Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 jan 2014

542 views

Published on

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to like this

Workshop Slimmere manier van patiëntenbegeleiding- Congres SamenBeslist 30 jan 2014

 1. 1. Workshop gedeelde besluitvorming Congres gedeelde besluitvorming 30 januari 2014 Nieuwegein Markus Oei Marleen Vleming Flevoziekenhuis Almere
 2. 2. Praktijkvoorbeeld http://youtu.be/0PXRjtl4KQw www.inforium.nl Code: FZA-SDMMOD
 3. 3. • • • • • Wat is SDM Waarom SDM Hoe maken wij keuzes Hoe het begon bij ons Hoe doen we het in de praktijk • Workshop: Hoe doen jullie het vanaf morgen?
 4. 4. Shared decision making • Shared decision making (SDM) is the process of interacting with patients who wish to be involved in arriving at an informed, valuebased choice among two or more medically reasonable alternatives • A.M. O’Connor 2004
 5. 5. geschiedenis • Paternalistische benadering • Informed consent (geïnformeerde toestemming) 1990 (richtlijn KNMG 2001) • Informed choice (geïnformeerde keuze) 2010 • (rapport “participerende patiënt” RVZ 2013)
 6. 6. Waarom deze verandering? • • • • • Tijdsgeest (meer mondige patiënt) Betere “compliance”van patiënten Overheid vraaggestuurde zorg doelmatige zorg
 7. 7. Aanbodgestuurde zorg Zorg: • resultaat van professionele overwegingen • Binnen financiële kader van wettelijk geregelde zorgaanspraken • Wensen, mogelijkheden en voorkeuren patiënt spelen ondergeschikte rol
 8. 8. Wanneer SDM? • Als er meerdere min of meer gelijkwaardige alternatieven zijn om een aandoening te behandelen • Als patiënt voorkeur een duidelijke rol speelt in de beslissing • • • • • OME: expectatief/buisjes Poliepen: medicamenteus/operatief Allergie: medicamenteus/desensibilisatie Atelectase: expectatief/preventief operatief opheffen Otosclerose: expectatief, hoorapparaat, operatief
 9. 9. Positieve effecten SDM • • • • • Invloed op risico perceptie van patiënten Verbeterd kennisniveau Patiënten voelen zich beter geïnformeerd Twijfelen minder over genomen besluit Zijn meer tevreden • Maken andere keuzes
 10. 10. Risico’s SDM • • • • Kost meer tijd? Minder ingrepen? financieel Juridisch (SDM is een middel om tot betere informed consent te komen) • Patiënten kunnen geen behandeling eisen die niet volgens de professionele standaard is Patiënten mogen wel (deel) een behandeling weigeren
 11. 11. Shared decision making process D E C I S I O N choice talk option talk decision talk
 12. 12. Hoe maken we keuzes? • • • • • • Bepaal je doel Welke waarden vind je belangrijk Welke opties heb je om het doel te bereiken Bepaal de kansen per optie om je doel/je waarde te bereiken Kies de optie waarbij je de grootste kans hebt je doel te bereiken Gebruik de uitkomsten van deze ervaring om toekomstige beslissingen te nemen • Keuze niet alleen rationeel maar ook emotioneel
 13. 13. Hoe zijn we hiertoe gekomen?
 14. 14. Persoonlijk • 2002 klaar als KNO-arts • Start in Flevoziekenhuis – Loondienst – Jonge enthousiaste groep 5 KNO-artsen (Gemiddeld 37 !) • Evidence Based Medicine
 15. 15. 2007 • Ervaring, folders • Patiënten doen niet wat we voorschrijven • Evidence omtrent Keel/neusamandelen en buisjes – Spreekuurtijd verlengd • Enorme opmars internet • Patiënten nemen te weinig Kennis op
 16. 16. Dokter-patiëntencommunicatie • 60 % van de informatie wordt meteen vergeten • Van de overgebleven 40% wordt de helft incorrect onthouden Kessels, JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY OF MEDICINE Volume 96 May 2003
 17. 17. Dokter-patiënt communicatie • Artsen overschatten de besproken onderwerpen en de tijd die zij hieraan besteden • Patiënten filteren de informatie op een manier die artsen zich niet altijd bewust zijn – Eigen ziektebeleving – Eigen ideeën over gezondheid – Eigen waarden/angsten – Voorgaande ervaringen
 18. 18. Kennis verhoging !!! • 2008 Betrouwbare Bron.nl • Groot succes: Grootste NL databank van non-profit patiënten informatie van geaccrediteerde organisaties • Portal ontwikkeling • Maar… • acceptatie portals laag en Google is makkelijker dan websites
 19. 19. Dokter-patiënt communicatie • Wij sturen een keuzehulp inforium
 20. 20. Wat doet Inforium® ? • • Verzamelt, maakt en verstuurt content – Folders, lokale informatie – Databases (eg BetrouwbareBron) – Multimedia (video) – Hyperlinks Rechtstreeks naar mailbox patiënt – Privacy respecterend – Geen opslag mail gegevens
 21. 21. • Geachte ouder, Het kiezen voor een behandeling kan lastig zijn. Deze informatie is samengesteld om u te helpen kiezen. • • • • • Tips: Schrijf vragen op voor de dokter als er iets onduidelijk is Bedenk wat voor u belangrijk is Bespreek uw vragen met uw arts Bespreek uw eigen omstandigheden met uw arts Zo komt u samen tot de beste keuze. • Klik hier voor het infogram, een korte samenvatting. Klik hier voor de video en/of bekijk de bijgesloten keuzefolder en informatie. Hier vindt u de operatiefolder. Keuzehulpen en overige informatie omtrent trommelvliesbuisjes vindt u hieronder. Trommelvliesbuisjes informatie KNO -artsen Trommelvliesbuisjes Kiesbeter http://www.kiesbeter.nl/medische-informatie/keuzehulpen/slijmoor-en-oorontsteking/ Mijn kind krijgt trommelvliesbuisjes - huisarts http://thuisarts.nl/slijmoor/mijn-kind-krijgt-trommelvliesbuisjes
 22. 22. Keuze informatie • • • • Wat zijn de mogelijkheden? Wat zijn de voor en nadelen? Hoe waarschijnlijk is het dat die optreden? Wat is voor mij (de patiënt) van belang?
 23. 23. 2013 Introductie Inforium • • • • Geleidelijke invoering, makkelijk gebruik In begin wisslende acceptatie dokters Nu volledig geaccepteerd Hoge acceptatie door: – Alle KNO-artsen en assistentes – Patiënt acceptatie torenhoog (92%) • Patiënten waardering hoog (rond 9) • Onmisbare tool geworden voor de dokters
 24. 24. 2014 • Experimenteren met option grid • Onderzoek naar effecten SDM Inforiums
 25. 25. www.Inforium.nl Inforium code presentatie: Samenbeslist - Om alles na te lezen en te zien Inforium code voorbeeld: FZA-SDMMOD
 26. 26. Workshop • Hoe krijgen we SDM bij de organisaties, dokters en patiënten op de agenda? • Hoe gaat u dat doen volgende week? • Toets het bij ons
 27. 27. Voldoende Shared Decision Making? • “Ik luister heel goed naar de wensen van patiënt en maak op basis daarvan en rekening houdend met de wensen van patiënt een keuze.” • “Ik heb ze alles verteld en nu moeten ze maar een keuze maken” • Shared Decision making moet je voelen en concreet maken – Voldoende open staan voor patiënt – Voldoende kennis – Voldoende begeleiding • Shared decision making doe je niet alleen !
 28. 28. Take home messages • Goede informatie en educatie zijn noodzakelijk • Informatie bij patiënt brengen is cruciaal (Inforium) • Vertel patiënt wat er mee te doen • SDM kan met eenvoudige middelen voor alledaagse onderwerpen

×