SlideShare a Scribd company logo
1 of 15
Antonio Kobaš, dr.med.
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
Uvod
VIRUS (lat. otrov) – metabolički inaktivne zarazne čestice
•nisu stanice jer nemaju stanične dijelove – jezgru,
citoplazmu, organele
•potpuno ovise o metabolizmu stanice napadnutog
organizma – umnožavaju se samo unutar žive stanice
domaćina
•sadrže samo jednu vrstu nukleinske kiseline – DNK ili
RNK
Morfologija i građa virusa
oblici:
◦ kuglasti – većina virusa patogenih za ljude
◦ štapićasti
◦ kvadratni
◦ elipsoidni
◦ poput punoglavca – s glavom i repom (npr. bakteriofagi)
•veličina virusa je između 20 - 300 nm (10-9m) – vidljivi su
elektronskim mikroskopom
Građa virusa
a) nukleinska kiselina (DNK ili RNK)
b) kapsida – proteinski omotač
• sastoji se od kapsomera
• nositelj je virusnih antigena
• osigurava simetriju čestice
• važna za adherenciju na stanicu
domaćina
• N.K. + kapsida – nukleokapsida
• neki virusi sadrže ovojnicu
• građena od matriks proteina, lipida i
glikoproteinskih izdanaka  antigeni
Umnožavanje / replikacija virusa
•odvija se isključivo u živoj stanici domaćina
• koriste energiju i druge stanične metabolite domaćina za sintezu vlastitih strukturnih čestica
•Stadiji replikacije virusa:
1) pričvršćivanje za stanicu domaćina (adsorpcija) – ovisno o staničnim receptorima
2) prodiranje (penetracija) – prolazak kroz staničnu membranu
3) razgradnja kapside – razgradnjom proteinskog ovoja dolazi do aktivacije virusne nukl. kiseline
4) biosinteza – virus koristi stanične mehanizme sinteze proteina i nukl. kiselina za sintezu vlastitih
5) sastavljanje virusnih čestica – u citoplazmi st. domaćina dolazi do stvaranja nukleokapside
6) izlazak iz stanice - lizom (pucanjem st. membrane domaćina) ili pupanjem (virusi s ovojnicom)
• za vrijeme umnožavanja virusa nastaju promjene na površini i u unutrašnjosti stanice domaćina
• uklopine / inkluzijska tjelešca – promjene na zahvaćenim stanicama vidljive svjetlosnim mikroskopom
• npr. Negrijeva tjelešca (bjesnoća), Guarnijerieva tjelešca (velike boginje), Cowdry A (herpes)
Tumorogeni i teratogeni virusi
•neki virusi mogu stimulirati stanične funkcije i potaknuti staničnu proliferaciju te diobu
stanica  tumorogeni virusi
• DNK tumorogeni virusi – npr. papilomavirus bradavice, kondilomi, rak vrata maternice
• RNK tumorogeni virusi – tumori vezivnog i limfatičnog tkiva (virusi sarkoma i leukemije)
•neki virusi mogu prouzročiti oštećenja za vrijeme embrionalnog razvoja  teratogeni virusi
• npr. virus rubele i citomegalovirus
• TORCH ili TORCHES kratica je za pet, ali i više (kongenitalnih) infekcija koje su opasne ako se dogode za
trudnoće, jer mogu uzrokovati smrt ili teške bolesti ploda i komplikacije u novorođenčadi koja obole
prijenosom infekcije putem posteljice
◦ T - Toksoplazmoza (uzročnik Toxoplasma gondii)
◦ O - Ostale infekcije (to mogu biti: hepatitis B, sifilis, Varicella-zoster infekcije, Parvovirus B19, HIV i druge)
◦ R - Rubella (uzročnik Rubella virus)
◦ C - Citomegalovirusna infekcija (uzročnik Cytomegalovirus)
◦ HE - HErpes (uzročnici - humani herpes simplex virusi - HSV 1 i 2)
◦ S - Sifilis (uzročnik - bakterija iz roda spirocheta - Treponema pallidum)
TORCH infekcija
Viroidi i prioni
VIROIDI - infektivne čestice koje se sastoje samo od jednolančanog RNK, a nemaju kapsidu
◦ uzrokuju bolesti biljaka
PRIONI – infektivne čestice građene samo od bjelančevina (nemaju nukleinsku kiselinu)
◦ vrlo otporni na djelovanje meganičkih, kemijskih i fizikalnih činitelja
◦ uzrokuju bolesti središnjeg živčanog sustava ljudi (Creutzfeldt-Jakobova bolest) i životinja (goveđa
spongioformna encefalopatija – „kravlje ludilo”)
Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija
a) IZRAVNA
• poželjno je uzeti uzorak za dijagnostiku u što ranijoj fazi bolesti – najveća količina uzročnka
• uzorci su različiti, ovisno o lokalizaciji virusne infekcije – bris nazofarinksa, kože i drugih sluznica, krv, likvor, stolica, urin i
drugi sekreti
I. Izdvajanje (izolacija) virusa iz nekog uzorka
• Uzeti materijal se ucijepi / pokusnim životinjama (danas rijetko) /u oplođena kokošja jaja (uzgoj influeze) / staničnu
kulturu (najčešće)/ te se u njima promatraju promjene svojstvene određenim virusima
• danas se za izdvajanje i identifikaciju virusa najčešće koriste stanične kulture – proizvodnja cjepiva
• STANIČNA KULTURA se sastoji od:
a. krute faze – stanice različitih tkiva ljudskog ili životinjskog podrijetla
b. tekuće faze – minimalni esencijalni medij (MEM)  puferi, vitamini, aminokiseline, šećeri…
• prisutnost virusa u staničnoj kulturi očituje se stvaranjem morfoloških promjena, koje su svojstvene određenim porodicama virusa – citopatski učinak
(stvaranje inkluzijskih tjelešaca)
• neki humanopatogeni virusi (influenza, mumps, rabies, KME) imaju svojstvo aglutinacije eritrocita – postupci hemadsorpcije
• dokaz i identifikacija virusa provode se molekularnim metodama (PCR)
b) NEIZRAVNA
• dokazivanje specifičnih protutijela iz krvi ili CSLa
• uzorke treba uzeti u akutnom stadiju bolesti – što ranije

More Related Content

What's hot

Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
dr Šarac
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
dr Šarac
 

What's hot (20)

Medicinska mikologija
Medicinska mikologijaMedicinska mikologija
Medicinska mikologija
 
Medicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogijaMedicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogija
 
Probavni sustav
Probavni sustavProbavni sustav
Probavni sustav
 
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
ANATOMIJA Kardiovaskularni sistem
 
Spolni sustav
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
 
Živčani sustav
Živčani sustavŽivčani sustav
Živčani sustav
 
Krvni sustav
Krvni sustavKrvni sustav
Krvni sustav
 
Arterije
ArterijeArterije
Arterije
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Periferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistemPeriferni i autonomni nervni sistem
Periferni i autonomni nervni sistem
 
3.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 20123.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 2012
 
Vene
VeneVene
Vene
 
Čulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnotežeČulo sluha i ravnoteže
Čulo sluha i ravnoteže
 
Imunski sistem i vakcinacija
Imunski sistem i vakcinacijaImunski sistem i vakcinacija
Imunski sistem i vakcinacija
 
Uvod u fiziologiju, homeostaza
Uvod u fiziologiju, homeostazaUvod u fiziologiju, homeostaza
Uvod u fiziologiju, homeostaza
 
Oštećenje stanice
Oštećenje staniceOštećenje stanice
Oštećenje stanice
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 
Upala
UpalaUpala
Upala
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
 

Viewers also liked (7)

Povijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologijePovijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologije
 
Milica biologija
Milica biologijaMilica biologija
Milica biologija
 
Mikrobiologija skripta
Mikrobiologija  skripta Mikrobiologija  skripta
Mikrobiologija skripta
 
Bakterijske bolesti preživara
Bakterijske bolesti preživaraBakterijske bolesti preživara
Bakterijske bolesti preživara
 
8 klas biologija_bazanova_2016
8 klas biologija_bazanova_20168 klas biologija_bazanova_2016
8 klas biologija_bazanova_2016
 
Razviće životinja
Razviće životinjaRazviće životinja
Razviće životinja
 
Bakterije
BakterijeBakterije
Bakterije
 

More from Antonio Kobaš

More from Antonio Kobaš (19)

Prilagodbe
PrilagodbePrilagodbe
Prilagodbe
 
Poremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optokaPoremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optoka
 
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
 
Purgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroiciPurgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroici
 
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektiviLiječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
 
Antacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekoviAntacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekovi
 
Emetici i antiemetici
Emetici i antiemeticiEmetici i antiemetici
Emetici i antiemetici
 
Lokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatozaLokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatoza
 
Hormonska terapija
Hormonska terapijaHormonska terapija
Hormonska terapija
 
Hipolipemici
HipolipemiciHipolipemici
Hipolipemici
 
Antitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransiAntitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransi
 
Antiasmatici
AntiasmaticiAntiasmatici
Antiasmatici
 
Antikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinoliticiAntikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinolitici
 
Antihipertenzivi
AntihipertenziviAntihipertenzivi
Antihipertenzivi
 
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
 
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnostLijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
 
Poremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolitaPoremećaj prometa vode i elektrolita
Poremećaj prometa vode i elektrolita
 
Bol
BolBol
Bol
 
Mokraćni sustav
Mokraćni sustavMokraćni sustav
Mokraćni sustav
 

Medicinska virologija

 • 1. Antonio Kobaš, dr.med. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
 • 2. Uvod VIRUS (lat. otrov) – metabolički inaktivne zarazne čestice •nisu stanice jer nemaju stanične dijelove – jezgru, citoplazmu, organele •potpuno ovise o metabolizmu stanice napadnutog organizma – umnožavaju se samo unutar žive stanice domaćina •sadrže samo jednu vrstu nukleinske kiseline – DNK ili RNK
 • 3. Morfologija i građa virusa oblici: ◦ kuglasti – većina virusa patogenih za ljude ◦ štapićasti ◦ kvadratni ◦ elipsoidni ◦ poput punoglavca – s glavom i repom (npr. bakteriofagi) •veličina virusa je između 20 - 300 nm (10-9m) – vidljivi su elektronskim mikroskopom
 • 4.
 • 5. Građa virusa a) nukleinska kiselina (DNK ili RNK) b) kapsida – proteinski omotač • sastoji se od kapsomera • nositelj je virusnih antigena • osigurava simetriju čestice • važna za adherenciju na stanicu domaćina • N.K. + kapsida – nukleokapsida • neki virusi sadrže ovojnicu • građena od matriks proteina, lipida i glikoproteinskih izdanaka  antigeni
 • 6. Umnožavanje / replikacija virusa •odvija se isključivo u živoj stanici domaćina • koriste energiju i druge stanične metabolite domaćina za sintezu vlastitih strukturnih čestica •Stadiji replikacije virusa: 1) pričvršćivanje za stanicu domaćina (adsorpcija) – ovisno o staničnim receptorima 2) prodiranje (penetracija) – prolazak kroz staničnu membranu 3) razgradnja kapside – razgradnjom proteinskog ovoja dolazi do aktivacije virusne nukl. kiseline 4) biosinteza – virus koristi stanične mehanizme sinteze proteina i nukl. kiselina za sintezu vlastitih 5) sastavljanje virusnih čestica – u citoplazmi st. domaćina dolazi do stvaranja nukleokapside 6) izlazak iz stanice - lizom (pucanjem st. membrane domaćina) ili pupanjem (virusi s ovojnicom) • za vrijeme umnožavanja virusa nastaju promjene na površini i u unutrašnjosti stanice domaćina • uklopine / inkluzijska tjelešca – promjene na zahvaćenim stanicama vidljive svjetlosnim mikroskopom • npr. Negrijeva tjelešca (bjesnoća), Guarnijerieva tjelešca (velike boginje), Cowdry A (herpes)
 • 7.
 • 8.
 • 9.
 • 10. Tumorogeni i teratogeni virusi •neki virusi mogu stimulirati stanične funkcije i potaknuti staničnu proliferaciju te diobu stanica  tumorogeni virusi • DNK tumorogeni virusi – npr. papilomavirus bradavice, kondilomi, rak vrata maternice • RNK tumorogeni virusi – tumori vezivnog i limfatičnog tkiva (virusi sarkoma i leukemije) •neki virusi mogu prouzročiti oštećenja za vrijeme embrionalnog razvoja  teratogeni virusi • npr. virus rubele i citomegalovirus • TORCH ili TORCHES kratica je za pet, ali i više (kongenitalnih) infekcija koje su opasne ako se dogode za trudnoće, jer mogu uzrokovati smrt ili teške bolesti ploda i komplikacije u novorođenčadi koja obole prijenosom infekcije putem posteljice ◦ T - Toksoplazmoza (uzročnik Toxoplasma gondii) ◦ O - Ostale infekcije (to mogu biti: hepatitis B, sifilis, Varicella-zoster infekcije, Parvovirus B19, HIV i druge) ◦ R - Rubella (uzročnik Rubella virus) ◦ C - Citomegalovirusna infekcija (uzročnik Cytomegalovirus) ◦ HE - HErpes (uzročnici - humani herpes simplex virusi - HSV 1 i 2) ◦ S - Sifilis (uzročnik - bakterija iz roda spirocheta - Treponema pallidum)
 • 12. Viroidi i prioni VIROIDI - infektivne čestice koje se sastoje samo od jednolančanog RNK, a nemaju kapsidu ◦ uzrokuju bolesti biljaka PRIONI – infektivne čestice građene samo od bjelančevina (nemaju nukleinsku kiselinu) ◦ vrlo otporni na djelovanje meganičkih, kemijskih i fizikalnih činitelja ◦ uzrokuju bolesti središnjeg živčanog sustava ljudi (Creutzfeldt-Jakobova bolest) i životinja (goveđa spongioformna encefalopatija – „kravlje ludilo”)
 • 13.
 • 14.
 • 15. Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija a) IZRAVNA • poželjno je uzeti uzorak za dijagnostiku u što ranijoj fazi bolesti – najveća količina uzročnka • uzorci su različiti, ovisno o lokalizaciji virusne infekcije – bris nazofarinksa, kože i drugih sluznica, krv, likvor, stolica, urin i drugi sekreti I. Izdvajanje (izolacija) virusa iz nekog uzorka • Uzeti materijal se ucijepi / pokusnim životinjama (danas rijetko) /u oplođena kokošja jaja (uzgoj influeze) / staničnu kulturu (najčešće)/ te se u njima promatraju promjene svojstvene određenim virusima • danas se za izdvajanje i identifikaciju virusa najčešće koriste stanične kulture – proizvodnja cjepiva • STANIČNA KULTURA se sastoji od: a. krute faze – stanice različitih tkiva ljudskog ili životinjskog podrijetla b. tekuće faze – minimalni esencijalni medij (MEM)  puferi, vitamini, aminokiseline, šećeri… • prisutnost virusa u staničnoj kulturi očituje se stvaranjem morfoloških promjena, koje su svojstvene određenim porodicama virusa – citopatski učinak (stvaranje inkluzijskih tjelešaca) • neki humanopatogeni virusi (influenza, mumps, rabies, KME) imaju svojstvo aglutinacije eritrocita – postupci hemadsorpcije • dokaz i identifikacija virusa provode se molekularnim metodama (PCR) b) NEIZRAVNA • dokazivanje specifičnih protutijela iz krvi ili CSLa • uzorke treba uzeti u akutnom stadiju bolesti – što ranije