SlideShare a Scribd company logo
AI FOR HR ‫בנצ'מארק‬
‫הבינה‬ ‫מהפיכת‬
‫אנוש‬ ‫במשאבי‬ ‫המלאכותית‬
‫גרונר‬ ‫רוזן&ויקי‬ ‫יעקב‬
‫כאן‬ ‫כבר‬ AI For HR ‫ה‬ ‫מהפיכת‬
.‫התעשיות‬ ‫מכלל‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬ 150 ‫כ‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫בו‬ AI For HR-‫ה‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬
.‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫שלנו‬ ‫התחום‬ ‫מתקדם‬ ‫לאן‬ ‫להבנה‬ ‫קריטיות‬ ‫הינן‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫תוצאות‬ ‫חשיבות‬
AI‫ב‬ ‫השליטה‬ ‫את‬ ‫והופכת‬ ,‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫מעצבת‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בתחום‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫איתה‬ ‫שהביאה‬ ‫המהפכה‬
.HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫העוסקים‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫להכרחית‬
‫יצירתיות‬ ‫הדורשות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫ביוזמות‬ ‫להתמקד‬ HR‫ה‬ ‫לאנשי‬ ‫זמן‬ ‫ומפנה‬ ‫שגרתיות‬ ‫מטלות‬ ‫מפשטת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬
.‫אנושית‬ ‫ואינטואיציה‬
‫וליצור‬ ,‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ,‫מגמות‬ ‫לצפות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לצוותי‬ ‫מאפשרות‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫והחיזוי‬ ‫נתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫יכולות‬
.‫יחסית‬ ‫קטן‬ ‫במאמץ‬ ‫אישית‬ ‫עובדים‬ ‫חוויות‬
.‫אסטרטגי‬ ‫הכרח‬ ‫אלא‬ ‫מותרות‬ ‫עוד‬ ‫אינה‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫שליטה‬ ,‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫בעידן‬
‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ולמקסם‬ ,‫ארגוני‬ ‫ושינוי‬ ‫חדשנות‬ ‫להוביל‬ ,‫המודרני‬ ‫העבודה‬ ‫עולם‬ ‫במורכבויות‬ ‫לנווט‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬
.‫בארגון‬ ‫העובדים‬
.2024 ‫ל‬ ‫רלוונטית‬ AI For HR ‫אסטרטגיית‬ ‫ולבנות‬ ‫להתרחש‬ ‫שעומדים‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫לכם‬ ‫יעזרו‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬ & ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
?‫אנחנו‬ ‫מי‬
HRD AI TEAM
‫לארגונים‬ AI ‫הרצאות‬
‫לארגונים‬ AI ‫סדנאות‬
‫פרודוקטיביות‬ ‫שיפור‬
AI ‫כלי‬ ‫בעזרת‬ ‫ארגונית‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬
‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫הרצאות‬
‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫סדנאות‬
‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫חברתיות‬
AI ‫משולבות‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬
AI & ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬
AI ‫מבוסס‬ ‫סורסיניג‬ ‫סדנאות‬
AI ‫ו‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬
‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬
!‫הסקר‬ ‫וממלאי‬ ‫ממלאות‬ 150 ‫לכ‬ ‫תודה‬
‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬
11-100
32%
1001-5000
18%
101-500
17%
1-10
13%
+5000
12%
501-1000
9%
0% 10% 20% 30% 40% 50
‫טק‬ ‫היי‬
‫ייעוץ‬/‫שירותים‬
‫אחר‬
‫וייצור‬ ‫תעשיה‬
‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסים‬
‫קמעונאות‬
‫הדהנטינג‬/‫השמה‬ ‫חברת‬
‫ממשלתי‬
Biotech
Pharma / ‫כימיכלים‬
‫תקשורת‬
‫תעשיה‬
‫עובדים‬ ‫מספר‬
AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ ‫מהמגיבים‬ 83%
‫בחודשים‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשת‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
?‫האחרונים‬
‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫לחיינו‬ ‫אחרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לכניסת‬ ‫בהשוואה‬
‫מה‬ ‫מכל‬ ‫ביותר‬ ‫הסוחפת‬ ‫היתה‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫שהפריצה‬
.‫שחווינו‬
‫ורוב‬ ‫רבים‬ ‫בפי‬ ‫ושגור‬ ‫מוכר‬ ‫הנושא‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬
‫כדי‬ ‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫בודקים‬ ‫הארגונים‬
.‫יותר‬ ‫לפרודוקטיביים‬ ‫להפוך‬
‫כן‬
83%
‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫אשתמש‬ ‫אבל‬ ,‫לא‬
12%
‫עבודה‬ ‫למטרות‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫מהמגיבים‬ 79%
?‫זאת‬ ‫עשית‬ ‫צורך‬ ‫לאיזה‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
‫וגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫במשאבי‬ AI ‫ה‬ ‫שימושי‬ ‫סביב‬ ‫שנוצר‬ ‫הרב‬ ‫השיח‬
.‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫להתנסות‬ ‫הקהילה‬ ‫מחברי‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫הביאו‬
‫יצירת‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫לעבודה‬ ‫השימושים‬ ‫שמגוון‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬
,‫למידה‬ ,‫סדנאות‬ ‫בניית‬ ,‫מקצועית‬ ‫התייעצות‬ ,‫תכנים‬
‫תמונות‬ ‫יצירת‬ ,‫הסורסינג‬ ‫תהליכי‬ ‫שיפור‬ ,‫משרות‬ ‫כתיבת‬
.‫ועוד‬
,‫לימודים‬ ‫למטרות‬ AI ‫ה‬ ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ 21% ‫ה‬ ‫שאר‬
.‫סקרנות‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ‫אישיים‬ ‫לשימושים‬
‫לשיפור‬ ‫חשובים‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫חושבים‬ 88%
‫הארגונית‬ ‫הפרודוקטיביות‬
‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫הטמעת‬ ‫להערכתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
‫הפרודוקטיביות‬ ‫ולשיפור‬ ‫להצלחת‬ ‫חשובה‬ ‫המלאכותית‬
?‫בארגון‬
‫מאד‬ ‫חשוב‬ AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמגיבים‬ 88%
‫הארגונית‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫לשיפור‬ ‫חשוב‬ ‫או‬
2% ‫ו‬ ‫מועטה‬ ‫בצורה‬ ‫חשובים‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫העריכו‬ 10% ‫רק‬
‫בכלל‬ ‫חשובה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫העריכו‬
88%
‫שהבינה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 2/3
‫מהעובדים‬ 5-20% ‫תייתר‬ ‫המלאכותית‬
‫חלק‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ AI ‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫סקר‬ ‫שאלת‬
?‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫למיותרים‬ ‫מהעובדים‬
5-20% ‫בין‬ ‫ייתר‬ AI ‫ש‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
.‫בארגון‬ ‫מהעובדים‬
‫חייבים‬ ‫העובדים‬ ,‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬
‫ולא‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬ ‫בו‬ ‫לראות‬ ,AI-‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫ללמוד‬
‫משתנה‬ ‫העבודה‬ ‫שעולם‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫מתחרה‬
.‫קריטיות‬ ‫הן‬ AI-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ומיומנויות‬
‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
.‫ממרם‬ ‫יוצא‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬
info@hrd.co.il >‫קשר‬ ‫ליצירת‬
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
‫לא‬ ‫כלל‬
‫מהארגו‬ ‫אחוז‬ 5-20 ‫כ‬ ‫יחליף‬
‫מהארגון‬ ‫אחוז‬ 21-40 ‫יחליף‬
‫מהארגון‬ 40% ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫יחליף‬
23%
68%
1%
8%
‫בתחומי‬ ‫יהיו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫השיפורים‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫פנית‬ ‫תקשורת‬ ,‫גיוס‬ ,‫הלמידה‬
HR ‫ותפעול‬
‫מידה‬ ‫באיזו‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫שילוב‬ ‫ישפר‬ ‫להערכתך‬
‫הבאים‬ ‫התחומים‬ ‫את‬ ‫המלאכותית‬
?‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בעולמות‬
‫פנים‬ ‫תקשורת‬ :‫המובילים‬ ‫התחומים‬
,‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ,‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
‫ותפעול‬ ‫ואדמיניסטרציה‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬
HR
‫אבידני‬ ‫יובל‬
AI-‫ו‬ ‫סייבר‬ ‫מומחה‬
HACKIT.CO.IL ‫מייסד‬
‫מוזס‬ ‫ריקי‬
Chief People Officer
JVP
‫סימון‬ ‫תומר‬
‫הראשי‬ ‫המדען‬
‫מו”פ‬ ‫ישראל‬ ‫מיקרוסופט‬
‫גולד‬ ‫גלית‬
EVP HR
Mend
‫סבג‬ ‫מרטין‬
VP Product
Management
CurveTech.AI
‫כהן‬ ‫אורית‬
People Analytics
Leader, AI & future of
work enthusiast
ex AppsFlyer
‫גל‬ ‫ערן‬ ‫ד”ר‬
‫תואר‬ ‫ללימודי‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬
,‫למידה‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫שני‬
‫לטכנולוגיות‬ ‫הפקולטה‬
HIT ,‫למידה‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
-‫ו‬ ‫לגיוס‬ AI ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬
AI ‫קאנבה‬ ‫וסדנאות‬ HR
‫הכנס‬ ‫מפיקת‬ – HRD
‫רוזן‬ ‫יעקב‬
‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫מנחה‬
AI ‫מבוססי‬ ‫וסורסינג‬
‫הכנס‬ ‫מפיקת‬ – HRD
‫רוזן‬ ‫מורית‬
‫מנכ"לית‬
‫מורית‬
‫אסטרטגיה‬
‫ותכנון‬
‫גיוס‬
‫וסורסינג‬
‫למידה‬
‫ופיתוח‬
‫ארגוני‬
‫ביצועים‬ ‫ניהול‬
‫ומסלולים‬
‫בארגון‬
‫מחוברות‬
‫עובדים‬
‫וחווית‬ ‫רווחה‬
‫עובד‬
‫והטבות‬ ‫שכר‬ ‫אדמיניסטרציה‬
HR ‫ותפעול‬
‫פנים‬ ‫תקשורת‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
,‫גיוס‬ ,‫הלמידה‬ ‫בתחומי‬ ‫יהיו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫השיפורים‬
HR ‫ותפעול‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫פנית‬ ‫תקשורת‬
AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫חוסמים‬ ‫מהארגונים‬ 40%
‫בארגון‬ ‫אצלם‬
40% ‫כן‬ 60% ,‫לא‬
‫הארגון‬ ‫ברמת‬ ‫אצלכם‬ ‫חסומים‬ AI :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
‫עדיין‬ ‫עובדים‬ ‫כי‬ ‫עוזר‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שלנו‬ ‫מהניסיון‬
‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫דרכים‬ ‫מוצאים‬ ‫או‬ ‫בנייד‬ ‫משתמשים‬
.‫החסימות‬
‫עבודה‬ ‫נוהל‬ ‫להטמיע‬ ‫הוא‬ ‫חשבו‬ ‫יותר‬ ‫שהרבה‬ ‫מה‬ ‫לכן‬
.‫ברורה‬ ‫מדיניות‬ ‫הגדרת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫מסודר‬
‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫אין‬ ‫מהמשיבים‬ 85% ‫ל‬
‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בכלי‬ ‫לשימוש‬
‫לא‬
84.7%
‫כן‬
8.5%
‫הכנה‬ ‫בתהליך‬
6.8%
‫בנושא‬ ‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
?‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫שימוש‬
‫לכם‬ ‫גם‬ ‫אם‬ .‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫אין‬ ‫עדיין‬ ‫הארגונים‬ ‫לרוב‬
‫ניתן‬ .‫בנושא‬ ‫לפעול‬ ‫להתחיל‬ ‫חשוב‬ ,‫מדיניות‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬
‫שלנו‬ ‫מהאתר‬ ‫ארגונית‬ ‫מדיניות‬ ‫קובץ‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫להוריד‬
.‫הבלוג‬ ‫בתוך‬ HRPORTAL
‫להם‬ ‫תרם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 95%
‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
42.7%
‫מסויימת‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
29.1%
‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫ם‬
23.1%
‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬
2.6%
AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫הרגשת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
?‫לך‬ ‫תרם‬
‫תרם‬ AI ‫בכלי‬ ‫ששימוש‬ ‫מדווחים‬ ‫מהמשיבים‬ 95%-‫כ‬
‫במידה‬ ‫תרם‬ ‫הוא‬ 66%‫ל‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫במידה‬ ‫להם‬
.‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫או‬ ‫רבה‬
‫ידע‬ ‫מפערי‬ ‫נובעים‬ AI ‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫האתגרים‬ ‫רוב‬
‫שלך‬ ‫האתגרים‬ ‫מה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
?‫הכלים‬ ‫בהטמעת‬
‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ 2
‫הדבר‬ .‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫הם‬ AI
‫צוותי‬ ‫של‬ ‫נמוך‬ ‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫מתכתב‬
.‫בנושא‬ ‫הכשרה‬ ‫שעברו‬ ‫גיוס‬
‫הרבה‬ ‫לחסוך‬ ‫תוכל‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬
‫השלישי‬ ‫האתגר‬ ‫(שזה‬ ‫זמן‬ ‫מאוד‬
‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ )‫שעלה‬
.‫העבודה‬
info@hrd.co.il :‫פרטים‬ ‫לקבלת‬
‫שקיבלת‬ ‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬
?ChatGPT ‫מ‬
‫טובה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫תוצרים‬
64.7%
‫בנונית‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬
21.6%
‫מאד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫תוצרים‬
11.2%
‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫היו‬ ‫מה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
?CHATPGT ‫מ‬ ‫שקיבלת‬
‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫שהרמה‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 76%
.‫מאוד‬ ‫גבוהה‬
‫בינונית‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ 25% ‫רק‬ ‫לעומתם‬
.‫נמוכה‬ ‫או‬
‫תסייע‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫שהדרכה‬ ‫יתכן‬
.‫בכלי‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫בשימוש‬
‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫שלנו‬ ‫הסדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬
‫ופרודוקטיביים‬ ‫לאפקטיביים‬ ‫אלו‬ ‫כלים‬
info@hrd.co.il :‫עבורכם‬
‫שלבינה‬ ‫מעריכים‬ HR ‫ה‬ ‫מאנשי‬ 60%
‫התחום‬ ‫על‬ ‫מאד‬ ‫גבוה‬ ‫השפעה‬ ‫תהייה‬ ‫מלאכותית‬
‫מאד‬ ‫פיעו‬
60.3%
‫מסויימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפיעו‬
36.4%
‫מינורית‬ ‫בצורה‬ ‫ישפיעו‬
2.5%
‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫לדעתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫סקר‬ ‫שאלת‬
3-‫ב‬ ‫המשא‬ ‫עולמות‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫המלאכותית‬
?‫הקרובות‬ ‫השנים‬
‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
.‫ממרם‬ ‫יוצא‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬
info@hrd.co.il >‫קשר‬ ‫ליצירת‬
‫ששליטה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 70%
‫מכישורי‬ ‫לחלק‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫החובה‬
‫כן‬
70.2%
‫ה‬.‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬
22.3%
‫לא‬
7.4%
AI ‫בכלי‬ ‫שליטה‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬
‫נשות‬ ‫של‬ ‫מהכישורים‬ ‫כחלק‬ ‫לדרישה‬ ‫יהפוך‬
?‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ HR‫ה‬ ‫ואנשי‬
AI ‫בכלי‬ ‫ששליטה‬ ‫צופים‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬
.‫שלנו‬ ‫התוכן‬ ‫בעולמות‬ ‫חשובה‬ ‫למיומנות‬ ‫תהפוך‬
.‫ולתרגל‬ ‫להתנסות‬ ,‫ללמוד‬ ,‫להתמקצע‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬
‫שלנו‬ AI‫ה‬ ‫והכשרות‬ ‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬
‫ומש"א‬ ‫לגיוס‬ AI
‫לעובדים‬ AI
‫ולמנהלים‬
AI & Linkedin
info@hrd.co.il :‫לפרטים‬
Thank You
AI ‫של‬ '‫טאץ‬ ‫עם‬ ‫נפרד‬
‫רוזן‬ ‫ישראל‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬

More Related Content

Similar to באנצ'מארק AI FOR HR

מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
קבוצת נירם גיתן NGG
 
Kineo Israel Webinar on Mobile Learning
Kineo Israel Webinar on Mobile LearningKineo Israel Webinar on Mobile Learning
Kineo Israel Webinar on Mobile Learning
Amir Elion
 
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנהEnterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Israel Blechman
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Agile Performance Reviews
Agile Performance Reviews Agile Performance Reviews
Agile Performance Reviews
AgilePractitionersIL
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - HebrewIBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
Dvir Reznik
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Gil Bozer P.hD.
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
קבוצת נירם גיתן NGG
 
ילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידע
NOVA
 
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
NOVA
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
Morit Rozen
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
קבוצת נירם גיתן NGG
 
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכותפרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
Asaf Meir
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Alon Schwartz
 

Similar to באנצ'מארק AI FOR HR (20)

מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
כנס HR Tech - טכנולוגיה בתהליכי יעדים והערכה 5.2.18
 
Kineo Israel Webinar on Mobile Learning
Kineo Israel Webinar on Mobile LearningKineo Israel Webinar on Mobile Learning
Kineo Israel Webinar on Mobile Learning
 
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנהEnterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
Enterprise2.0 (Hebrew) - ווב2.0 בארגונים: ארגז הכלים לארגון בסביבה משתנה
 
989 km warnings
989 km warnings989 km warnings
989 km warnings
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
Agile Performance Reviews
Agile Performance Reviews Agile Performance Reviews
Agile Performance Reviews
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - HebrewIBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
IBM - Understanding Enterprise 20 Solutions - KM-Status Conference - Hebrew
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
 
09 גיליז
09 גיליז09 גיליז
09 גיליז
 
Tecknology
TecknologyTecknology
Tecknology
 
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושיטכנולוגיה בשירות ההון האנושי
טכנולוגיה בשירות ההון האנושי
 
ילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידעילקוט כלים - ניהול ידע
ילקוט כלים - ניהול ידע
 
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
ניהול מבוסס נתונים - איך עושים את זה במגזר השלישי
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהליםאנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
אנחנו שם בשבילם -אנשי משאבי אנוש מלווים מנהלים
 
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכותפרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
פרסום בגוגל מפגש ראשון 2017 - מבוא וציון איכות
 
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטליתDigital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
Digital Strategy - אסטרטגיה דיגיטלית
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (20)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

באנצ'מארק AI FOR HR

 • 1. AI FOR HR ‫בנצ'מארק‬ ‫הבינה‬ ‫מהפיכת‬ ‫אנוש‬ ‫במשאבי‬ ‫המלאכותית‬ ‫גרונר‬ ‫רוזן&ויקי‬ ‫יעקב‬
 • 2. ‫כאן‬ ‫כבר‬ AI For HR ‫ה‬ ‫מהפיכת‬ .‫התעשיות‬ ‫מכלל‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬ 150 ‫כ‬ ‫חלק‬ ‫לקחו‬ ‫בו‬ AI For HR-‫ה‬ ‫סקר‬ ‫תוצאות‬ ‫את‬ ‫לפרסם‬ ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ .‫הקרובות‬ ‫בשנים‬ ‫שלנו‬ ‫התחום‬ ‫מתקדם‬ ‫לאן‬ ‫להבנה‬ ‫קריטיות‬ ‫הינן‬ ‫הבנצ’מארק‬ ‫תוצאות‬ ‫חשיבות‬ AI‫ב‬ ‫השליטה‬ ‫את‬ ‫והופכת‬ ,‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫מעצבת‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בתחום‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫איתה‬ ‫שהביאה‬ ‫המהפכה‬ .HR-‫ה‬ ‫בעולמות‬ ‫העוסקים‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫להכרחית‬ ‫יצירתיות‬ ‫הדורשות‬ ‫אסטרטגיות‬ ‫ביוזמות‬ ‫להתמקד‬ HR‫ה‬ ‫לאנשי‬ ‫זמן‬ ‫ומפנה‬ ‫שגרתיות‬ ‫מטלות‬ ‫מפשטת‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ .‫אנושית‬ ‫ואינטואיציה‬ ‫וליצור‬ ,‫אתגרים‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ,‫מגמות‬ ‫לצפות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לצוותי‬ ‫מאפשרות‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫והחיזוי‬ ‫נתונים‬ ‫ניתוח‬ ‫יכולות‬ .‫יחסית‬ ‫קטן‬ ‫במאמץ‬ ‫אישית‬ ‫עובדים‬ ‫חוויות‬ .‫אסטרטגי‬ ‫הכרח‬ ‫אלא‬ ‫מותרות‬ ‫עוד‬ ‫אינה‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫שליטה‬ ,‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫הדינמי‬ ‫בעידן‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫ולמקסם‬ ,‫ארגוני‬ ‫ושינוי‬ ‫חדשנות‬ ‫להוביל‬ ,‫המודרני‬ ‫העבודה‬ ‫עולם‬ ‫במורכבויות‬ ‫לנווט‬ ‫לנו‬ ‫מאפשרת‬ ‫היא‬ .‫בארגון‬ ‫העובדים‬ .2024 ‫ל‬ ‫רלוונטית‬ AI For HR ‫אסטרטגיית‬ ‫ולבנות‬ ‫להתרחש‬ ‫שעומדים‬ ‫השינויים‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫לכם‬ ‫יעזרו‬ ‫הסקר‬ ‫תוצאות‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ & ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
 • 3. ?‫אנחנו‬ ‫מי‬ HRD AI TEAM ‫לארגונים‬ AI ‫הרצאות‬ ‫לארגונים‬ AI ‫סדנאות‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫שיפור‬ AI ‫כלי‬ ‫בעזרת‬ ‫ארגונית‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬ ‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫הרצאות‬ ‫וגיוס‬ HR‫ל‬ AI ‫סדנאות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫חברתיות‬ AI ‫משולבות‬ ‫טלינג‬ ‫וסטורי‬ AI & ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ AI ‫מבוסס‬ ‫סורסיניג‬ ‫סדנאות‬ AI ‫ו‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬
 • 4. !‫הסקר‬ ‫וממלאי‬ ‫ממלאות‬ 150 ‫לכ‬ ‫תודה‬ ‫דמוגרפי‬ ‫מידע‬ 11-100 32% 1001-5000 18% 101-500 17% 1-10 13% +5000 12% 501-1000 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50 ‫טק‬ ‫היי‬ ‫ייעוץ‬/‫שירותים‬ ‫אחר‬ ‫וייצור‬ ‫תעשיה‬ ‫ובנקאות‬ ‫ביטוח‬ ,‫פיננסים‬ ‫קמעונאות‬ ‫הדהנטינג‬/‫השמה‬ ‫חברת‬ ‫ממשלתי‬ Biotech Pharma / ‫כימיכלים‬ ‫תקשורת‬ ‫תעשיה‬ ‫עובדים‬ ‫מספר‬
 • 5. AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫כבר‬ ‫מהמגיבים‬ 83% ‫בחודשים‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשת‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ?‫האחרונים‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ,‫לחיינו‬ ‫אחרות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫לכניסת‬ ‫בהשוואה‬ ‫מה‬ ‫מכל‬ ‫ביותר‬ ‫הסוחפת‬ ‫היתה‬ AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫שהפריצה‬ .‫שחווינו‬ ‫ורוב‬ ‫רבים‬ ‫בפי‬ ‫ושגור‬ ‫מוכר‬ ‫הנושא‬ ‫בלבד‬ ‫אחת‬ ‫שנה‬ ‫בתוך‬ ‫כדי‬ ‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫להשתמש‬ ‫ניתן‬ ‫כיצד‬ ‫בודקים‬ ‫הארגונים‬ .‫יותר‬ ‫לפרודוקטיביים‬ ‫להפוך‬ ‫כן‬ 83% ‫הקרובים‬ ‫בחודשים‬ ‫אשתמש‬ ‫אבל‬ ,‫לא‬ 12%
 • 6. ‫עבודה‬ ‫למטרות‬ AI ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ ‫מהמגיבים‬ 79% ?‫זאת‬ ‫עשית‬ ‫צורך‬ ‫לאיזה‬ :‫לשאלה‬ ‫במענה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ‫וגיוס‬ ‫אנוש‬ ‫במשאבי‬ AI ‫ה‬ ‫שימושי‬ ‫סביב‬ ‫שנוצר‬ ‫הרב‬ ‫השיח‬ .‫אלו‬ ‫בכלים‬ ‫להתנסות‬ ‫הקהילה‬ ‫מחברי‬ ‫מאד‬ ‫הרבה‬ ‫הביאו‬ ‫יצירת‬ ‫בין‬ ‫נע‬ ‫לעבודה‬ ‫השימושים‬ ‫שמגוון‬ ‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ,‫למידה‬ ,‫סדנאות‬ ‫בניית‬ ,‫מקצועית‬ ‫התייעצות‬ ,‫תכנים‬ ‫תמונות‬ ‫יצירת‬ ,‫הסורסינג‬ ‫תהליכי‬ ‫שיפור‬ ,‫משרות‬ ‫כתיבת‬ .‫ועוד‬ ,‫לימודים‬ ‫למטרות‬ AI ‫ה‬ ‫בכלי‬ ‫השתמשו‬ 21% ‫ה‬ ‫שאר‬ .‫סקרנות‬ ‫מתוך‬ ‫או‬ ‫אישיים‬ ‫לשימושים‬
 • 7. ‫לשיפור‬ ‫חשובים‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫חושבים‬ 88% ‫הארגונית‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫הטמעת‬ ‫להערכתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫ולשיפור‬ ‫להצלחת‬ ‫חשובה‬ ‫המלאכותית‬ ?‫בארגון‬ ‫מאד‬ ‫חשוב‬ AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמגיבים‬ 88% ‫הארגונית‬ ‫הפרודוקטיביות‬ ‫לשיפור‬ ‫חשוב‬ ‫או‬ 2% ‫ו‬ ‫מועטה‬ ‫בצורה‬ ‫חשובים‬ AI ‫ה‬ ‫שכלי‬ ‫העריכו‬ 10% ‫רק‬ ‫בכלל‬ ‫חשובה‬ ‫לא‬ ‫שהיא‬ ‫העריכו‬ 88%
 • 8. ‫שהבינה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 2/3 ‫מהעובדים‬ 5-20% ‫תייתר‬ ‫המלאכותית‬ ‫חלק‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ AI ‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫סקר‬ ‫שאלת‬ ?‫שנים‬ 3 ‫של‬ ‫בטווח‬ ‫למיותרים‬ ‫מהעובדים‬ 5-20% ‫בין‬ ‫ייתר‬ AI ‫ש‬ ‫חושבים‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ .‫בארגון‬ ‫מהעובדים‬ ‫חייבים‬ ‫העובדים‬ ,‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫כדי‬ ‫ולא‬ ‫עזר‬ ‫כלי‬ ‫בו‬ ‫לראות‬ ,AI-‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫ללמוד‬ ‫משתנה‬ ‫העבודה‬ ‫שעולם‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ .‫מתחרה‬ .‫קריטיות‬ ‫הן‬ AI-‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫ומיומנויות‬ ‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫ממרם‬ ‫יוצא‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬ info@hrd.co.il >‫קשר‬ ‫ליצירת‬ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫מהארגו‬ ‫אחוז‬ 5-20 ‫כ‬ ‫יחליף‬ ‫מהארגון‬ ‫אחוז‬ 21-40 ‫יחליף‬ ‫מהארגון‬ 40% ‫ל‬ ‫מעל‬ ‫יחליף‬ 23% 68% 1% 8%
 • 9. ‫בתחומי‬ ‫יהיו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫השיפורים‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫פנית‬ ‫תקשורת‬ ,‫גיוס‬ ,‫הלמידה‬ HR ‫ותפעול‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫שילוב‬ ‫ישפר‬ ‫להערכתך‬ ‫הבאים‬ ‫התחומים‬ ‫את‬ ‫המלאכותית‬ ?‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בעולמות‬ ‫פנים‬ ‫תקשורת‬ :‫המובילים‬ ‫התחומים‬ ,‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ,‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫ותפעול‬ ‫ואדמיניסטרציה‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ HR
 • 10. ‫אבידני‬ ‫יובל‬ AI-‫ו‬ ‫סייבר‬ ‫מומחה‬ HACKIT.CO.IL ‫מייסד‬ ‫מוזס‬ ‫ריקי‬ Chief People Officer JVP ‫סימון‬ ‫תומר‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ ‫מו”פ‬ ‫ישראל‬ ‫מיקרוסופט‬ ‫גולד‬ ‫גלית‬ EVP HR Mend ‫סבג‬ ‫מרטין‬ VP Product Management CurveTech.AI ‫כהן‬ ‫אורית‬ People Analytics Leader, AI & future of work enthusiast ex AppsFlyer ‫גל‬ ‫ערן‬ ‫ד”ר‬ ‫תואר‬ ‫ללימודי‬ ‫החוג‬ ‫ראש‬ ,‫למידה‬ ‫בטכנולוגיות‬ ‫שני‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫הפקולטה‬ HIT ,‫למידה‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ -‫ו‬ ‫לגיוס‬ AI ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬ AI ‫קאנבה‬ ‫וסדנאות‬ HR ‫הכנס‬ ‫מפיקת‬ – HRD ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬ ‫מנחה‬ AI ‫מבוססי‬ ‫וסורסינג‬ ‫הכנס‬ ‫מפיקת‬ – HRD ‫רוזן‬ ‫מורית‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מורית‬
 • 11. ‫אסטרטגיה‬ ‫ותכנון‬ ‫גיוס‬ ‫וסורסינג‬ ‫למידה‬ ‫ופיתוח‬ ‫ארגוני‬ ‫ביצועים‬ ‫ניהול‬ ‫ומסלולים‬ ‫בארגון‬ ‫מחוברות‬ ‫עובדים‬ ‫וחווית‬ ‫רווחה‬ ‫עובד‬ ‫והטבות‬ ‫שכר‬ ‫אדמיניסטרציה‬ HR ‫ותפעול‬ ‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ,‫גיוס‬ ,‫הלמידה‬ ‫בתחומי‬ ‫יהיו‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫השיפורים‬ HR ‫ותפעול‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫פנית‬ ‫תקשורת‬
 • 12. AI ‫ה‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫חוסמים‬ ‫מהארגונים‬ 40% ‫בארגון‬ ‫אצלם‬ 40% ‫כן‬ 60% ,‫לא‬ ‫הארגון‬ ‫ברמת‬ ‫אצלכם‬ ‫חסומים‬ AI :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ‫עדיין‬ ‫עובדים‬ ‫כי‬ ‫עוזר‬ ‫באמת‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שלנו‬ ‫מהניסיון‬ ‫את‬ ‫לעקוף‬ ‫דרכים‬ ‫מוצאים‬ ‫או‬ ‫בנייד‬ ‫משתמשים‬ .‫החסימות‬ ‫עבודה‬ ‫נוהל‬ ‫להטמיע‬ ‫הוא‬ ‫חשבו‬ ‫יותר‬ ‫שהרבה‬ ‫מה‬ ‫לכן‬ .‫ברורה‬ ‫מדיניות‬ ‫הגדרת‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫מסודר‬
 • 13. ‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫אין‬ ‫מהמשיבים‬ 85% ‫ל‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫בכלי‬ ‫לשימוש‬ ‫לא‬ 84.7% ‫כן‬ 8.5% ‫הכנה‬ ‫בתהליך‬ 6.8% ‫בנושא‬ ‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ?‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫שימוש‬ ‫לכם‬ ‫גם‬ ‫אם‬ .‫כתובה‬ ‫מדיניות‬ ‫אין‬ ‫עדיין‬ ‫הארגונים‬ ‫לרוב‬ ‫ניתן‬ .‫בנושא‬ ‫לפעול‬ ‫להתחיל‬ ‫חשוב‬ ,‫מדיניות‬ ‫עדיין‬ ‫אין‬ ‫שלנו‬ ‫מהאתר‬ ‫ארגונית‬ ‫מדיניות‬ ‫קובץ‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫להוריד‬ .‫הבלוג‬ ‫בתוך‬ HRPORTAL
 • 14.
 • 15. ‫להם‬ ‫תרם‬ AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 95% ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 42.7% ‫מסויימת‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 29.1% ‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫ם‬ 23.1% ‫מועטה‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ 2.6% AI ‫בכלי‬ ‫שהשימוש‬ ‫הרגשת‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ?‫לך‬ ‫תרם‬ ‫תרם‬ AI ‫בכלי‬ ‫ששימוש‬ ‫מדווחים‬ ‫מהמשיבים‬ 95%-‫כ‬ ‫במידה‬ ‫תרם‬ ‫הוא‬ 66%‫ל‬ .‫אחרת‬ ‫או‬ ‫כזו‬ ‫במידה‬ ‫להם‬ .‫מאוד‬ ‫רבה‬ ‫או‬ ‫רבה‬
 • 16. ‫ידע‬ ‫מפערי‬ ‫נובעים‬ AI ‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫האתגרים‬ ‫רוב‬ ‫שלך‬ ‫האתגרים‬ ‫מה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ?‫הכלים‬ ‫בהטמעת‬ ‫כלי‬ ‫בהטמעת‬ ‫המרכזיים‬ ‫האתגרים‬ 2 ‫הדבר‬ .‫ידע‬ ‫פערי‬ ‫של‬ ‫תולדה‬ ‫הם‬ AI ‫צוותי‬ ‫של‬ ‫נמוך‬ ‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫מתכתב‬ .‫בנושא‬ ‫הכשרה‬ ‫שעברו‬ ‫גיוס‬ ‫הרבה‬ ‫לחסוך‬ ‫תוכל‬ ‫מסודרת‬ ‫הכשרה‬ ‫השלישי‬ ‫האתגר‬ ‫(שזה‬ ‫זמן‬ ‫מאוד‬ ‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫ולשפר‬ )‫שעלה‬ .‫העבודה‬ info@hrd.co.il :‫פרטים‬ ‫לקבלת‬
 • 17. ‫שקיבלת‬ ‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫הייתה‬ ‫מה‬ ?ChatGPT ‫מ‬ ‫טובה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫תוצרים‬ 64.7% ‫בנונית‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫התוצרים‬ 21.6% ‫מאד‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫היו‬ ‫תוצרים‬ 11.2% ‫התוצרים‬ ‫רמת‬ ‫היו‬ ‫מה‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ?CHATPGT ‫מ‬ ‫שקיבלת‬ ‫או‬ ‫גבוהה‬ ‫שהרמה‬ ‫דיווחו‬ ‫מהמשיבים‬ 76% .‫מאוד‬ ‫גבוהה‬ ‫בינונית‬ ‫רמה‬ ‫על‬ ‫דיווחו‬ 25% ‫רק‬ ‫לעומתם‬ .‫נמוכה‬ ‫או‬ ‫תסייע‬ ‫בתחום‬ ‫מקצועית‬ ‫שהדרכה‬ ‫יתכן‬ .‫בכלי‬ ‫יותר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫בשימוש‬ ‫להפוך‬ ‫כיצד‬ ‫שלנו‬ ‫הסדנאות‬ ‫על‬ ‫למידע‬ ‫ופרודוקטיביים‬ ‫לאפקטיביים‬ ‫אלו‬ ‫כלים‬ info@hrd.co.il :‫עבורכם‬
 • 18. ‫שלבינה‬ ‫מעריכים‬ HR ‫ה‬ ‫מאנשי‬ 60% ‫התחום‬ ‫על‬ ‫מאד‬ ‫גבוה‬ ‫השפעה‬ ‫תהייה‬ ‫מלאכותית‬ ‫מאד‬ ‫פיעו‬ 60.3% ‫מסויימת‬ ‫במידה‬ ‫ישפיעו‬ 36.4% ‫מינורית‬ ‫בצורה‬ ‫ישפיעו‬ 2.5% ‫הבינה‬ ‫כלי‬ ‫לדעתך‬ ‫כמה‬ ‫עד‬ :‫סקר‬ ‫שאלת‬ 3-‫ב‬ ‫המשא‬ ‫עולמות‬ ‫על‬ ‫ישפיעו‬ ‫המלאכותית‬ ?‫הקרובות‬ ‫השנים‬ ‫ומנהלים‬ ‫לעובדים‬ ‫ייעודיות‬ AI ‫סדנאות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫ממרם‬ ‫יוצא‬ ‫פיתוח‬ ‫מנהל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמועברות‬ info@hrd.co.il >‫קשר‬ ‫ליצירת‬
 • 19. ‫ששליטה‬ ‫מעריכים‬ ‫מהמשיבים‬ 70% ‫מכישורי‬ ‫לחלק‬ ‫יהפוך‬ AI ‫בכלי‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫החובה‬ ‫כן‬ 70.2% ‫ה‬.‫בטוח‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ 22.3% ‫לא‬ 7.4% AI ‫בכלי‬ ‫שליטה‬ ‫לדעתך‬ ‫האם‬ :‫הסקר‬ ‫שאלת‬ ‫נשות‬ ‫של‬ ‫מהכישורים‬ ‫כחלק‬ ‫לדרישה‬ ‫יהפוך‬ ?‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬ HR‫ה‬ ‫ואנשי‬ AI ‫בכלי‬ ‫ששליטה‬ ‫צופים‬ ‫לסקר‬ ‫המשיבים‬ ‫רוב‬ .‫שלנו‬ ‫התוכן‬ ‫בעולמות‬ ‫חשובה‬ ‫למיומנות‬ ‫תהפוך‬ .‫ולתרגל‬ ‫להתנסות‬ ,‫ללמוד‬ ,‫להתמקצע‬ ‫הזמן‬ ‫זה‬
 • 20. ‫שלנו‬ AI‫ה‬ ‫והכשרות‬ ‫הרצאות‬ ,‫סדנאות‬ ‫ומש"א‬ ‫לגיוס‬ AI ‫לעובדים‬ AI ‫ולמנהלים‬ AI & Linkedin info@hrd.co.il :‫לפרטים‬
 • 21. Thank You AI ‫של‬ '‫טאץ‬ ‫עם‬ ‫נפרד‬ ‫רוזן‬ ‫ישראל‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬