SlideShare a Scribd company logo
1 of 23
Poremećaj prometa
vode i elektrolita
ANTONIO KOBAŠ, DR.MED.
DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
Odjeljci tjelesnih tekućina
•VODA – glavni sastojak ljudskog organizma, te sastavni dio svake stanice
u tijelu
• čini oko 60% - 70% ukupne tjelesne mase odrasle osobe
• u njoj su otopljeni elektroliti (Na, K, Cl) i neelektroliti (glukoza, proteini) takve
otopine nazivamo tjelesne tekućine
•Tjelesne tekućine dijelimo na:
a) unutarstaničnu (intracelularnu) tekućinu
• čini 2/3 (65%) sveukupne tjelesne vode
b) izvanstaničnu (ekstracelularnu) tekućinu
• čini 1/3 (35%) sveukupne tjelesne vode i dijelimo ju na:
a) međustaničnu (intersticijsku) tekućinu – ispunjava međustanični prostor,
sadrži oko 25% sveukupne tjelesne vode (80% izvanstanične)
b) plazmu i limfu – čine oko 8% tjel vode, volumen plazme je oko 3L
c) transcelularnu tekućinu – nalazi se u izlučevinama (mokraća, suze, znoj...)
Odnos tkivnih tekućina
•unutarstanična i međustanična tekućina nalaze se u dinamičkoj ravnoteži
•tjelesne tekućine su otopine koje se sastoje od otapala (voda) i otopljene tvari (elektroliti i
neelektroliti) – odnos između otapala i otopljene tvari može se izmjeriti, a naziva se
koncentracija
• otopina koja sadržava malo otopljene tvari u otapalu – razrijeđena otopina
• otopina koja sadržava velike količine otopljene tvari – koncentrirana otopina
•difuzija – kretanje otopljene tvari iz područja više prema području niže koncentracije, niz tzv.
koncentracijski gradijent – proces traje do postizanja ravnoteže (ekvilibrija)
•osmoza – kretanje molekula otapala kroz polupropusnu membranu iz otopine niže u otopinu
više koncentracije otopljene tvari
• osmotički aktivne tvari – bjelančevine, elektroliti (Na, K, Cl), neelektroliti (glukoza, urea...) – privlače otapalo!
• koncentracija osmotički aktivnih čestica – osmolalnost (osmol)
a) eritrocit u izotoničnoj otopini – normalnog
bikonkavnog oblika
b) eritrocit u hipotoničnoj otopini – bubri zbog
povećanog ulaska otapala
c) eritrocit u hipertoničnoj otopini – smanjen i
smežuran zbog povećanog izlaska otapala
• unutarstanična i međustanična tekućina se razlikuju po koncentraciji
otopljenih tvari (Na, K, Cl, proteini)
• koncentracijski gradijent održava se aktivnom funkcijom stanične membrane
• stanična membrana je selektivno propusna – prijenos elektrolita kroz nju
rezultat je aktivnog transporta Na+/K+ pumpom – Na se izbacuje iz stanice, a
K se ubacuje u stanicu
• većinu osmolalnosti međustanične tekućine čine Na i Cl ioni, a većinu
unutarstanične osmolalnosti čine K ioni i proteini
Regulacija prometa vode i elektrolita
•Natrij (Na+)
• kation, većinom u spoju s klorom (Cl-) – stvaraju sol
(NaCl)
• glavni elektrolit izvanstanične tekućine
• svojim osmotičkim djelovanjem zadržava vodu u
izvanstaničnom prostoru  promet vode i natrija
nedjeljivo su povezani
• u nadzoru prometa vode i natrija glavne uloge
imaju:
a) hipotalamus – centar za žeđ  ADH
b) aldosteron – hormon kore nadbubrega odgovoran za
resorpciju Na i izlučivanje K iz tubula bubrega
c) bubrezi
• Kalij (K)
• glavni unutarstanični elektrolit
• u regulaciji prometa kalija glavne uloge imaju:
a) aktivni prijenos kalija – Na/K pumpa
b) bubrezi – izlučivanje kalija je pod nadzorom
aldosterona
• Kalcij (Ca) i fosfor (P)
• Ca se najvećim dijelom nalazi u kostima u obliku
slabotopivih soli
• slobodni ionizirajući Ca se pretežno nalazi u
međustaničnoj tekućini
• promet Ca i P međusobno su povezani – nalazi se pod
nadzorom paratiroidnog hormona i kalcitonina, te
vitamina D
Poremećaji prometa vode i elektrolita
•očituju se u nekoliko patofizioloških oblika:
a) višak /manjak elektrolita
b) poremećen odnos između otopljene tvari i otapala
1) DEHIDRACIJA
• stanje u kojem je smanjen ukupni volumen tjelesnih tekućina
• nastaje zbog:
a) nedostatnog unosa vode (mala djeca, dementni starci, brodolomci,
izgubljeni u pustinji...)
b) prekomjernog gubitka vode (febrilna stanja, pojačana fizička aktivnost...)
• gubitak izvanstanične tekućine   volumen krvi u optoku = hipovolemija
• djelimo ju na: blagu, umjerenu i tešku
• očituje se: smanjen turgor kože, pojačano žeđanje, ubrzan puls, smanjena
količina urina, uvučena fontanela kod djece, suhoća sluznica, letargija...
PREKOMJERNA HIDRACIJA (Hiperhidracija)
• rijedak poremećaj
• nastaje zbog prekomjernog unosa vode – npr. putem infuzija prilikom op.
zahvata
• „otrovanje vodom” – zbog prekomjernog pijenja vode (polidipsija)
• kod mentalno poremećenih, bubrežnih bolesnika, malignoma s povećanim
lučenjem ADH
• dovodi do povećanja volumena krvi u optoku – hipervolemija
• anasarka – generalizirani edem koji nastaje zbog prekomjernog nakupljanja
tekućine u svim tkivima
HIPONATRIJEMIJA
• čest poremećaj u kojem je razina natrija u krvi snižena
• može biti relativna (zbog viška vode) i apsolutna (zbog gubitka soli kroz
bubrege – diuretici!, kožu..)
• očituje se rijetko - neurološkim simptomima, mišićnom slabosti
HIPERNATRIJEMIJA
• najčešće nastaje zbog pojačanog gubitka vode - hemokoncentracija, a rjeđe
zbog povećanog unosa soli
• očituje se žeđanjem, smanjenom količinom urina i neurološkim simptomima
HIPOKALIJEMIJA
• razina kalija u krvi usko je određena (3,5-4,5 mmol/l)
• nastaje zbog premalog unosa (anoreksija, alkoholičari), povećanog gubitka ili zbog
redistribucije kalija
• najčešće nastaje zbog povećanog gubitka kalija kroz bubrege (dijabetičari – poliurija,
diuretici – furosemid) i probavni sustav
• očituje se poremećenom kontrakcijom mišića (skeletnih, glatkih, srčanog)  može dovesti
do srčanog zatajenja
HIPOKALCIJEMIJA
• promet kalcija i fosfora su recipročno povezani – hipokalcijemiju prati hiperfosfatemja
• uzroci: hipoparatireoidizam (odstranjenje paratireoidnih žlijezda), kronična bubrežna
insuficijencija
• očituje se poremećajem u provođenju živčanih impulsa – trnci, titranje  sve do jakih
grčeva (spazama) – npr. karpopedalni spaza zbog hipoksije (Trousseau)
HIPERKALCIJEMIJA
• najčešće nastaje zbog prekomjernog lučenja parathormona do kojeg obično dolazi uslijed
adenoma paratireoidnih žlijezda (benigni tumor)
• rijetko uzrokuje simptome – poremećan rad bubrega, kamenci, poremećaj muskulo -
skeletnog sustava, srca i mozga
Trousseauov i Chvostekov znak
Edem (lat. oedema)
•prekomjerno nakupljanje intersticijske
tekućine u tkivima
•postaje uočljiv kada volumen intersticijske
tekućine poraste za 10%
•može biti:
a) lokaliziran
b) generaliziran – anasarka
• hidrops – nakupljanje tekućine u
potkožnom tkivu i tjelesnim šupljinama
KLINIČKI VAŽNI OBLICI EDEMA
1) Hidrotoraks – nakupljanje tekućine u prsnom košu
2) Hidroperitonej (ascites) – nakupljanje tekućine u trbušnoj
šupljini
3) Edem pluća – nakupljanje tekućine u plućima, uz posljedični
osjećaj gušenja i pomanjkanja zraka
• auskultacijski čujni hropci i krepitacije
4) Edem mozga – nakupljanje tekućine u tkivu mozga
• uzrokuje povišenje intrakranijalnog tlaka  neurološki
ispadi  smrt
5) Edem potkoljenice – važan je simptom zatajenja srca
• nastaje najčešće obostrano, pritiskom se procjenjuje
dublina uleknuća tjestastog edema
Patogeneza edema
•edem nastaje zbog izlaska tekućine iz krvnih žila u međustanični prostor
•ovisno o načinku nastanka, dijelimo ih na:
a) hidrostatički edem
• nastaje zbog povišenja hidrostatskog tlaka u kapilarama, što dovodi do „cijeđenja” plazme kroz krvnu
žilu u međustanični prostor – transudacija (transudat = serum, NEMA fibrinogena i drugih proteina
plazme, te krvnih stanica)
• može biti lokaliziran (npr. venska tromboza) ili generaliziran (npr. kardiogeni edem)
a) onkotički edem
• nastaje zbog smanjenja osmotičkog tlaka unutar krvnih žila
• albumin – glavna osmotski aktivna bjelančevina u krvi  smanjenje koncentracije dovodi do edema
• glavni uzroci hipoalbuminemije: ciroza i druge bolesti jetre, bubrežna bolest (nefrotski sindrom),
gladovanje  kvašiorkor (nutricijski edem)
a) limfedem – nastaje zbog začepljenja limfnih žila uslijed: kir. zahvata, upale limfnih čvorova, tumora
b) upalni edem – nastaje zbog povećane propusnosti (permeabilnosti) krvnih žila u području upale
• sadrži velike količine bjelančevina i upalnih stanica - eksudat
DVT
kvašiorkor
limfedem ruke
nakon op. Ca. dojke
i limfadenektomije
Poremećaj prometa vode i elektrolita

More Related Content

What's hot

Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorij
Vinko Bubic, MD
 
Poremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestrePoremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestre
Mate Maričić
 
Urinararni trakt
Urinararni traktUrinararni trakt
Urinararni trakt
dr Šarac
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
dr Šarac
 
Urinarni trakt
Urinarni trakt Urinarni trakt
Urinarni trakt
dr Šarac
 

What's hot (20)

Srce (cor)
Srce (cor)Srce (cor)
Srce (cor)
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorij
 
Mokraćni sustav
Mokraćni sustavMokraćni sustav
Mokraćni sustav
 
Poremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestrePoremećaji metabolizma vode fak.sestre
Poremećaji metabolizma vode fak.sestre
 
Urinararni trakt
Urinararni traktUrinararni trakt
Urinararni trakt
 
Prilagodbe
PrilagodbePrilagodbe
Prilagodbe
 
Krv
KrvKrv
Krv
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
Zdravlje i bolest
Zdravlje i bolestZdravlje i bolest
Zdravlje i bolest
 
Vene
VeneVene
Vene
 
Arterije
ArterijeArterije
Arterije
 
Metabolička acidoza i alkaloza
Metabolička acidoza i alkalozaMetabolička acidoza i alkaloza
Metabolička acidoza i alkaloza
 
Respiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čovekaRespiratorni sistem čoveka
Respiratorni sistem čoveka
 
Medicinska mikologija
Medicinska mikologijaMedicinska mikologija
Medicinska mikologija
 
Jetra
Jetra Jetra
Jetra
 
Medicinska virologija
Medicinska virologijaMedicinska virologija
Medicinska virologija
 
Sistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
 
Bol
BolBol
Bol
 
Endokrini sistem
Endokrini sistem Endokrini sistem
Endokrini sistem
 
Urinarni trakt
Urinarni trakt Urinarni trakt
Urinarni trakt
 

Viewers also liked

Prakticna nastava – cns – prvi blok –
Prakticna nastava – cns – prvi blok –Prakticna nastava – cns – prvi blok –
Prakticna nastava – cns – prvi blok –
Sinisa Ristic
 
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakDifuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Nikolina
 
Analitika enzimologije 2014
Analitika enzimologije 2014Analitika enzimologije 2014
Analitika enzimologije 2014
Dama Kamelijama
 
Transport tvari kroz staničnu membranu
Transport tvari kroz staničnu membranuTransport tvari kroz staničnu membranu
Transport tvari kroz staničnu membranu
Katarina Čamber
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcije
DejanaDeki
 

Viewers also liked (16)

Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijumaPoremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
Poremećaj metabolizma vode, natrijuma i kalijuma
 
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
 
Medicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogijaMedicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogija
 
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektiviLiječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
 
Povijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologijePovijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologije
 
Prakticna nastava – cns – prvi blok –
Prakticna nastava – cns – prvi blok –Prakticna nastava – cns – prvi blok –
Prakticna nastava – cns – prvi blok –
 
Metabolizam
MetabolizamMetabolizam
Metabolizam
 
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakDifuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
 
Energija
EnergijaEnergija
Energija
 
Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija Elektrolitička disocijacija
Elektrolitička disocijacija
 
15 dr povezanost tkiva u metabolizmu aminokiselina
15 dr povezanost tkiva u metabolizmu aminokiselina15 dr povezanost tkiva u metabolizmu aminokiselina
15 dr povezanost tkiva u metabolizmu aminokiselina
 
Analitika enzimologije 2014
Analitika enzimologije 2014Analitika enzimologije 2014
Analitika enzimologije 2014
 
Transport tvari kroz staničnu membranu
Transport tvari kroz staničnu membranuTransport tvari kroz staničnu membranu
Transport tvari kroz staničnu membranu
 
Antitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransiAntitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransi
 
Testovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcijeTestovi plucne funkcije
Testovi plucne funkcije
 
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (antidijabetici)
 

More from Antonio Kobaš

More from Antonio Kobaš (13)

Medicinska parazitologija
Medicinska parazitologijaMedicinska parazitologija
Medicinska parazitologija
 
Purgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroiciPurgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroici
 
Antacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekoviAntacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekovi
 
Emetici i antiemetici
Emetici i antiemeticiEmetici i antiemetici
Emetici i antiemetici
 
Lokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatozaLokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatoza
 
Hormonska terapija
Hormonska terapijaHormonska terapija
Hormonska terapija
 
Hipolipemici
HipolipemiciHipolipemici
Hipolipemici
 
Antiasmatici
AntiasmaticiAntiasmatici
Antiasmatici
 
Antikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinoliticiAntikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinolitici
 
Antihipertenzivi
AntihipertenziviAntihipertenzivi
Antihipertenzivi
 
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnostLijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
Lijekovi s djelovanjem na srčanu aktivnost
 
Živčani sustav
Živčani sustavŽivčani sustav
Živčani sustav
 
Spolni sustav
Spolni sustavSpolni sustav
Spolni sustav
 

Poremećaj prometa vode i elektrolita

 • 1. Poremećaj prometa vode i elektrolita ANTONIO KOBAŠ, DR.MED. DOM ZDRAVLJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE – ISPOSTAVA SAMOBOR
 • 2. Odjeljci tjelesnih tekućina •VODA – glavni sastojak ljudskog organizma, te sastavni dio svake stanice u tijelu • čini oko 60% - 70% ukupne tjelesne mase odrasle osobe • u njoj su otopljeni elektroliti (Na, K, Cl) i neelektroliti (glukoza, proteini) takve otopine nazivamo tjelesne tekućine •Tjelesne tekućine dijelimo na: a) unutarstaničnu (intracelularnu) tekućinu • čini 2/3 (65%) sveukupne tjelesne vode b) izvanstaničnu (ekstracelularnu) tekućinu • čini 1/3 (35%) sveukupne tjelesne vode i dijelimo ju na: a) međustaničnu (intersticijsku) tekućinu – ispunjava međustanični prostor, sadrži oko 25% sveukupne tjelesne vode (80% izvanstanične) b) plazmu i limfu – čine oko 8% tjel vode, volumen plazme je oko 3L c) transcelularnu tekućinu – nalazi se u izlučevinama (mokraća, suze, znoj...)
 • 3.
 • 4.
 • 5. Odnos tkivnih tekućina •unutarstanična i međustanična tekućina nalaze se u dinamičkoj ravnoteži •tjelesne tekućine su otopine koje se sastoje od otapala (voda) i otopljene tvari (elektroliti i neelektroliti) – odnos između otapala i otopljene tvari može se izmjeriti, a naziva se koncentracija • otopina koja sadržava malo otopljene tvari u otapalu – razrijeđena otopina • otopina koja sadržava velike količine otopljene tvari – koncentrirana otopina •difuzija – kretanje otopljene tvari iz područja više prema području niže koncentracije, niz tzv. koncentracijski gradijent – proces traje do postizanja ravnoteže (ekvilibrija) •osmoza – kretanje molekula otapala kroz polupropusnu membranu iz otopine niže u otopinu više koncentracije otopljene tvari • osmotički aktivne tvari – bjelančevine, elektroliti (Na, K, Cl), neelektroliti (glukoza, urea...) – privlače otapalo! • koncentracija osmotički aktivnih čestica – osmolalnost (osmol)
 • 6.
 • 7. a) eritrocit u izotoničnoj otopini – normalnog bikonkavnog oblika b) eritrocit u hipotoničnoj otopini – bubri zbog povećanog ulaska otapala c) eritrocit u hipertoničnoj otopini – smanjen i smežuran zbog povećanog izlaska otapala
 • 8. • unutarstanična i međustanična tekućina se razlikuju po koncentraciji otopljenih tvari (Na, K, Cl, proteini) • koncentracijski gradijent održava se aktivnom funkcijom stanične membrane • stanična membrana je selektivno propusna – prijenos elektrolita kroz nju rezultat je aktivnog transporta Na+/K+ pumpom – Na se izbacuje iz stanice, a K se ubacuje u stanicu • većinu osmolalnosti međustanične tekućine čine Na i Cl ioni, a većinu unutarstanične osmolalnosti čine K ioni i proteini
 • 9. Regulacija prometa vode i elektrolita •Natrij (Na+) • kation, većinom u spoju s klorom (Cl-) – stvaraju sol (NaCl) • glavni elektrolit izvanstanične tekućine • svojim osmotičkim djelovanjem zadržava vodu u izvanstaničnom prostoru  promet vode i natrija nedjeljivo su povezani • u nadzoru prometa vode i natrija glavne uloge imaju: a) hipotalamus – centar za žeđ  ADH b) aldosteron – hormon kore nadbubrega odgovoran za resorpciju Na i izlučivanje K iz tubula bubrega c) bubrezi
 • 10. • Kalij (K) • glavni unutarstanični elektrolit • u regulaciji prometa kalija glavne uloge imaju: a) aktivni prijenos kalija – Na/K pumpa b) bubrezi – izlučivanje kalija je pod nadzorom aldosterona • Kalcij (Ca) i fosfor (P) • Ca se najvećim dijelom nalazi u kostima u obliku slabotopivih soli • slobodni ionizirajući Ca se pretežno nalazi u međustaničnoj tekućini • promet Ca i P međusobno su povezani – nalazi se pod nadzorom paratiroidnog hormona i kalcitonina, te vitamina D
 • 11. Poremećaji prometa vode i elektrolita •očituju se u nekoliko patofizioloških oblika: a) višak /manjak elektrolita b) poremećen odnos između otopljene tvari i otapala 1) DEHIDRACIJA • stanje u kojem je smanjen ukupni volumen tjelesnih tekućina • nastaje zbog: a) nedostatnog unosa vode (mala djeca, dementni starci, brodolomci, izgubljeni u pustinji...) b) prekomjernog gubitka vode (febrilna stanja, pojačana fizička aktivnost...) • gubitak izvanstanične tekućine   volumen krvi u optoku = hipovolemija • djelimo ju na: blagu, umjerenu i tešku • očituje se: smanjen turgor kože, pojačano žeđanje, ubrzan puls, smanjena količina urina, uvučena fontanela kod djece, suhoća sluznica, letargija...
 • 12.
 • 13. PREKOMJERNA HIDRACIJA (Hiperhidracija) • rijedak poremećaj • nastaje zbog prekomjernog unosa vode – npr. putem infuzija prilikom op. zahvata • „otrovanje vodom” – zbog prekomjernog pijenja vode (polidipsija) • kod mentalno poremećenih, bubrežnih bolesnika, malignoma s povećanim lučenjem ADH • dovodi do povećanja volumena krvi u optoku – hipervolemija • anasarka – generalizirani edem koji nastaje zbog prekomjernog nakupljanja tekućine u svim tkivima HIPONATRIJEMIJA • čest poremećaj u kojem je razina natrija u krvi snižena • može biti relativna (zbog viška vode) i apsolutna (zbog gubitka soli kroz bubrege – diuretici!, kožu..) • očituje se rijetko - neurološkim simptomima, mišićnom slabosti HIPERNATRIJEMIJA • najčešće nastaje zbog pojačanog gubitka vode - hemokoncentracija, a rjeđe zbog povećanog unosa soli • očituje se žeđanjem, smanjenom količinom urina i neurološkim simptomima
 • 14. HIPOKALIJEMIJA • razina kalija u krvi usko je određena (3,5-4,5 mmol/l) • nastaje zbog premalog unosa (anoreksija, alkoholičari), povećanog gubitka ili zbog redistribucije kalija • najčešće nastaje zbog povećanog gubitka kalija kroz bubrege (dijabetičari – poliurija, diuretici – furosemid) i probavni sustav • očituje se poremećenom kontrakcijom mišića (skeletnih, glatkih, srčanog)  može dovesti do srčanog zatajenja HIPOKALCIJEMIJA • promet kalcija i fosfora su recipročno povezani – hipokalcijemiju prati hiperfosfatemja • uzroci: hipoparatireoidizam (odstranjenje paratireoidnih žlijezda), kronična bubrežna insuficijencija • očituje se poremećajem u provođenju živčanih impulsa – trnci, titranje  sve do jakih grčeva (spazama) – npr. karpopedalni spaza zbog hipoksije (Trousseau) HIPERKALCIJEMIJA • najčešće nastaje zbog prekomjernog lučenja parathormona do kojeg obično dolazi uslijed adenoma paratireoidnih žlijezda (benigni tumor) • rijetko uzrokuje simptome – poremećan rad bubrega, kamenci, poremećaj muskulo - skeletnog sustava, srca i mozga Trousseauov i Chvostekov znak
 • 15.
 • 16. Edem (lat. oedema) •prekomjerno nakupljanje intersticijske tekućine u tkivima •postaje uočljiv kada volumen intersticijske tekućine poraste za 10% •može biti: a) lokaliziran b) generaliziran – anasarka • hidrops – nakupljanje tekućine u potkožnom tkivu i tjelesnim šupljinama
 • 17. KLINIČKI VAŽNI OBLICI EDEMA 1) Hidrotoraks – nakupljanje tekućine u prsnom košu 2) Hidroperitonej (ascites) – nakupljanje tekućine u trbušnoj šupljini 3) Edem pluća – nakupljanje tekućine u plućima, uz posljedični osjećaj gušenja i pomanjkanja zraka • auskultacijski čujni hropci i krepitacije 4) Edem mozga – nakupljanje tekućine u tkivu mozga • uzrokuje povišenje intrakranijalnog tlaka  neurološki ispadi  smrt 5) Edem potkoljenice – važan je simptom zatajenja srca • nastaje najčešće obostrano, pritiskom se procjenjuje dublina uleknuća tjestastog edema
 • 18.
 • 19.
 • 20. Patogeneza edema •edem nastaje zbog izlaska tekućine iz krvnih žila u međustanični prostor •ovisno o načinku nastanka, dijelimo ih na: a) hidrostatički edem • nastaje zbog povišenja hidrostatskog tlaka u kapilarama, što dovodi do „cijeđenja” plazme kroz krvnu žilu u međustanični prostor – transudacija (transudat = serum, NEMA fibrinogena i drugih proteina plazme, te krvnih stanica) • može biti lokaliziran (npr. venska tromboza) ili generaliziran (npr. kardiogeni edem) a) onkotički edem • nastaje zbog smanjenja osmotičkog tlaka unutar krvnih žila • albumin – glavna osmotski aktivna bjelančevina u krvi  smanjenje koncentracije dovodi do edema • glavni uzroci hipoalbuminemije: ciroza i druge bolesti jetre, bubrežna bolest (nefrotski sindrom), gladovanje  kvašiorkor (nutricijski edem) a) limfedem – nastaje zbog začepljenja limfnih žila uslijed: kir. zahvata, upale limfnih čvorova, tumora b) upalni edem – nastaje zbog povećane propusnosti (permeabilnosti) krvnih žila u području upale • sadrži velike količine bjelančevina i upalnih stanica - eksudat
 • 21. DVT
 • 22. kvašiorkor limfedem ruke nakon op. Ca. dojke i limfadenektomije