SlideShare a Scribd company logo
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
3‫לשדרוג‬ ‫חדשניות‬ ‫מגמות‬
‫שלכם‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫שפיות‬ ‫אי‬:
‫ולצפות‬ ‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫פעם‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫לעשות‬‫לתוצאות‬‫אחרות‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫חדשנות‬‫והתבוננות‬ ‫אחרת‬ ‫בחשיבה‬ ‫עוסקת‬
‫מצבים‬ ‫על‬ ‫ושונה‬ ‫רעננה‬‫קיימים‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫משנים‬‫מגייסים‬ ‫ארגונים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬‫משנת‬ ‫עובדים‬2006:
•‫של‬ ‫והכשרה‬ ‫ליווי‬+2,000‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬‫ומנהלים‬
•85%‫מ‬-100‫שלנו‬ ‫בפתרונות‬ ‫נעזרו‬ ‫בהן‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫שהכי‬ ‫החברות‬
•‫לינקדאין‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫השותפים‬EMEA‫פתרונות‬ ‫בתחום‬‫הגיוס‬
–‫סדנאות‬‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬
–‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬‫וסורסינג‬‫למתקדמים‬
–‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫התנהגותי‬ ‫ראיון‬ ‫סדנאות‬
‫על‬HRD
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫יגדל‬ ‫מתאימים‬ ‫עובדים‬ ‫בגיוס‬ ‫הקושי‬
"‫חסרים‬‫כיום‬8,000-10,000‫ותוכנה‬ ‫הנדסה‬ ‫אנשי‬–
‫בעוד‬ ‫החוסר‬‫שנים‬ ‫חמש‬‫ל‬ ‫יגיע‬-20‫אלף‬"
‫יו‬"‫ר‬‫האלקטרוניקה‬ ‫תעשיות‬ ‫איגוד‬‫והתוכנה‬
‫התעשיינים‬:
‫למפעלים‬‫חסרים‬ ‫בארץ‬3,750‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫המועמדים‬ ‫נמצאים‬ ‫איכן‬?‫לאיתור‬ ‫עובר‬ ‫בגיוס‬ ‫המיקוד‬
‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫פעיל‬–‫גם‬
‫עובדים‬ ‫שכבר‬ ‫כאלה‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
.1‫האסטרטגי‬ ‫החיבור‬
-‫א‬‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬
-‫ב‬‫כצוות‬ ‫עבודה‬
-‫ג‬‫העובדים‬ ‫רשת‬ ‫מינוף‬
-‫ד‬‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬
.2‫קהילות‬ ‫בניית‬‫טאלנטים‬
.3‫במובייל‬ ‫גיוס‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫א‬':‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬
‫הבנה‬‫שסורסינג‬‫בו‬ ‫להתמחות‬ ‫שצריך‬ ‫מקצוע‬ ‫זה‬
‫ל‬-36%‫מהארגונים‬‫צוות‬ ‫או‬ ‫איש‬ ‫יש‬
‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫שמתמחה‬ ‫גיוס‬ ‫מקורות‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫הגיוס‬ ‫ערוצי‬ ‫בניית‬.
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫א‬':‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬
‫באיש‬ ‫היתרונות‬/‫קבוצת‬‫סורסינג‬‫מרכזית‬:
•‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫מגוון‬ ‫בניהול‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫יכולת‬)‫אקדמיה‬ ‫קשרי‬,‫מביא‬ ‫חבר‬
‫חבר‬,‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫פעילות‬,‫פאסיביים‬ ‫למועמדים‬ ‫ופניה‬ ‫איתור‬(...
•‫להשקיע‬ ‫יכולת‬100%‫חדשים‬ ‫מקורות‬ ‫ופיתוח‬ ‫באיתור‬ ‫מהזמן‬)‫לעומת‬
‫כ‬-15%‫שעושים‬ ‫מגייסים‬ ‫אצל‬ ‫בלבד‬‫הכל‬(
•‫עומק‬ ‫בחיפושי‬ ‫התמקצעות‬)Deep Web(
•‫אחד‬ ‫מרכזי‬ ‫גורם‬ ‫אצל‬ ‫הפרמיום‬ ‫חשבונות‬ ‫ריכוז‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫ב‬':‫כצוות‬ ‫העבודה‬
•‫למגייסים‬ ‫שייכות‬ ‫רשתות‬–‫מדדים‬ ‫אין‬
•‫ארגוני‬ ‫ובמיתוג‬ ‫במסר‬ ‫אחידות‬ ‫חוסר‬
•‫מועמדים‬ ‫לאילו‬ ‫פונה‬ ‫מי‬ ‫מעקב‬ ‫אין‬
•‫עוזב‬ ‫שהמגייס‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫איבוד‬
‫כיום‬‫הולכים‬ ‫אנו‬ ‫אליה‬ ‫המגמה‬
•‫לארגון‬ ‫שייכות‬ ‫רשתות‬–‫ומדדים‬ ‫מעקב‬
•‫אחידים‬ ‫ארגוניים‬ ‫ומסרים‬ ‫מיתוג‬ ‫על‬ ‫דגש‬
•‫המגייסים‬ ‫בין‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬
•‫לארגון‬ ‫שייך‬ ‫המידע‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫ג‬':‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫מינוף‬
•‫והמנהלים‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬
•‫יזומים‬ ‫ופניה‬ ‫לחיפוש‬ ‫הדרכה‬
•‫מסיבות‬Linkedin
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫ד‬':‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
1‫לסיכום‬:‫ארגונית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬
•‫הארגוני‬ ‫והצורך‬ ‫הדחיפות‬ ‫תחושת‬ ‫יצירת‬
•‫מנהל‬ ‫רתימת‬/‫ספונסר‬ ‫ומינוי‬ ‫ים‬
•‫והאסטרטגיה‬ ‫החזון‬ ‫פיתוח‬
•‫קטנים‬ ‫ניצחונות‬ ‫יצירת‬
•‫מסודרים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬
•‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫למדוד‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
2.‫קהילות‬ ‫בניית‬‫טאלנטים‬
/ FreeDigitalPhotos.netjscreationzsImage courtesy of
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫האתגר‬:‫שהם‬ ‫לפני‬ ‫למועמדים‬ ‫להגיע‬
‫למועמדים‬ ‫הופכים‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫מהפייסבוק‬‫הידועות‬ ‫ההשמה‬ ‫מחברות‬ ‫אחת‬ ‫של‬
‫שלנו‬ ‫ההצלחה‬ ‫מסיפורי‬ ‫אחד‬
‫המועמד‬:‫עתודאי‬,‫ושני‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בוגר‬...‫מאוניברסיטת‬‫ת‬"‫א‬...
‫מיחידת‬ ‫לאחרונה‬ ‫השתחרר‬8200‫כמפתח‬ ‫שירת‬ ‫בה‬‫תוכנה‬
‫איך‬‫עזרנו‬‫לו‬?
‫על‬ ‫שרואיין‬ ‫לאחר‬‫ידינו‬...‫קו‬ ‫שלחנו‬"‫ח‬‫לכ‬-60‫משרות‬.
‫זומן‬ ‫הוא‬‫לראיונות‬‫בכ‬-18‫חברות‬...‫וקיבל‬‫כ‬-4‫הצעות‬‫עבודה‬...
‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬,‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫עם‬ ‫סגר‬...‫ומתחיל‬‫השבוע‬ ‫שם‬ ‫לעבוד‬!
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫לעומת‬ ‫קצר‬ ‫בטווח‬ ‫גיוס‬
‫ממוקד‬ ‫גיוס‬‫ומיידי‬
‫הצייד‬ ‫תפיסת‬/‫מלקט‬
‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫מבוסס‬ ‫גיוס‬
‫טיפוח‬ ‫תפיסת‬/‫צמיחה‬
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלא‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫למועמדים‬ ‫הגיעו‬
‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ערך‬ ‫להם‬ ‫והציעו‬ ‫אותם‬ ‫מעניין‬ ‫מה‬ ‫הבינו‬
‫לעבוד‬ ‫באים‬‫אצלכם‬
‫לאורך‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫איתם‬ ‫פתחו‬
‫שלהם‬ ‫הקריירה‬.
‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫בונים‬ ‫כיצד‬?
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
3.‫במובייל‬ ‫גיוס‬
•600‫גולשים‬ ‫מיליון‬‫לפייסבוק‬‫דרך‬‫ניידים‬ ‫מכשירים‬
•‫למיליארד‬ ‫מעל‬ ‫ישנם‬‫סמארטפונים‬‫בעולם‬ ‫בשימוש‬
•91%‫שהמכשיר‬ ‫העידו‬ ‫מהמשתמשים‬‫זמין‬ ‫הנייד‬24‫שעות‬
•‫לוקח‬ ‫ממוצע‬ ‫לאדם‬26‫שעות‬‫ארנק‬ ‫על‬ ‫לדווח‬‫אבל‬ ‫שנגנב‬
‫רק‬68‫שנעלם‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫דקות‬.
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
3.‫במובייל‬ ‫גיוס‬-‫עקרונות‬
•‫למובייל‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬ ‫את‬ ‫התאימו‬
•‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫חכם‬ ‫משתמש‬ ‫ממשק‬
•‫בקלות‬ ‫מועמדות‬ ‫ולהגיש‬ ‫לחפש‬ ‫אפשרו‬)‫דוגמא‬(
•‫הרצאה‬‫ברק‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬‫דנין‬‫נובמבר‬ ‫מכנס‬2012:
http://www.hrd.co.il/webinar/
©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD
‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬
‫לסיכום‬
•‫המועמדים‬ ‫נמצאים‬ ‫היכן‬ ‫הבינו‬‫שלכם‬
•‫למים‬ ‫לקפוץ‬ ‫לפחד‬ ‫לא‬
•‫הגדירו‬Small Steps‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫כחלק‬
•‫החדשה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ולמדו‬ ‫הכירו‬
•‫הארגון‬ ‫את‬ ‫חברו‬
•‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫ומדדו‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬
‫ששורדים‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫החזקים‬ ‫המינים‬ ‫לא‬
‫וגם‬‫לא‬‫האינטלגנטיים‬‫ביותר‬,
‫אלא‬‫לשינוי‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫שמתאימים‬ ‫אלה‬
‫בצורה‬‫ביותר‬ ‫הטובה‬
-‫צ‬'‫ארלס‬‫דארווין‬
‫לעזור‬ ‫נוכל‬ ‫עוד‬ ‫איפה‬?
–‫סקרים‬‫מקצועיים‬
–‫סדנאות‬‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬
–‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬‫וסורסינג‬‫למתקדמים‬
–‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫התנהגותי‬ ‫ראיון‬ ‫סדנאות‬‫ומנהלים‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬
yakov@hrd.co.il
www.hrd.co.il

More Related Content

Viewers also liked

Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns EjendommeRasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
Mikkel Rohde Madsen
 
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
Katerina Glezou
 
División PyME
División PyMEDivisión PyME
División PyME
Nazareth Black
 
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2dotCloud
 
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
Kusum Hachhethu
 
Study
StudyStudy
Doc.Ref.Ed. Sexual1
Doc.Ref.Ed. Sexual1Doc.Ref.Ed. Sexual1
Doc.Ref.Ed. Sexual1
Jacqueline Faust
 
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valinta
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valintaTekijänoikeusaineistot luokittelutavan valinta
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valintaSanna Brauer
 
Sahih Shamail-e Tirmizi
Sahih Shamail-e TirmiziSahih Shamail-e Tirmizi
Sahih Shamail-e Tirmizi
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Best stories of the Quran-part 2
Best stories of the Quran-part 2Best stories of the Quran-part 2
Best stories of the Quran-part 2
MD. Monzurul Karim Shanchay
 
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. ЕленаУправление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
NewRank
 
Sse api
Sse apiSse api
Sse api
景智 張
 
Lean for Social Good 101
Lean for Social Good 101Lean for Social Good 101
Lean for Social Good 101
Leah Neaderthal
 
Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
 Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06... Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
AU INCUBATOR
 
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
Muhammad Hafizuddin Anif
 
Peanuts story
Peanuts story Peanuts story
Peanuts story
Solv AS
 
Saimaan amk
Saimaan amkSaimaan amk
Saimaan amk
akorhonen
 

Viewers also liked (17)

Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns EjendommeRasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
Rasmus Lassen, Byggechef i Københavns Ejendomme
 
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
“Η Logo στην εκπαίδευση: Μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης” - i2fest 2015
 
División PyME
División PyMEDivisión PyME
División PyME
 
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2
Wot2013云计算架构师峰会 -陈轶飞2
 
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
FANTA-Qualitative-Eval-FFP-Bangladesh-May2016
 
Study
StudyStudy
Study
 
Doc.Ref.Ed. Sexual1
Doc.Ref.Ed. Sexual1Doc.Ref.Ed. Sexual1
Doc.Ref.Ed. Sexual1
 
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valinta
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valintaTekijänoikeusaineistot luokittelutavan valinta
Tekijänoikeusaineistot luokittelutavan valinta
 
Sahih Shamail-e Tirmizi
Sahih Shamail-e TirmiziSahih Shamail-e Tirmizi
Sahih Shamail-e Tirmizi
 
Best stories of the Quran-part 2
Best stories of the Quran-part 2Best stories of the Quran-part 2
Best stories of the Quran-part 2
 
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. ЕленаУправление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
Управление на репутацията за туристически обекти - Travel Camp гр. Елена
 
Sse api
Sse apiSse api
Sse api
 
Lean for Social Good 101
Lean for Social Good 101Lean for Social Good 101
Lean for Social Good 101
 
Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
 Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06... Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
Studentervæksthus Aarhus, TEMA: Snapchat. Speaker v. onsdagsmorgenmøde 01.06...
 
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
Chapter One Asia_Group Corporate Profile 2015
 
Peanuts story
Peanuts story Peanuts story
Peanuts story
 
Saimaan amk
Saimaan amkSaimaan amk
Saimaan amk
 

Similar to מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים

אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתיםאתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
Morit Rozen
 
איך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
איך למצוא (עוד) מועמדים מוביליםאיך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
איך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
Morit Rozen
 
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDמפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDMorit Rozen
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
קבוצת נירם גיתן NGG
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
Morit Rozen
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Y-ההבטחה הגדולה של דור ה
Y-ההבטחה הגדולה של דור הY-ההבטחה הגדולה של דור ה
Y-ההבטחה הגדולה של דור ה
Morit Rozen
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1Sivan Cohen
 
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
Morit Rozen
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
Morit Rozen
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
DavidDudiInbar
 
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשת
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשתנוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשת
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשתMorit Rozen
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdfדע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
Data For Business
 
משאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
Niv Yaaran
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
Yoram Raviv
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
ESP
 

Similar to מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים (20)

אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתיםאתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
אתגרי הגיוס למנהלות ומנהלים לקראת קבוצת העמיתים
 
איך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
איך למצוא (עוד) מועמדים מוביליםאיך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
איך למצוא (עוד) מועמדים מובילים
 
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRDמפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
מפגש המשך לסדנת לינקדאין - HRD
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודהמשאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
משאבי אנוש כשותף אסטרטגי בהובלת תוכניות עבודה
 
Webrecruiting2012
Webrecruiting2012Webrecruiting2012
Webrecruiting2012
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
Y-ההבטחה הגדולה של דור ה
Y-ההבטחה הגדולה של דור הY-ההבטחה הגדולה של דור ה
Y-ההבטחה הגדולה של דור ה
 
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
מצגת פורום הדרכה ופיתוח ארגוני מפגש 1
 
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
איך להכין את צוותי הגיוס ל-2012
 
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתיתגיוס עובדים חכם במדיה חברתית
גיוס עובדים חכם במדיה חברתית
 
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגוניםניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
ניהול כישרונות (טאלנטים) בארגונים
 
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשת
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשתנוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשת
נוסחת ההצלחה לאיתור מועמדים ברשת
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
 
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdfדע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
דע מדוע חשוב פיתוח הון אנושי.pdf
 
משאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוימשאבי אנוש, מוביל שינוי
משאבי אנוש, מוביל שינוי
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 
Case study basf wyandotte
Case study basf wyandotteCase study basf wyandotte
Case study basf wyandotte
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (20)

סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
סקר מקורות הגיוס של HRD 2023
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 

מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים

 • 1. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 3‫לשדרוג‬ ‫חדשניות‬ ‫מגמות‬ ‫שלכם‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
 • 2. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫שפיות‬ ‫אי‬: ‫ולצפות‬ ‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫פעם‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫לעשות‬‫לתוצאות‬‫אחרות‬
 • 3. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫חדשנות‬‫והתבוננות‬ ‫אחרת‬ ‫בחשיבה‬ ‫עוסקת‬ ‫מצבים‬ ‫על‬ ‫ושונה‬ ‫רעננה‬‫קיימים‬
 • 4. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫משנים‬‫מגייסים‬ ‫ארגונים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬‫משנת‬ ‫עובדים‬2006: •‫של‬ ‫והכשרה‬ ‫ליווי‬+2,000‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬‫ומנהלים‬ •85%‫מ‬-100‫שלנו‬ ‫בפתרונות‬ ‫נעזרו‬ ‫בהן‬ ‫לעבוד‬ ‫טוב‬ ‫שהכי‬ ‫החברות‬ •‫לינקדאין‬ ‫של‬ ‫בישראל‬ ‫השותפים‬EMEA‫פתרונות‬ ‫בתחום‬‫הגיוס‬ –‫סדנאות‬‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬ –‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬‫וסורסינג‬‫למתקדמים‬ –‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫התנהגותי‬ ‫ראיון‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬HRD
 • 5. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫יגדל‬ ‫מתאימים‬ ‫עובדים‬ ‫בגיוס‬ ‫הקושי‬ "‫חסרים‬‫כיום‬8,000-10,000‫ותוכנה‬ ‫הנדסה‬ ‫אנשי‬– ‫בעוד‬ ‫החוסר‬‫שנים‬ ‫חמש‬‫ל‬ ‫יגיע‬-20‫אלף‬" ‫יו‬"‫ר‬‫האלקטרוניקה‬ ‫תעשיות‬ ‫איגוד‬‫והתוכנה‬ ‫התעשיינים‬: ‫למפעלים‬‫חסרים‬ ‫בארץ‬3,750‫מקצועיים‬ ‫עובדים‬
 • 6. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫המועמדים‬ ‫נמצאים‬ ‫איכן‬?‫לאיתור‬ ‫עובר‬ ‫בגיוס‬ ‫המיקוד‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫פעיל‬–‫גם‬ ‫עובדים‬ ‫שכבר‬ ‫כאלה‬
 • 7. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ .1‫האסטרטגי‬ ‫החיבור‬ -‫א‬‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬ -‫ב‬‫כצוות‬ ‫עבודה‬ -‫ג‬‫העובדים‬ ‫רשת‬ ‫מינוף‬ -‫ד‬‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ .2‫קהילות‬ ‫בניית‬‫טאלנטים‬ .3‫במובייל‬ ‫גיוס‬
 • 8. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫א‬':‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬ ‫הבנה‬‫שסורסינג‬‫בו‬ ‫להתמחות‬ ‫שצריך‬ ‫מקצוע‬ ‫זה‬ ‫ל‬-36%‫מהארגונים‬‫צוות‬ ‫או‬ ‫איש‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫ומוביל‬ ‫שמתמחה‬ ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הגיוס‬ ‫ערוצי‬ ‫בניית‬.
 • 9. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫א‬':‫ומיקוד‬ ‫מקצוענות‬ ‫באיש‬ ‫היתרונות‬/‫קבוצת‬‫סורסינג‬‫מרכזית‬: •‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫מגוון‬ ‫בניהול‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫יכולת‬)‫אקדמיה‬ ‫קשרי‬,‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫חבר‬,‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫פעילות‬,‫פאסיביים‬ ‫למועמדים‬ ‫ופניה‬ ‫איתור‬(... •‫להשקיע‬ ‫יכולת‬100%‫חדשים‬ ‫מקורות‬ ‫ופיתוח‬ ‫באיתור‬ ‫מהזמן‬)‫לעומת‬ ‫כ‬-15%‫שעושים‬ ‫מגייסים‬ ‫אצל‬ ‫בלבד‬‫הכל‬( •‫עומק‬ ‫בחיפושי‬ ‫התמקצעות‬)Deep Web( •‫אחד‬ ‫מרכזי‬ ‫גורם‬ ‫אצל‬ ‫הפרמיום‬ ‫חשבונות‬ ‫ריכוז‬
 • 10. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫ב‬':‫כצוות‬ ‫העבודה‬ •‫למגייסים‬ ‫שייכות‬ ‫רשתות‬–‫מדדים‬ ‫אין‬ •‫ארגוני‬ ‫ובמיתוג‬ ‫במסר‬ ‫אחידות‬ ‫חוסר‬ •‫מועמדים‬ ‫לאילו‬ ‫פונה‬ ‫מי‬ ‫מעקב‬ ‫אין‬ •‫עוזב‬ ‫שהמגייס‬ ‫הקשרים‬ ‫רשת‬ ‫איבוד‬ ‫כיום‬‫הולכים‬ ‫אנו‬ ‫אליה‬ ‫המגמה‬ •‫לארגון‬ ‫שייכות‬ ‫רשתות‬–‫ומדדים‬ ‫מעקב‬ •‫אחידים‬ ‫ארגוניים‬ ‫ומסרים‬ ‫מיתוג‬ ‫על‬ ‫דגש‬ •‫המגייסים‬ ‫בין‬ ‫מידע‬ ‫שיתוף‬ •‫לארגון‬ ‫שייך‬ ‫המידע‬
 • 11. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫ג‬':‫העובדים‬ ‫של‬ ‫הנטוורקינג‬ ‫מינוף‬ •‫והמנהלים‬ ‫העובדים‬ ‫רתימת‬ •‫יזומים‬ ‫ופניה‬ ‫לחיפוש‬ ‫הדרכה‬ •‫מסיבות‬Linkedin
 • 12. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫ד‬':‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬
 • 13. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 1‫לסיכום‬:‫ארגונית‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ •‫הארגוני‬ ‫והצורך‬ ‫הדחיפות‬ ‫תחושת‬ ‫יצירת‬ •‫מנהל‬ ‫רתימת‬/‫ספונסר‬ ‫ומינוי‬ ‫ים‬ •‫והאסטרטגיה‬ ‫החזון‬ ‫פיתוח‬ •‫קטנים‬ ‫ניצחונות‬ ‫יצירת‬ •‫מסודרים‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫את‬ ‫לעגן‬ •‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫למדוד‬
 • 14. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 2.‫קהילות‬ ‫בניית‬‫טאלנטים‬ / FreeDigitalPhotos.netjscreationzsImage courtesy of
 • 15. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫האתגר‬:‫שהם‬ ‫לפני‬ ‫למועמדים‬ ‫להגיע‬ ‫למועמדים‬ ‫הופכים‬
 • 16. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫מהפייסבוק‬‫הידועות‬ ‫ההשמה‬ ‫מחברות‬ ‫אחת‬ ‫של‬ ‫שלנו‬ ‫ההצלחה‬ ‫מסיפורי‬ ‫אחד‬ ‫המועמד‬:‫עתודאי‬,‫ושני‬ ‫ראשון‬ ‫תואר‬ ‫בוגר‬...‫מאוניברסיטת‬‫ת‬"‫א‬... ‫מיחידת‬ ‫לאחרונה‬ ‫השתחרר‬8200‫כמפתח‬ ‫שירת‬ ‫בה‬‫תוכנה‬ ‫איך‬‫עזרנו‬‫לו‬? ‫על‬ ‫שרואיין‬ ‫לאחר‬‫ידינו‬...‫קו‬ ‫שלחנו‬"‫ח‬‫לכ‬-60‫משרות‬. ‫זומן‬ ‫הוא‬‫לראיונות‬‫בכ‬-18‫חברות‬...‫וקיבל‬‫כ‬-4‫הצעות‬‫עבודה‬... ‫דבר‬ ‫של‬ ‫בסופו‬,‫אפ‬ ‫סטארט‬ ‫עם‬ ‫סגר‬...‫ומתחיל‬‫השבוע‬ ‫שם‬ ‫לעבוד‬!
 • 17. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫ארוך‬ ‫טווח‬ ‫לעומת‬ ‫קצר‬ ‫בטווח‬ ‫גיוס‬ ‫ממוקד‬ ‫גיוס‬‫ומיידי‬ ‫הצייד‬ ‫תפיסת‬/‫מלקט‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫מבוסס‬ ‫גיוס‬ ‫טיפוח‬ ‫תפיסת‬/‫צמיחה‬
 • 18. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלא‬ ‫פוטנציאליים‬ ‫למועמדים‬ ‫הגיעו‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫ערך‬ ‫להם‬ ‫והציעו‬ ‫אותם‬ ‫מעניין‬ ‫מה‬ ‫הבינו‬ ‫לעבוד‬ ‫באים‬‫אצלכם‬ ‫לאורך‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫איתם‬ ‫פתחו‬ ‫שלהם‬ ‫הקריירה‬. ‫יחסים‬ ‫מערכת‬ ‫בונים‬ ‫כיצד‬?
 • 19. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 3.‫במובייל‬ ‫גיוס‬ •600‫גולשים‬ ‫מיליון‬‫לפייסבוק‬‫דרך‬‫ניידים‬ ‫מכשירים‬ •‫למיליארד‬ ‫מעל‬ ‫ישנם‬‫סמארטפונים‬‫בעולם‬ ‫בשימוש‬ •91%‫שהמכשיר‬ ‫העידו‬ ‫מהמשתמשים‬‫זמין‬ ‫הנייד‬24‫שעות‬ •‫לוקח‬ ‫ממוצע‬ ‫לאדם‬26‫שעות‬‫ארנק‬ ‫על‬ ‫לדווח‬‫אבל‬ ‫שנגנב‬ ‫רק‬68‫שנעלם‬ ‫טלפון‬ ‫מכשיר‬ ‫על‬ ‫לדווח‬ ‫דקות‬.
 • 20. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ 3.‫במובייל‬ ‫גיוס‬-‫עקרונות‬ •‫למובייל‬ ‫הקריירה‬ ‫עמוד‬ ‫את‬ ‫התאימו‬ •‫ההבדל‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫חכם‬ ‫משתמש‬ ‫ממשק‬ •‫בקלות‬ ‫מועמדות‬ ‫ולהגיש‬ ‫לחפש‬ ‫אפשרו‬)‫דוגמא‬( •‫הרצאה‬‫ברק‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬‫דנין‬‫נובמבר‬ ‫מכנס‬2012: http://www.hrd.co.il/webinar/
 • 21. ©‫ל‬ ‫שמורות‬ ‫הזכויות‬ ‫כל‬-HRD ‫בע‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הכשרות‬"‫מ‬ ‫לסיכום‬ •‫המועמדים‬ ‫נמצאים‬ ‫היכן‬ ‫הבינו‬‫שלכם‬ •‫למים‬ ‫לקפוץ‬ ‫לפחד‬ ‫לא‬ •‫הגדירו‬Small Steps‫יותר‬ ‫גדולה‬ ‫מאסטרטגיה‬ ‫כחלק‬ •‫החדשה‬ ‫הסביבה‬ ‫את‬ ‫ולמדו‬ ‫הכירו‬ •‫הארגון‬ ‫את‬ ‫חברו‬ •‫ההצלחה‬ ‫את‬ ‫ומדדו‬ ‫יעדים‬ ‫הגדירו‬
 • 22. ‫ששורדים‬ ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫החזקים‬ ‫המינים‬ ‫לא‬ ‫וגם‬‫לא‬‫האינטלגנטיים‬‫ביותר‬, ‫אלא‬‫לשינוי‬ ‫עצמם‬ ‫את‬ ‫שמתאימים‬ ‫אלה‬ ‫בצורה‬‫ביותר‬ ‫הטובה‬ -‫צ‬'‫ארלס‬‫דארווין‬
 • 23. ‫לעזור‬ ‫נוכל‬ ‫עוד‬ ‫איפה‬? –‫סקרים‬‫מקצועיים‬ –‫סדנאות‬‫ומנהלים‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫לאנשי‬ ‫לינקדאין‬ –‫לינקדאין‬ ‫סדנאות‬‫וסורסינג‬‫למתקדמים‬ –‫אנוש‬ ‫למשאבי‬ ‫התנהגותי‬ ‫ראיון‬ ‫סדנאות‬‫ומנהלים‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ yakov@hrd.co.il www.hrd.co.il