Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pilvipalvelut opetuksessa

5,468 views

Published on

ISOverstaan koulutus Kajaanissa luokioiden opettajille, 8.5.2014, Harto Pönkä, Innowise

Published in: Education

Pilvipalvelut opetuksessa

 1. 1. Harto Pönkä, 8.5.2014 Pilvipalvelut opetuksessa
 2. 2. Mitä pilvipalvelut ovat? Miten ne haastavat opetuksen? Tämä kuva on vuodelta 2009 – ei kovin kauan sitten, mutta kuvasta puuttuvat monet nykyisin suositut sosiaalisen median palvelut, älypuhelimet sekä tabletit.
 3. 3. ”Pilvipalvelut ovat vastakohta tietojen ja tiedostojen säilyttämiselle tietokoneen kovalevyllä.” Lähde: Tomy Rhymond, http://tomyrhymond.wordpress.com/2011/08/06/comparing-cloud-service/
 4. 4. Teknologia muuttaa tapojamme työskennellä, kommunikoida ja tehdä yhteistyötä. Tulevaisuuden työelämässä menestyvät ne, joilla on paremmat taidot käyttää teknologiaa. (NMC Horizon report 2012) ” Lähde: NMC Horizon report 2012 K12 education, http://www.nmc.org/publications/2012-horizon-report-k12
 5. 5. Lähde: Fred Cavazza, http://www.fredcavazza.net/2013/04/17/social-media-landscape-2013/, CC-BY-ND
 6. 6. Ryhmissä tekeminen, toisilta oppiminen ja toisten ideoiden jalostaminen ovat harjoittelua vaativia taitoja. Siksi niitä pitää vahvistaa koulu- ja opiskeluvaiheessa nykyistä systemaattisemmin. (EK:n Oivallus) ” Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2011/10/14/koulujen-tietotekniikka-edellakavijyys-ja-uudet-oppimistaidot/
 7. 7. ”Ristiriita koulun pedagogisten ja kulttuuristen käytänteiden sekä toisaalta nuorten koulun ulkopuolella kohtaaman todellisuuden välillä on lisääntymässä.” (PISA 2012)
 8. 8. Oppimistutkimus korostaa syvällistä ymmärtämistä ja yhteisöllistä oppimista, joka tapahtuu ryhmissä. Opettajalle on yhä tärkeämpää osata teknologian pedagogisen käytettävyyden arviointi.
 9. 9. Oppimisresursseja
 10. 10. Johanna Sorvalin opetus-aiheinen Pinterest-kokoelma: http://www.pinterest.com/majosor/opetus/
 11. 11. http://www.slideshare.net/ http://oppimateriaalit.jamk.fi/ http://fi.wikibooks.org/ http://avoinoppikirja.fi/
 12. 12. Opettajan eri lähteistä kuratoima verkkolehti: http://heidituuliaek.flockler.com/magazine/teachers-digest/ (Heidi-Tuulia Eklund) (kuvakaappaus Reflector-peilauksesta tietokoneelle, kts. http://www.airsquirrels.com/reflector/ )
 13. 13. MOOC – massiiviset avoimet verkkokurssit Parasta opetusta ilmaiseksi netistä? https://www.edx.org/, https://www.coursera.org/, https://www.udacity.com/, https://www.khanacademy.org/ jne.
 14. 14. Sisältöjen teko yksin ja yhdessä
 15. 15. Blogit • Oppimispäiväkirjat, reflektointi, portfolio • Luokka- ja läksyblogit • Projektien dokumentoinnissa ja esittelyssä http://blogger.com/ (Googlen palvelu) http://wordpress.com/
 16. 16. Omassa blogissaan oppija voi arvioida omaa ja ryhmänsä työskentelyä sekä pohtia oppimisen kannalta keskeisiä aiheita.
 17. 17. Kurssiblogit • Opettaja voi dokumentoida opetuksen etenemistä blogiin sekä antaa ohjeita ja tehtäviä sen kautta. • Blogia voidaan käyttää materiaalin keräämisessä linkittämällä aiheeseen liittyviä materiaaleja ja syötteitä. • Blogin kommenttitoimintoa voidaan käyttää keskustelu- ja palautekanavana. • Kurssiblogin päivitysoikeudet voidaan antaa myös opiskelijoille, jolloin blogi toimii yhteisenä työskentelyalueena. • Blogin kirjoituksilla ja sivuilla voidaan vaiheistaa opetuksen etenemistä (esim. 23asiaa.net).
 18. 18. Wikit • Avoin tai suljettu nettisivusto • Yleensä wikin jäsenet voivat muokata sisältöjä • Yhteisöllinen sisällöntuotanto ja siihen liittyvät keskustelut • Useisiin wikeihin voidaan upottaa sisältöjä muualta, esim. esim. videoita ja esityksiä http://www.mediawiki.org/ http://www.wikispaces.com http://purot.net/
 19. 19. SISÄLLÖT KESKUSTELU
 20. 20. Keskustelu inspiroi sisällöntuotantoa ja sisältö keskustelua.
 21. 21. Jaetut tiedostot pilvessä • Tiedostot tallentuvat nettiin, jossa niitä voi muokata • Tiedostot voidaan synkronoida käyttäjän tietokoneelle ja kännykkään • Mahdollisuus jakaa tiedostoja ja kansioita muiden käyttäjien kanssa http://drive.google.com/ https://onedrive.live.com http://www.dropbox.com http://www.younited.com/
 22. 22. Työkaluja oppimiseen ja opetukseen
 23. 23. http://www.mindmeister.com/ Käsite- ja miellekartat
 24. 24. http://popplet.com/
 25. 25. http://www.pearltrees.com/ Sosiaalisia kirjanmerkkejä miellekarttoina
 26. 26. http://www.thinglink.com/ (Esimerkkinä Anne Rongaksen kuva: http://www.thinglink.com/scene/311029963220320258 )
 27. 27. TOP 10 1. Twitter 2. Google Docs/Drive 3. YouTube 4. Google haku 5. PowerPoint 6. Evernote 7. Dropbox 8. WordPress 9. Facebook 10. Google+ & Hangouts Opetuksessa käytetyt ohjelmat v. 2013 Nousussa 12. LinkedIn 17. Word 19. Feedly 22. Pinterest 23. Scoopit 24. Articulate 26. Google Chrome 30. Adobe Connect 31. Snagit 35. Google Scholar 36. Flipboard 37. Adobe Captivate 38. Coursera 39. Outlook 41. Khan Academy 42. Adobe Photoshop 43. Skydrive 44. WebEx 45. Screenr 46. iSpring Lähde: Top 100 Tools for Learning, http://c4lpt.co.uk/top100tools/ (yli 500 asiantuntijan äänestystulos) Katso linkki alta ja tutustu lisää!Katso linkki alta ja tutustu lisää!
 28. 28. • Valitse haluamasi pilvipalvelu – Vaihtoehtoja löydät tästä esityksestä sekä koulutuksen wikistä: http://pilvikoulutus.purot.net/pilvipalvelut • Testaa ja tutki valitsemaasi palvelua • Arvioi, miten sitä voisi käyttää oppimisessa ja opetuksessa • Kirjoita pieni esittely wikiin – Lisää sivulle tekstialue tai kirjoita kommenttipalstalle Harjoittelua
 29. 29. Opetuksen menetelmiä ja suunnittelua
 30. 30. Yhteisöllisen tiedonrakentelun tuloksena syntyy parhaimmillaan luomus tai innovaatio, joka ylittää sen, mihin ryhmän jäsenet olisivat yksinään kyenneet. Yhteisöllistä oppimista teutaan, koska se käynnistää ymmärtävän oppimisen mekanismeja yksilötasolla.
 31. 31. Runsas keskustelu yhteisöllisen prosessin alussa ennustaa hyvää lopputulosta. Yhteisöllinen prosessi
 32. 32. Ongelmalähtöinen oppiminen (PBL) 1. Tapaukseen ja virikkeeseen tutustuminen ja tapaukseen liittyvien käsitteiden selventäminen 2. Ongelman tai kuvattavan ilmiön määrittely 3. Aivoriihi, vapaa assosiaatio 4. Ongelman analysointi: ilmiötä kuvaavan selitysmallin rakentaminen, väitteiden perustelu 5. Oppimistavoitteiden muodostaminen 6. Itsenäisen työskentelyn vaihe (esim. viikko) 7. Purku: opitun tiedon analysointi ja arviointi
 33. 33. Kuva: http://www.flickr.com/photos/harto/9893875285/sizes/l/ CC-BY Lisää aiheesta: http://harto.wordpress.com/2013/10/02/kaytannon-oppimismalli-ymmartavaan-ja-yhteisolliseen-oppimiseen/
 34. 34. • Kääntää luentopainotteisen opetuksen toisinpäin: – Verkkoluento esim. YouTube-videona tai video podcastina – Videoiden pohjalta keskustellaan verkossa – Koulussa aika varataan työskentelylle • Keskiössä TVT:n käyttö sekä aktiivinen ja yhteisöllinen oppiminen Kuva: http://www.knewton.com/flipped-classroom/ Lisää aiheesta esim. http://harto.wordpress.com/2012/05/21/uusi-mullistava-oppimisteoria-opetetaan-takaperin/ Käänteinen opetus (flipped classroom)
 35. 35. Perinteinen verkko-oppimisympäristö: kaikki toiminnot samassa järjestelmässä Tähtimalli: toimintoja yhdistellään useista verkkopalveluista Pakettiratkaisu vai tähtimalli?
 36. 36. Esimerkki tähtimallista Seuranta-/kotisivu, tehtävät ja osallistujat Moodle tai wiki Seuranta-/kotisivu, tehtävät ja osallistujat Moodle tai wiki Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat Yhteisöllinen työskentely Ryhmien wiki-työtilat Tiedon prosessointi ja visualisointi MindMeister tai muu käsitekarttaohjelma Tiedon prosessointi ja visualisointi MindMeister tai muu käsitekarttaohjelma Vertaistuki ja keskusteleminen Facebook-ryhmä tai muu keskustelukanava Vertaistuki ja keskusteleminen Facebook-ryhmä tai muu keskustelukanava Luentomateriaalien jakaminen SlideShare Luentomateriaalien jakaminen SlideShare Kurssin aikataulut Google Calendar Kurssin aikataulut Google Calendar Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit Oppimisen reflektointi Opiskelijoiden blogit Seurantasivun kautta on helppo seurata opetusta ja työskentelyä.
 37. 37. • Suunnittele, mitä vaiheita ja etappeja ”polulla” on • Mitä välineitä ja tehtäviä/työtapoja käytetään missäkin vaiheessa? • Milloin toimitaan yksin, milloin ryhmissä? • Miten opettajien ja oppijoiden roolit vaihtelevat? Arviointi Aloitus Palaute ja lopetus Tehtävä Tehtävä Miten tuet oppimisprosessia alusta loppuun? Miten teet tämän näkyväksi oppijoille? Suunnittele oppimisprosessi
 38. 38. 1. Pedagogisen mallin valinta ja työskentelyvaiheiden suunnittelu 2. Oppimisympäristön valinta, suunnittelu ja rakentaminen 3. Opetus, työskentelyn tukeminen ja arviointi 4. Työskentelyn päättäminen ja arviointi Tavoitteet, resurssit, opettajien ja oppijoiden valmiudet Verkko-opetuksen suunnittelun vaiheet
 39. 39. Miten some-palveluita opetukseen? • Kaupalliset some-palvelut: – Alaikäiset huoltajan suostumuksella – Täysi-ikäiset omalla vastuullaan • Koulu/kunta voi hankkia ostopalveluita • Koulu/kunta voi asentaa ja ylläpitää omia some- palveluita
 40. 40. • Kuka tekee käyttäjätunnukset, miten niitä hallinnoidaan? • Lue käyttöehdot, onko ikärajaa? • Suosi EU-maissa sijaitsevia palveluita • Mitä henkilötietoja tallentuu? • Luovutetaanko tekijänoikeuksia muille? • Ilmainen vai sittenkin maksullinen? • Mitä tapahtuu, kun opetus loppuu? Lähde: http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa/ota_nama_asiat_huomioo Tarkistuslista somen käytölle
 41. 41. • Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. • Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa. Lähde: https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_jarjestaminen/sosiaalisen_median_opetu OPH:n suositukset somen opetuskäyttöön
 42. 42. Keskustelu Miten voisit jatkossa käyttää pilvipalveluita ja sosiaalista mediaa opetuksessa?
 43. 43. • Tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa, 8300+ jäsentä • Tablet-laitteet opetuksessa, 5300+ jäsentä • iPad opetuksessa, 4100+ jäsentä • Etäopetus, 700+ jäsentä • Mobiili ammatillisessa, 370+ jäsentä • Opeverkostot, 330+ jäsentä • Yrittäjyyskasvatus, 260+ jäsentä • OER Finland - Avoimet oppisisällöt, 120+ jäsentä • Kirjoita ryhmän nimi Facebookin hakuun ja pyydä ryhmän jäsenyyttä Opetusaiheisia Facebook-ryhmiä
 44. 44. Harto Pönkä http://twitter.com/hponka/ http://slideshare.com/hponka http://harto.wordpress.com/ http://www.innowise.fi/ KIITOS!

×