Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

1,346 views

Published on

Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen -koulutuksen materiaali

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,346
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
151
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen ,  jonka tekijä on Riikka Vanninen , on lisensoitu  Creative Commons Nimeä-JaaSamoin 3.0 Muokkaamaton -lisenssillä . Voit myös hankkia muita oikeuksia teokseen www.slideshare.net/RiikkaVanninen Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset.
 • Kuvat, jos ei muuta mainittu, vapaasti käytettäviä kuvia osoitteesta http://openclipart.org
 • Mäkiniemi, J-P. 2007. Matkalla kohti pedagogisesti laadukkaampaa verkko-opetusta. Teoksessa Evälä, A., Karjalainen, K. ja Rytkönen-Suontausta, T. (toim.). Laatuaskeleita - kokemuksia verkko-opetuksen laatutyöstä. Helsinki: Yliopistopaino, 17-33. http://www.vopla.fi/tiedostot/Pilotit/laatuaskeleita/Matkalla_kohti.pdf
 • Pruikkonen, Anu. 2012. Hyvällä suunnittelulla sujuvaa opiskeleua ja opetusta. Teoksessa Sirpa Kokkonen & Eeva Liisanantti (toim.) Etä- ja verkko-opetus onnistumaan. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja C. Oppimateriaalit 4/2012. 13-19. Luettavissa http://www3.tokem.fi/kirjasto/tiedostot/Kokkonen_Liisanantti_C_4_2012.pdf
 • Lähde: Suominen & Nurmela (2011) Verkko-opettaja
 • Pirkanmaan II asteen yhteisöllinen kehittämisverkosto – PAOK:n (http://paokhanke.ning.com) rahoittajana ovat Euroopan sosiaalirahasto  ESR , Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä yhteistyöoppilaitokset. Rahoituspäätöksessä todetaan kohdassa tekijänoikeudet seuraavasti: ” Hankkeen hyväksymisen, rahoittamisen ja maksamisen ehtona on, että tuensaaja luovuttaa kaikki taloudelliset oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti suojattuihin aineistoihin, mukaan lukien oikeudet aineiston muokkaamiseen ja käyttöoikeuksien edelleen luovuttamiseen rahoittajaviranomaiselle sen varmistamiseksi, että aineistot ovat yleisesti käytettävissä korvauksetta rakennerahasto-ohjelmien tavoitteiden mukaisesti.   Tuensaaja vastaa siitä, että sillä on ennen viranomaiselle luovuttamista oikeudet hankkeessa syntyneisiin tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuihin aineistoihin tämän ehdon edellyttämässä laajuudessa, ja että aineisto ei loukkaa kolmannen tekijänoikeuslakiin perustuvaa oikeutta. Tuensaaja hankkii tarvittavat oikeudet niiltä, joiden teoksia tai muita suojattuja aineistoja on käytetty hankkeeseen syntyvien suojattujen aineistojen aikaansaamisessa. Tällaisia tahoja voivat olla esimerkiksi teosten luomiseen osallistuvat työntekijät tai alihankkijat. Taloudellisten tekijänoikeuksien haltijana rahoittajaviranomainen on päättänyt, että aineistoa saa käyttää ilman eri korvausta tai lupaa.   Saattaessaan aineistoa yleisön saataville aineiston käyttäjän tulee liittää oheen maininta aineistoon liittyvien taloudellisten tekijänoikeuksien kuulumisesta rahoittajaviranomaiselle sekä siitä, että aineistosta saa vapaasti valmistaa kappaleita ja saattaa sen yleisön saataviin sekä sisällyttää muuhun aineistoon tai muulla tavoin kehittää sitä edelleen kuitenkin loukkaamatta tekijän moraalisia oikeuksia, samoin kuin sitä, että käyttäjän sitoutuminen näihin ehtoihin on käyttöoikeuden ehto.”
 • Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen

  1. 1. Verkkokurssin suunnittelu ja verkko-opiskelun ohjaaminen syksy 2013 Riikka Vanninen PAOK riikka.vanninen@tampere.fi paokhanke.ning.com slideshare.net/RiikkaVanninen #paokhanke (Twitter) twitter.com/riikkavanninen facebook.com/PAOK-verkosto
  2. 2. Verkkokurssin suunnitteleminen • Tavoitteet – mitä opiskelija oppii/osaa kurssin jälkeen • Sisältö • Opiskelijan toiminta – miten työskennellään, millaisia tehtäviä, opiskelijan oma toiminta/ryhmän toiminta, työmäärä ja ajankäyttö • Opettajan toiminta – ohjaus (miten ja milloin työskentelyä ohjataan), palaute (kuka antaa, mistä ja milloin), ohjaukseen käytettävä aika • Tiedonlähteet, materiaalit – valmis materiaali vai opiskeluprosessin aikana tuotettava materiaali, erilaiset materiaalit (teksti, kuva, ääni, video, animaatio…) • Työkalut – mikä oppimisympäristö, mitä verkkotyökaluja käytetään
  3. 3. Sosiaalinen media osana verkkokurssia? Sosiaalisen median palvelutyypit 1. Sisällön luonti ja julkaisu (esim. blogit, käsitekartat/ Mindmeister, Popplet) 2. Sisällön jakaminen (esim. Youtube) 3. Sosiaaliset verkostopalvelut (esim. Facebook, Google+) 4. Yhteisöllinen tuottaminen (esim. Wikipedia) 5. Virtuaalimaailmat (esim. Second Life) Lähde: Lietsala & Sirkkunen 2008
  4. 4. Mielekäs (verkko-)oppiminen • Opiskelijoiden aktiivisuus ja omatoimisuus • Intentionaalisuus • Konstruktiivisuus • Reflektiivisyys • Siirtovaikutus • Yhteistoiminnallisuus • Tilannesidonnaisuus • Vuorovaikutus (Mäkiniemi 2007)
  5. 5. V Laadukkaan verkko-opetuksen elementtejä (Pruikkonen 2012) Toimintatapojen ja tehtävien kuvaaminen etukäteen Virtuaaliluokan ja oppimis- alustan yhteiskäyttö Yksilöaktivointi Monimuotoiset ohjaustavat Reaaliaikainen dokumentointi Yhteisölliset työskentely- menetelmät Vuorovaikutus ja opiskelijoiden osallistaminen aktiivisiksi toimijoiksi Vara- suunnitelma teknisten ongelmien varalta Vaihtelevat toimintamallit Erilaiset palautteen- antomuodot ja -tavat Suunnitelmallisuus Tarkoituksenmukaisesti valitut menetelmät ja toiminnallisuudet Oikea-aikainen ja prosessinaikainen ohjaus Rauhallinen ja salliva ilmapiiri Opettajan aktiivinen läsnäolo verkossa Pedagoginen taito ja johtajuus
  6. 6. Verkko-opiskelun ohjaaminen • Opettaja tiedonjakajana vai oppimisen ohjaajana? • Verkko-opiskelun ohjaus – vuorovaikutuksellinen ohjaus – reflektiivinen ohjaus – toiminnallinen ohjaus • Verkko-opettajan erilaisia rooleja – materiaalin tuottaja – tekninen tuki – asiantuntija – fasilitaattori – tutor – motivoija
  7. 7. Opettajan roolit verkossa (Opettajan roolit verkossa. Coomey & Stephenson 2001. Mukaillut S. Nurmela. Teoksessa Suominen & Nurmela 2011.) Tarkoin määritellyt tehtävät Opettajajohtoinen Opiskelijalähtöinen Lopputuotokset avoimia opettaja ohjaaja valmentaja tukija
  8. 8. Opettajan verkkoläsnäolo • Aktiivinen läsnäolo ja näkyvyys verkkokurssilla – oma asiantuntijuus ja hiljaisen tiedon jakaminen – opettaja keskustelee omalla äänellä tasa-arvoisesti oppijoiden kanssa ja tuottaa ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä ryhmän kanssa – erehtyminen sallittua myös opettajalle – kannustaminen – ohjaaminen • Palautteissa usein kiitosta kaikenlaisesta näkyvyydestä – näkymättömyys koetaan kielteiseksi Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
  9. 9. Reaaliaikainen ja/tai tallennettu/äänitetty vuorovaikutus • Vuorovaikutuksen suurin haaste on usein yhteisen ajankohdan löytäminen, äänitetty istunto voi auttaa tässä • Esimerkkejä: Opettajan/tutorin terveiset, arvioinnin/palautteen antaminen, luento – usein tallennekin riittää • Todellinen vuorovaikutus ja osallistujien aktiviointi tärkeää esim. verkkoneuvotteluissa • Vuorovaikutus myös keventää joskus raskasta ja yksinäistä verkossa opiskelua • Työkaluja esim. Adobe Connect, chatit, Todaysmeet, Skype, Audioboo • Webinaarit Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 60-63.
  10. 10. Ohjeistus verkkokurssilla • Verkkokurssilla tehtäväohjeiden ja toiminnan ohjeistuksen oltava tarkempaa kuin lähiopetuksessa ⇒ heikko ohjeistus on yksi merkittävä verkkokurssien keskeyttämisten syy • Määrittele jokaisen oppimistehtävän kohdalla: 1. Mikä on tehtävän tarkoitus ja tavoite 2. Kenen kanssa opiskelija työskentelee 3. Miten tehtävä arvioidaan ja mikä on sen painoarvo 4. Mitä oppija oppii 5. Kuinka paljon tehtävän tekemiseen kuluu aikaa 6. Mihin ja milloin tehtävä palautetaan Lähde: Suominen & Nurmela 2011: Verkko-opettaja, 55-56
  11. 11. Opiskelijan oppimisprosessin ohjaaminen • Pohdi opiskelijan oppimisprosessin ohjausta verkko- opiskelun eri vaiheissa: – ennen verkko-opiskelun alkua – verkkokurssin alussa – verkkokurssin aikana – verkkokurssin lopussa • Minkälaista ohjausta eri vaiheissa annetaan? • Kuka ohjausta antaa? • Miten ohjaus toteutetaan? • Mihin tulee kiinnittää erityisesti huomiota?
  12. 12. Mitä verkko-opiskeleminen edellyttää opiskelijalta? • Tietokoneen ja internet-yhteyden käyttömahdollisuutta • Tietoteknisiä perustaitoja • Aikaa • Sitoutumista opiskeluun • Itseohjautuvuutta • Aktiivisuutta • Aikataulujen noudattamista – etenkin ryhmässä tehtävät verkko-oppimistehtävät • …
  13. 13. Sinä saat • Jakaa ja muokata tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu Kahdella ehdolla • Viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Riikka Vanninen, slideshare.net/RiikkaVanninen • Jos muokkaat tätä diasarjaa tai käytät tätä osana laajempaa teosta, tulee sinun jakaa muokattu teos tällä samalla lisenssillä   Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA -lisenssi: creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fi • Diasarjan taloudelliset tekijänoikeudet kuuluvat Pirkanmaan ELY-keskukselle Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA

  ×