять років (до 2025 року). У наявності аналітичні
10
матеріали за підсумками роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників.
Особлива увага в ЗДО приділяється самоосвіті педагогічних працівників.
Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, проходження курсів підвищення
кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення
методичної, педагогічної та психологічної літератури. Педагогічні працівники були
учасниками методичних онлайн заходів міста.
У 2022/2023 навчальному році педагогічні працівники ЗДО підвищували
кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800. Педагогічні
працівники самостійно обирали конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання
освітніх послуг з підвищення кваліфікації (шляхом відвідування семінарів, семінарів-
практикумів, курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті
післядипломної освіти педагогічних працівників, педагогічних майстерень, методичних
об´єднань, взаємовідвідувань та самоосвіти). У грудні місяці педагогами,
уповноваженими педагогічною радою, підведено підсумки щодо автентичності
отриманих сертифікатів та визначено обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації
кожного педагога ЗДО у годинах.
Необхідні умови для розвитку творчої ініціативи й академічної свободи
педагогів відображено в Індивідуальних освітніх траєкторіях педагогічних працівників
(персональному шляху реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що
формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і
досвіду). Вони розпочаті у минулому 2021-2022 навчальному році і розробляються
усіма педагогічними працівниками згідно з Листом МОН № 1/9-611 від 02.11.2020 року
«Щодо Методичних рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних
працівників». Індивідуальні освітні траєкторії ґрунтуються на виборі видів, форм і
темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх
програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання.
Щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку
Розуміючи, що важливий показник якості освітнього процесу в ЗДО – створення
сучасного універсального дизайну, намагалися зробити його доступним, безпечним,
розвивальним, орієнтованим на особистісний розвиток дитини задля реалізації її
індивідуальної освітньої траєкторії. У цьому аспекті віддали перевагу варіативній
моделі організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій, освітніх
програм, послуг, предметно-ігрового обладнання.
У 2022-2023 н.р. ми керувалися програмою розвитку дітей «Українське дошкілля»
та дидактичним забезпеченням до програми. Педагоги середніх та старших вікових груп
використовували НМК «Буду вправним першачком».
Вступ до школи – новий момент в житті маленької особистості. Це зустріч з новим
світом – загадковим, бажаним, цікавим і водночас, дуже непростим. Через це не дають
спокою батькам нескінченні питання: що необхідно знати дитині, як готуватися, що
означає «готова до навчання дитина»? Часто батьки вважають основними показниками
готовності до школи знайомство дитини з літерами, вміння читати, рахувати, знання
11
віршів та пісень. Практика показує, що це мало впливає на успішність навчання.
Важливо щоб у дитини дошкільного віку була сформована психологічна готовність до
шкільного навчання, яка є обов’язковою передумовою успішного початку навчання та
визначає найбільш сприятливий варіант розвитку подій. Про те, що бажано знати
майбутньому першокласнику, про розвиваючі ігри та вправи розповіли у «Скарбничці
від психолога».
Усі ми знаємо, яким непростим є перехід малечі від дошкільного дитинства до
початкової школи. Нова соціальна реальність, нові умови та вимоги іноді непросто
даються дитині. Тому завдання нам – дорослим – допомогти маленькій (зовні), але з
великим внутрішнім світом, особистими поглядами, хвилюваннями, відчуттями людині
зануритися в новий світ.
Для забезпечення комфортного переходу до наступної ланки розвитку нами
обрано комплект «Буду вправним першачком». Другий рік поспіль ми використовували
цей навчально-методичний комплект з дошкільниками старших груп і перший рік
розпочали роботу з дошкільниками чотирирічного віку. Діти з цікавістю опановують
матеріал і здобувають нові знання. Батьки радіють успішності дітей, а ми вихователі
пишаємося здобуткам наших малят. Це радість, знання, успіх та головне безболісний,
комфортний перехід малечі від дошкільного дитинства до початкової школи!
Щоб у вікових групах було достатньо простору для організації різних видів
діяльності та вільної гри намагалися зонувати груповий простір на гамірні та тихі зони,
облаштовували в ньому осередки за інтересами.
Одним із складників освітнього процесу ЗДО є візуальне оформлення простору,
пов’язане зі світлинами дітей, їхніми мистецькими роботами, матеріалами, що
відповідають тематиці дня/тижня, індивідуальним інтересам тощо. Застосування таких
матеріалів сприяло формуванню в дітей мотивації до вивчення теми дня/тижня,
збагаченню їхнього словника, закріпленню знань та умінь, отриманих під час
активностей, розвитку дитячої творчості. Практичну значущість мають розробки
педагогів щодо облаштування «Стіни, що говорять», локації «Диво-рученята», де
представлені роботи дітей за темами: «Коло друзів», «Родина» тощо.
Зважаючи на умови воєнного стану і те, що наш заклад спроектований так, що
укриття відсутнє, і ми вимушено розміщаємося у чергових ЗДО, особливо уважно
віднеслися до оформлення укриття. Розуміючи, що дошкільникам дуже непросто навіть
короткотривалий період знаходитися в підвальному приміщенні, ми старалися
максимально наблизити умови до задовільних і зробити їх в першу чергу безпечними та
комфортними.
Беззаперечно важливою складовою є мовлення дітей для розвитку їх пізнавальних
процесів, свідомості, формування загальної картини світу, здатності до регуляції
поведінки й діяльності.
Протягом навчального року звертали увагу на наступні параметри: допомога дітям
у розширенні словника, заохочення дітей до мовлення, використання персоналом книжок
у роботі з дітьми, заохочення дітей до користування книжками та знайомство з
друкованим текстом. Вважаємо, що саме ці критерії які пов’язані з книжкою, виявилися
12
найпродуктивнішими для очікуваних результатів мовленнєвого розвитку, оскільки вони
безпосередньо виступали умовою для пізнавальної, дослідницької діяльності, розвитку
самодіяльних сюжетно-рольових та театралізованих ігор дітей.
Окрім того, зміна акценту з питань оволодіння грамотою як процесу читання та
письма на процес заохочення дітей до користування книгами зняла невиправдані вимоги
батьків до вихователів щодо навчання дітей грамоти і спрямувала це завдання у
початкову школу, тим самим демонструючи врахування вікових особливостей дітей
дошкільного віку та зберігаючи потенціал психологічних ресурсів для більш відповідних
віку завдань.
Водночас мало місце проведення просвітницької роботи з налаштування
педагогічних працівників на самоосвіту і саморозвиток з метою покращення якості
освітнього процесу через вдосконалення особистого мовленнєвого розвитку,
опанування сучасних технологій використання книжки та опрацювання літературного
твору в освітньому процесі, через додаткове навчання педагогів особливостей
мовленнєвої роботи з дітьми, і в першу чергу з тими, які мають особливі освітні
потреби. На вирішення цього питання була направленна педрада по темі: «Формування
зв'язного мовлення дітей як складника мовленнєвої компетенції дітей дошкільного
віку».
Під час засідання педради педагоги вели мову про актуальність проблеми мовленнєвого
розвитку дітей дошкільного віку; проаналізували результати аналітичної довідки
тематичного контролю "Мовленнєвий розвиток дітей; поділилися «Методичною
скарбничкою» (з досвіду роботи вихователів; закріпили алгоритми щодо навчання
переказуванню, розучування віршів із дітьми, формування звукової культури мови,
складання оповідання з картини; опрацювали метод наочного моделювання-
мнемотаблиці. А під час практичної частини розробили пам'ятки «Фактори успішного
мовного розвитку», пограли у ділову гру «Загадкові схеми» та перейняли досвід під час
майстер-класу «Карти Проппа». На завершення педради вихователі презентували
виготовлені саморучно посібники до освітнього напряму «Мовлення дитини».
Упродовж 2022/2023 навчального року результативно були проведені ще три
педагогічні ради: організаційно-настановна «Особливості організації діяльності ЗДО у
новому навчальному році», тематична: «Сучасні підходи до логіко – математичного
розвитку дошкільників. Випуск журналу «Знання вихователя - успіх дитини» та
педради по підбитюя підсумків діяльності ЗДО і результатів роботи педагогічного
колективу за навчальний рік: «Гра-подорож «Космічні пригоди».
Під час педради, присвяченої логіко – математичному розвитку дошкільників
проаналізували результати роботи педколективу щодо формування логіко –
математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння
здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко-
математичного розвитку; дискутували з питання «Математика – це цікаво чи важко?»;
глибше познайомилися з отриманими результатами напрацювань вихователя Кисляк
К.Г.
за методикою роботи з дошкільникамим «6 цеглинок», вихователя М’якої С.І.
13
з питання «Ефективне використання Блоків Дьєнеша для розвитку логіко-математичної
компетенції старших дошкільників», вихователя Овчаренко А.В. з питання
«Едьютейнмент. Формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку».
Активно долучилися педагоги до обговорення актуальних питань про роль
дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей
старшого дошкільного віку та про вплив сімейного виховання на розвиток логіко –
математичної компетентності дітей дошкільного віку.
Пригадали алгоритми формування математичних понять:
 алгоритм навчання порядковій лічбі;
 алгоритм навчання порівняння предметів за величиною (методом прикладання і
накладення);
 алгоритм навчання дошкільників порівняння предметів за допомогою умовної
мірки;
 алгоритм формування у дошкільників уявлення про масу;
 алгоритм формування у дошкільникіів уявлення про вимірювання об’ємів.
І, звичайно, презентували «Найкращі цікавинки» дидактичних та розвивальних
посібників з логіко – математичного розвитку для формування сенсорно-пізнавальної,
логіко-математичної та дослідницької компетентностей дошкільників.
Завершили навчальний рік педагогічною радою з підбиттям підсумків діяльності
ЗДО і результатів роботи педагогічного колективу за навчальний рік та об’єднанням
зусиль педагогів закладу для підвищення рівня освітнього процесу в новому
навчальному році. Проаналізували та обговорили роботу педагогічного колективу ЗДО
у 2022/2023 навчальному році, визначили переваги та недоліки. Особливу увагу
звернули на результати моніторингу аналізу якості та результативності освітньої
діяльності колективу ЗДО у 2022/2023 навчальному році. Заслухали звіти вихователів
(творчі звіти педагогів про здобутки та недоліки в роботі) та результати атестації 2022-
2023 року та звіт практичного психолога (психологічна готовність дітей старшого
дошкільного віку до навчання в школі). До відому та для ефективної роботи в
наступному навчальному році прослухали та проаналізували звіт вихователя-методиста
щодо рівня засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента
дошкільної освіти (результати моніторингу) та результати комплексної перевірки
старших груп по підготовці до навчання у школі.
Особливе місце відвели результатам самооцінювання за напрямом «Управлінські
процеси у закладі освіти за вимогами та правилами.
Другу половину педради «Літо на порозі» присвятили питанню організації роботи під
час літнього оздоровчого періоду, обговоренню та схвалення проєкту плану 2023 року
літньої оздоровчої компанії. Актуалізували питання: «Загартування вихованців улітку
в умовах воєнного стану, «Права та обов’язки батьків, «Дидактичні матеріали (ігри та
атрибути) для роботи з дітьми в літній оздоровчий період». Отримали «Планер для
вихователя на літо» - (розклад занять, режим дня, документація, ігровий майданчик).
В підсумок провели дискусію «Відкритий мікрофон» - очікування педагогів щодо
пріоритетних завдань на наступний навчальний рік.
Протягом цього навчального року враховували вітчизняну практику класифікації
різних видів діяльності, притаманних періоду дошкільного дитинства. Це – рухова,
14
ігрова, комунікативна, мовленнєва, здоров’язбережувальна, мистецько-творча
(малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, танці, гра на музичних
інструментах), пізнавально-дослідницька, господарчо-побутова діяльність. Дана
практика організації видів діяльності дала можливість враховувати вікові особливості
дітей та виконувати освітні завдання, допомогла сформувати системні професійні знання
педагогів щодо підтримки та розвитку в дитини творчих, самостійних, якісно нових
характеристик.
Входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими
змінами в педагогічній теорії й освітній практиці.
На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована
на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування.
Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», нової редакції Базового
компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України
«Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.» у нашому
закладі створені оптимальні умови для модернізації освітнього процесу та
впровадження інноваційних педагогічних технологій.
Наша ціль - навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та
сучасних методів навчання - комп'ютера, телевізора, книг тощо. Вибір оптимальної
технології здійснювали під час семінарів, вебінарів, педрад, педагогічних годин. І
зупинилися на тих технологіях, які на нашу думку найефективніші. Опрацьовували
публікації та матеріали колег, які мають досвід використання інновацій. Звичайно,
пройшов певний час для осмислення набутої інформації.
Використання інноваційних технологій не є протиставленням тому, що ми робили
раніше. Для нас передовий досвід - це не догма, а лише підказка в якому напрямку ми
можемо рухатися у справі удосконалення навчального процесу.
Це - щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину.
До творчої скарбнички та арсеналу педагогів міцно увійшли такі інноваційні
методики та технології:
 Ранкові зустрічі
 Елементи методики Марії Монтессорі
 Методика Гленна Домана
 «Ейдетика для малюків» Ольги Пащенко
 Едьютейнмент
 Технологія розвитку творчих здібностей Людмили Шульги
 Технологія Н.Гавриш використання карт розумових дій та коректурних таблиць
 Схеми-моделі складання описових розповідейТкаченко Т.
 Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти –
мнемотехніка
 Методика К.Орфа
 Кольорові палички Кюізенера
 Логічні блоки Дьєнеша
 Лялька-персона («Persona Dolls»)
 Сторітеллінг
 Метод проєктів у роботі з дітьми дошкільного віку
 Ігри з камінчиками Марблс
 «Лепбуки» (lapbook)
15
 Книги-вімельбухи
 Нейробаннери
 Здоров’язбережувальні технологі:ї
 Глайдинг
 Фітболгімнастика
 Елементи Су-Джок-терапії
 Сендплей
Для кожного з нас визначальним гаслом і джерелом натхнення, нагадуючи, заради
чого ми живемо і працюємо стали слова Ш.О.Амонашвілі: «Якщо люди самі не вміють
літати, нехай навчать літати своїх дітей. Притому літати високо, стрімко, далеко,
красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і злетять».
Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку
людства. І ми сказали так інноваційним технологіям, тому що це необхідність
сьогодення, тому що за ними майбутнє, тому що це:
Висока мотивація
Міцність знань
Творчість і фантазія
Комунікабельність
Активна життєва позиція
Командний дух
Цінність індивідуальності
Свобода самовираження
Акцент на діяльність
Взаємоповага
Демократичність.
Світ дошкільнят – особливий світ, сповнений радості відкриття, яскравих
незабутніх вражень, справжніх емоцій. Хочеться, щоб для наших малюків він був саме
таким. Заклад дошкільної освіти буде тоді успішним, коли у ньому працюватиме
команда однодумців на чолі з мудрою адміністрацією, яка тримає руку на пульсі
інновацій і впроваджує їх в освітній процес.
Коло цих питань стало обговоренням на семінарі керівних кадрів ЗДО
«Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі. Інноваційні тенденції розвитку
дошкільної освіти», який підготували та провели 30 листопада 2022 р.
Протягом всього семінару тривала активна робота над створенням сучасного закладу
дошкільної освіти, у якому комфортно було б усім учасникам освітнього процесу. А для
цього використали: і метафоричні картки, і картки Проппа, за допомогою яких присутні
змогли змоделювати «Один день з життя директора дитячого садочка», «Жив собі я»
(дитячий погляд на світ), «Я–мама». А яким чудовим вийшов віртуальний дитячий
садочок «Перлинка», створений директорами ЗДО і вихователями-методистами!
Не залишився поза увагою і професійний стандарт керівника закладу дошкільної
освіти. Уміло розставили акценти й обговорили з присутніми орієнтири для
професійного розвитку. Ми щедро ділилися роздинками досвіду колективу з
упровадження інновацій, продемонстрували розвивальне середовище, з любов’ю
створене для маленьких вихованців; презентували фрагменти занять.
Одним із орієнтирів для роботи в наступному навчальному році стала онлайн-зустріч з
доктором педагогічних наук, професором, експертом з дошкільної освіти, автором
16
навчально-методичного комплекту «Буду вправним першачком» Наталією Гавриш.
Спілкування було професійно теплим і важливим, не відчувалася відстань у тисячі
кілометри, і ми отримали надзвичайно важливі поради щодо розвитку мислення,
мовлення й світогляду дітей дошкільного віку.
На жаль, наше життя не завжди складається тільки з приємних моментів.
Трапляються конфлікти в середині колективу, між дітьми, непорозуміння з батьками.
Як правильно вийти з конфліктної ситуації за допомогою сторітелінгу навчала
присутніх психолог Оксана Микитенко.
З метою вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів,
активізації творчого потенціалу вихователів, формування здатності до швидкої
адаптації в умовах реформування дошкільної освіти, здійснювання обміну досвідом,
педагогічними знахідками на базі ЗДО «Чебурашка» відбувся семінар–практикум з
елементами тренінгу для вихователів нашого міста «Інноваційна діяльність педагогів
як спрямованість на активність та креатив у сучасному освітньому просторі».
Однак не все зовсім безхмарно. Інноваційні педагогічні технології є специфічними
і досить складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей. Окрім цього, не
всі педагоги налаштовані на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, відкриті
майбутньому, здатні до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей.
Формуванню екологічних, економічних і соціальних навичок екологічно
правильної, безпечної для природи та здоров’я людини поведінки дітей дошкільного
віку сприяла освіта для сталого розвитку.
…….
Знання, набуті в садочку допомагають дітям самостійно зрозуміти те, що
відбувається в природі, провести особисті дослідження.
Сучасний стан міжнародних зв'язків України, її вихід до європейського та
світового простору, зумовлюють розгляд іноземної мови як важливого засобу
міжкультурного спілкування. Активне впровадження в освітній процес елементів
англійської мови розпочала вихователь Юрченко К.С. З великим задоволенням навчає
дітей, намагаючись зацікавити, урізноманітнити кожне заняття яскравою наочністю,
чим сприяє вивченню та пізнанню світу англійської мови.
Вихованці ЗДО «Чебурашка» дуже люблять театральні дійства. Під час освітньої
діяльності в нагоді педагогам стали виготовлені у минулому навчальному році
різноманітні види театрів. З їх допомогою навчали дошкільнят бачити прекрасне в житті
і в людях. Зароджували прагнення дитини нести в життя прекрасне і добре, формували
досвід соціальних навичок поведінки, накопичували цілий «банк життєвих ситуацій».
Модернізація системи освіти, суттєві та якісні зміни спричинили зміни у практиці
роботи педагога-дошкільника. Наш колектив намагався гнучко та ефективно
адаптуватися до роботи в нових умовах.
У 2022-2023 н. р. педагоги закладу взяли участь у проведенні ряду онлайн та
офлайн заходів. Це:
Педагогічний івент «Освіта 2022-2023: виклики часу» 25.08.2022 – 26.08.2022.
Частина 1 - експірієнс-платформа «Відкритий полікодовий простір»; частина 2 - онлайн
– BarCamp «Професійні підходи. Прогресивні ідеї. Модерні практики».
Акція «Навчаємось безпечно» для дітей старшого дошкільного віку. (серпень
2022 р.).
17
Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичний досвід
вихователів здо: уроки війни і перемог».
Всеукраїнський день дошкілля – 23 вересня.
Проєкт «Коло Турботи» для подолання гострого стресу у дітей та їх батьків.
Цикл вебінарів для працівників психологічної служби відповідно до листа
Державної науковї установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.09.2022
% 22.1/10-1243 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда-
Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (27.09.2022; 11.10.2022;
25.10.2022; 08.11.2022; 22.11.2022; 13.12.2022; 27.12.2022), що спрямовані на розвиток
стресостійкості, зниження наслідків проживання травматичних подій, психосоціальну
підтримку; впровадження відновлювальної культури в освітньому та громадському
просторі.
Засідання Координаційної ради у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, торгівлі людьми - 06 жовтня.
Навчальний семінар з питань попередження насильства над дітьми - 25
жовтня.
Вебінар «Емоційна стійкість педагога: виклик чи необхідність?» 25 жовтня.
Онлайн-нарада «На шляху до якісного дошкілля» (методика ECERS-3 шкала
оцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти)» - 28 жовтня.
V Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною
участю „Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта“ та робота студій – 21 жовтня.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Готовність дитини старшого
дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи» - 08
листопада.
Онлайн-захід щодо результатів дослідження корупційних ризиків у сфері
шкільної та дошкільної освіти та рекомендації щодо уникнення таких ризиків 09
листопада.
Всеукраїнський семінар-практикум „Підвищення рухової активності дітей з
особливими освітніми потребами” 29 листопада.
Семінар-практикум для вихователів ЗДО "Розвиток мовлення у дітей
дошкільного віку".
Вебінар «Булінг в закладі освіти: як розпізнати, ефективно реагувати та
протидіяти?» 8 лютого.
Стратегічна сесія для працівників психологічної служби – 21 лютого
Флешмоб "Добро переможе" (березень).
Міжрегіональна науково-практична інтернет-конференція «ОСВІТНІЙ
МЕНЕДЖМЕНТ: УСПІШНІ ПРАКТИКИ Й ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ
НУШ», 19 квітня.
Проблемний стіл “Робота міждисциплінарної команди суб’єктів соціального
захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: досвід, проблеми,
пропозиції” 30 березня.
Семінар «Міжнародні підходи до оцінювання якості освітнього процесу в
закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3» 24 березня.
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Готовність дитини
старшого дошкільного віку до систематичного навчання в школі» 06, 13,20 квітня.
18
Майстер-клас для керівників музичних закладів дошкільної освіти
"Використання весняного репертуару для роботи з дітьми" 30 квітня.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист психічного здоров’я
учасників освітнього процесу в умовах війни та пост воєнного часу» 05 травня.
Вебінар в межах Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти 20 квітня.
Семінар «Wychowanie przedszkolne w Polsce - część I» (про дошкільне виховання
у Польщі) 19,26 квітня.
Всеукраїнський онлайн марафон «ВзаємоДіЯ» у рамках проєкту
«Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах
кризи в Україні», який реалізується Всеукраїнською громадською організацією
«Асоціація працівників дошкільної освіти» у рамках проєкту СПІЛЬНО – програми
Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від
війни. 10.05.2023 - 19.05.2023.
Семінар-практикум «Коло турботи. Взаємодія навчального закладу та родини»
21 квітня.
Навчальний тренінг «Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми
потребами в умовах інклюзивного навчання» 18 травня.
Нарада з проблеми «Українська мова: спілкування, повідомлення і вплив» -
Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В. Остроградського 19 травня.
Проєкт «Підтримка педагогів закладів дошкільної освіти та супровід дітей у
надзвичайній ситуації».
Марафон проєкту «Впевнений старт для дітей дошкільного віку» з метою
навчання вихователів закладів дошкільної освіти за програмно-методичним
комплексом «Впевнений старт» (молодший, середній, старший дошкільний вік) 23-25
травня.
Онлайн-курс із мінної безпеки на тему: «Правила поводження з
вибухонебезпечними предметами» в рамках реалізації програми «Дивись під ноги!
Дивись, куди ідеш».
Онлайн-семінар «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: виклики
сьогодення» 07 червня.
Група «Разом з мамою»
Ранній вік - неповторний, своєрідний період у житті кожної дитини. Тому
педагоги закладу приділяли найменшим значну увагу, допомагали в усьому, розвивали
дрібну моторику рук, фантазію та творчість, спільно створювали чудові шедеври.
У цьому навчальному році вперше в історії дошкільників нашого міста у нашому
ЗДО «Чебурашка» з метою м’якої адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка
була відкрита група «Разом з мамою», першовідкривачем та зачинателем роботи якої
стала директор закладу Москаленко Г.М. Це група нового формату короткотривалого
перебування у закладі дітей раннього віку з батьками для легкої адаптації дошкільників
до умов ЗДО, в якій протягом певного часу перебування малюки змістовно і комфортно
займаються цікавими справами спільно з вихователем та своїми мамами. Як стало видно
в результаті такої спільної роботи малюки дійсно набагато швидше і легше «влилися»
у дитячий колектив та адаптувалися до дитсадка.
Серед основних досягнень ЗДО «Чебурашка» за 2021-2022 навчальний рік:
19
- участь у проектах;
 Участь у флешмобі «Добро переможе». (березень 23)
 Участь у ⅠⅠ Міжнародному занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення
до тварин» (1-7 березня 23) з метою покращення психологічного стану у дітей в
час війни, зняття емоційної напруги, виховання гуманного ставлення до тварин та
з метою реалізації статті 6 Закону України «Про захист тварин від жорстокого
поводження».
 Акція «Допоможи чотирилапим» - співпраця з Громадською організацією "Надія
для хвостиків" (залучилися до збору корму для тварин) (лютий, березень 23)
- перемога вихованців та педагогів у конкурсах:
1 місце у Всеукраїнському творчому конкурсі до Дня Святого Миколая у
номінації «Інструментальне виконавство». Назва «Зустріч Святого Миколая». Група
«Вишенька» («Ромашка»+ «Калинка») Муз. керівник Кубікова А.М. (грудень 22);
Сертифікат та кубок учасника ІІ Всеукраїнського багатожанрового двотурового
конкурсу мистецтв «Різдвяна Україна» з вокального жанру у Ⅶ віковій категорії
«Колядочка» - вихователь Юрченко К.С. (січень 2023);
1 місце у Всеукраїнському конкурсі «З Україною в серці» - вихованка старшої гр.
«Ромашка» Проуторова Поліна (лютий 2023);
1 місце у Всеукраїнському конкурсі «Правила дорожнього руху» - вихованець
старшої гр. «Ромашка» Діжа Єгор (лютий 2023);
1 місце у першому турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона
праці очима дітей – 2023» (1 етап (обласний) - березень 2023) та друге місце у другому
турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей – 2023»
(2 етап (всеукраїнський) - квітень 2023);
1 місце у Всеукраїнському конкурсі «Фінанси плануй – Україну будуй»
вихованець старшої гр. «Ромашка» Кіца Андрій (березень2023);
2 та 3 місце ЗДО «Чебурашка» у конкурсі «ПИСАНКОВА ВЕСЕЛКА», який
проводив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
1 місце Семеняченко, середня гр. «Дзвіночок» у відкритому турнірі з художньої
гімнастики СК «Айседора» (травень 2023),
 2 місце Гончаренко Поліна в відкритому турнірі з художньої гімнастики СК
«Айседора» (травень 2023);
2 місце Костіна Марія, середня гр. «Дзвіночок», у відкритому турнірі з художньої
гімнастики СК «Айседора» (травень 2023);
1 місце Кошик Григорій, середня група «Дзвіночок», міська велогонка до 01.06
(червень);
 1 місце Сторчева Вероніка, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському
конкурсі «ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023);
2 місце Кіца Андрій, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі
«ВСЕзнайлики» - казки (червень 2023);
2 місце Проуторова Поліна, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському
конкурсі «ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023);
2 місце Кошик Михайло, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі
«ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023);
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf
План роботи на 2023-2024 н.р..pdf

Recommended

Дистанційна освіта в ЗДО by
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДОssuser7541ef1
4.5K views23 slides
Документація з руху учнів в школі. by
Документація з руху учнів в школі.Документація з руху учнів в школі.
Документація з руху учнів в школі.Ковпитська ЗОШ
8.8K views7 slides
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx by
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxssuser34622d
6.3K views4 slides
Вимоги до ведення журналів by
Вимоги до ведення журналівВимоги до ведення журналів
Вимоги до ведення журналівdolidn
242.7K views39 slides
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docx by
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxНавчальний план на 2022- 2023 (2).docx
Навчальний план на 2022- 2023 (2).docxssuser58a979
2.8K views14 slides
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами by
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиіндивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребами
індивідуальне оцінювання дітей з особливими освітніми потребамиСветлана Брюховецкая
73.9K views42 slides

More Related Content

What's hot

питання які часто_задаються-1 by
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1jaroslavaturani
9.1K views21 slides
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf by
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfAleksSaf
413 views4 slides
Рада профілактики, 2022-2023.pdf by
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdfssuserac8ec11
1.5K views16 slides
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx by
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxdjyamaha
681 views25 slides
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ by
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ paginec
2.4K views32 slides
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx by
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxОсвітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docx
Освітня програма на 2022-2023 н. р. Савченко.docxНина Ибрагимова
3.8K views38 slides

What's hot(20)

питання які часто_задаються-1 by jaroslavaturani
питання які часто_задаються-1питання які часто_задаються-1
питання які часто_задаються-1
jaroslavaturani9.1K views
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf by AleksSaf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdfНаказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
Наказ КГ № 72 Превентивне виховання та булінг.pdf
AleksSaf413 views
Рада профілактики, 2022-2023.pdf by ssuserac8ec11
Рада профілактики, 2022-2023.pdfРада профілактики, 2022-2023.pdf
Рада профілактики, 2022-2023.pdf
ssuserac8ec111.5K views
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx by djyamaha
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docxСТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Мануйлівська гімназія 2022-27рр..docx
djyamaha681 views
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ by paginec
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ФОРМ ЗДОБУТТЯ
paginec2.4K views
Батьківські збори. Відповідальність батьків за виховання дітей by Center_Inspiration
Батьківські збори. Відповідальність батьків за виховання дітейБатьківські збори. Відповідальність батьків за виховання дітей
Батьківські збори. Відповідальність батьків за виховання дітей
Center_Inspiration16.9K views
презентація звіту директора 2022.pptx by ssuser95e93f
презентація звіту директора 2022.pptxпрезентація звіту директора 2022.pptx
презентація звіту директора 2022.pptx
ssuser95e93f1.6K views
План заходів Тижня знань безпеки життєдіяльності ЦЗ by Alla Kolosai
План заходів Тижня знань безпеки життєдіяльності ЦЗПлан заходів Тижня знань безпеки життєдіяльності ЦЗ
План заходів Тижня знань безпеки життєдіяльності ЦЗ
Alla Kolosai9.5K views
презентація роботи закладу by ewefwerfwfweqfwe
презентація роботи закладупрезентація роботи закладу
презентація роботи закладу
ewefwerfwfweqfwe2.4K views
презентація патріотичне виховання by оля гнатик
презентація патріотичне вихованняпрезентація патріотичне виховання
презентація патріотичне виховання
оля гнатик18.2K views
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf by ssuser09eb931
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdfОсвітня програма на 2023-2024 н.р.pdf
Освітня програма на 2023-2024 н.р.pdf
ssuser09eb931407 views
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv by таня чан
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchnivZarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
Zarakhuvannja ta vidrakhuvannja_uchniv
таня чан1.4K views
Методика викладання математики в початкових класах М.В.Богданович by oleg379
Методика викладання математики в початкових класах М.В.БогдановичМетодика викладання математики в початкових класах М.В.Богданович
Методика викладання математики в початкових класах М.В.Богданович
oleg37911.3K views
Зразок схеми презентації для МАН by Aleksey Yevseyev
Зразок схеми презентації для МАНЗразок схеми презентації для МАН
Зразок схеми презентації для МАН
Aleksey Yevseyev132.5K views
Заповнення журналів 1 4 класи by Andy Levkovich
Заповнення журналів 1 4 класиЗаповнення журналів 1 4 класи
Заповнення журналів 1 4 класи
Andy Levkovich72.1K views
сценарії спортивних свят та розваг by doradyrda
сценарії спортивних свят та розвагсценарії спортивних свят та розваг
сценарії спортивних свят та розваг
doradyrda77.2K views
Проект "Школа майбутнього" by Antoninasl123
Проект "Школа майбутнього"Проект "Школа майбутнього"
Проект "Школа майбутнього"
Antoninasl12311.3K views

Similar to План роботи на 2023-2024 н.р..pdf

Звіт директора НВК 72 by
Звіт директора НВК 72Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72Vitka2
30 views13 slides
The results of the school by
The results of the schoolThe results of the school
The results of the schoolkzsh22
129 views94 slides
Річний звіт by
Річний звітРічний звіт
Річний звітJo01
231 views8 slides
Звіт директора 2021 by
Звіт директора 2021Звіт директора 2021
Звіт директора 2021Назарій Середа
362 views42 slides
zvit_durektors_2022.pdf by
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfOstap Vuschna
42 views65 slides

Similar to План роботи на 2023-2024 н.р..pdf(20)

Звіт директора НВК 72 by Vitka2
Звіт директора НВК 72Звіт директора НВК 72
Звіт директора НВК 72
Vitka230 views
The results of the school by kzsh22
The results of the schoolThe results of the school
The results of the school
kzsh22129 views
Річний звіт by Jo01
Річний звітРічний звіт
Річний звіт
Jo01231 views
план роботи школи на 2021 2022 н.р by sofija01112012
план роботи школи на 2021 2022 н.рплан роботи школи на 2021 2022 н.р
план роботи школи на 2021 2022 н.р
sofija01112012130 views
Plan roboty shkoly 2021 2022 by ssuserc2ff23
Plan roboty shkoly 2021 2022Plan roboty shkoly 2021 2022
Plan roboty shkoly 2021 2022
ssuserc2ff23146 views
Стратегія розвитку.docx by ssuserc5b616
Стратегія розвитку.docxСтратегія розвитку.docx
Стратегія розвитку.docx
ssuserc5b61623 views
звіт керівника.docx by ssuser58a979
звіт керівника.docxзвіт керівника.docx
звіт керівника.docx
ssuser58a97944 views
річний-план-2021-2022-н.р..doc by Olga Saulchak
річний-план-2021-2022-н.р..docрічний-план-2021-2022-н.р..doc
річний-план-2021-2022-н.р..doc
Olga Saulchak162 views
звіт директора 2017 by Tetyana Hitrik
звіт директора 2017звіт директора 2017
звіт директора 2017
Tetyana Hitrik284 views
ЗВІТ 2022.pptx by allamak
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptx
allamak378 views
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf by ssuser7541ef1
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef153 views
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx by ssuserb89685
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docxосвітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
освітня_програма_2022_2023 (Восстановлен).docx
ssuserb8968521 views

Recently uploaded

Правила прийому 2024.pdf by
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
22 views9 slides
Експресіонізм by
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
8 views14 slides
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 slides
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 views12 slides
ІКТ Захарчун.pdf by
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdfanazaharcun
8 views6 slides

Recently uploaded(20)

Правила прийому 2024.pdf by home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home22 views
Експресіонізм by CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf by ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf by ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx by ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України by Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf by VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx by ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Літературні дати 2024 року by ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf by ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Іде, іде святий Миколай.pptx by ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... by ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 views
гопчук а.а.pptx by ssuser389ffd
гопчук а.а.pptxгопчук а.а.pptx
гопчук а.а.pptx
ssuser389ffd10 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів by ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt by znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan5 views

План роботи на 2023-2024 н.р..pdf

 • 1. СХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ рішення педагогічної ради ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області від ЗО серпня 2023 року протокол №1 наказ від 30 серпня 2023 № 112 Директор ЗДО «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району / закл*« % їтавської області Галина МОСКАЛЕНКО е?' горішкьошіАвнтськйіг ЗАКЛАД МІСЬКОЇРАДИ . ПЛАН РОБОТИ Закладу дошкільної освіти «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області на 2023/2024 навчальний рік
 • 2. 1 ЗМІСТ РОЗДІЛ 1. Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період………………….4 Проблема та головні завдання …..………………………………………………26 РОЗДІЛ 2. Діяльність структур колегіального управління Блок 2.1. Загальні збори (конференція колективу) ………………………………....27 Блок 2.2. Виробнича нарада ………………………………………………………….28 Блок 2.3. Адміністративна нарада…………………………………………………….30 Блок 2.4. Педагогічна рада ……………………………………………………………34 Блок 2.5. Атестація педагогічних працівників……………………………………....38 Блок 2.6. Комісія з харчування ……………………………………………………….40 Блок 2.7 Комісія з охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки ……………………………………………………………………..41 Блок 2.8. Комісія з організації та проведення експертизи цінності документів..... 43 РОЗДІЛ 3. Методична робота з кадрами Блок 3.1. Підвищення професійної компетентності ………………………………..45 Блок 3.2. Розвиток професійної творчості ……………………………………….....53 Блок 3.3. Індивідуальна траєкторія розвитку педагогів ……………………………57 Блок 3.4. Підвищення кваліфікації, атестація педагогів та їх участь у методичній роботі різного рівня …………………………………………………………………………..61 Блок 3.5. Система моніторингу якості освіти (розвиток компетентностей дітей, професійної компетентності педагогів) ……………………………………………........................63 РОЗДІЛ 4. Діяльність методичного кабінету Блок 4.1. Створення науково-методичного осередку для педагогів і батьків ….…65 Блок 4.2. Вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду ………....68 Блок 4.3. Зміцнення навчально-матеріальної бази методичного кабінету ………. 69 РОЗДІЛ 5. Адміністративно-господарська діяльність Блок 5.1.Забезпечення навчально-методичних та матеріально-технічних умов…..71 Блок 5.2. Інструктажі з охорони праці та безпеки життєдіяльності ……………….75 РОЗДІЛ 6. Організаційно-педагогічна робота Блок 6.1. Взаємодія з батьками …………………………………………………….....76 Блок 6.2. Співпраця зі школою …………………………………………………….....82 Блок 6.3. Співпраця з іншими установами та організаціями ……………………….84 РОЗДІЛ 7. Внутрішня система оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління) Блок 7.1. Вивчення стану організації освітнього процесу ………………………......85 Блок 7.2. Вивчення процесів функціонування у ЗДО охорони праці та безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та пожежної безпеки …………………………88 Блок 7.3. Вивчення процесів функціонування у ЗДО охорони дитинства …………97 Блок 7.4. Вивчення процесів функціонування у ЗДО організації харчування ……. Блок 7.5. Вивчення процесів функціонування у ЗДО медичного обслуговування…………………………………………………………........................ ДОДАТКИ 1. План заходів з національно-патріотичного виховання у ЗДО «Чебурашка» на 2023/2024 навчальний рік. 2. Річний цикл діяльності структур колегіального управління (комісії).
 • 3. 2 3. Річний цикл діяльності методичної роботи з кадрами 4. Річний цикл діяльності методичного кабінету 5. Річний цикл адміністративно-господарської діяльністі. 6. Річний цикл організаційно-педагогічної діяльністі. 7. Річний цикл Внутрішньої системи оцінювання якості освітньої діяльності (контрольна функція управління 8. План санітарно-просвітницького навчання учасників освітнього процесу 9. План проведення свят, розваг, театральних дійств на 2023/2024 навчальний рік. 10. План фізкультурних розваг на на 2023/2024 навчальний рік.
 • 4. 3 Розділ 1. Аналіз діяльності закладу дошкільної освіти за 2022/2023 навчальний рік з визначенням річних завдань на майбутній період Загальні відомості про заклад дошкільної освіти Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області – є ясла-садком загального розвитку та знаходиться у комунальній власності Горішньоплавнівської міської ради. Юридична адреса: Проспект Героїв Дніпра, 29, місто Горішні Плавні, Полтавської обл., 39800, тел. (05348) 4-42-43, e-mail: cheburashkadn@ukr.net. Сайт Заклад дошкільної освіти «Чебурашка» розпочав свою діяльність в грудні 1980 року. Побудований за типовим проєктом, розрахований на 14 груп. Режим щоденної роботи ЗДО та тривалість перебування в ньому дітей відповідає вимогам листа МОН України від 24.01.2007 № 1/9 – 36 «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»: заклад працює за п'ятиденним робочим тижнем: вихідні дні – субота, неділя, святкові. На даний час функціонує 9 груп з 10,5 годинним режимом перебування дітей. Початок роботи – 07 годин 00 хвилин. Закінчення роботи - 17 годин 30 хвилин. Режим роботи закладу затверджується наказом директора закладу та в цілому задовольняє потреби батьків у тривалості перебування дитини в дошкільному навчальному закладі: Групи комплектуються за віковими ознаками відповідно до потужності та санітарно – гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільному закладі з урахуванням побажань батьків. Наповнюваність груп дітьми становить: для дітей віком до 3-х років – 15; для дітей віком від 3 до 6 років – 20. Діяльність закладу дошкільної освіти «Чебурашка» у 2022/2023 навчальному році, освітня та методична робота були спрямовані на реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», конкретизованих у Програмі розвитку ЗДО, освітній програмі закладу та у Плані роботи на навчальний рік; на забезпечення якості освітньої діяльності; підвищення фахового рівня педагогічних працівників; зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладу. У період карантину, за сприятливої епідемічної ситуації у регіоні, та у період воєнного стану у закладі були створені максимально безпечні умови для вихованців та працівників відповідно до Постанов Головного державного санітарного лікаря України, КМУ, МОН, МОЗ. Освітню діяльність колектив ЗДО здійснював на основі розробленого Плану роботи на навчальний рік і літній період та адаптували її під умови адаптивного карантину та воєнного стану. Працівники забезпечували зміст дошкільної освіти відповідно до БКДО, вимог освітньої програми закладу, складеної на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», використовуючи навчально- методичні посібники, затверджені в установленому порядку Міністерством освіти і науки. Усі завдання протягом навчального року намагалися реалізовувати у тісній співпраці з батьками дітей.
 • 5. 4 З урахуванням реалій сьогодення та дії правового режиму воєнного стану, питання щодо створення безпечного, комфортного, інклюзивного середовища для всіх учасників освітнього процесу й підвищення якості освітньої діяльності закладу дошкільної освіти «Чебурашка» залишалися пріоритетними і в 2022/2023 навчальному році. Окрім того, особлива увага приділялася роботі з батьками й налагодженню тісної комунікації між усіма учасниками освітнього процесу та формуванню соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Пріоритетні напрямки освітнього процесу у ЗДО на 2022/2023 навчальний рік спрямовувалися як на розв’язання основних завдань колективу, так і підвищення результативності освітньої діяльності. Для вирішення питань організаційних аспектів діяльності ЗДО в умовах воєнного стану орієнтувалися Законом України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», а також зазначені в листах Міністерства освіти і науки України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників ЗДО на період дії воєнного стану в Україні», від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», від 22.06.2022 № 1/6887-22 «Щодо збереження мережі закладів дошкільної освіти та захисту прав їх працівників». Організовували освітній процес у 2022/2023 н. р. відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2021) (далі – Стандарт) та враховували під час взаємодії з дітьми «Методичні рекомендації до оновленого Базового компонента дошкільної освіти». Здійснювали першочергове зарахування дітей із числа внутрішньо-переміщених осіб до ЗДО. Створення безпечних умов організації освітнього процесу. В умовах воєнного стану зазнала змін і організація роботи ЗДО. Попри жорстокий збройний наступ РФ ЗДО продовжує надавати дітям освітні послуги. З метою створення безпечних умов для всіх учасників освітнього процесу у 2022- 2023 н.р. вихованці та працівники закладу перебували у двох ЗДО «Росинка» та «Дюймовочка», де були вжиті відповідні заходи з посилення безпеки, а саме: - обов’язкова перевірка закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів; - перевірка готовності систем оповіщення; - перевірка наявності у кожному закладі освіти планів евакуації та обладнаного укриття для всіх учасників освітнього процесу (із запасами води та їжі, спальних місць, засобами захисту, аптечкою тощо); - проведення тренувань з учасниками освітнього процесу відповідно до алгоритму дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги або іншої надзвичайної ситуації; - проведення з працівниками закладу занять за темами: збереження життя та здоров’я в умовах війни та надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги; - інформування батьків про створення безпечних умов для організації освітнього процесу.
 • 6. 5 Намагалися, щоб освітнє середовище, в якому перебувають дошкільники в нових соціальних умовах воєнного стану, були не лише безпечним, а й інформативним, цікавим, змістовним, стимулювали когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-поведінковий розвиток дітей. Внутрішній простір приміщень укриттів облаштували таким чином, щоб воно було комфортним, містило все необхідне обладнання для організації освітнього процесу. Облаштували в укриттях різні ігрові осередки (куточок творчості, читання, тощо). Використовували мобільні телефони, дидактичні, настільно-друковані ігри, різні види театрів, шашки, залучали дітей до малювання та поробок з паперу, природного матеріалу тощо. У грудні місяці опрацювали «Поради рятувальників щодо безпечного встановлення ялинки». Педагоги в роботі з дошкільниками постійно тримали на контролі питання безпеки. 28.10.2022р. проведено «Урок з мінної безпеки», під час якого відбулася зустріч вихованців передшкільних груп з інспектором ювенальної превенції відділу превенції Кременчуцького Районного управління в Полтавській області Семенюк Марією Валеріївною та з дільничним офіцером поліції Романюком Богданом Володимировичем. Тема зустрічі сприяла отриманню дітьми знань про основні і дуже важливі правила поводження на вулиці, правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Звернули увагу на те, що на вулиці не можна брати сторонні предмети, іграшки, піднімати пакети, адже це може бути дуже небезпечно. що дитина повинна перебувати на вулиці під наглядом дорослого, і бути з ним постійно на зв’язку. Згадали правила поведінки під час сигналу «Повітряна тривога», закріпили алгоритм дій дітей і дорослих та отримали пам’ятки для вихованців щодо мінної безпеки. Немає нічого дорожчого за життя й здоров’я людини. «Про знання дошкільнят дбаємо - безпеки навчаємо» - під таким гаслом 18 січня 2023 р. був проведений цікавий і повчальний захід за участі інспектора сектору ювенальної превенції Кременчуцького РУП Марії СЕЛЮК і головного інспектора ВЗНС Краматорського районного управління ГУ ДСНС в Донецькій області Сергія Яковенко. Навчали правилам безпечної поведінки, зокрема, на водоймах взимку, під час танення льоду, на вулицях і дорогах. Отримали важливу інформацію про вибухонебезпечні предмети. Керівні кадри закладу пройшли навчання з охорони праці та безпеки життєдіяльності, про що отримали відповідні посвідчення. З метою мінімізації та запобігання виникненню посттравматичного синдрому під час перебування дітей в укриттях здійснювали їх психологічний супровід. Психологічний супровід всіх учасників освітнього процесу. Сьогодні, в умовах війни, педагогу необхідно володіти елементарними навичками подолання тривожності, нападів панічної атаки, вміти переспрямувати увагу конкретної дитини, або дітей на позитивні явища, зацікавити їх, знайти способи піднесення їхнього настрою, знати елементарні способи розслаблення дитини у стані нервового напруження. Тому педагогічні працівники ЗДО у контексті роботи з подолання кризових ситуацій та ліквідації їх наслідків в освітньому середовищі використовували Пам’ятку для керівників закладів освіти, запропоновану методичними рекомендаціями МОН України.
 • 7. 6 Для педагогічних працівників, як і для батьків вихованців, надзвичайно важливо володіти елементарними навичками самодопомоги, психологічної допомоги дитині/дорослому у стані стресу.Тому педагоги закладу переглянули Цикл вебінарів за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ у співпраці з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України та громадською організацією «ЛаСтрада-Україна». Пройшли безоплатний курс підвищення кваліфікації «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час і після завершення воєнних дій». Протягом навчального року працювала «Скарбничка від психолога». З її допомогою створювали атмосферу безпеки, педагоги та батьки отримали суттєві поради про те, як нaдати первинну психoлогічну допомогу дитині під час війни, що робити з дітьми коли немає світла. порятунку. Стоп насильству! Питання запобігання та протидії домашньому насильству і жорстокому поводженню з дітьми є одним із пріоритетних напрямів діяльності педагогічного колективу ЗДО ''Чебурашка'' Провідну роль у цій роботі відіграє психологічна служба. У закладі безпосередньо працює практичний психолог, який здійснює психологічний супровід учасників освітнього процесу, надає групові та індивідуальні консультації, у тому числі дітям та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинахі сім'ям ВПО (станом на 01.08.2023 р. у ЗДО нараховується 17 таких дітей). Насамперед, важливо, що в Україні діє Закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», і з початку 2019 року домашнє насильство в нашій країні є злочином. Крім того, Закон передбачає низку послуг та сервісів, які може отримати людина, що зазнала домашнього насильства, та гарантує невідворотність покарання для її кривдника. Поширювали інформацію про те, куди ж звернутися людині, яка стала жертвою або свідком домашнього насилля. Щороку в Україні з 25 листопада до 10 грудня включно проводиться Акція "16 днів проти насилля". Мета акції - привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім'ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Для вирішення актуальної проблеми гуманного ставлення людей одне до одного та соціальної зрілості суспільства педагогічний колектив ЗДО ''Чебурашка'' долучився до активної участі в Акції. Протягом 16 днів проводено різноманітні просвітницько-профілактичні заходи з питань протидії насильству, дискримінації, приниження. З метою формування у людей уміння діяти в конфліктних ситуаціях, протидіяти насильству по відношенню до себе та до інших людей, приймати правильні рішення, володіти навичками самозбереження, знати свої права та обов’язки 06.12.2022 р. відбулась зустріч колективу закладу дошкільної освіти ''Чебурашка'' з працівниками правоохоронних органів Кременчуцької поліції Головного управління органів превенції поліції. Окрім цього 01.12.2022 р. відбулася соціально – психологічна панорама: «Стоп агресії і насильству у сучасному світі». Її результат - привернули увагу спільноти до актуальних проблем: запобігання і протидія домашньому насильству та торгівлі людьми, а також сприяли активізації діяльності державних установ, закладів освіти, громадських організацій заради захисту прав людини. Захід відбувся за участі
 • 8. 7 начальника відділу профілактики та соціальної роботи служби у справах дітей, сім’ї та молодіжної політики виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Запсельської Олени Олександрівни. 12.12.2022 р. в рамках проведення акції «16 днів проти насилля» організована наступна зустріч педагогічних працівників ЗДО «Чебурашка» з начальником відділу профілактики та соціальної роботи служби у справах дітей сім`ї та молодіжної політики виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області Оленою Запсельською, під час якої пригадали про різні види домашнього насильства (фізичне, психічне, економічне, сексуальне), ознаки, особливості проявів насильства. О. Запсельська надала рекомендаці, щодо звернення при виявлення різних видів насильства, повідомила алгоритм дій при виникненні випадку домашнього насильства, вказала на засоби впливу на кривдника. Ця зустріч стала дуже повчальною і цікавою. У ЗДО працювала «Скринька довіри», група реагування та допомоги у разі виникнення та протидії, запобіганню домашнього насильства і домашнього насильства за ознакою статі та вирішування конфліктної ситуації з допомогою служб допомоги і порятунку. Практичний психолог ЗДО провела психологічну просвіту: «Як захистити себе і дітей. Україна це світ без насильства», психологічну панораму: «Літо – літечко прийшло, дітям радість принесло», тимбілдінг: «Світ без насильства очима дітей». Педагоги співпрацювали із соціальними службами міста, виготовили та розповсюдили інформаційну брошуру: «Насильству скажемо – НІ», практичні рекомендації: «Інформаційні листівки», для підвищення рівня поінформованості про форми, прояви, причини і наслідки, запобіганню, протидії домашнього насильства та насильства за ознакою статті. Провели тематичні бесіди з дітьми щодо правил поведінки в людних місцях: « Як поводити себе коли ти сам вдома», «Куди треба звертатися і до кого у разі потреби», «Як себе вести коли тебе ображає дорослий, до кого звертатися». Провели заходи начальник відділу зв’язків з громадкістю батальону патрульної поліції м. Кременчука Євгенія Кривошапка та інспектор кременчуцького районного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області - Ірина Вітко. Підготували та провели консультацію для батьків "Емоційний стан дитини в родинному середовищі", обговорили та рекомендували для перегляду з дітьми цікавий і корисний мультфільм щодо рівних прав і протидії насильству та гендерної рівності «Жив собі Чорний Кіт». Формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Одним із провідних напрямів діяльності ЗДО у 2022/2023 н. р. стало формування соціально-громадянської компетентності дітей дошкільного віку. Ми консолідували зусилля педагогів і батьків для зміцнення національної ідентичності дітей як основи, яка виховує справжній патріотизм; сприяє формуванню у дітей позитивного образу своєї країни, утверджує активні позиції громадянина своєї країни, виховує ціннісне ставлення до своєї родини як частини свого народу, його історії, традицій, культури. Через подяку героям ЗСУ навчали проявляти повагу до людей, які ризикують своїм життям заради нашого благополуччя. В умовах сьогодення кожен день воїни Збройних Сил України віддають своє життя, борючись за мир і безпеку нашої країни. Вони далеко від рідних, важко працюють та
 • 9. 8 ризикують своїм здоров’ям та життям для того, щоб ми могли спокійно жити і працювати. Вони проміняли своє безтурботне життя на службу в армії та віддають багато сил і часу, щоб захищати нашу Україну від ворога. Як вдячність від вихованців дошкільного закладу «Чебурашка», 23 грудня, Inna Ruda та Сергій Рудий передали представникам Штаб волонтерів "Славутич"/ Volunteer Headquarters "Slavutych" частину намальованих і змайстрованих дитячими руками малюнків та поробок для воїнів ЗСУ. Вже вдосвіта дитячі подарунки юних горішньоплавнівців волонтери доправили на передову та передали українським захисникам. Таким чином, підтримуємо ЗСУ, наближаймо Перемогу разом! Зміст сучасного патріотичного виховання старших дошкільників збагачували категоріями особистісної та національної гідності, реальності сприйняття соціального сучасного життя – входження в яке є неодмінною умовою соціалізації дитини, життєвого досвіду, що стає надбанням особистості та актуалізує стан постійної готовності до безпеки, милосердя та практики підтримки життя, що, в цілому, характеризує гуманістично орієнтовану поведінку дитини. Оформили та вручили пам’ятки для батьків «Патріотизм починається з родини» Консультації для батьків «Емоційний стан дитини в родинному середовищі», «Дітям про Різдво», «5 причин читати дитині на ніч», «Як боротися з дитячою істерикою». Мультфільм «Ввічліві слова», відео для дітей «Культура спілкування». У нашому садочку ми змалечку привчаємо дітей до добрих справ. Заохочуючи допомагати іншим, даємо дітям можливість відчути і зрозуміти, що таке добро, як воно здатне змінити наш світ. Працівники, вихованці та їх батьки проявили турботу, чуйність та небайдужість до нелегкої долі безпритульних тварин та через громадську організацію "Надія для хвостиків" зробили свій внесок для підтримки знедолених і нужденних тварин, зібравши такий необхідний корм для підопічних. Придбали та використовуємо у роботі кольорову абетку нашого міста, виготовлену в рамках проєкту «Телеекспресу» до Дня першопрохідців. Кадрове забезпечення навчального закладу Заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100 % від штатного розпису. Загальна кількість педагогічних працівників – 13, з них: директор -1; вихователь- методист - 1; вихователі – 11. Працюють за сумісництвом - музичний керівник - 1; практичний психолог-1. Педагогічними кадрами заклад дошкільної освіти на початок навчального року було укомплектовано наступним чином: Кількість працівників, що мають повну вищу освіту 11 В т.ч. кількість працівників, що мають повну вищу дошкільну освіту 9 кількість працівників, що мають повну вищу педагогічну освіту 11 Кількість працівників, що мають неповну вищу освіту 9 В т.ч. к-сть працівників, що мають неповну вищу дошкільну освіту 3 В т.ч. к-сть працівників, що мають базову освіту (бакалавр) 6 Кількість працівників, які навчаються заочно 1 Кількість молодих спеціалістів немає Кількість осіб, що мають кваліфікаційні категорії: 10
 • 10. 9 Працівники. що мають вищу категорію 2 Працівники, що мають першу категорію 3 Працівники, що мають другу категорію 5 Кількість працівників, що мають педагогічні звання 1 В т.ч. звання «старший вихователь» 1 Атестація педагогічних працівників у ЗДО «Чебурашка» має систематичний та плановий характер і здійснюється відповідно до чинної нормативно-правової бази. Порядок проведення атестації в закладі регламентується відповідними щорічними наказами директора ЗДО, проводиться в зазначені терміни відповідно до перспективного планування на п'ять років з урахуванням щорічного коригування. Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого МОН України від 06.10.2010 р. №930 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 р.. Система освітньої діяльності педагогів, які атестувалися, вивчалася у відповідності до Планів вивчення професійної діяльності на період атестації 2022/2023 навчального року. У процесі атестації проводилося всебічне комплексне оцінювання педагогічної діяльності працівників. Простежувалося постійне підвищення професійної компетентності наших колег, ріст їх майстерності, розвиток творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу. Педагоги, які атестувалися, були активними учасниками методичної роботи у закладі. У 2022-2023 н.р. було проатестовано 5 осіб: № Прізвище, ім′я, по батькові Посада Наслідки атестації 1. Москаленко Галина Миколаївна Директор Підтверджено відповідність займаній посаді 2. Овчаренко Алла Василівна Вихователь Підтверджено відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» 3. Мироненко Наталія Василівна Вихователь Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» 4. М’яка Світлана Іванівна Вихователь Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» 5 Кисляк Катерина Геннадіївна Вихователь Встановлено 11 тарифний розряд У закладі забезпечуються права педагогічних працівників на підвищення кваліфікації. Складено перспективний план курсової перепідготовки та атестації педагогічних працівників на п’ять років (до 2025 року). У наявності аналітичні
 • 11. 10 матеріали за підсумками роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Особлива увага в ЗДО приділяється самоосвіті педагогічних працівників. Педагогічна освіта здійснюється різнобічно, проходження курсів підвищення кваліфікації, участь у тренінгах особистісного зростання, систематичне вивчення методичної, педагогічної та психологічної літератури. Педагогічні працівники були учасниками методичних онлайн заходів міста. У 2022/2023 навчальному році педагогічні працівники ЗДО підвищували кваліфікацію за різними формами, видами, що визначені Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800. Педагогічні працівники самостійно обирали конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (шляхом відвідування семінарів, семінарів- практикумів, курсів підвищення кваліфікації в Полтавському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників, педагогічних майстерень, методичних об´єднань, взаємовідвідувань та самоосвіти). У грудні місяці педагогами, уповноваженими педагогічною радою, підведено підсумки щодо автентичності отриманих сертифікатів та визначено обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації кожного педагога ЗДО у годинах. Необхідні умови для розвитку творчої ініціативи й академічної свободи педагогів відображено в Індивідуальних освітніх траєкторіях педагогічних працівників (персональному шляху реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду). Вони розпочаті у минулому 2021-2022 навчальному році і розробляються усіма педагогічними працівниками згідно з Листом МОН № 1/9-611 від 02.11.2020 року «Щодо Методичних рекомендації для професійного розвитку науково-педагогічних працівників». Індивідуальні освітні траєкторії ґрунтуються на виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання. Щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку Розуміючи, що важливий показник якості освітнього процесу в ЗДО – створення сучасного універсального дизайну, намагалися зробити його доступним, безпечним, розвивальним, орієнтованим на особистісний розвиток дитини задля реалізації її індивідуальної освітньої траєкторії. У цьому аспекті віддали перевагу варіативній моделі організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій, освітніх програм, послуг, предметно-ігрового обладнання. У 2022-2023 н.р. ми керувалися програмою розвитку дітей «Українське дошкілля» та дидактичним забезпеченням до програми. Педагоги середніх та старших вікових груп використовували НМК «Буду вправним першачком». Вступ до школи – новий момент в житті маленької особистості. Це зустріч з новим світом – загадковим, бажаним, цікавим і водночас, дуже непростим. Через це не дають спокою батькам нескінченні питання: що необхідно знати дитині, як готуватися, що означає «готова до навчання дитина»? Часто батьки вважають основними показниками готовності до школи знайомство дитини з літерами, вміння читати, рахувати, знання
 • 12. 11 віршів та пісень. Практика показує, що це мало впливає на успішність навчання. Важливо щоб у дитини дошкільного віку була сформована психологічна готовність до шкільного навчання, яка є обов’язковою передумовою успішного початку навчання та визначає найбільш сприятливий варіант розвитку подій. Про те, що бажано знати майбутньому першокласнику, про розвиваючі ігри та вправи розповіли у «Скарбничці від психолога». Усі ми знаємо, яким непростим є перехід малечі від дошкільного дитинства до початкової школи. Нова соціальна реальність, нові умови та вимоги іноді непросто даються дитині. Тому завдання нам – дорослим – допомогти маленькій (зовні), але з великим внутрішнім світом, особистими поглядами, хвилюваннями, відчуттями людині зануритися в новий світ. Для забезпечення комфортного переходу до наступної ланки розвитку нами обрано комплект «Буду вправним першачком». Другий рік поспіль ми використовували цей навчально-методичний комплект з дошкільниками старших груп і перший рік розпочали роботу з дошкільниками чотирирічного віку. Діти з цікавістю опановують матеріал і здобувають нові знання. Батьки радіють успішності дітей, а ми вихователі пишаємося здобуткам наших малят. Це радість, знання, успіх та головне безболісний, комфортний перехід малечі від дошкільного дитинства до початкової школи! Щоб у вікових групах було достатньо простору для організації різних видів діяльності та вільної гри намагалися зонувати груповий простір на гамірні та тихі зони, облаштовували в ньому осередки за інтересами. Одним із складників освітнього процесу ЗДО є візуальне оформлення простору, пов’язане зі світлинами дітей, їхніми мистецькими роботами, матеріалами, що відповідають тематиці дня/тижня, індивідуальним інтересам тощо. Застосування таких матеріалів сприяло формуванню в дітей мотивації до вивчення теми дня/тижня, збагаченню їхнього словника, закріпленню знань та умінь, отриманих під час активностей, розвитку дитячої творчості. Практичну значущість мають розробки педагогів щодо облаштування «Стіни, що говорять», локації «Диво-рученята», де представлені роботи дітей за темами: «Коло друзів», «Родина» тощо. Зважаючи на умови воєнного стану і те, що наш заклад спроектований так, що укриття відсутнє, і ми вимушено розміщаємося у чергових ЗДО, особливо уважно віднеслися до оформлення укриття. Розуміючи, що дошкільникам дуже непросто навіть короткотривалий період знаходитися в підвальному приміщенні, ми старалися максимально наблизити умови до задовільних і зробити їх в першу чергу безпечними та комфортними. Беззаперечно важливою складовою є мовлення дітей для розвитку їх пізнавальних процесів, свідомості, формування загальної картини світу, здатності до регуляції поведінки й діяльності. Протягом навчального року звертали увагу на наступні параметри: допомога дітям у розширенні словника, заохочення дітей до мовлення, використання персоналом книжок у роботі з дітьми, заохочення дітей до користування книжками та знайомство з друкованим текстом. Вважаємо, що саме ці критерії які пов’язані з книжкою, виявилися
 • 13. 12 найпродуктивнішими для очікуваних результатів мовленнєвого розвитку, оскільки вони безпосередньо виступали умовою для пізнавальної, дослідницької діяльності, розвитку самодіяльних сюжетно-рольових та театралізованих ігор дітей. Окрім того, зміна акценту з питань оволодіння грамотою як процесу читання та письма на процес заохочення дітей до користування книгами зняла невиправдані вимоги батьків до вихователів щодо навчання дітей грамоти і спрямувала це завдання у початкову школу, тим самим демонструючи врахування вікових особливостей дітей дошкільного віку та зберігаючи потенціал психологічних ресурсів для більш відповідних віку завдань. Водночас мало місце проведення просвітницької роботи з налаштування педагогічних працівників на самоосвіту і саморозвиток з метою покращення якості освітнього процесу через вдосконалення особистого мовленнєвого розвитку, опанування сучасних технологій використання книжки та опрацювання літературного твору в освітньому процесі, через додаткове навчання педагогів особливостей мовленнєвої роботи з дітьми, і в першу чергу з тими, які мають особливі освітні потреби. На вирішення цього питання була направленна педрада по темі: «Формування зв'язного мовлення дітей як складника мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку». Під час засідання педради педагоги вели мову про актуальність проблеми мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку; проаналізували результати аналітичної довідки тематичного контролю "Мовленнєвий розвиток дітей; поділилися «Методичною скарбничкою» (з досвіду роботи вихователів; закріпили алгоритми щодо навчання переказуванню, розучування віршів із дітьми, формування звукової культури мови, складання оповідання з картини; опрацювали метод наочного моделювання- мнемотаблиці. А під час практичної частини розробили пам'ятки «Фактори успішного мовного розвитку», пограли у ділову гру «Загадкові схеми» та перейняли досвід під час майстер-класу «Карти Проппа». На завершення педради вихователі презентували виготовлені саморучно посібники до освітнього напряму «Мовлення дитини». Упродовж 2022/2023 навчального року результативно були проведені ще три педагогічні ради: організаційно-настановна «Особливості організації діяльності ЗДО у новому навчальному році», тематична: «Сучасні підходи до логіко – математичного розвитку дошкільників. Випуск журналу «Знання вихователя - успіх дитини» та педради по підбитюя підсумків діяльності ЗДО і результатів роботи педагогічного колективу за навчальний рік: «Гра-подорож «Космічні пригоди». Під час педради, присвяченої логіко – математичному розвитку дошкільників проаналізували результати роботи педколективу щодо формування логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку шляхом розвитку уміння здійснювати математичні та логічні операції на заняттях із сенсорного та логіко- математичного розвитку; дискутували з питання «Математика – це цікаво чи важко?»; глибше познайомилися з отриманими результатами напрацювань вихователя Кисляк К.Г. за методикою роботи з дошкільникамим «6 цеглинок», вихователя М’якої С.І.
 • 14. 13 з питання «Ефективне використання Блоків Дьєнеша для розвитку логіко-математичної компетенції старших дошкільників», вихователя Овчаренко А.В. з питання «Едьютейнмент. Формування сенсорно-пізнавальної активності дітей раннього віку». Активно долучилися педагоги до обговорення актуальних питань про роль дидактичних засобів у формуванні логіко – математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку та про вплив сімейного виховання на розвиток логіко – математичної компетентності дітей дошкільного віку. Пригадали алгоритми формування математичних понять:  алгоритм навчання порядковій лічбі;  алгоритм навчання порівняння предметів за величиною (методом прикладання і накладення);  алгоритм навчання дошкільників порівняння предметів за допомогою умовної мірки;  алгоритм формування у дошкільників уявлення про масу;  алгоритм формування у дошкільникіів уявлення про вимірювання об’ємів. І, звичайно, презентували «Найкращі цікавинки» дидактичних та розвивальних посібників з логіко – математичного розвитку для формування сенсорно-пізнавальної, логіко-математичної та дослідницької компетентностей дошкільників. Завершили навчальний рік педагогічною радою з підбиттям підсумків діяльності ЗДО і результатів роботи педагогічного колективу за навчальний рік та об’єднанням зусиль педагогів закладу для підвищення рівня освітнього процесу в новому навчальному році. Проаналізували та обговорили роботу педагогічного колективу ЗДО у 2022/2023 навчальному році, визначили переваги та недоліки. Особливу увагу звернули на результати моніторингу аналізу якості та результативності освітньої діяльності колективу ЗДО у 2022/2023 навчальному році. Заслухали звіти вихователів (творчі звіти педагогів про здобутки та недоліки в роботі) та результати атестації 2022- 2023 року та звіт практичного психолога (психологічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі). До відому та для ефективної роботи в наступному навчальному році прослухали та проаналізували звіт вихователя-методиста щодо рівня засвоєння дітьми знань умінь, навичок у світлі Базового компонента дошкільної освіти (результати моніторингу) та результати комплексної перевірки старших груп по підготовці до навчання у школі. Особливе місце відвели результатам самооцінювання за напрямом «Управлінські процеси у закладі освіти за вимогами та правилами. Другу половину педради «Літо на порозі» присвятили питанню організації роботи під час літнього оздоровчого періоду, обговоренню та схвалення проєкту плану 2023 року літньої оздоровчої компанії. Актуалізували питання: «Загартування вихованців улітку в умовах воєнного стану, «Права та обов’язки батьків, «Дидактичні матеріали (ігри та атрибути) для роботи з дітьми в літній оздоровчий період». Отримали «Планер для вихователя на літо» - (розклад занять, режим дня, документація, ігровий майданчик). В підсумок провели дискусію «Відкритий мікрофон» - очікування педагогів щодо пріоритетних завдань на наступний навчальний рік. Протягом цього навчального року враховували вітчизняну практику класифікації різних видів діяльності, притаманних періоду дошкільного дитинства. Це – рухова,
 • 15. 14 ігрова, комунікативна, мовленнєва, здоров’язбережувальна, мистецько-творча (малювання, ліплення, аплікація, конструювання, спів, танці, гра на музичних інструментах), пізнавально-дослідницька, господарчо-побутова діяльність. Дана практика організації видів діяльності дала можливість враховувати вікові особливості дітей та виконувати освітні завдання, допомогла сформувати системні професійні знання педагогів щодо підтримки та розвитку в дитини творчих, самостійних, якісно нових характеристик. Входження України у світовий освітній простір супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії й освітній практиці. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», нової редакції Базового компоненту дошкільної освіти, інструктивно-методичних рекомендацій МОН України «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022-2023 н.р.» у нашому закладі створені оптимальні умови для модернізації освітнього процесу та впровадження інноваційних педагогічних технологій. Наша ціль - навчити дитину здобувати нові знання за допомогою мислення та сучасних методів навчання - комп'ютера, телевізора, книг тощо. Вибір оптимальної технології здійснювали під час семінарів, вебінарів, педрад, педагогічних годин. І зупинилися на тих технологіях, які на нашу думку найефективніші. Опрацьовували публікації та матеріали колег, які мають досвід використання інновацій. Звичайно, пройшов певний час для осмислення набутої інформації. Використання інноваційних технологій не є протиставленням тому, що ми робили раніше. Для нас передовий досвід - це не догма, а лише підказка в якому напрямку ми можемо рухатися у справі удосконалення навчального процесу. Це - щоденна творчість та знаходження нових методів впливу на дитину. До творчої скарбнички та арсеналу педагогів міцно увійшли такі інноваційні методики та технології:  Ранкові зустрічі  Елементи методики Марії Монтессорі  Методика Гленна Домана  «Ейдетика для малюків» Ольги Пащенко  Едьютейнмент  Технологія розвитку творчих здібностей Людмили Шульги  Технологія Н.Гавриш використання карт розумових дій та коректурних таблиць  Схеми-моделі складання описових розповідейТкаченко Т.  Технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти – мнемотехніка  Методика К.Орфа  Кольорові палички Кюізенера  Логічні блоки Дьєнеша  Лялька-персона («Persona Dolls»)  Сторітеллінг  Метод проєктів у роботі з дітьми дошкільного віку  Ігри з камінчиками Марблс  «Лепбуки» (lapbook)
 • 16. 15  Книги-вімельбухи  Нейробаннери  Здоров’язбережувальні технологі:ї  Глайдинг  Фітболгімнастика  Елементи Су-Джок-терапії  Сендплей Для кожного з нас визначальним гаслом і джерелом натхнення, нагадуючи, заради чого ми живемо і працюємо стали слова Ш.О.Амонашвілі: «Якщо люди самі не вміють літати, нехай навчать літати своїх дітей. Притому літати високо, стрімко, далеко, красиво. І настане час, коли діти розкриють крила і злетять». Інноваційні педагогічні технології є однією з домінуючих тенденцій розвитку людства. І ми сказали так інноваційним технологіям, тому що це необхідність сьогодення, тому що за ними майбутнє, тому що це: Висока мотивація Міцність знань Творчість і фантазія Комунікабельність Активна життєва позиція Командний дух Цінність індивідуальності Свобода самовираження Акцент на діяльність Взаємоповага Демократичність. Світ дошкільнят – особливий світ, сповнений радості відкриття, яскравих незабутніх вражень, справжніх емоцій. Хочеться, щоб для наших малюків він був саме таким. Заклад дошкільної освіти буде тоді успішним, коли у ньому працюватиме команда однодумців на чолі з мудрою адміністрацією, яка тримає руку на пульсі інновацій і впроваджує їх в освітній процес. Коло цих питань стало обговоренням на семінарі керівних кадрів ЗДО «Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі. Інноваційні тенденції розвитку дошкільної освіти», який підготували та провели 30 листопада 2022 р. Протягом всього семінару тривала активна робота над створенням сучасного закладу дошкільної освіти, у якому комфортно було б усім учасникам освітнього процесу. А для цього використали: і метафоричні картки, і картки Проппа, за допомогою яких присутні змогли змоделювати «Один день з життя директора дитячого садочка», «Жив собі я» (дитячий погляд на світ), «Я–мама». А яким чудовим вийшов віртуальний дитячий садочок «Перлинка», створений директорами ЗДО і вихователями-методистами! Не залишився поза увагою і професійний стандарт керівника закладу дошкільної освіти. Уміло розставили акценти й обговорили з присутніми орієнтири для професійного розвитку. Ми щедро ділилися роздинками досвіду колективу з упровадження інновацій, продемонстрували розвивальне середовище, з любов’ю створене для маленьких вихованців; презентували фрагменти занять. Одним із орієнтирів для роботи в наступному навчальному році стала онлайн-зустріч з доктором педагогічних наук, професором, експертом з дошкільної освіти, автором
 • 17. 16 навчально-методичного комплекту «Буду вправним першачком» Наталією Гавриш. Спілкування було професійно теплим і важливим, не відчувалася відстань у тисячі кілометри, і ми отримали надзвичайно важливі поради щодо розвитку мислення, мовлення й світогляду дітей дошкільного віку. На жаль, наше життя не завжди складається тільки з приємних моментів. Трапляються конфлікти в середині колективу, між дітьми, непорозуміння з батьками. Як правильно вийти з конфліктної ситуації за допомогою сторітелінгу навчала присутніх психолог Оксана Микитенко. З метою вдосконалення і підвищення професійної майстерності педагогів, активізації творчого потенціалу вихователів, формування здатності до швидкої адаптації в умовах реформування дошкільної освіти, здійснювання обміну досвідом, педагогічними знахідками на базі ЗДО «Чебурашка» відбувся семінар–практикум з елементами тренінгу для вихователів нашого міста «Інноваційна діяльність педагогів як спрямованість на активність та креатив у сучасному освітньому просторі». Однак не все зовсім безхмарно. Інноваційні педагогічні технології є специфічними і досить складними, потребують особливих знань, навичок, здібностей. Окрім цього, не всі педагоги налаштовані на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, відкриті майбутньому, здатні до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей. Формуванню екологічних, економічних і соціальних навичок екологічно правильної, безпечної для природи та здоров’я людини поведінки дітей дошкільного віку сприяла освіта для сталого розвитку. ……. Знання, набуті в садочку допомагають дітям самостійно зрозуміти те, що відбувається в природі, провести особисті дослідження. Сучасний стан міжнародних зв'язків України, її вихід до європейського та світового простору, зумовлюють розгляд іноземної мови як важливого засобу міжкультурного спілкування. Активне впровадження в освітній процес елементів англійської мови розпочала вихователь Юрченко К.С. З великим задоволенням навчає дітей, намагаючись зацікавити, урізноманітнити кожне заняття яскравою наочністю, чим сприяє вивченню та пізнанню світу англійської мови. Вихованці ЗДО «Чебурашка» дуже люблять театральні дійства. Під час освітньої діяльності в нагоді педагогам стали виготовлені у минулому навчальному році різноманітні види театрів. З їх допомогою навчали дошкільнят бачити прекрасне в житті і в людях. Зароджували прагнення дитини нести в життя прекрасне і добре, формували досвід соціальних навичок поведінки, накопичували цілий «банк життєвих ситуацій». Модернізація системи освіти, суттєві та якісні зміни спричинили зміни у практиці роботи педагога-дошкільника. Наш колектив намагався гнучко та ефективно адаптуватися до роботи в нових умовах. У 2022-2023 н. р. педагоги закладу взяли участь у проведенні ряду онлайн та офлайн заходів. Це: Педагогічний івент «Освіта 2022-2023: виклики часу» 25.08.2022 – 26.08.2022. Частина 1 - експірієнс-платформа «Відкритий полікодовий простір»; частина 2 - онлайн – BarCamp «Професійні підходи. Прогресивні ідеї. Модерні практики». Акція «Навчаємось безпечно» для дітей старшого дошкільного віку. (серпень 2022 р.).
 • 18. 17 Всеукраїнська науково-практична конференція «Практичний досвід вихователів здо: уроки війни і перемог». Всеукраїнський день дошкілля – 23 вересня. Проєкт «Коло Турботи» для подолання гострого стресу у дітей та їх батьків. Цикл вебінарів для працівників психологічної служби відповідно до листа Державної науковї установи «Інститут модернізації змісту освіти» від 13.09.2022 % 22.1/10-1243 ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» у співпраці з ГО «Ла Страда- Україна» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) (27.09.2022; 11.10.2022; 25.10.2022; 08.11.2022; 22.11.2022; 13.12.2022; 27.12.2022), що спрямовані на розвиток стресостійкості, зниження наслідків проживання травматичних подій, психосоціальну підтримку; впровадження відновлювальної культури в освітньому та громадському просторі. Засідання Координаційної ради у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, торгівлі людьми - 06 жовтня. Навчальний семінар з питань попередження насильства над дітьми - 25 жовтня. Вебінар «Емоційна стійкість педагога: виклик чи необхідність?» 25 жовтня. Онлайн-нарада «На шляху до якісного дошкілля» (методика ECERS-3 шкала оцінювання якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти)» - 28 жовтня. V Всеукраїнська науково-практична онлайн конференція з міжнародною участю „Дитинство ХХІ століття: інноваційна освіта“ та робота студій – 21 жовтня. Всеукраїнська науково-практична конференція «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи» - 08 листопада. Онлайн-захід щодо результатів дослідження корупційних ризиків у сфері шкільної та дошкільної освіти та рекомендації щодо уникнення таких ризиків 09 листопада. Всеукраїнський семінар-практикум „Підвищення рухової активності дітей з особливими освітніми потребами” 29 листопада. Семінар-практикум для вихователів ЗДО "Розвиток мовлення у дітей дошкільного віку". Вебінар «Булінг в закладі освіти: як розпізнати, ефективно реагувати та протидіяти?» 8 лютого. Стратегічна сесія для працівників психологічної служби – 21 лютого Флешмоб "Добро переможе" (березень). Міжрегіональна науково-практична інтернет-конференція «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ: УСПІШНІ ПРАКТИКИ Й ВИКЛИКИ В КОНТЕКСТІ РОЗБУДОВИ НУШ», 19 квітня. Проблемний стіл “Робота міждисциплінарної команди суб’єктів соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах: досвід, проблеми, пропозиції” 30 березня. Семінар «Міжнародні підходи до оцінювання якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3» 24 березня. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Готовність дитини старшого дошкільного віку до систематичного навчання в школі» 06, 13,20 квітня.
 • 19. 18 Майстер-клас для керівників музичних закладів дошкільної освіти "Використання весняного репертуару для роботи з дітьми" 30 квітня. Всеукраїнська науково-практична конференція «Захист психічного здоров’я учасників освітнього процесу в умовах війни та пост воєнного часу» 05 травня. Вебінар в межах Екосистеми психологічної допомоги у сфері освіти 20 квітня. Семінар «Wychowanie przedszkolne w Polsce - część I» (про дошкільне виховання у Польщі) 19,26 квітня. Всеукраїнський онлайн марафон «ВзаємоДіЯ» у рамках проєкту «Забезпечення безперервності навчання та розвитку дітей дошкільного віку в умовах кризи в Україні», який реалізується Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація працівників дошкільної освіти» у рамках проєкту СПІЛЬНО – програми Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для підтримки сімей з дітьми, які постраждали від війни. 10.05.2023 - 19.05.2023. Семінар-практикум «Коло турботи. Взаємодія навчального закладу та родини» 21 квітня. Навчальний тренінг «Педагогічна підтримка дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання» 18 травня. Нарада з проблеми «Українська мова: спілкування, повідомлення і вплив» - Полтавська академія неперервної освіти ім. М.В. Остроградського 19 травня. Проєкт «Підтримка педагогів закладів дошкільної освіти та супровід дітей у надзвичайній ситуації». Марафон проєкту «Впевнений старт для дітей дошкільного віку» з метою навчання вихователів закладів дошкільної освіти за програмно-методичним комплексом «Впевнений старт» (молодший, середній, старший дошкільний вік) 23-25 травня. Онлайн-курс із мінної безпеки на тему: «Правила поводження з вибухонебезпечними предметами» в рамках реалізації програми «Дивись під ноги! Дивись, куди ідеш». Онлайн-семінар «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти: виклики сьогодення» 07 червня. Група «Разом з мамою» Ранній вік - неповторний, своєрідний період у житті кожної дитини. Тому педагоги закладу приділяли найменшим значну увагу, допомагали в усьому, розвивали дрібну моторику рук, фантазію та творчість, спільно створювали чудові шедеври. У цьому навчальному році вперше в історії дошкільників нашого міста у нашому ЗДО «Чебурашка» з метою м’якої адаптації дітей раннього віку до умов дитячого садка була відкрита група «Разом з мамою», першовідкривачем та зачинателем роботи якої стала директор закладу Москаленко Г.М. Це група нового формату короткотривалого перебування у закладі дітей раннього віку з батьками для легкої адаптації дошкільників до умов ЗДО, в якій протягом певного часу перебування малюки змістовно і комфортно займаються цікавими справами спільно з вихователем та своїми мамами. Як стало видно в результаті такої спільної роботи малюки дійсно набагато швидше і легше «влилися» у дитячий колектив та адаптувалися до дитсадка. Серед основних досягнень ЗДО «Чебурашка» за 2021-2022 навчальний рік:
 • 20. 19 - участь у проектах;  Участь у флешмобі «Добро переможе». (березень 23)  Участь у ⅠⅠ Міжнародному занятті доброти «Гуманне та відповідальне ставлення до тварин» (1-7 березня 23) з метою покращення психологічного стану у дітей в час війни, зняття емоційної напруги, виховання гуманного ставлення до тварин та з метою реалізації статті 6 Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження».  Акція «Допоможи чотирилапим» - співпраця з Громадською організацією "Надія для хвостиків" (залучилися до збору корму для тварин) (лютий, березень 23) - перемога вихованців та педагогів у конкурсах: 1 місце у Всеукраїнському творчому конкурсі до Дня Святого Миколая у номінації «Інструментальне виконавство». Назва «Зустріч Святого Миколая». Група «Вишенька» («Ромашка»+ «Калинка») Муз. керівник Кубікова А.М. (грудень 22); Сертифікат та кубок учасника ІІ Всеукраїнського багатожанрового двотурового конкурсу мистецтв «Різдвяна Україна» з вокального жанру у Ⅶ віковій категорії «Колядочка» - вихователь Юрченко К.С. (січень 2023); 1 місце у Всеукраїнському конкурсі «З Україною в серці» - вихованка старшої гр. «Ромашка» Проуторова Поліна (лютий 2023); 1 місце у Всеукраїнському конкурсі «Правила дорожнього руху» - вихованець старшої гр. «Ромашка» Діжа Єгор (лютий 2023); 1 місце у першому турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей – 2023» (1 етап (обласний) - березень 2023) та друге місце у другому турі Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку «Охорона праці очима дітей – 2023» (2 етап (всеукраїнський) - квітень 2023); 1 місце у Всеукраїнському конкурсі «Фінанси плануй – Україну будуй» вихованець старшої гр. «Ромашка» Кіца Андрій (березень2023); 2 та 3 місце ЗДО «Чебурашка» у конкурсі «ПИСАНКОВА ВЕСЕЛКА», який проводив Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка; 1 місце Семеняченко, середня гр. «Дзвіночок» у відкритому турнірі з художньої гімнастики СК «Айседора» (травень 2023),  2 місце Гончаренко Поліна в відкритому турнірі з художньої гімнастики СК «Айседора» (травень 2023); 2 місце Костіна Марія, середня гр. «Дзвіночок», у відкритому турнірі з художньої гімнастики СК «Айседора» (травень 2023); 1 місце Кошик Григорій, середня група «Дзвіночок», міська велогонка до 01.06 (червень);  1 місце Сторчева Вероніка, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі «ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023); 2 місце Кіца Андрій, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі «ВСЕзнайлики» - казки (червень 2023); 2 місце Проуторова Поліна, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі «ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023); 2 місце Кошик Михайло, старша група «Ромашка», у Всеукраїнському конкурсі «ВСЕзнайлики» - навчання грамоти (червень 2023);