Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei(20)

Advertisement

More from Markus Oei(20)

Advertisement

eHealth dichtbij- compagnonscursus Sneek versie 14 november- Bart Brandenburg en Markus Oei

 1. eHealth dichtbij praktijk en toekomst Compagnonscursus Vlieland 7 november 2017 – Bart Brandenburg 14 november 2017 – Markus Oei
 2. Onze belangen (al dan niet verstrengeld)
 3. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 4. Wat is eHealth? eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet- technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.
 5. Eigen regie & technologie: krachtige combinatie encouragementempowerment equity entertainingeasy to use engaging net zo belangrijk! Bron: Eysenbach G, J Med Internet Res 2001;3(2):e20
 6. eHealth: hoe worden we daar beter van? …de weg naar een gezonder Nederland Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund 3 vragen: 1. Werkt het? 2. Helpt het? 3. Rendeert het?
 7. Mantra #1 Het gaat om het leven, niét om de ziekte (en voorál niet om de technologie) Bron: https://ipositivehealth.com/
 8. Mantra #2 Samen is beter (aka: eHealth should be bHealth)
 9. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 10. Artseneed “Ik zweer/beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens. Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen. Ik zal aan de patiënt geen schade doen. Ik luister en zal hem goed inlichten. Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd. Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen. Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk. Ik zal zo het beroep van arts in ere houden. Zo waarlijk helpe mij God almachtig / Dat beloof ik”.
 11. Hoe communiceren wij?
 12. < 50% mondelinge informatie onthouden
 13. Doelen en gewenste resultaten •EEN TOOL IS GEEN DOEL! •Betere grip en begrip patiënt • Betere gezondheid •Efficiënte zinnige zorg
 14. Begrip en grip bij patiënt over ziekte en behandeling • Wil weten wat er aan de hand is • Wil weten wat er gaat of kan gebeuren • En krijgt dan pas grip en kan keuzes maken • Patiënten(be)grip = context (80%) + data (20%) • KENNISOVERDRACHT IS CRUCIAAL VOOR BEGRIP • GOED GESPREK • HERHAALBAAR, BEGRIJPELIJK, DEELBARE INFORMATIE
 15. Praktische eHealth communicatie Hoe kan het beter?
 16. Communicatiemethoden- NU Vormen • Het gesprek • Folder • Hybride oplossing (Inforium) • E-consult • Videoconsult • Zorgportaal/PGO Kenmerken • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid • Bereik populatie
 17. Het gesprek Voordelen: • Super persoonlijk • Non-verbale communicatie Nadelen: • Slechte retentie informatie • Wel (deels) op te nemen! (efficiëntie?) • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 18. De folder Voordelen • Zeer hoge acceptatie • Gestructureerd Nadelen: • Beperkte hoeveelheid onderwerpen • Matig gelezen, Snel kwijt • Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ? • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 19. Website Voordelen • Goede acceptatie, deelbaar • Vaak beter leesbaar • Uitgebreide informatie met multimedia Nadelen: • Men gaat niet naar website, maar Google • Vaak te veel of niet–relevante informatie • Patiënten verdwalen • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 20. Hybride oplossing - Digitaal - Tekst - Afbeeldingen - Animaties - Folders - Websites - Links - Apps - Integratie - Op maat gekozen • Video inforium
 21. Hybride oplossing Voordelen • Zeer eenvoudig met hoge acceptatie • Ook mogelijk voor minder geletterden • Gestructureerd in zorgpaden en transmuraal • Privacy beschermd (dokter en patiënt) Nadelen: • Geen persoonlijke data • Een-weg communicatie • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 22. E-consult Voordelen: • Persoonlijk en twee-weg communicatie • Asynchroon (tijdstip onafhankelijk) • Gestructureerd Nadelen: • Ingewikkeld • Selectieve toepassingsmogelijkheden • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 23. Videoconsult Voordelen • Persoonlijk • Geen reistijd patiënt Nadelen: • Ingewikkeld • Lichamelijk onderzoek en niet-verbale communicatie beperkt • Weinig efficiëntiewinst zorgverlener • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 24. Zorgportaal/ PGO Voordelen • Persoonlijke data • Gestructureerd • PGO patiënt echt centraal en transmuraal Nadelen: • Ingewikkeld, matige acceptatie • Weinig tot geen context • Begrijpelijkheid? Laaggeletterden ? • Persoonlijke data • Relevante context • Multimedia • Begrijpelijkheid • Herhaalbaarheid/Deelbaarheid • Een/Twee-weg communicatie • Gebruiksvriendelijkheid
 25. Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Persoonsdata + - -- - + + + Relevante context + + +/- + + + +/- Multimedia +/- - + + +/- +/- + Herhaal- /deelbaar _ + + + +/- +/- + Uni/bilateraal Bi Uni Uni Uni Bi Bi Bi Gebruiksvriendelijk + + +/- + +/- - - populatie + + + + - - +/- FUNCTIONALITEIT 9
 26. Acceptatie in de praktijk Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Functionaliteit 9 Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2 RESULTAAT RESULTAAT = FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE
 27. Wat geeft het beste resultaat? •De absolute Nummer 1 blijft het GESPREK! •Het gaat om EN-EN, niet OF-OF •Voor RESULTAAT is ACCEPTATIE belangrijker dan functionaliteit Gesprek Folder Website Inforium E-consult Videoconsult Zorgportaal Functionaliteit 9 4 5 6 7 8 8 Acceptatie 10 10 7 8 2 2 2 RESULTAAT 90 40 35 48 14 16 16
 28. Intelligentie/geletterdheid
 29. Ehealth functionaliteit enkelvoudig chronisch multimorbiiteit 2 w e g 1 w e g zorgvra ag
 30. zorgpopulatie: 0-2e lijn eerste tweede H o o g n o r m a a l L a a g nulde opleiding lijn
 31. Transmurale samenwerking patiëntencommunicatie
 32. mei 2016- april 2017 Stichting BetrouwbareBron Project CHIP Almere (Connected Health Information Platform) De patiënt als platform
 33. Regio Almere populatie 200.000 mei 2016-april 2017 Connected Health Information Platform 1 transmurale tool • 14 huisartsencentra • 14 apotheken • 17 afdelingen Flevoziekenhuis • 1 ZBC 1 gemeenschappelijke database • > 30.000 irecords
 34. Voorwaarde Inforium gebruik: Alle content komt ter beschikking van de gemeenschap!!!
 35. Gedeelde Database • Nationale informatie • Lokale informatie • Inforium: alle content is ter beschikking gemeenschap • Zorgverleners: Delen alles en hebben toegang tot alle gezondheidsinformatie
 36. Gebruik Inforium per groep 2016
 37. Acceptatie cijfers • Procentaantal van patiënten die Inforium accepteert : 93% • Dokters (115/121) 95%, Assistentes (58/65) 89% Leeftijd Wel Inforium Geen Inforium Totaal Percentage 0-30 62 6 68 91,2% 31-60 104 3 107 97,2% 60+ 7 4 11 63,6% 173 13 186 93,0%
 38. Flevoziekenhuis Patiëntvragenlijsten • 68,8% scoort een 7 of hoger ( n=868)
 39. Helpt informatie bij beslissen? Patienten FZ via Inforium 71% 71% 72% 72% 73% 73% 74% 74% HELPT INFORMATIE UIT DE FOLDER U BIJ BESLISSEN OVER UW ZIEKTE: SCORE JA Informatiebehoefte Gemiddelde score Februari Maart April Informatie behoefte van patiënten is groot n=1035
 40. Zorgverleners
 41. Telefonische vragen pijn na ingreep (MKA) Mrt 15 Apr 15 Mrt 16 okt 16 Inforium Okt 16 Aantal 1607 1330 1475 1574 Napijn vragen 208 (13%) 131 (10%) 146 (10%) 420 110 (7%) Maart 2015: 13% medische vragen April 2015: introductie papieren folder pijn: daling naar 10% Oktober 2016: digitale folder pijn (PDF): opnieuw daling naar 7%
 42. Milieu- en kostenbesparing • KNO (sinds 2012): 90% folderreductie in 1,5 jaar • Kaakchirurgie gedurende Project CHIP: • Bestellingen van 300 per week naar 100 per kwartaal • (van 13.000 naar 400 = 97% reductie) • Geen transport en drukkosten • Kwalitatief hoger en actueler (geen oude folders)
 43. Therapietrouw longmedicatie (apotheek Zorggroep) • Chronische patiënten: telefonisch contact • Interventie: Inforium met video-instructie Therapieontrouw Interventie (n=99) Controle (n=134) T=0 37 (37,4%) 37 (27,6%) T=6 maand 28 (28,2%) 35 (26,1%) Absolute reductie 9,2% 1,5%
 44. Project CHIP Database
 45. Tevreden patiënten en zorgverleners Meer grip en begrip Hogere therapietrouw Zinnige efficiënte zorg Eindrapportage: www.projectCHIP.nl/eindrapportage
 46. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 47. Het nieuwe zorgwerken: een persoonlijke gezondheidsomgeving voor ondersteunde zelfzorg – van wachtkamer naar woonkamer
 48. Een persoonlijke gezondheidsomgeving: Wat is dat? Levenslang hulpmiddel Gezondheidsinformatie Verzamelen, beheren en delen
 49. Het MedMij afsprakenstelsel voorziet in generieke uitwisseling tussen personen en zorgaanbieders Koppeling Veel-op-veel en generiek
 50. Waarom willen we dat eigenlijk? …de weg naar een gezonder Nederland Er komt steeds meer bewijs dat goed geïnformeerde, betrokken en meebeslissende mensen bijdragen aan zinnige zorg én dat zij een betere kwaliteit van leven ervaren. Bronnen: Nivel (2015) Zelfmanagement door mensen met chronische ziekten Kennissynthese van onderzoek en implementatie in Nederland. Vital Innovators (2016) Maatschappelijke Business Case Zelfzorg Ondersteund 3 vragen: 1. Werkt het? 2. Helpt het? 3. Rendeert het?
 51. Wat staat er vandaag op het menu? 1. eHealth: wat is het en hoe worden we er beter van? 2. eHealth in de praktijk: transmurale samenwerking in communicatie en informatie 3. eHealth en de toekomst: van wachtkamer naar woonkamer 4. Discussie: waar beginnen we morgen?
 52. Vooruitgang
 53. Patiënten(be)grip = context + data
 54. Patienten Zorgpad App Zorgportaal PGD/PGO websites websites Communicatie App App Papieren folders Mailbox D A T A C O N T E X T digitale folders
 55. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 56. Toekomstprobleem: Content en onderhoud!!! Portaal Afspraakinfo informatie Patiënten data Vragenlijsten Voorlichting App Chat functie Informatie Voorlichting Zorgdomein Afspraak info Informatie Vragenlijsten Voorlichting Telefoon Afspraakinfo Informatie Vragenlijsten Voorlichting Videoconsult Medisch gesprek Voorlichting Online spreekuur Chat/mail Persoonlijke data Voorlichting Inforium Informatie Vragenlijsten Voorlichting
 57. Dubbel N Strategie ( EN-EN) FUNCTIONALITEIT X ACCEPTATIE = RESULTAAT 6 x 9 = 54 9 X 4 (was 2) = 36 (was 18) ________________________ + Samen = 90 Push Portals, apps, keuzehulpen, PGO
 58. oriëntatie informatie evaluatieimplementatie voorbereiden Checklist Meedoen MedMij Organisatie Leverancier IT-systemen Werkwijze MedMij-logo Start uitvoeren Waar beginnen we morgen? Waar sta jij/jouw praktijk in dit schema?
 59. Geïnspireerd? Zet een eerste stap! • Medmij: bart.brandenburg@avrio.nl • Inforium: info@inforium.nl • ProjectCHIP en Project CHIP mini voor afdelingen: CHIP@BetrouwbareBron.nl • Twitter • @markusoei @bartbrandenburg • LinkedIn • https://nl.linkedin.com/in/markusoei • https://nl.linkedin.com/in/bartbrandenburg

Editor's Notes

 1. Wat willen we bereiken
 2. Wat willen we bereiken
 3. Wat hebben we gemeen. Ziekte en gezondheid doen we super Goed inlichten behoorlijk slecht
 4. Wij spuiten informatie over patiënt en hopen dat er wat blijft hangen In plaats daarvon, moeten we het doseren En in rust laten consumeren
 5. De gevolgen zijn vreselijk
 6. Maar we hebben toch de folder? Ja, die hadden we3000 jaar geleden ook al
 7. Focussen op doelen en resultaten, niet op mooie tools
 8. Dit is slechts een beperkte selectie
 9. Bart, zou ik weglaten, gezien volgende filmpje
 10. Deze dia ben ik van plan uit te delen op papier, zodat iedereen daar zelf zijn cijfer functionaliteit op kan zetten.
 11. Dit zijn praktijkcijfers
 12. 20 % is laaggeletterd. Die zijn ook de zieke groep Wie zijn degenen die de mooie zorgportalen, apps etc doen? Met een lage acceptatie van 10-20%? Helaas ontwikkelen wij voor de verkeerde groep mensen (nl. de hoogopgeleide digitaal vaardigen)
 13. Patienten staan, zorgverleners staan Wie is er bij de dokter geweest afgelopen 2 jaar? Wie heeft ingreep/operatie? Uitgelegd? Meegegeven? Informatie als je het niet doet? Wie heeft medicijnen gehad? Waarom? Bij wie heeft de dokter niks gedaan? Dat is niet zo. Dokter doet nooit niks. Voor al die functies heb je tools nodig. En dat kan de zorg mede verbeteren
 14. Gebruiksvoorwarde Inforium is dat alle content ter beschikking kmt van anderen. Dus je kan van elkaar kopieren als je begint
 15. Dat betekent een penetratie van 22% van Almere. Dit jaar gaan we naar 60.000 (30%)
 16. Meer dan 70% vertelt dat het helpt bij keuzes maken. Met folder wordt hier Inforium bedoeld om het voor patiënten makkelijker te maken
 17. Iedereen heeft mondelinge uitleg en praktisch geoefend bij eerste uitgifte. Gebeld : wil u een filmpje met instructie en informatie van uw medicatie. 99 ja, 134 nee. Eenmalige ingreep Inforium met instructievideo 9,2% therapietrouw verhoging na 6 maanden! En het is de groep die het gewoon niet begrepen heeft.
 18. Database groeit dagelijks. Is nu al meer dan 38000 en met elkaar te gebruiken.
 19. De innovatie is richten op resultaat, niet op de tools. Resultaten Project CHIP zijn makkelijk te kopieren in jullie eigen regio
 20. Wat willen we bereiken
 21. Wat willen we bereiken
 22. Gartner grafiek. Lijkt van nu te zijn. Maar het was van 2011. We denken dat we hazen zijn, maar acceptratie gaatals een schildpad
 23. 1- uitgangssituatie 2- nieuwe mogelijkheden: Data via Medmij, Context via Project CHIP database 3- invulling 4- Info naar mailbox 5- inof naar en van zorgportalen/PGO
Advertisement