Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edupolin verkko opiston-konsepti

908 views

Published on

Edupolin Verkko-opiston konseptin mallinnusta. Luonnosmainen esitys, vers. 0.8

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edupolin verkko opiston-konsepti

 1. 1. Edupolin Verkko-opisto Konseptin mallinnusta Ari Rapo2012
 2. 2. Tavoitteet• Luoda hyviä käytänteitä ja toimintamalleja verkkopedagogiikan soveltamiseksi Edupolin koulutuskonseptissa• Jalkauttaa käytänteet siten että opetushenkilöstö osaa valita ja soveltaa oikeita menetelmiä• Lisätä koulutuksien saavutettavuutta• Välillisesti: vähentää keskeytyksiä
 3. 3. Verkkopedagogiikan toimenpiteitä• Hankkia ja kehittää Edupolinkäyttöön hyväksi havaittuja menetelmiä ja teknologioita verkkopedagogiikan alalla• Yhteisöllisen median keinojen soveltaminen pedagogiikassa• Menetelmien fasilitointi ja koulutus opetushenkilöstölle• Vaikuttaa aktiivisesti siten, että verkkopedagogiikan menetelmät otetaan huomioon talon koulutussuunnittelussa• Asiaan liittyvien suunnitelmien ja kannanottojen laatiminen• Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön edistäminen• eStudion kehittäminen• Adobe Connect -videoneuvottelujärjestelmän hankinta opetuskäyttöön• Second Life -virtuaalimaailman saaren hankkiminen ja varustaminen opetuskäyttöön• Adobe Presenter -ohjelmiston hyödyntäminen audiovisuaalisen verkkomateriaalin tuotannossa
 4. 4. Verkko-opetuksen elementit Adobe Digitaalinen eStudioConnect portfolio Blogit Wikit SoMe Muut palvelut (esim. Second Life)
 5. 5. ’Resepti’1. Kick-offiin panostaminen2. Verkkoluennot videoneuvotteluna3. Verkko-ohjaus ja sen aikatauluttaminen (pääkouluttaja ja oppimisvalmentaja työparina)4. Verkkointensiivitblogi-, wiki- tai foorumityöskentelynä5. Oppimistehtävät6. Podcast: Omaehtoisesti läpi käytävät aineistot7. Yhteisöllinen (tai yhteistoiminnallinen) oppiminen ja pelillisyys8. Digitaalinen portfolio9. eStudio10. Pedagogiset skriptit Tarkempi resepti löytyy blogista: http://opemedia.mobi/blog/2012/02/miten-suunnittelen-verkkokurssin-tai-koulutuksen/
 6. 6. Prosessin syklilyys Koulutuksen aikana • Syventävät aiheet• Aiheeseen johdatus • Etätehtävät• Ennakkotehtävät • Verkkoluennot (AC) • Verkkointensiivi (some)• Aikataulutettu verkko- • Verkko-ohjaus • Aikataulutettu verkko- ohjaus • Learning-on-demand ohjaus (mobiili) • Purku ja palaute Ennen Koulutuksen koulutusta jälkeen
 7. 7. Ymmärtävä oppiminen Verkko-ohjausVerkko-ohjaus F2F -oppiminen (kick-off ja muut lähiopetusjaksot) Video- Yhteisölli- opetus ja nen tiedon- verkko- rakentelu intensiivit Verkko-ohjaus (Adobe Connect, verkossa (wiki- ja SoMe-ympäristöt blogityöskentely) ja Second Life) Omatahtinen itseopiskelu verkossa (learning-on-demand: Presenter-aineistot ja podcastit) Verkko-ohjaus
 8. 8. Verkko-ohjausVerkko-ohjaus on tietoverkossa tapahtuva ohjauksellinen toimenpide. Verkko-ohjaus lisäätiedollista saavutettavuutta mahdollistaen ohjauksen kohteena olevalle opiskelijalle osallistuasiihen paikasta riippumatta. Verkko-ohjauksen menetelmiä otetaan käyttöön verkko-oppimisenosana, perinteisen ohjauksen lisäksi. Verkko-ohjauksen elementit Adobe Connect Yksilöohjaus -säännölliset Pienryhmäohjaus Nettikahvila päivystysajat (aikataulutettu) - vertaistuki -ohjaus on-demand
 9. 9. Pedagogiset skriptit• Ohjeistuksia, polkuja, karttoja, sääntöjä, toimintaohjeita, aineistoja, tehtäviä• Aikatauluja, agendoja, protokollia, tageja, kommenttirivejä, algoritmeja• URL-osoitteita, QR-koodeja• Paikkatietokoordinaatteja• Vaiheistuksia (Hämäläinen 2008)• Käyttöliittymä tai sen osa (navigointi, ryhmä)• Yleensäkin sellaiset sisällöt, jotka vievät oppimis- ja vuorovaikutusprosesseja eteenpäin
 10. 10. Yhteisöllinen oppiminen• Yhteisöllinen oppiminen on toimintaa, jossa suurehko ryhmä (esim. luokka) yrittää yhdessä tietoisesti ymmärtää tai selittää jotakin ilmiötä tai asiaa. Pyrkiessään ymmärtämään ja selittämään ilmiötä, ryhmä tuottaa uutta tietoa, jota ei voida palauttaa kenenkään yksilön tuottamaksi tiedoksi.• Yhteisöllinen oppiminen on oppimisprosessi, jossa oppimisyhteisön jäsenet osallistuvat tavoitteiden asetteluun, tutkimuskysymysten muodostamiseen, selittämiseen ja tiedon hankintaan. Ero yhteistoiminnalliseen oppimiseen on yhteisöllisen oppimisen älyllisen merkityksen korostaminen.
 11. 11. Jatkokehitys

×