SlideShare a Scribd company logo
Plan prodaje i marketingaPlan prodaje i marketinga
Miodrag Kostić i Marko BurazorMiodrag Kostić i Marko Burazor
www.www.poslovnaznanja.composlovnaznanja.com
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Radimo za najbolje!Radimo za najbolje!
Trening “Strategija ključne B2B prodaje”Trening “Strategija ključne B2B prodaje”
9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda9.5.2013 u Privrednoj komori Beograda
Trening “Japanski model za uspešnoTrening “Japanski model za uspešno
poslovanje”poslovanje”
18 marta 2014 Privredna komora Beograda18 marta 2014 Privredna komora Beograda
Masashi Miodrag Marko TakashiMasashi Miodrag Marko Takashi
Yamanaka Kostic Burazor KimuraYamanaka Kostic Burazor Kimura
Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”Trening “Alati u pregovorima sa B2B kupcima”
02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda02.12.2014 u Privrednoj komori Beograda
Javni trening unapređenja poslovanja primenom LeanJavni trening unapređenja poslovanja primenom Lean
metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016metodologije - Privredna komora Beograda - Mart 2016
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Kako je poslovati u Srbiji?Kako je poslovati u Srbiji?
ZAŠTO je potrebno unapre]ivati?ZAŠTO je potrebno unapre]ivati?
Da li koristimo odgovarajućeDa li koristimo odgovarajuće
alate u radu sa kupcima?alate u radu sa kupcima?
Da li on koristiti odgovarajući alat?
Da li on koristiti odgovarajući alat?
Osnovni zadatak prodaje nijeOsnovni zadatak prodaje nije
da proda, već da obezbedida proda, već da obezbedi
ponovnu porudžbinu!ponovnu porudžbinu!
Zašto je važno planiranje?Zašto je važno planiranje?
Šta jeŠta je
PLAN PRODAJEPLAN PRODAJE
Šta je za vas plan prodaje?Šta je za vas plan prodaje?
Šta sve sadrži plan prodaje kompanije?Šta sve sadrži plan prodaje kompanije?
Ključne rečiKljučne reči
DiskusijaDiskusija
Šta sadrži plan
prodaje?
PlanPlan
prodajeprodaje
1. Ko ste1. Ko ste
vi?vi?
2. Gde se2. Gde se
nalazite?nalazite?
3. Gde3. Gde
idete?idete?
4. Kako da4. Kako da
stignete?stignete?
Sprovođenje planaSprovođenje plana
Ko se sve mora uključiti u planiranje?Ko se sve mora uključiti u planiranje?
Svi menadžere i svi zaposleni uSvi menadžere i svi zaposleni u
direktnom kontaktu sa kupcemdirektnom kontaktu sa kupcem
„„Ljudi će voljno sprovoditi samo one odlukeLjudi će voljno sprovoditi samo one odluke
u čijem su donošenju učestvovali!“u čijem su donošenju učestvovali!“
---- Isak AdižesIsak Adižes
1. Ko ste vi?
Ko ste vi?Ko ste vi?
(1) Šta radite?
(2) Ko su vam kupci?
Ključne rečiKljučne reči
Šta vaši kupci očekuju od vas?Šta vaši kupci očekuju od vas?
Flip chartFlip chart
Ne od proizvoda,Ne od proizvoda, od vasod vas
(3) Šta prodajete?
OSOBINEOSOBINE
proizvodaproizvoda
RešavajuRešavaju
problemproblem
KORISTIKORISTI
od rešenjaod rešenja
Features tell,Features tell,
benefits sell!benefits sell!
Zašto klijenti kupuju od vas?Zašto klijenti kupuju od vas?
(4) Kako prodajete?
Koji su faze vašeg prodajnog procesa?Koji su faze vašeg prodajnog procesa?
Put od ...Put od ... potencijalnogpotencijalnog ... do... do lojalnoglojalnog kupcakupca
KKakoako
prodajete?prodajete?
(1) Kako nalazite
vašeg kupca?
(2) Kako kontaktirate
novog kupca?
(3) Šta kažete novom
kupcu?
Koji su koraci vašeg
prodajnog razgovora?
Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
ProdajniProdajni
razgovorrazgovor
(4) Šta beležite o
prodaji?
2. Gde se
nalazite?
2. Gde se2. Gde se
nalazite?nalazite?
(1) Poslovno
okruženje?
(2) Prodajno
okruženje?
(3) Tržišno
okruženje?
(4) Unutrašnje
okruženje?
3. Gde idete?
3. Gde3. Gde
idete?idete?
(1) Koji su vaši
poslovni ciljevi?
(2) Koji su vaši
prodajni ciljevi?
(3) Koja su vaša
ciljana tržišta?
(4) Ko su vaši
ciljani kupci?
Zašto vaši kupci
kupuju od vas?
Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
+ ... + ... + = ?+ ... + ... + = ?
Šta je vaša šira ponuda klijentimaŠta je vaša šira ponuda klijentima??
Šta je sve uklŠta je sve uključeno u vašu cenujučeno u vašu cenu??
Da li je klijent svestan šta sve dobija od vasDa li je klijent svestan šta sve dobija od vas??
Da li vidi koliko jeDa li vidi koliko je trudatruda,, radarada,, novcanovca uloženo?uloženo?
Da li vidi koliko jeDa li vidi koliko je za njega boljeza njega bolje da kupi odda kupi od
vas?vas?
Šta su konkurentne
prednosti?
Šta treba uneti u plan prodaje?Šta treba uneti u plan prodaje?
Zašto da kupac odabere baš vas?Zašto da kupac odabere baš vas?
Po čemu se kvalitetno razlikujete odPo čemu se kvalitetno razlikujete od
drugih?drugih?
Koje su vaše komparativne prednosti i mane?Koje su vaše komparativne prednosti i mane?
Po čemu se kvalitetno razlikujete odPo čemu se kvalitetno razlikujete od
drugih?drugih?
PrednostPrednost
ManaMana
PrednostPrednost
FirmaFirma d.o.o.d.o.o.
Osobina 1Osobina 1
Osobina 2Osobina 2
Osobina 3Osobina 3
Konkurent 1Konkurent 1 Konkurent 2Konkurent 2
ManaMana
ManaMana
PrednostPrednost
PrednostPrednost
ManaMana
PrednostPrednost
4. Kako da
stignete?
4. Kako da4. Kako da
stignete?stignete?
(1) Kako pripremiti
plan?
„„Pripremljena bitka je pola dobijena!“Pripremljena bitka je pola dobijena!“
---- Napoleon BonaparteNapoleon Bonaparte
Koje su vaše
prodajne
aktivnosti?
Rezultat koji treba ostvariti:
Indikator ostvarenja:
Aktivnosti: Rokovi
(od-do):
Nosioci
odgovornosti
i učesnici:
Potrebni
resursi
(troškovi):
Rizici:
1. Važnost
2. Rizičnost
Šta je akcioni plan?Šta je akcioni plan?
Šta je vaš
akcioni plan
izveštavanja?
Šta uraditi da sistem planiranja zaživi?Šta uraditi da sistem planiranja zaživi?
VAŽNOVAŽNO
(2) Kako sprovesti
plan?
Da li ljudi vole promene?Da li ljudi vole promene?
PlanPlan
PlanirajPlaniraj
DoDo
UčiniUčini
ActAct
UradiUradi
CheckCheck
ProveriProveri
““Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”Naši kupci su zadovoljni jer mi nismo!”
-- Moto kompanije HONDA-- Moto kompanije HONDA
(3) Kako pratite
rezultate?
(4) Kako analizirate
rezultate?
Ovo je skraćena verzija prezentacije sa treninga kojiOvo je skraćena verzija prezentacije sa treninga koji
sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%sadrži i veliki broj interaktivnih vežbi (minimum 50%
treninga) i primera iz prakse domaćih preduzećatreninga) i primera iz prakse domaćih preduzeća
NAPOMENANAPOMENA
HVALA :)HVALA :)
www.markoburazor.comwww.markoburazor.com
www.poslovnaznanja.cowww.poslovnaznanja.co
mm
www.miodragkostic.comwww.miodragkostic.com

More Related Content

What's hot

Preduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis planPreduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis plan
Ceca Savic
 
сабирање и одузимање до 10 вјежб б
сабирање и одузимање до 10 вјежб бсабирање и одузимање до 10 вјежб б
сабирање и одузимање до 10 вјежб б
Ivana Milic
 
Nabavka prezentacija
Nabavka prezentacijaNabavka prezentacija
Nabavka prezentacija
Dragana Škipina
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Miodrag Kostic, CMC
 
Reciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredineReciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredine
Vojka Lazarevic
 
Geometrijska tela
Geometrijska telaGeometrijska tela
Geometrijska tela
verica1979
 
PROJEKTNA NASTAVA
PROJEKTNA NASTAVAPROJEKTNA NASTAVA
PROJEKTNA NASTAVA
Silvija Tot
 
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog vocaRegulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
instituttam
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
prijicsolar
 
Pravila saobraćaja bicikl
Pravila saobraćaja   biciklPravila saobraćaja   bicikl
Pravila saobraćaja bicikl
bbilja
 
прота матеја ненадовћ
прота матеја ненадовћпрота матеја ненадовћ
прота матеја ненадовћ
Dragana Misic
 
Kontni plan.pdf
Kontni plan.pdfKontni plan.pdf
Kontni plan.pdf
MajaMarusic
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
Sandra Jakovljevic
 
Ekološki otisak
Ekološki otisakEkološki otisak
Domovina se brani lepotom
Domovina se brani lepotomDomovina se brani lepotom
Domovina se brani lepotom
SnezanaSelenic
 

What's hot (20)

Preduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis planPreduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis plan
 
сабирање и одузимање до 10 вјежб б
сабирање и одузимање до 10 вјежб бсабирање и одузимање до 10 вјежб б
сабирање и одузимање до 10 вјежб б
 
Nabavka prezentacija
Nabavka prezentacijaNabavka prezentacija
Nabavka prezentacija
 
Biznis plan II
Biznis plan IIBiznis plan II
Biznis plan II
 
Program rada odeljenjskog staresine viii razred
Program rada odeljenjskog staresine viii razredProgram rada odeljenjskog staresine viii razred
Program rada odeljenjskog staresine viii razred
 
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnikaMotivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
Motivisanje zaposlenih trening obuka unapredjenje motivacije radnika
 
Reciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredineReciklaza i zastita zivotne sredine
Reciklaza i zastita zivotne sredine
 
Biznis plan III
Biznis plan IIIBiznis plan III
Biznis plan III
 
Geometrijska tela
Geometrijska telaGeometrijska tela
Geometrijska tela
 
PROJEKTNA NASTAVA
PROJEKTNA NASTAVAPROJEKTNA NASTAVA
PROJEKTNA NASTAVA
 
Program rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razredProgram rada odeljenjskog staresine v razred
Program rada odeljenjskog staresine v razred
 
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog vocaRegulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
Regulacija rasta i rodnosti kosticavog voca
 
Kviz za vi razred original
Kviz za vi razred originalKviz za vi razred original
Kviz za vi razred original
 
Odrzivi razvoj
Odrzivi razvojOdrzivi razvoj
Odrzivi razvoj
 
Pravila saobraćaja bicikl
Pravila saobraćaja   biciklPravila saobraćaja   bicikl
Pravila saobraćaja bicikl
 
прота матеја ненадовћ
прота матеја ненадовћпрота матеја ненадовћ
прота матеја ненадовћ
 
Kontni plan.pdf
Kontni plan.pdfKontni plan.pdf
Kontni plan.pdf
 
Biznis plan
Biznis planBiznis plan
Biznis plan
 
Ekološki otisak
Ekološki otisakEkološki otisak
Ekološki otisak
 
Domovina se brani lepotom
Domovina se brani lepotomDomovina se brani lepotom
Domovina se brani lepotom
 

Viewers also liked

Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
Miodrag Kostic, CMC
 
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcimaUsluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodajiObuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Miodrag Kostic, CMC
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Miodrag Kostic, CMC
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Miodrag Kostic, CMC
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Miodrag Kostic, CMC
 

Viewers also liked (20)

Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna ZnanjaRešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
Rešavanje menadzerskih problema i donošenje odluka u timu Poslovna Znanja
 
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcimaKompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
Kompleksna prodaja otvoreni javni trening strategija prodaje B2B kupcima
 
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
Creativity and innovation to competitive advantage training businessknowledge...
 
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranjeVestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
Vestine pregovaranja sa kljucnim b2b kupcima poslovno pregovaranje
 
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
Kako prodavati na web sajtu obuka prodajni veb sajt?
 
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcimaUsluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
Usluzivanje kupaca u maloprodaji bolja usluga kupcima
 
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obukaUpravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
Upravljanje stresom na poslu stres menadžment trening obuka
 
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna ZnanjaJavni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
Javni nastup i prezentacijske veštine trening Poslovna Znanja
 
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajno pregovaranje sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodajiObuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
Obuka prodaje na malo trening koucing prodavaca u maloprodaji
 
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
Naplata potrazivanja Kako naplatiti potrazivanje i zadrzati klijenta?
 
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
 
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodajeProdaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
Prodaja kupcima u maloprodaji trening za prodavce maloprodaje
 
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanjaProdajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
Prodajni razgovor sa b2b kupcima prezentacija poslovnaznanja
 
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanjaProdajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
Prodajna prezentacija kljucnim b2b kupcima poslovnaznanja
 
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
Liderstvo i upravljanje ljudima kako postati uspesan lider menadzer?
 
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
Inoviranje poslovanja unapredjenje vestina prodaje b2b kupcima
 
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
Prodaja Kako steci prakticne vestine i umeca prodaje?
 
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizenSprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
Sprovodjenje promena i stalna poboljsanja poslovanja lean kaizen
 
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kursUpravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
Upravljanje konfliktima trening konflikt menadzment obuka kurs
 

Similar to Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening

Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Miodrag Kostic, CMC
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Miodrag Kostic, CMC
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Marko Burazor
 
Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser  Merčendajzing Merchandiser  Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing
Aleksandar Karapandza
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Miodrag Kostic, CMC
 
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisaIvan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
bsckragujevac
 
Knjiga od trenera prodaje do lajf kouča
Knjiga od trenera prodaje do lajf koučaKnjiga od trenera prodaje do lajf kouča
Knjiga od trenera prodaje do lajf kouča
Tesla Ideas
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Miodrag Kostic, CMC
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
bsckragujevac
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Miodrag Kostic, CMC
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Marko Burazor
 
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nijeMarketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Ana Jovanovic
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Miodrag Kostic, CMC
 
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.comBrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
Aleksandar Saša Grbović
 
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilikeBranka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
bsckragujevac
 
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
Vladimir Ceric
 
Protok informacija
Protok informacija Protok informacija
Protok informacija
Aleksandar Karapandza
 
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
Aleksandar simic
 
Društveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvodDruštveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvod
Ivan Rečević
 

Similar to Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening (20)

Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranjeKako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
Kako kreirati plan prodaje trening prodajna strategija prodajno planiranje
 
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii treningProdajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
Prodajni alati u pregovaranju sa velikim kupcima javnii trening
 
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcimaAlati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
Alati u prodaji prodaja i pregovaranje sa b2b kupcima
 
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
Kako povećati prodaju? Kako inovirati poslovanje? ( deo iz treninga B2B prodaje)
 
Merchandiser Merčendajzing
Merchandiser  Merčendajzing Merchandiser  Merčendajzing
Merchandiser Merčendajzing
 
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranjaVestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
Vestine prodaje trening vestina prodajnog pregovaranja
 
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisaIvan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
 
Knjiga od trenera prodaje do lajf kouča
Knjiga od trenera prodaje do lajf koučaKnjiga od trenera prodaje do lajf kouča
Knjiga od trenera prodaje do lajf kouča
 
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna ZnanjaTrening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
Trening prodaje interaktivna obuka prodavaca Poslovna Znanja
 
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugamaVladimir Senić - Upravljanje uslugama
Vladimir Senić - Upravljanje uslugama
 
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
Lean i kaizen metodologija za unapredjenje poslovanja prezentacija PoslovnaZn...
 
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
Coaching - Prodaja i kako steći veštine prodaje ( deo, primer prezentacije)
 
Marketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nijeMarketing: Šta jeste, a šta nije
Marketing: Šta jeste, a šta nije
 
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodajiVestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
Vestine prodaje na malo obuka prodavaca u maloprodaji
 
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.comBrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
BrandStorming Workshop / Aleksandar Saša Grbović www.storyliwing.com
 
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilikeBranka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
Branka Bukvić - Lokalne poslovne prilike
 
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
Digitalizuj.me vol. 44 - Šta je zapravo marketing, zašto ga mnogi rade pogreš...
 
Protok informacija
Protok informacija Protok informacija
Protok informacija
 
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
BTL USLUŽNI MERCHANDISING - Bolja prodaja uz niže troskove
 
Društveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvodDruštveni mediji kao proizvod
Društveni mediji kao proizvod
 

More from Miodrag Kostic, CMC

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Miodrag Kostic, CMC
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
Miodrag Kostic, CMC
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic, CMC
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Miodrag Kostic, CMC
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Miodrag Kostic, CMC
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Miodrag Kostic, CMC
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Miodrag Kostic, CMC
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic, CMC
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Miodrag Kostic, CMC
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Miodrag Kostic, CMC
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Miodrag Kostic, CMC
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Miodrag Kostic, CMC
 

More from Miodrag Kostic, CMC (20)

Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji TreningStorytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
Storytelling Obuka Pripovedanje u Prodaji Trening
 
Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka Trening asertivna komunikacija obuka
Trening asertivna komunikacija obuka
 
Webinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at workWebinar - How to handle difficult conversations at work
Webinar - How to handle difficult conversations at work
 
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinarHow to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
How to improve teamwork effectiveness in the workplace webinar
 
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
Digital transformation Online guide to expert analyses and digital strategy d...
 
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade SerbiaMiodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
Miodrag Kostic Portfolio, Freelance Trainer Belgrade Serbia
 
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
Freelance business skills trainer and management consultant - Miodrag Kostic ...
 
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavacaNaplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
Naplata duga obuka naplate potrazivanja trening prodavaca
 
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavacaNaplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
Naplata potrazivanja obuka naplate dugovanja trening prodavaca
 
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map trainingWorkshop digital transformation strategy digital road-map training
Workshop digital transformation strategy digital road-map training
 
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultantDigitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
Digitalna strategija poslovanja konsalting treninzi digitalni konsultant
 
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsaltingDigitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
Digitalizacija proizvodnje unapredjenje proizvodnih procesa konsalting
 
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultantiKonsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
Konsalting digitalna transformacija radionica digitalni konsultanti
 
Miodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clientsMiodrag Kostic - List of clients
Miodrag Kostic - List of clients
 
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obukaKurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
Kurs prezentacione i komunikacione vestine trening obuka
 
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovoriTrening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
Trening vestine poslovnog pregovaranja poslovni pregovori
 
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanjuTrening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
Trening trenera obuka za trenere trenerskih vestina u poslovanju
 
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestinaVestine liderstva trening obuka liderskih vestina
Vestine liderstva trening obuka liderskih vestina
 
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time managementTrening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
Trening upravljanje vremenom obuka zaposlenih time management
 
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
Feedback obuka trening davanja primanja povratne informacije
 

Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening