SlideShare a Scribd company logo
‫אנוש‬ ‫משאבי‬
‫קורונה‬ ‫בעתות‬-
‫ממצאי‬‫סקר‬
‫אוקטובר‬-‫נובמבר‬
2020
2
‫אורון‬ ‫שוש‬
‫תעסוקתית‬ ‫ייעוצית‬ ‫פסיכולוגית‬,‫בתחומי‬ ‫למנהלים‬ ‫וייעוץ‬ ‫בניהול‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬
‫קריירה‬.‫ומנכ‬ ‫מייסדת‬"‫חברת‬ ‫ל‬‫שונה‬ ‫גישה‬‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫והערכת‬ ‫בהשמת‬ ‫המתמחה‬
‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬
‫למנכ‬ ‫משנה‬"‫ל‬‫גיתן‬ ‫נירם‬ ‫קבוצת‬NGG,‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬,‫גלובלית‬,‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫משבעלת‬
‫הראשונה‬ ‫מהשורה‬ ‫לארגונים‬ ‫ומנחה‬ ‫כיועצת‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מבוקשת‬ ‫מרצה‬.
‫מנהיגות‬ ‫סוגיות‬ ‫על‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫וכותבת‬ ‫וברדיו‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫ומתראיינת‬ ‫כותבת‬,‫העבודה‬ ‫ועולם‬ ‫ניהול‬
‫הכלכלית‬ ‫בעיתונות‬ ‫החדש‬
‫ד‬"‫סיני‬ ‫גלית‬ ‫ר‬‫קרמונה‬
‫וסוציולוגית‬ ‫סקרים‬ ‫של‬ ‫מתודולוגית‬,‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬(Ph.D)‫מאוניברסיטת‬‫אביב‬ ‫תל‬.‫מומחית‬
‫סוציולוגי‬ ‫במחקר‬-‫ארגוני‬:‫עובדים‬ ‫מחוברות‬,‫עובד‬ ‫חווית‬,‫ארגונית‬ ‫ואופטימיות‬ ‫אמון‬,‫סקרים‬‫ארגוניים‬
‫אינטרנטיים‬ ‫וסקרים‬.‫החברה‬ ‫בעלת‬‫סקרים‬ ‫מתודה‬
‫להכיר‬ ‫נעים‬
3
‫לדעת‬ ‫רצינו‬ ‫מאוד‬
‫החלטנו‬ ‫אז‬
‫לחקור‬...
•‫אוקטובר‬ ‫במהלך‬2020‫עמדות‬ ‫סקר‬ ‫ערכנו‬
‫בקרב‬265‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫מנהלות‬
‫בישראל‬ ‫בארגונים‬
•‫המובילה‬ ‫היעוץ‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוצע‬ ‫הסקר‬
‫נירם‬ ‫קבוצת‬‫גיתן‬NGG,‫סקרים‬ ‫מתודה‬
‫להשמה‬ ‫הבוטיק‬ ‫וחברת‬ ‫סוציולוגי‬ ‫ומחקר‬
‫בכירים‬ ‫והערכת‬-‫שונה‬ ‫גישה‬
4
o‫לדרך‬ ‫יוצאות‬–‫בישראל‬ ‫והניהול‬ ‫התעסוקה‬ ‫בעולמות‬ ‫קורה‬ ‫מה‬
o‫והלאה‬ ‫מפה‬–‫תיאורטי‬ ‫שיח‬ ‫קידום‬,‫מחקר‬ ‫מבוסס‬,‫ארגוניות‬ ‫בפרופסיות‬
o‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫יצירת‬2021‫ההמון‬ ‫וחוכמת‬ ‫שיח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬
‫מכאן‬ ‫הולכים‬ ‫ולאן‬ ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬?!
‫הסקר‬ ‫ממצאי‬
‫בנושא‬ ‫שערכנו‬:
‫משאבי‬ ‫תפקיד‬
‫אנוש‬‫בעיתות‬
‫קורונה‬
6
o‫סמנכ‬"‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לי‬,‫בארגונים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ביחידות‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬
o‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬(‫פעילות‬ ‫תחום‬,‫ארגון‬ ‫גודל‬)
‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬?
7
‫שינויים‬
‫בתפקיד‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬
‫בתקופה‬
‫הנוכחית‬
‫תפקיד‬ ‫תפישת‬
‫ביחס‬ ‫תפישות‬
‫מהבית‬ ‫לעבודה‬
‫בסקר‬ ‫לבחון‬ ‫ביקשנו‬ ‫מה‬?
‫באמתחתנו‬ ‫אלה‬ ‫כששאלות‬,‫לדרך‬ ‫יצאנו‬-
‫שנמצאו‬ ‫והתובנות‬ ‫המסקנות‬ ‫ואלה‬:
8
‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬(‫מעל‬80%),‫חושבים‬
‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫הושפע‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫שתפקיד‬,
‫התחומים‬ ‫מול‬ ‫בעיקר‬:
o‫בארגון‬ ‫ואמון‬ ‫מועסקים‬ ‫מחוברות‬
o‫העובדים‬ ‫של‬ ‫רגשית‬ ‫חוויה‬
o‫מרחוק‬ ‫עבודה‬
‫נוספות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫שהרוויחו‬",‫ל‬ ‫קשורות‬:
o‫העובד‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬
o‫בארגון‬ ‫וערכים‬ ‫תרבות‬ ‫הבניית‬
o‫ארגונים‬ ‫בתהליכים‬ ‫ומעורבות‬ ‫היוועצות‬
‫ש‬ ‫הפונקציות‬ ‫שתי‬"‫יחסית‬ ‫נפגעו‬",‫להתפתחות‬ ‫קשורות‬
‫וצמיחה‬:
o‫העובד‬ ‫של‬Skilling))
o‫הארגון‬ ‫של‬(‫גיוס‬)
‫ש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫הרוויחו‬"‫ש‬ ‫ואלו‬"‫הפסידו‬"
91%
86%
83%
81%
63%
51%
35%
29%
‫תמיכה‬‫רגשית‬‫במועסקים‬
‫פיתוח‬‫תשתית‬,‫תרבות‬‫וכלים‬‫לעבודה‬‫היברידית‬
‫בנייה‬‫וחיזוק‬‫של‬‫התקשורת‬‫והאמון‬‫בין‬‫העובדים‬‫וההנהלה‬
‫פיתוח‬‫שביעות‬‫רצון‬‫ומחוברות‬
‫הגדרה‬‫ועיצוב‬‫תרבות‬‫ארגונית‬
‫טיפול‬‫בענייני‬‫יום‬-‫יום‬‫של‬‫המועסקים‬
‫הדרכה‬‫מקצועית‬,‫ניהול‬‫קריירות‬‫ופיתוח‬‫מנהלים‬up/re skilling
‫גיוס‬,‫שכר‬‫ורווחה‬
(‫הגרף‬‫מציג‬‫את‬‫האחוז‬‫שציינו‬"‫כיום‬‫מהווה‬‫יותר‬‫חלק‬‫מתפקיד‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בהשוואה‬‫לתקופה‬‫שקדמה‬‫לקורונה‬)"
9
‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬
•‫שינויים‬‫באיזון‬‫בין‬‫אסטרטגיה‬‫לביצוע‬
•‫התהוותו‬‫של‬‫קונפליקט‬‫בין‬‫הגדרות‬
‫התפקיד‬(‫תפישה‬‫עצמית‬‫של‬‫תפקיד‬
‫משאבי‬‫אנוש‬,‫אל‬‫מול‬‫היישומים‬
‫הנדרשים‬‫בעבודה‬‫השוטפת‬)
10
‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬
‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫במדדי‬ ‫פגעה‬:
o‫שיתופיות‬
o‫רוח‬ ‫מצב‬
o‫מחוברות‬
o‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬
‫בית‬ ‫איזון‬-‫מאיזון‬ ‫שיצא‬ ‫עבודה‬
o‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬
‫בית‬ ‫באיזון‬ ‫פגעה‬ ‫לא‬-‫עבודה‬
o‫איזון‬ ‫שתחושת‬ ‫שחושבים‬ ‫כאלה‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫אולם‬
‫בית‬-‫נפגעה‬ ‫עבודה‬
‫אור‬ ‫נקודות‬
o‫שהשתפר‬ ‫ארגוני‬ ‫אמון‬
o‫ארגונית‬ ‫ופרודוקטיביות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬
‫נפגעו‬ ‫פחות‬
‫מהבית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביחס‬ ‫תפישות‬
5%
10%
19%
13%
42%
25%
30%
44%
21%
25%
25%
34%
19%
45%
41%
44%
74%
65%
56%
53%
39%
30%
29%
12%
‫צוות‬ ‫עבודת‬
‫ארגוני‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬
‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מחוברות‬
‫הישיר‬ ‫המנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬
‫בית‬ ‫איזון‬-‫עבודה‬
‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬
‫ארגונית‬ ‫פרודוקטיביות‬
‫הארגון‬ ‫בהנהלת‬ ‫אמון‬
‫שיפרה‬ ‫השפיעה‬ ‫לא‬ ‫פגעה‬
11
o‫עובר‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬‫הפרקטי‬ ‫במישור‬ ‫שינויים‬,‫היומיום‬ ‫בחיי‬-‫ממנו‬ ‫ובציפיות‬
o‫הקודמת‬ ‫בשיגרה‬-‫גדילה‬,‫מפתח‬ ‫יעדי‬ ‫היו‬ ‫והתפתחות‬ ‫צמיחה‬;‫הנוכחית‬ ‫במציאות‬–
‫הקיים‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שרידות‬‫קדימות‬ ‫שמקבלים‬ ‫יעדים‬ ‫הם‬
o‫אותותיהם‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫פיסי‬ ‫וריחוק‬ ‫חברתי‬ ‫ריחוק‬‫שיתופיות‬ ‫של‬ ‫במדדים‬,
‫מחוברות‬,‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬
o‫שמגלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬–‫אמפתיה‬,‫שקיפות‬,‫וכנות‬ ‫תקשורתיות‬‫מול‬
‫העובדים‬–‫חברתית‬ ‫לאינטגרציה‬ ‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫בסיס‬ ‫בונים‬–‫האמון‬.‫הכרחי‬ ‫תנאי‬
‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ולהצלחה‬ ‫המשבר‬ ‫לצליחת‬
‫הממצאים‬ ‫סיכום‬
12
‫משאבי‬ ‫תפקיד‬
‫הזמן‬ ‫בראי‬ ‫אנוש‬
•‫בשנת‬2011‫ערכה‬‫חברת‬‫מתודה‬‫סקר‬‫בנושא‬
"‫משאבי‬‫אנוש‬‫בראי‬‫העתיד‬"
•‫תובנות‬‫ממרחק‬‫הזמן‬:
•‫נוכחות‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בארגון‬
•‫ערכים‬‫מוספים‬‫שהתממשו‬
•‫שינויים‬‫צפויים‬‫שהוסטו‬‫ממסלולם‬
•‫ולעתיד‬‫לבוא‬–‫סוגיה‬‫למחשבה‬,‫דיון‬‫ומחקר‬
13
‫של‬ ‫שינויו‬
‫השינוי‬
"‫מפריע‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫מיד‬ ‫תגידי‬,
‫לדלת‬ ‫מבעד‬ ‫כשנכנס‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬,
‫מסתלק‬ ‫תכף‬ ‫ואני‬.
‫מפריע‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬,
‫לו‬ ‫השבתי‬,
‫קיומי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מטלטל‬ ‫אתה‬.
‫הבא‬ ‫ברוך‬".
‫אווה‬‫קילפי‬
‫מפינית‬:‫סער‬ ‫רמי‬
‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬
‫ההקשבה‬!
‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬:
nili_go@nggconsult.com
https://nggconsult.co.il/
‫אורון‬ ‫שוש‬:
shosh@gishashona.co.il
http://www.gishashona.co.il/
‫ד‬"‫ר‬‫סיני‬ ‫גלית‬‫קרמונה‬:
galit.karmona@gmail.com
https://www.metoda.co.il/

More Related Content

Similar to משאבי אנוש בעתות קורונה

Hr2014
Hr2014Hr2014
Hr2014
sheatufim
 
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורהתוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורהleadinghr
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםאיך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
Efshari Bari
 
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011niritp7
 
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין
קיטון ארגוני – תהליך פיטוריןקיטון ארגוני – תהליך פיטורין
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין
LeadersNet.co.il
 
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתיסקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתיsheatufim
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
Alfred Cohen
 
זה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחזה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחNeomi Farkas
 
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנהתפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
Chai Forsher
 
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנוש
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנושתפקיד המנכל בניהול משאבי אנוש
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנושsheatufim
 
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011
niritp7
 
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקה
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקהסקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקה
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקהrevitalba
 
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותר
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותריש מוכשרים ויש מוכשרים יותר
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותרnili_g
 
איכות זה שם המשחק 1.0
איכות זה שם המשחק 1.0איכות זה שם המשחק 1.0
איכות זה שם המשחק 1.0
Rivka Tzadok
 
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
NOVA
 
התמונה השלמה אודותינו
התמונה השלמה אודותינוהתמונה השלמה אודותינו
התמונה השלמה אודותינו
דינה זילברמן
 
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
Morit Rozen
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
DavidDudiInbar
 
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
יהושע גלעד
 

Similar to משאבי אנוש בעתות קורונה (20)

Hr2014
Hr2014Hr2014
Hr2014
 
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורהתוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
תוצאות יוצאות דופן עם אנשים מהשורה
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדיםאיך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
איך לבנות תכנית אפשריבריא בשיתוף העובדים
 
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
הזמנה לקבוצת מנהלים דצמבר 2011
 
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין
קיטון ארגוני – תהליך פיטוריןקיטון ארגוני – תהליך פיטורין
קיטון ארגוני – תהליך פיטורין
 
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתיסקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
סקירת ספרות - המנכ"ל החברתי
 
עמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונהעמותת מידות - פגישה ראשונה
עמותת מידות - פגישה ראשונה
 
זה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצחזה מה יש ועם זה ננצח
זה מה יש ועם זה ננצח
 
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנהתפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
תפקיד ההובלה המרכזי של משאבי אנוש בארגון האג'ילי המודרני - סדנה
 
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנוש
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנושתפקיד המנכל בניהול משאבי אנוש
תפקיד המנכל בניהול משאבי אנוש
 
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011קבוצת מנהלים להתפתחות אישית  דצמבר 2011
קבוצת מנהלים להתפתחות אישית דצמבר 2011
 
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקה
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקהסקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקה
סקר ניהול תהליכי פרידה_מעובדים_וסיום_העסקה
 
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותר
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותריש מוכשרים ויש מוכשרים יותר
יש מוכשרים ויש מוכשרים יותר
 
איכות זה שם המשחק 1.0
איכות זה שם המשחק 1.0איכות זה שם המשחק 1.0
איכות זה שם המשחק 1.0
 
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
תכנית עבודה שעובדת, יש חיה כזו? (רמז: התשובה היא כן)
 
התמונה השלמה אודותינו
התמונה השלמה אודותינוהתמונה השלמה אודותינו
התמונה השלמה אודותינו
 
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
 
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
מיזם יצירת נבחרת מנהלים מובילים בחברה העצמת שדרת הניהול. -גלעד 2013
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (20)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 

משאבי אנוש בעתות קורונה

 • 2. 2 ‫אורון‬ ‫שוש‬ ‫תעסוקתית‬ ‫ייעוצית‬ ‫פסיכולוגית‬,‫בתחומי‬ ‫למנהלים‬ ‫וייעוץ‬ ‫בניהול‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ ‫קריירה‬.‫ומנכ‬ ‫מייסדת‬"‫חברת‬ ‫ל‬‫שונה‬ ‫גישה‬‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫והערכת‬ ‫בהשמת‬ ‫המתמחה‬ ‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬ ‫למנכ‬ ‫משנה‬"‫ל‬‫גיתן‬ ‫נירם‬ ‫קבוצת‬NGG,‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬,‫גלובלית‬,‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫משבעלת‬ ‫הראשונה‬ ‫מהשורה‬ ‫לארגונים‬ ‫ומנחה‬ ‫כיועצת‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מבוקשת‬ ‫מרצה‬. ‫מנהיגות‬ ‫סוגיות‬ ‫על‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫וכותבת‬ ‫וברדיו‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫ומתראיינת‬ ‫כותבת‬,‫העבודה‬ ‫ועולם‬ ‫ניהול‬ ‫הכלכלית‬ ‫בעיתונות‬ ‫החדש‬ ‫ד‬"‫סיני‬ ‫גלית‬ ‫ר‬‫קרמונה‬ ‫וסוציולוגית‬ ‫סקרים‬ ‫של‬ ‫מתודולוגית‬,‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬(Ph.D)‫מאוניברסיטת‬‫אביב‬ ‫תל‬.‫מומחית‬ ‫סוציולוגי‬ ‫במחקר‬-‫ארגוני‬:‫עובדים‬ ‫מחוברות‬,‫עובד‬ ‫חווית‬,‫ארגונית‬ ‫ואופטימיות‬ ‫אמון‬,‫סקרים‬‫ארגוניים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫וסקרים‬.‫החברה‬ ‫בעלת‬‫סקרים‬ ‫מתודה‬ ‫להכיר‬ ‫נעים‬
 • 3. 3 ‫לדעת‬ ‫רצינו‬ ‫מאוד‬ ‫החלטנו‬ ‫אז‬ ‫לחקור‬... •‫אוקטובר‬ ‫במהלך‬2020‫עמדות‬ ‫סקר‬ ‫ערכנו‬ ‫בקרב‬265‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫מנהלות‬ ‫בישראל‬ ‫בארגונים‬ •‫המובילה‬ ‫היעוץ‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוצע‬ ‫הסקר‬ ‫נירם‬ ‫קבוצת‬‫גיתן‬NGG,‫סקרים‬ ‫מתודה‬ ‫להשמה‬ ‫הבוטיק‬ ‫וחברת‬ ‫סוציולוגי‬ ‫ומחקר‬ ‫בכירים‬ ‫והערכת‬-‫שונה‬ ‫גישה‬
 • 4. 4 o‫לדרך‬ ‫יוצאות‬–‫בישראל‬ ‫והניהול‬ ‫התעסוקה‬ ‫בעולמות‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ o‫והלאה‬ ‫מפה‬–‫תיאורטי‬ ‫שיח‬ ‫קידום‬,‫מחקר‬ ‫מבוסס‬,‫ארגוניות‬ ‫בפרופסיות‬ o‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫יצירת‬2021‫ההמון‬ ‫וחוכמת‬ ‫שיח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מכאן‬ ‫הולכים‬ ‫ולאן‬ ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬?!
 • 5. ‫הסקר‬ ‫ממצאי‬ ‫בנושא‬ ‫שערכנו‬: ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬ ‫אנוש‬‫בעיתות‬ ‫קורונה‬
 • 6. 6 o‫סמנכ‬"‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לי‬,‫בארגונים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ביחידות‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬ o‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬(‫פעילות‬ ‫תחום‬,‫ארגון‬ ‫גודל‬) ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬?
 • 7. 7 ‫שינויים‬ ‫בתפקיד‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בתקופה‬ ‫הנוכחית‬ ‫תפקיד‬ ‫תפישת‬ ‫ביחס‬ ‫תפישות‬ ‫מהבית‬ ‫לעבודה‬ ‫בסקר‬ ‫לבחון‬ ‫ביקשנו‬ ‫מה‬? ‫באמתחתנו‬ ‫אלה‬ ‫כששאלות‬,‫לדרך‬ ‫יצאנו‬- ‫שנמצאו‬ ‫והתובנות‬ ‫המסקנות‬ ‫ואלה‬:
 • 8. 8 ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬(‫מעל‬80%),‫חושבים‬ ‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫הושפע‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫שתפקיד‬, ‫התחומים‬ ‫מול‬ ‫בעיקר‬: o‫בארגון‬ ‫ואמון‬ ‫מועסקים‬ ‫מחוברות‬ o‫העובדים‬ ‫של‬ ‫רגשית‬ ‫חוויה‬ o‫מרחוק‬ ‫עבודה‬ ‫נוספות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫שהרוויחו‬",‫ל‬ ‫קשורות‬: o‫העובד‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬ o‫בארגון‬ ‫וערכים‬ ‫תרבות‬ ‫הבניית‬ o‫ארגונים‬ ‫בתהליכים‬ ‫ומעורבות‬ ‫היוועצות‬ ‫ש‬ ‫הפונקציות‬ ‫שתי‬"‫יחסית‬ ‫נפגעו‬",‫להתפתחות‬ ‫קשורות‬ ‫וצמיחה‬: o‫העובד‬ ‫של‬Skilling)) o‫הארגון‬ ‫של‬(‫גיוס‬) ‫ש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫הרוויחו‬"‫ש‬ ‫ואלו‬"‫הפסידו‬" 91% 86% 83% 81% 63% 51% 35% 29% ‫תמיכה‬‫רגשית‬‫במועסקים‬ ‫פיתוח‬‫תשתית‬,‫תרבות‬‫וכלים‬‫לעבודה‬‫היברידית‬ ‫בנייה‬‫וחיזוק‬‫של‬‫התקשורת‬‫והאמון‬‫בין‬‫העובדים‬‫וההנהלה‬ ‫פיתוח‬‫שביעות‬‫רצון‬‫ומחוברות‬ ‫הגדרה‬‫ועיצוב‬‫תרבות‬‫ארגונית‬ ‫טיפול‬‫בענייני‬‫יום‬-‫יום‬‫של‬‫המועסקים‬ ‫הדרכה‬‫מקצועית‬,‫ניהול‬‫קריירות‬‫ופיתוח‬‫מנהלים‬up/re skilling ‫גיוס‬,‫שכר‬‫ורווחה‬ (‫הגרף‬‫מציג‬‫את‬‫האחוז‬‫שציינו‬"‫כיום‬‫מהווה‬‫יותר‬‫חלק‬‫מתפקיד‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בהשוואה‬‫לתקופה‬‫שקדמה‬‫לקורונה‬)"
 • 10. 10 ‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫במדדי‬ ‫פגעה‬: o‫שיתופיות‬ o‫רוח‬ ‫מצב‬ o‫מחוברות‬ o‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫בית‬ ‫איזון‬-‫מאיזון‬ ‫שיצא‬ ‫עבודה‬ o‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬ ‫בית‬ ‫באיזון‬ ‫פגעה‬ ‫לא‬-‫עבודה‬ o‫איזון‬ ‫שתחושת‬ ‫שחושבים‬ ‫כאלה‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ ‫בית‬-‫נפגעה‬ ‫עבודה‬ ‫אור‬ ‫נקודות‬ o‫שהשתפר‬ ‫ארגוני‬ ‫אמון‬ o‫ארגונית‬ ‫ופרודוקטיביות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬ ‫נפגעו‬ ‫פחות‬ ‫מהבית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביחס‬ ‫תפישות‬ 5% 10% 19% 13% 42% 25% 30% 44% 21% 25% 25% 34% 19% 45% 41% 44% 74% 65% 56% 53% 39% 30% 29% 12% ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫ארגוני‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מחוברות‬ ‫הישיר‬ ‫המנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫בית‬ ‫איזון‬-‫עבודה‬ ‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬ ‫ארגונית‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫הארגון‬ ‫בהנהלת‬ ‫אמון‬ ‫שיפרה‬ ‫השפיעה‬ ‫לא‬ ‫פגעה‬
 • 11. 11 o‫עובר‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬‫הפרקטי‬ ‫במישור‬ ‫שינויים‬,‫היומיום‬ ‫בחיי‬-‫ממנו‬ ‫ובציפיות‬ o‫הקודמת‬ ‫בשיגרה‬-‫גדילה‬,‫מפתח‬ ‫יעדי‬ ‫היו‬ ‫והתפתחות‬ ‫צמיחה‬;‫הנוכחית‬ ‫במציאות‬– ‫הקיים‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שרידות‬‫קדימות‬ ‫שמקבלים‬ ‫יעדים‬ ‫הם‬ o‫אותותיהם‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫פיסי‬ ‫וריחוק‬ ‫חברתי‬ ‫ריחוק‬‫שיתופיות‬ ‫של‬ ‫במדדים‬, ‫מחוברות‬,‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ o‫שמגלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬–‫אמפתיה‬,‫שקיפות‬,‫וכנות‬ ‫תקשורתיות‬‫מול‬ ‫העובדים‬–‫חברתית‬ ‫לאינטגרציה‬ ‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫בסיס‬ ‫בונים‬–‫האמון‬.‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ולהצלחה‬ ‫המשבר‬ ‫לצליחת‬ ‫הממצאים‬ ‫סיכום‬
 • 12. 12 ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬ ‫הזמן‬ ‫בראי‬ ‫אנוש‬ •‫בשנת‬2011‫ערכה‬‫חברת‬‫מתודה‬‫סקר‬‫בנושא‬ "‫משאבי‬‫אנוש‬‫בראי‬‫העתיד‬" •‫תובנות‬‫ממרחק‬‫הזמן‬: •‫נוכחות‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בארגון‬ •‫ערכים‬‫מוספים‬‫שהתממשו‬ •‫שינויים‬‫צפויים‬‫שהוסטו‬‫ממסלולם‬ •‫ולעתיד‬‫לבוא‬–‫סוגיה‬‫למחשבה‬,‫דיון‬‫ומחקר‬
 • 13. 13 ‫של‬ ‫שינויו‬ ‫השינוי‬ "‫מפריע‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫מיד‬ ‫תגידי‬, ‫לדלת‬ ‫מבעד‬ ‫כשנכנס‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬, ‫מסתלק‬ ‫תכף‬ ‫ואני‬. ‫מפריע‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬, ‫לו‬ ‫השבתי‬, ‫קיומי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מטלטל‬ ‫אתה‬. ‫הבא‬ ‫ברוך‬". ‫אווה‬‫קילפי‬ ‫מפינית‬:‫סער‬ ‫רמי‬
 • 14. ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫ההקשבה‬! ‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬: nili_go@nggconsult.com https://nggconsult.co.il/ ‫אורון‬ ‫שוש‬: shosh@gishashona.co.il http://www.gishashona.co.il/ ‫ד‬"‫ר‬‫סיני‬ ‫גלית‬‫קרמונה‬: galit.karmona@gmail.com https://www.metoda.co.il/