SlideShare a Scribd company logo
1 of 1
Download to read offline
Die brief van Ignatius
aan Polikarpus
HOOFSTUK 1
1 Ignatius, wat ook Theophorus genoem word, aan Polycarp,
biskop van die kerk wat in Smirna is; hulle opsiener, maar eerder
homself oorgesien deur God die Vader en die Here Jesus Christus:
alle geluk.
2 Omdat jy weet dat jou gedagtes teenoor God as 't ware gevestig
is op 'n onbeweeglike rots; Ek dank uitermate dat ek waardig
geag is om u geseënde aangesig te aanskou, waarin ek my altyd
in God mag verheug.
3 Daarom smeek ek jou deur die genade van God waarmee jy
geklee is, om voort te gaan in jou koers, en om al die ander aan te
spoor dat hulle gered kan word.
4 Behou jou plek met alle sorg van vlees en gees: Beywer jou om
eenheid te bewaar as wat niks beter is nie. Verdra met alle mense,
soos die Here met jou.
5 Ondersteun almal in liefde, soos jy ook doen. Bid sonder ophou:
vra meer begrip as wat jy reeds het. Wees waaksaam, met jou
gees altyd wakker.
6 Spreek met elkeen soos God jou in staat sal stel. Dra die
swakhede van almal, as 'n volmaakte vegter; waar die arbeid
groot is, is die wins des te meer.
7 As jy die goeie dissipels liefhet, watter dank is dit? Maar
onderwerp jy liewer die wat kwaad is, in sagmoedigheid aan jou.
8 Elke wond word nie met dieselfde pleister genees nie: as die
aangroei van die siekte hewig is, verander dit met sagte middels:
wees in alles wys soos 'n slang, maar onskadelik soos 'n duif.
9 Daarom is jy saamgestel uit vlees en gees; dat jy die dinge kan
verander wat voor jou aangesig verskyn.
10 En wat die wat nie gesien word nie, bid tot God dat Hy hulle
aan jou sal openbaar, sodat jy aan niks kortkom nie, maar
oorvloedig kan wees in elke gawe.
11 Die tye vra jou, soos die vlieëniers die winde; en hy wat deur
'n storm gegooi word, die hawe waar hy sou wees; sodat jy by
God kan kom.
12 Wees nugter as die vegter van God: die kroon wat aan jou
voorgestel word, is onsterflikheid en die ewige lewe; waaroor jy
ook ten volle oortuig is. Ek sal jou borg wees in alles en my boeie
wat jy liefgehad het.
13 Laat dié wat eer waardig lyk, maar ander leerstellings leer, jou
nie ontstel nie. Staan vas en onbeweeglik, soos 'n aambeeld
wanneer dit geslaan word.
14 Dit is die deel van 'n dapper vegter om gewond te word, en tog
oorwin te word. Maar veral moet ons alles verdra ter wille van
God, sodat Hy ons kan verdra.
15 Wees elke dag beter as ander: let op die tye; en verwag Hom,
wat bo alle tye, ewig, onsigbaar is, alhoewel ter wille van ons
sigbaar gemaak is: onaantasbaar en onbegaanbaar, maar tog vir
ons onderworpe aan lyding; om allerhande maniere te verduur vir
ons verlossing.
HOOFSTUK 2
1 Laat die weduwees nie verwaarloos word nie; wees agter God
aan, hulle voog.
2 Laat niks gedoen word sonder u medewete en u toestemming
nie; ook doen jy niks anders as volgens die wil van God nie; soos
jy ook met alle volharding doen.
3 Laat julle gemeentes meer vol word; ondersoek almal by die
naam.
4 Moenie die manne en diensmeisies oorsien nie; laat hulle ook
nie opgeblase word nie, maar laat hulle eerder aan die heerlikheid
van God onderwerp, sodat hulle van Hom 'n beter vryheid kan
verkry.
5 Laat hulle nie begeer om op openbare koste vrygelaat te word
nie, sodat hulle nie slawe van hul eie begeerlikhede is nie.
6 Vlug van bose kunste; of eerder, maak geen melding van hulle
nie.
7 Sê vir my susters dat hulle die Here liefhet; en versadig word
met hulle eie mans, beide in die vlees en gees.
8 Net so, vermaan my broers, in die Naam van Jesus Christus, dat
hulle hulle vrouens liefhet, net soos die Here die Kerk.
9 As iemand in 'n maagdelike toestand kan bly, tot eer van die
vlees van Christus, laat hom bly sonder om te roem; maar as hy
roem, is hy ongedaan gemaak. En as hy begeer om meer in ag
geneem te word as die biskop, is hy korrup.
10 Maar dit word almal wat getroud is, hetsy mans of vroue, om
saam te kom met die toestemming van die biskop, sodat hulle
huwelik so kan wees volgens godsaligheid en nie in begeerlikheid
nie.
11 Laat alles geskied tot eer van God.
12 Luister na die biskop, sodat God ook na julle kan luister. My
siel wees sekerheid vir hulle wat hulle aan hulle biskop
onderwerp, met hulle predikante en diakens. En mag my deel
saam met hulle in God wees.
13 Arbeid met mekaar; saam stry, saam hardloop, saam ly; slaap
saam en staan saam op; as die rentmeesters en assessore en
dienaars van God.
14 Asseblief Hom onder wie julle oorlog voer en van wie julle
julle loon ontvang. Laat niemand van julle 'n verlate bevind word
nie; maar laat jou doop bly, soos jou arms; jou geloof, as jou
helm; jou liefde, soos jou spies; jou geduld, soos jou hele
wapenrusting.
15 Laat jou werke jou taak wees, sodat jy 'n gepaste beloning kan
ontvang. Wees dan lankmoedig teenoor mekaar in sagmoedigheid,
soos God teenoor julle is.
16 Laat my in alles oor U bly wees.
HOOFSTUK 3
1 Nou, aangesien die gemeente van Antiogië in Sirië, soos aan
my gesê is, deur julle gebede is; Ek was ook des te meer vertroos
en sonder sorg in God; as dit so is dat ek deur lyding tot God sal
kom; sodat ek deur julle gebede 'n dissipel van Christus gevind
kan word.
2 Dit sal baie gepas wees, o mees waardige Polycarpus, om 'n
uitgelese raad te roep en iemand te kies vir wie jy besonder lief is,
en wat geduldig is met arbeid; dat hy die boodskapper van God
kan wees; en om na Sirië te gaan, hy julle onophoudelike liefde
kan verheerlik tot lof van Christus.
3 'n Christen het nie die krag van homself nie, maar moet altyd
vry wees vir God se diens. Nou is hierdie werk van God sowel as
van julle: wanneer julle dit volbring het.
4 Want ek vertrou deur die genade van God dat julle gereed is vir
elke goeie werk wat vir julle pas in die Here.
5 Omdat ek dus weet dat julle die waarheid liefhet, het ek julle
deur hierdie kort briewe vermaan.
6 Maar omdat ek nie aan al die gemeentes kon skryf nie, omdat
ek skielik van Troas na Neapolis moet vaar; want so is die opdrag
van diegene aan wie se behae ek onderworpe is; skryf jy aan die
gemeentes wat naby jou is, soos geleer in die wil van God, sodat
hulle ook so kan doen.
7 Laat die wat bekwaam is, boodskappers stuur; en laat die ander
hulle briewe stuur deur die wat deur jou gestuur sal word, sodat
jy verheerlik kan word tot in alle ewigheid, wat jy waardig is.
8 Ek groet almal by name, veral die vrou van Epitropus, met al
haar huis en kinders. Ek salueer Attalus, my geliefde.
9 Ek groet hom wat waardig geag sal word om deur julle na Sirië
gestuur te word. Laat genade altyd met hom wees, en met
Polikarpus wat hom stuur.
10 Ek wens julle alle geluk toe in onse God, Jesus Christus; in
wie voortgaan, in die eenheid en beskerming van God.
11 Ek groet Alce, my geliefde. Vaarwel in die Here.

More Related Content

Similar to Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!
Ernest Potgieter
 

Similar to Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf (16)

Die woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheidDie woord van god neem elke christen na volmaaktheid
Die woord van god neem elke christen na volmaaktheid
 
Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx
Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptxMatteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx
Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx
 
Breek los uit die wurggreep van satan 14
Breek los uit die wurggreep van satan 14Breek los uit die wurggreep van satan 14
Breek los uit die wurggreep van satan 14
 
The Book of Prophet Habakkuk-Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Afrikaans.pdfThe Book of Prophet Habakkuk-Afrikaans.pdf
The Book of Prophet Habakkuk-Afrikaans.pdf
 
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdf
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdfAfrikaans - Testament of Benjamin.pdf
Afrikaans - Testament of Benjamin.pdf
 
Tema: # mekaar deel
Tema: # mekaar deel Tema: # mekaar deel
Tema: # mekaar deel
 
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdfAfrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Afrikaans - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
breek los uit die wurggreep van satan 12
breek los uit die wurggreep van satan 12breek los uit die wurggreep van satan 12
breek los uit die wurggreep van satan 12
 
Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!Lees en hou vas aan die woord!
Lees en hou vas aan die woord!
 
Afrikaans - Tobit.pdf
Afrikaans - Tobit.pdfAfrikaans - Tobit.pdf
Afrikaans - Tobit.pdf
 
Tema - Kry die Melodie van Hoop in Jou Lewe
Tema - Kry die Melodie van Hoop in Jou LeweTema - Kry die Melodie van Hoop in Jou Lewe
Tema - Kry die Melodie van Hoop in Jou Lewe
 
Aanpreek 20110130
Aanpreek 20110130Aanpreek 20110130
Aanpreek 20110130
 
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdf
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdfAfrikaans - Prayer of Azariah.pdf
Afrikaans - Prayer of Azariah.pdf
 
Tema simplicity
Tema   simplicityTema   simplicity
Tema simplicity
 
10 aug 2014 wat gee jy vir iemand wat alles het
10 aug 2014 wat gee jy vir iemand wat alles het10 aug 2014 wat gee jy vir iemand wat alles het
10 aug 2014 wat gee jy vir iemand wat alles het
 
7 maal gestort vir ons kerk 2
7 maal gestort vir ons kerk 27 maal gestort vir ons kerk 2
7 maal gestort vir ons kerk 2
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Russian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Russian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxRussian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Russian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Russian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Russian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfRussian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Russian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfRomanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Romanian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Queretaro Otomi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Queretaro Otomi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfQueretaro Otomi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Queretaro Otomi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Quechua - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Quechua - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfQuechua - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Quechua - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfPunjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Punjabi Gurmukhi - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Portuguese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Portuguese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfPortuguese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Portuguese - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Polish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Polish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfPolish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Polish - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfPersian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfPashto Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Pashto Persian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfOromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Oromo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Odia (Oriya) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Odia (Oriya) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfOdia (Oriya) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Odia (Oriya) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Norwegian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Norwegian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfNorwegian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Norwegian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Northern Sotho (Sepedi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Northern Sotho (Sepedi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfNorthern Sotho (Sepedi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Northern Sotho (Sepedi) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Nepali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Nepali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfNepali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Nepali - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Romanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Romanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxRomanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Romanian Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian (Traditional) - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mongolian - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Mizo - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdfMeitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
Meitei (Meiteilon) Manipuri - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf
 

Afrikaans - The Epistle of Ignatius to Polycarp.pdf

  • 1. Die brief van Ignatius aan Polikarpus HOOFSTUK 1 1 Ignatius, wat ook Theophorus genoem word, aan Polycarp, biskop van die kerk wat in Smirna is; hulle opsiener, maar eerder homself oorgesien deur God die Vader en die Here Jesus Christus: alle geluk. 2 Omdat jy weet dat jou gedagtes teenoor God as 't ware gevestig is op 'n onbeweeglike rots; Ek dank uitermate dat ek waardig geag is om u geseënde aangesig te aanskou, waarin ek my altyd in God mag verheug. 3 Daarom smeek ek jou deur die genade van God waarmee jy geklee is, om voort te gaan in jou koers, en om al die ander aan te spoor dat hulle gered kan word. 4 Behou jou plek met alle sorg van vlees en gees: Beywer jou om eenheid te bewaar as wat niks beter is nie. Verdra met alle mense, soos die Here met jou. 5 Ondersteun almal in liefde, soos jy ook doen. Bid sonder ophou: vra meer begrip as wat jy reeds het. Wees waaksaam, met jou gees altyd wakker. 6 Spreek met elkeen soos God jou in staat sal stel. Dra die swakhede van almal, as 'n volmaakte vegter; waar die arbeid groot is, is die wins des te meer. 7 As jy die goeie dissipels liefhet, watter dank is dit? Maar onderwerp jy liewer die wat kwaad is, in sagmoedigheid aan jou. 8 Elke wond word nie met dieselfde pleister genees nie: as die aangroei van die siekte hewig is, verander dit met sagte middels: wees in alles wys soos 'n slang, maar onskadelik soos 'n duif. 9 Daarom is jy saamgestel uit vlees en gees; dat jy die dinge kan verander wat voor jou aangesig verskyn. 10 En wat die wat nie gesien word nie, bid tot God dat Hy hulle aan jou sal openbaar, sodat jy aan niks kortkom nie, maar oorvloedig kan wees in elke gawe. 11 Die tye vra jou, soos die vlieëniers die winde; en hy wat deur 'n storm gegooi word, die hawe waar hy sou wees; sodat jy by God kan kom. 12 Wees nugter as die vegter van God: die kroon wat aan jou voorgestel word, is onsterflikheid en die ewige lewe; waaroor jy ook ten volle oortuig is. Ek sal jou borg wees in alles en my boeie wat jy liefgehad het. 13 Laat dié wat eer waardig lyk, maar ander leerstellings leer, jou nie ontstel nie. Staan vas en onbeweeglik, soos 'n aambeeld wanneer dit geslaan word. 14 Dit is die deel van 'n dapper vegter om gewond te word, en tog oorwin te word. Maar veral moet ons alles verdra ter wille van God, sodat Hy ons kan verdra. 15 Wees elke dag beter as ander: let op die tye; en verwag Hom, wat bo alle tye, ewig, onsigbaar is, alhoewel ter wille van ons sigbaar gemaak is: onaantasbaar en onbegaanbaar, maar tog vir ons onderworpe aan lyding; om allerhande maniere te verduur vir ons verlossing. HOOFSTUK 2 1 Laat die weduwees nie verwaarloos word nie; wees agter God aan, hulle voog. 2 Laat niks gedoen word sonder u medewete en u toestemming nie; ook doen jy niks anders as volgens die wil van God nie; soos jy ook met alle volharding doen. 3 Laat julle gemeentes meer vol word; ondersoek almal by die naam. 4 Moenie die manne en diensmeisies oorsien nie; laat hulle ook nie opgeblase word nie, maar laat hulle eerder aan die heerlikheid van God onderwerp, sodat hulle van Hom 'n beter vryheid kan verkry. 5 Laat hulle nie begeer om op openbare koste vrygelaat te word nie, sodat hulle nie slawe van hul eie begeerlikhede is nie. 6 Vlug van bose kunste; of eerder, maak geen melding van hulle nie. 7 Sê vir my susters dat hulle die Here liefhet; en versadig word met hulle eie mans, beide in die vlees en gees. 8 Net so, vermaan my broers, in die Naam van Jesus Christus, dat hulle hulle vrouens liefhet, net soos die Here die Kerk. 9 As iemand in 'n maagdelike toestand kan bly, tot eer van die vlees van Christus, laat hom bly sonder om te roem; maar as hy roem, is hy ongedaan gemaak. En as hy begeer om meer in ag geneem te word as die biskop, is hy korrup. 10 Maar dit word almal wat getroud is, hetsy mans of vroue, om saam te kom met die toestemming van die biskop, sodat hulle huwelik so kan wees volgens godsaligheid en nie in begeerlikheid nie. 11 Laat alles geskied tot eer van God. 12 Luister na die biskop, sodat God ook na julle kan luister. My siel wees sekerheid vir hulle wat hulle aan hulle biskop onderwerp, met hulle predikante en diakens. En mag my deel saam met hulle in God wees. 13 Arbeid met mekaar; saam stry, saam hardloop, saam ly; slaap saam en staan saam op; as die rentmeesters en assessore en dienaars van God. 14 Asseblief Hom onder wie julle oorlog voer en van wie julle julle loon ontvang. Laat niemand van julle 'n verlate bevind word nie; maar laat jou doop bly, soos jou arms; jou geloof, as jou helm; jou liefde, soos jou spies; jou geduld, soos jou hele wapenrusting. 15 Laat jou werke jou taak wees, sodat jy 'n gepaste beloning kan ontvang. Wees dan lankmoedig teenoor mekaar in sagmoedigheid, soos God teenoor julle is. 16 Laat my in alles oor U bly wees. HOOFSTUK 3 1 Nou, aangesien die gemeente van Antiogië in Sirië, soos aan my gesê is, deur julle gebede is; Ek was ook des te meer vertroos en sonder sorg in God; as dit so is dat ek deur lyding tot God sal kom; sodat ek deur julle gebede 'n dissipel van Christus gevind kan word. 2 Dit sal baie gepas wees, o mees waardige Polycarpus, om 'n uitgelese raad te roep en iemand te kies vir wie jy besonder lief is, en wat geduldig is met arbeid; dat hy die boodskapper van God kan wees; en om na Sirië te gaan, hy julle onophoudelike liefde kan verheerlik tot lof van Christus. 3 'n Christen het nie die krag van homself nie, maar moet altyd vry wees vir God se diens. Nou is hierdie werk van God sowel as van julle: wanneer julle dit volbring het. 4 Want ek vertrou deur die genade van God dat julle gereed is vir elke goeie werk wat vir julle pas in die Here. 5 Omdat ek dus weet dat julle die waarheid liefhet, het ek julle deur hierdie kort briewe vermaan. 6 Maar omdat ek nie aan al die gemeentes kon skryf nie, omdat ek skielik van Troas na Neapolis moet vaar; want so is die opdrag van diegene aan wie se behae ek onderworpe is; skryf jy aan die gemeentes wat naby jou is, soos geleer in die wil van God, sodat hulle ook so kan doen. 7 Laat die wat bekwaam is, boodskappers stuur; en laat die ander hulle briewe stuur deur die wat deur jou gestuur sal word, sodat jy verheerlik kan word tot in alle ewigheid, wat jy waardig is. 8 Ek groet almal by name, veral die vrou van Epitropus, met al haar huis en kinders. Ek salueer Attalus, my geliefde. 9 Ek groet hom wat waardig geag sal word om deur julle na Sirië gestuur te word. Laat genade altyd met hom wees, en met Polikarpus wat hom stuur. 10 Ek wens julle alle geluk toe in onse God, Jesus Christus; in wie voortgaan, in die eenheid en beskerming van God. 11 Ek groet Alce, my geliefde. Vaarwel in die Here.