Successfully reported this slideshow.

3. A auga. Recursos hídricos.

0

Share

Loading in …3
×
1 of 56
1 of 56

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

3. A auga. Recursos hídricos.

 1. 1. A auga como recurso. Auga doce e salgada.1 Distribución da auga doce e salgada no planeta
 2. 2. A auga como recurso. Distribución da auga doce.2 Distribución da auga doce no planeta
 3. 3. A auga como recurso. Usos da auga.3
 4. 4. A auga como recurso. Uso doméstico.4
 5. 5. A auga como recurso. O ciclo hidrolóxico.5
 6. 6. 6 A s f o r m a s d a s a u g a s s u p e r f i c i a i s Humidal Río Lago Encoro
 7. 7. 7 As augas subterráneas
 8. 8. ETP: Evapotranspiración. 8 Gráfico de balance hídrico. Serradilla (Cáceres)
 9. 9. Balance hidrolóxico en España 9
 10. 10. Os recursos hídricos: factores. 10 Os recursos hídricos Están condicionados por Factores físicos Factores humanos A litoloxíaO releve Como O clima A vexetación Consumo de auga Obras regularizadoras Como Produc e Iberia húmida Iberia seca Inflúe O. hidráulicas Erosión Inflúe na Infiltración Balance hídrico Inflúe no Xerado por Abastecemento Regadío Como Encoros Canles Trasvases
 11. 11. A Iberia húmida e a seca. 11
 12. 12. A disimetría da rede fluvial española12
 13. 13. Superficie de drenaxe da vertente atlántica.13 Superficie de drenaxe da vertente atlántica dentro da rede rede hidrográfica española
 14. 14. O concepto de conca dun río. 14
 15. 15. Cunca e divisoria de augas. (Serra de Gredos)15 Vertente Divisoria de augas Cunca
 16. 16. Delimitación espacial dunha cunca16 Delimitación da cunca do Ebro
 17. 17. Recursos hídricos: leito e cauce. 17 Leito e cauce dun río. Leito de estiaxe. Leito normal. Leito de inundación. Cauce.
 18. 18. O concepto de cauce 18 Esquema do cauce dun río
 19. 19. O concepto de leito fluvial 19 Leito seco nun regato de montaña na Valga, concellos de Oia e O Rosal
 20. 20. O concepto de vertente 20 A vertente atlántica
 21. 21. Os mecanismos básicos da erosión fluvial21 A A B C C A : Altitude do nacemento. B : Curso fluvial. C : Distancia ao mar. Río A: -Pouca distancia á costa. -Moita pendente. -Curso rápido. -Alta capacidade erosiva. Río B: -Moita distancia á costa. -Pouca pendente. -Curso lento. -Baixa capacidade erosiva. A pendente e a erosión fluvial B
 22. 22. 22 Curso Fluvial
 23. 23. Accidentes topográficos no curso dun río.23
 24. 24. Perfiles do curso dun río. 24 Perfil lonxitudinal e transversal do curso dun río.
 25. 25. Curso alto dun río ou torrente. (Pireneo de Huesca)25
 26. 26. Curso medio do río Douro. (Zamora)26
 27. 27. Curso baixo do río Pas. Cantábria.27
 28. 28. Rede hidrográfica de España. 28
 29. 29. Meándros 29
 30. 30. Dinámica de formación dun meándro.30
 31. 31. Meandro do río Alagón, afluente do Texo, nas Hurdes31
 32. 32. Dinámica de formación dun meándro abandonado.32 A B C
 33. 33. Meandro abandonado no río Llobregat. Molíns de Rei. (Bar33
 34. 34. Meandro abandonado. Navacelles (Francia)34
 35. 35. Os réximes hidrográficos no espacio.35
 36. 36. Réxime fluvial nival 36
 37. 37. Réxime fluvial nivo-pluvial 37
 38. 38. Réxime fluvial pluvio-nival 38
 39. 39. Réxime pluvial atlántico. 39
 40. 40. Réxime pluvial mediterráneo. 40
 41. 41. Réxime pluvial subtropical. 41
 42. 42. Réxime do Douro 42
 43. 43. Réxime do Ebro. 43
 44. 44. Réxime do Guadalquivir 44
 45. 45. Réxime do Guadiana 45
 46. 46. Réxime do Miño. 46
 47. 47. Réxime do Texo 47
 48. 48. Vertentes atlántica e cantábrica 48
 49. 49. Vertente mediterránea. 49
 50. 50. Vertentes e cuncas hidrográficas 50
 51. 51. Esquema do tipo de lagos 51 Tipos de lagos según a súa orixe Lagos endóxenos Lagos esóxenos Lagos mixtos Orixinados por forzas procedentes do interiorda terra Orixinados por forzas procedentes do exteriorda terra Orixinados pola combinaciónde forzas exteriorese interioresda terra Lagos tectónicos Lagos volcánicos Creanse en terreos afundidos por pregamentos ou fallas. Formanse por aloxamento da auga en cráteres apagados. Lagos glaciares Lagos carsticos Lagos arréicos Lagos eólicos Lagos litorais ou albufeiras Lagos de circo Lagos de val Lagos de morrena Formanse en cubetas orixinadas pola disolución de caliza. Formanse por acumulación de auga sin saída ó mar en zonas secas. En cubetas excavadas pola acción do vento. Son lagos salgados separados do mar por un cordón litoral. Banyoles (Xirona) Alcázar de S. Juan (Cidade Real) Lagoa de La Janda Lagos de Campo de Calatrava ( C. Real) Ibóns e estanys pirenaicos Lagos pirenáicos Lago de Sanabria Lagoas de Ruidera As Tablas de Daimiel "closes" do Ampurdán Mar Menor Tipoloxía dos lagos españois
 52. 52. Endorreismo no val do Ebro 52
 53. 53. Rambla de Tabernas. (Almería) 53
 54. 54. Chaira costeira levantina. Massamagrell (Valencia)54
 55. 55. Delta do Ebro. Foto satélite 55
 56. 56. Os recursos hídricos. 56 Cuncas hidrográficas de España

×