Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Povijesni razvoj mikrobiologije

Povijest mikrobiologije - uvod u mikrobiologiju, otkriće mikroskopa, podjela mikrobiologije, Robert Koch, Louis Pasteur

  • Login to see the comments

Povijesni razvoj mikrobiologije

  1. 1. Povijesni razvoj mikrobiologije ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
  2. 2. UVOD •MIKROORGANIZMI (mikrobi) – prvi živi organizmi na zemlji • posvuda su u prirodi (tlo, voda, zrak, na i u tijelu ljudi i životinja) • mikrobiologija (grč. mikros – malen, bios – život, logos – riječ, znanost) – znanost koja proučava mikroorganizme MIKROBIOLOGIJA BAKTERIOLOGIJA MIKOLOGIJA VIROLOGIJA PROTOZOOLOGIJA proučava morfološka, fiziološka i uzgojna svojstva bakterija proučava morfološka, fiziološka i uzgojna svojstva gljiva proučava viruse – metabolički inertne čestice potpuno ovisne o domaćinu proučava jednostanične i višestanične praživotinje i parazite
  3. 3. •prema djelovanju na makroorganizme, mikroorganizme djelimo na: a) korisne • velika većina bakterija te neke gljive • razgrađivači i proizvođači organskih tvari • važni za kruženje elemenata u prirodi • pripadnici fiziološke (normalne) flore  prebivaju na koži i sluznicama dišnog, probavnog i urogenitalnog sustava te služe organizmu u kojem se nalaze (proizvodnja vitamina, razgradnja štetnih tvari..) • obavljaju poželjne kemijske reakcije u industriji mliječnih proizvoda, proizvodnji piva, vina, lijekova… b) štetne • uzročnici su zaraznih bolesti (tzv. patogeni mikroorganizmi) • uzročnici neželjenih promjena u namirnicama • biološko oružje / bioterorizam c) indiferentne • određeni broj mikroorganizama kojima nije utvrđeno djelovanje na organizam
  4. 4. MEDICINSKA MIKROBIOLOGIJA OPĆA proučava morfologiju, međuodnos, fiziologiju, genetiku, evoluciju te sistematiku patogenih mikroorganizama opća bakteriologija opća virologija opća mikologija opća parazitologija SPECIJALNA proučava obilježja pojedinih skupina patogenih mikroorganizama, osobito rodova i vrsta specijalna bakteriologija specijalna virologija specijalna mikologija specijalna parazitologija Klinička mikrobiologija i parazitologija – proučava etiologiju infekcija uzrokovanu patogenim nametnicima, te patogenezu, dijagnostiku i liječenje zaraznih bolesti
  5. 5. Povijesni razvoj Antoine van Leeuwenhoek •konstruirao prvi mikroskop Louis Pasteur •klice iz kojih nastaju mikroorganizmi mogu se uništiti utjecajem topline Dmitrij Josifovič Ivanovski •proučavanjem mozaične bolesti duhana otkrio postojanje virusa Robert Koch • dokazao uzročnike kolere i TBCa (Kochov bacil) • uveo bojanje preparata i priredio hranjive podloge za uzgoj bakterija

×