Successfully reported this slideshow.

مراجعة لغة عربية للصف الثاني الثانوى أدبي ترم اول

4

Share

1 of 11
1 of 11

More Related Content

More from ملزمتي

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

مراجعة لغة عربية للصف الثاني الثانوى أدبي ترم اول

 1. 1. 1 ‫ا‬ :ً‫ال‬‫أو‬‫لنحو‬: ‫س‬1:: ‫الفاعل‬ ‫على‬ ‫مراجعة‬ : ً‫ال‬‫أو‬ 1-‫ٌسر‬‫نى‬‫و‬ ، ‫ٌقظ‬ ‫ضمٌره‬ ‫و‬ ‫عمله‬ ‫الموظف‬ ‫ٌؤدى‬ ‫أن‬ ‫فى‬‫الموظفة‬‫التى‬‫وعملها‬ ‫بٌتها‬ ً‫ف‬ ‫ربها‬ ‫راعت‬ ‫ثوابها‬‫عظيم‬. 2-: ‫السابقة‬ ‫العبارة‬ ‫من‬ ‫استخرج‬ 1)‫ا‬‫ل‬‫فاع‬‫مؤول‬ ‫وآخر‬ ، ‫ا‬‫صرٌحا‬ 2).‫التعلٌل‬ ‫مع‬ ، ‫تأنٌثه‬ ‫حكم‬ ‫وبٌن‬ ، ‫ا‬‫ا‬‫مؤنث‬ ‫فعل‬ 3-:‫ٌأتى‬ ‫ما‬ ‫أعرب‬ ) ‫تنجح‬ ‫أن‬ ( ‫ٌعجبنى‬ 4-‫خط‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ ‫أعرب‬ ‫س‬2‫مضمر‬ ‫فعل‬ ‫تلزم‬ ‫وإنما‬ :‫حر‬ ‫ذات‬ ‫مفهم‬ ‫أو‬ ‫متصل‬ :‫ٌأتى‬ ‫مما‬ ‫تخٌرها‬ ‫نحوٌة‬ ‫قاعدة‬ ‫إلى‬ ‫ٌشٌر‬ ‫السابق‬ ‫البٌت‬ 1)‫مؤنث‬ ‫لفاعل‬ ‫الفعل‬ ‫تأنٌث‬ ‫جواز‬ 2)‫الجمع‬ ‫و‬ ‫التثنٌة‬ ‫علمة‬ ‫من‬ ‫الفعل‬ ‫تجرٌد‬ 3)‫مؤنث‬ ‫لفاعل‬ ‫الفعل‬ ‫تأنٌث‬ ‫وجوب‬ ‫س‬3:.‫مفيدة‬ ‫جمل‬ ‫في‬ ‫يأتى‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ 1)‫فعله‬ ‫تأنٌث‬ ‫ٌجب‬ ‫فاعل‬ 2)‫ا‬‫ل‬‫مؤو‬ ‫آخر‬ ‫و‬ ، ‫ا‬‫ظاهرا‬ ‫ا‬‫صرٌحا‬ ‫ا‬‫ل‬‫فاع‬ 3)‫باأللف‬ ‫مرفوع‬ ‫فاعل‬ 4)‫الحذف‬ ‫سبب‬ ‫ا‬‫موضحا‬ ‫فعله‬ ‫حذف‬ ‫ا‬‫ل‬‫فاع‬ 5)‫تقدٌمه‬ ‫ٌجب‬ ‫فاعل‬ 6)‫واجب‬ ‫مفعول‬ ‫على‬ ‫فاعل‬ ‫تقدٌم‬ 7)‫ضمٌر‬ ‫فاعل‬‫اا‬‫ب‬‫وجو‬ ‫مستتر‬
 2. 2. 2 ‫س‬4:‫ٌأتى‬ ‫فٌما‬ ‫خط‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ ‫الفاعل‬ ‫من‬ ‫ٌكن‬ ‫لم‬ َ‫م‬ِ‫ل‬‫و‬ ، ‫التعرٌف‬ ‫اشرح‬ ‫و‬ ‫الفاعل‬ ‫ف‬َّ‫ر‬َ‫ع‬ : ‫زٌد‬‫أخوك‬–ُُُ‫د‬‫محم‬‫قام‬ ‫س‬5‫بالتمثٌل؟‬ ‫إجابتك‬ ‫وضح‬ ، ‫جمع‬ ‫إلى‬ ‫أسند‬ ‫إذا‬ ‫الفعل‬ ‫تأنٌث‬ ‫حكم‬ ‫ما‬ : ‫س‬6‫تذكر؟‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫ٌجوز‬ ‫ومتى‬ ‫؟‬ ‫الفاعل‬ ‫وتقدٌم‬ ‫المفعول‬ ‫تأخٌر‬ ‫ٌجب‬ ‫:متى‬ ‫س‬7‫باألمثلة؟‬ ‫وضح‬ ‫؟‬ ‫إنما‬ ‫أو‬ ‫بال‬ ‫المفعول‬ ‫أو‬ ‫الفاعل‬ ‫انحصر‬ ‫لو‬ ‫الحكم‬ ‫ما‬ : ‫س‬8‫الشاعر‬ ‫بقول‬ ‫النحاة‬ ‫استشهد‬ ‫علم‬ : ‫بنفسه‬ ‫المارقٌن‬ ‫قتال‬ ‫تولى‬‫وحمٌم‬ ‫مبعد‬ ‫أسلماه‬ ‫وقد‬ ‫س‬9‫هللا‬ ‫لٌقولن‬ ‫األرض‬ ‫و‬ ‫السموات‬ ‫خلق‬ ‫من‬ ‫سألتهم‬ ‫ولئن‬ ( ‫تعالى‬ ‫قال‬ : ‫و‬ ) ‫انشقت‬ ‫السماء‬ ‫إذا‬ ( ‫تعالى‬ ‫وقال‬) ‫فأجره‬ ‫استجارك‬ ‫المشركٌن‬ ‫من‬ ُُُ‫د‬‫أح‬ ‫وإن‬ ( ‫تعالى‬ ‫قال‬‫بٌن‬ ‫المحذوف‬‫التعلٌل؟‬ ‫مع‬ ‫حذفه‬ ‫وحكم‬ ‫سبق‬ ‫فٌما‬ ‫س‬11‫قولك‬ ً‫ف‬ ً‫الماض‬ ‫الفعل‬ ‫التأنٌث‬ ‫تاء‬ ‫لزمت‬ ‫لماذا‬ :‫أبت‬ (‫قولك‬ ً‫ف‬ ‫حذفها‬ ‫واستحسن‬ ) ‫األذى‬ ‫هند‬ ‫)؟‬ ‫الفتاة‬ ‫نعم‬ ( ‫س‬11‫فاطمة‬ ‫الٌوم‬ ‫حضر‬ ‫السبب‬ ‫بٌان‬ ‫مع‬ ‫ٌأتى‬ ‫فٌما‬ ‫الفعل‬ ‫تأنٌث‬ ‫حكم‬ ‫بٌن‬ :–‫زٌنب‬ ‫إل‬ ‫قام‬ ‫ما‬– ‫طلعت‬ ‫الشمس‬–‫لٌلى‬ ‫نجحت‬ ‫س‬12‫المفعول‬ ‫تقدٌم‬ ‫ووجوب‬ ، ‫علٌا‬ ‫قابلت‬ :‫قولك‬ ً‫ف‬ ‫الفاعل‬ ‫تقدٌم‬ ‫وجوب‬ : ‫علل‬ :ً‫ف‬ ‫الفاعل‬ ‫تأخٌر‬ ‫و‬ .‫أنا‬ ‫إل‬ ‫علٌا‬ ‫قابل‬ ‫ما‬ ‫قولك‬ ‫س‬13‫المفعول‬ ‫تقدٌم‬ ‫جواز‬ : ‫علل‬ :) ‫الشجر‬ ‫نوره‬ ‫زان‬ ( ‫فى‬ ‫تقدٌمه‬ ‫وامتناع‬ ) ُ‫ر‬‫عم‬ ‫َّه‬‫ب‬‫ر‬ ‫خاف‬ ( ً‫ف‬ ‫به‬ ‫س‬14.‫التعلٌل‬ ‫مع‬ ‫ٌأتى‬ ‫فٌما‬ ‫المفعول‬ ‫على‬ ‫تقدٌمه‬ ‫حكم‬ ‫وبٌن‬ ‫الفاعل‬ ‫استخرج‬ : ‫عٌسى‬ ‫موسى‬ ‫أكرم‬–‫مصطفى‬ ‫الكمثرى‬ ‫أكل‬–‫علٌا‬ ‫قابلت‬–‫أكرمتك‬–‫إلعلٌا‬ ‫محمد‬ ‫قابل‬ ‫ما‬ ‫س‬15::‫القوسين‬ ‫بين‬ ‫مما‬ ‫الصحيحة‬ ‫اإلجابة‬ ‫اختر‬ ‫أ‬-‫ق‬‫الطلب‬ ‫ام‬‫التأنٌث‬ ‫بتاء‬ ‫الفعل‬ ‫اقتران‬ ‫ٌجوز‬ (–) ‫بالتاء‬ ‫اقترانه‬ ‫ٌمتنع‬ ‫بالتاء‬ ‫اقترانه‬ ‫ٌجب‬ ‫ب‬-‫التأنٌث‬ ‫بتاء‬ ‫الفعل‬ ‫اقتران‬ ‫ٌمتنع‬ ( ‫قامت‬ ‫هند‬–‫بالتاء‬ ‫اقترانه‬ ‫ٌجوز‬–) ‫بالتاء‬ ‫اقترانه‬ ‫ٌجب‬ ‫جـ‬-‫نعم‬ ‫فى‬ ‫التأنٌث‬ ‫تاء‬ ‫إثبات‬ ‫ٌجب‬ ( ‫هند‬ ‫المرأة‬ ‫نعم‬–‫نعم‬ ‫فى‬ ‫التاء‬ ‫إثبات‬ ‫ٌمتنع‬–‫التاء‬ ‫إثبات‬ ‫ٌجوز‬ ) ‫نعم‬ ً‫ف‬ ‫إثباتها‬ ‫وعدم‬
 3. 3. 3 ‫س‬16:‫التعلٌل‬ ‫مع‬ ‫القعل‬ ‫على‬ ‫تقدٌمه‬ ‫حكم‬ ‫وبٌن‬ ‫ٌأتى‬ ‫مما‬ ‫به‬ ‫المفعول‬ ‫استخرج‬ : ) ‫تنكرون‬ ‫هللا‬ ‫آٌات‬ ‫فأى‬ (–) ‫نعبد‬ ‫إٌاك‬ (–) ‫اضربت‬ ‫ا‬‫ا‬‫د‬ٌ‫ز‬ : ‫الفاعل‬ ‫نائب‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬ ‫س‬1‫تذكر؟‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫للمجهول‬ ‫المضارع‬ ‫أو‬ ‫الماضى‬ ‫الفعل‬ ‫نبنى‬ ‫كٌف‬ : ‫س‬2‫؟‬ ‫التمثٌل‬ ‫مع‬ ‫اشرح‬ ‫؟‬ ‫به‬ ‫المفعول‬ ‫ٌوجد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الفاعل‬ ‫عن‬ ‫ٌنوب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ : ‫س‬3‫للمجهول؟‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫المبتدأ‬ ‫أصلهما‬ ‫لٌس‬ ‫لمفعولٌن‬ ‫المتعدى‬ ‫الفعل‬ ‫بناء‬ ‫عند‬ ‫الفاعل‬ ‫عن‬ ‫ٌنوب‬ ‫الذى‬ ‫ما‬ : ‫تذكر؟‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫المبتدأ‬ ‫أصلهما‬ ‫المفعولن‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫الحكم‬ ‫وما‬ ‫س‬4‫ل‬ ‫اآلتٌة‬ ‫األفعال‬ ‫ابن‬ :‫بشكل‬ ‫فعل‬ ‫كل‬ ‫ضبط‬ ‫مع‬ ‫لمجهول‬ ‫اقرأ‬ [–‫ٌقرأ‬–‫قال‬–‫استخرج‬–‫اختار‬–] ‫انقاد‬ ‫س‬5‫اقلعى‬ ‫سماء‬ ‫وٌا‬ ‫ماءك‬ ‫ابلعى‬ ‫أرض‬ ‫ٌا‬ ‫وقٌل‬ ( ‫تعالى‬ ‫قال‬ :) ‫الماء‬ ‫وغٌض‬ ٌ‫ق‬ ( ‫الفعلٌن‬ ‫فى‬ ‫أوجه‬ ‫عدة‬ ‫وردت‬‫ل‬–‫؟‬ ‫فٌهما‬ ‫األوجه‬ ‫تعدد‬ ‫سبب‬ ‫بٌان‬ ‫مع‬ ‫اذكرهما‬ ) ‫غٌض‬ : ‫المطلق‬ ‫:المفعول‬ ‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬ ‫س‬1:، ‫لنفسه‬ ‫المؤكد‬ ‫المصدر‬ ‫بٌن‬ ‫ثم‬ ‫عنه‬ ‫تنوب‬ ‫أنواع‬ ‫ثلثة‬ ‫اذكر‬ ، ‫ناصبه‬ ‫وبٌن‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫عرف‬ ‫التمثٌل؟‬ ‫مع‬ ‫عاملهما‬ ‫حذف‬ ‫حكم‬ ‫و‬ ‫لغٌره‬ ‫والمؤكد‬ ‫س‬2‫؟‬ ‫تذكر‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫عامل‬ ‫حذف‬ ‫ٌجوز‬ ‫متى‬ : ‫س‬3‫اا‬‫م‬ٌ‫تكل‬ ‫موسى‬ ‫هللا‬ ‫وكلم‬ :–‫ا‬‫ا‬‫ن‬‫حس‬ ‫ا‬‫سٌرا‬ ‫سرت‬–‫ا‬‫دكة‬ ‫فدكتا‬‫ا‬‫ة‬‫واحد‬‫اا‬‫ب‬‫ضر‬ ‫ضربت‬–‫ضربتٌن‬ ‫ضربت‬ ‫المفعول‬ ‫استخرج‬‫نوعه‬ ‫وبٌن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫المطلق‬. ‫س‬4‫؟‬ ‫بمثال‬ ‫لكل‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫المطلق‬ ‫المفعول‬ ‫أحوال‬ ‫ما‬ : ‫س‬5‫دل‬ ‫علٌه‬ ‫ما‬ ‫عنه‬ ‫ٌنوب‬ ‫وقد‬ : ‫مالك‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ :‫الجذل‬ ‫افرح‬ ‫و‬ ‫الجد‬ ‫كل‬ ‫كجد‬ .‫قواعد‬ ‫من‬ ‫فٌه‬ ‫ما‬ ‫ا‬‫ا‬‫ن‬ٌ‫مب‬ ‫السابق‬ ‫البٌت‬ ‫اشرح‬
 4. 4. 4 : ‫الصرف‬ : ‫ا‬ً‫ي‬‫ثان‬ ‫س‬1‫السم‬ ‫تأنٌث‬ ‫على‬ ‫ٌستدل‬ ‫وكٌف‬ ‫؟‬ ‫التأنٌث‬ ‫علقة‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫تأنٌث‬ ‫علمة‬ ‫إلى‬ ‫المؤنث‬ ‫السم‬ ‫احتاج‬ َ‫م‬‫ل‬ : ‫تذكر؟‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫الظاهرة‬ ‫التأنٌث‬ ‫علمة‬ ‫من‬ ‫الخالى‬ ‫س‬2‫؟‬ ‫التمثٌل‬ ‫مع‬ ‫المذكر‬ ‫المؤنث‬ ‫فٌها‬ ‫ٌستوى‬ ‫التى‬ ‫األوزان‬ ‫بٌن‬ : ‫س‬3‫صرفٌة‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫اآلتى‬ ‫البٌت‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ٍ‫ف‬‫وا‬ ‫بتفصٌل‬ ‫اشرح‬ :.‫تذكر‬ ‫ما‬ ‫لكل‬ ‫التمثٌل‬ ‫مع‬ : ‫مالك‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫ألف‬ ‫أو‬ ‫تا‬ ‫التأنٌث‬ ‫علمة‬‫التاكالكتف‬ ‫قدروا‬ ‫أسام‬ ً‫وف‬ ‫بالضمٌر‬ ‫التقدٌر‬ ‫وٌعرف‬‫التصغٌر‬ ‫فى‬ ‫كالرد‬ ‫ونحوه‬ ‫س‬4‫التمثٌل‬ ‫مع‬ ‫لحاقها؟‬ ‫ٌمتنع‬ ‫ومتى‬ ‫؟‬ ‫التأنٌث‬ ‫تاء‬ ‫تلحقها‬ ‫فمتى‬ ‫فعٌل‬ ‫وزن‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لمؤنث‬ ‫الصفة‬ : ‫؟‬ ‫تذكر‬ ‫لما‬ ‫س‬5‫اذ‬ :‫زرقاء‬ ( ‫األلف‬ ‫فٌها‬ ‫وردت‬ ‫التى‬ ‫الكلمة‬ ‫وزن‬ ‫ٌأتى‬ ‫فٌما‬ ‫التأنٌث‬ ‫ألف‬ ‫نوع‬ ‫كر‬–‫ذكرى‬–) ‫خٌلء‬ ‫س‬6‫واكتب‬ ‫الفارس‬ ‫كلمة‬ ‫بدل‬ ‫الفارسة‬ ‫كلمة‬ ‫ضع‬ ‫الحرب‬ ‫عند‬ ‫مغشم‬ ‫البأساء‬ ‫على‬ ‫صبور‬ ‫المغوار‬ ‫الفارس‬ : . ‫صحٌحة‬ ‫الجملة‬ ‫س‬7‫جارٌة‬ ‫عٌن‬ ‫فٌها‬ ( : ‫تعالى‬ ‫قال‬ :–) ‫مرفوعة‬ ‫سرر‬ ‫فٌها‬–‫جارٌة‬ ‫عٌن‬ ‫من‬ ‫تسقى‬ ‫حامٌة‬ ‫ا‬‫نارا‬ ‫تصلى‬ ‫آنٌة‬ ‫عٌن‬ ‫من‬ ‫تسقى‬–) ‫هللا‬ ‫على‬ ‫توكل‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫فاجنح‬ ‫للسلم‬ ‫جنحوا‬ ‫وان‬ ‫س‬8.‫التأنٌث‬ ‫على‬ ‫الدلٌل‬ ‫فما‬ ، ‫ظاهرة‬ ‫علمة‬ ‫بدون‬ ‫مؤنثة‬ ‫أسماء‬ ‫سبق‬ ‫فٌما‬ ‫خط‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ : ‫س‬9‫ا‬‫ا‬‫ت‬‫بن‬ ‫هللا‬ ‫وهبنى‬ :‫كريمة‬‫بصفة‬ ‫تتحلى‬‫حميدة‬‫ا‬ ‫و‬ ‫المٌتة‬ ‫علٌكم‬ ‫حرمت‬ ( ‫تعالى‬ ‫قال‬‫الخنزٌر‬ ‫لحم‬ ‫و‬ ‫لدم‬ ‫و‬ ‫المتردٌة‬ ‫و‬ ‫الموقوذة‬ ‫و‬ ‫المنخنقة‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫هللا‬ ‫لغٌر‬ ‫ِل‬‫ه‬ُ‫أ‬ ‫وما‬‫النطيحة‬.‫ذكٌتم‬ ‫ما‬ ‫إل‬ ‫السبع‬ ‫أكل‬ ‫وما‬ ‫سببه؟‬ ‫؟وما‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫التاء‬ ‫دخول‬ ‫حكم‬ ‫فما‬ ، ‫التاء‬ ‫لحقته‬ ‫لمؤنث‬ ‫لمؤنث‬ ‫وصف‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫خط‬ ‫تحته‬ ‫ما‬ ‫س‬11: ‫يأتى‬ ‫لما‬ ‫أمثلة‬ ‫اذكر‬ : 1)‫المؤنث‬ ‫و‬ ‫المذكور‬ ‫بٌن‬ ‫مشتركة‬ ‫صفة‬ 2)‫مفعول‬ ‫بمعنى‬ ‫فعول‬ 3)‫فاعل‬ ‫بمعنى‬ ‫فعٌل‬
 5. 5. 5 ‫س‬11‫التعلٌل؟‬ ‫مع‬ ‫ٌمتنع‬ ‫وما‬ ، ‫ٌجب‬ ‫وما‬ ، ‫التاء‬ ‫إلحاق‬ ‫فٌه‬ ‫ٌجوز‬ ‫ما‬ ‫بٌن‬ : ‫ركوب‬–‫راحم‬ ‫بمعنى‬ ‫رحٌم‬–‫مقتول‬ ‫بمعنى‬ ‫قتٌل‬–‫كرٌم‬–‫مغشم‬ ‫س‬12‫الصحٌح‬ : ‫السم‬ ‫عرفى‬ :–‫المقصور‬–‫المنقوص‬–‫الممدود‬ ‫س‬13:‫عر‬: ‫فى‬ ً‫القٌاس‬ ‫المقصور‬ ً‫السماع‬ ‫المقصور‬ ً‫القٌاس‬ ‫الممدود‬ ً‫السماع‬ ‫الممدود‬ ‫س‬14ٍ‫قاض‬ :‫التثنٌة‬ ‫عند‬ ‫الهمزة‬ ‫حكم‬ ‫وبٌن‬ ‫اآلتٌة‬ ‫الكلمات‬ َّ‫ثن‬ :–ٍ‫داع‬–ِ‫راج‬–‫ٍع‬‫ا‬‫س‬–ٍ‫دع‬َ‫ت‬‫ُس‬‫م‬ ‫س‬15‫؟‬ ‫تقول‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫؟‬ ‫تثنٌته‬ ‫طرٌقة‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫الممدود‬ ‫ما‬ : ‫س‬16‫عند‬ ‫ٌاء‬ ‫المقصور‬ ‫ألف‬ ‫تقلب‬ ‫متى‬ :‫تذكر؟‬ ‫لما‬ ‫مثل‬ ‫ا؟‬ ‫ا‬‫واو‬ ‫تقلب‬ ‫ومتى‬ ‫؟‬ ‫التثنٌة‬ ‫س‬17‫تثنٌته؟‬ ‫عند‬ ‫ا‬‫صحٌحا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للسم‬ ‫ٌحدث‬ ‫ماذا‬ : ‫س‬18.‫مختلفة‬ ‫أسالٌب‬ ‫فى‬ ‫منها‬ ‫أربعة‬ ‫ضع‬ ‫ثم‬ ‫و‬ ‫اآلتٌة‬ ‫الكلمات‬ ‫ثن‬ : ‫الوادى‬–‫المقهى‬–‫بٌداء‬–‫المرتقى‬–‫راع‬–‫مثوى‬–‫متداع‬–‫المرائى‬–‫الحاكى‬ ‫س‬19‫تثنٌته‬ ‫ٌمكن‬ ‫وما‬ ‫الممدود‬ ‫و‬ ‫والمقصور‬ ، ‫المنقوص‬ ‫ٌأتى‬ ‫فٌما‬ ‫بٌن‬ : ‫والثغاء‬ ، ‫الهرة‬ ‫صوت‬ : ‫المواء‬ ، ‫الرشاد‬ ‫إلى‬ ‫هاد‬ ‫عمل‬ ‫الجزاء‬ ‫حسن‬ ، ‫جرداء‬ ‫صحراء‬‫صوت‬ ‫هطلء‬ ‫ودٌمة‬ ، ‫لٌلء‬ ‫لٌلة‬ : ‫ٌقال‬ ، ‫الجرى‬ ‫الكثٌر‬ : ‫العداء‬ ‫و‬ ، ‫الثٌاب‬ ‫ٌصلح‬ ‫من‬ : ‫الرفاء‬ ‫و‬ ‫الشاة‬ ‫عم‬ ‫طاعة‬ ‫و‬ ‫لعساء‬ ‫وعٌن‬.‫التقى‬ ‫بذى‬ ‫أولى‬ ‫النقا‬ ‫و‬ ‫الدوائر‬ ‫تدور‬ ‫الباغى‬ ‫على‬ ، ‫هٌفاء‬ ‫وفتاة‬ ، ‫ٌاء‬
 6. 6. 6 : ‫األدب‬ : ‫ا‬ً‫ث‬‫ثال‬ ‫س‬1:: ‫اآلتية‬ ‫األسئلة‬ ‫عن‬ ‫أجيبي‬ 1)"‫ذلك‬ ‫اشرحى‬ " ‫ونهاٌته‬ ‫بداٌته‬ ‫على‬ ‫اتفقوا‬ ‫وإن‬ ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫تقسٌم‬ ‫فى‬ ‫المؤرخون‬ ‫اختلف‬ 2)‫شعراء‬ ‫أبرز‬ ‫ن‬َ‫م‬.‫تحفظٌن‬ ‫مما‬ ‫بنموذج‬ ‫استشهدي‬ ‫األول؟‬ ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫الشعوبٌة‬ 3)‫صوع‬ ‫العباسٌون‬ ‫استحدث‬. ‫التمثٌل‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫اشرحى‬ " ‫منظوم‬ ‫قالب‬ ‫فى‬ ‫المعارف‬ ‫و‬ ‫العلوم‬ 4)‫اكت‬‫الرث‬ ‫غرض‬ ‫عن‬ ‫موجزة‬ ‫أدبٌة‬ ‫مذكرة‬ ‫بى‬.ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫اء‬ 5).ً‫العباس‬ ‫الشعر‬ ‫فى‬ ‫الجدٌدة‬ ‫الموسٌقٌة‬ ‫الظواهر‬ ‫من‬ ‫ا‬‫ا‬‫ثلث‬ ‫اذكرى‬ ‫س‬2:: ‫اآلتية‬ ‫الجمل‬ ‫فى‬ ‫النقط‬ ‫مكان‬ ‫أكملي‬ 1)...................... ‫دولة‬ ‫و‬ ، ................ ‫دولة‬ ‫العربى‬ ‫المغرب‬ ‫فى‬ ‫قامت‬ ‫التى‬ ‫الدول‬ ‫من‬ 2).‫للترجمة‬ ‫ا‬‫ا‬‫مركز‬ ‫لتكون‬ ........................... ‫الرشٌد‬ ‫هارون‬ ‫الخلٌفة‬ ‫أنشأ‬ 3)‫هو‬ ‫فارس‬ ‫بلد‬ ‫فى‬ ‫للعباسٌٌن‬ ‫الدعوة‬ ‫لواء‬ ‫حامل‬................ 4)................. ً‫العباس‬ ‫الشعر‬ ‫فى‬ ‫ظهرت‬ ‫التى‬ ‫الجدٌدة‬ ‫الموضوعات‬ ‫من‬ 5)‫آبٌات‬ ........... ‫من‬ ‫الشعرٌة‬ ‫المقطوعة‬ ‫تتكون‬ 6)................ ‫بـ‬ " ‫الولٌد‬ ‫بن‬ ‫مسلم‬ " ‫الشاعر‬ ‫ٌلقب‬ ‫س‬3: ‫يأتى‬ ‫لما‬ ‫علل‬ : 1).‫األول‬ ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫بعد‬ ‫اا‬ٌ‫صور‬ ‫الخلفة‬ ‫منصب‬ ‫صار‬ 2)‫الخل‬ ‫عاش‬.‫مترفة‬ ‫حٌاة‬ ‫العباسٌون‬ ‫الوزراء‬ ‫و‬ ‫فاء‬ 3)‫المبالغة‬ ‫إلى‬ ‫العباسٌٌن‬ ‫الشعراء‬ ‫مٌل‬. 4).ً‫العباس‬ ‫الشعر‬ ‫فى‬ ‫والفنون‬ ‫العلوم‬ ‫مصطلحات‬ ‫ظهور‬ 5).‫األول‬ ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ً‫السٌاس‬ ‫الشعر‬ ‫كثرة‬ 6).ً‫العباس‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫الشعر‬ ‫ازدهار‬
 7. 7. 7 ‫س‬4:( ‫عالمة‬ ‫ضع‬√( ‫وعالمة‬ ، ‫الصحيحة‬ ‫العبارة‬ ‫أمام‬ )) ×‫أمام‬‫التصويب‬ ‫مع‬ .‫الصحيحة‬ ‫غير‬ ‫العبارة‬ 1).‫العجم‬ ‫على‬ ‫العرب‬ ‫تفضٌل‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫اجتماعٌة‬ ‫حركة‬ : ‫الشعوبٌة‬ 2)‫البارزٌن‬ ‫الفرس‬ ‫أمراء‬ ‫من‬ " ‫بغا‬ " ‫و‬ " ‫وصٌف‬ """ 3)‫العباسٌٌن‬ ‫مؤٌدى‬ ‫من‬ " ‫على‬ ‫بن‬ ‫دعبل‬ " ‫الشاعر‬ ‫كان‬"" 4)‫العص‬ ‫فى‬ " ‫البدٌع‬ ‫مذهب‬ " ‫شعراء‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ " ‫الولٌد‬ ‫بن‬ ‫"مسلم‬ ‫الشاعر‬ ‫ٌعد‬" ً‫العباس‬ ‫ر‬" 5)‫فصٌحة‬ ‫عربٌة‬ ‫العنق‬ ‫بمعنى‬ " ‫د‬ ْ‫الكر‬ " ‫كلمة‬"" 6)‫البحترى‬ " ‫من‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫موجزة‬ ‫ترجمة‬ ً‫اكتب‬–" ‫المعرى‬ ‫العلء‬ ‫أبى‬ : ‫النصوص‬ : ‫ا‬ً‫ع‬‫راب‬ ‫السؤال‬:‫األول‬ ‫كذا‬‫فليجل‬‫األمر‬ ‫لٌفدح‬ ‫الخطبو‬‫عذر‬ ‫ماؤها‬ ‫ٌفض‬ ‫لم‬ ‫لعٌن‬ ‫فلٌس‬ ‫محمد‬ ‫بعد‬ ‫اآلمال‬ ‫توفٌت‬‫السفر‬ ‫عن‬ ‫شغل‬ ‫فى‬ ‫وأصبح‬‫ر‬ْ‫ف‬‫الس‬ ‫ماله‬ ‫قل‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫إل‬ ‫كان‬ ‫وما‬‫ا‬ً‫وذخر‬‫ذخر‬ ‫له‬ ‫ولٌس‬ ‫أمسى‬ ‫لمن‬ 1)................... ‫عام‬ ‫توفى‬ ............... ‫كنٌته‬ ‫............و‬ ‫للشاعر‬ ‫األبٌات‬ 2)‫ٌنتمى؟‬ ‫عصر‬ ‫وألى‬ ‫؟‬ ‫النص‬ ‫مناسبة‬ ‫ما‬ 3)‫؟‬ ‫القصٌدة‬ ‫مطلع‬ ‫فى‬ " ‫كذا‬ " : ‫قوله‬ ‫أفاد‬ ‫ماذا‬ 4)‫ما‬ ‫معنى‬ ‫هات‬‫؟‬ ‫خط‬ ‫تحته‬ 5)‫األبٌات‬ ‫من‬ ‫استخرجة‬ 1-‫فائدته‬ ‫و‬ ‫قصر‬ ‫أسلوب‬ 2-‫تام‬ ‫جناس‬ 3-‫كناٌة‬ 6)‫تصرٌحٌة‬ ‫استعارة‬ " " ‫اآلمال‬ ‫توفٌت‬ " ‫قوله‬ ‫فى‬–‫مكنٌة‬–" ‫تشبٌه‬ 7)‫التعظٌم‬ " ‫تفٌد‬ ‫نكرة‬ "‫"عذر‬ ‫كلمة‬–‫التحقٌر‬–" ‫الشمول‬ ‫و‬ ‫العموم‬
 8. 8. 8 :‫الثاني‬ ‫السؤال‬ ‫كفه‬ ‫جود‬ ‫مجتهدى‬ ‫ٌدرى‬ ‫كان‬ ‫وما‬‫العسر‬ ‫خلق‬ ‫أنه‬ ‫استهلت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫له‬ ‫عطلت‬ ‫من‬ ‫هللا‬ ‫سبٌل‬ ‫فى‬ ‫أل‬‫الثغر‬ ‫انثغر‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫سبٌل‬ ‫فجاج‬ ‫أ‬)‫مجتدى‬ ( ‫مرادف‬ ‫ما‬–‫استهلت‬–) ‫فجاج‬ ‫ب‬)‫البٌتٌن‬ ‫هذٌن‬ ‫بعد‬ ‫بٌتٌن‬ ‫اكتب‬ " ‫كف‬ " ‫كلمة‬ ‫جمع‬ )‫جـ‬‫كفوف‬ "–‫أكف‬–" ‫صحٌح‬ ‫كلهما‬ ‫وبم‬ ، ‫نوعها‬ ‫وبٌن‬ ‫استعارة‬ ‫األول‬ ‫البٌت‬ ‫من‬ ‫استخرج‬ )‫ء‬‫توحى؟‬ ‫ا‬ً‫س‬‫خام‬: ‫المطالعة‬ : ‫س‬1" ‫القرآن‬ ‫بالغة‬ " ‫مقالة‬ ‫من‬ : ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ‫أن‬ ‫ٌجد‬ ‫ٌتأمل‬ ‫ومن‬ ‫اللفظةالمفردة‬ ‫اختٌار‬ ‫الكرٌم‬ ‫القرآن‬ ‫فى‬ ‫اإلعجاز‬ ‫وجوه‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ " "... ‫المفردة‬ ‫اختٌار‬ ‫عند‬ ‫ٌراعى‬ ‫س‬1‫؟‬ ‫ا‬‫ل‬‫إجما‬ ‫ذكرت‬ ‫اإلعجاز‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫اا‬‫ه‬‫وج‬ ‫وكم‬ ‫؟‬ ‫المقال‬ ‫لمن‬ : ‫س‬2‫أمثلة‬ ‫اذكرى‬ :‫المفردة؟‬ ‫اختٌار‬ ‫القرآن‬ ‫لمراعاة‬ ‫س‬3: ً‫أكمل‬ : 1)................................. ‫هى‬ ‫الفصاحة‬ 2).......................................... ‫النظم‬ ‫بإحكام‬ ‫المراد‬ 3)‫؟‬ ‫القدر‬ ‫سورة‬ ‫آٌة‬ ‫فى‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫التاء‬ ‫حذفت‬ َ‫م‬ِ‫ل‬ ‫س‬4( ‫ضع‬ :√( ‫أو‬ )) ×: ‫التصويب‬ ‫مع‬ 1)‫بالبلغ‬ ‫المفرد‬ ‫اللفظ‬ ‫ٌوصف‬‫ة‬() 2)‫الكرٌم‬ ‫للقرآن‬ ‫العلمى‬ ‫اإلعجاز‬ ‫المقال‬ ‫تناول‬() 3)‫الموضوع‬ ‫فى‬ ‫كاملة‬ ‫القرآن‬ ‫إعجاز‬ ‫أوجه‬ ‫ذكرت‬()
 9. 9. 9 " ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫لسليمان‬ ‫حازم‬ ‫أبى‬ ‫نصيحة‬ " ‫موضوع‬ ‫من‬ :‫اآلتية‬ ‫األسئلة‬ ‫عن‬ ‫أجيبي‬ :ً‫ال‬‫أو‬ 1-‫ذلك؟‬ ‫دللة‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫مجلسه‬ ‫من‬ ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫سلٌمان‬ ‫استوى‬ ‫متى‬ 2-‫أبو‬ ‫أجاب‬ ‫بم‬‫الموت؟‬ ‫نكره‬ ‫لنا‬ ‫ما‬ : ‫المؤمنٌن‬ ‫أمٌر‬ ‫سؤال‬ ‫على‬ ‫حازم‬ 3-‫؟‬ ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫سلٌمان‬ ‫عن‬ ‫تعرفٌن‬ ‫ماذا‬ 4-‫ا‬‫ا‬‫د‬ٌ‫شد‬ ‫بكاءا‬ ‫ٌبكى‬ ‫المؤمنٌن‬ ‫أمٌر‬ ‫جعل‬ ‫الذى‬ ‫ما‬‫؟‬ ‫حوله‬ ‫هوومن‬ ( ‫ضع‬√( ‫أو‬ )) ×‫التصويب‬ ‫مع‬ 1-‫المؤمنٌن‬ ‫أمٌر‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إل‬ ‫حازم‬ ‫أبو‬ ‫ٌجلس‬ ‫لم‬() 2-‫لما‬ ‫للخلٌفة‬ ‫حازم‬ ‫أبو‬ ‫اعتذر‬‫جفائه‬ ‫على‬ ‫عاتبه‬() 3-) ‫أٌام‬ ‫خمسة‬ ( ‫بالمدٌنة‬ ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫سلٌمان‬ ‫مع‬ ‫حازم‬ ‫أبو‬ ‫أقام‬() 4-‫الخلٌفة‬ ‫علٌه‬ ‫عرضه‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫حازم‬ ‫أبو‬ ‫قبل‬()
 10. 10. 11 ‫سا‬ً‫س‬‫د‬: ‫العروض‬ : ‫ا‬ ‫ط‬1‫اىؼيٌ؟‬ ‫ٕزا‬ ‫اخزشع‬ ‫ٗىَبرا‬ ‫؟‬ ‫اىؼشٗض‬ ٌ‫ػي‬ ‫ٍخزشع‬ ٍِ : ‫ج‬1‫األصد‬ ‫قجٞيخ‬ ٍِ ٙ‫اىفشإٞذ‬ ‫أحَذ‬ ِ‫ث‬ ‫اىخيٞو‬ :‫سْخ‬ ‫ٍٗبد‬ ‫اىَْٞٞخ‬171‫ٍب‬ ‫ػْذ‬ ‫اىؼشٗض‬ ٌ‫ػي‬ ‫ٗاخزشع‬ .‫ٕـ‬ ٌٖ‫آّٞز‬ ٚ‫ػي‬ ِٞ‫اىْحبس‬ ‫طشقبد‬ ‫حشمبد‬ ‫ٍغ‬ ‫اىشؼش‬ ٍِ ‫ثٞذ‬ ٚ‫ف‬ ٔ‫حشمبر‬ ‫فز٘افقذ‬ ِٞ‫اىْحبس‬ ‫ثس٘ق‬ ‫ٍش‬ ٚ‫حز‬ ‫األّ٘اع‬ ‫ثقٞخ‬ ٚ‫ف‬ ‫رىل‬ ٙ‫ٗأجش‬ ‫ٍْزظَخ‬ ‫ٗسنْبد‬ ‫حشمبد‬ ٍِ ‫جبءد‬ ‫إَّب‬ ‫اىجٞذ‬ ٚ‫ٍ٘سٞق‬ ُ‫أ‬ ‫فأدسك‬ .ًْ‫ال‬ٍ‫مب‬ ٌ‫اىؼي‬ ‫ٕزا‬ ٔ‫ى‬ ٙ٘‫اسز‬ ‫ط‬2‫ا‬ ‫ارمش‬ :.‫ىٖب‬ ‫اىزَثٞو‬ ‫ٍغ‬ ‫اىص٘رٞخ‬ ‫ى٘حذاد‬ 1): ‫السبب‬‫حرفٌن‬ ‫من‬ ‫ٌتكون‬ ‫عروضى‬ ‫صوتى‬ ‫مقطع‬ ‫أ‬-:‫خفٌف‬ ‫سبب‬ ْ‫م‬َ‫ل‬ ‫سكون‬ ‫والثانى‬ ‫حركة‬ ‫األول‬ ‫حرفٌن‬ ‫من‬ ‫ٌتكون‬ ‫ب‬-:‫ثقٌل‬ ‫سبب‬ َ‫ع‬َ‫م‬ ‫بحركتٌن‬ ‫حرفٌن‬ ‫من‬ ‫ٌتكون‬َ َُ 2):‫الوتد‬‫أحرف‬ ‫ثلثة‬ ‫من‬ ‫ٌتكون‬ ‫عروضى‬ ‫صوتى‬ ‫مقطع‬ ‫أ‬-‫هدى‬ : ‫مجموع‬ ‫وتد‬ْ َُ َُ ََُ َُ َُ َُ َُ َُ َُ ‫ب‬-َ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫ق‬ :‫مفروق‬ ‫وتد‬َ ْ َُ 3): ‫فاصلة‬‫أحرف‬ ‫أربعة‬ ‫من‬ ‫ٌتركب‬ ‫عروضى‬ ‫مقطع‬ ‫أ‬-:‫صغرى‬ : ‫فاصلة‬ ْ َ َ َ ] ْ‫ا‬َ‫د‬ِ‫ع‬َ‫س‬ [ ‫وسكون‬ ‫حركات‬ ‫ثلث‬ ‫ب‬-: ‫كبرى‬ ‫فاصلة‬ ْ َ َ َ َ ] ْ‫ا‬َ‫ن‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ح‬ [ ‫وسكون‬ ‫حركات‬ ‫أربع‬ ‫س‬3:.‫اىضحبف‬ ‫ػشف‬ ‫ج‬3‫كله‬ ‫البٌت‬ ‫فى‬ ‫وتجول‬ ‫األسباب‬ ‫لثوانى‬ ‫تعرض‬ : ‫الزحاف‬ : .‫ٝضٗه‬ ٗ ‫ٝطشأ‬ ٔ‫أح٘اى‬ ‫أمثش‬ ٚ‫ف‬ ‫اىضحبف‬ ٗ٘‫اىحش‬ ٗ ‫اىصذس‬ ‫ٗرذخو‬ ‫اىضشة‬ ٗ ‫اىؼشٗض‬ ‫رذخو‬ ٖٚ‫ف‬ ‫ط‬4‫ػشٗضٞخ‬ ‫مزبثخ‬ : ‫اٟرٞخ‬ ‫اىَقبطغ‬ ‫امزت‬ : ‫ٍْسسذ‬ : ‫اىسذ‬ ٍِ ٜ‫صصجح‬ ‫ضح‬ : ‫اىصجح‬ ٚ‫ضح‬
 11. 11. 11 : ‫البالغة‬ : ‫ا‬ً‫ن‬‫ثام‬ 1-. ‫اىزَثٞو‬ ‫ٍغ‬ ِٞٞ‫اىجالغ‬ ‫جَٖ٘س‬ ‫ػْذ‬ ‫اإلىزفبد‬ ٚ‫ػشف‬ 2-ِٞ‫ث‬ ‫ٍَب‬ ‫اىصحٞحخ‬ ‫اإلجبثخ‬ ‫اخزش‬:ٚ‫ٝأر‬ ‫فَٞب‬ ‫األق٘اط‬ 1)ُ٘‫رشجؼ‬ ٔٞ‫ٗإى‬ ّٚ‫فطش‬ ٙ‫اىز‬ ‫أػجذ‬ ‫ال‬ ٚ‫ٍٗبى‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬‫اىغٞجخ‬ ( ٚ‫إى‬ ٌ‫اىَزني‬ ٍِ ‫إىزفبد‬ "–)‫اىخطبة‬ 2)‫أ‬ ‫شٞئب‬ ٌ‫جئز‬ ‫ىقذ‬ . ‫ارخز‬ ‫ٗقبى٘ا‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬‫د‬‫إىزفب‬ " ‫ا‬‫د‬‫اىخطبة‬ ( ٚ‫إى‬ ............. ٍِ–) ٌ‫اىزني‬ 3)" ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬ٍ‫ب‬‫ى‬‫ل‬ًٝ٘‫ا‬‫ى‬‫ذ‬ِٝ.‫إ‬ٝ‫ب‬‫ك‬ّ‫ؼ‬‫ج‬‫ذ‬ٗ‫إ‬ٝ‫ب‬‫ك‬ّ‫س‬‫ز‬‫ؼ‬ِٞ"ٚ‫إى‬ ‫اىغٞجخ‬ ٍِ ‫إىزفبد‬‫اىخطبة‬ (–) ٌ‫اىزني‬ ٗ 3-‫بين‬‫ص‬:‫التوضيح‬ ‫مع‬ ‫يأتى‬ ‫فيما‬ ‫اإللتفات‬ ‫ور‬ 1)" ‫اىَٞؼبد‬ ‫ٝخيف‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ ُ‫إ‬ ٔٞ‫ف‬ ‫سٝت‬ ‫ال‬ ً٘ٞ‫ى‬ ‫اىْبط‬ ‫جبٍغ‬ ‫إّل‬ ‫سثْب‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬ 2)‫اىَسجذ‬ ٚ‫إى‬ ً‫اىحشا‬ ‫اىَسجذ‬ ٍِ ً‫ال‬ٞ‫ى‬ ٓ‫ثؼجذ‬ ٙ‫أسش‬ ٛ‫اىز‬ ُ‫سجحب‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬‫ثبسمْب‬ ٛ‫اىز‬ ٚ‫األقص‬ "‫اىجصٞش‬ ‫اىسَٞغ‬ ٕ٘ ّٔ‫إ‬ ‫آٝبرْب‬ ٍِ ٔٝ‫ىْش‬ ٔ‫ح٘ى‬ 4-.‫اىزَثٞو‬ ‫ٍغ‬ ّٔ‫أسمب‬ ُ‫ثٞب‬ ‫ٍغ‬ ‫ًب‬‫ح‬‫اصطال‬ ٗ ‫ىغخ‬ ‫اىقصش‬ ‫ػشف‬ 5-: ‫اٟرٞخ‬ ‫األٍثيخ‬ ٙ ِٞ‫اىطشف‬ ٗ ‫اى٘اقغ‬ ‫حٞث‬ ٍِ ‫اىقصش‬ ‫ّ٘ع‬ ِٞ‫ػ‬ 1)" ً٘ٞ‫اىق‬ ٜ‫اىح‬ ٕ٘ ‫إال‬ ٔ‫إى‬ ‫ال‬ ‫هللا‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬ 2)ٗ ‫ال‬ ‫ثشأٝل‬‫ث‬‫ش‬‫أ‬ٖٝٙ٘‫ىي‬ ‫رؼشضذ‬ ٚٗ‫ف‬‫ال‬ ‫ؼيل‬ٜ‫قيج‬ ‫ال‬ ‫قيجل‬ ٗ ٚ‫فؼي‬ 6-: ‫بالمثال‬ ‫وضح‬ 1)‫اإلفشاد‬ ‫قصش‬2‫اىقيت‬ ‫قصش‬ )3)ِٞٞ‫اىزؼ‬ ‫قصش‬ 7-:ٚ‫ٝأر‬ ‫فَٞب‬ ‫طشٝقخ‬ ٗ ِٞ‫اىطشف‬ ‫ثإػزجبس‬ ‫اىقصش‬ ‫ّ٘ع‬ ِٞ‫ث‬ 1)" ِٞ‫ّسزؼ‬ ‫ٗإٝبك‬ ‫ّؼجذ‬ ‫إٝبك‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬ 2)" ‫ٗىؼت‬ ٖ٘‫ى‬ ‫إال‬ ‫اىذّٞب‬ ‫اىحٞبح‬ ٓ‫ٕز‬ ‫ٍٗب‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬ 3)ُ‫إ‬ . ‫اىقج٘س‬ ٍِ ‫ثَسَغ‬ ‫أّذ‬ ‫ٍٗب‬ " ٚ‫رؼبى‬ ‫قبه‬" ‫ّزٝش‬ ‫إال‬ ‫أّذ‬ 4)" ‫هللا‬ ٌ‫إىٖن‬ ‫إَّب‬ " 8-.‫ٍؼب‬ ٔٞ‫ػي‬ ‫اىَقص٘س‬ ‫ٍ٘قغ‬ ‫ٍٗب‬ ، ‫اىقصش‬ ‫إلفبدح‬ ْٚ‫ٍؼ‬ ٍِ َْٔ‫رزض‬ ‫ٍب‬ ‫ارمش‬ ) ‫إَّب‬ ( ‫اىقصش‬ ‫طشق‬ ٍِ .‫ثبىَثبه‬ ‫ٗضح‬

×