Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Srce (cor)

Predavanje o anatomiji i fiziologiji srca za srednju medicinsku

  • Login to see the comments

Srce (cor)

  1. 1. SRCE (COR) ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. preuzimanje na www.slideshare.net/kobas
  2. 2. • dvostruka mišićna pumpa koja tjera krv u krvne žile • desno i lijevo srce • krvne žile: • Arterije – odvode krv iz srca • aorta • Vene – dovode krv u srce • v. cava sup. et inf. • srčani rad – 2 faze: • sistola • dijastola Slika 1. Mali (plućni) i veliki (sistemni) krvni optok
  3. 3. OSRČJE (PERICARDIUM) • vezivna vreća koja obavija srce i početne djelove velikih krvnih žila • 2 lista: • • vanjski - pericardium fibrosum – učvršćen za stijenku prsnog koša • unutarnji - pericardium serosum  između - cavitas pericardiaca s tankim slojem serozne tekućine  perikarditis, tamponada krvna opskrba ide od ogranaka a. thoracicae internae i aa. coronariae, inervacija od n. vagusa i simpatičkog spleta
  4. 4. VANJSKI IZGLED SRCA • oblik trostrane piramide • baza, vrh i 3 strane • • • facies anterior f. inferior f. pulmonalis • margo acutus (dexter) et obtusus (sinister) • sulcus coronarius • odvaja klijetke od pretklijetki i sadrži koronarne žile • auricula dex. et sin. • srčane uške obuhvaćaju krvne žile
  5. 5. UNUTARNJI IZGLED SRCA • 2 pretklijetke: • atrium dextrum (D.A.) • • • s gornje strane ulazi v. cava superior s donje strane ulazi v. cava inferior na prijelazu D.A. u D.V. – ušće, ostium atrioventriculare dextrum koje zatvara zalistak s 3 lista – valva tricuspidalis  septum interatriale – udubljenje fossa ovalis (fetalni foramen ovale) • atrium sinistrum (L.A.) • • • ulazi 4-5 plućnih vena, vv. pulmonales na donjoj strani – ušće u lijevi ventrikul, ostium atrioventriculare sinistrum, koje zatvara zalistak s 2 lista – valva mitralis 2 klijetke: • ventriculus dexter (D.V.) • iz prednjeg dijela (conus arteriosus) polazi plućna arterija, truncus pulmonalis, čije je ušće zatvoreno zaliskom s 3 lista - valvula semilunaris  septum interventriculare – pars muscularis et pars membranacea • ventriculus sinister (L.V.) • • stijenka L.V. je znatno deblja od stijenke D.V. prema nazad i desno, iz svoga ušća izlazi aorta, kojeg zatvara zalistak s 3 lista – valva aorte semilunaris (polumjesečasti zalistak)
  6. 6. • Zalisci • glavna funkcija im je da spriječavaju povratak krvi • listovi su im jednim krajem pričvršćeni uz stijenku srca, a slobodni su krajevi vezani za tetivne niti (chordae tendineae) papilarnih mišića (mm. papilares), koje služe za pravilno otvaranje i zatvaranje • mitralno ušće (zalistak) obolijeva češće od svih drugih • stenoze, prolapsi zalistala
  7. 7. GRAĐA SRCA • razlikujemo 3 sloja: • endocardium - endokard • • myocardium – miokard • • • srčani mišić je pod nadzorom autonomnog živčanog sustava – ne može se voljno kontrolirati 2 tipa srčanog mišićja – radno (A i V) i provodno (provodi el. podražaj) epicardium - epikard • • oblaže unutarnju stranu srca oblaže površinu srca srčani kostur – skup vezivnih tvorbi i fibroznih prstenova koje služe kao polazište radnom srčanom mišićju – daje oblik i čvrstinu srcu
  8. 8. • sustav provodnog srčanog mišićja • ima ulogu započinjanja srčane kontrakcije, provođenja živčanih podražaja i usklađivanja pokreta pojedinih djelova srca (prvo se kontrahiraju oba atrija, a potom ventrikuli) • čine ga 2 sustava: • • sinuatrijski sustav – nodus sinuatrialis (SA čvor), internodalni putevi (impuls SAAV) • SA čvor – predvodnik srčanog ritma, nakupina posebnog srčanog mišićnog tkiva koja ima sposobnost samopodraživanja, tj. u kojemu se spontano stvara normalni ritmični impuls (akcijski potencijal), frekvencijom oko 70x/min, smješten u stijenci desnog atrija • SA čvor je pod utjecajem simpatičkog i parasimpatičkog AŽS atrioventrikularni sustav - obuhvaća nodus atrioventricularis (AV čvor, smješten u međuatrijskoj pregradi u desnom atriju), AV-snop (provodi impuls iz atrija u ventrikule) te lijevi i desni snop Purkinjeovih vlakana (provode impuls u sve djelove ventrikula) • usklađuje djelatnost klijetki i pretklijetki, tako što se u AV čvoru uspori prijenos impulsa iz atrija u ventrikul
  9. 9. • arterijska opskrba srca: • krv koja prolazi srčanim komorama ne može prehraniti debelu, energetski zahtijevnu srčanu stijenku – postoji posebni hranidbeni krvotok • srce prehranjuju 2 srčane arterije: • • • • desna koronarna arterija (a. coronaria dextra) • usmjerena desno, dolazi na stražnju stranu srca • opskrbljuje desnu pretklijetku, desnu klijetku, interventrikularni septum, SA čvor i AV čvor lijeva koronarna arterija (a. coronaria sinistra) • usmjerena lijevo i straga • 2 veća ogranka – r. interventricularis anterior i r. circumflexus • opskrbljuje veći dio lijevog srca, prednju polovicu septuma, AV snop obje polaze od uzlaznog dijela aorte, idu koronarnim žlijebom te se u njemu granaju česte su varijacije koronarnih arterija

×