Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Інститут спеціальної педагогіки
Національної академії педагогічних наук України

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ
ЗАКОНОДАВСТВО У...
Динаміка кількості дітей у спеціальних загальноосвітніх школах
(школах-інтернатах)

осіб

50000

50300

48473

47378

4500...
Законодавче та нормативно-правове
поле
Саламанська декларація
… Школи повинні бути відкритими для всіх дітей,
незалежно ві...
Законодавче та нормативно-правове
поле
Конвенція про права інвалідів
Стаття 24. Освіта
1. Країни-учасниці визнають право і...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №
1482-р «Про затверджен...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912
затверджено Концепці...
Законодавче та нормативно-правове
поле


інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384
«Організація інклюзивного н...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної
академії п...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій
посадою асисте...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових
обовязків асистента...
Законодавче та нормативно-правове
поле


до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних
закладів, затверджених...
Законодавче та нормативно-правове
поле


Положення про навчально-реабілітаційний центр
затверджено наказом МОНмолодьспорт...
Нормативно-правове забезпечення


наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034
“Про затвердження заход...
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

І.В.Луценко. Міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти

884 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

І.В.Луценко. Міжнародне та національне законодавство у сфері інклюзивної освіти

 1. 1. Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У СФЕРІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ Луценко Інна Василівна, науковий співробітник лабораторії проблем інклюзивної освіти
 2. 2. Динаміка кількості дітей у спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) осіб 50000 50300 48473 47378 45000 46371 2008 2009 2010 46221 2011 2012
 3. 3. Законодавче та нормативно-правове поле Саламанська декларація … Школи повинні бути відкритими для всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, інтелектуальних, соціальних, емоційних, мовних чи інших особливостей. До їх числа належать діти з вадами та обдаровані діти, безпритульні та працюючі діти, діти, які належать до мовних, етнічних чи культурних меншин, і діти з інших несприятливих районів чи груп населення … Школам необхідно знаходити шляхи, які б забезпечували успішне навчання всіх дітей, включаючи дітей, які мають фізичні чи розумові проблеми.
 4. 4. Законодавче та нормативно-правове поле Конвенція про права інвалідів Стаття 24. Освіта 1. Країни-учасниці визнають право інвалідів на освіту. З метою реалізації цього права без дискримінації і на основі рівності можливостей країни-учасниці забезпечують інклюзивну освіту на всіх рівнях та навчання протягом всього життя… 2. При реалізації цього права країни-учасниці забезпечують, щоб: а) інваліди не виключались з причини інвалідності із системи загальної освіти , а діти-інвалиди — із системи безкоштовної та обов’язкової початкової та середньої освіти;  b) інваліди на рівні з іншими мали доступ до інклюзивної освіти за місцем проживання;  c) забезпечувалось розумне пристосування, що враховує індивідуальні потреби;
 5. 5. Законодавче та нормативно-правове поле  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року».  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів України з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», 6 липня 2010 року № 2442-VІ.
 6. 6. Законодавче та нормативно-правове поле  Наказом Міністерства освіти і науки від 01.10.2010 р. № 912 затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти  Укази Президента від 30 вересня 2010 року «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженим фізичними можливостями».  Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
 7. 7. Законодавче та нормативно-правове поле  інструктивно-методичний лист від 18.05.12 № 1/9 -384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»  методичний лист від 26.07.12 № 1/9-529 «Психологічний і соціальний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання».  методичний лист від 02.01.13 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби щодо запровадження інклюзивного навчання».
 8. 8. Законодавче та нормативно-правове поле  Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 "Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації", зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.12.2011 за № 1407/20145  Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 09.12.2010 № 1224, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 29 грудня 2010 р. за № 1412/18707.
 9. 9. Законодавче та нормативно-правове поле  Міністерством соціальної політики доповнено Класифікатор професій посадою асистента вчителя інклюзивного навчання (наказ Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327).  Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603.  Постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науковопедагогічних працівників.
 10. 10. Законодавче та нормативно-правове поле  Лист МОНмолодьспорту від 25.09.2012 №1/9-675 «Щодо посадових обовязків асистента вчителя». Журнал «Практика управління закладом освіти» № 10, 2012 Типова посадова інструкція асистента вчителя  Лист МОНмолодьспорту від 28.09.2012 №1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням»  Постанова КМУ від 8 грудня 2010 р. № 1149 «Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів» ( із змінами № 881 від 12.09.2012)
 11. 11. Законодавче та нормативно-правове поле  до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 06.12.2010 р. № 1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 22 грудня 2010 р. за № 1308/18603, уведено додаткову посаду вихователя за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом.  На підставі рішення науково-технічної ради Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 29.12.2011 № 102 наказом Міністерства від 30.12.2011№ 420 затверджено Зміну № 3 до державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «будинки та споруди навчальних закладів», які набрали чинності з 1 липня 2012 року.
 12. 12. Законодавче та нормативно-правове поле  Положення про навчально-реабілітаційний центр затверджено наказом МОНмолодьспорту від 16 серпня 2012 року № 920, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 р. за № 1502/21814  наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013 № 680 “Про організацію діяльності психолого-медикопедагогічних консультацій”
 13. 13. Нормативно-правове забезпечення  наказ Міністерства освіти і науки України від 23.07.2013 № 1034 “Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року”  наказ Міністерства освіти і науки України від 14.06.2013 № 768 “Про затвердження заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітейінвалідів”  інструктивно-методичний лист від 08.08.2013 № 1/9-539 “Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами
 14. 14. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×