Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

משאבי אנוש בעתות קורונה

Download to read offline

ממצאי סקר אוקטובר נובמבר 2020

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

משאבי אנוש בעתות קורונה

 1. 1. ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫קורונה‬ ‫בעתות‬- ‫ממצאי‬‫סקר‬ ‫אוקטובר‬-‫נובמבר‬ 2020
 2. 2. 2 ‫אורון‬ ‫שוש‬ ‫תעסוקתית‬ ‫ייעוצית‬ ‫פסיכולוגית‬,‫בתחומי‬ ‫למנהלים‬ ‫וייעוץ‬ ‫בניהול‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫בעלת‬ ‫קריירה‬.‫ומנכ‬ ‫מייסדת‬"‫חברת‬ ‫ל‬‫שונה‬ ‫גישה‬‫בכירים‬ ‫מנהלים‬ ‫והערכת‬ ‫בהשמת‬ ‫המתמחה‬ ‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬ ‫למנכ‬ ‫משנה‬"‫ל‬‫גיתן‬ ‫נירם‬ ‫קבוצת‬NGG,‫תחומית‬ ‫רב‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברת‬,‫גלובלית‬,‫של‬ ‫ניסיון‬ ‫משבעלת‬ ‫הראשונה‬ ‫מהשורה‬ ‫לארגונים‬ ‫ומנחה‬ ‫כיועצת‬ ‫שנה‬ ‫משלושים‬ ‫למעלה‬.‫ובעולם‬ ‫בארץ‬ ‫מבוקשת‬ ‫מרצה‬. ‫מנהיגות‬ ‫סוגיות‬ ‫על‬ ‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫וכותבת‬ ‫וברדיו‬ ‫בטלוויזיה‬ ‫ומתראיינת‬ ‫כותבת‬,‫העבודה‬ ‫ועולם‬ ‫ניהול‬ ‫הכלכלית‬ ‫בעיתונות‬ ‫החדש‬ ‫ד‬"‫סיני‬ ‫גלית‬ ‫ר‬‫קרמונה‬ ‫וסוציולוגית‬ ‫סקרים‬ ‫של‬ ‫מתודולוגית‬,‫שלישי‬ ‫תואר‬ ‫בעלת‬(Ph.D)‫מאוניברסיטת‬‫אביב‬ ‫תל‬.‫מומחית‬ ‫סוציולוגי‬ ‫במחקר‬-‫ארגוני‬:‫עובדים‬ ‫מחוברות‬,‫עובד‬ ‫חווית‬,‫ארגונית‬ ‫ואופטימיות‬ ‫אמון‬,‫סקרים‬‫ארגוניים‬ ‫אינטרנטיים‬ ‫וסקרים‬.‫החברה‬ ‫בעלת‬‫סקרים‬ ‫מתודה‬ ‫להכיר‬ ‫נעים‬
 3. 3. 3 ‫לדעת‬ ‫רצינו‬ ‫מאוד‬ ‫החלטנו‬ ‫אז‬ ‫לחקור‬... •‫אוקטובר‬ ‫במהלך‬2020‫עמדות‬ ‫סקר‬ ‫ערכנו‬ ‫בקרב‬265‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ומנהלי‬ ‫מנהלות‬ ‫בישראל‬ ‫בארגונים‬ •‫המובילה‬ ‫היעוץ‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫בוצע‬ ‫הסקר‬ ‫נירם‬ ‫קבוצת‬‫גיתן‬NGG,‫סקרים‬ ‫מתודה‬ ‫להשמה‬ ‫הבוטיק‬ ‫וחברת‬ ‫סוציולוגי‬ ‫ומחקר‬ ‫בכירים‬ ‫והערכת‬-‫שונה‬ ‫גישה‬
 4. 4. 4 o‫לדרך‬ ‫יוצאות‬–‫בישראל‬ ‫והניהול‬ ‫התעסוקה‬ ‫בעולמות‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ o‫והלאה‬ ‫מפה‬–‫תיאורטי‬ ‫שיח‬ ‫קידום‬,‫מחקר‬ ‫מבוסס‬,‫ארגוניות‬ ‫בפרופסיות‬ o‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ‫יצירת‬2021‫ההמון‬ ‫וחוכמת‬ ‫שיח‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫מכאן‬ ‫הולכים‬ ‫ולאן‬ ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬?!
 5. 5. ‫הסקר‬ ‫ממצאי‬ ‫בנושא‬ ‫שערכנו‬: ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬ ‫אנוש‬‫בעיתות‬ ‫קורונה‬
 6. 6. 6 o‫סמנכ‬"‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לי‬,‫בארגונים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫ביחידות‬ ‫ועובדים‬ ‫מנהלים‬ o‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫ארגונים‬(‫פעילות‬ ‫תחום‬,‫ארגון‬ ‫גודל‬) ‫בסקר‬ ‫השתתפו‬ ‫מי‬?
 7. 7. 7 ‫שינויים‬ ‫בתפקיד‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫בתקופה‬ ‫הנוכחית‬ ‫תפקיד‬ ‫תפישת‬ ‫ביחס‬ ‫תפישות‬ ‫מהבית‬ ‫לעבודה‬ ‫בסקר‬ ‫לבחון‬ ‫ביקשנו‬ ‫מה‬? ‫באמתחתנו‬ ‫אלה‬ ‫כששאלות‬,‫לדרך‬ ‫יצאנו‬- ‫שנמצאו‬ ‫והתובנות‬ ‫המסקנות‬ ‫ואלה‬:
 8. 8. 8 ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬(‫מעל‬80%),‫חושבים‬ ‫הקורונה‬ ‫ממשבר‬ ‫הושפע‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫שתפקיד‬, ‫התחומים‬ ‫מול‬ ‫בעיקר‬: o‫בארגון‬ ‫ואמון‬ ‫מועסקים‬ ‫מחוברות‬ o‫העובדים‬ ‫של‬ ‫רגשית‬ ‫חוויה‬ o‫מרחוק‬ ‫עבודה‬ ‫נוספות‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫שהרוויחו‬",‫ל‬ ‫קשורות‬: o‫העובד‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬ o‫בארגון‬ ‫וערכים‬ ‫תרבות‬ ‫הבניית‬ o‫ארגונים‬ ‫בתהליכים‬ ‫ומעורבות‬ ‫היוועצות‬ ‫ש‬ ‫הפונקציות‬ ‫שתי‬"‫יחסית‬ ‫נפגעו‬",‫להתפתחות‬ ‫קשורות‬ ‫וצמיחה‬: o‫העובד‬ ‫של‬Skilling)) o‫הארגון‬ ‫של‬(‫גיוס‬) ‫ש‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫פונקציות‬"‫הרוויחו‬"‫ש‬ ‫ואלו‬"‫הפסידו‬" 91% 86% 83% 81% 63% 51% 35% 29% ‫תמיכה‬‫רגשית‬‫במועסקים‬ ‫פיתוח‬‫תשתית‬,‫תרבות‬‫וכלים‬‫לעבודה‬‫היברידית‬ ‫בנייה‬‫וחיזוק‬‫של‬‫התקשורת‬‫והאמון‬‫בין‬‫העובדים‬‫וההנהלה‬ ‫פיתוח‬‫שביעות‬‫רצון‬‫ומחוברות‬ ‫הגדרה‬‫ועיצוב‬‫תרבות‬‫ארגונית‬ ‫טיפול‬‫בענייני‬‫יום‬-‫יום‬‫של‬‫המועסקים‬ ‫הדרכה‬‫מקצועית‬,‫ניהול‬‫קריירות‬‫ופיתוח‬‫מנהלים‬up/re skilling ‫גיוס‬,‫שכר‬‫ורווחה‬ (‫הגרף‬‫מציג‬‫את‬‫האחוז‬‫שציינו‬"‫כיום‬‫מהווה‬‫יותר‬‫חלק‬‫מתפקיד‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בהשוואה‬‫לתקופה‬‫שקדמה‬‫לקורונה‬)"
 9. 9. 9 ‫תפקיד‬ ‫הגדרת‬ •‫שינויים‬‫באיזון‬‫בין‬‫אסטרטגיה‬‫לביצוע‬ •‫התהוותו‬‫של‬‫קונפליקט‬‫בין‬‫הגדרות‬ ‫התפקיד‬(‫תפישה‬‫עצמית‬‫של‬‫תפקיד‬ ‫משאבי‬‫אנוש‬,‫אל‬‫מול‬‫היישומים‬ ‫הנדרשים‬‫בעבודה‬‫השוטפת‬)
 10. 10. 10 ‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬ ‫עובד‬ ‫חווית‬ ‫במדדי‬ ‫פגעה‬: o‫שיתופיות‬ o‫רוח‬ ‫מצב‬ o‫מחוברות‬ o‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫בית‬ ‫איזון‬-‫מאיזון‬ ‫שיצא‬ ‫עבודה‬ o‫מהבית‬ ‫שהעבודה‬ ‫חושבים‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫רוב‬ ‫בית‬ ‫באיזון‬ ‫פגעה‬ ‫לא‬-‫עבודה‬ o‫איזון‬ ‫שתחושת‬ ‫שחושבים‬ ‫כאלה‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫אולם‬ ‫בית‬-‫נפגעה‬ ‫עבודה‬ ‫אור‬ ‫נקודות‬ o‫שהשתפר‬ ‫ארגוני‬ ‫אמון‬ o‫ארגונית‬ ‫ופרודוקטיביות‬ ‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬ ‫נפגעו‬ ‫פחות‬ ‫מהבית‬ ‫לעבודה‬ ‫ביחס‬ ‫תפישות‬ 5% 10% 19% 13% 42% 25% 30% 44% 21% 25% 25% 34% 19% 45% 41% 44% 74% 65% 56% 53% 39% 30% 29% 12% ‫צוות‬ ‫עבודת‬ ‫ארגוני‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ ‫לארגון‬ ‫העובדים‬ ‫מחוברות‬ ‫הישיר‬ ‫המנהל‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫בית‬ ‫איזון‬-‫עבודה‬ ‫תעסוקתי‬ ‫בטחון‬ ‫תחושת‬ ‫ארגונית‬ ‫פרודוקטיביות‬ ‫הארגון‬ ‫בהנהלת‬ ‫אמון‬ ‫שיפרה‬ ‫השפיעה‬ ‫לא‬ ‫פגעה‬
 11. 11. 11 o‫עובר‬ ‫האנוש‬ ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬‫הפרקטי‬ ‫במישור‬ ‫שינויים‬,‫היומיום‬ ‫בחיי‬-‫ממנו‬ ‫ובציפיות‬ o‫הקודמת‬ ‫בשיגרה‬-‫גדילה‬,‫מפתח‬ ‫יעדי‬ ‫היו‬ ‫והתפתחות‬ ‫צמיחה‬;‫הנוכחית‬ ‫במציאות‬– ‫הקיים‬ ‫על‬ ‫ושמירה‬ ‫שרידות‬‫קדימות‬ ‫שמקבלים‬ ‫יעדים‬ ‫הם‬ o‫אותותיהם‬ ‫את‬ ‫נותנים‬ ‫פיסי‬ ‫וריחוק‬ ‫חברתי‬ ‫ריחוק‬‫שיתופיות‬ ‫של‬ ‫במדדים‬, ‫מחוברות‬,‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫עם‬ ‫וקשר‬ ‫רוח‬ ‫מצב‬ o‫שמגלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מנהלי‬–‫אמפתיה‬,‫שקיפות‬,‫וכנות‬ ‫תקשורתיות‬‫מול‬ ‫העובדים‬–‫חברתית‬ ‫לאינטגרציה‬ ‫יותר‬ ‫חזק‬ ‫בסיס‬ ‫בונים‬–‫האמון‬.‫הכרחי‬ ‫תנאי‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫ולהצלחה‬ ‫המשבר‬ ‫לצליחת‬ ‫הממצאים‬ ‫סיכום‬
 12. 12. 12 ‫משאבי‬ ‫תפקיד‬ ‫הזמן‬ ‫בראי‬ ‫אנוש‬ •‫בשנת‬2011‫ערכה‬‫חברת‬‫מתודה‬‫סקר‬‫בנושא‬ "‫משאבי‬‫אנוש‬‫בראי‬‫העתיד‬" •‫תובנות‬‫ממרחק‬‫הזמן‬: •‫נוכחות‬‫משאבי‬‫אנוש‬‫בארגון‬ •‫ערכים‬‫מוספים‬‫שהתממשו‬ •‫שינויים‬‫צפויים‬‫שהוסטו‬‫ממסלולם‬ •‫ולעתיד‬‫לבוא‬–‫סוגיה‬‫למחשבה‬,‫דיון‬‫ומחקר‬
 13. 13. 13 ‫של‬ ‫שינויו‬ ‫השינוי‬ "‫מפריע‬ ‫אני‬ ‫אם‬ ‫מיד‬ ‫תגידי‬, ‫לדלת‬ ‫מבעד‬ ‫כשנכנס‬ ‫אמר‬ ‫הוא‬, ‫מסתלק‬ ‫תכף‬ ‫ואני‬. ‫מפריע‬ ‫סתם‬ ‫לא‬ ‫אתה‬, ‫לו‬ ‫השבתי‬, ‫קיומי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מטלטל‬ ‫אתה‬. ‫הבא‬ ‫ברוך‬". ‫אווה‬‫קילפי‬ ‫מפינית‬:‫סער‬ ‫רמי‬
 14. 14. ‫על‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ ‫ההקשבה‬! ‫ניל‬"‫י‬‫גולדפיין‬: nili_go@nggconsult.com https://nggconsult.co.il/ ‫אורון‬ ‫שוש‬: shosh@gishashona.co.il http://www.gishashona.co.il/ ‫ד‬"‫ר‬‫סיני‬ ‫גלית‬‫קרמונה‬: galit.karmona@gmail.com https://www.metoda.co.il/

ממצאי סקר אוקטובר נובמבר 2020

Views

Total views

656

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

624

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×