Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smrt

Škola za medicinske sestre Vinogradska,
Smrt stanice, tkiva i organizma, apoptoza i nekroza, ishemija, vrste i oblici smrti, znakovi smrti - rani, vjerojatni (sigurni) i kasni. Mrtvačka ukočenost, pjege, hladnoća i blijedoća.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Smrt

 1. 1. Smrt Antonio Kobaš, dr. med. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
 2. 2. Smrt stanice i tkiva •ukoliko se stanica ne uspije prilagoditi djelovanju promjena iz okoliša, oštećenje stanice postaje ireverzibilno, što u konačnici vodi u smrt stanica •dva su klinički bitna oblika smrti stanice: a) apoptoza b)nekroza
 3. 3. Apoptoza •grč. apo – dolje, ptosis – padati  kao opadanje lišća sa drveta u jesen •programirana smrt stanice •oblik stanične smrti koji zahtijeva aktivaciju endogenog genskog sustava za samouništenjem stanice – dolazi do aktivacije samoubilačkih gena u stanici i staničnog samoubojstva •aktivacija samoubilačkih gena potiče sintezu apoptotičnih enzima u stanici i njenu razgradnju •Uzroci staničnog samoubojstva (apoptoze) su: a) Egzogeni 1. nedostatak egzogenih čimbenika rasta i hormona ili blokada njihovog djelovanja ◦ npr. nedostatak gonadotropnih hormona hipofize uzrokuje umiranje sjemenih stanica muškaraca i neplodnost 2. negativni vanjski poticaj ◦ npr. steroidni hormoni iz nadbubrega mogu uzrokovati apoptozu stanica timusa b) Endogeni 1. Endogena aktivacija samoubilačkih gena bez nekog poznatog razloga ◦ svakodnevno nam odumire na tisuće neurona u mozgu, bez jasnog razloga – samo jer je tako zapisano u genima
 4. 4. Apoptoza može biti: a) FIZIOLOŠKA •bitna za normalan razvoj tkiva i organa, održavanje tkiva odraslog tijela a. održavanje normalne kože •površinske stanice višeslojnog pločastog epitela kože redovno odumiru apoptozom, a nadomjeste ih stanice iz nižih slojeva •poremećaj = hiperkeratoza, npr. psorijaza a. menstrualno krvarenje •nastaje zbog programirane apoptoze krvnih žila endometrija uslijed hormonskog djelovanja •izostanak apoptoze  hiperplazija endometrija = kiretaža b) PATOLOŠKA •nastaje uslijed djelovanja nepovoljnih čimbenika a. imunosni čimbenici •npr. kod transplantacije organa – primateljev imunosni sustav izaziva apoptozu stanica u doniranom organu •autoimune bolesti b. endogena apoptoza nepoznatog uzroka •npr. odumiranje neurona kod neurodegenerativnih bolesti – Alzheimerova bolest
 5. 5. Izostanak apoptoze u psorijazi
 6. 6. Nekroza (grč. nekros – mrtav) •smrt stanica ili tkiva unutar živog organizma •nastaje zbog ireverzibilnog oštećenja skupine stanica, tkiva, organa ili cijelog tijela •uvijek je patološka! (ne postoji fiziološka nekroza ≠ apoptoza) Mehanizam nekroze – usporedba apoptoze i nekroze: APOPTOZA NEKROZA UZROCI endogeni i egzogeni egzogeni MEHANIZAM genski programirani proces uz utrošak energije inhibicija vitalnih procesa i prestanak potrošnje energije STANIČNO OŠTEĆENJE pojedinačne stanice skupine stanica VRSTA OŠTEĆENJA fragmentacija u apoptotička tijelešca hidropičko bubrenje, napuknuće stanične membrane UPALA ne akutna upala (leukociti)
 7. 7. Uzroci / vrste nekroze: a) ishemijska nekroza • najčešći uzrok nekroze je ishemija – prekid dotoka krvi u tkivo, organ ili dio tijela • posljedica ishemije je nekroza tkiva, na primjer: a. infarkt srca – ateroskleroza / tromboza koronarnih arterija  nekroza miokarda b. infarkt mozga – FA  mikrotromb  tromboembolija cerebralnih arterija = MU b) nekroza uzrokovana kemijskim tvarima • brojne kemijske tvari djeluju kao otrovi tako što inhibiraju bitne stanične procese • npr. živine soli (živin klorid) - inhibira stanične enzime  uzrokuju nekrozu bubrega, neurona, crijevne sluznice… c) nekroza zbog kombiniranog djelovanja više čimbenika • GANGRENA – oblik nekroze koji najčešće nastaje na okrajinama zbog ishemije, a takvo nekrotično područje je podložno infekciji bakterijama iz okoline  kombinacija ishemijske nekroze i bakterijske infekcije • u podlozi gangrene je često periferna ateroskleroza i šećerna bolest
 8. 8. Ishemijska nekroza miokarda
 9. 9. Presjek mozga kod pacijenta s moždanim udarom izazvanim začepljenjem desne srednje moždane arterije.
 10. 10. Gangrena – kombinacija ishemijske nekroze i bakterijske infekcije
 11. 11. Ishod nekroze ovisi o: a) mjestu nekroze (lokalizaciji) • nekroza vitalnih organa (srce, mozak) ima mnogo teže posljedice nego nekroza manje važnih organa, npr. kože i kostiju • jetra i endokrini organi nakon nekroze se mogu regenerirati • srce i mozak građeni su od stanica koje se ne dijele • na mjestu nekroze moždanog tkiva stvara se pseudocista • na mjestu nekroze srca stvara se vezivo – ožiljkasto cijeljenje b) veličini zahvaćenog područja • o veličini zahvaćene površine vitalnih organa ovisi prognoza bolesti • OVAPNJENJE (kalcifikacija) – nakon nekroze ili oštećenja stanice iz nje izlazi kalcij koji se potom veže na nekrotično tkivo
 12. 12. lijevo: ožiljkasto cijeljenje miokarda nakon nekroze desno: kalcifikacija aorte
 13. 13. Definicija smrti organizma •SMRT (lat. mors) je stanje nastalo prestankom rada srca, prestankom disanja i gubitka moždanih funkcija •agonija – stanje neposredno prije smrti obilježeno pojavama koje su posljedica popuštanja glavnih životnih funkcija – optoka krvi, disanja i živčanih centara •oblici smrti: a) klinička smrt ◦ nastaje prestankom rada srca i prestankom disanja, uz prekid moždane aktivnosti b) moždana smrt ◦ nastaje zbog hipoksije mozga uslijed srčanog zatajenja (>4 min) ili prestanka disanja ◦ vrijeme nakon nastupa moždane do biološke smrti pogodno je za transplantaciju organa c) biološka smrt ◦ nastaje nakon moždane smrti, kad u idućim satima nastupi smrt drugih stanica i tkiva ◦ nakon biološke smrti u organizmu nema više živih stanica
 14. 14. Vrste smrti prema uzroku a) prirodna smrt – posljedica prirodnog oštećenja organizma (bolest, starost) b) nasilna smrt – posljedica nasilnog oštećenja organizma ((samo)ubojstvo) c) sumnjiva smrt – kad je uzrok smrti nejasan, možda nasilan d) nagla prirodna smrt – iznenadna, neočekivana prirodna smrt (embolija, infarkt) e) prividna smrt – stanja koja znatno oslabe / umanje vitalne funkcije, da ih svojim osjetilima ne možemo otkriti (obamrlost)  intoksikacije, potres mozga…
 15. 15. Znakovi smrti •promjene koje nakon smrti nastaju na tijelu - služe kako bi se smrt objektivno utvrdila •s obzirom na vrijeme nastanka dijele se na: 1) rane znakove smrti – nesigurni, javljaju se neposredno nakon smrti ◦ prestanak rada srca, prestanak disanja, gubitak refleksa 2) sigurne znakove smrti – pouzdani, javljaju se više minuta ili sati nakon smrti ◦ mrtvačka bljedoća (lat. palor mortis) – zbog prestanka optoka krvi ◦ mrtvačka hladnoća – posljedica prestanka metabolizma, oko 1 °C/h ◦ mrtvačka ukočenost (lat. rigor mortis) – 2 do 4 h nakon smrti, traje do 72h, od prox.  dist. ◦ mrtvačke pjege (livores m.) – slijeganje krvi pod utjecajem sile teže, nakon 30 min (fix. 12h) 3) kasne znakove smrti ◦ truljenje, mumifikacija (suhi i topao zrak), saponifikacija (vlažan medij uz manjak kisika)
 16. 16. Mrtvačka ukočenost i pjege – sigurni znakovi smrti
 17. 17. mrtvačke pjege i blijedoća – pouzdani znakovi smrti
 18. 18. mumifikacija (topla i suha lokalizacija) – kasni znak smrti

×