Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi

6,525 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Kurumsal Kimlik, iİmaj ve iİtibar Yönetimi

 1. 1. KURUMSAL KIMLIK, IMAJ VE ITIBAR YÖNETIMI BITIRME PROJESI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİSİ Merve ŞAHİN Y136064100
 2. 2. KURUMSAL KIMLIK, IMAJ VE ITIBAR YÖNETIMI BITIRME PROJESI Okutman: Doç. Dr. Cengiz ERDAL
 3. 3. SESOB SAKARYA ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ KURUMSAL KİMLİK ANALİZ RAPORU
 4. 4. KURUMSAL - TARİHÇE Esnaf ve Sanatkarları odaları Birliği'nin tarihi Ahilik felsefesine dayanmaktadır. Ahilik felsefesi, temelleri 12. yüzyılda Kırşehir'de atılmış, daha sonra tüm Anadolu'ya yayılmış, izleri bugüne kadar süregelmiş kültürel, sosyal ve ekonomik bir oluşumdur. Ahilik aynı zamanda sosyal hayat kadar ekonomik hayatı da yönlendiren ve günümüz koşullarında bile birçok ülkede gerçekleştirilememiş, adaletli, verimli ve son derece güzel bir sistemi Türk toplumuna kazandırmış bir kültür'dür. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte esnaf ve sanatkârlar kesiminin günümüz modern örgütlenmesinin başlangıcı olan 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Birlikleri kanunu çıkarılmış, 1964 yılında yürürlüğe konulan 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar kanunu ile de esnaf ve sanatkârlar teşkilatı uzun yıllar hizmetini sürdürmüştür. 21.06.2005 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 5362 sayılı esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları kanuni ile de bugün ki yapısına ulaşmıştır. Esnaf ve küçük sanat sahipleriyle bunların yanlarında çalışanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak maksadıyla kurulan meslek odalarının, aralarında birlik, beraberlik ve dayanışmayı kurmak ve kuruluşun gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşu olan ve Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimiz (SESOB), 1954 yılından bu yana hizmet vermekte olup, birliğimize mensup 73 meslek odamız ile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
 5. 5. MİSYON  Birliğimize bağlı 73 meslek odasının aralarındaki birlik ve dayanışmanın tesisi bu odaların sorunlarının çözümü, hem esnafa hem de teşkilata danışmanlık hizmetlerinin sunulması, esnaf ve sanatkarların ekonomik ve sosyal açıdan geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin ve projelerin hayata geçirilmesi, sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulması, onların hak ve menfaatlerinin korunması ile il ve ülke düzeyinde temsil edilmesidir.
 6. 6. MİSYON ANALIZI Misyon: Amaç tanımı, görev ve yetkiler, hizmet alanlar ve hizmet veya ürün tanımından oluşur.  Kurumun web sitesinde bulunan misyon açıklamasında 73 meslek odasına sahip oldukları yazıyor fakat yaptığım yönetici görüşmeleri ile bu sayının 63’e gerilediğini öğrendim. Kurumun misyon kavramını güncellemediği ve bunun da hedef kitlesinde olumsuz bir tablo sergileyeceğini düşünmekteyim.  Kurum hizmet amacını açıkça ifadeler ile anlatmış fakat kavramlar ardı ardına birbirini takip etmekte ve bu açık ve çarpıcı olma değerini kaybetmektedir. Kurum hizmetinin ne olduğunu daha açık ve çarpıcı bir üslup ile ele almalıdır.  Kurum misyon açıklamasında kimlere hizmet ettiğini sayısal veriler ile açıklamış fakat sayının güncel olmayışı bu konuda da başarıdan uzak bir misyon tanımına sebep olmuştur.
 7. 7. VİZYON  Değişime ve dönüşüme uyum sağlayabilen güçlü bir esnaf ve sanatkar kesimi yaratmak, esnaf ve sanatkarların ekonomiye sağladıkları katkıyı artırmak ve rekabet gücü kazanmalarını sağlamak amacıyla bu kesimin üye olduğu meslek odalarının hizmet kalitesini ve kapasitesini artırarak esnaf ve sanatkarları 21. yüzyıla taşıyacak kalite ve yeterlilikte danışmanlık, eğitim destekleri sunan bir kurum olmaktır.
 8. 8. VİZYON ANALIZI Vizyon: Kurumun ideal geleceğini sembolize eder. İddialı aynı zamanda ulaşılabilir bir ifadedir.  Vizyon belirlenmesi geleceğe yönelik ideallerden oluşmuş ve bu yönde neler yapılacağı açıklanarak net bir ifade ortaya konmuştur.  Vizyon değeri kurumun misyon değeri ile örtüşmekte bu bağlamda bütüncül bir algı yaratılarak başarılı bir tespit yapılmış.  İdari ve siyasi otoriteler olarak nasıl bir gelecek öngördüklerinden bahsedilmiştir.  Uzun vade kavramı kurumun vizyon değeri ile çok örtüşmemektedir. Çünkü; kurum aktif olarak var olduğu günden itibaren bu görevleri yerine getirmektedir. Bu aşama da yenilikçi bir yaklaşımla yapmak istediklerini açıklaması vizyon değeri açısından bir artı sağlayacaktır.  Kurum vizyon değeri ile ulaşılabilir bir hedef üzerinde yoğunlaşmıştır.
 9. 9. KALİTE POLİTİKASI Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak; Üyelerimizin istek ve beklentilerini standartlar ve yasalar doğrultusunda zamanında ve her defasında güvene ve anlayışa dayalı karşılamak, Personeli eğitmek, kalite bilinci oluşturup, geliştirmek ve çalışmalarımızla ortak yönetim anlayışında, Kalite yönetim sistemini ve kalite yönetim sistemi doğrultusunda yürüttüğümüz Proseslerimizi sürekli iyileştirmek, Kalite yönetim sistemi doğrultusunda üye memnuniyetini artırmak.
 10. 10. HALKLA İLİŞKİLER KONUMLANDIRILMASI Halkla İlişkiler ve Basın Bölümü Konumlandırılması Başkan Hasan ALİŞAN Genel Sekreter Oktay ALBAYRAK Halkla İlişkiler ve Basın
 11. 11. HALKLA İLİŞKİLER KONUMLANDIRILMASI ANALİZİ  Basın ve Halkla İlişkiler Birimi doğrudan Kurum Başkanı ile çalışmakta bu da halkla ilişkiler sorumlusunun doğru bilgiyi doğru kaynaktan almasını kolaylaştırmıştır.  Her hangi bir kriz anında halkla ilişkiler sorumlusu krizin sebebini çok kolay fark etmekte ve bu krizin önlenmesine yönelik ona büyük avantaj sağlamaktadır.  Halkla İlişkiler sorumlusunun kendisine bağlı bir ekibinin olmaması ve bu görevi tek başına yürütmesi yönetici görüşmelerinde de cevaplandığı gibi çok zor olmakta ve tüm görevi tek başına üstlenmektedir.  Başkanın geleneksel ve sosyal medyada yer almasını sağlayacak tüm envarterler tek bir kişi tarafından hazırlanmakta bu konuda  Basın ve Halkla İlişkiler sorumlusu Tuğba Hanım’ın departman olarak konumlandırma aşamasında Halkla İlişkiler olarak çok başarı sağlayacağını fakat bir ekip eksikliğinin daima bir adım kurumu geride bırakacağını söylemektedir.  Kurumun eksiklikleri arasında Halkla İlişkiler birimini mutlaka eleman alınmalı ve bu açık giderilmelidir. Bir çok kişinin fikri alınarak yapılan her çalışma daha başarılı sonuçlar doğuracaktır. Şöyle ki Tuğba Hanım tarafından yazılan her basın bildirisi Başkan tarafından onaylanmakta fakat her hangi bir meşguliyette bu bildiri kontrolsüz medya mecralarına dağıtılmaktadır.  Ekip olmaksızın geribildirim olgusunun da
 12. 12. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  SESOB kaç yılında kurulmuştur? SESOB 1954 yılında kurulmuştur.  SESOB Halkla İlişkiler Birimi ne zaman faaliyete geçmiştir? Halkla İlişkiler Birimi 9 yıl önce faaliyete geçmiştir.  Halkla İlişkiler Biriminde kaç kişi çalışmaktadır? Halkla İlişkiler biriminde 1 kişi çalışmaktadır.  Kurumunuzda ayrıca sosyal medya uzmanı mevcut mudur? Hayır. Sosyal medya üzerindeki tüm etkileşim halkla ilişkiler birimi sorumlusu tarafından yönetilme ktedir.  Sizce Halkla İlişkiler Biriminde kaç kişi çalışmalıdır? Kurumumuz için en az üç kişilik bir Halkla İlişkiler Birimi yeterli olacaktır.  Kurum olarak ne kadar süredir sosyal medyada yer almaktasınız? Eylül 2013 yılından beri sosyal medyayı aktif olarak kullanıyoruz.  Sosyal medya kurumunuza ne gibi faydalar ve zararlar sağladı? Üyelerimiz ve halkımıza gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri kısa zamanda ve en etkin bir biçimde duy urmamızı sağladı. Duyurularımıza aldığımız tepkiler ile etkileşimli bir iletişim olanağı sağlıyoruz.
 13. 13. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  Sosyal medyada hangi mecraları kullanmaktasınız? Sosyal medyada Facebook, Twitter, Foursquare, Kurumumuza ait web sitesi, Genel sekreterler il e haberleşmek için bir forum sitesi mevcuttur. Bu ortamlar aracılığıyla sosyal medyaya aktif olarak k atılmaktayız.  Günde ortalama kaç adet Tweet ve Facebook adresinizden bildiri yayınlamaktasınız? Her gün ortalama 6 adet Tweet ve 10 adet Facebook bildirimi yayınlıyorum.  Facebook ve Twitter platformlarında takipçi sayınız nedir? Facebook 431 Beğeni Takipçi, Twitter’da ise 375 Takipçi ve 508 Tweet bulunmaktadır.  Kurumiçi iletişiminde kullandığınız bilgisayar aracılı bir haberleşme kaynağınız mevcut mudur? Kurum içinde tüm çalışanların ortak bilgilendirilmesi Spark adlı bir Messenger alt tabanlı program sayesinde olmaktadır.  SESOB bünyesinde kaç esnaf ve sanatkarlar odası mevcuttur? SESOB bünyesinde 73 meslek odamız mevcuttur. Ancak 2014 yılı genel kurul seçimlerimizde 10 meslek odamızda yeterli üye sayısına erişilemediğinden bu odaların fesih kararı alınmış oda sayımız 63’e düşmüştür.  SESOB’a bağlı odaların halkla ilişkiler birimi mevcut mudur? Mevcut değilse bu görevi kim üstlenm ektedir? SESOB’a bağlı esnaf ve sanatkarlar odalarında oda başkanı, oda yönetim ve denetim kurulu ve
 14. 14. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  Sosyal medyada en çok yer alan odanız hangisidir? Sosyal medya üzerinde en çok yer alan odamız Sakarya Sebzeciler ve Meyveciler Odası’dır.  Aktif üye sayısı en fazla olan odanız hangisidir? Aktif üye sayısı en fazla olan oda sayımız Oto Sanatkarları Esnaf Odası’dır.  Yıllık plan çerçevesinde kurum olarak ne tür sosyal aktivitelerde bulunuyorsunuz? Her yıl düzenlenen Ramazan Ayı İftar Yemekleri, Ahilik Haftası Etkinlikleri, Resmi ve Dini Bayram Kut lamaları, Sakarya Alışveriş Festivali, Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu Toplantıları, Genel sekreterleri mizle her yıl düzenlemiş olduğumuz Hizmet Eğitim Günleri yapmaktayız.  Kurumiçi çalışanlara düzenli olarak memnuniyet anketi uygulanıyor mu? Daha önce uygulanmıyordu fakat ilk olarak 2013 yılında çalışanlarımıza memnuniyet anketi uygu landı. Bundan sonra her yıl düzenli olarak bu anketi uygulayacağız.  Kurumiçi çalışanların kurum hakkındaki memnuniyet düşünceleri nelerdir?(Anket sonucuna göre y orumlamak gerekirse) Kurumiçi çalışanların maaş konusunda olumsuz bir tavır sergiledikleri anket sonucunda ortaya çık mıştır. Bu konu daha sonra Kurum Başkanımız Hasan Alişan'a iletilmiş ve kendisi bu konuyu dikkate ala rak çalışanların maaşlarına zam yapmıştır.
 15. 15. YÖNETİCİ GÖRÜŞMELERİ  Sosyal medyaya ne kadar önem veriyorsunuz, kurum olarak sosyal medyayı yeteri kadar ciddiye a ldığınızı düşünüyor musunuz? Sosyal medyaya Kurum Başkanımız oldukça önem vermektedir. Aktif olarak sürekli kullanılması yö nünde bizzat kendisi tarafından telkin ediliyoruz. Fakat çok fazla ciddiye aldığımız söylenemez.  Sosyal medya kriz yönetimi uygulaması yaptınız mı? Yaptıysanız sonuçları ne oldu? Bu konuda herhangi bir çalışmamız olmadı.  Sosyal medya kullanımı halkla ilişkiler stratejinize nasıl katkı sağladı? Üyelerimiz tarafından bilinirliliğimizin artmasına neden oldu. Gündemi takip ettiğimizi ve duyarsız k almadığımızı sosyal medya aracılığı ile göstermekteyiz. Eğitim faaliyetlerimiz ve çalışmalarımızdan ins anların haberdar olmalarını sağlıyor.  Halkla ilişkiler açısından geleneksel medyaya göre sosyal medyada neleri farklı yapıyorsunuz? Geleneksel medyada karşı tarafın düşüncelerine ve isteklerine boyun eğmek zorunda kalıyorken sosyal medya sınırsızlık tanıyor. Bir yerel gazetede ilan verilmediği için isterse haberi girmeme yetkisine sahip yaptırımımız yok. Ancak sosyal medyada istediğim şekilde haberleri yönlendirebiliyorum.  Sosyal medya faaliyetlerinizin etkinliğini nasıl ölçüyorsunuz? Takipçi ve beğeni sayılarını ve web sitemizdeki şikayet kısmından bize iletilen forumlarla bu konud a bilgi sahibi oluyoruz.
 16. 16. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  Kurumunuza bağlı esnaf ve sanatkarlar odaları üyelerine memnuniyet anketi uyguluyor musunuz? Kuruma bağlı tüm üyelerimiz mevcut olan üye anketlerini doldurarak yılın her anı öneri ve şikayet te bulunabilirler.  Kuruma bağlı üyelerin kurum ile ilgili düşünceleri nelerdir? Anket formundan elde ettiğimiz genel eleştiri sicil birimi ile ilgilidir. Genel anlamda birlik personeli nden memnun olduklarını dile getirmiş fakat sicil biriminden şikayetleri olduklarını söylemekteler. Faka t sicil memurları yasalar gereği gereken ne ise o şekilde uygulama yapmaktadırlar. Bazen teknik soru nlar bazen de yönetmelikle ilgili sorunlar yaşayan sicil memurları kendilerini anlatmakta zorlanmakta f akat bu durumda da derhal Sicil Müdürü ve Genel Sekreter duruma müdahale ederek üyelerimizi ay dınlatmaktadırlar.  Kurumunuzda meydana gelen krizler mevcut mudur? Evet. Kurum olmamızdan kaynaklanan ve çok fazla üyemiz olduğundan Kurumiçi ve kurum dışı kr izler sık sık olmaktadır.  Kriz anı nasıl kontrol altına alınıyor? Birlik başkanlığında olay ile ilgili görüşü alınacak kişiler bir araya toplanarak bir istişare gerçekleştiri lir ve konu ile ilgili bir yol haritası çizilir.  Genel anlamda krizin kaynağı olarak ne görülüyor? Başkanımızın siyasi bir kimlik oluşturması genel itibari ile krizlerin kaynağı olarak görülüyor.
 17. 17. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  Kurum için oluşturduğunuz bir arşiv var mı? Her birimin kendine ait arşivi olmaktadır.  Kurumda çalışanların maaşları tam zamanında yatıyor mu? Maaşlar her ay düzenli olarak yatırılmaya çalışılıyor. Bazen aksaklıklar olabiliyor ama en kısa zama nda telafi ediliyor.  Yıllık izin dağılımı nasıl belirleniyor? Her çalışan yıllık tabloda kendisi için tatil tarihlerini belirliyor ve bu tablo genel sekreter tarafından inceleniyor eğer birim içi iş dağılımı kontrol altında ise buna uygun olarak tatil tarihleri belirleniyor.  Kurumda çalışan her çalışanın kendisine ait bilgisayarı mevcut mudur? Evet her çalışanın kendine ait bir masası ve bilgisayarı mevcuttur.  Kurum çalışanları internetten kendi kişisel ihtiyaçları için faydalanabiliyor mu? Sosyal medyayı kulla nmalarına izin veriliyor mu? Evet. Her çalışanımız internetten kişisel konularda dahil faydalanabiliyor. Sosyal medya üyeliklerini takip etmeleri kurum içerisinde serbesttir.  İnternet bağlantısında filtreleme söz konusu mu? Hayır böyle bir şey söz konusu değil.  Kurumunuz için yaptığınız reklam çalışmaları nelerdir? Yılık Faaliyet Raporu/Blog Notlar/Kalem/Karton Dosya/Davetiyeler/Bayrak/afiş/Logo/Ajanda/Bası n Bildirisi/Özel Günlerde Verilen İlanlar vb..
 18. 18. YÖNETİCİ GÖRÜŞMELERİ  Kurumunuz için halkla ilişkiler ne ifade ediyor? Kurumda halkla ilişkiler biriminin amacı ve varlığı bilinmemekte ve değer verilmemektedir. Halkla ilişkiler uzamanı olsam da kurum içinde basın danışmanı olarak görülmekteyim. Halkla ilişkileri sadec e basın organı olarak görmekteler.  Kurumunuzun halkla ilişkilerden beklentileri nelerdir? Basın ile iletişim sağlayan, bildiri, web sitesi yönetimi, sosyal medya yönetimi, organizasyonları yö neten ve programlayan bir birim olduğu düşüncesi hakimdir. Oysa halkla ilişkiler hem kurum içi hem de kurum dışı görev ve sorumluluklara sahiptir.  Kurumunuzun hedef kitlesi kimdir? Kurum olarak hedef kitlemiz esnaf ve sanatkarlar kanunu ile belirlenmiş kriterleri Sakarya il sınırları içerisinde taşıyan esnaf ve sanatkarlardır.  Kurumun sosyal medya stratejisi var mı? Sosyal medyayı aktif kullanan sayılı birlikler arasındayız. Genel olarak hizmet duyuruları ve teşekk ür olarak sosyal medyayı kullanıyoruz.  Kurumunuzun sosyal medyada halkla ilişkiler ile ilgili kampanyası var mı? Detaylı bilgi alabilir miyim ? Kurumumuzun sosyal medya da halkla ilişkiler kampanyası yoktur.
 19. 19. YÖNETICI GÖRÜŞMELERI  Reklam çalışmalarında en çok beğenilen çalışma hangisidir? Üyelerimiz tarafından birliğimizin basılı materyallerine büyük ilgi gösterilmektedir. Basın ile ilişkilerim izde ise verilen ilanlar ve gündem oluşturan görsel materyallerimiz ilgi çekmektedir.  Kurum içinde hazır şablonlar mevcut mudur? Evet. Hazır şablonlar sayesinde zamandan tasarruf edilmekte ve hata payı en aza indirilip birbiriyl e daima tutarlı çalışmalar yapmaktayız.  Kurum olarak rakipleriniz kimlerdir? Kurum olduğumuzdan ötürü rakibiz yoktur fakat Ticaret Odası ile Esnaf Odası daima birbiri ile kıya slanır. Bu yüzden rakibimiz SATSO yani Sakarya Ticaret Odası’dır denilebilir.  Sosyal medyada en çok kıyaslandığınız rakip kimdir? Sosyal medyada da SATSO ile kıyaslanmaktayız. Benzer eğitimler vermemiz bu eğitimlere katılım ücreti gibi konular daima kıyaslanmaktadır.  Kurumsal kimlik çalışmalarınız mevcut mudur? Kurumsal kimlik çalışmalarımız var fakat uygulama ve yönetiminde sıkıntılarımız var. Yeteri kadar değerlendirme yapılmamaktadır.
 20. 20. SWOT ANALİZİ GÜÇLÜ YÖNLER  AB Ülkelerinde tanınırlık  Kurumun kabul görmüş kalite standartları ile yönetilmesi  Kurumun deneyim ve tecrübesi  Üyeler için potansiyel eğitim portföyünün sağlam olması  Hayat boyu öğrenim felsefesinin kabul görülmüş olunması  Personel arası kusursuz iş bölümü  Kuruma ait mal varlığı neticesinde ekstra gelir elde edilmesi ZAYIF YÖNLER  Tanınırlık ve bilinirliğin olmaması  Reklam ve tanıtım faaliyetlerinin eksikliği  Üyelerin mali zayıflığı  Süreklilik algısının olmaması  Sicil işlemlerinin ücretlerinin üyeler için fazla olduğu düşüncesi  Başkan ile personel arasındaki iletişim zayıflığı  Kurum içinde çalışanlar arasında gruplaşma
 21. 21. SWOT ANALİZİ FIRSATLAR  WIFI Avusturya Eğitim ve Belgelendirme şirketi ile işbirliği içerisinde olunması  Marmara Bölgesine konum itibari ile yakın olması  Akredite olan bir meslek kuruluşu olduğu için Türkiye çapındaki esnaf ve sanatkarlara hizmet verebilme  Kuruma ait mal varlığı  Kanaat önderleriyle yakın ilişki TEHDİTLER  Ekonomik yetersizlik  Önem değeri  Kriz anının önceden tespit edilip kontrol altına alınmasında güçlük çekilmesi  Başkanın kimliğinin kurum kimliğinin önüne geçmesi  Medya ile kötü ilişkiler
 22. 22. PEST ANALİZİ POLİTİK  Ticari bir ortamda faaliyet gösteriyor olmak  İktidar partisi ile yakınlık muhalefet partilerinin tepkisini çekiyor  Vergi, Sigorta ve Bakanlık ödemelerinin yüksek olması  Yasa ve Yönetmelikler ile yönetilen bir kurum olduğu için her hangi bir değişiklik kurumu doğrudan etkiliyor EKONOMİK  Döviz parite değişimleri (Döviz dalgalanmaları esnafı etkilemekte)  Üye odalardan alınması gereken aidatın alınamaması  Kuruma ait mal varlığının kuruma ekstra gelir sağlıyor olması  Birliklere kayıt olmak için şart olan ustalık belgesi (Bu belgenin zorunluluğu esnafı bu belgeyi zorunlu kılmayan Satso’ya yöneltiyor ve üye sayısında azalışa sebep oluyor.)
 23. 23. PEST ANALİZİ SOSYAL  Çevreye karşı duyulan hassasiyet  Her an değişen toplum yapısı ile yeni isteklerin ve ihtiyaçların ortaya çıkması  Gelir dağılımı düşük bir hedef kitlesi olduğundan kayıt oranları düşmektedir (Kayıt yaptırmayan esnaf sayısı artmaktadır)  Başkanın siyasi bir kimlik algısı yaratması  Toplum tarafından başkana duyulan önyargı TEKNOLOJİK  İnternet kullanımının yaygınlığı  Kurum içinde eğitim biriminin mevcudiyeti  Her personelin kendine ait bilgisayarı ve sınırsız internet kullanma hakkı  Sosyal medyanın kurum tarafından aktif olarak kullanılması
 24. 24. KURUM KIMLIĞI ÇALIŞMASI ANALIZI Kurumsal Dizayn Ürün Dizaynı İletişim Dizaynı Çevre Dizaynı
 25. 25. ÜRÜN DİZAYNI
 26. 26. İLETİŞİM DİZAYNI
 27. 27. ÇEVRE DİZAYNI
 28. 28. LOGO TASARIMI VE DİZAYNI Logo ve tüm kurumsal materyallerde kullanılan bu renk bereket ve bolluğu simgelemektedir. Ayrıca birliğin bağlı bulunduğu konfederasyon TESK’in logosunda da bu rengi kullanmış olması seçimlerinde etkili olmuştur. Bu rengin dışında kullanılan diğer renk ise altın sarısını simgeleyen varak rengidir. Logo tasarımı ve renk seçimi başarılı bir çalışma teşkil etmektedir ve kurum felsefesi temellerine dayanarak oluşturulmuştur. 1. Çerçeve içerisinde yazı şekli ile birliğin adı ve kuruluş tarihi yer almaktadır. 2. Kullanılan dünya figürü esnaf ve sanatkarların dünya ya açılan güçlü yönlerini göstermektedir. Esnaf ve sanatkarlar ne kadar küçük ölçekli işletmeler gözükseler de aslında dünyaya meydan okuyan bir esnaf ve sanatkar kesimi yaratmak istemektedir. 3. Elleri simgelemektedir. Dünyayı eline alan bu eller esnaf ve sanatkarların ellerini simgelemektedir. 4. Kurumun isminin kısaltılmış harflerinden oluşan bu amblem birlik tarafından bulunmuş olup, daha sonra tüm birlikler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. İsmin uzun oluşu bu kısa isimle kurumun bilinirliğine katkı sağlamıştır. 5. Görselin başındaki çubuklar meslek kollarını ifade etmektedir. Bu kollardan uzanan eller dünyayı taşımaktadır. Beş adet olmasının nedeni eski logo tasarımında kullanılan tarihi beş köprüyü simgeleyen görselden esinlenmiş 1 2 3 4 5
 29. 29. HEDEF KITLE  SESOB Üyelik Şartı Üyelik Şartları Nelerdir? a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ve ticaret yapıyor olmak. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıtlı olmamak SESOB Esnaf ve Sanatkarlar Birliği Odaları resmi bir kurum olması itibari ile hedef kitlesini esnaf ve sanatkarlardan belirler. Tanım olarak ise şöyle özetlenebilir; İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve sanatkâr meslek kollarına dahil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tabi olanlar ile vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimselerin tümü kuruma aktif olarak üyelik yaptırabilir.
 30. 30. HEDEF KITLE  SESOB Üyelik Şartı Üyeliğin son bulması; a) Daimi olarak odanın çalışma bölgesi dışına çıkanlar. b) Üyelik şartlarından herhangi birini kaybedenler veya bu şartlardan herhangi birine sahip olmadığı sonradan anlaşılanlar. c) Sanat ve mesleğini yapmaktan sürekli olarak men edilenler. d) Vergi mükellefiyetini sildirenlerden altı ay içinde SESOB Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği hedef kitlesini belirleme aşamasında resmi bir kurum olması itibari ile sınırsız yetkiye sahip değildir. Ne kadar üye sayısını arttırabilirse kurum için en büyük başarı budur. Burada yapması gereken belki de en önemli çalışma topluma başarılı esnaf bilinci yerleştirerek insanların ticarete atılmasını teşvik etmektir diyebiliriz. Üye sayısı ancak bu şekilde artacaktır. Artan üye sayısı sadece görünürde kalmadan bizzat yeni ticarete atılan ve üyelik yaptıran üyeleri takip ederek onları piyasa koşullarında yer edinesiye kadar destek olmalıdır. Kurum kendi web sitesinde üyelik şartları ve içerikleri ile ilgili doküman paylaşmış ve hedef kitlesini bilinçlendirme çalışmasını yapmıştır. Bu aşamada başarılı bir çalışma tespit edilmiş ve bunun duyurum aşaması da gerçekleştirilmiştir.
 31. 31. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI Kurumun Yakın ve Uzun Vadede Hedefleri Belirlenirken Dikkat Edilen Hususlar • Öncelikle kurum kimliği çalışmalarını analiz ettim. Daha sonra kurum kimliğinden yola çıkarak her yıl düzenli olarak Kurumiçi birimlerde ki hedeflerin yükseliş ve ya azalış seyrini inceleyerek yapılacak geliştirmeler ile sağlam, ölçülebilir, belirli hedefler belirleyerek sayısal rakamlar ile hedef belirlemelerini tespit ettim. • Tüm tespitleri yaparken kurumun halkla ilişkiler birimi uzmanı tarafından konu ile ilgili destek aldım ve tutarlı hedefler belirleyerek tablo şeklinde sunumuma ekledim. • Kurum olarak kısa sürede çok yüksek hedefleri başaramayacakları kanısındayım. Çünkü kurumun yasa ve yönetmeliklere bağlı olması ve prosedür üzerinden işlemlerini yürütmesi kurumu yavaşlatmaktadır. Buna rağmen bu mevcut durum kurum tarafından avantaj olarak görülebilir. Adımları daha yavaş ve sağlam atmak her zaman daha başarılı sonuçlar doğurur. • Kurumun hedefleri kurum içerisindeki tüm birimler için ayrı olarak kategorilendirilmiş ve yeterli çalışmalar ile bu hedeflerin yakalanması amaçlanmıştır.
 32. 32. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI SOSYAL MEDYA MEVCUT DURUM HEDEF Twitter 405 Takipçi/610 Tweet Facebook 546 Beğeni Foursquare 147 Kişi Buradaydı Web Sitesi 2790 Tıklanma Twitter 750 Takipçi/855 Tweet Facebook 1200 Beğeni Foursquare 206 Kişi Buradaydı Web Sitesi 3200 Tıklanma HEDEF 2015
 33. 33. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI SİCİL BİRİMİ MEVCUT DURUM HEDEF Yeni Kayıt 2765 Terk 2075 Vize 1616 Tadil 148 Yeni Kayıt %15 Artış 4265 Terk %10 Gerileme 1868 Vize %10 Artış 1777 Tadil %15 Artış 170 HEDEF 2015
 34. 34. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI YÖNETİM Alt yapı ve çalışma ihtiyaçlarının giderilmesi Birliğe bağlı odaların denetimi Üyelerin mesleki eğitim hakkında eğitimler düzenlemek Sosyal etkinlik düzenlemek 2014 2015 %82 %90 %48 %65 %76 %93 %68 %84 HEDEF 2015
 35. 35. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI GENEL KOORDİNATÖR 2014 2015 Meslek odaları ile birlikte fuar organizasyonu Meslek odaları ile birlikte organizasyonların düzenlenmesi Tedarikçi listesinde genişleme HEDEF 2015 2 5 %15 4 7 %20
 36. 36. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI MUHASEBE 2014 2015 Aksayan ödeme oranı %35 %15 HEDEF 2015
 37. 37. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI EĞİTİM Kişi Başı Eğitim Gerçekleştirilen Eğitim Grubu 2014 2015 7276 145 HEDEF 2015 9458 189
 38. 38. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI YAZI İŞLERİ 2014 2015 Yazılara süresinde cevap verme oranı Evrak dağıtım hatası Yazılara cevap verme süresi HEDEF 2015 %96 12 3 %100 5 2
 39. 39. KURUMUN YAKIN VE UZUN VADEDE HEDEFLERI BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER 2014 2015 Haber takibi SESOB haberleri ve yayımlanması Sosyal medya kullanımı HEDEF 2015 %84 %85 %64 %92 %96 %83
 40. 40. KURUMSAL KIMLIK MESAJLARI Kurumsal kimlik, pazarlamada, bir kurumun görünen yüzüne verilen isimdir. Kurumun kendini ifade etme şeklidir. Bu ifade belli sınırları çizilmiş ve genellikle değişmez bir ifadedir. Kurumu anımsatacak bir tasarımın ne ölçülerde ve nasıl kullanılması gerektiğini belirten kurumsal kimlik kitabı bu sistemin vazgeçilmez öğesidir. Öyle ki bir kurumsal kimlik tasarımı içinde amblem, logo'dan ofis dizaynına, çalışanların giyim kuşamından araç üstü giydirmeye, antetli kağıttan, tabelaya, web sitesinden vefat ilanlarına, ambalaj dizaynından faaliyet raporuna kadar her şeyin ne ölçülerde ve nasıl kullanılacağı belirtilmiştir. Kurumsal kimlik kurumun imzasıdır ve bu yönüyle değişime kapalıdır. Belli dönemlerde firma ve tasarımcıların ortak çalışmasıyla değiştirilebilmesine rağmen firma kurumsal kimlik ile oluşturduğu imajı sıklıkla değiştirmek istemez. Kurumsal kimlik çalışmalarında hiç şüphesiz çalışmanın temeli firma logo veya amblemi üzerine kurulmuştur. Logo ve amblem renklerinin her durumda aynı değerde basılması, fontların hiçbir zaman değişmemesi bu çalışmanın temelini oluşturur. Özellikle renk bilgisinin taşınması, değişmemesi için renklerin pantone numaraları belirtilir. Kurumsal kimlik firma için
 41. 41. KURUMSAL KIMLIK MESAJLARI Kurum İçinde Açıklama:  Amblem  Logo  Tipografi  Antetli kağıt  Diplomat Zarf  Kartvizit  Dosya  Bloknot  Kurum içi yazışmalar  Muhasebe dokümanları  Şirket giyim ve davranış kuralları  Dijital tasarımlar  Kurumsal kimlik kullanım kılavuzu kılavuzu  Kurumsal kimlik çalışmaları denince aklımıza ilk gelen kurum içindeki çalışmalardır. Proje kapsamında ele aldığım SESOB Kurumu için kurumsal kimlik çalışmalarında başarılı bir tablo sergilediğini söylemek yanlış olmaz. Kurum içerisinde kendine ait bir renk ve bu renk üzerinden görevini tanımlayan bir logo tasarımına sahiptir. Tüm kurumsal kimlik unsurlarına sahip olmakla birlikte bu çalışmalar bir bütün şema içerisinde toparlanmamış ve sadece halkla ilişkiler biriminin elinde tutulan bir doküman halindedir. Bu aşamada mutlaka bir çerçeve içerisinde toplanmalı ve tüm çalışanlar tarafından bilinmesi kaçınılmazdır. Her türlü tanıtım envanterine sahip olması kurumu mevcut bir kimlik çalışmasına sahip olduğunu gösterse de tüm çalışanların bu konuda bilgisi olmaması kurum içinde başarıdan uzak bir tablo sergilemektedir. Kurum çalışanları arasındaki iletişim sorunundan daha önce de bahsetmiştim bu iletişim bozukluğu ve aksaklıklar başarılı bir bilgilendirme ile kurum çalışanlarının nerede, nasıl ve ne yapacağına dair yön vermede mutlak bir kurum kimliği çalışması ile
 42. 42. KURUMSAL KIMLIK MESAJLARI Kurum Dışında  Araç tasarımları  Bina cephesi  Gazete, dergi ,kitap ve gibi diğer diğer tanıtım materyalleri  Kurumsal web projesi  Broşür  Katalog  CD etiket  CD kapağı  Tebrik Kartları  Davetiye  Sertifika  Onur Belgesi  Vb. Açıklama: Kurumsal kimlik çalışmaları denince aklımıza ikinci gelen ise kurum dışındaki çalışmalardır. Kurumun kısa bir süre önce şu anda bulunduğu binaya taşınma sebebinin eski binasının eğitim verme açısından yetersiz olması sebebiyle tercih edildiği ve binanın iç ve dış dizaynının tamamen kurum ve kurum çalışanlarına yönelik dekore edilmesi başarılı bir girişimidir. Kurum olarak kurum kimliği çalışmalarının dış alanda ki faaliyetlerinde de kurumun kimlik çalışmalarına uygun bir çalışma yapılmıştır. Binanın yapısı ve iç dizaynı kurumu kolay erişilebilir ve kolay hatırlanabilir bir yerde konumlandırır. Sunumumda görsellerini daha önceki sayfalarda aktardığım kurum kimliği çalışmaları bereketi niteleyen mor rengi ile bütünleşmiş ve esnafın bereket kavramına vurgu yapılan bir temada birleştirilmiştir. Bu kavram tüm kurum kimliği çalışmalarına taşınmış ve altın sarısı (varak tonlaması) ile kurum kimliği çalışmaları yakın zamanda yeni bir değer kazanmıştır. Kurumun dış iletişim çalışmaları kurum içi çalışmalar ile bütünlük göstermiş fakat daha önce de belirttiğim gibi kurum çalışanları tarafından
 43. 43. KURUMSAL KIMLIK MESAJLARI Sonuç olarak, KURUMSAL KİMLİK çalışması A'dan Z'ye bir bütündür. Bütün bu hazırlananlar kesinlikle KLASÖR şeklinde hazırlanmalı ve SAKLANMALIDIR. Bu çok önemlidir. Kurum ilerde çalışmalarını genişletir ve rakiplerinde üstün bir konuma yükselirse bu onun kurum kimliği çalışmalarının başarısı ile doğru orantılı olacaktır. Bilinçli, kendini ve kurumunu iyi tanıyan bir çalışan hedef kitleyi daha kolay etkileyecek ve başarılı bir imaj ve kimlik çalışması neticesinde KURUM İTİBARI tartışmasız güçlenecektir. Kurumsal Kimlik ciddiye alınması gereken BÜYÜK bir çalışmadır. Bazı firmaların yaptığı gibi "bir logo, bir kart, bir fatura=
 44. 44. BEN OLSAYDIM… LOGO: Logo tasarımında mevcut renk olan mor rengi kurumun görev ve yetkisine uygun bir anlam taşımaktadır. Fakat şekil itibari ile daha sade göz yanılmasını azaltan ve kurumun bilinirliğini arttıran bir logo tasarlardım KURUM KİMLİĞİ: Kurum kimliği çalışmalarını mutlaka bir dosya şeklinde birleştirip tüm çalışanların bu konuda tipografisinden yazışmasına kadar her şeyi kurum kimliğine uygun bir şekilde uygulamalarını kolaylaştıracak halde kendilerine iletirdim. HEDEF KİTLE: Hedef kitle belirleme de sınırlı olmasına rağmen bunu esnafa destek ve yenilikçi projeler ile geliştirecek fikirler üretilmesini sağlardım. KURUMİÇİ ÇALIŞAN İLETİŞİMİ: Kurum içi çalışanların kendileri arasındaki iletişim sorununu çözmek için daha çok sosyal faaliyet düzenler MİSYON ve VİZYON: Misyon ve Vizyon tanımlaması her ne kadar amaç ve kapsam bakımından doğru gibi görülse de esas itibari ile sürekli sayısal değer olarak kontrol edilip yinelenmeyen ve elle tutulur bir hedef belirlemek yerine mevcut durum görevini yerine getirir anlamında bir kavram ifade etmektedir. Bu kavramlarda durum tanımından çok amaç ve görev tanımının daha başarılı ve çarpıcı bir dille sunulması gerekir. ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ: Çalışanların maaş konusunda sıkıntıları mevcuttur bu yüzden bu durum onların çalışma performanslarını düşürmekte ve kurum için bir zaaf mekanizması ortaya koymaktadır. Maaşların düzenli olarak her yıl belirli bir oranda arttırılması gerekir. BAŞKANIN İMAJI: Kurum başkanının imajı kurum kimliğinin önüne geçmektedir. Bu durumun
 45. 45. TEŞEKKÜRLER… Merve ŞAHİN

×