SlideShare a Scribd company logo
1 of 26
Download to read offline
SPOLNI SUSTAV
Antonio Kobaš, dr.med.
PREUZETI NA: www.slideshare.net/kobas
Uvod
• spolni sustav (systema genitalia) žene i muškarca nastaje iz iste
zajedničke osnove
• spolni organi se tijekom intrauterinog razvoja diferenciraju u
muške ili ženske, ovisno o:
kromosomskoj / genetskoj naravi zametka (XX, XY)
hormonskoj djelatnosti spolnih žlijezda (gonada)
• spolne žlijezde (gonade) imaju 2 važne zadaće:
1. proizvodnja zametnih stanica – spermija i jajašaca
2. proizvodnja spolnih hormona
Ženski spolni sustav (organa genitalia femina)
• unutarnji ženski spolni organi (smješteni u zdjelici)
1. jajnici (ovaria)
2. jajovodi (tubae uterinae)
3. maternica (uterus)
4. rodnica (vagina)
• vanjski ženski spolni organi
1. stidnica (vulva)
• Venerin brežuljak (mons pubis)
• velike i male stidne usne (labia majora et minora)
• dražica (clitoris)
• predvorje rodnice (vestibulum vaginae)
JAJNICI (ovaria)
• dvije spolne žlijezde (gonade) smještene u
zdjelici, oblika i veličine badema
• sadrže oko 200 – 400 tisuća zametnih stanica
• stvaraju ženske spolne hormone – estrogen i
progesteron
JAJOVODI (tubae uterinae)
• dvije cijevi s trepetljikama iznutra koje u blizini
jajnika započinju lijevkom (infundibulumom), s
čijeg ruba vise prstasti izdanci (resice) – fimbriae
tubae – lebde u trbušnoj šupljini i s površine
jajnika pokupe zrelo jajašce
• u sredini se sužavaju (isthmus tubae) i potom
završavaju u materničnim rogovima
MATERNICA (uterus)
• šuplji mišićni organ veličinom i oblikom sličan spljoštenoj
kruški
• osnovni anatomski dijelovi:
• tijelo (corpus uteri)
• vrat (cervix uteri) koji strši u rodnicu (portio vaginalis)
• dno (fundus uteri)
• rogovi (cornua uteri)
• šupljina matrnice (cavum uteri) – trokutastog oblika
• slojevi stijenke maternice:
• unutarnji sloj, žlijezdana sluznica maternice - endometrium
• srednji mišićni sloj – myometrium
• vanjski sloj koji prekriva maternicu – perimetrum
• tijelo maternice je savijeno prema naprijed u odnosu na
maternični vrat (antefleksija), a cijela maternica u zdjelici
nagnuta je prema naprijed (anteverzija)
RODNICA (vagina)
• duguljasta mišićna cijev, građena od mišićja i
veziva
• iznutra obložena sluznicom s višeslojnim
pločastim epitelom
• na sluznici rodnice nalaze se brojne „dobre”
bakterije roda Lactobacillus, koje stvaraju mliječnu
kiselinu – pH rodnice je kiseo  zaštita od
infekcija
• prema van se rodnica otvara rodničnim ušćem
(ostium vaginae), koje je u djevojčica djelomično
zatvoreno tankom opnom – djevičnjak (hymen)
• himen prije prvog snošaja (defloratio) najčešće ima
oblik polumjeseca ili prstena
STIDNICA (vulva)
• vanjsko žensko spolovilo smješteno između bedara
• osnovi anatomski dijelovi vulve:
• predvorje rodnice (vestibulum vaginae)
• male stidne usne (labia minora)
• velike stidne usne (labia majora)
• otvor uretre (ostium uretrae externum)
• dražica (clitoris), smještena iznad otvora uretre, na prednjem
spojištu malih usana
• erekcijsko tjelo koje čine venski spletovi, obilato je oživčeno (n. pudendus)
• gomoljak predvorja (bulbus vestibuli) – spužvasto erekcijsko
tijelo
• Bartholinijeve žlijezde (glandulae vestibulares majores) – sluzne
žlijezde, oko ulaza u rodnicu
• venerin stidni brežuljak (mons pubis) – područje oko stidnice
obraslo dlakama
• međica (perineum) – dno male zdjelice
Menstrualni ciklus
• započinje u pubertetu oko 13. godine, prvom mjesečnicom (menarche)
• mjesečnica (menses) – funkcionalno krvarenje iz maternice koje obilježava
početak menstrualnog ciklusa
• traje oko 3- 5 dana, a nastaje zbog pada razine estrogena i progesterona
• nastaje ljuštenjem endometrija (gubi se oko 40 mL krvi)
• nakon mjesečnice, pod utjecajem estrogena iz jajnika, obnavlja se maternična sluznica
(umnažanje žlijezdanih stanica) – proliferacijska (folikularna) faza ciklusa
• pod utjecajem FSH (folikul stimulirajući hormon) iz hipofize, odabire se 10-ak folikula u jajniku,
koji počinju rasti povećavati se (primarni  sekundarni  tercijarni folikuli)
• najuspješniji folikul – Graafov folikul se nastavi povećavati, a ostali propadaju
• zbog naglog porasta LH (luteinizirajućeg hormona) iz hipofize, na sredini ciklusa oko 14. dana
dolazi do pucanja Graafovog folikula i oslobađanja jajne stanice u trbušnu šupljinu - ovulacija
• druga faza ciklusa, koja nastaje nakon ovulacije naziva se sekrecijska (luteinska) faza
• pod utjecajem LH iz hipofize, od ostatka Graafovog folikula u jajniku nastaje žuto tijelo
(corpus luteum) koje počinje proizvoditi progesteron
• pod utjecajem progesterona endometrij sazrijeva, žlijezde zadebljavaju i maternica se
priprema za prihvat oplođenog jajašca (ugnježđenje, nidacija)
• ako ne dođe do začeća i trudnoće, žuto tijelo počinje propadati, te prestaje stvarati hormone
(progesteron i estrogen), zbog čega dolazi do grča materničnih krvnih žila (spiralnih arteriola),
te odumiranja sluznice koja se odbacuje mjesečnicom
• od žutog tijela ostaje ožiljkasto tkivo na jajniku – bijelo tijelo (corpus alba)
• ukoliko dođe do začeća – oplodnja (fertilisatio), žuto tijelo nastavi bujati pod utjecajem hCG
(humani korionski gonadotropin) kojeg stvara ovoj (chorion) ploda (zigota)
• progesteron kojeg stvara žuto tijelo smiruje maternicu i štiti plod – „hormon trudnoće”
OPLODNJA (fertilisatio) ITRUDNOĆA (graviditas)
• oplodnja nastaje u početnoj trećini jajovoda, u proširenju (ampuli)
• dolazi do spajanja muške (spermij) i ženske zametne stanice (jajna stanica)
• zametne stanice imaju haploidan broj kromosoma (23), a njihovim
spajanjem nastaje diploidan broj (46)
• do oplodnje dolazi za vrijeme plodnih dana žene, ukoliko dođe do spolnog
odnosa u vrijeme ovulacije (oko 14. dana ciklusa)
• oplođena jajna stanica (zigota) se u narednih 3-5 dana spušta niz jajovod i dijeli
mitozom do stadija blastociste
• 7. dana od ovulacije dolazi do ugnježđenja blastociste (nidatio) u šupljini maternice
• trudnoća traje 40 tjedana, 280 dana, 10 lunarnih mjeseci ili 9 kalendarskih mjeseci
Muški spolni sustav (organa genitalia masculina)
a) unutarnji spolni organi
• sjemenik (testis)
• pasjemenik (epidydimis)
• sjemenovod (ductus defferens)
• sjemenski mjehurići (vesiculae seminales)
• predstojna žlijezda, kestenjača (prostata)
b) vanjski spolni organi
• muški spolni ud (penis) s mokraćnom cijevi (urethra)
• mošnja (scrotum)
1. SJEMENIK (testis)
• parna, okomito postavljena spolna žlijezda, smještena u kožnoj vrećici – scrotumu
• obavijen je čvrstim vezivnim ovojkom - tunica albuginea, od kojeg se prema unutra
odvajaju vezivne pregrade što testis dijele na režnjiće (lobuli)
• u režnjićima (lobuli) se nalaze skupine zavojitih sjemenskih cjevčica (tubuli seminiferi)
• u njima dozrijavaju zametne epitelne stanice – spermiji
• sjemenac (spermatidum, spermium)
• glava s probojnikom (akrosom) na vrhu
• vrat (s mitohondrijima) – izvor energije
• rep – za pokretanje
• spermiji su u testisu i epididimisu nepokretni – poticaj i hranu za gibanje daju im sokovi prostate i sjem. mjehurića
• odvodni sjemenski vodovi nastaju spajanjem sjemenskih cjevčica u sve veće
• nad gornjim polom sjemenika udružuju se u jednu, 5 – 6m dugu i vrlo zavojitu cijev - pasjemenik
• sjemenik ima 2 bitne uloge:
1. spermatogeneza – stvaranje i sazrijevanje zametnih stanica – spermija
• sazrijevanje spermija započinje nakon puberteta (13 g.), pod utjecajem FSH iz hipofize
• važno za normalno sazrijevanje spermija je da se testisi spuste u mošnju (temp. oko 32°C)
• sjeme (sperma) – mliječna, lužnata tekućina (pH 7,5) koja se sastoji od spermija i izlučevina prostate,
sjemenskih mjehurića te bulbouretralnih žlijezda
• u ejakulaciji izbacuje se oko 2,3 – 3,5 mL sperme, a 1 mL sperme sadrži 60 - 150 milijuna spermija
2. stvaranje i izlučivanje muških spolnih hormona – androgena
(testosteron)
• testosteron stvaraju intersticijske (Leydigove) stanice testisa, pod utjecajem LH iz hipofize
• odgovorni su za razvoj primarnih i sekundarnih muških spolnih obilježja:
• rast i razvoj spolnih organa – penisa, testisa, mošnje, pojačana „muška” dlakavost, produbljenje
glasa, pojačano lučenje lojnica, porast mišićne mase
2. PASJEMENIK (epididymis)
• zavojita cjevasta struktura duga oko 6m i usmjerena prema dolje po stražnjoj strani testisa
• glava (caput epididymidis)
• tijelo (corpus epididymidis)
• rep (cauda epididymidis)
• glavni pasjemenički vod (ductus epididimydis) na donjem polu zaokreće prema gore i prelazi u:
3. SJEMENOVOD (ductus defferens, vas defferens)
• iz mošnje prelazi preko gornje strane pubične kosti, prolazi kroz preponski kanal (canalis
inguinalis) i ulazi u zdjelicu
• čini ga glatko mišićje iznutra obloženo sluznicom
• u razini mokraćnog mjehura stvara proširenje, nakon kojeg se spaja s vodom sjem. mjehurića
4. SJEMENSKI MJEHURIĆI (vesiculae seminales) – na stražnjoj strani mokr. mjehura i prostate
• izlučuju sjemenske sekrete i pohranjuju sjeme
• vod sjemenskog mjehurića se spaja sa sjemenovodom i oblikuje mlaznični vod (ductus
ejaculatorius), koji prolazi kroz prostatu i u njoj se otvara u mokraćnu cijev
5. PREDSTOJNA ŽLIJEZDA (prostata)
• oblikom i veličinom slična kestenu
• nalazi se iza preponske kosti i obuhvaća početni dio mokraćne cijevi (urethra)
• 3 režnja: - desni (lobus dexter), lijevi (lobus sinister) i srednji (lobus medius)
• čine ju 30 – 50 žlijezda čiji se odvodni vodovi otvaraju u mokraćnu cijev
• izlučine prostate i sjemenskih mjehurića pomiješaju se sa spermijima pa nastaje mliječno
bijela sjemena tekućina – sperma - u njoj su spermiji vrlo aktivni
6. MUŠKI SPOLNI UD (penis)
• oblikuju ga 3 erekcijska tijela:
• spužvasto tijelo (corpus spongiosum)
• oblikuje ga vezivo i prošireni krvožilni prostori koji se „poput spužve” ispunjavaju krvlju
• u njega je uložena uretra
• sprijeda se proširuje u glavić (glans penis) na čijoj se prednjoj strani nalazi otvor uretre
• dva šupljikasta tijela (corpora cavernosa)
• postavljena su iznad spužvasta tijela
• obiluju mnoštvom šupljina, u koja prilikom spolnog uzbuđenja navire krv, pa ona nabreknu – erekcija
• udna prevlaka (praeputium) – pomična koža koja prekriva glavić
•erekcija – nabreknuće spolnog uda, kao
posljedica naviranja krvi u penis
•stupanj erekcije ovisi o psihičkom i/ili fizičkom
podraživanju, a pod utjecajem je parasimpatikusa
•ejakulacija – izbacivanje sjemena,
nastaje zbog stezanja glatkog i prugastog
mišićja sjemenovoga, prostate te
zdjeličnog mišićja (m. ishiocavernosus i
m. bulbocavernosus)
Spolni sustav

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

3.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 20123.r.imunoloski sustav, 2012
3.r.imunoloski sustav, 2012
 
ANATOMIJA Polni organi
 ANATOMIJA Polni organi ANATOMIJA Polni organi
ANATOMIJA Polni organi
 
Sistem organa za varenje
Sistem organa za varenjeSistem organa za varenje
Sistem organa za varenje
 
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologija
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologijaEndokrini sistem ,anatomija i fiziologija
Endokrini sistem ,anatomija i fiziologija
 
žIvotinjska tkiva
žIvotinjska tkivažIvotinjska tkiva
žIvotinjska tkiva
 
MUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANIMUŠKI POLNI ORGANI
MUŠKI POLNI ORGANI
 
Medicinska virologija
Medicinska virologijaMedicinska virologija
Medicinska virologija
 
Srce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorijSrce i krvne žile - repetitorij
Srce i krvne žile - repetitorij
 
Nervni sistem kičmenjaka
Nervni sistem kičmenjakaNervni sistem kičmenjaka
Nervni sistem kičmenjaka
 
Sistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanjeSistem organa za razmnožavanje
Sistem organa za razmnožavanje
 
Sastav krvi
Sastav krviSastav krvi
Sastav krvi
 
GRADJA SRCA
GRADJA SRCAGRADJA SRCA
GRADJA SRCA
 
Sistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
 
Organi za kretanje
Organi za kretanjeOrgani za kretanje
Organi za kretanje
 
Sistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanjeSistem organa za izlučivanje
Sistem organa za izlučivanje
 
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlakDifuzija,osmoza i osmotski tlak
Difuzija,osmoza i osmotski tlak
 
Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)Anatomija uvod (1)
Anatomija uvod (1)
 
Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka Skeletni sistem čoveka
Skeletni sistem čoveka
 
Sistem organa za izlucivanje
Sistem organa za izlucivanjeSistem organa za izlucivanje
Sistem organa za izlucivanje
 
Anatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistemaAnatomija lokomotornog sistema
Anatomija lokomotornog sistema
 

Similar to Spolni sustav

Urogenitalni trakt
Urogenitalni traktUrogenitalni trakt
Urogenitalni traktdr Šarac
 
Zenska karlica predavanje
Zenska karlica predavanjeZenska karlica predavanje
Zenska karlica predavanjedr Šarac
 
Razvitak zametka i ploda
Razvitak zametka i plodaRazvitak zametka i ploda
Razvitak zametka i plodaAnaAnaCamber
 
Medicinska parazitologija
Medicinska parazitologijaMedicinska parazitologija
Medicinska parazitologijaAntonio Kobaš
 
ADOLESCENCIJA
ADOLESCENCIJAADOLESCENCIJA
ADOLESCENCIJAdr Šarac
 
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohija
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohijaNjega babinjare sa usporenim oticanjem lohija
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohijaRadmila Vrancic
 
Pubertet i ostale stvari
Pubertet i ostale stvariPubertet i ostale stvari
Pubertet i ostale stvariDumich
 
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljice
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljiceMehanizam i znaci odlubljivanja posteljice
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljiceDejana Maličević
 

Similar to Spolni sustav (9)

Menstruacijski
 Menstruacijski Menstruacijski
Menstruacijski
 
Urogenitalni trakt
Urogenitalni traktUrogenitalni trakt
Urogenitalni trakt
 
Zenska karlica predavanje
Zenska karlica predavanjeZenska karlica predavanje
Zenska karlica predavanje
 
Razvitak zametka i ploda
Razvitak zametka i plodaRazvitak zametka i ploda
Razvitak zametka i ploda
 
Medicinska parazitologija
Medicinska parazitologijaMedicinska parazitologija
Medicinska parazitologija
 
ADOLESCENCIJA
ADOLESCENCIJAADOLESCENCIJA
ADOLESCENCIJA
 
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohija
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohijaNjega babinjare sa usporenim oticanjem lohija
Njega babinjare sa usporenim oticanjem lohija
 
Pubertet i ostale stvari
Pubertet i ostale stvariPubertet i ostale stvari
Pubertet i ostale stvari
 
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljice
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljiceMehanizam i znaci odlubljivanja posteljice
Mehanizam i znaci odlubljivanja posteljice
 

More from Antonio Kobaš

Medicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogijaMedicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogijaAntonio Kobaš
 
Povijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologijePovijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologijeAntonio Kobaš
 
Uvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologijuUvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologijuAntonio Kobaš
 
Poremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optokaPoremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optokaAntonio Kobaš
 
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)Antonio Kobaš
 
Purgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroiciPurgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroiciAntonio Kobaš
 
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektiviLiječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektiviAntonio Kobaš
 
Antacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekoviAntacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekoviAntonio Kobaš
 
Lokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatozaLokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatozaAntonio Kobaš
 
Antitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransiAntitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransiAntonio Kobaš
 
Antikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinoliticiAntikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinoliticiAntonio Kobaš
 

More from Antonio Kobaš (20)

Medicinska mikologija
Medicinska mikologijaMedicinska mikologija
Medicinska mikologija
 
Medicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogijaMedicinska bakterilogija
Medicinska bakterilogija
 
Povijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologijePovijesni razvoj mikrobiologije
Povijesni razvoj mikrobiologije
 
Smrt
SmrtSmrt
Smrt
 
Prilagodbe
PrilagodbePrilagodbe
Prilagodbe
 
Oštećenje stanice
Oštećenje staniceOštećenje stanice
Oštećenje stanice
 
Zdravlje i bolest
Zdravlje i bolestZdravlje i bolest
Zdravlje i bolest
 
Uvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologijuUvod u patologiju i patofiziologiju
Uvod u patologiju i patofiziologiju
 
Poremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optokaPoremećaji krvnog optoka
Poremećaji krvnog optoka
 
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
Lijekovi s djelovanjem na sžs (cns)
 
Purgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroiciPurgativi i antidiaroici
Purgativi i antidiaroici
 
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektiviLiječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
Liječenje infekcije helicobacter pylori i mukoprotektivi
 
Antacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekoviAntacidi i antisekretorni lijekovi
Antacidi i antisekretorni lijekovi
 
Emetici i antiemetici
Emetici i antiemeticiEmetici i antiemetici
Emetici i antiemetici
 
Lokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatozaLokalno liječenje dermatoza
Lokalno liječenje dermatoza
 
Hormonska terapija
Hormonska terapijaHormonska terapija
Hormonska terapija
 
Hipolipemici
HipolipemiciHipolipemici
Hipolipemici
 
Antitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransiAntitusici i ekspektoransi
Antitusici i ekspektoransi
 
Antiasmatici
AntiasmaticiAntiasmatici
Antiasmatici
 
Antikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinoliticiAntikoagulansi i fibrinolitici
Antikoagulansi i fibrinolitici
 

Spolni sustav

 • 1. SPOLNI SUSTAV Antonio Kobaš, dr.med. PREUZETI NA: www.slideshare.net/kobas
 • 2. Uvod • spolni sustav (systema genitalia) žene i muškarca nastaje iz iste zajedničke osnove • spolni organi se tijekom intrauterinog razvoja diferenciraju u muške ili ženske, ovisno o: kromosomskoj / genetskoj naravi zametka (XX, XY) hormonskoj djelatnosti spolnih žlijezda (gonada) • spolne žlijezde (gonade) imaju 2 važne zadaće: 1. proizvodnja zametnih stanica – spermija i jajašaca 2. proizvodnja spolnih hormona
 • 3. Ženski spolni sustav (organa genitalia femina) • unutarnji ženski spolni organi (smješteni u zdjelici) 1. jajnici (ovaria) 2. jajovodi (tubae uterinae) 3. maternica (uterus) 4. rodnica (vagina) • vanjski ženski spolni organi 1. stidnica (vulva) • Venerin brežuljak (mons pubis) • velike i male stidne usne (labia majora et minora) • dražica (clitoris) • predvorje rodnice (vestibulum vaginae)
 • 4.
 • 5. JAJNICI (ovaria) • dvije spolne žlijezde (gonade) smještene u zdjelici, oblika i veličine badema • sadrže oko 200 – 400 tisuća zametnih stanica • stvaraju ženske spolne hormone – estrogen i progesteron JAJOVODI (tubae uterinae) • dvije cijevi s trepetljikama iznutra koje u blizini jajnika započinju lijevkom (infundibulumom), s čijeg ruba vise prstasti izdanci (resice) – fimbriae tubae – lebde u trbušnoj šupljini i s površine jajnika pokupe zrelo jajašce • u sredini se sužavaju (isthmus tubae) i potom završavaju u materničnim rogovima
 • 6. MATERNICA (uterus) • šuplji mišićni organ veličinom i oblikom sličan spljoštenoj kruški • osnovni anatomski dijelovi: • tijelo (corpus uteri) • vrat (cervix uteri) koji strši u rodnicu (portio vaginalis) • dno (fundus uteri) • rogovi (cornua uteri) • šupljina matrnice (cavum uteri) – trokutastog oblika • slojevi stijenke maternice: • unutarnji sloj, žlijezdana sluznica maternice - endometrium • srednji mišićni sloj – myometrium • vanjski sloj koji prekriva maternicu – perimetrum • tijelo maternice je savijeno prema naprijed u odnosu na maternični vrat (antefleksija), a cijela maternica u zdjelici nagnuta je prema naprijed (anteverzija)
 • 7.
 • 8. RODNICA (vagina) • duguljasta mišićna cijev, građena od mišićja i veziva • iznutra obložena sluznicom s višeslojnim pločastim epitelom • na sluznici rodnice nalaze se brojne „dobre” bakterije roda Lactobacillus, koje stvaraju mliječnu kiselinu – pH rodnice je kiseo  zaštita od infekcija • prema van se rodnica otvara rodničnim ušćem (ostium vaginae), koje je u djevojčica djelomično zatvoreno tankom opnom – djevičnjak (hymen) • himen prije prvog snošaja (defloratio) najčešće ima oblik polumjeseca ili prstena
 • 9.
 • 10. STIDNICA (vulva) • vanjsko žensko spolovilo smješteno između bedara • osnovi anatomski dijelovi vulve: • predvorje rodnice (vestibulum vaginae) • male stidne usne (labia minora) • velike stidne usne (labia majora) • otvor uretre (ostium uretrae externum) • dražica (clitoris), smještena iznad otvora uretre, na prednjem spojištu malih usana • erekcijsko tjelo koje čine venski spletovi, obilato je oživčeno (n. pudendus) • gomoljak predvorja (bulbus vestibuli) – spužvasto erekcijsko tijelo • Bartholinijeve žlijezde (glandulae vestibulares majores) – sluzne žlijezde, oko ulaza u rodnicu • venerin stidni brežuljak (mons pubis) – područje oko stidnice obraslo dlakama • međica (perineum) – dno male zdjelice
 • 11.
 • 12. Menstrualni ciklus • započinje u pubertetu oko 13. godine, prvom mjesečnicom (menarche) • mjesečnica (menses) – funkcionalno krvarenje iz maternice koje obilježava početak menstrualnog ciklusa • traje oko 3- 5 dana, a nastaje zbog pada razine estrogena i progesterona • nastaje ljuštenjem endometrija (gubi se oko 40 mL krvi) • nakon mjesečnice, pod utjecajem estrogena iz jajnika, obnavlja se maternična sluznica (umnažanje žlijezdanih stanica) – proliferacijska (folikularna) faza ciklusa • pod utjecajem FSH (folikul stimulirajući hormon) iz hipofize, odabire se 10-ak folikula u jajniku, koji počinju rasti povećavati se (primarni  sekundarni  tercijarni folikuli) • najuspješniji folikul – Graafov folikul se nastavi povećavati, a ostali propadaju • zbog naglog porasta LH (luteinizirajućeg hormona) iz hipofize, na sredini ciklusa oko 14. dana dolazi do pucanja Graafovog folikula i oslobađanja jajne stanice u trbušnu šupljinu - ovulacija
 • 13.
 • 14. • druga faza ciklusa, koja nastaje nakon ovulacije naziva se sekrecijska (luteinska) faza • pod utjecajem LH iz hipofize, od ostatka Graafovog folikula u jajniku nastaje žuto tijelo (corpus luteum) koje počinje proizvoditi progesteron • pod utjecajem progesterona endometrij sazrijeva, žlijezde zadebljavaju i maternica se priprema za prihvat oplođenog jajašca (ugnježđenje, nidacija) • ako ne dođe do začeća i trudnoće, žuto tijelo počinje propadati, te prestaje stvarati hormone (progesteron i estrogen), zbog čega dolazi do grča materničnih krvnih žila (spiralnih arteriola), te odumiranja sluznice koja se odbacuje mjesečnicom • od žutog tijela ostaje ožiljkasto tkivo na jajniku – bijelo tijelo (corpus alba) • ukoliko dođe do začeća – oplodnja (fertilisatio), žuto tijelo nastavi bujati pod utjecajem hCG (humani korionski gonadotropin) kojeg stvara ovoj (chorion) ploda (zigota) • progesteron kojeg stvara žuto tijelo smiruje maternicu i štiti plod – „hormon trudnoće”
 • 15.
 • 16. OPLODNJA (fertilisatio) ITRUDNOĆA (graviditas) • oplodnja nastaje u početnoj trećini jajovoda, u proširenju (ampuli) • dolazi do spajanja muške (spermij) i ženske zametne stanice (jajna stanica) • zametne stanice imaju haploidan broj kromosoma (23), a njihovim spajanjem nastaje diploidan broj (46) • do oplodnje dolazi za vrijeme plodnih dana žene, ukoliko dođe do spolnog odnosa u vrijeme ovulacije (oko 14. dana ciklusa) • oplođena jajna stanica (zigota) se u narednih 3-5 dana spušta niz jajovod i dijeli mitozom do stadija blastociste • 7. dana od ovulacije dolazi do ugnježđenja blastociste (nidatio) u šupljini maternice • trudnoća traje 40 tjedana, 280 dana, 10 lunarnih mjeseci ili 9 kalendarskih mjeseci
 • 17.
 • 18. Muški spolni sustav (organa genitalia masculina) a) unutarnji spolni organi • sjemenik (testis) • pasjemenik (epidydimis) • sjemenovod (ductus defferens) • sjemenski mjehurići (vesiculae seminales) • predstojna žlijezda, kestenjača (prostata) b) vanjski spolni organi • muški spolni ud (penis) s mokraćnom cijevi (urethra) • mošnja (scrotum)
 • 19. 1. SJEMENIK (testis) • parna, okomito postavljena spolna žlijezda, smještena u kožnoj vrećici – scrotumu • obavijen je čvrstim vezivnim ovojkom - tunica albuginea, od kojeg se prema unutra odvajaju vezivne pregrade što testis dijele na režnjiće (lobuli) • u režnjićima (lobuli) se nalaze skupine zavojitih sjemenskih cjevčica (tubuli seminiferi) • u njima dozrijavaju zametne epitelne stanice – spermiji • sjemenac (spermatidum, spermium) • glava s probojnikom (akrosom) na vrhu • vrat (s mitohondrijima) – izvor energije • rep – za pokretanje • spermiji su u testisu i epididimisu nepokretni – poticaj i hranu za gibanje daju im sokovi prostate i sjem. mjehurića • odvodni sjemenski vodovi nastaju spajanjem sjemenskih cjevčica u sve veće • nad gornjim polom sjemenika udružuju se u jednu, 5 – 6m dugu i vrlo zavojitu cijev - pasjemenik
 • 20. • sjemenik ima 2 bitne uloge: 1. spermatogeneza – stvaranje i sazrijevanje zametnih stanica – spermija • sazrijevanje spermija započinje nakon puberteta (13 g.), pod utjecajem FSH iz hipofize • važno za normalno sazrijevanje spermija je da se testisi spuste u mošnju (temp. oko 32°C) • sjeme (sperma) – mliječna, lužnata tekućina (pH 7,5) koja se sastoji od spermija i izlučevina prostate, sjemenskih mjehurića te bulbouretralnih žlijezda • u ejakulaciji izbacuje se oko 2,3 – 3,5 mL sperme, a 1 mL sperme sadrži 60 - 150 milijuna spermija 2. stvaranje i izlučivanje muških spolnih hormona – androgena (testosteron) • testosteron stvaraju intersticijske (Leydigove) stanice testisa, pod utjecajem LH iz hipofize • odgovorni su za razvoj primarnih i sekundarnih muških spolnih obilježja: • rast i razvoj spolnih organa – penisa, testisa, mošnje, pojačana „muška” dlakavost, produbljenje glasa, pojačano lučenje lojnica, porast mišićne mase
 • 21.
 • 22. 2. PASJEMENIK (epididymis) • zavojita cjevasta struktura duga oko 6m i usmjerena prema dolje po stražnjoj strani testisa • glava (caput epididymidis) • tijelo (corpus epididymidis) • rep (cauda epididymidis) • glavni pasjemenički vod (ductus epididimydis) na donjem polu zaokreće prema gore i prelazi u: 3. SJEMENOVOD (ductus defferens, vas defferens) • iz mošnje prelazi preko gornje strane pubične kosti, prolazi kroz preponski kanal (canalis inguinalis) i ulazi u zdjelicu • čini ga glatko mišićje iznutra obloženo sluznicom • u razini mokraćnog mjehura stvara proširenje, nakon kojeg se spaja s vodom sjem. mjehurića 4. SJEMENSKI MJEHURIĆI (vesiculae seminales) – na stražnjoj strani mokr. mjehura i prostate • izlučuju sjemenske sekrete i pohranjuju sjeme • vod sjemenskog mjehurića se spaja sa sjemenovodom i oblikuje mlaznični vod (ductus ejaculatorius), koji prolazi kroz prostatu i u njoj se otvara u mokraćnu cijev
 • 23.
 • 24. 5. PREDSTOJNA ŽLIJEZDA (prostata) • oblikom i veličinom slična kestenu • nalazi se iza preponske kosti i obuhvaća početni dio mokraćne cijevi (urethra) • 3 režnja: - desni (lobus dexter), lijevi (lobus sinister) i srednji (lobus medius) • čine ju 30 – 50 žlijezda čiji se odvodni vodovi otvaraju u mokraćnu cijev • izlučine prostate i sjemenskih mjehurića pomiješaju se sa spermijima pa nastaje mliječno bijela sjemena tekućina – sperma - u njoj su spermiji vrlo aktivni 6. MUŠKI SPOLNI UD (penis) • oblikuju ga 3 erekcijska tijela: • spužvasto tijelo (corpus spongiosum) • oblikuje ga vezivo i prošireni krvožilni prostori koji se „poput spužve” ispunjavaju krvlju • u njega je uložena uretra • sprijeda se proširuje u glavić (glans penis) na čijoj se prednjoj strani nalazi otvor uretre • dva šupljikasta tijela (corpora cavernosa) • postavljena su iznad spužvasta tijela • obiluju mnoštvom šupljina, u koja prilikom spolnog uzbuđenja navire krv, pa ona nabreknu – erekcija • udna prevlaka (praeputium) – pomična koža koja prekriva glavić
 • 25. •erekcija – nabreknuće spolnog uda, kao posljedica naviranja krvi u penis •stupanj erekcije ovisi o psihičkom i/ili fizičkom podraživanju, a pod utjecajem je parasimpatikusa •ejakulacija – izbacivanje sjemena, nastaje zbog stezanja glatkog i prugastog mišićja sjemenovoga, prostate te zdjeličnog mišićja (m. ishiocavernosus i m. bulbocavernosus)