SlideShare a Scribd company logo
A poboación española Tema 6 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra)
A demografía Demos = Poboación  Grafos = Tratado + Fontes - Recontos - Censos - Padróns - Rexistro Civil - Rexistros Parroquiais Instituto Nacional de Estatística Instituto Galego de Estatística Natalidade-Mortalidade Movementos migratorios
O movemento natural Está condicionado por dous Factores Natalidade É o número de nacementos dun ano nunha poboación determinada. Mortalidade É o número de falecementos dun ano nunha poboación determinada. - Foi alta ata 1900. - Descendeu dende 1900 a 1990. - Paréntese no descenso entre 1955- 74, época na que se deu o baby boom . - Recupérase o descenso entre 1975- 98. - Actualmente iniciou un ascenso moderado. - Foi moderada ata 1900. - Descenso rápido dende 1900 ata hoxe. - Actualmente é semellante á dos nosos veciños europeos. - Ultimamente experimentou un lixeiro ascenso. - É unha das máis baixas do mundo. Taxa de natalidade: nacidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil Taxa de mortalidade: falecidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil.
Outros Indicadores sociodemográficos A nupcialidade: refírese aos matrimonios celebrados nun ano. Perdeu valor polo nº de parellas sen casar. A fecundidade: Indica o nº medio de fillos que ten unha muller nun de- terminado territorio.Cambia segundo as condicións socioeconómicas. A mortalidade infantil: Indica o número de nenos menores dun ano falecidos ao longo dun ano. A esperanza de vida ao nacer: é o número medio de anos de vida que unha persoa pode esperar vivir no momento do seu nacemento.
O crecemento natural. É a diferencia entre: Natalidade + - Mortalidade Pode ser: A. Positivo: Nacen máis persoas das que morren A poboación medra B. Negativo: Morren máis persoas das que nacen A poboación diminúe C. C. Cero: Morre o mesmo número de persoas das que nacen A poboación non varía.
Fases da demografía española Feitos 1ª FASE Demografía tradicional 2ª FASE Descenso da mortalidade 3ª FASE Reaxuste da natalidade 4ª FASE Demografía moderna Cronoloxía Da antigüidade ao século XVIII Século XVIII-1920 1920-1950 1950-Actualidade Natalidade Moi alta. Cada muller tiña unha media de 5 fillos Mantense alta Diminúe Moi baixa Mortalidade Moi alta. A maioría dos nenos morrían no 1º ano de vida. Alta mortalidade catastrófica Diminúe con forza Cada vez máis baixa Moi baixa Crecemento da poboación Moi lento ou estancamento Moi rápido Moderado Crecemento cero Estrutura socioeconómica Sociedade de base agraria preindustrial. Proceso de industrialización. Sociedade máis próspera Sociedade industrial. Éxodo rural Envellecemento da poboación. Esperanza de vida alta.
Poden ser de dous Tipos Interiores Exteriores Dánse dentro dun Estado E poden ser Éxodo rural Interurbanas Temporais ou estacionais Dánse dun Estado a outro E poden ser E poden ser Continentais Intercontinentais e Están provocados polas seguintes Causas Naturais Políticas ou relixiosas Económicas Socioculturais Provocadas por desastres natu- rais Persecucións políticas ou relixiosas Busca de melloras laborais Promocionar no estudio e na formación
Consecuencias das migracións Demográficas: P. receptores: rexuvenecemento. P. emisores: envellecemento. Económicas: P. receptores: man de obra moza. P. emisores: perden man de obra. Sociais: P. receptores: falla de servizos P. emisores: desestruturación fa- miliar. Culturais: P. emisores: enriquecemento cultural. P. receptores: enriquecemento cultural. Persoais: Adaptación a novos hábitos cotiáns. Ecolóxicas: P. emisores: abandono rural. P. receptores: aglomeración urbana.
Migracións Interiores
Españois no mundo As migracións exteriores españolas
A inmigración en España Pódese clasificar como Inmigrantes: - Nacionalizados. - Con permiso de resi- dencia. - En situación irregular (sen papeis) Proceden básicamente de Europa América do Sur África Instálase principalmente en Cataluña Valencia Madrid Andalucía Os oriúndos de Países ricos traballan en Diplomacia Educación Directivos Países pobres traballan en Agricultura Construción S. doméstico Outros inmigrantes son Xubilados europeos Refuxiados políticos
O crecemento real da poboación É a diferencia entre E tendo en conta a Natalidade Mortalidade Inmigración Emigración E E
A estrutura da poboación: Analizámola dende os seguintes Criterios Composición segundo sexo Composición segundo a idade Composición segundo a actividade económica Diferencia entre o número de Homes Mulleres Diferencia entre o número de Diferencia entre o número de Mozos Adultos Anciáns Activos Inactivos
Distribución da poboación española Industria, turismo, comercio. Turismo, agricultura. Agricultura, industria. Agricultura, turismo. Administración, industria, comercio, lecer, turismo. Pesca, comercio, industria.
A poboación de Galicia Reparto espacial da poboación Características Envellecemento Emigración histó- rica Inmigración actu- al
O futuro da poboación española Descenso da fecundidade Aumento da esperanza de vida Envellecemento da poboación Aumento do financiamen- to das pensións. Encarecemento das pres- tacións sanitarias. Aumento do investimento en asistencia social. Aumento da esperanza de vida Aumento da esperanza de vida Inmigracións Forte aumento ata 2007 Forte redución ata ata 2010 Estabilización a partir de 2010

More Related Content

What's hot

UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
UNIDADE 1 - 2º E.S.O.UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
Pablo González Paz
 
Actividades UD 10 A poboación
Actividades UD 10 A poboaciónActividades UD 10 A poboación
Actividades UD 10 A poboaciónEvaPaula
 
14 a poboación do mundo
14 a poboación do mundo14 a poboación do mundo
14 a poboación do mundo
roberto
 
A poboación mundial
A poboación mundialA poboación mundial
A poboación mundialmasinisa
 
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia  poboaciónPreseXeografía humana de galicia  poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
ccssdidactica ddoval
 
R5 sociais 6
R5 sociais 6R5 sociais 6
R5 sociais 6
Fiz
 
A poboación mundial
A poboación mundialA poboación mundial
A poboación mundial
masinisa
 
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. XeografíaTema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
Gloria Martínez Marín
 
Poboación
PoboaciónPoboación
XEO2. Poboación española
XEO2. Poboación españolaXEO2. Poboación española
XEO2. Poboación españolaaialo1
 
rSociais resumo tema6
rSociais resumo tema6rSociais resumo tema6
rSociais resumo tema6
Fiz
 
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
David Barrán Ferreiro
 
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galicia
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galiciaEstamos ante unha catástrofe demográfica en galicia
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galiciaSantiago González Avión
 
Unidade 7 Poboación
Unidade 7 PoboaciónUnidade 7 Poboación
Unidade 7 Poboación
camposseijo
 
O movemento natural da poboación en España e en Galicia
O movemento natural da poboación en España e en GaliciaO movemento natural da poboación en España e en Galicia
O movemento natural da poboación en España e en Galicia
profesor historia
 
A poboación
A poboaciónA poboación
A poboaciónecocabe
 
Tema 15 Os fenómenos migratorios
Tema 15 Os fenómenos migratoriosTema 15 Os fenómenos migratorios
Tema 15 Os fenómenos migratoriosrubempaul
 

What's hot (20)

UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
UNIDADE 1 - 2º E.S.O.UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
UNIDADE 1 - 2º E.S.O.
 
Actividades UD 10 A poboación
Actividades UD 10 A poboaciónActividades UD 10 A poboación
Actividades UD 10 A poboación
 
A Poboación
A PoboaciónA Poboación
A Poboación
 
14 a poboación do mundo
14 a poboación do mundo14 a poboación do mundo
14 a poboación do mundo
 
A poboación mundial
A poboación mundialA poboación mundial
A poboación mundial
 
PreseXeografía humana de galicia poboación
PreseXeografía humana de galicia  poboaciónPreseXeografía humana de galicia  poboación
PreseXeografía humana de galicia poboación
 
R5 sociais 6
R5 sociais 6R5 sociais 6
R5 sociais 6
 
A poboación mundial
A poboación mundialA poboación mundial
A poboación mundial
 
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. XeografíaTema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
Tema 11 Movementos naturais da poboación. 2º BACH. Xeografía
 
Poboación
PoboaciónPoboación
Poboación
 
XEO2. Poboación española
XEO2. Poboación españolaXEO2. Poboación española
XEO2. Poboación española
 
rSociais resumo tema6
rSociais resumo tema6rSociais resumo tema6
rSociais resumo tema6
 
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
Xeografía e Historia 2º ESO Unidade 2 O espazo humano mundial, en Europa e Es...
 
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galicia
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galiciaEstamos ante unha catástrofe demográfica en galicia
Estamos ante unha catástrofe demográfica en galicia
 
Unidade 7 Poboación
Unidade 7 PoboaciónUnidade 7 Poboación
Unidade 7 Poboación
 
Tema 6. 3º Eso
Tema 6. 3º EsoTema 6. 3º Eso
Tema 6. 3º Eso
 
O movemento natural da poboación en España e en Galicia
O movemento natural da poboación en España e en GaliciaO movemento natural da poboación en España e en Galicia
O movemento natural da poboación en España e en Galicia
 
A poboación
A poboaciónA poboación
A poboación
 
Tema 15 Os fenómenos migratorios
Tema 15 Os fenómenos migratoriosTema 15 Os fenómenos migratorios
Tema 15 Os fenómenos migratorios
 
Transicion demográfica
Transicion demográficaTransicion demográfica
Transicion demográfica
 

Similar to 6. A poboación.

Apoboacin 101230052258-phpapp0
Apoboacin 101230052258-phpapp0Apoboacin 101230052258-phpapp0
Apoboacin 101230052258-phpapp0LOPEZMOURENZA
 
Unidade 8 PoboacióN Mac
Unidade 8 PoboacióN MacUnidade 8 PoboacióN Mac
Unidade 8 PoboacióN Maccamposseijo
 
UD 10 A poboación
UD 10 A poboaciónUD 10 A poboación
UD 10 A poboaciónEvaPaula
 
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Ismael Vide González
 
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLACOMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
rubempaul
 
Tema 11
Tema 11Tema 11
Tema 11
Santiago Dans
 
A evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en GaliciaA evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en Galicia
profesor historia
 
Os habitantes da terra
Os habitantes da terraOs habitantes da terra
Os habitantes da terraicoico1
 

Similar to 6. A poboación. (11)

Apoboacin 101230052258-phpapp0
Apoboacin 101230052258-phpapp0Apoboacin 101230052258-phpapp0
Apoboacin 101230052258-phpapp0
 
Tema 8 A poboación
Tema 8 A poboaciónTema 8 A poboación
Tema 8 A poboación
 
Unidade 8 PoboacióN Mac
Unidade 8 PoboacióN MacUnidade 8 PoboacióN Mac
Unidade 8 PoboacióN Mac
 
Poboacion EspañOla
Poboacion EspañOlaPoboacion EspañOla
Poboacion EspañOla
 
UD 10 A poboación
UD 10 A poboaciónUD 10 A poboación
UD 10 A poboación
 
Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.Análise e comentario de pirámides de poboación.
Análise e comentario de pirámides de poboación.
 
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLACOMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
COMENTARIO DA PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA
 
Poboacion EspañOla
Poboacion EspañOlaPoboacion EspañOla
Poboacion EspañOla
 
Tema 11
Tema 11Tema 11
Tema 11
 
A evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en GaliciaA evolución da poboación en España e en Galicia
A evolución da poboación en España e en Galicia
 
Os habitantes da terra
Os habitantes da terraOs habitantes da terra
Os habitantes da terra
 

More from Ismael Vide González

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
Ismael Vide González
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
Ismael Vide González
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
Ismael Vide González
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
Ismael Vide González
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
Ismael Vide González
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
Ismael Vide González
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
Ismael Vide González
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
Ismael Vide González
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
Ismael Vide González
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
Ismael Vide González
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
Ismael Vide González
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
Ismael Vide González
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
Ismael Vide González
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
Ismael Vide González
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
Ismael Vide González
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
Ismael Vide González
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
Ismael Vide González
 

More from Ismael Vide González (20)

6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix6. europa a finais do século xix
6. europa a finais do século xix
 
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas1. fontes, métodos e correntes historiográficas
1. fontes, métodos e correntes historiográficas
 
17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.17. a nova orde mundial.
17. a nova orde mundial.
 
16. un mundo en crise
16. un mundo en crise16. un mundo en crise
16. un mundo en crise
 
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
15. os contrastes territoriais e as políticas de cohesión
 
R. sacra
R. sacraR. sacra
R. sacra
 
14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.14. os espazos turísticos.
14. os espazos turísticos.
 
4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais4. Paisaxes naturais
4. Paisaxes naturais
 
13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.13. transportes e comunicacións.
13. transportes e comunicacións.
 
12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.12. A terciarización da economía.
12. A terciarización da economía.
 
11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.11. os espazos industriais.
11. os espazos industriais.
 
10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.10. r. mineiros e enerxéticos.
10. r. mineiros e enerxéticos.
 
9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.9. actividades agrarias e pesqueiras.
9. actividades agrarias e pesqueiras.
 
8. O sistema urbano
8. O sistema urbano8. O sistema urbano
8. O sistema urbano
 
7. O poboamento
7. O poboamento7. O poboamento
7. O poboamento
 
5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.5. Os riscos naturais e ambientais.
5. Os riscos naturais e ambientais.
 
2. O clima.
2. O clima.2. O clima.
2. O clima.
 
1. O relevo.
1. O relevo.1. O relevo.
1. O relevo.
 
3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.3. A auga. Recursos hídricos.
3. A auga. Recursos hídricos.
 
O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.O comentario de documentos filmicos.
O comentario de documentos filmicos.
 

6. A poboación.

 • 1. A poboación española Tema 6 Ismael Vide González IES María Soliño Cangas (Pontevedra)
 • 2. A demografía Demos = Poboación Grafos = Tratado + Fontes - Recontos - Censos - Padróns - Rexistro Civil - Rexistros Parroquiais Instituto Nacional de Estatística Instituto Galego de Estatística Natalidade-Mortalidade Movementos migratorios
 • 3. O movemento natural Está condicionado por dous Factores Natalidade É o número de nacementos dun ano nunha poboación determinada. Mortalidade É o número de falecementos dun ano nunha poboación determinada. - Foi alta ata 1900. - Descendeu dende 1900 a 1990. - Paréntese no descenso entre 1955- 74, época na que se deu o baby boom . - Recupérase o descenso entre 1975- 98. - Actualmente iniciou un ascenso moderado. - Foi moderada ata 1900. - Descenso rápido dende 1900 ata hoxe. - Actualmente é semellante á dos nosos veciños europeos. - Ultimamente experimentou un lixeiro ascenso. - É unha das máis baixas do mundo. Taxa de natalidade: nacidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil Taxa de mortalidade: falecidos nun ano por mil e dividido pola poboación total. O resultado é en tantos por mil.
 • 4. Outros Indicadores sociodemográficos A nupcialidade: refírese aos matrimonios celebrados nun ano. Perdeu valor polo nº de parellas sen casar. A fecundidade: Indica o nº medio de fillos que ten unha muller nun de- terminado territorio.Cambia segundo as condicións socioeconómicas. A mortalidade infantil: Indica o número de nenos menores dun ano falecidos ao longo dun ano. A esperanza de vida ao nacer: é o número medio de anos de vida que unha persoa pode esperar vivir no momento do seu nacemento.
 • 5. O crecemento natural. É a diferencia entre: Natalidade + - Mortalidade Pode ser: A. Positivo: Nacen máis persoas das que morren A poboación medra B. Negativo: Morren máis persoas das que nacen A poboación diminúe C. C. Cero: Morre o mesmo número de persoas das que nacen A poboación non varía.
 • 6. Fases da demografía española Feitos 1ª FASE Demografía tradicional 2ª FASE Descenso da mortalidade 3ª FASE Reaxuste da natalidade 4ª FASE Demografía moderna Cronoloxía Da antigüidade ao século XVIII Século XVIII-1920 1920-1950 1950-Actualidade Natalidade Moi alta. Cada muller tiña unha media de 5 fillos Mantense alta Diminúe Moi baixa Mortalidade Moi alta. A maioría dos nenos morrían no 1º ano de vida. Alta mortalidade catastrófica Diminúe con forza Cada vez máis baixa Moi baixa Crecemento da poboación Moi lento ou estancamento Moi rápido Moderado Crecemento cero Estrutura socioeconómica Sociedade de base agraria preindustrial. Proceso de industrialización. Sociedade máis próspera Sociedade industrial. Éxodo rural Envellecemento da poboación. Esperanza de vida alta.
 • 7. Poden ser de dous Tipos Interiores Exteriores Dánse dentro dun Estado E poden ser Éxodo rural Interurbanas Temporais ou estacionais Dánse dun Estado a outro E poden ser E poden ser Continentais Intercontinentais e Están provocados polas seguintes Causas Naturais Políticas ou relixiosas Económicas Socioculturais Provocadas por desastres natu- rais Persecucións políticas ou relixiosas Busca de melloras laborais Promocionar no estudio e na formación
 • 8. Consecuencias das migracións Demográficas: P. receptores: rexuvenecemento. P. emisores: envellecemento. Económicas: P. receptores: man de obra moza. P. emisores: perden man de obra. Sociais: P. receptores: falla de servizos P. emisores: desestruturación fa- miliar. Culturais: P. emisores: enriquecemento cultural. P. receptores: enriquecemento cultural. Persoais: Adaptación a novos hábitos cotiáns. Ecolóxicas: P. emisores: abandono rural. P. receptores: aglomeración urbana.
 • 10. Españois no mundo As migracións exteriores españolas
 • 11. A inmigración en España Pódese clasificar como Inmigrantes: - Nacionalizados. - Con permiso de resi- dencia. - En situación irregular (sen papeis) Proceden básicamente de Europa América do Sur África Instálase principalmente en Cataluña Valencia Madrid Andalucía Os oriúndos de Países ricos traballan en Diplomacia Educación Directivos Países pobres traballan en Agricultura Construción S. doméstico Outros inmigrantes son Xubilados europeos Refuxiados políticos
 • 12. O crecemento real da poboación É a diferencia entre E tendo en conta a Natalidade Mortalidade Inmigración Emigración E E
 • 13. A estrutura da poboación: Analizámola dende os seguintes Criterios Composición segundo sexo Composición segundo a idade Composición segundo a actividade económica Diferencia entre o número de Homes Mulleres Diferencia entre o número de Diferencia entre o número de Mozos Adultos Anciáns Activos Inactivos
 • 14. Distribución da poboación española Industria, turismo, comercio. Turismo, agricultura. Agricultura, industria. Agricultura, turismo. Administración, industria, comercio, lecer, turismo. Pesca, comercio, industria.
 • 15. A poboación de Galicia Reparto espacial da poboación Características Envellecemento Emigración histó- rica Inmigración actu- al
 • 16. O futuro da poboación española Descenso da fecundidade Aumento da esperanza de vida Envellecemento da poboación Aumento do financiamen- to das pensións. Encarecemento das pres- tacións sanitarias. Aumento do investimento en asistencia social. Aumento da esperanza de vida Aumento da esperanza de vida Inmigracións Forte aumento ata 2007 Forte redución ata ata 2010 Estabilización a partir de 2010