Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Вісник інклюзивна освіта №5 липень_серпень_2013

375 views

Published on

Вісник інклюзивна освіта №5 липень_серпень_2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Вісник інклюзивна освіта №5 липень_серпень_2013

  1. 1. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА Інформаційний електронний Вісник Науково-методичного центру інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка Липень-серпень (№5), 2013 1 Липень-серпень (№5), 2013 ЗМІСТ Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 2 До читачів 2-4 Законодавча та нормативно- правова база 4-5 Видання в сфері інклюзивної освіти 5 Інформаційні ресурси в Інтернеті 6 Події Напрями діяльності НМЦ інклюзивної освіти: Організація методичної підтримки педагогам, які працюють в інклюзивних навчальних закладах. Створення бази даних ресурсів з питань інклюзивної освіти. Інформаційна підтримка педагогів і батьків з питань інклюзивної освіти. Контактна інформація НМЦ інклюзивної освіти: Адреса: м.Київ, проспект Тичини 17, каб. 129 Тел.: 553-98-01 Ел.адреса: cei_ippo@ukr.net Веб-сайт: www.ippo.org.ua
  2. 2. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Липень-серпень (№5), 2013 2 До читачів Шановні колеги! Науково‐методичний центр інклюзивної освіти ІППО КУ імені Бориса Грінченка радий вітати Вас на сторінках інформаційного електронного Вісника «Інклюзивна освіта»! Щиро вітаємо Вас із початком нового навчального року! Бажаємо Вам міцного здоров`я, благополуччя, успіхів у здійснені життєвих планів, мудрості та оптимізму. Нехай новий навчальний рік принесе тільки радість здобутого і примножить досягнуте, буде успішним i щедрим на добрі та радісні події та пройде щасливо й незабутньо! Вісник «Інклюзивна освіта» створено для педагогів, які працюють в інклюзивних класах/групах, з метою надання професійної підтримки та комплексного доступу до існуючих ресурсів у сфері розвитку інклюзивної освіти. Це ресурс для інформаційної підтримки інклюзивних навчальних закладів, а також для систематизації та обміну інформацією. Видання Вісника було започатковано НМЦ інклюзивної освіти наприкінці 2012 року. На сьогодні було розроблено та розповсюджено п’ять випусків, на сторінках яких можна ознайомитися з організацією діяльності інклюзивного навчального закладу, досвідом реалізації інклюзивної освіти в країнах Європи, індексом інклюзії, мережею на підтримку інклюзії, особливостями організації навчального процесу в роботі з учнями з інвалідністю та учнями з особливими потребами у навчанні, врахуванням особливостей дітей з особливими потребами при здійсненні адаптацій та модифікацій, державними документами на підтримку інклюзивної освіти в Україні, виданнями в сфері інклюзивної освіти, інформаційними ресурсами в Інтернеті тощо. Всі випуски розміщено на веб‐сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка – www.ippo.org.ua. Запрошуємо вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та вихователів дошкільних навчальних закладів поділитися власним досвідом та напрацюваннями, розмістити інформацію про діяльність Вашого навчального закладу на сторінках Вісника «Інклюзивна освіта», надіславши її на адресу НМЦ інклюзивної освіти cei_ippo@ukr.net. Ми прагнемо, аби Вісник «Інклюзивна освіта» став підтримкою для Вас, забезпечуючи інформацією про розвиток інклюзивної освіти в Україні, останні події у сфері захисту прав дітей з особливими освітніми потребами та інші корисні ресурси. Запрошуємо Вас до активної співпраці! З повагою та найкращими побажаннями, Софій Наталія Зіновіївна, завідувач НМЦ інклюзивної освіти ІППО та команда Науково‐методичного центру інклюзивної освіти Законодавча та нормативно-правова база У цьому номері до Вашої уваги пропонується перелік нормативно‐правових документів у сфері інклюзивної освіти, а також перелік документів щодо посади асистента вчителя. Нормативно‐правові документи  Закон України «Про освіту» (№1144‐12 від 04.06.91 із змінами) (режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060‐12);  Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально‐виховного процесу» (№2442‐17 від 06.07.2010) (режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2442‐17);
  3. 3. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах  Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів» (№ 4213‐VI від 22.12.2011) (режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4213‐17);  Указ Президента України №926/2010 від 30 вересня 2010 р. «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/other/9141/);  Указ Президента України № 588/2011 від 19 травня 2011 р. «Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями» (режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/13584.html);  План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (Розпорядження Кабінету Міністрів України №1482‐р від 03.12.2009) (режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1482‐2009‐ %D1%80);  План дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009‐2012 роки (Наказ Міністерства освіти і науки України №855 від 11.09.2009) (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4828/);  Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009‐2015 роки «Безбар’єрна Україна» (Постанова Кабінету Міністрів України №784 від 29.07.2009 із змінами) (режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/784‐2009‐ %D0%BF);  Концепція розвитку інклюзивної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки України №912 від 01.10.2010) (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/9189/);  Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (Постанова Кабінету Міністрів України №872 від 15.08.2011) (режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/872‐2011‐%D0%BF)  Введення навчального предмету «Українська жестова мова» та внесення змін до Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (Наказ Міністерства і науки України №852 від 11.09.2009) (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/4826/);  Про запровадження навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9‐456 від 18.06.2012 (режим доступу: http://document.ua/pro‐zaprovadzhennja‐navchalnoyi‐disciplini‐osnovi‐inklyuzivn‐doc101965.html);  Положення про спеціальні класи для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у загальноосвітніх навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України №1224 від 09.12.2010, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за №1412/18707. (режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE18707.html);  Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого‐ медико‐педагогічні консультації (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №623/61 від 23.06.11, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 грудня 2011 р. за №1407/20145) (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/25794/);  Інструктивно‐методичний лист «Організація навчально‐виховного процесу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9‐384 від Липень-серпень (№5), 2013 3
  4. 4. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 18.05.2012) (режим доступу: http://mon.gov.ua/images/files/0newssj/05/18/1_9‐384.doc; альтернативне джерело: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/29627/);  Інструктивно‐методичний лист «Організація психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання» (Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9‐529 від 26.07.12) (режим доступу: http://mon.gov.ua/images/files/0newssj/07/26/1_9‐ 529.doc; альтернативне джерело: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/30376/). Щодо посади асистента вчителя  Посада «Асистент вчителя інклюзивного навчання» внесена у Державний Класифікатор професій за ініціативи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Наказ Держспоживстандарту №327 від 28.07.2010) (режим доступу: http://hrliga.com/docs/327_KP.htm);  Посада асистента вчителя передбачена «Типовими штатними нормативами загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженими Наказом МОНмолодьспорту України №1205 від 06.12.2010 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22.12.2010 р. за №1308/18603 (режим доступу: http://document.ua/pro‐zatverdzhennja‐tipovih‐shtatnih‐normativiv‐zagalnoosvitn‐ Липень-серпень (№5), 2013 4 doc42657.html);  Посада «асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням» внесена у Перелік посад педагогічних та науково‐педагогічних працівників» доповнений, чим забезпечено конституційні права і державні гарантії педагогічним працівникам, які працюватимуть у ЗНЗ з інклюзивним навчанням на посаді асистента вчителя, передбачені для педагогічних працівників, працюючих з дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2012 р. «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України №346 від 14.04.1997 р. та №963 від 14.06.2000 р.» (режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/635‐2012‐%D0%BF). Видання в сфері інклюзивної освіти До Вашої уваги пропонується ряд нових видань в сфері інклюзивної освіти, які було розроблено в рамках реалізації канадсько‐українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні». Завантажити посібники можна на сайті проекту ‐ www.education‐inclusive.com. Як зробити школу інклюзивною Як зробити школу інклюзивною. Досвід проектної діяльності: Методичний посібник Канадсько‐український проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» Уклад. С.Єфімова. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2012. – с. 152. Посібник представляє досвід канадсько‐українського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» в становленні та розвитку інклюзивної практики з особливим акцентом на діяльність пілотних експериментальних шкіл. Посібник є наочним матеріалом для інших навчальних закладів у становленні та розвитку загальношкільної інклюзивної практики у партнерстві з широкою спільнотою батьківських, громадських та урядових організації.
  5. 5. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді: посібник Дж. Блейз, Е. Чорнобой, Ш. Крокер, Е. Страт, О. Крассюкова‐Еннз. – К.: Паливода А.В., 2012 . – 46 с. Посібник «Розвиток політики інклюзивних шкіл. Інтегроване планування послуг, їх надання та фінансування в Канаді» – це добірка матеріалів із питань впровадження інклюзивної освіти в Канаді з особливим наголосом на інтегрованому плануванні послуг. В ньому описуються основні складові процесу планування послуг, його позитивні результати та можливі ризики. Представлені матеріали спрямовано на широку аудиторію користувачів, які є дотичними до питань інклюзивної освіти як в сфері планування політики, так і практик впровадження. Огляд ролі асистентів вчителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта Огляд ролі асистентів вчителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта: посібник Е. Чорнобой, О. Крассюкова‐Еннз. – К.: Паливода А.В., 2012 . – 32 с. Посібник «Огляд ролі асистентів вчителів у канадських школах. Досвід провінцій Манітоба, Нова Шотландія та Альберта» – це добірка матеріалів із досвіду практичної роботи асистентів вчителів у закладах освіти Канади. У виданні зроблено особливий акцент на ролі, кваліфікаційних вимогах та особливостях підготовки асистентів вчителів, а також подано матеріали щодо партнерства з різними учасниками освітнього процесу. Матеріали посібника спрямовано на широку аудиторію користувачів, які є дотичними до питань інклюзивної освіти, як в сфері планування політики, так і практик впровадження. Липень-серпень (№5), 2013 5 Інформаційні ресурси в Інтернеті Інформаційні ресурси у сфері інклюзивної освіти  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України ‐ http://www.mon.gov.ua.  Українсько‐канадський проект «Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні» ‐ http://www.education‐inclusive.com.  Всеукраїнський фонд „Крок за кроком” ‐ http://www.ussf.kiev.ua.  Міжнародна електрона база інформаційних ресурсів з питань інвалідності ‐ http://www.infodisability.org/.  Електронний канадсько‐український журнал спеціальної педагогіки ‐ http://www.canada‐ukraine. org.  Інститут спеціальної педагогіки НАПН України ‐ http://www.isp‐2006.narod.ru.  Національна Асамблея інвалідів України ‐ http://www.naiu.org.ua.  Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року) ‐ www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html.  Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року) ‐ www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm.
  6. 6. Інформаційний електронний Вісник НМЦ інклюзивної освіти Тема номеру: Інклюзивна освіта в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах Липень-серпень (№5), 2013 6 Події Проект «Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство загальноосвітнього та спеціального закладів» В Україні розпочався унікальний проект «Розвиваємо інклюзивну школу разом: партнерство загальноосвітнього та спеціального закладів», що реалізується Всеукраїнським фондом «Крок за кроком» за підтримки Інституту Відкритого Суспільства. Унікальність проекту полягає в тісній співпраці педагогів спеціальних та інклюзивних шкіл із метою зміни ставлення навчальних закладів до проблем дітей з особливими потребами, сприяння партнерства між педагогами та формування нових підходів управління закладом в умовах інклюзивного навчання. Більше про проект можна дізнатися на сайті www.ussf.kiev.ua. Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю У Верховній Раді України за № 2594а від 15.07.2013 зареєстровано проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо доступності навчання для дітей з особливими освітніми потребам та дітей з інвалідністю, який подали народні депутати України Лілія Гриневич і Валерій Сушкевич. З метою забезпечення прав дітей, які мають особливі освітні потреби й дітей з інвалідністю на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, законопроектом передбачається законодавчо закріпити положення щодо необхідності створення відповідних умов для організації інклюзивного виховання і навчання цієї категорії дітей. Індекс інклюзії У вересні 2013 року вийде з друку друге видання навчально‐методичних посібників «Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад» та «Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад». «Індекс інклюзії» — це добірка практичних матеріалів, спрямованих на планування дій зі створення та розвитку в загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах інклюзивного навчального середовища для всіх учасників навчально‐виховного процесу. Індекс інклюзії сприяє розвитку загальноосвітнього навчального закладу, надає суттєву допомогу в самостійній розробці кроків, що ведуть до створення інклюзивного середовища загальноосвітнього та дошкільного навчального закладу та забезпечують досягнення всіма учнями максимально високих навчальних результатів, просування демократичних цінностей і практик не тільки в навчальному закладі, а й у місцевих громадах. Ознайомитися з посібниками можна буде на сайті www.ussf.kiev.ua. ДЯКУЄМО, ЩО ЧИТАЄТЕ ВІСНИК „ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА”! ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК: Ворон М.В. – методист Науково‐методичного центру інклюзивної освіти ІППО Інформаційний електронний Вісник „Інклюзивна освіта” видається Науково‐методичним центром інклюзивної освіти Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ НМЦ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ІППО: Софій Наталія Зіновіївна – завідувач НМЦ інклюзивної освіти. Ворон Марина Василівна – методист НМЦ інклюзивної освіти. Шорохова Валентина Володимирівна – методист НМЦ інклюзивної освіти.

×