SlideShare a Scribd company logo
HRD
‫יקרה‬ ‫קהילה‬
,
‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬
,
‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬
–
‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬
‫בנצ‬ ‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬
'
‫השנתי‬ ‫הגיוס‬ ‫מארק‬
‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬
2023
.
‫בנצ‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫הסקר‬ ‫מטרת‬
'
‫ל‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫מארק‬
‫את‬ ‫השוות‬
‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמך‬
,
‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬
‫שלכם‬ ‫בארגון‬ ‫הגיוס‬ ‫מערך‬ ‫לשיפור‬
.
‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬
–
‫רוצים‬ ‫אנחנו‬
‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬
150
‫בארץ‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬
‫אשר‬
‫מעל‬ ‫גייסו‬
30,000
‫עובדים‬
‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫ולקחו‬
.
‫מדובר‬
‫של‬ ‫בגידול‬
50%
‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫הארגונים‬ ‫במספר‬
!
‫את‬ ‫מאוד‬ ‫ומעריכים‬ ‫הזו‬ ‫בתקופה‬ ‫מאתגר‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬
‫ההשתתפות‬
.
‫ה‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬
-
HR TECH
‫ב‬ ‫שיתקיים‬
-
16/3/23
.
‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬
,
‫נלמד‬
‫של‬ ‫מהתובנות‬
30
‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫ונקבל‬ ‫מובילים‬ ‫מרצים‬
‫הגיוס‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬
‫והמש‬
"
‫א‬
.
‫שלכם‬
‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
‫בנצמארק‬
‫בישראל‬ ‫והמקיף‬ ‫הגדול‬ ‫הגיוס‬
‫כ‬ ‫מזה‬ ‫נערך‬
-
14
‫שנים‬
‫מעל‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫השנה‬
150
‫ארגונים‬
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫שגייסו‬
30,000
‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫עובדים‬
.
‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬
,
‫המידע‬ ‫איסוף‬
‫וניתוחו‬
‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬
‫כשירות‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מוגש‬ ‫והוא‬
‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬
.
‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬
‫כנס‬
HR TECH
‫לכם‬ ‫שאסור‬
‫השנה‬ ‫לפספס‬
!
‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬
HR
‫ויכלול‬ ‫במיוחד‬ ‫מרתק‬ ‫יהיה‬

‫פרקטיות‬ ‫הרצאות‬
,
‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫מעניינות‬
‫בתחום‬ ‫והמומחיות‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬

‫מעל‬ ‫עם‬ ‫איכותי‬ ‫נטוורקינג‬
400
‫וחברי‬ ‫חברות‬
‫קהילה‬

‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫לפי‬ ‫פרקטיים‬ ‫סופר‬ ‫למסלולים‬ ‫חלוקה‬

‫כלים‬ ‫לקבלת‬ ‫הכנס‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬
‫ליישום‬ ‫מעשיים‬
‫מיידי‬
‫בארגון‬ ‫אצלכם‬
‫לב‬ ‫שימו‬
,
‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬
16/3/23
‫בלאגו‬
‫אירועים‬
‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬
il
co.
hrd.
info@
‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬
:
HRTECH
Israel_
ly/
bit.
https://
‫בחסות‬ ‫הכנס‬
:
‫השתתפו‬ ‫בסקר‬
:
‫מנהל‬
/
‫גיוס‬ ‫ת‬
,
37%
‫מנהל‬
/
‫ת‬
/
‫סמנכ‬
"
‫ל‬
/
‫ית‬
HR
34%
‫מגייס‬
/
‫ת‬
/
‫רכז‬
/
‫ת‬
‫גיוס‬
/
‫אנוש‬ ‫משאבי‬
,
20%
‫אחראי‬
/
‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ת‬
,
1%
‫אחר‬
,
7%
‫מנהל‬
/
‫גיוס‬ ‫ת‬ ‫מנהל‬
/
‫ת‬
/
‫סמנכ‬
"
‫ל‬
/
‫ית‬
HR ‫מגייס‬
/
‫ת‬
/
‫רכז‬
/
‫גיוס‬ ‫ת‬
/
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אחראי‬
/
‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ת‬ ‫אחר‬
‫המורגשת‬ ‫ההאטה‬ ‫לצד‬
–
‫עדיין‬
65%
‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫שתהיה‬ ‫צופים‬ ‫מהארגונים‬
‫העובדים‬
.
‫שבוצע‬ ‫שבסקר‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬
‫אשתקד‬
91%
‫בכמות‬ ‫גידול‬ ‫צפו‬ ‫מהארגונים‬
‫העובדים‬
.
‫היטב‬ ‫משתקף‬ ‫השוק‬ ‫שמצב‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
‫בסקר‬
.
‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬
:
o
‫מאמצים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬ ‫נצטרך‬
‫עובדים‬ ‫בשימור‬
,
‫בניודים‬
‫פנימיים‬
‫ארגוניים‬ ‫קריירה‬ ‫ובמסלולי‬
.
o
‫מצוינת‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ‫האטה‬ ‫תקופת‬
‫תשתיות‬ ‫לבניית‬
,
‫המקצועיות‬ ‫לחיזוק‬
‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫של‬
,
‫ועוד‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬
.
o
‫המפה‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫קוראים‬ ‫אשר‬ ‫ארגונים‬
‫הגיוס‬ ‫לתפקידי‬ ‫להתייחס‬ ‫ימשיכו‬
‫והסורסינג‬
‫הפועם‬ ‫הלב‬ ‫כאל‬
‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והאסטרטגי‬
.
‫לצד‬
‫החשיבות‬
,
‫צוותי‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫נצטרך‬
‫הגיוס‬
‫והמש‬
"
‫א‬
‫מחוברות‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬
‫ומוטיבציה‬ ‫ארגונית‬
.
0%
9%
36%
30%
16%
3%
1%
6%
4%
31%
38%
18%
6%
1%
1%
1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מצמצמים‬ ‫אנחנו‬
‫העובדים‬ ‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬
‫עד‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬
10%
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬
‫של‬ ‫צמיחה‬
11-30
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬
‫של‬ ‫צמיחה‬
31-50
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬
‫של‬ ‫צמיחה‬
51-70
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬
‫של‬ ‫צמיחה‬
71-99
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬
‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫הכפלה‬
‫המתוכנן‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬
-
2022
‫לעומת‬
2023
2023 2022
‫בבנצ‬
'
‫לשנת‬ ‫מארק‬
2021
78%
‫מהארגונים‬
‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫סימנו‬
‫כאתגר‬
,
‫בבנצ‬
'
‫מארק‬
2022
‫ל‬ ‫קפצנו‬
-
90%
‫ואילו‬
‫השנה‬
)
2023
(
‫ל‬ ‫צנחנו‬
-
62%
.
‫השנה‬
,
‫הראשונה‬ ‫בפעם‬
–
‫מיתוג‬ ‫קידום‬
‫מספר‬ ‫לאתגר‬ ‫הופך‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬
1
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬ ‫ואחריו‬
.
‫היטב‬ ‫מבינים‬ ‫גיוסים‬ ‫שהקפיאו‬ ‫ארגונים‬ ‫גם‬
‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫ריצה‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬
,
‫קשור‬ ‫שאינו‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ארגוני‬ ‫בפרויקט‬ ‫שמדובר‬
‫הגיוסים‬ ‫לכמות‬
.
‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫רוצים‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫וסדנאות‬ ‫החברתיות‬
)
‫תוכן‬ ‫כולל‬
‫בנושא‬ ‫מעודכן‬
Chat GPT
‫ומידגרני‬
(
?
‫קשר‬ ‫צרו‬
:
info@hrd.co.il
6%
10%
21%
22%
25%
28%
29%
30%
38%
43%
61%
68%
90%
5%
26%
26%
17%
26%
24%
44%
31%
38%
34%
54%
76%
62%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬
‫הגיוס‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬
‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬
‫מקצועי‬ ‫גיוס‬ ‫צוות‬ ‫ובניית‬ ‫גיוס‬
‫והסינון‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬ ‫שיפור‬
‫חדשות‬ ‫גיוס‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫והכנסת‬ ‫בחינה‬
‫המועמד‬ ‫חווית‬ ‫שיפור‬
‫בניית‬
/
‫גיוס‬ ‫מדדי‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬
‫הגיוס‬ ‫משך‬ ‫צמצום‬
‫הגיוס‬ ‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫רתימת‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬
‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬
‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫התמודדות‬
‫החדשה‬ ‫לשנה‬ ‫האתגרים‬
)
2023
‫לעומת‬
2022
(
2023 2022
‫לשנת‬ ‫המובילים‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
2023
‫הם‬
:
o
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫דירוגו‬ ‫על‬ ‫ששומר‬
‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫בעוגת‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬
)
‫בכמות‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫כאן‬ ‫ונוסיף‬
,
‫זמן‬ ‫ולאורך‬ ‫מוצלחות‬ ‫בקליטות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬
(
o
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬
)
‫פייסבוק‬
‫ולינקדאין‬
(
o
‫השמה‬ ‫חברות‬
)
‫שיתכן‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬ ‫עם‬
‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫ממוטיבציה‬ ‫שנובעת‬
‫העצמאי‬ ‫הגיוס‬ ‫מקור‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬
(
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
28%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
12%
‫השמה‬
22%
‫ברשת‬ ‫גיוס‬
28%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
4%
‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬
6%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
29%
‫השמה‬
,
23%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
4%
‫פייסבוק‬
,
3%
‫לינקדאין‬
,
28%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
1%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
1%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
3%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
6%
‫אחר‬
,
2%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
24%
‫השמה‬
,
26%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
18%
‫פייסבוק‬
,
13%
‫לינקדאין‬
,
9%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
1%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
2%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
3% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
3% ‫אחר‬
,
1%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
41%
‫השמה‬
,
14%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
23%
‫פייסבוק‬
,
6%
‫לינקדאין‬
,
5%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
3%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
0%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
0%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
5%
‫אחר‬
,
3%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
26%
‫השמה‬
,
33%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
17%
‫פייסבוק‬
,
12%
‫לינקדאין‬
,
3%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
0%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
1%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
2%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
4% ‫אחר‬
,
2%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
29%
‫השמה‬
,
21%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
17%
‫פייסבוק‬
,
11%
‫לינקדאין‬
,
12%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
0%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
1%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
0% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
6% ‫אחר‬
,
3%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
32%
‫השמה‬
,
17%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
4%
‫פייסבוק‬
,
12%
‫לינקדאין‬
,
23%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
0%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
1%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
3%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
7% ‫אחר‬
,
1%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
,
23%
‫השמה‬
,
12%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
,
28%
‫פייסבוק‬
,
16%
‫לינקדאין‬
,
7%
‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬
,
1%
‫וכו‬ ‫עמותות‬
,
1%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
,
8%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
,
2% ‫אחר‬
,
2%
‫מתחזק‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הגיוס‬
.
‫של‬ ‫עליה‬
2%
‫סיבות‬ ‫ממספר‬ ‫שנובעת‬
:
o
‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬ ‫הקלאסיות‬ ‫בזירות‬ ‫בהכרח‬ ‫נמצאים‬ ‫שלא‬ ‫פאסיביים‬ ‫מועמדים‬
,
‫ברשתות‬ ‫נמצאים‬ ‫אבל‬
‫החברתיות‬
o
‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫התמקצעות‬
‫והסורסינג‬
‫ברשת‬ ‫יותר‬ ‫נכונה‬ ‫ועבודה‬
‫גיוס‬ ‫מקור‬ ‫גם‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫לפעילות‬ ‫גם‬ ‫מתחבר‬ ‫בהחלט‬ ‫והוא‬ ‫התחזק‬
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
27%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
14%
‫השמה‬
22%
‫ברשת‬ ‫גיוס‬
22%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
7%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
‫ואחרים‬
8%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
29%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
11%
‫השמה‬
24%
‫ברשת‬ ‫גיוס‬
26%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
4%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
‫ואחרים‬
6%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
28% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬
12%
‫השמה‬
22%
‫ברשת‬ ‫גיוס‬
28%
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
4%
‫פנימי‬ ‫מאגר‬
‫ואחרים‬
6%
‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫בתמהיל‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מרתק‬
-
7
‫השנים‬
‫האחרונות‬
.
o
‫מ‬ ‫עלה‬ ‫ברשת‬ ‫גיוס‬
8%
‫ל‬
-
28%
-
‫מטורפת‬ ‫קפיצה‬ ‫זו‬
!
‫לב‬ ‫שימו‬
‫בתוך‬ ‫שגם‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
‫מסתתר‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫בתוך‬ ‫וגם‬
"
‫גיוס‬
‫ברשת‬
"
o
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫בחבר‬ ‫עליה‬ ‫מגמת‬
)
‫ירידה‬ ‫הייתה‬ ‫אומנם‬ ‫השנה‬
‫של‬
1%
‫סטטיסטית‬ ‫מסטייה‬ ‫לנבוע‬ ‫ויכולה‬ ‫זניחה‬ ‫היא‬ ‫אך‬
(
o
‫חיפוש‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מוסברת‬ ‫שכנראה‬ ‫הדרושים‬ ‫באתרי‬ ‫ירידה‬
‫נתח‬ ‫שלקח‬ ‫ברשת‬ ‫הגיוס‬ ‫התחזקות‬ ‫רקע‬ ‫ועל‬ ‫פאסיבי‬ ‫עבודה‬
‫הדרושים‬ ‫מאתרי‬ ‫משמעותי‬
)
‫מקור‬ ‫הם‬ ‫הדרושים‬ ‫אתרי‬ ‫ועדיין‬
‫מקיומו‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫חשוב‬
(
o
‫כוחן‬ ‫על‬ ‫שומרות‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬
.
o
‫נמוך‬ ‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫נשאר‬ ‫קריירה‬ ‫עמוד‬
.
‫משערים‬ ‫אנחנו‬
‫מרכזיים‬ ‫גורמים‬ ‫בשני‬ ‫נעוצה‬ ‫לכך‬ ‫שהסיבה‬
:
‫האחד‬
–
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הגובר‬ ‫השימוש‬
)
‫להפנות‬ ‫לא‬ ‫וההעדפה‬
‫האורגנית‬ ‫בחשיפה‬ ‫פגיעה‬ ‫בגלל‬ ‫הקריירה‬ ‫לאתר‬
(
,
‫השני‬
–
‫מספקת‬ ‫לתנועה‬ ‫זוכים‬ ‫אינם‬ ‫מקודמים‬ ‫שאינם‬ ‫קריירה‬ ‫אתרי‬
.
o
‫אחרים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקורות‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬
)
‫עמותות‬ ‫כמו‬
(
–
‫ללא‬ ‫נותרו‬
‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫שינוי‬
.
‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫על‬ ‫שהעומס‬ ‫יתכן‬
‫זה‬ ‫נתון‬ ‫על‬ ‫השפיע‬
,
‫שדורש‬ ‫גיוס‬ ‫במקור‬ ‫שמדובר‬ ‫משום‬
‫בכך‬ ‫שתומכת‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫זמן‬ ‫משאבי‬
.
28%
12%
22%
28%
4%
6%
29%
11%
24%
26%
4%
6%
27%
14%
22%
22%
7%
8%
25%
22%
21%
18%
7%
7%
32%
22%
20%
8%
7%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
‫השמה‬
‫ברשת‬ ‫גיוס‬
‫קריירה‬ ‫עמוד‬
‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬
‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫התפלגות‬
-
7
‫האחרונות‬ ‫השנים‬
2023 2022 2020 2018 2016
‫את‬ ‫לסמן‬ ‫הנשאלים‬ ‫התבקשו‬ ‫זו‬ ‫בשאלה‬
3
‫מקורות‬
‫עבורם‬ ‫ביותר‬ ‫האפקטיביים‬ ‫הגיוס‬
–
‫מול‬ ‫העלות‬ ‫ברמת‬
‫התועלת‬
.
‫הללו‬ ‫הנתונים‬ ‫בין‬ ‫הלימה‬ ‫שיש‬ ‫לראות‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬
‫הכללית‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫להתפלגות‬
.
3
‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫כאפקטיביים‬ ‫שדורגו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
:
o
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
o
‫לינקדאין‬
o
‫השמה‬ ‫חברות‬
‫הרביעי‬ ‫במקומות‬ ‫מדורגים‬ ‫ופייסבוק‬ ‫הדרושים‬ ‫אתרי‬
‫והחמישי‬
.
‫ויעיל‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫שעם‬ ‫מאמינים‬ ‫אנחנו‬
‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לנתונים‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫האלה‬ ‫בפלטפורמות‬
‫מרשימים‬
.
‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬
‫בפייסבוק‬
,
‫כולם‬
‫הדרושים‬ ‫באתרי‬ ‫משרה‬ ‫לפרסם‬ ‫יודעים‬
.
‫מאוד‬ ‫הרבה‬
‫מגייסים‬
‫וסורסרים‬
‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫לא‬
.
‫כתיבה‬ ‫בסדנת‬
‫גיוסית‬
‫אפקטיבי‬ ‫ופרסום‬ ‫שיווקית‬
‫בפייסבוק‬
‫לשפר‬ ‫שיכולים‬ ‫וכלים‬ ‫ידע‬ ‫נותנים‬ ‫אנחנו‬
‫המספרים‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬
.
‫מ‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הירידה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫מעניין‬ ‫נתון‬
-
49%
‫ל‬
-
39%
.
‫מהעלויות‬ ‫נובע‬ ‫שהדבר‬ ‫יתכן‬
.
0%
0%
1%
2%
2%
3%
9%
16%
16%
22%
30%
39%
57%
82%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
‫טיק‬
-
‫טוק‬
‫עיתונות‬
,
‫שילוט‬
,
‫פלאיירים‬
,
‫שטח‬ ‫גיוס‬
‫אינסטגרם‬
‫גיטהב‬
/
STACKOVERFLOW
‫עמותות‬
,
‫צעירים‬ ‫מרכזי‬
,
‫אקדמיה‬
,
‫התעסוקה‬ ‫שירות‬
‫תעסוקה‬ ‫ירידי‬
‫מועמדים‬ ‫מאגר‬
‫פנימי‬ ‫ניד‬
‫הקריירה‬ ‫ועמוד‬ ‫החברה‬ ‫אתר‬
‫פייסבוק‬
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
‫השמה‬ ‫חברות‬
‫לינקדאין‬
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫ביותר‬ ‫האפקטיביים‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
97%
‫לגיוס‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ ‫מהארגונים‬
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬
.
92%
‫שם‬ ‫כבר‬
)
‫לעומת‬
86%
‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫בסקר‬
.(
‫המשמעות‬
:
‫יותר‬ ‫מאתגרת‬ ‫ונעשית‬ ‫הולכת‬ ‫התחרות‬
.
‫כלים‬ ‫בארגז‬ ‫להצטייד‬ ‫חשוב‬ ‫התחרות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬
‫ואפקטיבית‬ ‫חכמה‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫לכם‬ ‫שיאפשר‬ ‫מקצועי‬
‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫יותר‬
.
‫לקבלת‬
‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫להכשרות‬ ‫הצעה‬
‫כולל‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬
ChatGPT
‫ועיצוב‬
‫בקאנבה‬
‫ובמידגרני‬
-
‫קשר‬ ‫צרו‬
info@hrd.co.il
‫כן‬
,
92%
‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬
‫השנה‬
,
5%
‫לא‬
,
3%
‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?
‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫ההפתעה‬
‫הבנצ‬
'
‫מארק‬
–
‫טיקטוק‬
‫מ‬ ‫עולה‬
-
1%
‫ל‬
12%
‫ואינסטגרם‬
‫מ‬ ‫עולה‬
-
14%
‫ל‬
-
22%
.
‫זאת‬ ‫עם‬
,
‫לינקדאין‬
‫הרשתות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ ‫ופייסבוק‬
‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הדומיננטיות‬ ‫החברתיות‬
.
‫הטובות‬ ‫החדשות‬
–
‫ויעיל‬ ‫זמין‬ ‫גיוס‬ ‫מקור‬ ‫כאן‬ ‫יש‬
.
‫הרעות‬ ‫החדשות‬
–
‫את‬ ‫הופכת‬ ‫המטורפת‬ ‫התחרות‬
‫יותר‬ ‫למאתגר‬ ‫המשחק‬
.
‫להכשרות‬ ‫אלינו‬ ‫שמגיעים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקצועני‬ ‫מקצועניות‬
‫לינקדאין‬
,
‫סורסינג‬
,
‫פייסבוק‬
‫מקבלים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקורות‬
‫לפני‬ ‫למועמדים‬ ‫להגיע‬ ‫להם‬ ‫שעוזרים‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬
‫המתחרים‬
.
3%
4%
4%
6%
8%
11%
12%
17%
22%
73%
87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
StackOverflow ‫ו‬
/
‫או‬ Github
YouTube
‫טוויטר‬
‫אחר‬
,
‫ציינ‬ ‫אנא‬
/
‫איזה‬ ‫י‬
‫חיפש‬ ‫במנועי‬ ‫קידום‬
‫ולחבר‬ ‫משרות‬ ‫להפצת‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬
-
‫מביא‬
-
‫ברשת‬ ‫חבר‬
‫טיק‬
-
‫טוק‬
‫ברשת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬
‫אינסטגרם‬
‫פייסבוק‬
‫לינקדאין‬
‫רשתות‬ ‫באילו‬
/
‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫כלים‬
?
‫לגיוס‬ ‫ההצלחה‬ ‫באחוז‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬
‫בלינקדאין‬
)
‫מ‬
83%
‫ל‬ ‫אשתקד‬
-
79%
.(
‫ניתן‬
‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬
.
‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫משמעותית‬ ‫עלה‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫החברות‬ ‫אחוז‬ ‫כי‬ ‫לציון‬ ‫ראוי‬
‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬
.
‫הייטק‬ ‫ללא‬ ‫הייטק‬ ‫בין‬ ‫נבחין‬ ‫הבא‬ ‫בשקף‬ ‫לכן‬
‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫מהיכן‬
?
‫כן‬ ‫אם‬
5%
7%
87%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫לא‬
‫לא‬
–
‫מתקדם‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬
‫כן‬
‫ברשת‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫האם‬
?
‫בחברות‬ ‫לינקדאין‬ ‫בעזרת‬ ‫הגיוסים‬ ‫בהצלחת‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫צפוי‬ ‫באופן‬
‫הייטק‬
–
‫עם‬
97%
‫זה‬ ‫ערוץ‬ ‫דרך‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫שדיווחו‬ ‫מהחברות‬
.
‫לעומת‬
77%
‫בלינקדאין‬ ‫לגייס‬ ‫שהצליחו‬ ‫הייטק‬ ‫שאינם‬ ‫מהארגונים‬
.
‫גם‬ ‫בלינקדאין‬ ‫בגיוס‬ ‫משמעותית‬ ‫עליה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬
‫בנקים‬ ‫כגון‬ ‫הנוספות‬ ‫מהתעשיות‬ ‫בחברות‬
,
‫מזון‬
,
‫ביטוח‬
,
‫חשבון‬ ‫ראיית‬
,
‫פארמה‬
‫ועוד‬
.
‫בפייסבוק‬ ‫לגייס‬ ‫הצליחו‬ ‫הייטק‬ ‫אינן‬ ‫חברות‬ ‫שיותר‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬
)
85%
(
‫ההייטק‬ ‫לחברות‬ ‫בהשוואה‬
)
‫עם‬
56%
‫בלבד‬
(
‫יותר‬ ‫מקצועי‬ ‫ששימוש‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬
‫בפייסבוק‬
‫ושימוש‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫חברות‬ ‫מצד‬
‫יותר‬ ‫מקצועי‬
‫בלינקדאין‬
‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬ ‫מצד‬
–
‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫יאפשר‬
‫הללו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
.
‫מותאמות‬ ‫לסדנאות‬ ‫הצעה‬ ‫לקבלת‬
,
‫קשר‬ ‫צרו‬
info@hrd.co.il
‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫מהיכן‬
–
‫הייטק‬ ‫לא‬ ‫לעומת‬ ‫הייטק‬
?
97%
56%
77%
85%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
‫לינקדאין‬
‫פייסבוק‬
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫רשת‬ ‫באיזו‬
?
‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬
‫של‬ ‫תשתית‬ ‫בניית‬ ‫הוא‬ ‫הגיוס‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתחות‬ ‫אחד‬
"
‫מגייס‬ ‫ארגון‬
"
‫ורתימת‬
‫הגיוס‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫המנהלים‬
.
‫לקוח‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫המגייסים‬ ‫והמנהלים‬ ‫ספק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הגיוס‬
.
‫באתגר‬ ‫מדובר‬
‫ארגוני‬
.
‫לכן‬
,
‫המנהלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשות‬ ‫הפניות‬ ‫אחוז‬ ‫הגדלת‬ ‫הוא‬ ‫להציב‬ ‫יכולים‬ ‫שארגונים‬ ‫היעדים‬ ‫אחד‬
‫המגייסים‬
.
‫שפונים‬ ‫המגייסים‬ ‫המנהלים‬ ‫באחוז‬ ‫לעליה‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫השנה‬
)
‫מ‬
5%
‫ל‬
9%
.(
‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫זאת‬ ‫עם‬
‫ארוכה‬
.
‫אגב‬
,
‫שיעורי‬ ‫ליותר‬ ‫זוכות‬ ‫מנהלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמבוצעות‬ ‫שפניות‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫מוכיחה‬ ‫הסטטיסטיקה‬
‫חזרה‬
.
‫זה‬ ‫בגלל‬ ‫בדיוק‬
,
‫סדנת‬ ‫בנינו‬
‫לינקדאין‬
‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫בהנחיית‬ ‫מגייסים‬ ‫למנהלים‬ ‫ייעודית‬
.
‫כן‬ ‫אם‬
66%
24%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫כן‬
‫לא‬
‫לא‬
-
‫השנה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מתחילים‬ ‫אבל‬
‫יזומה‬ ‫בצורה‬ ‫למועמדים‬ ‫פונים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬
?
77%
9%
14%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
‫הגיוס‬ ‫צוות‬
/
‫אנוש‬ ‫משאבי‬
‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬
‫אחר‬
-
‫לפרט‬ ‫נא‬
‫היזומה‬ ‫הפניה‬ ‫את‬ ‫מבצע‬ ‫מי‬
?
‫כל‬
‫מקצוענ‬
/
‫ית‬
‫גיוס‬
‫וסורסינג‬
‫יודע‬
/
‫נדרש‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫ת‬
‫המתאימים‬ ‫המועמדים‬ ‫לאיתור‬
.
‫פניות‬ ‫שולחים‬ ‫אנחנו‬
,
‫מגיבים‬ ‫לא‬ ‫המועמדים‬ ‫רוב‬ ‫אבל‬
.
‫יעד‬ ‫בהחלט‬ ‫הוא‬ ‫היזומות‬ ‫לפניות‬ ‫החזרה‬ ‫אחוז‬ ‫העלאת‬
‫לעצמכם‬ ‫להציב‬ ‫שכדאי‬
.
‫החזרה‬ ‫אחוז‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬
?
o
‫למועמדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פניה‬
)
‫בסדנאות‬
‫הלינקדאין‬
‫אחוז‬ ‫את‬ ‫שתגדיל‬ ‫פניה‬ ‫לייצר‬ ‫איך‬ ‫מלמדים‬ ‫אנחנו‬
‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫החזרה‬
.(
o
‫פניות‬ ‫פחות‬ ‫שמקבלים‬ ‫מועמדים‬ ‫איתור‬
)
‫בגלל‬ ‫ולא‬
‫טובים‬ ‫פחות‬ ‫שהם‬
,
‫עולה‬ ‫שלהם‬ ‫הפרופיל‬ ‫כי‬ ‫אלא‬
‫חיפושים‬ ‫בפחות‬
.(
o
‫הפניה‬ ‫לצורך‬ ‫מגייסים‬ ‫במנהלים‬ ‫שימוש‬
‫בבנצ‬
'
‫לפניות‬ ‫החזרה‬ ‫באחוז‬ ‫עליה‬ ‫ניכרת‬ ‫השנה‬ ‫מארק‬
.
‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫שניתן‬ ‫יתכן‬
.
‫זאת‬ ‫עם‬
,
‫לשיפור‬ ‫מקום‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬ ‫בקרב‬
.
21%
21%
19%
13%
8%
18%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
‫עד‬
10%
11%
-
20%
21%
-
30%
31%
-
40%
41%
-
50%
‫ל‬ ‫מעל‬
50%
‫מה‬
%
‫יזומות‬ ‫לפניות‬ ‫שלכם‬ ‫החזרה‬
?
‫היכולות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫מנצלים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫שרוב‬ ‫נראה‬
‫בפייסבוק‬
.
‫עמוד‬ ‫לנהל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬
‫פייסבוק‬
‫ו‬ ‫מקצועית‬ ‫בצורה‬
/
‫או‬
‫ממומן‬ ‫קידום‬ ‫לעשות‬
–
‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫הכלים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שתעניק‬ ‫פרקטית‬ ‫סדנה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
.
‫עמוד‬ ‫באותו‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬
‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫למיתוג‬ ‫הן‬
‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫והן‬ ‫החברה‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬
,
26%
‫הוא‬ ‫אך‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫לשיווק‬ ‫ונועד‬ ‫בלבד‬ ‫מקצועי‬
‫החברה‬
,
32%
‫בפייסבוק‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫אין‬
,
27%
‫לפרסום‬ ‫נפרד‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬
‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬
,
15%
‫כן‬
,
28%
‫לא‬
,
65%
‫לא‬
-
‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬
‫השנה‬
,
7%
‫של‬ ‫בתשלום‬ ‫לקידום‬ ‫מעבר‬ ‫הוא‬ ‫ממומן‬ ‫קידום‬
JOB POST
.
‫ממומנים‬ ‫קמפיינים‬
‫בלינקדאין‬
‫בהגדלת‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬
‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ולקידום‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫החזרה‬ ‫אחוזי‬
.
‫הטובות‬ ‫החדשות‬
:
‫קמפיינים‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ ‫ונשות‬ ‫אנשי‬
‫מהרבה‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בלינקדאין‬
‫קמפיינרים‬
‫במערכת‬ ‫החיפושים‬ ‫עם‬ ‫ההכרות‬ ‫בגלל‬
.
‫רוצים‬
‫בלינקדאין‬ ‫קמפיינים‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ‫ללמוד‬
?
‫איתנו‬ ‫צרו‬
‫קשר‬
info@hrd.co.il
‫כן‬
,
36%
‫לא‬
,
57%
‫לא‬
-
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬
,
7%
il
co.
hrd.
info@
CHATGPT
CHATGPT
‫ומומחיות‬ ‫למידה‬ ‫שדורש‬ ‫מקצוע‬ ‫הוא‬ ‫סורסינג‬
.
‫סורסינג‬ ‫פונקציות‬ ‫או‬ ‫פונקציית‬ ‫שמגייסים‬ ‫ארגונים‬
‫ועל‬ ‫מועמדים‬ ‫ולמשיכת‬ ‫לאיתור‬ ‫מוגברת‬ ‫מיכולת‬ ‫נהנים‬
‫שלהם‬ ‫העצמאית‬ ‫הגיוס‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ ‫כך‬ ‫ידי‬
.
12%
7%
79%
3%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
‫כן‬
,
‫אחד‬ ‫אדם‬
‫כן‬
,
‫מאחד‬ ‫יותר‬
‫לא‬
‫השנה‬ ‫לגייס‬ ‫מתכננים‬
‫ייעודית‬ ‫סורסינג‬ ‫פונקציית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬
?
76%
20%
3%
1%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
‫לא‬
‫כן‬
-
‫ארגוני‬ ‫פנים‬
‫כן‬
-
‫חיצוני‬
/
‫אאוטסורסינג‬
‫השנה‬ ‫לגייס‬ ‫מתכננים‬
‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬
CV Center
‫טלפוניות‬ ‫מראיינות‬ ‫או‬
‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫למועמדים‬
.
–
‫לדעתנו‬ ‫גדול‬ ‫פספוס‬ ‫וזה‬
.
‫תהליך‬ ‫ועל‬ ‫עלינו‬ ‫חושבים‬ ‫המועמדים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬
‫הגיוס‬
,
‫לעבודה‬ ‫התקבלו‬ ‫שלא‬ ‫המועמדים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬
‫שלהם‬ ‫לחברים‬ ‫עלינו‬ ‫מספרים‬ ‫וכנראה‬
.
9%
8%
1%
63%
19%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫למועמדים‬ ‫רק‬
‫שהתקבלו‬
‫המועמדים‬ ‫לכל‬
‫שלא‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬
‫התקבלו‬
‫לא‬
‫לא‬
-
‫מתכננים‬ ‫אבל‬
‫השנה‬ ‫להתחיל‬
‫למועמדים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫סקר‬ ‫מעבירים‬
)
‫מועמד‬ ‫חווית‬
(
?
‫לבין‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫אפקטיביות‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫יש‬
‫ארגונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המתוכננת‬ ‫ההשקעה‬
.
‫שני‬ ‫הם‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ונוכחות‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫כאפקטיביים‬ ‫שהוכחו‬ ‫עצמאיים‬ ‫גיוס‬ ‫מקורות‬
‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬ ‫מתכננים‬ ‫שארגונים‬ ‫פלא‬
‫הללו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬
.
‫כן‬ ‫כמו‬
,
‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫להשקיע‬ ‫ממשיכים‬ ‫ארגונים‬
‫החשיבות‬ ‫הבנת‬ ‫מתוך‬
.
‫יותר‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫פחות‬
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 60% 37% 3%
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ 70% 29% 1%
‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 13% 63% 23%
‫השמה‬ ‫חברות‬ 12% 49% 40%
‫קריירה‬ ‫אתר‬ 44% 48% 8%
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ 77% 20% 3%
‫למועמדים‬ ‫אקטיבית‬ ‫פניה‬
‫מחפשים‬ ‫שלא‬ ‫פאסיביים‬
‫עבודה‬ 58% 35% 7%
‫עמותות‬
,
‫אקדמיה‬
,
‫שירות‬
‫תעסוקה‬
,
‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ 17% 67% 17%
60%
70%
13%
12%
44%
77%
58%
17%
3%
1%
23%
40%
8%
3%
7%
17%
-3%
-1%
-23%
-40%
-8%
-3%
-7%
-17%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬
‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬
‫חברתיות‬
‫דרושים‬ ‫אתרי‬
‫השמה‬ ‫חברות‬
‫קריירה‬ ‫אתר‬
‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬
‫אקטיבית‬ ‫פניה‬
‫פאסיביים‬ ‫למועמדים‬
‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלא‬
‫עמותות‬
,
‫אקדמיה‬
,
‫תעסוקה‬ ‫שירות‬
,
‫צעירים‬ ‫מרכזי‬
‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫הבאים‬ ‫הגיוס‬ ‫במקורות‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫תשקיעו‬ ‫האם‬
?
‫על‬ ‫לתגמל‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫מתגמלים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
.
‫גיוס‬ ‫אנשי‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬
,
‫מש‬
"
‫א‬
,
‫על‬ ‫מתוגמלים‬ ‫לא‬ ‫ישירים‬ ‫ומנהלים‬ ‫בכירה‬ ‫הנהלה‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
.
‫כן‬
,
88%
‫לא‬
,
10%
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫חושבים‬
,
2%
87%
85%
20%
61%
2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
‫בכירה‬ ‫הנהלה‬
‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬
‫וגיוס‬
‫בארגון‬ ‫מנהלים‬
‫ישיר‬ ‫מנהל‬
‫אותו‬ ‫של‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬
‫מועמד‬
‫לתגמול‬ ‫זכאי‬ ‫לא‬ ‫מי‬
?
‫לאחר‬
3
‫של‬ ‫חודשים‬
‫עבודה‬
,
69%
‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬
‫העבודה‬ ‫מתחילת‬
,
28%
‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאחר‬
-
3
‫חודשים‬
,
3%
‫מוצלח‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מתגמלים‬
,
83%
‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫גם‬ ‫מתגמלים‬
-
‫בסופו‬ ‫גוייס‬ ‫לא‬ ‫החבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬
‫דבר‬ ‫של‬
,
17%
‫כן‬
,
46%
‫לא‬
,
46%
‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫שוקלים‬
,
8%
‫על‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫התגמול‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
‫מעל‬ ‫הינו‬
2000
₪
. 25%
‫עבור‬ ‫התגמול‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬
‫חמ‬
"
‫ח‬
)
‫שעברה‬ ‫בשנה‬
42%
‫התגמול‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬
(
5%
13%
24%
28%
15%
15%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
‫עד‬
500
‫ש‬
"
‫ח‬
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-6000
‫מעל‬
6001
‫ש‬
"
‫ח‬
‫למשרה‬ ‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫מה‬
?
‫זהה‬ ‫נשאר‬ ‫התגמול‬
,
69%
‫ירד‬ ‫התגמול‬
,
6%
‫עלה‬ ‫התגמול‬
,
25%
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫השתנה‬ ‫התגמול‬ ‫האם‬
?
2%
10%
3%
28%
26%
31%
8%
15%
40%
28%
7%
3%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
‫עד‬
500
501-1000
1001-2000
2001-4000
4001-6000
6001
+
‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫תגמול‬ ‫גובה‬
‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬
‫התגמול‬ ‫גובה‬
‫בשקלים‬
ChatGPT
‫הארגונים‬ ‫מחצית‬ ‫במעל‬ ‫עלה‬ ‫העובדים‬ ‫תחלופת‬ ‫ששיעור‬ ‫עולה‬ ‫הסקר‬ ‫מנתוני‬
‫שהשתתפו‬
,
‫ה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫שבא‬ ‫דבר‬
-
great resignation
‫הפיטורים‬ ‫גלי‬ ‫עם‬ ‫וגם‬
.
‫לגיוס‬ ‫התקנים‬ ‫בכמות‬ ‫לעליה‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫הוא‬ ‫הנתון‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬
.
‫נגזרות‬ ‫לכך‬ ‫יש‬
‫עובדים‬ ‫שחיקת‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬
)
‫גדל‬ ‫העומס‬ ‫כי‬
(
,
‫המוטיבציה‬ ‫בחיזוק‬ ‫גובר‬ ‫צורך‬
,
‫ארגונית‬ ‫מחוברות‬
,
‫ועוד‬ ‫ידע‬ ‫שימור‬
‫היברידיות‬ ‫מאפשרים‬ ‫שלא‬ ‫הארגונים‬ ‫באחוז‬ ‫עליה‬
.
‫רק‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬
14%
‫עבודה‬ ‫הגדירו‬ ‫מהארגונים‬
‫בלבד‬ ‫מהמשרדים‬
.
‫ל‬ ‫עלינו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬
23%
.
‫הטבה‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫היברידית‬ ‫עבודה‬
,
‫תנאי‬ ‫אלא‬
‫רבים‬ ‫עובדים‬ ‫עבור‬ ‫סף‬
.
‫להיברידיות‬ ‫אופציה‬ ‫העדר‬
‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫תגרום‬
‫להסרות‬
‫לעזיבות‬ ‫או‬ ‫מועמדות‬
.
‫המושג‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫הגדיר‬ ‫הקורונה‬ ‫עידן‬
WLB
.
‫עובדים‬
‫מהבית‬ ‫אחד‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לפחות‬ ‫היום‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬
.
‫בגיוס‬ ‫להתקשות‬ ‫עשויים‬ ‫זאת‬ ‫לאפשר‬ ‫שיסרבו‬ ‫ארגונים‬
‫ובשימורם‬ ‫עובדים‬
.
‫משרה‬ ‫לאיוש‬ ‫הזמן‬
)
TIME TO HIRE
(
:
‫הייטק‬
:
61
‫ימים‬
‫הייטק‬ ‫לא‬
:
51
‫ימים‬
7
12
8
18
16
9
8.5
13
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
‫הייטק‬
‫פארמה‬
‫וכימיקלים‬
‫ביוטק‬
‫תקשורת‬
‫פיננסים‬
‫וביטוח‬
‫קמעונאות‬
‫ויעוץ‬ ‫שירותים‬
‫ויצור‬ ‫תעשיה‬
‫משרות‬ ‫כמות‬
‫למגייס‬
.
‫ת‬
3.5
11.5
8
5
4
4
0
2
4
6
8
10
12
14
‫הייטק‬
‫פארמה‬
‫וכימיקלים‬
‫וביטוח‬ ‫פיננסים‬
‫קמעונאות‬
‫ויעוץ‬ ‫שירותים‬
‫ויצור‬ ‫תעשיה‬
‫גיוסים‬ ‫כמות‬
‫למגייס‬
.
‫ת‬
Save the date
‫של‬ ‫והאיכותי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫הגיוס‬ ‫כנס‬
‫הגיוס‬ ‫קהילת‬
‫והסורסינג‬
‫בישראל‬
.
‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬
26/6
‫בלאגו‬
.
‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬
il
co.
hrd.
info@
‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬
:
ken
il/
co.
hrportal.
www.
https://
gius
-
es
/
‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ‫כנס‬
24/10/23
28/11/23
‫ב‬ ‫לפספס‬ ‫שאסור‬ ‫הכנסים‬
-
2023
‫בחסות‬ ‫הכנס‬
:
HRD
‫מטורף‬ ‫בשוק‬ ‫לגייס‬ ‫ממשיכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬
,
‫מרתקת‬ ‫וסופר‬ ‫מאתגרת‬ ‫בתקופה‬
.
‫בכותרות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫נמצא‬ ‫הגיוס‬ ‫עולם‬
–
‫בעיתונים‬
,
‫בחדשות‬ ‫בכתבות‬
.
‫במלוא‬ ‫מגייסים‬ ‫מהארגונים‬ ‫חלק‬
‫ומפטרים‬ ‫גיוסים‬ ‫מקפיאים‬ ‫אחרים‬ ‫וארגונים‬ ‫המרץ‬
.
‫שלו‬ ‫האנושי‬ ‫בהון‬ ‫תלויים‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫כישלון‬ ‫או‬ ‫שהצלחה‬ ‫קלישאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬
.
‫ולשמר‬ ‫לגייס‬ ‫אחראיים‬ ‫ואתם‬ ‫אתן‬
‫בארגון‬ ‫ביותר‬ ‫היקר‬ ‫המשאב‬ ‫את‬
.
"
‫שונה‬ ‫לתוצאות‬ ‫ולצפות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫שפיות‬ ‫אי‬
) "
‫איינשטיין‬
.(
‫אחרת‬ ‫תעשו‬
.
‫שלכם‬ ‫הייחודי‬ ‫הקול‬ ‫את‬ ‫תביאו‬
.
‫רעיונות‬ ‫לכם‬ ‫שיתנו‬ ‫השראה‬ ‫סיפורי‬ ‫תפגשו‬ ‫בכנס‬
,
‫קולגות‬ ‫עם‬ ‫מנטוורקינג‬ ‫ותהנו‬ ‫פרקטיים‬ ‫חומרים‬ ‫תקבלו‬
.
‫כוח‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬
.
‫שלנו‬ ‫הנדירה‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬
.
‫שוב‬
,
‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬
.
‫בכנס‬ ‫נתראה‬
HR TECH
‫ב‬
16/3/23
‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫ובכנס‬
‫ב‬
26/6/23
‫שלכם‬
‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
‫כנס‬
HR TECH
‫לכם‬ ‫שאסור‬
‫השנה‬ ‫לפספס‬
!
‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬
HR
‫ויכלול‬ ‫במיוחד‬ ‫מרתק‬ ‫יהיה‬

‫פרקטיות‬ ‫הרצאות‬
,
‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫מעניינות‬
‫בתחום‬ ‫והמומחיות‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬

‫מעל‬ ‫עם‬ ‫איכותי‬ ‫נטוורקינג‬
400
‫וחברי‬ ‫חברות‬
‫קהילה‬

‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫לפי‬ ‫פרקטיים‬ ‫סופר‬ ‫למסלולים‬ ‫חלוקה‬

‫כלים‬ ‫לקבלת‬ ‫הכנס‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬
‫ליישום‬ ‫מעשיים‬
‫מיידי‬
‫בארגון‬ ‫אצלכם‬
‫לב‬ ‫שימו‬
,
‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬
16/3/23
‫בלאגו‬
‫אירועים‬
‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬
il
co.
hrd.
info@
‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬
: :
HRTECH
Israel_
ly/
bit.
https://
‫בחסות‬ ‫הכנס‬
:

More Related Content

Similar to סקר מקורות הגיוס של HRD 2023

בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSC
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSCBsc survey 2017- סקר שימושים BSC
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSC
Yoram Raviv
 
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
Morit Rozen
 
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוסאיך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
Morit Rozen
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
Yogev Karadi
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
mushu
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
NOVA
 

Similar to סקר מקורות הגיוס של HRD 2023 (20)

בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdfבנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
בנצמארק הגיוס 2022 מעודכן.pdf
 
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
בנצמארק מיתוג מעסיק 2023
 
סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021 סקר מיתוג מעסיק 2021
סקר מיתוג מעסיק 2021
 
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
סקר השכר למקצועני גיוס ומשאבי אנוש 2021
 
2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel2022 Employer Brand Benchmark Israel
2022 Employer Brand Benchmark Israel
 
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
סקר שכר משאבי אנוש וגיוס 2023
 
בנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוסבנצ'מארק AI לגיוס
בנצ'מארק AI לגיוס
 
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולםהדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
הדמוגרפיה של לינקדאין – מיהם 1.8 מליון הישראלים ברשת העסקית הגדולה בעולם
 
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
סקר מקורות הגיוס והסורסינג של ישראל 2024
 
סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023סקר רווחה 2023
סקר רווחה 2023
 
סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023סקר הרווחה של ישראל 2023
סקר הרווחה של ישראל 2023
 
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018 הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
הדמוגרפיה של לינקדאין ל 2018
 
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdfבנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
בנצמארק משאבי אנוש ורווחה בצל המלחמה.pdf
 
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSC
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSCBsc survey 2017- סקר שימושים BSC
Bsc survey 2017- סקר שימושים BSC
 
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
חוברת כנס קהילת הגיוס 2011
 
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוסאיך השתנה מערך מקורות הגיוס
איך השתנה מערך מקורות הגיוס
 
באנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HRבאנצ'מארק AI FOR HR
באנצ'מארק AI FOR HR
 
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי המדריך לגיוס עובדים יצירתי
המדריך לגיוס עובדים יצירתי
 
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
פילנתרום 2014: נושאי פיתוח המשאבים המסקרנים ביותר בשנה שחלפה
 
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישיילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
ילקוט כלים מדידה והערכה במגזר שלישי
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן

חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
Yakov Rozen ★ יעקב רוזן
 

More from Yakov Rozen ★ יעקב רוזן (13)

חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdfחוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
חוברת כלים פרקטיים לגיוס וסורסינג 2023 - מעודכן.pdf
 
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
להורדה ללא עלות: חוברת הכלים הפרקטית למקצועניות ולמקצועני גיוס, סורסינג , מית...
 
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
חוברת הטיפים למיתוג מעסיק 2022
 
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptxמסיבת לינקדאין 2022.pptx
מסיבת לינקדאין 2022.pptx
 
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
תחרות מיתוג מעסיק לפי נושאים לפרסום
 
Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021Recruitment flyeraug2021
Recruitment flyeraug2021
 
10 recruitment trends
10 recruitment trends10 recruitment trends
10 recruitment trends
 
December 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmarkDecember 2020 corona benchmark
December 2020 corona benchmark
 
משאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונהמשאבי אנוש בעתות קורונה
משאבי אנוש בעתות קורונה
 
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשביםמגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
מגמות בפיתוח מקורות גיוס - כנס אנשים ומחשבים
 
דמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאיןדמוגרפיה של לינקדאין
דמוגרפיה של לינקדאין
 
כנס Comvention2010
כנס Comvention2010כנס Comvention2010
כנס Comvention2010
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 

סקר מקורות הגיוס של HRD 2023

 • 1. HRD
 • 2. ‫יקרה‬ ‫קהילה‬ , ‫נתונים‬ ‫איסוף‬ ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫אחרי‬ , ‫וניתוח‬ ‫עיבוד‬ – ‫מתרגשים‬ ‫אנחנו‬ ‫בנצ‬ ‫של‬ ‫המרתקות‬ ‫התוצאות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ' ‫השנתי‬ ‫הגיוס‬ ‫מארק‬ ‫ל‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ 2023 . ‫בנצ‬ ‫לכם‬ ‫לתת‬ ‫היא‬ ‫הסקר‬ ‫מטרת‬ ' ‫ל‬ ‫שתוכלו‬ ‫כדי‬ ‫מארק‬ ‫את‬ ‫השוות‬ ‫אחרים‬ ‫לארגונים‬ ‫עצמך‬ , ‫כלים‬ ‫ולקבל‬ ‫ביותר‬ ‫מהטובים‬ ‫ללמוד‬ ‫שלכם‬ ‫בארגון‬ ‫הגיוס‬ ‫מערך‬ ‫לשיפור‬ . ‫והחשובים‬ ‫המרתקים‬ ‫לנתונים‬ ‫שצוללים‬ ‫לפני‬ ‫רגע‬ – ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫למעל‬ ‫ענקית‬ ‫תודה‬ ‫להגיד‬ 150 ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ ‫הארגונים‬ ‫אשר‬ ‫מעל‬ ‫גייסו‬ 30,000 ‫עובדים‬ ‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫ולקחו‬ . ‫מדובר‬ ‫של‬ ‫בגידול‬ 50% ‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫הארגונים‬ ‫במספר‬ ! ‫את‬ ‫מאוד‬ ‫ומעריכים‬ ‫הזו‬ ‫בתקופה‬ ‫מאתגר‬ ‫זה‬ ‫כמה‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫ההשתתפות‬ . ‫ה‬ ‫בכנס‬ ‫גם‬ ‫הנתונים‬ ‫את‬ ‫נפגוש‬ ‫אנחנו‬ - HR TECH ‫ב‬ ‫שיתקיים‬ - 16/3/23 . ‫לשטח‬ ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫החיבור‬ ‫את‬ ‫נראה‬ ‫שם‬ , ‫נלמד‬ ‫של‬ ‫מהתובנות‬ 30 ‫שיעזרו‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫ונקבל‬ ‫מובילים‬ ‫מרצים‬ ‫הגיוס‬ ‫ביעדי‬ ‫לעמוד‬ ‫להצליח‬ ‫לנו‬ ‫והמש‬ " ‫א‬ . ‫שלכם‬ ‫רוזן‬ ‫ויעקב‬ ‫גרונר‬ ‫ויקי‬
 • 3. ‫בנצמארק‬ ‫בישראל‬ ‫והמקיף‬ ‫הגדול‬ ‫הגיוס‬ ‫כ‬ ‫מזה‬ ‫נערך‬ - 14 ‫שנים‬ ‫מעל‬ ‫הסקר‬ ‫את‬ ‫מילאו‬ ‫השנה‬ 150 ‫ארגונים‬ ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫שגייסו‬ 30,000 ‫החולפת‬ ‫בשנה‬ ‫עובדים‬ . ‫הסקר‬ ‫בבניית‬ ‫משקיעים‬ ‫אנחנו‬ , ‫המידע‬ ‫איסוף‬ ‫וניתוחו‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫מאות‬ ‫כשירות‬ ‫עלות‬ ‫ללא‬ ‫מוגש‬ ‫והוא‬ ‫שלנו‬ ‫הנפלאה‬ ‫לקהילה‬ . ‫רלוונטיות‬ ‫בקבוצות‬ ‫הקישור‬ ‫את‬ ‫שתשתפו‬ ‫נשמח‬
 • 4. ‫כנס‬ HR TECH ‫לכם‬ ‫שאסור‬ ‫השנה‬ ‫לפספס‬ ! ‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬ HR ‫ויכלול‬ ‫במיוחד‬ ‫מרתק‬ ‫יהיה‬  ‫פרקטיות‬ ‫הרצאות‬ , ‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫מעניינות‬ ‫בתחום‬ ‫והמומחיות‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬  ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫איכותי‬ ‫נטוורקינג‬ 400 ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫קהילה‬  ‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫לפי‬ ‫פרקטיים‬ ‫סופר‬ ‫למסלולים‬ ‫חלוקה‬  ‫כלים‬ ‫לקבלת‬ ‫הכנס‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫ליישום‬ ‫מעשיים‬ ‫מיידי‬ ‫בארגון‬ ‫אצלכם‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ , ‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ 16/3/23 ‫בלאגו‬ ‫אירועים‬ ‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬ il co. hrd. info@ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ : HRTECH Israel_ ly/ bit. https:// ‫בחסות‬ ‫הכנס‬ :
 • 5.
 • 6. ‫השתתפו‬ ‫בסקר‬ : ‫מנהל‬ / ‫גיוס‬ ‫ת‬ , 37% ‫מנהל‬ / ‫ת‬ / ‫סמנכ‬ " ‫ל‬ / ‫ית‬ HR 34% ‫מגייס‬ / ‫ת‬ / ‫רכז‬ / ‫ת‬ ‫גיוס‬ / ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ , 20% ‫אחראי‬ / ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ת‬ , 1% ‫אחר‬ , 7% ‫מנהל‬ / ‫גיוס‬ ‫ת‬ ‫מנהל‬ / ‫ת‬ / ‫סמנכ‬ " ‫ל‬ / ‫ית‬ HR ‫מגייס‬ / ‫ת‬ / ‫רכז‬ / ‫גיוס‬ ‫ת‬ / ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אחראי‬ / ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫ת‬ ‫אחר‬
 • 7. ‫המורגשת‬ ‫ההאטה‬ ‫לצד‬ – ‫עדיין‬ 65% ‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫שתהיה‬ ‫צופים‬ ‫מהארגונים‬ ‫העובדים‬ . ‫שבוצע‬ ‫שבסקר‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אשתקד‬ 91% ‫בכמות‬ ‫גידול‬ ‫צפו‬ ‫מהארגונים‬ ‫העובדים‬ . ‫היטב‬ ‫משתקף‬ ‫השוק‬ ‫שמצב‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫בסקר‬ . ‫הנתונים‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ : o ‫מאמצים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬ ‫נצטרך‬ ‫עובדים‬ ‫בשימור‬ , ‫בניודים‬ ‫פנימיים‬ ‫ארגוניים‬ ‫קריירה‬ ‫ובמסלולי‬ . o ‫מצוינת‬ ‫הזדמנות‬ ‫היא‬ ‫האטה‬ ‫תקופת‬ ‫תשתיות‬ ‫לבניית‬ , ‫המקצועיות‬ ‫לחיזוק‬ ‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫של‬ , ‫ועוד‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיות‬ . o ‫המפה‬ ‫את‬ ‫נכון‬ ‫קוראים‬ ‫אשר‬ ‫ארגונים‬ ‫הגיוס‬ ‫לתפקידי‬ ‫להתייחס‬ ‫ימשיכו‬ ‫והסורסינג‬ ‫הפועם‬ ‫הלב‬ ‫כאל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫והאסטרטגי‬ . ‫לצד‬ ‫החשיבות‬ , ‫צוותי‬ ‫את‬ ‫לטפח‬ ‫נצטרך‬ ‫הגיוס‬ ‫והמש‬ " ‫א‬ ‫מחוברות‬ ‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫ומוטיבציה‬ ‫ארגונית‬ . 0% 9% 36% 30% 16% 3% 1% 6% 4% 31% 38% 18% 6% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫מצמצמים‬ ‫אנחנו‬ ‫העובדים‬ ‫בכמות‬ ‫צמיחה‬ ‫מתוכננת‬ ‫לא‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ 10% ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ 11-30 ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ 31-50 ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ 51-70 ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ 71-99 ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫במספר‬ ‫אחוז‬ ‫בישראל‬ ‫העובדים‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫הכפלה‬ ‫המתוכנן‬ ‫הגידול‬ ‫קצב‬ - 2022 ‫לעומת‬ 2023 2023 2022
 • 8. ‫בבנצ‬ ' ‫לשנת‬ ‫מארק‬ 2021 78% ‫מהארגונים‬ ‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫ההתמודדות‬ ‫את‬ ‫סימנו‬ ‫כאתגר‬ , ‫בבנצ‬ ' ‫מארק‬ 2022 ‫ל‬ ‫קפצנו‬ - 90% ‫ואילו‬ ‫השנה‬ ) 2023 ( ‫ל‬ ‫צנחנו‬ - 62% . ‫השנה‬ , ‫הראשונה‬ ‫בפעם‬ – ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫מספר‬ ‫לאתגר‬ ‫הופך‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ 1 ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬ ‫ואחריו‬ . ‫היטב‬ ‫מבינים‬ ‫גיוסים‬ ‫שהקפיאו‬ ‫ארגונים‬ ‫גם‬ ‫ארוכים‬ ‫למרחקים‬ ‫ריצה‬ ‫הוא‬ ‫מעסיק‬ ‫שמיתוג‬ , ‫קשור‬ ‫שאינו‬ ‫אסטרטגי‬ ‫ארגוני‬ ‫בפרויקט‬ ‫שמדובר‬ ‫הגיוסים‬ ‫לכמות‬ . ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ‫סדנאות‬ ‫על‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫רוצים‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫וסדנאות‬ ‫החברתיות‬ ) ‫תוכן‬ ‫כולל‬ ‫בנושא‬ ‫מעודכן‬ Chat GPT ‫ומידגרני‬ ( ? ‫קשר‬ ‫צרו‬ : info@hrd.co.il 6% 10% 21% 22% 25% 28% 29% 30% 38% 43% 61% 68% 90% 5% 26% 26% 17% 26% 24% 44% 31% 38% 34% 54% 76% 62% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬ ‫הגיוס‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬ ‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ ‫עם‬ ‫הפעולה‬ ‫שיתוף‬ ‫שיפור‬ ‫מקצועי‬ ‫גיוס‬ ‫צוות‬ ‫ובניית‬ ‫גיוס‬ ‫והסינון‬ ‫המיון‬ ‫תהליך‬ ‫שיפור‬ ‫חדשות‬ ‫גיוס‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫והכנסת‬ ‫בחינה‬ ‫המועמד‬ ‫חווית‬ ‫שיפור‬ ‫בניית‬ / ‫גיוס‬ ‫מדדי‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ ‫הגיוס‬ ‫משך‬ ‫צמצום‬ ‫הגיוס‬ ‫לתהליך‬ ‫והעובדים‬ ‫המנהלים‬ ‫רתימת‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫בניית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫קידום‬ ‫במועמדים‬ ‫מחסור‬ ‫על‬ ‫התמודדות‬ ‫החדשה‬ ‫לשנה‬ ‫האתגרים‬ ) 2023 ‫לעומת‬ 2022 ( 2023 2022
 • 9. ‫לשנת‬ ‫המובילים‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ 2023 ‫הם‬ : o ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫דירוגו‬ ‫על‬ ‫ששומר‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫בעוגת‬ ‫הראשון‬ ‫במקום‬ ) ‫בכמות‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬ ‫כאן‬ ‫ונוסיף‬ , ‫זמן‬ ‫ולאורך‬ ‫מוצלחות‬ ‫בקליטות‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ( o ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫גיוס‬ ) ‫פייסבוק‬ ‫ולינקדאין‬ ( o ‫השמה‬ ‫חברות‬ ) ‫שיתכן‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬ ‫עם‬ ‫ארגונים‬ ‫של‬ ‫ממוטיבציה‬ ‫שנובעת‬ ‫העצמאי‬ ‫הגיוס‬ ‫מקור‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ( ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 28% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 12% ‫השמה‬ 22% ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ 28% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 4% ‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ 6%
 • 10. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 29% ‫השמה‬ , 23% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 4% ‫פייסבוק‬ , 3% ‫לינקדאין‬ , 28% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 1% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 1% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 3% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 6% ‫אחר‬ , 2%
 • 11. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 24% ‫השמה‬ , 26% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 18% ‫פייסבוק‬ , 13% ‫לינקדאין‬ , 9% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 1% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 2% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 3% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 3% ‫אחר‬ , 1%
 • 12. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 41% ‫השמה‬ , 14% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 23% ‫פייסבוק‬ , 6% ‫לינקדאין‬ , 5% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 3% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 0% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 0% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 5% ‫אחר‬ , 3%
 • 13. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 26% ‫השמה‬ , 33% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 17% ‫פייסבוק‬ , 12% ‫לינקדאין‬ , 3% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 0% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 1% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 2% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 4% ‫אחר‬ , 2%
 • 14. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 29% ‫השמה‬ , 21% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 17% ‫פייסבוק‬ , 11% ‫לינקדאין‬ , 12% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 0% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 1% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 0% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 6% ‫אחר‬ , 3%
 • 15. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 32% ‫השמה‬ , 17% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 4% ‫פייסבוק‬ , 12% ‫לינקדאין‬ , 23% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 0% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 1% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 3% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 7% ‫אחר‬ , 1%
 • 16. ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ , 23% ‫השמה‬ , 12% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ , 28% ‫פייסבוק‬ , 16% ‫לינקדאין‬ , 7% ‫וטיקטוק‬ ‫אינסטגרם‬ , 1% ‫וכו‬ ‫עמותות‬ , 1% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ , 8% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ , 2% ‫אחר‬ , 2%
 • 17. ‫מתחזק‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הגיוס‬ . ‫של‬ ‫עליה‬ 2% ‫סיבות‬ ‫ממספר‬ ‫שנובעת‬ : o ‫עבודה‬ ‫לחיפוש‬ ‫הקלאסיות‬ ‫בזירות‬ ‫בהכרח‬ ‫נמצאים‬ ‫שלא‬ ‫פאסיביים‬ ‫מועמדים‬ , ‫ברשתות‬ ‫נמצאים‬ ‫אבל‬ ‫החברתיות‬ o ‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫התמקצעות‬ ‫והסורסינג‬ ‫ברשת‬ ‫יותר‬ ‫נכונה‬ ‫ועבודה‬ ‫גיוס‬ ‫מקור‬ ‫גם‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫לפעילות‬ ‫גם‬ ‫מתחבר‬ ‫בהחלט‬ ‫והוא‬ ‫התחזק‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 27% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 14% ‫השמה‬ 22% ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ 22% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 7% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ ‫ואחרים‬ 8% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 29% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 11% ‫השמה‬ 24% ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ 26% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 4% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ ‫ואחרים‬ 6% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 28% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 12% ‫השמה‬ 22% ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ 28% ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ 4% ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ ‫ואחרים‬ 6%
 • 18. ‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫בתמהיל‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מרתק‬ - 7 ‫השנים‬ ‫האחרונות‬ . o ‫מ‬ ‫עלה‬ ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ 8% ‫ל‬ - 28% - ‫מטורפת‬ ‫קפיצה‬ ‫זו‬ ! ‫לב‬ ‫שימו‬ ‫בתוך‬ ‫שגם‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ ‫מסתתר‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫בתוך‬ ‫וגם‬ " ‫גיוס‬ ‫ברשת‬ " o ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫בחבר‬ ‫עליה‬ ‫מגמת‬ ) ‫ירידה‬ ‫הייתה‬ ‫אומנם‬ ‫השנה‬ ‫של‬ 1% ‫סטטיסטית‬ ‫מסטייה‬ ‫לנבוע‬ ‫ויכולה‬ ‫זניחה‬ ‫היא‬ ‫אך‬ ( o ‫חיפוש‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫מוסברת‬ ‫שכנראה‬ ‫הדרושים‬ ‫באתרי‬ ‫ירידה‬ ‫נתח‬ ‫שלקח‬ ‫ברשת‬ ‫הגיוס‬ ‫התחזקות‬ ‫רקע‬ ‫ועל‬ ‫פאסיבי‬ ‫עבודה‬ ‫הדרושים‬ ‫מאתרי‬ ‫משמעותי‬ ) ‫מקור‬ ‫הם‬ ‫הדרושים‬ ‫אתרי‬ ‫ועדיין‬ ‫מקיומו‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫שאי‬ ‫חשוב‬ ( o ‫כוחן‬ ‫על‬ ‫שומרות‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬ . o ‫נמוך‬ ‫מאוד‬ ‫אחוז‬ ‫עם‬ ‫נשאר‬ ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ . ‫משערים‬ ‫אנחנו‬ ‫מרכזיים‬ ‫גורמים‬ ‫בשני‬ ‫נעוצה‬ ‫לכך‬ ‫שהסיבה‬ : ‫האחד‬ – ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫הגובר‬ ‫השימוש‬ ) ‫להפנות‬ ‫לא‬ ‫וההעדפה‬ ‫האורגנית‬ ‫בחשיפה‬ ‫פגיעה‬ ‫בגלל‬ ‫הקריירה‬ ‫לאתר‬ ( , ‫השני‬ – ‫מספקת‬ ‫לתנועה‬ ‫זוכים‬ ‫אינם‬ ‫מקודמים‬ ‫שאינם‬ ‫קריירה‬ ‫אתרי‬ . o ‫אחרים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקורות‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ ) ‫עמותות‬ ‫כמו‬ ( – ‫ללא‬ ‫נותרו‬ ‫שעברה‬ ‫שנה‬ ‫לעומת‬ ‫שינוי‬ . ‫הגיוס‬ ‫צוותי‬ ‫על‬ ‫שהעומס‬ ‫יתכן‬ ‫זה‬ ‫נתון‬ ‫על‬ ‫השפיע‬ , ‫שדורש‬ ‫גיוס‬ ‫במקור‬ ‫שמדובר‬ ‫משום‬ ‫בכך‬ ‫שתומכת‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫זמן‬ ‫משאבי‬ . 28% 12% 22% 28% 4% 6% 29% 11% 24% 26% 4% 6% 27% 14% 22% 22% 7% 8% 25% 22% 21% 18% 7% 7% 32% 22% 20% 8% 7% 11% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ ‫השמה‬ ‫ברשת‬ ‫גיוס‬ ‫קריירה‬ ‫עמוד‬ ‫ואחרים‬ ‫פנימי‬ ‫מאגר‬ ‫ב‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫התפלגות‬ - 7 ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 2023 2022 2020 2018 2016
 • 19. ‫את‬ ‫לסמן‬ ‫הנשאלים‬ ‫התבקשו‬ ‫זו‬ ‫בשאלה‬ 3 ‫מקורות‬ ‫עבורם‬ ‫ביותר‬ ‫האפקטיביים‬ ‫הגיוס‬ – ‫מול‬ ‫העלות‬ ‫ברמת‬ ‫התועלת‬ . ‫הללו‬ ‫הנתונים‬ ‫בין‬ ‫הלימה‬ ‫שיש‬ ‫לראות‬ ‫מפתיע‬ ‫לא‬ ‫הכללית‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫להתפלגות‬ . 3 ‫הם‬ ‫ביותר‬ ‫כאפקטיביים‬ ‫שדורגו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ : o ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ o ‫לינקדאין‬ o ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫הרביעי‬ ‫במקומות‬ ‫מדורגים‬ ‫ופייסבוק‬ ‫הדרושים‬ ‫אתרי‬ ‫והחמישי‬ . ‫ויעיל‬ ‫נכון‬ ‫שימוש‬ ‫שעם‬ ‫מאמינים‬ ‫אנחנו‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫לנתונים‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬ ‫האלה‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫מרשימים‬ . ‫פוסט‬ ‫לפרסם‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬ ‫בפייסבוק‬ , ‫כולם‬ ‫הדרושים‬ ‫באתרי‬ ‫משרה‬ ‫לפרסם‬ ‫יודעים‬ . ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫מגייסים‬ ‫וסורסרים‬ ‫נכון‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ . ‫כתיבה‬ ‫בסדנת‬ ‫גיוסית‬ ‫אפקטיבי‬ ‫ופרסום‬ ‫שיווקית‬ ‫בפייסבוק‬ ‫לשפר‬ ‫שיכולים‬ ‫וכלים‬ ‫ידע‬ ‫נותנים‬ ‫אנחנו‬ ‫המספרים‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ . ‫מ‬ ‫ההשמה‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הירידה‬ ‫הוא‬ ‫נוסף‬ ‫מעניין‬ ‫נתון‬ - 49% ‫ל‬ - 39% . ‫מהעלויות‬ ‫נובע‬ ‫שהדבר‬ ‫יתכן‬ . 0% 0% 1% 2% 2% 3% 9% 16% 16% 22% 30% 39% 57% 82% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ‫טיק‬ - ‫טוק‬ ‫עיתונות‬ , ‫שילוט‬ , ‫פלאיירים‬ , ‫שטח‬ ‫גיוס‬ ‫אינסטגרם‬ ‫גיטהב‬ / STACKOVERFLOW ‫עמותות‬ , ‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ , ‫אקדמיה‬ , ‫התעסוקה‬ ‫שירות‬ ‫תעסוקה‬ ‫ירידי‬ ‫מועמדים‬ ‫מאגר‬ ‫פנימי‬ ‫ניד‬ ‫הקריירה‬ ‫ועמוד‬ ‫החברה‬ ‫אתר‬ ‫פייסבוק‬ ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫לינקדאין‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫ביותר‬ ‫האפקטיביים‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬
 • 20. 97% ‫לגיוס‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ ‫מהארגונים‬ ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬ . 92% ‫שם‬ ‫כבר‬ ) ‫לעומת‬ 86% ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ ‫בסקר‬ .( ‫המשמעות‬ : ‫יותר‬ ‫מאתגרת‬ ‫ונעשית‬ ‫הולכת‬ ‫התחרות‬ . ‫כלים‬ ‫בארגז‬ ‫להצטייד‬ ‫חשוב‬ ‫התחרות‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫כדי‬ ‫ואפקטיבית‬ ‫חכמה‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫לכם‬ ‫שיאפשר‬ ‫מקצועי‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫יותר‬ . ‫לקבלת‬ ‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫להכשרות‬ ‫הצעה‬ ‫כולל‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ChatGPT ‫ועיצוב‬ ‫בקאנבה‬ ‫ובמידגרני‬ - ‫קשר‬ ‫צרו‬ info@hrd.co.il ‫כן‬ , 92% ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫השנה‬ , 5% ‫לא‬ , 3% ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נעזרים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ?
 • 21. ‫של‬ ‫הגדולה‬ ‫ההפתעה‬ ‫הבנצ‬ ' ‫מארק‬ – ‫טיקטוק‬ ‫מ‬ ‫עולה‬ - 1% ‫ל‬ 12% ‫ואינסטגרם‬ ‫מ‬ ‫עולה‬ - 14% ‫ל‬ - 22% . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫לינקדאין‬ ‫הרשתות‬ ‫שתי‬ ‫הן‬ ‫ופייסבוק‬ ‫עובדים‬ ‫לגיוס‬ ‫הדומיננטיות‬ ‫החברתיות‬ . ‫הטובות‬ ‫החדשות‬ – ‫ויעיל‬ ‫זמין‬ ‫גיוס‬ ‫מקור‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ . ‫הרעות‬ ‫החדשות‬ – ‫את‬ ‫הופכת‬ ‫המטורפת‬ ‫התחרות‬ ‫יותר‬ ‫למאתגר‬ ‫המשחק‬ . ‫להכשרות‬ ‫אלינו‬ ‫שמגיעים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקצועני‬ ‫מקצועניות‬ ‫לינקדאין‬ , ‫סורסינג‬ , ‫פייסבוק‬ ‫מקבלים‬ ‫גיוס‬ ‫ומקורות‬ ‫לפני‬ ‫למועמדים‬ ‫להגיע‬ ‫להם‬ ‫שעוזרים‬ ‫פרקטיים‬ ‫כלים‬ ‫המתחרים‬ . 3% 4% 4% 6% 8% 11% 12% 17% 22% 73% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% StackOverflow ‫ו‬ / ‫או‬ Github YouTube ‫טוויטר‬ ‫אחר‬ , ‫ציינ‬ ‫אנא‬ / ‫איזה‬ ‫י‬ ‫חיפש‬ ‫במנועי‬ ‫קידום‬ ‫ולחבר‬ ‫משרות‬ ‫להפצת‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫כלים‬ - ‫מביא‬ - ‫ברשת‬ ‫חבר‬ ‫טיק‬ - ‫טוק‬ ‫ברשת‬ ‫מקצועיים‬ ‫פורומים‬ ‫אינסטגרם‬ ‫פייסבוק‬ ‫לינקדאין‬ ‫רשתות‬ ‫באילו‬ / ‫מעסיק‬ ‫ולמיתוג‬ ‫לגיוס‬ ‫משתמשים‬ ‫אתם‬ ‫כלים‬ ?
 • 22. ‫לגיוס‬ ‫ההצלחה‬ ‫באחוז‬ ‫קלה‬ ‫ירידה‬ ‫בלינקדאין‬ ) ‫מ‬ 83% ‫ל‬ ‫אשתקד‬ - 79% .( ‫ניתן‬ ‫הגוברת‬ ‫התחרות‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ . ‫שיכול‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫בסקר‬ ‫משמעותית‬ ‫עלה‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫החברות‬ ‫אחוז‬ ‫כי‬ ‫לציון‬ ‫ראוי‬ ‫התוצאות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ . ‫הייטק‬ ‫ללא‬ ‫הייטק‬ ‫בין‬ ‫נבחין‬ ‫הבא‬ ‫בשקף‬ ‫לכן‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫מהיכן‬ ? ‫כן‬ ‫אם‬ 5% 7% 87% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‫לא‬ ‫לא‬ – ‫מתקדם‬ ‫בתהליך‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫כן‬ ‫ברשת‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫האם‬ ?
 • 23. ‫בחברות‬ ‫לינקדאין‬ ‫בעזרת‬ ‫הגיוסים‬ ‫בהצלחת‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫צפוי‬ ‫באופן‬ ‫הייטק‬ – ‫עם‬ 97% ‫זה‬ ‫ערוץ‬ ‫דרך‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫שדיווחו‬ ‫מהחברות‬ . ‫לעומת‬ 77% ‫בלינקדאין‬ ‫לגייס‬ ‫שהצליחו‬ ‫הייטק‬ ‫שאינם‬ ‫מהארגונים‬ . ‫גם‬ ‫בלינקדאין‬ ‫בגיוס‬ ‫משמעותית‬ ‫עליה‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫בנקים‬ ‫כגון‬ ‫הנוספות‬ ‫מהתעשיות‬ ‫בחברות‬ , ‫מזון‬ , ‫ביטוח‬ , ‫חשבון‬ ‫ראיית‬ , ‫פארמה‬ ‫ועוד‬ . ‫בפייסבוק‬ ‫לגייס‬ ‫הצליחו‬ ‫הייטק‬ ‫אינן‬ ‫חברות‬ ‫שיותר‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ) 85% ( ‫ההייטק‬ ‫לחברות‬ ‫בהשוואה‬ ) ‫עם‬ 56% ‫בלבד‬ ( ‫יותר‬ ‫מקצועי‬ ‫ששימוש‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬ ‫בפייסבוק‬ ‫ושימוש‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫חברות‬ ‫מצד‬ ‫יותר‬ ‫מקצועי‬ ‫בלינקדאין‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬ ‫מצד‬ – ‫אפקטיביות‬ ‫את‬ ‫יאפשר‬ ‫הללו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ . ‫מותאמות‬ ‫לסדנאות‬ ‫הצעה‬ ‫לקבלת‬ , ‫קשר‬ ‫צרו‬ info@hrd.co.il ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫מהיכן‬ – ‫הייטק‬ ‫לא‬ ‫לעומת‬ ‫הייטק‬ ? 97% 56% 77% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% ‫לינקדאין‬ ‫פייסבוק‬ ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫לגייס‬ ‫הצלחתם‬ ‫רשת‬ ‫באיזו‬ ? ‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬
 • 24. ‫של‬ ‫תשתית‬ ‫בניית‬ ‫הוא‬ ‫הגיוס‬ ‫אתגרי‬ ‫עם‬ ‫בהתמודדות‬ ‫להצלחה‬ ‫המפתחות‬ ‫אחד‬ " ‫מגייס‬ ‫ארגון‬ " ‫ורתימת‬ ‫הגיוס‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫המנהלים‬ . ‫לקוח‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫המגייסים‬ ‫והמנהלים‬ ‫ספק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הגיוס‬ . ‫באתגר‬ ‫מדובר‬ ‫ארגוני‬ . ‫לכן‬ , ‫המנהלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנעשות‬ ‫הפניות‬ ‫אחוז‬ ‫הגדלת‬ ‫הוא‬ ‫להציב‬ ‫יכולים‬ ‫שארגונים‬ ‫היעדים‬ ‫אחד‬ ‫המגייסים‬ . ‫שפונים‬ ‫המגייסים‬ ‫המנהלים‬ ‫באחוז‬ ‫לעליה‬ ‫עדים‬ ‫אנחנו‬ ‫השנה‬ ) ‫מ‬ 5% ‫ל‬ 9% .( ‫עוד‬ ‫הדרך‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫ארוכה‬ . ‫אגב‬ , ‫שיעורי‬ ‫ליותר‬ ‫זוכות‬ ‫מנהלים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שמבוצעות‬ ‫שפניות‬ ‫מובהק‬ ‫באופן‬ ‫מוכיחה‬ ‫הסטטיסטיקה‬ ‫חזרה‬ . ‫זה‬ ‫בגלל‬ ‫בדיוק‬ , ‫סדנת‬ ‫בנינו‬ ‫לינקדאין‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬ ‫בהנחיית‬ ‫מגייסים‬ ‫למנהלים‬ ‫ייעודית‬ . ‫כן‬ ‫אם‬ 66% 24% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫כן‬ ‫לא‬ ‫לא‬ - ‫השנה‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫מתחילים‬ ‫אבל‬ ‫יזומה‬ ‫בצורה‬ ‫למועמדים‬ ‫פונים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬ ? 77% 9% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ‫הגיוס‬ ‫צוות‬ / ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מגייסים‬ ‫מנהלים‬ ‫אחר‬ - ‫לפרט‬ ‫נא‬ ‫היזומה‬ ‫הפניה‬ ‫את‬ ‫מבצע‬ ‫מי‬ ?
 • 25. ‫כל‬ ‫מקצוענ‬ / ‫ית‬ ‫גיוס‬ ‫וסורסינג‬ ‫יודע‬ / ‫נדרש‬ ‫זמן‬ ‫כמה‬ ‫ת‬ ‫המתאימים‬ ‫המועמדים‬ ‫לאיתור‬ . ‫פניות‬ ‫שולחים‬ ‫אנחנו‬ , ‫מגיבים‬ ‫לא‬ ‫המועמדים‬ ‫רוב‬ ‫אבל‬ . ‫יעד‬ ‫בהחלט‬ ‫הוא‬ ‫היזומות‬ ‫לפניות‬ ‫החזרה‬ ‫אחוז‬ ‫העלאת‬ ‫לעצמכם‬ ‫להציב‬ ‫שכדאי‬ . ‫החזרה‬ ‫אחוז‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫אפשר‬ ‫איך‬ ? o ‫למועמדים‬ ‫אפקטיבית‬ ‫פניה‬ ) ‫בסדנאות‬ ‫הלינקדאין‬ ‫אחוז‬ ‫את‬ ‫שתגדיל‬ ‫פניה‬ ‫לייצר‬ ‫איך‬ ‫מלמדים‬ ‫אנחנו‬ ‫המועמדים‬ ‫של‬ ‫החזרה‬ .( o ‫פניות‬ ‫פחות‬ ‫שמקבלים‬ ‫מועמדים‬ ‫איתור‬ ) ‫בגלל‬ ‫ולא‬ ‫טובים‬ ‫פחות‬ ‫שהם‬ , ‫עולה‬ ‫שלהם‬ ‫הפרופיל‬ ‫כי‬ ‫אלא‬ ‫חיפושים‬ ‫בפחות‬ .( o ‫הפניה‬ ‫לצורך‬ ‫מגייסים‬ ‫במנהלים‬ ‫שימוש‬ ‫בבנצ‬ ' ‫לפניות‬ ‫החזרה‬ ‫באחוז‬ ‫עליה‬ ‫ניכרת‬ ‫השנה‬ ‫מארק‬ . ‫השוק‬ ‫מצב‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫זאת‬ ‫להסביר‬ ‫שניתן‬ ‫יתכן‬ . ‫זאת‬ ‫עם‬ , ‫לשיפור‬ ‫מקום‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫רבים‬ ‫ארגונים‬ ‫בקרב‬ . 21% 21% 19% 13% 8% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 25% ‫עד‬ 10% 11% - 20% 21% - 30% 31% - 40% 41% - 50% ‫ל‬ ‫מעל‬ 50% ‫מה‬ % ‫יזומות‬ ‫לפניות‬ ‫שלכם‬ ‫החזרה‬ ?
 • 26. ‫היכולות‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫מנצלים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫שרוב‬ ‫נראה‬ ‫בפייסבוק‬ . ‫עמוד‬ ‫לנהל‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫פייסבוק‬ ‫ו‬ ‫מקצועית‬ ‫בצורה‬ / ‫או‬ ‫ממומן‬ ‫קידום‬ ‫לעשות‬ – ‫להצליח‬ ‫כדי‬ ‫הכלים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שתעניק‬ ‫פרקטית‬ ‫סדנה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ . ‫עמוד‬ ‫באותו‬ ‫משתמשים‬ ‫אנחנו‬ ‫של‬ ‫מקצועי‬ ‫למיתוג‬ ‫הן‬ ‫משרות‬ ‫לפרסום‬ ‫והן‬ ‫החברה‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ , 26% ‫הוא‬ ‫אך‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫לשיווק‬ ‫ונועד‬ ‫בלבד‬ ‫מקצועי‬ ‫החברה‬ , 32% ‫בפייסבוק‬ ‫חברה‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫אין‬ , 27% ‫לפרסום‬ ‫נפרד‬ ‫עמוד‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫מעסיק‬ ‫ומיתוג‬ ‫משרות‬ , 15% ‫כן‬ , 28% ‫לא‬ , 65% ‫לא‬ - ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬ ‫השנה‬ , 7%
 • 27. ‫של‬ ‫בתשלום‬ ‫לקידום‬ ‫מעבר‬ ‫הוא‬ ‫ממומן‬ ‫קידום‬ JOB POST . ‫ממומנים‬ ‫קמפיינים‬ ‫בלינקדאין‬ ‫בהגדלת‬ ‫לסייע‬ ‫יכולים‬ ‫מעסיק‬ ‫למיתוג‬ ‫המעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫ולקידום‬ ‫מועמדים‬ ‫של‬ ‫החזרה‬ ‫אחוזי‬ . ‫הטובות‬ ‫החדשות‬ : ‫קמפיינים‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫וסורסינג‬ ‫גיוס‬ ‫ונשות‬ ‫אנשי‬ ‫מהרבה‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫בלינקדאין‬ ‫קמפיינרים‬ ‫במערכת‬ ‫החיפושים‬ ‫עם‬ ‫ההכרות‬ ‫בגלל‬ . ‫רוצים‬ ‫בלינקדאין‬ ‫קמפיינים‬ ‫לנהל‬ ‫איך‬ ‫ללמוד‬ ? ‫איתנו‬ ‫צרו‬ ‫קשר‬ info@hrd.co.il ‫כן‬ , 36% ‫לא‬ , 57% ‫לא‬ - ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫מתכננים‬ ‫אבל‬ , 7%
 • 29. ‫ומומחיות‬ ‫למידה‬ ‫שדורש‬ ‫מקצוע‬ ‫הוא‬ ‫סורסינג‬ . ‫סורסינג‬ ‫פונקציות‬ ‫או‬ ‫פונקציית‬ ‫שמגייסים‬ ‫ארגונים‬ ‫ועל‬ ‫מועמדים‬ ‫ולמשיכת‬ ‫לאיתור‬ ‫מוגברת‬ ‫מיכולת‬ ‫נהנים‬ ‫שלהם‬ ‫העצמאית‬ ‫הגיוס‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫מעלים‬ ‫כך‬ ‫ידי‬ . 12% 7% 79% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ‫כן‬ , ‫אחד‬ ‫אדם‬ ‫כן‬ , ‫מאחד‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫השנה‬ ‫לגייס‬ ‫מתכננים‬ ‫ייעודית‬ ‫סורסינג‬ ‫פונקציית‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ? 76% 20% 3% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% ‫לא‬ ‫כן‬ - ‫ארגוני‬ ‫פנים‬ ‫כן‬ - ‫חיצוני‬ / ‫אאוטסורסינג‬ ‫השנה‬ ‫לגייס‬ ‫מתכננים‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫האם‬ CV Center ‫טלפוניות‬ ‫מראיינות‬ ‫או‬
 • 30. ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫שאלון‬ ‫מעבירים‬ ‫לא‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫למועמדים‬ . – ‫לדעתנו‬ ‫גדול‬ ‫פספוס‬ ‫וזה‬ . ‫תהליך‬ ‫ועל‬ ‫עלינו‬ ‫חושבים‬ ‫המועמדים‬ ‫מה‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬ ‫הגיוס‬ , ‫לעבודה‬ ‫התקבלו‬ ‫שלא‬ ‫המועמדים‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫שלהם‬ ‫לחברים‬ ‫עלינו‬ ‫מספרים‬ ‫וכנראה‬ . 9% 8% 1% 63% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% ‫למועמדים‬ ‫רק‬ ‫שהתקבלו‬ ‫המועמדים‬ ‫לכל‬ ‫שלא‬ ‫למועמדים‬ ‫רק‬ ‫התקבלו‬ ‫לא‬ ‫לא‬ - ‫מתכננים‬ ‫אבל‬ ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫למועמדים‬ ‫רצון‬ ‫שביעות‬ ‫סקר‬ ‫מעבירים‬ ) ‫מועמד‬ ‫חווית‬ ( ?
 • 31. ‫לבין‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫אפקטיביות‬ ‫בין‬ ‫התאמה‬ ‫יש‬ ‫ארגונים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המתוכננת‬ ‫ההשקעה‬ . ‫שני‬ ‫הם‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ונוכחות‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫כאפקטיביים‬ ‫שהוכחו‬ ‫עצמאיים‬ ‫גיוס‬ ‫מקורות‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫להשקיע‬ ‫מתכננים‬ ‫שארגונים‬ ‫פלא‬ ‫הללו‬ ‫הגיוס‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫לחזק‬ . ‫כן‬ ‫כמו‬ , ‫מעסיק‬ ‫במיתוג‬ ‫להשקיע‬ ‫ממשיכים‬ ‫ארגונים‬ ‫החשיבות‬ ‫הבנת‬ ‫מתוך‬ . ‫יותר‬ ‫שינוי‬ ‫ללא‬ ‫פחות‬ ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ 60% 37% 3% ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ 70% 29% 1% ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ 13% 63% 23% ‫השמה‬ ‫חברות‬ 12% 49% 40% ‫קריירה‬ ‫אתר‬ 44% 48% 8% ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ 77% 20% 3% ‫למועמדים‬ ‫אקטיבית‬ ‫פניה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלא‬ ‫פאסיביים‬ ‫עבודה‬ 58% 35% 7% ‫עמותות‬ , ‫אקדמיה‬ , ‫שירות‬ ‫תעסוקה‬ , ‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ 17% 67% 17% 60% 70% 13% 12% 44% 77% 58% 17% 3% 1% 23% 40% 8% 3% 7% 17% -3% -1% -23% -40% -8% -3% -7% -17% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫ברשתות‬ ‫נוכחות‬ ‫חברתיות‬ ‫דרושים‬ ‫אתרי‬ ‫השמה‬ ‫חברות‬ ‫קריירה‬ ‫אתר‬ ‫מעסיק‬ ‫מיתוג‬ ‫אקטיבית‬ ‫פניה‬ ‫פאסיביים‬ ‫למועמדים‬ ‫עבודה‬ ‫מחפשים‬ ‫שלא‬ ‫עמותות‬ , ‫אקדמיה‬ , ‫תעסוקה‬ ‫שירות‬ , ‫צעירים‬ ‫מרכזי‬ ‫הבאה‬ ‫בשנה‬ ‫הבאים‬ ‫הגיוס‬ ‫במקורות‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫יותר‬ ‫תשקיעו‬ ‫האם‬ ?
 • 32. ‫על‬ ‫לתגמל‬ ‫מתכננים‬ ‫או‬ ‫העובדים‬ ‫את‬ ‫מתגמלים‬ ‫הארגונים‬ ‫רוב‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ . ‫גיוס‬ ‫אנשי‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ , ‫מש‬ " ‫א‬ , ‫על‬ ‫מתוגמלים‬ ‫לא‬ ‫ישירים‬ ‫ומנהלים‬ ‫בכירה‬ ‫הנהלה‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ . ‫כן‬ , 88% ‫לא‬ , 10% ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫חושבים‬ , 2% 87% 85% 20% 61% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ‫בכירה‬ ‫הנהלה‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫אנשי‬ ‫וגיוס‬ ‫בארגון‬ ‫מנהלים‬ ‫ישיר‬ ‫מנהל‬ ‫אותו‬ ‫של‬ ‫הצוות‬ ‫חברי‬ ‫מועמד‬ ‫לתגמול‬ ‫זכאי‬ ‫לא‬ ‫מי‬ ?
 • 33. ‫לאחר‬ 3 ‫של‬ ‫חודשים‬ ‫עבודה‬ , 69% ‫שבועות‬ ‫כמה‬ ‫תוך‬ ‫או‬ ‫מיידי‬ ‫באופן‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ , 28% ‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לאחר‬ - 3 ‫חודשים‬ , 3% ‫מוצלח‬ ‫גיוס‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫מתגמלים‬ , 83% ‫הדרך‬ ‫לאורך‬ ‫גם‬ ‫מתגמלים‬ - ‫בסופו‬ ‫גוייס‬ ‫לא‬ ‫החבר‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫דבר‬ ‫של‬ , 17% ‫כן‬ , 46% ‫לא‬ , 46% ‫השנה‬ ‫להתחיל‬ ‫שוקלים‬ , 8%
 • 34. ‫על‬ ‫הארגונים‬ ‫ברוב‬ ‫התגמול‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ ‫מעל‬ ‫הינו‬ 2000 ₪ . 25% ‫עבור‬ ‫התגמול‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬ ‫חמ‬ " ‫ח‬ ) ‫שעברה‬ ‫בשנה‬ 42% ‫התגמול‬ ‫את‬ ‫הגדילו‬ ( 5% 13% 24% 28% 15% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% ‫עד‬ 500 ‫ש‬ " ‫ח‬ 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-6000 ‫מעל‬ 6001 ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫למשרה‬ ‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫מה‬ ? ‫זהה‬ ‫נשאר‬ ‫התגמול‬ , 69% ‫ירד‬ ‫התגמול‬ , 6% ‫עלה‬ ‫התגמול‬ , 25% ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬ ‫השתנה‬ ‫התגמול‬ ‫האם‬ ?
 • 35. 2% 10% 3% 28% 26% 31% 8% 15% 40% 28% 7% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% ‫עד‬ 500 501-1000 1001-2000 2001-4000 4001-6000 6001 + ‫חבר‬ ‫מביא‬ ‫חבר‬ ‫תגמול‬ ‫גובה‬ ‫הייטק‬ ‫חברות‬ ‫הייטק‬ ‫שאינן‬ ‫חברות‬ ‫התגמול‬ ‫גובה‬ ‫בשקלים‬
 • 37. ‫הארגונים‬ ‫מחצית‬ ‫במעל‬ ‫עלה‬ ‫העובדים‬ ‫תחלופת‬ ‫ששיעור‬ ‫עולה‬ ‫הסקר‬ ‫מנתוני‬ ‫שהשתתפו‬ , ‫ה‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫בקנה‬ ‫שבא‬ ‫דבר‬ - great resignation ‫הפיטורים‬ ‫גלי‬ ‫עם‬ ‫וגם‬ . ‫לגיוס‬ ‫התקנים‬ ‫בכמות‬ ‫לעליה‬ ‫מעבר‬ ‫הרבה‬ ‫הוא‬ ‫הנתון‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ . ‫נגזרות‬ ‫לכך‬ ‫יש‬ ‫עובדים‬ ‫שחיקת‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬ ) ‫גדל‬ ‫העומס‬ ‫כי‬ ( , ‫המוטיבציה‬ ‫בחיזוק‬ ‫גובר‬ ‫צורך‬ , ‫ארגונית‬ ‫מחוברות‬ , ‫ועוד‬ ‫ידע‬ ‫שימור‬
 • 38. ‫היברידיות‬ ‫מאפשרים‬ ‫שלא‬ ‫הארגונים‬ ‫באחוז‬ ‫עליה‬ . ‫רק‬ ‫הקודם‬ ‫בסקר‬ 14% ‫עבודה‬ ‫הגדירו‬ ‫מהארגונים‬ ‫בלבד‬ ‫מהמשרדים‬ . ‫ל‬ ‫עלינו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בסקר‬ 23% . ‫הטבה‬ ‫לא‬ ‫מזמן‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫היברידית‬ ‫עבודה‬ , ‫תנאי‬ ‫אלא‬ ‫רבים‬ ‫עובדים‬ ‫עבור‬ ‫סף‬ . ‫להיברידיות‬ ‫אופציה‬ ‫העדר‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬ ‫תגרום‬ ‫להסרות‬ ‫לעזיבות‬ ‫או‬ ‫מועמדות‬ . ‫המושג‬ ‫את‬ ‫מחדש‬ ‫הגדיר‬ ‫הקורונה‬ ‫עידן‬ WLB . ‫עובדים‬ ‫מהבית‬ ‫אחד‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לפחות‬ ‫היום‬ ‫לקבל‬ ‫מצפים‬ . ‫בגיוס‬ ‫להתקשות‬ ‫עשויים‬ ‫זאת‬ ‫לאפשר‬ ‫שיסרבו‬ ‫ארגונים‬ ‫ובשימורם‬ ‫עובדים‬ .
 • 39. ‫משרה‬ ‫לאיוש‬ ‫הזמן‬ ) TIME TO HIRE ( : ‫הייטק‬ : 61 ‫ימים‬ ‫הייטק‬ ‫לא‬ : 51 ‫ימים‬ 7 12 8 18 16 9 8.5 13 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ‫הייטק‬ ‫פארמה‬ ‫וכימיקלים‬ ‫ביוטק‬ ‫תקשורת‬ ‫פיננסים‬ ‫וביטוח‬ ‫קמעונאות‬ ‫ויעוץ‬ ‫שירותים‬ ‫ויצור‬ ‫תעשיה‬ ‫משרות‬ ‫כמות‬ ‫למגייס‬ . ‫ת‬ 3.5 11.5 8 5 4 4 0 2 4 6 8 10 12 14 ‫הייטק‬ ‫פארמה‬ ‫וכימיקלים‬ ‫וביטוח‬ ‫פיננסים‬ ‫קמעונאות‬ ‫ויעוץ‬ ‫שירותים‬ ‫ויצור‬ ‫תעשיה‬ ‫גיוסים‬ ‫כמות‬ ‫למגייס‬ . ‫ת‬
 • 40. Save the date ‫של‬ ‫והאיכותי‬ ‫הגדול‬ ‫השנתי‬ ‫הגיוס‬ ‫כנס‬ ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫והסורסינג‬ ‫בישראל‬ . ‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ 26/6 ‫בלאגו‬ . ‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬ il co. hrd. info@ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ : ken il/ co. hrportal. www. https:// gius - es /
 • 41. ‫ארגוני‬ ‫ופיתוח‬ ‫למידה‬ ‫כנס‬ 24/10/23 28/11/23 ‫ב‬ ‫לפספס‬ ‫שאסור‬ ‫הכנסים‬ - 2023 ‫בחסות‬ ‫הכנס‬ :
 • 42. HRD
 • 43. ‫מטורף‬ ‫בשוק‬ ‫לגייס‬ ‫ממשיכים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ , ‫מרתקת‬ ‫וסופר‬ ‫מאתגרת‬ ‫בתקופה‬ . ‫בכותרות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫נמצא‬ ‫הגיוס‬ ‫עולם‬ – ‫בעיתונים‬ , ‫בחדשות‬ ‫בכתבות‬ . ‫במלוא‬ ‫מגייסים‬ ‫מהארגונים‬ ‫חלק‬ ‫ומפטרים‬ ‫גיוסים‬ ‫מקפיאים‬ ‫אחרים‬ ‫וארגונים‬ ‫המרץ‬ . ‫שלו‬ ‫האנושי‬ ‫בהון‬ ‫תלויים‬ ‫ארגון‬ ‫של‬ ‫כישלון‬ ‫או‬ ‫שהצלחה‬ ‫קלישאה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ . ‫ולשמר‬ ‫לגייס‬ ‫אחראיים‬ ‫ואתם‬ ‫אתן‬ ‫בארגון‬ ‫ביותר‬ ‫היקר‬ ‫המשאב‬ ‫את‬ . " ‫שונה‬ ‫לתוצאות‬ ‫ולצפות‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫הדבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫שפיות‬ ‫אי‬ ) " ‫איינשטיין‬ .( ‫אחרת‬ ‫תעשו‬ . ‫שלכם‬ ‫הייחודי‬ ‫הקול‬ ‫את‬ ‫תביאו‬ . ‫רעיונות‬ ‫לכם‬ ‫שיתנו‬ ‫השראה‬ ‫סיפורי‬ ‫תפגשו‬ ‫בכנס‬ , ‫קולגות‬ ‫עם‬ ‫מנטוורקינג‬ ‫ותהנו‬ ‫פרקטיים‬ ‫חומרים‬ ‫תקבלו‬ . ‫כוח‬ ‫הוא‬ ‫ידע‬ . ‫שלנו‬ ‫הנדירה‬ ‫הקהילה‬ ‫של‬ ‫הכוח‬ ‫זה‬ ‫ידע‬ ‫שיתוף‬ . ‫שוב‬ , ‫הסקר‬ ‫במילוי‬ ‫חלק‬ ‫שלקחו‬ ‫מי‬ ‫לכל‬ ‫תודה‬ . ‫בכנס‬ ‫נתראה‬ HR TECH ‫ב‬ 16/3/23 ‫הגיוס‬ ‫קהילת‬ ‫ובכנס‬ ‫ב‬ 26/6/23 ‫שלכם‬ ‫גרונר‬ ‫וויקי‬ ‫רוזן‬ ‫יעקב‬
 • 44. ‫כנס‬ HR TECH ‫לכם‬ ‫שאסור‬ ‫השנה‬ ‫לפספס‬ ! ‫טכנולוגיות‬ ‫כנס‬ HR ‫ויכלול‬ ‫במיוחד‬ ‫מרתק‬ ‫יהיה‬  ‫פרקטיות‬ ‫הרצאות‬ , ‫השראה‬ ‫ומעוררות‬ ‫מעניינות‬ ‫בתחום‬ ‫והמומחיות‬ ‫המומחים‬ ‫מיטב‬ ‫של‬  ‫מעל‬ ‫עם‬ ‫איכותי‬ ‫נטוורקינג‬ 400 ‫וחברי‬ ‫חברות‬ ‫קהילה‬  ‫תוכן‬ ‫עולמות‬ ‫לפי‬ ‫פרקטיים‬ ‫סופר‬ ‫למסלולים‬ ‫חלוקה‬  ‫כלים‬ ‫לקבלת‬ ‫הכנס‬ ‫יום‬ ‫בסוף‬ ‫פרקטיות‬ ‫סדנאות‬ ‫ליישום‬ ‫מעשיים‬ ‫מיידי‬ ‫בארגון‬ ‫אצלכם‬ ‫לב‬ ‫שימו‬ , ‫ב‬ ‫יתקיים‬ ‫הכנס‬ 16/3/23 ‫בלאגו‬ ‫אירועים‬ ‫למייל‬ ‫לפנות‬ ‫ניתן‬ ‫לרישום‬ il co. hrd. info@ ‫האתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ : : HRTECH Israel_ ly/ bit. https:// ‫בחסות‬ ‫הכנס‬ :