Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Markam Tanıtım Sunumu 2013

9,445 views

Published on

Published in: Business

Markam Tanıtım Sunumu 2013

 1. 1. Tanıtım / 2013
 2. 2. Tanıtım / 2013
 3. 3. Tanıtım / 2013 Markacı Dolu 12 Yıl
 4. 4. Tanıtım / 2013 Güven Borça Kitapları
 5. 5. Tanıtım / 2013 Türkiye’nin Büyük, Güçlü Markalara İhtiyacı Var. Büyük markalar inşa etmek için vizyon, güç, uygun ortam ( kültür ) ve bilgi birikimi gerekir. Türkiye’de bu birikimler yeni yeni oluşmakta, boşluğu dolduran kurumlar giderek yetkinliğini artırmaktadır. Marka İletişimi/Yönetimi alanında Türkiye’nin öncü danışmanlık şirketi olan Markam, artan başarı öyküleriyle her geçen gün sektörde yerini sağlamlaştırmaktadır. Markam AŞ, güçlü markalar yaratmak, markalarına değer katmak isteyen yerel firmalara danışmanlık hizmetleri sunmakta, onları global rekabet ortamında güçlendirmekte, hedeflerine ulaşmada rehberlik etmektedir. Dünya standartlarında hizmeti Türkiye gerçeklerine uygun bütçelerle ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla veren Markam, Türkiye’nin ilk Marka Danışmanı Güven Borça ve yetkin / heyecanlı ekibiyle alanının lideridir. Pazar bilginizin, üretim yetkinliğinizin, dağıtım etkinliğinizin tam karşılığını almak, başarılarınızı uzun ömürlü ve sağlam bir marka ile perçinlemek için; Markam, markanıza değer.
 6. 6. Tanıtım / 2013 Hizmetlerimiz
 7. 7. Tanıtım / 2013 Markam “Terzi İşi” Çalışır Marka Yönetimi  Pazarlama departmanı“outsourcing” hizmetidir.  Markam ekibinden bir kişi proje yöneticisidir,  Tam zamanlı çalışılır,  Firmanın pazarlama faaliyetlerinin tamamı yönetilir,  Projenin süresi en az bir yıldır.
 8. 8. Tanıtım / 2013 Markam “Terzi İşi” Çalışır Sürekli Danışmanlık  Uzun dönemli projelerdir,  Pazarlama karmasının tüm unsurlarını kapsar,  Markam ekibinden bir kişi tam veya yarı zamanlı olarak projeyi yönetir,  Projenin süresi en az bir yıldır.
 9. 9. Tanıtım / 2013 Segmentasyon/Konumlandırma/Mimari Projeleri  Pazar çeşitli kriterlere göre yönetilebilir parçalara ayrılır,  Odaklanılacak alanlar tespit edilir, (segmentasyon ve hedefleme)  Markaların tüketici zihninde nasıl algılanması gerekliliğine karar verilir (konumlandırma)  Markaların ana marka ve birbirleri ile ilişkileri belirlenir(mimari)  2-3 kişilik takımlar tarafından yürütülür  3-6 aylık bir süreyi kapsar.
 10. 10. Tanıtım / 2013 Marka Denetimi  Markanın içinde bulunduğu ortam ve marka yönetim sürecinin kapsamlı bir analizi yapılır,  Net bir durum tespiti sağlanır,  Dahili görüşme ve worksoplar ile Pazar değerlendirilir,  Önerileri içeren bir değerlendirme raporu üst yönetime sunulur,  Toplam proje süreci 1-2 aydır.
 11. 11. Tanıtım / 2013 Pazarlama Yönetimi  Pazarlama departmanı için iş modeli oluşturulur,  Firmaya özgü bir raporlama& dokümantasyon sistemi geliştirilir,  Pazarlama ve diğer bağlantılı birimlerin ekipleri ile yapılan yoğun toplantı programları içerir,  2-6 aylık bir süreyi kapsar.
 12. 12. Tanıtım / 2013 Yurt Dışı Projeler  Genellikle Turquality kapsamında,  5-6 ülkede analiz ve pazarlama planı oluşturmayı hedefleyen,  1+ yıl süren projelerdir.
 13. 13. Tanıtım / 2013 Markaname  Türkiye’nin ilk “isim geliştirme” hizmetidir.  Markaname ekibi bilimsel ve yaratıcı teknikler kullanarak ürün, hizmet ve kurumlara güç katacak tescil edilebilir isimler bulur. “marka ismi bulur” Mısırlı Alt Markaları: Keops, Luxor, Major, Armor Funika Alt Markaları: Fine Day, Happy Day, Every Day, Sunny Day
 14. 14. Tanıtım / 2013 Tanımlama Strateji Geliştirme Raporlama Analiz  Pazara ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler araştırılır, raporlar temin edilir,  Markanın, Türkiye ve dünyadaki rakipleri ve rakip faaliyetleri incelenir,  Proje gerektirdiği takdirde tüketici araştırmaları yaptırılır ve yorumlanır.  Markanın pazardaki mevcut durumu incelenerek yoğun saha ziyaretleri gerçekleştirilir  Markaya ilişkin anahtar kişilerle görüşmeler yapılarak markanın DNA’sı çıkarılır.  Pazar; ihtiyaç, fayda, yaş ... gibi bölümlere ayrılarak incelenir ve hedef kitle belirlenir,  Bölümlenen pazar için sektör gerçeklerine uygun ve net pazarlama hedefleri oluşturulur,  Markanın hedef tüketici tarafından nasıl algılanması gerektiği belirlenir,  Marka net olarak konumlandırılarak rakiplerden ayrıştırılması sağlanır.  Tüketici beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulacak marka yapısına uygun hedef ve stratejiler geliştirilir,  Marka vaadi belirlenir, marka kimliği ve kişiliği oluşturulur,  Yaratıcı çalışmalar için(gerek duyulduğunda) ajansa brief verilir, çalışmaları yönlendirilir.  Analiz, tanımlama ve strateji geliştirme aşamalarında yapılan tüm çalışmalar, nihai rapor çerçevesinde üst yönetime sunulur ve markanın geleceği için yol gösteren bir marka kılavuzu hazırlanır. Proje Aşamaları
 15. 15. Tanıtım / 2013 Markanızı Birinci Lige Taşır
 16. 16. Tanıtım / 2013 Peyman Kuruyemiş
 17. 17. Tanıtım / 2013 Ekici Peynirleri
 18. 18. Tanıtım / 2013 İpek Şampuan
 19. 19. Tanıtım / 2013 Biota Laboratuvarları
 20. 20. Tanıtım / 2013 Sunar
 21. 21. Tanıtım / 2013 BRN Yatak Öncesi Sonrası
 22. 22. Tanıtım / 2013 Markanızı Sağlama Alır
 23. 23. Tanıtım / 2013 Pegasus
 24. 24. Tanıtım / 2013 Simit Sarayı
 25. 25. Tanıtım / 2013 Liberty Sigorta «Size bir şey olmasın» kampanyası sonrası süreçte ciroda %73’lük artış sağlandı
 26. 26. Tanıtım / 2013 Turkishceramics
 27. 27. Tanıtım / 2013 Filli Boya
 28. 28. Tanıtım / 2013 Apikoğlu
 29. 29. Tanıtım / 2013 Tariş
 30. 30. Tanıtım / 2013 Tamek Öncesi Sonrası
 31. 31. Tanıtım / 2013 Penta
 32. 32. Tanıtım / 2013 Kamil Koç
 33. 33. Tanıtım / 2013 Yeni Konseptler Yaratır
 34. 34. Tanıtım / 2013 She Parfüm ve Deodorantları
 35. 35. Tanıtım / 2013 Ekici Peynirleri - Mai Keyf Türk Tipi Küflü Peynir
 36. 36. Tanıtım / 2013 King
 37. 37. Tanıtım / 2013 NO1
 38. 38. Tanıtım / 2013 Karnaval.com
 39. 39. Tanıtım / 2013 Marka Kent
 40. 40. Tanıtım / 2013 Bilimsel Çalışır
 41. 41. Tanıtım / 2013 Markam Bilimsel Çalışır
 42. 42. Tanıtım / 2013 Marka Konumlandırma Dokümanı ve Yaratıcı Brief
 43. 43. Tanıtım / 2013 Marka Kılavuzları
 44. 44. Tanıtım / 2013 Markam, markanıza değer... Markam Pazarlama Yönetimi ve Marka İletişimi Danışmanlığı İçerenköy Mahallesi, Üsküdar Yolu, Bodur İş Merkezi No:8/38, 34752 Ataşehir / İstanbul Tel: (+90) 216 469 39 34-35 markam@markam.com.tr

×