Advertisement

More Related Content

Advertisement
Advertisement

Counselen in de huisartsenpraktijk

 1. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Counselen in de huisartsenpraktijk Het begeleiden van een beslissingproces bij patiënten Docent: Birgit de Cnodder, gz-psycholoog, systeemtherapeut B. de Cnodder, 2007
 2. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Officiële definitie Counseling is an interaction process which: - facilitates understanding of self and environment and - results in the establishment and/or clarification of goals and values for future behavior
 3. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen In de praktijk…. Begeleiden van patiënten bij het nemen van (vaak cruciale en lastige) beslissingen t.a.v. behandeling en/of (achterwege laten van) ingrepen die invloed hebben op de verdere levensloop
 4. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Basiselementen beslissingsproces = KEUZE op basis van - door de arts te verstrekken medische informatie - persoonlijke overwegingen van de patiënt
 5. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Met andere woorden…. Counselen = Helpen bij het ontwarren van een DILEMMA
 6. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Mate van betrokkenheid / verantwoordelijkheid: continuüm • Paternalistisch 0 • Shared decision • Informed decision 100 • ALTERNATIEF: Agency relationship
 7. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen De mate waarin patiënten betrokken willen worden in het beslissingsproces hangt af van… • … opleidingsniveau • … ervaring in het nemen van medische beslissingen/ fase van ziekteproces • … mate van afhankelijkheidstrekken • … leeftijd • … type beslissing • ... relatie met de dokter
 8. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Counselen: Wat doe je dan? 1. zo objectief mogelijke informatie geven 2. emotie helpen hanteren 3. keuzeproces begeleiden gebaseerd op: zorgvuldig beslissen; een model
 9. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen emotie helpen hanteren • Mensen die een emotioneel moeilijke boodschap krijgen, kunnen doorgaans maar een beperkte hoeveelheid informatie opnemen en verwerken • Ruimte laten voor emotie-ventilatie Heftige emoties duren doorgaans maximaal 20 tot 30 minuten en zakken daarna weer af. • Erkenning geven voor de ernst / moeilijkheid van de boodschap • Vervolg gesprek agenderen
 10. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen keuzeproces begeleiden door… Verduidelijken en Stimuleren Alle aspecten van de boodschap moeten glashelder zijn voor de patiënt om actief en bewust gebruikt te kunnen worden in de beslissing. Uitnodigen om de inspanning te leveren om de best passende keuze te kunnen maken
 11. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen keuzeproces begeleiden door… Beperkt toelichten • Ingaand op vragen die bij de patiënt leven • Correctie van eventuele foutieve informatie bij de patiënt • Geen concreet advies • Vaak in een vervolggesprek
 12. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen keuzeproces begeleiden door… self disclosure • Zeer gedoseerd • Alleen met ervaringen die je zelf verwerkt hebt • BELANG VAN PATIENT • Eventueel gebruik maken van de derde persoon • LET OP: een soortgelijke situatie kan er heel anders uitzien voor iemand anders!
 13. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Twee-kolommen techniek • Boekhoudkundig opmaken van de voor- en nadelen • Wegingsfactor meenemen • In loop van gesprek overzicht voor patiënt maken (papier of whitebord)
 14. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen De beslissing: definitie van counseling hernomen… • Heeft de patiënt een helder beeld gekregen van zijn situatie, wat dat voor hem en eventueel zijn omgeving betekent en wat de gevolgen (kunnen) zijn voor hemzelf en zijn omgeving? • Heeft hij op basis daarvan doelen helder kunnen formuleren en (ethische) overwegingen kunnen maken voor zijn toekomstig gedrag?
 15. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Tot slot…. De beslissing van de patiënt… blijft de beslissing van de patiënt
 16. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Literatuurreferenties • Say R., Murtagh M. en Thomson R. (2006) Patients’ preference for involvement in medical decision making: A narrative review. Patient Education and Counseling 60, 102-114 • Bleiker E. en Hahn D. (2008) Beslissen bij erfelijkheidsonderzoek voor kanker; keuzen en kansen. De psycholoog. p 12-19 • Zwieten, van M. (2008) Het belang van een weloverwogen keuze-maar wat behelst de keuze; de complexe besluitvorming bij prenataal onderzoek. De psycholoog. p 20-25 • Mol, A. (2006) De logica van het zorgen. Actieve patiënten en de logica van het kiezen. Van Gennep Amsterdam. (ISBN: 9055156523)
 17. Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen Auteursrechten / naamsvermelding Tenzij anders vermeld is alles in dit werk gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding 4.0 Internationaal - licentie. Wanneer je gebruik wilt maken van dit werk, moet je gepaste credits geven, een link voorzien naar de licentie en kenbaar maken welke veranderingen je hebt aangebracht. Dat moet je doen op een wijze die niet suggereert dat de licentiehouder jou of je veranderingen per definitie onderschrijft. Hanteer voor dit werk de volgende methode van naamsvermelding: B. de Cnodder, Counselen in de huisartspraktijk (2007), CC- BY 4.0 gelicenseerd. Except where otherwise noted, this work is licensed under a Creative Commons BY 4.0 International Licence. You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. De volledige licentie-tekst is te lezen op / read complete licence text on https://creativecommons.nl/4-0-licenties/ https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ In de loop van mijn carrière tot nu toe heb ik van velen mogen leren. Deze mensen wil ik recht doen in de bijdrage die zij aan mijn kennis en kunde hebben geleverd. Ik heb getracht om zo zorgvuldig mogelijk aan bronvermelding te doen. Mocht iemand desondanks vinden dat ik hem of haar tekort heb gedaan in genoemde vermelding, nodig ik diegene uit om contact met mij op te nemen en dat bespreekbaar te maken.
Advertisement