Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İtibar Kavramı ve Kapsamı

 • Login to see the comments

İtibar Kavramı ve Kapsamı

 1. 1. ‘’İTİBAR’’ KAVRAMI VE KAPSAMI İtibar Nedir?  İtibar, bir kişiye veya nesneye dışarıdan yani toplum tarafından gösterilen saygı, hürmet anlamında kullanılmaktadır.  İtibar kamuoyunun bir algılamasıdır.  İtibar, finansal yatırımları ve örgütsel gelişimi hızlandıran bir değerdir.  İtibar, kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasında etkileşimin sonucunda ortaya çıkan bir varlıktır.  İtibar, sıkıntılı dönemlerde paydaşlarla örgüt arasında tampon görevi gören, örgütün görünmeyen en önemli değeridir.
 2. 2. İTIBARIN ETKI ALANI
 3. 3. İTIBARIN YARARLARI  Rakiplerin engelleme faaliyetlerine karşı bariyer görevi görür ve rekabet avantajı sağlar.  En yetenekli elemanları çeker, örgütsel süreçteki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olur.  En iyi tedarikçileri ve iş ortaklarını çeker.  Yatırımcılardan ve zengin ekonomik kaynaklardan faydalanma şansını arttırır.  Yeni pazarların kapılarını açar.  Örgütün ürün ve hizmetleri için bir değer yaratır.  Kriz zamanlarında örgütü korur.
 4. 4. İTIBARIN KAYNAKLARI • Bilgi ve Yetenekler: Bir kurumun çalışanları bilgi ve yetenek yönünden ne kadar yeterli olursa, kurumun şu andaki ve gelecekteki başarısı o derece olumlu etkilenecektir. • Duygusal Bağlantılar: Müşterilerle kurumun ürün ve hizmetleri arasında duygusal bir bağ oluşmalıdır. • Liderlik, Vizyon ve İstek: Paydaşlar, organizasyonu algılamalarına göre bir değerlendirmeye tabi tutarlar. • Kalite: Ürün ve hizmetlerin kalitesi müşterilerin beklentilerine cevap vermelidir. • Finansal Güvenilirlik: Kurumun performansının değerlendirilmesi sonucu tespit edilmektedir. • Sosyal Güvenilirlik: Sosyal güvenilirlik, kurumun toplum içindeki pozisyonu ile ilgilidir.
 5. 5. İTIBARIN BILEŞENLERI Algılama: Örgütün paydaşlar tarafından nasıl algılandığı ve örgütün düşüncelerinin, yapmak istediklerinin dışarıdan görünüşüyle ilgilidir. Gerçeklik: Örgütün politikaları, uygulamaları, yöntemleri, sistemleri ve performansıyla ilgili gerçek durumu.
 6. 6. KIMLIK Örgütlerin üç çeşit kimliğinden bahsedilmektedir; • Örgütün Ne Olduğu (Mevcut Hali) • Örgütün Ne Olmak İstediği (İdeal) • Başkalarının Örgütü Nasıl Gördüğü (Dış Görünüş)
 7. 7. IMAJ İtibar, Kimlik ve İmaj Arasındaki İlişki
 8. 8. KURUMSAL ITIBAR NEDIR? • Kurumsal itibar, örgütün görünen yüzüyle ilgili paydaşların toplam izlenimlerini ifade eder. • Kurumsal itibar, bir örgütün iş paydaşlarının gözünde sahip olduğu, onların düşüncelerinde, sözcüklerinde ve aksiyonlarında ifadesini bulan bir değerdir. • Kurumsal itibar, sosyal paydaşların, medyanın ve halkın organizasyonla ilgili toplam algılamalarını ifade eder.
 9. 9. GÜÇLÜ KURUMSAL ITIBARA SAHIP BIR ÖRGÜT; • Yatırımcıların kendisine yönelimini arttırır, • Yatırımcıların başka kurumlara kaçış oranını düşürür, • Daha zayıf itibara sahip örgütlere göre kriz ortamından daha az etkilenir, • Sektör ortalamasının üzerinde kar elde edebilir, • Normal dönemlerde hisse senedi piyasasında daha zayıf itibara sahip örgütlere göre daha yüksek performans gösterir, • Çalışan sadakatini ve verimliliği arttırır, • Satışlar, müşteri sadakat ve tavsiye edilirliği yukarıya doğru ivme kazandırır, • Projeleri ve programları için hükümet desteğini arttırır.
 10. 10. KURUMSAL ITIBARIN BOYUTLARI • Duygusal cazibe, saygınlık, takdir edilme ve güven, • Ürün ve hizmet kalitesi, • Ekonomik performans ve uzun vadeli yatırımların değeri, • Genel itibar ve yönetim kalitesi, • Çalışma ortamı ve finansal istikrar, • Sosyal sorumluluk ve yenilikçilik, • Etik ve kurumsal değerleri kullanmadaki bilgelik.
 11. 11. DUYGUSAL CAZIBE • Kurum hakkında iyi duygulara sahip olma, • Kurumu takdir etme ve saygı duyma, • Kuruma güvenme
 12. 12. İTIBARINA ÖNEM VEREN ÖRGÜTLER • Ürün ve hizmetlerinin arkasında durur, • Yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirir, • Yüksek kalitede ürün ve hizmet sunar, • Ödenen paraya değen ürün ve hizmetler sunar.
 13. 13. FINANSAL PERFORMANS Finansal performansı iyi olan bir kurum; • Güçlü karlılık boyutlarına sahiptir, • Riski düşük yatırımlar yapar, • Gelecekte büyüme ile ilgili güçlü tahminler yapar, • Rakiplerinden daha üstün performans gösterir.
 14. 14. LIDERLIK Etkili liderlik vasıflarına sahip olan yöneticiler; • Net bir vizyona sahiptirler, • Pazar fırsatlarının avantajlarını fark eder ve iyi değerlendirirler.
 15. 15. TEŞEKKÜRLER Merve ŞAHİN

×