Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marka Yönetimi ve Markalaşma Stratejileri

16,592 views

Published on

Markanın tarihsel evrimiyle başlayıp, faydalarını, unsurlarını, alakalı kavramları ve uluslararası markalaşmayı kısa özet halinde anlatan bir sunum.

Birçok görsel konuyla bağlantılı ve ekstra açıklama gerektiriyor. Bu açıklamalara ulaşabilmek için görseli alıp google görsellerde aratabilirsiniz.(meyve suyu ambalajı gibi) Bu sayede konu-görsel bağdaştırması yapılabilir.

Published in: Business
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F4cEJi ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Marka Yönetimi ve Markalaşma Stratejileri

 1. 1. Marka Yönetimi ve Marka Stratejileri UĞURCAN YURTSEVER
 2. 2. İçindekiler • Marka kavramı • Ürün ve marka arasındaki farklar • Markanın tarihi gelişimi • Marka ile alakalı kavramlar • Marka Unsurlarının Seçimi • Marka türleri • Marka yönetimi süreci • Temel marka stratejileri • Uluslararası Markalaşma UĞURCAN YURTSEVER 2
 3. 3. Marka Kavramı • Amerikan Pazarlama Derneği’nin tanımına göre marka, satıcı veya satıcıların mal veya hizmetlerinin tespit edilmesini ve bu mal ve hizmetlerin rakiplerinkinden farklılaşmasını amaçlayan ayırt edici isim, terim, işaret, sembol, tasarım, logo veya tüm bunların birleşimidir. • Kotler ve Armstrong’a göre marka “bir grup üreticinin ya da satıcının ürün ve hizmetlerini tanıtmaya ve rakiplerinkinden ayırıp farklılaştırmaya yarayan, isim, terim sözcük, simge (sembol), tasarım (dizayn), işaret, şekil, renk ya da bunların çeşitli bileşimleri” Kaynak: www.dunya.com UĞURCAN YURTSEVER 3
 4. 4. Ürün İle Marka Arasındaki Farklılıklar UĞURCAN YURTSEVER 4
 5. 5. Markanın Tarihi Gelişimi • Marka kelimesi eski Norveççede yanmak anlamındaki brandr kelimesinden gelir ve bu kökenden Anglo-Saxon diline geçmiştir. • Eskiden eşya ya da duvarların üzerine işaret koyarak markasını veya kimin yaptığını belirtmişlerdir. Güney Fransa’daki Lascaux Mağaraları’nın duvarlarında M.Ö. 15 binlere dayandığı düşünülen çok sayıda aitlik göstergesi el ve ayak izleri bulunmuştur. • Eski Yunan’da ise çömlekçiler yaptıkları çömlekler üzerine mutlaka kendi adlarını yazar, bazen de çağdaş ticari markalara benzer özel markalar kullanırlardı. Romalılar ise lambalara, kiremitlere, göz merhemi kutularına hatta peynirlere bile marka koyarlardı. UĞURCAN YURTSEVER 5
 6. 6. Markanın Tarihi Gelişimi • Amerika’da ve İngiltere’de ilk ticaret markaları, çiftliklerdeki hayvanları damgalamak için kullanılmıştır. Ortaçağda ise ticaret ile uğraşan kişiler, ürünlerin düşük kalitedeki ürünler ile karışmasını engellemek maksadıyla ürünlerinin üzerine çeşitli işaretler koymuşlardır. Kaynak: www.texaslonghorn.com UĞURCAN YURTSEVER 6
 7. 7. Markanın Tarihi Gelişimi • Çağdaş anlamda ürünlerin markalanması ve marka adı kullanılması ise 19. yüzyıl sonlarına rastlamaktadır. Bazı üreticiler artan tüketici talebi karşısında ürünlerini farklılaştırma yoluna gitmiş ve ürünlerine ad vererek koruma için patent almışlardır. • Bu süreçte yaratılmış, günümüzde de varlığını sürdüren ABD kökenli ilk markalara Levi’s (1873), Maxwell House (1873), Budweiser (1876), Coca-Cola (1886), Campell’s Soap (1893) örnek olarak verilebilir UĞURCAN YURTSEVER 7
 8. 8. Markanın Tarihi Gelişimi Kaynak: www.rotasenin.com Kaynak: zythophile.files.wordpress.com UĞURCAN YURTSEVER 8
 9. 9. Markanın İşlevleri • Ürünü diğerlerinden ayırır. • İşletmeler arasındaki rekabeti arttırır • Ürün için kaynak gösterir • Tüketicide marka imajının yerleşmesini sağlar • Reklam ve tanıtım aracı olarak kullanılır • Kalite unsuru olarak kullanılır • Ürün ile ilgili garanti sağlar. UĞURCAN YURTSEVER 9
 10. 10. Markanın İşletme Açısından Faydaları • Pazar Payı • Yüksek Fiyat • Daha Sabit ve Daha Az Riskli Karlılık •Marka Bağlılığı • Marka Giriş Engelleri • Gelecekte Büyüme Potansiyeli • Şirket Kültürü UĞURCAN YURTSEVER 10
 11. 11. UĞURCAN YURTSEVER 11
 12. 12. Markanın Tüketici Açısından Faydaları • Markalar mal hakkında tüketiciye bilgi vererek alışverişi kolaylaştırırlar. • Markalar güven sağlar. • Marka tüketicinin korunmasını sağlar, ürün satın alımından sonra tüketici eğer ürünle ilgili sorunla karşılaşırsa yasalara uygun olarak hakkını arayabilir. • Tüketiciye zamandan tasarruf, belli bir ürüne veya markaya bağlılık oluşturma ve risksiz seçim fırsatı sunarlar. UĞURCAN YURTSEVER 12
 13. 13. Marka Türleri • Ticari Marka Bir üreticinin, ürettiği ürünlerin diğerlerinden farklılaşmasını ve aynı zamanda üreticiye ait yasal mülkiyetin korunmasını sağlar. • Hizmet Markası Bir işletmenin hizmetini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan işaretlerdir. UĞURCAN YURTSEVER 13
 14. 14. Marka Türleri • Üretici Markaları İşletmelerin ürettikleri ürünleri kendi markalarıyla pazarlamasıdır. • Bireysel Markalar Sahip olunan her ürün için farklı bir marka kullanılmasıdır. UĞURCAN YURTSEVER 14
 15. 15. Marka Türleri • Dağıtıcı/ Aracı Kurum Markası Üretici markasının tam tersi olarak toptancı, perakendeci, dağıtıcı ya da pazarlama aracısının markası olarak ifade edilmektedir. , • Aile Markaları Bu stratejide firma her ürün için aynı markayı kullanır. UĞURCAN YURTSEVER 15
 16. 16. Marka Türleri • Desteklenen Markalar Ana marka alt markanın destekleyicisi olarak kullanılır. • Lisanslı Markalar Firmalar başka bir işletmeye ait bir marka adını, bir bedel veya hisse payı karşılığında kullanabilmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 16
 17. 17. Marka Türleri • Saldırıcı Markalar Firmaların aynı ürün grubunda iki değişik marka ile yer almaya yönelik bir strateji izlemesidir. • Hat Markaları Bir grup ürünün belirli bir isim altında toplanmasıdır. UĞURCAN YURTSEVER 17
 18. 18. Marka Türleri • Jenerik Markalar Belirli bir ürünle özdeşleşen marka adının, bir süre sonra ürünün yerine geçmesi durumudur. UĞURCAN YURTSEVER 18
 19. 19. Marka ile İlgili Kavramlar • Marka Denkliği • Marka İmajı • Marka Kişiliği • Marka Farkındalığı • Marka Sadakati • Marka Değeri UĞURCAN YURTSEVER 19
 20. 20. UĞURCAN YURTSEVER 20
 21. 21. Marka İmajı • Marka imajı, markaya anlam ve değer katan unsurların toplamıdır. Tüketiciler, ürünleri ve markaları oluşturdukları imaja göre değerlendirirler. Tüketiciler ürünü değil imajı satın alırlar. • Bir müşterinin zihnindeki marka imajı dört tür kaynaktan etkilenerek oluşur. Marka İmajı Deneyim Kişisel Çevre Tüketici Kütlesi Ticari Aktiviteler UĞURCAN YURTSEVER 21
 22. 22. Marka Kişiliği • Markaların da insanlar gibi belli duygu ve izlenimler gibi kişilik özelliklerine sahip olduğu varsayılır. Bu sayede marka yaş, toplumsal ve ekonomik sınıf gibi kişilik özellikleri ile ilişkilendirilerek tüketicinin ürünle özdeşleşmesini sağlar. UĞURCAN YURTSEVER 22
 23. 23. Marka Kişiliği Samimiyet • Kodak • Nestle • Coca-Cola • Komili Heyecan • Absolut • Diesel • Hazır Kart Ustalık • CNN • IBM • Arçelik Sofistike • Mercedes • BMW • Vakko Dayanıklı • Marlboro • Nike • BMC • Derby UĞURCAN YURTSEVER 23
 24. 24. Marka Farkındalığı • Marka farkındalığı; markayı hatırlamak üzere tüketiciye verilen ürün kategorisi arasından, o markanın seçilebilme kabiliyetidir. • Tüketicinin zihnindeki marka varlığının gücü ile ilgilidir ve marka farkındalığı dört farklı yolla ölçülebilir: 1. Markayı tanıma (daha önce bu marka ile karşılaştınız mı?) 2. Markayı Hatırlama (Bu ürün grubundan hangi markayı hatırlıyorsunuz?) 3. Markanın zihinde ilk sırada olması (ilk hatırlanan marka) 4. Zihinde baskın marka olma (ilk hatırlanan tek marka olma) UĞURCAN YURTSEVER 24
 25. 25. Marka Sadakati • Marka sadakati tüketicinin markaya karşı geliştirdiği, arkadaşlığa benzer bir psikolojik bağlılık anlamına gelmektedir. Sadakat belli bir markanın satın alınmasıyla o markaya gösterilen bağlılıktır. •Marka sadakatini belirleyen faktörleri şu şekilde sıralayabiliriz: a) algılanan önem/risk derecesi b) Ürün performansı/memnuniyeti c) Alışkanlık d) yenilik ve çeşitlilik arayışı e) satın alma isteği f) satın alma sıklığı g) marka farkındalığı UĞURCAN YURTSEVER 25
 26. 26. Marka Sadakati Piramidi Kaynak: www.wifim.com.tr UĞURCAN YURTSEVER 26
 27. 27. Marka Değeri • Marka değeri, marka satıldığında veya envanterde gösterildiğinde ayrıştırılabilir bir varlık olarak toplam değeridir. • Geleneksel bilançolar, şirketin sadece somut kaynaklarını ve varlıkları gösterir. Örneğin dünyanın zirvesindeki 20 şirketin defter/pazar değeri oranı ortalama %15 kadardır. Ve Fortune 500’ün listesinde bu oran %8 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ise bir şirketin somut varlıklarının, şirketin toplam varlıklarının sadece %12’si ile %15’i arasında olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, şirketlerin marka gücünü gösteren sahip oldukları somut varlıklar değil, soyut varlıklardır ki bu da marka değeri olarak ifade edilir. •Marka değeri başlıca dört temel bileşenden oluşmaktadır 1. Marka Farkındalığı 2. Marka Sadakati 3. Algılanan Kalite 4. Marka Çağrışımları UĞURCAN YURTSEVER 27
 28. 28. UĞURCAN YURTSEVER 28
 29. 29. UĞURCAN YURTSEVER 29
 30. 30. Marka ile İlgili Kavramlar UĞURCAN YURTSEVER 30
 31. 31. Marka Unsurlarının Seçilmesi Marka unsurlarının seçilmesinde belirli ortak şartlar vardır, bunlar: • Akılda Kalıcılığı • Anlamlı Olması • Sevilebilirliği • Aktarılabilirliği • Uyum Sağlayabilirliği • Korunabilirliği UĞURCAN YURTSEVER 31
 32. 32. Marka Adı • Marka, ürünün nitelikleri ve yaraları hakkında bilgi verici nitelikte olmalıdır. Örneğin; Etimek, Kale, Ören Bayan • Marka, kısa olmalı, kolayca söylenmeli, hatırlanması ve tanınması kolay olmalıdır. Örneğin Alo, Vim, Sana. • Yabancı dillerde de telaffuzu kolay olmalı ve olumsuz bir anlam taşımamalıdır. (kodak) • Marka, yasalara uygun ve yasalarla korunabilir yani tescil edilebilir olmalıdır. Örneğin Best kelimesi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilemeyecek kelimelerdendir. UĞURCAN YURTSEVER 32
 33. 33. «muhteşem» marka isimleri • Colgate, Fransız bir pornografik derginin isminin farkında olmadan "Cue" adlı Fransa'da diş macunu piyasaya sürdü. • Ford Pinto, Portekizce argo bir anlam taşıdığı için Brezilya’da satamadı. • Mercedes-benz, «ölmek için acele edin» manasına gelen Bensi markasıyla Çin pazarına girmiştir. • Chevy Nova’nın «gitmez» manasına gelen ismi, satışlarını etkilemedi. Yöneticilerin ismin manasından haberi vardı ve bu konuyu önemsemediler. UĞURCAN YURTSEVER 33
 34. 34. Logolar ve Semboller • Dikey Hatlar: Yalınlık, erkeksi bir anlatı öğesi kattığı gibi disiplin duygusu, yükseklik, resmiyet duygusu da katabilmektedir. • Yatay Hatlar: Genişlik, açıklık, durağanlık, dinlemenin yanı sıra barış, sükunet, denge, tutarlılık ta vermektedir. • Eğik Hatlar: Daha dinamik, heyecan verici ve güçlü görünmektedir. • Yuvarlak Hatlar: Güzellik, zarafet, hareket ve görsel ritim duygusu vermektedir. Ancak zayıflık da belirtebilmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 34
 35. 35. Sloganlar UĞURCAN YURTSEVER 35
 36. 36. Ambalaj • UĞURCAN YURTSEVER 36
 37. 37. Marka Öyküsü • Bazı markalar, firma ya da marka hakkında, bir yarar sağlayabilecek öykülerden yararlanabilmektedir. Bu öyküler, efsaneleşmiş kurucular, şirketi kurmakta verilen mücadele veya çalışanların özverisini gösteren örneklerden kurulu öyküler olabilmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 37
 38. 38. Marka Yönetimi Süreci • Marka yönetimi kavramını gerçek anlamda ilk olarak Procter & Gamble işletmesi 1931 yılında kullanmaya başlamıştır. Konu ile alakalı tüm kaynaklar P&G Başkanı olan Neil McElroy’un (ABD Savunma Bakanlığı görevini de yapmıştır.) şirketin merkezine gönderdiği bir yazıyı işaret olarak göstermiştir. Bu yazıda markadan sorumlu bir kişi olması gerekliliğinden bahsedilmiş ve ilk “Brand Man” için bir iş tanımlaması yapılmıştır. •Modern pazarlamanın odak noktası müşteriler veya tüketicilerdir. Tüm pazarlama stratejileri ve yönetim kararları müşterilere göre belirlenmelidir. Bu nedenle, marka yönetimlerinin de ana odağını müşteriler oluşturmaktadır. UĞURCAN YURTSEVER 38
 39. 39. Marka Yönetimi Süreci 1. Pazar Analizi Öncelikle markanızı, sonra hedef kitlenizi ve pazarınızı, pazarınızın açıklarını iyi tanımlamanız gerekir. 2. Marka Durum Analizi Markanın özellikleri, pazardaki yeri, tüketicilerin gözünde markanın konumu, güçlü ve zayıf yanları, fırsatları ve tehditleri detaylı olarak incelenmelidir. 3. Marka İle İlgili Stratejilerin Belirlenmesi 4. Marka Değerinin Oluşturulması 5. Marka Unsurlarının Seçilmesi Markayı daha iyi anlayabilmek için, marka takımlarının, markayı oluşturan unsurların ve tüketicilerin bu unsurları nasıl algıladığının üzerinde yoğunlaşmaları gerekmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 39
 40. 40. Temel Marka Stratejileri • Marka stratejileri, tüketicilerin pazardaki ürünlerin birbirinden farklı versiyonlarını ayırt edebilmesi ve tüketicinin belirli bir ürünü satın almak istediği alanlar üzerine dayandırılması amacıyla oluşturulur. UĞURCAN YURTSEVER 40 Ürün Kategorisi Mevcut Ürün Yeni Ürün Marka İsmi Mevcut Marka İsmi Hat Genişletme Marka Genişletme Yeni Marka İsmi Çoklu Markalar Yeni Markalar
 41. 41. Hat Genişletmesi • Hat genişlemesi sürecinin sağlıklı işleyebilmesi için, ana markanın özelliklerinin transfer edilebilir olması önemlidir. Ayrıca söz konusu genişleme ana marka ile uyumlu olmalıdır ve üretilecek ürünün tüketiciler tarafından istendiği bilinmelidir. UĞURCAN YURTSEVER 41 Kaynak: www.worksdesigngroup.com Kaynak: www.parhamsantana.com
 42. 42. Yeni Markalar •Yeni Marka İsmi •Yeni Ürün Kategorisi UĞURCAN YURTSEVER 42
 43. 43. Çoklu Markalar • Farklı isimler • Aynı ürün kategorisi • Örneğin: P & G ve Unilever’ın şampuan markaları UĞURCAN YURTSEVER 43
 44. 44. UĞURCAN YURTSEVER 44
 45. 45. Marka Genişletme • Marka genişletme, mevcut ve başarılı bir marka adının, farklı bir ürün sınıfına ait yeni bir ürünün pazara sunulmasında kullanılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, firma güçlü bulduğu markasını sabit tutmak suretiyle bu markanın altına yeni ürün kategorileri açmaktadır. Araba üreticisi Honda’nın mevcut markasını kullanarak çim biçme makinesi, tekne motorları ve motosikletler gibi ürettiği farklı ürünlerde “Honda” markasını kullanması bu stratejinin uygulanmasına dair güzel bir örnektir. UĞURCAN YURTSEVER 45
 46. 46. UĞURCAN YURTSEVER 46
 47. 47. Uluslararası Markalaşma • İşletmeler, uluslararasılaşma süreçlerinde rekabet edebilmek ve ayakta kalabilmek için sahip oldukları markaları küresel ölçekte geliştirmeye başlamışlardır. Uluslararası pazarda markalaşan firmalar incelendiğinde, bunların öncelikle kendi iç pazarlarında markalaştıkları ve daha sonra dış pazarlara açıldıkları görülmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 47
 48. 48. Uluslararası Markalaşma Aşamaları Yerel Pazardaki Fırsatlar: Uluslararası markanın oluşturulması, firmanın kendi yerel pazarında markalaşması ve burada başarı yakalaması ile başlamaktadır. İlk aşamada markanın öncelikle kendi pazarında varlığını koruması ve başarılı olması hedeflenmelidir. Bu aşamada ortaya çıkabilecek en önemli sorunlar, etkin olmayan üretim sistemleri, teknik yetersizlikler, nitelikli ve uzman personel eksikliği ve deneyimsizliktir. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için; yabancı markalara fason üretim yoluna gitmek, ortak girişim anlaşmaları veya deneyimli personel kiralamak çözümler arasındadır. Örneğin, Hyundai Motor Company Ford Motor için motor üretmiştir. UĞURCAN YURTSEVER 48
 49. 49. Uluslararası Markalaşma Aşamaları Küresel Pazarda Varolma: Bu aşamada işletme misyonu, dış pazarlarda özellikle de üç lider pazarda (A.B.D, Japonya ve Avrupa Birliği pazarları) var olmak ve daha sonra da bu pazarlarda marka farkındalığı yaratmaktır. Örneğin Güney Kore işletmelerinden LG Elektronik ve Daewoo Motors dış pazarlara yerel tanınmış işletmelerle iş birliği yaparak girmişlerdir. Perakende sektöründen Marks&Spencer, Laura Ashley gibi markalar girdikleri bazı uluslararası pazarlarda yine aynı yolu izlemiştir. Fason üretim anlaşmaları bu aşamada en çok kullanılan yöntemdir. UĞURCAN YURTSEVER 49
 50. 50. Uluslararası Markalaşma Aşamaları Uluslararası Markalaşma Aşaması: Bu noktada işletme ikinci aşamada elde ettiği deneyimlerine dayanarak kendi marka ismini uluslararası pazarlarda duyurmaya çalışır. İşletmenin kendi konumunu yukarı taşıması çeşitli sorunları da birlikte getirir. En önemli sorunlar, fason üretim yapılan uluslararası markalarla rekabetin oluşması, bu firmaların alımlarının azaltılması ve gelişmiş ülkelerden gelen teknoloji transferinin azalmasıdır. Bu sorunların etkisini azaltmak için farklı çözümler uygulanmaktadır, Bunlar, yüksek fiyatlı satabilecekleri ileri teknoloji ve modaya uygun ürünler üretmek, çeşitli küresel etkinliklere sponsor olmak, marka imajını daha olumluya çevirmek için marka ismini değiştirmek ve “orjin ülke etkisi”nden yararlanmak için işletmenin merkezini gelişmiş ülkelere taşımaktır. Örneğin, Kia Motors 2001 Seul Olimpiyatları’na sponsor olmuştur. UĞURCAN YURTSEVER 50
 51. 51. Uluslararası Markalaşma Aşamaları Dış Pazarlarda Yerelleşme Aşaması: Bu aşamada üç lider pazarda kendi marka ismiyle başarılı olan işletme artık az gelişmiş ülkelere doğru genişlemeyi hedeflemektedir. İşletmenin en önemli sorunları “yerel çalışanların sadakatsizliği” ve “organizasyonun büyümesinden kaynaklanan düzensiz hiyerarşi” dir. Diğer bir sorun ise, yerel üretimin önemli bir kısmının üretim yapılan ülkede satılması ve dış pazarlara kapanmadır. Örneğin, LG Elektronik Çin, Hindistan ve Endonezya’da ürettiği malların %60’nı yine bu ülkelerde satmakta, geri kalanını komşu ülkelere ihraç etmektedir. UĞURCAN YURTSEVER 51
 52. 52. Uluslararası Pazarlamada Takip Edilebilecek Ürün Politikaları A. Standartlaştırma Stratejisi Standartlaştırma yaklaşımı, bir ürün ya da hizmetin dış pazarlarda tüketici ihtiyaçlarını aynı şekilde karşılayabileceği varsayımı ile başlamakta ve “her ürün, her ülkede aynı biçimde satılır” düşüncesiyle oluşturulmaktadır. Phillip Morris ürün markasını her yerde aynı şekilde, yani Marlboro konseptiyle konumlandırdığı için Marlboro’nun pazarlama programını standartlaştırabilmiştir. UĞURCAN YURTSEVER 52
 53. 53. Uluslararası Pazarlamada Takip Edilebilecek Ürün Politikaları B. Uyarlama Stratejisi Uyarlama stratejisi, ürünün uyumlaştırılarak daha yerel hale getirilmesi ile bağlantılıdır. Örneğin; Levi’s için ana hatlar; kalite ve Amerikan kökenli olmasıdır. Bu tema dünya çapında benimsetilmeye çalışılmış, fakat küçük farklılıklar yerel motiflere göre değiştirilmiştir. Örneğin Endonezya’da 1960’ların üstü açık bir Amerikan arabasında Levi’s giymiş bir genç, İngiltere’de Vahşi Batı ortamında bir kovboyun ata binmesi, Japonya’da James Dean ve “Kahramanlar Levi’s giyer” sloganı kullanılmıştır. Nescafe, dünyanın her yerinde tat, aroma ve paylaşılan anların mutluluğu şeklinde konumlandırılırken, Tayland’da rahatlama içeceği, günün stresinden arınma içeceği olarak konumlandırılmaktadır. UĞURCAN YURTSEVER 53
 54. 54. UĞURCAN YURTSEVER 54
 55. 55. Yararlanılan Kaynaklar UĞURCAN YURTSEVER 55 Ak, T. (2009). Marka Yönetimi ve Tüketici Karar Sürecine Etkileri. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Cebeci, G. (2015). Marka Yönetimi ve Doğrudan Pazarlamada Uygulama Örnekleri. Yaşar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Clifton, R. (2014). Markalar ve Markalaşma. (M. Ç. Şenerdi, Çev.) İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları. Çifci, S., & Cop, R. (2007). Bölümü. Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniversite Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihlerine Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(512), 69-87. Çoktalaş, D. İ. (2016). Marka Yönetimi ve Türkiye'de Hazır Giyim Sektöründe Marka Tercihi Üzerine Bir Araştırma. KTO Karatay Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Dursun, T. (2009). Marka Kişiliği Yaratma Süreci ve Marka Kişiliği Üzerine Bir Araştırma. Marmara İletişim Dergisi(14), 79-92. Ergün, İ. (2011). Marka Yönetimi: Markalaşma Aşamalarının Uygulanması ve Bir Uygulama. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İslamoğlu, A., & Fırat, D. (2011). Stratejik Marka Yönetimi. Ankara: Beta Yayın. Karslı, G. (2015). Online Marka Yönetimi ve Bir Örnek Olay İncelemesi. Dokuz Eylül Ünivresitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırdar, Y. (2003). Marka Stratejilerinin Oluşturulması, Coca Cola Örneği. Review of Social, Economic & Business Studies,, 3(4), 233- 250. Öztürk, O. C. (2014). Marka Yönetimi ve Uluslararasılaşma Süreci. İstanbul Ticaret Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Programı: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Şenol, I. (2012). Tüketim Toplumu ve Marka Yönetimi: Kişi Markası Olarak Michael Jackson. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Doktora Tezi. Tosun, B. N. (2014). Marka Yönetimi. İstanbul: Beta. Türkmendağ, T. (2015). Marka Kişiliği ve Algılanan Değer İlişkisi: Seyahat Acentesi Örneği. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 56. 56. Yararlanılan Kaynaklar http://www.inc.com/geoffrey-james/the-20-worst-brand-translations-of-all-time.html http://www.snopes.com/business/misxlate/nova.asp http://www.thebrandingjournal.com/2015/05/what-to-learn-from-tropicanas-packaging- redesign-failure/ http://www.businessinsider.com/tropicana-packaging-change-failure-2013-9 http://www.interbrand.com http://www.brandfinance.com http://www.pazarlamasyon.com http://www.tpe.gov.tr/TurkPatentEnstitusu/resources/temp/F9E4CFAF-A7AE-4FEA-8BCC- DA8B5C7DAB00.pdf;jsessionid=CD9E35A3B36E940CC6503BF6EA045EB6 UĞURCAN YURTSEVER 56

×