Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı

 • Login to see the comments

Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı

 1. 1. KURUM KİMLİĞİ Prof.Dr. Ayla OKAY KURUM FELSEFESİ ve KURUM DİZAYNI Merve ŞAHİN
 2. 2. KURUM KİMLİĞİNİN UNSURLARI
 3. 3. Kurum felsefesi bir kuruluşun kendisi hakkındaki temel düşünceleridir. Kuruluşun gelişmesi ve ortaya çıkışı için kuruluş yönetimi tarafından arzulanan ve çabalanan hedef düşüncelerini ve işletme temellerini kapsar. Kurum felsefesi yönetim kurallarının bir sistemidir, bunları belirleyen ise ahlaki değer tutumlarıdır. Kurum Felsefesi
 4. 4. Kurum Felsefesi Yazılı Sözlü
 5. 5. • Ekonomik düzen ve kuruluş toplumsal fonksiyonuna olan inanç; • Büyüme, rekabet ve teknik gelişmeye karşı olan tutum; • Kuruluş ve toplum için kazancın rolü; • Çalışanlara ve hissedarlara karşı sorumluluk; • Kuruluşun ekonomik faaliyeti çerçevesinde kabul edilen faaliyet kuralları ve davranış normları
 6. 6. Kurum Vizyonu Misyon Vizyon
 7. 7. • Bir vizyon ulaşılabilir ve uygulanabilir olmalıdır. Vizyon yalnızca belli bir dereceye kadar Pazar gelişimi, rekabet ve tüm ekonomik gelişmeye bağlı olarak ütopya olabilir • Bir vizyon mevcut durumu değiştirmelidir. Kuruluşun ne yöne doğru gelişmek istediğinin bir ifadesidir. Açık ve anlaşılır olmalı, hedefler, stratejiler ve hareket planlarını komple, kuruluş geleceğinin anlaşılabilir bir görünümüne birleştirmelidir. • İşletme yönetimi(üst düzey yönetim) vizyonda ikna olmalıdır.
 8. 8. Bir Kurum Vizyonunun Gelişimi
 9. 9. Örnekler
 10. 10. Şirketimizin varlık sebebini ve müşterilerimiz için hangi değerlerin üretildiğini tanımlayan MİSYON’umuz; Müşteri odaklı entegre iletişim çözümleri sağlayarak her zaman ve her yerde müşterilerimize hızlı, kaliteli, ekonomik hizmetler sunmaktır. Şirketimizin kurmak istediği geleceği ve Şirketimizin ulaşmayı amaçladığı noktayı ifade eden VİZYON’umuz ; İletişimde müşterilerimizi geleceğe taşıyan en doğru adres olmaktır.
 11. 11. KURUM FELSEFESİNİN FONKSİYONLARI 1:Oryantasyon Fonksiyonu: Kurum felsefesinden kaynaklanan kurallarla organizasyonun davranışı yönlendirilmektedir. 2:Motivasyon Fonksiyonu: Belirli değer ve normlara olan inanç ile ‘ahlaki bir üst yapı’ oluşmaktadır, bu da yönetim prensiplerini ve bundan ortaya çıkacak olan yönetim davranışını belirlemektedir. 3:Açıklama Fonksiyonu: Hedef grupların taleplerine felsefenin uygun hale getirilmesiyle veya kuruluşun davranış ve fonksiyonu hakkındaki yanlış düşüncelerin önüne set koyabilmektedir. 4:Seleksiyon Fonksiyonu: Felsefe organizasyon ile doğrudan ilgisi olan tüm hedef grupları için önemli bir karar ve seçim kriteri oluşturabilmektir.
 12. 12. KURUM DİZAYNI
 13. 13. Kurum kimliği kavramı çerçevesinde kimlik oluşturmanın en tanınmış ve en sık kullanılan aracı kurumsal dizayndır.
 14. 14. Dizayn Endüstriyel Dizayn Grafik Dizayn Kurumsal Dizayn Ürün Dizaynı Mücevher Dizaynı Moda ve Tekstil Dizaynı KOPPELMANN’a göre;
 15. 15. DİZAYNIN FONKSİYONLARI 1:Dizaynın Pratik Fonksiyonu: Dizaynın pratik fonksiyonu asıl olarak objelerin uygulanma fonksiyonelliği, yararlılığı ve kullanıma uygunluğunda açığa çıkar. 2:Dizaynın Estetik Fonksiyonu: Bir objenin içerik anlamından bağımsız biçimde, gözlemcinin algılama sürecinde neden olduğu estetik hisleri, sübjektif hoşlanmayı ilgilendirmektedir. 3:Dizaynın Sembolik Fonksiyonu: Objenin ifade gücünü açıklar. 4:Dizaynın Sosyal Fonksiyonu: İnsanlar kendilerine ürünler yaratarak çevrelerini oluştururlar.
 16. 16. Kurumsal Dizaynı Hangi Boyutları İle Ele Alabiliriz?
 17. 17. Kurumsal Dizayn Ürün Dizaynı İletişim Dizaynı Çevre Dizaynı
 18. 18. ÜRÜN DİZAYNI
 19. 19. • Günümüzde pek çok kuruluş, pek çok aynı ürünü üretmektedir. • Üretici kurumlar ise pazarlarında kendilerini tercih ettirmek için çeşitli yollar denemektedirler. • Bu da genellikle ürüne farklı bir özellik kazandırmakla mümkün olmaktadır.
 20. 20. İLETİŞİM DİZAYNI
 21. 21. İletişim dizaynı, bir kurumun tüm iletişim araçlarının dizaynıdır. Bunlar kurumun logosundan antetli mektup dizaynına kadar uzanmaktadır. İletişim dizaynıyla kurumun kendisine sağlayacağı başlıca avantaj, hedef kitlesiyle görsel ve yazılı iletişimde kolaylıkla yeniden tanınabilmesi ve daha sonradan bu hatırlanma ve edinilen ilk izlenimle tercih edilmesidir.
 22. 22. ÇEVRE DİZAYNI
 23. 23. Çevre dizaynı bir kuruluşta verimliliğin artışına katkıda bulunan bir unsurdur. Çevre dizaynı, pratik dizayn fonksiyonu aracılığıyla iç düzenlemenin, sergi alanlarının, satış ve servis yerlerinin işlevselliğini yükseltmektedir. Doğru renk ve ışıklandırma aracılığıyla çalışanların algılaması, motivasyonu ve verimliliği yükseltilebilir, monotonluk ve yorgunluk azaltılabilir. Kişiler içinde bulundukları ortamdan ne derece hoşnut olurlarsa, bu ortama sahip olan kuruluşun imajı o oranda yükselecektir.
 24. 24. KURUMSAL DİZAYN UNSURLARININ ALANLARI Ürün Ambalajında Olması Gerekenler • Ambalajda üretici kurumun adı kurum renklerinde belirtilmelidir. • Kurumun logosu, kurum fontlarında verilmelidir • Ürünün üretim ve son kullanım tarihleri belirtilmiş olmalıdır
 25. 25. MARKA Resim Markası Kelime Markası Harf Markası Kombine Edilmiş Marka Markası
 26. 26. Marka İşaretinin Gerçekleştirdiği Faaliyetler • Algılanabilirlik • İçerik • Motivasyon • Öğrenebilirlik • İşaret Şahsiyeti • Sosyal Noktalar • Zamansal Boyutlar • Kültürel Boyutlar • Kullanım Değeri
 27. 27. KURUM RENGİ • Renkler, kurumun özelliklerine göre oldukça farklı bir biçimde yaşanabilirler. Örneğin; X rengi Y kuruluşunda yaşanması, Z kuruluşundan farklı olabilir. Bunun dışında renklerin hangi çevrede ve bağlantıda kullanıldıkları önem taşır. • Renkler moda bakımından değişikliğe uğrayabilmektedir. 1970’li yılların başında sıcak renkler, örneğin bej-kahverengi çok modaydı, buna karşın 1980’li yılların ortasından bu yana beyaz, gri, mavi gibi soğuk renkler tercih edilmektedir. Bir kere seçilen renk, daha sonradan oldukça zor değişmektedir, çünkü ani bir renk değişimi ile kuruluşun hedef grubu tarafından tanınması tamamıyla değişebilmektedir. • Renklerin kültürlere göre farklı anlamlara sahip oldukları da gözden kaçmaması gereken bir özelliktir. Örneğin yeşil Brezilya’da hastalık çağrışımı yaparken, Danimarka’da sağlık alanının rengidir. Bu özellikle uluslararası alanda faaliyet gösterecek olan kuruluşlar için dikkat edilmesi gereken bir noktadır.
 28. 28. Merkle’nin Renklere Atfetmiş Olduğu Değerler
 29. 29. KURUM İŞARETİ (KURUM LOGOSU VE SEMBOLÜ) Kurum Logosu: Logo kurumu ifade eden harf, kelime veya rakamlardan meydana gelebilmektedir. Bu tür logolara IBM, 3M, 4711 veya Beymen’i örnek vermek mümkündür. Kurum Sembolü: Renkli veya renksiz iki veya üç boyutlu grafik olarak temsil edilebilen işaretlerdir. Örneğin Mercedes’in yıldızı ya da Jaguar arabalarının Jaguarı buna örnek verilebilir. Kurum Logosu+Kurum Sembolü’nün Birlikte Kullanılması: Bazı kuruluşlar bu ayrımdan yararlanarak hedef gruplarının zihinlerinde yer edinmeye çalışmaktadırlar. Bu gruplandırmaya Lufthansa yazısı ve yuvarlak içerisindeki kuşunu veya Pelikan markasının logosunu ve bir daire içerisindeki Pelikan kuşunu vermek mümkündür.
 30. 30. Tipografi ve Yazı Türü • Seçilen yazı türü basılı malzemenin etki tarzı ve ifadesine uygun olmalıdır. • Temel yazı olarak ince çizgili, hafif bir yazı uygundur. Metinlerde alt başlık için yarım koyu/kalın yazı karakterleri seçilmelidir. • Temel metinde ve resim altı metinlerde vurgulanmak istenenler aynı yazı türünde fakat italik olarak verilmelidir. • Metinde sürekli olarak yalnızca büyük harf veya küçük harf kullanılmamalıdır. • Çünkü bu tür yazıları okumada güçlük yaratmakta ve iyi bir basılı sayfa için uygun düşmemektedir.
 31. 31. ŞABLON/RASTER Şablonun temel görevi metin ve şekilleri belli bir düzen içerisinde saptamaktır. Tipografik şablon bir yandan basılı evrakların ortak bir çerçevede düzenlenmesini sağlarken, diğer yandan da değişik varyasyonlar için yaratıcılık alanları sunmaktadır.
 32. 32. KARVİZİT Kartvizit, genel olarak sahibinin adı ve soyadı, bağlı bulunduğu kurum, unvanı ve iletişim bilgilerinin yer aldığı tasarımlardır. Çoğunlukla kartvizit baskıları bristol kartona yapılmaktadır. Kartvizitler için sıklıkla kullanılan ölçüler: eni için 5 - 5,5 cm, boyu için 8-9cm'dir. Kartvizitler, kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğu için bu doğrultuda hazırlanması gerekmektedir. Firma logoları için belirlenen renklerin pantone numaraları matbaa ile paylaşılmalıdır. Kartvizitler, profesyonelliğin kısa bir ifadesidir. İş görüşmelerine başlamadan önce kartvizitlerin değişimi son derece önemlidir. Ayrıcı Günümüzde dijital ortamda hazırlanan kartvizitler daha kolay seçilebilip, daha kolay şekilde isteklere uyarlanabilmektedir.
 33. 33. KURUM MİMARİSİ Münih’teki BMW binası 1972 Olimpiyat Oyunları’ndan önce bitirilmeye çalışılarak, mümkün olan en yüksek tanınmışlık derecesine ulaşılmak istenmiştir. Olimpiyat oyunlarının gerçekleştirileceği yere yakınlığı sayesinde, gelen izleyicilerin ilgisi çekilmek istenmiş ve uygulanan kat kat binayı tamamlama tekniği de kamuoyunun büyük ilgisini çekmiştir. Uluslararası medyada yer alan bu olay daha yapım aşamasında olan bina sayesinde BMW’nin imajını çok büyük oranda etkilemiştir.
 34. 34. VİTRİN
 35. 35. KURUM KİMLİĞİ EL KİTABI • Hangi logo, nasıl ve nerede kullanılabilir • Kurum renklerinin kullanımı • İletişimde kullanılabilecek tipografiler • Dahili ve harici dizayn • Antetli kağıtlar ve dökümanların şekli, durumu vs.
 36. 36. Teşekkürler… Merve ŞAHİN

×