SlideShare a Scribd company logo
WORKSHOP
DE KUNST VAN SAMEN BESLISSEN
Dr. Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis
Dr. Anouk Vaes, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
Dr. Elvira den Breejen, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
(Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
Geen
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
Project Samen Beslissen Geïmplementeerd
(NVOG)
Disclosure belangen spreker
A. Vaes/ E. den Breejen
Samen beslissen
Shared Decision Making
‘an approach where clinicians and patients share the best available evidence when
faced with the task of making decisions, and where patients are supported to
consider options, to achieve informed preferences’
(Elwyn ea., 2012)
• Vraag van de is het patiënt uitgangspunt
• Patiënt is partner in besluitvorming
• Komt kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede
Wat is Samen Beslissen?
Wederzijds informatie uitwisselen
Keuzemogelijkheden doorspreken
Gezamenlijk (geïnformeerde) keuze bepalen
Samen Beslissen in de praktijk
Model Elwyn, 2012
Choice
/Team
talk
Option
talk
Decision
talk
Voorkeuren patiënt
ontdekken.
Wat is Samen Beslissen NIET?
• Patiënt informeren over opties en deze daarna geheel zelf het besluit laten nemen
• Een voorkeur uitspreken bij de vraag ‘wat zou u doen?’
• Informed consent vragen
• Enkel uitgebreid informeren
• Enkel een instrument gebruiken
• FMS definitie
Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk
medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen,
patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen.
• Doel FMS projecten: bewustwording creëren, implementeren en verbeteren van samen
beslissen in de klinische praktijk
• Randvoorwaarden:
– Proces
– Attitude verandering
– Infrastructuur, capaciteit
– Beschikbaarheid goede informatie/ hulpmiddelen
– Scholing/ training
Samen Beslissen @ FMS
Waarom onder de knie krijgen?
Effect van Samen Beslissen
• Hogere patiënt tevredenheid
• Empowerment van de patiënt
• Groter draagvlak en motivatie (= betere therapietrouw)
• Doelmatig gebruik van de zorg
Stacey, Cochrane 2017; Shay, MDM 2015;
Austin JAMA 2015; Mead, J. Public Health 2013, O’Brien JCO 2009
Barrières en ondersteunende factoren
Barrières
• Geen tijd
• Patiënt wil niet samen beslissen
• Patiënt kan niet samen beslissen
• Patiënt neemt besluit waar ik niet achter sta
Facilitators
• Ondersteuning sociale omgeving patiënt
• Voorbereide patiënt
• Positieve patiënt-arts relatie
• Beter gedragen zorg
Samen Beslissen:
Practise what you preach!
(Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
Bedrijfsnamen
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …




Disclosure belangen spreker
Dr. M. Oei
Belangen en Transparantie Dr. M. Oei
• Federatie Medisch Specialisten
– Lid werkgroep Samen Beslissen
– Lid wg Samen Beslissen geimplementeerd
• Flevoziekenhuis
– KNO-arts (in loondienst)
– Beslist Samen project
– ICT-raad
• Stichting BetrouwbareBron
– Voorzitter
• Inforium/ Mediwebs BV
– Partner
– Founder
– Directeur innovatie
• Project CHIP Almere
– projectleider
• BetrouwbareBron.nl
– Hoofdredacteur
• Overig
– Referent e-health subsidies
– Mentor/klankbord startups
– Website eigenaar
– Blogger, columnist, @markusoei ,
www.markusoei.nl
Samen Beslissen ABC
• Attitude: van zorgverlener EN patiënt
• Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd
• Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
Artseneed
• “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn
medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden
verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de
patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.Ik zal geheim
houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik
erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de
gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik
zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
Samen = Patiënt + Zorgverlener
Medisch gespecialiseerd
Heeft:
Opleiding
Medische kennis en netwerk
Ervaring patiëntengroepen
Mist:
Persoonlijke kennis patiënt
Persoonlijk gespecialiseerd
Heeft:
Persoonlijke kennis
Sociale omgeving
Persoonlijke doelen
Mist:
Medische kennis
Afstandelijkheid
Communiceren
Samen Beslissen ABC
• Attitude: van zorgverlener EN patiënt
• Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd
• Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
Hoe communiceren wij?
Begrip en grip bij patiënt over ziekte en
behandeling
• Wil weten wat er aan de hand is
• Wil weten wat er gaat of kan gebeuren
• Wil denken en overleggen
• En kan dan pas keuzes maken over behandeling
• CRUCIAAL VOOR BEGRIP:
– KENNISOVERDRACHT
– BEDENK en OVERLEGTIJD
• Communicatie: HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBAAR
Samen Beslissen ABC
• Attitude: van zorgverlener EN patiënt
• Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd
• Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
Stelling: Het samen beslissen
gesprek bestaat niet!
Want Samen Beslissen is een proces
Samen beslissen proces
Information and knowledge
Doctor  Patiënt
Options and verbal
explanation
Support information (Local
info,Betrouwbare Bron)
Inforium (paper, video,
decision aids)
Wishes and feelings
Patiënt   doctor
Verbal
Non-verbal:Reactions and
interpretation
Explanation
Process and Decide
Doctor and patient
Evaluatie the options
Shared decision
choice talk option talk decision
talk
D
E
C
I
S
I
O
N
Glyn Elwyn, Shared Decision Making, a model for clinical practise,
J Gen Intern Med. 2012 Oct; 27(10): 1361–1367.
Voorbeeld:
Samen beslissen (Trommelvliesbuisjes)
Bezoek 1 (choice
option)
Thuis “denktijd”
Bezoek 2
(Option/decision)
Operatie
Bezoek 3
evaluatie
• Gangbaar proces
Bezoek 1
(Choice/option/
Decision)
OK
Expectatief
“zendtijd” “denktijd” “checken/ontvangen/overlegtijd”
Best practice: trommelvliesbuisjes plaatsen
Flevoziekenhuis, Keel- neus- en oorheelkunde
20 september 2018
Doelmatig Direct Declareren
26
Het Flevo ziekenhuis plaatst het minst buisjes tov de verwachting
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Deltat.o.v.deverwachting
Instellingen
Operatieve buisjes zorgproduct ten opzichte van de verwachting
27
Er is geen sprake van uitstel invasief behandelen: patiënten die
conservatief worden behandeld blijven over het algemeen
conservatief
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39
42
45
48
51
54
57
61
64
67
70
73
76
79
82
85
88
91
94
97
100
103
106
109
112
115
118
121
124
127
130
133
136
139
144
Aantal weken
Kaplan-Meier: kans op geen invasieve behandeling
Instelling Peergroup
28
Over meerdere jaren bekeken komen patiënten in het
Flevoziekenhuis minder vaak terug en liggen de kosten per patiënt
lager
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2015 2016 2017
Unieke patiënten over meerdere jaren
behandeld
Flevoziekenhuis Peergroup
€-
€100
€200
€300
€400
€500
€600
€700
€800
Flevoziekenhuis Peergroup
Kosten per patiënt over meerdere jaren
2017
2016
2015
29
Het effect van overstappen naar een ZBC voor het krijgen van
oorbuisjes is verwaarloosbaar
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
Ziekenhuizen ZBC
Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden
behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor
oorbuisjes
Conservatief
Invasief
0,16%
61%
39%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Flevoziekenhuis ZBC
Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden
behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor
oorbuisjes
Conservatief
Invasief
25%
75%
1%
18%
Keuzehulpen
Samen Beslissen ABC
• Attitude: van zorgverlener EN patiënt
• Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd
• Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
Workshop “Welke dokter wil jij
zijn?”
• Wat voor dokter je wil zijn is een keuze
– Traditionele dokter
– Modern traditionele dokter
– Samen Beslissen
Consultkaart – welke dokter wil jij zijn?
Traditionele dokter Moderne dokter Samen Beslissen dokter
Medisch leidend Medisch leidend Gezamenlijke beslissing
Goede medische zorg Moderne communicatie Medisch goed op de hoogte
Evidence based beleid Openstaand voor input Luisteren naar patiënt en informatie
daarop aanpassend
Goed oog voor richtlijnen en
protocollen
Communiceert het beleid goed Samen beslissen (ook buiten
protocol of richtlijn)
Wat is wat
• 10 minuten per groep
• Vul gezamenlijk jullie consultkaart in
• Gezamenlijk bespreken
Consultkaart Welke dokter wil je zijn
Kennis
Schrijf op wat u al weet over:
- de mogelijkheden
- de belangrijkste voordelen
- de nadelen
Uw waardering
Gebruik sterren* om aan te geven hoe belangrijk een
voor- of nadeel voor u is
- geen ster is onbelangrijk
- 5 sterren* is erg belangrijk
Zeker zijn van uw keuze
- overweeg de opties waarbij de belangrijkste voordelen
het vaakst voorkomen
- vermijd de opties waarbij de belangrijkste nadelen
voorkomen
Opties Redenen om deze
optie WEL te kiezen
(voordelen)
Geef aan hoe belangrijk dit
voordeel voor u is met 0 tot 5
sterren *
Redenen om deze
optie NIET te kiezen
(nadelen)
Geef aan hoe belangrijk dit
nadeel voor u is met 0 tot 5
sterren *
Traditionele
dokter
• • • •
Moderne dokter • • • •
Samen beslissen
dokter
• • • •
• Samen Beslissen is een proces
• Het Samen Beslissen ABC
– Attitude
– Beslissingsproces aanpassen
– Communicatie herhaalbaar, begrijpelijk en deelbaar
• Samen Beslissen is een keuze
Take home messages
Samen Beslissen-
Practise what you preach:
Herhaalbare informatie!
Ga naar www.inforium.nl
Vul in INFORIUM CODE: MMV2018
En eigen emailadres en druk op verzenden
Nog vragen? moei@flevoziekenhuis.nl

More Related Content

What's hot

Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZPresentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
woutervdl
 
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijn
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijnRichtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijn
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijncarelbron
 
De patiënt kiest
De patiënt kiestDe patiënt kiest
De patiënt kiestLAZ CBO
 
Seminariewerk palliatieve sedatie
Seminariewerk palliatieve sedatieSeminariewerk palliatieve sedatie
Seminariewerk palliatieve sedatieLing Chow
 
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013Raedelijn
 
Project CHIP - De patiënt als platform
Project CHIP - De patiënt als platformProject CHIP - De patiënt als platform
Project CHIP - De patiënt als platform
Markus Oei
 
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorg
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorgPraktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorg
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorgtomjutten
 
Apc silverman voor hao's
Apc  silverman voor hao'sApc  silverman voor hao's
Apc silverman voor hao'shovumc
 
Motivatie Studenten Huisartsgeneeskunde
Motivatie Studenten HuisartsgeneeskundeMotivatie Studenten Huisartsgeneeskunde
Motivatie Studenten HuisartsgeneeskundePieter-Jan Gorissen
 
Presentatie arbocuratieve zorg POZOB
Presentatie arbocuratieve zorg POZOBPresentatie arbocuratieve zorg POZOB
Presentatie arbocuratieve zorg POZOBLiesbeth Smits
 
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Radboudumc
 
Scriptie Mens in Evenwicht
Scriptie Mens in EvenwichtScriptie Mens in Evenwicht
Scriptie Mens in EvenwichtElise Bakker
 
Rokus
RokusRokus
Rokus
energetica
 
Fixatiebeleid
FixatiebeleidFixatiebeleid
Fixatiebeleid
DorienNulens
 
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentra
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse WoonzorgcentraPpt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentra
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentraleendhoore9
 
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
Stefanie_VM
 
De mondige patient
De mondige patientDe mondige patient
De mondige patient
Lucien Engelen
 
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A HuijnenBurn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
KNMG Limburg
 

What's hot (20)

Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZPresentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
Presentatie_20_06_13u_rolvandehuisartsinGGZ
 
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijn
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijnRichtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijn
Richtlijn diagnostiek en behandeling van subacromiale pijn
 
De patiënt kiest
De patiënt kiestDe patiënt kiest
De patiënt kiest
 
Seminariewerk palliatieve sedatie
Seminariewerk palliatieve sedatieSeminariewerk palliatieve sedatie
Seminariewerk palliatieve sedatie
 
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
Gezamenlijk medisch consult Agora 2013
 
Project CHIP - De patiënt als platform
Project CHIP - De patiënt als platformProject CHIP - De patiënt als platform
Project CHIP - De patiënt als platform
 
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorg
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorgPraktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorg
Praktijk ondersteuner huisartsenzorg geestelijke gezondheids zorg
 
Apc silverman voor hao's
Apc  silverman voor hao'sApc  silverman voor hao's
Apc silverman voor hao's
 
Motivatie Studenten Huisartsgeneeskunde
Motivatie Studenten HuisartsgeneeskundeMotivatie Studenten Huisartsgeneeskunde
Motivatie Studenten Huisartsgeneeskunde
 
Presentatie arbocuratieve zorg POZOB
Presentatie arbocuratieve zorg POZOBPresentatie arbocuratieve zorg POZOB
Presentatie arbocuratieve zorg POZOB
 
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'Symposium 'de-kracht-van-schakels'
Symposium 'de-kracht-van-schakels'
 
Scriptie Mens in Evenwicht
Scriptie Mens in EvenwichtScriptie Mens in Evenwicht
Scriptie Mens in Evenwicht
 
Rokus
RokusRokus
Rokus
 
Fixatiebeleid
FixatiebeleidFixatiebeleid
Fixatiebeleid
 
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentra
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse WoonzorgcentraPpt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentra
Ppt seminariewerk Wat gebeurt er in de Vlaamse Woonzorgcentra
 
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
Het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten in de huisartsenpraktijk voo...
 
De mondige patient
De mondige patientDe mondige patient
De mondige patient
 
Seminar 26-11-10 - Therapietrouw bij osteoporose
Seminar 26-11-10 - Therapietrouw bij osteoporoseSeminar 26-11-10 - Therapietrouw bij osteoporose
Seminar 26-11-10 - Therapietrouw bij osteoporose
 
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A HuijnenBurn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
Burn-out bij jonge medisch specialisten en patiëntveiligheid - A Huijnen
 
e-book-defcompleet
e-book-defcompleete-book-defcompleet
e-book-defcompleet
 

Similar to De kunst van samen beslissen

Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Markus Oei
 
Counselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijkCounselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijk
Birgit de Cnodder
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Markus Oei
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Markus Oei
 
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissenKiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
Kelly Adegeest
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
Markus Oei
 
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
Radboud universitair medisch centrum
 
Apc - Silverman voor hao's
Apc - Silverman voor hao'sApc - Silverman voor hao's
Apc - Silverman voor hao'shovumc
 
Apc de palliatieve fase
Apc  de palliatieve faseApc  de palliatieve fase
Apc de palliatieve fasehovumc
 
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom Utrecht
 
Beslishulp menopauze
Beslishulp menopauzeBeslishulp menopauze
Beslishulp menopauze
Beslishulp Menopauze
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Markus Oei
 
Presentatie option grid 19-06-2014
Presentatie option grid 19-06-2014Presentatie option grid 19-06-2014
Presentatie option grid 19-06-2014elinethys
 
gynaecologische decision aids
gynaecologische decision aidsgynaecologische decision aids
gynaecologische decision aids
MarianneAchten
 
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld HuberCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
MVO Nederland
 
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiëntenKiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Vormingsdienst Informant
 
Haske-Veenendaal_Samen-beslissen
Haske-Veenendaal_Samen-beslissenHaske-Veenendaal_Samen-beslissen
Haske-Veenendaal_Samen-beslissen
Kelly Adegeest
 
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom Research & Consultancy
 
Patienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting FilmsPatienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting Films
Awesome Amsterdam
 
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloogWiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
Mike de Groot
 

Similar to De kunst van samen beslissen (20)

Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijkSpeerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
Speerpunten 2014 gedeelde besluitvorming in dagelijkse kno praktijk
 
Counselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijkCounselen in de huisartsenpraktijk
Counselen in de huisartsenpraktijk
 
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
Shared decision making met Inforium: Planetree Inspiratiesessie 13 maart 2014...
 
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017 Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
Nederlands orthopedie vereniging presentatie- samen beslissen 12 mei 2017
 
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissenKiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
Kiz 3 nov 16 def. haske samen beslissen
 
Digitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
 
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
Afscheidsrede Prof Dr. Richard Grol 10-9-2010
 
Apc - Silverman voor hao's
Apc - Silverman voor hao'sApc - Silverman voor hao's
Apc - Silverman voor hao's
 
Apc de palliatieve fase
Apc  de palliatieve faseApc  de palliatieve fase
Apc de palliatieve fase
 
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom
Themamiddag ROM in de behandelkamer - Margot Metz: Doorbraak sdm en rom
 
Beslishulp menopauze
Beslishulp menopauzeBeslishulp menopauze
Beslishulp menopauze
 
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 j...
 
Presentatie option grid 19-06-2014
Presentatie option grid 19-06-2014Presentatie option grid 19-06-2014
Presentatie option grid 19-06-2014
 
gynaecologische decision aids
gynaecologische decision aidsgynaecologische decision aids
gynaecologische decision aids
 
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld HuberCongres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
Congres Gezonde Zorg - 4 december 2014 - Machteld Huber
 
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiëntenKiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
Kiezen voor de kracht van gebruikers en patiënten
 
Haske-Veenendaal_Samen-beslissen
Haske-Veenendaal_Samen-beslissenHaske-Veenendaal_Samen-beslissen
Haske-Veenendaal_Samen-beslissen
 
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
Newcom intelligence center september 2013 #newcomresearch - Keuzeproces planb...
 
Patienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting FilmsPatienten Voorlichting Films
Patienten Voorlichting Films
 
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloogWiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
Wiebehandeltmij: Paul Dellemijn, neuroloog
 

More from Markus Oei

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Markus Oei
 
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
Markus Oei
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Markus Oei
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Markus Oei
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Markus Oei
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Markus Oei
 
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshareAlrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Markus Oei
 
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
Markus Oei
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Markus Oei
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Markus Oei
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Markus Oei
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Markus Oei
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
Markus Oei
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Markus Oei
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
Markus Oei
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Markus Oei
 
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-defHoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Markus Oei
 
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshareZorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
Markus Oei
 

More from Markus Oei (20)

Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
Bellocq De duurzaamste zorg is zorg die niet gegeven hoeft te worden (6-10-23...
 
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptxZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
ZIN forum Zorginstituut Nederland 24 maart 2022.pptx
 
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari  flevoziekenhu...
Verandering in de spreekkamer nvz vipp presentatie 6 februari flevoziekenhu...
 
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
Vws bestuursoverleg 31 januari 2020 definitieve versie 3101 https://vimeo.com...
 
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
Vaccinatie bijeenkomst 5 november 2019 sheets
 
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjesBest practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
Best practices: Flevoziekenhuis KNO Samen Beslissen oorbuisjes
 
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshareAlrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
Alrijne medische staf 19 november 2018 slideshare
 
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg...
 
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP AlmereInspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
Inspiratie sessie platform innovatie FMS- Resultaten Project CHIP Almere
 
Project CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaalProject CHIP Almere - De patient als portaal
Project CHIP Almere - De patient als portaal
 
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatieZorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
Zorg voor Innoveren- Innovatiecafe 20 september 2016 presentatie
 
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patientShared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
Shared decision making: Changing the relationship between doctor and patient
 
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
EPD en patiënt een brug te ver? Congres Zorg ict 2014 28 november 2014 De rol...
 
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus OeiInforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
Inforium: ontwikkelingen en toekomst- Markus Oei
 
Hep u al een app ?
Hep u al een app ? Hep u al een app ?
Hep u al een app ?
 
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
Implementatie van gedeelde besluitvorming op de KNO van het Flevoziekenhuis m...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
Inforium opens the internet for shared decision making planetree congress m...
 
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-defHoe versla ik dr. google ?  digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
Hoe versla ik dr. google ? digitale zorggids expert event 21 maart 2013-def
 
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshareZorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
Zorg voor tinnitus almere 2 november 2012 nvvs slideshare
 

De kunst van samen beslissen

 • 1.
 • 2. WORKSHOP DE KUNST VAN SAMEN BESLISSEN Dr. Markus Oei, KNO-arts Flevoziekenhuis Dr. Anouk Vaes, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten Dr. Elvira den Breejen, Kennisinstituut Federatie Medisch Specialisten
 • 3. (Potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Project Samen Beslissen Geïmplementeerd (NVOG) Disclosure belangen spreker A. Vaes/ E. den Breejen
 • 5. Shared Decision Making ‘an approach where clinicians and patients share the best available evidence when faced with the task of making decisions, and where patients are supported to consider options, to achieve informed preferences’ (Elwyn ea., 2012) • Vraag van de is het patiënt uitgangspunt • Patiënt is partner in besluitvorming • Komt kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede Wat is Samen Beslissen?
 • 6. Wederzijds informatie uitwisselen Keuzemogelijkheden doorspreken Gezamenlijk (geïnformeerde) keuze bepalen Samen Beslissen in de praktijk Model Elwyn, 2012 Choice /Team talk Option talk Decision talk Voorkeuren patiënt ontdekken.
 • 7. Wat is Samen Beslissen NIET? • Patiënt informeren over opties en deze daarna geheel zelf het besluit laten nemen • Een voorkeur uitspreken bij de vraag ‘wat zou u doen?’ • Informed consent vragen • Enkel uitgebreid informeren • Enkel een instrument gebruiken
 • 8. • FMS definitie Samen beslissen is het proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welk medisch beleid het beste bij de patiënt past, waarbij alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden worden meegenomen. • Doel FMS projecten: bewustwording creëren, implementeren en verbeteren van samen beslissen in de klinische praktijk • Randvoorwaarden: – Proces – Attitude verandering – Infrastructuur, capaciteit – Beschikbaarheid goede informatie/ hulpmiddelen – Scholing/ training Samen Beslissen @ FMS
 • 9. Waarom onder de knie krijgen? Effect van Samen Beslissen • Hogere patiënt tevredenheid • Empowerment van de patiënt • Groter draagvlak en motivatie (= betere therapietrouw) • Doelmatig gebruik van de zorg Stacey, Cochrane 2017; Shay, MDM 2015; Austin JAMA 2015; Mead, J. Public Health 2013, O’Brien JCO 2009
 • 10. Barrières en ondersteunende factoren Barrières • Geen tijd • Patiënt wil niet samen beslissen • Patiënt kan niet samen beslissen • Patiënt neemt besluit waar ik niet achter sta Facilitators • Ondersteuning sociale omgeving patiënt • Voorbereide patiënt • Positieve patiënt-arts relatie • Beter gedragen zorg
 • 12. (Potentiële) belangenverstrengeling Geen / Zie hieronder Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Bedrijfsnamen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk …     Disclosure belangen spreker Dr. M. Oei
 • 13. Belangen en Transparantie Dr. M. Oei • Federatie Medisch Specialisten – Lid werkgroep Samen Beslissen – Lid wg Samen Beslissen geimplementeerd • Flevoziekenhuis – KNO-arts (in loondienst) – Beslist Samen project – ICT-raad • Stichting BetrouwbareBron – Voorzitter • Inforium/ Mediwebs BV – Partner – Founder – Directeur innovatie • Project CHIP Almere – projectleider • BetrouwbareBron.nl – Hoofdredacteur • Overig – Referent e-health subsidies – Mentor/klankbord startups – Website eigenaar – Blogger, columnist, @markusoei , www.markusoei.nl
 • 14. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 • 15. Artseneed • “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten.Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
 • 16. Samen = Patiënt + Zorgverlener Medisch gespecialiseerd Heeft: Opleiding Medische kennis en netwerk Ervaring patiëntengroepen Mist: Persoonlijke kennis patiënt Persoonlijk gespecialiseerd Heeft: Persoonlijke kennis Sociale omgeving Persoonlijke doelen Mist: Medische kennis Afstandelijkheid Communiceren
 • 17. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 • 19.
 • 20. Begrip en grip bij patiënt over ziekte en behandeling • Wil weten wat er aan de hand is • Wil weten wat er gaat of kan gebeuren • Wil denken en overleggen • En kan dan pas keuzes maken over behandeling • CRUCIAAL VOOR BEGRIP: – KENNISOVERDRACHT – BEDENK en OVERLEGTIJD • Communicatie: HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBAAR
 • 21. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 • 22. Stelling: Het samen beslissen gesprek bestaat niet! Want Samen Beslissen is een proces
 • 23. Samen beslissen proces Information and knowledge Doctor  Patiënt Options and verbal explanation Support information (Local info,Betrouwbare Bron) Inforium (paper, video, decision aids) Wishes and feelings Patiënt   doctor Verbal Non-verbal:Reactions and interpretation Explanation Process and Decide Doctor and patient Evaluatie the options Shared decision choice talk option talk decision talk D E C I S I O N Glyn Elwyn, Shared Decision Making, a model for clinical practise, J Gen Intern Med. 2012 Oct; 27(10): 1361–1367.
 • 24. Voorbeeld: Samen beslissen (Trommelvliesbuisjes) Bezoek 1 (choice option) Thuis “denktijd” Bezoek 2 (Option/decision) Operatie Bezoek 3 evaluatie • Gangbaar proces Bezoek 1 (Choice/option/ Decision) OK Expectatief “zendtijd” “denktijd” “checken/ontvangen/overlegtijd”
 • 25. Best practice: trommelvliesbuisjes plaatsen Flevoziekenhuis, Keel- neus- en oorheelkunde 20 september 2018 Doelmatig Direct Declareren
 • 26. 26 Het Flevo ziekenhuis plaatst het minst buisjes tov de verwachting -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% Deltat.o.v.deverwachting Instellingen Operatieve buisjes zorgproduct ten opzichte van de verwachting
 • 27. 27 Er is geen sprake van uitstel invasief behandelen: patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 144 Aantal weken Kaplan-Meier: kans op geen invasieve behandeling Instelling Peergroup
 • 28. 28 Over meerdere jaren bekeken komen patiënten in het Flevoziekenhuis minder vaak terug en liggen de kosten per patiënt lager 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2015 2016 2017 Unieke patiënten over meerdere jaren behandeld Flevoziekenhuis Peergroup €- €100 €200 €300 €400 €500 €600 €700 €800 Flevoziekenhuis Peergroup Kosten per patiënt over meerdere jaren 2017 2016 2015
 • 29. 29 Het effect van overstappen naar een ZBC voor het krijgen van oorbuisjes is verwaarloosbaar 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 Ziekenhuizen ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 0,16% 61% 39% 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 Flevoziekenhuis ZBC Patiënten die conservatief in een ziekenhuis worden behandeld en daarna naar een ZBC gaan voor oorbuisjes Conservatief Invasief 25% 75% 1% 18%
 • 31. Samen Beslissen ABC • Attitude: van zorgverlener EN patiënt • Besluitvormingsproces veranderen: bedenk- en overlegtijd • Communicatie: (digitaal) herhaalbaar, deelbaar en begrijpelijk
 • 32. Workshop “Welke dokter wil jij zijn?”
 • 33. • Wat voor dokter je wil zijn is een keuze – Traditionele dokter – Modern traditionele dokter – Samen Beslissen Consultkaart – welke dokter wil jij zijn?
 • 34. Traditionele dokter Moderne dokter Samen Beslissen dokter Medisch leidend Medisch leidend Gezamenlijke beslissing Goede medische zorg Moderne communicatie Medisch goed op de hoogte Evidence based beleid Openstaand voor input Luisteren naar patiënt en informatie daarop aanpassend Goed oog voor richtlijnen en protocollen Communiceert het beleid goed Samen beslissen (ook buiten protocol of richtlijn) Wat is wat
 • 35. • 10 minuten per groep • Vul gezamenlijk jullie consultkaart in • Gezamenlijk bespreken Consultkaart Welke dokter wil je zijn
 • 36. Kennis Schrijf op wat u al weet over: - de mogelijkheden - de belangrijkste voordelen - de nadelen Uw waardering Gebruik sterren* om aan te geven hoe belangrijk een voor- of nadeel voor u is - geen ster is onbelangrijk - 5 sterren* is erg belangrijk Zeker zijn van uw keuze - overweeg de opties waarbij de belangrijkste voordelen het vaakst voorkomen - vermijd de opties waarbij de belangrijkste nadelen voorkomen Opties Redenen om deze optie WEL te kiezen (voordelen) Geef aan hoe belangrijk dit voordeel voor u is met 0 tot 5 sterren * Redenen om deze optie NIET te kiezen (nadelen) Geef aan hoe belangrijk dit nadeel voor u is met 0 tot 5 sterren * Traditionele dokter • • • • Moderne dokter • • • • Samen beslissen dokter • • • •
 • 37. • Samen Beslissen is een proces • Het Samen Beslissen ABC – Attitude – Beslissingsproces aanpassen – Communicatie herhaalbaar, begrijpelijk en deelbaar • Samen Beslissen is een keuze Take home messages
 • 38. Samen Beslissen- Practise what you preach: Herhaalbare informatie! Ga naar www.inforium.nl Vul in INFORIUM CODE: MMV2018 En eigen emailadres en druk op verzenden Nog vragen? moei@flevoziekenhuis.nl

Editor's Notes

 1. Model Elwyn toelichten Voorkeuren pt ontdekken doe je tijdens gehele proces, maar specifiek tussen option en decision. Juist voorkeuren van pt ontdekken en angsten van pt ontdekken is belangrijk. Die kloppen vaak niet door foute veronderstellingen. Als arts kun je deze dan juist benoemen en in juiste perspectief plaatsen. Samen Beslissen is niet zo eenvoudig als een keuzehulp toepassen. De ‘waarom vraag’ is steeds belangrijker In de werkelijkheid is samen beslissen niet zo lineair en heel iteratief, er kunnen veel meer consulten mee gemoeid zijn: het is een proces Zo is een model ontwikkeld voor het proces van gezamenlijke besluitvorming in de praktijk: Fase 1  initiele voorkeur van de patient op basis van wat hij/ zij op dat moment weet. Doel is te komen tot geïnformeerde voorkeur. Zorgverlener geeft informatie dat er keuze mogelijkheden zijn en vraagt of patient wil deelnemen aan keuzeproces. Fase 2  keuzes doorspreken, voor-en nadelen en risico’s uitleggen, zorgverlener geeft patient de ruimte om persoonlijke afweging kenbaar te maken Fase 3  decision talk: patiënt heeft bepaald ‘wat er voor hem er het meest toe doet’ en ontwikkelt op basis daarvan een persoonlijke voorkeur voor één van de beschikbare opties.
 2. Algemene attitude is hier voornamelijk van belang. Cartoon slaat spijker op zijn kop (benoemen). Arts zegt wat hij denkt en wat zijn beslissing zou zijn en legt deze ter check bij de patient. Dat is precies wat er vaak gebeurd maat wat niet wat Samen Beslissen is. (zie ook e-learning Citrien fonds).
 3. Kort ingaan op Samen Beslissen FMS visie en rapport Samen Beslissen Geimplementeerd. Aangeven dat Samen Beslissen iets is waar wij als federatie echt voor staan.
 4. Op literatuur gebaseerde effecten > ervaring praktijk komt in 2e deel. Empowerment: autonomie van de patient wordt gestimuleerd. Patiënten voelen zich meer betrokken bij het besluitvormingsproces en nemen daarin een actievere rol wanneer het SDM proces ondersteund wordt. Het gebruik van keuzehulpen of consultkaarten verbeteren de kennis en het begrip van de patient over het ziektebeeld. Ook ondersteund SDM de patient-arts communicatie en de overall tevredenheid van de patient. Betere therapietrouw = zien we ook bij betere informatie gebeuren. Is wellicht niet specifiek voor samen beslissen. Cijfers van IGI (stuurt Markus door) =Databedrijf in de zorg. Zinnige zorg (doelmatig gebruik) kort aanstippen. Markus zal praktijkvoorbeeld van eigen organisatie verder toelichten.
 5. Discrepantie patiënten enquête. Ook onze interpretatie hiervan weergeven (de werkgroep). Positieve resultaten (gemotiveerd, sociaal wenselijk, wat niet sdm is)– praktijk is weerbarstiger. Resultaten rapportage van de PFN laat toch wat tegenstrijdigheden zien. Winst voor de dokter: veel uitdagender. Meer intensieve gesprekken, je gaat luisteren en hoort wat belangrijk is voor patiënten. Horen van mensen wat behoeften zijn.
 6. Flevoziekenhuis Half miljoen km Loondienst
 7. Gebroken enkel voorbeeld Operatiefolder en nazorgfolder
 8. Gecontroleerde omgeving resultaten Halveren resultaat
 9. Wat als je je artsen relatie met patiënt kan versterken. Patient zich beter aan de adviezen houdt. Meer weet over zijn ziekte en het ook nog doodsimpel is, leuk en geld/tijd oplevert? En dat patiënt kijkt naar jouw informatie in plaats van Dr. Google en tevredener over jou?
 10. Uitleg en vertellen hoe later we uitweiden over kennis
 11. SDM MOD
 12. 25
 13. Rapportageperiode over 2 jaar Selectie Algemene en topklinische ziekenhuizen met minstens 100 operatieve zorgproducten
 14. Patiënten die conservatief worden behandeld blijven over het algemeen conservatief. Dit geldt voor alle instellingen, wel zien we dat het Flevoziekenhuis meer conservatieve patiënten ziet
 15. Effect IGI dia
 16. Consultkaart invullen met de rol van de drie dokters. Traditionele dokter