SlideShare a Scribd company logo
1 of 42
Download to read offline
İndex
Ne Yapar
Tasarım Anlayışı
Tasarım Modeli

Ne Yapmak İster
İş Tasarımı
Konsept Tasarımı
Marka Tasarım Yönetimi

Ne Yaptı
Gelişim Süreci
Firmalar
Örnek Çalışmalar
Örnek Tasarımlar
Tasarım Anlayışı /Çalışma modeli

Ne yapar
Tasarım Anlayışı
Projeler, herkesin “neden”leri üzerinden
kurgulanmalıdır.
Proje geliştirme sürecinde üreticiden,
tüketiciye, çevreden, çalışanlara kadar tüm
partilerin duyulması, bağlantı ve dengelerin
doğru kurulması gerekir.
Tasarımcının görevi bu bağlantıları ve
dengeleri gözeterek yenilikçi projeleri ortaya
koymaktır.
Çalışma Modeli
Amaç /
Problem Tanımı
Rollerin tanımı

Yeni Tanım

İhtiyaç / Sınır
Tanımı

Ölçüm

Ek bağlantılar /
Eklemlemeler

Çözüm
Doğrulama /
Geliştirme
İş Tasarımı / Konsept Tasarımı / Marka Tasarım Yönetimi

Ne yapmak ister
İş Tasarımı
Vizyonları doğrultusunda iş sahiplerinin
misyonlarına ulaşmalarını sağlayacak inovatif
tasarımlar yapmak.
Bu süreçte firmaların iş yapma şekil ve süreçlerini
parçalara ayırmak ve parçalar üzerinden bütünü
düşünerek yeniden tasarlamak.
Ekibi yaratıcı süreçlere katılmaya motive etmek.
İşin her parçasını şirket vizyonu ve yaratıcılıkla
yoğurmak; çıkan proje fikirlerini hayata geçirmek.
Konsept Tasarımı
Karar vericilerin, ekibin ve müşterilerin paylaşacağı
ve marka geliştirme sürecinde ilham alacağı
gelecek vizyonunu ortaya koymak.
Bu vizyonu anlamak ve anlatmak için; geleceğe
bakarak kavramsal tasarımlar yapmak bu
tasarımları heyecan uyandıracak şekilde sunmak.
Geleceği tasarlamak.
Marka Tasarım Yönetimi
Markalaşma sürecine uzun soluklu bir yatırım
olarak bakarak bu yatırımın doğru yönetilmesi
için marka omurgasını tanımlamak.
Bu omurgaya uygun olarak tüm tasarım
süreçlerini yönetmek ve marka hedefi
doğrultusunda inovasyon geliştirmek.
Yaratıcı endüstri ile firma hedefleri arasındaki
köprü olmak.
Gelişim Süreci / Deneyim / Örnek Çalışmalar / Tasarımlar

Ne Yaptı
“Tasarım birçok
disiplinden oluşur ve
iyi bir tasarım
hizmeti verebilmek
için tüm disiplinler
beraber çalışmalıdır”

“Tasarım hizmeti
satabilmek için önce
tasarımları hayata
geçirebilmek
gerekir”

“İnsan hayatına
dokunacak yeniliği
tasarlamak için
arkasındaki kavramı
tasarlamak gerekir”

Gelişim Süreci

“Birçok inovasyon,
ürün tasarımı değil
hizmet tasarımı
sırasında ortaya
çıkar”

“Türkiye’de tasarım
yapabilmek için önce
firmaların markalaşma
süreçlerini tasarlamak
gerekiyor”

“Tasarımcı tüm
partiler ile iletişimde
olmalı ve geri
beslemeleri de
tasarlamalıdır”

“Tasarımcının bir işin
her adımına katkıda
bulunması mümkün”

“Yenilikleri ortaya
koyabilmek için öncü
bir ekibin parçası
olmak gerekir”

“Yeni fikirleri ortaya
koymak için daha hızlı
ve daha etkin olunmalı”
Deneyim
INSPARKUS

Marka Tasarım Yöneticisi / Pazarlama Direktörü /
Ürün Tasarım Yöneticisi / Girişimci
Draft fizibilitenin hazırlanması/ Flowchart, mock-up’lar, içerik tasarımları ve tasarım
yönetimi / Şirket içi yaratıcı süreç yönetimi/ Şirket ve ajanslarla olan ilişki ve
iletişimin yönetimi/ Yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve sunum yapılması /
B2C  B2B pivot süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesi / İş geliştirme yönetimi.

PARLA DESIGN

Marka Tasarım Yöneticisi / Tasarım Yöneticisi
Yeniden yapılanma sürecinin planlaması ve yönetilmesi/ Marka stratejisi danışmanlığı
verilmesi/ Hedef pazarlar, trend analizi ve mood boardları da içeren Parla Tasarım
Stratejisi’nin yaratılması ve tasarım ekibinin bir araya getirilmesi /Yeni serilerin
tasarımlarının ve konsept tasarımlarının yönetimi / Şirket içi bilgi akışını destekleyen
toplantı düzeninin oturtulması, doküman akışının organize edilmesi /Parla Design
Showroom’un tasarlanması ve organizasyonu.

Sep 2010Nov 2013

CAFÉ PER ME

Marka Tasarım Yöneticisi / Tasarımcı
Kahve markasının yaratılması sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi, marka
pozisyonlaması ve piyasaya giriş stratejileri ve kampanya tasarımı / Markanın isim,
logo, paketleme, kahve makinaları, bardaklar, tadım standları, websitesi gibi
ürünlerinin tasarlanması ve üretim takibi / Fotoğraf çekiminin konsept tasarımı,
promosyon ürünler ve grafik tasarımları.

Feb 2006Feb 2010

Mar 2010Present
Deneyim
MAPLOOK

Marka Tasarım Yöneticisi / Proje Geliştirme Uzmanı

BONBONIERE

İnovasyon Danışmanı

ŞERİTÇİOĞLU

Marka Tasarım Danışmanı

Mar 2007- Feb 2008

OTOTO DESIGN

Ürün tasarımcısı

Apr 2005 – Jul 2005

DESIGN NETWORK

Ürün tasarımcısı

Jun 2002 & Jun 2003

Jan 2009-Feb 2010
Jun 2012-Oct 2012

Daha Fazlası…

CV
İnsparkus İş Modeli / Parla Marka Stratejisi / Caffé Per Me Kampanya
Kurgusu

Örnek Çalışmalar
Çözüm Süreci:

İnsparkus İş Modeli
Görev: Marka Tasarım Yön /
Pazarlama Dir./ Ürün Tasarım Yön. /
Girişimci

Sorun Tanımı:
• Ölçeklenebilir bir model bulmak
• Uzun süredir genç
profesyonellere kariyer kararlarını
vermek için koçluk desteği veren
ekibin yaygınlaşma isteği
• Yaygınlaşmak için metodoloji
arayışı

Daha Fazlası…

Sunum

Araştırma ve çalışmalar sonucu oyunlaştırılmış bir ekoçluk modeli ile ilerlemeye karar verildi. Sırasıyla:
Hedef kitle analizi,
Draft fizibilite çalışmaları,
Sistem analizi,
Pilot uygulama ve geri besleme kurulumu,
Geri besleme sonucu sistemin yeniden tasarımı,
Pazarlama planının oluşturulması / uygulanması,
Pivot çalışması: B2C gelir modelinden B2B gelir
modeline çevrilmesi, gerçekleştirildi.

Sonuç:
2.500 TL’lik süreç 165 TL’lik bir ürüne dönüştürüldü.
28.000 Üye. %9 trafik / üye dönüşümü gerçekleşti.
%92 oranında kullanıcı memnuniyeti (İçerik taraması
sonucu) oluştu.
Parla Marka Stratejisi
Görev: Marka Tasarım Dan.
/ Tasarım Yön.

Sorun tanımı:
• Butik kalarak kontratlı işlerde
rekabet edebilecek bir şirket
yapısı kurarak perakende sektöre
markalaşma yatırımını başlatmak
• Tasarım yatırımlarından geri
dönüş elde etmek
• İki ortak arasındaki kontrat işlere
yoğunlaşma ya da tasarım
ürünler ile markalaşma
anlaşmazlığını çözmek
Daha Fazlası…

Katalog

Çözüm Süreci:
Marka karar vericileri ile strateji çalışmaları yapıldı ve
temel fikir ayrılığını birleştiren bir strateji kuruldu:
Kontrat tarafında yüksek kalite ihtiyacı duyan müşterilere ulaşarak
katma değeri arttırmak
Bu amaçla bir taraftan tasarım ürünler ile marka imajına yatırımı
başlatmak.
Aynı zamanda daha komplike üretimler konusunda bilgi birikimini
arttırmak. Makineleşme ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirmek.
Uzun vadede markalaşma için gereken koleksiyonu oluşturmak ve
perakende de büyümek.

Tasarım Ekibi kuruldu
Toplantı süreçleri düzenlendi
Showroom açıldı

Sonuç:
Kontrat alanında butik müşterilere ulaşıldı
(D.R.E.A.M.).
Tasarım alanında 4 tasarım, Design Turkey ’de
kataloga girdi.
Çözüm Süreci:

Caffé Per Me
Görev: Marka Tasarım Dan.
/ Tasarım Yön.

Makine Çözümü
Daha az yatırım gerektiren pompalı makineler kapsül kahveye
uyarlandı

Kahve Aboneliği Kampanya Tasarımı

Sorun Tanımı:
• Ulaşılabilir, kaliteli bir kahve
markasına uygun fiyatlama ve
kampanya tasarımı gereksinimi
• Kahve makinelerinin ön yatırım
miktarının yüksekliği
• Espresso makinesi alanların
birçoğunun kısa sürede kahve
içmeyi bırakması, makineleri rafa
kaldırması

6- 12 aylık düzenli kahve teslimatı ile makine hediye
kampanyası tasarlandı
Bu sayede hem ilk yatırım parçalara bölündü, hem de her ay
yapılan teslimat ile makine sahibine kahve hatırlatıldı.

Sonuç:
Satış görüşmelerinde % 8’lik başarı.
Günlük kahve içiminde % 8’lik artış (%9 olan makine
sahibi / Günlük içici oranı %17’ye çıktı.1000 adet
makine satışında)*

Daha Fazlası…

Sunum

* Rakamlar firmanın geçtiği bilgilerden derlenmiştir
Tag Heuer / Alfa Romeo/ Turkish Design to Turkish Delight /
İstanbul Design Week/ Türk Sofra Ritüelleri / İ-deco / Design Turkey

Ödül ve Sergiler
TAG Heuer Uluslararası Tasarım Yarışması Juri 3.’sü
/ Trevor Siu, Bahar Aküzüm
Alfa Romeo 2004 Accessory Design Award Milan
Pioneer Speaker Design
Sofra Ritüelleri

Daha Fazlası…

Sunumlar
İstanbul Design Week 2007
İ-deco 2009
İ-deco 2010
İ-deco 2010
Parla Design

Design Turkey 2013 Katalog ve Sergi
Grafik / Ürün / Mekan / Konsept / Mobilya / Paket

Tasarımlar
Daha Fazlası…

Video

Daha Fazlası…

Video

Daha Fazlası…

Sunum

Canon: Volare 590 / Inhabitible Garden: Unbabilonia / Tiled Emotions

Konsept
Logo Çalışmaları 2002-2013

Grafik
Omlet Tasarım ile Ekip Çalışması 2010

Lavabo Tasarımları
Omlet Tasarım ile Ekip Çalışması 2010

Lavabo Tasarımları
Beko 2004

LCD TV tasarımı
Met Plast 2005

Koku Şişesi Tasarımları
Turmak 2006

Coca Cola Sofra / Mutfak aksesuarları
RVS By V 2006

Gözlük Tasarımları
Turmak 2006

Doğadan Demlik Tasarımı
Trolley Tasarımı 2003

Piquadro
Melen Şarapları / Pozitif / Baileys /Lavazza Bar 2005 -2008

Stand Tasarımları
Nestle / Arexons / Çerkezo Hot Dog / Eurest 2004-2006

Stand Tasarımları
Ürün Tasarımları 2005-2010

Additive Crealogy
Dani benreytan sunum

More Related Content

Similar to Dani benreytan sunum

Novida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global
 
kanvas.pdf
kanvas.pdfkanvas.pdf
kanvas.pdfKalaman2
 
We decide i̇novasyon yönetimi özeti
We decide i̇novasyon yönetimi özetiWe decide i̇novasyon yönetimi özeti
We decide i̇novasyon yönetimi özetiKutlu Kazanci
 
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxE TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxssuser3bbeb5
 
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıMerve Şahin
 
Bilgi University ADV 179 Lecturer Presentation
Bilgi University ADV 179 Lecturer PresentationBilgi University ADV 179 Lecturer Presentation
Bilgi University ADV 179 Lecturer PresentationGözde Unver
 
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)SERDAR BELBAĞ
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüErol Bozkurt
 
Goodjob Insight & Strategy Company
Goodjob Insight & Strategy CompanyGoodjob Insight & Strategy Company
Goodjob Insight & Strategy CompanyGoodjob
 
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.haftaosman keskin
 
Kpi danışmanlık tanıtım sunumu
Kpi danışmanlık tanıtım sunumuKpi danışmanlık tanıtım sunumu
Kpi danışmanlık tanıtım sunumuTTarkan
 
İnavasyon değişim
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişimSelman Kaymaz
 

Similar to Dani benreytan sunum (20)

Sinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
Sinera Consultancy Satış Eğitimleri KataloğuSinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
Sinera Consultancy Satış Eğitimleri Kataloğu
 
INTERMOTTO
INTERMOTTOINTERMOTTO
INTERMOTTO
 
Novida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptxNovida Global Atölyeler.pptx
Novida Global Atölyeler.pptx
 
Endüstriyel Tasarımla Kazanın
Endüstriyel Tasarımla KazanınEndüstriyel Tasarımla Kazanın
Endüstriyel Tasarımla Kazanın
 
kanvas.pdf
kanvas.pdfkanvas.pdf
kanvas.pdf
 
İlgün danışmanlık sunum 2016
İlgün danışmanlık sunum 2016İlgün danışmanlık sunum 2016
İlgün danışmanlık sunum 2016
 
BiGG Proje Sunumu
BiGG Proje SunumuBiGG Proje Sunumu
BiGG Proje Sunumu
 
We decide i̇novasyon yönetimi özeti
We decide i̇novasyon yönetimi özetiWe decide i̇novasyon yönetimi özeti
We decide i̇novasyon yönetimi özeti
 
CoREN Digital & Creative Agency Hub Credential
CoREN Digital & Creative Agency Hub CredentialCoREN Digital & Creative Agency Hub Credential
CoREN Digital & Creative Agency Hub Credential
 
Fixonlabs tanitim
Fixonlabs tanitimFixonlabs tanitim
Fixonlabs tanitim
 
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptxE TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
E TİCARET KANVAS İŞ MODELİ.pptx
 
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum DizaynıKurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
Kurum Felsefesi ve Kurum Dizaynı
 
Bilgi University ADV 179 Lecturer Presentation
Bilgi University ADV 179 Lecturer PresentationBilgi University ADV 179 Lecturer Presentation
Bilgi University ADV 179 Lecturer Presentation
 
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
İNNOVATİON PRESENTATİON (TURKİSH)
 
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri BroşürüMikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
Mikideas Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Broşürü
 
Goodjob Insight & Strategy Company
Goodjob Insight & Strategy CompanyGoodjob Insight & Strategy Company
Goodjob Insight & Strategy Company
 
Metabyte - Ajans Sunumu
Metabyte - Ajans SunumuMetabyte - Ajans Sunumu
Metabyte - Ajans Sunumu
 
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta
8. SINIF YAPIM KUSAGI 2.hafta
 
Kpi danışmanlık tanıtım sunumu
Kpi danışmanlık tanıtım sunumuKpi danışmanlık tanıtım sunumu
Kpi danışmanlık tanıtım sunumu
 
İnavasyon değişim
İnavasyon değişimİnavasyon değişim
İnavasyon değişim
 

Dani benreytan sunum

 • 1.
 • 2. İndex Ne Yapar Tasarım Anlayışı Tasarım Modeli Ne Yapmak İster İş Tasarımı Konsept Tasarımı Marka Tasarım Yönetimi Ne Yaptı Gelişim Süreci Firmalar Örnek Çalışmalar Örnek Tasarımlar
 • 4. Tasarım Anlayışı Projeler, herkesin “neden”leri üzerinden kurgulanmalıdır. Proje geliştirme sürecinde üreticiden, tüketiciye, çevreden, çalışanlara kadar tüm partilerin duyulması, bağlantı ve dengelerin doğru kurulması gerekir. Tasarımcının görevi bu bağlantıları ve dengeleri gözeterek yenilikçi projeleri ortaya koymaktır.
 • 5. Çalışma Modeli Amaç / Problem Tanımı Rollerin tanımı Yeni Tanım İhtiyaç / Sınır Tanımı Ölçüm Ek bağlantılar / Eklemlemeler Çözüm Doğrulama / Geliştirme
 • 6. İş Tasarımı / Konsept Tasarımı / Marka Tasarım Yönetimi Ne yapmak ister
 • 7. İş Tasarımı Vizyonları doğrultusunda iş sahiplerinin misyonlarına ulaşmalarını sağlayacak inovatif tasarımlar yapmak. Bu süreçte firmaların iş yapma şekil ve süreçlerini parçalara ayırmak ve parçalar üzerinden bütünü düşünerek yeniden tasarlamak. Ekibi yaratıcı süreçlere katılmaya motive etmek. İşin her parçasını şirket vizyonu ve yaratıcılıkla yoğurmak; çıkan proje fikirlerini hayata geçirmek.
 • 8. Konsept Tasarımı Karar vericilerin, ekibin ve müşterilerin paylaşacağı ve marka geliştirme sürecinde ilham alacağı gelecek vizyonunu ortaya koymak. Bu vizyonu anlamak ve anlatmak için; geleceğe bakarak kavramsal tasarımlar yapmak bu tasarımları heyecan uyandıracak şekilde sunmak. Geleceği tasarlamak.
 • 9. Marka Tasarım Yönetimi Markalaşma sürecine uzun soluklu bir yatırım olarak bakarak bu yatırımın doğru yönetilmesi için marka omurgasını tanımlamak. Bu omurgaya uygun olarak tüm tasarım süreçlerini yönetmek ve marka hedefi doğrultusunda inovasyon geliştirmek. Yaratıcı endüstri ile firma hedefleri arasındaki köprü olmak.
 • 10. Gelişim Süreci / Deneyim / Örnek Çalışmalar / Tasarımlar Ne Yaptı
 • 11. “Tasarım birçok disiplinden oluşur ve iyi bir tasarım hizmeti verebilmek için tüm disiplinler beraber çalışmalıdır” “Tasarım hizmeti satabilmek için önce tasarımları hayata geçirebilmek gerekir” “İnsan hayatına dokunacak yeniliği tasarlamak için arkasındaki kavramı tasarlamak gerekir” Gelişim Süreci “Birçok inovasyon, ürün tasarımı değil hizmet tasarımı sırasında ortaya çıkar” “Türkiye’de tasarım yapabilmek için önce firmaların markalaşma süreçlerini tasarlamak gerekiyor” “Tasarımcı tüm partiler ile iletişimde olmalı ve geri beslemeleri de tasarlamalıdır” “Tasarımcının bir işin her adımına katkıda bulunması mümkün” “Yenilikleri ortaya koyabilmek için öncü bir ekibin parçası olmak gerekir” “Yeni fikirleri ortaya koymak için daha hızlı ve daha etkin olunmalı”
 • 12. Deneyim INSPARKUS Marka Tasarım Yöneticisi / Pazarlama Direktörü / Ürün Tasarım Yöneticisi / Girişimci Draft fizibilitenin hazırlanması/ Flowchart, mock-up’lar, içerik tasarımları ve tasarım yönetimi / Şirket içi yaratıcı süreç yönetimi/ Şirket ve ajanslarla olan ilişki ve iletişimin yönetimi/ Yatırımcı sunumlarının hazırlanması ve sunum yapılması / B2C  B2B pivot süreçlerinin tasarlanması ve yönetilmesi / İş geliştirme yönetimi. PARLA DESIGN Marka Tasarım Yöneticisi / Tasarım Yöneticisi Yeniden yapılanma sürecinin planlaması ve yönetilmesi/ Marka stratejisi danışmanlığı verilmesi/ Hedef pazarlar, trend analizi ve mood boardları da içeren Parla Tasarım Stratejisi’nin yaratılması ve tasarım ekibinin bir araya getirilmesi /Yeni serilerin tasarımlarının ve konsept tasarımlarının yönetimi / Şirket içi bilgi akışını destekleyen toplantı düzeninin oturtulması, doküman akışının organize edilmesi /Parla Design Showroom’un tasarlanması ve organizasyonu. Sep 2010Nov 2013 CAFÉ PER ME Marka Tasarım Yöneticisi / Tasarımcı Kahve markasının yaratılması sürecinde hedef kitlenin belirlenmesi, marka pozisyonlaması ve piyasaya giriş stratejileri ve kampanya tasarımı / Markanın isim, logo, paketleme, kahve makinaları, bardaklar, tadım standları, websitesi gibi ürünlerinin tasarlanması ve üretim takibi / Fotoğraf çekiminin konsept tasarımı, promosyon ürünler ve grafik tasarımları. Feb 2006Feb 2010 Mar 2010Present
 • 13. Deneyim MAPLOOK Marka Tasarım Yöneticisi / Proje Geliştirme Uzmanı BONBONIERE İnovasyon Danışmanı ŞERİTÇİOĞLU Marka Tasarım Danışmanı Mar 2007- Feb 2008 OTOTO DESIGN Ürün tasarımcısı Apr 2005 – Jul 2005 DESIGN NETWORK Ürün tasarımcısı Jun 2002 & Jun 2003 Jan 2009-Feb 2010 Jun 2012-Oct 2012 Daha Fazlası… CV
 • 14. İnsparkus İş Modeli / Parla Marka Stratejisi / Caffé Per Me Kampanya Kurgusu Örnek Çalışmalar
 • 15. Çözüm Süreci: İnsparkus İş Modeli Görev: Marka Tasarım Yön / Pazarlama Dir./ Ürün Tasarım Yön. / Girişimci Sorun Tanımı: • Ölçeklenebilir bir model bulmak • Uzun süredir genç profesyonellere kariyer kararlarını vermek için koçluk desteği veren ekibin yaygınlaşma isteği • Yaygınlaşmak için metodoloji arayışı Daha Fazlası… Sunum Araştırma ve çalışmalar sonucu oyunlaştırılmış bir ekoçluk modeli ile ilerlemeye karar verildi. Sırasıyla: Hedef kitle analizi, Draft fizibilite çalışmaları, Sistem analizi, Pilot uygulama ve geri besleme kurulumu, Geri besleme sonucu sistemin yeniden tasarımı, Pazarlama planının oluşturulması / uygulanması, Pivot çalışması: B2C gelir modelinden B2B gelir modeline çevrilmesi, gerçekleştirildi. Sonuç: 2.500 TL’lik süreç 165 TL’lik bir ürüne dönüştürüldü. 28.000 Üye. %9 trafik / üye dönüşümü gerçekleşti. %92 oranında kullanıcı memnuniyeti (İçerik taraması sonucu) oluştu.
 • 16. Parla Marka Stratejisi Görev: Marka Tasarım Dan. / Tasarım Yön. Sorun tanımı: • Butik kalarak kontratlı işlerde rekabet edebilecek bir şirket yapısı kurarak perakende sektöre markalaşma yatırımını başlatmak • Tasarım yatırımlarından geri dönüş elde etmek • İki ortak arasındaki kontrat işlere yoğunlaşma ya da tasarım ürünler ile markalaşma anlaşmazlığını çözmek Daha Fazlası… Katalog Çözüm Süreci: Marka karar vericileri ile strateji çalışmaları yapıldı ve temel fikir ayrılığını birleştiren bir strateji kuruldu: Kontrat tarafında yüksek kalite ihtiyacı duyan müşterilere ulaşarak katma değeri arttırmak Bu amaçla bir taraftan tasarım ürünler ile marka imajına yatırımı başlatmak. Aynı zamanda daha komplike üretimler konusunda bilgi birikimini arttırmak. Makineleşme ve kalite kontrol süreçlerini iyileştirmek. Uzun vadede markalaşma için gereken koleksiyonu oluşturmak ve perakende de büyümek. Tasarım Ekibi kuruldu Toplantı süreçleri düzenlendi Showroom açıldı Sonuç: Kontrat alanında butik müşterilere ulaşıldı (D.R.E.A.M.). Tasarım alanında 4 tasarım, Design Turkey ’de kataloga girdi.
 • 17. Çözüm Süreci: Caffé Per Me Görev: Marka Tasarım Dan. / Tasarım Yön. Makine Çözümü Daha az yatırım gerektiren pompalı makineler kapsül kahveye uyarlandı Kahve Aboneliği Kampanya Tasarımı Sorun Tanımı: • Ulaşılabilir, kaliteli bir kahve markasına uygun fiyatlama ve kampanya tasarımı gereksinimi • Kahve makinelerinin ön yatırım miktarının yüksekliği • Espresso makinesi alanların birçoğunun kısa sürede kahve içmeyi bırakması, makineleri rafa kaldırması 6- 12 aylık düzenli kahve teslimatı ile makine hediye kampanyası tasarlandı Bu sayede hem ilk yatırım parçalara bölündü, hem de her ay yapılan teslimat ile makine sahibine kahve hatırlatıldı. Sonuç: Satış görüşmelerinde % 8’lik başarı. Günlük kahve içiminde % 8’lik artış (%9 olan makine sahibi / Günlük içici oranı %17’ye çıktı.1000 adet makine satışında)* Daha Fazlası… Sunum * Rakamlar firmanın geçtiği bilgilerden derlenmiştir
 • 18. Tag Heuer / Alfa Romeo/ Turkish Design to Turkish Delight / İstanbul Design Week/ Türk Sofra Ritüelleri / İ-deco / Design Turkey Ödül ve Sergiler
 • 19. TAG Heuer Uluslararası Tasarım Yarışması Juri 3.’sü / Trevor Siu, Bahar Aküzüm
 • 20. Alfa Romeo 2004 Accessory Design Award Milan
 • 27. Parla Design Design Turkey 2013 Katalog ve Sergi
 • 28. Grafik / Ürün / Mekan / Konsept / Mobilya / Paket Tasarımlar
 • 29. Daha Fazlası… Video Daha Fazlası… Video Daha Fazlası… Sunum Canon: Volare 590 / Inhabitible Garden: Unbabilonia / Tiled Emotions Konsept
 • 31. Omlet Tasarım ile Ekip Çalışması 2010 Lavabo Tasarımları
 • 32. Omlet Tasarım ile Ekip Çalışması 2010 Lavabo Tasarımları
 • 33. Beko 2004 LCD TV tasarımı
 • 34. Met Plast 2005 Koku Şişesi Tasarımları
 • 35. Turmak 2006 Coca Cola Sofra / Mutfak aksesuarları
 • 36. RVS By V 2006 Gözlük Tasarımları
 • 39. Melen Şarapları / Pozitif / Baileys /Lavazza Bar 2005 -2008 Stand Tasarımları
 • 40. Nestle / Arexons / Çerkezo Hot Dog / Eurest 2004-2006 Stand Tasarımları