Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

1. O relevo.

 1. 1 Panxea I Fragmentación continental Nova unión continental (Panxea II) Nova fragmentación Continental. Gondwana e Laurasia Oroxenias caledoniana Oroxenia alpina Oroxenia herciniana Meseta, M. Galaico- Potugués. Erosión do M. Hespérico Pireneos C. Béticas S. Central M. de Toledo S. Ibérico C. Cantábrica C. C. Catalanas. Millóns de anos Non quedan restos na Península Formación das Illas Canarias Eras xeolóxicas
 2. Evolución dos continentes. 2
 3. Placas tectónicas 3
 4. Correntes de convección no manto.4
 5. O releve. Dinámica de placas e tipos de oroxenia5 Dinámica das placas xeolóxicas
 6. Evolución da placa ibérica. 6
 7. A Península na era Precámbrica.7
 8. A Península na era Paleozóica.8
 9. A Península na era Mesozoica.9
 10. A Península na era Cenozoica.10
 11. Mapa litolóxico de España 11
 12. Modelaxe silícea: Esquema xeral12
 13. Modelado silíceo: canchal 13
 14. Modelaxe silíceo: diaclasas horizontais ou parale14
 15. Modelaxe silíceo: domo 15
 16. Modelaxe silíceo: tor 16
 17. Modelaxe silícea: Rochas cabaleiras.17
 18. Modelaxe silícea: pedreira 18
 19. Modelaxe calcárea: esquema xeral.
 20. Modelaxe calcárea: garganta ou foz20
 21. Modelaxe cárstica: lapiás 21
 22. Modelaxe calcárea: polxé 22
 23. Modelaxe cárstica: dolina con sumideiro (ponor)23
 24. Modelaxe cárstica: cova 24
 25. Modelaxe arxilosa: releve horizontal. Esquema x25
 26. Modelaxe arxilosa: mesa ou páramo.26
 27. Modelaxe arxilosa: cerro testemuña.27
 28. Modelaxe arxilosa: bad lands28
 29. Modelaxe arxilosa: Releve en costa. Esquema xe29
 30. Modelaxe arxilosa. Relevo en costa: dorso e fron30
 31. Modelaxe arxilosa: releve apalachense31
 32. Modelaxe arxilosa. Releve apalachense: crestas e32
 33. M. arxilosa. Releve apalachense: cluse.33
 34. M. arxilosa. Releve xurásico.34
 35. M. arxilosa. R. apalachense: combe35
 36. M. arxilosa. R. apalachense: sinclinal colgado36
 37. Modelaxe volcánica: Cañadas do Teide37
 38. Releve volcánico: caldeira apagada38
 39. Modelaxe volcánica: pillow lavas.39
 40. Principais unidades morfoestructurais.40
 41. O releve. Unidades morfoestructurais.41
 42. España física. 42
 43. Meseta Central: cartografía xeral43
 44. O releve. Estructura xermánica44
 45. O releve. Estructura xermánica da meseta45 Horst Graben H. Graben H. G. H G. Horst Estructura xermánica da Meseta Corte Norte - Sur da Península Ibérica.
 46. O releve. A meseta: campiñas46
 47. O releve. Penichaira occidental da meseta.47
 48. O releve. A meseta: penechaira con "montes illa"48
 49. O releve. A meseta: arribes do Douro49
 50. O releve. A Meseta: Tablas de Daimiel50
 51. O releve. A meseta: volcán do Campo de Calatra51
 52. O releve. Submeseta sur: Cidade Encantada.52
 53. S. Central: cartografía xeral.53
 54. O releve. Perfil do S. Central54 Corte lonxitudinal Oeste-Leste do Sistema Central
 55. Sistema central: cara norte do Pico do moro Alm55
 56. S. Central. Val de Lozoya. 56
 57. M. de Toledo: cartografía xeral.57
 58. M. de León: cartografía xeral.58
 59. Montes de León: Lago de Sanabria59
 60. Montes de León: L. de Sanabria, formación do gl60
 61. Montes de León. L. de Sanabria: madurez do gla61
 62. Montes de León. L. de Sanabria: desxeo e formac62
 63. C. Cantábrica: cartografía xeral.63
 64. Perfil lonxitudinal da Cordilleira Cantábrica
 65. C. Cantábrica. Picos de Europa: Naranjo de Buln65
 66. C. Cantábrica. Glaciarismo: lagos66
 67. C. Cantábrica. Glaciarismo: antigo circo glaciar67
 68. Glaciarismo. Esquema da acción erosiva dun gla68
 69. C. Cantábrica. Glaciarismo: val glaciar en U69
 70. Sistema Ibérico: cartografía xeral.70
 71. Xeomorfoloxía do Sistema Ibérico71
 72. S. Ibérico: estructura xeolóxica.72
 73. Serra Morena: cartografía xeral.73
 74. S. Morena: Flexión ou escalón da Meseta co Val74
 75. Macizo Galaico: cartografía xeral.75
 76. O Macizo Galáico: estructura xeolóxica.76
 77. Macizo Galaico: perfíl loxitudinal77 Perfil loxitudinal do Macizo Galaico: NO-SL.
 78. Macizo Galaico: Pena Trevinca.78
 79. Macizo Galaico: Val de Maceda.79
 80. Macizo Galáico: Canón do Sil80
 81. Macizo Galego: A Terra Chá.81
 82. Montes Vascos: cartografía xeral82
 83. Montes Vascos: pico de Aizkorri83
 84. Montes Pireneos: cartografía xeral.84
 85. M. Pireneos: fases de formación85
 86. Montes Pireneos: perfil lonxitudinal.86 Perfil oeste-leste dos Pireneos.
 87. M. Pireneos: unidades estructurais.87
 88. M. Pireneos: perfíl transversal sur.88
 89. M. Pireneos: Canal de Berdún (foto satélite)89
 90. M. Pireneos: glaciarismo activo90
 91. M. Pireneos. Pegadas glaciares: ibón.91
 92. M. Pireneos. Val glaciar en "artesa"92
 93. M. Pireneos: relevo volcánico no M. da Garrotxa93
 94. C. Costeira Catalana: cartografía xeral94
 95. C.C. Catalanas: estructura xeomorfolóxica.95
 96. C.C.Catalana: Macizo de Montserrat.96
 97. C.C. Catalana: M. de Montseny97
 98. Cordilleiras Béticas: cartografía xeral.98
 99. C. Béticas: estructura litolóxica.99
 100. C. Béticas: estructura xeomorfolóxica.100
 101. Cordilleiras Béticas: manto de corremento101 Escama Surco
 102. Manto de corremento 102
 103. C. Béticas: S. Nevada e o Mulhacén (F. satélite)103
 104. C. Béticas: Serra Nevada. 104
 105. C. Béticas: depresión Guadix-Baza105
 106. C. Béticas: Formación cárstica do Torcal de Ante106
 107. C. Béticas: Corral do Veleta (antigo circo glaciar107
 108. Depresión do Ebro: cartografía xeral108
 109. Relevo do val do Ebro 109
 110. Depresión do Ebro: meandro110
 111. Depresión do Guadalquivir: cartografía xeral.111
 112. Depresión do Guadalquivir: orixes e evolución.112
 113. O releve balear: cartografía xeral.113
 114. Releve balear: estructura xeolóxica.114
 115. Releve balear: A Serra de Tramuntana.115
 116. O releve de Canarias: cartografía xeral.116
 117. Releve canario: estructura xeolóxica.117
 118. Releve canario: as Cañadas do Teide.118
 119. Releve canario: lajial. 119
 120. Releve canario: malpaís. 120
 121. Releve canario: formación dunha caldeira volcán121
 122. Releve canario: caldeira de Taburiente (A Palma122
 123. Releve costeiro: costa rectilínea.123
 124. Releve costeiro: costa recortada.
 125. Releve costeiro: acantilado 125
 126. Releve costeiro: costa alta cantábrica.
 127. Releve costeiro galego: costa alta. Cabo Vilán.127
 128. Releve costeiro galego: areal. Illas Cíes.128
 129. Releve costeiro galego: As rías129
 130. Marismas do Guadalquivir: Doñana.130
 131. Formación do esteiro do Guadalquivir. Neolítico (6.000 a. C.) Na actualidade.
 132. Releve costeiro mediterráneo: marismas: aspecto132
 133. Costa Mediterránea: albufeira de Valencia133
 134. A albufeira de valencia dende o avión.134
 135. Releve costeiro mediterráneo: peñón (Calpe)135
 136. Releve costeiro mediterráneo. Delta do Ebro136
 137. Formación do delta do Ebro. (S. IV-XXI)
 138. Releve costeiro mediterráneo: tombolo.138
 139. Releve costeiro canario: cantís dos Xigantes (Ten139
Advertisement