Presentatie Spoedzorgcongres

1,136 views

Published on

Presentatie workshop recente ontwikkelingen in de spoedzorg. Spoedzorgcongres 2009

Published in: Health & Medicine, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Taak om verbindende factor te zijn. Primair geen onderoeksdoel, maar juist samenwerken door onderzoek te doen. Onderzoek op raakvlak keten ter verbetering van kwaliteit en samenwerking
 • 1 t’m 5: Miocard infact, Acute psychose, CVA, Heupfracturen, Acute Verloskunde.
 • Nuttige vragen? Begrijpelijk? Ooit afgevraagd? Ik kom niet uit de praktijk. Denk je daar in de praktijk over na? Heerst dan het beeld hoe sneller hoe beter? Ik dacht als leek dat dit zo was. Echter, je kunt niet op iedere hoek van de straat een ambulancestandplaats hebben. Vandaar dat je een balans moet zoeken, hoeveel is wenselijk, hoeveel is haalbaar, net als met blauw op straat. Van uit die optiek begreep ik de vragen van de minister.
 • * Gaat over steden
 • Hoe verhoudt zich het aantal zelfverwijzers qua aantal tot de HAP consulten?
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • Wat denkt u? Wat is het percentage spoedgevallen (U1 2n U2) op resp HAP en SEH? Paul geeft telkens de antwoorden U3 en U4 vertellen (NB dia nog aanpassen)
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u??? En wie zijn nu eigenlijk die zelfverwijzers denkt u???
 • Presentatie Spoedzorgcongres

  1. 1. Onderzoek Spoedzorg - uitkomsten - interpretatie - consequentie praktijk Dr. Paul Giesen Tom van de Belt, MSc
  2. 2. Programma <ul><li>Kennismaken + regionaal onderzoeksnetwerk </li></ul><ul><li>Voorbeelden onderzoek: </li></ul><ul><ul><li>Relatie responstijd en gezondheidswinst </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenwerking HAP-SEH </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek spoedzorg: Toekomstverkenning </li></ul>
  3. 3. Regionaal onderzoeksnetwerk <ul><li>Ondersteunen k waliteit van zorg in de keten spoedzorg door wetenschappelijk onderzoek, advies en evaluatie </li></ul>
  4. 5. Regionaal onderzoeksnetwerk
  5. 6. Regionaal onderzoeksnetwerk
  6. 7. Regionaal onderzoeksnetwerk
  7. 8. Regionaal onderzoeksnetwerk: Accenten <ul><li>IQ healthcare: HAP, HAP-SEH, medisch, internationaal </li></ul><ul><li>AZO: acute zorgketen, coördinatie, medisch en VPK. </li></ul>
  8. 9. IQ healthcare productie <ul><li>Toegankelijkheid, triage, </li></ul><ul><li>Ervaringen professionals, </li></ul><ul><li>Patientenstromen en ervaringen </li></ul><ul><li>Opvolgen richtlijnen, </li></ul><ul><li>Internationaal inventarisatie </li></ul><ul><li>40 artikelen > 80 rapporten </li></ul><ul><li>12 instrumenten </li></ul>
  9. 10. Research Group Acute Zorgregio Oost <ul><li>Eén van de 11 voormalige traumacentra </li></ul><ul><li>In opdracht van VWS, coördinatie acute zorg </li></ul>
  10. 11. Thema’s <ul><li>Traumaregistratie + meetweek </li></ul><ul><li>Nieuwe media in de spoedzorg </li></ul><ul><li>Overdracht van zorg: digitaal verbonden </li></ul><ul><li>Logistiek Ketenzorg: vraag/aanbod, vijf inhoudelijke thema’s </li></ul><ul><li>Veiligheid: spoedzorg (IQ-HAN), Crew Resource Management, Richtlijn pijnbehandeling </li></ul>
  11. 12. de patiënt centraal ! 1 1 Ambulance A1 Spoedritten: Wat is de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst? T. H. van de Belt [email_address]
  12. 13. <ul><li>Twee vragen van Ministerie van VWS: </li></ul><ul><li>Wat is de onderbouwing van de responstijd van 15 minuten voor A1-ritten? </li></ul><ul><li>Wat is de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst? </li></ul>Aanleiding
  13. 14. Hoofdvraag: Bestaat er wetenschappelijke onderbouwing van de 15 min norm? NEE, er is op basis van literatuuronderzoek GEEN wetenschappelijke onderbouwing voor de 15 minuten norm.
  14. 15. Systematisch Literatuuronderzoek Databases: Medline, Embase, Cochrane Library. Search String Query: Emergency Medical Services [MESH] and Response Time NOT Air Ambulances
  15. 16. Resultaten <ul><li>12 artikelen voldeden aan criteria </li></ul><ul><li>8 van 12 studies tav acute cardiologie </li></ul>
  16. 17. <ul><li>2 studies uit eerste categorie 1 : </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Bonnin et al: geen relatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Vukmir et al: hogere overleving (P, 0,002) bij afname responstijd van 9,49 tot 7,29 min </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>7 artikelen uit tweede categorie: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Tegenstrijdige resultaten: 4 studies hogere overleving, 3 studies niet </li></ul></ul></ul></ul></ul>1 Level of Evidene volgens Oxfort methode
  17. 18. Discussie Geen eenduidig beeld literatuur Lage level of evidence Slechts gekeken naar overleving als uitkomstmaat
  18. 19. en toen? kwalitatief onderzoek? Internationale oriëntatie Interviewen experts
  19. 20. Onderzoeksvragen: <ul><li>Relatie responstijd en gezondheidswinst? </li></ul><ul><li>Responstijden andere landen? </li></ul><ul><li>Andere organisatorische maatregelen in andere landen? </li></ul>
  20. 21. Web-based enquête Online enquête Gesloten en open vragen Respondenten: Nationale ambulancekoepels
  21. 22. Methode Diepte-interviews Semigestructureerd, max 2 uur Geluidsopname voor analyse Participanten:
  22. 23. Ambulancechauffeur Ambulanceverpleegkundige Centralist First responder (brandweer) Huisarts Medisch Manager Ambulance Arts Medisch Mobiel Team
  23. 24. Resultaten <ul><li>Respons uit 8 landen: </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Australië & Canada: 9 min* </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Luxemburg, Oostenrijk: 15 min </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Verenigde Staten: 12 min* </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zweden: 20 </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finland, Portugal: GEEN </li></ul></ul></ul></ul>
  24. 25. Resultaten Geen wetenschappelijke onderbouwing norm Relatie responstijd en redden levens verwacht Verlaging responstijd 15 naar 8 min: kosten +300% Daling Exposure -> kwaliteit zorgverlening daalt
  25. 26. Snel ter plaatse zijn is cruciaal bij acute acute cardiologie (< 6 min) en ernstige bloedingen 15 min of 8 min is te lang -> inzet additionele hulpverlening zoals: firstresponders (brandweer, huisartsen, getrainde burgers, politie met AED, sms alerts) Experts:
  26. 27. Efficiëntere inzet: Triage op Meldkamer Ambulance optimaliseren door middel van Adequate urgentie bepaling en telefonische instructie
  27. 28. Discussie Responstijden verschillen per land -> Vergelijken moeilijk Internationaal en nationaal geen duidelijke definitie van gezondheidswinst. kwalitief onderzoek
  28. 29. Toekomst 1: Gedegen onderzoek naar complexe palet aan determinanten die gezondheidswinst bepalen 2: Definieer gezondheidswinst want: Gezondheidswinst ≠ Overleving 3: Onderzoek naar gebruik AED door additionele hulpverleners en onderzoek andere mogelijkheden
  29. 31. Co-locatie HAP-SEH
  30. 32. Trend richting co-locatie HAP-SEH <ul><li>70% van HAP’s </li></ul><ul><li>Co-locatie is oplossing, maar… </li></ul><ul><li>Wat zijn dan de knelpunten? </li></ul>
  31. 33. Knelpunten HAP-SEH <ul><li>Toenemend aantal zelfverwijzers </li></ul><ul><li>Verschil medisch handelen (HA restrictief- SEH defensief) </li></ul><ul><li>Voor HA en HAP context en continuïteit van groot belang </li></ul><ul><li>Aanzuigende houding SEH (open deur, foto’s) </li></ul><ul><li>Restrictieve houding HAP (bellen, triage) </li></ul><ul><li>Communicatie HAP-SEH via patiënt en “wij-zij” </li></ul><ul><li>Hulpverleners: onbekend, eigen opleiding, eigen cultuur </li></ul>
  32. 34. Herkomst SEH populatie: % zelfverwijzer? % huisarts? % 1-1-2 ?
  33. 35. Herkomst pati ë nten SEH <ul><li>Zelfverwijzer: 62% </li></ul><ul><li>Via HA: 28% </li></ul><ul><li>Via 1-1-2: 11% </li></ul><ul><li>Onderzoek regio Nijmegen </li></ul><ul><li>(landelijk variatie zelfverwijzers: 40-80%) </li></ul>
  34. 36. <ul><li>Kenmerken van zelfverwijzer?? </li></ul><ul><li>Verschillen met HAP populatie? </li></ul>
  35. 37. HAP Zelfverwijzer SEH <ul><li>60% Vrouw </li></ul><ul><li>Alle leeftijden </li></ul><ul><li>258/1000/jaar (85%) </li></ul><ul><li>Breed spectrum: </li></ul><ul><li>26% infectie </li></ul><ul><li>6% verwezen >> </li></ul><ul><li>55% opname </li></ul><ul><li>60% Man </li></ul><ul><li>15-45 jaar </li></ul><ul><li>44/1000/jaar (15%) </li></ul><ul><li>Smal spectrum: </li></ul><ul><li>70% trauma </li></ul><ul><li>6% opname </li></ul>
  36. 38. Urgentie klacht zelfverwijzer SEH <ul><li>Hoger dan HAP </li></ul><ul><li>Gelijk aan HAP </li></ul><ul><li>Lager dan HAP </li></ul>
  37. 39. Urgentie Patientenstroom U4 U3 1.4 U2 (A2) U1 (A1) HAP Zelfverwijzers SEH 41.2 57.3 0.6 3.4 13.3 82.7 0.2
  38. 40. Welk % zelfverwijzers kan naar HAP? <ul><li><25 % </li></ul><ul><li>25-50% </li></ul><ul><li>50-75% </li></ul><ul><li>>75% </li></ul>
  39. 41. Welk deel zelfverwijzers kan naar HA ? <ul><li>Schatting rond 80-90% </li></ul><ul><li>% Afhankelijk van : </li></ul><ul><li>Mogelijkheden aanvullend diagnostiek </li></ul><ul><li>Wie verricht triage </li></ul><ul><li>Afspraken over bv hechten </li></ul><ul><li>Expertise HA </li></ul>
  40. 42. Welk deel zelfverwijzers kan naar HA ? <ul><li>Schatting rond 80-90% </li></ul><ul><li>% Afhankelijk van : </li></ul><ul><li>Mogelijkheden aanvullend diagnostiek </li></ul><ul><li>Wie verricht triage </li></ul><ul><li>Afspraken over bv hechten </li></ul><ul><li>Expertise HA </li></ul>
  41. 43. Zelfverwijzers naar HAP/ huisarts <ul><li>Waarom eigenlijk? </li></ul>
  42. 44. V ergelijking HAP / huisarts -specialist <ul><li>- minder aanvullend diagnostiek </li></ul><ul><li>- minder opnames of polibezoek </li></ul><ul><li>- meer voorlichting + context </li></ul><ul><li>- snellere doorstroom </li></ul><ul><li>- even veilig </li></ul><ul><li>- kostenbesparend </li></ul><ul><li>- patiënten tevreden </li></ul>
  43. 45. Co-locatie HAP-SEH
  44. 46. <ul><li>Co- locatie HAP-SEH : </li></ul><ul><li>Welke kansen? </li></ul>
  45. 47. Co-locatie HAP-SEH kansen <ul><li>Eén loket tot spoedzorg, patiënt vriendelijk </li></ul><ul><li>Minder slepen met patiënten </li></ul><ul><li>Wederzijdse inzet personeel en middelen (bv röntgen lab) </li></ul><ul><li>Stageplaats, ontmoetingsplaats hulpverleners </li></ul>
  46. 48. <ul><li>Co- locatie HAP-SEH: </li></ul><ul><li>Welke knelpunten? </li></ul>
  47. 49. Co-locatie HAP-SEH knelpunten <ul><li>Belangenverschillen (adherentie, financien) </li></ul><ul><li>Cultuurverschillen niet overbrugbaar </li></ul><ul><li>Gebrek aan regie / sturing </li></ul><ul><li>Belemmerende regelgeving </li></ul><ul><li>Huisartsen die afhaken </li></ul><ul><li>Aanzuigende werking spoedposten </li></ul>
  48. 50. Wetenschappelijk onderzoek HAP-SEH <ul><li>Weinig harde gegevens </li></ul><ul><li>Patiënten positief en doelmatigheid neemt toe </li></ul><ul><li>HA negatief: werkdruk en budget </li></ul><ul><li>SEH positief: afname werkdruk concentratie hoge spoed </li></ul><ul><li>Cultuur en visieverschil nauwelijks verbeterd </li></ul>
  49. 51. Toekomst: trends, visie, tips toekomst ????
  50. 52. <ul><li>Co- locatie HAP-SEH: </li></ul><ul><li>Uw toekomstverwachting? </li></ul><ul><li>Welke onderzoeksthema’s? </li></ul>
  51. 53. Toekomstverwachting <ul><li>Stap voor stap met regionale differentiatie </li></ul><ul><li>Spoedplein: HAP, SEH, Apotheek, </li></ul><ul><li>Tandartsen, thuiszorg, GGZ , </li></ul><ul><li>Triage: NTS (eenduidigheid: taal, beleid) </li></ul><ul><li>Spoedprotocollen! ? </li></ul>
  52. 54. Visie, tips <ul><li>HA praktijk of HAP overdag? </li></ul><ul><li>Opleiding HA-SEH artsen deels samen </li></ul><ul><li>Meer inzet AIOS op spoedpost </li></ul><ul><li>In elkaars keuken kijken </li></ul><ul><li>Draaiboek samenwerking maken </li></ul>
  53. 55. <ul><li>Afstemming HAP SEH gewenst! </li></ul>

  ×