Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

2,644 views

Published on

Yleisesitys Kuopion perustasteen VESO-päivään verkosta oppimisen ja opetuksen tukena.

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Verkko oppimisen ja opetuksen tukena. VESO-päivä, Kuopion läntiset koulut 101107

  1. 1. Tieto- ja viestintätekniikka opetuksen ja oppimisen tukena Perusopetuksen VESO-päivä 10.11.2007 Kuopion yliopistolla Läntisen alueen koulut Hatsala, Rajala, Länsi-Puijo, Hiltulanlahti ja Vehmasmäki Anu Wulff
  2. 2. Miksi tieto- ja viestintätekniikkaa? <ul><li>Perusopetuksen opetussuunnitelmassa todetaan: ”Oppimisympäristön varustuksen tulee tukea myös oppilaan kehittymistä nykyaikaisen tietoyhteiskunnan jäseneksi ja antaa tilaisuuksia tietokoneiden ja muun mediatekniikan sekä mahdollisuuksien mukaan tietoverkkojen käyttämiseen.” </li></ul><ul><li>Tieto- ja viestintätekniikan taidot on määritelty nykyisissä opetussuunnitelmissa kansalaistaidoiksi, joihin opastaminen on koulutuksen järjestäjän velvollisuus. </li></ul>
  3. 3. Koulujen omat tvt:n opetuskäytön strategiat valmistuivat keväällä 2007 <ul><li>Tärkeimmiksi asioiksi nousivat *verkko-opetuksen tukeminen, ohjeistus ja yhteistyö *opettajien koulutus ja motivointi </li></ul><ul><li>*tarkoituksenmukaisesti kehittyvä laiteympäristö </li></ul><ul><li>Visio usein tämän suuntainen: Tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukainen käyttö opetussuunnitelman toteuttamisessa ja toiminnan tukemisessa on osa koulun arkea. Koulusta valmistuvilla oppilailla on tietoyhteiskunnan vaatimat perusvalmiudet ja jatko-opintoihin tarvittavat tieto- ja viestintätekniikan taidot. Opettajat käyttävät sujuvasti tieto- ja viestintätekniikkaa osana opetustaan. </li></ul>Löytyvät osoitteesta: http:// opspro.peda.net / kuopio /
  4. 4. Missä tvt on parhaimmillaan? (=helpottamassa opettajan työtä ja motivoimassa oppilaita oppimaan) <ul><li>Rikastamassa luokkaopetusta, esim. eri ilmiöiden esittäminen datatykillä </li></ul><ul><li>Tukemassa kotitehtävien ja ryhmätöiden tekemistä (esim. tiedonhaku) </li></ul><ul><li>Opetuksen yksilöllisissä järjestelyissä esimerkiksi oppijan sairauden aikana </li></ul><ul><li>Koulujen välisten yhteistyöprojektien, myös kansainvälisten hankkeiden, toteuttamisessa </li></ul><ul><li>Tukiopetuksessa ja lisäharjoitusten tarjoamisessa (eriyttäminen) </li></ul><ul><li>Kokonaisten kurssien (lukiossa) tai kurssin osien toteuttamisessa </li></ul>TVT on väline, joka tukee opetusta ja oppimista
  5. 5. Ekologisesti verkossa! <ul><li>Sähköinen oppimateriaali ei kulu tai huku </li></ul><ul><li>Verkon käyttäminen vähentää kopioimista </li></ul><ul><li>Uusin tieto on nopeasti saatavilla ilman lisäkustannuksia </li></ul><ul><li>Asiantuntijat voivat vierailla koululla ilman matkakustannuksia </li></ul><ul><li>Yhteydenpito koulusta ulospäin, myös ulkomaisiin ystävyyskouluihin, sujuu edullisesti </li></ul><ul><li>Tiedon varastointi ja siirtäminen tapahtuvat taloudellisesti </li></ul><ul><li>Videoneuvotteluista tulee ilmastonmuutoksen vuoksi osa työkulttuuria, johon on hyvä oppia ja tottua jo koulussa </li></ul><ul><ul><li>http://laatupiiri.wikispaces.com/1.+Paattajille </li></ul></ul>
  6. 6. Miten voisin soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa? <ul><li>Kokemuksien/projektien dokumentointi verkkoon </li></ul><ul><li>Tiedonhakutehtäviä <> Medialukutaito ( Facta ) </li></ul><ul><li>Opiskeltavan aiheen käsittely verkkomateriaalin avulla opettajajohtoisesti (tarvitaan tykki) </li></ul><ul><ul><li>Google Earth (tai http:// earth.google.com /earth4.html ) </li></ul></ul><ul><li>Parityönä tehtäviä harjoituksia atk-luokassa </li></ul><ul><li>Perusohjelmien käyttö eri oppiaineissa (Word, Excel, PowerPoint) </li></ul><ul><li>Opettajan kalvot PowerPoint -esityksinä  helpompi päivitettävyys, luettavampia opiskelijalle </li></ul>
  7. 7. FACTA Tietopalvelu – tietosanakirja verkossa <ul><li>Osoite: http://www.koulufacta.fi  Valitse tunnusalueeksi ”Opit-yleinen” </li></ul><ul><li>Käyttäjätunnus: puijonsarvi </li></ul><ul><li>Salasana: syksy06 </li></ul><ul><li>Video-ohjeet kirjautumiseen: http:// edu.kuopio.fi /ohjeet/ Facta.htm </li></ul>Back
  8. 8. Wikipedia <ul><li>www.wikipedia.fi </li></ul><ul><li>Tällä hetkellä noin 110 000 artikkelia suomenkielisessä wikipediassa </li></ul><ul><li>1,943,751 articles in English (10.8.2007) </li></ul>Back
  9. 9. Google Earth <ul><li>Ilmainen ohjelmisto maapallon tutkailuun </li></ul><ul><li>Täytyy ladata koneelle </li></ul><ul><li>Perustuu satelliittikuviin + erilaisiin mallinnuksiin </li></ul><ul><li>Esittely: http:// earth.google.com /earth4.html </li></ul>Helsingin keskusta back
  10. 10. back
  11. 11. Opettajan taitotasot: OPE.fi -portaat <ul><li>OPE.FI I: ensimmäisessä vaiheessa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan perustaidot (käyttöliittymän perusteet, tekstinkäsittelyn, sähköpostin ja Internetin käyttö) </li></ul><ul><li>OPE.FI II: toisessa vaiheessa hankitaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot (sähköpostin, www-ympäristön ja ryhmätyöohjelmien monipuolisen käytön taidot) </li></ul><ul><li>OPE.FI III: kolmannessa vaiheessa syvennetään toisen vaiheen taitoja ja hankitaan erityisosaamista </li></ul>
  12. 12. Verkkojen opetuskäyttö ja osaaminen Opettajan www-työkalut Peruskäyttötaidot Oppimisprosessin rakentaminen Pedagoginen vuorovaikutus Tekninen ylläpito Pedagoginen ja tekninen tukihenkilö Alueen / oppilaitoksen tietostrategia Digitaalisen oppimateriaalin tuottaminen Ope.fi III Ope.fi II Ope.fi I Sisällöllinen erityis- osaaminen Pedagogiset mallit Alueelliset tukihenkilöt Muokattu lähteen pohjalta: Jarkko Lampinen
  13. 13. Oppilaiden tvt:n taitotasotavoitteet 6. ja 9. lk jälkeen Kuopiossa <ul><li>Perustuvat opetushallituksen suosituksiin </li></ul><ul><li>Täsmennetään ja palastellaan eri luokkatasoille </li></ul><ul><li>Kerätään esimerkkejä mitä kullakin taidolla tarkoitetaan ja toisaalta miten siihen päästään </li></ul><ul><ul><li>Esimerkkejä eri oppiaineisiin ja ehdotuksia missä oppiaineessa jokin taito luontevimmin opittaisiin </li></ul></ul><ul><li>Tampereen esimerkkejä: http:// tvt.tampere.fi /_ hyvat_kaytanteet / kaytannon_tyotaidot / </li></ul><ul><li>Turun vinkkejä: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/ </li></ul>
  14. 14. Oppilaiden taitotasotavoitteet 6. lk jälkeen 1 (oph:n suositus, 2005) <ul><li>Kuudennen luokan päättyessä oppilas on tutustunut monipuolisesti erilaisiin työvälineohjelmiin ja oppimis/harjoitteluohjelmiin ja ymmärtää ohjelmien yhteistä logiikkaa. Oppilas osaa hyödyntää tietotekniikkaa jokapäiväisessä työskentelyssään. </li></ul><ul><li>Käytännön työtaidot </li></ul><ul><li>Oppilas </li></ul><ul><li>– käyttää itsenäisesti tietokoneen oheislaitteita, kuten tulostinta ja skanneria </li></ul><ul><li>– käyttää monia ohjelmia samanaikaisesti ja tuntee leikepöydän käytön </li></ul><ul><li>– käyttää näppäimistöä sujuvasti kahdella kädellä </li></ul><ul><li>– kirjoittaa tekstiä prosessina ja kopioi, leikkaa ja liittää tekstiä </li></ul><ul><li>– osaa tuoda kuvan tai objekteja tekstiin sekä tehosteen esitysgrafiikkaohjelman diaan ja muuttaa niiden kokoa ja paikkaa sekä rivittää tekstiä niiden ympärillä </li></ul><ul><li>– osaa yksinkertaista kuvankäsittelyä </li></ul><ul><li>– käyttää sähköpostia. </li></ul><ul><li>Oppilas tunnistaa </li></ul><ul><li>– tietokoneohjelmien periaatteita </li></ul><ul><li>– työergonomian merkityksen tietoja viestintäteknisten välineiden käytössä </li></ul>
  15. 15. Oppilaiden taitotasotavoitteet 6. lk jälkeen 2 (oph:n suositus, 2005) <ul><li>Tiedonhallintataidot </li></ul><ul><li>Oppilas osaa </li></ul><ul><li>– hakea Internetsivustoja opettajan ohjeiden mukaisesti </li></ul><ul><li>– tehdä esityksen/yhteenvedon ajatuksistaan </li></ul><ul><li>– kerätä tietoja, järjestää, luokitella ja esittää niitä tarvittaessa yksinkertaisena kaaviona </li></ul><ul><li>– arvioida ja tulkita kriittisesti eri tietolähteiden välittämää tietoa </li></ul><ul><li>– hakea tietoa tietokannoista ja portaaleista </li></ul><ul><li>– käyttää hakukoneita ohjatusti ja arvioida hakutulosten luotettavuutta. </li></ul><ul><li>Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, tietoturva ja etiikka </li></ul><ul><li>Oppilas </li></ul><ul><li>– käyttää erilaisia viestinnän välineitä ja hyödyntää niitä tavoitteellisesti </li></ul><ul><li>– pyrkii ymmärrettävään ja vastaanottajan saavuttavaan viestintään </li></ul><ul><li>– käyttää verkko-oppimisympäristöä yhteisöllisenä työvälineenä </li></ul><ul><li>– tuntee nettietiketin perussäännöt (käyttäytyminen tietoverkossa) ja noudattaa niitä </li></ul><ul><li>– osaa suojautua haitalliselta materiaalilta tunnistamalla uhkia ja toimimalla ohjeiden mukaan </li></ul><ul><li>– ymmärtää omien henkilötietojen käytön vaatimukset ja riskit </li></ul><ul><li>– tuntee tekijänoikeusasioiden pääperiaatteet </li></ul><ul><li>– tunnistaa teknologiaan liittyviä eettisiä ja moraalisia kysymyksiä </li></ul><ul><li>– tunnistaa ja ottaa huomioon sähköisen viestimen tarjoamat mahdollisuudet ja uhat. </li></ul>
  16. 16. Oppilaiden taitotasotavoitteet 9. luokan jälkeen 1 (oph:n suositus, 2005) <ul><li>Oppilas osaa käyttää tietoteknisiä laitteita ja ohjelmia sekä tietoverkkoa monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti erilaisiin käyttötarkoituksiin. </li></ul><ul><li>Oppilas tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa käyttää tietokoneita ja ohjelmia koulun sääntöjen mukaisesti. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa tiedostonhallinnan perusteet. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa tuottaa tekstiä monipuolisesti tekstinkäsittelyohjelmalla hyviä tekstinkäsittelyperiaatteita noudattaen. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa kirjoittaa tekstiä sujuvasti ja virheettömästi. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa esittää tietoja taulukkomuodossa taulukkolaskentaohjelman avulla ja hallitsee yksinkertaisten laskentakaavojen ja kaavioiden tekemisen tietojen pohjalta. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa laatia pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikkaohjelmalla. </li></ul><ul><li>Oppilas hallitsee sähköpostin monipuolisen käytön. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa työskennellä verkko-oppimisympäristössä. </li></ul><ul><li>Oppilas tuntee verkkolehden tai www-sivujen tuottamisen periaatteita. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa kuvata digitaalisella kameralla sekä siirtää kuvan tietokoneelle ja muokata sitä. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa tallentaa ja toistaa ääntä tietokoneella. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa ohjelmoinnin periaatteita. </li></ul><ul><li>Oppilas osaa käyttää sähköisiä palveluita. </li></ul><ul><li>Oppilas ymmärtää langattoman viestinnän merkityksen ja osaa käyttää langatonta laitetta. </li></ul>
  17. 17. Oppilaiden taitotasotavoitteet 9. luokan jälkeen 2 (oph:n suositus, 2005) <ul><li>Oppilas osaa kiinnittää huomiota ergonomiseen työskentelyyn ja ymmärtää ergonomian merkityksen työskentelyssä. </li></ul><ul><li>Osaa suunnitella tiedonhankintaansa ja käyttää tietoverkkoa itsenäisesti ja monipuolisesti tiedonhankinnassaan. </li></ul><ul><li>Tuntee lähdekritiikin ja tekijänoikeuksien perusteet. </li></ul><ul><li>Osaa vertailla, valikoida, ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa. </li></ul><ul><li>Osaa suhtautua kriittisesti median välittämiin sisältöihin ja pohtia niihin liittyviä eettisiä arvoja, luotettavuutta ja merkitystä viestinnässä ja asiayhteydessään. </li></ul><ul><li>Osaa käsitellä, esittää ja tulkita sekä havainnollistaa tietoa ja tuloksia monipuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti eri ohjelmia käyttäen. </li></ul><ul><li>Osaa käyttää taulukkolaskentaohjelman perusominaisuuksia. </li></ul><ul><li>Osaa laatia tilastotiedoista yksinkertaisia graafisia kaavioita ja osaa havainnollistaa esitystä tai tutkielmaa valmistamalla pienimuotoisen esityksen esitysgrafiikan avulla. </li></ul><ul><li>Osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla. </li></ul><ul><li>Osaa osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä ja osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä tulkita muilta tulevaa viestintää. </li></ul><ul><li>Oppilas ymmärtää ja kunnioittaa sananvapautta myös verkossa viestiessään. </li></ul><ul><li>Oppilas ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja tulkita myös verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin. </li></ul><ul><li>Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta. </li></ul><ul><li>Osaa noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään. </li></ul><ul><li>Osaa suojautua haitalliselta materiaalilta suojaamalla itsenä ja koneensa. </li></ul><ul><li>Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa. </li></ul><ul><li>Osaa käyttäytyä eettisesti, hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen Internetissä. </li></ul><ul><li>Osaa tekijänoikeuksien periaatteet. </li></ul>
  18. 18. Kuopiossa käytössä olevia tvt:n työvälineitä <ul><li>Veräjä (mm. jakamiseen ja tiedottamiseen) </li></ul><ul><li>Verkkolehti (yhteiseen tuottamiseen & julkaisuun), esimerkkejä </li></ul><ul><li>OppiMappi (vuorovaikutteiset kokonaisuudet, salasanan takana) </li></ul><ul><li>Opit (600 lisenssiä perusasteella, valmiita materiaaleja) </li></ul><ul><li>Moodle (lukioilla, kokonaisia kursseja, vuorovaikutteiset kokonaisuudet) </li></ul><ul><li>Avoimet ohjelmat/palvelut (blogit, wikit, skypet, kirjanmerkit, videot, äänet, kuvankäsittely, Hot Potatoes …) </li></ul><ul><li>Facta-Tietopalvelu , online-tietosanakirja </li></ul><ul><li>Mediapalvelin (mahdollistaa isojen mediatiedostojen tallentamisen) </li></ul><ul><li>Word, PowerPoint, Excel, … </li></ul>
  19. 19. Peda.net: Veräjä <ul><li>http://www.peda.net/veraja/kuopio/rajala/ </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / kuopio / hatsala / </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / kuopio / kettula / antti </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / jyvaskyla /tikka/oppilaat/4c </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / kuopio / klaslukio / </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja /liikenne </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / uurainen /koulukeskus/oppiaineet/vuosiluokat79/fysiikka/verkkokurssi/ </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/ veraja / joutsa / ya /opo </li></ul><ul><li>Oppilaitoksen, oppiaineen tai luokan tiedotusympäristö ja kotisivut </li></ul><ul><li>Oman opetuksen tukeminen </li></ul><ul><li>Yksittäinen veräjä koostuu moduleista, joiden paikkaa voi vapaasti muokata kunkin veräjän sisällä </li></ul><ul><li>Kunkin veräjän alla voi olla aliveräjiä </li></ul>
  20. 20. Peda.net: Verkkolehti <ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/valkeakoski/karjenniemi/perinne </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/ vihanti / kirkonkylankoulu / nelkku </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/valkeakoski/ karjenniemi /avaruus </li></ul><ul><li>http://www.peda.net/verkkolehti/heinavesi/lukio/heinavesitt </li></ul><ul><li>Oppilaiden kirjoitelmien, projekti- ja ryhmätöiden tuotanto- ja julkaisu julkaisukanavana (digikameran käyttö!) </li></ul><ul><li>Luokka-, kurssi- tai projektilehtenä </li></ul><ul><li>Kansainvälisten projektien työympäristönä </li></ul><ul><li>Ryhmätyö, yhteisten artikkeleiden kirjoittaminen ja kommentointi </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen kirjoitelma ja palaute </li></ul><ul><li>Tehtäväpohjien tekeminen </li></ul><ul><li>Kirjoituksen jatkaminen </li></ul>
  21. 21. Peda.net: Oppimappi <ul><li>Oppimappi on (käyttäjätaidoiltaan vaativampi) verkko-oppimisalusta, jonka ominaisuuksia ovat mm. </li></ul><ul><ul><li>oppilaitosten välisen yhteistyön järjestäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>materiaalin keskitetty hallinta, tiedostojen linkittäminen </li></ul></ul><ul><ul><li>versionhallinta ja versioiden vertailu </li></ul></ul><ul><ul><li>oppimistehtävien arviointi ja seuranta </li></ul></ul><ul><ul><li>yhteisten materiaalipankkien käyttö </li></ul></ul><ul><ul><li>portfolioiden ylläpito </li></ul></ul><ul><ul><li>käyttäjien hallinta ryhminä ja yksilöinä </li></ul></ul><ul><ul><li>tunnusten ja ryhmien tuonti hallintojärjestelmästä </li></ul></ul><ul><ul><li>Julkaisu mahdollista </li></ul></ul>http:// peda.net /oppimappi
  22. 22. Opetushallituksen verkkomateriaaleja www.edu.fi  Oppimateriaalit <ul><li>Seitsemän veljestä –verkko-oppimateriaali http:// www.seitsemanveljesta.net / </li></ul><ul><li>Opi saksaa seikkaillen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/puutarhatonttu/ </li></ul><ul><li>Kasvit - elävää kulttuuriamme http://www.edu.fi/oppimateriaalit/kasvikulttuuri/index.htm </li></ul><ul><li>Luki-Luukas lukemisen ja kirjoittamisen harjoittamiseen http://www.edu.fi/oppimateriaalit/lukiluukas/ </li></ul><ul><li>Ääni, melu ja kuulo (>11 v) http://www.edu.fi/page.asp?path=498,516,37445,8194,7965,31197 </li></ul><ul><li>Pikalukuharjoitus (matikka) http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/matematiikka/pikaluku_0_10/ index.html </li></ul><ul><li>Kertotaulu – taivas putoaa! http://www.edu.fi/oppimateriaalit/aihiot/fi/matematiikka/taivas/ </li></ul><ul><li>Talousaapinen http://www.kuluttajaliitto.fi/talousaapinen/index.htm </li></ul><ul><li>Terveellinen ateria http://www.edu.fi/oppimateriaalit/terveellinenateria/ </li></ul><ul><li>KenGuru auttaa opettajaa hyödyntämään TVT:tä opetuksessaan monipuolisesti http://www.edu.fi/kenguru/ UUSI! Kenguru-blogi ja -jaiku täydentävät </li></ul>
  23. 32. YLE:n opetusta tukevia materiaaleja <ul><li>Opettaja.TV http://opettajatv.yle.fi </li></ul><ul><ul><li>Videoita, Teeman tv-ohjelmat </li></ul></ul><ul><li>YLE Oppiminen http://oppiminen.yle.fi/ </li></ul><ul><ul><li>Oppimateriaalit </li></ul></ul><ul><li>YLE Areena http://areena.yle.fi </li></ul><ul><ul><li>Mm. hyviä podcasteja </li></ul></ul><ul><li>Elävä arkisto http://www.yle.fi/elavaarkisto/ </li></ul>
  24. 33. Hyviä linkkejä opetuksen tueksi 1 <ul><li>Biologia </li></ul><ul><ul><li>Pohjoinen luonto: http://www.oulu.fi/northnature/finnish/Suomi/kasvmetsa1.html </li></ul></ul><ul><ul><li>Metsä: http://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=3087 </li></ul></ul><ul><ul><li>Kalatalouden keskusliiton sivut: http://www.ahven.net/opetusmateriaali/index.html </li></ul></ul><ul><li>Maantiede </li></ul><ul><ul><li>Google Earth: http://earth.google.com/earth4.html </li></ul></ul><ul><li>Tietotekniikka </li></ul><ul><ul><li>Ratolin sivut: http://www.ratol.fi/opensource/ (Word, PP, Excel…) </li></ul></ul><ul><li>Turun opetusverkon linkit: http://www.tkukoulu.fi/vlinkit/db/ </li></ul>
  25. 34. Hyviä linkkejä opetuksen tueksi 2 <ul><li>Digitoidut lehdet vuosilta 1771-1890 (Helsingin kansalliskirjasto) http://digi.lib.helsinki.fi/index.html </li></ul><ul><li>Hot Potatoes –ohjelma http:// hotpot.uvic.ca / </li></ul><ul><ul><li>Monivalintoja, sanaristikoita, yhteensopivia pareja ym. </li></ul></ul><ul><ul><li>Perunakellari http:// www.perunakellari.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>Suomenkieliset ohjeet: http:// www.joensuu.fi /opetusteknologiakeskus/palvelut/materiaalit/hotpot_vs6/ index.html </li></ul></ul><ul><li>Ilmaisia kuvia opetuskäyttöön (esim. tämän kuvan tausta), lähde aina mainittava </li></ul><ul><ul><li>http://www.100apes.net/ilmaiset/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://hcmc.uvic.ca/clipart/ </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.freefoto.com/index.jsp </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.morguefile.com </li></ul></ul><ul><ul><li>http://media.tkukoulu.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.enorssi.fi/opetusmateriaalit/kuvakirjasto </li></ul></ul>
  26. 35. Hyviä ilmaisia ohjelmia opetuksen tueksi (open source) <ul><li>Audacity äänen käsittelyyn, Audacityn ohje </li></ul><ul><li>GIMP kuvan käsittelyyn </li></ul><ul><li>MovieMaker videon editointiin (Windows XP:n mukana tuleva apuohjelma) </li></ul><ul><li>Ilmaisohjelmat.fi –sivusto </li></ul><ul><ul><li>http://www.ilmaisohjelmat.fi </li></ul></ul>
  27. 36. Web2: Uusia työkaluja <ul><li>Blogit ja Jaikut </li></ul><ul><li>Wikit </li></ul><ul><li>Sosiaaliset kirjanmerkit (social bookmarking) </li></ul><ul><ul><li>Del.icio.us mahdollistaa bookmarkkien jakamisen, esim. Aarnen bookmarkkeja: http://del.icio.us/ aarnehag </li></ul></ul><ul><li>Web-pohjaiset kuvapalvelut (esim. FlickR/ liitutaulukuvat / kommentti ) </li></ul><ul><li>Uutistenlukijat <> Uutissyötteet (RSS, Atom) </li></ul><ul><ul><li>iGoogle keräyskanavana </li></ul></ul><ul><li>Web-pohjaiset äänen (podcasting) ja videon (vlogging/vodcasting) julkaisuvälineet ( esim. Gcast, YouTube, TeacherTube) </li></ul><ul><li>Web-pohjaiset kalenterit (esim. Google) </li></ul>Digitaaliset natiivit <> Virtuaali-immigrantit
  28. 37. Sosiaalinen web: Web2 ja eLearning 2 <ul><li>Yksisuuntaisista julkaisukanavista monisuuntaisiin vuorovaikutuskanaviin </li></ul><ul><li>Keskeistä sosiaalisuus; verkostoituminen ja yhteistyö, yhteisöllisyys </li></ul><ul><li> Kollektiivinen älykkyys </li></ul><ul><li>Käyttäjät valitsevat itse yhteisönsä </li></ul><ul><li>Avoimia helppokäyttöisiä työkaluja </li></ul><ul><li>e-Learning 2: Suljetuista alustoista poiketen oppimisympäristöksi koko verkko </li></ul><ul><li>elinikäinen oppiminen<> elämänlaajuinen oppiminen </li></ul>
  29. 38. Blogit – Osa webin uutta tulemista <ul><li>Blogit (weblog, verkkoloki) ovat </li></ul><ul><ul><li>Päiväkirjamaisia, kronologisia ja yleensä henkilökohtaisia webbisivustoja </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tagit, merkintöjen pysyvyys </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Keskeistä linkittäminen ”Tämä on mielenkiintoista, käy tutustumassa!” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>”Linkkien lahjatalous” (Jere Majava) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Vuorovaikutteinen julkaisu media </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kommentit ja blogien väliset viittaukset </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Syndikoitavia (uutissyötteet eli feedit) </li></ul></ul><ul><ul><li>Perinteisten kotisivujen korvaaja? </li></ul></ul>Blogit ovat netin yksi nopeimmin kasvavia ilmiöitä
  30. 39. Bloggaaminen on siis … <ul><li>Kirjoittamista (omaan ja toisten blogeihin) </li></ul><ul><li>Lukemista </li></ul><ul><li>Näkemysten vaihtamista </li></ul><ul><li> Aktiivista osallistumista itse luodussa verkostossa <> sosiaalinen web </li></ul>Blogi on usein kirjoittajan verkkoläsnäolon keskus (Jere Majava 2006)
  31. 40. Blogien käyttö opetuksessa <ul><li>Helppo kanava julkaista materiaaleja verkossa, pikajulkaisualusta – kurssisivusto tai ryhmäalue </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen oppimisympäristö (PLE) </li></ul><ul><li>Dialogi-työkalu </li></ul><ul><ul><li>Kommentointimahdollisuus –> Vapaamuotoinen keskustelu, kysymykset, palautteet, tehtävien palauttaminen ja niistä keskustelu </li></ul></ul><ul><li>Reflektio-työkalu </li></ul><ul><ul><li>Oppimispäiväkirja </li></ul></ul><ul><li>E-portfolio </li></ul><ul><ul><li>Muistiinpanoväline, linkkikokoelma </li></ul></ul><ul><li>Verkostoitumisen kanava – ”rönsyt” laajentaa näkökulmia </li></ul>
  32. 41. Esimerkkejä blogeista <ul><li>Liitutaulublogi </li></ul><ul><li>Opeblogi (by Anne Rongas) </li></ul><ul><li>Kenguru-blogi </li></ul><ul><li>Vaparetki (mobiilitiimin blogi) </li></ul><ul><li>Blogger –blogin luominen </li></ul>
  33. 42. Perusta oma jaiku: http://www.jaiku.com Mobiilijaiku: http://m.jaiku.com Esimerkki Jaiku-kanavasta
  34. 43. Entäs sitten wikit? <ul><li>Wikit ovat avoimia yhteiskirjoitusvälineitä </li></ul><ul><li>Ideana helpottaa yhteistuottamista (vrt. Wikipedia) </li></ul><ul><li>Helpottavat verkkojulkaisemista </li></ul><ul><li>Wikin kirjoitukset ovat yleensä kenen tahansa luettavissa ja muokattavissa (oikeuksia tosin voidaan myös rajata) </li></ul><ul><li>Esim. http:// pbwiki.com / tai http://www.wikispaces.com/ </li></ul><ul><ul><li>Hyvät ohjeet jälkimmäisen käyttöön (by Anne Rongas) </li></ul></ul><ul><li>Wikit opetuskäytössä –wiki </li></ul><ul><li>Psyka5 (by Anne Rongas) </li></ul><ul><li>Pedagogisen kurssin wiki </li></ul><ul><li>Mobiilitiimin wiki </li></ul><ul><li>Mediataitojen aakkosia </li></ul>
  35. 44. Testaa wikin käyttöä! <ul><li>http://kuopiopedawiki.wikispaces.com/Etusivu </li></ul><ul><li>Ohjeet oman wikin perustamiseen: http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/opo/kurssit/verkkopeda/opeko/mobiili/wiki </li></ul><ul><li>Perusta oma wiki: http://www.wikispaces.com/ </li></ul>
  36. 45. Testaa Skypeä! <ul><li>www.skype.com </li></ul><ul><li>VOIP, eli ”Voice over IP” mahdollistaa reaaliaikaisen puhelinkeskustelun Internet-verkkoa hyödyntäen. VOIP-sovelluksiin on usein liitetty puheominaisuuden lisäksi myös muita toiminnallisuuksia, kuten Chat ja tiedostojen jakaminen. VOIP-sovelluksilla voi soittaa tietokoneelta toiselle ilmaiseksi, kunhan tietokone on kytketty Internetiin ja käytössä on kuulokkeet ja mikrofoni. </li></ul><ul><li>VOIP-puhelut tarjoavat edullisen tavan pitää yhteyttä esimerkiksi yhteistyötahoihin ulkomailla tai oppijat voivat hyödyntää VOIP-puheluja omien yhteisöllisten oppimisprojektien työvälineenä. </li></ul><ul><li>VOIP–puhelujen käyttömuotoja ovat: </li></ul><ul><li>keskustelut, </li></ul><ul><li>audioluennot, </li></ul><ul><li>konferenssipuhelut, </li></ul><ul><li>tiimikokoukset ja </li></ul><ul><li>ryhmätyöt </li></ul><ul><li>VOIP-puhelua voidaan hyödyntää esimerkiksi etäopetuksessa. Skype-puhelinsovellus on laajalle levinnyt ja tunnetuin esimerkki VOIP -ohjelmasta. Suomenkielisen version Skypestä voit ladata koneellesi ilmaiseksi. ( http://www.skype.com ) </li></ul><ul><li>Lähde: Oph:n KenGuru -sivusto </li></ul>
  37. 46. <ul><li>Hyvää viikonloppua! </li></ul>

  ×