Successfully reported this slideshow.

2. O clima.

0

Share

1 of 118
1 of 118

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

2. O clima.

 1. 1. Tempo e clima. 1 Tempo e clima. Tempo: “é o estado da atmósfera nun determinado momento e nun determinado lugar. Como cada un dos instantes son máis ou menos prolongados no tempo, e en extensión, denomínase tipo de tempo” Clima: “é a sucesión dos tipos de tempo que tenden a repetirse con regularidade en ciclos anuais. Cando unha comarca, cidade ou ladeira ten un clima diferenciado do zonal dicimos que é un topoclima e microclima que non ten divisións inferiores: o que hai nunha habitación, debaixo dunha árbore...”
 2. 2. A atmósfera 2
 3. 3. O clima: factores 3 Os factores que condicionan o clima Astronómicos Xeográficos Termodinámicos Constantes Varían A latitude A rotación A traslación Alteran a Radiación solar O mar A terra Forma da Península A altitude O releve Modifican Xeran a diversidade climática Circulación xeral atmosférica Circulació n en altura Circulación en superficie Orixinan os tipos de tempo
 4. 4. O clima: Factores astronómicos. Rotación e trasl4
 5. 5. Os factores climáticos: a inclinación dos raios so5 Distintos grados de insolación según a inclinación dos raios solares
 6. 6. O clima: a latitude 6
 7. 7. O clima: zonas térmicas e tipos de climas.7
 8. 8. Latitude e zonas térmicas da terra8 A Península atópase na zona temperada Os factores xeográficos do clima da Península Ibérica.
 9. 9. O clima: a incidencia da radiación solar.9
 10. 10. suavización climática: as brisas mariñas10
 11. 11. As correntes mariñas. 11
 12. 12. A situación intercontinental12 Ventos fríos E secos Ventos suaves e húmidos Ventos cálidos e secos
 13. 13. Factores climáticos: Morfoloxía penínsular.13
 14. 14. Factores climáticos: O releve, barreiras e pasillos14
 15. 15. factores climáticos: gradiente térmico vertical en15
 16. 16. Factores climáticos: o releve, efecto fohën16
 17. 17. Factores climáticos: a orientación do releve17
 18. 18. termodinámica do aire 18 Aire cálido É menos denso e máis lixeiro co frío. Tende a elevarse en altura e a exercer menos presión sobre a superficie terrestre Aire frío É máis denso e máis pesado co cálido. Tende a descender en altura e a exercer maior presión sobre a superficie terrestre. Termodinámica do aire
 19. 19. Factores climáticos termodinámicos: circulación19
 20. 20. Desplazamento dos ventos. 20
 21. 21. Mecanismo de funcionamento da forza de Coriol21
 22. 22. Forza de Coriolis. 22
 23. 23. Sentido de xiro dos ventos nos dous hemisferios.23
 24. 24. Corrente en chorro. 24
 25. 25. Formación de "gotas frías" na corrente en chorro25
 26. 26. Principais masas de aire que afectan á Península26
 27. 27. Circulación en superficie: corte dun frente.27
 28. 28. Circulación en superficie fronte fría.28
 29. 29. Circulación en superficie: frente cálido.29
 30. 30. Circulación en superficie: fronte estacionaria.30
 31. 31. Circulación en superficie: fronte occluída.31
 32. 32. Circulación en superficie: fronte polar.32
 33. 33. Fronte polar: formación dunha borrasca.33
 34. 34. Os centros de acción: as borrascas.34 Ventos centrípetos. Os ventos conflúen cara o centro, zona na que hai menor presión. A ras do chan os ventos xiran no sentido contrario das agullas do reloxio. Cartografía horizontal dunha borrasca
 35. 35. Os centros de acción: borrascas35 Topografía vertical dunha borrasca
 36. 36. Os centros de acción: os anticiclóns.36 Os ventos son centrífugos. Desplazanse do centro, zona de maior presión, cara a periferia, zona de menor presión. A ras do chan os ventos xiran no sentido das agullas do reloxio. Ó contrario no hemisferio sur. Cartografía horizontal dun anticiclón.
 37. 37. Os centros de acción: anticiclón.37 Topografía vertical dun anticiclón
 38. 38. Os elementos do clima: a insolación38 Mapa da radiación solar en España en Kwh/m2 ó ano
 39. 39. Os elementos do clima: a formación da néboa39 Inversión térmica Advección
 40. 40. Elementos do clima: temperaturas40
 41. 41. Elementos do clima: temperaturas41
 42. 42. Elementos do clima: temperaturas.42
 43. 43. Elementos do clima. A presión atmosférica: expe43
 44. 44. Elementos do clima: A presión atmosférica.44
 45. 45. Elementos do clima: diferentes gradientes de pre45
 46. 46. Elementos do clima: Os ventos. Rosa e clasificac46
 47. 47. Elementos do clima: precipitacións, mapa de isoh48
 48. 48. Elementos do clima: Chuvias de convección49
 49. 49. Elementos do clima: chuvias ciclónicas.50
 50. 50. Elementos do clima: chuvias de releve51
 51. 51. Elementos do clima: precipitacións (reparto)52
 52. 52. Elementos do clima: precipitacións.53 Número medio anual de días de precipitación
 53. 53. Elementos do clima: índice de aridez.54
 54. 54. Os mapas do tempo: tipos de configuracións isob55
 55. 55. Os mapas do tempo: tipos de frontes.56 Fronte fría Fronte cálida Fronte ocluída Fronte estacionaria Simbolos de frontes nos mapas sinópticos de superficie.
 56. 56. Tipos de tempo: Tipo A 57
 57. 57. Tipos de tempo: Tipo B 58
 58. 58. Tipos de tempo: Tipo C 59
 59. 59. Tipos de tempo: Tipo D 60
 60. 60. Tipos de tempo: Tipo E 61
 61. 61. Tipos de tempo: Tipo F 62
 62. 62. Tipos de tempo: Tipo G 63
 63. 63. Tipos de tempo: Tipo H 64
 64. 64. Tipos de tempo: Tipo I 65
 65. 65. Tipos de tempo: Tipo J 66
 66. 66. Tipos de tempo: Tipo K 67
 67. 67. Tipos de tempo: Tipo L 68
 68. 68. Tipos de tempo: Tipo M 69
 69. 69. Tipos de tempo: Tipo N 70
 70. 70. Tipos de tempo: Tipo O 71 Mércores 29-X-2008
 71. 71. Tipos de climas en España. Distribución72
 72. 72. Climograma. Málaga. 73
 73. 73. Climograma. Albacete. 74
 74. 74. Climograma. Alicante 75
 75. 75. Climograma. Almería. 76
 76. 76. Climograma. Avila. 77
 77. 77. Climograma. Badaxoz 78
 78. 78. Climograma. Bilbao 79
 79. 79. Climograma. Barcelona 80
 80. 80. Climograma. Burgos. 81
 81. 81. Climograma. Cáceres. 82
 82. 82. Climograma. Córdoba. 83
 83. 83. Climograma. Cidade Real. 84
 84. 84. Climograma. Castellón. 85
 85. 85. Climograma. Cuenca. 86
 86. 86. Climograma. Granada 87
 87. 87. Climograma. Guadalaxara. 88
 88. 88. Climograma. Huelva. 89
 89. 89. Climograma. Huesca. 90
 90. 90. Climograma. Xaén. 91
 91. 91. Climograma. A Coruña. 92
 92. 92. Climograma. León. 93
 93. 93. Climograma. Logroño. 94
 94. 94. Climograma. Lleida. 95
 95. 95. Climograma. Madrid. 96
 96. 96. Climograma. Murcia. 97
 97. 97. Climograma. Pamplona. 98
 98. 98. Climograma. Ourense. 99
 99. 99. Climograma. Pontevedra. 100
 100. 100. Climograma. Salamanca 101
 101. 101. Climograma. Sevilla. 102
 102. 102. Climograma. Segovia. 103
 103. 103. Climograma. Santander. 104
 104. 104. Climograma. Soria. 105
 105. 105. Climograma. San Sebastian 106
 106. 106. Climograma. Reus (Tarragona)107
 107. 107. Climograma. Teruel. 108
 108. 108. Climograma. Toledo. 109
 109. 109. Climograma. Valladolid. 110
 110. 110. Climograma. Vitoria. 111
 111. 111. Climograma. Valencia. 112
 112. 112. Climograma. Zamora. 113
 113. 113. Climograma. Zaragoza. 114
 114. 114. Climograma. Canarias. 115
 115. 115. Climograma. Canarias. 116 Climograma nº 4 Altitude 6 m. T.M. 21,1º P.M.A. 111 mm. X F M A M X X A S O N D Meses 0 5 10 15 20 25 Temp. 0º 0 5 10 15 20 25 30 Precip. mm.
 116. 116. O clima urbano: Illa de calor118

×