Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6

3,666 views

Published on

0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
242
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stratejik yonetim prezantasyonu_2004_2005_bolum6

 1. 1. Bölüm 6Örgütsel Yönlendirme © Ülgen&Mirze 2004
 2. 2. İşletmenin Yaptığı İşin Tanımıİşletmenin yaptığı iş; ürettiği mal veya hizmetlerin, üretim faaliyetinin ve faaliyette bulunduğu pazarların belirtilmesidir. İşletmenin yaptığı işin tanımında – Ürün, – İşlevler ve – Pazarın açıklanması gerekmektedir. İşletmenin ürettiği mal ve hizmetlerin hedef kitlesinin, müşteri gruplarının ve bu müşterilerin hangi tip gereksinimlerinin nasıl karşılanabileceğinin de açıklanması önemlidir. © Ülgen&Mirze 2004
 3. 3. İşletmenin Misyonu Misyon “bir işletmeye yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenmiş ve o işletmeyi benzerlerinden ayıran görev ve ortak değerler” dir. Bu bağlamda misyon, bir işletme veya örgütün “kuruluş ve varoluş nedeni”niaçıklayan, temel amaç ve hedefini net bir şekilde ortaya koyan bir ifadedir © Ülgen&Mirze 2004
 4. 4. © Ülgen&Mirze 2004
 5. 5. Misyonun Özellikleri• İşletmelerde misyon, stratejistlere ve çalışanlara yol gösteren bir rehberdir. Yönetimin başlangıç evresinde, misyonun tanımladığı sınırlar içinde ele alınması ve hazırlanması gereklidir.• İşletme misyonu, işletmenin içinde ve dışında tüm sosyal paydaşlara işletmenin işi, değerleri, felsefesiyle ilgili bir biçimsel açıklama özelliğindedir.• İşletme misyonu, koyduğu değer ve felsefe normları ile çalışanlar arasında ortak bir “bağlayıcı” elemandır.• İşletmenin bütünü açısından işletmenin temel bir misyonu olmasının yanında her yönetim düzeyindeki değişik iş birimlerinin de işletmenin temel misyonu ile uyumlu bir misyonu vardır. © Ülgen&Mirze 2004
 6. 6. Çeşitli yabancı işletmelerin misyonlarına örnekler• 3M: Çözümlenmemiş sorunları yaratıcı bir biçimde çözmek.• Cargill: Tüm dünyada yaşam standartlarını geliştirmek.• Hewlett-Packard: İnsanlığın mutluluğu ve gelişmesi için teknolojik yardımlarda bulunmak.
 7. 7. Çeşitli yabancı işletmelerin misyonlarına örnekler• Nike: Dünyadaki her atlete ilham ve yenilik sağlamak; vücudun varsa sen de bir atletsin. To bring inspiration and innovation to every athlete in the world; If you have a body, you are an athlete• Sony: İnsanlık yararına teknolojiyi geliştirme ve uygulamanın hazzını yaşamak (To experience the joy of advancing and applying technology for the benefit of the public).• Wal-Mart: Sıradan halka, zenginlerin aldığı şeyleri satın alma fırsatı vermek (Our mission is to enhance and integrate our supplier diversity programs into all of our procurement practices and to be an advocate for minority- and women-owned businesses. To give ordinary folk the chance to buy the same thing as rich people)• Walt Disney: İnsanları mutlu etmek (To make people happy).
 8. 8. PEPSİOur MissionOur mission is to be the worlds premier consumer products company focused onconvenient foods and beverages. We seek to produce financial rewards toinvestors as we provide opportunities for growth and enrichment to ouremployees, our business partners and the communities in which we operate. Andin everything we do, we strive for honesty, fairness and integrity.Our Vision"PepsiCos responsibility is to continually improve all aspects of the world inwhich we operate – environment, social, economic – creating a better tomorrowthan today."Our vision is put into action through programs and a focus on environmentalstewardship, activities to benefit society, and a commitment to build shareholdervalue by making PepsiCo a truly sustainable company.
 9. 9. COCA COLAEverything we do is inspired by our enduring mission:To Refresh the World... in body, mind, and spirit.To Inspire Moments of Optimism... through our brands and our actions.To Create Value and Make a Difference... everywhere we engage."
 10. 10. Ülkemizdeki bazı kurumların misyonlarına örnekler• Beko: İnsan hayatını kolaylaştıran ürünleri mükemmel hizmet anlayışı ile sunmak• Koç-Amerikan Hastanesi: Tıp ahlakı ilkelerine sadık kalarak sağlık hizmetlerinde mükemmele ulaşmaya çalışmak
 11. 11. Ülkemizdeki bazı kurumların misyonlarına örnekler• Garanti Bankası: Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle; müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde arttırmaktır.• Lassa: Daha kaliteli çıktıları, daha ekonomik üreterek müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, çalışanların tatmini ve moralini arttırmak, ortaklarımıza tatminkar oranda kazandırmak, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek için performans ve rekabette üstün başarı sağlamak.
 12. 12. İşletmenin Vizyonu Vizyon,kişilerin veya kurumların, kendilerinin veya işletmelerinin gelecekte olmasını arzu ettikleri durumun ifadesidir. Bu anlamda vizyon,“gelecekteki varılması veya olması arzu edilen bir durumla ilgili rüya veya hayalin ifade edilmiş bir şeklidir”. © Ülgen&Mirze 2004
 13. 13. Vizyonun TürleriBir işletme veya kurumun vizyonunu öncelikle;• işletmenin içinde bulunduğu dönem için vizyonu (mevcut vizyonu), ve• gelecek dönemler için vizyonu (gelecekteki vizyon) olarak ikiye ayırabiliriz. Bir işletmenin yöresel, ulusal veya küresel boyutlarda farklı vizyonları olabileceği gibi, üst düzey yönetimi, stratejik işletme birimleri ve işlevsel boyutlarda da, birbirlerine bağımlı ancak ayrı ayrı vizyonları da olabilir. © Ülgen&Mirze 2004
 14. 14. İşletmelerde Vizyonun OluşturulmasıVizyonu oluşturmada iki temel yol izlenebilir;• Kurucu veya lider tarafından önceden belirlenmiş bir vizyonun örgüt üyeleri ile paylaşılması ve geliştirilmesi• Vizyonun çalışanlarla birlikte geliştirilmesi. Vizyonun çalışanlarla paylaşılması ve geliştirilmesi farklı noktalara özen gösterilmesini gerektirir. İlkinin başarılı olabilmesi şirketin en üst düzey yöneticisinin liderlik yeteneğine bağlıdır. İkincisinin başarısı için de çok sağlıklı bir iletişim ortamının bulunması gereklidir © Ülgen&Mirze 2004
 15. 15. © Ülgen&Mirze 2004
 16. 16. Vizyonun Unsurları Bir işletmenin vizyonu; misyonu, amaç ve hedefleri ile değerlerinin bir bileşkesidir.• Misyon işletmenin varoluş nedeni olup, ona yön vermek ve anlam kazandırmak amacıyla belirlenir.• Amaç misyonu yerine getirirken işletmenin neyi elde etmek istediğini açıklar.• Değerler hedefe ulaşmada yönetici ve çalışanlar için nelerin önemli olduğunu gösterir. © Ülgen&Mirze 2004
 17. 17. Vizyon Tanımları• IBM: Bilgisayar sistemleri, yazılım, ağsistemleri, kayıt saklama donanımları ve mikroelektroniği de kapsayan en gelişmiş bilgi teknolojilerinin yaratılması, geliştirilmesi ve üretiminde sektörde lider olmak,
 18. 18. Ülkemizde Bazı İşletmelerin Vizyon• Arçelik: Tanımları “2005 yılına kadar Avrupa beyaz eşya sektöründe ilk beş, Dünya dayanıklı tüketim sektöründe, ilk yirmi şirket arasında yer alan uluslararası bir kuruluş olmak”. 2010 yılına kadar kendi sektöründe dünyanın en çok tercih edilen ilk on markasından birine sahip olmaktır• Beko Müşteri velinimetimizdir. En önemli sermayemiz insan kaynağımızdır ve onların gelişmeleri için her türlü olanağı sağlarız. Verdiğimiz söz şirket taahhütüdür. Birbirimizi sever, sayar ve daima açık oluruz .• Sentim (Dell) Bilgisayar: “Müşteri beklentileri doğrultusunda doğru çözümleri ve en yeni teknolojileri en düşük maliyetle sunabilen rekabetçi, global bir kurum olmak”.
 19. 19. Ülkemizde Bazı İşletmelerin Vizyon Tanımları• Koç-Amerikan Hastanesi: Hizmet vermekte olduğumuz toplumda güveni ve saygınlığı temsil eden geleneğimizi sürdürmek.• Lassa: İç Pazarda 1 numara olmak ve Lassa’yı Türkiye’nin Global Markası haline getirmek.• Garanti Bankası: Avrupa’da en iyi banka olmak.
 20. 20. İşletmenin Amaç ve Hedefleri• İşletmenin amaçları, faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istedikleri olup işletmenin yaptığı işleri, faaliyetleri “niçin” yaptığını, “neyi veya neleri elde etmek için” yaptıklarını belirten sonuçlardır.• Misyon bir şirketin varoluş nedenini belirlerken, amaçlar vizyonu oluşturan temel adımlardaki beklentilerdir.• Hedefler ise daha kesin ve ölçülebilir özellikte olup genelde amaçların nicelik olarak belirtilmiş şeklidir. © Ülgen&Mirze 2004
 21. 21. © Ülgen&Mirze 2004
 22. 22. Amaçların Özellikleri• Amaçlar sonuçları etkileyecek önemli hususları kapsamalıdır: İşletmelerin amaçları birden fazla olabilmekle birlikte her amacın önem derecesi aynı değildir.• Amaçlar gerçekçi olmalı, ancak işletmede çıtayı yükseltecek şekilde belirlenmelidir.• Amaçlar belirgin ve ölçülebilir olmalıdır.• Amaçlara ulaşmada bir zaman sınırı konmalıdır. © Ülgen&Mirze 2004
 23. 23. © Ülgen&Mirze 2004
 24. 24. Amaçların Türleri• Biçimsel Amaçlar : İşletmelerin topluma bir mesaj vermek amacıyla ana sözleşmelerinde, yıllık plan ve programlarında, yönetim kurulu faaliyet raporlarında, yöneticilerin topluma verdikleri demeçlerde açıklanan amaçlar olup daha genel ve geniş anlamlıdır.• Biçimsel Olmayan Amaçlar : İşletmeler tarafından açıklanmayan ancak patron veya yöneticilerin düşünce ve davranışlarından çıkartılabilecek amaçlardır. © Ülgen&Mirze 2004
 25. 25. İşletmenin bir bütün olarak, faaliyetleri ile ilgili olarak ulaşmak istediği sonuçlar üst yönetim düzeyinde belirlenir. Bu amaçlar stratejik amaçlar olup, işletmenin tümünü ilgilendiren amaçlardır.Ayrıca orta ve alt yönetim düzeylerinde stratejik amaçlarla uyumlu olarak her işlevsel bölümün kendi iş birimlerindeki etkinlikleri sonucu elde etmek istedikleri amaçları vardır. Bu amaçlar ise işlevsel amaçlar olup, daha belirgin alanlarda elde edilmesi beklenen sonuçlardır. Amaçlar süreleri açısından değerlendirildiğinde; kısa, orta veya uzun dönemli amaçlar olarak sınıflandırılabilir. © Ülgen&Mirze 2004
 26. 26. © Ülgen&Mirze 2004
 27. 27. • Ekonomik Amaçlar : Genellikle işletmenin pay sahiplerinin elde etmek istediği amaçlardır; – Karlılık : işletmenin koyduğu sermayeye göre pay sahiplerinin elde etmek istediği getiri – Büyüme : işletmede sayısal ve nitelik olarak gelişim – Süreklilik : amacı işletmenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesi ile ilgilidir.• Ekonomik Olmayan Amaçlar : İşletmenin bulunduğu çevrede bulunan çıkar gruplarının elde etmek istedikleri sonuçlarla ilgilidir. © Ülgen&Mirze 2004

×