SlideShare a Scribd company logo
40+
‫פרקטיים‬ ‫טיפים‬
‫מיתוג‬ ‫ממובילי‬
‫בישראל‬ ‫מעסיק‬
‫החלטנו‬ ,22.11.22 ‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬
‫את‬ ‫להוביל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזור‬ ‫אחד‬ ‫טיפ‬ ‫בארץ‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מובילי‬ 40 ‫מ‬ ‫לבקש‬
.‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫אצלכם‬ ‫התחום‬


‫שלנו‬ ‫הייחודי‬ ‫לכנס‬ ‫להצטרף‬ ‫אתכם‬ ‫ולהזמין‬ ‫תודה‬ ‫להם‬ ‫להגיד‬ ‫הזדמנות‬ ‫זאת‬
2022 ‫לשנת‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרסי‬ ,‫השראה‬ ,‫מעשית‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫ליום‬
.)‫נהדר‬ ‫(ואוכל‬ ‫ונטוורקינג‬


:‫ולהרשמה‬ ‫שלנו‬ ‫המטורפת‬ ‫המרצים‬ ‫לרשימת‬
https://www.hrportal.co.il/employer-brand-2022/


‫בכנס‬ ‫להתראות‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
info@hrd.co.il
‫זיו‬ ‫שרון‬
Director of Employer Brand,
Internal Communications and
Talent Acquisition
888
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫המתכון‬ .‫ספרינטים‬ ‫ולא‬ ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫ריצה‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫חטיבת‬ ‫בתוך‬ ‫הפועל‬ ‫מקצועי‬ ‫שיווק‬ ‫צוות‬ ‫הוא‬ ‫להתמדה‬
‫וכך‬ ,‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫ולתקשורת‬ ,‫לטכנולוגיה‬ ,‫העובד‬ ‫לחווית‬ ,‫לגיוס‬ ‫מחובר‬
‫בערכים‬ ‫התומכים‬ ‫עשיר‬ ‫ותוכן‬ ‫הארגונית‬ ‫עשייה‬ ‫נדבך‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫נדבך‬ ‫בונה‬
.‫אחרים‬ ‫ממעסיקים‬ ‫אותנו‬ ‫המבדלים‬
‫אילת‬-‫תדמור‬ ‫זהר‬
VP Human Resources
CyberArk
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
:INSIDE-OUT
‫תרבות‬ ‫ביצירת‬ ,‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫טוב‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
,‫ייחודי‬ ‫מרכיב‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫שברור‬ ‫כזאת‬ ‫וממגנטת‬ ‫ייחודית‬
‫כך‬ ‫איתה‬ ‫ומזדהים‬ ‫גאים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בחברה‬ ‫שהעובדים‬ ‫כזאת‬
‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫השגרירים‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫שהם‬
!‫נתון‬
‫הרמן‬ ‫שירלי‬
Director of Marketing and
Employer Branding
Microsoft
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫בהקשבה‬ ‫מתחיל‬ ‫הכל‬
‫ליוזמות‬ ‫במה‬ ‫ומתן‬ ‫שלהם‬ ‫ולחלומות‬ ‫לרצונות‬ ,‫לסביבתם‬ ,‫לעובדים‬ ‫הקשבה‬
.‫שלהם‬


‫הגאווה‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ,‫הוליסטי‬ ‫באופן‬ ‫החלקים‬ ‫צירוף‬
‫משמעותיות‬ ‫שותפויות‬ ‫לייצר‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,‫באמצעותו‬ .‫שלנו‬ ‫הייחודי‬
‫המשפחות‬ ,‫שלנו‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫אימפקט‬ ‫שיוצרים‬ ,‫ומהלכים‬
.‫ממנה‬ ‫חלק‬ ‫שאנחנו‬ ‫והקהילה‬ ‫שלהם‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫הגיוס‬ ‫בתחומי‬ ‫ויועצת‬ ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
HRD
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫העדר‬ ‫אחרי‬ ‫תלכו‬ ‫אל‬ ,‫כולם‬ ‫כמו‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬
,"‫לכם‬ ‫הייחודיים‬ ‫"הפסים‬ ‫את‬ ‫הביאו‬
.‫מובילים‬ ‫שאתם‬ ‫חיצוני‬ ‫או‬ ‫פנימי‬ ‫מהלך‬ ‫לכל‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הביאו‬
.‫תיזמו‬ ,‫תחלמו‬ ,‫תשאפו‬ ,‫תעזו‬
!‫הגבול‬ ‫הם‬ ‫השמיים‬ ,‫קלישאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬
‫גור‬ ‫נילי‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫בכירה‬ ‫דירקטורית‬
‫העובד‬ ‫וחוויית‬
Salesforce
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫בלי‬ ‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫שכדאי‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫לעצמכם‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬
‫שאני‬ ‫ככל‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫ונושמים‬ ‫חיים‬ ‫שלכם‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫שקודם‬
‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫שמה‬ ‫אני‬ ,‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫יותר‬ ‫ומעמיקה‬ ‫עוסקת‬
.‫ומתמשכת‬ ‫עמוקה‬ ‫השפעה‬ ‫מייצר‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫ורואה‬ ,‫פנימה‬
‫צוקר‬ ‫תומר‬
CMO
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫את‬ ‫להעריך‬ ‫מוקדם‬ .‫היסטורי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫סוערות‬ ‫היו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬
‫בהשפעה‬ ‫שמדובר‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫שלהן‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬
‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השפיעה‬ ‫הקיצונית‬ ‫התנודתיות‬ .‫תקדים‬-‫חסרת‬
‫בהתפכחות‬ ‫וכלה‬ ‫ראוותניות‬ ‫פעילויות‬ ‫דרך‬ ‫מוחלט‬ ‫מקפאון‬ :‫המעסיק‬
,‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫בערכי‬ ‫המיקוד‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מומלץ‬ ‫תנודתי‬ ‫בשוק‬ .‫כואבת‬
‫אגו‬ ,‫חולפים‬ ‫לטרנדים‬ ‫להתפתות‬ ‫ולא‬ EVP-‫ה‬ ‫של‬ ‫המזוקקת‬ ‫באמת‬
.‫שלכם‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הנכס‬ ‫הוא‬ ‫החברה‬ ‫מוניטין‬ .‫זולות‬ ‫ופרובוקציות‬
‫מצנע‬ ‫רז‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ״ל‬
The Mitzna Team
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫מיקוד‬


.‫דברים‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
.‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫הטעות‬ ‫תהיה‬ ‫וזאת‬ ,‫הכל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫רוצים‬ ‫שמתחילים‬ ‫ולפעמים‬
‫שיש‬ ‫למהלכים‬ ‫לרשותכם‬ ‫שעומד‬ ‫והתקציב‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫לנתב‬ ‫לכם‬ ‫עוזר‬ ‫מיקוד‬
.‫אימפקט‬ ‫להם‬
.‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫ולהתקדם‬ ‫ותוצאות‬ ‫התקדמות‬ ‫להציג‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שתעשו‬ ‫ברגע‬
.‫מסויים‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫ספיצפיות‬ ‫מטרות‬ ‫בהצבת‬ ‫הוא‬ ‫מיקוד‬
.‫עושים‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ,‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ ,‫עושים‬ ‫מה‬ ‫להחליט‬ ‫תוכלו‬ ‫ככה‬
‫קלישוב‬ ‫דנה‬
Global Employer Brand Manager
Riskified
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫היא‬ ‫אותנטיות‬
‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫ותקפידו‬ ,‫כחברה‬ ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫תספרו‬
‫תסתנוורו‬ ‫ואל‬ ,‫והערכים‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫נאמנה‬ ‫שמשקפת‬
‫באמת‬ ‫שזה‬ ‫כנראה‬ ‫אז‬ ,‫אותנטי‬ ‫מרגיש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫אחרות‬ ‫מחברות‬
.‫בפרונט‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫מומלץ‬ ‫ולא‬ ‫אותנטי‬ ‫לא‬
‫קרן‬ ‫צביה‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬
Fiverr
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שנקרא‬ ‫הזה‬ ‫ומהמשאב‬ ‫שלכם‬ ‫מהזמן‬ ‫רוצים‬ ‫כולם‬
,‫שגרירים‬ ‫תוכניות‬ ,‫ביח"צ‬ ‫לעסוק‬ ‫מצופים‬ ‫אנחנו‬ ‫בארגון‬ ‫כמנהלים‬
‫פעם‬ ‫ראיתם‬ .‫ועוד‬ ‫מיטאפים‬ ,‫כנסים‬ ,‫ממומן‬ ‫תוכן‬ ,‫סושיאל‬ ,‫קמפיינים‬
‫אז‬ .‫לא‬ ‫אני‬ ?‫תחומים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫בכל‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫שעוסק‬ ‫שיווק‬ ‫איש‬
‫את‬ ‫שיעשו‬ ‫הפרוייקטים‬ ‫את‬ ‫תתעדפו‬ ,‫גדול‬ ‫צוות‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬
‫קצר‬ ‫הכי‬ ‫בזמן‬ ,‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫האימפקט‬
‫ויצמן‬ ‫אביב‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫תקשורת‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬
‫אינטליג'נס‬ ‫נטורל‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫שלהם‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫תכנים‬ ‫לשתף‬ ‫עובדים‬ ‫עודדו‬ .‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫דברו‬
– ‫בעיתון‬ ‫כתבה‬ ‫ואפילו‬ ‫פוסט‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ ,‫בלוג‬ ,‫דעה‬ ‫במאמר‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בין‬
‫שלהם‬ ‫החוויה‬ ‫ואת‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫שמציג‬ ‫בתוכן‬ ‫השקיעו‬
.‫בארגון‬
‫ומגדיל‬ ‫מוניטין‬ ‫מבסס‬ ,‫אותנטית‬ ‫מותג‬ ‫חווית‬ ‫מספק‬ ‫עובדים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫שיתוף‬
‫ארגונית‬ ‫לתקשורת‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ,‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬ ‫ההגעה‬ ‫טווח‬ ‫את‬
,‫שלהם‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ 200 -‫ל‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫עובדים‬ 200 ‫של‬ ‫תוכן‬ .‫בלבד‬
.‫שלכם‬ ‫לתכנים‬ ‫כעת‬ ‫שחשופים‬ ‫אנשים‬ ‫אלף‬ 40 ‫של‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ויוצר‬
‫ליכטנשטיין‬ ‫שמואלי‬ ‫ליאת‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכלית‬
‫ישיר‬ ‫מימון‬
.‫במקביל‬ ‫פרויקטים‬ ‫מגה‬ 10 ‫לפחות‬ ‫רצים‬ ‫תמיד‬ ‫שלנו‬ ‫בארגון‬
‫ואל‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בפרויקט‬ ‫להתחיל‬ ‫המתאים״‬ ‫״לזמן‬ ‫תחכו‬ ‫אל‬
.‫פרויקט‬ ‫כעוד‬ ‫אליו‬ ‫תתיחסו‬
‫ישתלב‬ ‫תמיד‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ‫סוף‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫התחלה‬ ‫יש‬ ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬
‫שרצים‬ ‫האחרים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ולכל‬ , ‫לקצב‬ ,‫לארגון‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ויתאים‬
‫במקביל‬ ‫איתו‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫גורטנשטיין‬ ‫ראביב‬
Director of People Brand &
Experience
Riskified
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫של‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫אל‬ ,‫החוצה‬ ‫מסתכלים‬ ‫לרוב‬ ‫אנו‬ ‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬
.‫ופסיביים‬ ‫אקטיביים‬ ‫ומועמדים‬ ‫מועמדות‬
‫ותורם‬ - ‫פנימה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫לזכור‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬
‫שלהם‬ ‫המחוברות‬ ,‫והעובדים‬ ‫העובדות‬ ‫של‬ ‫השייכות‬ ‫לחיזוק‬
.‫הגאווה‬ ‫ולתחושת‬ ‫לארגון‬
‫גריסרו‬ ‫שירה‬
Talent Acquisition | Employer
Brand
Sodastream
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫מייצרת‬ ‫הקהילה‬ .‫שגרירים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫תשקיעו‬
‫ומשפיעה‬ ‫הגאווה‬ ,‫המעורבות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ,‫לארגון‬ ‫העובדים‬
‫דרך‬ ‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫קהילת‬ .‫עובדים‬ ‫שימור‬ ‫ועל‬ ‫מועמדים‬ ‫גיוסי‬ ‫על‬
‫האנשים‬ ‫לבין‬ ‫הארגון‬ ‫בין‬ ‫נוסף‬ ‫גשר‬ ‫ליצור‬ ‫ומרגשת‬ ‫אפקטיבית‬
‫שלכם‬ ‫המותג‬ ‫חיזוק‬ ‫תוך‬ ,‫אותו‬ ‫שמרכיבים‬
‫דמרי‬ ‫בן‬
Brand communication manager
Intel
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫כרגע‬ ‫המועסקים‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ )‫בעיקר‬ ‫יגידו‬ ‫(ויש‬ ‫גם‬ ‫כולל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
.‫החיצוני‬ ‫הפונטציאלי‬ ‫הטאלנט‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ולא‬
.‫פנימה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫עובד‬ - ‫החוצה‬ ‫לדברר‬ ‫שרוצים‬ ‫שהמסר‬ ‫לוודא‬ ‫שיש‬ ,‫מכאן‬
‫שייצר‬ ‫מסר‬ ‫הוא‬ ,‫גאווה‬ ,‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫שלנו‬ ‫העובדים‬ ‫אצל‬ ‫ייצר‬ ‫כזה‬ ‫מסר‬
.‫כאותנטי‬ ‫וייתפס‬ ‫חיבור‬ ‫תחושת‬
.‫פנימה‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫ויחבר‬ ‫החוצה‬ ‫הגיוס‬ ‫במאמצי‬ ‫יתמוך‬ ‫כזה‬ ‫מסר‬
‫עירון‬ ‫אימי‬
‫מנכ"לית‬
Likearainbow
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬


‫עסקי‬ ‫הון‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫אותו‬ ‫לנהל‬ ‫ויש‬ ,‫הון‬ ‫הוא‬ ‫הארגוני‬ ‫הנרטיב‬
.‫אחר‬
,‫ומדיד‬ ‫קונסיסטנטי‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫באופן‬ ,‫הנרטיב‬ ‫של‬ ‫חכם‬ ‫ניהול‬
‫רוצים‬ ‫שעובדים‬ ,‫נחשק‬ ‫למותג‬ ‫הארגון‬ ‫להפיכת‬ ‫המפתח‬ ‫הוא‬
.‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬
‫קצנשטיין‬ ‫זר‬ ‫מורן‬
Head of Communications
Playtika
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫כולנו‬ – ‫מההתחלה‬ ,‫טובה‬ ‫הרגשה‬ ‫תנו‬
‫להציף‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫לפעמים‬ .‫בעבודה‬ ‫החדשים‬ ‫להיות‬ ,‫הזאת‬
‫לא‬ ‫המיתוג‬ ‫תהליך‬ .‫והבדידות‬ ‫הזרות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫ממש‬
.‫שרציתם‬ ‫הטאלנט‬ ‫את‬ ‫לעבודה‬ ‫קיבלתם‬ ‫שבו‬ ‫ביום‬ ‫נעצר‬
‫הכשרה‬ ‫גם‬ ‫שכוללת‬ ‫ונעימה‬ ‫מכילה‬ ,‫נכונה‬ ‫קליטה‬ ‫צרו‬
‫וליווי‬ ‫קליטה‬ ‫של‬ ‫פרוטוקול‬ ‫ובניית‬ ‫ניהול‬ ‫בדרגי‬ ‫לעובדים‬
.‫חדשים‬ ‫לעובדים‬
‫גולדמן‬ ‫נועה‬
Head of Communications
SAP
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בחזית‬ ‫נמצא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫במותג‬ ‫גאווה‬ ‫מיצירת‬ ‫החל‬ ,‫הביזנס‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫ונוגע‬
‫וכלה‬ ‫טאלנטים‬ ‫ומשיכת‬ ‫שימור‬ ‫דרך‬ ,‫עובדים‬ ‫ומעורבות‬
.‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫הברנד‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬
‫להשיג‬ ‫מצליח‬ ‫אשר‬ ‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫מצוין‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫יציבות‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫משתנים‬ ‫שוק‬ ‫בתנאי‬ ‫גם‬ ‫אלו‬ ‫מטרות‬
.‫יציבות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬ ‫המותג‬
‫אורפז‬ ‫איה‬
Employee Experience Manager
Overwolf
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫הנרטיב‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מצוינת‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ‫מיתון‬ ‫תקופת‬
‫ולטפח‬ ‫להכשיר‬ ,‫לרתום‬ ,‫לבייסיק‬ ‫לחזור‬ .‫מבפנים‬ ‫הארגוני‬
,‫הטכנולוגי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫ישגררו‬ ‫הם‬ .‫שלכם‬ ‫העובדים‬ ‫את‬
‫טובים‬ ‫הכי‬ ‫השגרירים‬ ‫יהיו‬ ‫והם‬ - ‫שלכם‬ ‫והתרבותי‬ ‫הארגוני‬
!‫לבקש‬ ‫שתוכלו‬ ‫ואמינים‬
‫מהמשבר‬ ‫ביציאה‬ ‫להיות‬ ‫תרצו‬ ‫חברה‬ ‫איזו‬ ,‫תמיד‬ ‫חשבו‬
.‫ובצניעות‬ ‫באותנטיות‬ ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫ותמשיכו‬
‫נדל‬ ‫ציבי‬
Director Employer Brand
JFrog
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
"‫כזאת‬ ‫חיה‬ ‫באמת‬ ‫"אין‬ -‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬
‫שיש‬ ‫הטובים‬ ‫המקומות‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫התפקיד‬
‫החוצה‬ ‫ואז‬ ‫פנימה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫אותם‬ ‫ולהדהד‬ ‫בארגון‬
‫מטטוב‬ ‫מלי‬
‫והדרכה‬ ‫גיוס‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬
‫פלאפון‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫ולהשקיע‬ ‫המועמדים‬ ‫מול‬ ‫הגיוס‬ ‫בתהליך‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫צריך‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫היום‬
.‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬


.‫ואותנטיות‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫יצירתיות‬ ,‫מתמדת‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫זה‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬


,)‫הגיוס‬ ‫(משפכי‬ ‫הגיוס‬ ‫שלבי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫מתוך‬ ‫למידה‬ ,‫מהצלחות‬ ‫למידה‬ -‫מתמדת‬ ‫למידה‬
.‫אפקטיביות‬ ‫ובחינת‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ניהול‬ ,‫מגמות‬ ,‫נתונים‬ ‫בחינת‬


‫ביצירת‬ ‫מיקוד‬ .‫שונות‬ ‫לתוצאות‬ ‫ולצפות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ -‫יצירתיות‬
‫מחוץ‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫וחשיבה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫הרחבת‬ ,‫טובה‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬
.‫לקופסא‬


‫כח‬ ‫מכפיל‬ ‫לטובת‬ ‫גם‬ ‫מגייס‬ ‫לארגון‬ ‫הארגון‬ ‫והפיכת‬ ‫לתהליך‬ ‫ההנהלה‬ ‫רתימת‬ -‫השפעה‬ ‫יכולת‬
"Look a like" ‫שהם‬ ‫לקהלים‬ ‫להגיע‬ ‫היכולת‬ ‫וגם‬


.‫פערים‬ ‫לייצר‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ולתרבות‬ ‫למציאות‬ ‫בהתאמה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ -‫אותנטיות‬
‫כהנא‬ ‫רינת‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬
‫מערכות‬ ‫אלביט‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫מנת‬ ‫על‬ .‫סיסמא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫כולם‬ ‫את‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫רעיון‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ,‫מנצח‬ ‫יהיה‬ ‫מיתוגי‬ ‫מהלך‬ ‫או‬ ‫שפרויקט‬
,‫לדרך‬ ‫לו‬ ‫ומחוצה‬ ‫מהארגון‬ ‫רתומים‬ ‫שותפים‬ ‫דרושים‬ .‫טוב‬
‫להם‬ ‫רלוונטי‬ ‫שהפרויקט‬ ‫ככאלה‬ ‫אותם‬ ‫שמצאנו‬ ‫שותפים‬
‫נכונות‬ ‫להם‬ ‫שתהיה‬ ‫כדי‬ ,‫ערך‬ ‫להם‬ ‫שנותנות‬ ‫בנקודות‬ ‫ונוגע‬
‫חלק‬ ‫בכך‬ ‫לקחת‬
‫קוז'וקרו‬ ‫אביטל‬ ‫עדי‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬
Tipalti
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫של‬ ‫הפונקציה‬ ‫יושבת‬ ‫באיפה‬ ‫להתעסק‬ ‫מספיק‬
‫בחברה‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫למצב‬ ‫כדי‬ .‫שיווק‬ ‫או‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬
‫יעדים‬ ,‫אסטרטגיה‬ ‫עם‬ ,‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫כמחלקה‬ ‫אתכם‬ ‫תחשיבו‬
.‫והצלחות‬ ‫מטרות‬
‫את‬ ‫אתכם‬ ‫ולהביא‬ ‫ערך‬ ‫להביא‬ ‫המשיכו‬ ‫קשות‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬
‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫היצירתיות‬
‫הירש‬ ‫עופר‬
Head of Corporate Communications
and Employer brand
‫ישראל‬ ‫רכבת‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫חוויית‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫כלים‬ ‫בארגון‬ ‫לאנשים‬ ‫תנו‬
.‫חיובית‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫ודאגו‬ ,‫שלהם‬ ‫העבודה‬


.‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫רווחה‬ ‫באירועי‬ ‫רק‬ ‫לא‬
.‫ולהיפך‬ ‫לעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫דאגו‬


‫תגרום‬ ,‫העובדים‬ ‫בסביבת‬ ‫תשוקף‬ ‫טובה‬ ‫עבודה‬ ‫חוויית‬
‫חיצוניים‬ ‫ולמועמדים‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫כמעסיק‬ ‫בכם‬ ‫לבחור‬ ‫להם‬
.‫כמעסיק‬ ‫בכם‬ ‫לחשוק‬
‫טל‬ ‫ענבר‬
R&D Brand Manager
Riskified
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫לא‬ ,R&D ‫ואנשי‬ ‫לנשות‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לבנות‬ ‫בשביל‬
‫להתחיל‬ ‫אפשר‬ ‫אלא‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫מותג‬ ‫תת‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬
,‫במיטאפים‬ ‫הרצאות‬ ‫כמו‬ ‫ממוקדות‬ ‫בפעילויות‬
‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬ ‫בלוגים‬ ‫כתיבת‬ ,‫בפודקסטים‬ ‫התארחות‬
‫תוכן‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫קהילות‬ ‫עם‬
.‫אותו‬ ‫לשווק‬ ‫וגם‬ ‫לאירוע‬
‫זוארץ‬ ‫קרן‬
‫ארגונית‬ ‫תקשורת‬ ‫מנהלת‬
CBC ISRAEL (‫קולה‬-‫)קוקה‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
.‫והעובדים‬ ‫מהעובדות‬ ,‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫הארגונית‬ ‫שהתקשורת‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לייצר‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬
.‫השונים‬ ‫לקהלים‬ ‫התאמה‬ ‫עם‬ ‫השפה‬ ‫באותה‬ ‫ידברו‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
‫ייצגו‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫וגאים‬ ‫שותפים‬ ,‫מחוברים‬ ‫יותר‬ ‫ירגישו‬ ‫שהעובדים‬ ‫ככל‬
.‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫שגרירים‬ ‫ויהיו‬ ‫יותר‬ ‫ואמיתית‬ ‫נאמנה‬ ‫בצורה‬ ‫הארגון‬ ‫את‬
‫בצורה‬ ‫הארגוני‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫מספרים‬ ‫והעובדים‬ ‫שהעובדות‬ ‫תזכרו‬
‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫תחשבו‬ .‫תפקיד‬ ‫להם‬ ‫ותנו‬ ‫בהם‬ ‫תעזרו‬ ,‫טובה‬ ‫הכי‬
.‫יחזיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בלעדיהם‬ ,‫שלו‬ ‫היסודות‬ ‫הם‬ ‫והעובדים‬ ‫הבית‬ ‫הוא‬
‫אדלר‬ ‫שושן‬ ‫מירי‬
‫מדיה‬ ‫מנהלת‬
‫תקשוב‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫הסיפור‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬


‫שלכם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫בכל‬ ‫הבמה‬ ‫בקדמת‬ ‫שלכם‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫שימו‬


‫שלכם‬ ‫המותג‬ ‫הם‬


‫שלכם‬ ‫האמיתיות‬ ‫הפנים‬ ‫הם‬


‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הסטוריטלרז‬ ‫הם‬


‫פרסום‬ ‫משרד‬ ‫מכל‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫יספרו‬ ‫והם‬
‫נתן‬ ‫בר‬ ‫מירי‬
‫גלובלי‬ ‫פנים‬ ‫ותקשורת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫טאבולה‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
:‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫תשאלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫כל‬ ‫לפני‬
?‫המטרה‬ ‫מה‬
‫כך‬ ,‫המטרה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫ומדויק‬ ‫טוב‬ ‫שתגדירו‬ ‫ככל‬
‫והכי‬ ‫מדיד‬ ,‫מחושב‬ ,‫ממוקד‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫המהלך‬
.‫אמיתי‬ ‫אימפקט‬ ‫מייצר‬ - ‫חשוב‬
‫גווילי‬ ‫מיטל‬
HR ‫דיגיטל‬ ‫תוכן‬ ‫מנהלת‬
CBC ISRAEL (‫קולה‬-‫)קוקה‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫לרשתות‬ ‫שהכנתם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקמפיין‬ send ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
‫החברתיות‬
.‫ארגוניים‬ ‫הפנים‬ ‫בערוצים‬ ‫שלכם‬ ‫ולעובדים‬ ‫לעובדות‬ ‫אותו‬ ‫תשלחו‬
‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫תתנו‬ ‫כך‬ .‫לקמפיין‬ ‫שנחשפים‬ ‫הראשונים‬ ‫שהם‬ ‫להם‬ ‫תספרו‬
.‫ושייכות‬ ‫גאווה‬ ‫של‬
‫את‬ ‫תגדילו‬ ‫ואתם‬ ‫לייקים‬ ‫ויעשו‬ ‫יגיבו‬ ,‫ישתפו‬ ‫עובדים‬ ‫יותר‬ – ‫בשבילכם‬ ‫הבונוס‬
.‫החשיפה‬


‫גם‬ ,‫מהארגון‬ ‫עובדים‬ ‫בתמונות‬ ‫להשתמש‬ ‫תמיד‬ ‫אבל‬ ‫תמיד‬ – ): ‫לטיפ‬ ‫טיפ‬ ‫ועוד‬
‫האותנטיות‬ ,‫הנייד‬ ‫דרך‬ ‫אותה‬ ‫וצילמתם‬ ‫מקצועית‬ ‫פחות‬ ‫התמונה‬ ‫אם‬
.‫מהונדסת‬ ‫מתמונה‬ ‫יותר‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫תעשה‬ ‫משדרת‬ ‫שהתמונה‬
‫ישורון‬ ‫ענת‬
Marketing Manger & Employer
Branding Lead
Aman group
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שיווק‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬
.‫ומתבקש‬
‫וכל‬ ‫הלקוח‬ ‫הם‬ ‫והמועמדים‬ ‫העובדים‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬
.‫למטרה‬ ‫מגוייסים‬ ‫להיות‬ ‫צריכיך‬ ‫השיווק‬ ‫כלי‬
‫דין‬ ‫דרור‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬
‫מאוחדת‬ ‫חולים‬ ‫קופת‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫ארגון‬ ‫לכל‬ ‫ונכון‬ ,‫מזמן‬ ‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫מבינים‬ .1


‫העובדים‬ ‫לוועדי‬ HR ‫בין‬ ‫וגם‬ ,‫פנים‬ ‫תקשורת‬-‫דוברות‬-‫שיווק‬ ‫בין‬ ‫מדויק‬ ‫שת"פ‬ .2


‫לארגון‬ ‫מותאמים‬ ‫בכלים‬ ‫החברתיות‬ ‫והרשתות‬ ‫הגיוס‬ ‫ערוצי‬ ‫דרך‬ ‫השקעה‬ .3
)...‫סורסינג‬ ‫רכזי‬ ,"‫הפוכים‬ ‫("ראיונות‬


‫בשטח‬ "‫הסברה‬ ‫"שגרירי‬ ‫דרך‬ ‫עבודה‬ .4


‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫הולם‬ ‫ומענה‬ ‫חוזר‬ ‫להיזון‬ ‫קבוע‬ ‫סנסור‬ .5


‫פנים‬ ‫אפליקציה‬ ‫(כולל‬ ‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫מותאמים‬ ‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ .6
)‫סטרית‬ ‫דו‬ ‫ארגונית‬
‫אידי‬ ‫דלית‬
TA Special Projects Lead
NOVA
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
!‫לשטח‬ ‫חיבור‬


.‫לעובדים‬ ‫מחוברים‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫בעיני‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫הטיפ‬


‫תעשו‬ .‫הבדל‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫בהייטק‬ ‫או‬ ‫בתעשייה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלי‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫בין‬
‫תחילת‬ ,R&D ‫אנשי‬ ‫של‬ Weekly ,‫צוות‬ ‫בפגישות‬ ‫נוכחים‬ ‫להיות‬ ‫מאמץ‬
.‫עגולים‬ ‫שולחנות‬-‫ואפילו‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫במוקד‬ ‫משמרת‬


!‫לוותר‬ ‫לא‬


.‫מביקורת‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬


.‫ולהיראות‬ ‫לראות‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫רק‬


.‫האשטאג‬ ‫או‬ ‫תיוג‬ ‫ע"י‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הסושיאל‬ ‫עמודי‬ ‫של‬ ‫לחשיבות‬ ‫אותם‬ ‫חברו‬
‫ישי‬ ‫בן‬ ‫יניב‬
‫משותף‬ ‫מנכ"ל‬
iDeez Employer Branding
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
!...‫החדש‬ ‫המלך‬ ‫הוא‬ ‫וידאו‬


‫שלנו‬ ‫הזמן‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ - ‫טיקטוטק‬ ,‫רילס‬ ,‫סטורי‬
‫בסושיאל‬


- ‫משוכללת‬ ‫ועריכה‬ ‫וידאו‬ ‫מכונת‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫שלכם‬ ‫הנייד‬ '‫הטל‬
‫מהפעילויות‬ ‫הרגעים‬ ‫את‬ ‫לתעד‬ ‫כדי‬ ‫הדמיון‬ ‫כיד‬ ‫בו‬ ‫השתמשו‬
‫לעובדים‬ ‫לתת‬,‫וטיפים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫מגניבות‬ ‫פינות‬ ‫לייצר‬ ,‫השונות‬
.‫אצלכם‬ ‫לעבוד‬ ‫ולמה‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אותנטית‬ ‫בצורה‬ ‫לספר‬
‫פייגנבוים‬ ‫מיכל‬
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מומחית‬


‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
:‫הפרמידה‬ ‫בבסיס‬ ‫התחילו‬ ‫תמיד‬
‫שהן‬ ‫פעילויות‬ ‫יש‬ ‫פרמידה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתהליך‬ ‫נייצר‬ ‫אם‬
‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ :‫כגון‬ ‫הפרמידה‬ ‫בבסיס‬ ‫ונמצאות‬ must
,‫עובדים‬ ‫פיתוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ,‫ומאפשרת‬ ‫חיובית‬
‫במעלה‬ ‫מתקדמים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לפני‬ .‫והשפעה‬ ‫משמעות‬
‫שהבסיס‬ ‫שנבדוק‬ ‫חשוב‬ )‫נוספות‬ ‫פעילויות‬ ‫(עם‬ ‫הפרמידה‬
.‫ואיתן‬ ‫קיים‬ ‫שלנו‬
‫מן‬ ‫הגר‬
‫וחדשנות‬ ‫דיגיטל‬ ‫מנהלת‬
‫מעוף‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫קריטי‬ ‫רכיב‬ ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬
‫מועמדים‬ ‫למשוך‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וליכולת‬ ,‫שלכם‬ ‫המעסיק‬
.‫נוספים‬
‫אפשר‬ ‫בהן‬ ‫המגע‬ ‫נקודות‬ ‫את‬ ‫וזהו‬ ,‫הגיוס‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫נתחו‬
‫קטנים‬ ‫שינויים‬ ‫כמה‬ ‫רק‬ ‫נחוצים‬ ‫לפעמים‬ .‫ולשנות‬ ‫לשפר‬
.‫המועמד‬ ‫של‬ ‫בחוויה‬ ‫גדול‬ ‫אפקט‬ ‫שיעשו‬
‫בבאי‬ ‫מרב‬
CEO
Proman
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬


‫את‬ ‫ובולטת‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫לארוז‬ ‫מטרתו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫תפיסה‬ ‫לייצר‬ ‫ובכך‬ ,‫לכם‬ ‫הייחודית‬ ‫העובד‬ ‫וחוויית‬ ‫הערכים‬
.‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫ומתמשכת‬ ‫רחבה‬
.‫מועמד‬ ‫וחווית‬ ‫שגרירים‬ ‫תכניות‬ ,‫קמפיינים‬ ‫נגזרים‬ ‫מכאן‬
‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫שייצר‬ ‫החוזר‬ ‫הנרטיב‬ ‫במציאת‬ ‫השקיעו‬
.‫מתמשכים‬ ‫וגאווה‬
‫מגל‬ ‫מוזס‬ ‫ועפרה‬ ‫רביד‬ ‫יעל‬
‫מייסדות‬
CHOICES
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫משאבי‬ ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫בפגישת‬ ‫להסגר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫מעסיק‬ ‫מותג‬
‫ואת‬ ‫העובדים‬ ‫קולות‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ .‫והשיווק‬ ‫אנוש‬
‫תהליך‬ ‫על‬ ‫תוותרו‬ ‫אל‬ ,‫לכן‬ .‫שלכם‬ ‫הארגונית‬ ‫המציאות‬
.‫חיצונית‬ ‫בעזרה‬ ‫או‬ ‫פנימיים‬ ‫בכוחות‬ - ‫ורחב‬ ‫מעמיק‬ ‫אבחוני‬
‫העוצמות‬ ‫בשיווק‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שתעשו‬ ‫מה‬ ‫לכל‬ ‫הבסיס‬ ‫זהו‬
‫שיפור‬ ‫לתוכניות‬ ‫וגם‬ ‫שתיצרו‬ ‫לתוכן‬ ,‫כמעסיק‬ ‫שלכם‬
‫גבאי‬ ‫ואלינור‬ ‫לוי‬ ‫ברסקי‬ ‫טלי‬
‫משותף‬ ‫בעלים‬
‫בלוטה‬
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫משויכות‬ ‫של‬ ‫ופוחתת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫מזהות‬ ‫אנחנו‬ - ‫עובדים‬ ‫רתימת‬ ‫בנושא‬ ‫טיפ‬
,‫מהבית‬ ‫עבודה‬ ‫לשלב‬ ‫מעדיפים‬ ‫עובדים‬ - ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫לארגון‬ ‫העובדים‬
‫את‬ ‫למצוא‬ ‫צריך‬ ‫הארגון‬ .‫למקום‬ ‫שייכים‬ ‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ,‫למשרד‬ ‫פחות‬ ‫מגיעים‬
‫בצורה‬ ‫הארגון‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫לעובד‬ ‫ולגרום‬ ‫מרחוק‬ ‫השייכות‬ ‫את‬ ‫לייצר‬ ‫הדרך‬
‫כך‬ - ‫מהערכים‬ ‫שיוצא‬ ‫לעובד‬ ‫תוכן‬ ‫מייצרים‬ ?‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ .‫יותר‬ ‫מוחשית‬
‫נאמנות‬ ‫ותיווצר‬ ‫הנכון‬ ‫מהמקום‬ ‫לארגון‬ ‫להתחבר‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬ ,‫זמן‬ ‫ולאורך‬
.‫אמיתית‬ ‫מותגית‬/‫ארגונית‬
‫חורי‬ ‫ורד‬
CEO
EWISE - Brands storytellers
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫הסטוריטלינג‬ ‫בסיס‬ ‫הוא‬ EVP
– ‫לשינוי‬ ‫ויוביל‬ ‫ישכנע‬ ,‫שיתרום‬ ‫סיפור‬ ‫לספר‬ ‫כדי‬
.‫ומעניין‬ ‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫לספר‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬
‫את‬ ‫לדייק‬ ‫היא‬ ‫ההתחלה‬ ‫נקודת‬ ,‫הגיוסי‬ ‫והשיווק‬ ‫המיתוג‬ ‫בתהליכי‬ ‫לכן‬
–‫המעסיק‬ ‫תדמית‬ ‫את‬ ‫ויחזק‬ ‫שיבנה‬ ‫הסיפור‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫ובכך‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬
.‫בחוץ‬ ‫יחשבו‬ ‫ומה‬ ‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫עלינו‬ ‫יחשבו‬ ‫מה‬
:‫הערך‬ ‫נקודת‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫כדי‬ ‫הבא‬ ‫במודל‬ ‫השתמשו‬
‫חייקין‬ ‫נילי‬
‫הדיגיטל‬ ‫סוכנות‬ ‫מנכ"לית‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
VitaminP Agency
‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
‫ועומד‬ 21% ‫של‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווח‬ ,‫שחיקה‬ ‫מניעת‬ ‫על‬ indeed ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוח‬
.2021 ‫ב‬ 52% ‫על‬
,‫נטישה‬ ,‫לחולי‬ ‫סיכוי‬ ‫מעלה‬ ,‫בפרודקטיביות‬ ‫פוגעת‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫שחיקה‬
.‫עבודות‬ ‫בין‬ ‫ומעבר‬


‫מעטפת‬ ‫לצד‬ ‫כאשר‬ ‫שודרגה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫במונחי‬ ‫הטאלנט‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬
‫טיפולים‬ ,‫נפשי‬ ‫חוסן‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫נדבך‬ ‫נוסף‬ ,‫כספיים‬ ‫ובונוסים‬ ‫עשירה‬ ‫רווחה‬
‫פרודוקטיביות‬ ‫להעלאת‬ ‫פגישות‬ ‫נטולי‬ ‫ימים‬ ,‫בטבע‬ ‫רטריטים‬ ,‫פסיכולוגיים‬
.)focus days(


‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫וגמישות‬ ‫להיברידיות‬ ‫העובדים‬ ‫רצון‬ ‫את‬ ‫פוגשים‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬
.‫העבודה‬ ‫במקום‬
.‫וערכיים‬ ‫מכילים‬ ,‫הוגנים‬ ‫למעסיקים‬ ‫שמור‬ ‫התעסוקה‬ ‫עולם‬ ‫עתיד‬ ‫כן‬ ‫על‬
‫תהייה‬ ‫הקרובה‬ ‫שהשנה‬ ‫מאחלים‬
‫ומקצועית‬ ‫אישית‬ ‫מעולה‬ ‫שנה‬


,‫שלכם‬
‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬

More Related Content

What's hot

Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using ScrumAgile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
Seedbox
 
Situational Leadership Handout
Situational Leadership HandoutSituational Leadership Handout
Situational Leadership Handout
Career Communications Group
 
Workshop on Talent Management
Workshop on Talent ManagementWorkshop on Talent Management
Workshop on Talent Management
Nandu Warrier
 
Agile transformation best practices
Agile transformation best practicesAgile transformation best practices
Agile transformation best practices
Allyson Chiarini
 
Teletrabajo
TeletrabajoTeletrabajo
Teletrabajo
Abdel_SS
 
10 differences between SAFe and LeSS
10 differences between SAFe and LeSS10 differences between SAFe and LeSS
10 differences between SAFe and LeSS
Stanislaw Matczak
 
A proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
A proposed framework for Agile Roadmap Design and MaintenanceA proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
A proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
Jérôme Kehrli
 
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
Association for Project Management
 
An introduction to agile leadership
An introduction to agile leadershipAn introduction to agile leadership
An introduction to agile leadership
Jose E. Rodriguez Huerta
 
Team building and team work (Sinhala)
Team building and team work (Sinhala)Team building and team work (Sinhala)
Team building and team work (Sinhala)
Krishantha Jayasundara
 
Strategy Execution For EPIPL Managers
Strategy Execution For EPIPL ManagersStrategy Execution For EPIPL Managers
Strategy Execution For EPIPL Managers
Raghavan VP
 
Digital Leadership vs Leadership in the digital age
Digital Leadership vs Leadership in the digital ageDigital Leadership vs Leadership in the digital age
Digital Leadership vs Leadership in the digital age
Harald Schirmer
 
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
City Colleges
 
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and MeetingsScaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
Rob Betcher
 
OKR Playbook v2.0.pptx
OKR Playbook v2.0.pptxOKR Playbook v2.0.pptx
OKR Playbook v2.0.pptx
Laurent Morisseau
 
Agile Transformation Governance Model
Agile Transformation Governance ModelAgile Transformation Governance Model
Agile Transformation Governance Model
ACM
 
Benchmarking Agile Teams
Benchmarking Agile TeamsBenchmarking Agile Teams
Benchmarking Agile Teams
Christoph Mathis
 
Scrum - A Short Tour
Scrum - A Short TourScrum - A Short Tour
Scrum - A Short Tour
Vineet Patni
 
Learning and Development Guidelines
Learning and Development GuidelinesLearning and Development Guidelines
Learning and Development Guidelines
Andrés Escárraga
 
Behavior indicators
Behavior indicatorsBehavior indicators
Behavior indicators
Juli Bennette
 

What's hot (20)

Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using ScrumAgile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
Agile HR: Transforming a Human Resources Team Using Scrum
 
Situational Leadership Handout
Situational Leadership HandoutSituational Leadership Handout
Situational Leadership Handout
 
Workshop on Talent Management
Workshop on Talent ManagementWorkshop on Talent Management
Workshop on Talent Management
 
Agile transformation best practices
Agile transformation best practicesAgile transformation best practices
Agile transformation best practices
 
Teletrabajo
TeletrabajoTeletrabajo
Teletrabajo
 
10 differences between SAFe and LeSS
10 differences between SAFe and LeSS10 differences between SAFe and LeSS
10 differences between SAFe and LeSS
 
A proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
A proposed framework for Agile Roadmap Design and MaintenanceA proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
A proposed framework for Agile Roadmap Design and Maintenance
 
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
Business Case Pratictioners Forum: Business case - an overview, Stefan Sanche...
 
An introduction to agile leadership
An introduction to agile leadershipAn introduction to agile leadership
An introduction to agile leadership
 
Team building and team work (Sinhala)
Team building and team work (Sinhala)Team building and team work (Sinhala)
Team building and team work (Sinhala)
 
Strategy Execution For EPIPL Managers
Strategy Execution For EPIPL ManagersStrategy Execution For EPIPL Managers
Strategy Execution For EPIPL Managers
 
Digital Leadership vs Leadership in the digital age
Digital Leadership vs Leadership in the digital ageDigital Leadership vs Leadership in the digital age
Digital Leadership vs Leadership in the digital age
 
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
Strategic Visioning : The Grove’s Graphic Facilitation Strategic Workshop …
 
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and MeetingsScaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
Scaled Agile Framework (SAFe) Roles and Meetings
 
OKR Playbook v2.0.pptx
OKR Playbook v2.0.pptxOKR Playbook v2.0.pptx
OKR Playbook v2.0.pptx
 
Agile Transformation Governance Model
Agile Transformation Governance ModelAgile Transformation Governance Model
Agile Transformation Governance Model
 
Benchmarking Agile Teams
Benchmarking Agile TeamsBenchmarking Agile Teams
Benchmarking Agile Teams
 
Scrum - A Short Tour
Scrum - A Short TourScrum - A Short Tour
Scrum - A Short Tour
 
Learning and Development Guidelines
Learning and Development GuidelinesLearning and Development Guidelines
Learning and Development Guidelines
 
Behavior indicators
Behavior indicatorsBehavior indicators
Behavior indicators
 

Similar to חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022

מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראל
מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראלמצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראל
מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראלremaxisrael
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתיתעשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
Omer Chen
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
מצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהמצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיה
Michael Melamedov
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
Morit Rozen
 
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתיםאתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
Morit Rozen
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
Kevin Norman
 
Personal branding for mlm
Personal branding for mlmPersonal branding for mlm
Personal branding for mlm
Kc College
 
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגבהסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
yiphat
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
Uniq UI
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
Ronen Offer
 
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
Hillel Kobrovski
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Gil Bozer P.hD.
 
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15Osnat Eli-Weiss
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
Hillel Kobrovski
 

Similar to חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022 (20)

מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראל
מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראלמצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראל
מצגת ערב קריירה - רי/מקס ישראל
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Moritppt
MoritpptMoritppt
Moritppt
 
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתיתעשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
עשה ואל תעשה: 5 עקרונות לשיווק מבוסס אחריות חברתית
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
מצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיהמצגת תרבות - המלין מדיה
מצגת תרבות - המלין מדיה
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
 
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
חוברת מאמרים ומציגים - כנס קהילת הגיוס 27/2/12
 
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתיםאתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U Marketing Only 4 U
Marketing Only 4 U
 
Personal branding for mlm
Personal branding for mlmPersonal branding for mlm
Personal branding for mlm
 
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגבהסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
הסבר על פעילות קהילת העסקים במשגב- עסקימשגב
 
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
?אפיון חוויית משתמש במסכים - וזהו
 
שיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפרשיווק 2014 - רונן עפר
שיווק 2014 - רונן עפר
 
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
הילל קוברובסקי - הגיע הזמן שתמתג את עצמך - ניהול קריירה בתחום ההייטק - סייבר ...
 
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development ToolNetworking for Excellence and as a Career Development Tool
Networking for Excellence and as a Career Development Tool
 
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
דמרקר וומן - מודעה סופית 8-3-15
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחוברהרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
הרצאה: ניהול קריירה בתחום הסייבר \ הייטק ומיתוג אישי ועסקי בעולם מחובר
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (20)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 

חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022

 • 2. ‫החלטנו‬ ,22.11.22 ‫ב‬ ‫שיתקיים‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫כנס‬ ‫לקראת‬ ‫את‬ ‫להוביל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזור‬ ‫אחד‬ ‫טיפ‬ ‫בארץ‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מובילי‬ 40 ‫מ‬ ‫לבקש‬ .‫הקרובה‬ ‫בשנה‬ ‫אצלכם‬ ‫התחום‬ ‫שלנו‬ ‫הייחודי‬ ‫לכנס‬ ‫להצטרף‬ ‫אתכם‬ ‫ולהזמין‬ ‫תודה‬ ‫להם‬ ‫להגיד‬ ‫הזדמנות‬ ‫זאת‬ 2022 ‫לשנת‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫פרסי‬ ,‫השראה‬ ,‫מעשית‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫ליום‬ .)‫נהדר‬ ‫(ואוכל‬ ‫ונטוורקינג‬ :‫ולהרשמה‬ ‫שלנו‬ ‫המטורפת‬ ‫המרצים‬ ‫לרשימת‬ https://www.hrportal.co.il/employer-brand-2022/ ‫בכנס‬ ‫להתראות‬ ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ info@hrd.co.il
 • 3. ‫זיו‬ ‫שרון‬ Director of Employer Brand, Internal Communications and Talent Acquisition 888 ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫המתכון‬ .‫ספרינטים‬ ‫ולא‬ ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫ריצה‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫חטיבת‬ ‫בתוך‬ ‫הפועל‬ ‫מקצועי‬ ‫שיווק‬ ‫צוות‬ ‫הוא‬ ‫להתמדה‬ ‫וכך‬ ,‫ארגונית‬ ‫פנים‬ ‫ולתקשורת‬ ,‫לטכנולוגיה‬ ,‫העובד‬ ‫לחווית‬ ,‫לגיוס‬ ‫מחובר‬ ‫בערכים‬ ‫התומכים‬ ‫עשיר‬ ‫ותוכן‬ ‫הארגונית‬ ‫עשייה‬ ‫נדבך‬ ‫גבי‬ ‫על‬ ‫נדבך‬ ‫בונה‬ .‫אחרים‬ ‫ממעסיקים‬ ‫אותנו‬ ‫המבדלים‬
 • 4. ‫אילת‬-‫תדמור‬ ‫זהר‬ VP Human Resources CyberArk ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ :INSIDE-OUT ‫תרבות‬ ‫ביצירת‬ ,‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫טוב‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ,‫ייחודי‬ ‫מרכיב‬ ‫בה‬ ‫שיש‬ ‫שברור‬ ‫כזאת‬ ‫וממגנטת‬ ‫ייחודית‬ ‫כך‬ ‫איתה‬ ‫ומזדהים‬ ‫גאים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בחברה‬ ‫שהעובדים‬ ‫כזאת‬ ‫רגע‬ ‫בכל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫השגרירים‬ ‫להיות‬ ‫הופכים‬ ‫שהם‬ !‫נתון‬
 • 5. ‫הרמן‬ ‫שירלי‬ Director of Marketing and Employer Branding Microsoft ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫בהקשבה‬ ‫מתחיל‬ ‫הכל‬ ‫ליוזמות‬ ‫במה‬ ‫ומתן‬ ‫שלהם‬ ‫ולחלומות‬ ‫לרצונות‬ ,‫לסביבתם‬ ,‫לעובדים‬ ‫הקשבה‬ .‫שלהם‬ ‫הגאווה‬ ‫סיפור‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לנו‬ ‫מאפשר‬ ,‫הוליסטי‬ ‫באופן‬ ‫החלקים‬ ‫צירוף‬ ‫משמעותיות‬ ‫שותפויות‬ ‫לייצר‬ ‫יכולים‬ ‫אנו‬ ,‫באמצעותו‬ .‫שלנו‬ ‫הייחודי‬ ‫המשפחות‬ ,‫שלנו‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫יום‬ ‫היום‬ ‫חיי‬ ‫על‬ ‫אימפקט‬ ‫שיוצרים‬ ,‫ומהלכים‬ .‫ממנה‬ ‫חלק‬ ‫שאנחנו‬ ‫והקהילה‬ ‫שלהם‬
 • 6. ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫הגיוס‬ ‫בתחומי‬ ‫ויועצת‬ ‫סדנאות‬ ‫מנחת‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ HRD ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫העדר‬ ‫אחרי‬ ‫תלכו‬ ‫אל‬ ,‫כולם‬ ‫כמו‬ ‫תהיו‬ ‫אל‬ ,"‫לכם‬ ‫הייחודיים‬ ‫"הפסים‬ ‫את‬ ‫הביאו‬ .‫מובילים‬ ‫שאתם‬ ‫חיצוני‬ ‫או‬ ‫פנימי‬ ‫מהלך‬ ‫לכל‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫הביאו‬ .‫תיזמו‬ ,‫תחלמו‬ ,‫תשאפו‬ ,‫תעזו‬ !‫הגבול‬ ‫הם‬ ‫השמיים‬ ,‫קלישאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬
 • 7. ‫גור‬ ‫נילי‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫בכירה‬ ‫דירקטורית‬ ‫העובד‬ ‫וחוויית‬ Salesforce ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בלי‬ ‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫שכדאי‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫שם‬ ‫לעצמכם‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫שאני‬ ‫ככל‬ .‫זה‬ ‫את‬ ‫ונושמים‬ ‫חיים‬ ‫שלכם‬ ‫העובדים‬ ‫כל‬ ‫שקודם‬ ‫המשאבים‬ ‫את‬ ‫שמה‬ ‫אני‬ ,‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫יותר‬ ‫ומעמיקה‬ ‫עוסקת‬ .‫ומתמשכת‬ ‫עמוקה‬ ‫השפעה‬ ‫מייצר‬ ‫זה‬ ‫איך‬ ‫ורואה‬ ,‫פנימה‬
 • 8. ‫צוקר‬ ‫תומר‬ CMO ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫את‬ ‫להעריך‬ ‫מוקדם‬ .‫היסטורי‬ ‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫סוערות‬ ‫היו‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫בהשפעה‬ ‫שמדובר‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫אך‬ ‫התעסוקה‬ ‫שוק‬ ‫על‬ ‫שלהן‬ ‫ההשפעה‬ ‫עוצמת‬ ‫מיתוג‬ ‫תחום‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫השפיעה‬ ‫הקיצונית‬ ‫התנודתיות‬ .‫תקדים‬-‫חסרת‬ ‫בהתפכחות‬ ‫וכלה‬ ‫ראוותניות‬ ‫פעילויות‬ ‫דרך‬ ‫מוחלט‬ ‫מקפאון‬ :‫המעסיק‬ ,‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הליבה‬ ‫בערכי‬ ‫המיקוד‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫מומלץ‬ ‫תנודתי‬ ‫בשוק‬ .‫כואבת‬ ‫אגו‬ ,‫חולפים‬ ‫לטרנדים‬ ‫להתפתות‬ ‫ולא‬ EVP-‫ה‬ ‫של‬ ‫המזוקקת‬ ‫באמת‬ .‫שלכם‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הנכס‬ ‫הוא‬ ‫החברה‬ ‫מוניטין‬ .‫זולות‬ ‫ופרובוקציות‬
 • 9. ‫מצנע‬ ‫רז‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬ ‫מנכ״ל‬ The Mitzna Team ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫מיקוד‬ .‫דברים‬ ‫הרבה‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ .‫גדולה‬ ‫הכי‬ ‫הטעות‬ ‫תהיה‬ ‫וזאת‬ ,‫הכל‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫רוצים‬ ‫שמתחילים‬ ‫ולפעמים‬ ‫שיש‬ ‫למהלכים‬ ‫לרשותכם‬ ‫שעומד‬ ‫והתקציב‬ ‫הזמן‬ ‫את‬ ‫לנתב‬ ‫לכם‬ ‫עוזר‬ ‫מיקוד‬ .‫אימפקט‬ ‫להם‬ .‫הבא‬ ‫לשלב‬ ‫ולהתקדם‬ ‫ותוצאות‬ ‫התקדמות‬ ‫להציג‬ ‫תוכלו‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫שתעשו‬ ‫ברגע‬ .‫מסויים‬ ‫יעד‬ ‫לקהל‬ ‫ספיצפיות‬ ‫מטרות‬ ‫בהצבת‬ ‫הוא‬ ‫מיקוד‬ .‫עושים‬ ‫לא‬ ‫מה‬ ,‫חשוב‬ ‫פחות‬ ‫ולא‬ ,‫עושים‬ ‫מה‬ ‫להחליט‬ ‫תוכלו‬ ‫ככה‬
 • 10. ‫קלישוב‬ ‫דנה‬ Global Employer Brand Manager Riskified ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫המשחק‬ ‫שם‬ ‫היא‬ ‫אותנטיות‬ ‫מסרים‬ ‫העברת‬ ‫על‬ ‫ותקפידו‬ ,‫כחברה‬ ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫תספרו‬ ‫תסתנוורו‬ ‫ואל‬ ,‫והערכים‬ ‫הארגונית‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫נאמנה‬ ‫שמשקפת‬ ‫באמת‬ ‫שזה‬ ‫כנראה‬ ‫אז‬ ,‫אותנטי‬ ‫מרגיש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫אם‬ .‫אחרות‬ ‫מחברות‬ .‫בפרונט‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫מומלץ‬ ‫ולא‬ ‫אותנטי‬ ‫לא‬
 • 11. ‫קרן‬ ‫צביה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬ Fiverr ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫שנקרא‬ ‫הזה‬ ‫ומהמשאב‬ ‫שלכם‬ ‫מהזמן‬ ‫רוצים‬ ‫כולם‬ ,‫שגרירים‬ ‫תוכניות‬ ,‫ביח"צ‬ ‫לעסוק‬ ‫מצופים‬ ‫אנחנו‬ ‫בארגון‬ ‫כמנהלים‬ ‫פעם‬ ‫ראיתם‬ .‫ועוד‬ ‫מיטאפים‬ ,‫כנסים‬ ,‫ממומן‬ ‫תוכן‬ ,‫סושיאל‬ ,‫קמפיינים‬ ‫אז‬ .‫לא‬ ‫אני‬ ?‫תחומים‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫בכל‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫שעוסק‬ ‫שיווק‬ ‫איש‬ ‫את‬ ‫שיעשו‬ ‫הפרוייקטים‬ ‫את‬ ‫תתעדפו‬ ,‫גדול‬ ‫צוות‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלא‬ ‫קצר‬ ‫הכי‬ ‫בזמן‬ ,‫גדול‬ ‫הכי‬ ‫האימפקט‬
 • 12. ‫ויצמן‬ ‫אביב‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫תקשורת‬ ‫תחום‬ ‫ראש‬ ‫אינטליג'נס‬ ‫נטורל‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫שלהם‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫תכנים‬ ‫לשתף‬ ‫עובדים‬ ‫עודדו‬ .‫העיניים‬ ‫בגובה‬ ‫דברו‬ – ‫בעיתון‬ ‫כתבה‬ ‫ואפילו‬ ‫פוסט‬ ‫או‬ ‫תמונה‬ ,‫בלוג‬ ,‫דעה‬ ‫במאמר‬ ‫מדובר‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫שלהם‬ ‫החוויה‬ ‫ואת‬ ‫העובדים‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫שמציג‬ ‫בתוכן‬ ‫השקיעו‬ .‫בארגון‬ ‫ומגדיל‬ ‫מוניטין‬ ‫מבסס‬ ,‫אותנטית‬ ‫מותג‬ ‫חווית‬ ‫מספק‬ ‫עובדים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫שיתוף‬ ‫ארגונית‬ ‫לתקשורת‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ,‫אקספוננציאלי‬ ‫באופן‬ ‫ההגעה‬ ‫טווח‬ ‫את‬ ,‫שלהם‬ ‫הקשר‬ ‫אנשי‬ 200 -‫ל‬ ‫דרכו‬ ‫את‬ ‫ימצא‬ ‫עובדים‬ 200 ‫של‬ ‫תוכן‬ .‫בלבד‬ .‫שלכם‬ ‫לתכנים‬ ‫כעת‬ ‫שחשופים‬ ‫אנשים‬ ‫אלף‬ 40 ‫של‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ויוצר‬
 • 13. ‫ליכטנשטיין‬ ‫שמואלי‬ ‫ליאת‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכלית‬ ‫ישיר‬ ‫מימון‬ .‫במקביל‬ ‫פרויקטים‬ ‫מגה‬ 10 ‫לפחות‬ ‫רצים‬ ‫תמיד‬ ‫שלנו‬ ‫בארגון‬ ‫ואל‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫בפרויקט‬ ‫להתחיל‬ ‫המתאים״‬ ‫״לזמן‬ ‫תחכו‬ ‫אל‬ .‫פרויקט‬ ‫כעוד‬ ‫אליו‬ ‫תתיחסו‬ ‫ישתלב‬ ‫תמיד‬ ‫הוא‬ ‫ולכן‬ ‫סוף‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫אבל‬ ‫התחלה‬ ‫יש‬ ‫המעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שרצים‬ ‫האחרים‬ ‫הפרויקטים‬ ‫ולכל‬ , ‫לקצב‬ ,‫לארגון‬ ‫עצמו‬ ‫את‬ ‫ויתאים‬ ‫במקביל‬ ‫איתו‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬
 • 14. ‫גורטנשטיין‬ ‫ראביב‬ Director of People Brand & Experience Riskified ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫של‬ ‫יעד‬ ‫קהל‬ ‫אל‬ ,‫החוצה‬ ‫מסתכלים‬ ‫לרוב‬ ‫אנו‬ ‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ .‫ופסיביים‬ ‫אקטיביים‬ ‫ומועמדים‬ ‫מועמדות‬ ‫ותורם‬ - ‫פנימה‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫לזכור‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המחוברות‬ ,‫והעובדים‬ ‫העובדות‬ ‫של‬ ‫השייכות‬ ‫לחיזוק‬ .‫הגאווה‬ ‫ולתחושת‬ ‫לארגון‬
 • 15. ‫גריסרו‬ ‫שירה‬ Talent Acquisition | Employer Brand Sodastream ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ‫מייצרת‬ ‫הקהילה‬ .‫שגרירים‬ ‫קהילת‬ ‫בהקמת‬ ‫תשקיעו‬ ‫ומשפיעה‬ ‫הגאווה‬ ,‫המעורבות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫מגבירה‬ ,‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫דרך‬ ‫היא‬ ‫שגרירים‬ ‫קהילת‬ .‫עובדים‬ ‫שימור‬ ‫ועל‬ ‫מועמדים‬ ‫גיוסי‬ ‫על‬ ‫האנשים‬ ‫לבין‬ ‫הארגון‬ ‫בין‬ ‫נוסף‬ ‫גשר‬ ‫ליצור‬ ‫ומרגשת‬ ‫אפקטיבית‬ ‫שלכם‬ ‫המותג‬ ‫חיזוק‬ ‫תוך‬ ,‫אותו‬ ‫שמרכיבים‬
 • 16. ‫דמרי‬ ‫בן‬ Brand communication manager Intel ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫כרגע‬ ‫המועסקים‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ )‫בעיקר‬ ‫יגידו‬ ‫(ויש‬ ‫גם‬ ‫כולל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ .‫החיצוני‬ ‫הפונטציאלי‬ ‫הטאלנט‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ .‫פנימה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫עובד‬ - ‫החוצה‬ ‫לדברר‬ ‫שרוצים‬ ‫שהמסר‬ ‫לוודא‬ ‫שיש‬ ,‫מכאן‬ ‫שייצר‬ ‫מסר‬ ‫הוא‬ ,‫גאווה‬ ,‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫שלנו‬ ‫העובדים‬ ‫אצל‬ ‫ייצר‬ ‫כזה‬ ‫מסר‬ .‫כאותנטי‬ ‫וייתפס‬ ‫חיבור‬ ‫תחושת‬ .‫פנימה‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫ויחבר‬ ‫החוצה‬ ‫הגיוס‬ ‫במאמצי‬ ‫יתמוך‬ ‫כזה‬ ‫מסר‬
 • 17. ‫עירון‬ ‫אימי‬ ‫מנכ"לית‬ Likearainbow ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫עסקי‬ ‫הון‬ ‫כל‬ ‫כמו‬ ‫אותו‬ ‫לנהל‬ ‫ויש‬ ,‫הון‬ ‫הוא‬ ‫הארגוני‬ ‫הנרטיב‬ .‫אחר‬ ,‫ומדיד‬ ‫קונסיסטנטי‬ ,‫אסטרטגי‬ ‫באופן‬ ,‫הנרטיב‬ ‫של‬ ‫חכם‬ ‫ניהול‬ ‫רוצים‬ ‫שעובדים‬ ,‫נחשק‬ ‫למותג‬ ‫הארגון‬ ‫להפיכת‬ ‫המפתח‬ ‫הוא‬ .‫ממנו‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬
 • 18. ‫קצנשטיין‬ ‫זר‬ ‫מורן‬ Head of Communications Playtika ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫כולנו‬ – ‫מההתחלה‬ ,‫טובה‬ ‫הרגשה‬ ‫תנו‬ ‫להציף‬ ‫יכולה‬ ‫היא‬ ‫לפעמים‬ .‫בעבודה‬ ‫החדשים‬ ‫להיות‬ ,‫הזאת‬ ‫לא‬ ‫המיתוג‬ ‫תהליך‬ .‫והבדידות‬ ‫הזרות‬ ‫תחושת‬ ‫את‬ ‫ממש‬ .‫שרציתם‬ ‫הטאלנט‬ ‫את‬ ‫לעבודה‬ ‫קיבלתם‬ ‫שבו‬ ‫ביום‬ ‫נעצר‬ ‫הכשרה‬ ‫גם‬ ‫שכוללת‬ ‫ונעימה‬ ‫מכילה‬ ,‫נכונה‬ ‫קליטה‬ ‫צרו‬ ‫וליווי‬ ‫קליטה‬ ‫של‬ ‫פרוטוקול‬ ‫ובניית‬ ‫ניהול‬ ‫בדרגי‬ ‫לעובדים‬ .‫חדשים‬ ‫לעובדים‬
 • 19. ‫גולדמן‬ ‫נועה‬ Head of Communications SAP ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בחזית‬ ‫נמצא‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫במותג‬ ‫גאווה‬ ‫מיצירת‬ ‫החל‬ ,‫הביזנס‬ ‫תחומי‬ ‫בכל‬ ‫ונוגע‬ ‫וכלה‬ ‫טאלנטים‬ ‫ומשיכת‬ ‫שימור‬ ‫דרך‬ ,‫עובדים‬ ‫ומעורבות‬ .‫משבר‬ ‫בתקופות‬ ‫הברנד‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫להשיג‬ ‫מצליח‬ ‫אשר‬ ‫כזה‬ ‫הוא‬ ‫מצוין‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫ולשמור‬ ‫משתנים‬ ‫שוק‬ ‫בתנאי‬ ‫גם‬ ‫אלו‬ ‫מטרות‬ .‫יציבות‬ ‫אי‬ ‫של‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬ ‫המותג‬
 • 20. ‫אורפז‬ ‫איה‬ Employee Experience Manager Overwolf ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫הנרטיב‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫מצוינת‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ‫מיתון‬ ‫תקופת‬ ‫ולטפח‬ ‫להכשיר‬ ,‫לרתום‬ ,‫לבייסיק‬ ‫לחזור‬ .‫מבפנים‬ ‫הארגוני‬ ,‫הטכנולוגי‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫ישגררו‬ ‫הם‬ .‫שלכם‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫טובים‬ ‫הכי‬ ‫השגרירים‬ ‫יהיו‬ ‫והם‬ - ‫שלכם‬ ‫והתרבותי‬ ‫הארגוני‬ !‫לבקש‬ ‫שתוכלו‬ ‫ואמינים‬ ‫מהמשבר‬ ‫ביציאה‬ ‫להיות‬ ‫תרצו‬ ‫חברה‬ ‫איזו‬ ,‫תמיד‬ ‫חשבו‬ .‫ובצניעות‬ ‫באותנטיות‬ ‫שלכם‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ ‫ותמשיכו‬
 • 21. ‫נדל‬ ‫ציבי‬ Director Employer Brand JFrog ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ "‫כזאת‬ ‫חיה‬ ‫באמת‬ ‫"אין‬ -‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫המקום‬ ‫שיש‬ ‫הטובים‬ ‫המקומות‬ ‫את‬ ‫להאיר‬ ‫הוא‬ ‫שלנו‬ ‫התפקיד‬ ‫החוצה‬ ‫ואז‬ ‫פנימה‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫אותם‬ ‫ולהדהד‬ ‫בארגון‬
 • 22. ‫מטטוב‬ ‫מלי‬ ‫והדרכה‬ ‫גיוס‬ ‫מחלקת‬ ‫מנהלת‬ ‫פלאפון‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫ולהשקיע‬ ‫המועמדים‬ ‫מול‬ ‫הגיוס‬ ‫בתהליך‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ ‫צריך‬ ‫מתמיד‬ ‫יותר‬ ‫היום‬ .‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ .‫ואותנטיות‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫יצירתיות‬ ,‫מתמדת‬ ‫למידה‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫זה‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתח‬ ,)‫הגיוס‬ ‫(משפכי‬ ‫הגיוס‬ ‫שלבי‬ ‫כלל‬ ‫של‬ ‫מדידה‬ ‫מתוך‬ ‫למידה‬ ,‫מהצלחות‬ ‫למידה‬ -‫מתמדת‬ ‫למידה‬ .‫אפקטיביות‬ ‫ובחינת‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ניהול‬ ,‫מגמות‬ ,‫נתונים‬ ‫בחינת‬ ‫ביצירת‬ ‫מיקוד‬ .‫שונות‬ ‫לתוצאות‬ ‫ולצפות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ -‫יצירתיות‬ ‫מחוץ‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫וחשיבה‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ,‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫הרחבת‬ ,‫טובה‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬ .‫לקופסא‬ ‫כח‬ ‫מכפיל‬ ‫לטובת‬ ‫גם‬ ‫מגייס‬ ‫לארגון‬ ‫הארגון‬ ‫והפיכת‬ ‫לתהליך‬ ‫ההנהלה‬ ‫רתימת‬ -‫השפעה‬ ‫יכולת‬ "Look a like" ‫שהם‬ ‫לקהלים‬ ‫להגיע‬ ‫היכולת‬ ‫וגם‬ .‫פערים‬ ‫לייצר‬ ‫לא‬ ‫בכדי‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫ולתרבות‬ ‫למציאות‬ ‫בהתאמה‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫לספר‬ -‫אותנטיות‬
 • 23. ‫כהנא‬ ‫רינת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬ ‫מערכות‬ ‫אלביט‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫סיסמא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫כולם‬ ‫את‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫רעיון‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬ ,‫מנצח‬ ‫יהיה‬ ‫מיתוגי‬ ‫מהלך‬ ‫או‬ ‫שפרויקט‬ ,‫לדרך‬ ‫לו‬ ‫ומחוצה‬ ‫מהארגון‬ ‫רתומים‬ ‫שותפים‬ ‫דרושים‬ .‫טוב‬ ‫להם‬ ‫רלוונטי‬ ‫שהפרויקט‬ ‫ככאלה‬ ‫אותם‬ ‫שמצאנו‬ ‫שותפים‬ ‫נכונות‬ ‫להם‬ ‫שתהיה‬ ‫כדי‬ ,‫ערך‬ ‫להם‬ ‫שנותנות‬ ‫בנקודות‬ ‫ונוגע‬ ‫חלק‬ ‫בכך‬ ‫לקחת‬
 • 24. ‫קוז'וקרו‬ ‫אביטל‬ ‫עדי‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלת‬ Tipalti ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ,‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫של‬ ‫הפונקציה‬ ‫יושבת‬ ‫באיפה‬ ‫להתעסק‬ ‫מספיק‬ ‫בחברה‬ ‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫למצב‬ ‫כדי‬ .‫שיווק‬ ‫או‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫יעדים‬ ,‫אסטרטגיה‬ ‫עם‬ ,‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫כמחלקה‬ ‫אתכם‬ ‫תחשיבו‬ .‫והצלחות‬ ‫מטרות‬ ‫את‬ ‫אתכם‬ ‫ולהביא‬ ‫ערך‬ ‫להביא‬ ‫המשיכו‬ ‫קשות‬ ‫בתקופות‬ ‫גם‬ ‫מקום‬ ‫לכל‬ ‫היצירתיות‬
 • 25. ‫הירש‬ ‫עופר‬ Head of Corporate Communications and Employer brand ‫ישראל‬ ‫רכבת‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫חוויית‬ ‫את‬ ‫לשתף‬ ‫ופלטפורמות‬ ‫כלים‬ ‫בארגון‬ ‫לאנשים‬ ‫תנו‬ .‫חיובית‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫ודאגו‬ ,‫שלהם‬ ‫העבודה‬ .‫היומיום‬ ‫בחיי‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫רווחה‬ ‫באירועי‬ ‫רק‬ ‫לא‬ .‫ולהיפך‬ ‫לעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ ‫דאגו‬ ‫תגרום‬ ,‫העובדים‬ ‫בסביבת‬ ‫תשוקף‬ ‫טובה‬ ‫עבודה‬ ‫חוויית‬ ‫חיצוניים‬ ‫ולמועמדים‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫כמעסיק‬ ‫בכם‬ ‫לבחור‬ ‫להם‬ .‫כמעסיק‬ ‫בכם‬ ‫לחשוק‬
 • 26. ‫טל‬ ‫ענבר‬ R&D Brand Manager Riskified ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫לא‬ ,R&D ‫ואנשי‬ ‫לנשות‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לבנות‬ ‫בשביל‬ ‫להתחיל‬ ‫אפשר‬ ‫אלא‬ ,‫טכנולוגי‬ ‫מותג‬ ‫תת‬ ‫לבנות‬ ‫חייבים‬ ,‫במיטאפים‬ ‫הרצאות‬ ‫כמו‬ ‫ממוקדות‬ ‫בפעילויות‬ ‫פעולה‬ ‫ושיתוף‬ ‫בלוגים‬ ‫כתיבת‬ ,‫בפודקסטים‬ ‫התארחות‬ ‫תוכן‬ ‫לבנות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫שונות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫קהילות‬ ‫עם‬ .‫אותו‬ ‫לשווק‬ ‫וגם‬ ‫לאירוע‬
 • 27. ‫זוארץ‬ ‫קרן‬ ‫ארגונית‬ ‫תקשורת‬ ‫מנהלת‬ CBC ISRAEL (‫קולה‬-‫)קוקה‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ .‫והעובדים‬ ‫מהעובדות‬ ,‫מבפנים‬ ‫מתחיל‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫הארגונית‬ ‫שהתקשורת‬ ‫אפקטיבי‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לייצר‬ ‫הדרכים‬ ‫אחת‬ .‫השונים‬ ‫לקהלים‬ ‫התאמה‬ ‫עם‬ ‫השפה‬ ‫באותה‬ ‫ידברו‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫ייצגו‬ ‫הם‬ ‫כך‬ ‫וגאים‬ ‫שותפים‬ ,‫מחוברים‬ ‫יותר‬ ‫ירגישו‬ ‫שהעובדים‬ ‫ככל‬ .‫יותר‬ ‫טובים‬ ‫שגרירים‬ ‫ויהיו‬ ‫יותר‬ ‫ואמיתית‬ ‫נאמנה‬ ‫בצורה‬ ‫הארגון‬ ‫את‬ ‫בצורה‬ ‫הארגוני‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫מספרים‬ ‫והעובדים‬ ‫שהעובדות‬ ‫תזכרו‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫תחשבו‬ .‫תפקיד‬ ‫להם‬ ‫ותנו‬ ‫בהם‬ ‫תעזרו‬ ,‫טובה‬ ‫הכי‬ .‫יחזיק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫בלעדיהם‬ ,‫שלו‬ ‫היסודות‬ ‫הם‬ ‫והעובדים‬ ‫הבית‬ ‫הוא‬
 • 28. ‫אדלר‬ ‫שושן‬ ‫מירי‬ ‫מדיה‬ ‫מנהלת‬ ‫תקשוב‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫הסיפור‬ ‫כל‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬ ‫שלכם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫בכל‬ ‫הבמה‬ ‫בקדמת‬ ‫שלכם‬ ‫האנשים‬ ‫את‬ ‫שימו‬ ‫שלכם‬ ‫המותג‬ ‫הם‬ ‫שלכם‬ ‫האמיתיות‬ ‫הפנים‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫הטובים‬ ‫הסטוריטלרז‬ ‫הם‬ ‫פרסום‬ ‫משרד‬ ‫מכל‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שלכם‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫את‬ ‫יספרו‬ ‫והם‬
 • 29. ‫נתן‬ ‫בר‬ ‫מירי‬ ‫גלובלי‬ ‫פנים‬ ‫ותקשורת‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫טאבולה‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ :‫עצמכם‬ ‫את‬ ‫תשאלו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מהלך‬ ‫כל‬ ‫לפני‬ ?‫המטרה‬ ‫מה‬ ‫כך‬ ,‫המטרה‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫ומדויק‬ ‫טוב‬ ‫שתגדירו‬ ‫ככל‬ ‫והכי‬ ‫מדיד‬ ,‫מחושב‬ ,‫ממוקד‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫המהלך‬ .‫אמיתי‬ ‫אימפקט‬ ‫מייצר‬ - ‫חשוב‬
 • 30. ‫גווילי‬ ‫מיטל‬ HR ‫דיגיטל‬ ‫תוכן‬ ‫מנהלת‬ CBC ISRAEL (‫קולה‬-‫)קוקה‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫לרשתות‬ ‫שהכנתם‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לקמפיין‬ send ‫עושים‬ ‫שאתם‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ ‫החברתיות‬ .‫ארגוניים‬ ‫הפנים‬ ‫בערוצים‬ ‫שלכם‬ ‫ולעובדים‬ ‫לעובדות‬ ‫אותו‬ ‫תשלחו‬ ‫ההרגשה‬ ‫את‬ ‫להם‬ ‫תתנו‬ ‫כך‬ .‫לקמפיין‬ ‫שנחשפים‬ ‫הראשונים‬ ‫שהם‬ ‫להם‬ ‫תספרו‬ .‫ושייכות‬ ‫גאווה‬ ‫של‬ ‫את‬ ‫תגדילו‬ ‫ואתם‬ ‫לייקים‬ ‫ויעשו‬ ‫יגיבו‬ ,‫ישתפו‬ ‫עובדים‬ ‫יותר‬ – ‫בשבילכם‬ ‫הבונוס‬ .‫החשיפה‬ ‫גם‬ ,‫מהארגון‬ ‫עובדים‬ ‫בתמונות‬ ‫להשתמש‬ ‫תמיד‬ ‫אבל‬ ‫תמיד‬ – ): ‫לטיפ‬ ‫טיפ‬ ‫ועוד‬ ‫האותנטיות‬ ,‫הנייד‬ ‫דרך‬ ‫אותה‬ ‫וצילמתם‬ ‫מקצועית‬ ‫פחות‬ ‫התמונה‬ ‫אם‬ .‫מהונדסת‬ ‫מתמונה‬ ‫יותר‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫תעשה‬ ‫משדרת‬ ‫שהתמונה‬
 • 31. ‫ישורון‬ ‫ענת‬ Marketing Manger & Employer Branding Lead Aman group ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫הכרחי‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫שיווק‬ ‫בין‬ ‫הקשר‬ .‫ומתבקש‬ ‫וכל‬ ‫הלקוח‬ ‫הם‬ ‫והמועמדים‬ ‫העובדים‬ ‫זה‬ ‫במקרה‬ .‫למטרה‬ ‫מגוייסים‬ ‫להיות‬ ‫צריכיך‬ ‫השיווק‬ ‫כלי‬
 • 32. ‫דין‬ ‫דרור‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫סמנכ"ל‬ ‫מאוחדת‬ ‫חולים‬ ‫קופת‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫ארגון‬ ‫לכל‬ ‫ונכון‬ ,‫מזמן‬ ‫כאן‬ ‫כבר‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ ‫מבינים‬ .1 ‫העובדים‬ ‫לוועדי‬ HR ‫בין‬ ‫וגם‬ ,‫פנים‬ ‫תקשורת‬-‫דוברות‬-‫שיווק‬ ‫בין‬ ‫מדויק‬ ‫שת"פ‬ .2 ‫לארגון‬ ‫מותאמים‬ ‫בכלים‬ ‫החברתיות‬ ‫והרשתות‬ ‫הגיוס‬ ‫ערוצי‬ ‫דרך‬ ‫השקעה‬ .3 )...‫סורסינג‬ ‫רכזי‬ ,"‫הפוכים‬ ‫("ראיונות‬ ‫בשטח‬ "‫הסברה‬ ‫"שגרירי‬ ‫דרך‬ ‫עבודה‬ .4 ‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫הולם‬ ‫ומענה‬ ‫חוזר‬ ‫להיזון‬ ‫קבוע‬ ‫סנסור‬ .5 ‫פנים‬ ‫אפליקציה‬ ‫(כולל‬ ‫שונות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫מותאמים‬ ‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ‫ערוצי‬ .6 )‫סטרית‬ ‫דו‬ ‫ארגונית‬
 • 33. ‫אידי‬ ‫דלית‬ TA Special Projects Lead NOVA ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ !‫לשטח‬ ‫חיבור‬ .‫לעובדים‬ ‫מחוברים‬ ‫להיות‬ ‫הוא‬ ‫בעיני‬ ‫חשוב‬ ‫הכי‬ ‫הטיפ‬ ‫תעשו‬ .‫הבדל‬ ‫כל‬ ‫אין‬ ,‫בהייטק‬ ‫או‬ ‫בתעשייה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫מנהלי‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫תחילת‬ ,R&D ‫אנשי‬ ‫של‬ Weekly ,‫צוות‬ ‫בפגישות‬ ‫נוכחים‬ ‫להיות‬ ‫מאמץ‬ .‫עגולים‬ ‫שולחנות‬-‫ואפילו‬ ‫לקוחות‬ ‫שירות‬ ‫במוקד‬ ‫משמרת‬ !‫לוותר‬ ‫לא‬ .‫מביקורת‬ ‫תפחדו‬ ‫אל‬ .‫ולהיראות‬ ‫לראות‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫רק‬ .‫האשטאג‬ ‫או‬ ‫תיוג‬ ‫ע"י‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫הסושיאל‬ ‫עמודי‬ ‫של‬ ‫לחשיבות‬ ‫אותם‬ ‫חברו‬
 • 34. ‫ישי‬ ‫בן‬ ‫יניב‬ ‫משותף‬ ‫מנכ"ל‬ iDeez Employer Branding ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ !...‫החדש‬ ‫המלך‬ ‫הוא‬ ‫וידאו‬ ‫שלנו‬ ‫הזמן‬ ‫מרבית‬ ‫את‬ ‫תופסים‬ - ‫טיקטוטק‬ ,‫רילס‬ ,‫סטורי‬ ‫בסושיאל‬ - ‫משוכללת‬ ‫ועריכה‬ ‫וידאו‬ ‫מכונת‬ ‫גם‬ ‫הוא‬ ‫שלכם‬ ‫הנייד‬ '‫הטל‬ ‫מהפעילויות‬ ‫הרגעים‬ ‫את‬ ‫לתעד‬ ‫כדי‬ ‫הדמיון‬ ‫כיד‬ ‫בו‬ ‫השתמשו‬ ‫לעובדים‬ ‫לתת‬,‫וטיפים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫מגניבות‬ ‫פינות‬ ‫לייצר‬ ,‫השונות‬ .‫אצלכם‬ ‫לעבוד‬ ‫ולמה‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אותנטית‬ ‫בצורה‬ ‫לספר‬
 • 35. ‫פייגנבוים‬ ‫מיכל‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫מומחית‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ :‫הפרמידה‬ ‫בבסיס‬ ‫התחילו‬ ‫תמיד‬ ‫שהן‬ ‫פעילויות‬ ‫יש‬ ‫פרמידה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫לתהליך‬ ‫נייצר‬ ‫אם‬ ‫ארגונית‬ ‫תרבות‬ :‫כגון‬ ‫הפרמידה‬ ‫בבסיס‬ ‫ונמצאות‬ must ,‫עובדים‬ ‫פיתוח‬ ,‫שקיפות‬ ,‫פנים‬ ‫תקשורת‬ ,‫ומאפשרת‬ ‫חיובית‬ ‫במעלה‬ ‫מתקדמים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לפני‬ .‫והשפעה‬ ‫משמעות‬ ‫שהבסיס‬ ‫שנבדוק‬ ‫חשוב‬ )‫נוספות‬ ‫פעילויות‬ ‫(עם‬ ‫הפרמידה‬ .‫ואיתן‬ ‫קיים‬ ‫שלנו‬
 • 36. ‫מן‬ ‫הגר‬ ‫וחדשנות‬ ‫דיגיטל‬ ‫מנהלת‬ ‫מעוף‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫מיתוג‬ ‫לקידום‬ ‫קריטי‬ ‫רכיב‬ ‫היא‬ ‫טובה‬ ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ‫מועמדים‬ ‫למשוך‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫וליכולת‬ ,‫שלכם‬ ‫המעסיק‬ .‫נוספים‬ ‫אפשר‬ ‫בהן‬ ‫המגע‬ ‫נקודות‬ ‫את‬ ‫וזהו‬ ,‫הגיוס‬ ‫תהליך‬ ‫את‬ ‫נתחו‬ ‫קטנים‬ ‫שינויים‬ ‫כמה‬ ‫רק‬ ‫נחוצים‬ ‫לפעמים‬ .‫ולשנות‬ ‫לשפר‬ .‫המועמד‬ ‫של‬ ‫בחוויה‬ ‫גדול‬ ‫אפקט‬ ‫שיעשו‬
 • 37. ‫בבאי‬ ‫מרב‬ CEO Proman ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫את‬ ‫ובולטת‬ ‫טובה‬ ‫בצורה‬ ‫לארוז‬ ‫מטרתו‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫תפיסה‬ ‫לייצר‬ ‫ובכך‬ ,‫לכם‬ ‫הייחודית‬ ‫העובד‬ ‫וחוויית‬ ‫הערכים‬ .‫בו‬ ‫לעבוד‬ ‫ששווה‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫ומתמשכת‬ ‫רחבה‬ .‫מועמד‬ ‫וחווית‬ ‫שגרירים‬ ‫תכניות‬ ,‫קמפיינים‬ ‫נגזרים‬ ‫מכאן‬ ‫שייכות‬ ‫תחושת‬ ‫שייצר‬ ‫החוזר‬ ‫הנרטיב‬ ‫במציאת‬ ‫השקיעו‬ .‫מתמשכים‬ ‫וגאווה‬
 • 38. ‫מגל‬ ‫מוזס‬ ‫ועפרה‬ ‫רביד‬ ‫יעל‬ ‫מייסדות‬ CHOICES ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫משאבי‬ ‫של‬ ‫חשיבה‬ ‫בפגישת‬ ‫להסגר‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫מעסיק‬ ‫מותג‬ ‫ואת‬ ‫העובדים‬ ‫קולות‬ ‫את‬ ‫לשקף‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ .‫והשיווק‬ ‫אנוש‬ ‫תהליך‬ ‫על‬ ‫תוותרו‬ ‫אל‬ ,‫לכן‬ .‫שלכם‬ ‫הארגונית‬ ‫המציאות‬ .‫חיצונית‬ ‫בעזרה‬ ‫או‬ ‫פנימיים‬ ‫בכוחות‬ - ‫ורחב‬ ‫מעמיק‬ ‫אבחוני‬ ‫העוצמות‬ ‫בשיווק‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫שתעשו‬ ‫מה‬ ‫לכל‬ ‫הבסיס‬ ‫זהו‬ ‫שיפור‬ ‫לתוכניות‬ ‫וגם‬ ‫שתיצרו‬ ‫לתוכן‬ ,‫כמעסיק‬ ‫שלכם‬
 • 39. ‫גבאי‬ ‫ואלינור‬ ‫לוי‬ ‫ברסקי‬ ‫טלי‬ ‫משותף‬ ‫בעלים‬ ‫בלוטה‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫משויכות‬ ‫של‬ ‫ופוחתת‬ ‫הולכת‬ ‫מגמה‬ ‫מזהות‬ ‫אנחנו‬ - ‫עובדים‬ ‫רתימת‬ ‫בנושא‬ ‫טיפ‬ ,‫מהבית‬ ‫עבודה‬ ‫לשלב‬ ‫מעדיפים‬ ‫עובדים‬ - ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫צריך‬ ‫הארגון‬ .‫למקום‬ ‫שייכים‬ ‫פחות‬ ‫מרגישים‬ ,‫למשרד‬ ‫פחות‬ ‫מגיעים‬ ‫בצורה‬ ‫הארגון‬ ‫ערכי‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫לעובד‬ ‫ולגרום‬ ‫מרחוק‬ ‫השייכות‬ ‫את‬ ‫לייצר‬ ‫הדרך‬ ‫כך‬ - ‫מהערכים‬ ‫שיוצא‬ ‫לעובד‬ ‫תוכן‬ ‫מייצרים‬ ?‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫איך‬ .‫יותר‬ ‫מוחשית‬ ‫נאמנות‬ ‫ותיווצר‬ ‫הנכון‬ ‫מהמקום‬ ‫לארגון‬ ‫להתחבר‬ ‫יוכל‬ ‫העובד‬ ,‫זמן‬ ‫ולאורך‬ .‫אמיתית‬ ‫מותגית‬/‫ארגונית‬
 • 40. ‫חורי‬ ‫ורד‬ CEO EWISE - Brands storytellers ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫הסטוריטלינג‬ ‫בסיס‬ ‫הוא‬ EVP – ‫לשינוי‬ ‫ויוביל‬ ‫ישכנע‬ ,‫שיתרום‬ ‫סיפור‬ ‫לספר‬ ‫כדי‬ .‫ומעניין‬ ‫עקבי‬ ‫באופן‬ ‫לספר‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫את‬ ‫לדייק‬ ‫היא‬ ‫ההתחלה‬ ‫נקודת‬ ,‫הגיוסי‬ ‫והשיווק‬ ‫המיתוג‬ ‫בתהליכי‬ ‫לכן‬ –‫המעסיק‬ ‫תדמית‬ ‫את‬ ‫ויחזק‬ ‫שיבנה‬ ‫הסיפור‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫ובכך‬ ‫הערך‬ ‫הצעת‬ .‫בחוץ‬ ‫יחשבו‬ ‫ומה‬ ‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫עלינו‬ ‫יחשבו‬ ‫מה‬ :‫הערך‬ ‫נקודת‬ ‫על‬ ‫להחליט‬ ‫כדי‬ ‫הבא‬ ‫במודל‬ ‫השתמשו‬
 • 41. ‫חייקין‬ ‫נילי‬ ‫הדיגיטל‬ ‫סוכנות‬ ‫מנכ"לית‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ VitaminP Agency ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ,‫לאגו‬ ‫מתחם‬ | 22.11.22 | ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קהילת‬ ‫כנס‬ ‫ועומד‬ 21% ‫של‬ ‫עליה‬ ‫על‬ ‫מדווח‬ ,‫שחיקה‬ ‫מניעת‬ ‫על‬ indeed ‫אתר‬ ‫של‬ ‫דוח‬ .2021 ‫ב‬ 52% ‫על‬ ,‫נטישה‬ ,‫לחולי‬ ‫סיכוי‬ ‫מעלה‬ ,‫בפרודקטיביות‬ ‫פוגעת‬ ‫העבודה‬ ‫במקום‬ ‫שחיקה‬ .‫עבודות‬ ‫בין‬ ‫ומעבר‬ ‫מעטפת‬ ‫לצד‬ ‫כאשר‬ ‫שודרגה‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫במונחי‬ ‫הטאלנט‬ ‫על‬ ‫המלחמה‬ ‫טיפולים‬ ,‫נפשי‬ ‫חוסן‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫נדבך‬ ‫נוסף‬ ,‫כספיים‬ ‫ובונוסים‬ ‫עשירה‬ ‫רווחה‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫להעלאת‬ ‫פגישות‬ ‫נטולי‬ ‫ימים‬ ,‫בטבע‬ ‫רטריטים‬ ,‫פסיכולוגיים‬ .)focus days( ‫המעסיק‬ ‫של‬ ‫וגמישות‬ ‫להיברידיות‬ ‫העובדים‬ ‫רצון‬ ‫את‬ ‫פוגשים‬ ‫אלו‬ ‫מאמצים‬ .‫העבודה‬ ‫במקום‬ .‫וערכיים‬ ‫מכילים‬ ,‫הוגנים‬ ‫למעסיקים‬ ‫שמור‬ ‫התעסוקה‬ ‫עולם‬ ‫עתיד‬ ‫כן‬ ‫על‬
 • 42. ‫תהייה‬ ‫הקרובה‬ ‫שהשנה‬ ‫מאחלים‬ ‫ומקצועית‬ ‫אישית‬ ‫מעולה‬ ‫שנה‬ ,‫שלכם‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬ ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬